İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İhraççı Bilgi Dokümanıdır"

Transkript

1 MÜREKKEP MATBAACILIK MEDYA BASIM RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1

2 GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 İÇİNDEKİLER 1) İhraççı Bilgi Dokümanının Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler 5 2) Bağımsız Denetçiler 6 3) Seçilmiş Finansal Bilgiler 6 4) Risk Faktörleri 7 5) İhraççı Hakkında Bilgiler 11 6) Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler 12 7) Grup Hakkında Bilgiler 20 8) Maddi Duran Varlıklar Hakkında Bilgiler 21 9) Faaliyetlere ve Finansal Duruma İlişkin Değerlendirmeler 22 10) Eğilim Bilgileri 28 11) Kâr Tahminleri ve Beklentileri 29 12) İdari Yapı, Yönetim Organları ve Üst Düzey Yöneticiler 30 13) Ücret ve Benzeri Menfaatler 33 14) Personel Hakkında Bilgiler 34 15) Ana Pay Sahipleri 34 16) İlişkili Taraflar ve İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Hakkında Bilgiler 36 17) İhraççının Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler 38 18) Diğer Bilgiler 41 19) Önemli Sözleşmeler 41 20) Uzman Raporları ve Üçüncü Kişilerden Alınan Bilgiler 42 21) İncelemeye Açık Belgeler 43 22) Ekler 43 3

4 KISALTMA VE TANIMLAR ABD Doları, ABD$, USD Alkım Dergi Avro, Euro ASD A.Ş. BASEV BSMV ÇED EFT BİAŞ/Borsa GİP KAP KOSGEB KV Ltd. Ltd. Şti. md. MDV MKK No OSB ÖDA SFY SPK/Kurul SPKn Şirket/ Mürekkep Matbaa Takasbank Taraf Gazetecilik T.C TFKB TL TTK TTSG TSE TÜİK UFRS UV VUK YBBO : Amerikan Doları : Alkım Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. : Avrupa Birliği Para Birimi : Ambalaj Sanayicileri Derneği : Anonim Şirket : Basım Sanayi ve Eğitim Vakfı : Banka Sigorta Muameleleri Vergisi : Çevresel Etki Değerlendirmesi : Elektronik Fon Transferi : Borsa İstanbul A.Ş./BİAŞ : Gelişen İşletmeler Piyasası : Kamuyu Aydınlatma Platformu : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı : Kısa Vadeli : Limited : Limited Şirketi : Madde : Maddi Duran Varlık : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. : Numara : Organize Sanayi Bölgesi : Özel Durum Açıklaması : Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi : Sermaye Piyasası Kurulu : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu : Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo Televizyon İşletmeciliği A.Ş. : BİAŞ Takas ve Saklama Bankası A.Ş. : Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. : Türk Lirası : Türk Ticaret Kanunu : Türk Ticaret Sicili Gazetesi : Türk Standartları Enstitüsü : Türkiye İstatistik Kurumu : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları : Uzun Vadeli : Vergi Usul Kanunu : Yıllık Birleşik Büyüme Oranı ifade eder. 4

5 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz İhraççı Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo Televizyon İşletmeciliği A.Ş. Başar Arslan Yönetim Kurulu Başkanı Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mehmet Bedir Mustafa Çakmak Genel Müdür Takas ve Operasyon Uzmanı Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI 5

6 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo Televizyon İşletmeciliği A.Ş. nin , tarihli ve ara döneme ilişkin finansal tabloları Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, sorumlu ortak baş denetçi, Ali YÜRÜDÜ dür. Adresi, 19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza Kat:21 Şişli / İstanbul dur Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) VARLIKLAR Dönen Varlıklar Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar AKTİF TOPLAMI Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (54.411) Net Dönem Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(zararı) Hisse Başına Kazanç 2,357 2,8311 0,5066 Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 17 no lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek paylarının birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve 6

7 Pay Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek paylara yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Şirket in sürekliliğini önemli ölçüde etkileyen ilişkili taraf yapısı, Şirket in faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir Eylül 2013 döneminde, Şirket in satışlarının TL si (toplam satışların %98 i) Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Alkım Basım Yayın Dağıtım A.Ş. ye satışlardan oluşmaktadır. Bu nedenle, Şirket in sürekliliği, ilişkili şirketlerinin sürekliliğine bağlıdır. Bu yapısal etki nedeniyle, Şirket in ilişkili taraf şirketlerinde yaşanacak herhangi bir olumsuzluk, Şirket in fiili yapısını da aynı oranda etkileyecektir. Şirketin, Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 01 Mayıs 2012 tarihinde 10 yıl süreli Baskı Sözleşmesi imzalamıştır. Şirket ilgili baskı sözleşmesi çerçevesinde, 10 yıl boyunca Taraf Gazetecilik tarafından yayınlanan gazetenin Marmara Bölgesi basımını gerçekleştirecektir. Bu çerçevede Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin faaliyetlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar, Şirket in karlılığını aynı oranda etkileyecektir. Basım ürünlerine olan talebi azaltabilecek yeni ürünler, yeni teknolojik gelişmeler, yasal değişiklikler ve hükümetin alacağı kararlar ve uygulamalar, hammadde girdilerinin fiyatlarındaki dalgalanmalar Şirketin faaliyetlerini, cirosunu, karlılığını, mali durumunu olumsuz etkileyebilir. Önümüzdeki yıllarda dijital (kağıtsız) medya ve yayıncılığın ağırlığını daha da artırması durumunda tüketici veya kurumsal müşteri alışkanlıklarında değişiklikler olabilecektir. Elektronik yayıncılık ve medya ürünlerine yönelinmesi, ormanların tükenmesine yönelik çevresel endişeler nedeniyle kağıt tüketiminin azaltılması için tedbirler alınması ya da tüketici tercihlerinin bu yönde gelişmesi kağıda basılan kitap, dergi, gazete, eğitim malzemesi gibi ürünlere olan talebi uzun vadede olumsuz etkileyebilecektir. Temel eğitimdeki öğrencilere kitap, ders notu ve diğer basılı eğitim malzemelerinin yerine geçmek üzere tablet bilgisayar dağıtmaya yönelik planların hayata geçirilmesi kitap dergi vb. eğitime yönelik masaüstü yayıncılık ürünlerine olan talebi azaltabilecektir. Özel dershanelerin kapatılması durumunda Şirketin özellikle dershanelere yönelik ders kitabı, test materyalleri vb. ürünlerdeki masaüstü yayıncılık faaliyetleri olumsuz etkilenebilir, ciro ve karlılığı azalabilir İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: Sektörde irili ufaklı pek çok firmanın faaliyet gösteriyor olması, kayıt dışı faaliyetlerin haksız rekabet yaratması ve kapasite fazlasının bulunması rekabetin kızışmasına ve kar marjlarının baskılanmasına neden olabilir. Özellikle masa üstü yayıncılık alanında merdiven altı tabir edilen kayıt dışı üretim kapasitesinin yüksek seviyede olması söz konusu Pazar segmentinde karlılığı ciddi ölçüde baskılamaktadır. Şirketin içine bulunduğu sektörde yoğun bir rekabet söz konusudur. Bu rekabet şirketin kar marjlarının daralmasına, yok olmasına ve bazı durumlarda müşterilerini kaybetmesine yol açabilir. 7

8 Sektörün kritik hammadde girdilerinden olan kağıt fiyatlarında yaşanabilecek önemli dalgalanmalar karlılık üzerinde olumsuz etki yapabilir. Türkiye kağıt ihtiyacının önemli bir kısmını ithal etmektedir. Kağıt hammaddesi fiyatları da uluslararası piyasalarda belirlenmektedir. Bu nedenle kağıt girdi maliyetleri döviz cinsindendir. Fiyatlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların girdi maliyetlerinde neden olabileceği yükselişlerin -özellikle masaüstü yayıncılıktaki sert rekabet koşulları nedeniyle- satış fiyatlarına yansıtılamaması ihtimali mevcuttur. Dünya ve Türkiye de tahmin edilemeyen ekonomik ve siyasal gelişmeler sektörü olumsuz etkileyebilir Diğer riskler: Kredi Riski: Kredi riski, karşı tarafların Şirketin finansal araçlarından kaynaklanan vade koşullarını yerine getirememesinden kaynaklanmakta olup, eğer varsa taşınan değerleriyle sınırlıdır. Şirket in ara dönemine ait maruz kalınan azami kredi riski, ticari alacaklarda TL, Ticari diğer taraf alacakları TL ve ilişkili taraf diğer alacakları TL dir. Şirket in bankadaki mevduat tutarı TL dir. Şirketin 30 Eylül 2013 ara dönem itibariyle vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş ilişkili taraflardan ticari alacağı TL tutarındadır. Şirket in tarihine ait maruz kalınan azami kredi riski, ticari alacaklarda TL, ilişkili taraflara ait diğer alacaklarda TL ve bankadaki mevduat tutarı 857 TL dir. Şirketin vadesi geçmiş ticari alacağı bulunmamaktadır. Şirket in tarihine ait maruz kaldığı azami kredi riski, ilişkili taraf ticari alacaklarda TL, diğer taraf ticari alacakları TL, mevduat alacakları TL ve bankadaki mevduat tutarı TL dir tarihi itibari ile vadesi geçmiş ticari alacağı bulunmamaktadır. Likidite Riski Likidite riski, Şirket in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket in tarihi itibariyle 1-5 yıl arası TL, 3-12 ay arası TL, 3 aydan kısa TL olup, toplam TL finansal yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler; finansal borç, finansal kiralama yükümlülükleri, ticari borçlar, diğer borçlar ve ertelenmiş gelirlerden oluşmaktadır. Şirket in tarihine ait finansal yükümlülükleri toplam TL tutarındadır. Söz konusu yükümlülüklerin vade ve tutarı; 1-5 yıl arası TL, 3-12 ay arası TL ve 3 aydan kısa TL şeklindedir. Şirket in 2012 yılına ait yükümlülükleri; finansal kiralama, ticari, diğer borçlar ve ertelenmiş gelirlerden oluşmaktadır. Şirket in tarihine ilişkin türev olmayan finansal yükümlülük toplamı TL dir. 8

9 Şirket in ara döneme ait dönen varlıkları TL, kısa vadeli yükümlülük toplamı TL seviyesindedir. Söz konusu durumda Şirket in dönen varlıklardan kısa vadeli yükümlülüklerin çıkarılmasıyla hesaplanan net işletme sermayesi TL seviyesindedir. Kur Risk Şirketin parasal döviz yükümlülükleri ve parasal döviz alacaklarını aşmakta; kurların yükselmesi durumunda, Şirket yabancı para riskine maruz kalmaktadır. Kur riskine duyarlılık 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle olan bilanço pozisyonuna göre, Türk Lirası yabancı paralar karşısında %10 oranında değer kaybetseydi / kazansaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para biriminden olan varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı zararı / karı sonucu net kar TL daha düşük / yüksek olacaktı. 30 Eylül 2013 Kar / Zarar (TL) Yabancı paranın değer kaybetmesi Yabancı paranın değer kazanması 1-ABD Doları net varlık / yükümlülüğü ( ) ABD Doları riskinden korunan kısım (-) ABD Doları Net etki (1+2) ( ) Eur net varlık / yükümlülüğü (3.909) Eur riskinden korunan kısım (-) Eur Net etki (4+5) (3.909) TOPLAM (3+6) ( ) Aralık 2012 tarihi itibariyle olan bilanço pozisyonuna göre, Türk Lirası yabancı paralar karşısında %10 oranında değer kaybetseydi / kazansaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para biriminden olan varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı zararı / karı sonucu net kar TL daha düşük / yüksek olacaktı. 31 Aralık 2012 Kar / Zarar (TL) Yabancı paranın değer kaybetmesi Yabancı paranın değer kazanması 1-ABD Doları net varlık / yükümlülüğü ( ) ABD Doları riskinden korunan kısım (-) ABD Doları Net etki (1+2) ( ) TOPLAM (3) ( ) Aralık 2011 tarihi itibariyle olan bilanço pozisyonuna göre, Türk Lirası yabancı paralar karşısında %10 oranında değer kaybetseydi / kazansaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para biriminden olan varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı zararı / karı sonucu net kar TL daha düşük / yüksek olacaktı. 31 Aralık 2011 Kar / Zarar (TL) Yabancı paranın Yabancı paranın 9

10 değer kaybetmesi değer kazanması 1-ABD Doları net varlık / yükümlülüğü ( ) ABD Doları riskinden korunan kısım (-) ABD Doları Net etki (1+2) ( ) TOPLAM (3) ( ) Sermaye Riski Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Şirket sermayeyi borç / toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 2012, 2011 yılları ve ara dönem itibariyle net borç / toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir: Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) Toplam borçlar Eksi: Hazır değerler (4.498) (2.496) (5.965) Net borç Toplam öz sermaye Toplam sermaye Net Borç / Toplam Sermaye oranı 48% 36% 57% Satışlara ilişkin yoğunlaşma riski Şirket in satışları ve müşterilerine bakıldığında bazı müşterilerin satışların içindeki payının yüksekliği sebebiyle önemli bir yoğunlaşma riski yarattığı görülmektedir. TFRS 8 Faaliyet Bölümleri standardına göre; Eğer, tek bir işletme dışı müşteri ile yapılan işlemlerden elde edilen hasılat, işletmenin hasılatının yüzde 10 u veya daha fazlası kadarsa, işletme, bu durumu, buna benzer her bir müşteriden elde edilen hasılatın toplam tutarını ve hasılatları raporlayan bölüm veya bölümlerin hangileri olduğunu açıklar. (Şirket in Bağımsız Denetim Raporu Ek 1 de verilmiştir.) Eylül 2013 döneminde, Şirket in satışlarının TL si (toplam satışların %98 i) Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Alkım Basım Yayın Dağıtım A.Ş. ye satışlardan oluşmaktadır ( Eylül 2012: TL (toplam satışların %68 i), Eylül 2011: TL (toplam satışların %45 i)). 10

11 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı: Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği Anonim Şirketi İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: İhraççı nın Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi: Caferağa Mah. Damga Sok. No:23-25 K:3 Kadıköy-İstanbul Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil numarası: şeklindedir İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: İhraççı süresiz olarak kurulmuştur. İhraççının kuruluşunun ticaret siciline tescil edildiği tarih dır İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Ticaret Unvanı : Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği Anonim Şirketi Hukuki Statüsü : Anonim Şirket Merkez Adresi : Caferağa Mah. Damga Sok.No:23-25 K:3 Kadıköy-İstanbul Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları İhraççının kurulduğu Ülke : Türkiye Telefon ve Faks Numaraları : Tel: (216) Faks: (216) İnternet Adresi : İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, tarihinde Mürekkep Matbaacılık A.Ş. unvanı ile kurulmuştur. Şirket, 2010 yılında ticari unvanını Mürekkep Matbaacılık A.Ş. den Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirmiştir tarihinde tescil edilerek ( 01 Kasım 2010 tarih ve 7680 sayı T.T.S.G.) Tevfik bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2/A Küçükçekmece/İstanbul ve tarihinde tescil edilerek Çankırı Korgun Organize Sanayi Bölgesi 12 Ada 6 Parsel Korgun/Çankırı adreslerinde şube işyerleri açmıştır. Şirketin Küçükçekmece şubesi, Taraf Gazetesi nin Marmara bölgesi baskısını yapmaktadır. 11

12 5.2. Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: 2010 Yatırımın Yeri İstanbul Küçükçekmece Yatırımın Niteliği Makine (Matbaa gazete v.s.baskı makinesi 5 üniteli ) Tamamlanma Derecesi 100% Yatırımın Tutarı ,89 $ Yatırımın Finansman Şekli %100 Banka Leasing (TFKB) İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: 2013 Yatırımın Yeri Çankırı Korgun OSB. Yatırımın Niteliği Makine (Matbaa gazete v.s. baskı makinesi 5 üniteli ) Tamamlanma Derecesi %90 Yatırımın Tutarı ,56 $ Yatırımın Finansman Şekli %100 Banka Leasing (TFKB) İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1. Ana faaliyet alanları: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş, gazete, dergi, mecmua, kitap, broşür ve benzeri her türlü mevkutenin baskıya hazırlanması, basılması, bastırılması, yayınlanması, dağıtılması, dağıttırılması, ithal ve ihracının yapılması, yurt içinde pazarlama ve ticaretinin yapılmasının yanı sıra, basım, yayın ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili hazırlama, basım, dağıtım, pazarlama ve ambalajlama konularında her nevi matbaa ve tesis kurulması, kurulu tesislerin satın alınması, bunların işletilmesi ya da işlettirilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, bu tesisler için gerekli makine, demirbaş, yedek parça 12

13 elektronik alet ve makinelerle bunlara ait aksam ve aksesuarların üretilmesi, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretinin yapılması konularında faaliyet göstermektedir. Her türlü mevkutenin baskıya hazırlanması ve basılması için gerekli mamul ve yarı mamul emtianın, bu arada mürekkep, boya, kağıt, karton, film, makine, motor, teçhizat, yedek parça, alet, edevat ve sair malzemenin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, bu amaçla sınai ve ticari tesisler kurulması, alınıp satılması, kiraya verilmesi, kurulmuş olanlara ortak olunması da Şirket in faaliyet gösterdiği alanlar arasında yer almaktadır. NET SATIŞLAR (TL) Mamul Grubu 2013/ HURDA KALIP SATIŞI , , ,20 BASKI GELİRİ , , ,30 GAZETE SATIŞI , ,96 - GAZETE KAGIDI SATIŞI , ,60 - KAĞITLI BASKI GELİRİ , TEMEL ESER SATIŞI , , TEMEL ESER CİLT BEDELİ ,00 - KAĞIT SATIŞI ,50 - NAKLİYE , TOPLAM , , , Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Basım Yayım Sektörü Türk basım yayın sektörü 1950 li yıllarda tipo teknolojisi kullanımıyla bir sanayi niteliğine bürünmeye yönelmiştir. Bu dönemin başlarında çoğu küçük olan işletmelerin sayısı e yakın iken dönemin sonlarına doğru e ulaşmış, orta ve büyük ölçekli işletmeler de oluşmaya başlamıştır lı yılların ortasında ofset teknolojisi devreye girmiş, sektör yeni bir büyüme dönemi geçirmiş, 1970 yılına gelindiğinde işletme sayısı 189 u orta ve büyük ölçekli olmak üzere adete ulaşabilmiştir yılları arasında sektörün gelişiminde iki ana eğilim göze çarpmaktadır. Bir yandan, ofset teknolojisi yurtiçinde daha da yaygınlaşmıştır. Öte yandan Avrupa ülkelerinin hızla modern ofset makinalarına geçmesiyle önemli miktarda tipo teknolojili eski makina gelişmekte olan ülkelere transfer edilmiştir. Böylece söz konusu dönemde işletme sayısı hızla artmış, 1980 de e, 1985 te u küçük ölçekli, 278 i ise orta ve büyük ölçekli olmak üzere adete ulaşmıştır. 13

14 1985 yılından itibaren Türk basım yayın sanayisi teknoloji odaklı olmak üzere üçüncü gelişme aşamasına girmiştir. Tipo teknolojisinden ofset teknolojiye yoğun bir geçiş başlamıştır. İşletme sayıları hızla artarak 1990 yılında 5.564, 1995 te 6.269, 1997 de 7.224, 2002 de ise e ulaşmıştır. Sektördeki istihdam ise 1990 yılındak iken 2002 yılında kişi olmuştur. Matbaa sektörü 2009 yılının son çeyreğinde yaşanan global krizin etkileri ile birlikte gerilemiş olup, bu süreçte çok sayıda matbaa kepenk kapatmıştır yılı öncesinde civarında olduğu bilinen matbaa sayısının 2009 sonrasında 6-7 bin adet seviyelerine gerilediği tahmin edilmektedir. Global krizinin yanı sıra son yıllarda artan büyük ölçekli ve organize matbaacılık faaliyetleri ve sektörde yaşanan yoğun rekabet, küçük ölçekli firmaların ayakta kalmasını zorlaştırmaktadır yılında, krizin öncelikle finans krizi olarak tanımlanması şirketleri ciddi tasarruf önemlerine itmiştir. Bu önlemler de öncelik matbuat ve diğer promosyon harcamalarındadır. Bu nedenle sipariş miktarlarında düşüşler gözlenmiştir. Bu rekabet koşullarında matbaacı aleyhine işleyen bir diğer gelişme ise tedarikçilerin haklı nedenlerle vadeleri kısma isteği olmuştur. Buna karşın matbaaların kendi müşterilerine karşı bu konuda yaptırımı mevcut rekabet koşullarında oldukça zayıf kalmıştır. Basım yayın sanayisi işyeri sayısı ve istihdamına ilişkin en son veriler TÜİK in yayınladığı 2010 yılına ilişkin Sanayi ve Hizmet İstatistikleri raporundan derlenmiştir. Basım Yayın Sanayisi İşyeri Sayısı ve İstihdam Yıllar Şirket % Değ. İşletme % Değ. Çalışan % Değ. Sayısı Sayısı Sayısı %17, %15, %11, %37, %36, %40, %3, %3, %2, %51, %7, %6, %31, %0, %1, %7, %6, %3, %0, %0, %1,0 (TÜİK Basım Yayım Sanayisi Pazar Büyüklüğü) TÜİK verilerine göre Basım Yayım Sanayisi ciro büyüklükleri reklam gelirlerini de içermektedir. Reklam verenler Derneğinin yayınladığı reklam gelirleri çıkartıldıktan sonra Basım Yayım sanayisinin gerçek ciro büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda sektörün cirosu gösterilmiştir. TÜİK verileri en son 2010 yılı için mevcuttur. Yıllar Basım Yayım Sanayisi Ciro Büyüklüğü (mln TL) Reklam Gelirleri (mln TL) 14 Basım Yayın Sanayisi Reklam Geliri Hariç Ciro (mln TL) Basım Yayın Sanayisi Reklam Geliri Hariç Ciro (mln ABD$)

15 Türkiye basım yayım pazar büyüklüğüne ulaşabilmek için yurtiçi basım yayım firmalarının reklam geliri hariç ciro büyüklüklerinden sektörün ihracatını çıkarmak ve ithalatını eklemek gerekmektedir. Yıllar Yurtiçi Firmaları n Cirosu (mln ABD$) - (İhracat) + (İthalat) Pazar Büyüklüğü Basım Yayım Sektörünün Alt Sektörleri Basım yayım sektörünün hizmet verdiği iç pazar büyüklükleri ve nitelikleri itibari ile beş büyük alt pazardan oluşmaktadır. - Gazete, kitap, dergi vb. yayım işleri - Gazete, kitap, dergi vb. basım işleri - Ambalaj baskıları - Diğer basılı ve baskılı ürünler - Reklam ve yaratıcı sektör ürünleri Şirket bu alt sektörlerden sadece bir tanesinde, gazete, kitap ve dergi basımı nda faaliyet göstermektedir. Ülkemizde gazete ve dergilerin ücretli ve ücretsiz olma durumuna göre yıllık tiraj gelişimleri aşağıdaki tabloda görülmektedir: Gazete ve dergilerin ücretli-ücretsiz olma durumuna göre yıllık tiraj sayısı (Adet) Yayın türü Ücretli % Ücretsiz % Toplam % Gazete Dergi Toplam Yayın türü Ücretli % Ücretsiz % Toplam % Gazete Dergi Toplam Yayın türü Ücretli % Ücretsiz % Toplam % Gazete

16 Dergi Toplam Yayın türü Ücretli % Ücretsiz % Toplam % Gazete Dergi Toplam Kaynak: TÜİK sanayi istatistikleri 2009 Kamu Kurumları, Belediyeler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Sosyal Yardım Kurumlarının dağıttıkları ücretsiz gazete ve dergiler hariç bırakıldığında ise son yıllarda yaşanan tiraj gelişimi aşağıdaki tablo ve grafikten izlenebilir. Ücretli Gazete ve dergilerin yıllık tiraj sayısı (Adet) Gazete Dergi Toplam Kaynak: TÜİK sanayi istatistikleri Kaynak: TÜİK sanayi istatistikleri Tablolardan ve grafikten de görülebileceği üzere, gazete ve dergi tirajları yıllık bazda dalgalanma göstermekle birlikte 2012 yılı toplam tirajı 2009 yılına göre sadece %1.8 oranında artış sağlayabilmiştir. Bunun çeşitli sosyolojik ve ekonomik nedenleri vardır. Ülkemizde okuma alışkanlığının ve ekonomik alım gücünün düşük olmasının yanı sıra, gelişen teknolojik alt yapılar nedeniyle alım gücü yüksek kesimin ise dijital yayıncılığa yönelik artan ilgisi bu nedenler arasında sayılabilir. Son beş yılda ülkemizde hane halkının gazete, kitap ve kırtasiye harcamaları ve bu harcamaların artış oranları aşağıdaki tabloda görülebilir. Yukardaki tiraj verileriyle karşılaştırıldığında, hane halkı harcamalarındaki artışın önemli kısmının kırtasiye harcamalarından geldiği sonucunu çıkartmaktayız. Hane Halkı Tüketim Harcaması (TL) Yıllar Gazete, Kitap ve Kırtasiye Artış (%)

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.100.000 TL den 2.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2014 1 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş İzahname (Bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2015 1 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir

Detaylı

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı 27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI

İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI Varantlar Sertifikalar Senetler İçin Deutsche Bank AG Londra Şubesi nden ( Deutsche Bank veya İhraççı ) İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANI Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. 2013

AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 18.000.000 TL den 36.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR YIL: 2010 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANANAYİ TİCARET Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ DEĞİLDİR. ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 30/10/2014 tarih ve 31/1035 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2013 1 VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 25/10/2013

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı