T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS ESASLI BÜTÇE STRATEJiK PLAN FAALiYET RAPORU

2

3 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4

5 İÇINDEKILER GENEL BİLGİLER 8-17 A- YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR B- TEŞKILAT YAPISI C- BEŞERİ KAYNAKLAR D- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR E- KURUMUN ARAÇ, BİNA ENVANTERİ VE DİĞER VARLIKLARI F- KARDEŞ ŞEHİRLER VE ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR PERFORMANS BİLGİLERİ A- MİSYON BİLDİRİMİ B- VİZYON BİLDİRİMİ C- TEMEL DEĞERLER D- AMAÇ VE HEDEFLER E- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYET/PROJELER F- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI G- DİĞER HUSUSLAR

6 6

7 BAŞKAN'DAN Değerli Sancaktepeliler Bizler vatana, millete, devlete sevdalı hizmet erleriyiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu sevda ile hareket ettik; Sancaktepemize hizmet için, milletimize hizmet için canla başla çalıştık, ürettik. İlçemizi kısa bir sürede İstanbul un en hızlı gelişen, en sağlıklı büyüyen, en gözde ilçesi haline getirdik. Bilmenizi isterim ki, bu gelişim sizlerin eseridir. Sizlerin katılımıyla ilçemizi ortak akıl ile yönettik. Kent Konseylerimizde, Şafak Yürüyüşlerimizde, Halk Günlerimizde, Esnaf Ziyaretlerimizde, STK Buluşmalarımızda, Çağrı Merkezlerimizde, Sosyal Medya İletişim Platformlarımızda ve mümkün olan her mecrada bize ulaştırdığınız talep, görüş, ihtiyaç ve öneriler, hizmetlerimizi planlarken pusulamız oldu. Ortak akıl demek, aynı zamanda paylaşım, dayanışma, birlik ve beraberlik demektir. Birlik ve beraberliğin devamı ise ancak ve ancak şeffaflık ile mümkündür. Bu yüzden icraatlarımızı mümkün olan her platformda sizlerle paylaşıyoruz. Bu performans kitabı da, bizim şeffaflık hassasiyetimizin bir yansımasıdır. Sevgili Hemşehrilerim, İlçemiz artık; imar problemleri çözülmüş, kentsel dönüşümde dev adımlar atan, ulaşım, sağlık, eğitim yatırımlarında tarih yazan; sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle örnek gösterilen modern bir kent. Cadde ve sokaklarımızdaki gelişim, bu modernliğin tüm renklerini yansıtıyor. Park, bahçe ve donatı alanlarımızla doğal güzellikleri günlük yaşamınızın ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Hizmete açtığımız yepyeni Sosyal Yaşam Alanları ile sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebilmenize vesile oluyoruz. Yeni açılan Kültür ve Sanat Merkezlerimiz, Gençlik Merkezlerimiz; milli ve manevi değerlerimize uygun sanatsal faaliyetler, anma programları, bilinçlendirici seminer ve sempozyumlarla dolup taşıyor. Bu merkezlerimiz, aynı zamanda ulusal ve uluslararası çapta organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Dünya standartlarındaki Spor Komplekslerimizde; yüzmeden uzak doğu sporlarına, güreşten voleybola kadar hemen her spor dalında geleceğin dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları yetişiyor. Tam çocuğumuz, Bilgi Evlerimizin onlara sağladığı olanaklarla, aydınlık yarınlara hazırlanıyor. Anadolu Yakası nın ilk ve tek Bilim Deney Merkezi ve Gözlemevi ile geleceğin İbni Sinalarının, Farabilerinin tohumlarını ekiyoruz. Ödüllü projemiz Genç Gelecek ile gençlerimizi spordan sanata, bilimden teknolojiye her alanda ilim ve irfan sahibi yapıyor; özgüvenli bireyler olarak 2023 lere, 2053 lere, 2071 lere hazırlıyoruz. Bir başka ödüllü projemiz olan Mutlu Evler Merkezimiz, Mahalle Annelerimiz önderliğinde kadınlarımızı bilinçlendirerek, sağlıklı ve mutlu toplum yapımızın sürmesine öncülük ediyor. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik sosyal faaliyetlerimizle onların geleceğine ışık tutuyoruz. Sanat ve Meslek Edindirme Kurs Merkezlerimizde, kadınlarımız altın bileziğe kavuşuyor. İş arayan gençlerimiz, Kariyer Merkezimiz ve İstihdam Odaklı Meslek Edindirme Kurslarımız sayesinde bölgemizdeki çeşitli işyerlerine yönlendiriliyor, iş sahibi yapılıyor. Sevgi Mağazası, Aşevi, Engelliler Dinlenme Evi, Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi, Evde Temizlik Hizmeti, Evde Bakım Hizmeti, Hasta Nakil Hizmeti, Okul ve İbadethane Temizlikleri gibi öncü sosyal projelerimizle yerel yöneticilikte hep bir adım öndeyiz. Birbiri ardına açtığımız Aile Sağlığı Merkezleri ve Ücretsiz Sağlık Tarama Hizmetlerimizden 7 den 70 e tüm halkımız faydalanıyor. Toplu Nikah ve Toplu Sünnet Şölenlerimizle yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mutluluklarına yardımcı oluyoruz. Mahalle Şenliklerimiz, Ramazan Etkinliklerimiz büyük Sancaktepe ailesi olarak bir arada olmanın keyfini paylaştığımız organizasyonlar oluyor. Modern belediyeciliğin tüm olanaklarını; Çağrı Merkezimiz, Çözüm Masamız, Smart TV, Mobil ve E-Devlet uygulamalarımızla sizlerin sorunlarına çözüm üretmek için kullanıyoruz. Yerli yabancı yatırımları çeken bir CAZİBE MERKEZİ haline gelen ilçemiz, kalkınma ivmesiyle artık İstanbul da bir yıldız gibi parlıyor. Bu gurur hepimizin. İnşallah bu başarıyı gelecek yıllarda da sürdüreceğiz. Gelişime devam diyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Selam, sevgi ve muhabbetlerimle İsmail Erdem Sancaktepe Belediye Başkanı 7

8

9 1 GENEL BİLGİLER

10 A- YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Türkiye de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu nda düzenlenmiştir sayılı 14. maddesine göre belediyelerin görev ve sorumlukları: 1- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 2- Devlete ait, her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 3- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 4- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 5- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır sayılı kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazları: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Borç almak, bağış kabul etmek. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez sayılı kanunun 16. maddesine göre, belediyeye tanınan muafiyetler: Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Belediyeler, Belediye Kanunu ile kendilerine tanınan hak, yetki ve imtiyazları ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla kullanır. 10 [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ]

11 B- TEŞKILAT YAPISI Aşağıda yer alan organizasyon şemasından da görüleceği üzere, Sancaktepe Belediyesi 7 Başkan Yardımcısına dağıtılmış toplam 22 adet Müdürlükten oluşmaktadır. Sancaktepe Belediye Meclisi nin üye sayısı ise 37 dir. Belediyemiz, mevcut organizasyon yapısı ile etkin bir şekilde hizmetlerini sürdürmekte ise de, değişen şartlar ve hizmet önceliklerine göre, norm kadro standart ve ilkelerine bağlı kalınmak şartıyla organizasyon yapımızda değişiklikler yapılması gündeme gelebilir. ORGANİZASYON ŞEMASI SANCAKTEPE Belediye Başkanı İsmail ERDEM Belediye Meclisi Belediye Encümeni Başkan Yardımcısı ve Danışmanı Mehmet GENÇ Özel Kalem Şenol ÇELİK Teftiş Kurulu Seyfeddin ERGİN Strateji Geliştirme Hilmi YAZICI Başkan Yardımcısı M. Ali CANKATAR Başkan Yardımcısı Av. T. Yusuf UÇAR Başkan Yardımcısı Rıfkı BEKTAŞ Başkan Yardımcısı Hasan KAMAL Başkan Yardımcısı Hamdullah ARVAS Başkan Yardımcısı Selçuk BOSTAN Mali Hizmetler Yusuf GİRGİN Bilgi İşlem Mevlüt YEŞİLOĞLU Fen İşleri Mustafa AKDOĞAN Ruhsat Denetim Ayhan ÇİÇEK İnsan Kaynakları ve Eğitim Mehmet ÇELİK İmar ve Şehircilik Ömer YAZICI Destek Hizmetleri Yüksel ÇELİK Yazı İşleri Mustafa TEPE Park ve Bahçeler Çelik KILIÇ Kadın ve Aile Hizmetleri Filiz SAKAL Temizlik İşleri Şahin İNCE Yapı Kontrol Ednan KAYA Kültür ve Sosyal İşler Mehmet Emin YAVUZ Zabıta Yusuf ÇELİK Sosyal Yardım İşleri Leyla BALMUMCU Plan ve Proje Ragıp ÇETİNKAYA Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Abdulhamit KAYGISIZ Kütüphane Yavuz KUL Hukuk İşleri Engin KAPLAN [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ] 11

12 C-BEŞERİ KAYNAKLAR TABLO 1: SANCAKTEPE BELEDIYE BAŞKANLIĞI PERSONEL KADRO DURUMU Memur Sözleşmeli İşçi Toplam Sayı Oran Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Kadın 65 %19,88 2 %40 13 %10,57 80 %17,58 Erkek 262 %80,12 3 % %89, %82,42 Toplam Grafik 1: Sancaktepe Belediye Başkanlığı Personel Kadro Durumu Eğitim Durumu TABLO 2: SANCAKTEPE BELEDIYE BAŞKANLIĞI PERSONELININ EĞITIM DURUMU Memur İşçi Sözleşmeli Toplam Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde İlkokul 3 0, , ,99 Ortaokul 12 3, , ,84 Lise 80 24, , ,64 Ön Lisans 63 19,27 9 7, ,04 Lisans , , ,10 Yüksek Lisans 13 3,98 5 4, ,95 İlköğretim 1 0,81-1 0,22 Okuma Yazma 1 0,81-1 0,22 Toplam Grafik 2: Sancaktepe Belediye Başkanlığı Personelinin Eğitim Durumu 12 [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ]

13 TABLO 3: SANCAKTEPE BELEDIYE BAŞKANLIĞI HIZMET SINIFLARI Hizmet Sınıfları Memur İşçi Sözleşmeli Toplam Yüzde GİHS-Genel idare Hizmetleri Sınıfı AHS Avukatlık Hizmetleri Sınıfı SHS-Sağlık Hizmetleri Sınıfı THS-Teknik Hizmetleri Sınıfı YHS-Yardımcı Hizmetler Sınıfı HSOP-Hizmet Sınıfı Olmayan Pers.(işçi) , , , , , ,03 Genel Toplam Grafik 3: Sancaktepe Belediye Başkanlığı Hizmet Sınıfları Grafiği [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ] 13

14 TABLO 4: SANCAKTEPE BELEDIYE BAŞKANLIĞI PERSONEL YAŞ DAĞILIMI Yaş Aralığı Memur Sözleşmeli İşçi Toplam Yüzde Yaş Arası , Yaş Arası , Yaş Arası ,90 51 Yaş Üzeri ,03 Toplam Grafik 27: Sancaktepe Belediye Başkanlığı Personel Yaş Dağılımı D- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR TABLO 5: SANCAKTEPE BELEDIYESINDE BILGISAYAR VE DIĞER DONANIM SAYILARI Donanım/Malzeme Adı 2013 Yılı (Adet) Rack Server 7 Tower Server 1 Bilgisayar (PC) 1076 Dizüstü Bilgisayar 88 Modem 50 Yazıcı (Printer) 341 Firewall 2 Tarayıcı (Scanner) 16 Fotokopi 43 Fax 7 Access Point 15 Veri Depolama Ünitesi 3 Switch / Router Ethernet Switch (48 Portlu) 40 Ethernet Switch (24 Portlu) 3 14 [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ]

15 E-KURUMUN ARAÇ, BİNA ENVANTERİ VE DİĞER VARLIKLARI Sancaktepe Belediye Başkanlığı nın fiziki altyapısı belediyenin sahip olduğu hizmet binaları ile araçlar olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. i- Hizmet Binaları TABLO 6: BELEDİYE HİZMET BİNALARI LİSTESİ S NO BÖLGE ADA / PARSEL 1 SAMANDIRA 7393/6 3 SAMANDIRA 6597/7 4 SAMANDIRA 6599/1 5 SAMANDIRA 7777/Park 6 SAMANDIRA 2b Hazine 8 SAMANDIRA 6285/Park 9 SAMANDIRA 7571/Park 10 SAMANDIRA 8300/Park 11 SAMANDIRA 8377/Park 12 SAMANDIRA Park 13 SAMANDIRA 7506/Park 14 YENİDOĞAN 484/9 15 YENİDOĞAN 484/18 16 YENİDOĞAN 484/9 17 YENİDOĞAN 484/9 BİNA ADI Belediye Binası Samandıra K. Merkezi Makine İkmal Binası Sosyal Tesis Binası Belediye Hizmet Binası Sancaktepe Belediyesi Şehir Stadı Kafeterya Binası Kafeterya Binası Kafeterya Binası Kafeterya Binası Kafeterya Binası Kültür Merkezi Ek Hizmet Binası Aş Evi Ve Kurs Merkezi Spor Kompleksi 18 SARIGAZİ 157/Park İdari Bina 19 SARIGAZİ 49/7 20 SARIGAZİ 42/5 21 SARIGAZİ 710/Park 22 SARIGAZİ 0/1948 Genco Erkal Kült.Merk. Belediye Binası Hacı Bektaşı Veli Bilgi Evi Mevlana Bilgi Evi KULLANIM AMACI Ek Hizmet Binası Kültür Hizmetleri Makine Araç Parkı Damatris Restaurant Ek Hizmet Binası Spor Kompleksi Sancaktepe Parkı Engelliler Parkı KAT ADEDİ ODA SAYISI BİNA ALANI (m²) MAHALLE Abdurrahmangazi Eyüp Sultan Eyüp Sultan Eyüp Sultan Akpınar Abdurrahmangazi Eyüp Sultan Osmangazi Fatih Parkı Fatih Atatürk Parkı Abdurrahmangazi A.Gazi Parkı Abdurrahmangazi Kültür Hizmetleri Zabıta Sosyal Hizmetlerde Spor Hizmetleri Sarıgazi Garajı Kültür Hizmetleri Başkanlık Binası Eğitim Hizmeti Eğitim Hizmeti Yenidoğan Yenidoğan Yenidoğan Yenidoğan Sarıgazi Meclis Meclis Atatürk Emek ADRESİ Abdurrahmangazi Mh. Osmangazi Cad. ( M²) Eyüpsultan Mh.Osmangazi Cad. ( M²) Eyüpsultan Mh. Ulubatlı Hasan Cad. ( ) Eyüpsultan Mh. Akpınar Sk. Akpınar Mh.Şehit Hasan Genç Cad. Abdurrahmangazi Mh. Sevenler Cad. Vişne Sk. Eyüpsultan Mh.Ulubatlı Hasan Cd. Başkent Sk. Osmangazi Mh. Bilal-İ Habeşi Cad. Fatih Mh. Yakacık Cad. Abdurrahmangazi Mh. Osmangazi Cad. Abdurrahmangazi Mh. Bedir Cad. Yenidoğan Mh. Barboros Bulvarı ( M²) Yenidoğan Mh. Barboros Bulvarı Yenidoğan Mh. Barboros Bulvarı Yenidoğan Mh. Barboros Bulvarı Sarıgazi Mh.N.Fazıl Kısakürek Cad. Aşikar Sk. Meclis Mh. Cemal Gürsel Cd. Yunus Emre Sk. ( M²) Meclis Mh. Atatürk Cd. ( M²) Atatürk Mh. Uysal Cd. Yüce Sk. Emek Mh. Kayalar Cd. ( M²) [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ] 15

16 TABLO 6: BELEDİYE HİZMET BİNALARI LİSTESİ S NO BÖLGE ADA / PARSEL BİNA ADI KULLANIM AMACI KAT ADEDİ ODA SAYISI BİNA ALANI (m²) MAHALLE ADRESİ 23 SARIGAZİ 192/7 Kaymakamlık Binası İlçe Hizmetlerinde Atatürk Atatürk Mh. Demokrasi Cd. ( M²) 24 SARIGAZİ 143/1 Ek Hizmet Binası Polis Karakolu Sarıgazi Sarıgazi Mh. Lise Cd. Gül Sk. ( M²) 25 SARIGAZİ 194/8 İş Merkezi Dükkan Boş (90,91 Bağ.Böl.) Kemal Türkler Kemal Türkler Mh. Eski Ankara Yolu Cd. 26 SARIGAZİ 194/8 İş Merkezi Dükkan Boş (87,88,89 Bağ.Böl.) Kemal Türkler Kemal Türkler Mh. Eski Ankara Yolu Cd. 27 SARIGAZİ 152/Park Yunus Emre Bilgi Evi Eğitim Hizmeti Sarıgazi Sarıgazi Mh. Necip Fazıl Kısakürek Cd. 28 SARIGAZİ 756/Park Kafeterya Binası Lalezar Parkı Kemal Türkler Kemal Türkler Mh. Palamutdere Cd. 29 YENİDOĞAN 542/2 Rıdvan Dilmen Spor Tesisi Spor Kompleksi Mevlana 30 SAMANDIRA 8104/Park Büfe Mehtap Parkı SARIGAZİ 105/Park Büfe 32 SAMANDIRA 8085/26 Büfe Metin Göktepe Parkı Zaloğlu Rüstem Parkı Abdurrahmangazi Meclis Veysel Karani Mevlana Mahallesi Atayolu Cad. Abdurrahmangazi Mah. Gazi Caddesi No:23 Meclis Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:80 Veysel Karani Mh. Zaloğlu Rüstem Cad. No:10 33 SAMANDIRA 1069/Park Sosyal Tesis Binası Restaurant Fatih Fatih Mh. Esentepe Sk. 34 SARIGAZİ 710/Park Büfe Mehmet A. Ersoy Parkı Atatürk Atatürk Mah. Yüce Sokak No:10 35 SARIGAZİ 738/Park Büfe Necip Fazıl Parkı Kemal Türkler Kemal Türkler Mah. Sümer Cad. Ekin Sokak No:2 36 SAMANDIRA Kafeterya Binası Alsancak Parkı Osmangazi Osmangazi Mah. Alsancak Cad. İntizam Sokak. 37 SAMANDIRA 7568/8 Makine İkmal Binası Yeni Makine Araç Parkı. Atöl Eyüp Sultan Eyüpsultan Mah. Abdülhamit Cad. ( M2) 38 SAMANDIRA 8903/1 Nikah Sarayı İnşaat Devam Ediyor. Abdurrahmangazi Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. No:25 39 YENİDOĞAN 12/13-14 Sancak Konağı Ve Genç. Merk. Ve Sosyal Tesisler Kültür Hizmetleri Merve Merve Mh. Akabe Cd. No:29 40 SAMANDIRA 8085/28 Mustafa Öncel Kültür Ve Spor Kompleksi Kültür Hizmetleri Veysel Karani Veysel Karani Mh. Recep Tayyip Erdoğan Cad. No: SAMANDIRA 7397/3 Kültür Merkezi İnşaat Devam Ediyor. Abdurrahmangazi Abdurrahmangazi Mh. A.Gazi Cd. No: SAMANDIRA 8907/3 Belediye Hizmet Alanı İnşaat Devam Ediyor. Abdurrahmangazi Abdurrahmangazi Mh. Sevenler Cd. No: 8A - 8B 16 [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ]

17 ii- Araçlar TABLO 7: SANCAKTEPE BELEDIYESI NDE KULLANILAN HIZMET ARAÇLARI ARACIN CİNSİ MÜLKİYET DURUMU TOPLAM RESMİ KİRALIK Binek Oto Engelli Nakil aracı 2 2 Hasta Nakil Aracı 4 4 Kamyon Silindir 4 4 Yükleyici (Loder) 5 5 Paletli İş Makinası 2 2 Ekskavatör 1 1 Asfalt Finisheri 1 1 Kanal Kazıcı Greyder 3 3 Otobüs - Minibüs Traktör 2 2 Dorse 1 1 Kamyonet GENEL TOPLAM F- KARDEŞ ŞEHİRLER VE ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR i. Kardeş Şehirlerimiz Sancaktepe Belediyesi, halen farklı ülkelerden 4 adet belediye ile kardeş belediye anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Bu belediyeler, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kolombiya Bosna Hersek Burkina Faso Filistin Ciudad Bolivar Belediyesi Gornji Vakuf Belediyesi Bogodogo Eyaleti Rafah Belediyesi ii. Üye Olduğumuz Yerel Yönetim Birlikleri Belediye olarak, aşağıda isimleri zikredilen 5 yerel yönetim birliğine üyeliğimiz bulunmaktadır. 1-UCLG-MEWA ( Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler - Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) 2-Tarihi Kentler Birliği 3-Marmara Belediyeler Birliği 4-Türk Dünyası Belediyeler Birliği 5-Türkiye Belediyeler Birliği [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ] 17

18

19 2 PERFORMANS BİLGİLERİ

20 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER A- MİSYON BİLDİRİMİ Halkımızın, belediyecilik anlamında müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşayanlara ve gelecek nesillere modern bir kent hazırlamak B- VİZYON BİLDİRİMİ Sorunlara çözüm üreten, yarınları inşa eden belediye C- TEMEL DEĞERLER Planlı, etkin ve verimli çalışmak, Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek, Şeffaf ve hesap verebilir olmak, Bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak, Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlanmak, Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak, Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak, Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek, Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak, Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu güçlendirmek Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek D- AMAÇ VE HEDEFLER Sancaktepe Belediyesi Planında 3 stratejik alan belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar; 1. Kurumsal yapının mükemmelleştirilmesi 2. Kente yönelik hizmetler 3. Topluma yönelik hizmetler dir. Kurumsal yapının mükemmelleştirilmesi stratejik alanı 16, Kente yönelik hizmetler stratejik alanı 6 ve Topluma yönelik hizmetler stratejik alanı 7 stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için toplam 67 adet stratejik hedef belirlenmiştir. Bu stratejik alanlar, amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri, performans göstergeleri, faaliyet ve projeler, bunların belediye birimlerine görev olarak dağılımı ve her bir proje ve faaliyetin tahmini maliyetine ilişkin tablolar aşağıda yer almaktadır. 20 [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ]

21 STRATEJİK ALAN 1 : KURUMSAL YAPININ MÜKEMMELLEŞTİRİLMESİ AMAÇ VE HEDEF NO AMAÇ VE HEDEF SORUMLU BİRİM Amaç-1. Kentin, vatandaşın ve kurumun gelişiminin sağlanmasında, problemlerinin tespiti ve çözümünde, Başkan ve üst yönetime gerekli desteği vererek ilgili koordinasyonu sağlamak. Hedef yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Özel Kalem Hedef-1.2 Kurum içi iletişimi sağlamak üzere, başkan yardımcıları ve müdürlerin plan, proje ve faaliyetlerinin tartışıldığı koordinasyon toplantıları her ay yapılacaktır. Özel Kalem Hedef-1.3 Mahalle muhtarlarıyla ile iletişimi sağlamak üzere, yılda en az 4, diğer dış paydaşlarımız ile en az 1 adet koordinasyon toplantıları düzenlenecektir. Özel Kalem Hedef-1.4 Vatandaşların belediyeden genel memnuniyet oranı, 2019 yılına kadar en az % 5 oranında arttırılacaktır. Özel Kalem Hedef-1.5 Belediyemizin temsil ve tanıtımı noktasında başkanlık makamınca yapılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Özel Kalem Amaç-2 Belediye Meclisi ve Encümeni ile Kent Konseyi nin mevzuata uygun çalışması ve iç ve dış yazışmaların sağlıklı yapılması yoluyla kurumun daha etkili ve verimli çalışmasına katkıda bulunmak. Hedef-2.1 Karar organlarının verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun olacak şekilde tam olarak gerçekleştirilecektir. Yazı İşleri Hedef-2.2 Kent Konseyi nin verimli çalışmasını sağlayan etkinlikler, mevzuata uygun olacak şekilde tam olarak gerçekleştirilecektir. Yazı İşeri Hedef yılına kadar, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacak, arşivler ve güncel tüm kararlar elektronik ortama aktarılarak Meclis Kararları internet ortamında paylaşıma açılacaktır. Yazı İşeri Hedef yılı sonuna kadar Belediye Personeline ve Kent Halkına Yönelik Çalışmaların gerçekleşmesi sağlanacaktır. Yazı İşleri Amaç-3 Kurumumuzda yürütülen tüm hizmetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için gerekli lojistik destek hizmetlerini vermek. Hedef-3.1 Belediyemizin ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım ihaleleri ve diğer satın almalarda kamu yararı gözetilecek ayrıca etkin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır. Destek Hizmetleri [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ] 21

22 AMAÇ VE HEDEF NO AMAÇ VE HEDEF SORUMLU BİRİM Amaç-4 Belediyenin hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek. Hedef-4.1 Hedef-4.2 Hizmet araçları etkili ve verimli şekilde yönetilerek tüm birimlere gerekli teknik destek, en kısa sürede ve hizmetleri aksatmayacak şekilde verilecektir. Belediye hizmetlerinin sunulduğu mekanlardan işe uygunluk, güvenlik ve hijyen gibi yönlerinden memnuniyet oranı, her yıl en az % 5 oranında arttırılacaktır. Destek Hizmetleri Destek Hizmetleri Amaç-5 Sancaktepe kentinin kentsel gelişimini Sancaktepe vizyonuna ve ihtiyaçlarına göre plan, proje ve bilgi sistemleri aracılığı ile desteklemek. Hedef-5.1 Sancaktepe sınırları içerisinde plan, proje, ve bilgi sistemleri kullanılarak daha iyi bir Sancaktepe için hizmet edilecektir. Plan ve Proje Amaç-6 Hedef-6.1 Hedef-6.2 Hedef-6.3 Kurumun insan kaynakları profilinin nitelikleri, etkinliği ve verimini artırmak ve personelin müdürlüklerin ihtiyacı çerçevesinde doğru işlerde çalıştırılmalarını sağlayarak moral-motivasyon ve gelişimlerine katkıda bulunmak. Personel giderlerinin Bütçe içerisindeki pay %30 un altında tutulacak ve birimler arasındaki personel dağılımı hizmet için yeterli hale getirilecektir. Belediye personelinin bilgi, görgü ve iş veriminin artırılması amacıyla 2019 yılına kadar yılda en az bir kez hizmet içi eğitim programı düzenlenecek ve her yıl en az 10 yetenekli ve başarılı personelin lisans veya lisansüstü eğitim yapmaları desteklenecektir. İnsan kaynakları hizmetleri, her yıl en az % 5 oranında hızlandırılacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim Hedef-6.4 Belediye personelinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla her yıl en az 1 adet etkinlik düzenlenecektir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Hedef-6.5 Personel memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması için iyileştirmeler yapılacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Amaç-7 Belediye Hizmetlerinde Kalite Ve Verimlilik Artışının Sağlanması, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Ve Sancaktepe İlçemize Yeni Plan Ve Projelerin Kazandırılmasını Sağlamak. Hedef-7.1 Belediye Hizmetlerinde Kalite Ve Verimlilik Artışının Sağlanması, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Ve Sancaktepe İlçemize Yeni Plan Ve Projelerin Kazandırılması çalışmalarının uygulanmasına 2019 yılı sonuna kadar devam edilecektir. Strateji Geliştirme 22 [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ]

23 AMAÇ VE HEDEF NO AMAÇ VE HEDEF SORUMLU BİRİM Amaç-8 Sancaktepe Belediyemizin Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak. Hedef-8.1 Belediyemizin stratejik planı, yıllık performans programı ve idare faaliyet raporları yasal süreleri dahilinde katılımcı ve şeffaf bir şekilde hazırlanacaktır. Strateji Geliştirme Amaç-9 Sancaktepe Belediyemizin İç Kontrol Eylem Planı, Süreç Yönetimi ve İş analizi ile Toplam Kalite Yönetimine yönelik faaliyetlerin yapılmasını sağlamak. Hedef-9.1 Sancaktepe Belediyemizin İç Kontrol Eylem Planı, Süreç Yönetimi ve İş analizi ile Toplam Kalite Yönetimine yönelik çalışmalar yasal süreleri içinde yapılacaktır. Strateji Geliştirme Amaç-10 Hedef-10.1 Hedef-10.2 Sancaktepe Belediye Başkanlığı bünyesinde yürütülen tüm çalışma ve etkinliklerin, basın-yayın kuruluşları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara etkili ve verimli şekilde ulaşmasını sağlamak. Belediye hizmet ve çalışmalarının kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır. Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi amacıyla, belediye hizmet ve etkinlikleri 2015 yılı sonuna kadar %100 elektronik ortama aktarılacak ve bununla ilgili süreli ve süresiz yayınlara ait envanterler çıkarılacaktır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Amaç-11 Sancaktepe Belediyemizin Halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek ile Belediyemiz hizmetlerinden ilçe halkının haberdar olmasını sağlamak ve halkın yapılan hizmetlerden memnuniyet oranını arttırmak. Hedef-11.1 Halkla ilişkiler alanındaki eksikliği giderecek; Çözüm merkezi Çağrı Merkezi ve şikayet-talep takip sisteminin uygulaması 2015 yılında başlatılacak ve uygulamaların sürekliliği sağlanacaktır. Kadın ve Aile Hizmetleri Amaç-12 Mali kaynakları verimli kullanmak, mali yapıyı güçlendirmek ve kurumun mali yapısını hesap verilebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir ve açık bir mali hizmetler sistemi oluşturmak. Hedef 12-1 Kurumun borç ve alacakları sürekli takip edilerek, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin her yıl düzenli ve zamanında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Mali Hizmetler Hedef 12-2 Her yıl gelir artırıcı ve kayıpları önleyici faaliyetler uygulanacaktır. Mali Hizmetler Hedef-12.3 Mali yönetim, etkin ön mali kontrolü ve iç denetimi olan bir yapıya ulaştırılarak bütçedeki öngörülmeyen hizmet karşılıkları payının bütçeye oranı 2019 yılına kadar minimum seviyeye çekilercektir. Mali Hizmetler [ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ] 23

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUM Değerli Sancaktepeli Hemşehrilerim, Bizler insana ve topluma hizmet anlayışıyla görev yapan seçilmişleriz. Bu anlayışımızın merkezi ise insan

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Destek Hizmetleri

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL 2010 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2 ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda 1 2 Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 3 4 BAŞKAN SUNUŞU Performans, kurumun faaliyet

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Tuzla Belediyesi, 2010-2014 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI...

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... İÇİNDEKİLER. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... F. FİZİKİ KAYNAKLAR... 8 G. MALİ YAPI... 2 H. İNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7..

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. I - GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 SUNUŞ Değerli Beykozlular; 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından Beykoz umuzun hem kentsel gelişimi hem de insani gelişimi

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2012 1 2 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Mesai Arkadaşlarım, Beykoz Belediye Başkanlığı olarak, bürokratik işlemlerden ziyade, vatandaş odaklı güleryüzlü hizmet anlayışını

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Sizin teveccühünüz ve desteklerinizle

Detaylı