ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

2 İçindekiler İÇİNDEKİLER... I AFET VE ACİL DURUMYÜKSEK KURULU KARARI...II KISALTMALAR... V TANIMLAR... VI BÖLÜM 1. GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM HUKUKİ DAYANAK SORUMLULUK HEDEFLER PLANLAMA PRENSİPLERİ PLAN TÜRLERİ VE ENTEGRASYONU VARSAYIMLAR... 5 BÖLÜM 2. MÜDAHALE ORGANİZASYONU HAZIRLIK MÜDAHALE KOORDİNASYON SEVİYELERİ ULUSAL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ... 7 Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu... 8 Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu... 8 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi... 9 Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ULUSAL DÜZEYDE MÜDAHALE YÖNETİMİ... 9 Operasyon servisi... 9 Bilgi ve planlama servisi... 9 Lojistik ve bakım servisi Finans ve idari işler servisi DENETİM BİRİMİ YEREL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ YEREL DÜZEYDE MÜDAHALE YÖNETİMİ OLAY YERİ YÖNETİMİ ANA ÇÖZÜM ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI OPERASYON SERVİSİ ACİL DURUM HİZMET GRUPLARI OPERASYON SERVİSİ ÖN İYİLEŞTİRME HİZMET GRUPLARI BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİ HİZMET GRUPLARI LOJİSTİK VE BAKIM SERVİSİ HİZMET GRUPLARI FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİ HİZMET GRUPLARI BÖLÜM 3. FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜM 4. LOJİSTİK YÖNETİM BÖLÜM 5. PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ, EĞİTİM ve TATBİKATLAR EK 1. ULUSAL AFET MÜDAHALE PLANI ORGANİZASYON ŞEMASI... A-1 EK 2. İL AFET MÜDAHALE PLANI ORGANİZASYON ŞEMASI... A-2 EK 3. ANA VE DESTEK ÇÖZÜMORTAKLAR TABLOSU... A-3 EK 4. DESTEK İLLER TABLOSU... A-4 EK 5. İL AFET MÜDAHALE PLAN FORMATI... A-5/A-7 EK 6.DAĞITIM ÇİZELGESİ... A-8 EK 7.DEĞİŞİKLİK CETVELİ... A-9 I

3 AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU KARARI Karar Sayısı:2012/ Ekli Ulusal Afet Müdahale Planı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından.../2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. Beşir ATALAY İ. YILMAZ İ. N. ŞAHİN Başbakan Yardımcısı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK Ö. DİNÇER Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı E. BAYRAKTAR R. AKDAĞ B. YILDIRIM Çevre ve Şehircilik Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik Bakanı ve Haberleşme Bakanı T. YILDIZ V. EROĞLU Enerji ve Tabii Kaynaklar Orman ve Su İşleri Bakanı Bakanı II

4 KISALTMALAR AADYM AFAD AADKK İAADKK AYY BAADYM İAADYM KBRN STK UAMP Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Alan Yönetim Yetkilisi Bakanlıkların Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Sivil Toplum Kuruluşu Ulusal Afet Müdahale Planı III

5 TANIMLAR Acil durum : Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini, Afet : Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları, Afet ve acil durum : yönetim merkezleri Hizmet grubu : sorumlusu Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezleri, Hizmet gruplarından asli sorumlu olan bakanlıkları, Destek iller : AFAD tarafından belirlenen 15 bölge halinde oluşturulan il gruplarını, Destek çözüm ortağı : Hizmet gruplarının ana çözüm ortaklarının çalışmalarında ihtiyaç duyacağı paydaşları, Hizmet grubu : Afet ve acil durumlarda yürütülen hizmetlerin niteliğine göre oluşturulan ve ulusal afet müdahale planı kapsamında hizmet grubu sorumlusunun ihtiyaç duyduğu destek gruplarını, İncinebilir gruplar : Bireysel farklılıkların yanı sıra psiko-sosyal zarar görebilme riski/tehlikesi altında olan grupları, Olay yeri yönetimi : Yetkilisi Olayın meydana geldiği sahada acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayan kişidir. Servis : Müdahale organizasyonu içerisinde yer alan, hizmet gruplarının bağlı olduğu ana yönetim birimlerini, Standart operasyon : prosedürü Değişik afet ve tehlikeler oluştuğunda uygulanması gereken kurallar ve yapılması gereken kayıtları, 112 acil çağrı : merkezleri İllerde, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il sağlık müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü ile belediye itfaiye teşkilatı ve ihtiyaç duyulacak diğer kurumların görev alanına giren acil yardım çağrılarını karşılamak üzere valilikler bünyesinde kurulan merkezleri, ifade eder. IV

6 BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1.AMAÇ ve KAPSAM Ulusal Afet Müdahale Planının (UAMP) amacı, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak, hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. UAMP, ülkede yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kurum ve kuruluşlar, STK lar, özel sektör ve gerçek kişileri kapsar. 1.2.HUKUKİ DAYANAK a) 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, b) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği, 1.3.SORUMLULUK Afet ve acil durum hizmetlerinin düzenlenmesinden, koordinasyonundan, denetlenmesinden ve eğitiminden AFAD sorumludur. Hizmet grubu planlarından; hizmet grubundan sorumlu olan bakanlık asli sorumlu olmakla birlikte, hizmet grubu planlarında görevlendirilen kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK lar ve gerçek kişilerde ayrı ayrı sorumludurlar. İl afet müdahale planının hazırlanmasından ve uygulanmasından, il ve ilçelerde vali ve kaymakamlar sorumludur. Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda planın hazırlanmasından ve uygulanmasından üst yönetici, özel sektörde ise sahibi veya yetkili temsil organları görevli ve sorumludur HEDEFLER Afet ve acil durumların doğuracağı hallerle ilişkili olarak; Hayat kurtarmak, Yaralanmaları azaltmak, Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, Müdahale çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek, Halk sağlığını korumak ve sürdürmek, Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak, Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, İkincil afetlerin etkilerini azaltmak, Kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır PLANLAMA PRENSİPLERİ TEMEL PRENSİPLER a) Kapsamlı olması (Hazırlık, müdahale, ön iyileştirme aşamaları) b) Tüm tehlike tür ve ölçeğine dayanması 1

7 c) Tüm ana ve destek ortaklarını içermesi d) Ulusal ve yerel afet müdahale kapasitesini anında harekete geçirebilmeyi esas alması TAMAMLAYICI PRENSİPLER a) Etkili planlama b) Esnek ve ölçeklenebilir yapı c) İyileştirme ve geliştirme d) Koordinasyon, işbirliği, dayanışma e) Bilgi yönetimi ve iletişim f) İlgili mevzuata uygun 1.6.PLAN TÜRLERİ VE ENTEGRASYONU UAMP, ulusal boyutta afet ve acil durumlarda müdahale çalışmalarının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan ilk üst plan olup, daha önce yapılan planlar sadece yerel düzeyde ele alınmıştır. Bu plan, muhtemel afet ve acil durumların seviyesine göre uyarlanabilir esnek ve modüler yapıya sahip müdahale organizasyon sistemini açıklamaktadır. UAMP; hazırlık, müdahale ve ön iyileştirme çalışmalarını tanımlamakta olup ulusal düzeyde hizmet gruplarının sorumlu ortaklarının hazırlayacağı ulusal hizmet grubu planlarının formatını, müdahale çalışmalarının lojistik ve finansal yönetimini, planların güncelleştirilme ilkelerini ifade etmektedir. Hizmet grubundan ana çözüm ortağı bakanlık lar da, kendi hizmet alanında, destek ortakları ile ulusal düzeyde hizmet grubu planlarını Şekil 1.1 de ifade edilen taktik yaklaşıma göre hazırlamalı ve bu planlarda hizmet grubu ekiplerini oluşturarak, her bir ekibin görev, yetki, sorumluluk ve iş akışlarını belirlemelidir. Hazırlanan bu planlar UAMP ye entegre edilecektir (Şekil 1.2). İl afet müdahale planının hazırlanması amacıyla ilde bakanlıkların sorumlu olduğu hizmet grubu çalışmalarını yürütecek il teşkilatı hizmet grubu operasyonel planını hazırlayacaklardır. Operasyonel planlarda müdahale çalışmalarında görevlendirilecek personel, alet, ekipman, araç, gereç vb. kaynakların ifade edileceği envanterleri yer alacaktır. Bu planlar il afet müdahale planına eklenecektir. Hizmet grubu planları kendi içinde acil durum hizmet grup planları, ön iyileştirme hizmet grubu planları, destek ek planları olarak eklenecek ve olay türü ek planları da görev alanına göre ilgili bakanlıklar tarafından ilgili yerel teşkilatlarına hazırlatılacaktır. Bakanlıklar ve valilikler Şekil. 1.3 de ifade edilen süreçleri dikkate alarak plan hazırlıklarını yapacaklardır. Savaş ile afetlerin halka yönelik etkilerinin benzer sonuçlar doğurması nedeni ile 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa dayanan İl-İlçe Sivil Savunma Planları kaldırılarak, sivil savunma konusu UAMP kapsamında değerlendirilmiştir. Sivil savunma planlarında ikaz ve alarm konusu Haberleşme Hizmet Grubu tarafından ele alınacaktır. Ayrıca 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda ifade edilen tahliye konusu Bilgi ve Planlama Servisleri içinde yer alan Tahliye ve Yerleştirme Hizmet Grubu tarafından değerlendirilecektir. 2

8 STRATEJİK ULUSAL AFET YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ * TAKTİK ULUSAL RİSK AZALTMA PLANI UAMP ULUSAL İYİLEŞTİRME PLANI ULUSAL AFET MÜDAHALE HİZMET GRUPLARI PLANLARI OPERASYONEL İL AFET MÜDAHALE PLANI *: Ulusal Afet Yönetimi Belgesi hazırlandığında Şekil 1.1.Plan türleri UAMP, ULUSAL AFET HİZMET GRUBU PLANI, İL AFET MÜDAHALE PLANI HABERLEŞME ULAŞTIRMA ACİL DURUM HİZMET GRUPLARI EK PLANLARI BARINMA BESLENME ÖN İYİLEŞTİRME HİZMET GRUPLARI EK PLANLARI LOJİSTİK DESTEK EK PLANLARI İNSAN VE TEKNOLOJİK KAYNAKLI AFETLER DOĞAL AFETLER OLAY TÜRÜ EK PLANLARI Şekil 1.2. Plan entegrasyonu 3

9 4

10 Destek planlar ise hizmet grubu çalışmalarına destek mahiyette olup destek çalışmalarının nasıl yapılacağını belirten planlardır ve bu planlar uluslararası koordinasyon, kritik alt yapılar, lojistik, finans yönetimi vb. belirlenecek diğer konularda hazırlanacaktır. Ana ve destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar, Ulusal Afet Müdahale Hizmet Grubu Planlarında aşağıda ki hususları göz önünde bulundurmalı ve İl düzeyinde detaylı hizmet grubu operasyon planlarını yaptırmalı ve bu planları da olay sırasında uygulamalıdır. 1. Tehlike ve riskleri mümkün olduğunca belirlemelidir, 2. Kendi hizmet grubunun sorumluluk alanında bulunan ulusal güç ve kaynakları tespit etmelidir, 3. Karşılaşılacak risk ve zararları azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kapasiteyi artırmalıdır, 4. Tüm afet ve acil durumlara karşı her seviyede hazırlıklarını ifade etmelidir, 5. Afetin meydana gelmesi halinde mevcut güç ve kaynakların, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdır, 6. İlgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamalıdır, 7. Tüm bilgileri düzenli olarak güncellemelidir, 8. Görev alanına giren konularla ilgili eğitimler düzenleyerek, tatbikatlar yapmalı ve ilgili diğer tatbikatlara katılmalıdır, 9. Hizmet grubunun ve hizmet grubu ekiplerinin kuruluşunu, görevlerini ve çalışma esaslarını ayrıntılı bir şekilde düzenleyerek olay sırasında uygulamalıdır. 1.7.VARSAYIMLAR Planların hazırlanmasında dikkate alınacak başlıca varsayımlar şunlardır: Muhtemel afetin geçmiş yıllarda o bölgede meydana gelen en büyük çaplı afetten daha büyük ve kapsamlı olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı yoksa afet tehlike haritasındaki olası afetler, Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık vb. yavaş gelişen doğa kaynaklı afetlerin süreç içinde daha önceden hiç yaşanmamış sonuçlar oluşturabileceği, Afetlerde yangınların çıkabileceği, sanayi ve enerji tesislerinde yangın, patlama, kimyasal sızma, akaryakıt veya petrol sızıntısı ve gaz kaçaklarının olabileceği türden ikincil afetler meydana gelebileceği, aynı anda birden fazla afetle birden mücadele edilmesi gerekebileceği, Zarar gören binaların çok olabileceği, açıkta kalan ailelerin barınma problemlerinin artabileceği, Afet bölgesi ve dışında ulaşım talebinin artacağı, Ulaşım yollarında ve tesislerinde hasarlar meydana gelebileceği, ulaşımın bir süre aksayabileceği veya durabileceği, Barajların, santrallerin, akaryakıt depo ve tesislerinin ve diğer önemli bina ve tesislerin afette hasar görebileceği veya tamamen yıkılabileceği, bu hasarlardan kaynaklanan can, mal ve çevreye olumsuz etki edebilecek yeni afetler doğurabileceği, İletişim ve haberleşme sistemlerinin aksayabileceği, Elektrik, doğalgaz, içme suyu, arıtma ve kanalizasyon tesislerinin çalışamaz hale gelebileceği, bu nedenlerle susuzluğun ve salgın hastalıkların meydana gelebileceği, ısınma, aydınlatma ve enerji sorunlarının ortaya çıkabileceği, Afetin gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, kış veya yaz şartlarından birisinde olabileceği, Hasarın büyük olabileceği, enkaz altında insanların kalabileceği, Gıda, ilaç, ısınma, barınma vb. temel ihtiyaçlarda sıkıntı meydana gelebileceği, 5

11 Hükümet binası, sağlık ve eğitim tesisleri gibi kritik tesislerin hasara uğrayabileceği, Afet bölgesinde görevli personel ve ailelerinin de afete maruz kalabileceği, Afet bölgesinde görevlendirilen ekiplerin de barınma, ısınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının olabileceği, Afet bölgesinde asayiş sorunlarının olabileceği, Yiyecek, içecek, giyecek, barınma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve temininde acil yardım süresinin gerekli hallerde daha fazla olabileceği, İllerinde tespit edilen muhtemel afetlerin gerçekleşebileceği, Kış ve yaz şartlarının genel hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği, Afetin ve varsa ikincil afetlerin etki alanının birkaç ili kapsayacak büyüklükte olabileceği, bu nedenle destek illerin de yardımına ihtiyaç duyulabileceği İncinebilir gruplar ve yabancı uyruklu kişilerin olabileceği, Kontrolsüz nüfus hareketlerinin olabileceği, KBRN tehdit ve tehlikelerinin olabileceği, Karantina önlemlerinin gerekebileceği, Tahliye ve yerleştirme gerekebileceği, Kültürel mirasın etkilenebileceği, Komşu ülkelerde yaşanabilecek afetlerin ülkemizi de etkileyebileceği, varsayılmalıdır. Yukarıdaki varsayımlar, genel olup bölgenin özelliği dikkate alınarak oluşabilecek her afet için somut varsayımlar tespit edilmeli ve planlar buna göre yapılmalıdır. BÖLÜM 2. MÜDAHALE ORGANİZASYONU 2.1. HAZIRLIK Etkili müdahale yönetimi, hazırlık, müdahale ve ön iyileştirme olmak üzere üç aşamadan oluşur. Hazırlık çalışmaları; Mevcut kaynakları belirlemek, Plan yapmak, Organize olmak, Ekipmanları hazırlamak, Erken uyarı sistemlerini kurmak, geliştirmek ve test etmek, Eğitim ve tatbikatlar düzenlemek, Değerlendirme ve kapasite geliştirme aşamalarından oluşur. UAMP sadece ulusal ve yerel düzeyde müdahale yönetim sistemini açıklamaktadır. İyileştirme çalışmaları ön iyileştirme ve uzun dönem iyileştirme çalışmaları olarak ikiye ayrılmakta olup müdahale organizasyon yapısında sadece ön iyileştirme çalışmalarına ilişkin hizmet gruplarının çalışmalarından bahsedilmektedir. Müdahale çalışmalarının bitiminde ön iyileştirme gruplarının çalışmaları uzun dönem iyileştirme çalışmalarına zemin teşkil etmektedir. 6

12 2.2.MÜDAHALE KOORDİNASYON SEVİYELERİ Ulusal afet ve acil durum müdahale çalışmaları 4 seviyede yürütülecek olup etki derecesine göre seviyeler aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir. SEVİYE ETKİ 1 Yerel imkanlar yeterlidir. 2 Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır. 3 Ulusal desteğe ihtiyaç vardır. 4 Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır. Tablo 2-1. Seviye etki derece tablosu AFAD; Afet ve acil durum olayı sonrası, bölgeden aldığı ilk bilgiler doğrultusunda olayı değerlendirir (Tamamlanması halinde kullanılacak karar destek sistemleri yardımıyla). Değerlendirme sonucuna göre AFAD olay seviyesini ilan eder. İlan edilen olay seviyeleri koordinasyonun ve organizasyonun düzeyini belirler. 1. Seviyede ilgili İAADYM faaliyete geçer. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi gelişmeleri takip eder ve değerlendirir. 2. Seviyede Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, ihtiyaç duyulan hizmet grubundan ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluş ile il afet ve acil durum yönetim merkezleri faaliyete geçirilir. 3 ve 4. seviyelerde Afet Koordinasyon Kurulu ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve diğer afet ve acil durum yönetim merkezleri (Bakanlık ve il merkezleri) faaliyete geçirilir. Olay sonrası devam eden bilgi akışı doğrultusunda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından seviye değişikliği yapılabilir. Karar verilen seviye bildiriminden sonra, hizmet grupları mevcut afet müdahale planları doğrultusunda hareket ederler. Seviye 2 kararı verilmesi halinde, Ek-4 ve Şekil 4 te yer alan tabloya göre, iller ve bu illerde görevli hizmet grupları görevlendirilir. Afet ve acil durum bölgesine destek olur. Seviye 3 kararı verilmesi halinde, UAMP ye göre tüm ulusal güçler müdahaleye katılır. Seviye 4 kararı verilmesi halinde, tüm ulusal güçler müdahaleye katılır ve uluslararası yardım çağrısında bulunulur. 2.3.ULUSAL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ Koordinasyon birimi olarak, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (Bakanlar), Afet ve Acil 7

13 Durum Koordinasyon Kurulu (Müsteşarlar), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, bakanlıkların afet ve acil durum yönetim merkezleri, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, il afet ve acil durum yönetim merkezleri görev yaparlar. F O N K S İ Y O N Şekil Olay seviyesine göre koordinasyon düzeyleri ve fonksiyonları Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri Bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir. Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Su İşleri bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı m Müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür. 8

14 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ, iltica ve nüfus hareketleri, yangınlar ve kazalar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları veya olayları, tehlikeli ve salgın hastalıklar gibi büyük ölçekli, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile Başbakan tarafından acil durum veya afet olarak değerlendirilen diğer olay ve durumlarda ulusal düzeyde etkin müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanın veya yetkilendireceği Başbakan Yardımcısının talimatıyla AFAD Başkanının başkanlığında, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde yer alan bakanlıkların, asgari daire başkanı düzeyindeki temsilcilerinden oluşur. Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Bakanlıklarda, müsteşar veya yetkilendirecekleri yardımcılarının başkanlığında 7/24 saat çalışma esasına göre kurulur. Görevleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir. 2.4.ULUSAL DÜZEYDE MÜDAHALE YÖNETİMİ Minimum hiyerarşi, maksimum etkinlik, olay türü ve boyutuna göre modüler yapıya sahip müdahale organizasyonunda, operasyon servisi, bilgi ve planlama servisi, lojistik ve bakım hizmetleri servisi, finans ve idari işler servisi olmak üzere dört servis kurulmuştur. (Ek-1) Seviye 3 ve 4 için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Servislerinin yönetimi aşağıdaki şekildedir; Operasyon Bilgi ve Planlama Lojistik ve Bakım Finans ve İdari İşler Servislerine AFAD Daire Başkanları başkanlık eder. Operasyon servisi; Müdahale organizasyonunda, temel birimlerden planı uygulamaya koyan servistir. Afet ve acil durum olayına müdahale seviyesi ve olay türü mantığından hareketle iki alt servise ayrılmıştır. Küçük çapta ki bir olay için minimum hizmetler göz önünde bulundurularak, Acil Durum Hizmetleri alt servisi oluşturulmuştur. Büyük çaptaki afetler dikkate alınarak Ön İyileştirme Hizmetleri ikinci alt servisi olarak operasyon servisi içinde yer almıştır. İyileştirme çalışmalarının ilk adımını oluşturan bu hizmetler acil durum çalışmalarının bitmesinden sonra uzun dönem iyileştirme çalışmalarının başlangıcını oluşturmaktadır. Haberleşme, Ulaştırma, Güvenlik ve Trafik, Yangın ve Tehlikeli Maddeler, Arama ve Kurtarma, Sağlık ve Sanitasyon, Enerji, Acil Barınma, Beslenme, Defin, Alt Yapı, Hasar Tespit, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Psikososyal Destek ve Enkaz Kaldırma olmak üzere 15 hizmet grubundan oluşmaktadır. Hizmet gruplarında ulusal düzeyde bakanlıkların üst düzey (Müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcıları) görevlileri yer alır. Bilgi ve planlama servisi; 1. Müdahale süresince veri toplar ve analiz eder, 2. Keşif yapar, durum hakkında bilgi sağlar, 3. İhtiyaç duyulan kaynakları belirler, durumu değerlendirir, 9

15 4. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), haritalar, veri tabanları, uzaktan algılama konularında gerekli çalışmaları yaparak verileri değerlendirir, 5. Olaya ilişkin elde ettiği veriler ile meydana gelebilecek diğer ihtimalleri hesaplar ve modellemeler ile alternatif stratejiler hazırlar. 6. Tahliye ve yerleştirme konularında ki çalışmaları yürütür. Hizmet grupları ve görevleri tablo halinde bölüm 2.11 de açıklanmıştır. Lojistik ve bakım servisi; Müdahalede görev alan hizmet gruplarına destek olmak amacıyla tesisler kurmak, gerek duyulabilecek malzeme, ekipman vb. temin etmekten sorumludur. Hizmet grupları ve görevleri tablo halinde 2.12 de açıklanmıştır. Finans ve idari işler servisi; Mali konulara ilişkin çalışmaları takip etmekten sorumludur. Hizmet grupları ve görevleri tablo halinde bölüm 2.13 te açıklanmıştır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile il afet ve acil durum yönetim merkezlerinde basın müşaviri, hukuk müşaviri, irtibat sorumlusu ve güvenlik sorumlusu Başkana yardımcı olmak amacıyla görev yaparlar. DENETİM BİRİMİ Denetim birimi, Başkanlık bünyesinde oluşturulan ve Başkan tarafından denetimle görevlendirilen AFAD personelinden oluşturulur. UAMP kapsamında hizmet grupları ile il afet ve acil durum yönetim merkezleri hazırlıklarını ve olay bölgesi çalışmalarını denetler. Denetim sonucu mevzuat, idari yapı ve personel çalışmaları açısından aksayan yönleri bir rapor halinde üst makamlara bildirir. 2.5.YEREL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ Yerel düzeyde koordinasyon, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile irtibatlı olarak vali tarafından, vali yardımcıları, İAADYM ile sağlanacak olup destek birimler olarak basın sözcüsü, valilik hukuk sorumlusu, irtibat sorumlusu, güvenlik sorumlusu yer alır. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, vali/vali yardımcısı başkanlığında il afet ve acil durum müdürü ve ilgili il müdürleri ile gerektiğinde diğer birim temsilcilerinden oluşur. Görevi; il hizmet grubu planlarının hazırlatılmasını ve il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek, alınacak önlemleri belirlemek, eğitimler düzenlemek ve uygulanabilirliğini tatbikatlarla sağlamaktır. İAADYM İllerde vali veya valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında 7/24 saat çalışma esasına göre kurulur. Sekretaryasını il afet ve acil durum müdürlüğü yerine getirir. Ulusal düzeyde müdahale organizasyon şemasında yer alan dört temel servis il düzeyinde de aynı şekilde teşkil edilecek olup servisleri sorumlu vali yardımcıları koordine eder. İl 10

16 düzeyine ilişkin organizasyon şeması Ek-2 de yer almaktadır. Görevleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir. 2.6.YEREL DÜZEYDE MÜDAHALE YÖNETİMİ Yerel düzeyde müdahale yönetimi, ulusal düzeydeki yönetim yapısının paralelinde düzenlenmiştir. Seviye 1 ve Seviye 2 için müdahale çalışmaları yetkilendirilmesi durumunda vali adına İAADM tarafından yürütülür. Seviye 3 ve Seviye 4 için ise; Operasyon Servisini görevlendirilecek vali yardımcısı, Bilgi ve Planlama Servisini görevlendirilecek vali yardımcısı, Lojistik ve Bakım Servisini görevlendirilecek vali yardımcısı, Finans ve İdari İşler Servisini görevlendirilecek vali yardımcısı yönetir. Servislerin altında yer alan hizmet gruplarına vali tarafından işin önemi ve büyüklüğüne göre ayrıca vali yardımcısı görevlendirilebilir. Bu konuda İçişleri Bakanlığı mülki idare amirleri içerisinden yeterli sayıda personeli afet ve acil durumlar öncesi AFAD Başkanlığı ile koordinasyon halinde eğitime tabii kılmak üzere sorumludur. Valiye yardımcı olmak üzere basın sözcüsü, valilik hukuk sorumlusu, irtibat sorumlusu, güvenlik sorumlusu da çalışmalarda yer almaktadır. Organizasyon şeması Ek-2 de yer almakta olup il düzeyinde Uluslararası Destek ve İşbirliği Hizmetleri grubu yer almamaktadır. İllerdeki mevcut 112 acil çağrı merkezleri, il afet ve acil durum yönetim merkezlerinde, operasyon servisi içinde yer alan Acil Durum Hizmetleri Haberleşme Hizmet Grubunun çekirdeğini oluşturur. 112 acil çağrı merkezleri acil haberleşmenin sağlanması için ilk harekete geçen birim özelliğine sahip olup afet anında haberleşme sisteminde kesinti meydana gelmesi halinde ilk haberleşme çalışmalarını yürütür OLAY YERİ YÖNETİMİ (Acil durum ekiplerinin çalışma şekli) Olay yeri yönetimi, müdahale sırasında birçok ekibin aynı noktada birlikte çalışması durumunda, ekiplerin çalışmasının organize edilmesini ifade etmektedir. Operasyonel çalışmalarda olay yeri yönetiminin bir düzen içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Şekil 4 te olay yeri yönetiminin işleyiş yapısı gösterilmiştir. Olaydan etkilenen alan büyüklüğüne göre belli bölgelere ayrılarak müdahale çalışmalarının yürütülmesi için belirlenen bölgelere alan yeri yönetim yetkilileri atanır, bu bölgelerde birden fazla çalışma noktası oluşturulur ve her bir noktaya da olay yeri yöneticisi atanır. Olaydan etkilenen alanın küçük olması halinde alan yönetim yetkilisi (AYY) kademeleri kaldırılır. Herhangi bir acil olayda olay noktasına ilk intikal eden ekip sorumlusu geçici olarak olay yeri yönetimi yetkilisidir. Acil durum hizmet grupları sorumlusunun belirleyeceği olay yeri yönetimi yetkilisi olaya intikal ettiğinde yetkiyi devralır ve aşağıda tanımlanan görevleri yürütür: 1. Olay yerinde bağımsız hareket etmeyi ve çoklu komutaları engeller. 2. Müdahale edenlerin görevli kişiler olmasını güvenceye alır. 3. Olay bölgesine gelen müdahale ekiplerini bilgilendirir. 11

17 4. Olayın ön değerlendirmesini yapar. Bu ön değerlendirme; tehlike tipini, yaklaşık yaralı sayısını, tehdit altındaki bölgenin büyüklüğünü ve de ikincil (Takip eden) olay olasılığını içerir. 5. Elde ettiği bilgiler doğrultusunda ekiplerin hareket tarzını belirler ve olay yeri güvenliğinin alınmasını sağlar. ACİL DURUM HİZMET GRUPLARI SORUMLUSU (ADHGS) :Olayın boyutuna ve türüne göre, alan yönetim yetkilisini/olay yeri yöneticisini belirler ve koordine eder. Alanlardaki tüm çalışmaları yönetir. ALAN YÖNETİM YETKİLİSİ (AYY):Olay yeri yetkililerini belirler ve alan yönetim yetkilileri birbirleri ile sürekli irtibat halinde bulunur. Acil durum hizmet grupları sorumlusu ile irtibat sağlar. Alan çalışmasını yönlendirir. OLAY YERİ YÖNETİMİ (OYY) YETKİLİSİ: Operasyon alanında görev yapan ekiplerin görevlerini yerine getirmelerini ve koordinasyonlarını sağlar. Alan yönetim yetkilisine karşı sorumludur ve sürekli irtibat halindedir. EKİP AMİRİ: Olay yerinde ekibine verilen görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi için personel arasındaki uyum ve koordinasyonu sağlar. Olay yeri yöneticisine (OYY) karşı sorumludur. İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ OPERASYON SERVİSİ BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİ LOJİSTİK VE BAKIM SERVİSİ FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİ Acil durum hizmet grupları Ön iyileştirme hizmet grupları ALAN YÖNETİM YETKİLİSİ (AYY) ALAN YÖNETİM YETKİLİSİ (AYY) ALAN YÖNETİM YETKİLİSİ (AYY) OLAY YERİ YÖNETİCİSİ (OYY) OLAY YERİ YÖNETİCİSİ (OYY) OLAY YERİ YÖNETİCİSİ (OYY) 1.EKİP 1.EKİP 1.EKİP 2.EKİP 2.EKİP 2.EKİP 3.EKİP EKİP Şekil 3. Olay yeri yönetimi.. 12

18 2.8.ANA ÇÖZÜM ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların kurulduğu bilinmektedir. Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre bağlı ve ilgili kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenmiştir. Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında etkili bir idare, iş bölümü, kontrol ve koordinasyonun sağlanması esastır. Afetlerde yerel düzeyde kamu hizmetlerinin kesintiye uğraması halinde her bir bakanlığın sorumluluk alanına giren hizmetlerin yürütülmesi yine ilgili bakanlıklar tarafından taşra teşkilatları ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla afet ve acil durumlarda kesintiye uğrayan hizmetlerin kısa sürede sürdürülebilirliğinin sağlanması için bakanlıklar düzeyinde organizasyon ve koordinasyon gerektirmektedir. Ana çözüm ortağı bakanlık üstlendiği hizmet grubunun ulusal düzeyde esas sorumlusu olup birlikte çalışacağı destek ortaklarının rollerini, çalışmalarını, kapasitelerini belirler. Her bir hizmet grubu sorumlusu diğer destek ortakları ile birlikte Ulusal Afet Müdahale Hizmet Grubu Planı hazırlayacaktır. Bakanlık plan formatı EK-6 da yer almaktadır. Afet ve acil durum hallerinde hazırlamış olduğu hizmet grubu planının aktivasyonunu gerçekleştirecektir. Hizmet grubu sorumlularının görevleri: Hizmet grubu çalışmalarını yönetmek, Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlilerini belirlemek, Operasyon çalışmalarında destek ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek, Afet anında operasyonda çalışacak personeli görevlendirmek, destek ortakları, diğer hizmet grupları, koordinasyon birimleri ile afet ve acil durum yönetim merkezleriyle koordinasyon sağlamak, Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak, Karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma çalışmalarını yapmak, Finansal yönetim çalışmaları yapmak, Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek, Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek, Standart operasyon prosedürlerini, kontrol listelerini hazırlamak, el kitapçıkları, kılavuzlar, talimatlar hazırlamak. Destek ortaklarının görevleri: Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak, Gerekli personel, ekipman, araç, gereç vb. temin etmek, Operasyonların yürütülmesine destek vermek, Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek, Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek, Hizmet grubu sorumlusunun taleplerini yerine getirmek. Hizmet gruplarının sorumluları, görevleri ve destek ortakları bölüm 2. 9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 ve Ek-3 te tablo halinde gösterilmiştir. 13

19 2.9. OPERASYON SERVİSİ ACİL DURUM ALT SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI HABERLEŞME ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, TRT, TÜRKSAT, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR Afet ve acil durumlarda ulusal ve Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlamak. yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli Afet alanındaki faal iletişim tesislerini belirlemek. haberleşmenin sürdürülmesine Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek. yönelik koordinasyondan Haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasını önlemek. sorumludur. Afet ve acil durum hizmetlerine ilişkin haberleşmeye öncelik tanımak. Afet bölgesi ile sürekli olarak iletişimin sürekliliğini sağlamak için alternatif haberleşme sistemlerini çalıştırmak. İkaz ve alarm sistemlerini işler halde tutmak kurmak. İkaz ve alarmların halka duyurulması için gereken çalışma yapmak. ULAŞTIRMA ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI, TÜRK HAVA YOLLARI, ÖZEL HAVA YOLU ŞİRKETLERİ, ÖZEL SEKTÖR, STK, Afet ve acil durumlarda afet Afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda sağlanmasının gerektirdiği tertip ve düzenleri almak, aldırmak. bölgesine en hızlı ve güvenli Alternatif yolları ve öncelikli kullanılacak yolları belirlemek ve duyurmak. ulaşımın sağlanmasından ve Trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek. seyrüsefer düzenlenmesine yönelik Hasar görmüş kara ve demiryolları ile hava ve deniz limanları, köprü ve viyadüklerin onarımlarını yaptırmak. koordinasyondan sorumludur Başta ana arterler olmak üzere tıkanan yollar üzerindeki enkazı öncelikle kaldırmak ve molozları temizlemek. Deniz ve hava limanları ile demiryollarındaki seyrüsefer, yükleme ve boşaltma ile ilgili özel tedbirleri almak. GÜVENLİK VE TRAFİK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, MİT, KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI, ÖZEL GÜVENLİK Afet ve acil durumlarda güvenlik ve trafiğin sağlanmasına yönelik Afet ve acil durum bölgesinde asayişi ve can ve mal güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini bozabilecek ve hizmetin yapılışını ve sürdürülmesini engelleyebilecek faaliyetlere mani olmak. koordinasyondan sorumludur. Kullanılabilir yollarda trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek. Afet ve acil durum hizmetlerinde kullanıldığı bildirilen araçların (Tanınmasını sağlayacak standardı belirlenmiş logo, işaret vb.) geçiş üstünlüğünü sağlamak. Afet ve/veya acil durum bölgesindeki önceden belirlenmiş insanların, bina, kritik tesis ve işyerlerinin, araç ve gereçlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak. (Yiyecek, su, tıbbi vb. malzemeler) Afet ve acil durumun gerçekleştiği bölgede ihtiyaç duyulan güvenlik personelinin araç ve gereç vb. ile birlikte bölgeye sevkini sağlamak. Afetzedelere yardım malzemesi dağıtımı yapan kurum ve kuruluşların görevlerini kolaylaştıracak şekilde asayişi sağlamak, yardım dağıtımını suiistimal edecek kişi veya grupları tespit ederek gerekli önlemleri almak. Belirlenmiş riskli yerlere yetkisiz kişilerin girmesini önlemek. Afet ve acil durum bölgesinde çalışanların ve geçici barınma alanlarının güvenliğini sağlamak. Afet ve acil durum bölgesinde sahibi tespit edilemeyen kıymetli menkullerin koruma altına alınmasını sağlamak. Uluslararası yardım ekiplerinin olay yerine, belirlenen güzergâhlardan güvenli şekilde ulaşımını sağlamak. Kayıp ihbarlarına göre gerekli çalışmaları yapmak. Afet ve acil durum bölgesinde genel kamu düzeni ve devlet güvenliği aleyhine faaliyet gösteren şahıs, grup ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapmak, güvenlik ve istihbarat çalışmaları hakkında rapor hazırlayarak ilgililere iletmek. Kültürel varlıkların güvenlik ve koruma altına alınmasını sağlamak. Afet ve acil durumlarda sorumluluk alanlarında ki sınır güvenliği, mülteci akınları ve diğer nüfus hareketleri konusunda gerekli tedbirleri almak. YANGIN VE TEHLİKELİ MADDELER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, ÖZEL SEKTÖR, STK 14

20 Afet ve acil durumlarda meydana Yangınları kontrol altına almak ve söndürmek. gelen yangınlar ve tehlikeli Tehlikeli madde dekontaminasyonu yapmak. maddelere müdahale çalışmalarını Yangın ve tehlikeli madde ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak. yürütmeye yönelik Yangın ve tehlikeli madde kapsamında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek. koordinasyondan sorumludur Yangın önleyici ve risk azaltıcı tedbirleri almak ve kontrol etmek. Afet durumunda ortaya çıkan tehlikeli madde kirliliğini izlemek, oluşabilecek riskleri ve çevreye vereceği zararların boyutunu belirlemek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak. Meydana gelebilecek ikincil afet durumlarına yönelik gereken tedbirleri almak. ARAMA VE KURTARMA AFAD GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, STK, ÖZEL SEKTÖR Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik Arama ve kurtarma türünü belirlemek, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, araç gereç ve malzeme tespitini yapmak. koordinasyondan sorumludur. Bireylere basit arama ve kurtarma eğitimleri vermek. Afetzedeler için arama ve kurtarma çalışmalarını başlatmak. Kurtarma çalışmalarına yönelik keşif hizmetlerini yapmak. Arama ve kurtarma ekiplerini afet bölgesine yönlendirmek, sevk ve idaresini yapmak. Uluslararası arama ve kurtarma ekiplerinin koordinasyonunu, sevk ve idaresini yapmak. Kurum/kuruluş hizmet binaları, şehirde enkaz haline gelen binalar, tesisler vb. yerlerde arama ve kurtarma çalışmalarını belirlenen öncelik sırasına göre yapmak. SAĞLIK VE SANİTASYON SAĞLIK BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ADALET BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, STK, ÖZEL SEKTÖR, Afet ve acil durumlarda olay yerinde ki ilk yardım, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. Mobil ve sahra hastanelerini hazır bulundurmak ve afet sonrası gerekebilecek acil durum ekipmanıyla donatmak. Afet bölgesine yeterli personel ile araç gereç ve malzemeyi göndermek, sevk ve idare etmek. Afet bölgesinde triaj, ilkyardım, acil tıbbi yardımı yapmak. Hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisini yapmak. Salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarını ve karantina hizmetlerini yürütmek. Çevre sağlığı bakımından risk oluşturacak faktörler ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak. Ülkede referans hastaneleri ve referans laboratuarları belirlemek, kapasitelerini artırmak. Hudut kapılarında tehlikeli madde ve salgın hastalıklara karşı önlem almak ve aldırmak. Resmi ölü yaralı sayısını belirlemek. 1 15

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI OCAK- 2014 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AFET ACİL MÜDAHALE PLANI ONAY SAYFASI HAZIRLAYANLAR

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kasım - 2014 YAZIŞMA ADRESİ : T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29002 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6109 1) Üst

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER KONULAR : Başemir Onay Sayfası İçindekiler Dağıtım Çizelgesi Değişiklik Çizelgesi SAYFA NO: I

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4)

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) 11 Temmuz 2002-Sayı :24812 Amaç Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Arama

Detaylı

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010).

%1 dir (Akdağ, 10.05.2010; Uluğ, 22.04.2010). 5902 Sayılı Yasa İle Türkiye de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim Mehmet Aktel 1 Özet: Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetiminin merkez ve taşra örgütlenmesinde oluşan değişim incelenmektedir.

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Mayıs 1988 PAZAR Sayı : 19808

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer)

2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/663

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı