T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI"

Transkript

1 T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Toplantı No :10 Birleşim No :03 Karar No :267 BİRLEŞİME KATILANLAR: Meclis Başkanı : Sibel UYAR Üyeler : A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR. KARAR Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62.Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesine göre; Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin toplam ,00 TL üzerinden denk olarak hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, işaret oylamayla oy birliği ile kabul edilmiş olup; 12 maddelik bütçe kararnamesi, 2015 Mali Yılı Gider Bütçesi, 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi, 2015 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı, 2015 Yılı Finansman Programı ve 2015 yılı Belediyemiz ücret tarifelerinin oylanmasında; Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam ,00 TL. (ellisekizmilyontl.) olarak tahmin edildiği, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi. Madde 2 Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam ,00 TL.( ellisekizmilyontl.) olarak tahmin edildiği, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi. Madde Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandığı, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi.

2 Madde sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödeneceği, açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 5 - Bütçeye cetveller eklenmiştir. 1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15), 3 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17), 4 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), 5 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8), 6 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19), 7 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 8 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), 9 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek- 25), 11 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26), 12 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27), 13 - Finansman Programı (Örnek-28), açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 6 - Vergi, Resim, Harç ve Katılım Paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise 1-31 Ocak ile 1-31 Temmuz tarihlerinde iki (2) taksitte ve evsel katı atık bedelinin ilk taksidi Mart, Nisan, Mayıs 2. taksidi ise Kasım ayında tahsil edileceği açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 7 - Görevlerinde devamlılık arz eden Zabıta Personeline 5724 Sayılı merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda gösterilen miktarlar üzerinden fazla çalışma ücreti ödeneceği, açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 8 Belediye Başkan Vekiline ödenecek vekalet ücreti görev yaptığı günler hesabıyla Belediye Başkanına verilen ödenek üzerinden hesaplanacağı açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 9 - Kurum ve kuruluşlar ile kişilerden ivazsız bağış talep ve kabul etmeye Belediye adına Belediye Başkanının yetkili olacağı açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 10 - Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabileceği açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 11 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe gireceği, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi. Madde 12 - Bu kararname hükümlerinin üst yönetici tarafından yürütüleceği, düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi.

3 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 27 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ - İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ - EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 35 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 36 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - SAĞLIK HİZMETLERİ ,00 39 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,00 40 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 41 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ - DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 42 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 43DES HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 44 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 45 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 46 KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM ,00 HİZMETLERİ TOPLAM : , MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ 01 VERGİ GELİRLERİ ,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,00 05 DİĞER GELİRLER ,00 06 SERMAYE GELİRLERİ ,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR ,00 09 RED VE İADELER ,00 TOPLAM : , YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI 1. 3 AYLIK 2. 3 AYLIK 3. 3 AYLIK 4. 3 AYLIK TOPLAM 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , ,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , ,00 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , ,00 05 CARİ TRANSFERLER , , , , ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , ,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , , , , ,00 09 YEDEK ÖDENEKLER , , , , ,00 TOPLAM: , , , , ,00

4 2015 YILI FİNANSMAN PROGRAMI 1. 3 AYLIK 2. 3 AYLIK 3. 3 AYLIK 4. 3 AYLIK TOPLAM 01 VERGİ GELİRLERİ , , , , ,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET , , , , ,00 GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , , , , ,00 05 DİĞER GELİRLER , , , , ,00 06 SERMAYE GELİRLERİ , , , , ,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 2.500, , , , ,00 09 RED VE İADELER , , , , ,00 TOPLAM : , , , , , Mali Yılı Gider Bütçe teklifleri için yapılan oylamada; 1- Genel Kamu Hizmetleri 02 Özel Kalem Müdürlüğünün, ,00 TL. olarak tahmin edilen gideri, açık 2- Genel Kamu Hizmetleri- 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir. 3- Genel Kamu Hizmetleri- 18 Yazı İşleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 4- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 24 Hukuk İşleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir. 5- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 27 Plan ve Proje Müdürlüğünün ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir. 6- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri- 30 Fen İşleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 7- Genel Kamu Hizmetleri- 31 Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ,00 TL. olarak tahmin edilen gideri, açık 8- Ekonomik İşler ve Hizmetler- 32 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ,00 TL. olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir 9- Ekonomik İşler ve Hizmetler- 35 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir 10- Sağlık Hizmetleri- 36 Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 11- Çevre Koruma Hizmetleri- 39 Temizlik İşleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 12- Genel Kamu Hizmetleri- 40 Zabıta Müdürlüğünün, ,00 TL. olarak tahmin edilen gideri, açık 13- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri- 41 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir. 14- Genel Kamu Hizmetleri- 42 Bilgi İşlem Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık

5 15- Genel Kamu Hizmetleri- 43 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 16- Genel Kamu Hizmetleri- 44 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 17- Genel Kamu Hizmetleri- 45 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 18- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri- 46 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir Mali Yılı Toplam Gider Bütçesi ,00 TL olarak açık oylamayla oy birliği ile kabul edilmiştir Mali Yılı Gelir Bütçe teklifleri için yapılan oylamada; 1-01 Vergi Gelirlerinin ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 2-03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 3-04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin ,00TL olarak tahmin edilen geliri, açık 4-05 Diğer Gelirlerinin ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 5-06 Sermaye Gelirlerinin ,00 TL. olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 6-08 Alacaklardan Tahsilat Gelirlerinin ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 7-09 Red ve İadelerin ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla Mali Yılı Toplam Gelir Bütçesi ,00 TL olarak açık oylamayla 2015 yılının 1. üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık ayrıntılı harcama programı için yapılan oylamada; 1-01 Personel Giderlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 01 Personel Giderlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 01 Personel Giderlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 01 Personel Giderlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 01 Personel Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.

6 2-02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 1.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 3.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 4.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla 3-03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç.aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir Faiz Giderlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 04 Faiz Giderlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 04 Faiz Giderlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 04 Faiz Giderlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 04 Faiz Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 5-05 Cari Transferlerin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 05 Cari Transferlerin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 05 Cari Transferlerin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 05 Cari Transferlerin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 05 Cari Transferlerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık

7 6-06 Sermaye Giderlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 06 Sermaye Giderlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 06 Sermaye Giderlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 06 Sermaye Giderlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 06 Sermaye Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir Sermaye Transferlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 07 Sermaye Transferlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 07 Sermaye Transferlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 07 Sermaye Transferlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 07 Sermaye Transferlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir 8-09 Yedek Ödeneklerin 1.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 09 Yedek Ödeneklerin 2.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 09 Yedek Ödeneklerin 3.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 09 Yedek Ödeneklerin 4.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 09 Yedek Ödeneklerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 2015 Mali Yılı Toplam Ayrıntılı Harcama Programı, 1. Üç Aylık ,00 TL., 2. Üç Aylık ,00 TL., 3. Üç Aylık ,00 TL., 4. Üç Aylık ,00 TL., toplam, ,00 TL olarak, açık 2015 yılının 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık, 4.üç aylık finansman programı için yapılan oylamada; 1-01 Vergi Gelirlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık

8 01 Vergi Gelirlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 01 Vergi Gelirlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 01 Vergi Gelirlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri açık oylamayla 01 Vergi Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri açık 2-03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 3-04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir Diğer Gelirlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 05 Diğer Gelirlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 05 Diğer Gelirlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 05 Diğer Gelirlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 05 Diğer Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 5-06 Sermaye Gelirlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık

9 06 Sermaye Gelirlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 06 Sermaye Gelirlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 06 Sermaye Gelirlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 06 Sermaye Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 6-08 Alacaklardan Tahsilatların 1.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 08 Alacaklardan Tahsilatların 2.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 08 Alacaklardan Tahsilatların 3.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 08 Alacaklardan Tahsilatların 4.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 08 Alacaklardan Tahsilatların 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 7-09 Red ve İadelerin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 09 Red ve İadelerin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 09 Red ve İadelerin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 09 Red ve İadelerin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 09 Red ve İadelerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 2015 Mali Yılı Toplam Finansman Programı, 1. Üç Aylık TL., 2. Üç Aylık ,00 TL., 3. Üç Aylık ,00 TL., 4. Üç Aylık ,00 TL., toplam, ,00 TL olarak, açık 2015 yılında Belediyemizde uygulanacak olan ücret tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu katip üye tarafından okundu Mali Yılı Gelir Bütçesi ekindeki tarife cetvelleri için yapılan oylamada;

10 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ÜCRET TARİFELERİ İŞ MAKİNASI KİRALAMA ÜCRETLERİ NO İŞ MAKINASI BİRİMİ ÜCRET 1 Greyder saat TL 2 Yükleyici/Loader (Lastik teker) saat TL 3 Ekskavatör (Nakliye hariç) saat TL 4 Damperli Kamyon (10 ton üzeri) - Nakliye sefer TL 5 Kompresör Çalışması saat TL 6 Silindir (Nakliye hariç) saat TL 7 Jcb Kepçe saat TL 8 Asfalt Kesici saat TL 9 Kompaktör saat TL 10 Römorklu Traktör sefer TL 11 Mini Silindir (Nakliye Dahil) saat TL 12 Helikopter (Beton Perdahı) saat TL 13 Forklift (Nakliye hariç) saat TL Lowbed (çekici dahil) - Belediye Sınırı içinde sefer TL 14 Lowbed (çekici dahil) - 60 km'ye kadar sefer TL Lowbed (çekici dahil) - 60 km ve üzeri için sefer TL + (Fazla km x 12 TL) Araçların kira ücretleri yukarıda gösterildiği gibi aracın cinsine göre 1 ( bir ) saat veya sefer adedine göre hesaplanır. Herhangi bir çalışma için Belediyemizde bulunan araç ve iş makinelerinin kiraya verilerek çalışması halinde sürelerin hesabında; araç ve iş makinelerinin Belediye şantiyesinden çıkış ve iş bitimi saatlerine göre hesaplanır. Yarım saati geçen süreler tam saate tamamlanır. Sefer: taşınan ekipmanın/malzemenin bulunduğu yerden, talep edilen yere ulaşması olarak tanımlanmaktadır. Ekipmanın/malzemenin bulunduğu yere geri taşınması halinde tekrar ücret alınır. HER TÜRLÜ KAZI İÇİN MÜRACAAT SAHİBİ TARAFINDAN; İ.B.B. AYKOME / Altyapı Koordinasyon Merkezinden KAZI RUHSATI ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

11 Yollar ile ilgili kazı çalışmaları için AYKOME den izin alınmaz ise tamirat çalışmalarının Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılması halinde ücret tarifesinin 2 katı bedel tahsil edilir. Kiralama talebi mutlaka mahallinde tetkik edilerek talep edilen makinenin yapılacak işe uygun olup olmadığı tespit edilecektir. Makine ve ekipmanla çalışacak personelin Pazar, tatil ve fazla mesaileri kiracı tarafından karşılanacaktır. HİZMET/ÇALIŞMA ÜCRETLERİ YAPILAN İŞ BİRİMİ ÜCRET Moloz Kaldırma Ücreti 14 m3 ve üzeri Belediye Hizmetlerinden yararlanıldığına dair yazı ücreti - parsel başına (Kamyon Sefer Sayısı x TL) + ( Ekskavatör Çalışma Saati x TL) TL OTOBÜS KİRALAMA ÜCRETLERİ Urla mahalle sınırları dışı ve otobüs kira ücretleri tablosunda bulunmayan güzergâhlar için; (gidiş km+geliş km) x 3.00 TL/km ücret alınır. Otobüsler İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. Otobüs kira ücretleri tablosunda gösterildiği gibi sefer adedine göre hesaplanır. Herhangi bir etkinlik için Belediyemizde bulunan otobüslerin kiraya verilerek çalışması halinde sürelerin hesabında; otobüslerin Belediye garajından çıkış ve dönüş saatlerine göre hesaplanır. Saati geçen süreler yarım, yarım saati geçen süreler tam saate tamamlanır. Şoför personelin pazar tatil ve fazla mesaileri kiralayan tarafından karşılanacaktır. Urla Merkez (heykel arkası durak yeri) İYTE Yurtlar Servisi: o Tam 2.00 TL o Öğrenci 1.00 TL

12 2015 YILI OTOBÜS KİRA ÜCRETLERİ TABLOSU GÜZERGAH TOPLAM MESAFE TAHMİNİ SÜRESİ ÜCRET URLA MERKEZ MERKEZ MAHALLELERİ URLA MERKEZ İSKELE 6.50 X 2 = km URLA MERKEZ ÇEŞMEALTI X 2 = km URLA MERKEZ ZEYTİNALAN X 2 = km URLA MERKEZ BADEMLER X 2 = km URLA MERKEZ BALIKLIOVA X 2 = km URLA MERKEZ BARBAROS X 2 = km URLA MERKEZ BİRGİ X 2 = km URLA MERKEZ DEMİRCİLİ X 2 = km URLA MERKEZ KADIOVACIK X 2 = km URLA MERKEZ KUŞÇULAR 6.00 X 2 = km URLA MERKEZ NOHUTALAN X 2 = km URLA MERKEZ OVACIK 6.00 X 2 = km URLA MERKEZ - ÖZBEK X 2 = km URLA MERKEZ - UZUNKUYU X 2 = km URLA MERKEZ YAĞCILAR X 2 = km URLA MERKEZ ZEYTİNELİ X 2 = km URLA MERKEZ - ZEYTİNLER X 2 = km URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ X 2 = km URLA MERKEZ ALAÇATI X 2 = km URLA MERKEZ ALİAĞA URLA MERKEZ BERGAMA X 2 = km X 2 = km URLA MERKEZ ÇEŞME X 2 = km URLA MERKEZ - KEMALPAŞA X 2 = km URLA MERKEZ ÖDEMİŞ URLA MERKEZ TİRE X 2 = km X 2 = km URLA MERKEZ TORBALI X 2 = km TL - 8 X 2 = 16 dk TL - 12 X 2 = 24 dk TL - 13 X 2 = 26 dk TL - 12 X 2 = 24 dk TL - 35 X 2 = 70 dk TL - 24 X 2 = 48 dk TL - 34 X 2 = 68 dk TL - 18 X 2 = 36 dk TL - 35 X 2 = 70 dk TL - 8 X 2 = 16 dk TL - 36 X 2 = 72 dk TL - 8 X 2 = 16 dk TL - 16 X 2 = 32 dk TL - 33 X 2 = 66 dk TL - 17 X 2 = 34 dk TL - 36 X 2 = 72 dk TL - 33 X 2 = 66 dk TL - 46 X 2 = 92 dk TL - 53 X 2 = 106 dk TL X 2 = 284 dk TL X 2 = 392 dk TL - 64 X 2 = 128 dk TL - 94 X 2 = 188 dk TL X 2 = 346 dk TL X 2 = 294 dk TL - 99 X 2 = 198 dk TL

13 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK 2015 YILI ÜCRET TARİFELERİ * Meclise başvuru ücreti : 200,00 TL tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2011/1) nde belediyemiz 1.grup olarak belirlendiğinden, Belediyemiz tarafından alınacak harçlarda; 13/04/2005 tarih ve 2005/8730 sayılı Kararnamede yer alan 1.grup belediye harç tarifeleri uygulanacaktır. HARİTA BİRİMİ İLE İLGİLİ ÜCRET TARİFELERİ Hizmet Hâlihazır harita onayı (parsel başına) Hâlihazır pafta suret onayı İmar planı pafta sureti Sokak planı pafta sureti 1/ üzerine parselin işlenip onaylanması: Tek parsel için Her ilave parsel için Nivo aleti kira bedeli (1 günlük ) İmar Uygulama kontrollük ücreti Cins Değişikliği ücreti Ücret 100,00 TL + 0,20 TL/m2 60,00 TL/pafta 60,00 TL/pafta 60,00 TL/pafta 200,00 TL 100,00 TL 175,00 TL 130,00 TL 60,00 TL ÖLÇÜ ve APLİKASYON İLE İLGİLİ ÜCRET TARİFELERİ Hizmet Binaların kot tespiti (her blok için) Bina aplikasyon ücreti (her blok için) İmar hattı gösterilen beher parselden İnşaat denetleme ücreti (her bağımsız bölüm için) LPG Depo ile benzeri kontrol ve aplikasyon ücretleri Trafo ve elektrik direği aplikasyon ücreti (ilave her direk için 60,00TL.) Ücret 200,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 750,00 TL 300,00 TL

14 NUMARATAJ ÜCRET TARİFELERİ Hizmet Tapuya esas olmak üzere kat irtifak/ mülkiyet tesisi için gerekli olan numarataj onayı (her bağımsız bölüm için) Numarataj belge ücreti (her bağımsız bölüm için) Ücret 120,00 TL 120,00 TL * Belediyemizce yapılan cadde/sokak ismi veya numara değişikliklerinde numarataj ücreti alınmayacaktır. ** Daha önce verilen numarataj belgelerinin isim değişikliği halinde numarataj belge ücretine %50 indirim uygulanır. FENNİ MESUL VE SÜRVEYANLAR İLE İLGİLİ ÜCRET TARİFELERİ Hizmet Fenni Mesul ve sürveyanların Belediye arşivinden inşaat adedini gösterir rapor talep etmeleri halinde Fenni mesul ve sürveyanların yapı kullanma raporu almaları halinde ruhsatı gösterilen tahmini maliyetlerini gösterir raporun verilmesi Fen elemanları kayıt ücreti Sürveyanlar için kayıt ücreti Ücret 150,00 TL 150,00 TL 350,00 TL 200,00 TL İMAR DURUMU İLE İLGİLİ ÜCRETLER Hizmet İmar durumu ücreti (1/1000) Uygulama imar planı bulunmayan yerlerde (1/1000 dışında) Bilgi amaçlı yazılı Plan Bilgisi ücreti (Yazılı imar durumu) ve Parselin Sit Durumunu gösterir belge(bilgi amaçlı) Ücret 0,25 TL/m²+ 100,00TL. 200,00 TL 30,00 TL ** Daha önce imar durumu ve yapı ruhsatı alınarak kat irtifakı kurulmuş veya kurulabilecek olan hisseli taşınmazlar için yeniden ruhsat alınması gerektiren durumlarda imar planlarında herhangi bir değişiklik olmaması halinde imar durumu ücreti için %50 indirim uygulanır.

15 *** Müstakil imarlı parseller için imar durumu alınmış taşınmazlarda yeniden ruhsat alınması gerektiren durumlarda imar planlarında herhangi bir değişiklik olmaması halinde imar durumu ücreti için %50 indirim uygulanır. TADİLAT VE TAMİRAT RUHSATI ÜCRET TARİFELERİ Hizmet Tadilat Ruhsatı Ücreti (Tadilatı yapılacak her bağımsız bölüm için) Tamirat Ruhsatı ücreti Ücret 500,00 TL 300,00 TL YAPI KULLANMA TETKİK ÜCRETİ Hizmet Ücret 1.Mesken 1-100m2 arası. 5 TL./m m2 arası. 7 TL./m m2 arası. 9 TL./m m2 arası. 12 TL./m m2 arası. 14 TL./m2 301m2 den fazla. 16 TL./m2 2.Ticaret 1-25m2 arası.. 15 TL./m m2 arası 16 TL./m m2 arası.. 17 TL./m m2 arası TL./m m2 arası 21 TL./m2 201m2 den fazla 24 TL./m2 Tarım, hayvancılık yapıları, seralar ve basit tarımsal depolar.. 10 TL./m2 Pansiyonlarda 500,00 TL.+oda sayısı x 70,00 TL. Otellerde 3.000,00 TL.+oda sayısı x 200,00 TL.

16 KARAYOLLARI ÜZERİNE AÇILACAK OLAN İŞYERLERİ İÇİN HARÇ/ÜCRET MİKTARI (GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ) İşyeri Büyüklüğü Harç Miktarı Ücret 25 m² ye kadar m² arası m²arası. 100 m² ve yukarısı 0,80 TL/m ,00 TL. 1,40 TL/m ,00 TL. 2,20 TL/m ,00 TL. 4,30 TL/m ,00 TL. DİĞER ÜCRETLER Hizmet Ücret Üst yapı katılım bedeli (m2).. 35,00 TL. Hafriyat / kazı / dolgu ücreti (m3).. 2,00 TL. Derinliği 1 metreyi geçen havuzların m3 den ruhsat ücreti.. 20,00 TL/ m3 İstinat Duvarı Ruhsat Ücreti (m²) (yüksekliği 2m yi geçen). 7,50 TL/m² Ruhsat gerektirmeyen proje tadili ücreti; -Vaziyet planı değişiklikleri (arsa m²) 0,70 TL./m2 (en fazla 150 TL.) Proje ön onay tasdik ücreti (tip proje başına). Kentsel Sit alanı içinde ise (tip proje başına). Proje inceleme belge ücreti (toplam inşaat alanı m2 si) ,00 TL 200,00 TL. 3,00 TL./m2 Proje suret tasdiki (her bağımsız bölüm için) ,00 TL Asansör Ruhsat Ücreti ,00 TL Asansör Tescil Belgesi onayı ,00 TL İnşaat ruhsat tabelası ücreti 250,00 TL Zemin etüt raporları için arazi kontrol ücreti (her blok için).. 200,00 TL Arazi ve arsa kontrol ücreti (parsel başına).. 150,00 TL Arşiv sureti onay ücreti + arşivden evrak çıkartılması.. 50,00 TL Arşiv Dosyası inceleme ücreti (Ekspertiz Dosya başına). 110,00 TL İZSU ya yapılacak başvurular için dosya hazırlama (parsel başına)... 60,00 TL Geçici Ustalık Yetki Belgesi Basılı Malzeme Danışmanlık Ücreti 30,00 TL Baca uygunluk yazısı ücreti.. 50,00 TL Şantiye Şefi, müteahhit değişikliği gibi sebeplerden verilen ruhsat ücreti (her bağımsız bölüm için) 100,00 TL Yapı Denetim Şirketinin Bakanlık nezdinde cezalı duruma düşmesi durumunda verilen ruhsat ücreti alınmayacaktır. Yapı Kullanma izin belgesi inceleme ücreti (toplam inşaat alanı m2 si üzerinden birim ücreti)... 2,50 TL./m2 *Üst yapı katılım bedeli hesap yöntemi: Yapı Ruhsat müracaatı yapılan parselin yol cephe uzunluğunun yol genişliği ile çarpımının ikiye bölünmesi sonucu elde edilecek alan üzerinden belirlenecektir. *Proje inceleme belge ücreti (toplam inşaat alanı m2 si) incelenen her proje (mimari, statik, elektrik vb.) için ayrı ayrı alınır.

17 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK 2015 YILI ÜCRET TARİFELERİ 2015 yılı için teklif İŞLEM Birim edilen ücret (TL) İlgilisince talep edilen uygulama imar planı tekliflerinde kadastral parsel üzerinden hesaplanmak koşulu ile her metrekare için KONUT m2 3 TİCARET, TURİZM m2 4,5 ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB. m2 5 KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA m2 2,8 AKARYAKIT İSTASYONU m2 6 SOSYAL VE NİK ALTYAPI ALANLARI m2 0,2 Sosyal teknik altyapı alanları kaldırıldığında yapılaşmaya açılan her metrekare için KONUTA dönüştürülen alanlarda m2 8 TİCARET, TURİZME dönüştürülen alanlarda m2 13 ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB. dönüştürülen alanlarda m2 15 KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA dönüştürülen alanlarda m2 9 AKARYAKIT İSTASYONUNA dönüştürülen alanlarda m2 16 Plan tadili teklifi ile fonksiyon değişikliği taleplerinde her metrekare için KONUTA dönüştürülen alanlarda m2 5 TİCARET, TURİZME dönüştürülen alanlarda m2 6,5 ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB. dönüştürülen alanlarda m2 7,5 KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA dönüştürülen alanlarda m2 4,5 AKARYAKIT İSTASYONUNA dönüştürülen alanlarda m2 8 Plan tadili teklifi ile artan inşaat alanının her metrekaresi için KONUT m2 6 TİCARET, TURİZM m2 10 ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB. m2 12 KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA m2 8 AKARYAKIT İSTASYONU m2 14 Plan notu ilave veya değişikliklerinde etkilenen plan alanının hektar büyüklüğüne göre M M M 2 VE ÜZERİ KONUT 1,500 TL 3,000 TL 4,500 TL TİCARET-TURİZM 2,000 TL 4,000 TL 6,000 TL ÖZEL SAĞLIK-ÖZEL EĞİTİM VB. 2,250 TL 4,500 TL 6,750 TL KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA 1,250 TL 2,500 TL 3,750 TL AKARYAKIT İSTASYONU 2,000 TL 4,000 TL 6,000 TL VAZİYET PLANI DEĞİŞİKLİĞİ veya İPTALİ ÜCRETİ (BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA) 300,00 TL PLAN/PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KONULARINDA MECLİSE BAŞVURU ÜCRETİ 750 TL

18 *KÜLTÜREL veya SOSYAL TESİS GİBİ ALANLARDA ÖZEL SAĞLIK VE ÖZEL EĞİTİM FONKSİYONUNDA BELİRTİLEN DEĞERLER ALINIR. *LİFİN BİRDEN FAZLA FONKSİYON İÇERMESİ DURUMUNDA HER FONKSİYON İÇİN AYRI ÜCRET HESAPLANIR. *HEM FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ, HEM DE İNŞAAT ARTIŞ TALEBİ OLMASI HALİNDE FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ VE İNŞAAT ARTIŞI İÇİN BELİRLENEN ÜCRETLER AYRI AYRI HESAPLANACAKTIR. *KAMUYA TERK EDİLEN ALANLARDAN ÜCRET ALINMAZ. *PLAN TADİLATI İLE SOSYAL DONATIYA AYRILAN YERLER İÇİN ÜCRET ALINMAZ. *KAMU KURUM VE KURULUŞ TALEPLERİNDEN ÜCRET ALINMAZ. *YUKARIDA BELİRLENEN ÜCRETLER İLGİLİSİNİN MÜRAACAT TARİHİNDEKİ GEÇERLİ TARİFE ÜZERİNDEN HESAPLANIR. *YASA, MAHKEME KARARI VEYA DEĞİŞİK GEREKÇELERLE VEYA NİK VE MADDİ HATA NEDENİ İLE İDARECE YAPILAN PLAN TADİLATLARINDAN ÜCRET ALINMAZ. *PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ OLUMSUZ KARARA BAĞLANIRSA, İLK YATIRILAN MECLİS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDENMEYİP, İNCELEME ÜCRETİ OLARAK GELİR KAYDEDİLİR. *1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN / PLAN TADİLATI TALEPLERİNDE PLAN ONANDIKTAN SONRA İTİRAZ YOKSA ONANAN PLAN ÜZERİNDEN İTİRAZ VARSA SONUÇLANDIKTAN SONRA ONANAN PLAN ÜZERİNDEN HESAPLANAN ÜCRETTEN, MECLİS BAŞVURU ÜCRETİ DÜŞÜRÜLEREK KALAN KISMI TAHSİL EDİLDİKTEN SONRA İŞLEM TAMAMLANIR. ANCAK HESAPLANAN ÜCRET MECLİS BAŞVURU ÜCRETİNİN ALTINDA İSE FARK İADE EDİLMEZ. *1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIMSAL ALANLARDA YAPILACAK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARINDA KONUT ALANI FONKSİYONUNDA BELİRTİLEN DEĞERLER KULLANILIR. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFELERİ *Canlı müzik yayını izin belgesi ücreti ,00 TL. *Mesul müdürlük belgesi 200,00 TL. *Ruhsat belge yenileme ücreti : - Sıhhi.. 50,00 TL. - Umuma açık.. 60,00 TL. - Gayrisıhhî.. 70,00 TL.

19 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFELERİ İŞYERİ FAALİYET KONUSU SIHHİ İŞYERLERİ ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI YERLER BAKKAL, MARKET, ŞARKÜT ERİ, KURUYE MİŞ, BÜFE, MANAV, KANTİN, VE EKMEK BAYİLER İ 2015 YILI SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ÜCRET TARİFESİ Başvuru /Beyan Ücreti Dosya Ücreti Kayıt Tetkik Ücreti Ruhsat Belge Ücreti Ruhsat Öncesi İnceleme ve Sınıf Tespit Ücreti Ruhsat Sonrası Denetim Ücreti Motor Tetkik Ücreti/Kapasite İnceleme Ücreti 20,00 TL 50,00 TL 115,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 100,00 TL 100,00 TL 0-50 m2 20,00 TL 50,00 TL 180,00 TL 150,00 TL 100,00 TL 100,00 TL 100,00 TL ,00 TL 50,00 TL 180,00 TL 250,00 TL 100,00 TL 250,00 TL 100,00 TL m ,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 350,00 TL 100,00 TL 330,00 TL 100,00 TL m2 201 m2 üzeri 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 650,00 TL 200,00 TL 430,00 TL 100,00 TL 1. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 500,00 TL 250,00 TL 330,00 TL 100,00 TL LOKANTA 2. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 300,00 TL 150,00 TL 280,00 TL 100,00 TL 3. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL KAFETERYA 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 280,00 TL 100,00 TL 300,00 TL 100,00 TL YEMEĞİ PAKETTE SATAN 20,00 TL 50,00 TL 100,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 130,00 TL 100,00 TL YERLER GEZİCİ KÖFTE PİLİÇ VB. SATIŞ 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 250,00 TL 200,00 TL 280,00 TL 100,00 TL ARACI ÇAY BAHÇESİ 20,00 TL 50,00 TL 100,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 130,00 TL 100,00 TL ÇAY OCAĞI 20,00 TL 50,00 TL 100,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 130,00 TL 100,00 TL PASTA HANE 1. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 350,00 TL 230,00 TL 300,00 TL 100,00 TL 2. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 250,00 TL 200,00 TL 230,00 TL 100,00 TL 3. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 150,00 TL 200,00 TL 100,00 TL GIDA MAMULLERİNİN SATILDIĞI YERLER 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 180,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 100,00 TL BALIK SATIŞI 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 230,00 TL 100,00 TL 200,00 TL 100,00 TL İNŞAAT MALZEMESİ, HIRDAVAT VE NALBURİYE 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 300,00 TL 100,00 TL 330,00 TL 100,00 TL SATIŞI İRTİBAT BÜROLARI KAPALI 20,00 TL 50,00 TL 800,00 TL 880,00 TL 100,00 TL 650,00 TL 100,00 TL OTOPARK AÇIK OTOPARK 20,00 TL 50,00 TL 800,00 TL 830,00 TL 100,00 TL 600,00 TL 100,00 TL TAKSİ DURAĞI 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 630,00 TL 100,00 TL 400,00 TL 100,00 TL KUYUMCU 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 600,00 TL 100,00 TL 280,00 TL 100,00 TL HALICI 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 600,00 TL 100,00 TL 280,00 TL 100,00 TL MOBİLYA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIŞI 20,00 TL 50,00 TL 400,00 TL 600,00 TL 100,00 TL 430,00 TL 100,00 TL KONFEKSİYON 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 400,00 TL 100,00 TL 280,00 TL 100,00 TL TUHAFİYE 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 400,00 TL 100,00 TL 280,00 TL 100,00 TL FOTOGRAFÇI 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 500,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL AKTAR 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 230,00 TL 100,00 TL 100,00 TL 100,00 TL

20 ÇİÇEKÇİ 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 250,00 TL 100,00 TL 180,00 TL 100,00 TL GÜZELLİK SALONLARI 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 600,00 TL 150,00 TL 280,00 TL 100,00 TL MASAJ SALONLARI 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 550,00 TL 150,00 TL 380,00 TL 100,00 TL HAMAM, SAUNA VB. 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 550,00 TL 150,00 TL 380,00 TL 100,00 TL BERBE R VE KUAFÖ RLER 1. SINIF KİRALAMA ACENTALARİ SİGORTA ACENTALARI EMLAK KOMİSYONCULU ĞU BANKALAR 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 600,00 TL 150,00 TL 330,00 TL 100,00 TL 2. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 300,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL 3. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 180,00 TL 100,00 TL 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 650,00 TL 100,00 TL 430,00 TL 100,00 TL 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 550,00 TL 100,00 TL 280,00 TL 100,00 TL 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 650,00 TL 100,00 TL 430,00 TL 100,00 TL 20,00 TL 200,00 TL 7.000,00 TL ,00 TL 150,00 TL 7.780,00 TL 100,00 TL MİMARLIK, MÜHENDİSLİK VE 20,00 TL 50,00 TL 450,00 TL 600,00 TL 100,00 TL 380,00 TL 100,00 TL MÜTEHAAİTLİK BÜROSU METAL VE ALÜMİNYUM MALZEME SATIŞI 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 350,00 TL 100,00 TL 180,00 TL 100,00 TL (İŞLENMİŞ VEYA İŞLENMEMİŞ) ÖRGÜN ÖĞRETİM MERKEZLERİ (DERSHANE, 20,00 TL 50,00 TL 650,00 TL 800,00 TL 250,00 TL 730,00 TL 100,00 TL ANAOKULU, KREŞ, KURS) DEKORASYON İRTİBAT 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 400,00 TL 100,00 TL 180,00 TL 100,00 TL BÜROSU BAHÇE MOBİLYALARI 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 400,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL SATIŞI PEYZAJ MALZEMELERİ 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 400,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL SATIŞI KARGO VE DAĞITIM 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 300,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL HİZMETLERİ SÜRÜCÜ KURSU 20,00 TL 50,00 TL 450,00 TL 650,00 TL 150,00 TL 330,00 TL 100,00 TL ZİRAİ ÜRÜNLER SATIŞI 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 500,00 TL 150,00 TL 230,00 TL 100,00 TL TARIMSAL DANIŞMANLIK 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 500,00 TL 150,00 TL 230,00 TL 100,00 TL BEYAZ EŞYA YETKİLİ 20,00 TL 50,00 TL 400,00 TL 600,00 TL 150,00 TL 330,00 TL 100,00 TL SERVİSLERİ BİLGİSAYAR MALZEMESİ SATIŞI(BİLGİSAY AR, İNTERNET, CEP TELEFONU V.B.) 20,00 TL 50,00 TL 400,00 TL 600,00 TL 150,00 TL 330,00 TL 100,00 TL POLİKLİNİKLER, 20,00 TL 50,00 TL 400,00 TL 700,00 TL 350,00 TL 380,00 TL 100,00 TL MUAYENEHANE 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 600,00 TL 250,00 TL 280,00 TL 100,00 TL SIHHİ DEPO 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 450,00 TL 150,00 TL 230,00 TL 100,00 TL DİĞER SIHHİ İŞYERLERİ 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 150,00 TL 100,00 TL 130,00 TL 100,00 TL

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2013 Toplantı No : 21 Karar No : 263 OTURUMA KATILANLAR Meclis Başkanı: M.Selçuk KARAOSMANOĞLU Üyeler : A.Bahri Yalaz, Ahmet Tiryaki, Bünyamin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :264 KARAR 264 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 21 Ekim 2014 Salı günü

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI 1 T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 19.10.2012 Toplantı No : 22 Karar No : 228 OTURUMA KATILANLAR Meclis Başkanı : M. Selçuk KARAOSMANOĞLU Üyeler : A. Bahri YALAZ, Bünyamin ÖĞÜNÇ,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :96 KARAR 96 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Nisan ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 11 Nisan 2014 Cuma günü

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 117 KARAR 117 : Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 14.05.2012 tarih ve 05.462 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Özbek Akkum Mevkii Nazım Ġmar Planı doğrultusunda Belediyemiz Plan ve

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi :24.10.2016 Toplantı No : 10 Birleşim No : 03 Karar No :348 BİRLEŞİME KATILANLAR: Meclis Başkanı : Sibel UYAR Üyeler : A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 102 KARAR 102: Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU ve Mehmet BİLGİN in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 103 KARAR 103 İlçenin İskele Mahallesi 97 ada

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 131 KARAR 131- Meclis Üyesi Ali Muzaffer TUNÇAĞ ve Mehmet DUMAN ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 132 KARAR 132 Yarımada Belediyeler Birliği nin

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :249 KARAR 249 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 8 Ekim 2014 Çarşamba günü

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :365 KARAR 365 : İlçenin Altıntaş Mahallesi 2193 ada 1 parselde Belediyemizin 1771/26670 hisse oranına düşen 17,71 m2 lik hissesi, Cemile KAYACAN ın 23448/26670 hisse oranına düşen 234,88 m2 lik

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :444 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2014 tarihli 18ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2015 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :541 KARAR 541: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesi gereğince, 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katılan Meclis Başkanı ve üyelerine

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ EKİM 2014 BİRLEŞİM 17 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 20.10.2014 GÜNDEM MADDE NO 2 KARAR NO 71 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :378 KARAR 378 : 6360 Sayılı yasa kapsamında, mesai saatleri dışında yapılacak çalışmalarda, görevli personel için 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveline istinaden fazla mesai yaptırılması,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :269 KARAR 269 : İlçenin Gülbahçe Mahallesinde yerleşim bölgesindeki tesislerin yetersiz enerji iletimi olması nedeniyle yeni trafo yerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Gülbahçe Mahallesi 421

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı