T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI"

Transkript

1 T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Toplantı No :10 Birleşim No :03 Karar No :267 BİRLEŞİME KATILANLAR: Meclis Başkanı : Sibel UYAR Üyeler : A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Seyfettin ŞEN, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi ÖZBEY, Ertan CERTEL, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAŞGİL, Oben SEZER, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT, Ayşın AKYARLI SAVATLI, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Okan İRGE, Günseli ÇELİK, Mehmet DUMAN, Raşit DUR. KARAR Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62.Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesine göre; Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin toplam ,00 TL üzerinden denk olarak hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, işaret oylamayla oy birliği ile kabul edilmiş olup; 12 maddelik bütçe kararnamesi, 2015 Mali Yılı Gider Bütçesi, 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi, 2015 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı, 2015 Yılı Finansman Programı ve 2015 yılı Belediyemiz ücret tarifelerinin oylanmasında; Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam ,00 TL. (ellisekizmilyontl.) olarak tahmin edildiği, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi. Madde 2 Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam ,00 TL.( ellisekizmilyontl.) olarak tahmin edildiği, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi. Madde Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandığı, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi.

2 Madde sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödeneceği, açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 5 - Bütçeye cetveller eklenmiştir. 1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15), 3 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17), 4 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), 5 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8), 6 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19), 7 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 8 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), 9 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek- 25), 11 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26), 12 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27), 13 - Finansman Programı (Örnek-28), açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 6 - Vergi, Resim, Harç ve Katılım Paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise 1-31 Ocak ile 1-31 Temmuz tarihlerinde iki (2) taksitte ve evsel katı atık bedelinin ilk taksidi Mart, Nisan, Mayıs 2. taksidi ise Kasım ayında tahsil edileceği açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 7 - Görevlerinde devamlılık arz eden Zabıta Personeline 5724 Sayılı merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda gösterilen miktarlar üzerinden fazla çalışma ücreti ödeneceği, açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 8 Belediye Başkan Vekiline ödenecek vekalet ücreti görev yaptığı günler hesabıyla Belediye Başkanına verilen ödenek üzerinden hesaplanacağı açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 9 - Kurum ve kuruluşlar ile kişilerden ivazsız bağış talep ve kabul etmeye Belediye adına Belediye Başkanının yetkili olacağı açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 10 - Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabileceği açık oylamayla oybirliği ile kabul edildi. Madde 11 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe gireceği, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi. Madde 12 - Bu kararname hükümlerinin üst yönetici tarafından yürütüleceği, düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu, açık oylamayla oy birliği ile kabul edildi.

3 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 27 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ - İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ - EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 35 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 36 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - SAĞLIK HİZMETLERİ ,00 39 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,00 40 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 41 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ - DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 42 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 43DES HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 44 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ - GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 45 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ ,00 46 KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM ,00 HİZMETLERİ TOPLAM : , MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ 01 VERGİ GELİRLERİ ,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,00 05 DİĞER GELİRLER ,00 06 SERMAYE GELİRLERİ ,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR ,00 09 RED VE İADELER ,00 TOPLAM : , YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI 1. 3 AYLIK 2. 3 AYLIK 3. 3 AYLIK 4. 3 AYLIK TOPLAM 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , , ,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , ,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , ,00 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , ,00 05 CARİ TRANSFERLER , , , , ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , ,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , , , , ,00 09 YEDEK ÖDENEKLER , , , , ,00 TOPLAM: , , , , ,00

4 2015 YILI FİNANSMAN PROGRAMI 1. 3 AYLIK 2. 3 AYLIK 3. 3 AYLIK 4. 3 AYLIK TOPLAM 01 VERGİ GELİRLERİ , , , , ,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET , , , , ,00 GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , , , , ,00 05 DİĞER GELİRLER , , , , ,00 06 SERMAYE GELİRLERİ , , , , ,00 08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 2.500, , , , ,00 09 RED VE İADELER , , , , ,00 TOPLAM : , , , , , Mali Yılı Gider Bütçe teklifleri için yapılan oylamada; 1- Genel Kamu Hizmetleri 02 Özel Kalem Müdürlüğünün, ,00 TL. olarak tahmin edilen gideri, açık 2- Genel Kamu Hizmetleri- 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir. 3- Genel Kamu Hizmetleri- 18 Yazı İşleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 4- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 24 Hukuk İşleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir. 5- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 27 Plan ve Proje Müdürlüğünün ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir. 6- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri- 30 Fen İşleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 7- Genel Kamu Hizmetleri- 31 Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ,00 TL. olarak tahmin edilen gideri, açık 8- Ekonomik İşler ve Hizmetler- 32 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ,00 TL. olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir 9- Ekonomik İşler ve Hizmetler- 35 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir 10- Sağlık Hizmetleri- 36 Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 11- Çevre Koruma Hizmetleri- 39 Temizlik İşleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 12- Genel Kamu Hizmetleri- 40 Zabıta Müdürlüğünün, ,00 TL. olarak tahmin edilen gideri, açık 13- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri- 41 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir. 14- Genel Kamu Hizmetleri- 42 Bilgi İşlem Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık

5 15- Genel Kamu Hizmetleri- 43 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 16- Genel Kamu Hizmetleri- 44 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 17- Genel Kamu Hizmetleri- 45 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık 18- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri- 46 Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, ,00 TL olarak tahmin edilen gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir Mali Yılı Toplam Gider Bütçesi ,00 TL olarak açık oylamayla oy birliği ile kabul edilmiştir Mali Yılı Gelir Bütçe teklifleri için yapılan oylamada; 1-01 Vergi Gelirlerinin ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 2-03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 3-04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin ,00TL olarak tahmin edilen geliri, açık 4-05 Diğer Gelirlerinin ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 5-06 Sermaye Gelirlerinin ,00 TL. olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 6-08 Alacaklardan Tahsilat Gelirlerinin ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 7-09 Red ve İadelerin ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla Mali Yılı Toplam Gelir Bütçesi ,00 TL olarak açık oylamayla 2015 yılının 1. üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık ayrıntılı harcama programı için yapılan oylamada; 1-01 Personel Giderlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 01 Personel Giderlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 01 Personel Giderlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 01 Personel Giderlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 01 Personel Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir.

6 2-02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 1.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 3.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 4.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla 3-03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç.aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir Faiz Giderlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 04 Faiz Giderlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 04 Faiz Giderlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 04 Faiz Giderlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 04 Faiz Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 5-05 Cari Transferlerin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 05 Cari Transferlerin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 05 Cari Transferlerin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 05 Cari Transferlerin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 05 Cari Transferlerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık

7 6-06 Sermaye Giderlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 06 Sermaye Giderlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 06 Sermaye Giderlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 06 Sermaye Giderlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 06 Sermaye Giderlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir Sermaye Transferlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 07 Sermaye Transferlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 07 Sermaye Transferlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 07 Sermaye Transferlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 07 Sermaye Transferlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen harcama gideri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir 8-09 Yedek Ödeneklerin 1.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 09 Yedek Ödeneklerin 2.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 09 Yedek Ödeneklerin 3.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 09 Yedek Ödeneklerin 4.üç aylık ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 09 Yedek Ödeneklerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL. olarak tahmin edilen harcama gideri, açık 2015 Mali Yılı Toplam Ayrıntılı Harcama Programı, 1. Üç Aylık ,00 TL., 2. Üç Aylık ,00 TL., 3. Üç Aylık ,00 TL., 4. Üç Aylık ,00 TL., toplam, ,00 TL olarak, açık 2015 yılının 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık, 4.üç aylık finansman programı için yapılan oylamada; 1-01 Vergi Gelirlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık

8 01 Vergi Gelirlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 01 Vergi Gelirlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 01 Vergi Gelirlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri açık oylamayla 01 Vergi Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri açık 2-03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 3-04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla oybirliği ile kabul edilmiştir Diğer Gelirlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 05 Diğer Gelirlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 05 Diğer Gelirlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 05 Diğer Gelirlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 05 Diğer Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 5-06 Sermaye Gelirlerinin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık

9 06 Sermaye Gelirlerinin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 06 Sermaye Gelirlerinin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 06 Sermaye Gelirlerinin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 06 Sermaye Gelirlerinin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 6-08 Alacaklardan Tahsilatların 1.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 08 Alacaklardan Tahsilatların 2.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 08 Alacaklardan Tahsilatların 3.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 08 Alacaklardan Tahsilatların 4.üç aylık 2.500,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 08 Alacaklardan Tahsilatların 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık toplam ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 7-09 Red ve İadelerin 1.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 09 Red ve İadelerin 2.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 09 Red ve İadelerin 3.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 09 Red ve İadelerin 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık oylamayla 09 Red ve İadelerin 1.üç aylık, 2.üç aylık, 3.üç aylık ve 4.üç aylık ,00 TL olarak tahmin edilen geliri, açık 2015 Mali Yılı Toplam Finansman Programı, 1. Üç Aylık TL., 2. Üç Aylık ,00 TL., 3. Üç Aylık ,00 TL., 4. Üç Aylık ,00 TL., toplam, ,00 TL olarak, açık 2015 yılında Belediyemizde uygulanacak olan ücret tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu katip üye tarafından okundu Mali Yılı Gelir Bütçesi ekindeki tarife cetvelleri için yapılan oylamada;

10 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ÜCRET TARİFELERİ İŞ MAKİNASI KİRALAMA ÜCRETLERİ NO İŞ MAKINASI BİRİMİ ÜCRET 1 Greyder saat TL 2 Yükleyici/Loader (Lastik teker) saat TL 3 Ekskavatör (Nakliye hariç) saat TL 4 Damperli Kamyon (10 ton üzeri) - Nakliye sefer TL 5 Kompresör Çalışması saat TL 6 Silindir (Nakliye hariç) saat TL 7 Jcb Kepçe saat TL 8 Asfalt Kesici saat TL 9 Kompaktör saat TL 10 Römorklu Traktör sefer TL 11 Mini Silindir (Nakliye Dahil) saat TL 12 Helikopter (Beton Perdahı) saat TL 13 Forklift (Nakliye hariç) saat TL Lowbed (çekici dahil) - Belediye Sınırı içinde sefer TL 14 Lowbed (çekici dahil) - 60 km'ye kadar sefer TL Lowbed (çekici dahil) - 60 km ve üzeri için sefer TL + (Fazla km x 12 TL) Araçların kira ücretleri yukarıda gösterildiği gibi aracın cinsine göre 1 ( bir ) saat veya sefer adedine göre hesaplanır. Herhangi bir çalışma için Belediyemizde bulunan araç ve iş makinelerinin kiraya verilerek çalışması halinde sürelerin hesabında; araç ve iş makinelerinin Belediye şantiyesinden çıkış ve iş bitimi saatlerine göre hesaplanır. Yarım saati geçen süreler tam saate tamamlanır. Sefer: taşınan ekipmanın/malzemenin bulunduğu yerden, talep edilen yere ulaşması olarak tanımlanmaktadır. Ekipmanın/malzemenin bulunduğu yere geri taşınması halinde tekrar ücret alınır. HER TÜRLÜ KAZI İÇİN MÜRACAAT SAHİBİ TARAFINDAN; İ.B.B. AYKOME / Altyapı Koordinasyon Merkezinden KAZI RUHSATI ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

11 Yollar ile ilgili kazı çalışmaları için AYKOME den izin alınmaz ise tamirat çalışmalarının Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılması halinde ücret tarifesinin 2 katı bedel tahsil edilir. Kiralama talebi mutlaka mahallinde tetkik edilerek talep edilen makinenin yapılacak işe uygun olup olmadığı tespit edilecektir. Makine ve ekipmanla çalışacak personelin Pazar, tatil ve fazla mesaileri kiracı tarafından karşılanacaktır. HİZMET/ÇALIŞMA ÜCRETLERİ YAPILAN İŞ BİRİMİ ÜCRET Moloz Kaldırma Ücreti 14 m3 ve üzeri Belediye Hizmetlerinden yararlanıldığına dair yazı ücreti - parsel başına (Kamyon Sefer Sayısı x TL) + ( Ekskavatör Çalışma Saati x TL) TL OTOBÜS KİRALAMA ÜCRETLERİ Urla mahalle sınırları dışı ve otobüs kira ücretleri tablosunda bulunmayan güzergâhlar için; (gidiş km+geliş km) x 3.00 TL/km ücret alınır. Otobüsler İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. Otobüs kira ücretleri tablosunda gösterildiği gibi sefer adedine göre hesaplanır. Herhangi bir etkinlik için Belediyemizde bulunan otobüslerin kiraya verilerek çalışması halinde sürelerin hesabında; otobüslerin Belediye garajından çıkış ve dönüş saatlerine göre hesaplanır. Saati geçen süreler yarım, yarım saati geçen süreler tam saate tamamlanır. Şoför personelin pazar tatil ve fazla mesaileri kiralayan tarafından karşılanacaktır. Urla Merkez (heykel arkası durak yeri) İYTE Yurtlar Servisi: o Tam 2.00 TL o Öğrenci 1.00 TL

12 2015 YILI OTOBÜS KİRA ÜCRETLERİ TABLOSU GÜZERGAH TOPLAM MESAFE TAHMİNİ SÜRESİ ÜCRET URLA MERKEZ MERKEZ MAHALLELERİ URLA MERKEZ İSKELE 6.50 X 2 = km URLA MERKEZ ÇEŞMEALTI X 2 = km URLA MERKEZ ZEYTİNALAN X 2 = km URLA MERKEZ BADEMLER X 2 = km URLA MERKEZ BALIKLIOVA X 2 = km URLA MERKEZ BARBAROS X 2 = km URLA MERKEZ BİRGİ X 2 = km URLA MERKEZ DEMİRCİLİ X 2 = km URLA MERKEZ KADIOVACIK X 2 = km URLA MERKEZ KUŞÇULAR 6.00 X 2 = km URLA MERKEZ NOHUTALAN X 2 = km URLA MERKEZ OVACIK 6.00 X 2 = km URLA MERKEZ - ÖZBEK X 2 = km URLA MERKEZ - UZUNKUYU X 2 = km URLA MERKEZ YAĞCILAR X 2 = km URLA MERKEZ ZEYTİNELİ X 2 = km URLA MERKEZ - ZEYTİNLER X 2 = km URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ X 2 = km URLA MERKEZ ALAÇATI X 2 = km URLA MERKEZ ALİAĞA URLA MERKEZ BERGAMA X 2 = km X 2 = km URLA MERKEZ ÇEŞME X 2 = km URLA MERKEZ - KEMALPAŞA X 2 = km URLA MERKEZ ÖDEMİŞ URLA MERKEZ TİRE X 2 = km X 2 = km URLA MERKEZ TORBALI X 2 = km TL - 8 X 2 = 16 dk TL - 12 X 2 = 24 dk TL - 13 X 2 = 26 dk TL - 12 X 2 = 24 dk TL - 35 X 2 = 70 dk TL - 24 X 2 = 48 dk TL - 34 X 2 = 68 dk TL - 18 X 2 = 36 dk TL - 35 X 2 = 70 dk TL - 8 X 2 = 16 dk TL - 36 X 2 = 72 dk TL - 8 X 2 = 16 dk TL - 16 X 2 = 32 dk TL - 33 X 2 = 66 dk TL - 17 X 2 = 34 dk TL - 36 X 2 = 72 dk TL - 33 X 2 = 66 dk TL - 46 X 2 = 92 dk TL - 53 X 2 = 106 dk TL X 2 = 284 dk TL X 2 = 392 dk TL - 64 X 2 = 128 dk TL - 94 X 2 = 188 dk TL X 2 = 346 dk TL X 2 = 294 dk TL - 99 X 2 = 198 dk TL

13 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK 2015 YILI ÜCRET TARİFELERİ * Meclise başvuru ücreti : 200,00 TL tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2011/1) nde belediyemiz 1.grup olarak belirlendiğinden, Belediyemiz tarafından alınacak harçlarda; 13/04/2005 tarih ve 2005/8730 sayılı Kararnamede yer alan 1.grup belediye harç tarifeleri uygulanacaktır. HARİTA BİRİMİ İLE İLGİLİ ÜCRET TARİFELERİ Hizmet Hâlihazır harita onayı (parsel başına) Hâlihazır pafta suret onayı İmar planı pafta sureti Sokak planı pafta sureti 1/ üzerine parselin işlenip onaylanması: Tek parsel için Her ilave parsel için Nivo aleti kira bedeli (1 günlük ) İmar Uygulama kontrollük ücreti Cins Değişikliği ücreti Ücret 100,00 TL + 0,20 TL/m2 60,00 TL/pafta 60,00 TL/pafta 60,00 TL/pafta 200,00 TL 100,00 TL 175,00 TL 130,00 TL 60,00 TL ÖLÇÜ ve APLİKASYON İLE İLGİLİ ÜCRET TARİFELERİ Hizmet Binaların kot tespiti (her blok için) Bina aplikasyon ücreti (her blok için) İmar hattı gösterilen beher parselden İnşaat denetleme ücreti (her bağımsız bölüm için) LPG Depo ile benzeri kontrol ve aplikasyon ücretleri Trafo ve elektrik direği aplikasyon ücreti (ilave her direk için 60,00TL.) Ücret 200,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 750,00 TL 300,00 TL

14 NUMARATAJ ÜCRET TARİFELERİ Hizmet Tapuya esas olmak üzere kat irtifak/ mülkiyet tesisi için gerekli olan numarataj onayı (her bağımsız bölüm için) Numarataj belge ücreti (her bağımsız bölüm için) Ücret 120,00 TL 120,00 TL * Belediyemizce yapılan cadde/sokak ismi veya numara değişikliklerinde numarataj ücreti alınmayacaktır. ** Daha önce verilen numarataj belgelerinin isim değişikliği halinde numarataj belge ücretine %50 indirim uygulanır. FENNİ MESUL VE SÜRVEYANLAR İLE İLGİLİ ÜCRET TARİFELERİ Hizmet Fenni Mesul ve sürveyanların Belediye arşivinden inşaat adedini gösterir rapor talep etmeleri halinde Fenni mesul ve sürveyanların yapı kullanma raporu almaları halinde ruhsatı gösterilen tahmini maliyetlerini gösterir raporun verilmesi Fen elemanları kayıt ücreti Sürveyanlar için kayıt ücreti Ücret 150,00 TL 150,00 TL 350,00 TL 200,00 TL İMAR DURUMU İLE İLGİLİ ÜCRETLER Hizmet İmar durumu ücreti (1/1000) Uygulama imar planı bulunmayan yerlerde (1/1000 dışında) Bilgi amaçlı yazılı Plan Bilgisi ücreti (Yazılı imar durumu) ve Parselin Sit Durumunu gösterir belge(bilgi amaçlı) Ücret 0,25 TL/m²+ 100,00TL. 200,00 TL 30,00 TL ** Daha önce imar durumu ve yapı ruhsatı alınarak kat irtifakı kurulmuş veya kurulabilecek olan hisseli taşınmazlar için yeniden ruhsat alınması gerektiren durumlarda imar planlarında herhangi bir değişiklik olmaması halinde imar durumu ücreti için %50 indirim uygulanır.

15 *** Müstakil imarlı parseller için imar durumu alınmış taşınmazlarda yeniden ruhsat alınması gerektiren durumlarda imar planlarında herhangi bir değişiklik olmaması halinde imar durumu ücreti için %50 indirim uygulanır. TADİLAT VE TAMİRAT RUHSATI ÜCRET TARİFELERİ Hizmet Tadilat Ruhsatı Ücreti (Tadilatı yapılacak her bağımsız bölüm için) Tamirat Ruhsatı ücreti Ücret 500,00 TL 300,00 TL YAPI KULLANMA TETKİK ÜCRETİ Hizmet Ücret 1.Mesken 1-100m2 arası. 5 TL./m m2 arası. 7 TL./m m2 arası. 9 TL./m m2 arası. 12 TL./m m2 arası. 14 TL./m2 301m2 den fazla. 16 TL./m2 2.Ticaret 1-25m2 arası.. 15 TL./m m2 arası 16 TL./m m2 arası.. 17 TL./m m2 arası TL./m m2 arası 21 TL./m2 201m2 den fazla 24 TL./m2 Tarım, hayvancılık yapıları, seralar ve basit tarımsal depolar.. 10 TL./m2 Pansiyonlarda 500,00 TL.+oda sayısı x 70,00 TL. Otellerde 3.000,00 TL.+oda sayısı x 200,00 TL.

16 KARAYOLLARI ÜZERİNE AÇILACAK OLAN İŞYERLERİ İÇİN HARÇ/ÜCRET MİKTARI (GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ) İşyeri Büyüklüğü Harç Miktarı Ücret 25 m² ye kadar m² arası m²arası. 100 m² ve yukarısı 0,80 TL/m ,00 TL. 1,40 TL/m ,00 TL. 2,20 TL/m ,00 TL. 4,30 TL/m ,00 TL. DİĞER ÜCRETLER Hizmet Ücret Üst yapı katılım bedeli (m2).. 35,00 TL. Hafriyat / kazı / dolgu ücreti (m3).. 2,00 TL. Derinliği 1 metreyi geçen havuzların m3 den ruhsat ücreti.. 20,00 TL/ m3 İstinat Duvarı Ruhsat Ücreti (m²) (yüksekliği 2m yi geçen). 7,50 TL/m² Ruhsat gerektirmeyen proje tadili ücreti; -Vaziyet planı değişiklikleri (arsa m²) 0,70 TL./m2 (en fazla 150 TL.) Proje ön onay tasdik ücreti (tip proje başına). Kentsel Sit alanı içinde ise (tip proje başına). Proje inceleme belge ücreti (toplam inşaat alanı m2 si) ,00 TL 200,00 TL. 3,00 TL./m2 Proje suret tasdiki (her bağımsız bölüm için) ,00 TL Asansör Ruhsat Ücreti ,00 TL Asansör Tescil Belgesi onayı ,00 TL İnşaat ruhsat tabelası ücreti 250,00 TL Zemin etüt raporları için arazi kontrol ücreti (her blok için).. 200,00 TL Arazi ve arsa kontrol ücreti (parsel başına).. 150,00 TL Arşiv sureti onay ücreti + arşivden evrak çıkartılması.. 50,00 TL Arşiv Dosyası inceleme ücreti (Ekspertiz Dosya başına). 110,00 TL İZSU ya yapılacak başvurular için dosya hazırlama (parsel başına)... 60,00 TL Geçici Ustalık Yetki Belgesi Basılı Malzeme Danışmanlık Ücreti 30,00 TL Baca uygunluk yazısı ücreti.. 50,00 TL Şantiye Şefi, müteahhit değişikliği gibi sebeplerden verilen ruhsat ücreti (her bağımsız bölüm için) 100,00 TL Yapı Denetim Şirketinin Bakanlık nezdinde cezalı duruma düşmesi durumunda verilen ruhsat ücreti alınmayacaktır. Yapı Kullanma izin belgesi inceleme ücreti (toplam inşaat alanı m2 si üzerinden birim ücreti)... 2,50 TL./m2 *Üst yapı katılım bedeli hesap yöntemi: Yapı Ruhsat müracaatı yapılan parselin yol cephe uzunluğunun yol genişliği ile çarpımının ikiye bölünmesi sonucu elde edilecek alan üzerinden belirlenecektir. *Proje inceleme belge ücreti (toplam inşaat alanı m2 si) incelenen her proje (mimari, statik, elektrik vb.) için ayrı ayrı alınır.

17 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN ALINACAK 2015 YILI ÜCRET TARİFELERİ 2015 yılı için teklif İŞLEM Birim edilen ücret (TL) İlgilisince talep edilen uygulama imar planı tekliflerinde kadastral parsel üzerinden hesaplanmak koşulu ile her metrekare için KONUT m2 3 TİCARET, TURİZM m2 4,5 ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB. m2 5 KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA m2 2,8 AKARYAKIT İSTASYONU m2 6 SOSYAL VE NİK ALTYAPI ALANLARI m2 0,2 Sosyal teknik altyapı alanları kaldırıldığında yapılaşmaya açılan her metrekare için KONUTA dönüştürülen alanlarda m2 8 TİCARET, TURİZME dönüştürülen alanlarda m2 13 ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB. dönüştürülen alanlarda m2 15 KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA dönüştürülen alanlarda m2 9 AKARYAKIT İSTASYONUNA dönüştürülen alanlarda m2 16 Plan tadili teklifi ile fonksiyon değişikliği taleplerinde her metrekare için KONUTA dönüştürülen alanlarda m2 5 TİCARET, TURİZME dönüştürülen alanlarda m2 6,5 ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB. dönüştürülen alanlarda m2 7,5 KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA dönüştürülen alanlarda m2 4,5 AKARYAKIT İSTASYONUNA dönüştürülen alanlarda m2 8 Plan tadili teklifi ile artan inşaat alanının her metrekaresi için KONUT m2 6 TİCARET, TURİZM m2 10 ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ VB. m2 12 KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA m2 8 AKARYAKIT İSTASYONU m2 14 Plan notu ilave veya değişikliklerinde etkilenen plan alanının hektar büyüklüğüne göre M M M 2 VE ÜZERİ KONUT 1,500 TL 3,000 TL 4,500 TL TİCARET-TURİZM 2,000 TL 4,000 TL 6,000 TL ÖZEL SAĞLIK-ÖZEL EĞİTİM VB. 2,250 TL 4,500 TL 6,750 TL KÜÇÜK SANAYİ VE DEPOLAMA 1,250 TL 2,500 TL 3,750 TL AKARYAKIT İSTASYONU 2,000 TL 4,000 TL 6,000 TL VAZİYET PLANI DEĞİŞİKLİĞİ veya İPTALİ ÜCRETİ (BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA) 300,00 TL PLAN/PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KONULARINDA MECLİSE BAŞVURU ÜCRETİ 750 TL

18 *KÜLTÜREL veya SOSYAL TESİS GİBİ ALANLARDA ÖZEL SAĞLIK VE ÖZEL EĞİTİM FONKSİYONUNDA BELİRTİLEN DEĞERLER ALINIR. *LİFİN BİRDEN FAZLA FONKSİYON İÇERMESİ DURUMUNDA HER FONKSİYON İÇİN AYRI ÜCRET HESAPLANIR. *HEM FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ, HEM DE İNŞAAT ARTIŞ TALEBİ OLMASI HALİNDE FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ VE İNŞAAT ARTIŞI İÇİN BELİRLENEN ÜCRETLER AYRI AYRI HESAPLANACAKTIR. *KAMUYA TERK EDİLEN ALANLARDAN ÜCRET ALINMAZ. *PLAN TADİLATI İLE SOSYAL DONATIYA AYRILAN YERLER İÇİN ÜCRET ALINMAZ. *KAMU KURUM VE KURULUŞ TALEPLERİNDEN ÜCRET ALINMAZ. *YUKARIDA BELİRLENEN ÜCRETLER İLGİLİSİNİN MÜRAACAT TARİHİNDEKİ GEÇERLİ TARİFE ÜZERİNDEN HESAPLANIR. *YASA, MAHKEME KARARI VEYA DEĞİŞİK GEREKÇELERLE VEYA NİK VE MADDİ HATA NEDENİ İLE İDARECE YAPILAN PLAN TADİLATLARINDAN ÜCRET ALINMAZ. *PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ OLUMSUZ KARARA BAĞLANIRSA, İLK YATIRILAN MECLİS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDENMEYİP, İNCELEME ÜCRETİ OLARAK GELİR KAYDEDİLİR. *1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN / PLAN TADİLATI TALEPLERİNDE PLAN ONANDIKTAN SONRA İTİRAZ YOKSA ONANAN PLAN ÜZERİNDEN İTİRAZ VARSA SONUÇLANDIKTAN SONRA ONANAN PLAN ÜZERİNDEN HESAPLANAN ÜCRETTEN, MECLİS BAŞVURU ÜCRETİ DÜŞÜRÜLEREK KALAN KISMI TAHSİL EDİLDİKTEN SONRA İŞLEM TAMAMLANIR. ANCAK HESAPLANAN ÜCRET MECLİS BAŞVURU ÜCRETİNİN ALTINDA İSE FARK İADE EDİLMEZ. *1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIMSAL ALANLARDA YAPILACAK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARINDA KONUT ALANI FONKSİYONUNDA BELİRTİLEN DEĞERLER KULLANILIR. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFELERİ *Canlı müzik yayını izin belgesi ücreti ,00 TL. *Mesul müdürlük belgesi 200,00 TL. *Ruhsat belge yenileme ücreti : - Sıhhi.. 50,00 TL. - Umuma açık.. 60,00 TL. - Gayrisıhhî.. 70,00 TL.

19 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFELERİ İŞYERİ FAALİYET KONUSU SIHHİ İŞYERLERİ ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI YERLER BAKKAL, MARKET, ŞARKÜT ERİ, KURUYE MİŞ, BÜFE, MANAV, KANTİN, VE EKMEK BAYİLER İ 2015 YILI SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ÜCRET TARİFESİ Başvuru /Beyan Ücreti Dosya Ücreti Kayıt Tetkik Ücreti Ruhsat Belge Ücreti Ruhsat Öncesi İnceleme ve Sınıf Tespit Ücreti Ruhsat Sonrası Denetim Ücreti Motor Tetkik Ücreti/Kapasite İnceleme Ücreti 20,00 TL 50,00 TL 115,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 100,00 TL 100,00 TL 0-50 m2 20,00 TL 50,00 TL 180,00 TL 150,00 TL 100,00 TL 100,00 TL 100,00 TL ,00 TL 50,00 TL 180,00 TL 250,00 TL 100,00 TL 250,00 TL 100,00 TL m ,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 350,00 TL 100,00 TL 330,00 TL 100,00 TL m2 201 m2 üzeri 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 650,00 TL 200,00 TL 430,00 TL 100,00 TL 1. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 500,00 TL 250,00 TL 330,00 TL 100,00 TL LOKANTA 2. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 300,00 TL 150,00 TL 280,00 TL 100,00 TL 3. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL KAFETERYA 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 280,00 TL 100,00 TL 300,00 TL 100,00 TL YEMEĞİ PAKETTE SATAN 20,00 TL 50,00 TL 100,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 130,00 TL 100,00 TL YERLER GEZİCİ KÖFTE PİLİÇ VB. SATIŞ 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 250,00 TL 200,00 TL 280,00 TL 100,00 TL ARACI ÇAY BAHÇESİ 20,00 TL 50,00 TL 100,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 130,00 TL 100,00 TL ÇAY OCAĞI 20,00 TL 50,00 TL 100,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 130,00 TL 100,00 TL PASTA HANE 1. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 350,00 TL 230,00 TL 300,00 TL 100,00 TL 2. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 250,00 TL 200,00 TL 230,00 TL 100,00 TL 3. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 150,00 TL 200,00 TL 100,00 TL GIDA MAMULLERİNİN SATILDIĞI YERLER 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 180,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 100,00 TL BALIK SATIŞI 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 230,00 TL 100,00 TL 200,00 TL 100,00 TL İNŞAAT MALZEMESİ, HIRDAVAT VE NALBURİYE 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 300,00 TL 100,00 TL 330,00 TL 100,00 TL SATIŞI İRTİBAT BÜROLARI KAPALI 20,00 TL 50,00 TL 800,00 TL 880,00 TL 100,00 TL 650,00 TL 100,00 TL OTOPARK AÇIK OTOPARK 20,00 TL 50,00 TL 800,00 TL 830,00 TL 100,00 TL 600,00 TL 100,00 TL TAKSİ DURAĞI 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 630,00 TL 100,00 TL 400,00 TL 100,00 TL KUYUMCU 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 600,00 TL 100,00 TL 280,00 TL 100,00 TL HALICI 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 600,00 TL 100,00 TL 280,00 TL 100,00 TL MOBİLYA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIŞI 20,00 TL 50,00 TL 400,00 TL 600,00 TL 100,00 TL 430,00 TL 100,00 TL KONFEKSİYON 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 400,00 TL 100,00 TL 280,00 TL 100,00 TL TUHAFİYE 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 400,00 TL 100,00 TL 280,00 TL 100,00 TL FOTOGRAFÇI 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 500,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL AKTAR 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 230,00 TL 100,00 TL 100,00 TL 100,00 TL

20 ÇİÇEKÇİ 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 250,00 TL 100,00 TL 180,00 TL 100,00 TL GÜZELLİK SALONLARI 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 600,00 TL 150,00 TL 280,00 TL 100,00 TL MASAJ SALONLARI 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 550,00 TL 150,00 TL 380,00 TL 100,00 TL HAMAM, SAUNA VB. 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 550,00 TL 150,00 TL 380,00 TL 100,00 TL BERBE R VE KUAFÖ RLER 1. SINIF KİRALAMA ACENTALARİ SİGORTA ACENTALARI EMLAK KOMİSYONCULU ĞU BANKALAR 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 600,00 TL 150,00 TL 330,00 TL 100,00 TL 2. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 300,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL 3. SINIF 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 100,00 TL 180,00 TL 100,00 TL 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 650,00 TL 100,00 TL 430,00 TL 100,00 TL 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 550,00 TL 100,00 TL 280,00 TL 100,00 TL 20,00 TL 50,00 TL 350,00 TL 650,00 TL 100,00 TL 430,00 TL 100,00 TL 20,00 TL 200,00 TL 7.000,00 TL ,00 TL 150,00 TL 7.780,00 TL 100,00 TL MİMARLIK, MÜHENDİSLİK VE 20,00 TL 50,00 TL 450,00 TL 600,00 TL 100,00 TL 380,00 TL 100,00 TL MÜTEHAAİTLİK BÜROSU METAL VE ALÜMİNYUM MALZEME SATIŞI 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 350,00 TL 100,00 TL 180,00 TL 100,00 TL (İŞLENMİŞ VEYA İŞLENMEMİŞ) ÖRGÜN ÖĞRETİM MERKEZLERİ (DERSHANE, 20,00 TL 50,00 TL 650,00 TL 800,00 TL 250,00 TL 730,00 TL 100,00 TL ANAOKULU, KREŞ, KURS) DEKORASYON İRTİBAT 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 400,00 TL 100,00 TL 180,00 TL 100,00 TL BÜROSU BAHÇE MOBİLYALARI 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 400,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL SATIŞI PEYZAJ MALZEMELERİ 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 400,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL SATIŞI KARGO VE DAĞITIM 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 300,00 TL 100,00 TL 230,00 TL 100,00 TL HİZMETLERİ SÜRÜCÜ KURSU 20,00 TL 50,00 TL 450,00 TL 650,00 TL 150,00 TL 330,00 TL 100,00 TL ZİRAİ ÜRÜNLER SATIŞI 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 500,00 TL 150,00 TL 230,00 TL 100,00 TL TARIMSAL DANIŞMANLIK 20,00 TL 50,00 TL 200,00 TL 500,00 TL 150,00 TL 230,00 TL 100,00 TL BEYAZ EŞYA YETKİLİ 20,00 TL 50,00 TL 400,00 TL 600,00 TL 150,00 TL 330,00 TL 100,00 TL SERVİSLERİ BİLGİSAYAR MALZEMESİ SATIŞI(BİLGİSAY AR, İNTERNET, CEP TELEFONU V.B.) 20,00 TL 50,00 TL 400,00 TL 600,00 TL 150,00 TL 330,00 TL 100,00 TL POLİKLİNİKLER, 20,00 TL 50,00 TL 400,00 TL 700,00 TL 350,00 TL 380,00 TL 100,00 TL MUAYENEHANE 20,00 TL 50,00 TL 300,00 TL 600,00 TL 250,00 TL 280,00 TL 100,00 TL SIHHİ DEPO 20,00 TL 50,00 TL 250,00 TL 450,00 TL 150,00 TL 230,00 TL 100,00 TL DİĞER SIHHİ İŞYERLERİ 20,00 TL 50,00 TL 150,00 TL 150,00 TL 100,00 TL 130,00 TL 100,00 TL

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ 1 AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 07/10/2010 Toplantı Dönemi : 2010 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 2 Belediye Meclisi 2010

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :4 Karar Tarihi :09/12/14 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI i) MİLAS İLÇE BELEDİYESİ 15 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun /11/14 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin 11/11/14

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı Havale Tarihi :09.04.2014 Kararın Tarihi :11.04.2014 Karar No :01 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/11/2014 KARAR NO: 2014-340 Belediye Meclis Üyesi Süleyman Suavi SÖYLER rahatsız olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak oluşturulmuştur. *

Detaylı

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE 2011 YILI GELİR Sİ 2011 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R KARAR NO: 2015/77 KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZÜ: 2016 Mali Yılı

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ 1 AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI...8 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...8 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...9 1.ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...9 ÖLÇÜ

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (2014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR)

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (2014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR) ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR) SIRA NO GELİR TÜRÜ 464 SAYILI KANUN 014 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN ÜCRET(TL) İŞ MAKİNALARI VE ARAÇ

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR ġeflġğġ GELĠRLERĠ EĞLENCE VERGĠSĠ MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN; 1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar,

Detaylı

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI GELİR Sİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

T.C. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI GELİR VE ÜCRET TARİFESİ

T.C. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI GELİR VE ÜCRET TARİFESİ T.C. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI GELİR VE ÜCRET ORANI 2012 YILI 2013 YILI VERGİ-HARÇ VE HİZMETİN TÜRÜ EN AZ EN ÇOK I-İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15inci maddesi)

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ - RESİM - HARÇ - ÜCRET TARİFESİ T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ TARİFESİ

T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ - RESİM - HARÇ - ÜCRET TARİFESİ T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ TARİFESİ T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ - RESİM - HARÇ - ÜCRET TARİFESİ 2013 T.C. TARSUS BELEDİYESİ 2013 YILI VERGİ TARİFESİ 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na tabi Vergi ve Harçlar. Madde-1-26.05.1981

Detaylı