YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015"

Transkript

1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-

2 Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Başkan/ Eş Başkan Gümrük ve Ticaret Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ayşegül EKŞİT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşar Yardımcısı Sayın Mehmet Selim BAĞLI Ekonomi Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsnü DİLEMRE Kalkınma Müsteşar Yardımcısı Sayın Cüneyd DÜZYOL Çevre ve Şehircilik Müsteşar Yardımcısı Sayın İrfan UZUN Vergi ve Teşvikler Ekonomi Müsteşar Yardımcısı Sayın Tarık SÖNMEZ Maliye Müsteşar Yardımcısı Sayın Mürsel Ali KAPLAN Dış Ticaret ve Gümrükler Ekonomi Müsteşar Yardımcısı Gümrük ve Ticaret Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve AR-GE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müsteşar Yardımcısı Sayın Ramazan YILDIRIM Türk Patent Enstitüsü Başkanı Sayın Prof.Dr.Habip ASAN Yatırım Ortamı ı ve Hukuksal Süreçler Finansmana Erişim Altyapı Adalet Müsteşar Yardımcısı Sayın Selahaddin MENTEŞ Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Burhanettin AKTAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Müsteşar Yardımcısı Sayın Selahattin ÇİMEN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa FIRAT 2 / 29

3 ŞİRKET İŞLEMLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun uygulanmasından kaynaklı sorunların değerlendirilmesi ve uygun görülenlere yönelik yasa değişiklik önerilerinin hazırlanması değişiklik önerisi taslağının hazırlanması YOİKK Eylem Planı döneminde hazırlanan çalışma raporunda yer alan önerilerin değerlendirilerek uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla mevzuat değişikliği çalışmalarının yapılması Gümrük ve Ticaret yla İlgili Diğer lar SPK, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Mayıs 2 Payları borsada işlem gören şirketlerde entegre raporlama konusunda uluslararası düzenleme ve iyi uygulamaların değerlendirilmesi ve şirketler nezdinde farkındalık yaratılması Çalışma Raporu Entegre raporlama yoluyla doğru ve nitelikli bilgi aktarımına katkı sağlanması amacıyla farkındalığın artırılması TÜSİAD SPK, TOBB, Sermaye Piyasaları Birliği, Borsa İstanbul, TKYD Mayıs 3 Payları borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim ilkeleri uyumuna yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılması a) Konferans b) Eğitim Materyalleri Şirketlerin bu konudaki uyum kabiliyetinin arttırılması ve iyi uygulama örneklerinin çoğaltılması Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul, Sermaye Piyasaları Birliği, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği,TOBB, TÜSİAD Mayıs 3 / 29

4 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 1 İstihdam teşvikleri etki analizinin yapılması Etki Analizi Raporu Kaynak israfının önlenmesi ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için istihdam alanında uygulanan teşvik programlarının sonuçlarının izlenmesi ve etki analizinin yapılması yoluyla, uygulanmakta olan teşviklerle ilgili verilerin politika yapıcılara ulaştırılması ve gerekli kararların alınması noktasında destekleyici bir mekanizmanın oluşturulması Çalışma ve Sosyal Güvenlik yla İlgili Diğer lar Maliye, Ekonomi, Hazine Müsteşarlığı TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, ilgili diğer kurum kuruluş ve STK'lar Mayıs 2 Yabancı istihdamına yönelik izin süreçlerinin revize edilerek; anlık ihtiyaçlara hızlı yanıt verilmesi; uzun vadede ülkemizin yatırımcılar ve nitelikli yabancılar açısından bir çekim merkezi olmasının desteklenmesi a) Çalışma Raporu b) Değişikliği Muafiyet uygulaması kapsamındaki bazı işlerde (bakım, onarım, montaj vb.) sınırlamaların (tek girişli vize, yılda bir kez kullanılma vb.) kaldırılması, Ülkemizde ikamet etmeksizin iş ziyareti için gelen şirket ortaklarının/yönetim kurulu üyelerinin durumlarının neticelendirilmesi, Yoğun olarak beyin göçü ve yabancı yatırım çeken ülkelerin mevzuatları ve iyi uygulama örneklerinin incelenerek bu yönde nitelikli yabancılar için (eğitim düzeyi, yapacağı yatırımın miktarı esas alınarak) özel bir çalışma izni sürecinin (ilk başvuruda farklı izin süreleri, daha kolay başvuru prosedürü gibi) tasarlanması, Yabancıların eş ve çocuklarının da 5 yıl bekleme süresi olmaksızın diğer yabancılar gibi çalışma izni almalarına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ekonomi, YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar a) Aralık 2014 b) Mayıs 4 / 29

5 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 3 Önemli büyüklükte sermaye girişi sağlayacak olan uluslararası yatırımcıların çalışma izin süreçlerinin kolaylaştırılması ve bu çerçevede vatandaşlık imkânının gözden geçirilmesi sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun uygulama ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi değişikliği a) Çalışma Raporu b) Yazılım revizyonu düzenleme yapılması, Özellikle kamu projeleri veya ülkeye katkı sağlayacağı düşünülen projeler kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni süre ve süreçlerinin kolaylaştırılması, Türkiye de önlisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerin eğitimlerine uygun veya istihdam ihtiyacı duyulan alanlarda (yabancı dil nedeniyle turizm gibi) istihdamına imkan sağlanması Yabancı yatırımcılara 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 44. maddesi kapsamında uzun dönem ikamet izni yerine geçecek süresiz çalışma izni verilmesine yönelik çalışma yapılması ile vatandaşlık imkânının gözden geçirilmesi İSG Katip Programının uygulamadaki aksaklıklar çerçevesinde güncellenmesi, İSG uzmanlarının çalışma usul ve esaslarının değerlendirilmesi Sektörlere ilişkin risk değerlendirme usul ve esaslarının meslek komiteleri, ilgili STK lar ve işçi-işveren temsilcileriyle birlikte gözden geçirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik yla İlgili Diğer lar Ekonomi, İçişleri, YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar İlgili kurum ve kuruluşlar, YASED, ilgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar Mayıs a) Kasım 2014 b) Mayıs 5 / 29

6 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 5 İş kazası ve meslek hastalığı prim oranlarının yeniden değerlendirilmesi Değişikliği Az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş kazası ve meslek hastalığı prim oranının yeniden belirlenmesine yönelik çalışma yapılması Yıllık izin dönemlerinde doğası gereği risk faktörleri ortadan kalkacağından, yıllık izin dönemlerinde iş kazası ve meslek hastalığı primlerinin ödenmemesine yönelik çalışma yapılması Sosyal Güvenlik Kurumu yla İlgili Diğer lar İlgili kurum ve kuruluşlar, İşçi ve İşveren Örgütleri, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, ilgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar Mayıs 6 İşyeri hekimlerinin yazdığı reçete bedellerinin SGK tarafından geç ödenmesi gerekçesiyle eczaneler tarafından kabul edilmemesi a) Tespit çalışması b) İdari düzenleme Kanunda herhangi bir engelleyici düzenleme olmamasına karşın, uygulamada eczanelerin işyeri hekimlerinin yazdığı reçetelerin ödemelerini daha geç almalarını engellemek üzere çalışma yapılması Sosyal Güvenlik Kurumu YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar a) Kasım 2014 b) Aralık Çok tehlikeli sınıfta çalışanların mesleki eğitim belgesi ile sertifikalandırılması hususundaki düzenlemeler nedeniyle yaşanan sorunların çözümlenmesi a) Tespit çalışması b) değişikliği Eğitim modüllerinde karşılığı bulunmayan mesleklere yönelik çalışma yapılması İşverenlerin kendilerinin açacakları kurslarda işçi katılım sayısının 10 işçinin altında olması halinde kursun açılamaması konusundaki düzenlemenin gözden geçirilmesi Milli Eğitim Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu, YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar a) Aralık 2014 b) Mayıs 6 / 29

7 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 8 Engelli çalıştırma zorunluluğu düzenlemesinin gözden geçirilmesi değişikliği İşverenlerin engelli çalıştırma yükümlülüklerinin korumalı işyerleri aracılığı ile yerine getirilmesine yönelik çalışma yapılması, Talep edilen engelli işgücünün İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından temin edilememesi halinde işverenlerin bu yükümlülüğünü ortadan kaldıracak bir çalışma yapılması, Çok tehlikeli işlerde engelli çalıştırma yükümlülüğünün gözden geçirilmesi, Engelli istihdamının zorunlu olduğu durumlarda işverenlerin istihdam edilecek engelli bulamamaları durumunda maruz kalınan cezai şartların hafifletilmesine yönelik çalışma yapılması Çalışma ve Sosyal Güvenlik yla İlgili Diğer lar YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar Mayıs 9 Günübirlik çalışanların SGK'lı oldukları gün çalışabilmesine yönelik düzenleme yapılması değişikliği İnşaat, balıkçılık ve tarım sektörlerinde çalışan işçiler için 5510 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince aynı gün içerisinde sigorta girişi yapılabilmekte olup, günübirlik çalışmanın yaygın olduğu sektörler için de benzer hükümlerin uygulanmasına yönelik çalışma yapılması Sosyal Güvenlik Kurumu YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar Mayıs 7 / 29

8 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 10 İşgücünün mesleki eğitimi, belgelendirilmesi ve mesleki eğitim alan öğrenci ve stajyerler konusunda uygulamada yaşanan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması 11 Süresinde ödenmeyen sigorta primlerinin tahsiline ilişkin takip usulünde yaşanan sorunların çözülmesine yönelik çalışma yapılması a) Tespit Çalışması b) değişikliği a) Tespit Çalışması b) değişikliği 10'un altında işçi çalıştıran işyerlerinde eğitici temin edilmesi veya 20'nin üzerinde stajyer öğrenci bulunduran işyerlerinde eğitim birimi oluşturulması şartının gözden geçirilmesi, İstihdama henüz katılmamış işgücünün niteliklerinin artırılması amacıyla adayların mesleki eğitim veren kurumlara erişimlerinin kolaylaştırılması, Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek istihdam talebi olan ancak arzı bulunmayan sektörlere yönelik mesleki eğitim ve kurs programlarının düzenlenmesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88. maddesi hükmü ve Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesinde yer alan takip usulünün 6183 sayılı Kanununun Mükerrer 35. maddesinde yer alan usule göre gerçekleştirilmesinin sağlanması Milli Eğitim Sosyal Güvenlik Kurumu yla İlgili Diğer lar YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar Gümrük ve Ticaret, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, işçi ve işveren örgütleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar a) Aralık 2014 b) Mayıs a) Kasım 2014 b) Mayıs 8 / 29

9 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 1 Madencilik sektöründe ruhsat güvencesinin artırılmasını teminen, Maden Kanunu nda yer alan ruhsat iptali düzenlemelerinin gözden geçirilmesi Düzenlemesi 3213 sayılı Maden Kanunu ndaki ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ndeki ruhsat iptali ile ilgili hükümlerin değerlendirilerek mümkün olduğunca ruhsat iptalleri yerine makul ölçülerde idari para cezası ve benzeri hükümlerin getirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) yla İlgili Diğer lar TOBB, TİM Mayıs 2 Orman ve Su İşleri nın 2014/1 Sayılı Genelgesi ndeki madencilik faaliyetlerine kısıtlama getiren maddelerin gözden geçirilmesi İdari Düzenleme Madencilik yatırımlarına Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu nda belirlenen esaslar dahilinde izin verilmesi gerekirken, Orman ve Su İşleri nca yayımlanan Genelge ile ilave kısıtlamalar getirilmektedir. Maden Kanunu nun 7. maddesinin 5. fıkrasında Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında maden arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için gerekli geçici tesislere ÇED Raporu nda belirlenen esaslar dahilinde izin verilir. Alınan izinler, temditler dahil ruhsat hukuku sonuna kadar devam eder. hükmü bulunmaktadır. Orman ve Su İşleri Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, EPDK, TOBB Aralık 2014 Diğer taraftan ÇED sürecinde ÇED Yönetmeliği nin EK-5 Duyarlı bölgeler listesinde bulunan alanlar (milli parklar, yaban hayatını koruma alanları vb.) da dikkate alınarak ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilmektedir. Bu karar verilirken ilgili kurumların görüşü de alınmaktadır. ÇED sürecinde görüşünü bildiren bir kurumun daha sonra ruhsat sahibine izin verirken ayrıca 3 üniversiteden bilimsel rapor istemesi, bazı alanlarda müracaatın alınmaması şeklinde uygulamalar bulunmaktadır. 9 / 29

10 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer lar Yayımlanan Genelge nin; 5. fıkrasının 5. bendinin (d) alt bendinin (2) numaralı maddesinde; gen koruma alanlarında ve tohum meşcerelerinde 3. ve 4. Grup madencilik faaliyetlerinin değerlendirmeye alınmayacağı, 5.fıkrasının 5.bendinin (ç) alt bendinin (1), (2), (4) numaralı maddelerinde; tepe kapalılık oranı %71 den fazla olan verimli orman alanlarında ve tohum meşcerelerinde, gen koruma alanlarında ve muhafaza orman alanlarında II(b) Grubu madencilik faaliyetlerinin değerlendirmeye alınmayacağı belirtilmiştir. Orman Kanunu nun 16. Maddesi nde ve Orman Kanunu nun 16. Maddesi nin Uygulama Yönetmeliği nde gen koruma alanlarında, tohum meşcerelerinde ve tepe kapalılık oranı %71 den fazla olan verimli orman alanlarında madencilik yapılması yasaklanmamıştır. Ayrıca Maden Kanunu nun 7. Maddesi nin 1. Fıkrası nda madencilik faaliyetlerinin ancak kanunla kısıtlanabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, madencilik faaliyetleri için müracaatların değerlendirmeye alınmayacağı şeklinde düzenlemeler içeren genelgenin gözden geçirilmesi 10 / 29

11 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 3 Standart Maliyet Modeli ile ilgili idari düzenleme yapılması İdari Düzenleme Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi amacıyla Standart Maliyet Modeli nin ilgili tüm kurumlar tarafından uygulanarak yaygınlaşmasını sağlamak üzere yönetmelik/genelge çalışmalarının sürdürülmesi ve izlenmesi yla İlgili Diğer lar Başbakanlık TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar Aralık / 29

12 1 Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve OSB içerisinde kurulamayacak tesis türlerinin yeniden belirlenmesi 2 Mekansal Strateji Planları (MSP) ile yatırım yeri ihtiyacının karşılanması Değişikliği Ülke genelinde MSP lerin hazırlanması YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ OSB lerde kuruluşu tamamlama ve faaliyete Bilim, Sanayi ve geçme sürelerinin belirlenmesi ve bu süreler Teknoloji içerisinde faaliyete geçemeyen OSB lerin Bakanlık tarafından verilecek kararla iptal edilmesi ve tescilden silinmesine yönelik düzenleme yapılması OSB lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önlenmesi için, uygulama yönetmeliğinde belirtilen inşaata başlama ve inşaatı bitirme sürelerine uymayan yatırımcıların arsa tahsislerinin iptali konusundaki hükümleri uygulamayan OSB Yönetimlerine yaptırım uygulanmasına yönelik düzenleme yapılması, OSB lerde tahsis tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapı ruhsatı almayanlara ve yapı ruhsatı aldıktan itibaren iki yıl içinde üretime başlamayanlara tahsis edilen arsaların OSB yönetimleri tarafından tahsis edilen bedel üzerinden geri alınması ve bu bedelin arsanın yeni bir yatırımcıya tahsisini müteakip geri ödenmesine yönelik düzenleme yapılması Her bir il veya bölge için ülkemizin uzun vadeli (2023, 2035, 2050) sanayi, üretim ve ihracat hedef ve stratejilerini karşılayacak yatırım yerlerinin (ağır sanayi, sanayi ve küçük sanayi bölgeleri, turizm alanları, OSB ler, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri) belirlenmesi amacıyla yatırım haritalarının hazırlanması Yatırım haritalarında, yatırım alanlarına ulaşımın Çevre ve Şehircilik yla İlgili Diğer lar Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme İlgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları Mart Mart / 29

13 3 Başta mahalli idareler olmak üzere, yatırım yeri, çevre ve imar izinlerine ilişkin hizmet standartlarının yeniden değerlendirilerek güncelleştirilmesi Çalışma Raporu YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ sağlanması amacıyla kara, hava ve denizyolu ulaşım imkanları, liman ve havaalanları, demiryolu güzergahları, maden ve hammadde kaynakları, enerji üretim santralleri vb. olanakların belirlenmesi Mevcut bölgesel strateji planları, çevre düzeni planları ve diğer üst planlarının yatırım haritasına göre revize edilmesi, yeni hazırlanacak planların yatırım haritaları temelinde şekillendirilmesi Ülke genelinde limana yakın uzmanlaşmış şehirlerin oluşturulması Yatırım yeri temininde verimli tarım alanlarının kaybedilmesinin önlenmesi ve verimsiz tarım alanlarının yatırım amaçlı değerlendirilmesinin sağlanması Yatırım yeri, çevre ve imar izinleri konusunda kamu kurumları arasındaki işbirliğinde yetki çatışma noktalarının tespit edilmesi ve koordinasyon mekanizmalarının oluşturularak sorunların çözülmesi Özel sektör tarafından konuyla ilgili bir inceleme yapılarak sorun yaratan noktaların ortaya konulduğu ve çözüme ilişkin beklentilerin yer aldığı bir rapor hazırlanması Yatırımcıların ve işletmecilerin ilgili kamu kuruluşları tarafından yürütülen yatırım yeri, çevre ve imar izinleri konularındaki iş ve işlemlerine ilişkin öngörüde bulunabilmeleri ve süreçler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için Başbakanlık yla İlgili Diğer lar İçişleri, Belediyeler Birliği, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED Mart 13 / 29

14 4 İmar mevzuatı ve uygulamalarından kaynaklanan sorunların çözülmesi 5 Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların (AEEE) Yönetmeliği nin uygulanmasında ortak bir çalışma yönteminin belirlenmesi düzenlemesi İdari Düzenleme YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ kamu kuruluşlarının hizmet standartlarının, belirtilen rapor çerçevesinde gözden geçirilmesi ve revize edilmesi 3194 sayılı İmar Kanunu nda şantiye şefi tanımının yapılması ve teknik personelin de şantiye şefi olmasının sağlanması 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu nda değişiklik yapılarak yapı denetim bedelleri, harç benzeri ödeme yöntemleriyle ilgili belediyeye ödenmesi ve belediye tarafından uygun bir sisteme göre yapı denetim kuruluşunun görevlendirilerek seçim ve bedel ödemesi konusunda yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasındaki ilişkinin kesilerek objektifliğin sağlanması AEEE yönetiminin ülkemizde yeni olması ve uygulamada eksikler yaşanması nedeniyle tüm firmaların ortak bir şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla sınıflandırma, raporlama ve belgelendirmelerin formatlarının hazırlanması 10 EEE kategorisi ve 6 AEEE toplama kategorisi sınıflandırılması EEE beyanları, AEEE raporlamaları ve belgelendirmeleri Çevre ve Şehircilik Çevre ve Şehircilik yla İlgili Diğer lar TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED TÜRKBESD, üreticiler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, işleme tesisleri Mart Aralık / 29

15 VERGİ VE TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 1 Sözleşmelerden alınan damga vergisi başta olmak üzere Damga Vergisi Kanunu'nun bazı hükümlerinin gözden geçirilmesi Kanuni ve İdari Düzenleme Yatırımları daha fazla teşvik edebilmek amacıyla ekonomik ve mali etkileri dikkate alınarak 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu nun bazı hükümlerinin ve uygulamalarının gözden geçirilmesi Maliye, Gelir İdaresi Başkanlığı yla İlgili Diğer lar TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Mayıs 2 KDV iadelerine ilişkin uygulamaların iyileştirilmesi İdari Düzenleme Katma değer vergisi iade sürecinin etkinliğinin daha da artırılması Gelir İdaresi Başkanlığı TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Mart 3 İndirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki sorunların gözden geçirilmesi İdari Düzenleme 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasına ilişkin hususların idari düzenlemeler ile açıklığa kavuşturulması Gelir İdaresi Başkanlığı Ekonomi, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Şubat 4 Ar-Ge'ye yönelik teşviklere ilişkin hususların gözden geçirilmesi Kanuni ve İdari Düzenleme 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun arasında uygulama birliğinin sağlanması Maliye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gelir İdaresi Başkanlığı, TÜBİTAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Ekonomi, Sağlık, Gelir İdaresi Başkanlığı, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Mayıs 15 / 29

16 VERGİ VE TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 5 Örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı uygulamasının Katma Değer Vergisi ile olan ilişkisinin gözden geçirilmesi Kanuni Düzenleme Örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müesseselerinde; gerekli şartların gerçekleşmesi halinde Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından dağıtılmış kar payı sayılması ile ilgili düzenlemelerin Katma Değer Vergisi Kanunu açısından da dikkate alınarak her iki vergi uygulaması bakımından yeknesaklık sağlanmasına yönelik düzenleme yapılması Maliye yla İlgili Diğer lar TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, TÜRMOB Mayıs 6 Kredi Garanti Fonu nun (KGF) banka dışı kuruluşlara vereceği kefaletlerde harç istisnası uygulamasına ilişkin düzenleme yapılması Kanuni Düzenleme 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile KGF'nin banka dışı kuruluşlara (TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV vb.) vereceği kefaletlerde harç istisnası tanınmasına yönelik düzenleme yapılması Maliye KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, KGF, TOBB Mayıs 7 Türkiye nin tasarım kapasitesini güçlendirmeye yönelik desteklerin artırılması ve ilgili mevzuatın bu doğrultuda geliştirilmesine yönelik tedbirler alınması Düzenlemesi Tasarım faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi ve bu konuda verilebilecek desteklerin hayata geçirilmesi Maliye Bilim Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, TPE, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, KOSGEB Mayıs 16 / 29

17 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 1 İhracat süreçlerindeki maliyetlerin ve sürelerin tespit edilmesi 2 Ticaret Merkezleri oluşumunun hayata geçirilmesi Çalışma Raporu ve İdari Uygulama İhracat süreçlerinde katlanılan tüm dışsal maliyetlerin çıkartılması ve süreçlerin sürelerinin detaylı bir biçimde incelenerek iyileşme gerektiren alanların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi Türkiye Ticaret Merkezlerinin kısa süre içinde hayata geçirilebilmesi için ilgili mevzuat düzenlemesinin yapılması Gümrük ve Ticaret TOBB TİM Ekonomi yla İlgili Diğer Kurum/ Kuruluşlar YASED Aralık 2014 İlgili diğer kurum ve kuruluşlar Aralık Dahilde İşleme izin belgelerinin elektronik ortamda kapatma işlemlerinin hızlandırılması Altyapı Çalışması İşlemlerde zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlanması Ekonomi ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 4 Gümrük hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi ne geçilmesine yönelik çalışmalara devam edilmesi Teknik Altyapı ve Çalışmaları Halen Şeker Kurumu ile Gümrük ve Ticaret arasında kullanılmakta olan e-belge uygulamasının diğer kurumlara da yaygınlaştırılması, Tüm ilgili kurum /kuruluşlarca düzenlenen izin belgesinin Gümrük ve Ticaret na elektronik ortamda gönderebilmesinin sağlanması ile kaynakların daha etkin kullanımı, kontrollerin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, gümrük işlemlerinin sadeleştirilmesi, kolaylaştırılması ve hızlandırılması, ticaret erbabının Gümrük ve Ticaret Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri - Emniyet Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık, Aralık / 29

18 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 5 İlgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetim süreçlerinin analiz edilerek yeniden tanımlanması Teknik Altyapı, ve Koordinasyon Çalışmaları zaman ve parasal maliyetlerinin azaltılması, gümrük işlemlerinin takip edilebilirliğinin artırılarak daha şeffaf hale getirilmesi İthalat ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile Gümrük Yönetmeliği nin 181. maddesi kapsamındaki ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaların tespiti Ekonomi, Gümrük ve Ticaret yla İlgili Diğer Kurum/ Kuruluşlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Hazine Müsteşarlığı, TAPDK, TSE, Şeker Kurumu, İstanbul Altın Borsası, TAEK, Çevre ve Şehircilik, EPDK Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Harita Genel Komutanlığı, TSE, EPDK, TAPDK, BTK, TAEK, SPK, Şeker Kurumu, YASED 18 / 29

19 FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE AR-GE TEKNİK KOMİTESİ 1 Fikri mülkiyet hakları konusunda tüm eğitim seviyelerinde verilmekte olan derslerin içeriklerinin ve diğer eğitimlerin araştırılarak raporlanması Çalışma raporu hazırlanması Tüm eğitim seviyelerinde yurtdışı örnekleriyle karşılaştırmalı olarak fikri mülkiyet hakları konusundaki mevcut durumun ortaya konulması amacıyla bir çalışma raporu oluşturulması Türk Patent Enstitüsü yla İlgili Diğer lar Milli Eğitim, YÖK, Kültür ve Turizm, YASED Şubat 2 Üniversite-sanayi-kamu işbirliğine dair etkin işleyen bir yönetim modelinin araştırılması Çalışma raporu hazırlanması Mevcut teşvik mekanizmalarının etkinliği de göz önüne alınarak, üniversite ile sanayi arasındaki iletişim kopukluğu ve işleyiş aksaklıklarını gidermek amacıyla bir yönetim modeli araştırması yapılacak ve çalışma raporu hazırlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kalkınma, TÜBİTAK, YÖK, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED Şubat 3 Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) performanslarını ölçmek üzere sanayi temsilcilerinin de geri bildirimlerini kapsayacak bir model tasarlanması Çalışma raporu hazırlanması TTO performanslarının ölçülmesi, listeleme yapılması ve artırılması amacıyla çalışma raporu hazırlanması TÜBİTAK Bilim, Sanayi ve Teknoloji, YÖK, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED Şubat 4 Ülkemizde fikri ve sınai hak ihlallerinin boyutuna yönelik öngörü sağlayacak ve mücadeleci tüm kurumlar tarafından erişilebilir ortak, çok amaçlı ve kapsamlı bir veri tabanı gereksinimine yönelik analiz çalışması yapılması Çalışma grubu kurulması ve çalışma raporu hazırlanması Fikri ve sınai hak ihlalleri ile mücadele kapsamında ilgili tüm kurumlar tarafından erişilebilir ortak ve ulusal bir veri tabanı oluşturulması konusunda analiz yapılmasına yönelik çalışma grubu kurularak çalışma raporu hazırlanması Gümrük ve Ticaret İçişleri, Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, TPE, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED Şubat 19 / 29

20 FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE AR-GE TEKNİK KOMİTESİ 5 Fikri mülkiyet hakkı ihlallerine konu eşyaların imhasına yönelik faaliyetlerin daha etkin hale getirilmesi ve bu konuda mevzuat düzenlemesi yapılması 6 Patent, marka ve endüstriyel tasarım başvurularının ücretlendirme politikalarında şahıs, KOBİ ve üniversite uygulamasına geçilmesine yönelik analiz yapılması a) düzenlemesi b) Rapor hazırlanması Çalışma raporu hazırlanması (a) Anayasa Mahkemesi nin tarihli kararı ile 556 sayılı KHK daki suç ve cezaya ilişkin maddelerin iptali sonucu sanıklara iadesine karar verilen ancak sanıklarca geri alınmayan eşyaların imha edilebilmesi için ilgili mevzuata geçici madde eklenmesi amacıyla çalışma yapılması ve taslak mevzuatın TBMM'ye iletilmesi. (b) Kolaylaştırılmış imha prosedürünün ülkemizde uygulanabilir hale getirilebilmesi, arama ve el koyma işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi, Suç Eşyası Yönetmeliği nin uygulamayı karşılamayan maddelerinin yeniden düzenlenmesi, el konulan malların saklanmasına ilişkin düzenlemelerin gerçeğe uygun ve uygulanabilir olması amacıyla, yapılması gereken yasal düzenlemelerin tespit edilmesine yönelik çalışma grubu kurulması ve çalışma raporu oluşturulması Patent, marka ve endüstriyel tasarım başvurularında kişi, KOBİ ve üniversite başvuruları arasında farklı ücret uygulama politikaları hakkında yurtdışı örnekler de incelenerek ikincil mevzuatta yapılabilecek ücret değişikliklerine yönelik bir çalışma raporu hazırlanması (a) Türk Patent Enstitüsü (b) Adalet Türk Patent Enstitüsü yla İlgili Diğer lar Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, YASED Maliye, YÖK, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED Şubat Şubat 20 / 29

21 YATIRIM ORTAMI MEVZUATI ve HUKUKSAL SÜREÇLER TEKNİK KOMİTESİ 1 Arabuluculuk ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının kullanımının yaygınlaştırılması a) Bilgilendirme Faaliyetleri b) Değişikliği a) Arabuluculuk faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi b) 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun uygulama sonuçlarının takip ve tespit edilmesi ile meslek birliklerinin hakem heyeti uygulamalarının etkin hale getirilmesi a) Adalet b) Gümrük ve Ticaret yla İlgili Diğer lar Maliye, Ekonomi, Kalkınma, Sermaye Piyasası Kurulu, YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 2 Yüksek mahkemelerin tüm kararlarının kişisel veriler korunarak yayımlanması 3 Sermayesi 250 bin TL yi aşan anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğunun kaldırılması Altyapı çalışması Kanun Değişikliği Yüksek yargı organları tarafından verilen kararların düzenli aralıklarla kişisel veriler korunarak erişime açılması Şirketler için zorunlu ve ekstra bir maliyet haline gelen avukat bulundurma zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik mevzuat değişikliği yapılması Adalet Adalet Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, YASED ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 4 Bilirkişilik nitelikleriyle ilgili standartların belirlenmesi ve bu kurumunun şeffaflığının artırılması a) İkincil düzenleme b) Pilot uygulama Farklı alanlarda bilirkişilerin niteliklerinin belirlenmesine yönelik pilot adliyelerin seçilmesi, Bilirkişilerin seçiminde objektif kriterlerin oluşturulması, bilirkişilerin uyacakları etik ilkelerin belirlenmesi, Bilirkişilik için standart raporların geliştirilmesi, Bilirkişi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi Adalet İlgili diğer kurum ve kuruluşlar 21 / 29

22 YATIRIM ORTAMI MEVZUATI ve HUKUKSAL SÜREÇLER TEKNİK KOMİTESİ sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6101 sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun un uygulama sonuçlarının takip ve tespit edilerek gerekirse anılan kanunlarda ihtiyacı karşılayacak şekilde değişiklik yapılması 6 İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı nın yasalaşma sürecinin takibi Kanun Değişikliği Kanun değişikliği Borçlar Kanunu nun uygulama sonuçlarının tespitine yönelik ilgili tüm tarafların katılacağı çalıştayların yapılması Kanun la ilgili yargı uygulamaları hakkında ilgili taraflarca dile getirilen sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi nde bulunan İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı ile Başbakanlık ta bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı nın yasalaşma sürecinin teknik komite üyeleri tarafından takibinin sağlanması Adalet Adalet yla İlgili Diğer lar Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Maliye, Türkiye Bankalar Birliği, YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar YASED, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 22 / 29

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI MART 2010 YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında eylem planları hazırlanması

Detaylı

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi 1. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI No den Sorumlu Kuruluş le İlgili Kuruluşlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Açıklama 26 Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen

Detaylı

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI 08 EKİM 2007 İÇİNDEKİLER 1. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN HAZIRLIK ve KOORDİNASYONU... ii 2. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN GENEL YAPISI iii Tablo-1:

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma ARALIK 2014 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2 Ekim 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27364 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 29/9/2009 Karar : 2009/31 Konu : İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi. Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların finansmanı açısından

Detaylı

VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 ISBN No : 978-605-137-366-9 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No: 2014/215 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Gelir İdaresi Başkanlığı OCAK 2015 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 1.

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi

EK - 1: TÜSİAD Görüş- Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Strateji Taslak Belgesi ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 18 Kasım 2013 Ref: ZAY/shk/13-2176 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından gönderilen 01.11.2013 tarihli ve 33106256-267

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010 REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV ASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖRE RKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONO REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile belirlenen

Detaylı

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 54 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 30 şirket, Türkiye nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı