BELEDİYE MECLİSİ NİN GÜNÜ SAAT: 20:00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARALARA İLİŞKİN OTURUM ZAPTIDIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYE MECLİSİ NİN 05.01.2010 GÜNÜ SAAT: 20:00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARALARA İLİŞKİN OTURUM ZAPTIDIR."

Transkript

1 BELEDİYE MECLİSİ NİN GÜNÜ SAAT: 20:00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARALARA İLİŞKİN OTURUM ZAPTIDIR. BŞK- Hepiniz hoşgeldiniz.yeterli çoğunluğumuz vardır.oturumu açıyorum. BŞK- Gündemimizin 1. maddesinde İtfaiye ve Zabıta Amirliğine bağlı çalışan memurların 2010 yılıda uygulanacak fazla mesai ücretleri vardır. BŞK- İtfaiye ve Zabıta Amirliğinde çalışan arkadaşlarımız 24 saat görev yapmaktadır.bu arkadaşlarımıza 2009 yılında brüt olarak nüfusumuza göre en üst limit TL. Fazla çalışma ücreti verilmiş, 2010 yılındaki bütçede nüfusumuza göre en üst limit TL. olmuştur. BŞK- O halde 2010 yılında İtfaiye ve Zabıta Amirliğine bağlı olarak çalışan memurlara aylık brüt olarak TL. Fazla mesai ücreti verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler :15 Kabul etmeyenler :0 BŞK- Gündemimizn 2. maddesinde denetim komisyon üye seçimi vardır. BŞK sayılı Belediye kanununun 25. maddesine göre denetim komisyon üye seçimi gizli oyla yapılır denilmektedir.bu nedenle seçim için tasnif heyeti oluşturmamız lazım.tasnif heyeti için; Sadık TERDİ, Nizamettin ÖZER ve Yaşar ÇALIŞKAN arkadaşlarımızı öneriyorum. BŞK- Sadık TERDİ, Nizamettin ÖZER ve Yaşar ÇALIŞKAN ın tasnif heyeti seçilmesini oylarınıza sunuyorum. BŞK- Oy birliği ile kabul edilmiştir. BŞK- Sadık TERDİ, Nizamettin ÖZER ve Yaşar ÇALIŞKAN tasnif heyeti seçilmiştir.buyurun arkadaşlar. BŞK- Komisyon seçimine geçiyorum. BŞK- Denetim Komisyonuna Ahmet YAVAŞ, Nizamettin ÖZER, Kemal TEKGÖZ, Ali PALA ve Yaşar ÇALIŞKAN arkadaşlarımız seçilmiştir.hayırlı olsun. BŞK- Birde bu arkadaşlarımıza verilecek ücret vardır. BŞK- Meclis Üyesi arkadaşlarımıza 1000 rakamı Devlet Memurları aylık kat sayı çarpımı için bulunacak ücretin ödenmesi ve dışarıdan uzman kişi çağrıldığı takdirde çalışması 25 günü geçmemesini öneriyorum. BŞK- Meclis Üyesi arkadaşlarımıza 1000 rakamı Devlet Memurları aylık kat sayı çarpımı ile dışarıdan çağrılabilecek uzaman kişiye 1000 rakamı devlet memurları aylık kat sayı çarpımı için bulunacak ücretin ödenmesi ve dışarıdan uzman kişi çağrıldığı takdirde çalışması 25 günü geçmemesini oylarınıza sunuyorum. BŞK- Gündemimizim 3. maddesinde sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin görüşülmesi vardır. KARAR NO:1 (2)

2 BŞK- Bilindiği gibi 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesine göre boş bulunan bazı kadrolara tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırma imkanı vermektedir.bizde bu kanun çerçevesinde 3 adet tam zamanlı, 3 adet kısmi zamanlı personel çalıştırmaktayız.2010 yılında sözleşmeli personel çalıştırmaya devam etmek istiyoruz. BŞK yılında tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak 5 adet mühendis, 7 adet tekniker, 4 adet teknisyen, 1 adet veteriner, 1 adet avukat çalıştırılmasını, çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretleri Maliye Bakanlığının 2010 yılı sözleşmeli personel için belirleyeceği ücretleri aşmamak üzere kadro karşılığında ücret ödenmesini oylarınıza sunuyorum. BŞK- Oybirliğ ile kabul edilmiştir. BŞK- Gündemimizn 4. maddesinde Belediye Meclisi nin 2010 yılında kullanacağı tatil gününün belirlenmesi vardır. BŞK sayılı Belediye kanununun 20. maddesinin 2. fıkrasında her yıl bir ay tatil kararı alabilir denmektedir. BŞK- Bizde bu konuna istinaden 2010 yılı içerisinde bir ay tatil günü belirlememiz lazım.bence Ağustos ayı uygun. Üyelerden söz almak isteyen arkadaşımız olmaz. BŞK- O halde Belediye Meclisi nin 2010 yılı Ağustos ayında tatil yapılmasını oylarınıza sunuyorum. BŞK- Gündemimizin 5. maddesinde norm kadro cetvellerinin güncellenmesi vardır. BŞK tarih ve sayılı resmi gazetede yayılanan norm kadro yönetmeliğine göre 5393 sayılı Belediye kanununa uygun olarak tarihinde meclis kararıyla onaylanmış aradan 2,5 yıl gibi bir zaman geçmiş bazı memur arkadaşlarımız emekli olmuş, norm kadro cetvellerinde değişiklikler olmuştur.bu nedenle boş dolu kardo cetvelleri yeniden hazırlanmıştır. BŞK- Bizim Belediyemiz D-8 grubuna göre kadro verilmiş olup, 87 adet memur ve 44 de sürekli işçi kadromuz bulunmaktadır.25 memur kadromuz dolu, 62 memur kadromuzda boştur.44 adet işçi kadromuzun tamamı doludur.hatta 2 adet fazla çalışan işçimiz vardır. BŞK- O halde hazırlanan dolu boş kadro cetvelleri, kadro iptal ve ihdas cetvellerinin onaylanması için oylarınıza sunuyorum. BŞK- Gündemimizn 6. maddesinde hizmet aracı ve iş makinası alınması vardır. BŞK- Belediyemiz araçlarının çoğu eskimiş durumda yeni hizmet aracı alınması lazım, iş makinamız var ama yetersiz, cat iş makinası masraf çıkarmaya başladı, greyder bayağ eski yenilerinin alınması lazım.

3 KARAR NO:1 (3) BŞK- Belediyemize hizmet aracı ve iş makinası alınması için onay verilmesini oylarınıza sunuyorum. BŞK- Oybirliğ ile kabul edilmiştir. BŞK- Gündemimizn 7. maddesinde geçici işçi çalıştırılması vardır. BŞK sayılı kanuna göre Belediyemizin memur kadrosunun %20 sini geçmemek şartıyla 5 ay 29 gün geçici işçi çalıştırmak Belediye Meclisi nin görevleri arasında olduğundan meclisten vize yetkisi almamız lazım. BŞK- Bu konuda söz almak isteyn arkadaşımız var mı? BŞK sayılı yasaya göre Belediyemiz memur kadrosunun %20 sini geçmemek şartıyla 5 ay 29 gün geçici işçi çalıştırılması için vize verilmesini oylarınıa sunuyorum. BŞK- Gündemimizn 8. maddesinde Sarıhoca aşevinin yardım talebi vardır. BŞK- Sarıhoca aşevinin yardım talebi dilekçesini okutuyorum.dilekçe okunmuştur.bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? E.ÜMMETOĞLU- Tüp ve mazot için 1.500,00 TL. ile 2.000,00 TL. arasında yardım yapılsın. A.AKŞAR- Mazot ve tüp giderleri için 2.000,00 TL. verilsin. Y.ÇALIŞKAN- İşçi çalıştırmak biraz riskli olur.tüp ve mazot giderleri için 2.000,00 TL. yardım yapılsın. K.TEKGÖZ-2.000,00 TL. tüp ve mazot giderleri için yardım yapılsın. BŞK- Belediyemiz sınırları içinde yaşayan bütün fakir ve muhtaç vatandaşlarımızı yemek veya kuru gıda yardımı yapılması şartıyla tüp ve mazot (akaryakıt) giderleri için aylık 2.000,00 TL. yardım yapılmasını, yapılacak yardım için oluşturulacak protokole, Belediye Başkanının imzalama yetkisi verilmesini oylarınıza sunuyorum. BŞK- Gündemimizin 9. maddesinde imar ile ilgili konular vardır. BŞK- 1.konu: İmar komisyon kararını okutuyorum. İMAR KOMİSYON KARARI Belediyemize ait yürürlükte bulunan tastik tarihli imar planında olan aksaklıkları gidermek için imar planında revizyon yapılması gerekli olduğundan, imar planının 19D-14c-4a, 19D-14c-4b, 19D-14d-3c, 19D-14d-3b ve 19D-14c-4d paftalarında, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı revizyonunda aşağıda belirtilen yerlerde düzenleme ve düzeltmeler yapılmıştır. 1-)Yeni açılan bölünmüş devlet karayolu ile ilçemize ana giriş ve çıkış güzergahı olan, Halit Kayadipli caddesinin her iki yöndende genişletilmesi yapılmıştır. 2-)Yeni açılan bölünmüş devlet karayolu kenarına 10.00mt genişliğinde tali yol konulmuştur.

4 KARAR NO:1 (4) 3-)Yeni açılan bölünmüş devlet karayolu ile yine ilçemiz ana giriş ve çıkışı sağlayacak olan 53 sokak genişletilerek, ileri bir zamanda yapılabilecek otogar ve otopark yeri ayrılmıştır. 4-)Şaireşref mahallesi kadastronun 421 adada bulunan mevcut Belediye toptancı halinin kuzey ve doğusundaki alan Belediye hizmet alanı ve park olarak düzenlenmiştir. 5-)Şaireşref mahallesi, mevcut toptancı hali güneyi, kadastronun 421 ve 502 adalarda, 53 sokağa kadar olan bölge kısmen ticari ve mesken alanı olarak düzenlenmiştir. 6-)Küçük sanayi sitesi güney yönünde bulunan kadastronun 421 adada 53 sokağa kadar olan bölge park-çocuk bahçesi ve kısmen ticari-mesken alanı olarak düzenlenmiştir. 7-)Şaireşref mahallesi, kadastronun 389,254 adalarında iç kısımda bulunan mesken alanları mevcut 3 kat adedinden, toplam 4 kata çıkarılmış, yeşil alan ilave edilmiş ve özel öğrenci yurdu yeri ayrılmıştır. 8-)Şaireşref mahallesi kadastronun 99,405,420 ve 463 adalardaki Albay Fair IŞIK sokaktan cephe alan parsellerin bulunduğu alan, mevcut 4 kat adedinden, toplam 5 kata çıkarılmıştır. 9-)Şaireşref mahallesi 105 sokakta ticari olan zemin katlar meskene dönüştürülmüştür. Yukarıda belirtilen alanlarda şehir plancısı tarafından hazırlanan, imar planı revizyonu komisyonumuzca detaylı bir şekilde incelenerek, uygun görüldüğünden, konunun Belediye Meclisince değerlendirilmesini arz ederim. Ahmet YAVAŞ Nizamettin ÖZER Mustafa Kemal YALÇINKAYA İmar Kom. Başkanı İmar Kom. Üyesi İmar Kom. Üyesi (imza) (imza) (imza) BŞK- İmar komisyon kararı okunmuştur. BŞK- Bu konu hakkında söz almak isteyen arkadaşımız var mı? A.YAVAŞ- Biz böyle bir çalışma yaptık, daha önceki aksaklıkları düzelttik.yeşil alanları çoğalttık, aşağıda belirtilen yerlerde düzeltmeler yapıldı. 1-)Yeni açılan bölünmüş devlet karayolu ile ilçemize ana giriş ve çıkış güzergahı olan, Halit Kayadipli caddesinin her iki yöndende genişletilmesi yapılmıştır. 2-)Yeni açılan bölünmüş devlet karayolu kenarına 10.00mt genişliğinde tali yol konulmuştur. 3-)Yeni açılan bölünmüş devlet karayolu ile yine ilçemiz ana giriş ve çıkışı sağlayacak olan 53 sokak genişletilerek, ileri bir zamanda yapılabilecek otogar ve otopark yeri ayrılmıştır. 4-)Şaireşref mahallesi kadastronun 421 adada bulunan mevcut Belediye toptancı halinin kuzey ve doğusundaki alan Belediye hizmet alanı ve park olarak düzenlenmiştir. 5-)Şaireşref mahallesi, mevcut toptancı hali güneyi, kadastronun 421 ve 502 adalarda, 53 sokağa kadar olan bölge kısmen ticari ve mesken alanı olarak düzenlenmiştir. 6-)Küçük sanayi sitesi güney yönünde bulunan kadastronun 421 adada 53 sokağa kadar olan bölge park-çocuk bahçesi ve kısmen ticari-mesken alanı olarak düzenlenmiştir. 7-)Şaireşref mahallesi, kadastronun 389,254 adalarında iç kısımda bulunan mesken alanları mevcut 3 kat adedinden, toplam 4 kata çıkarılmış, yeşil alan ilave edilmiş ve özel öğrenci yurdu yeri ayrılmıştır. 8-)Şaireşref mahallesi kadastronun 99,405,420 ve 463 adalardaki Albay Fair IŞIK sokaktan cephe alan parsellerin bulunduğu alan, mevcut 4 kat adedinden, toplam 5 kata çıkarılmıştır. 9-)Şaireşref mahallesi 105 sokakta ticari olan zemin katlar meskene dönüştürülmüştür. BŞK- İmar planı revizyonu hakkında başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? A.AKŞAR- Taslak revizyon hazırlanırken, çalışmalarda kısmen bende bulundum, yapılan tevizyon çalışmaları uygundur.

5 KARAR NO:1 (5) BŞK- Şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planının 19D-14c-4a, 19D-14c-4b, 19D- 14d-3c, 19D-14d-3b ve 19D-14c-4d paftalarında yapılan kımi revizyonun, 3194/8/b maddesi gereğince onaylanması için oylarınıza sunuyorum. BŞK-2. konu: İmar komisyon kararını okutuyorum. İMAR KOMİSYON KARARI İmar planının 32.k.IV.d ve 32.k.IV.c paftalarında enlem ve boylam koordinatları arasında kalan, Şaireşref mahallesi, kadastronun 110 adanın bir kısmı ile 133,134 ve 393 nolu adaların bulunduğu alanda, Soma-Akhisar bölünmüş devlet karayolu kavşağı bağlantısı, Belediye hizmet alanı, yeşil alan ve ibadetyeri (Camii) düzenlemeleri ile bu alan içindeki, bölünmüş devlet karayoluna bağlantısı olan mesken alanı içindeki 12.00mt genişliğindeki yolların dik olarak düzenlemesi ile bu bölgede eksik olan yeşil alanların arttırılması ve DSİ beton yağmur suyu kanalı boyunca yol düzeltmeleri şehir plancısı tarafından hazırlanmış ve komisyonumuzca bu alanda inceleme yapılmış, hazırlanan imar planı değişikliği komisyonumuzca uygun görülmüştür. Konunun Meclisimizce değerlendirilmesini arz ederim. Ahmet YAVAŞ Nizamettin ÖZER Mustafa Kemal YALÇINKAYA İmar Kom. Başkanı İmar Kom. Üyesi İmar Kom. Üyesi (imza) (imza) (imza) BŞK- İmar komisyon kararı okunmuştur.bu konu hakkında söz almak isteyen arkadaşımız var mı? A.YAVAŞ- Bu bölgede daha önce yapılan imar planı tadilatında az bırakılan yeşil alanlar çoğaltılmış, yeni oluşturulan imar yolları 12 mt genişliğinde bırakılmıştır.yeni açılan Devlet karayoluna bakan imar adaları dik olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. A.AKŞAR- Yapılan imar planı değişikliği yeşil alan, imar daları düzenlemesi ve imar yapılarının konumu açısından gayet güzel düzenlenmiştir. BŞK- Imar komisyon kararında belirtilen, Şaireşref mahallesi kadastronun 110 adanın bir kısmı ile 133,134 ve 393 adaların bulunduğu alanda şehir plancısı jtarafından hazırlanan imar planı tadilatını 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi gereğince oylarınıza sunuyorum. BŞK- 3. konu: Belediyemiz mülkiyetinde olan Şaireşref mahallesi 87 sokakta tapunun Gb pafta 128 ada 18 ve 19 parsellerde bulunan eski lojman binaları için Fen İşleri dairesince tutulan raporu okutuyorum. R A P O R İlçemiz Şair Eşref mahallesi 87 sokak 4 ve 2 numaralı adreste, tapunun 3025 GB pafta 128 ada 18 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 1977 yılında inşaatı

6 KARAR NO:1 (6) yapılmış 4 adet halk konutu ve yine aynı ada da 19 parsel sayılı taşınmaz içinde 1986 yılında inşaatı yapılmış olan 8 adet konut ve netice olarak toplam 12 adet eski konutlarda yapılan inceleme neticesinde ; * Sıvaların döküldüğü, * Balkon çıkmalarının donatılarının işlevselliğini yitirdiği, * Söz konusu binaların yatay taşıyıcı sisteminde yer yer çatlaklar olduğu mukavemet değerinin düştüğü, dolayısıyla tehlike arz ettiği, * Kapı ve pencere doğramalarının çürüyüp, işlevselliğini yitirdiği, * Binaların pissu giderleri, yağmursuyu giderlerinde sorun olduğu bodrum katların drenajının olmadığı dolayısıyla temele zarar verdiği, * Yağışlı havalarda tavan döşemesinden alt katlara su sızmaları olduğu dolayısıyla aşırı bir rutubetlenme olduğu, * Söz konusu binaların bakımının yapılamadığı çürümeye yüz tuttuğu * Parsellerin imar durumu göz önüne alınarak mevcut binaların üzerine ilave kat yapılması mümkün olmadığı, Söz konusu meskenlerde ikamet edilmesinin sakıncalı olduğu göz önüne alınarak yıkılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. İş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Şerif Ozan İREN Mehmet KILINÇ Fatih ADAR İnş. Müh. İnş. Müh. İnş. Tek. (imza) (imza) (imza) BŞK- Rapor okunmuştur.bu konu hakkında söz almak isteyen arkadaşımız var mı? M.ARAN- Bu mevcut eski binalar yıkıldıktan sonra yeni mesken binaları yapıldığında kiraya verilmesin satılması uygundur. A.AKŞAR- Belirtilen binalar çok yıpranmış durumdadır.yıkılacak blok halinde yeni mesken yapılması uygundur. BŞK- Belirtilen Belediye mülkiyetlerinin önce yıkılması ve daha sonrada yeni mesken inşaatları yapılamsını oylarınıza sunuyorum. BŞK- Gündemimizdeki konular bitmiştir.gündem alındıktan sonra bazı konular aklımıza geldibu konuların gündeme alınması için sırayla oylarınıza sunacağım. BŞK- Bakırçay Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliğine girme ve üye seçimi vardır. BŞK- Bu konunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. ABŞK- Bakırçay Havzası Çevte Altyapı Hizmetleri Birliği tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak kurulmuş bir birliktir.bizden önceki Meclis ekim 2008 toplantısında girmeme kararı almış, ancak bize üye olarak kabul etmişler, bizde araştırdık, bu birliğe girilmesi faydalı olacağı söylendi.bizde bu birliğe üye olmak ve meclis üyesi arkadaşlardan 2 asil 1 yedek üye seçmek istyoruz.

7 KARAR NO:1 (7) BŞK- Bu konu hakkında söz almak isteyen arkadaşımız var mı? BŞK- Bakırçay Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliğine üye olmak ve meclis üyelerinden Mehmet ARAN ile Abdülkadir ORÇUN arkadaşımızın asil Mustafa TUR arkadaşımızıda yedek üye seçilmesini oylarınıza sunuyorum. BŞK tarihli meclis toplantısında İtfaiye Yönetmeliğini geçirmiştik.ancak yönetmeliğin 16. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 17. maddesinin birinci fıkrası 11 Nisan 2007 tarihinde değişiklik yapılarak resmi gazetede yayınlanan değişikliğe göre yeniden meclisten geçirmemiz gerekmektedir. BŞK- Bu konunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. BŞK- 21 Ekim 2006 tarihinde yayınlanan İtfaiye yönetmeliğinin 16.maddesinin birinci fıkrası değişmeden önceki hali şöyle (ı) ilk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak kamu personeli seçme sınavı (KPSS) na girmeleri ve 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.değişen şekli şöyle ilk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak kamu personel seçme sınavı (KPSS) na girmeleri ve sınav komisyonunca belirlenecek taban puanı almaları şarttır. 16 ncı maddenin ikinci fıkrası değişmeden önceki hali (2) bu sınava giren adaylardan itfaiye eri olarak atanmak isteyenler, Belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve ilan ettiği itfaiye erliği sınavına başvururlar.başvuranlar arasında en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılır. Değişen şekli şöyle bu sınava giren adaylardan itfaiye eri olarak atanmak isteyenler; Belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve kendi internet sitesi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nün resmi internet sitesinde Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir Mahalli gazetede ilan ettiği İtfaiye erliği sınavına başvururlar.başvuranlar arasında en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılır denmektedir. 17 nci maddenin birinci fıkrası eski hali şöyle atamada istenecek belgeler ; ı) ilk defa İtfaiye erliği kadrolarına atanacaklardan; a) Nüfus cüzdan örneği; b) Öğrenim durumunu gösterir belge; c) Adli sicil belgesi; ç) Erkekler için askerlik durum belgesi. d) Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenir. Değişen şekli şöyle; (ı) İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacaklardan; a) Nüfus cüzdan veya ilgili kurumca onaylı sureti; b) Diploma veya ilgili kurumca onaylı sureti; c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan; ç) Askerlik ilişiği olmadığına dair beyan; d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan istenir, denilmektedir.

8 KARAR NO:1 (8) BŞK- İtfaiye Yönetmeliğinin 16. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 17. maddesinin birinci fıkrasının 11 Nisan 2007 tarihinde yayınlanan değişikliğe göre düzeltilmesini oylarınıza sunuyorum. BŞK- Tüm siyasi partilerimizn gidecekleri toplantılara Belediye otobüsünü kiralamaları halinde kira bedelinin belirlenmesi vardır. BŞK- Bu konunun gündeme alınmasını oylarınıza sınuyorum. BŞK- Tüm siyasi partilerimizin gidecekleri toplantılara Belediyenin otobüsünü kiralamaları halinde TL. + KDV kontak açma ve km başına 0,75 KRŞ+KDV ücret alınmasını öneriyorum. BŞK- Tüm siyasi partilerimizin gidecekleri toplantılara Belediyenin Otobüsünü kiralamaları halinde TL. + KDV kontak açma ve km başına 0,75 KRŞ+KDV ücret alınmasını oylarınıza sunuyorum. BŞK- BŞK- Bir diğer konuda 5393 sayılı Belediye kanununun 49 ncu maddesine göre Belediye Başkan yardımcısı atanması ve ücretinin belirlenmesi vardır. BŞK- Bu konunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. BŞK- Oybirliği ile kabule edilmiştir. BŞK- Bilindiği gibi 5393 sayılı belediye kanununun 49 ncu maddesine göre norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın Belediye Başkanı, zorunlu gördüğü takdirde nüfusu bine kadar olan belediyelerde bir adet Belediye Başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir, denilmektedir. BŞK- Bizde bu kanun çerçevesinde bir adet Belediye Başkan yardımcısı atamak istiyoruz ve atanacak olan Belediye Başkan yardımcısının ücretinin Belediye Başkanına verilen brüt ödeneğin 1/2 oranında olmasını öneriyorum. R.Engin ÜMMETOĞLU- Belediye Başkanının brüt maaşının ½ si olsun. Y.ÇALIŞKAN- Evet Belediye Başkanının brüt maaşının ½ si bence uygun. A.AKŞAR- Belediye Başkanının brüt maaşının ½ si daha iyi öyle olsun. BŞK- Bir adet Belediye Başkan yardımcısının ücretinin Belediye Başkanına verilen brüt ödeneğinin 1/2 oranında olmasını oylarınıza sunuyorum. BŞK- Gündemimizdeki bulunan konular bitmiştir.gündemin kapatılmasını oylarınıza sunuyorum.

9 BŞK- Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yaşar İsmail GEDÜZ Kemal TEKGÖZ Mustafa TUR Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 DÖNEM NO : 1 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 08.01.2013 Salı günü saat 16.00'da

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü NİSAN AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 023: Gündemin birinci maddesi; itibaren yeni seçilen Meclis

Detaylı

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

MART 2015 MECLİS KARARLARI

MART 2015 MECLİS KARARLARI MART 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK-

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı Havale Tarihi :09.04.2014 Kararın Tarihi :11.04.2014 Karar No :01 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği R.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayısı:25217 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AmaçveKapsam Madde 1 Bu Yönetmelik Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : ALİ KONUKSEVEN : DEDE RIZA AKGÜL TURGAY BAŞ GELEN ÜYELER : ELİFE DİLARA GÜNGÖR - MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ULAŞIM KOORDİNAZYON MERKEZİ (UKOME) KILAVUZU Bu kitapçık TBB Ulaşım Çalışma Komisyonun katkılarıyla hazırlanmıştır. Ankara-Mayıs 2014 1 ÖNSÖZ 5216 sayılı yasa ile Büyükşehirlerden

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : Dr. KÂMİL UĞURLU : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK-

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 08.01.2003 Çarşamba Sayı: 24987 (Asıl) MADDE 1-1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Detaylı