ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI"

Transkript

1 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI 1

2 YILINA AİT FAALİYET RAPORU Belediyemiz Birimlerinin günlü ve saatli taşıt ihtiyaçlarının karşılanması, hizmette kullanılan taşıtların Trafik Tescil işlerinin takip edilmesi, bu taşıtlar ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının yapılması, sürücülü taşıt kiralanması, yedek parça, telsiz ve Belediyemizdeki mevcut tüm taşıtların akaryakıtları ile hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılan petrol ürünlerinin satın alınması, İdari İşler Birimi, İkmal ve Bakım Onarım Birimi, Ambar Birimi, Taşıt Sevk Birimlerimiz tarafından yerine getirilmektedir. Bu görevler, Müdürlüğümüz kadrosunda bulunan 1 Müdür, 4 Birim Yetkilisi. 2 Mühendis, 1 V.H.K.İ. 3 memur 38 Kadrolu İşçi, 14 Şirket ve 1 Stajyer Personeli olmak üzere aşağıda belirtilen Toplam 64 nitelikli personel ile sağlanmaktadır. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONEL DURUMU Müdür : 1 İdari İşler Birim Yetkilisi : 1 İkmal ve Bakım Onarım Birim Yetkilisi : 1 Ambar Birim Yetkilisi : 1 Taşıt Sevk Birim Yetkilisi : 1 Mühendis : 2 V.H.K.İ. : 1 Memur : 3 İşçi :25 Şoför :13 Atölye İşçisi (Şirket Personeli) : 6 Şoför (Şirket Personeli) : 6 Büro Elemanı (Şirket Personeli) : 2 Stajyer : 1 Personelin puantaj, maaş, izin ve tüm özlük hakları, sosyal haklarının iş barışı ve iş disiplini içerisinde takibinin yapılması Müdürlüğümüzün başlıca görevleri arasındadır. a)belediyemizde hizmet gören taşıtların bakım ve onarımı, birimler arası talep edilen malzemelerin piyasa araştırması ile en hızlı şekilde tedarik edilmesi, yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek. b)belediyenin tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak, yedek parça, lastik, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek, stoklama ve tüketimini organize etmek. c)belediyenin tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik tescil işlemleri, zorunlu trafik sigortası, egzoz, emisyonları ve araç muayene işlemleri, hurdaya ayrılan araçların trafikten düşürülmesi, Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacı müdürlüğümüz tarafınca karşılanmaktadır ve Belediyemize yeni alınan araçların işlemlerinin sürdürülmesi şeklinde yürütülmektedir.

3 3 İDARİ İŞLER BİRİMİ Müdürlüğümüz kadrosunda bulunan 1 Müdür, 4 Birim Yetkilisi. 2 Mühendis, 1 V.H.K.İ. 3 Memur 38 Kadrolu İşçi,14 Şirket ve 1 Stajyer Personelinin puantaj, maaş, izin ve tüm özlük hakları, sosyal haklarının iş barışı ve iş disiplini içerisinde takibi yapılmış ve personele ait dosyaların tutulması birimimizce yapılmıştır. Tüm personelin yıllık istihkaklarının temin ve dağıtımı sağlanmıştır. Memur personele melbusat verilmesi ve işçi personellerin Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereğince iş elbisesi, yoğurt vb. dağıtımını tüm personelimiz ile diyalog içinde takip ve kontrolü ve tüm yazışmaları birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. İşçi, Memur puantajlarının, senelik izinlerinin, sağlık raporlarının güncel takibi sonunda aylık puantajlara göre işçi ve memur maaş çizelgelerinin hazırlanması gibi işlemlerde İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve İşçi Personel Birimi ile koordineli olarak çalışılmıştır. Telefon, telsiz vb. kullanımından doğan faturaların takip edilerek ödeme işlemlerinin zamanında yapılmasını ve bu işlemlerden doğan yazışmalar birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen İhale, Avans, Doğrudan Temin, Demirbaş, Ayniyat yazışmaları birimimiz tarafından yürütülmüştür. Bu konuda İkmal ve Bakım Onarım Birimi, Ambar Birimi ve Taşıt Sevk Birimi ile koordineli olarak çalışılmıştır. Ayrıca tüm yazışmaları takip edilerek kayıtların tutulması ve bilgisayara geçilmesi birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. YAPILAN İŞİN TÜRÜ ADET GELEN EVRAK 554 GİDEN EVRAK + RESEN EVRAK 698 KAYIT EDİLEN TOPLAM EVRAK 1252 Müdürlüğümüze ait Demirbaş kayıtlarının tutulması giriş, çıkış, hurda kayıtlarının tutulması ve kontrolünün yapılması sağlanmıştır. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Tarafından Tanzim Edilen Taşınır İşlem Fişleri YAPILAN İŞİN TÜRÜ Demirbaş Malzemesi Taşınır İşlem Fişi (Giriş) 3 ADET TOPLAM:380 Adet Demirbaş Kayıt Altına Alınmıştır.

4 4 İKMAL ve BAKIM ONARIM BİRİMİ Birimimiz 2010 yılı itibariyle Tüm Karabağlar Belediyesi hizmet taşıtlarının bakım onarım ve yenileştirme işlemlerini yürütmüştür. Araç Kabul kısmına getirilen taşıtların arızaları bilgisayara kaydedilerek toplam 1295 iş emri açılmış olup, tamamı onarımları tamamlanarak kapatılmıştır. İşlem sırası; Arızalı taşıt ustabaşının kontrolünü müteakip arıza veya arızalarla ilgili bölüme sevk edilerek taşıtın arızaları giderilmeye başlanır. Arızalarla ilgili yedek parçalar tespit edildikten sonra Birim Yetkilisi ve ustabaşının denetiminde Ambar Birimine, Taşınır İstek Belgesi Talep Formu düzenlenerek mevcut parçalar alınmıştır. Ambar Birimi stoklarından temin edilmeyen yedek parçalar ile diğer malzemeler; Müdürlüğümüzce ve diğer Müdürlüklerce yıl içerisinde sarf edilecek akaryakıt (LPG Tüp Dolumu, Kırsal Motorin, Motorin, Kalorifer Yakıtı, Madeni Yağ) vb. ihtiyaçlar için diğer Müdürlüklerle görüşülmüş ve Sarfiyatları dikkate alınarak, Müdürlüğümüze bakım ve onarım için gönderilen motorlu hizmet taşıtlarının yedek parça, akü, lastik, oto boyası ve bunun gibi malzemeler ile Müdürlüğümüz tarafından piyasadan alınan veya yaptırılan alımlar, 4734 sayılı İhale Kanununun 19. maddesi Açık İhale Usulü, 4734 sayılı İhale Kanununun 3/e kapsamında D.M.O. nden alımlar, 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi Doğrudan Temin; kapsamında mal ve hizmet alımı satın alınmıştır. İhale sürecinde acil işlerde; yedek parça ve diğer ihtiyaçlarımız İhale Kanununun 22/d maddesi Doğrudan Temin veya Avansla temin edilmiştir. Alınan Malzemelerin günlük, haftalık, aylık baz da tüketimi tutulmuştur. Belediyemizin ihtiyacı olan ve alınması düşünülen taşıtların teknik şartnamelerinin hazırlanması ve Sürücülü Taşıt Kiralanması İhalesi işi, İşlemler kapsamında diğer ihale dosyaları birimimiz tarafından hazırlanmış, yapılan ve yapılması düşünülen ihalelerle ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü yle birlikte hareket edilmiştir. Atölyede yapılması mümkün olmayan örneğin: damperli kamyonlarımıza yeni damper imalatı, su tankeri, arasöz, vidanjör akaryakıt tankeri gibi dış piyasada tamiri ve yapımı gerektiren işler için teknik şartnameleri hazırlandıktan sonra takibi ve denetimi yapılacak şekilde birimimiz tarafından piyasa araştırması yapılarak piyasada yaptırılmıştır. Belediyemiz hizmet araçlarından garantili olanların bakım ve onarımları yetkili servislerde yaptırılmıştır.

5 5 Komple yenileştirilmesi yapılmış araç örneği şekil 1 ve 2 Şekil1 (Eski Hali) Şekil2 (Yeni Hali)

6 Atölyede genel çalışma şekli için; Atölyemiz bölümlere ayrılmıştır. Bundaki amaç arızalar konusunda personelin tecrübe kazanması sağlamaktır. Atölyemizin Bölümleri (Arızaların Genel Dağılımı ve 2010 yılında gerçekleştirilen işlerin bir kısmı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.) 6 BÖLÜMLER ARIZA ADEDİ VE TÜRÜ GÖRDÜĞÜ SON MUAMELE MOTORHANE 119 adet kısmi tamir, 8 adet komple revizyon işleri Araçlar Hizmete verilmiştir. yapıldı. ALT TAKIM 329 adet taşıtın Şanzıman, Fren Diferansiyel Araçlar Hizmete verilmiştir. arızaları giderildi. KAPORTA 98 adet muhtelif marka aracın kısmi tamirleri Araçlar Hizmete verilmiştir. yapıldı. RADYATÖRHANE 21 adet radyatör tamiri yapıldı. Araçlar Hizmete verilmiştir. BOYAHANE 19 aracın ve muhtelif iş makinalarının kısmi tamir Araçlar Hizmete verilmiştir. ve komple boyaları yapıldı. Ayrıca imalatı yapılan demir doğrama boyaları yapıldı. OTO ELEKTRİK 303 adet aracın muhtelif elektrik arızaları giderildi. Araçlar Hizmete verilmiştir. SUSTAHANE 36 adet aracın kısmi susta arızaları giderildi. Araçlar Hizmete verilmiştir. DÖŞEMEHANE 24 adet Muhtelif araçların döşeme tamirleri Araçlar Hizmete verilmiştir. yapıldı.3 adet aracın komple döşemesi yapıldı. KAYNAKHANE 41 adet muhtelif marka araçların kaynak tamirleri Araçlar Hizmete verilmiştir. yapıldı.49 adet aracın kasa tamirleri yapıldı. LASTİKHANE 373 adet muhtelif marka araçların lastik tamirleri Araçlar Hizmete verilmiştir. yapıldı..ayrıca muhtelif ebatlarda eskimiş lastikler değiştirildi. SERVİS 125 adet muhtelif marka hizmet araçlarının yağ ve filtre değişimleri yapılıp, ayrıca eksik yağların tamamlanması yapılmıştır. Ayrıca 107 adet araç 3 aylık bakımı kontrolden geçirilmiştir. Araçlar Hizmete verilmiştir. Bu bölümlerimizde taşıt arızaları giderildiği gibi aynı zamanda Döşemehane bölümümüzde diğer müdürlüklerin büro malzemeleri de onarılmıştır. Kaynakhane bölümünde de atölye ihtiyacı giderildiği gibi Belediyemizin diğer müdürlüklerinden ve okul müdürlüklerinden gelen istekler de yapılan işler arasındadır. Belediyemiz hizmet taşıtlarının karışmış olduğu maddi hasarlı kazalara, Belediyeler ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesinin 72. Maddesine istinaden Bilirkişi olarak müdahale etmiş ve yasal süre içerisinde taşıtın nasıl onarılacağının karar verilmesi, hasar tespit raporlarının düzenlenmesi, Taşıt Sevk Birimi ile koordineli olarak ilgili sigorta şirketi ile irtibata geçilip meydana gelen kusur tespitinde hasarın karşılanması sağlanarak Belediyemiz şoförü kusurlu ise bağlı bulunduğu kaza derneğinden karşılanmasının sağlanması, şoför hiçbir derneğe bağlı değil ise kendisinden tahsil edilme vs işler yapılmıştır. Hasarlı taşıtlar Müdürlüğümüz tarafından onarılarak bağlı bulunduğu Müdürlük hizmetine teslim edilmiştir.

7 7 Müdürlüğümüz Tarafından Taşıtların Bakım Onarımı ve Yenileştirme İşlemleri, Karayolları Zorunluluk İşlemleri ve Büroda Kullanılmak Üzere Yapılan Bütçe İçi Avans Alımları AYLAR İTİBARİYLE KULLANILAN AVANSLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM TL. YEDEK PARÇA SERVİS 2.550, , , , , , , , , , , , ,97 AKARYAKIT 110,01 850,00 725,04 716,84 666, ,53 TRAFİK İŞLEMLERİ 2.502, , , , , ,86 792, , , ,22 742, ,12 BÜRO İŞYERİ MAKİNE TECHİZAT 850,00 842, ,80 849, ,92 ATÖLYE TESİS VE BAKIM ONARIM 1.697,04 848,04 849,95 849,74 849, ,37 HARCANAN TOPLAM AVANS TUTARI 6.859, , , , , , , , , , , , ,91

8 8 BÜTÇE İÇİ AVANS ALIMLARI ve ÖDENEK GRUBU YEDEK PARÇA + SERVİS (Taşıt Bakım ve Onarım Gideri) = ,97 TL AKARYAKIT (Akaryakıt ve Yağ Alımları) = 3.068,53 TL TRAFİK İŞLEMLERİ (İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler) = ,12 TL BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI (Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları) = 4.736,92 TL DİĞER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Metal Ürünü Alımları) = 5.094,37 TL TOPLAM = ,91 TL

9 sayılı İhale Kanunu Çerçevesinde Yapılan İşler: S.No Başkanlık Tarihi-No / Yapılacak İş Tarihleri Arasında 3 Kalem Petrol Ürünü Satın Alınması İşi Tarihleri Arasında Sürücülü Taşıt Kiralanması Hizmet Alım İşi Kalem Madeni Yağ Satın Alınması işi Yılı Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması İşi. 166 Kalem Oto Yedek Parça Satın Alınması işi Tarihleri Arasında 12 Adet Taşıt Kiralama işi. Gördüğü Son Muamele Mal Alımı Tamamlandı. KIRSAL MOTORİN= LİTRE. TUTARI= ,79 TL. MOTORİN = LİTRE. TUTARI = ,91 TL KAL-YAK = LİTRE. TUTARI =28.354,67 TL HAKEDİŞ TUTARI= ,37 Ödendi Hizmet Tamamlandı. HAKEDİŞ TUTARI= 1.236,779,45 TL. Ödendi Tarihinde Mal Alımı Tamamlandı. KDV DAHİL TUTARI = ,72 TL.Ödendi Tarihinde Hizmet Tamamlandı. İHALE BEDELİ = ,19 TL. Ödendi Tarihinde Mal Alımı Tamamlanmıştır. KDV DAHİL TUTARI= ,40 TL. Ödendi Tarihinde Hizmet Tamamlandı. KDV HARİÇ TUTARI= ,50 TL Tarihleri Arasında 18 Adet Taşıt Kiralama işi. 3\E Maddesi usulüne göre Devlet Malzeme Ofisinden muhtelif ebatta taşıt dış lastiği satın alınması işi. İş Devam Ediyor Tarihinde Mal Alımı Tamamlanmıştır. TUTARI= ,34 TL. Taşıt Kiralanması Giderleri = 1.256,306,95 TL Akaryakıt ve Yağ Alımları = 1.835,612,09 TL Malzeme Giderleri = ,74 TL Sigorta Giderleri = ,19 TL TOPLAM = 3.277,298,97 TL

10 10

11 11 22/D DOĞRUDAN TEMİNLER DOSYA NO BAŞK. TARİHİ YAPILAN İŞ TAHAK. TARİHİ FATURA TARİHİ FATURA TUTARI 1/ ADET 12 KG'LIK TÜP DOLUMU ÜYAPTIRILMASI İŞİ ,52 2/ MUHTELİF EBATTA DIŞ LASTİKLERİNİN KAPLAMASI YAPTIRILMASI İŞİ ,00 20 TONLUK AKARYAKIT TANKI VE POMPA TESİSATININ 3/ YAPTIRLMASI ,00 35 CUJ 79 FATİH PRO CPU 93 FATİH 220/26 MARKA VE 4/ PLAKALITAŞITA FREN DEBRİYAJ VE DİREKSİYON ,00 ÖN DİLGİL TAMİRİNİN YAPTIRILMASI. 35 CPU 89 FATİH 220/26MARKA VE PLAKALI TAŞITA SUSTA VE 5/ ARKA DİNGİL TAMİRİNİN YAPTITILMASI ,00 6/ / / / / BDA 34 PLAKALI İVECO E.32 MARKA TAŞITIN YETKİLİ SERVİSİNDE BAKIM ONARIMININ VE HASARININ YAPTIRIMASI ,80 DAF 2300-DAF 2500 MARKA TAŞITLARIN 45 KALEM OTO YEDEK PARÇA SATIN ALINMASI ,10 35 CKR 60 PLAKALI 170/25 FATİH MARKA ARACA LİTRELİK VİDANJÖR YAPILMASI ,00 MUHTELİF MARKA TAŞITLARA 213 KALEM OTO ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINMASI ,09 35 CKR 62 PLAKALI FATİH MARKA TAŞITIN H.S.Ç.K. TAMİRİNİN YAPTIRILMASI İŞİ ,00 35 CPU CKR UY U UT 197 PLAKALI 11/ TAŞITLARA MOTOR REKTEFİYE İŞLEMLERİNİN YAPTIRILMASI ,50 35 BZK 71 VE 35 BTR 39 PLAKALI FATİH MARKA ÇÖP 12/ KAMYONLARINA DAMPERLİ ,00 KASA YAPILMASI. 13/ ADD 17 TM30 35 KZ 491 TDİ80 LEVEND 35 CMT 78 FATİH/ UU 104 DAF VN 302 DAF CJZ 29 TM30 VE 35 KD 607 TM30 MARKA VE PLAKALI TAŞITLARA ,10 POMPA ENJEKTÖR VE AYAR REVİZYON İŞÇİLİKLERİNİN YAPTIRILMASI. 14/ CPU 91 FATİH 220/26 35 BZK 71 FATİH 200/26 35 BTR 39 FATİH 110/08MARKA VE PLAKALI TAŞITLARA YETKİLİ ,00 SERVİSİNDE BAKIM ONARIMININ YAPTIRILMASI İŞİ. 15/ CUJ CUJ CUJ 80 plakalı BMC PRO 827 MARKALI TAŞITLARA TELESKOP PİSTON TAMİRİ 35 CKR 60 PLAKALI FATİH 170 / 25 MARKALI TAŞITA ŞASE TAMİRİ VE 35 UU 104 DAF , MARKA VE PLAKALI TAŞITA KABİN TAMİRİ VE ŞASE DOĞRULTMA İŞİ. 16/ VS 687 FATİH 180 MARKA TAŞITA HİDROLİK PLATFORM TAMİRİ VE 35 UE 802 HİNO ÇEKİCİ ve BUNA BAĞLI 35 VV ,00 PLAKALI LOBED (DORSE) nin TAMİRİNİN YAPTIRILMASI İŞİ. 17/ KS 028 FORD CARGO MARKA TAŞITA 15 TONLUK SU TANKERİ YAPTIRILMASI ,00 18/ ADET 12 KG LIK LPG TÜP DOLUMU YAPTIRILMASI ,00 19/ ADET RAF YAPTIRILMASI ,00 20/ / / / VE 491 FATİH PRO 624 KAMYON BOMLU VİNÇ TAŞITA KASA TAMİRİ HİDROLİK SİSTEM REVİZYONU YAPTIRILMASI ,00 UU 231 DAF 1600 MARKA ARACIN DIŞ PİYASADA HASARININ GİDERİLMESİ ,00 KUDUZLA MÜCADELE ARACINA HAYVAN TAŞIMA KAFESİ YAPTIRILMASI ,00 35 AV 310 TM30-35 UU 104 DAF VN 144 DAF SP 696 TM KN 621 DOBLO - 35 VN 302 DAF UE 976 FORD CARGO - 35 CJZ 29 TM CPU 91 FATİH 220/26 MARKA TAŞITLARA POMPA ENJEKTÖR AYAR İŞLEMLERİNİN YAPTIRILMASI ,22 24/ ADET TAŞIT KİRALAMA İŞİ ( ) İş Devam Ediyor.

12 12 25/ / / / VS 697 FATİH CPU 91 FATİH 220/26-35 VE 491 PRO 624 MARKA TAŞITLARA ŞANZIMAN VE MOTOR TAMİRİ YAPTIRILMASI ,00 75 ADET 4415 ASELSAN EL TELSİZİ BATARYA BLOĞU SATIN ALINMASI ,60 35 V 8650 HYUNDAI ERA TAŞITIN YETKİLİ SERVİSİNDE BAKIM VE ONARIMININ YAPTIRILMASI ,16 35 CUJ 80 PRO VS 687 FATİH VE 491 PRO 624 VİNÇ - 35 CPU 92 FATİH 170/25 DIŞ PİYASADA YAPTIRILMASI ,00 TOPLAM= ,09

13 13 22/D DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN ALIMLAR ve ÖDENEK GURUPLARI Taşıt Bakım ve Onarım Gideri = ,78 TL Diğer Bakım ve Onarım Giderleri = ,79 TL İş Makinesi Onarım Gideri = 1.357,00 TL Yakacak Alımları = ,52 TL Atölye Tesis ve Bakım Onarım Gideri = 7.788,00 TL Metal Ürün Alımları = ,00 TL TOPLAM = ,09 TL

14 14 Belediyemizde Kullanılmakta olan Haberleşme Cihazları 2010 yılı içinde Telsizler kodlanarak dağıtımı sağlanmış, Belediyemizde kullanılan telsiz ve bataryaların bakım ve onarımı yapılmıştır. Telsiz bataryaları yenilenmiş, ayrıca Belediyemizde bulunan ve gelecekte kullanmayı düşündüğümüz el telsizi ve sabit merkez telsiz adetleri belirlenmiş olup, 2011 yılı sonunda İBB Trunk Telsiz Sisteminden iletişim olanağı kalmayacağından dolayı yeni kurulacak olan APCO-25 standardında ki Sayısal Trunk Telsiz Sistemine geçilmesi düşünülmektedir. Gerekli yazışmalar yapılmış olup, alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

15 15 AMBAR BİRİMİ 2010 yılı içerisinde Belediyemizin tüm taşıtlarının tamir bakımında kullanılmakta olan malzemelerin Müdürlüğümüze ait Ayniyat Ambarına giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması ve kontrolünün yapılması Bilgisayar Sistemi ile tutulması Birimimiz tarafından yapılmıştır. Malzeme alımları, bir sisteme oturtularak gerekli olan malzemeler stok miktarları azami seviyeye düşüldükten sonra talep işlemleri yapılmıştır. Gerekli olan malzemelerin yeteri kadarı gerekli zamanda İkmal ve Bakım Onarım Biriminden talep işlemleri yapılmıştır. Alımı yapılan malzemeler Birimimiz tarafından Ambar girişleri yapılmıştır. Bu şekilde fazla ve lüzumsuz stoklar yapılmaktan kaçınılmıştır. Belediyemizin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere Müdürlüklerin ihtiyacı olan, akaryakıt (LPG Tüp Dolumu, Kırsal Motorin, Motorin, Kalorifer Yakıtı, Madeni Yağ vb.) motorlu hizmet araçlarının yedek parça, akü, lastik, oto boyası ve bunun gibi malzemelerin kayıtları ve dağıtımı Birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. İkmal ve Bakım Onarım Birimi ile koordineli olarak çalışılmaktadır. Müdürlüğümüz işçi personelin iş elbisesi, koruyucu eşya ve resmi kıyafet dağıtımı da Ambar Birimimizce yapılmaktadır YILI FAALİYETİ MALZEME GRUBU DEVİR TL GİRİŞTL ÇIKIŞ TL KALAN TL KIRTASİYE MALZEMELERİ GRUBU 1.616,01 539,14 804, ,10 TIBBI VE LABORATUAR SARF MALZEMELERİ GRUBU 0,00 118,00 118,00 0,00 YAKIT KATKILARI VE KATKI YAĞLAR GRUBU , , , ,65 TEMİZLEME EKİPMANLARI GRUBU 0,00 129,80 129,80 0,00 GİYECEK, MEVRUŞAT VE TUHAFİYE MALZEMELERİ GRUBU 0,00 889,80 666,24 223,56 BAKIM ONARIM VE TÜKETİM MALZEMELERİ GRUBU (CIVATA- 835, , ,27 694,94 SOMUN VB.) YEDEK PARÇALAR GRUBU , , , ,15 NAKİL VASITALARI LASTİKLERİ GRUBU , , , ,68 TEMİZLEME EKİPMANLARI GRUBU 0,00 102,66 102,66 0,00 DİĞER TÜKETİM AMAÇLI MALZEMELER 0,00 70,80 23,60 47,20 GENEL TOPLAM , , , ,28 DEVİR TL GİRİŞ TL ÇIKIŞ TL KALAN TL KIRSAL MOTORİN , , ,75 0,00 MOTORİN , , , ,14 KAL-YAK 0, , ,67 0,00

16 16 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Tarafından Tanzim Edilen Taşınır İşlem Fişleri YAPILAN İŞİN TÜRÜ Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlem Fişi (Giriş) Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlem Fişi (Çıkış) Kayıt Edilen Toplam Evrak ADET TAŞIT SEVK BİRİMİ Belediyemize ait tüm motorlu taşıtların ve iş makinelerinin ruhsat işleri, ruhsat yenileme işleri, taşıtların fenni muayene ve egzoz gazı ölçümleri zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçelerinin yenilenmesi vize işleri, Trafik belgesi, tescil belgesi, plaka değişim işleri, motor tetkik ve motor değişim işleri, taşıtlarda yapılan tadilat işlerindeki değişiklikleri ve tadilat proje işleri Trafik kazasına karışan taşıtların resmi işlemlerini takip edilerek ve hasarın giderilmesi sağlanmıştır. Ekonomik ömürlerinin tamamlamış taşıtların hurda işlemlerinin yapılması gibi işler birimimiz tarafından yürütülmektedir. Tüm taşıtlarımızın Trafik Şube Müdürlüğü, Taşıtlar Vergi Dairesi, Şoförler ve Otomobilciler Odası Makine Mühendisleri Odası vb. Kurum ve Kuruluşlarla ilgili tüm işlemlerinin yürütülmesi sağlanmaktadır. Belediyemiz müdürlüklerinin günlü ve saatli taşıt taleplerinin yanı sıra, Vilayet, Kaymakamlık, Sivil Savunma, Seçim Kurulu taşıt talepleri Birimimizce karşılanarak hizmet verilmiştir. Belediyemizce düzenlenen Kültür ve Sanat etkinliklerinde, İzmir Enternasyonal Fuarının açılışından kapanışına kadar Vilayet Makamının, Kaymakamlığın araç talepleri, Grup Sağlık Başkanlığınca düzenlenen aşı kampanyalarına Karabağlar Belediyesi Spor Biriminin taşıt talepleri vs. işler için taşıt temin edilmiştir. Mevcut resmi taşıtlarımıza ilaveten ihale ile sürücülü olarak taşıt kiralanması sağlanılmıştır. Hafta sonları ya da mesai bitimi çalışmalarda gerekli programlar yapılmış, aksaklıklara yer vermeden yada olumsuzlukları en aza indirerek gereken yapılmıştır. Şehir dışı görevlerde ise, görevlendirilen taşıt ve sürücülerinin yasal takibi Birimimizce programlanmış taşıt plakaları belirlenip, gerekli Başkan Olurları ve Mülk Amir onayları alınarak taşıtlar hazır tutulup ve sürücülerinde her türlü yolluk ücretleri, ihtiyaçları yasal açıdan görev kağıtları ve Başkan olurları birimimizce hazırlanarak görevlerinin yerine getirilmesinde sorun yaşanmamaları sağlanmıştır. Başkanlık Makamının çalışma programlarının yoğunluğunu yaşayan Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği faaliyetlerinde, etkinliklerinde ve gerçekleştirdikleri tüm hizmetlerde; açılış, tören, tiyatro, konser vb. faaliyetlerde ve tüm etkinliklerde taşıt talepleri yasal çerçevedeki her türlü isteklerin talebi karşılanmış ve gereken Birimimizin denetiminde gerçekleştirilmiştir. Günlü olarak şoförle beraber taşıtların temin edilmesi ve göreve gönderilmesi birimimiz tarafından gerçekleştirilmiş. Belediyemizin çeşitli Müdürlüklerinde ihtiyaç için kullanılmak üzere kiralanan taşıtlar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve kiralanan taşıtların şoförüyle beraber puantajın doğru biçimde tutulması ve aylık hakedişlerinin hazırlanması birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Yaptığımız bir kısım işlerin kısa dökümü aşağıdaki gibidir.

17 17 SIRA NO YAPILAN İŞİN TÜRÜ yılı süresince 41 adet taşıtın İzmir Konak Belediyesinden, İzmir Karabağlar Belediyesine Trafik Tescil Şube Müdürlüğü nde devir işlemleri yapılmıştır. 2 Belediyemize ait 67 adet taşıtın muayene(vize) işlemleri yaptırılmıştır yılı süresince taşıtlarımızın karışmış oldukları trafik kazalarına ait 17 adet dosyanın takibi yapılmıştır. 4 Belediyemize ait 120 adet taşıtın yıllık egzoz emisyon muayeneleri yaptırılmıştır. 5 Belediyemize ait 125 adet taşıt ve iş makinelerinin yıllık Zorunlu Mali Sorumluluk sigortaları yaptırılmıştır. 6 Belediyemize hibe edilen 1 adet taşıtın plaka, ruhsat ve devir işleri yaptırılmıştır 7 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 20 adet aracın ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle hurda işlemleri yaptırılmıştır. 8 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak amacıyla yeni alınan 3 adet iş makinesinin yıllık zorunlu trafik sigortası,ruhsat ve plaka işlemleri yaptırılmıştır. 9 Belediyemize ait 4 adet taşıtın Tadilat Projesi yapılmıştır. 10 Yeni alınan taşıtlarda, Trafik ve Tescil belgesi değişecek taşıtlarda ve devir yapılan taşıtlarda kullanılmak üzere 165 adet EK-1 formu kullanılmıştır. 11 Tüm araçlarımızın Trafik Şube Müdürlükleri, Taşıtlar Vergi Daireleri, Şoförler ve Otomobilciler odası, Makine Mühendisleri Odası vb kurum ve kuruluşlarla ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır yılı itibariyle Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 138 adet taşıt İkmal ve Bakım Onarım Birimine sağlıklı çalışmak üzere gönderilmiş tamir ve bakımları yaptırılmıştır yılı itibariyle Müdürlüğümüz otoparkında mevcut olan taşıtlarla Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere malzeme, araç-gereç ve Personel nakli işleri için sefer araç tahsis edilmiştir.

18 18 BELEDİYEMİZ TAŞIT ve İŞ MAKİNESİ FİLOSU MÜDÜRLÜKLER ULAŞIM TEMİZLİK FEN İŞLERİ PARKLAR MD. TOPLAM HİZ. MD. İŞLERİ MD. MD. KAMYON KAMYONET MİNİBÜS OTOBÜS OTOMOBİL CENAZE ARACI AMBULANS SU TANKERİ ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONETİ TIR-ÇEKİCİ VİNÇ-BOMLU VİNÇ DİSTRİBÜTÖR DORSE TRAKTÖR VİDANJÖR ARAZÖZ İŞ MAKİNESİ AKARYAKIT TANK KONTEYNIR YIKAMA ARACI MİKSER YOL SÜPÜRME ARACI TOPLAM SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN KİRALANAN TAŞITLAR MODEL ADET BİNEK 8 MİDİBÜS MİNİBÜS CAMLI KAPALI KASA KAMYONET 24 KAMYONET ÇİFT SIRA KABİNLİ 24 KAMYON 3 İŞ MAKİNESİ 4 TOPLAM 66

19 19 TAŞIT MODEL GRAFİĞİ YILI 2010; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; BELEDİYEMİZDE HİZMET VEREN ARAÇLARIN YAŞ ORTALAMASI 11,83 DÜR

20 20 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ FAALİYETLERİYLE İLGİLİ HARCAMALARIN GRAFİĞİ Taşıt Bakım ve Onarım Gideri = ,75 Akaryakıt ve Yağ Alımları = ,62 Büro ve İş Yeri Makine Teçhizat = 4.736,92 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri = ,79 Malzeme Giderleri = ,74 İş Makinası Onarım Gideri = 1.357,00 Yakacak Alımları = ,52 İşlet.Ruh.Öd.ve Ben.Giderler = ,12 Taşıt Kiralanması Giderleri = ,95 Metal Ürün Alımları = ,37 Atölye Tesis ve Bakım Onarım = 7.788,00 Sigorta Giderleri = ,19 TOPLAM = ,97 TL

BAŞKAN ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI BAŞKAN YARDIMCISI 2013 YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

BAŞKAN ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI BAŞKAN YARDIMCISI 2013 YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 1 ULAŞIM LERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ULAŞIM LERİ MÜDÜRÜ İDARİ İŞLER BİRİMİ İK BAKIM ONARIM BİRİMİ AMBAR BİRİMİ TAŞIT SEVK BİRİMİ 2013 YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU 2 Belediyemiz

Detaylı

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI 1 ULAŞIM LERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ULAŞIM LERİ MÜDÜRÜ İDARİ İŞLER BİRİMİ TAŞIT SEVK BİRİMİ İKMAL BAKIM ONARIM BİRİMİ AMBAR BİRİMİ 2 2012 YILINA AİT YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

MERZİFON BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2005-2014 YILLARI FAALİYET RAPORU

MERZİFON BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2005-2014 YILLARI FAALİYET RAPORU T.C. MERZİFON BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2005-2014 YILLARI FAALİYET RAPORU Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2005 yılında kuruluşunu tamamlamış ve 2005 yılından bu yana faaliyetlerini

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çubuk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU 5. ULA IM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Belediyemiz birimlerinin günlü ve saatli araç ihtiyaçlar n n kar lanmas, hizmette kullan lan araçlar n Trafik Tescil i lerinin takip edilmesi, bu araçlar ve i makinelerinin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2011 67 67 SATIN ALMA ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ Belediyemiz müdürlükleri ve bağlı birimlerince ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temini; 1. Bilgisayar, bilgisayar

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Çalışmaları Belediyemiz birimlerince ihtiyaç duyulan bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar donanımları, otomasyon programı, medya takip sistemi, mobilyalar,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO:UHM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü. SAYI : M.38.6.TAL.0.38/ 02 02/01/2008 KONU : 2007 Yılı Faaliyet Raporu.

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü. SAYI : M.38.6.TAL.0.38/ 02 02/01/2008 KONU : 2007 Yılı Faaliyet Raporu. SAYI : M.38.6.TAL.0.38/ 02 02/01/2008 KONU : 2007 Yılı Faaliyet Raporu. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE İLGİ : 21.11.2007 tarih ve M.38.6.TAL.010/60 sayılı yazınız. İlgi yazı ile istemiş olduğunuz,01.01.2007

Detaylı

2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü)

2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) 2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) İşin Konusu İşin Yapılması gereken Tarih Aralığı İşin yapılabildiği asgari zaman aralığı Durumu Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 1 Doğrudan

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2014 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. MERAM BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. MERAM BELEDĠYESĠ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2011

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2011 KOCAELİ DEVLET HASTANESİ GELİR GİDER GÖSTERGELERİ EYLÜL 2.910.629,30 3.327.256,70 3.211.998,17 3.577.426,80 4.046.761,47 3.819.890,33 3.563.033,55 4.042.134,48 4.004.138,68 3.957.288,47 4.500.00 GELİR

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI ve LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı BİRİMLERİN ARAÇ-MAKİNE TALEPLERİNİN KARŞILANMASI - Araçların sevk ve idaresi - İhtiyaç halinde Kiralama Hizmetleri (Vinç, iş makinesi

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Atölyeler Faaliyet ve Proje Bilgileri Makine İşletme Şube Müdürlüğü atölyeler grubunda Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait toplam 289 adet araç ve iş makinesinin

Detaylı

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü 2015 1 1. Müdürlüğümüzün Yapısı 1.1. Görev Alanı 1.2. Organizasyon Şeması 1.3. Fiziksel Kaynaklar 2. Müdürlüğümüzün Hizmetleri 2.1. Satın alma Hizmetleri

Detaylı

2014 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü)

2014 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) 1 2 3 İşin Konusu Doğrudan Temin (22.maddesi) ile yapılacak alımlar için idari Personel oluru alınması. 64 ZK 770 (Kamyon) plakalı araca ait trafik sigorta işlemi. Mal ve Hizmet Alımları için Muayene ve

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Ulaşım Hizmetleri Müdürü Şef Satın Alma İdari İşler Ayniyat İhale Araç Sevk Amirliği (Baş şoförlük) Akaryakıt İdare Amirliği T. C. KARS BELEDİYESİ ULAŞIM

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ DMĐ Hukuk Müşavirliği DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM

Detaylı

T.C KÜTAHYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM

T.C KÜTAHYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM T.C KÜTAHYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR, BAĞLILIK MADDE 1 AMAÇ VE KAPSAM : Bu Yönetmelik Kütahya Belediyesi

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler Prof.Dr.Faruk AYDIN KTÜ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı faraydin@ktü.edu.tr faraydin@yahoo.com TRABZON KAMU İHALE KANUNU VE

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI Müdürlüğün Tarihçesi: Karayolları Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı bir ikmal merkezi olan Müdürlüğümüz, 1950 li yıllarda Teşkilatımız

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Ulaşım

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

MAKİNA İKMAL FAALİYET RAPORU 2006

MAKİNA İKMAL FAALİYET RAPORU 2006 2006 GÖREVİ Binek araç kamyon, otobüs, iş makineleri ve akaryakıtla çalışan tüm ekipmanlara; günlük, aylık ve km sınırına göre genel kaporta görünümü, motor, yürüyen aksam ve yağlama ile ilgili bütün periyodik

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Ulaşım Hizmetleri

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitenin Araç İşletme Müdürlüğünün emrinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU STANDART KOD NO: KFS-1.6; BİS 13.3 BÜTÇE SERVİSİ: Yılı Başlangıç Ödeneği Bütçe İmkanları

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

MAKİNE İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

MAKİNE İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM USUL VE ESASLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM USUL VE ESASLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM USUL VE ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve Hizmet Alım Sözleşmesi ne istinaden şoför olarak istihdam

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDE BULUNAN GELİR VE GİDER KALEMLERİ AÇIKLAMASI BÖLÜM İÇİ

DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDE BULUNAN GELİR VE GİDER KALEMLERİ AÇIKLAMASI BÖLÜM İÇİ 600 YURTİÇİ SATIŞLAR BÖLÜM DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDE BULUNAN GELİR VE GİDER KALEMLERİ AÇIKLAMASI BÖLÜM İÇİ 01 Ayaktan Grup 1 Geliri GELİRİN ADI AÇIKLAMA Ek-10/B ve Ek-10/C listesi hizmetleri gelirleri 02

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- İşin Adı ;İzmir Konak Belediye Başkanlığınca 01.01.2016 31.12.2016 tarihleri arasında sürücülü ve akaryakıtsız taşıt

Detaylı

FİLİTRE ALIMI YAPILDI

FİLİTRE ALIMI YAPILDI FİLİTRE ALIMI YAPILDI 411 BMC PRO KAMYONLARIN BASKI BALATA DEĞİŞİMİ YAPILDI 412 403 OTOBÜS GİYDİRMESİ YAPTIRILDI 413 40 AV 239 MOTOR REKTEVESİ YAPILDI 414 40 AH 181 REDÜKTÖRLÜ SU POMPASI ALIMI YAPILDI

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

T.C. ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar Tarihi Karar No Özü 07/01/2015 2015/32 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

T.C. ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Karar Tarihi Karar No Özü 07/01/2015 2015/32 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ 07/01/2015 2015/32 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mustafa Asım NAZIRLI'nın Başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin iştirakiyle toplandı. Belediyemiz meclisinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK AYINA AİT BİRİM FAALİYET RAPORU STANDART KOD NO: KFS-7. BÜTÇE SERVİSİ: Yılı Başlangıç Ödeneği Bütçe İmkanları Dahilinde Eklenen

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TRANSİT AMBAR ŞEFLİĞİ

TRANSİT AMBAR ŞEFLİĞİ TRANSİT AMBAR ŞEFLİĞİ Genel Müdürlüğümüzün merkezi ambarlarından birisi olan Transit Ambar Şefliği, İthal ya da yerli piyasadan alınan malzemelerin stoklanması, muhafazası ve sevkıyatının yapıldığı ambarlardan

Detaylı

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme 2 Dilekçe Hakkı 3 4 5 6 7 Adli Şikayet ve İhbar Müracaatları Soyad Vakfı Yeşilkart Tahkikat İşlemleri Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı ve Satınalma Belgesi

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı

Detaylı

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR: Kanuni ikametgâhı, Adana/Yüreğir/Sinanpaşa Girne Bulvarı 78/A olan Atak Power ( Bundan sonra Atak Power diye anılacaktır) ile kanuni ikametgahı;... adresi

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halkbankası..,..,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halk Bankası..,..,.. Verilen

Detaylı