ŞİRKETLERDE İNOVASYON SİSTEMİNİN GELİŞİMİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Oğuz POLATTAŞ Maliye Uzman Yardımcısı. Danışman Nural KARACA Daire Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİRKETLERDE İNOVASYON SİSTEMİNİN GELİŞİMİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Oğuz POLATTAŞ Maliye Uzman Yardımcısı. Danışman Nural KARACA Daire Başkanı"

Transkript

1 ŞİRKETLERDE İNOVASYON SİSTEMİNİN GELİŞİMİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Oğuz POLATTAŞ Maliye Uzman Yardımcısı Danışman Nural KARACA Daire Başkanı ANKARA 2009

2 ÖNSÖZ İnovasyonun (yeniliklerin) şirketlerin rekabet edebilirliği açısından gün geçtikçe daha önemli bir hale gelmesiyle, araştırma ve geliştirme (Ar&Ge) faaliyetlerinin organizasyonu, teknoloji yönetimi ve şirketlerin ulusal ve küresel düzeyde stratejik ortaklıklar kurulması gibi konular şirket politikalarının temel öncelikleri olmuştur. Bu çalışmada tarihsel bir süreç içinde teknoloji ve yeniliklerin gelişimi incelenmiş, şirketlerin teknoloji konusundaki stratejileri ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, yeniliklerin kaynağı konusundaki bilim itişi-pazar çekişi ile yüksek teknolojinin tanımlanması gibi tartışmalı konulara yer verilmiştir. Çalışmanın hazırlanmasında tecrübesi ve bilgi birikimiyle bana yol gösteren, yorumlarını ve yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım Sayın Nural KARACA ya ve katkılarından dolayı Sayın Yeliz DALGIÇ a ve Nazan YİĞİT e teşekkürü bir borç bilirim. Oğuz POLATTAŞ Ankara 2009 ii

3 ÖZET ŞİRKETLERDE İNOVASYON SİSTEMİNİN GELİŞİMİ POLATTAŞ, Oğuz Maliye Uzman Yardımcısı Mesleki Yeterlik Tezi Mayıs 2009, 46 sayfa Bu çalışmanın temel amacı, şirketlerdeki inovasyon (yenilik) faaliyetlerinin nasıl geliştiğini ortaya koymaktır. Birinci bölümde teknoloji ile ilgili bazı önemli kavram ve konular ele alınmıştır. İkinci bölümde endüstriyel Ar&Ge faaliyeti ve yenilik süreci tarihsel bir bakış ile değerlendirilmiş ve Kondratieff Dalgaları diye adlandırılan uzun dalga görüşüne değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise küreselleşme ile artan rekabet ortamında ön plana çıkan teknoloji yönetimi ve stratejik ortaklıklar üzerinde durulmuş, özellikle de Japon firmalarının izlediği farklı metotlar anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Yenilik (İnovasyon), Ar&Ge, Kondratieff Dalgaları, Teknoloji Yönetimi, Stratejik Ortaklıklar iii

4 ABSTRACT THE DEVELOPMENT OF INNOVATION SYSTEM IN CORPORATIONS POLATTAŞ, Oğuz Assistant Finance Expert Proficiency Thesis May 2009, 46 pages The main purpose of this study is to present how innovation activites in corporations have been developed. In the first chapter, some important terms and issues about technology are analyzed. In the second chapter, industrial R&D activities and innovation process are evaluated from a historical point of view and long wave view, also called Kondratieff Waves, is explained. The third chapter, dwells upon technology management and strategic alliances which have come to the forefront in an enviroment of competition increased by globalisation,, in particular explaining different methods used by Japanese firms. Key Words: Technology, Innovation, R&D, Kondratieff Waves, Technology Managment, Strategic Alliances iv

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... ii ÖZET... iii ABSTRACT... iv İÇİNDEKİLER... v KISALTMALAR... vi TABLOLAR DİZİNİ... vii ŞEKİLLER DİZİNİ... viii GİRİŞ TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ, İCAT VE YENİLİK YÜKSEK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİLERİNDE TANIMLAMA PROBLEMLERİ YÜKSEK TEKNOLOJİNİN ASKERİ CEPHESİ ENFORMASYON (BİLGİ) TEKNOLOJİLERİ İNOVASYON SİSTEMİNİN GELİŞİMİ ŞİRKET İÇİ YENİLİK FAALİYETİNİN GELİŞİMİ Kondratieff Dalgaları: Uzun Dalga Görüşü BİLİM-İTİŞİ VEYA PAZAR-ÇEKİŞİ TARTIŞMASI AR&GE FAALİYETLERİNİN ŞİRKET İÇİ ORGANİZASYONU EKONOMİK FAALİYET OLARAK AR&GE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİLERİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Firmaların Teknoloji Stratejileri Japon Firmaları: Yenilik Yönetimine Farklı Bir Yaklaşım KÜRESEL REKABET VE STRATEJİK ORTAKLIKLAR LİSANS STRATEJİLERİ SONUÇ KAYNAKÇA v

6 KISALTMALAR Ar&Ge R&D vd. Araştırma ve Geliştirme Research and Development Ve diğerleri vi

7 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1.1. Endüstrilerin Sınıflandırılması... 6 Tablo 1.2. Endüstrilerin Yeniliğin Kaynağına Göre Sınıflandırılması... 9 Tablo 2.1. Kondratieff Dalgaları Tablo 3.1. Şirket Stratejisinin Hedefleri Tablo 3.2. Japon Firmalarının Yenilikteki Fonksiyonel Entegrasyon İçin Kullandıkları Mekanizmalar Tablo 3.3. Stratejik Ortaklık Kurulumundaki Saikler vii

8 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 3.1. Japon Teknoloji Ağacı viii

9 GİRİŞ Şirketlerdeki inovasyon sistemini açıklamaya başlamadan bazı ilişkilerin varlığını ve doğruluğunu kabul etmek gerekmektedir. İlk olarak teknolojik yeteneklilik, araştırma ve geliştirme (Ar&Ge) faaliyetlerindeki yeteneklilik ile yakından ilişkilidir. Bu ilişki, formal Ar&Ge faaliyeti dışında elde edilmiş olan yeni bilgi elde etme yollarını önemsememektedir. Günümüzde organize Ar&Ge süreci, teknolojik kaderleri üzerinde kontrolü sağlamayı şiddetle isteyen firmalar, bölgeler ve uluslar için bir zorunluluk haline gelmiştir. Organize Ar&Ge süreci, teknoloji ve ekonomik kalkınma ile ilgili olarak bilgiye dayanan kararlar verebilme yeteneği sağlamaktadır. Ayrıca yerel değerlerin, ürünlerde ve süreçte yer alması bekleniyorsa, yerli Ar&Ge (indigenous R&D) faaliyetleri de önemli hale gelmektedir. Yüksek teknoloji endüstrisi ve enformasyon(bilgi) teknolojisi, teknolojik değişimdeki başlıca hareket ettiriciler olmaları nedeniyle, 20. yüzyılın sonlarında ve günümüzde özel bir ilgi görmektedirler. Bilimin önemi, araştırmalardaki belirsizlik, önceden bilinmezliğin önemi ve kalkınma süreci gibi faktörler teknoloji ve teknoloji yönetimini, firmaların, bölgelerin, ulusların rekabetçiliğinin anahtar unsurları haline getirmiştir. Firmaların teknoloji stratejileri ile Japon firmaların izlediği farklı metotlar ise öğrenmenin ve iletişimin önemini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca teknolojik açıdan başarılı olan şirketlerle yapılan stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri şirketlerin rekabetçiliklerini artırmaları açısından büyük bir etkiye sahiptir. 1. TEKNOLOJİ Teknoloji, günümüzde herkes için büyük önem arz eden bir kavramdır. Teknolojinin, üretici ve tüketicilerin üretim ve davranış biçimlerinde, hatta insanların yaşam tarzlarında büyük etkisi vardır. Günümüzde insanlar 50 yıl öncesinde olduğu gibi mektupla veya telgrafla iletişim kurmak yerine cep telefonlarını kullanıyor, ulaşım için uçağa biniyor, banka kuyruklarında beklemek yerine oturdukları yerden bütün bankacılık işlemlerini yapıyorlar, film izlemek için sinemaya gitmek yerine evlerinde istedikleri zaman istedikleri filmin DVD sini izliyorlar, istedikleri ürünleri almak için pazara gitmek yerine internetten evlerine sipariş veriyorlar 1

10 1.1 TEKNOLOJİ, İCAT VE YENİLİK Hayatımızın her alanında etkisini gördüğümüz teknoloji; bir şeyin (bu şey bir maddi ürün veya bir hizmet olabilir) nasıl üretildiği, nasıl tüketildiği veya kullanıldığına dair, sistematik, belli bir sistem veya disiplin çerçevesinde sunulmuş bilgiler demetidir (Türkcan, 2008). Kısaca teknoloji, alet kullanan ilk insandan beri biriken bilgi stoku olarak da tanımlanabilir. İcat, Arapça cedid sıfatından türemiş, yeni bir şey, yenilik, buluş anlamında bir terimdir. Öz Türkçe olan yenilik terimi İngilizce deki innovation teriminin karşılığıdır. İcat ise invention teriminin karşılığıdır. Buradaki karmaşıklığı ortadan kaldırmak için bu çalışmada icat terimi daha çok yeni teknolojileri ifade etmekte kullanılacaktır. Örnek olarak; tansiyon ölçme aletinin ilk kez bulunması icat sayılırken, bu aletin elektroniğinin üretilmesi inovasyona girmektedir. Aynı şekilde ilk cep telefonun üretilmesi icat olarak nitelendirilirken; bu cep telefonun boyutunun küçültülmesi, antensiz olanının üretilmesi, radyolu ve kameralı olanının üretilmesi daha çok inovasyon sayılmaktadır. 1.2 YÜKSEK TEKNOLOJİ ENDÜSTRİLERİNDE TANIMLAMA PROBLEMLERİ Teknolojik gelişmeyi anlatan uzun dalgalar görüşüne göre periyodik olarak belli sektörler öne çıkması yenilikçi teknolojinin karakteristik bir özelliğidir. Tekstil ve demirden başlayarak otomobillere, uçaklara ve elektronik eşyalara kadar hepsi dönemlerinin ekonomik büyümesinde büyük rol oynamış yüksek teknoloji ile bağlantılı endüstrilerdir. Yüksek teknoloji ile ilgili genel adlandırma ne yazık ki en gelişmiş temel araştırmalardan kimya ve elektronik sektöründeki rutin üretim faaliyetlerine kadar uzanmaktadır. Uygulamada, mevcut veriler hem bir endüstrilerinin kuruluş aşamasında hem de bütün endüstri için anlamlı bir sınıflandırma yapılmasına yetmemektedir. Bir endüstri yüksek teknoloji olarak sınıflandırıldığında, bu endüstride kurulan bütün firmalar da de facto olarak yüksek teknoloji firmaları olarak sayılmaktadır. Endüstriler zor da olsa bir şekilde tanımlanmakta ve teknolojiler çok geniş bir aralıkta yer almaktadır. Ayrıca hemen hemen bütün sınıflandırma tablolarında önemsenmeyen bir çeşitlilik de söz konusudur. 2

11 Toplam veri, firma ve endüstrilerin teknolojik yoğunluğunu tanımlar, fakat bunlar firmanın veya sektörün bütün üretimi ve diğer hizmetleri için nadiren kesin ve doğru bir tanımlamadır. Yüksek teknolojiyi tanımlamada genelde iki göstergeden faydalanılır: bunlardan birincisi Ar&Ge yoğunluğu (Ar&Ge için yapılan harcamaların satışlara oranı), ikincisi ise teknik işçilerin (bilim adamları, mühendis, teknisyen) işgücüne oranıdır. Ar&Ge yoğunluğu ürünlerdeki ve teknolojilerdeki hızlı değişim oranını yakalama çabasındadır. Endüstri veya firmanın bu teknolojik çabasını, yeni ürün ve süreçlere yaptığı yatırım miktarı belirlemektedir. Ar&Ge personeli olarak yapılan istihdam veya teknik istihdam kriteri ise sektörlerin listelerde farklı sınıflandırılmasına yol açmaktadır. Listeler bazen birbirine yakın bazen de birbirinden uzak bir sınıflandırma sunmaktadır. Örneğin, Maidique ve Hayes in yaptıkları bir çalışmada, satışların yüzde 3 ünü Ar&Ge ye ayırma kriterine göre, sadece 5 sektörü yüksek teknoloji olarak tanımladı (Maidique ve Hayes, 1984). Bunlar; 1. Kimya endüstrisi ve eczacılık 2. Makine (özellikle bilgisayar ve ofis makineleri) 3. Elektrikli malzemeler ve komünikasyon 4. Profesyonel ve bilimsel çalışmalarda kullanılan araçlar 5. Uçak ve füze sanayisidir yılında OECD tarafından yapılan Ar&Ge yoğunluğuna dayalı çalışma ise 6 endüstriyi yüksek teknoloji olarak sınıflandırdı (OECD Frascati Manual, 1995). Bunlar ise; 1. Uçak sanayisi 2. Eczacılık 3. Bilgisayar ve ofis makineleri 4. Komünikasyon malzemeleri ve yarı iletkenler 3

12 5. Bilimsel çalışmalarda kullanılan araçlar 6. Elektrikli malzemelerdir. Ne var ki, hizmetler sektörü bu sınıflandırmalarda yüksek teknoloji olarak sınıflandırılmamıştır. Oysa ki hizmetlerin veri büyüme hızına göre, yüksek teknoloji endüstrilerine dahil edilmesi gerekmektedir. Ar&Ge yoğunluğunun yüksek olduğu bilgisayar programcılığı, veri işleme ve diğer hizmetler, Ar&Ge laboratuarların, yönetim danışmanlığı, ticari test laboratuarları gibi alanlar yüksek teknoloji olarak sınıflandırılması gerekmektedir. Yüksek teknolojilerin tanımlanmasındaki ikinci standart, teknik işlerin toplam işgücüne oranıdır. Yani Ar&Ge için üretime dahil edilen teknik girdi ölçülmektedir. Bilim adamları, mühendislerin ve teknisyenlerin istihdamının ulusal imalat sanayindeki ortalamayı geçmesi kriterini kullanarak Markusen, Hall, ve Glasmeier tarafından 1986 yılında yapılan ortak bir çalışmada 29 tane üçüncü düzeyde (three digit sector) ve 100 tane dördüncü düzeyde (four digit sector) sektör sunulmuştur (Markusen vd, 1986). Ancak toplam sektörel düzeydeki verinin kullanması sınıflandırmada hala sıkıntı yaratmaktadır. Örneğin, eğer sektör yüksek teknoloji olarak sınıflandırılmış ise, işgücü yoğun montaj fabrikaları da yüksek teknoloji olarak sınıflandırılmaktadır. Hem Ar&Ge yoğunluğu hem de teknik istihdam göstergelerini kullanarak, Amerika İşgücü Bakanlığı yüksek teknoloji endüstrilerini geniş ölçüde standartlaştırmıştır. Standartlaşmış tanımlamaların uygulamasına rağmen, bu göstergelerin elde edildiği yerler dışında kullanımında yinede büyük zorluklar çekilmektedir. Hall tarafından 1987 yılında bir çalışmada Birleşik Krallık ta yüksek Bahsi geçen gereklilikler 2002 yılında OECD tarafından yayınlanan Frastaci Manual 2002 de de yer almazken, bu yayında Ar&Ge ile ilgili verilerin sınıflandırılmasına ağırlık verilmiştir. Bu sınıflandırma sorunları yine OECD tarafından daha sonraları yayınlanan Science, Technology and Industry Scoreboard adlı çalışmalarda da tam olarak aşılamamıştır. Hizmetler sektörü ileri teknoloji sektörü olarak kabul edilmekle birlikte 1995 yılında yapılan sınıflandırma bugün hala geçerlidir. OECD tarafından hazırlanan Science, Technology and Industry Scoreboard 2007 çalışmasında teknoloji sınıflandırmasındaki grupların ülkeden ülkeye değişebileceği ve daha detaylı veriler kullanılarak daha iyi sınıflandırmaların yapılabileceği kabul edilmiştir. 4

13 teknolojileri sınıflandırılmıştır. Ama bu çalışma ABD deki ile çok yakın bir benzerlik sergileyememiştir. Yani tanımlamalar yine birbiri ile tam uyuşma sağlayamamıştır. Çünkü endüstri sınıflandırmalarında uyumsuzluk ve verilerde yetersizlik söz konusudur. OECD Frascati Manual adlı yüksek teknoloji endüstrilerini tanımlama sistemine sahiptir. Bunu kısaca Ar&Ge ile ilgili veri toplayan ve değerlendiren sistem olarak tanımlayabiliriz. Bu sistemde Ar&Ge ye; - Bilgi stokunu artırmak amacıyla sistematik biçimde yapılan yaratıcı çalışma - İnsanların kafasındaki bilgi (knowledge of man) - Kültür ve toplum - Yeni teknoloji uygulamaları ortaya çıkarmak için bilgi stokunu kullanmak, dahil edilmektedir. Ancak bu sisteme; - Eğitim ve yetiştirme - Bilimsel ve teknik bilgi servisleri - Rutin test ve analizler - Uzmanlaşmış tıbbi bakım - Üretim ve üretimle bağlantılı teknik faaliyetler gibi unsurlar ise dahil edilmemektedir. Bazı faaliyetler ise Frascati Manual tarafından Ar&Ge dahil edilebilir sayılmaktadır. Ama bu faaliyetlerin tamamı değil bazıları Ar&Ge olarak kabul edilmektedir. Bunlar; - Yüksek lisans ve doktora eğitimi - Endüstriyel tasarım - Deneme üretimlerdir. 5

14 Tablo 1.1. Endüstrilerin Sınıflandırılması (Ar&Ge Yoğunluğu = Ar&Ge Harcaması / Çıktı) Endüstriler Yoğunluklar, 1992 Yüksek Yoğunluk 8,1 Uçak 12,4 Eczacılık 11,9 Bilgisayar ve ofis malzemeleri 11 Komünikasyon malzemeleri ve yarı iletkenler 9 Bilimsel çalışmalarda kullanılan araçlar 6,4 Elektrikli malzemeler 2,7 Orta Yoğunluk 2,5 Motorlu araçlar 3,4 Kimya (ilaçlar hariç) 3,2 Diğer imalat endüstrileri 0,7 Elektrikli olmayan makinalar 2 Kauçuk ve plastik ürünler 1,2 Demirsiz metaller 0,9 Diğer taşımacılık ekipmanı 2,5 Düşük Yoğunluk 0,5 Metal olmayan mineral ürünler 0,3 Yiyecek, meşrubat, tütün. Gemi inşaatı 1 Demir ve çelik 0,7 Metal ürünler 0,7 Kağıt ve basımcılık 0,3 Ağaç ürünleri 0,2 Tekstil, konfeksiyon, deri 0,3 Kaynak : OECD (1995a : 114, 162) Yüksek teknolojilerin herhangi bir sınıflandırması, belli ekonomik faaliyetlerin belli bölgelerde olması nedeniyle, ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Eğer bir yüksek teknoloji tanımlaması bireysel fabrika, ofis, laboratuvar veya diğer iş kuruluşlarının düzeyine ayrışmaz ise bu tanımlama firma ortalamasını, hatta endüstri ortalamasını yanlış ifade etmektedir. 6

15 Diğer bir yol ise kuruluş ve firmaları nihai mal veya hizmete göre endüstri sektörlerine ayırmaktır. Bu yöntem; Ar&Ge, yeni ürün üretimi, yüksek hacimli üretim ve diğer çıktı ile bağlantılı faaliyetleri içermektedir. Çıktısının büyük bir kısmının tamamen standartlaşmış olması, büyük hacimde üretiliyor olması ve rutin montaj işleri için düşük ücretle istihdam yapılıyor olmasına rağmen, toplam göstergelere dayanarak bir sektör yüksek teknoloji olarak tanımlanmış olabilir. Elektronik ve bilgisayar sektörü, ki bunlar yüksek teknolojinin çekirdek sektörleri olarak bilinir, büyük ölçüde bu yapıyı taşımaktadır. Dünya genelindeki standart uygulamada, firmaları tek bir sektöre yönlendirme çabası mevcut olsa da, büyük çok-sektörlü işbirlikleri çok geniş bir endüstride ve ürün çeşidi aralığında faaliyet göstermektedir. Bu çeşitlilik nedeniyle, bir endüstri grubundaki Ar&Ge faaliyetleri büyük ölçüde farklılaşmaktadır. Japon yüksek teknoloji konsepti, hem Ar&Ge yoğunluğu hem de sistem oryantasyonunu içermektedir Bu, bireysel teknolojiler yerine birçok teknolojiden oluşan bir teknoloji paketini içermektedir. Bu yaklaşım, izole olmuş Ar&Ge ve bağımsız Ar&Ge faaliyetleri yoğun teknolojileri dışlamaktadır. Bu yaklaşım; mikroelektronik, biyoteknoloji ve yeni malzeme endüstrilerini içeren yeni ekonomik altyapı tesisleri oluşumu ve güçlü bir biçimde sistem oryantasyonu olan yüksek teknolojiler üzerinde odaklanmaktadır. Bu Japon tanımlaması, potansiyel uzun dalga yükselmeleri ile ilişkili çekirdek teknolojilere doğru yönelmiştir. Benzer bir tanımlama ise difüzyon-temelli tanımlamadır. Bu tanımlamada ise; biyoteknoloji, yeni malzeme ve fotovoltaik hücreler (ışığa duyarlı elemanlar) gibi yeni yükselen teknolojiler ile robot, bilgisayar ve telekomünikasyon gibi geniş ölçüde yayılmış olan teknolojileri yüksek teknoloji olarak kabul edilmektedir. Bu perspektifte, sektörler arasındaki teknolojik akışların önemini devamlı olarak akılda bulundurulmaktadır. Yenilik ve teknolojik değişiklikler formel Ar&Ge dışında; modifikasyonlar ve yaparak öğrenme vasıtasıyla da oluşabilmektedir. Bir endüstrinin teknolojik yoğunluğu üç farklı faktörün birleşiminden oluşmaktadır. Bunlar; 1) Uzmanlaşmanın derecesi ve hünerine bağlı olan, işgücünün teknolojik yoğunluğu, 2) Sofistike makinelerde şekillenmiş olan, sermayenin teknolojik yoğunluğu, 7

16 3) Yeni ürün ve süreçlerde yapılan sanayi yatırımlarının derecesi tarafından tanımlanan, ürünün teknolojik yoğunluğudur. Bu çok yönlü yaklaşım; sofistike sermaye ekipmanın yayıldığı ve bu arada az miktarda Ar&Ge ve hünerli işgücünün çevre bölgelere doğru kaydığı (ademi merkezileşme) sektörleri yüksek teknolojileri olarak görmektedir. Yüksek teknoloji ile ilgili diğer bir konu da teknolojinin hangi sektörler tarafından kullanıldığı hususudur lardaki baskın kullanıcı sektörler İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD deki sosyal ve personel hizmetleri idi. Az sayıdaki imalat sektörü (uçak sanayisi ve motorlu araçlar gibi) OECD ülkelerindeki başlıca teknoloji kullanıcıları olarak görünmekte ise de, kullanıcı endüstrileri daha çok hizmetler sektöründe yer almakta idi. Bu hizmetler inşaat, gayrimenkul sektörü ve iş hizmetleri ile taşımacılık ve depolamayı içermektedir. Pavitt 1984 yılında, teknolojik yeniliğin baskın kaynağına göre, endüstrileri 4 başlık altında sınıflandırmıştır (Pavitt, 1984). Bunlar; 1. Tedarikçi baskın sektörler (supplier-dominated sectors) 2. Uzmanlaşmış tedarikçiler (specialized suppliers) 3. Ölçek yoğun endüstriler (scale-intensive industries) 4. Bilim temelli sektörler (science-based sectors) Bu yaklaşım yenilik içerisinde bilginin nerede biriktiği ve kullanıldığını belirlemeye çalışır. Bu yaklaşımındaki bağlantılar hem kullanıcılar hem de tedarikçilerin faydalandığı yenilik çarpanını ifade etmektedir. Bu sektörler arası bağlantılar; bir endüstrinin ve ulusal ekonomideki rekabetçi üstünlüğün sektörel ve ulusal birikimi açısından kilit rol oynamaktadır. Pavitt bu yaklaşımına 1994 yılında beşinci bir sektör olarak, hizmetler sektörünü içeren, enformasyon yoğun endüstrileri eklemiştir. (Tablo 3). OECD de Pavitt ten çok küçük ölçüde fark gösteren beş endüstrili bir sınıflandırma kullanmaktadır. OECD nin sınıflandırmasına göre sektörler; kaynak-yoğun, işgücü- 8

17 yoğun, uzmanlaşmış tedarikçiler, ölçek-yoğun ve bilim-temelli şeklinde ayrılmaktadır. Tablo 1.2. Endüstrilerin Yeniliğin Kaynağına Göre Sınıflandırılması Firma Kategorileri Arz-Baskın Ölçek-Yoğun Bilgi-Yoğun Bilim-Temelli Uzmanlaşmış Tedarikçiler Tipik Çekirdek Sektörler Tarım, ev yapımı, özel hizmetler, geleneksel imalat Çelik, cam, otomobil, dayanıklı tüketim malları Finans, perakendecilik, yayıncılık, seyahat Elektronik Malzemeler, kimya sanayisi Sermaye malları, araçlar, yazılım Teknolojik Birikimin Temel Kaynakları Tedarikçiler Üretim Mühendisliği Yazılım ve Sistem Mühendisliği Birleşik Ar&Ge Corporate R&D Dizayn ve geliştirme, gelişmiş kullanıcılar Teknoloji Teçhizat ve ilgili Transferinin Ana diğer hizmetlerin Kanalları satın alınması Teçhizat satın Teçhizat satın alınması ve alınması ve yazılım know-how licensing Tersine Mühendislik, tecrübeli bilim adamları ve mühendislerin kiralanması Gelişmiş kullanıcılardan öğrenme (learning from advanced users Kaynak: Pavitt, 1994 Ürün çevrimleri ve onun değişik varyasyonları da bölgesel anlamda yüksek teknolojilerin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ar&Ge ile ilgili rutin olmayan işler, prototip üretimi ve firmanın idari fonksiyonları; rutin imalat, malların elleçlenmesi (taşınması, depolanması, yükleme ve boşaltılması) ve büro ve kırtasiyecilikle ilgili işlerden farklı yerleşime ve öneme sahiptir. Rutin olmayan ve yenilikçi faaliyetler ise teknik işçileri talep etmektedir. Seri üretim büyük ölçüde iş görevlerinin hünersizleşmesine ve/veya üretimin otomasyonuna sebep olmakta ve yerel işgücünün ucuz olduğu yerlere doğru kaymaktadır. Strateji ve davranışlarında başarılı yüksek teknoloji firmaları, devamlılık ve kaosun paradoksal kombinasyonunu sergilemektedirler. Devamlılık firmanın göreli olarak dar bir ürün ve teknoloji aralığına bağlılığını ifade etmektedir. Aynı zamanda, başarılı firmalar yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte çabuk adapte olabilen ve çok hızlı değişebilen firmalardır. Bu ise yapıdan çok komünikasyona bağlı bir organizasyondur. Çünkü yükselen teknoloji ürünlerinin pazarlaması ve satışı, talebi bilinen veya kolayca tahmin edilebilen diğer ürünlerden farklıdır. Her şeyden önce bu ürünlerin spesifik tüketicilere uyarlanması veya özelliklerine ve avantajlarına 9

18 tüketicilerin aşina olmadığı yeni ürünler için yeni pazarlar yaratılması gerekebilmektedir. Bu arz yönlü pazarlama, teknolojik yeniliklerin bilim itişli yönünü güçlendirmektedir. Şirket stratejisi ve organizasyonunun diğer unsurları, diğer endüstrilere göre yüksek teknoloji firmalarında daha farklı olabilir. Pazarlama, araştırma ve mühendisliğin koordinasyonu, fırsat penceresi küçük olan ve toplam pazarı belirsiz olan ürünler için daha zayıftır. Böyle bir pazar nişinde, kalite ve güvenilirlik oranı fiyattan çok daha yüksektir. Uygulamada, yüksek teknolojiye olan ilgi abartılmaktadır. IBM nin Avrupa bilim ve teknoloji müdürü Jean-Jacques Dudy bunu şöyle ifade etmiştir: (Peterson ve Maremont, 1989) Modern bir endüstride, hem yüksek hem de düşük teknolojilerin olması kadar iyi bir şey yoktur. Rekabetçi olmak için tüm teknoloji tiplerine sahip olmanız gerekmektedir. 1.3 YÜKSEK TEKNOLOJİNİN ASKERİ CEPHESİ Yüksek teknolojinin unsurlarına bakarsak; yüksek miktarda Ar&Ge harcaması yapmasından ve bilim adamları ve mühendislerin toplam istihdamdaki yüksek oranından dolayı askeri harcamaların yüksek teknoloji ile yakından ilişkili olduğu söyleyebilir. Modern asker harcamaların nedeni, çok pahalı ve sofistike silahlara duyulan güvendir. Askeri teknolojinin yönetici gücü, teknoloji-itişinin bir parçasını oluşturmakta ve fiyatlar dikkate alınmadan en yeni teknoloji satın alınmaya çalışılmaktadır. Geleneksel pazar baskısından bu göreli yalıtım, ticari amaca yönelik başarılı yenilikler üretmeyi istemeyen ve teknolojik olarak gelişmiş bir firma sınıfının oluşmasına neden olmaktadır. Ancak genelde askeri amaçla üretilen teknolojiler sivil kullanımdan farklı olmaktadır. Dahası askeri üretimden yan ürünler çıkması, sivil üretime kıyasla, daha seyrek olmaktadır. Bu yüzden, askeri amaçlı üretim yapanlar, hükümetlerin askeri harcamaları azaltması sonucu, soğuk savaş sonrası dönemde olduğu gibi, sorunlar yaşamaktadır. Bu firmaların tekrar askeri olmayan üretime ve ürünlere dönmesi ise genelde zor olmaktadır. Uzay gemisi yapımı, elektronik ve komünikasyon gibi geniş bir endüstri grubu büyük ölçüde savunma bütçelerine bağımlıdır. ABD deki Silikon Vadisi, Los Angeles ve Boston, İngiltere de Londra daki M4 Koridoru gibi önde gelen yüksek 10

19 teknoloji bölgelerinin gelişimi, araştırmalar için ayrılan çok büyük bütçeler ve elektronik, uzay teknolojisi ve diğer yüksek teknolojili askeri araçların tedarik edilmesi sayesinde sağlanmıştır. 1.4 ENFORMASYON (BİLGİ) TEKNOLOJİLERİ Enformasyon teknolojisi terimi; elektrikten faydalanmayı, telekomünikasyonu, yazılımı, dağılmış bilgisayar iş istasyonlarını ve enformasyon ortamının (ses, metin, veri, grafik) bütünleşmesini içermektedir. Son yıllık dönemde birkaç farklı teknolojiden gelişen enformasyon teknolojisi ekonomik faaliyetlerin gerçekleştiği patikayı büyük ölçüde etkilemektedir. Önceleri araştırma, geliştirme ve dizayndan uzak olan imalat ve üretim, enformasyon teknolojileri sayesinde bilgisayar-entegre imalat ve esnek üretim için diğer konfigürasyonlar gerçekleştirilebilmektedir. Daha önemlisi, bu entegrasyon şirketlerin coğrafi olarak örgütlenmesinde de bir dönüşüme sebep olmuştur. Bilgisayar ağı; firmanın yapısına, davranış ve stratejilerine ve endüstrinin ihtiyaçlarına göre faklı biçimlerde kurulabilmektedir. Şirketler eş anlı olarak 4 evrimle karşı karşıyadır. Bunlar; küreselleşme, bilgisayarlaşma, yönetim anlayışının değişimi ve enformasyon teknolojilerinin gelişimidir. Enformasyon teknolojileri bankacılık, turizm ve danışmanlık gibi hizmetler sektöründeki firmalara küresel müşteriler sunmaktadır. Yeni telekomünikasyon altyapısı da büyük şehir alanlarının gelişimini desteklemektedir. Bu, özellikle Londra, New York ve Tokyo gibi başlıca finans merkezleri ile Hong Kong, Singapur, Seul gibi önemi artan finans piyasalarının gelişimi hızlandırmıştır. Aslında hem enformasyon zengini bölgeler hem de enformasyon fakiri bölgeler gelişmektedir. Aslında, merkezler ve çevrelerinin yeniden tanımlanıyor olmasına rağmen, birkaç istisna dışında yığın ekonomilerinin daha fazla bölgesel karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Örneğin, yeni komünikasyon hizmetleri ekonomik faaliyetin yoğunlaştığı alanlarda yatırım yapma eğilimdedir. Dahası telekomünikasyondaki yenilikler ilk olarak başlıca büyük şehir merkezlerine sunulmakta, yıllar sonra diğer küçük bölgelere ulaşmaktadır. Başka bir örnek olarak da birçok Kanada firması bilgisayar ağını Toronto da kurmasını verebilir. 11

20 Uluslararası ölçekte, bir ülkenin yeni enformasyon teknolojilerine adaptasyon kabiliyeti, bir bilgi ve hüner seti ile öncelikli teknolojilerin orada bulunmasını gerektirmektedir. Sonuçta karmaşık teknolojik sistemlerin önemli bir örneğini oluşturan enformasyon teknolojilerinin doğasında liderler ve takipçiler arasındaki fark açılmaktadır. Bu bir ölçüde, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki, enformasyon teknolojilerinin yayınımını yavaşlatan hükümet regülasyonlarının sonucudur. 1990larda deregülasyonlarla yeni teknolojilerde bir sıçrama yaşanmıştır. Özellikle kablo sistemi varlığı nedeniyle öncelikli yatırımların gerekmediği ve anten sistemi için ise göreli olarak düşük sayılabilecek yatırım gerektirmesiyle cep telefonu sisteminde büyük bir gelişim yaşanmıştır. Günümüzde ise uzaydan kontrol ve uzak yerlere dağılmış bütünleşik ağ, rekabetçi bir unsur haline gelmiştir. Telekomünikasyon teknolojisi firmalara coğrafi kısıtlardan kurtulmayı, zaman-mekan baskısından avantajlı çıkmayı ve istenilen organizasyonlar için bağlantı kurarken aracılardan kurtulmayı sağlamaktadır. Network firmalar enformasyon teknolojilerini kullanmasıyla; tedarik etme, imalat ve pazarlama fonksiyonları açısından avantajlı olduğu kadar muhasebe, tahmin ve planlama açısından da faydalar sağlamaktadır Enformasyon teknolojileri küresel boyutta firma içindeki ve firmalar arasındaki koordinasyon maliyetlerinin azaltmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler açısından, geçmişte enformasyon teknolojileri fırsattan çok tehdit olarak görülmekte idi. Afrika ve Asya daki kolonileri de kapsayacak şekilde bütün dünyada 1800 yılların sonlarında İngiliz firmaları iletişim kablolarını genişletti. Bazıları bunun daha çok teknolojik bağımlılık yaratacağını düşünüyordu. Ama sonuçta bugün kablosuz iletişim kurulmuştur ve bütün dünya bundan faydalanmaktadır. 12

21 2. İNOVASYON SİSTEMİNİN GELİŞİMİ 2.1 ŞİRKET İÇİ YENİLİK FAALİYETİNİN GELİŞİMİ 19. yüzyılda nispeten daha az organize araştırma vardı ve bireysel mucitler teknolojik ilerlemeye hükmediyorlardı. Ancak 19. yüzyılda bile bir araştırma sistemi mucitlerin çalışmalarının işletilmesini geliştirmeye başlamıştı. Yaygın davranış tarzı, büyük Amerikan firmalarının bağımsız mucitlerin çalışmalarına patent ve lisans hakları getirmesi, hatta firmalarına transfer etmesi şeklindeydi. Ayrıca, birçok ülkede gerek enformasyon ve insan ithal edilerek gerekse sistematik yurtdışı seyahatleriyle öğrenme ve teknoloji transferi gerçekleşiyordu. Ayrıca metalurji, inşaat ve yiyecek gibi sektörlerde üretim alanındaki ilk çalışmalar, bilimin üretimde uygulanabileceğini göstermişti. Önemli organize Ar&Ge faaliyetleri, Alman kimya firmalarının firma içi Ar&Ge faaliyeti ve az sayıda büyük Amerikan şirketlerinin gayreti sayesinde başlamıştır. Tekstil ile ilişkili alanlarda İngiltere nin başlangıçtaki liderliği daha sonraları boya, eczacılık ve elektrik gücü gibi kimya ürünlerindeki uygulamalı araştırmalar ile Almanya ya geçmiştir. 1930larda ise endüstriyel araştırma önemli hale gelmiştir yılında 600 Amerikan imalat firmasında yapılan bir araştırma sonuçlarına göre; şirketlerin yüzde 52 si araştırmalara, yüzde 29 u kooperatif araştırma çabalarına destek verirken yüzde 7 si de test laboratuvarlarına sahipti. Zaten elektrik ve kimya endüstrisi kalkınmaya başladıkları 1800ler sonlarından beri, çelik ve tekstile göre daha fazla bilime dayanmaktaydı. 1940lara kadar muhteşem teknolojik yeteneği elinde bulunduran bu firmalar, aslında Battle Memorial Institute ve Arthur D.Little gibi bağımsız araştırma örgütlerinin sözleşmeli müşterileriydi. Günümüzde gelinen noktada firma içi araştırma olanakları olmayan firmalar Ar&Ge faaliyetlerini ve yenilikleri izleme kabiliyeti açısından sorunlar yaşamaktadır. Çünkü firma içinde Ar&Ge faaliyeti yürütmeyenler, bilim ve mühendisliğin kaynaşmasından yararlanamamakta, yenilikleri takip edebilme yetenekleri de ortadan kalkmaktadır. İngiltere 1900ler başında, Almanya ve ABD tersine bu hususu dikkate almamış ve Ar&Ge açısından geri kalmıştır. Bugün de olduğu gibi şirket içi Ar&Ge sürecinin başlangıcında da, az sayıda büyük firmaların egemenliği söz konusudur yılında yapılan bir araştırmaya 13

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİR YENİLİK GÖSTERGESİ OLARAK PATENT ve TÜRKİYE PATENT PERFORMANSI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAKAN TUNÇ Tez Danışmanı: YRD. DOÇ.

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI TÜRKİYE NİN TEKNOLOJİK GELİŞMESİNDE TEKNOPARKLAR VE AR-GE DESTEĞİ Technoparks and R&D Support For Turkey

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 21-54 BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES ÖZET Nihat IŞIK

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı

1- SEKTÖRÜN TANIMLANMASI VE KAPSAMI

1- SEKTÖRÜN TANIMLANMASI VE KAPSAMI 1- SEKTÖRÜN TANIMLANMASI VE KAPSAMI Makina imalat sanayi iki temel makina grubunu kapsamaktadır. Bu gruplarda aksam, teçhizat, takım ve yedek parçalar yer almaktadır. a- Genel amaçlı makina imalatı b-

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐMDALI ĐŞ-YL-2007-0008 ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ HAZIRLAYAN Canan

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN KOBİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKİN 200782046 Tez Danışmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı