T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU"

Transkript

1 T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU MART

2 ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve Yazılı Basının Deerli Temsilcileri 2012 yılına ait Valilik ve Özel daresi Faaliyet Raporu bilgi deerlendirilmesini takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Belirtmeliyim ki bir sunu konuması nitelii taıyan izahatımda yer alan hususlar büyük çounluu itibari ile faaliyet raporuna eklenen ve ilgili dairelerden temin edilen bilgiler arasında tüm ayrıntıları ile yer almı bulunmaktadır. l Genel Meclisimizin tarih ve 217 sayılı karar ile 2012 yılı bütçesi ,00 TL olarak balanmıtır. Bakanlıklardan gönderilen ,90 TL katılım karılıkları ile fonlardan alınan yardımlar ve 2011 yılından devreden ,86 TL ve l Genel Meclisimizin tarih ve 91 sayılı kararı ile ,00 TL ek bütçe yapılarak, 2012 yılı bütçe ödenek gelirlerimiz ,76 TL ye ulamıtır. Buna karılık 2012 yılı gider bütçesi ,12 TL masraf tahakkuk etmi ve tamamı ödenmitir yılı bütçesinden artan ,64 TL ödenekten, ,13 TL si 2013 yılına devredilmi olup, ,51 TL si imhaya tabi tutulmutur. Sayın Bakan, Deerli Üyeler ; 2012 yılı faaliyet Raporuna esas bir yıllık dönem içerisinde; Destek Hizmetleri Müdürlüü tarafından, taıt bakım onarım giderleri, bürolarda kullanılmak üzere bilgisayar sarf malzemeler, idaremiz de kullanılan elektrik, su ve telefon giderleri ile makine parkında bulanan araçların bakımında kullanılmak üzere yedek parça alımları gibi iler için toplam ,80 TL harcama yapılmıtır. Köylerimizin kendi imkanları ile yaptıkları ve yapmakta oldukları köylerin altyapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri ileri için Köylere yardım tertibinden ,00 TL, Birliklere yardım tertibinden; imar, eitim, salık, emniyet gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ,34 TL ödenmitir. Su Kanal Hizmetleri Müdürlüü tarafından, Devam Eden haleli çmesuyu leri, Yeni haleli içmesuyu ileri, Köylere Salıklı çmesuyu leri, çmesuyu Sondaj Çalımaları, çmesuları Kontrol ve Denetleme Analiz Bedelleri, Devam Eden haleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu leri, çmesuyu Boru Alımı, Kanalizasyon Borusu Alımı, Yeni Kanalizasyon leri, Kdz. Ereli Karadeniz Bölge Komutanlıı ve Jandarma Karakol Komutanlıı çmesuyu 2

3 Sondaj Yapımı, ller Bankası Destekli Köy Kalkınma projeleri, Evsel Katı Atıkların Aktarma stasyonlarından Merkez Körolu Köyü stasyonuna Nakli ve Jeneratör Alımı için 2012 mali yılında ,25 TL harcama yapılmıtır. Yatırım ve naat Müdürlüü olarak idaremiz hizmet binaları, yabani ve evcil hayvan merkezinin bakım ve onarımları, Ereli Dedeler Köyü ehit J. Çavu Noyan Aydın ın mezar inaatı ve çevre düzenlemesi ii, Ereli Dedeler Köyü ehit Mezarlıı çevre düzenlemesi ii, Özel deri Ek hizmet binası asansör yapımı gibi iler için toplam ,20 TL harcama yapılmıtır. Yol ve Ulaım hizmetleri içinde yer alan köy yolları asfalt yapımı ve bakımı, akaryakıt ve ya alımı, lastik alımı, sanat yapıları, köy yolları trafik iaretleri, patlayıcı madde alımı, Hemzemin geçitleri bariyerleri, yol beton kanal yapımı, karla mücadele, personel servis aracı kiralama, idaremize ait araçların trafik zorunlu mali sigortası, mevcut asfalt plent bakım ve onarımları, ller Bankası tarafından gönderilen ödenekten kilitli parke yol yapımı, Gülüç Belediyesi Heyelan Islah Projesi, Alaplı Çayı Köprü yapımı için toplam ,11 TL ödenek harcanmıtır. l Afet ve Acil Durum Müdürlüü hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek verilmi, Bakanlık tarafından ,03 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından ,20 TL devir etmi, Yıl içinde çeitli harcama kalemlerine ,27 TL ödenek tenzil edilerek aktarılmı olup, toplam ödenek miktarı TL olmutur. l Afet ve Acil durum Müdürlüü lojman onarımı, l Afet ve Acil Müdürlüü hizmet binasının çevre temizlik ileri, Çaycuma Afet Evleri Yapımı ii, Alaplı lçesi Afet Evleri ve Çevre Tanzimi, 822 Adet konutun yıkım çalımaları için araç kiralama bedeli, Çaycuma Afet Evleri Çevre Tanzimi, Devrek Erenler Köyü mar Planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanması gibi iler için (l Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıı tarafından gönderilen ödeneklerden personel giderleri dahil ) toplam ,09 TL harcama yapılmıtır. Geriye kalan ,41 TL ödenekten ,22 TL si 2013 yılına devir etmi, 6.458,19 TL si iptal edilmitir. Milli Eitim Müdürlüü ne 2012 yılı bütçesiyle ile (lçeler Dahil) ,00 TL ödenek ayrılmı, 2011 yılında (lçeler Dahil) ,13 TL ödenek devir etmi, Milli Eitim Bakanlıından ,13 TL ödenek gönderilmi, yıl çinde Milli Eitim hizmetlerinden ,90 TL TL ödenek tenzil edilmi olup, toplam ödenek miktarı ,36 TL ye ulamıtır. lçeler dahil ,48 TL harcama yapılmıtır. Geriye kalan ,88 TL ödenekten, ,28 TL si 2013 yılına devir etmi, ,60 TL si iptal edilmitir. Tarım Hizmetleri Özel dare bütçesinden ayrılan ödenekler, çiftçi katkı paylarından gelen ödenekler ve 2011 yılından devreden ödenekler ile birlikte toplam ,00 TL ödenekten; muhtelif meyve fidanı alımı, hayvancılıı gelitirme projesi. yem bitkileri üretimini gelitirme çalımaları ve sertifikalı hububat tohumu alımı olmak üzere Tarım hizmetlerinden toplam ,80 TL ödeme yapılmıtır. Geriye kalan ,20 TL ödenekten, ,20 TL si 2013 yılına devretmi, 4.789,00 TL ödenek iptal edilmitir. Salık Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden 75.00,00 TL ödenek ayrılmıtır yılından ,62 TL ödenek devir etmi, Salık Bakanlıı tarafından gönderilen ,47 TL ödenek ile birlikte Salık Hizmetlerinin toplam ödenei ,09 TL ye çıkmıtır. 3

4 Bu ödenekten; Atatürk Devlet Hastanesi Klima tesisatı yapımı, Çaycuma Devlet Hastanesi Genel Onarımı, Muhtelif Salık Tesislerinin Onarımları, Aız ve Di salıı Merkezi, Uzun Mehmet Göüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Poliklinik Binası naatı için toplam ,68 TL harcama gerçeklemitir. Geriye kalan ,41 TL ödenekten, ,37 TL si 2013 yılına devir etmi olup, 1.615,04 TL ödenek iptal edilmitir. Kültür ve Turizm Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmıtır.2012 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlıından ,64 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından ,20 TL devir etmitir. Yıl içinde Kültür ve Turizm Hizmetleri için ,65 TL ödenek aktarılarak toplam ödenek miktarı ,49 TL olmutur. Tanıtıcı Yayın Seti Projesi, Madencilik Müzesi Yapımı, Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi röleve, ristorasyon, restitüsyon ve Yapısal Güçlendirmesi, Saltukova Belediyesi yol düenemesi, Eerci, Çaydeirmeni, Beycuma ve Çaycuma Belediyeerinin altyapı çalımaları, Çaycuma Karapınar Belediyesi Merkez mahallesi okul yolu yol düzenlemesi ve kilitli arke ta yapımı, Tios Filyos Örenyeri kazı ve Restorasyon Projesi, Kdz. Ereli Temizlik Hizmeti ve Cehennemazı maaralarının özel güvenlik hizmeti satın alımı, Çaycuma Kültür Merkezi, Yakademirciler Köyü Kilitli Parke Ta Döemesi, Atatürk Kültür Merkezi Binasının Deprem Tahkiki ve Yapı güçlendirmesi, Çaycuma Kültür Merkezi Makine Teçhizat ve Donanım Malzemesi Alımı, hsanolu Köyü ve Yazıbaı Köyü Kilitli Parke Ta Döemesi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Elektrik Abonelii, Kdz. Ereli Müzesi Revize Güvenlik Sistemi kurulması, Çaycuma Kültür Merkezine Güvenlik Hizmeti Alımı, Kilimli Belediyesi Bölüm Mahallesi Park yapımı, Kozlu Belediyesi Fatih Mahallesi kilitli parke ta döemesi, Müze ve Ören yerleri Bakım ve Onarım letme Giderleri olmak üzere Kültür ve Turizm Hizmetlerinin toplam harcaması ,05 TL dir. Harcamalardan sonra kalan ,44 TL ödenekten, ,64 TL si 2013 yılına devir etmi, 1.574,80 TL ödenek iptal edilmitir. Gençlik Spor hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmı olup, 2011 yılından ,30 TL devir etmi, Gençlik Spor Hizmetlerinden ,00 TL ödenek tenzil edilmi olup, toplam ,30 TL ödenek ile; l Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı, Tüm lçelerin Köylerine Spor ve Oyun Alanı Yapımı, Fener Futbol Sahası Sentetik Yüzeye Dönütürülmesi, Belediyelerin Spor Tesislerinin yapımı, Kemal Köksal Stadyumu ve Can Polat Pamay Spor Salonu için, toplam ,11 TL ödeme gerçeklemitir. Harcamalardan sonra kalan ,19 TL ödenekten, ,19 TL si 2013 yılına devir etmi, 29,00 TL ödenek iptal edilmitir. Çevre ve ehircilik Hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmı, 2011 yılından ,02 TL devir etmitir. Toplam ödenek ,02 TL olmutur. Çevre ve ehircilik Müdürlüünün denetimlerinde kullanılacak olan renkli geni format projektör alımı ve kırtasiye giderleri için ,16 TL harcanmıtır. Harcamalardan sonra kalan ,86 TL ödenek 2013 yılına devir etmitir. Emniyet hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmı olup, 2012 yılı içerisinde Bakanlıktan ,00 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından ,82 TL devir etmitir. Toplam ödenek miktarı ,82 TL ye ulamıtır. Bu ödenek ile, l Emniyet Müdürlüü hizmet binası ve dı merdiven onarımı ile ilan giderleri, Polis Merkezleri Muhtelif Onarımları, Çaycuma lçesi Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE) lan gideri, Emniyet Müdürlüü birimlerine donatım malzemesi alımı, Devrek Bölge Trafik Denetleme stasyon Amirliinin su deposu ve elektrik tesisatı yenilenmesi, Site ve Liman Polis Lojmanlarının muhtelif onarımları, Emniyet Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 4

5 araç alımı (Ford Transit), Ereli Emniyet Müdürlüüne ariv malzemesi alınmıtır. Toplam Emniyet Hizmetlerinden ,33 TL harcama gerçeklemitir. Harcamalardan sonra kalan ,49 TL ödenekten, ,40 TL si 2013 yılına devir etmi, 9.364,09 TL ödenek iptal edilmitir. Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmı olup, 2012 yılı içerisinde Bakanlıktan ,50 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından ,53 TL devir etmi, Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetlerinin toplam ödenei ,03 TL ye ulamıtır. Kdz. Ereli zmirliolu Huzurevinin dı cephe kaplama ve asansör yapımı, l Sosyal Hizmetler Binasının iç ve dı cephesinin boyama ii, Çaycuma Huzurevi binasının onarımı, ilan gideri ve tefriat malzemesi alımı, Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürlüünün Tefriat Malzemesi Alımı ve onarımı, Kozlu Sevgi Evleri hizmet binasının yapımı ve onarımı, Çaycuma Çocuk yuvası müdürlüüne tefri malzemesi alımı, Aile ve sosyal Politikalar Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı, limiz Özürlü incelemelerinde kullanılan aracın akaryakıt gideri olarak Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetlerinin toplam harcaması ,95 TL dir. Harcamalardan sonra kalan ,08 TL ödenekten, ,40 TL si 2013 yılına devir etmi, 1.273,68 TL ödenek iptal edilmitir. l Özel daresi bütçesi içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlar 2012 yılı içerisinde bütçe ile verilen ödeneklerin harcanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümlerine riayete gerekli dikkat ve itina gösterilmitir. Yılsonu itibariyle harcanmamı gözüken ve devam eden projelere Bakanlıklardan isme gönderilen iler olduundan ödemeleri 2013 yılı içinde yapılacaktır. Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar ve harcamalar ise metin içersinde ayrıca belirtilmitir yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emei geçenlere teekkür eder, takdirlerinize sunarım. Erol AYYILDIZ VAL 5

6 ÇNDEKLER I- GENEL BLGLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- dareye likin Bilgiler 1- Fiziki Yapı 2- Tekilat Yapısı 3- Teknolojik Kaynaklar 4- nsan Kaynakları 5- Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- darenin Amaç ve Hedefleri 1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları IV- KURUMSAL KABLYET ve KAPASTENN DEERLENDRLMES A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Deerlendirme 6

7 I-GENEL BLGLER A Misyon ve Vizyon Misyon Zonguldak line, ildeki kii ve kurululara yönelik, bata eitim, salık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin stanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleim bölgesi oluturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni i alanları oluturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde daıtımını ve kullanımını salayarak halkın yaam kalitesini ve ilin kalkınmılık düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çada, güvenilir, yerinden yönetim anlayıını yerletirmi, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluu taıyan, verimlilii ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kii ve grupları gözeten, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirlii esas alan bir kurulu olmaktır. 7

8 B)- Yetki, Görev ve Sorumluluklar l Özel darelerinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı l Özel daresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmitir. l özel idaresinin görev ve sorumlulukları; MADDE 6. l özel idaresi mahallî müterek nitelikte olmak artıyla; a) Salık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, topraın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetitirme yurtları, ilk ve orta öretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile dier ihtiyaçlarının karılanmasına ilikin hizmetleri il sınırları içinde, b) mar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, aaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilikin hizmetleri belediye sınırları dıında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. l çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükehirlerde, Büyükehir belediyeleri, dier illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. l çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivedilii ve verildii yerin gelimilik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. l özel idaresi hizmetleri, vatandalara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yalı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin dier mahallî idareler ve kamu kuruluları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından salanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dıındadır. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları MADDE 7. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları unlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taınır ve taınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve baı kabul etmek. 8

9 e) Vergi, resim ve harçlar dıında kalan ve miktarı yirmi be milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyumazlıkların anlamayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dıındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve elence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. l özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görü ve düüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve aratırması yapabilir. l özel idaresinin mallarına karı suç ileyenler Devlet malına karı suç ilemi sayılır. l özel idaresinin proje karılıı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, artlı baılar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. C-dareye likin Bilgiler 1)Fiziki Yapı l Özel daremizin 12 Katlı toplu Merkezinde kendisine ait ve 10 ncu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 6 adet bakımevinde hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereli lçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı lçesinde lçe Belediyesi, Devrek ve Gökçebey lçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir. 9

10 SIRA NO. EMLAKIN CNS L ÖZEL DARES EMLAK KAYITLARI CMAL Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Kdz. Ereli TOPLAM Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı 1 Arazi , , , , , ,07 2 Bahçe , , ,64 3 Arsa , , , , , , ,32 4 Okul , , , , , , ,45 5 Vali Konaı , ,00 6 Kat Mülkiyeti , , ,92 7 Lojman Binası* , , , , ,00 8 Bina , , ,66 9 Kat rtifakı , ,87 10 Turistik Tesis** , , ,10 11 Özel dare hanı 1 116, ,04 12 Depo , ,56 TOPLAM , , , , , , ,63 GENEL CMAL S.NO. CNS Adedi Alanı (m 2 ) 1 Arazi ,07 2 Bahçe ,64 3 Arsa ,32 4 Okul ,45 5 Vali Konaı ,00 6 Kat Mülkiyeti ,92 7 Lojman Binası* ,00 8 Bina ,66 9 Kat rtifakı ,87 10 Turistik Tesis** ,10 11 Depo ,56 12 Özel dare hanı 1 116,04 TOPLAM ,63 NOT: (*) Merkez ncivez ve Kozlu'da 2 ayrı yerde ikier blok halinde toplam 32 adet lojman (daire) bulunmaktadır. Ayrıca Çaycuma lçesinde hizmet binasının son iki katı lojman olarak kullanılmaktadır. Toplam lojman (daire) sayısı: 34 (**) Merkez Türkali Köyünde bulunan Apart Motel ve Gazino Tesisleri, 3 ayrı parsel üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca 100. Yıl Vakfı ile daremiz arasında yapılan protokol gerei Gökçebey lçesi Bakacakkadı Beldesinde 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü Turistik Tesisleri mevcuttur. 10

11 SIRA NO. L ÖZEL DARES EMLAK KAYITLARI CMAL EMLAKIN CNS Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Kdz. Ereli TOPLAM 1 Arazi Bahçe Arsa Özel dare hanı Okul Vali Konaı Kat rtifakı Kat Mülkiyeti Lojman Bina Depo Tesis antiye- Tesis TOPLAM antiye Tesisleri: Alaplı, Çaycuma, Devrek lçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Maliye Hazinesine, Merkez, Kdz. Ereli ve Gökçebey lçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Orman Bölge Müdürlüklerine aittir. 11

12 SIRA NO MAKNA CNS L ÖZEL DARES MAKNA PARKI ADET SIRA NO MAKNA CNS 1 OTOMOBL VDANJÖR 1 2 PKAP ASFALT FNSCHER 1 3 ARAZ BNEK 1 18 SU TANKER 4 4 MNÜBÜS 3 19 SEYYAR TAMR ARACI 2 5 DAMPERL KAMYON CENAZE ARACI 1 6 DOZER 3 21 ÇÖP TOPLAMA ARACI 2 7 GREYDER SEY AKY TANKI 4 8 LAS. TEK. YÜKLEYC 9 12 MICIR SERS 6 9 PALETL EKSKAVATÖR 5 24 ASFALT DSTRBÜTÖRÜ 4 10 KANAL KAZICI YÜKLEYC ADET 7 25 SEYYAR KOMPRESÖR 2 11 ÇEKC TAIYICI 6 26 ÇEK TP BK DST 4 12 FORKLFT 1 27 SEYYAR KAYNAK MAK VAGON DRLL 2 28 DORSE 3 14 YOL YAPIM SLNDR 9 29 YAMA SLNDR RÖMÖRK 5 15 YAMA SLNDR BNEK ARACI KAMYON GRUBU MAKNASI GRUBU 103 TOPLAM =

13 2)Tekilat Yapısı l Özel daresi, l halkının mahalli müterek nitelikteki ihtiyaçlarını karılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluturulan idari ve mali özerklie sahip kamu tüzel kiiliidir. l Özel daresinin organları; l Genel Meclisini, l Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup l Özel daresi personeli Vali tarafından atanmaktadır. Müdürlükler; Strateji Gelitirme, nsan Kaynakları ve Eitim, Emlak ve stimlak, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı leri, mar ve Kentsel yiletirme, Yol ve Ulaım Hizmetleri, Yatırım ve naat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi lem, Yapı Kontrol ile 5 lçe Özel dare Müdürlüünden olumaktadır. 13

14 ZONGULDAK L ÖZEL DARES TEKLAT EMASI L GENEL MECLS (Meclis Bakanı) L ÖZEL DARES (Vali) L ENCÜMEN (Vali-Genel Sekreter) GENEL SEKRETER Hukuk Müaviri Genel Sekreter Yrd. Genel Sekreter Yrd. Strateji Gelitirme Md. Alaplı lçe Öz.d.Md. mar ve Kentsel yiletirme Md. ns.kay.ve Eit.Md. Çaycuma lçe Öz.d.Md. Yol ve Ulaım Hiz.Md. Emlak ve stimlak Md. Devrek lçe Öz.d.Md. Yatırım ve naat Md. Destek Hizmetleri Md. Ereli lçe Öz.d.Md. Su ve Kanal Hiz.Md. Encümen Md. Gökçebey lçe Öz.d.Md. Plan ve Proje Md. Ruhsat ve Denetim Md. Yapı Kontrol Md. Yazı leri Md. Bilgi lem Md. 14

15 3- Teknolojik Kaynaklar l Özel daresi personelinin faaliyetlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aaıda belirtilmitir. 119 Adet Printer 31 Adet Diz Üstü Bilgisayar 153 Adet Masaüstü Bilgisayar 7 Adet Fotokopi Makinesi 1 Adet geni formatlı Ozalit Makinesi 27 Adet Tarayıcı 12 Adet Fotoraf Makinesi 3 Video kamera 4)nsan Kaynakları nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Personel Durumu PERSONEL DURUMU MEMUR 657 Sayılı yasaya tabi personel Norm Kadro 231 lçe Müdürü 5 Toplam Norm Kadro 236 Dolu- Bo Kadro Durumu Dolu Bo Genel dare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 Salık Hizmetleri Sınıfı 3 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 5 15 TOPLAM Dolu- Bo Kadro Durumu (Memur+ Dolu Bo Sözlemeliler Dahil ) Genel dare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 1 Salık Hizmetleri Sınıfı 1 2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 5 15 TOPLAM SÖZLEMEL 5393 Sayılı yasanın 49.maddesine tabi sözlemeli personel 15

16 Tam Zamanlı Sözlemeli Personel 15 Kısmi Zamanlı Sözlemeli Personel 1 TOPLAM 16 SÜREKL Ç: 4857 Sayılı yasaya tabi sürekli içi personel Norm Kadro 116 Dolu Sürekli çi Kadro 311 Çalıtırıldıkları Yer tibariyle Daılımı daremiz ana bina ve ek binası 174 Merkez antiyesi 23 Alaplı antiyesi 13 Çaycuma antiyesi 32 Devrek antiyesi 30 Ereli antiyesi 24 Gökçebey antiyesi 15 TOPLAM 311 Memur Personel 89 Sözlemeli Personel 16 Sürekli çi Personel 311 TOPLAM

17 !"# $%&$ ' ' ("# ' ) ' * ("# * + +, - -,. /%. 0$ - 1 /% $/ 3,) 5 1 6)( ' 73 5 ' 27 3 * 8$/%. * 7 ( + $/% ,. :7 ; < 1 $/ $/ "# ;27 3 < - $/ "# ;27 3 < $/"# ;< $/"# ;< ' $/"# ;< * * $/=( + 7 ( 56 - "# , ). 1, 2)!( 7>$/% ', )( 27 3 * 0,(( +,, ( ', $/% *,7#7= + 5= (! " # $/% "# $ %! 17

18 L ÖZEL DARES PERSONEL DURUMU D E V L E T M E M U R L A R I T E K N K P E R S O N E L D A R P E R S O N E L M E M U R S T A T Ü L Ü P E R S O N E L L E R U N V A N L A R 657'ye Söz. Tabi Pers. TOPLAM GENEL SEKRETER 1 1 D A R E C GENEL SEKRETER YRD. 2 2 PERSONEL BRM MÜDÜRÜ LÇE ÖZEL DARE MÜDÜRÜ 5 5 ZRAAT 2 2 NAAT MAKNE 4 4 JEOLOJ 2 2 MÜHENDS KMYA 1 1 HARTA ELEKTRK ELEKTRONK 2 2 GIDA 1 1 BLGSAYAR 1 1 MMAR 1 1 EHR PLANCISI 1 1 ARKEOLOG 1 1 SANAT TARHCS 1 1 NAAT 0 P E R S O N E L C M A L TEKNKER ELEKTRK ORMAN 1 1 MADEN 1 1 BLGSAYAR 2 2 NAAT 0 TEKNSYEN MAKNE 0 ELEKTRK 0 TEKNSYEN 2 2 BLGSAYAR LETMEN 3 3 EF 9 9 MEMUR MEMUR DAR MUHASEBEC 1 1 HZMETLER TAHSLDAR 1 1 VER HAZ.KONT.LT. 9 9 OFÖR KALORFERC 3 3 MEMUR YARDIMCI HZMETL 2 2 HZMETLER 0 SALIK VETERNER HEKM 1 1 HZMETLER 0 DAREC PERSONEL TOPLAMI TEKNK PERSONEL TOPLAMI DAR VE YARDIMCI PERS. TOPLAMI SALIK HZ.PERS.TOPLAMI 1 1 KISM ZAMANLI SÖZLEMEL PERSONEL 1 1 MEMUR TOPLAMI SÜREKL Ç TOPLAMI 311 SÖZLEMEL PERSONEL TOPLAMI PERSONEL GENEL TOPLAMI

19 & ' (& & ' ) # * ) )' )' )' )' & ' # " " ) + %, " * -. + & " $ " # + + % & ' + % - ' & - + "$ * %$ &. * -. $ " * +$, & " $ + /. * % - + &, / * -. " ' " % ' & ' -! ' % " * - '&, ' - + -" ' $ +% 1 +% * " + / ' $ 1 '# * " % '# ' $ " 1 " & * % $ 1 % & ' $ * +! 1 * +! & ) ' $ % 1 % * " % ' + +" 1 ' +/ )' * % $ % )' ' $ ' / 1 ' / &'& + *. / " + "! % "! %! 19

20 & ' ((& # # * # )' ) )' )' )' )' " " /$ /$ /" /" & / / +!!! + - -" % % + "+ "% + "! " # + + % % " -! / & + + % - "$ "- %+ / 0+' 1 % - + / "$ 0%'1! +/ " % /! %! "% /$ ' 01 " % - " %! / % + " + -! $ $ $ /$ "!! %! 20

21 2012 yılında yapılan hizmet içi eitim konuları ve katılan personel sayıları aaıya çıkarılmıtır YILINDA YAPILAN ETM KONULARI VE KATILAN PERSONEL SAYILARI! " #! "$ % # & & ' ( )* +, -,. % / 0-1 )2 3 1 & " 4 5 )* 6- "3 &,. $ -,. % & " ( 4 )* 7 3 "3 & % -,. % & " ( 4 9 / % 1 2, 8 ), -. 3 % 9 & " 0 + "" & " 5 )* +, % " & " 5 ( ) " 3 1 & " 59 ( : ", ) " & " 5 ( (9 ( ) ": " ;, ( ) - " 3 <, % # & " / 5 - < " # " 6$,! "= "3 & >? * ' ! # 6> # " % 4 0 >? * ' - 5 / # + "" * ", 4 0 >? * ' )2-1 1 / 0 >? * ' /- 1 # 3 - " / 0 >? * ' , 8 / 5 - < )A ) " * # "3 "6? "= "6 "- 1 "1 " ) % 3 : ", ) " 0-1 ), -. % ": "B ", # & " / - < ( - 1 ) - " 3 <, % # & " 4 - < 4 0 " # * ",! 6 2 % 2, "= ", ) % ', 1 3,, " 5 5 % )% C Atamalar ve Emeklilik lemleri 1- daremize 2012 yılında 2 TH, 1 GH olmak üzere naklen 3 atama yapılmıtır yılında bu güne kadar 38 içi personel emekliye ayrılmı olup, emeklilik ilemleri tamamlanmıtır yılında 1 kadın içi personel evlilik nedeniyle ve kendi istei ile ayrılmı olup, ilemleri tamamlanmıtır. 21

22 Sivil Savunma Hizmetleri 1- Personelin emekli olması ve görev deiiklii nedeniyle daremiz Acil Durum Planları, Sivil Savunma Planı, Sabotajlara Karı Koruma Planı, 24 Saat Devamlı Çalıma Planı, Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi yeniden güncellenmitir. Dier lemler 1- Zonguldak Çalıma ve Kurumu tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalıma Programları (TYÇP) kapsamında 8 ay süre ile çalıtırılmak üzere tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonucunda alınan 50 adet geçici içi tarihinde ie balatılmıtır Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının ( c ) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebli uyarınca, tüm memur personelin Özlük, Nüfus, Hizmet, Örenim, Dier Kanunlara tabi Hizmeti, Askerlik ve Borçlanma Bilgileri elektronik ortamda girilmitir. 22

23 5) Yönetim ve ç Kontrol Sistemi l Özel daresi Personelinden oluturulan komisyonlar marifetiyle, 5302 Sayılı l Özel daresi Kanunun 37 ve 38. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetim yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A - darenin Amaç ve Hedefleri 1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler Zonguldak l Özel daresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2012 yılı mali imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlara yönelik faaliyetler gerçekletirilmitir. Faaliyetlere konu olan 9 Stratejik Amaç ve Hedefler; STRATEJK AMAÇ 1: Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gerçekletirmektir. STRATEJK AMAÇ 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. STRATEJK AMAÇ 3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre salıı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıını salayıcı tedbirler alarak yaygınlatırmak ve çeitlendirmektir. STRATEJK AMAÇ 4: Hayvancılıı ve hayvansal ürünler üretimi gelitirerek, yetitiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. STRATEJK AMAÇ 7: Eitimde fırsat eitlii yaratmak ve ilköretimde eitinim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır. STRATEJK AMAÇ 8: Spor alt yapısını il genelinde dengeli daılımını salayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlatırmak, sporu halkın yaam biçimi haline getirmektir. STRATEJK AMAÇ 13: limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelitirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini salayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. 23

24 STRATEJK AMAÇ 14: Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletiim sistemleri oluturmak çevrenin korunması ve iyiletirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilim çevre ve yaam standartlarını yükseltmektir. STRATEJK AMAÇ 15:l genelinde mekansal gelimeyi yönlendirecek, yaam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını salamaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 5302 sayılı l Özel daresi Kanununun yetki ve görevleri dorultusunda, köylerin ve balılarının altyapı hizmetlerini gerçekletirerek kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indirmek, eitim hizmetlerinde bina, altyapı, bakım-onarım faaliyetlerine aırlık vermek temel politika ve önceliimiz olmaktadır. 24

25 III-FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2012 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL GELR (BÜTÇE ÖDENEK) GDER Bütçe ve Ek Cari Harcamalar ,00 Bütçe ,01 Bakanlıktan Yatırım Harcamaları ,90 Gelen Paralar , Yılından Transferler ,86 Devir Eden , ,12 Toplam giderlerinin %52,61 i cari harcamalara, %31,13 ü yatırım harcamalarına %16,26 sı transferlere kullanılmıtır. Köy hizmetleri Müdürlüünün Özel dareye devredilen personeli için bakanlıktan gelen ,00 TL nin bütçe durum cetvelinde gelir ve gider kısmında dikkate alınmadıı Takdirde ise, 2012 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL GELR (BÜTÇE ÖDENEK) GDER Bütçe ve Ek Bütçe ,00 Cari Harcamalar ,01 Bakanlıktan Gelen Paralar ,90 Yatırım Harcamaları , Yılından Devir Eden ,86 Transferler , ,12 Toplam giderlerin ; % 42,85 i cari harcamalar, % 37,55 i yatırım harcamalarına % 19,60 ı transferlere kullanılmıtır. Olmaktadır. 25

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNU Ülke nüfusu ile beraber ilçemizde artan nüfus oranı yeni yerleimlerinin, görevlerin ve sorumlulukların olumasına ve mevcut çalıma alanlarımızın genilemesine

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLECİK, MART 2012 ii SUNUŞ 1 A-MİSYON VE VİZYON 8 1.Vizyon: 8 2. Misyon: 8 3. İlkeler Bildirimi: 8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 8 C- İDAREYE

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120

2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120 KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı

Detaylı

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47

2010 Yılı Harcama Dağılımı 46 2010 Yılı Bütçe Özet Tablosu... 47 2010 Yılı K.H.G.B. İlçelere Gönderilen Ödenekler. 47 SUNUŞ Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivas ın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli

Detaylı

YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI

YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI YEREL YÖNETMLERDE NORM KADRO UYGULAMASI ÖNSÖZ Kamunun yeniden yapılanması sürecinde 2005 yılından itibaren çıkarılan gerek Büyükehir belediye kanununda gerekse pe pee çıkarılan belediye ve il özel idareleri

Detaylı

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12

SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I.GENEL BİLGİLER...5-12 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...5-12 1.Tarihçe...5-9 2.Vali...10 3.İl Genel Meclisi...11 4.İl Encümeni...12 B. TEŞKİLAT YAPISI...13-14 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...15-29

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Kırklareli İl Özel İdaresi KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kırklareli 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: GİRİŞ SUNUŞ 4 I. GENEL BİLGİLER 5 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 1.Tarihçe

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER AĞRI İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYONU, VİZYONU ve AMBLEMİ Misyonumuz: Kurumsal olarak Ağrı ilinde katılımcılık prensibi esas alınarak yasalarla

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KIRIKKALE 2013 BELEDİYESİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE BELEDİYESİ KIRIKKALE 2013 BELEDİYESİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ KIRIKKALE 2013 BELEDİYESİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 4 I-GENEL BİLGİLER... 6 A- Misyon ve Vizyon. 7 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 10 C-

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON VE İLKELER 1. MİSYONUMUZ

I- GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON VE İLKELER 1. MİSYONUMUZ I- GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON VE İLKELER 1. MİSYONUMUZ Yasalarla belirlenmiş, görev ve yetkiler çerçevesinde, tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak, Stratejik öngörülürle yarının ihtiyaçlarını

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı