UÇAK SERVI SI (USAŞ) EYLÜL 2013 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UÇAK SERVI SI (USAŞ) EYLÜL 2013 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 UÇAK SERVI SI ANONI M ŞI RKETI (USAŞ) EYLÜL 2013 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2 1-Raporun dönemi: Uçak Servisi A.Ş. nin (Şirket) Yönetim Kurulu nca hazırlanan bu rapor 01 Ocak -30 Eylül 2013 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 2-Ortaklığın unvanı: Uçak Servisi Anonim Şirketi (USAŞ) 3-Ticaret sicil: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sicil No: İnternet sitesi: 5-Şirketin adresi: Şirket Türkiye de faaliyet göstermekte olup merkez adresi Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat: Kavacık-Beykoz/İSTANBUL dur. 6-Şirket sermayesi: Şirketin Ödenmiş Sermayesi ,00.-TL 7-Şirketin ana faaliyet konusu: Şirket in Esas Sözleşmesine göre ana faaliyet konusu yerli ve yabancı havayolları için yiyecek ve içecek maddelerinin üretim ve temini ile gerekli destek hizmetlerinin sunulması, havaalanları restoran, kafeterya, bar işletmeciliği ve turistik merkez ve işletmelerde, alışveriş merkezlerinde, ana bulvar ve marketlerde, yat limanlarında, deniz ve demiryolu ulaşımı ile ilgili mahallerde, petrol satış istasyonlarında, stadyum ve spor salonlarında, hastanelerde, askeri tesislerde, lokanta, kafeterya, bar, yiyecek içecek alanları, satış mağazaları, eğlence merkezleri, diskotek ve benzeri tesisler ile otel ve konaklama tesisleri açılması ve işletmek amacı ile kurulacak şirketlere ortak olunması ve yeni şirketler kurmasına imkan tanımaktadır. Tüzel kişilere iştirak eder, ortaklıklar kurar, bunların paylarını ve hisse senetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla satın alır, satar ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunur tarihinde tescil edilen esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapar

3 8-Son durum itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısı: ORTAĞIN ADI-ÜNVANI GRUP HİSSE ADETİ HİSSE TUTARI (TL) Işıklar Holding A.Ş. B , ,00 Işıklar Holding A.Ş. A , ,68 Işıklar Holding A.Ş. B , ,69 Diğer ortaklar (Halka açık kısım) B , ,63 Toplam , ,00 A Grubu pay sahiplerinin A grubu yönetim kurulu üye seçimi imtiyaz hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun dört (4) üyesi A Grubu Hisse Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından ve üç (3) üyesi Yönetim Kurulu Üyelerinin seçileceği Genel Kurul da hazır bulunan B Grubu Hisse Sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili, A Grubu Hisse Sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. 9-Dönem içinde görev alan yönetim kurulu: 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isim ve unvanları yazan kişilerden oluşan yönetim kurulunun oluşmasına karar verilmiştir.. Yönetim kurulumuz Rapor tarihi itibarıyla 2013 yılı içerisinde 13 kez toplanmıştır. A Grubu payları temsilen : ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV DÖNEMİ Rıza Kutlu Işık Yönetim Kurulu Başkanı 06/12/ Devam ediyor Uğur Işık Yönetim Kurulu Başkan Vekili 06/12/ Devam ediyor Sırrı Gökçen Odyak Yönetim Kurulu Üyesi 25/04/ Devam ediyor Sebahattin Levent Demirer Yönetim Kurulu Üyesi 06/12/ Devam ediyor B Grubu payları temsilen : ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV DÖNEMİ Ahmet Çevirgen Yönetim Kurulu Üyesi 06/12/ Devam ediyor Ahmet Selamoğlu Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 25/04/ Devam ediyor Ömer Serdar Kaşıkçılar Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 25/04/ Devam ediyor - 2 -

4 10-Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında yürüttükleri görevler: ADI SOYADI ŞİRKET GÖREVİ Rıza Kutlu Işık Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Uğur Işık Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Sırrı Gökçen Odyak Işıklar Yatırım Holding A.Ş. Genel Müdür Sebahattin Levent Demirer Metemteks Sentetik İplik Tic. A.Ş. Genel Müdür Ahmet Çevirgen Işıklar Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü Ahmet Selamoğlu Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Ömer Serdar Kaşıkçılar Serka İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. Kurucu ortak, şirket müdürü 11-Şirketin performansını etkileyen etmenler ve finansman kaynakları: tarihli özel durum açıklamasında Şirketimiz faaliyetlerinin planlanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmakta olup bu zaman zarfında kaynaklarından ana ortağı Işıklar Holding A.Ş. ne Avro ve ABD Doları tutarında % 5 faiz ile kredi kullandırılması ve faiz oranının piyasa koşulları dikkate alınarak revize edilmesi konusunda mutabakata varıldığı kamuya açıklanmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu tarihinde yaptığı toplantıda ilave olarak %11,36 oranla TL kredi kullandırılması ve faiz oranının piyasa koşulları dikkate alınarak 3 er aylık dönemler itibariyle revize edilmesi, Işıklar Holding A.Ş. nin kendisine bildirim yapılmasından itibaren en geç dört iş günü içinde faiz vergi ve masrafları ile birlikte söz konusu kredinin geri ödenmesinin bildirilmesine karar vermiştir. Şirketimiz, faiz piyasası ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranlarını da dikkate alarak ortağımız Işıklar Holding A.Ş. ye kullandırmış olduğu kredi faizlerinin, 2013 yılı hesap başlangıç döneminden itibaren geçerli olmak üzere Türk Lirası için %7,90, Amerikan Doları ve Avrupa Para birim cinsinden olan alacakları için % 2,90 olarak uygulanmasına karar vermiştir. Şirketimiz piyasa koşulları çerçevesinde nakit varlığını ve öz kaynaklarını en iyi şartlarda değerlendirerek finansal gelir elde etmeye devam etmektedir. Şirketin mevcut yapısı gereğince performansını kur ve faiz oranları etkilemektedir. Maruz kalınabilecek riskleri karşılayabilmek için piyasa verileri takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Faiz gelirleri Şirketin en önemli finansal gelir kaynağını oluşturmaktadır. 12-İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler: Işıklar grubu, kurulduğu günden bugüne kadar pek çok sektörde başarılı faaliyetlerde bulunmuş ve bu itibarla sektörler itibariyle tecrübe ve bilgi birikimi olan yaptığı yatırımlarla büyüyen şirketlerden oluşmaktadır. Grup faaliyetlerinin değişik sektörlere yayılması projeksiyonu çerçevesinde şirketimizin faaliyetlerinin planlanmasına yönelik araştırma ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, şirketimizi güçlü bir mali yapıya kavuşturmak sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak, yeni bir faaliyet konusu ile aktif yapıya ulaştırmak ve Yatırım Şirketi olma yolunda gerekli iştirak yapısını oluşturmak, faaliyet giderlerini düşürerek tasarruf ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, Işıklar Yatırım Holding A.Ş. şirketlerinden TL ödenmiş sermayeli Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. ni bütün aktifi ve pasifi ile kül halinde devir almak suretiyle birleştirilmiştir

5 Işıklar Grubu'nun yeniden yapılanma çerçevesinde grup içindeki aynı faaliyet konusundaki şirketleri tek bir çatı ve/veya yönetim altında toplanmasına yönelik kararı ve uygulamaları doğrultusunda gerçekleşen bu birleşme ile ölçek ekonomilerinden yararlanmaya yönelik sinerji yaratılması ve bu yolla stratejik planlama ve finansman imkanlarının etkin yönetiminin sağlanarak şirket büyümesinin sürdürülebilir kılınması amaçlanmıştır yılından itibaren Ege Kraft Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir anlamda yatırım şirketi şeklinde çalışmakta olup güçlü bir iştirak ve sermaye yapısı vardır. Birleşme sonrası oluşan Şirketimizin bağlı ortaklık ve iştirak yapısı aşağıda özet bilgiler halinde yer almaktadır Ana Ortaklık Ortaklık Şirketin Sermayedeki Pay Oranı (%) Şirket İle Olan İlişkisinin Niteliği Uçak Servisi A.Ş. (Usaş) Çemaş Döküm Sanayii A.Ş 76,60 Bağlı Ortaklık Çemaş Döküm Sanayii A.Ş Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş 55,95 Bağlı Ortaklık Çemaş Döküm Sanayii A.Ş. Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş 99,90 Bağlı Ortaklık Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş Sif Otomotiv A.Ş 43,05 İştirak Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.Ş. 43,05 İştirak Ege Kraft ın Şirketimiz bünyesinde birleşmesi ile bu güçlü iştirak yapısı Şirketimiz çatısı altında toplanmış ve Şirketimiz hedeflendiği şekilde Şirketimizin dâhil olduğu Işıklar Grubu nun yeniden yapılanma çerçevesinde grup içindeki aynı faaliyet konusundaki şirketleri tek bir çatı ve yönetim altında toplanmasına yönelik kararı ve uygulamaları doğrultusunda yatırım şirketi olma yolunda önemli bir adım atılmış, Şirketimiz birleşme sonrası şirket ana sözleşmesinde faaliyet konusu, ticaret unvanı maddelerinde de bu doğrultuda değişikliğe gidilmesi yönünde yönetim kurulumuz tarafından gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Altın madeni işletmeciliği : Şirketimize yeni bir faaliyet alanı kazandırmak üzere yapılan çalışmalar kapsamında, Dinçtaş Madencilik Ltd. Şirketi ile ortaklık yapılmak üzere görüşmelere başlanılmış ve bu şirket ortakları ile tarihinde bir gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Şirketimiz ile Dinçtaş Madencilik Ltd'nin %51 hissesinin alımı ile ilgili, münhasırlık maddesini de içeren "Hisse Alım Anlaşmasını" imzaladığı, devam eden due dilligence (mali ve hukuki denetim) çalışmalarının tamamlanmasını müteakip hisse devrinin tamamlanmasının hedeflendiği bildirilmiştir tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere Dinçtaş Madencilik Ltd. Şti. unvanlı muhatabımızdan mali ve hukuki denetim için gerekli gördüğümüz kayıtları istenildiği şekilde alamadığımız için Yönetim Kurulumuzun gün aldığı karar doğrultusunda Hisse Alım Anlaşmasının 10.3 maddesi hükmü gereğince sözleşmenin tek taraflı olarak fesh edilmesine ilişkin muhatabımıza bildirim yapılmasına karar verilmiştir

6 13-Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu: Şirketimizin halihazırda bir Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bulunmakta ve bu rapor doğrultusunda çalışmalara devam edilmektedir. Şirketimizin Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu adresindeki internet sitemizden yayınlanmaktadır. 14-Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri ve nedenleri: Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan alınan tarih ve 3100 sayılı izinler doğrultusunda Şirketimizin Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tüm aktif ve pasifi ile birlikte Devralma şeklinde birleşmesi nedeniyle esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesine tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda oybirliğiyle kabul edilerek gerekli işlemlerin tamamlanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiştir. Sermaye başlıklı 6 ıncı madde yeni şekli: Şirketin esas sermayesi (yüzseksendörtmilyonotuzbirbinüçyüzaltmışaltı) TL olup her biri 1 TL nominal değerli ,684 adeti (A )Grubu nama yazılı ,316 adeti (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam (yüzseksendörtmilyonotuzbirbinüçyüzaltmışaltı) adet hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden (Altmışüçmilyon) TL tamamen ödenmiş olup bu defa arttırılan TL tutarındaki sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 134,135,136 ncı maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri Sermaye Piyasası Kurulunun Seri I No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliği hükümleri çerçevesinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nun sicil sayısında kayıtlı Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ege Kraft) ünvanlı şirketin bütün aktif ve pasifi ile ile kül halinde Şirketimizce devralınması nedeniyle Ege Kraft pay sahiplerine Şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar Uzman Kuruluş Güreli Yeminli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırladığı birleşmeye ilişkin tarihli Raporu ile tespit edilmiş özvarlıklar itibari olarak birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır. Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 (Bir) TL nominal değerde adet (B) grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan Şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmıştır

7 15-Şirket lehine ve aleyhine açılan önemli davalar: 1) Şirket in davacı olduğu ve Devam etmekte olan davalar: 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle, Şirket tarafından Büyük Mükellefler ve Ulaştırma Vergi Daireleri Başkanlıklarına açmış olduğu TL (31 Aralık 2012 : TL) tutarında KDV terkin davaları mevcuttur. Şirket in Antalya Havalimanı dış hatlar terminali gümrüklü sahalardaki işletmeleri, gümrüklü sahada ve ilgili Gümrük Müdürlüğünün denetiminde, Gümrük Hattı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Gümrüksüz Satış Mağazası statüsünde faaliyet gösteren işletmeler olduğu için özel antrepo rejimine tabi olduğu ve 3065 sayılı KDV Kanununun 16 ncı maddesinin 1-c bendine göre, sözkonusu işletmelerde yapılan mal teslimlerinin KDV den istisna edilmesi gerektiği, bu nedenle ihtirazi kayıtla verilen KDV beyannamelerine konu KDV nin terkini hakkında (Şubat 2007 ila işletmelerin kapanış tarihi Eylül 2009 tarihleri arası dönem için) her ay için ayrı ayrı davalar açılmıştır. Yargılama sonunda Mahkemelerce verilen davaların reddine dair kararlarından bir bölümü Danıştayca onanmış, yine Mahkemelerce davaların kabulüne ilişkin kararlardan bir bölümü de Danıştayca bozulmuştur. Bozma kararı sonrasında Mahkemelerce yeniden yapılan yargılamalar sonunda davaların reddine karar verilmiştir. Danıştay kararlarındaki gerekçelere göre gerek onama/bozma kararlarına karşı Danıştay nezdinde yapılacak olan Karar Düzeltme talebi, gerekse bozma kararlarına karşı yeniden verilen red kararlarına karşı yeniden yapılacak temyizlerin sonucu değiştirmeyeceği öngürülmüş ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile kararlar aleyhine yeniden temyiz yoluna başvurulmamıştır. T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı ve T.C. Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Dairesi Genel Müdürlüğü), Şirket in Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) nden kiralayarak kullanmakta olduğu Şirket binasının bulunduğu arazi ile ilgili olarak TL ecrimisil ödemesi kararı almıştır. Şirket, muhatabının DHMİ olduğunu ve kullanmakta olduğu araziye ait kirayı DHMİ ye ödediğini belirterek bu karara itiraz etmiştir. Mahkeme, DHMİ tarafından kullanılan taşınmazların mülkiyetinin DHMİ ye devri konusunda hazırlanan kanun tasarısı kanunlaşıncaya kadar Maliye Bakanlığı'nca verilecek ikinci bir talimata kadar söz konusu alanlara ecrimisil tahakkuk ettirilemeyeceğini bildirmiş ve mahkeme konusuz kalan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. İşbu karar danıştayca bozulmuş ve Mahkemece bozma kararına uyularak dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. Ancak karar, davalı idare tarafından tekrar temyiz edilmekle dosya halen Danıştaydadır. Kararda bahsi geçen taslak kanun yürürlüğe girmiştir. 29 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından Şirket e TL tutarında ecrimisil tutar için ödeme emri gönderilmiştir. Mahkeme kararı uyarınca, "aynı ecrimisil tutarları için düzenlenen ödeme emirlerinin iptali için açılan dava da mahkemece kabul edilmiş, davalı İdare tarafından karar temyiz edilmiş olmakla karar henüz kesinleşmemiştir." 2) Şirket aleyhine açılan davalar: 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle, Şirket aleyhine açılmış TL tutarında işçi davası mevcuttur (31 Aralık 2012 : TL)

8 Antalya 1. Dış Hatlar terminalinde Şirket tarafından işletilen kiralık alanlar için teminat olarak verilen toplam ABD Doları tutarlı teminat mektubu ile ABD Doları nakit teminat, Şirket in herhangi bir kira borcu bulunmadığı halde, kiraya veren Antalya Havalimanı Uluslararası Terminal İşletmeciliği A.Ş. tarafından kira sözleşmesinin sona ermesini takiben Şirket e iade edilmemiştir. Bu nedenle Şirket, davalı firmaya herhangi bir borcunun bulunmadığının tespiti, toplam ABD Doları banka teminat mektupları ile ABD Doları nakit teminat ve nakde çevrilen teminat mektubu tutarı ABD Doları nın tahsili hakkında adı geçen firma aleyhine dava açmıştır. Kiraya veren davalı firma da Şirket aleyhine, vergi incelemesi sonucu kira bedeli üzerinden tahakkuk ettirilen ve uzlaşma sonunda Şirket ten tahsil ettikleri kira bedeli üzerinden ödedikleri vergi ve cezadan Kira Sözleşmesi uyarınca Şirket in sorumlu olduğu gerekçesiyle toplam TL nin rücuen Şirket ten tahsili hakkında karşı dava açmıştır. Dava, vergi davalarının sonuçlanmasını bekleme aşamasında olup, takiben dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılacaktır. Şirket yönetimi, bu tutar ile ilgili olarak herhangi bir risk görmemekte olup, ilişikteki 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle çeşitli şahıs ve kurumlar tarafından, Kasım 2005'te Ankara Havaalanı'nda gerçekleşen yangın ile ilgili olarak Şirket aleyhine açılmış (31 Aralık 2012: TL ) tutarında (fazlaya ilişkin dava ve talep hakları hariç) 4 adet ayrı dava bulunmaktadır. Bu davalardan ikisi Şirket aleyhine sonuçlanmış ve mahkeme Şirket in ve diğer müşterek borçluların toplam TL ödemesine hükmetmiştir. Davalar temyiz edilmiştir. Şirket yönetimi, bu davalar ile ilgili olarak herhangi bir risk görmemekte olup, ilişikteki 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır. 16-İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve üretim bilgisi: Bağlı ortaklığımız Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. çimento sanayiinin öğütücü eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 1976 yılında kurulmuş, bilya ve silpebs üretimi ile faaliyetine başlamış ve 1994 yılından itibaren otomotiv ve makine sanayii için döküm parça imalatını da hizmet alanına eklemiştir. Öğütücü elemanların yanısıra Çemaş, otomotiv ve beyaz eşya sanayii için yüksek kalitede pik, sfero ve alaşımlı döküm parçaları da üretmektedir. ÜRETİM ve tarihleri itibariyle Bağlı ortaklığımız Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.nin üretim bilgileri aşağıdaki gibidir DÖNEM Artış/Azalış (-) Değişim Toplam (Ton) ,44% - 7 -

9 SATIŞLAR ve tarihleri itibariyle bağlı ortaklığımız Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.nin satış (Ton, TL) bilgileri aşağıdaki gibidir. DÖNEM Artış/Azalış (-) Değişim Satış miktarı (Ton) Satış Hasılatı (TL) % -3, % +11,35 Bağlı ortaklığımız Çemaş ın %99,90 bağlı ortaklığı Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.,Türkiye nin önde gelen büyük ölçekli inşaat şirketlerinden birisi konumundadır. Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi Özışık, 1989 yılından bugüne 'A Sınıfı Yüklenici Firma' sertifikası olan Özışık, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilebilecek büyük ölçekli inşaat projelerinde kısıtlama olmaksızın yüklenimde bulunma hakkına sahiptir. Baraj, hidroelektrik santrali, sulama ve drenaj projeleri, pompa istasyonları, otoyollar, karayolları, demiryolu, köprüler, tüneller, viyadükler, endüstriyel yapılar, rafineriler ve toplu konut projeleri gibi büyük ölçekli projeler Özışık ın uzmanlık alanına girmektedir.hali hazırda Üçgen HES,Üçgen II HES ve Gelincik HES projelerinin inşaatları Özışık ın devam eden işleridir. Niğbaş ; Bağlı ortaklığımız Çemaş ın %55,95 payı ile bağlı ortaklı durumundaki NİĞBAŞ m2 arazi üzerine kurulu, m2 kapalı alana sahip bir tesiste, kalifiye işgücü ve teknik kadrosu ile ; enerji nakil hatları, şehir şebekeleri ve aydınlatma amaçlı beton direk ve travester, prefabrike betonerme yapı elemanları, beton bordür, parke taşları, çit direkleri ile öngerilmeli köprü kirişleri üretimleri yapılmaktadır yılı ilk dokuz ay içerisinde, 39 ayrı müşterimizin yatırımına karar verdikleri endüstriyel binaların, prefabrike betonarme karkas sistemlerinin yapımı ile bunlardan bazılarının da temel imalatlarının yapım işlerinin taahhüdü üstlenilmiştir. Bahsi geçen bu işlerin toplam tutarı 20.2 milyon TL+KDV olup bu işlerin 2013 yılı Ocak-Eylü döneminde 8.8 milyon TL+KDV lik kısmı tamamen teslim edilmiş ve 4.8 milyon TL.+KDV lık kısmı kısmen tamamlanmış olup, 6.6 milyon TL+KDV lik kısmı ise Aralık sonuna kadar bitirilecektir. Taahhüdü üstlenilen bu işlerin ön avansı olarak %15-25 arasında değişen miktarlarda peşinatları ve muhtelif vadelerde çeklerle birlikte %74 lik kısmı tahsil edilmiştir. Kalan %26 lik kısmı ise Aralık ayı sonuna kadar yapım süresi içerisinde tahsil edilecektir. Çemaş ın bağlı ortaklığı durumundaki Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş %43,05 pay ile iştirak ettiği SİF Otomotiv 1956 yılında Sezai Türkeş-Feyzi Akkaya tarafından kurulan ve bir STFA ve Işıklar Holding kuruluşudur. O zamandan beri iş makinası sektöründe hizmet vermektedir. JCB marka iş makinalarının satış ve pazarlamasını SİF İş Makinaları adı altında sürdüren SİF Otomotiv, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Trabzon'daki satış noktaları ve 30 adet yetkili servisi ile, Türkiye'nin dört bir yanına süratli hizmet sunuyor. Pazar taleplerindeki değişiklikleri en iyi şekilde karşılamak amacıyla ürün hattını genişleten SİF, JCB marka kazıcı-yükleyiciler, ağır iş makinaları, kompakt ve endüstriyel ürün serisi ile inşaat, endüstriyel ve tarım sektöründeki müşterilerinin ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmektedir. Dünyaca ünlü mobil konkasör markası Rubblemaster da, 2006 yılından bu yana SİF güvencesi ile Türkiye pazarının hizmetindedir

10 Ayrıca Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş %43,05 pay ile iştiraki olan HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.Ş. Hyundai İş Makinaları Türkiye Distribütörlüğü'nü Türkiye çapında 34 noktada, yaygın satış ofisleri ve servis istasyonları ile 1993 yılından beri yürütmektedir. HMF; Türkiye temsilciliğini üstlendiği ve 1997 yılında DNV tarafından ISO ile sertifikalandırılan Hyundai İş Makinaları Grubu ile Türkiye pazarında ekskavatör ve yükleyicileri ile söz sahibi olan bir şirkettir. HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.Ş., Hyundai marka paletli ekskavatör, lastik tekerlekli ekskavatör, lastik tekerlekli yükleyici ve mini yükleyicilerin yanı sıra 2003 yılından bu yana Hyundai marka LPG, akülü ve dizel forkliftleri ile en yeni endüstriyel ürünleri ürün gamında bulundurmaktadır. HMF Makina 2012 yılından itibaren Hyundai Elevator Company nin de temsilciliğini yapmakta ve HELCO nun asansör ve yürüyen merdivenlerinin de satış ve servisini başarıyla yürütmektedir. 17-Finansal durum ve kârlılık: 30 Eylül 2013 tarihi itibari ile Şirketin sermaye piyasası mevzuatı gereğince ve bağımsız denetimden geçmemiş, hesaplanmış net dönem kârı TL dir. Söz konusu kârın öz kaynaklara oranı yüzde 7,4 dür

11 UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar 10, İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar 11, İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Türev Araçlar Stoklar Canlı Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler 25, İlişkili Taraflara Verilen Avanslar Diğer Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar ARA TOPLAM Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar 11, İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Türev Araçlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilenler Diğer Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler 25, İlişkili Taraflara Verilen Duran Varlık Avansları Diğer Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

12 UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) KAYNAKLAR Dipnot Referansları Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 10, İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar 11, İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri Türev Araçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Ertelenmiş Gelirler 25, İlişkili Taraflardan Alınan Sipariş Avansları Diğer Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ARA TOPLAM Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Borçlar Türev Araçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Ertelenmiş Gelirler Uzun Vadeli Karşılıklar Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

13 UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar (-) Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Paylara İlişkin Primler/İskontolar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birleşme Yedekleri Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kayıp/Kazançlar Fonu 27 ( ) 0 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27 ( ) Net Dönem Karı/Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR Kâr payı dağıtım politikası : Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, Birinci Temettü olarak %5 ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5 ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak: İkinci Temettü olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasını öngörmektedir. Bu politika, Şirketin finansman ihtiyaçlarına göre her yıl gözden geçirilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından değiştirilebilir

14 19-Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime verilen ücretler: Yönetim Kurulumuz bağımsız üyelerine 14 Mayıs 2013 tarihli Genel Kurulda alınan karar gereğince belirlenen aylık TL brüt ücret ödemesi yapılmaktadır. Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyeler dışındaki üyelerine faaliyet dönemi içinde herhangi bir huzur hakkı ikramiye ücret vs. ödemesi yapılmamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirketin üst yönetimine 1 Ocak-30 Eylül 2013 döneminde ödenen konsolide ücret ve benzeri menfaatler toplamı brüt TL olmuştur. 20-Personel ve işçi hareketleri: 30 Eylül 2013 tarihi itibari ile şirkette istihdam edilen personel sayısı 2 kişidir. 30 Eylül 2013 tarihi itibari ile konsolide istihdam edilen personel sayısı 717 kişidir. 21-İdari yönetim kadrosu: Mali İşler Müdürü, Nihat İkiz Hukuk Müşaviri, Alime Ünal 22-Toplu Sözleşme uygulaması : Bulunmamaktadır. 23-Personele sağlanan hak ve menfaaler : İdari yönetim ve personel maaşlı olarak çalışmaktadır. 24-Yıl içinde yapılan yardım ve bağışlar: Yoktur. 25- Diğer Hususlar : Faaliyet döneminin kapanmasından sonraki meydana gelen gelişmeler: tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere; Şirketimiz ile Dinçtaş Madencilik Ltd. Şti. ile yapılan hisse alım anlaşması mali ve hukuki denetimin tamamlanamaması nedeniyle sonlandırılmıştır tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere; bağlı ortaklığımız Çemaş Döküm Sanayi A.Ş., KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Hizmetler A.Ş. ile kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi konusunda tarihinde sözleşme imzalamıştır tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında duyurduğumuz üzere; aynı tarihli yönetim kurulumuz kararı ile tarihli yönetim kurulumuz kararının devamı niteliğinde Şirketimiz ile Ege Kraft birleşmesi sonrasında Şirketimizin unvanında ve faaliyet konusunda ve yeni TTK ve SPKn a uyum ile ilgili olarak esas sözleşmesinin ilgili maddelerinde tadil yapmak için gerekli izinleri almak üzere işlemler başlatılmıştır

UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ ( USAŞ ) SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ ( USAŞ ) SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ ( USAŞ ) SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi ; Uçak Servisi A.Ş. nin ( Şirket )Yönetim Kurulu nca hazırlanan bu

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. (USAŞ)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. (USAŞ) UÇAK SERVİSİ A.Ş. (USAŞ) 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 1.1 Faaliyet Raporunun Dönemi... 1 1.2 Adresimiz, İletişim ve Sicil Bilgilerimiz... 1 1.3 Ortaklık Yapımız... 2 1.4

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş. ÖNCE KALİTE

2014 FAALİYET RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş. ÖNCE KALİTE 2014 FAALİYET RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş. ÖNCE KALİTE İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 1.1 Faaliyet Raporunun Dönemi... 2 1.2 Adresimiz, İletişim ve Sicil Bilgilerimiz... 2 1.3 Ortaklık Yapımız... 2

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN 9 AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġçindekiler Sayfa No. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ekim 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA 1) Genel Bilgiler... 3-8 2) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2013-30.06.2013 Dönemi 0 I.GENEL BİLGİLER 1967 Şirketimizin temelleri atılmıştır. 1969 Türkiye nin ilk resort oteli olan Martı Resort Otel,

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Usaş Uçak Servisi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Usaş Uçak Servisi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Usaş Uçak Servisi Anonim Şirketi 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Kapsamlı gelir tablosu 5 Özsermaye

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mayıs 2015 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi

Detaylı

1 Ocak - 30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

1 Ocak - 30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu 2015 1 Ocak - 30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu OTUZBİRİNCİ HESAP DÖNEMİ www.aksuenerji.com.tr Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İçindekiler ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 3 ORTAKLIK YAPISI... 3 HİSSE GRUPLARI... 3

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

973.552 261.419 10.702 20.659 31.361 88.510 3.031.767 2.617.204 1.112.121 304.427 31.699 3,65 3,21 0,14 0,86 6,31 0,03 0,03 0,09

973.552 261.419 10.702 20.659 31.361 88.510 3.031.767 2.617.204 1.112.121 304.427 31.699 3,65 3,21 0,14 0,86 6,31 0,03 0,03 0,09 Konsolide Göstergeler 2012 1.087.267 259.069 22.266 20.517 42.783 32.689 2012 3.480.072 2.906.890 1.178.746 439.515 77.323 2012 2,68 2,25 2012 0,16 0,84 5,07 2012 0,01 0,01 0,03 2011 973.552 261.419 10.702

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı