T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU"

Transkript

1 T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU MART

2 ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve Yazılı Basının Deerli Temsilcileri 2012 yılına ait Valilik ve Özel daresi Faaliyet Raporu bilgi deerlendirilmesini takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Belirtmeliyim ki bir sunu konuması nitelii taıyan izahatımda yer alan hususlar büyük çounluu itibari ile faaliyet raporuna eklenen ve ilgili dairelerden temin edilen bilgiler arasında tüm ayrıntıları ile yer almı bulunmaktadır. l Genel Meclisimizin tarih ve 217 sayılı karar ile 2012 yılı bütçesi ,00 TL olarak balanmıtır. Bakanlıklardan gönderilen ,90 TL katılım karılıkları ile fonlardan alınan yardımlar ve 2011 yılından devreden ,86 TL ve l Genel Meclisimizin tarih ve 91 sayılı kararı ile ,00 TL ek bütçe yapılarak, 2012 yılı bütçe ödenek gelirlerimiz ,76 TL ye ulamıtır. Buna karılık 2012 yılı gider bütçesi ,12 TL masraf tahakkuk etmi ve tamamı ödenmitir yılı bütçesinden artan ,64 TL ödenekten, ,13 TL si 2013 yılına devredilmi olup, ,51 TL si imhaya tabi tutulmutur. Sayın Bakan, Deerli Üyeler ; 2012 yılı faaliyet Raporuna esas bir yıllık dönem içerisinde; Destek Hizmetleri Müdürlüü tarafından, taıt bakım onarım giderleri, bürolarda kullanılmak üzere bilgisayar sarf malzemeler, idaremiz de kullanılan elektrik, su ve telefon giderleri ile makine parkında bulanan araçların bakımında kullanılmak üzere yedek parça alımları gibi iler için toplam ,80 TL harcama yapılmıtır. Köylerimizin kendi imkanları ile yaptıkları ve yapmakta oldukları köylerin altyapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri ileri için Köylere yardım tertibinden ,00 TL, Birliklere yardım tertibinden; imar, eitim, salık, emniyet gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ,34 TL ödenmitir. Su Kanal Hizmetleri Müdürlüü tarafından, Devam Eden haleli çmesuyu leri, Yeni haleli içmesuyu ileri, Köylere Salıklı çmesuyu leri, çmesuyu Sondaj Çalımaları, çmesuları Kontrol ve Denetleme Analiz Bedelleri, Devam Eden haleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu leri, çmesuyu Boru Alımı, Kanalizasyon Borusu Alımı, Yeni Kanalizasyon leri, Kdz. Ereli Karadeniz Bölge Komutanlıı ve Jandarma Karakol Komutanlıı çmesuyu 2

3 Sondaj Yapımı, ller Bankası Destekli Köy Kalkınma projeleri, Evsel Katı Atıkların Aktarma stasyonlarından Merkez Körolu Köyü stasyonuna Nakli ve Jeneratör Alımı için 2012 mali yılında ,25 TL harcama yapılmıtır. Yatırım ve naat Müdürlüü olarak idaremiz hizmet binaları, yabani ve evcil hayvan merkezinin bakım ve onarımları, Ereli Dedeler Köyü ehit J. Çavu Noyan Aydın ın mezar inaatı ve çevre düzenlemesi ii, Ereli Dedeler Köyü ehit Mezarlıı çevre düzenlemesi ii, Özel deri Ek hizmet binası asansör yapımı gibi iler için toplam ,20 TL harcama yapılmıtır. Yol ve Ulaım hizmetleri içinde yer alan köy yolları asfalt yapımı ve bakımı, akaryakıt ve ya alımı, lastik alımı, sanat yapıları, köy yolları trafik iaretleri, patlayıcı madde alımı, Hemzemin geçitleri bariyerleri, yol beton kanal yapımı, karla mücadele, personel servis aracı kiralama, idaremize ait araçların trafik zorunlu mali sigortası, mevcut asfalt plent bakım ve onarımları, ller Bankası tarafından gönderilen ödenekten kilitli parke yol yapımı, Gülüç Belediyesi Heyelan Islah Projesi, Alaplı Çayı Köprü yapımı için toplam ,11 TL ödenek harcanmıtır. l Afet ve Acil Durum Müdürlüü hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek verilmi, Bakanlık tarafından ,03 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından ,20 TL devir etmi, Yıl içinde çeitli harcama kalemlerine ,27 TL ödenek tenzil edilerek aktarılmı olup, toplam ödenek miktarı TL olmutur. l Afet ve Acil durum Müdürlüü lojman onarımı, l Afet ve Acil Müdürlüü hizmet binasının çevre temizlik ileri, Çaycuma Afet Evleri Yapımı ii, Alaplı lçesi Afet Evleri ve Çevre Tanzimi, 822 Adet konutun yıkım çalımaları için araç kiralama bedeli, Çaycuma Afet Evleri Çevre Tanzimi, Devrek Erenler Köyü mar Planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanması gibi iler için (l Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıı tarafından gönderilen ödeneklerden personel giderleri dahil ) toplam ,09 TL harcama yapılmıtır. Geriye kalan ,41 TL ödenekten ,22 TL si 2013 yılına devir etmi, 6.458,19 TL si iptal edilmitir. Milli Eitim Müdürlüü ne 2012 yılı bütçesiyle ile (lçeler Dahil) ,00 TL ödenek ayrılmı, 2011 yılında (lçeler Dahil) ,13 TL ödenek devir etmi, Milli Eitim Bakanlıından ,13 TL ödenek gönderilmi, yıl çinde Milli Eitim hizmetlerinden ,90 TL TL ödenek tenzil edilmi olup, toplam ödenek miktarı ,36 TL ye ulamıtır. lçeler dahil ,48 TL harcama yapılmıtır. Geriye kalan ,88 TL ödenekten, ,28 TL si 2013 yılına devir etmi, ,60 TL si iptal edilmitir. Tarım Hizmetleri Özel dare bütçesinden ayrılan ödenekler, çiftçi katkı paylarından gelen ödenekler ve 2011 yılından devreden ödenekler ile birlikte toplam ,00 TL ödenekten; muhtelif meyve fidanı alımı, hayvancılıı gelitirme projesi. yem bitkileri üretimini gelitirme çalımaları ve sertifikalı hububat tohumu alımı olmak üzere Tarım hizmetlerinden toplam ,80 TL ödeme yapılmıtır. Geriye kalan ,20 TL ödenekten, ,20 TL si 2013 yılına devretmi, 4.789,00 TL ödenek iptal edilmitir. Salık Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden 75.00,00 TL ödenek ayrılmıtır yılından ,62 TL ödenek devir etmi, Salık Bakanlıı tarafından gönderilen ,47 TL ödenek ile birlikte Salık Hizmetlerinin toplam ödenei ,09 TL ye çıkmıtır. 3

4 Bu ödenekten; Atatürk Devlet Hastanesi Klima tesisatı yapımı, Çaycuma Devlet Hastanesi Genel Onarımı, Muhtelif Salık Tesislerinin Onarımları, Aız ve Di salıı Merkezi, Uzun Mehmet Göüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Poliklinik Binası naatı için toplam ,68 TL harcama gerçeklemitir. Geriye kalan ,41 TL ödenekten, ,37 TL si 2013 yılına devir etmi olup, 1.615,04 TL ödenek iptal edilmitir. Kültür ve Turizm Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmıtır.2012 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlıından ,64 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından ,20 TL devir etmitir. Yıl içinde Kültür ve Turizm Hizmetleri için ,65 TL ödenek aktarılarak toplam ödenek miktarı ,49 TL olmutur. Tanıtıcı Yayın Seti Projesi, Madencilik Müzesi Yapımı, Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi röleve, ristorasyon, restitüsyon ve Yapısal Güçlendirmesi, Saltukova Belediyesi yol düenemesi, Eerci, Çaydeirmeni, Beycuma ve Çaycuma Belediyeerinin altyapı çalımaları, Çaycuma Karapınar Belediyesi Merkez mahallesi okul yolu yol düzenlemesi ve kilitli arke ta yapımı, Tios Filyos Örenyeri kazı ve Restorasyon Projesi, Kdz. Ereli Temizlik Hizmeti ve Cehennemazı maaralarının özel güvenlik hizmeti satın alımı, Çaycuma Kültür Merkezi, Yakademirciler Köyü Kilitli Parke Ta Döemesi, Atatürk Kültür Merkezi Binasının Deprem Tahkiki ve Yapı güçlendirmesi, Çaycuma Kültür Merkezi Makine Teçhizat ve Donanım Malzemesi Alımı, hsanolu Köyü ve Yazıbaı Köyü Kilitli Parke Ta Döemesi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Elektrik Abonelii, Kdz. Ereli Müzesi Revize Güvenlik Sistemi kurulması, Çaycuma Kültür Merkezine Güvenlik Hizmeti Alımı, Kilimli Belediyesi Bölüm Mahallesi Park yapımı, Kozlu Belediyesi Fatih Mahallesi kilitli parke ta döemesi, Müze ve Ören yerleri Bakım ve Onarım letme Giderleri olmak üzere Kültür ve Turizm Hizmetlerinin toplam harcaması ,05 TL dir. Harcamalardan sonra kalan ,44 TL ödenekten, ,64 TL si 2013 yılına devir etmi, 1.574,80 TL ödenek iptal edilmitir. Gençlik Spor hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmı olup, 2011 yılından ,30 TL devir etmi, Gençlik Spor Hizmetlerinden ,00 TL ödenek tenzil edilmi olup, toplam ,30 TL ödenek ile; l Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı, Tüm lçelerin Köylerine Spor ve Oyun Alanı Yapımı, Fener Futbol Sahası Sentetik Yüzeye Dönütürülmesi, Belediyelerin Spor Tesislerinin yapımı, Kemal Köksal Stadyumu ve Can Polat Pamay Spor Salonu için, toplam ,11 TL ödeme gerçeklemitir. Harcamalardan sonra kalan ,19 TL ödenekten, ,19 TL si 2013 yılına devir etmi, 29,00 TL ödenek iptal edilmitir. Çevre ve ehircilik Hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmı, 2011 yılından ,02 TL devir etmitir. Toplam ödenek ,02 TL olmutur. Çevre ve ehircilik Müdürlüünün denetimlerinde kullanılacak olan renkli geni format projektör alımı ve kırtasiye giderleri için ,16 TL harcanmıtır. Harcamalardan sonra kalan ,86 TL ödenek 2013 yılına devir etmitir. Emniyet hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmı olup, 2012 yılı içerisinde Bakanlıktan ,00 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından ,82 TL devir etmitir. Toplam ödenek miktarı ,82 TL ye ulamıtır. Bu ödenek ile, l Emniyet Müdürlüü hizmet binası ve dı merdiven onarımı ile ilan giderleri, Polis Merkezleri Muhtelif Onarımları, Çaycuma lçesi Kentiçi Güvenlik Sistemi (MOBESE) lan gideri, Emniyet Müdürlüü birimlerine donatım malzemesi alımı, Devrek Bölge Trafik Denetleme stasyon Amirliinin su deposu ve elektrik tesisatı yenilenmesi, Site ve Liman Polis Lojmanlarının muhtelif onarımları, Emniyet Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 4

5 araç alımı (Ford Transit), Ereli Emniyet Müdürlüüne ariv malzemesi alınmıtır. Toplam Emniyet Hizmetlerinden ,33 TL harcama gerçeklemitir. Harcamalardan sonra kalan ,49 TL ödenekten, ,40 TL si 2013 yılına devir etmi, 9.364,09 TL ödenek iptal edilmitir. Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri için 2012 yılı bütçesiyle ,00 TL ödenek ayrılmı olup, 2012 yılı içerisinde Bakanlıktan ,50 TL ödenek gönderilmi, 2011 yılından ,53 TL devir etmi, Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetlerinin toplam ödenei ,03 TL ye ulamıtır. Kdz. Ereli zmirliolu Huzurevinin dı cephe kaplama ve asansör yapımı, l Sosyal Hizmetler Binasının iç ve dı cephesinin boyama ii, Çaycuma Huzurevi binasının onarımı, ilan gideri ve tefriat malzemesi alımı, Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürlüünün Tefriat Malzemesi Alımı ve onarımı, Kozlu Sevgi Evleri hizmet binasının yapımı ve onarımı, Çaycuma Çocuk yuvası müdürlüüne tefri malzemesi alımı, Aile ve sosyal Politikalar Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı, limiz Özürlü incelemelerinde kullanılan aracın akaryakıt gideri olarak Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetlerinin toplam harcaması ,95 TL dir. Harcamalardan sonra kalan ,08 TL ödenekten, ,40 TL si 2013 yılına devir etmi, 1.273,68 TL ödenek iptal edilmitir. l Özel daresi bütçesi içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlar 2012 yılı içerisinde bütçe ile verilen ödeneklerin harcanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümlerine riayete gerekli dikkat ve itina gösterilmitir. Yılsonu itibariyle harcanmamı gözüken ve devam eden projelere Bakanlıklardan isme gönderilen iler olduundan ödemeleri 2013 yılı içinde yapılacaktır. Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar ve harcamalar ise metin içersinde ayrıca belirtilmitir yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emei geçenlere teekkür eder, takdirlerinize sunarım. Erol AYYILDIZ VAL 5

6 ÇNDEKLER I- GENEL BLGLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- dareye likin Bilgiler 1- Fiziki Yapı 2- Tekilat Yapısı 3- Teknolojik Kaynaklar 4- nsan Kaynakları 5- Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- darenin Amaç ve Hedefleri 1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları IV- KURUMSAL KABLYET ve KAPASTENN DEERLENDRLMES A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Deerlendirme 6

7 I-GENEL BLGLER A Misyon ve Vizyon Misyon Zonguldak line, ildeki kii ve kurululara yönelik, bata eitim, salık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin stanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleim bölgesi oluturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni i alanları oluturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde daıtımını ve kullanımını salayarak halkın yaam kalitesini ve ilin kalkınmılık düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çada, güvenilir, yerinden yönetim anlayıını yerletirmi, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluu taıyan, verimlilii ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kii ve grupları gözeten, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirlii esas alan bir kurulu olmaktır. 7

8 B)- Yetki, Görev ve Sorumluluklar l Özel darelerinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı l Özel daresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmitir. l özel idaresinin görev ve sorumlulukları; MADDE 6. l özel idaresi mahallî müterek nitelikte olmak artıyla; a) Salık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, topraın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetitirme yurtları, ilk ve orta öretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile dier ihtiyaçlarının karılanmasına ilikin hizmetleri il sınırları içinde, b) mar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, aaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilikin hizmetleri belediye sınırları dıında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. l çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükehirlerde, Büyükehir belediyeleri, dier illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. l çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivedilii ve verildii yerin gelimilik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. l özel idaresi hizmetleri, vatandalara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yalı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin dier mahallî idareler ve kamu kuruluları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından salanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dıındadır. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları MADDE 7. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları unlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taınır ve taınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve baı kabul etmek. 8

9 e) Vergi, resim ve harçlar dıında kalan ve miktarı yirmi be milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyumazlıkların anlamayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dıındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve elence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. l özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görü ve düüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve aratırması yapabilir. l özel idaresinin mallarına karı suç ileyenler Devlet malına karı suç ilemi sayılır. l özel idaresinin proje karılıı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, artlı baılar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. C-dareye likin Bilgiler 1)Fiziki Yapı l Özel daremizin 12 Katlı toplu Merkezinde kendisine ait ve 10 ncu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 6 adet bakımevinde hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereli lçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı lçesinde lçe Belediyesi, Devrek ve Gökçebey lçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir. 9

10 SIRA NO. EMLAKIN CNS L ÖZEL DARES EMLAK KAYITLARI CMAL Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Kdz. Ereli TOPLAM Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı 1 Arazi , , , , , ,07 2 Bahçe , , ,64 3 Arsa , , , , , , ,32 4 Okul , , , , , , ,45 5 Vali Konaı , ,00 6 Kat Mülkiyeti , , ,92 7 Lojman Binası* , , , , ,00 8 Bina , , ,66 9 Kat rtifakı , ,87 10 Turistik Tesis** , , ,10 11 Özel dare hanı 1 116, ,04 12 Depo , ,56 TOPLAM , , , , , , ,63 GENEL CMAL S.NO. CNS Adedi Alanı (m 2 ) 1 Arazi ,07 2 Bahçe ,64 3 Arsa ,32 4 Okul ,45 5 Vali Konaı ,00 6 Kat Mülkiyeti ,92 7 Lojman Binası* ,00 8 Bina ,66 9 Kat rtifakı ,87 10 Turistik Tesis** ,10 11 Depo ,56 12 Özel dare hanı 1 116,04 TOPLAM ,63 NOT: (*) Merkez ncivez ve Kozlu'da 2 ayrı yerde ikier blok halinde toplam 32 adet lojman (daire) bulunmaktadır. Ayrıca Çaycuma lçesinde hizmet binasının son iki katı lojman olarak kullanılmaktadır. Toplam lojman (daire) sayısı: 34 (**) Merkez Türkali Köyünde bulunan Apart Motel ve Gazino Tesisleri, 3 ayrı parsel üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca 100. Yıl Vakfı ile daremiz arasında yapılan protokol gerei Gökçebey lçesi Bakacakkadı Beldesinde 100. Yıl Atatürk Hizmet Köyü Turistik Tesisleri mevcuttur. 10

11 SIRA NO. L ÖZEL DARES EMLAK KAYITLARI CMAL EMLAKIN CNS Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Kdz. Ereli TOPLAM 1 Arazi Bahçe Arsa Özel dare hanı Okul Vali Konaı Kat rtifakı Kat Mülkiyeti Lojman Bina Depo Tesis antiye- Tesis TOPLAM antiye Tesisleri: Alaplı, Çaycuma, Devrek lçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Maliye Hazinesine, Merkez, Kdz. Ereli ve Gökçebey lçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Orman Bölge Müdürlüklerine aittir. 11

12 SIRA NO MAKNA CNS L ÖZEL DARES MAKNA PARKI ADET SIRA NO MAKNA CNS 1 OTOMOBL VDANJÖR 1 2 PKAP ASFALT FNSCHER 1 3 ARAZ BNEK 1 18 SU TANKER 4 4 MNÜBÜS 3 19 SEYYAR TAMR ARACI 2 5 DAMPERL KAMYON CENAZE ARACI 1 6 DOZER 3 21 ÇÖP TOPLAMA ARACI 2 7 GREYDER SEY AKY TANKI 4 8 LAS. TEK. YÜKLEYC 9 12 MICIR SERS 6 9 PALETL EKSKAVATÖR 5 24 ASFALT DSTRBÜTÖRÜ 4 10 KANAL KAZICI YÜKLEYC ADET 7 25 SEYYAR KOMPRESÖR 2 11 ÇEKC TAIYICI 6 26 ÇEK TP BK DST 4 12 FORKLFT 1 27 SEYYAR KAYNAK MAK VAGON DRLL 2 28 DORSE 3 14 YOL YAPIM SLNDR 9 29 YAMA SLNDR RÖMÖRK 5 15 YAMA SLNDR BNEK ARACI KAMYON GRUBU MAKNASI GRUBU 103 TOPLAM =

13 2)Tekilat Yapısı l Özel daresi, l halkının mahalli müterek nitelikteki ihtiyaçlarını karılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluturulan idari ve mali özerklie sahip kamu tüzel kiiliidir. l Özel daresinin organları; l Genel Meclisini, l Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup l Özel daresi personeli Vali tarafından atanmaktadır. Müdürlükler; Strateji Gelitirme, nsan Kaynakları ve Eitim, Emlak ve stimlak, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı leri, mar ve Kentsel yiletirme, Yol ve Ulaım Hizmetleri, Yatırım ve naat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi lem, Yapı Kontrol ile 5 lçe Özel dare Müdürlüünden olumaktadır. 13

14 ZONGULDAK L ÖZEL DARES TEKLAT EMASI L GENEL MECLS (Meclis Bakanı) L ÖZEL DARES (Vali) L ENCÜMEN (Vali-Genel Sekreter) GENEL SEKRETER Hukuk Müaviri Genel Sekreter Yrd. Genel Sekreter Yrd. Strateji Gelitirme Md. Alaplı lçe Öz.d.Md. mar ve Kentsel yiletirme Md. ns.kay.ve Eit.Md. Çaycuma lçe Öz.d.Md. Yol ve Ulaım Hiz.Md. Emlak ve stimlak Md. Devrek lçe Öz.d.Md. Yatırım ve naat Md. Destek Hizmetleri Md. Ereli lçe Öz.d.Md. Su ve Kanal Hiz.Md. Encümen Md. Gökçebey lçe Öz.d.Md. Plan ve Proje Md. Ruhsat ve Denetim Md. Yapı Kontrol Md. Yazı leri Md. Bilgi lem Md. 14

15 3- Teknolojik Kaynaklar l Özel daresi personelinin faaliyetlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aaıda belirtilmitir. 119 Adet Printer 31 Adet Diz Üstü Bilgisayar 153 Adet Masaüstü Bilgisayar 7 Adet Fotokopi Makinesi 1 Adet geni formatlı Ozalit Makinesi 27 Adet Tarayıcı 12 Adet Fotoraf Makinesi 3 Video kamera 4)nsan Kaynakları nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Personel Durumu PERSONEL DURUMU MEMUR 657 Sayılı yasaya tabi personel Norm Kadro 231 lçe Müdürü 5 Toplam Norm Kadro 236 Dolu- Bo Kadro Durumu Dolu Bo Genel dare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 Salık Hizmetleri Sınıfı 3 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 5 15 TOPLAM Dolu- Bo Kadro Durumu (Memur+ Dolu Bo Sözlemeliler Dahil ) Genel dare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 1 Salık Hizmetleri Sınıfı 1 2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 5 15 TOPLAM SÖZLEMEL 5393 Sayılı yasanın 49.maddesine tabi sözlemeli personel 15

16 Tam Zamanlı Sözlemeli Personel 15 Kısmi Zamanlı Sözlemeli Personel 1 TOPLAM 16 SÜREKL Ç: 4857 Sayılı yasaya tabi sürekli içi personel Norm Kadro 116 Dolu Sürekli çi Kadro 311 Çalıtırıldıkları Yer tibariyle Daılımı daremiz ana bina ve ek binası 174 Merkez antiyesi 23 Alaplı antiyesi 13 Çaycuma antiyesi 32 Devrek antiyesi 30 Ereli antiyesi 24 Gökçebey antiyesi 15 TOPLAM 311 Memur Personel 89 Sözlemeli Personel 16 Sürekli çi Personel 311 TOPLAM

17 !"# $%&$ ' ' ("# ' ) ' * ("# * + +, - -,. /%. 0$ - 1 /% $/ 3,) 5 1 6)( ' 73 5 ' 27 3 * 8$/%. * 7 ( + $/% ,. :7 ; < 1 $/ $/ "# ;27 3 < - $/ "# ;27 3 < $/"# ;< $/"# ;< ' $/"# ;< * * $/=( + 7 ( 56 - "# , ). 1, 2)!( 7>$/% ', )( 27 3 * 0,(( +,, ( ', $/% *,7#7= + 5= (! " # $/% "# $ %! 17

18 L ÖZEL DARES PERSONEL DURUMU D E V L E T M E M U R L A R I T E K N K P E R S O N E L D A R P E R S O N E L M E M U R S T A T Ü L Ü P E R S O N E L L E R U N V A N L A R 657'ye Söz. Tabi Pers. TOPLAM GENEL SEKRETER 1 1 D A R E C GENEL SEKRETER YRD. 2 2 PERSONEL BRM MÜDÜRÜ LÇE ÖZEL DARE MÜDÜRÜ 5 5 ZRAAT 2 2 NAAT MAKNE 4 4 JEOLOJ 2 2 MÜHENDS KMYA 1 1 HARTA ELEKTRK ELEKTRONK 2 2 GIDA 1 1 BLGSAYAR 1 1 MMAR 1 1 EHR PLANCISI 1 1 ARKEOLOG 1 1 SANAT TARHCS 1 1 NAAT 0 P E R S O N E L C M A L TEKNKER ELEKTRK ORMAN 1 1 MADEN 1 1 BLGSAYAR 2 2 NAAT 0 TEKNSYEN MAKNE 0 ELEKTRK 0 TEKNSYEN 2 2 BLGSAYAR LETMEN 3 3 EF 9 9 MEMUR MEMUR DAR MUHASEBEC 1 1 HZMETLER TAHSLDAR 1 1 VER HAZ.KONT.LT. 9 9 OFÖR KALORFERC 3 3 MEMUR YARDIMCI HZMETL 2 2 HZMETLER 0 SALIK VETERNER HEKM 1 1 HZMETLER 0 DAREC PERSONEL TOPLAMI TEKNK PERSONEL TOPLAMI DAR VE YARDIMCI PERS. TOPLAMI SALIK HZ.PERS.TOPLAMI 1 1 KISM ZAMANLI SÖZLEMEL PERSONEL 1 1 MEMUR TOPLAMI SÜREKL Ç TOPLAMI 311 SÖZLEMEL PERSONEL TOPLAMI PERSONEL GENEL TOPLAMI

19 & ' (& & ' ) # * ) )' )' )' )' & ' # " " ) + %, " * -. + & " $ " # + + % & ' + % - ' & - + "$ * %$ &. * -. $ " * +$, & " $ + /. * % - + &, / * -. " ' " % ' & ' -! ' % " * - '&, ' - + -" ' $ +% 1 +% * " + / ' $ 1 '# * " % '# ' $ " 1 " & * % $ 1 % & ' $ * +! 1 * +! & ) ' $ % 1 % * " % ' + +" 1 ' +/ )' * % $ % )' ' $ ' / 1 ' / &'& + *. / " + "! % "! %! 19

20 & ' ((& # # * # )' ) )' )' )' )' " " /$ /$ /" /" & / / +!!! + - -" % % + "+ "% + "! " # + + % % " -! / & + + % - "$ "- %+ / 0+' 1 % - + / "$ 0%'1! +/ " % /! %! "% /$ ' 01 " % - " %! / % + " + -! $ $ $ /$ "!! %! 20

21 2012 yılında yapılan hizmet içi eitim konuları ve katılan personel sayıları aaıya çıkarılmıtır YILINDA YAPILAN ETM KONULARI VE KATILAN PERSONEL SAYILARI! " #! "$ % # & & ' ( )* +, -,. % / 0-1 )2 3 1 & " 4 5 )* 6- "3 &,. $ -,. % & " ( 4 )* 7 3 "3 & % -,. % & " ( 4 9 / % 1 2, 8 ), -. 3 % 9 & " 0 + "" & " 5 )* +, % " & " 5 ( ) " 3 1 & " 59 ( : ", ) " & " 5 ( (9 ( ) ": " ;, ( ) - " 3 <, % # & " / 5 - < " # " 6$,! "= "3 & >? * ' ! # 6> # " % 4 0 >? * ' - 5 / # + "" * ", 4 0 >? * ' )2-1 1 / 0 >? * ' /- 1 # 3 - " / 0 >? * ' , 8 / 5 - < )A ) " * # "3 "6? "= "6 "- 1 "1 " ) % 3 : ", ) " 0-1 ), -. % ": "B ", # & " / - < ( - 1 ) - " 3 <, % # & " 4 - < 4 0 " # * ",! 6 2 % 2, "= ", ) % ', 1 3,, " 5 5 % )% C Atamalar ve Emeklilik lemleri 1- daremize 2012 yılında 2 TH, 1 GH olmak üzere naklen 3 atama yapılmıtır yılında bu güne kadar 38 içi personel emekliye ayrılmı olup, emeklilik ilemleri tamamlanmıtır yılında 1 kadın içi personel evlilik nedeniyle ve kendi istei ile ayrılmı olup, ilemleri tamamlanmıtır. 21

22 Sivil Savunma Hizmetleri 1- Personelin emekli olması ve görev deiiklii nedeniyle daremiz Acil Durum Planları, Sivil Savunma Planı, Sabotajlara Karı Koruma Planı, 24 Saat Devamlı Çalıma Planı, Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi yeniden güncellenmitir. Dier lemler 1- Zonguldak Çalıma ve Kurumu tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalıma Programları (TYÇP) kapsamında 8 ay süre ile çalıtırılmak üzere tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonucunda alınan 50 adet geçici içi tarihinde ie balatılmıtır Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının ( c ) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebli uyarınca, tüm memur personelin Özlük, Nüfus, Hizmet, Örenim, Dier Kanunlara tabi Hizmeti, Askerlik ve Borçlanma Bilgileri elektronik ortamda girilmitir. 22

23 5) Yönetim ve ç Kontrol Sistemi l Özel daresi Personelinden oluturulan komisyonlar marifetiyle, 5302 Sayılı l Özel daresi Kanunun 37 ve 38. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetim yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A - darenin Amaç ve Hedefleri 1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler Zonguldak l Özel daresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2012 yılı mali imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlara yönelik faaliyetler gerçekletirilmitir. Faaliyetlere konu olan 9 Stratejik Amaç ve Hedefler; STRATEJK AMAÇ 1: Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gerçekletirmektir. STRATEJK AMAÇ 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. STRATEJK AMAÇ 3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre salıı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıını salayıcı tedbirler alarak yaygınlatırmak ve çeitlendirmektir. STRATEJK AMAÇ 4: Hayvancılıı ve hayvansal ürünler üretimi gelitirerek, yetitiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. STRATEJK AMAÇ 7: Eitimde fırsat eitlii yaratmak ve ilköretimde eitinim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır. STRATEJK AMAÇ 8: Spor alt yapısını il genelinde dengeli daılımını salayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlatırmak, sporu halkın yaam biçimi haline getirmektir. STRATEJK AMAÇ 13: limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelitirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini salayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. 23

24 STRATEJK AMAÇ 14: Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletiim sistemleri oluturmak çevrenin korunması ve iyiletirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilim çevre ve yaam standartlarını yükseltmektir. STRATEJK AMAÇ 15:l genelinde mekansal gelimeyi yönlendirecek, yaam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını salamaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 5302 sayılı l Özel daresi Kanununun yetki ve görevleri dorultusunda, köylerin ve balılarının altyapı hizmetlerini gerçekletirerek kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indirmek, eitim hizmetlerinde bina, altyapı, bakım-onarım faaliyetlerine aırlık vermek temel politika ve önceliimiz olmaktadır. 24

25 III-FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2012 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL GELR (BÜTÇE ÖDENEK) GDER Bütçe ve Ek Cari Harcamalar ,00 Bütçe ,01 Bakanlıktan Yatırım Harcamaları ,90 Gelen Paralar , Yılından Transferler ,86 Devir Eden , ,12 Toplam giderlerinin %52,61 i cari harcamalara, %31,13 ü yatırım harcamalarına %16,26 sı transferlere kullanılmıtır. Köy hizmetleri Müdürlüünün Özel dareye devredilen personeli için bakanlıktan gelen ,00 TL nin bütçe durum cetvelinde gelir ve gider kısmında dikkate alınmadıı Takdirde ise, 2012 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL GELR (BÜTÇE ÖDENEK) GDER Bütçe ve Ek Bütçe ,00 Cari Harcamalar ,01 Bakanlıktan Gelen Paralar ,90 Yatırım Harcamaları , Yılından Devir Eden ,86 Transferler , ,12 Toplam giderlerin ; % 42,85 i cari harcamalar, % 37,55 i yatırım harcamalarına % 19,60 ı transferlere kullanılmıtır. Olmaktadır. 25

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES PERFORMANS PROGRAMI 2013 MAL YILI

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES PERFORMANS PROGRAMI 2013 MAL YILI T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES PERFORMANS PROGRAMI 2013 MAL YILI KASIM 2012 1 ÜST YÖNETC SUNUU l Özel dareleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile 5302 sayılı l Özel dareleri kanunu dorultusunda,

Detaylı

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2010 YILI FAALYET RAPORU

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2010 YILI FAALYET RAPORU T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2010 YILI FAALYET RAPORU MART 2011 ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve Yazılı

Detaylı

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2009 YILI FAALYET RAPORU

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2009 YILI FAALYET RAPORU T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2009 YILI FAALYET RAPORU MART 2010 ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve Yazılı

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI KASIM 2009 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdareleri; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER

B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER B- CETVEL MERKEZ YÖNETM KAPSAMINDAK DARELER TARAFINDAN LGL MEVZUATA GÖRE TAHSLNE DEVAM OLUNACAK GELRLER K O D L A R I 01 VERG GELRLER 173.861.616.000 03 TEEBBÜS VE MÜLKYET GELRLER 7.826.459.000 04 ALINAN

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI KASIM 201 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdareleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdareleri kanunu

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU MART 2015 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Sayın ; İl Genel Meclisinin Değerli Başkanı İl Genel Meclisinin Değerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Değerli Mensupları

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R

T.C. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R T.C. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi DÖNEM : 2015 OTURUM : 1 TOPLANTI : Kasım KARAR NO : 128 BİRLEŞİM : 7 KARAR TARİHİ : 27.11.2015 K A R A R Çanakkale İl Genel Meclisi, 5302 Sayılı İl Özel

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA PROGRAMI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2012 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-11.01 İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Temmuz ile Aralık Arası FAALİYET RAPORU

Temmuz ile Aralık Arası FAALİYET RAPORU 2 0 1 5 Temmuz ile Aralık Arası FAALİYET RAPORU 2016 Yılı Gider Bütçe fişleri, tüm müdürlüklerden toplanarak konsolide edilip İdare Bütçesi hazırlanmıştır. 2016 Yılı Performans Esaslı Analitik Bütçe Taslağı

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00 44 38.000.000,00 44.19 38.000.000,00 44.19.00 2.250.205,00 44.19.00.62 İLÇE ÖZEL İDARELERİ 2.250.205,00 44.19.00.62.01 ÇORUM-ALACA İlçe Özel İdaresi 280.300,00 44.19.00.62.01 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 280.300,00

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Sayfa 1 / 8 Ajans Adı: Güney Ege Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-30.06.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı