T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013

2 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI ile 103 uyumsuz hesap kullanılmamış, posta çeki, posta pulu için Banka kredi kartları hesabındaki tutar yüksek Tahakkuk düşmelerine ve 800 uyumsuz, Tahsilat oranı çok düşük, faiz alınmamış, faiz bakiye vermiş çıkışları uyumsuzluk var lere kaydedilmemiş, 630 ile doğrudan giderleştirilmiş alımlar var deki satış, 600 ve 800 karşılıkları eşit değil, duran varlıklarda çıkışı yok hesap çalışmamış, ters bakiye veriyor lerde vergi tahakkukları var, yılı aşan vergi dönemleri yok, vergilendirme ların iller bankası ile kontrol edilmeli gruplardaki çıkışlara bakmak lazım çıkışları 294 ve299 nasıl çalışmış, çıkışları, satış mı? 299 yansımamış 20 i

3 borcundaki kayıtlar, satış mı, hurdaya ayrıma mı, uyumsuz rakamlar Amortismanlarda uyumsuzluklar, 251 gruba amortisman ayrılmamış , 268 uyumsuz , 299 uyumsuz Damga vergileri var, tahsilatları Asker ailelerine yardım, daki iadelerin önce ki yıllar için, borcu, ve 810 birlikte değerlendirilmeli 21 4 SONUÇ VE ÖNERİLER 21 EK-1 MUHASEBE KAYITLARININ YAPILMASI 21 EK-2 ANTALYA BŞB MİZANI 22 EK-3 ANA HESAP BAZINDA HESAP PLANI 193 EK -4 ÖRNEK MUHASEBELEŞTİRME ŞABLONLARI Ödenek İşlemleri Bütçe Açılış Fişi Yılı içi ödenek iptali Ödenek Kullanımı (Taşıt Alımı) Ödenek Devri İşlemi (Dönem Sonu) Ödenek Devri İşlemi (Dönem Başı) Ödenek Aktarması, Kurum İçi Aktarma Ödenek Aktarması (Yedek Ödenek, Encümen Olur'u ile) İş Avansının Mahsup Dönemine Bırakılması 200 ii

4 9 İş Avansının Mahsup Döneminde Kapatılması Ödeneklerin İptali (Yıl Sonu İşlemi-İmha) Bütçe Ödenekleri ve Ödenekli Giderler Hesabının Kapatılması Bütçe Ödenekleri ve Ödenekli Giderler Hesabının Kapatılması Bütçe Giderleri Kırtasiye Malzemesi Alımı Bilişim Malzemeleri Alımı Kent Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı (Bütçe Emaneti) Danışmanlık Hizmeti Alımı Kültür Merkezi Yapımı (Yapılmakta Olan Yatırımlar-Hakediş Ödemesi) İş Makinası Kiralama İşlemi Akaryakıt Alımı Personel Çalıştırılması Hakediş Ödemesi (Hizmet Alımı) Taşıt Alımı Telefon Faturası Ödemesi Elektrik Faturası Ödemesi Yiyecek Alımları İlan Gideri Ödemesi İnternet Faturası Ödemesi Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Taşıt Kiralama Gideri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Temizlik Malzemesi Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları (Düşük Tutarlı) Giyecek Malzemesi Alımı Bilgisayar Alımı (Demirbaş) Sermaye Payı Ödemesi (240- Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı) Sermaye Aktarımı (241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler) Asker Ailesine Yardım Ödeneği Kullanımı Memur Maaş Ödemesine İlişkin Muhasebe Kaydı Memur Maaş Ödemesine İlişkin Muhasebe Kaydı Sözleşmeli Personel Ücreti Ödenmesine İlişkin Muhasebe Kaydı Sözleşmeli Personel Ücreti Ödenmesine İlişkin Muhasebe Kaydı İşçi Ücreti Ödenmesine İlişkin Muhasebe Kaydı 218 iii

5 42 İşçi Ücreti Ödenmesine İlişkin Muhasebe Kaydı Harcırah Ödenmesi Yol Yapım Giderleri (Yapılmakta Olan Yatırımlar Hakediş Ödemesi) (Taahhütler) Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler Kitap Alımı (Demirbaş) Bütçe Gelirleri Lojman Kira Geliri Tahsili Şartname Satış Geliri Tahsilatı Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuku Çevre Temizlik Vergisi Tahsilatı Muayene, Denetim ve Kontrol Ücretleri Tahsilatı Bina İnşaat Harcı Tahsilatı Otopark İşletmesi Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri (Olumlu Fark) Taşıt Satış Gelirleri (Olumsuz Fark) Spor Tesisi Kira Gelirleri Pay Ayrılması (363- Kamu İdareleri Payları Hesabı) Ayrılan Payın İlgili Hesaba Aktarılması Emlak Vergisi Beyannamesi Kaydı Kültür Varlıklarının Korunması ve Değerlendirilmesi Payı Tahsil Edilen Payın İlgili Hesaba Gönderilmesi Aynı Yıl Tahsil Edilen Bütçe Gelirleri (Tahsilat Kaydı- Tahakkuksuz) Aynı Yıl Tahsil Edilen Bütçe Gelirleri (Red ve İade) Aynı Yıl Tahsil Edilen Bütçe Gelirleri (Tahsilat Kaydı- Tahakkuklu) Yılı Geçtikten Sonra Yapılan İade (Red ve İade) Bütçe Gelirleri (Bina, İnşaat Harcı) Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (İnşaat Harcı, Yılı İçi) Tahakkuk Kaydı Tahsilat Kaydı (Tahakkuktan Fazla Tahsilat) Red ve İade Kaydı (Tahakkuktan Fazla Tahsilat) Kişilerden Alacaklar Kişilerden Alacaklar Kişilerden Alacaklar (Tahakkuk İşlemi) Kişlerden Alacaklar (Tahsilat İşlemi) 221 iv

6 74 Kişilerden Alacaklar (Tahakkuk İşlemi- Anapara) Kişilerden Alacaklar (Tahakkuk İşlemi- Faiz) Kişilerden Alacaklar (Tahsilat işlemi Anapara ve Faiz ile birlikte) _ Kişilerden Alacaklar (Avans Mahsup İşleminin Yapılmaması) Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilmeyecek Olan Kişilerden Alacaklar (Avans Mahsup İşlemi Faiz Tahakkuku) Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilmeyecek Olan Kişilerden Alacakların Tahsili (Anapara ve Faiz) Avans Mahsup İşlemi Yapılmamasından Kaynaklı Kişilerden Alacaklar (Kaybolan Demirbaşın Sorumlusu Adına Kişilerden Alacaklar Kaydı ve Takibi) Kişilerden Alacaklar Tahsili (Kaybolan Demirbaşın Sorumlusu Adına Kişilerden Alacakların Tahsili) Kişilerden Alacaklar Terkin Kişilerden Alacaklar Terkin Ön Ödeme İşlemleri İş Avansı Verilmesi İş Avansının Mahsubu İş Avansın Mahsup Edilmemesi İş Avansının Mahsup Dönemine Bırakıılması İş Avansının Mahsup Döneminde Kapatılması İş Avansının Başka Bir Mutemede Devri Personel Avansları Personel Avansının Mahsup Kapatılması Personel Avansının Mahsup Dönemine Bırakıılması Personel Avanslarının Mahsup Dönemi İşlemi Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına Kaydedilen 15 Aralık Memur Maaşlarının Bütçeleştirilmesi Kadyı 222 Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Muhasebe İşlemleri Tüketim Malzemeleri (Kırsatiye Malzemesi Alımı) Tüketim Malzemeleri (Bilişim Malzemesi Alımı) Tüketime Sevk İşlemi Dayanıklı Taşınır İşlemleri (Bilgisayar Alımı) 223 v

7 103 Bağış İşlemi (Yazıcı Bağışı) Harcama Birimleri Arasında Devir Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir Lastik Alımı (KDV Hariç, Taşınır İşlemleri) Akaryakıt Alımı Kaybedilen Dayanıklı Taşınır İşlemi (Kayıp Bilgisayar) Banka Kredileri (Borçlanma) İşlemleri Banka Kredileri (Borçlanma, Kısa ve Uzun Vadeli) İller Bankası (Merkezi İdare Vergi Gelirleri Payı, Kesintiler Yapılmış) İller Bankası Borçlarının Envanterinin Yapılması Banka Kredileri (Halk Bankasından Alınan Kredi) Kredi Ödenmesi (Halk Bankasından Alınan) Banka Kredileri (Faiz Tahakkuk İşlemi, Gider Tahakkukları) Banka Kredileri (Ödeme İşlemleri) Banka Krediler (Dönem Sonu İşlemi- Vade Aktarımı) İller Bankası Aracılığıyla Taşıt Alımı (Kredili) İller Bankası Kesintileri (Taşıt Alımı) Dönem Sonu İşlemleri Avansların Mahsup Dönemine Aktarılması Ödenek Devri İşlemleri Ödeneklerin İptali (İmhası), 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabının Kapatılması Bütçe Ödenekleri ve Ödenekli Giderler Hesabının Kapatılması Faaliyet Alacaklarının Takibe Alınması Varlıkların Dönemselleştirilmesi Yabancı Kaynaklarının Dönemselleştirilmesi Değerleme İşlemi (Döviz Hesabı) Değerleme İşlemi (İşlenmiş Olan Faizlerin Hesaplanması) Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçlarının Güncelleştirilmesi 225 vi

8 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçlarının Güncelleştirilmesi Bütçe Emanetleri Hesabına İlişkin Dönem Sonu İşlemi Amortisman İşlemleri (Taşıtları İçin Amortisman Uygulaması) Amortisman İşlemleri (Demirbaşlar için Amortisman Uygulaması) Amortisman İşlemleri (Haklar için Amortisman Uygulaması) _ Bütçe Gelirleri Hesabının Dönem Sonu Muhasebe Kaydı Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler ve Gelir Yansıtma Hesabının Dönem Sonu Muhasebe Kaydı Bütçe Giderler ve Gider Yansıtma Hesabının Dönem Sonu Muhasebe Kaydı Yeniden Değerleme Farkları İşlemleri Gelirler Hesabının Faaliyet Sonuçları Hesabına Aktarılması Giderler Hesabının Faaliyet Sonuçları Hesabına Aktarılması Faaliyet Sonuçları Hesabının Bilanço Hesaplarına Aktarılması _ Dönem Başı İşlemleri Faaliyet Sonuçları Hesabının Geçmiş Yıl Faaliyet Sonuçları Hesaplarına Aktarılması Kaydı Bütçe Açılış Fişi Ödenek Devri Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına Kaydedilen 15 Aralıkta Ödenen Memur Maaşlarının Bütçeleştirilmesi Kaydı (Ocak Ayında) Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Kredilerin Kapatılması 227 vii

9 166 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabının Kapatılması Unutulan Dönem Sonu İşlemlerinin Yapılması 227 viii

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1 İÇİNDEKİLER Önsöz ------------------------------------------------------------------------------------- III İÇİNDEKİLER------------------------------------------------------------------------------ V I.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü DEVLET MUHASEBESİ UYGULANMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Kamuda bütün uygulamaların Anayasadan

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR

DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR DETAYLI HESAP PLANI 1 - DÖNEN VARLIKLAR 103 - VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 103.02.02 - Halkbank 13 - DİĞER ALACAKLAR 135 - PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI 135.01 - Personel Ücretlerinden

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP NO Yardımcı 1 Yardımcı 2 Yardımcı 3 Yardımcı 4 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE DETAYLI HESAP PLANI VE ORTAK YARDIMCI HESAPLAR HESAP ADI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI 01

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN UYGULAMA HATALARI a) Vezne İşlemleri Kasa ve Banka İşlemleri 1- Kasa defteri kayıtlarının fiili durumu yansıtmadığı, kayıtların günlük ve muntazam bir biçimde yapılmadığı, 2-

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu Haydar KULAKSIZ Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Erkan KARAARSLAN

Detaylı

2013 MALİ YILI KESİN HESABI

2013 MALİ YILI KESİN HESABI 2013 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2013 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 18

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmılştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Uşak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü /// İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 300 Özel durumlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaca binaen temizlik yönünden destek Ümraniye İlçesi sınırlarındaki Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Binası,

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 9 786055 867768 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Türk Tabipleri Birliği Mali İşler Yönergesi

Detaylı