YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015"

Transkript

1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-

2 Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Başkan/ Eş Başkan Gümrük ve Ticaret Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ayşegül EKŞİT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet Selim BAĞLI Ekonomi Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü DİLEMRE Kalkınma Müsteşar Yardımcısı Sayın Cüneyd DÜZYOL Çevre ve Şehircilik Müsteşar Yardımcısı Sayın İrfan UZUN Vergi ve Teşvikler Ekonomi Müsteşar Yardımcısı Sayın Tarık SÖNMEZ Maliye Müsteşar Yardımcısı Sayın Mürsel Ali KAPLAN Dış Ticaret ve Gümrükler Ekonomi Müsteşar Yardımcısı Gümrük ve Ticaret Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve AR-GE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müsteşar Yardımcısı Sayın Ramazan YILDIRIM Türk Patent Enstitüsü Başkanı Sayın Prof.Dr.Habip ASAN Yatırım Ortamı ı ve Hukuksal Süreçler Finansmana Erişim Altyapı Adalet Müsteşar Yardımcısı Sayın Selahaddin MENTEŞ Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Burhanettin AKTAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Müsteşar Yardımcısı Sayın Selahattin ÇİMEN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa FIRAT 2 / 29

3 ŞİRKET İŞLEMLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun uygulanmasından kaynaklı sorunların değerlendirilmesi ve uygun görülenlere yönelik yasa değişiklik önerilerinin hazırlanması değişiklik önerisi taslağının hazırlanması YOİKK Eylem Planı döneminde hazırlanan çalışma raporunda yer alan önerilerin değerlendirilerek uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla mevzuat değişikliği çalışmalarının yapılması Gümrük ve Ticaret yla İlgili Diğer lar SPK, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Mayıs 2 Payları borsada işlem gören şirketlerde entegre raporlama konusunda uluslararası düzenleme ve iyi uygulamaların değerlendirilmesi ve şirketler nezdinde farkındalık yaratılması Çalışma Raporu Entegre raporlama yoluyla doğru ve nitelikli bilgi aktarımına katkı sağlanması amacıyla farkındalığın artırılması TÜSİAD SPK, TOBB, Sermaye Piyasaları Birliği, Borsa İstanbul, TKYD Mayıs 3 Payları borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim ilkeleri uyumuna yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılması a) Konferans b) Eğitim Materyalleri Şirketlerin bu konudaki uyum kabiliyetinin arttırılması ve iyi uygulama örneklerinin çoğaltılması Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul, Sermaye Piyasaları Birliği, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği,TOBB, TÜSİAD Mayıs 3 / 29

4 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 1 İstihdam teşvikleri etki analizinin yapılması Etki Analizi Raporu Kaynak israfının önlenmesi ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için istihdam alanında uygulanan teşvik programlarının sonuçlarının izlenmesi ve etki analizinin yapılması yoluyla, uygulanmakta olan teşviklerle ilgili verilerin politika yapıcılara ulaştırılması ve gerekli kararların alınması noktasında destekleyici bir mekanizmanın oluşturulması Çalışma ve Sosyal Güvenlik yla İlgili Diğer lar Maliye, Ekonomi, Hazine Müsteşarlığı TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, ilgili diğer kurum kuruluş ve STK'lar Mayıs 2 Yabancı istihdamına yönelik izin süreçlerinin revize edilerek; anlık ihtiyaçlara hızlı yanıt verilmesi; uzun vadede ülkemizin yatırımcılar ve nitelikli yabancılar açısından bir çekim merkezi olmasının desteklenmesi a) Çalışma Raporu b) Değişikliği Muafiyet uygulaması kapsamındaki bazı işlerde (bakım, onarım, montaj vb.) sınırlamaların (tek girişli vize, yılda bir kez kullanılma vb.) kaldırılması, Ülkemizde ikamet etmeksizin iş ziyareti için gelen şirket ortaklarının/yönetim kurulu üyelerinin durumlarının neticelendirilmesi, Yoğun olarak beyin göçü ve yabancı yatırım çeken ülkelerin mevzuatları ve iyi uygulama örneklerinin incelenerek bu yönde nitelikli yabancılar için (eğitim düzeyi, yapacağı yatırımın miktarı esas alınarak) özel bir çalışma izni sürecinin (ilk başvuruda farklı izin süreleri, daha kolay başvuru prosedürü gibi) tasarlanması, Yabancıların eş ve çocuklarının da 5 yıl bekleme süresi olmaksızın diğer yabancılar gibi çalışma izni almalarına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ekonomi, YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar a) Aralık 2014 b) Mayıs 4 / 29

5 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 3 Önemli büyüklükte sermaye girişi sağlayacak olan uluslararası yatırımcıların çalışma izin süreçlerinin kolaylaştırılması ve bu çerçevede vatandaşlık imkânının gözden geçirilmesi sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun uygulama ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi değişikliği a) Çalışma Raporu b) Yazılım revizyonu düzenleme yapılması, Özellikle kamu projeleri veya ülkeye katkı sağlayacağı düşünülen projeler kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni süre ve süreçlerinin kolaylaştırılması, Türkiye de önlisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerin eğitimlerine uygun veya istihdam ihtiyacı duyulan alanlarda (yabancı dil nedeniyle turizm gibi) istihdamına imkan sağlanması Yabancı yatırımcılara 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 44. maddesi kapsamında uzun dönem ikamet izni yerine geçecek süresiz çalışma izni verilmesine yönelik çalışma yapılması ile vatandaşlık imkânının gözden geçirilmesi İSG Katip Programının uygulamadaki aksaklıklar çerçevesinde güncellenmesi, İSG uzmanlarının çalışma usul ve esaslarının değerlendirilmesi Sektörlere ilişkin risk değerlendirme usul ve esaslarının meslek komiteleri, ilgili STK lar ve işçi-işveren temsilcileriyle birlikte gözden geçirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik yla İlgili Diğer lar Ekonomi, İçişleri, YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar İlgili kurum ve kuruluşlar, YASED, ilgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar Mayıs a) Kasım 2014 b) Mayıs 5 / 29

6 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 5 İş kazası ve meslek hastalığı prim oranlarının yeniden değerlendirilmesi Değişikliği Az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş kazası ve meslek hastalığı prim oranının yeniden belirlenmesine yönelik çalışma yapılması Yıllık izin dönemlerinde doğası gereği risk faktörleri ortadan kalkacağından, yıllık izin dönemlerinde iş kazası ve meslek hastalığı primlerinin ödenmemesine yönelik çalışma yapılması Sosyal Güvenlik Kurumu yla İlgili Diğer lar İlgili kurum ve kuruluşlar, İşçi ve İşveren Örgütleri, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, ilgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar Mayıs 6 İşyeri hekimlerinin yazdığı reçete bedellerinin SGK tarafından geç ödenmesi gerekçesiyle eczaneler tarafından kabul edilmemesi a) Tespit çalışması b) İdari düzenleme Kanunda herhangi bir engelleyici düzenleme olmamasına karşın, uygulamada eczanelerin işyeri hekimlerinin yazdığı reçetelerin ödemelerini daha geç almalarını engellemek üzere çalışma yapılması Sosyal Güvenlik Kurumu YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar a) Kasım 2014 b) Aralık Çok tehlikeli sınıfta çalışanların mesleki eğitim belgesi ile sertifikalandırılması hususundaki düzenlemeler nedeniyle yaşanan sorunların çözümlenmesi a) Tespit çalışması b) değişikliği Eğitim modüllerinde karşılığı bulunmayan mesleklere yönelik çalışma yapılması İşverenlerin kendilerinin açacakları kurslarda işçi katılım sayısının 10 işçinin altında olması halinde kursun açılamaması konusundaki düzenlemenin gözden geçirilmesi Milli Eğitim Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu, YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar a) Aralık 2014 b) Mayıs 6 / 29

7 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 8 Engelli çalıştırma zorunluluğu düzenlemesinin gözden geçirilmesi değişikliği İşverenlerin engelli çalıştırma yükümlülüklerinin korumalı işyerleri aracılığı ile yerine getirilmesine yönelik çalışma yapılması, Talep edilen engelli işgücünün İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından temin edilememesi halinde işverenlerin bu yükümlülüğünü ortadan kaldıracak bir çalışma yapılması, Çok tehlikeli işlerde engelli çalıştırma yükümlülüğünün gözden geçirilmesi, Engelli istihdamının zorunlu olduğu durumlarda işverenlerin istihdam edilecek engelli bulamamaları durumunda maruz kalınan cezai şartların hafifletilmesine yönelik çalışma yapılması Çalışma ve Sosyal Güvenlik yla İlgili Diğer lar YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar Mayıs 9 Günübirlik çalışanların SGK'lı oldukları gün çalışabilmesine yönelik düzenleme yapılması değişikliği İnşaat, balıkçılık ve tarım sektörlerinde çalışan işçiler için 5510 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince aynı gün içerisinde sigorta girişi yapılabilmekte olup, günübirlik çalışmanın yaygın olduğu sektörler için de benzer hükümlerin uygulanmasına yönelik çalışma yapılması Sosyal Güvenlik Kurumu YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar Mayıs 7 / 29

8 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 10 İşgücünün mesleki eğitimi, belgelendirilmesi ve mesleki eğitim alan öğrenci ve stajyerler konusunda uygulamada yaşanan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması 11 Süresinde ödenmeyen sigorta primlerinin tahsiline ilişkin takip usulünde yaşanan sorunların çözülmesine yönelik çalışma yapılması a) Tespit Çalışması b) değişikliği a) Tespit Çalışması b) değişikliği 10'un altında işçi çalıştıran işyerlerinde eğitici temin edilmesi veya 20'nin üzerinde stajyer öğrenci bulunduran işyerlerinde eğitim birimi oluşturulması şartının gözden geçirilmesi, İstihdama henüz katılmamış işgücünün niteliklerinin artırılması amacıyla adayların mesleki eğitim veren kurumlara erişimlerinin kolaylaştırılması, Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek istihdam talebi olan ancak arzı bulunmayan sektörlere yönelik mesleki eğitim ve kurs programlarının düzenlenmesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88. maddesi hükmü ve Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesinde yer alan takip usulünün 6183 sayılı Kanununun Mükerrer 35. maddesinde yer alan usule göre gerçekleştirilmesinin sağlanması Milli Eğitim Sosyal Güvenlik Kurumu yla İlgili Diğer lar YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar Gümrük ve Ticaret, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar a) Aralık 2014 b) Mayıs a) Kasım 2014 b) Mayıs 8 / 29

9 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 1 Madencilik sektöründe ruhsat güvencesinin artırılmasını teminen, Maden Kanunu nda yer alan ruhsat iptali düzenlemelerinin gözden geçirilmesi Düzenlemesi 3213 sayılı Maden Kanunu ndaki ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ndeki ruhsat iptali ile ilgili hükümlerin değerlendirilerek mümkün olduğunca ruhsat iptalleri yerine makul ölçülerde idari para cezası ve benzeri hükümlerin getirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) yla İlgili Diğer lar TOBB, TİM Mayıs 2 Orman ve Su İşleri nın 2014/1 Sayılı Genelgesi ndeki madencilik faaliyetlerine kısıtlama getiren maddelerin gözden geçirilmesi İdari Düzenleme Madencilik yatırımlarına Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu nda belirlenen esaslar dahilinde izin verilmesi gerekirken, Orman ve Su İşleri nca yayımlanan Genelge ile ilave kısıtlamalar getirilmektedir. Maden Kanunu nun 7. maddesinin 5. fıkrasında Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında maden arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için gerekli geçici tesislere ÇED Raporu nda belirlenen esaslar dahilinde izin verilir. Alınan izinler, temditler dahil ruhsat hukuku sonuna kadar devam eder. hükmü bulunmaktadır. Orman ve Su İşleri Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, EPDK, TOBB Aralık 2014 Diğer taraftan ÇED sürecinde ÇED Yönetmeliği nin EK-5 Duyarlı bölgeler listesinde bulunan alanlar (milli parklar, yaban hayatını koruma alanları vb.) da dikkate alınarak ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilmektedir. Bu karar verilirken ilgili kurumların görüşü de alınmaktadır. ÇED sürecinde görüşünü bildiren bir kurumun daha sonra ruhsat sahibine izin verirken ayrıca 3 üniversiteden bilimsel rapor istemesi, bazı alanlarda müracaatın alınmaması şeklinde uygulamalar bulunmaktadır. 9 / 29

10 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer lar Yayımlanan Genelge nin; 5. fıkrasının 5. bendinin (d) alt bendinin (2) numaralı maddesinde; gen koruma alanlarında ve tohum meşcerelerinde 3. ve 4. Grup madencilik faaliyetlerinin değerlendirmeye alınmayacağı, 5.fıkrasının 5.bendinin (ç) alt bendinin (1), (2), (4) numaralı maddelerinde; tepe kapalılık oranı %71 den fazla olan verimli orman alanlarında ve tohum meşcerelerinde, gen koruma alanlarında ve muhafaza orman alanlarında II(b) Grubu madencilik faaliyetlerinin değerlendirmeye alınmayacağı belirtilmiştir. Orman Kanunu nun 16. Maddesi nde ve Orman Kanunu nun 16. Maddesi nin Uygulama Yönetmeliği nde gen koruma alanlarında, tohum meşcerelerinde ve tepe kapalılık oranı %71 den fazla olan verimli orman alanlarında madencilik yapılması yasaklanmamıştır. Ayrıca Maden Kanunu nun 7. Maddesi nin 1. Fıkrası nda madencilik faaliyetlerinin ancak kanunla kısıtlanabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, madencilik faaliyetleri için müracaatların değerlendirmeye alınmayacağı şeklinde düzenlemeler içeren genelgenin gözden geçirilmesi 10 / 29

11 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 3 Standart Maliyet Modeli ile ilgili idari düzenleme yapılması İdari Düzenleme Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi amacıyla Standart Maliyet Modeli nin ilgili tüm kurumlar tarafından uygulanarak yaygınlaşmasını sağlamak üzere yönetmelik/genelge çalışmalarının sürdürülmesi ve izlenmesi yla İlgili Diğer lar Başbakanlık TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar Aralık / 29

12 1 Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve OSB içerisinde kurulamayacak tesis türlerinin yeniden belirlenmesi 2 Mekansal Strateji Planları (MSP) ile yatırım yeri ihtiyacının karşılanması Değişikliği Ülke genelinde MSP lerin hazırlanması YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ OSB lerde kuruluşu tamamlama ve faaliyete Bilim, Sanayi ve geçme sürelerinin belirlenmesi ve bu süreler Teknoloji içerisinde faaliyete geçemeyen OSB lerin Bakanlık tarafından verilecek kararla iptal edilmesi ve tescilden silinmesine yönelik düzenleme yapılması OSB lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önlenmesi için, uygulama yönetmeliğinde belirtilen inşaata başlama ve inşaatı bitirme sürelerine uymayan yatırımcıların arsa tahsislerinin iptali konusundaki hükümleri uygulamayan OSB Yönetimlerine yaptırım uygulanmasına yönelik düzenleme yapılması, OSB lerde tahsis tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapı ruhsatı almayanlara ve yapı ruhsatı aldıktan itibaren iki yıl içinde üretime başlamayanlara tahsis edilen arsaların OSB yönetimleri tarafından tahsis edilen bedel üzerinden geri alınması ve bu bedelin arsanın yeni bir yatırımcıya tahsisini müteakip geri ödenmesine yönelik düzenleme yapılması Her bir il veya bölge için ülkemizin uzun vadeli (2023, 2035, 2050) sanayi, üretim ve ihracat hedef ve stratejilerini karşılayacak yatırım yerlerinin (ağır sanayi, sanayi ve küçük sanayi bölgeleri, turizm alanları, OSB ler, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri) belirlenmesi amacıyla yatırım haritalarının hazırlanması Yatırım haritalarında, yatırım alanlarına ulaşımın Çevre ve Şehircilik yla İlgili Diğer lar Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme İlgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları Mart Mart / 29

13 3 Başta mahalli idareler olmak üzere, yatırım yeri, çevre ve imar izinlerine ilişkin hizmet standartlarının yeniden değerlendirilerek güncelleştirilmesi Çalışma Raporu YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ sağlanması amacıyla kara, hava ve denizyolu ulaşım imkanları, liman ve havaalanları, demiryolu güzergahları, maden ve hammadde kaynakları, enerji üretim santralleri vb. olanakların belirlenmesi Mevcut bölgesel strateji planları, çevre düzeni planları ve diğer üst planlarının yatırım haritasına göre revize edilmesi, yeni hazırlanacak planların yatırım haritaları temelinde şekillendirilmesi Ülke genelinde limana yakın uzmanlaşmış şehirlerin oluşturulması Yatırım yeri temininde verimli tarım alanlarının kaybedilmesinin önlenmesi ve verimsiz tarım alanlarının yatırım amaçlı değerlendirilmesinin sağlanması Yatırım yeri, çevre ve imar izinleri konusunda kamu kurumları arasındaki işbirliğinde yetki çatışma noktalarının tespit edilmesi ve koordinasyon mekanizmalarının oluşturularak sorunların çözülmesi Özel sektör tarafından konuyla ilgili bir inceleme yapılarak sorun yaratan noktaların ortaya konulduğu ve çözüme ilişkin beklentilerin yer aldığı bir rapor hazırlanması Yatırımcıların ve işletmecilerin ilgili kamu kuruluşları tarafından yürütülen yatırım yeri, çevre ve imar izinleri konularındaki iş ve işlemlerine ilişkin öngörüde bulunabilmeleri ve süreçler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için Başbakanlık yla İlgili Diğer lar İçişleri, Belediyeler Birliği, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED Mart 13 / 29

14 4 İmar mevzuatı ve uygulamalarından kaynaklanan sorunların çözülmesi 5 Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların (AEEE) Yönetmeliği nin uygulanmasında ortak bir çalışma yönteminin belirlenmesi düzenlemesi İdari Düzenleme YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ kamu kuruluşlarının hizmet standartlarının, belirtilen rapor çerçevesinde gözden geçirilmesi ve revize edilmesi 3194 sayılı İmar Kanunu nda şantiye şefi tanımının yapılması ve teknik personelin de şantiye şefi olmasının sağlanması 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu nda değişiklik yapılarak yapı denetim bedelleri, harç benzeri ödeme yöntemleriyle ilgili belediyeye ödenmesi ve belediye tarafından uygun bir sisteme göre yapı denetim kuruluşunun görevlendirilerek seçim ve bedel ödemesi konusunda yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasındaki ilişkinin kesilerek objektifliğin sağlanması AEEE yönetiminin ülkemizde yeni olması ve uygulamada eksikler yaşanması nedeniyle tüm firmaların ortak bir şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla sınıflandırma, raporlama ve belgelendirmelerin formatlarının hazırlanması 10 EEE kategorisi ve 6 AEEE toplama kategorisi sınıflandırılması EEE beyanları, AEEE raporlamaları ve belgelendirmeleri Çevre ve Şehircilik Çevre ve Şehircilik yla İlgili Diğer lar TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED TÜRKBESD, üreticiler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, işleme tesisleri Mart Aralık / 29

15 VERGİ VE TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 1 Sözleşmelerden alınan damga vergisi başta olmak üzere Damga Vergisi Kanunu'nun bazı hükümlerinin gözden geçirilmesi Kanuni ve İdari Düzenleme Yatırımları daha fazla teşvik edebilmek amacıyla ekonomik ve mali etkileri dikkate alınarak 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu nun bazı hükümlerinin ve uygulamalarının gözden geçirilmesi Maliye, Gelir İdaresi Başkanlığı yla İlgili Diğer lar TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Mayıs 2 KDV iadelerine ilişkin uygulamaların iyileştirilmesi İdari Düzenleme Katma değer vergisi iade sürecinin etkinliğinin daha da artırılması Gelir İdaresi Başkanlığı TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Mart 3 İndirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki sorunların gözden geçirilmesi İdari Düzenleme 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasına ilişkin hususların idari düzenlemeler ile açıklığa kavuşturulması Gelir İdaresi Başkanlığı Ekonomi, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Şubat 4 Ar-Ge'ye yönelik teşviklere ilişkin hususların gözden geçirilmesi Kanuni ve İdari Düzenleme 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun arasında uygulama birliğinin sağlanması Maliye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gelir İdaresi Başkanlığı, TÜBİTAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Ekonomi, Sağlık, Gelir İdaresi Başkanlığı, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Mayıs 15 / 29

16 VERGİ VE TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 5 Örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı uygulamasının Katma Değer Vergisi ile olan ilişkisinin gözden geçirilmesi Kanuni Düzenleme Örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müesseselerinde; gerekli şartların gerçekleşmesi halinde Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından dağıtılmış kar payı sayılması ile ilgili düzenlemelerin Katma Değer Vergisi Kanunu açısından da dikkate alınarak her iki vergi uygulaması bakımından yeknesaklık sağlanmasına yönelik düzenleme yapılması Maliye yla İlgili Diğer lar TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Mayıs 6 Kredi Garanti Fonu nun (KGF) banka dışı kuruluşlara vereceği kefaletlerde harç istisnası uygulamasına ilişkin düzenleme yapılması Kanuni Düzenleme 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile KGF'nin banka dışı kuruluşlara (TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV vb.) vereceği kefaletlerde harç istisnası tanınmasına yönelik düzenleme yapılması Maliye KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, KGF, TOBB Mayıs 7 Türkiye nin tasarım kapasitesini güçlendirmeye yönelik desteklerin artırılması ve ilgili mevzuatın bu doğrultuda geliştirilmesine yönelik tedbirler alınması Düzenlemesi Tasarım faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi ve bu konuda verilebilecek desteklerin hayata geçirilmesi Maliye Bilim Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, TPE, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, KOSGEB Mayıs 16 / 29

17 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 1 İhracat süreçlerindeki maliyetlerin ve sürelerin tespit edilmesi 2 Ticaret Merkezleri oluşumunun hayata geçirilmesi Çalışma Raporu ve İdari Uygulama İhracat süreçlerinde katlanılan tüm dışsal maliyetlerin çıkartılması ve süreçlerin sürelerinin detaylı bir biçimde incelenerek iyileşme gerektiren alanların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi Türkiye Ticaret Merkezlerinin kısa süre içinde hayata geçirilebilmesi için ilgili mevzuat düzenlemesinin yapılması Gümrük ve Ticaret TOBB TİM Ekonomi yla İlgili Diğer Kurum/ Kuruluşlar YASED Aralık 2014 İlgili diğer kurum ve kuruluşlar Aralık Dahilde İşleme izin belgelerinin elektronik ortamda kapatma işlemlerinin hızlandırılması Altyapı Çalışması İşlemlerde zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlanması Ekonomi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 4 Gümrük hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi ne geçilmesine yönelik çalışmalara devam edilmesi Teknik Altyapı ve Çalışmaları Halen Şeker Kurumu ile Gümrük ve Ticaret arasında kullanılmakta olan e-belge uygulamasının diğer kurumlara da yaygınlaştırılması, Tüm ilgili kurum /kuruluşlarca düzenlenen izin belgesinin Gümrük ve Ticaret na elektronik ortamda gönderebilmesinin sağlanması ile kaynakların daha etkin kullanımı, kontrollerin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, gümrük işlemlerinin sadeleştirilmesi, kolaylaştırılması ve hızlandırılması, ticaret erbabının Gümrük ve Ticaret Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri - Emniyet Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık, Aralık / 29

18 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 5 İlgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetim süreçlerinin analiz edilerek yeniden tanımlanması Teknik Altyapı, ve Koordinasyon Çalışmaları zaman ve parasal maliyetlerinin azaltılması, gümrük işlemlerinin takip edilebilirliğinin artırılarak daha şeffaf hale getirilmesi İthalat ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile Gümrük Yönetmeliği nin 181. maddesi kapsamındaki ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaların tespiti Ekonomi, Gümrük ve Ticaret yla İlgili Diğer Kurum/ Kuruluşlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Hazine Müsteşarlığı, TAPDK, TSE, Şeker Kurumu, İstanbul Altın Borsası, TAEK, Çevre ve Şehircilik, EPDK Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Harita Genel Komutanlığı, TSE, EPDK, TAPDK, BTK, TAEK, SPK, Şeker Kurumu, YASED 18 / 29

19 FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE AR-GE TEKNİK KOMİTESİ 1 Fikri mülkiyet hakları konusunda tüm eğitim seviyelerinde verilmekte olan derslerin içeriklerinin ve diğer eğitimlerin araştırılarak raporlanması Çalışma raporu hazırlanması Tüm eğitim seviyelerinde yurtdışı örnekleriyle karşılaştırmalı olarak fikri mülkiyet hakları konusundaki mevcut durumun ortaya konulması amacıyla bir çalışma raporu oluşturulması Türk Patent Enstitüsü yla İlgili Diğer lar Milli Eğitim, YÖK, Kültür ve Turizm, YASED Şubat 2 Üniversite-sanayi-kamu işbirliğine dair etkin işleyen bir yönetim modelinin araştırılması Çalışma raporu hazırlanması Mevcut teşvik mekanizmalarının etkinliği de göz önüne alınarak, üniversite ile sanayi arasındaki iletişim kopukluğu ve işleyiş aksaklıklarını gidermek amacıyla bir yönetim modeli araştırması yapılacak ve çalışma raporu hazırlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kalkınma, TÜBİTAK, YÖK, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED Şubat 3 Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) performanslarını ölçmek üzere sanayi temsilcilerinin de geri bildirimlerini kapsayacak bir model tasarlanması Çalışma raporu hazırlanması TTO performanslarının ölçülmesi, listeleme yapılması ve artırılması amacıyla çalışma raporu hazırlanması TÜBİTAK Bilim, Sanayi ve Teknoloji, YÖK, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED Şubat 4 Ülkemizde fikri ve sınai hak ihlallerinin boyutuna yönelik öngörü sağlayacak ve mücadeleci tüm kurumlar tarafından erişilebilir ortak, çok amaçlı ve kapsamlı bir veri tabanı gereksinimine yönelik analiz çalışması yapılması Çalışma grubu kurulması ve çalışma raporu hazırlanması Fikri ve sınai hak ihlalleri ile mücadele kapsamında ilgili tüm kurumlar tarafından erişilebilir ortak ve ulusal bir veri tabanı oluşturulması konusunda analiz yapılmasına yönelik çalışma grubu kurularak çalışma raporu hazırlanması Gümrük ve Ticaret İçişleri, Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, TPE, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED Şubat 19 / 29

20 FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE AR-GE TEKNİK KOMİTESİ 5 Fikri mülkiyet hakkı ihlallerine konu eşyaların imhasına yönelik faaliyetlerin daha etkin hale getirilmesi ve bu konuda mevzuat düzenlemesi yapılması 6 Patent, marka ve endüstriyel tasarım başvurularının ücretlendirme politikalarında şahıs, KOBİ ve üniversite uygulamasına geçilmesine yönelik analiz yapılması a) düzenlemesi b) Rapor hazırlanması Çalışma raporu hazırlanması (a) Anayasa Mahkemesi nin tarihli kararı ile 556 sayılı KHK daki suç ve cezaya ilişkin maddelerin iptali sonucu sanıklara iadesine karar verilen ancak sanıklarca geri alınmayan eşyaların imha edilebilmesi için ilgili mevzuata geçici madde eklenmesi amacıyla çalışma yapılması ve taslak mevzuatın TBMM'ye iletilmesi. (b) Kolaylaştırılmış imha prosedürünün ülkemizde uygulanabilir hale getirilebilmesi, arama ve el koyma işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi, Suç Eşyası Yönetmeliği nin uygulamayı karşılamayan maddelerinin yeniden düzenlenmesi, el konulan malların saklanmasına ilişkin düzenlemelerin gerçeğe uygun ve uygulanabilir olması amacıyla, yapılması gereken yasal düzenlemelerin tespit edilmesine yönelik çalışma grubu kurulması ve çalışma raporu oluşturulması Patent, marka ve endüstriyel tasarım başvurularında kişi, KOBİ ve üniversite başvuruları arasında farklı ücret uygulama politikaları hakkında yurtdışı örnekler de incelenerek ikincil mevzuatta yapılabilecek ücret değişikliklerine yönelik bir çalışma raporu hazırlanması (a) Türk Patent Enstitüsü (b) Adalet Türk Patent Enstitüsü yla İlgili Diğer lar Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, YASED Maliye, YÖK, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED Şubat Şubat 20 / 29

21 YATIRIM ORTAMI MEVZUATI ve HUKUKSAL SÜREÇLER TEKNİK KOMİTESİ 1 Arabuluculuk ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının kullanımının yaygınlaştırılması a) Bilgilendirme Faaliyetleri b) Değişikliği a) Arabuluculuk faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi b) 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun uygulama sonuçlarının takip ve tespit edilmesi ile meslek birliklerinin hakem heyeti uygulamalarının etkin hale getirilmesi a) Adalet b) Gümrük ve Ticaret yla İlgili Diğer lar Maliye, Ekonomi, Kalkınma, Sermaye Piyasası Kurulu, YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 2 Yüksek mahkemelerin tüm kararlarının kişisel veriler korunarak yayımlanması 3 Sermayesi 250 bin TL yi aşan anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğunun kaldırılması Altyapı çalışması Kanun Değişikliği Yüksek yargı organları tarafından verilen kararların düzenli aralıklarla kişisel veriler korunarak erişime açılması Şirketler için zorunlu ve ekstra bir maliyet haline gelen avukat bulundurma zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik mevzuat değişikliği yapılması Adalet Adalet Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, YASED ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 4 Bilirkişilik nitelikleriyle ilgili standartların belirlenmesi ve bu kurumunun şeffaflığının artırılması a) İkincil düzenleme b) Pilot uygulama Farklı alanlarda bilirkişilerin niteliklerinin belirlenmesine yönelik pilot adliyelerin seçilmesi, Bilirkişilerin seçiminde objektif kriterlerin oluşturulması, bilirkişilerin uyacakları etik ilkelerin belirlenmesi, Bilirkişilik için standart raporların geliştirilmesi, Bilirkişi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi Adalet İlgili diğer kurum ve kuruluşlar 21 / 29

22 YATIRIM ORTAMI MEVZUATI ve HUKUKSAL SÜREÇLER TEKNİK KOMİTESİ sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6101 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun un uygulama sonuçlarının takip ve tespit edilerek gerekirse anılan kanunlarda ihtiyacı karşılayacak şekilde değişiklik yapılması 6 İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı nın yasalaşma sürecinin takibi Kanun Değişikliği Kanun değişikliği Borçlar Kanunu nun uygulama sonuçlarının tespitine yönelik ilgili tüm tarafların katılacağı çalıştayların yapılması Kanun la ilgili yargı uygulamaları hakkında ilgili taraflarca dile getirilen sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi nde bulunan İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı ile Başbakanlık ta bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı nın yasalaşma sürecinin teknik komite üyeleri tarafından takibinin sağlanması Adalet Adalet yla İlgili Diğer lar Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Maliye, Türkiye Bankalar Birliği, YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 22 / 29

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler 03 YOİKK Teknik Komite Eylem Planları 4 Eylül 03 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler /4 Başbakanlık Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması GİTES

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2015-2016 2016 ŞUBAT GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2015-2016 2016 ŞUBAT GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2015- ŞUBAT GÜNCEL DURUM Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2007 yılından bu yana yayımlanmakta olan ve YOİKK in yıllık çalışma takvimini oluşturan eylem planlarının sonuncusu, 3 Temmuz 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012)

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012 2013

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012 2013 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012 2013 Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri,

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014 Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri,

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014 Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri,

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI MART 2010 YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında eylem planları hazırlanması

Detaylı

AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2016 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım ve Ar-Ge

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103 RES PROJELERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1) TEŞVİKLER 2) İZİNLER 3) ÖLÇÜMLER 4) YENİ BAŞVURULARIN ALINMASI 5) KAPASİTE ARTIŞI 6) BAĞLANTI

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 Sunum Planı EYLEMLERE İLİŞKİN GELİŞMELER 8 NCİ KURUL TOPLANTISI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GELİŞMELER İLAVE DEĞERLENDİRMELER 2 Eylem Planlarının Hayata

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri Amaç

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Sayı : 45224183-166.03 Konu : Kara Kapıları Master Planı Hazırlanması Projesi DAĞITIM YERLERİNE Kara gümrük kapılarının mevcut fiziki yapısının iyileştirilmesinde, uygulanan

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676) 02 MART 2016

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında Bilindiği üzere, 17 Haziran 2016 Tarihli, 29745 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016

18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016 18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016 Localization of Pharmaceuticals; Why, for What and How? İlaçta yerelleşme; neden, niçin ve nasıl? 2 3 Ülkemiz İlaç Pazarında Satış Değeri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676) 02 MART 2016

Detaylı

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI Sunumun Adı AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI 13 Nisan 2016 İstanbul 2023 Ar-Ge Hedefleri Ar-Ge Reform Paketinin Amacı Ar-Ge Reform Paketinin Amacı 1. Tasarım faaliyetlerini desteklemek 2. Ar-Ge yatırımlarını

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI ve TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI OCAK 2009 İÇİNDEKİLER I. YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI II. TEKNİK

Detaylı

( 3 ) ( 5 ) STRATEJStratej STRATEJİK PROGRAMLAR: DEĞERLENDİRME TABLOSU 1 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği nin Değerlendirmeleri GÜNDEM

( 3 ) ( 5 ) STRATEJStratej STRATEJİK PROGRAMLAR: DEĞERLENDİRME TABLOSU 1 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği nin Değerlendirmeleri GÜNDEM STRATEJStratej STRATEJİK PROGRAMLAR: DEĞERLENDİRME TABLOSU 1 Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği nin Değerlendirmeleri GÜNDEM Stratejik Program Kapsam (amaç ve politikalar) Öncelik (1-5 ölçeği)

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı