BAŞKAN SUNUŞ. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Berlediye Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKAN SUNUŞ. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Berlediye Başkanı"

Transkript

1 BAŞKAN SUNUŞ Şehrimiz, hızla büyüyen, gelişen ve yenilenen bir kent konumundadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şehrin altyapı mimarı olan KASKİ de bu gelişimi yakalayan örnek kurumlardan biridir. Şehrimizi altyapı ve üstyapı ile geleceğe hazırlamak için durmaksızın çalışmaktayız. Sorumluluk bilincinden taviz vermeyerek çevre yatırımlarımızı yapmaya devam ediyor, sosyal projeler geliştirerek büyük tesisleri hizmete sunuyoruz. Yatırımlarımızı geleceğin ihtiyaçlarına göre en az 50 yıl sonrasını hedef alarak hayata geçiriyoruz. Sadece günümüzü değil gelecek nesillerimizide susuz bırakmamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra kentin, temiz su ihtiyacını karşılamak ve yer altı sularının kirlenmesini önlemek de çalışma hedeflerimiz arasında. Şehrimiz, Türkiye de içme sularının tamamının yer altı suyundan karşılandığı kentlerden birisidir. Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ nin ortak çalışmalarıyla dünya ve Avrupa Birliği standartlarında su kullanıyoruz. Hemşehrililerimiz, musluktan akan suyu güvenle içebilmektedir. Ayrıca çevre kirliliğinin, toplum sağlığı açısından oluşturabileceği büyük tehlikenin bilinciyle hareket ederek, kanalisazyon ve atıksu arıtma sisteminin sağlıklı işlemesi bizim için büyük önem arzetmektedir. Bu konuda kanalizasyon sistemimizde bir sorun yaşamadığımız gibi, şehrin atık sularını çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını profesyonelce sağlamaktayız. KASKİ Genel Müdürlüğü, Şehir kültürü ve bilinci nin gelişmesine katkı sağlamak için çeşitli eğitim çalışmalarında bulunmakta. Küçük yaşta eğitimin önemi ile hareket eden KASKİ özellikle çocuklarımıza yönelik su tasarrufu konusunda öykü kitapları, el broşürleri, boyama kitapları hazırlayarak bilinçlendirici çalışmalarına devam etmekte. Çünkü gelecek nesillere su sağlamak konusunda çalışmalarımızın yanı sıra, nesillerimizi bilinçlendirmek de bir o kadar önemli. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Kayserimizin kentsel yaşam standartlarını yükseltmeyi görev biliyoruz. Hizmet ve yatırımlarımızı her geçen gün yenileyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Berlediye Başkanı 1

2 GENEL MÜDÜR SUNUŞ Su, yaşam alanımızın oluşmasındaki en temel öğelerden biridir. Yaşam için olmazsa olmaz ön koşullardan biri olması nedeniyle, suyun bulunması ve kalitesi son derece önem taşımaktadır. Türkiye, su azlığı çeken bir ülke konumundadır. Dünya nüfusunun çok hızlı artışı, sanayi ve teknolojinin aşırı gelişmesi, ayrıca çevre bilincinin yeterince yerleşememesi veya yaygınlaşamaması gibi nedenler dünyada içilebilir su miktarının giderek azalmasına sebep olmaktadır. Bunların yanı sıra, içilebilir su kaynaklarının sorumsuzca kirletilmesi, geri dönüşümü olanaksız sorunların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu güne kadar herhangi bir su sıkıntısı yaşamayan Kayserilileri gelecekte de susuz bırakmamak için yeni yöntem ve teknolojilerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kayseri nin su ve atıksu konusunda bugün geldiği nokta yarınlara daha umutla bakmamıza neden oluyor. Şehrimizin suyu sürekli kontrol altında tutuluyor. Musluklardan 24 saat kesintisiz akan suyumuzun kalitesi ve sağlığı, TÜRKAK akredite belgeli laboratuvarımızda düzenli bir şekilde denetimden geçmekte. Amacımız musluklardan her zaman tertemiz içilebilir su akması ve halkımızın güvenle kullanabilmesini sağlamaktır. Halkımızı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek oldukça önemli. Bu konudaki eğitim faaliyetlerinin özellikle küçük yaşta başlayacağı düşüncesi ile su tasarrufu ile ilgili materyaller hazırlayıp çocuklarımıza sunuyoruz. KASKİ, altyapıda sorun yaşamayan, atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını başarıyla gerçekleştiren örnek bir kurumdur. Geçmiş yıllarda olduğu gibi akılcı yatırımların planlayıcısı, sağlam alt yapının kurucusu, kaliteli hizmetin merkezi olmuştur. Gelecekteki hedefimizde bu çizgide ilerlemektir. Ender BATUKAN KASKİ Genel Müdürü 2

3 GENEL KURUL ÜYELERİ BÜYÜKŞEHİR Mehmet ÖZHASEKİ MELİKGAZİ Memduh BÜYÜKKILIÇ Zekeriya ERGÜNEŞ Mehmet SAVRUK A.Serdar ALTUNTUĞ Venhar PAKIRDAŞI Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU Mehmet BERK Turan TÜRKÜM KOCASİNAN Bekir YILDIZ Mustafa ÇELİK Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR Metin MERMERKAYA Mustafa Kenan BAŞYAZICI Ahmet Tahir GÜL Çiğdem YAĞCIOĞLU Şaban SOLMAZ Rıfat YILDIRIM Mehmet Fatih ÖZDAMAR Osman ÇİMEN Kıyasi KAYA Sayım SARIKAYA Cengiz AKPARLAR HACILAR Ahmet HERDEM Mustafa AKTAŞ Mustafa YILDIRIM İNCESU Zekeriya KARAYOL Tuncay ŞAHİN Mehmet BALABAN 3

4 İÇİNDEKİLER Sunuşlar 1-2 Genel Kurul Üyeleri 3 I.Genel Bilgiler 5 II Amaç Ve Hedefler 26 III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler 29 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 29 Denetim Raporu 37 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 39 Hukuk Müşavirliği 39 İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 41 Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 68 Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 77 Planlama,Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 83 Elektrik Makine Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı 142 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 151 İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 153 Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 154 Sivil Savunma Uzmanlığı 159 Özel Kalem 160 Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu 170 VI.Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 184 Güvence Beyanları 186 4

5 I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON-VİZYON Misyon: Kayseri nin içmesuyu ve atıksu hizmetlerini, insan ve çevre odaklı yaklaşımlarla sürekli iyileştirerek yürütmektir Vizyon: Temelinde insanı ve çevreyi esas alan, öncü ve lider kurum olmaktır. B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Madde 1- (Değişik: khk/56 m.1;onay: s.y.m.1) İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu kanunda İSKİ olarak anılır. Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler,büyük Şehir Belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir. 5

6 GÖREV VE YETKİLER : Madde 2- İSKİ nin görev ve yetkileri şunlardır : a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesiniyapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak,kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak,yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ve kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik İdari ve hukuki tedbiri almak. d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek. 6

7 f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. EK MADDE 4- Bu kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları MADDE 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 7.maddenin r fıkrasında belirtilen; Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. MADDE 18.- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur. Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu 7

8 köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir. Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir. Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir. Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler. Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir. Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür. KASKİ' nin görev ve yetkileri şunlardır: a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltım yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, 8

9 c) Bölge içerisindeki su kaynaklarının göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d)su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KASKİ' nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-FİZİKSEL YAPI TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ S.NO İLÇESİ MAH/KÖY K.SİNAN ELAGÖZ K.SİNAN EMMİLER KAYABAĞ K.SİNAN EMMİLER K.SİNAN ELAGÖZ K.SİNAN EBİÇ ERCİYES K.SİNAN BOYACI ERCİYES ERCİYES ERCİYES ERCİYES ERCİYES K.SİNAN KUŞÇU SUBAŞI YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ (m²) HİSSE ORANI TARLA 16150,00 634/16150 TARLA 7563,00 400/15126 TARLA 7960,00 TARLA 15380,00 80/769 TARLA 14200, /56800 TARLA 1025,00 64/205 TARLA 1550, /6200 TARLA 9492,23 SU DEPOSU 799,00 SU DEPOSU VE TERFİ BİNASI 475,00 TARLA 1633,00 SU DEPOSU VE ARSASI 560,00 SU MAHSENİ VE ARSASI 443,00 SU DEPOSU VE TERFİ ARSASI 1186,42 SU DEPOSU VE ARSASI 100,00 9

10 TURAN K.BÜRÜNGÜZ K.BÜRÜNGÜZ İNCESU GÜNEY İNCESU AŞAĞI İNCESU TABAKLI İNCESU AVŞAR İNCESU TABAKLI İNCESU ÖTEBAKAN İNCESU ÖTEBAKAN HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR KURUKÖPRÜ ÇATAKDERE ÇATAKDERE K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ K.SİNAN BOĞAZKÖPRÜ ESKİŞEHİR KARADERE KULAKLI ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU KUYU VE ARSASI KUYU VE ARSASI KUYU VE ARSASI ARSA SU DEPOSU ARSA ARSA SU DEPOSU VE ARASI ARSA ARSA BAĞ VE EV SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU ARITMA TESİSİ ARITMA TESİSİ ARITMA TESİSİ ARSA EVLİ BAĞ SU DEPOSU BAĞ BAĞ 1216,00 19,07 63,30 51,66 12,54 12,63 223,82 432, ,59 529, , / ,47 999, , , , , ,00 42/240 25,00 34,00 48, , , , / ,00 238/ , , , ,00 10

11 11 45 ESKİŞEHİR TARLA 8987,00 46 MAHRUMLAR EVLİ BAĞ 3003,00 47 MAHRUMLAR EVLİ BAĞ 5433,00 48 MAHRUMLAR BAĞ 2656,00 49 ESKİŞEHİR BAĞ 4074,00 50 MAHRUMLAR BAĞ 3985,00 51 MAHRUMLAR EVLİ BAĞ ESKİŞEHİR TARLA 7153,60 53 ESKİŞEHİR EVLİ BAĞ VE TARLA 17317,00 54 ESKİŞEHİR EVLİ BAĞ 4816,00 55 AYDINLAR TARLA 20300, / K.KARABEKİR ARSA 5766,46 420/ K.KARABEKİR KARGİR BİNA VE ARSASI 7353,97 58 K.KARABEKİR BAHÇELİ KARGİR EV 6002,70 3/8 59 GEDİRİS EVLİ BAĞ 16431, / YENİMAHALLE TARLA 6948,45 380/ TARLA 8900,00 62 TARLA 3200,00 633/ TARLA 10500,00 729/ TARLA 43300, / BAĞ 9800,00 732/ TARLA 31280,00 940/ TARLA / TARLA 9150, / TARLA 17650,00 740/ TARLA 7500,00 120/ TARLA 2400,00 550/ TARLA 16040,00 500/ TARLA 9560,00 74 BAĞ 4550,00

12 12 75 BAĞ 9430,00 76 BAĞ 2360,00 240/ TARLA 38220, / TARLA 9010, / BAĞ 3050,00 360/ BAĞ 2950,00 393/ BAĞ 6950,00 237/ BAĞ 4800,00 250/ TARLA 17840, / TARLA / TARLA 41100,00 275/ TARLA 24800,00 81/ TARLA 23150,00 53/ TARLA 23450,00 725/ TARLA 20100,00 975/ TARLA 6900, / TARLA 7250,00 570/ HAM TOPRAK 9100,00 207/ TARLA 16650,00 9/ BAĞ 5450,00 633/ KİÇİKÖY TARLA 1202,00 96 KİÇİKÖY TARLA 860,00 97 K.SİNAN PERVANE TARLA 3026,50 98 K.SİNAN PERVANE TARLA 8498, / SU KANALI 800, K.SİNAN ARGINCIK TARLA 2320,00 28/ DEMİRCİYAZISI TARLA 13554, / K.SİNAN PERVANE TARLA 5399, / K.SİNAN FEVZİOĞLU ARSA 3762,00 145/ KONAKLAR TARLA 6300,00

13 TARLA 11330, / KONAKLAR TARLA 21450, / KONAKLAR TARLA 39300, KONAKLAR TARLA 37500, KONAKLAR TARLA 8000, KONAKLAR BAĞ 10800, KONAKLAR TARLA 13300, / KONAKLAR TARLA 6700, KONAKLAR TARLA 9050, KONAKLAR TARLA 11000, KONAKLAR TARLA 12050, KONAKLAR TARLA 14099, / KONAKLAR TARLAVE HARAP EV 24200,00 1/ KONAKLAR TARLA 12150,00 905/ KONAKLAR TARLA 13950,00 381/ KONAKLAR TARLA 14600,00 635/ KONAKLAR TARLA 53250, KONAKLAR TARLA 39100,00 17/ KONAKLAR TARLA 24400, KONAKLAR TARLA 22050,00 170/ KONAKLAR TARLA 12900, KONAKLAR TARLA 26900, / KONAKLAR BAĞ 6300, KONAKLAR BAĞ 13250, / KONAKLAR TARLA 69300, KONAKLAR TARLA 21400, KONAKLAR BAĞ 10400, / KONAKLAR TARLA 6500, Y.BEYAZIT 2 KATLI KARGİR EV VE ARSASI 520,57 50/ Y.BEYAZIT BAHÇELİ KARGİREV 689,66 62/689

14 Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT ESKİŞEHİR AYDINLAR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR K.SİNAN YENİDOĞAN K.SİNAN YENİDOĞAN DEMİRCİYAZISI ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT MAHRUMLAR MAHRUMLAR MAHRUMLAR MAHRUMLAR MAHRUMLAR K.SİNAN YENİ MAHALLE K.SİNAN YENİ MAHALLE K.SİNAN YENİ MAHALLE Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT BAHÇELİ KARGİREV BAHÇELİ KARGİREV BAHÇELİ KARGİREV BAHÇELİ KARGİREV EVLİ BAĞ VE TARLA TARLA ARSA ARSA ARSA ARSA ARSA TARLA TARLA TARLA EVLİ BAĞ 2 KATLI BAHÇELİ KARGİREV 2 KATLI BAHÇELİ KARGİREV EVLİ BAĞ EVLİ BAĞ BAĞ EVLİ BAĞ EVLİ BAĞ TARLA TARLA TARLA BAHÇELİ KARGİR EV BAHÇELİ KARGİR EV 2 ADET BAHÇELİ KARGİREV BAHÇELİ KARGİR EV 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV ,74 12/ ,86 185/ ,96 33/ ,68 60/ , , / ,00 277/ ,00 460,00 245/ , , / , , ,00 613,92 21/ ,62 236/ , , , , , ,77 380/ ,95 380/ ,73 380/ ,74 58/ ,06 89/ ,25 103/ ,70 99/ ,55 98/496

15 Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT Y.BEYAZIT KONAKLAR KONAKLAR KONAKLAR KONAKLAR KONAKLAR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR HACILAR KUYUCAK K.SINAN PERVANE K.SINAN PERVANE K.SINAN PERVANE K.SINAN PERVANE GÜRPINAR KARAHÖYÜK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK K.SINAN ARGINCIK HACILAR SAKAR K.SİNAN KONAKLAR HACILAR KARPUZSEKİSİ 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV 2 KATLI BAHÇELİ KARGİR EV BAHÇELİ KARGİR EV ARSA 2 ADET BAHÇELİ KARGİREV 2 ADET BAHÇELİ KARGİR EV TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA TARLA EVLİ BAĞ BAĞ ARSA ,92 235/ ,01 122/ ,05 59/ ,63 104/ ,99 63/ ,74 149/ ,00 211/ , , , / , , , , ,00 820,00 816/820 MERA 28100,00 TARLA TARLA TARLA TARLA BAĞ KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI KANALİZASYON BACASI DEPO TARLA KAPTAJ KAPTAJ , , , , ,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0, ,00 750/ ,00 1//

16 HACILAR KARPUZSEKİSİ HACILAR KARPUZSEKİSİ MELİKGAZİ YEŞİLYURT BAŞAKPINAR İNCESU BAHÇESARAY İNCESU BAHÇESARAY KOCASİNAN ERKİLET KOCASİNAN EBİÇ KOCASİNAN EBİÇ KOCASİNAN EBİÇ MELİKGAZİ KAYADİBİ KOCASİNAN EBİÇ KOCASİNAN EMMİLER KOCASİNAN ERKİLET HACILAR KARPUZSEKİSİ HACILAR SAKAR MİMARSİNAN MİMARSİNAN MİMARSİNAN KONAKLAR GÜRPINAR B.BÜRÜNGÜZ KOCASİNAN ŞEKER KOCASİNAN MAHZEMİN KOCASİNAN MAHZEMİN HACILAR KARPUZSEKİSİ BAŞAKPINAR YUKARI YUKARI KAPTAJ KAPTAJ KAPTAJ ATIKSU ARITMA TESİSİ SU DEPOSU SU DEPOSU SONDAJ KUYUSU ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ SU DEPOSU ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYNAK SONDAJ KUYUSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU SU DEPOSU KAPTAJ SU DEPOSU KAPTAJ SU DEPOSU SU DEPOSU KAPTAJ A.A.T BAHÇE ARSA ARSA / / , , / / / ,00 7 // , / / , , ,13 95, ,82 54,06 375, ,00 31/ ,00 279,53 117, ,89

17 SU DEPOSU 813, ARSA 2457, ARSA 192, SU DEPOSU 2.000, ÇAY SU DEPOSU 1.894, ÇAY SU DEPOSU 3.729, KOCASİNAN ALAGÖZ KAYNAK 2323, KONAKLAR TRAFO BİNASI 23790,51 229/ GEDİRİS EVLİ BAĞ / K.KARABEKİR BAHÇELİ KARGİR EV 6002, KÜKÜRT EVLİ BAĞ 6099, / K.SİNAN ŞEKER TARLA 12554, K.SİNAN YENİDOĞAN TARLA , / B.BÜRÜNGÜZ TARLA 14425, K.SİNAN EMMİLER TARLA K.SİNAN EMMİLER TARLA 6960

18 KASKİ BÜNYESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ ELEKTRONİK MAKİNALAR Server Fiziksel Sanal Bilgisayar Yazıcı Akıllı Projeksiyon Plother Laptop Scanner El Terminali Vezne Sistemi Üst Yönetim Bilgi İşlem Mali Hizmetler Dai.Bşk Abone İşleri Dai.Bşk İçmesuyu Dai.Bşk İnsan Kayn.ve Des.Hiz.Dai.Bşk Elek.Mak.ve Malz.Dai.Bşk Atıksu Arıtma Dai.Bşk Kanalizasyon Dai.Bşk Planlama Yatırım İnş.Dai.Bşk Hukuk Müşavirliği 3 2 Sivil Savunma 3 2 Basın Yayın Şube Müdürlüğü 3 2 Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü

19 KASKİ Hizmet Araçları S.NO ARAÇIN MARKASI MODELİ PLAKA CİNSİ 1 RENAULT KANGO AK 896 OTOMOBİL 2 MERCEDES MİNİBÜS AD 936 MİNİBÜS 3 MERCEDES MİNİBÜS KS 413 MİNİBÜS 4 VOLKSWAGEN MİNİBÜS LN 988 MİNİBÜS FAUN 5 VOLKSWAGEN MİNİBÜS RF 568 MİNİBÜS VEZNE 6 VOLKSWAGEN MİNİBÜS RF 569 MİNİBÜS VEZNE 7 VOLKSWAGEN MİNİBÜS RF 570 MİNİBÜS VEZNE 8 VOLKSWAGEN PİKAP ER 640 KAMYONET 9 FORD RANGER PİKAP EZ 597 KAMYONET 10 ISUZU KAMYON HZ 975 KAMYON 11 FORD KAMYON DT 670 KAMYON 12 FORD KAMYON PL 522 KAMYON 13 FORD KAMYON DT 671 KAMYON 14 KARGO KAMYON KN 388 BAKIM ARÇ.JEN. 15 KARGO VİNÇ KN 389 VİNÇ 16 KARGO VİNÇ KU 881 VİNÇ 17 MERCEDES FAUN YL 788 FAUN 18 MERCEDES FAUN ER 623 FAUN 19 MERCEDES FAUN ER 632 FAUN 20 İVECO FAUN KK 995 FAUN 21 İVECO FAUN LF 583 FAUN 22 MERCEDES KAMYON ER 633 VİDANJÖR 23 MERCEDES KAMYON ER 652 TIR 24 TIR DORSE ER 653 TIR DORSE FERMEK KASKİ 001 İŞ MAKİNASI 26 SAMSUNG KEPÇE KASKİ 008 İŞ MAKİNASI 27 SAMSUNG KEPÇE KASKİ 007 İŞ MAKİNASI 28 JCB KEPÇE KASKİ 002 İŞ MAKİNASI 29 JCB KEPÇE KASKİ 012 İŞ MAKİNASI 30 JCB KEPÇE KASKİ 003 İŞ MAKİNASI 31 CAT KASKİ 010 İŞ MAKİNASI 32 CAT 434 E 2006 KASKİ 011 İŞ MAKİNASI YÜKLEYİCİ KEPÇE 1991 KASKİ 009 İŞ MAKİNASI 34 KOMATSU 420 KEPÇE 2002 KASKİ 013 İŞ MAKİNASI 35 FORK LİFT DAEWOO 2001 KASKİ 014 İŞ MAKİNASI 36 FORK LİFT HYSTER KASKİ 015 İŞ MAKİNASI 37 GREYDER 1966 KASKİ 003 İŞ MAKİNASI 38 FORK LİFT CF30 D 2000 İŞ MAKİNASI 39 FORK LİFT CAT 2011 İŞ MAKİNASI 40 YAMAHA MOTOR YK 324 MOTORSİKLET 19

20 2-ÖRGÜT YAPISI 20

21 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Kullanılan Programlar Kullanıldığı Birim Programın kullanım yeri Su Tahakkuk ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yeni abone kaydı,abone tanımlama işlemleri,su tahakkuk ve Tahsilat Programı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tahsilat işlemleri,açma kesme işlemleri,icra işlemleri,vezne işlemleri vs.işlemlerinin takibinin yapıldığı yazılım. Unity Muhasebe Programı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tahsilatların,çek senet işlemlerinin, ödemelerin,memur,sözleşmeli ve işçi bordro ödemelerinin,banka işlemlerinin yapıldığı yazılım. Unity Stok Programı Elek. Mak. ve Malz.İkmal Dairesi Başkanlığı Dayanaklı tüketim malzemelerinin zimmet,kayıttan düşme ve raporlarının oluşturulması,taşınır işlem giriş fişi ve fatura girişi yapılarak taşınır kaydı yapılması işlemleri, taşınır 150 grubu tüketim malzemelerinin stok takibi ve çıkış işlemlerinin ve yılsonu sayım raporlarının yapıldığı program. İnsan Kaynakları Programı Kanal Arıza Programı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Memur, sözleşmeli, işci bordro işlemlerinin, mesai puantajlarının,vizite işlemlerinin, özlük haklarının takibi,sgk kesintilerinin oluşturulduğu program. Kanal ve içme suyu şebekelerinde oluşan arızaların cinsi, miktarı ve mudahale şeklinin, kullanılan malzemelerin takip edildiği program. Kaybis Altyapı Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Planlama Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Kent alt yapısının oluşturulması ve takibinde, Su ve Kanalizasyon bilgilerinin takibi ve güncelleştirilmesi, içme suyu şebekesi boru arızalarının noktasal olarak tespiti ve onarılması bunlara bağlı olan vana ve diğer bağlantı malzemelerinin grafik ortam üzerinde anında tespiti ve müdahalelerin sağlanmasını sağlayan program. Autocad Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Planlama Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Altyapı bilgilerinin oluşturulup değerlendirildiği program. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Nedcad Programı Planlama Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Altyapı bilgilerinin oluşturulup değerlendirildiği program. Arıza Takip Programı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Telefon ve elekronik ortamla bildirilen arızaların yerinin, kim tarafından bildirildiği bilgilerinin ve onarımının ne zaman ve nasıl yapıldığının takip edildiği program. El Bilgisayarı Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Sayaç Hareketleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Programı Personel Takip Programı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Abone su kullanım endekslerinin okutulduğu ve işletildiği program. Arızalı sayaçlarının takibinin yapıldığı program. Personelin giriş çıkış saatlerinin takip edildiği ve kayıt altına alındığı program. 21

22 Su Analiz Programı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Kentin değişik bölgelerinden alınan suyun analizinin yapıldığı program. ArcInfo Programı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hukuk Programı Hukuk Müşavirliği Koordinatlı olarak hazırlanan mevcut şebeke ve içme suyu altlıklarının değerlendirildiği program. Davaların takip edildiği program. e-borç Tüm Birimler Abonelerin borç bilgilerini öğrendikleri program. Sorgulama e-tahsilat Tüm Birimler Abonelerin borçlarını kredi kartı ile tahsit ettikleri program e-çözüm Tüm Birimler Abonelerde meydana gelen sorunların takip edildiği program. e-arıza Tüm Birimler Abonelerin arızalarının takip edildiği program. e-kaçaksu İhbar Tüm Birimler Kaçaksu kullananların takip edildiği program. Bilgi Edinme Tüm Birimler Abonelerin kanun çerçevesinde bilgi edinmesini sağlayan program. Barkod Oluşturma ve Stok Yönetimi Telefon Fatura Takibi Yaka Kartı Elek. Mak. ve Malz.İkmal Dairesi Başkanlığı dayanıklı tüketim malzemelerinin etiketleme ve barkodlama işlemlerinin yapıldığı program. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Telefon faturalarının takibinin yapıldığı program. Kurum personeline yaka kartı hazırlama programı. Scada İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Tüm depoların debi, su miktarı, akım, voltaj,vana açma Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı kapatma işlemlerinin yapıldığı program. Guvenlik Kamera Takip İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Tüm depoların takibinin yapıldığı ve kayıt altına alındığı program. Akıllı Kalem İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Güvenlik ekiplerinin kontrol programı. Rehber Tüm Birimler Telefon rehber programı. 22

23 4-İNSAN KAYNAKLARI KASKİ PERSONELİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI BİRİM ADI MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ TOPLAM Özel Kalem Sivil Savunma Mali Hizmetler Dairesi Bşk İnsan Kyn ve Des.Hiz.Dairesi Bşk Bilgi İşlem Dairesi Bşk Elk.Mak ve İkmal Dairesi Bşk Teftiş Kurulu Planlama Yatırım ve İnş.Dairesi Bşk Hukuk Müşavirliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Bşk A.P.K. Uzmanlığı İçmesuyu Dairesi Bşk Kanalizasyon Dairesi Bşk Kurum Tabipliği Atıksu Arıtma Dairesi Bşk Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü TOPLAM YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM YILLAR MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ G.İŞÇİ TOPLAM

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İÇİNDEKİLER Sunuşlar 2-3 Genel Kurul Üyeleri 4 I.Genel Bilgiler 6 II Amaç Ve Hedefler 27 III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler 33 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 33 Denetim Raporu 43

Detaylı

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı...32

Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı...32 KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...2,3 I-GENEL BİLGİLER Misyon Vizyon...4 Yetki,Görev ve Sorumluluklar....5 Teşkilat Yapısı (Şeması)...8 Fiziksel Kaynaklar...9 İnsan Kaynakları...25

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...,5 I-GENEL BİLGİLER Misyon Vizyon...6 Yetki,Görev

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANININ MESAJI... I İÇİNDEKİLER... II. GENEL BİLGİLER..... Yetki, Görev Ve Sorumluluklar....2. Teşkilat Yapısı... 4.2.. Organizasyon Şeması... 9.3 Fiziksel Kaynaklar... 0.4. İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Sevgili Adanalılar! Adana mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, her geçen gün yenilenen belediyecilik

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2012-2016 2 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2012-2016 Stratejik

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU RAPORU BENİM EN BÜYÜK ESERİM CUMHURİYETTİR. ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUHMURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI DR. U. ASIM GÜZELBEY GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Detaylı

GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 01 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ İçmesuyu ve Atıksu Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek VİZYONUMUZ İstanbul un

Detaylı

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ Su Hayattır İsraf Etmeyelim... 2014 FAALİYET RAPORU FAALİYET 14 R APORU İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ İ S K İ 1 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2 Ekonomisi

Detaylı

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal mevzuata uygun olarak

Detaylı

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak büyük bir değişimi ve gelişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kocaeli ni yeniden inşa

Detaylı

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr 13 Faaliyet Raporu www.asat.gov.tr 1 HAZIRLAYAN Asat Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 6/1/2006-2006/9972

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR DİSKİ nin görev, yetki ve sorumlulukları, 560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 516

Detaylı

SUYA DEĞER... SU İÇİN DEĞER...

SUYA DEĞER... SU İÇİN DEĞER... 1 SUYA DEĞER... SU İÇİN DEĞER... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE METODOLOJİ STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 1.DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 1.1 Tarihçe 1.2 Demografik Bilgiler

Detaylı

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01 1.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR......04 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 III.STRATEJİK AMAÇ

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 1 2 "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur." Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI

2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Rahmi PEKAR Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın Meclis Üyeleri

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2007 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2008 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Bir çalışma yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediye

Detaylı

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Faaliyet Raporu SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Yaşamak demek çalışmak demektir. FAALİYET RAPORU Su, tüm medeniyetlerin oluşmasındaki en büyük etkendir. FAALİYET

Detaylı

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk...

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su ikamesi imkânsız olan tek maddedir. Hayatınızdan suyu çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmaz. Aklınıza gelebilecek her alanda su olmazsa olmazdır. Sanayide,

Detaylı