ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI"

Transkript

1 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI 1

2 YILINA AİT FAALİYET RAPORU Belediyemiz Birimlerinin günlü ve saatli taşıt ihtiyaçlarının karşılanması, hizmette kullanılan taşıtların Trafik Tescil işlerinin takip edilmesi, bu taşıtlar ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının yapılması, sürücülü taşıt kiralanması, yedek parça, telsiz ve Belediyemizdeki mevcut tüm taşıtların akaryakıtları ile hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılan petrol ürünlerinin satın alınması, İdari İşler Birimi, İkmal ve Bakım Onarım Birimi, Ambar Birimi, Taşıt Sevk Birimlerimiz tarafından yerine getirilmektedir. Bu görevler, Müdürlüğümüz kadrosunda bulunan 1 Müdür, 4 Birim Yetkilisi. 2 Mühendis, 1 V.H.K.İ. 3 memur 38 Kadrolu İşçi, 14 Şirket ve 1 Stajyer Personeli olmak üzere aşağıda belirtilen Toplam 64 nitelikli personel ile sağlanmaktadır. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONEL DURUMU Müdür : 1 İdari İşler Birim Yetkilisi : 1 İkmal ve Bakım Onarım Birim Yetkilisi : 1 Ambar Birim Yetkilisi : 1 Taşıt Sevk Birim Yetkilisi : 1 Mühendis : 2 V.H.K.İ. : 1 Memur : 3 İşçi :25 Şoför :13 Atölye İşçisi (Şirket Personeli) : 6 Şoför (Şirket Personeli) : 6 Büro Elemanı (Şirket Personeli) : 2 Stajyer : 1 Personelin puantaj, maaş, izin ve tüm özlük hakları, sosyal haklarının iş barışı ve iş disiplini içerisinde takibinin yapılması Müdürlüğümüzün başlıca görevleri arasındadır. a)belediyemizde hizmet gören taşıtların bakım ve onarımı, birimler arası talep edilen malzemelerin piyasa araştırması ile en hızlı şekilde tedarik edilmesi, yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek. b)belediyenin tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak, yedek parça, lastik, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek, stoklama ve tüketimini organize etmek. c)belediyenin tüm taşıt ve iş makinelerinin trafik tescil işlemleri, zorunlu trafik sigortası, egzoz, emisyonları ve araç muayene işlemleri, hurdaya ayrılan araçların trafikten düşürülmesi, Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacı müdürlüğümüz tarafınca karşılanmaktadır ve Belediyemize yeni alınan araçların işlemlerinin sürdürülmesi şeklinde yürütülmektedir.

3 3 İDARİ İŞLER BİRİMİ Müdürlüğümüz kadrosunda bulunan 1 Müdür, 4 Birim Yetkilisi. 2 Mühendis, 1 V.H.K.İ. 3 Memur 38 Kadrolu İşçi,14 Şirket ve 1 Stajyer Personelinin puantaj, maaş, izin ve tüm özlük hakları, sosyal haklarının iş barışı ve iş disiplini içerisinde takibi yapılmış ve personele ait dosyaların tutulması birimimizce yapılmıştır. Tüm personelin yıllık istihkaklarının temin ve dağıtımı sağlanmıştır. Memur personele melbusat verilmesi ve işçi personellerin Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereğince iş elbisesi, yoğurt vb. dağıtımını tüm personelimiz ile diyalog içinde takip ve kontrolü ve tüm yazışmaları birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. İşçi, Memur puantajlarının, senelik izinlerinin, sağlık raporlarının güncel takibi sonunda aylık puantajlara göre işçi ve memur maaş çizelgelerinin hazırlanması gibi işlemlerde İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve İşçi Personel Birimi ile koordineli olarak çalışılmıştır. Telefon, telsiz vb. kullanımından doğan faturaların takip edilerek ödeme işlemlerinin zamanında yapılmasını ve bu işlemlerden doğan yazışmalar birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen İhale, Avans, Doğrudan Temin, Demirbaş, Ayniyat yazışmaları birimimiz tarafından yürütülmüştür. Bu konuda İkmal ve Bakım Onarım Birimi, Ambar Birimi ve Taşıt Sevk Birimi ile koordineli olarak çalışılmıştır. Ayrıca tüm yazışmaları takip edilerek kayıtların tutulması ve bilgisayara geçilmesi birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. YAPILAN İŞİN TÜRÜ ADET GELEN EVRAK 554 GİDEN EVRAK + RESEN EVRAK 698 KAYIT EDİLEN TOPLAM EVRAK 1252 Müdürlüğümüze ait Demirbaş kayıtlarının tutulması giriş, çıkış, hurda kayıtlarının tutulması ve kontrolünün yapılması sağlanmıştır. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Tarafından Tanzim Edilen Taşınır İşlem Fişleri YAPILAN İŞİN TÜRÜ Demirbaş Malzemesi Taşınır İşlem Fişi (Giriş) 3 ADET TOPLAM:380 Adet Demirbaş Kayıt Altına Alınmıştır.

4 4 İKMAL ve BAKIM ONARIM BİRİMİ Birimimiz 2010 yılı itibariyle Tüm Karabağlar Belediyesi hizmet taşıtlarının bakım onarım ve yenileştirme işlemlerini yürütmüştür. Araç Kabul kısmına getirilen taşıtların arızaları bilgisayara kaydedilerek toplam 1295 iş emri açılmış olup, tamamı onarımları tamamlanarak kapatılmıştır. İşlem sırası; Arızalı taşıt ustabaşının kontrolünü müteakip arıza veya arızalarla ilgili bölüme sevk edilerek taşıtın arızaları giderilmeye başlanır. Arızalarla ilgili yedek parçalar tespit edildikten sonra Birim Yetkilisi ve ustabaşının denetiminde Ambar Birimine, Taşınır İstek Belgesi Talep Formu düzenlenerek mevcut parçalar alınmıştır. Ambar Birimi stoklarından temin edilmeyen yedek parçalar ile diğer malzemeler; Müdürlüğümüzce ve diğer Müdürlüklerce yıl içerisinde sarf edilecek akaryakıt (LPG Tüp Dolumu, Kırsal Motorin, Motorin, Kalorifer Yakıtı, Madeni Yağ) vb. ihtiyaçlar için diğer Müdürlüklerle görüşülmüş ve Sarfiyatları dikkate alınarak, Müdürlüğümüze bakım ve onarım için gönderilen motorlu hizmet taşıtlarının yedek parça, akü, lastik, oto boyası ve bunun gibi malzemeler ile Müdürlüğümüz tarafından piyasadan alınan veya yaptırılan alımlar, 4734 sayılı İhale Kanununun 19. maddesi Açık İhale Usulü, 4734 sayılı İhale Kanununun 3/e kapsamında D.M.O. nden alımlar, 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi Doğrudan Temin; kapsamında mal ve hizmet alımı satın alınmıştır. İhale sürecinde acil işlerde; yedek parça ve diğer ihtiyaçlarımız İhale Kanununun 22/d maddesi Doğrudan Temin veya Avansla temin edilmiştir. Alınan Malzemelerin günlük, haftalık, aylık baz da tüketimi tutulmuştur. Belediyemizin ihtiyacı olan ve alınması düşünülen taşıtların teknik şartnamelerinin hazırlanması ve Sürücülü Taşıt Kiralanması İhalesi işi, İşlemler kapsamında diğer ihale dosyaları birimimiz tarafından hazırlanmış, yapılan ve yapılması düşünülen ihalelerle ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü yle birlikte hareket edilmiştir. Atölyede yapılması mümkün olmayan örneğin: damperli kamyonlarımıza yeni damper imalatı, su tankeri, arasöz, vidanjör akaryakıt tankeri gibi dış piyasada tamiri ve yapımı gerektiren işler için teknik şartnameleri hazırlandıktan sonra takibi ve denetimi yapılacak şekilde birimimiz tarafından piyasa araştırması yapılarak piyasada yaptırılmıştır. Belediyemiz hizmet araçlarından garantili olanların bakım ve onarımları yetkili servislerde yaptırılmıştır.

5 5 Komple yenileştirilmesi yapılmış araç örneği şekil 1 ve 2 Şekil1 (Eski Hali) Şekil2 (Yeni Hali)

6 Atölyede genel çalışma şekli için; Atölyemiz bölümlere ayrılmıştır. Bundaki amaç arızalar konusunda personelin tecrübe kazanması sağlamaktır. Atölyemizin Bölümleri (Arızaların Genel Dağılımı ve 2010 yılında gerçekleştirilen işlerin bir kısmı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.) 6 BÖLÜMLER ARIZA ADEDİ VE TÜRÜ GÖRDÜĞÜ SON MUAMELE MOTORHANE 119 adet kısmi tamir, 8 adet komple revizyon işleri Araçlar Hizmete verilmiştir. yapıldı. ALT TAKIM 329 adet taşıtın Şanzıman, Fren Diferansiyel Araçlar Hizmete verilmiştir. arızaları giderildi. KAPORTA 98 adet muhtelif marka aracın kısmi tamirleri Araçlar Hizmete verilmiştir. yapıldı. RADYATÖRHANE 21 adet radyatör tamiri yapıldı. Araçlar Hizmete verilmiştir. BOYAHANE 19 aracın ve muhtelif iş makinalarının kısmi tamir Araçlar Hizmete verilmiştir. ve komple boyaları yapıldı. Ayrıca imalatı yapılan demir doğrama boyaları yapıldı. OTO ELEKTRİK 303 adet aracın muhtelif elektrik arızaları giderildi. Araçlar Hizmete verilmiştir. SUSTAHANE 36 adet aracın kısmi susta arızaları giderildi. Araçlar Hizmete verilmiştir. DÖŞEMEHANE 24 adet Muhtelif araçların döşeme tamirleri Araçlar Hizmete verilmiştir. yapıldı.3 adet aracın komple döşemesi yapıldı. KAYNAKHANE 41 adet muhtelif marka araçların kaynak tamirleri Araçlar Hizmete verilmiştir. yapıldı.49 adet aracın kasa tamirleri yapıldı. LASTİKHANE 373 adet muhtelif marka araçların lastik tamirleri Araçlar Hizmete verilmiştir. yapıldı..ayrıca muhtelif ebatlarda eskimiş lastikler değiştirildi. SERVİS 125 adet muhtelif marka hizmet araçlarının yağ ve filtre değişimleri yapılıp, ayrıca eksik yağların tamamlanması yapılmıştır. Ayrıca 107 adet araç 3 aylık bakımı kontrolden geçirilmiştir. Araçlar Hizmete verilmiştir. Bu bölümlerimizde taşıt arızaları giderildiği gibi aynı zamanda Döşemehane bölümümüzde diğer müdürlüklerin büro malzemeleri de onarılmıştır. Kaynakhane bölümünde de atölye ihtiyacı giderildiği gibi Belediyemizin diğer müdürlüklerinden ve okul müdürlüklerinden gelen istekler de yapılan işler arasındadır. Belediyemiz hizmet taşıtlarının karışmış olduğu maddi hasarlı kazalara, Belediyeler ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesinin 72. Maddesine istinaden Bilirkişi olarak müdahale etmiş ve yasal süre içerisinde taşıtın nasıl onarılacağının karar verilmesi, hasar tespit raporlarının düzenlenmesi, Taşıt Sevk Birimi ile koordineli olarak ilgili sigorta şirketi ile irtibata geçilip meydana gelen kusur tespitinde hasarın karşılanması sağlanarak Belediyemiz şoförü kusurlu ise bağlı bulunduğu kaza derneğinden karşılanmasının sağlanması, şoför hiçbir derneğe bağlı değil ise kendisinden tahsil edilme vs işler yapılmıştır. Hasarlı taşıtlar Müdürlüğümüz tarafından onarılarak bağlı bulunduğu Müdürlük hizmetine teslim edilmiştir.

7 7 Müdürlüğümüz Tarafından Taşıtların Bakım Onarımı ve Yenileştirme İşlemleri, Karayolları Zorunluluk İşlemleri ve Büroda Kullanılmak Üzere Yapılan Bütçe İçi Avans Alımları AYLAR İTİBARİYLE KULLANILAN AVANSLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM TL. YEDEK PARÇA SERVİS 2.550, , , , , , , , , , , , ,97 AKARYAKIT 110,01 850,00 725,04 716,84 666, ,53 TRAFİK İŞLEMLERİ 2.502, , , , , ,86 792, , , ,22 742, ,12 BÜRO İŞYERİ MAKİNE TECHİZAT 850,00 842, ,80 849, ,92 ATÖLYE TESİS VE BAKIM ONARIM 1.697,04 848,04 849,95 849,74 849, ,37 HARCANAN TOPLAM AVANS TUTARI 6.859, , , , , , , , , , , , ,91

8 8 BÜTÇE İÇİ AVANS ALIMLARI ve ÖDENEK GRUBU YEDEK PARÇA + SERVİS (Taşıt Bakım ve Onarım Gideri) = ,97 TL AKARYAKIT (Akaryakıt ve Yağ Alımları) = 3.068,53 TL TRAFİK İŞLEMLERİ (İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler) = ,12 TL BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI (Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları) = 4.736,92 TL DİĞER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Metal Ürünü Alımları) = 5.094,37 TL TOPLAM = ,91 TL

9 sayılı İhale Kanunu Çerçevesinde Yapılan İşler: S.No Başkanlık Tarihi-No / Yapılacak İş Tarihleri Arasında 3 Kalem Petrol Ürünü Satın Alınması İşi Tarihleri Arasında Sürücülü Taşıt Kiralanması Hizmet Alım İşi Kalem Madeni Yağ Satın Alınması işi Yılı Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırılması İşi. 166 Kalem Oto Yedek Parça Satın Alınması işi Tarihleri Arasında 12 Adet Taşıt Kiralama işi. Gördüğü Son Muamele Mal Alımı Tamamlandı. KIRSAL MOTORİN= LİTRE. TUTARI= ,79 TL. MOTORİN = LİTRE. TUTARI = ,91 TL KAL-YAK = LİTRE. TUTARI =28.354,67 TL HAKEDİŞ TUTARI= ,37 Ödendi Hizmet Tamamlandı. HAKEDİŞ TUTARI= 1.236,779,45 TL. Ödendi Tarihinde Mal Alımı Tamamlandı. KDV DAHİL TUTARI = ,72 TL.Ödendi Tarihinde Hizmet Tamamlandı. İHALE BEDELİ = ,19 TL. Ödendi Tarihinde Mal Alımı Tamamlanmıştır. KDV DAHİL TUTARI= ,40 TL. Ödendi Tarihinde Hizmet Tamamlandı. KDV HARİÇ TUTARI= ,50 TL Tarihleri Arasında 18 Adet Taşıt Kiralama işi. 3\E Maddesi usulüne göre Devlet Malzeme Ofisinden muhtelif ebatta taşıt dış lastiği satın alınması işi. İş Devam Ediyor Tarihinde Mal Alımı Tamamlanmıştır. TUTARI= ,34 TL. Taşıt Kiralanması Giderleri = 1.256,306,95 TL Akaryakıt ve Yağ Alımları = 1.835,612,09 TL Malzeme Giderleri = ,74 TL Sigorta Giderleri = ,19 TL TOPLAM = 3.277,298,97 TL

10 10

11 11 22/D DOĞRUDAN TEMİNLER DOSYA NO BAŞK. TARİHİ YAPILAN İŞ TAHAK. TARİHİ FATURA TARİHİ FATURA TUTARI 1/ ADET 12 KG'LIK TÜP DOLUMU ÜYAPTIRILMASI İŞİ ,52 2/ MUHTELİF EBATTA DIŞ LASTİKLERİNİN KAPLAMASI YAPTIRILMASI İŞİ ,00 20 TONLUK AKARYAKIT TANKI VE POMPA TESİSATININ 3/ YAPTIRLMASI ,00 35 CUJ 79 FATİH PRO CPU 93 FATİH 220/26 MARKA VE 4/ PLAKALITAŞITA FREN DEBRİYAJ VE DİREKSİYON ,00 ÖN DİLGİL TAMİRİNİN YAPTIRILMASI. 35 CPU 89 FATİH 220/26MARKA VE PLAKALI TAŞITA SUSTA VE 5/ ARKA DİNGİL TAMİRİNİN YAPTITILMASI ,00 6/ / / / / BDA 34 PLAKALI İVECO E.32 MARKA TAŞITIN YETKİLİ SERVİSİNDE BAKIM ONARIMININ VE HASARININ YAPTIRIMASI ,80 DAF 2300-DAF 2500 MARKA TAŞITLARIN 45 KALEM OTO YEDEK PARÇA SATIN ALINMASI ,10 35 CKR 60 PLAKALI 170/25 FATİH MARKA ARACA LİTRELİK VİDANJÖR YAPILMASI ,00 MUHTELİF MARKA TAŞITLARA 213 KALEM OTO ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINMASI ,09 35 CKR 62 PLAKALI FATİH MARKA TAŞITIN H.S.Ç.K. TAMİRİNİN YAPTIRILMASI İŞİ ,00 35 CPU CKR UY U UT 197 PLAKALI 11/ TAŞITLARA MOTOR REKTEFİYE İŞLEMLERİNİN YAPTIRILMASI ,50 35 BZK 71 VE 35 BTR 39 PLAKALI FATİH MARKA ÇÖP 12/ KAMYONLARINA DAMPERLİ ,00 KASA YAPILMASI. 13/ ADD 17 TM30 35 KZ 491 TDİ80 LEVEND 35 CMT 78 FATİH/ UU 104 DAF VN 302 DAF CJZ 29 TM30 VE 35 KD 607 TM30 MARKA VE PLAKALI TAŞITLARA ,10 POMPA ENJEKTÖR VE AYAR REVİZYON İŞÇİLİKLERİNİN YAPTIRILMASI. 14/ CPU 91 FATİH 220/26 35 BZK 71 FATİH 200/26 35 BTR 39 FATİH 110/08MARKA VE PLAKALI TAŞITLARA YETKİLİ ,00 SERVİSİNDE BAKIM ONARIMININ YAPTIRILMASI İŞİ. 15/ CUJ CUJ CUJ 80 plakalı BMC PRO 827 MARKALI TAŞITLARA TELESKOP PİSTON TAMİRİ 35 CKR 60 PLAKALI FATİH 170 / 25 MARKALI TAŞITA ŞASE TAMİRİ VE 35 UU 104 DAF , MARKA VE PLAKALI TAŞITA KABİN TAMİRİ VE ŞASE DOĞRULTMA İŞİ. 16/ VS 687 FATİH 180 MARKA TAŞITA HİDROLİK PLATFORM TAMİRİ VE 35 UE 802 HİNO ÇEKİCİ ve BUNA BAĞLI 35 VV ,00 PLAKALI LOBED (DORSE) nin TAMİRİNİN YAPTIRILMASI İŞİ. 17/ KS 028 FORD CARGO MARKA TAŞITA 15 TONLUK SU TANKERİ YAPTIRILMASI ,00 18/ ADET 12 KG LIK LPG TÜP DOLUMU YAPTIRILMASI ,00 19/ ADET RAF YAPTIRILMASI ,00 20/ / / / VE 491 FATİH PRO 624 KAMYON BOMLU VİNÇ TAŞITA KASA TAMİRİ HİDROLİK SİSTEM REVİZYONU YAPTIRILMASI ,00 UU 231 DAF 1600 MARKA ARACIN DIŞ PİYASADA HASARININ GİDERİLMESİ ,00 KUDUZLA MÜCADELE ARACINA HAYVAN TAŞIMA KAFESİ YAPTIRILMASI ,00 35 AV 310 TM30-35 UU 104 DAF VN 144 DAF SP 696 TM KN 621 DOBLO - 35 VN 302 DAF UE 976 FORD CARGO - 35 CJZ 29 TM CPU 91 FATİH 220/26 MARKA TAŞITLARA POMPA ENJEKTÖR AYAR İŞLEMLERİNİN YAPTIRILMASI ,22 24/ ADET TAŞIT KİRALAMA İŞİ ( ) İş Devam Ediyor.

12 12 25/ / / / VS 697 FATİH CPU 91 FATİH 220/26-35 VE 491 PRO 624 MARKA TAŞITLARA ŞANZIMAN VE MOTOR TAMİRİ YAPTIRILMASI ,00 75 ADET 4415 ASELSAN EL TELSİZİ BATARYA BLOĞU SATIN ALINMASI ,60 35 V 8650 HYUNDAI ERA TAŞITIN YETKİLİ SERVİSİNDE BAKIM VE ONARIMININ YAPTIRILMASI ,16 35 CUJ 80 PRO VS 687 FATİH VE 491 PRO 624 VİNÇ - 35 CPU 92 FATİH 170/25 DIŞ PİYASADA YAPTIRILMASI ,00 TOPLAM= ,09

13 13 22/D DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN ALIMLAR ve ÖDENEK GURUPLARI Taşıt Bakım ve Onarım Gideri = ,78 TL Diğer Bakım ve Onarım Giderleri = ,79 TL İş Makinesi Onarım Gideri = 1.357,00 TL Yakacak Alımları = ,52 TL Atölye Tesis ve Bakım Onarım Gideri = 7.788,00 TL Metal Ürün Alımları = ,00 TL TOPLAM = ,09 TL

14 14 Belediyemizde Kullanılmakta olan Haberleşme Cihazları 2010 yılı içinde Telsizler kodlanarak dağıtımı sağlanmış, Belediyemizde kullanılan telsiz ve bataryaların bakım ve onarımı yapılmıştır. Telsiz bataryaları yenilenmiş, ayrıca Belediyemizde bulunan ve gelecekte kullanmayı düşündüğümüz el telsizi ve sabit merkez telsiz adetleri belirlenmiş olup, 2011 yılı sonunda İBB Trunk Telsiz Sisteminden iletişim olanağı kalmayacağından dolayı yeni kurulacak olan APCO-25 standardında ki Sayısal Trunk Telsiz Sistemine geçilmesi düşünülmektedir. Gerekli yazışmalar yapılmış olup, alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

15 15 AMBAR BİRİMİ 2010 yılı içerisinde Belediyemizin tüm taşıtlarının tamir bakımında kullanılmakta olan malzemelerin Müdürlüğümüze ait Ayniyat Ambarına giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması ve kontrolünün yapılması Bilgisayar Sistemi ile tutulması Birimimiz tarafından yapılmıştır. Malzeme alımları, bir sisteme oturtularak gerekli olan malzemeler stok miktarları azami seviyeye düşüldükten sonra talep işlemleri yapılmıştır. Gerekli olan malzemelerin yeteri kadarı gerekli zamanda İkmal ve Bakım Onarım Biriminden talep işlemleri yapılmıştır. Alımı yapılan malzemeler Birimimiz tarafından Ambar girişleri yapılmıştır. Bu şekilde fazla ve lüzumsuz stoklar yapılmaktan kaçınılmıştır. Belediyemizin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere Müdürlüklerin ihtiyacı olan, akaryakıt (LPG Tüp Dolumu, Kırsal Motorin, Motorin, Kalorifer Yakıtı, Madeni Yağ vb.) motorlu hizmet araçlarının yedek parça, akü, lastik, oto boyası ve bunun gibi malzemelerin kayıtları ve dağıtımı Birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. İkmal ve Bakım Onarım Birimi ile koordineli olarak çalışılmaktadır. Müdürlüğümüz işçi personelin iş elbisesi, koruyucu eşya ve resmi kıyafet dağıtımı da Ambar Birimimizce yapılmaktadır YILI FAALİYETİ MALZEME GRUBU DEVİR TL GİRİŞTL ÇIKIŞ TL KALAN TL KIRTASİYE MALZEMELERİ GRUBU 1.616,01 539,14 804, ,10 TIBBI VE LABORATUAR SARF MALZEMELERİ GRUBU 0,00 118,00 118,00 0,00 YAKIT KATKILARI VE KATKI YAĞLAR GRUBU , , , ,65 TEMİZLEME EKİPMANLARI GRUBU 0,00 129,80 129,80 0,00 GİYECEK, MEVRUŞAT VE TUHAFİYE MALZEMELERİ GRUBU 0,00 889,80 666,24 223,56 BAKIM ONARIM VE TÜKETİM MALZEMELERİ GRUBU (CIVATA- 835, , ,27 694,94 SOMUN VB.) YEDEK PARÇALAR GRUBU , , , ,15 NAKİL VASITALARI LASTİKLERİ GRUBU , , , ,68 TEMİZLEME EKİPMANLARI GRUBU 0,00 102,66 102,66 0,00 DİĞER TÜKETİM AMAÇLI MALZEMELER 0,00 70,80 23,60 47,20 GENEL TOPLAM , , , ,28 DEVİR TL GİRİŞ TL ÇIKIŞ TL KALAN TL KIRSAL MOTORİN , , ,75 0,00 MOTORİN , , , ,14 KAL-YAK 0, , ,67 0,00

16 16 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Tarafından Tanzim Edilen Taşınır İşlem Fişleri YAPILAN İŞİN TÜRÜ Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlem Fişi (Giriş) Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlem Fişi (Çıkış) Kayıt Edilen Toplam Evrak ADET TAŞIT SEVK BİRİMİ Belediyemize ait tüm motorlu taşıtların ve iş makinelerinin ruhsat işleri, ruhsat yenileme işleri, taşıtların fenni muayene ve egzoz gazı ölçümleri zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçelerinin yenilenmesi vize işleri, Trafik belgesi, tescil belgesi, plaka değişim işleri, motor tetkik ve motor değişim işleri, taşıtlarda yapılan tadilat işlerindeki değişiklikleri ve tadilat proje işleri Trafik kazasına karışan taşıtların resmi işlemlerini takip edilerek ve hasarın giderilmesi sağlanmıştır. Ekonomik ömürlerinin tamamlamış taşıtların hurda işlemlerinin yapılması gibi işler birimimiz tarafından yürütülmektedir. Tüm taşıtlarımızın Trafik Şube Müdürlüğü, Taşıtlar Vergi Dairesi, Şoförler ve Otomobilciler Odası Makine Mühendisleri Odası vb. Kurum ve Kuruluşlarla ilgili tüm işlemlerinin yürütülmesi sağlanmaktadır. Belediyemiz müdürlüklerinin günlü ve saatli taşıt taleplerinin yanı sıra, Vilayet, Kaymakamlık, Sivil Savunma, Seçim Kurulu taşıt talepleri Birimimizce karşılanarak hizmet verilmiştir. Belediyemizce düzenlenen Kültür ve Sanat etkinliklerinde, İzmir Enternasyonal Fuarının açılışından kapanışına kadar Vilayet Makamının, Kaymakamlığın araç talepleri, Grup Sağlık Başkanlığınca düzenlenen aşı kampanyalarına Karabağlar Belediyesi Spor Biriminin taşıt talepleri vs. işler için taşıt temin edilmiştir. Mevcut resmi taşıtlarımıza ilaveten ihale ile sürücülü olarak taşıt kiralanması sağlanılmıştır. Hafta sonları ya da mesai bitimi çalışmalarda gerekli programlar yapılmış, aksaklıklara yer vermeden yada olumsuzlukları en aza indirerek gereken yapılmıştır. Şehir dışı görevlerde ise, görevlendirilen taşıt ve sürücülerinin yasal takibi Birimimizce programlanmış taşıt plakaları belirlenip, gerekli Başkan Olurları ve Mülk Amir onayları alınarak taşıtlar hazır tutulup ve sürücülerinde her türlü yolluk ücretleri, ihtiyaçları yasal açıdan görev kağıtları ve Başkan olurları birimimizce hazırlanarak görevlerinin yerine getirilmesinde sorun yaşanmamaları sağlanmıştır. Başkanlık Makamının çalışma programlarının yoğunluğunu yaşayan Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği faaliyetlerinde, etkinliklerinde ve gerçekleştirdikleri tüm hizmetlerde; açılış, tören, tiyatro, konser vb. faaliyetlerde ve tüm etkinliklerde taşıt talepleri yasal çerçevedeki her türlü isteklerin talebi karşılanmış ve gereken Birimimizin denetiminde gerçekleştirilmiştir. Günlü olarak şoförle beraber taşıtların temin edilmesi ve göreve gönderilmesi birimimiz tarafından gerçekleştirilmiş. Belediyemizin çeşitli Müdürlüklerinde ihtiyaç için kullanılmak üzere kiralanan taşıtlar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve kiralanan taşıtların şoförüyle beraber puantajın doğru biçimde tutulması ve aylık hakedişlerinin hazırlanması birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Yaptığımız bir kısım işlerin kısa dökümü aşağıdaki gibidir.

17 17 SIRA NO YAPILAN İŞİN TÜRÜ yılı süresince 41 adet taşıtın İzmir Konak Belediyesinden, İzmir Karabağlar Belediyesine Trafik Tescil Şube Müdürlüğü nde devir işlemleri yapılmıştır. 2 Belediyemize ait 67 adet taşıtın muayene(vize) işlemleri yaptırılmıştır yılı süresince taşıtlarımızın karışmış oldukları trafik kazalarına ait 17 adet dosyanın takibi yapılmıştır. 4 Belediyemize ait 120 adet taşıtın yıllık egzoz emisyon muayeneleri yaptırılmıştır. 5 Belediyemize ait 125 adet taşıt ve iş makinelerinin yıllık Zorunlu Mali Sorumluluk sigortaları yaptırılmıştır. 6 Belediyemize hibe edilen 1 adet taşıtın plaka, ruhsat ve devir işleri yaptırılmıştır 7 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 20 adet aracın ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle hurda işlemleri yaptırılmıştır. 8 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak amacıyla yeni alınan 3 adet iş makinesinin yıllık zorunlu trafik sigortası,ruhsat ve plaka işlemleri yaptırılmıştır. 9 Belediyemize ait 4 adet taşıtın Tadilat Projesi yapılmıştır. 10 Yeni alınan taşıtlarda, Trafik ve Tescil belgesi değişecek taşıtlarda ve devir yapılan taşıtlarda kullanılmak üzere 165 adet EK-1 formu kullanılmıştır. 11 Tüm araçlarımızın Trafik Şube Müdürlükleri, Taşıtlar Vergi Daireleri, Şoförler ve Otomobilciler odası, Makine Mühendisleri Odası vb kurum ve kuruluşlarla ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır yılı itibariyle Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 138 adet taşıt İkmal ve Bakım Onarım Birimine sağlıklı çalışmak üzere gönderilmiş tamir ve bakımları yaptırılmıştır yılı itibariyle Müdürlüğümüz otoparkında mevcut olan taşıtlarla Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere malzeme, araç-gereç ve Personel nakli işleri için sefer araç tahsis edilmiştir.

18 18 BELEDİYEMİZ TAŞIT ve İŞ MAKİNESİ FİLOSU MÜDÜRLÜKLER ULAŞIM TEMİZLİK FEN İŞLERİ PARKLAR MD. TOPLAM HİZ. MD. İŞLERİ MD. MD. KAMYON KAMYONET MİNİBÜS OTOBÜS OTOMOBİL CENAZE ARACI AMBULANS SU TANKERİ ÇÖP KAMYONU ÇÖP KAMYONETİ TIR-ÇEKİCİ VİNÇ-BOMLU VİNÇ DİSTRİBÜTÖR DORSE TRAKTÖR VİDANJÖR ARAZÖZ İŞ MAKİNESİ AKARYAKIT TANK KONTEYNIR YIKAMA ARACI MİKSER YOL SÜPÜRME ARACI TOPLAM SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN KİRALANAN TAŞITLAR MODEL ADET BİNEK 8 MİDİBÜS MİNİBÜS CAMLI KAPALI KASA KAMYONET 24 KAMYONET ÇİFT SIRA KABİNLİ 24 KAMYON 3 İŞ MAKİNESİ 4 TOPLAM 66

19 19 TAŞIT MODEL GRAFİĞİ YILI 2010; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; BELEDİYEMİZDE HİZMET VEREN ARAÇLARIN YAŞ ORTALAMASI 11,83 DÜR

20 20 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ FAALİYETLERİYLE İLGİLİ HARCAMALARIN GRAFİĞİ Taşıt Bakım ve Onarım Gideri = ,75 Akaryakıt ve Yağ Alımları = ,62 Büro ve İş Yeri Makine Teçhizat = 4.736,92 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri = ,79 Malzeme Giderleri = ,74 İş Makinası Onarım Gideri = 1.357,00 Yakacak Alımları = ,52 İşlet.Ruh.Öd.ve Ben.Giderler = ,12 Taşıt Kiralanması Giderleri = ,95 Metal Ürün Alımları = ,37 Atölye Tesis ve Bakım Onarım = 7.788,00 Sigorta Giderleri = ,19 TOPLAM = ,97 TL

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU 5. ULA IM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Belediyemiz birimlerinin günlü ve saatli araç ihtiyaçlar n n kar lanmas, hizmette kullan lan araçlar n Trafik Tescil i lerinin takip edilmesi, bu araçlar ve i makinelerinin

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdare adına tüm hukuki konulann yasal bazda takibi ve sonuçlandırılması ile birlikte, idare Encümen üyeliği görevini yürütmek, icra vasıtasıyla idare alacaklarını

Detaylı

Destek Hizmetleri. Müdürlüğü. faaliyet raporu 2013. Teftiş Kurulu. Müdürlüğü TEFTİŞ İŞLEMLERİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

Destek Hizmetleri. Müdürlüğü. faaliyet raporu 2013. Teftiş Kurulu. Müdürlüğü TEFTİŞ İŞLEMLERİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ Teftiş Kurulu TEFTİŞ İŞLEMLERİ Ümraniye Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Mülga 1580 sayılı Belediye yasasının 88.maddesine istinaden 27.03.1989 tarihinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Halen bir

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜR

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜR T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜR 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır.

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi 27.07.1943 tarih ve 4483 sayılı Yasa ile katma bütçeli bir idare şeklinde yönetilmek üzere bağlı bir işletme

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı T.C.

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kurum un yetki, görev ve sorumlulukları Tablo 1 18 de yer almaktadır. Tablo 1: Genel Müdür Görev, Yetki ve Sorumluluklar Genel Müdürlüğü temsil etmek.

Detaylı

Destek Hizmetleri. Müdürlüğü

Destek Hizmetleri. Müdürlüğü /// Etüt Proje 284 yapılan doğrudan temin sayıları; 494 adet mal alım işi, 169 adet hizmet alım işi, 72 adet yapım işi olarak gerçekleşmiştir. Sarf malzeme deposundaki ürünler, stok programı üzerinden

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON VE İLKELER 1. MİSYONUMUZ

I- GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON VE İLKELER 1. MİSYONUMUZ I- GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON VE İLKELER 1. MİSYONUMUZ Yasalarla belirlenmiş, görev ve yetkiler çerçevesinde, tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak, Stratejik öngörülürle yarının ihtiyaçlarını

Detaylı

T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI

T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2000 2 İ Ç İ N D E K İ L E R KONU BAŞLIĞI Sayfa No: İçindekiler 3 Önsöz

Detaylı

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Sayfa 1 / 101 ÖNSÖZ SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Erenler Belediyesi 1963 yılında kurulmuş olup Bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak

Detaylı

İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİZİKİ KONUM Başkanlığımız ; Daire Başkanlıkları Binası nda farklı kat ve bloklarda yer alan ofislerde çalışmalarını sürdürmektedir. Daire Başkanı Ofisi, Şube Müdürleri

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Belediye bilgisayar sistemi kullanıcıları için kullanıcı adları ve şifreler oluşturmak ya da iptal etmek, yetkilerine göre sistem kaynaklarına erişim sağlamak ya da kısıtlamak, (e-posta, programlar, veri

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitenin Araç İşletme Müdürlüğünün emrinde

Detaylı

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait;

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait; YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununca; Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması aşamasında, Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ilkeleri ile mali

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU Trabzon 2013 0 İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı