P R O T O K O L. Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek: 1 tabloda belirtilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P R O T O K O L. Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek: 1 tabloda belirtilmiştir."

Transkript

1 P R O T O K O L KREDİ TÜRLERİ ve GENEL ESASLARI:. A )TÜRK LİRASI NAKİT İŞLETME KREDİLERİ a) Taksitli İşletme Kredisi: : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek: 1 tabloda belirtilmiştir. Ödeme Şekli: Kredi aylık eşit taksitler halinde geri ödenecektir. Ayrıca ODA Üyesi müşterilerimiz için firmalarının nakit akışları ve mali bünyeleri gözönünde bulundurularak 3 ayda bir ödemeli veya ödemesiz dönemli gibi özel ödeme seçenekleri sunulabilecektir. b) İşyeri Edindirme Kredisi: Limit : Alınacak işyerinin ekspertiz değerinin azami % 75 i tutarında : Azami 84 Ay (7 Yıl) vadeli, Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek: 1 tabloda belirtilmiştir. Ödeme Şekli : Kredi aylık eşit taksitler veya 3 ayda bir eşit ödemeli veya ödemesiz dönemli gibi özel ödeme seçenekleri sunulabilecektir. işyeri ipoteği BANKA ca uygun görülen şahsi taahhüt, kefalet, çek/senet, ipotek vb.teminatlar kredi c) Araç Kredisi: Limit : İşletme bünyesine alınacak 0 KM Araçlar için aracın anahtar teslim fiyatı üzerinden kredilendirme yetkisi Banka tasarrufunda olacaktır. olacaktır. -Banka mevzuatı ve güncel uygulamaları geçerli olmak üzere II.El (8 yaşına kadar) Araçlar için kasko değeri üzerinden belirlenecek limitler geçerli : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 1

2 Faiz Oranı : Vakıfbank tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek: 1 tabloda belirtilmiştir. Ödeme Şekli : Kredi aylık eşit taksitler veya 3 ayda bir eşit ödemeli veya ödemesiz dönemli gibi özel ödeme seçenekleri sunulabilecektir. Araç rehni BANKA ca uygun görülen şahsi taahhüt, kefalet, çek/senet, ipotek vb.teminatlar kredi d) Filo Kredisi: Araç filosu olan veya filo oluşturacak ODA üyelerinin satın alacağı 0 KM Araçlar için kullandırılabilecek kredidir. : Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli, Limit Limit : Satın alınacak 0 KM Araçlar için aracın anahtar teslim fiyatı üzerinden kredilendirme işlemi Banka mevzuatına uygun olarak yapılacaktır. Banka mevzuatı ve güncel uygulamaları geçerli olmak üzere II.El (8 yaşına kadar) Araçlar için kasko değeri üzerinden belirlenecek limitler geçerli olacaktır. Faiz Oranı tabloda : Vakıfbank tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanacak faiz oranları Ek:1 belirtilmiştir Ödeme Şekli :Kredi aylık eşit taksitler veya 3 ayda bir eşit ödemeli veya ödemesiz dönemli gibi özel ödeme seçenekleri sunulabilecektir. Araç rehni Ayrıca ODA Üyeleri, 0 Km Araç ve Filo alımları için; Vakıfbank ile ticari araç pazarlayan ve binek araç pazarlayan otomotiv firmaları arasında düzenlenen kampanyalar kapsamından yararlanacaklardır. Ayrıca kampanya kapsamında ödenecek peşin komisyon tutarına göre sıfıra kadar inebilen faiz oranlarından yararlanabileceklerdir. e) Diğer Nakdi Krediler: ODA Üyeleri lehine tespit edilecek Nakdi Krediler gerektiğinde; Spot Kredi, Rotatif Kredi, Çek/Senet Karşılığı Avans Kredisi, olarak, piyasa şartlarına göre rekabetçi oranlar sağlanması konusunda azami gayret gösterilecektir. Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 2

3 B ) İHRACATÇIYA DESTEK KREDİLERİ a) Banka Kaynaklı İhracat Döviz/TL Kredileri: İhracatçı ODA Üyeleri lehine ihracat taahhütlü, fiili ihracatın finansmanı amacıyla belgesiz veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili Belge (Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Vergi Resim Harç İstisna Belgesi) kapsamında; Spot, Rotatif, Vesaik Karşılığı, Taksitli ve Genel li (24 ay) Döviz/TL Krediler kullandırılabilmesi için çalışılacaktır. Faiz Oranı : Fiili ihracatın finansmanında 24 aylık genel vade. Belge kapsamında kullandırılan kredilerde vade belge süresi ile sınırlı olacaktır. : ODA Üyelerine, piyasa şartlarına göre günlük olarak belirlenen rekabetçi oranlar Uygulanması için gayret gösterilecektir. Ödeme Şekli : Genel li İhracat Kredilerinde faizler 3 er aylık dönemlerde tahakkuk ettirilerek nakden tahsil edilecek, anaparanın tamamı ise vade sonunda faiz ve diğer yasal kesintileri ile birlikte nakden ödenecektir. Taksitli İhracat Kredileri aylık, 3 aylık ve 6 aylık eşit taksitler halinde geri ödenebilecektir. b) Türk Eximbank Kaynaklı İhracat (Döviz/TL) Kredileri: ODA Üyeleri nin, Türk Eximbank ın, Vakıfbank a tahsis ettiği Döviz ve Türk Lirası limitlerinden yararlandırılması için çalışmalar yapılacaktır. b-1) Sevk Öncesi/ İhracata Hazırlık Türk Lirası İhracat Kredisi : : Kredinin vadesi azami 540 gündür. Faiz Oranı : Faiz Oranları Türk Eximbank A.Ş. tarafından belirlenmektedir. Ödeme Şekli : 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde geri ödenecektir. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde, - Tek taksit ödeme seçeneğinde, 180 inci günde tahakkuk eden faizinin ödenmesi koşuluyla en geç vade sonunda, - İki taksitli ödeme seçeneğinde, 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte, 540 gün vadeli (3 taksitli) kullandırılan kredilerde ise 180 inci, 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte, - Her dönem için tahakkuk eden faizleri ile birlikte geri ödenir. Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 3

4 b-2) Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi : : Kredinin vadesi azami 360 gündür. Faiz Oranı : Faiz Oranları Türk Eximbank A.Ş. tarafından belirlenmektedir. Ödeme Şekli : 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenir. 360 gün ve 540 gün vadeli kredilerde ise 6 aylık dönemler itibariyle anaparası eşit taksitlerle her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenir. 360 gün (tek taksit) vade opsiyonunun tercih edilmesi durumunda,180. günde sadece faiz tahsilatı yapılır, anaparanın tamamı 360. günde tahsil edilir. b-3) Sevk Öncesi Reeskont Kredisi : Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların borçlu olarak düzenleyecekleri, Vakıfbank nezdinde kısa vadeli aval limiti olan ve Vakıfbank ın avalini taşıyan bonolar iskonto edilir. Söz konusu bonoların Eximbank Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T.C. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır. TCMB, Eximbank ve Vakıfbank tarafından değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan; gayrıkabili rücu akreditifli veya, vesaik mukabili veya, mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemleri için düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınacaktır. Döviz Cinsi Faiz Oranı : Program kapsamında vadesine 120 gün kalan bonolar iskonto edilecektir. : USD ve EURO döviz cinsleri üzerinden işlem yapılacaktır. : Faiz Oranları Türk Eximbank A.Ş. tarafından belirlenmektedir. C ) YATIRIM KREDİLERİ a) Banka Kaynaklı TL Yatırım Kredisi İmalat Sanayiinde faaliyet gösteren ve Vakıfbank tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda değerlendirme sonucu olumlu bulunan ODA Üyelerine; faaliyetleriyle doğrudan ilgili, makina, techizat ve/veya ekipman alımlarının finansmanına yönelik olarak Banka kaynaklarından uzun vadeli yatırım kredisi kullandırılabilmektedir. Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 4

5 Limit : Faiz Oranı Kredi konusu makine teçhizatın fatura ve/veya proforma fatura değerinin % 85 i oranında kredilendirme yapılabilecektir. :Kredi 1 yıla kadar ödemesiz dönemli (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) azami 84 aya kadar vadeli olarak kullandırılabilecektir. : ODA Üyelerine günün koşullarına göre değerlendirilerek uygun oran sağlanması için çalışılacaktır. Ödeme Şekli : Anapara ödemesi, ödemesiz dönem bitiminde başlamak üzere 1 er veya 3 er veya 6 şar aylık dönemlerde eşit taksitte, faiz ödemesi ödemesiz dönemde dahil olmak üzere kredi kullandırımından itibaren 3 er ayda bir yapılacaktır. b) Banka Kaynaklı Yabancı Para Yatırım Kredisi: Ülke ekonomisinin büyümesini sağlayan, istihdamı arttıracak yatırım yapan ve Vakıfbank tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda değerlendirme sonucu olumlu bulunan Firmalara; Vakıfbank kaynaklarından asgari USD ve üzeri Döviz olarak Orta ve Uzun li Yatırım Kredisi kullandırılabilmektedir. Faiz Oranı : 1 yıldan uzun vadeli kullandırımlar. : ODA Üyelerine günün koşullarına göre değerlendirilerek uygun oran sağlanmasına Gayret gösterilecektir. Ödeme Şekli : Anapara ödemesi, ödemesiz dönem bitiminde başlamak üzere 1 er veya 3 er veya 6 şar aylık dönemlerde eşit taksitte, faiz ödemesi ödemesiz dönemde dahil olmak üzere kredi kullandırımından itibaren 3 er ayda bir yapılacaktır. c) AYB Kaynaklı Kredileri Sözkonusu kredi paketi kapsamında yatırım ve gerektiğinde işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı mümkün olup; paketten Avrupa Yatırım Bankası kriterlerine göre Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) niteliğindeki ODA Üyeleri faydalanabilecektir. Yatırım kredisinin vadesi: - 2 yıl anapara ödemesiz azami 7 yıl vadeli İşletme kredisinin vadesi: -si 2 yıldır. Faiz Oranı: Kredilere vadesi boyunca uygun görülen periyodlarda (3 veya 6 ay v.s gibi) Vakıfbank tarafından AYB ye yapılan her para çekiş talebinde Vakıfbank tarafından AYB ce bildirilecek Euribor+marj oranında değişken faiz uygulanacaktır Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 5

6 Ödeme Şekli : Krediye ilişkin anapara+faiz geri ödemeleri uygun görülen periyodlarda (3 veya 6 ay v.s gibi) eşit taksitler halinde tahsilatı yapılacaktır. d) AKKB Kaynaklı Yatırım Kredisi: Kredi Türkiye de imalata dönük istihdam imkanları yaratılmasını sağlayacak olan ihracat potansiyeli bulunan küçük ve orta ölçekli özel sektör projelerinin kısmi finansmanı amacıyla kullandırılabilecektir. (İşletme sermayesi kesinlikle finanse edilmeyecektir. Toplam yatırım tutarının azami %50 sine kadar kredi kullandırılabilecektir. Krediden harcama belgeleri karşılığı kontrollü kullandırım yapılacaktır. Yapılacak yatırım, Yatırım Teşvik Belgesi ne bağlanmış olmalıdır. Vakıfbank tarafından yapılan incelemeleri müteakip kredilendirmesi uygun görülen projelerin öncelikle Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nca onaylanması kaydıyla proje için kullandırılacak kredi miktarı belirlenebilmektedir. : 2 yıl anapara ödemesiz, azami 7 yıl Faiz Oranı: Faiz oranları AKKB tarafından belirlenmektedir. Ödeme Şekli : Anapara ödemesi, ödemesiz dönem bitiminden başlamak üzere 15 Nisan/15 Ekim dönemlerinde 6'şar ayda bir 11 eşit taksitte, faiz ödemesi, ödemesiz dönemde dahil olmak üzere kredi vadesi boyunca 15 Nisan/15 Ekim dönemlerinde yapılacaktır.. e) Yurtdışı Kaynaklı İşletme / Yatırım Kredileri: Vakıfbank Kredi Politikası ve reel sektöre verdiği destek çerçevesinde, ülke ekonomisinin büyümesini sağlayan ve istihdamı arttıracak yatırım yapan ODA Üyesi yatırımcılara Yurtdışı Kaynaklı orta ve uzun vadeli "Yurtdışı Kaynaklı İşletme / Yatırım Kredileri" kullandırılabilmesi için gayret gösterilecektir. : 2 yıl anapara ödemesiz, azami 7 yıl vadeli Faiz Oranı :ODA Üyelerine günün koşullarına göre değerlendirilerek uygun oran sağlanması için çalışmalar yapılabilecektir. Ödeme Şekli : Anapara ödemesi, ödemesiz dönem bitiminde başlamak üzere 6 ayda bir, faiz ödemesi ödemesiz dönemde dahil olmak üzere kredi kullandırımından itibaren ODA Üyesinin isteğine göre 3 ayda veya 6 ayda bir yapılacaktır. D) ÇEVRE BANKACILIĞI YATIRIM KREDİLERİ Çevre Bankacılığı kapsamında aşağıdaki ürünlerin oda üyelerine uygun şartlar ve önceliklerle kullandırılması için gayret gösterilecektir. Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 6

7 1) Enerji Verimliliği Yatırım Kredileri TURSEFF: Banka, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Projesi (TURSEFF) kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nın KOBİ tanımına uyan Oda Üyelerinin, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji verimliliği projelerinin finansmanının sağlayacaktır. TURSEFF yetkililerinin değerlendirme ve onayına bağlı olarak tespit edilen projeler için TURSEFF tarafından ücretsiz teknik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. (Teknik danışmanlık hizmetleri projeye bağlı olarak değerlendirilir.) : 2 yıl anapara ödemesiz, azami 5 yıla kadar vadeli Faiz Oranı :ODA Üyelerine günün koşullarına göre değerlendirilerek uygun oran sağlanması için çalışmalar yapılabilecektir. :Firmanın kredibilitesine göre bankacılık mevzuatı ve teamülleri çerçevesinde BANKA ca uygun görülen şahsi taahhüt, kefalet, çek/senet, ipotek vb. teminatlar kredi kullanan ODA üyesinden alınacaktır. 2) Dünya Bankası Kobi Enerji Verimliliği Kredisi: Vakıfbank ve Dünya Bankası işbirliği ile yürütülen Kobilerin Enerji Verimliliği projesi kapsamında, Dünya Bankası nın KOBİ ve Ticari tanımına giren Oda Üyelerinin, enerji verimliliği projelerinin finansmanı Bankaca yapılacaktır. : 1 yıl anapara ödemesiz, azami 7 yıla kadar vadeli Faiz Oranı :ODA Üyelerine günün koşullarına göre değerlendirilerek uygun oran sağlanması için çalışmalar yapılabilecektir. : Firmanın kredibilitesine göre bankacılık mevzuatı ve teamülleri çerçevesinde BANKA ca uygun görülen şahsi taahhüt, kefalet, çek/senet, ipotek vb. teminatlar kredi kullanan ODA üyesinden alınacaktır. E) KOSGEB DESTEKLİ KREDİLER Vakıfbank KOSGEB destekli kredilere aracılık etmektedir. KOSGEB kapsamındaki destekler konusunda Vakıfbank ın deneyim ve uzmanlaşmış bir yapısı bulunmakta olup kısa sürede talepler değerlendirilerek sonuç alınabilmektedir. Vakıfbank KOSGEB in ana Bankalarından olup yoğun bir işbirliği söz konusudur. KOSGEB destekli kredilerin ODA Üyeleri ve üyelerinin kullandırımı konusunda gerekli hassasiyetler gösterilerek Kosgeb destekleri konularında bilgilendirmeler yapılması sağlanacaktır. F) T.C.M.B KAYNAKLI SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ Vakıfbank tarafından, ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı-ihracatçı Oda üyelerine sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla vadeli satışlardan doğan ihracat alacaklarına ilişkin yabancı para üzerinden düzenlenen senet ve belgeler karşılığında T.C.M.B. kaynaklı sevk sonrası reeskont kredisi kullandırımı yapılabilecektir. Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 7

8 G) GAYRİ NAKDİ KREDİLER a) İş Taahhütleri Kredisi: Banka mevzuatı ve tasarrufunda olmak üzere; : İşlem bazında belirlenecektir Komisyon : Kesin İş Taahhütleri : Yıllık % 2 (yüzde iki) Geçici İş Taahhütleri 4734 KİK : Dönemsel % 05 (binde beş) Geçici İş Taahhütleri 2886 D.İK. : % 05 (binde beş) b) Diğer Konular, Avans ve Kesin Mektupları: Banka mevzuatı ve tasarrufunda olmak üzere; Komisyon : İşlem bazında belirlenecektir : Yıllık % 2 (yüzde iki) MADDE 4- DİĞER BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİ İLE FİNANSAL DESTEKLER : 1. ÖDEME ÜRÜNLERİ A )TOPLU ÖDEME SİSTEMİ (Havale, EFT) Toplu Ödeme Sistemi (TÖS); ODA Üyelerinin mal ve hizmet alımında bulunduğu kişi ve kuruluşlara olan ödemelerini BANKA nezdinde bulunan bankomat hesapları üzerinden havale ve/veya EFT yoluyla otomatik yapmalarını sağlayan bir sistemdir. ODA Üyeleri ödeme bilgilerine dair detayları, taraflarca üzerinde mutabakata varılan dosya deseninde kendi muhasebe sistemlerinde veya Toplu Ödeme Makrosu ile hazırlanarak Dosya Transferi Protokolü (FTP), e-posta ve/veya internet arayüzü (web portal) aracılığıyla BANKA sistemine gönderebilir ve işlem sonuçlarını yine Firmaların dosya yükledikleri kanal (FTP, e-posta, web portal) aracılığıyla izleyebilirler. Toplu Ödeme Sistemini kullanan ODA Üyeleri ile TÖS protokolü imzalanacaktır. B) ÇEK KARNESİ/SÜREKLİ FORM ÇEK SİSTEMİ Sürekli olarak çek kesen/çek ile ödemeleri yoğun olan Oda Üyeleri, çek bilgi girişlerini bilgisayarlarından yaparak, Vakıfbank tarafından sağlanan sürekli form veya A4 şeklinde logolu/logosuz çeklere bir yazıcı vasıtası ile çek bilgilerinin basımını sağlayan bir bilgisayar programıdır. Bu program sayesinde Oda Üyeleri kestikleri çeklerde hiçbir el yazım hatasına maruz kalmamış, çok sayıda çeki hızlı otomatik basmış olacaklar. Ayrıca bu çeklerin raporlanması ve takibi kolaylaşacaktır. Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 8

9 C) DÜZENLİ ÖDEME, VERGİ VE SGK ÖDEMELERİ Oda Üyelerine ait tüm faturalar BANKA aracılığıyla düzenli ödemeye alınabilecektir. Özellikle maaş ödemesini BANKA aracılığıyla yapan Oda Üyelerine ait vergi ve SGK ödemeleri Vakıfbank aracılığıyla yapılabilecektir. D ) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İthalat ve ihracat yapan ODA Üyelerinin ihtiyaç duyacağı dış ticaret işlemleri için BANKA nın 6 adet dış ticaret paketi olup bunlar sırasıyla Finansman, Standart, Adetsel, Hacimsel, Karma ve Kurumsal Paket dir. ODA Üyelerinin yıllık dış ticaret işlem hacmi ve adedine göre belirlenecek olan paketlerde işlem komisyonlarında rekabetçi fiyatlar, avantajlı kur ve parite işlemleri, aynı gün valörlü transfer, akreditif ve harici garanti komisyonları ile yaygın muhabir ağı avantajları sunulmaktadır. Ayrıca ihracat kredi faizlerinde ilave indirim ile vadeli yabancı para mevduat faizlerinde ilave + puan ile gümrük vergisi ödemelerini kolaylaştıran Gümkart sunulmaktadır. Bu paketlerden ODA Üyeleri yararlanabilecektir. E) GÜMKART Vakıfbank Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Gümrüklerde; Gümrük vergilerinin ödenmesi için dizayn edilmiş, kapalı devre çalışan özel tasarımlı ticari bir karttır. Sadece Vakıfbank POS u bulunan gümrük kapılarında kullanılabilir. Talep edilmesi ve gerekli sözleşmelerin belgelerin imzalanması halinde ODA Üyelerinin hizmetine sunulacaktır. 2. TAHSİLAT ÜRÜNLERİ A) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ/BAYİ KARTLI TAHSİLAT SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi, yaygın bayi/müşteri ağı ve satış teşkilatına sahip ODA Üyelerinin, mal ve hizmet satışı gerçekleştirdikleri müşterilerinden olan alacaklarının, müşteri lehine tahsis olunacak DBS kredi limiti kadar Banka aracılığı ile tahsil edilmesine olanak sağlayan bir Nakit Yönetimi Sistemidir. Doğrudan Boçlandırma Sistemi içindeki müşterilere tahsis edilecek kredi limiti ile ODA Üyelerinin bu sistemdeki alacakları için belli bir limite kadar tahsilat imkanı sağlamış olacak ve bu sayede nakit akışını daha hızlı ve güvenli gerçekleştirme imkanı bulacaktır. Sistemin sayesinde mal ve hizmetlerdeki risk primini satış fiyatlarına yansıtabilecek ve rekabet avantajı sağlayabilecektir. Şubeye gitmeden tüm tahsilat işlemlerini tamamlaması mümkün olacağından büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlanabilecektir. Fiyatlama : ODA Üyelerinin müşterilerine tesis edilen DBS kredi limiti için, müşterilerinden, tesis edilen limit ve ciro ana firma ile yapılacak çalışma üzerinden komisyon tahsil edilir. Değişen ekonomi şartlarına göre faiz oranı banka tarafından değiştirilebilecektir. Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 9

10 B ) ÇEK ENTEGRASYONU Toplu Çek Tahsilatı Entegrasyonu ürünümüzü kullanacak ODA Üyeleri ile iş akışını belirleyecek bir protokol imzalanacaktır. ODA Üyelerinin çalışma koşulları ve isteği doğrultusunda çek girişlerini yaparak ilgili Şubeye fiziki çek ve dosya bilgisini birlikte teslim edecektir. Şubece teslim alınan çekler, Bankanın bilgi sistemine aktarılır. Çekler tahsil edildikçe akibet dosyası ODA Üyelerine gönderilecektir. Banka kredi müşterisi olan ODA Üyelerinin, seri çek tahsil işlemlerinden ücret alınmayacaktır. C) POS ÜRÜNÜ BANKA, Oda Üyesi Firmaların tahsilat yaptığı noktalara POS bağlayabilecek ve Oda Üyelerinin tahsilatları bu POS makineleri üzerinden yapılabilecektir. POS bağlanması için BANKA ile Oda Üyesi arasında üye işyeri sözleşmesi imzalanacaktır. Oda Üyesine uygulanacak fiyatlar bu üye işyeri sözleşmesi kapsamında belirlenecektir. Oda Üyeleri her türlü hizmetinden doğan alacakların tahsili tek ödeme olarak yapılabileceği gibi ihtiyaçlarına göre taksit imkanları da sunulabilecektir. D) MEVDUAT VE HAZİNE ÜRÜNLERİ; BANKA, Oda Üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, vadeli mevduat, Hazine Bonusu, Banka Bonosu, Yatırım Fonları, Altın, Forward, Opsiyon, Şartlı Opsiyon, SWAP, Çoklu Forward (Par Forward ), Parçalı Forward (Participating), Sıfır Maliyetli Koridor Opsiyon, Faiz SWAP, vadeli SWAP, Taban Faiz, Tavan Faiz, Swaption, Tam lı Opsiyon (DCD) gibi mevduat ve türev ürünlerini piyasa koşulları ve günün şartları da dikkate alınarak avantajlı fiyatlarla Oda Üyelerine sunmaya çalışacaktır. KURUMSAL BANKACILIK HİZMETLERİ Kurumsal müşterilere yönelik çalışan ve onların talep ettiği tüm Bankacılık hizmet ve ürünlerinin karşılandığı şubelerimiz olup, ODA Üyelerinin kurumsal şube kriterlerine uygun olmaları halinde şubelerimizin hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. TEKNOLOJİK DESTEKLER Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TURMOB) ile Vakıfbank arasında yapılan işbirliği sonucu LUCA-Web Tabanlı Merkezi Muhasebe sisteminin bir parçası olan Banka Hesap Hareketleri Entegrasyonu Projesi ile Oda Üyeleri Vakıfbank hesap hareketleri otomatik olarak LUCA-Muhasebe sistemine aktarılabilmektedir. Kredi Kayıt Bürosu nun Risk Raporu Sunum Sistemi aracılığı ile, Vakıfbank müşterisi olan veya olmayan Oda üyeleri, KKB ye üye olan Bankalardan kullandıkları bireysel ve ticari kredilerine ilişkin borç/ limit / ödeme performansını bilgilerini gösteren KKB Risk Raporu nu rahatlıkla temin edebilecekleri gibi, ayrıca elektronik rapor sayesinde de internet ve SMS yoluyla risk raporlarını temin edebileceklerdir. Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 10

11 EK-1 VAKIFBANK İZMİR TİCARET ODASI İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA KULLANDIRILACAK KREDİLERE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI TAKSİTLİ İŞLETME KREDİSİ VADE 1-12 Ay Ay Ay Ay Ay İşletme Kredisi 1,04 1,05 1,07 1,08 1,09 Masraf ve Komisyon Oranları 450.-TL'den az olmamak üzere kredi tutarı üzerinden %1 İŞYERİ EDİNDİRME KREDİLERİ VADE 1-12 Ay Ay Ay Ay Ay Ay İşyeri Edindirme Kredisi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 Masraf ve Komisyon Oranları 450.-TL'den az olmamak üzere kredi tutarı üzerinden %1 ARAÇ KREDİLERİ VADE 1-12 Ay Ay Ay Ay Ay 0 km Araç Kredisi 1,03 1,04 1,06 1,07 1,08 2. El Araç Kredisi 1,04 1,05 1,07 1,08 1,09 Filo Kredisi 1,03 1,04 1,06 1,07 1,08 Masraf ve Komisyon Oranları 450.-TL'den az olmamak üzere kredi tutarı üzerinden %1 Araç Kredilerinde (Kampanya Araç Kredileri hariç) kaskonun Vakıfbank tarafından yapılması durumunda aylık faiz oranlarının 0,02 puan eksiği uygulanacaktır. Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 11

12 EK-2 VAKIFBANK İZMİR TİCARET ODASI İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA KULLANDIRILACAK KREDİLERE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI Vakıfbank ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında imzalanan protokol kapsamında, aynı zamanda TİM üyesi olan Oda üyeleri, aşağıdaki avantajlı faiz oranlarından diğer TİM üyeleri için geçerli olan koşullar dahilinde yararlanabileceklerdir. Söz konusu TİM protokolü kapsamında düzenlenen fiyatlamalarda/koşullarda değişiklik olması durumunda, yeni belirlenen fiyatlama/koşullar geçerli olacaktır. ROTATİF/SPOT/TAKSİTLİ KREDİLER Kredi Türü- Miktarı Rotatif EUR veya muadili USD kadar Rotatif EUR veya muadili USD üzeri Spot EUR veya muadili USD kadar Spot EUR veya muadili USD üzeri Spot EUR veya muadili USD kadar Spot EUR veya muadili USD üzeri Taksitli (1-12 Ay) EUR veya muadili USD kadar Taksitli (1-12 Ay) EUR veya muadili USD üzeri Taksitli (13-24 Ay) EUR veya muadili USD kadar Taksitli (13-24 Ay) EUR veya muadili USD üzeri (Ay) TİM Üyeleri Faiz Oranı Komisyon 12 Ay %2,65-12 Ay %2,75-6 Ay %3,00-6 Ay %3,15-12 Ay %3,65-12 Ay %3, Ay %0,25 %0, Ay %0,27 %0, Ay %0,31 %0, Ay %0,33 %0,50 TCMB REESKONT KREDİSİ** Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Reeskont Kredisi Faiz Oranları sine en çok 120 gün kalan İhracat Alacakları için si gün arası İhracat Alacakları için Faiz Oranı Aval Komisyonu (Yıllık) Bir aylık LIBOR/EURIBOR 0,90 % 6 Aylık LIBOR/EURIBOR+0,20 1,00 % ** Kredinin kullandırım şartları TCMB tarafından belirlenmekte olup değişiklik gösterebilmektedir. ***BU PROTOKOLDEKİ FİYATLARIMIZ ENDİKATİF OLUP, VAKIFBANK IN PİYASA KOŞULLARINA GÖRE İSTEDİĞİ ZAMAN FAİZ ORANI MASRAF VE KOMİSYONLARI DEĞİŞTİRME HAKKI SAKLIDIR. *** Vakıfbank İzmir Ticaret Odası İşbirliği Protokolü Sayfa 12

İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ ODA ÜYELERİNE SUNULACAK AVANTAJLI ÜRÜN VE HİZMETLER A. İHRACATÇIYA DESTEK KREDİLERİ Banka Oda üyesi firmaların ihracatın finansmanına yönelik talep

Detaylı

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 02/08/2012 İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1 - TARAFLAR Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul (34467) adresinde mukim ING Bank A.Ş. Genel

Detaylı

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK)

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) 290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) Aralık 2013 SUNUŞ Türkiye de ihracatın kurumsallaşmış tek asli ihracatı teşvik kuruluşu olan EXIMBANK, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ Bir tarafta Barbaros Mah. Şebboy Sok.No:4, 34746 İSTANBUL

Detaylı

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 21/06/2011 TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 6. maddesine istinaden; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI ANKARA 2011 TOBB Yayın No: 2011/144 Bu çalışma; Reel Sektör Ar-Ge & Uygulama Dairesi KOBİ Araştırma ve Danışmanlık

Detaylı

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz

İşletme Kredisi şeklinde 4 Yıl, Tesis Kredisi şeklinde 5 Yıl (1 yıl anapara ödemesiz Sektörel Çözümler İmalat Destek Kredileri KOBİ Sanayi Kredisi İşyerinde en çok 250 işçi (250 dahil) çalıştıran, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000 YTL 'nı aşmayan ve bağımsız nitelikteki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına, TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK TURİZM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.03.1997 DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KULLANDIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU Madde

Detaylı

Max: 36 ay. a. Mobilya Sektörü İşletme Kredisi: Max: 12 ay. Max: 5 yıl, ilk yılı anapara ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır.

Max: 36 ay. a. Mobilya Sektörü İşletme Kredisi: Max: 12 ay. Max: 5 yıl, ilk yılı anapara ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. ARAŞTIRMA İŞ BANK 1- Otomotiv Yan Sanayi Destek 2- Mobilya Sektörü Destek 3- Plastik Sektörü Destek 4- Lojistik Sektörü Destek 5- Çiftçi Kredi Destek a. Otomotiv yan Sanayi İşletme Kredisi: İşletme ihtiyaçlarının

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TARİH : 15/10/1996 BİRİM : Sevk Sonrası Reeskont Kredileri Müdürlüğü AMAÇ VE KONU

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH: 24.12.2008 AMAÇ ve KONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, 3332 sayılı

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.12.2001 (KARAYOLU TL) 07.02.2002 (KARAYOLU DVZ) 07.02.2002

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM FAALİYET RAPORU Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu Sunuş Rakamlarla Halkbank - 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi - 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi - 4 2009 Yılı

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. Genel Hükümler Madde 1- Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan HSBC Bank Anonim Şirketi (Banka) ile diğer taraftan... (Müşteri) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme)

Detaylı

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ İŞLETME KREDİLERİ Bankamız reel sektöre kalkınmadaki önemi ve ülke ekonomisindeki yerine uygun olarak gerekli özeni daima göstermiştir. Bu amaçla sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm kredi türlerini uzun

Detaylı

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20 SZL-006 / 12 1/20 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr albarakaturk@hs03.kep.tr

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KRTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : Müşteri Numarası : dı Soyadı-Unvanı : T. Garanti Bankası.Ş. Mersis No: 0879 0017 5660 0379 Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. ytar Cad. 2, Beşiktaş, 34340,

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı