EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ"

Transkript

1 EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması a) SAY, SÖZ, EA, DİL puanların ortalamaları a) SAY : b) (İlk % 10 luk ÖSS puan diliminden giren öğrenci / toplam giren öğrenci ) x 100 SÖZ : 397,768 EA : 342,372 3 Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 Y.DİL : 321,041 b) 7, % 4 Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(ALES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Yükseklisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / % 5 Öğrenci başına düşen ödenekler A) Hazine ödeneği / öğrenci a) 3,862,48 TL. B) Öğrenci katkı payları geliri / öğrenci b) 474,33 TL. C) Özel gelirler / öğrenci c) 668,95 TL. D) Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / öğrenci d) 115,45 TL. E) Toplam bütçe / öğrenci e) 4.328,35 TL Öğretim üyesi başına düşen döner sermaye geliri Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) akademik personele Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci Döner sermaye gelirleri / öğretim üyesi 175, (Kadrolu idari personel / Kadrolu akademik personel ) x 100 [(İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) / Akademik personel )] x 100 Öğrenci / Kadrolu öğretim üyesi Öğrenci / Kadrolu ders veren öğretim elemanı

2 11 Kadrolu öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci Öğrenci / Kadrolu öğretim elemanı Önlisans öğrenci (Önlisans öğrenci / Toplam öğrenci ) x Lisans öğrenci (Lisans öğrenci / Toplam öğrenci ) x Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci (Lisansüstü öğrenci / toplam öğrenci ) x % 15 Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerin lisans öğrencilerine (Lisansüstü öğrenci / Lisans öğrenci )x % 16 Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin (İl dışından gelen öğrencilerin / Toplam öğrenci ) x Önlisans programlarına kabul edilme (Önlisans programlarını kazanan öğrenci / Önlisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci ) x Lisans programlarına kabul edilme (Lisans programlarını kazanan öğrenci / Lisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci )x Yüksek lisans programlarına kabul edilme Doktora programlarına kabul edilme 21 Yabancı uyruklu öğrencilerin (Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci / Yükseklisans programlarına başvuran öğrenci )x100 (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci / Doktora programlarına başvuran öğrenci ) x 100 A- Yabancı uyruklu öğr. / toplam öğr. x 100 B (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci / toplam öğrenci ) x A- 0,03 B-0 22 Yan dal ve çift ana dal program (Yan dal ve çift ana dal programların / toplam lisans programı ) x Yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci (Yan dal ve çift ana dal programların katılan öğrenci / toplam lisans öğrencisi ) x Disiplinlerarası lisansüstü program (Disiplinlerarası lisansüstü program /toplam lisansüstü program A- (Birinci yılda ilişiği kesilen önlisans öğrenci / Toplam önlisans öğrenci ) x 100 a) 2,15 Birinci yılda İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin B- (Birinci yılda ilişiği kesilen lisans öğr. / Toplam lisans) x 100 öğr. Sayısı C- (Birinci yılda ilişiği kesilen yüksek lisans öğr. / Toplam yüksek lisans öğr. ) x 100 b) 2,47 c) 6,99 D - (Birinci yılda ilişiği kesilen doktora öğr. / Toplam doktora öğr. ) x 100 d) 13,79

3 26 27 İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezun A- (İlişiği kesilen önlisans öğr. / Toplam önlisans öğrencilerinin ) x 100 B- (İlişiği kesilen lisans öğr. / Toplam lisans öğrencilerinin ) x 100 C- (İlişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin / Toplam yüksek lisans öğr. )x100 D- (İlişiği kesilen doktora öğrencilerinin / Toplam doktora öğr. ) x 100 a) (Yüksek lisans programlarına kaydolan mezun / toplam mezun ) x 100 b) (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans mezun / Toplam mezun ) x 100 a) 72,31 b) 59, d) 13, Mezunların ortalama süresi a) 2790 (a) Önlisans, b) (b) Lisans, Sayılacak (c) Yüksek lisans, c) 32 Ay d) 60 ay Normal sürede mezun olan öğrenci a) 33,00 29 (Normal sürede mezun olan öğrenci / (a) Önlisans, b) 24,96 Normal sürede mezun olması gereken öğrenci (b) Lisans, c) 19,45 ) x 100 (c) Yüksek lisans, d) Mezuniyet Oranı a) 7,11 (a) Önlisans, b) 11,31 (Mezun olan öğrencilerin / Toplam (b) Lisans, c) %10,33 öğrenci ) x 100 (c) Yüksek lisans, d) 8,76 (d) doktora 31 Önlisan+Lisans=74,00 Mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezunların mezuniyet not ortalaması Mezun olan öğrencilerin Yüksek Lisans:83, Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde işe yerleşme Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım (İş yerleşen mezun / toplam mezun ) x 100 a) (Gelen öğrenci /toplam öğrenci ) x 100 b) (Giden öğrenci / Toplam öğrenci ) x 100 Bilgi Yok a) 1/35.470=0,0028 b) 104/35470=0, Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci Toplam öğrenci / Sınıfların (şubelerin) Program başına ortalama ders a) 46,62 35 (a) Önlisans, Mezun olmak için alınması gereken ders b) 114,20 (b) Lisans, toplamı / Program c) 16,83 (c) Yüksek lisans, d) 45,88

4 36 Program başına ortalama ders saati a) 67,14 (a) Önlisans, Ders saati (ders, uygulama ve b) 671 (b) Lisans, laboratuvar) / Program c) 13,33 37 (c) Yüksek lisans, d) 16,65 Seçmeli derslerin a) (Seçmeli derslerin / Toplam ders ) x 100 b) (Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders / toplam ders ) x 100 a) 16,44 b) 8,44 38 Yeni açılan ders (Yeni açılan ders / Toplam ders ) x Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez Yüksek lisans tez / Öğretim üyesi Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez Doktora tez / Öğretim üyesi Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI ve AHCI) Yayın (SCI, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, performans vb) Toplam yayın ve bilimsel faaliyet / Öğretim üyesi 3 43 Atıf / Öğretim üyesi İndeksli dergilerdeki toplam atıf / Öğretim üyesi Öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül / Öğretim üyesi Alınan patent Sayılacak 2 46 Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel ve v.b. faaliyetlerin Sayılacak Öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma fonu (BAP) ödeneği BAP araştırma fonu ödeneği / Öğretim üyesi 8.767,26 tl 48 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin Toplam proje / Öğretim üyesi Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje ödeneği (YTL) Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi ,27 TL.

5 50 Uluslararası ortaklı / destekli proje Sayılacak 0 51 Öğrenci başına düşen derslik alanı Toplam derslik alanı / Öğrenci 4,996 m² Öğrenci başına düşen bilgisayar Öğrenci başına düşen laboratuarlar alanı Toplam bilgisayar / Öğrenci 0.49 Toplam laboratuar alanı / Öğrenci 1,33m² 54 Basılı Yayın:1.399 Kütüphanede takip edilen periyodik Sayılacak (basılı ve elektronik) yayın Elektronik yayın: Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap Toplam kitap / Öğrenci /34267=1,49 56 Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi Haftalık ortalaması alınacak 68 Saat 57 Web sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi Sayılacak 98,712, Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi Ölçülecek 100 Mbps 59 Web sitesi büyüklüğü Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki dosyaların ve veri tabanlarının Gb olarak büyüklüklerinin toplamı alınarak hesaplanacaktır. 4.2 GB 60 Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci (Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci / Toplam öğrenci ) x % 61 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci (Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci / Toplam öğrenci ) x % 62 Yurt hizmetlerinden (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ) yararlanan öğrenci (Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci / Toplam öğrenci ) x % 63 Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin Sayılacak 350 Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen 64 a) Kurum içi, Sayılacak 12 b)kurum dışı etkinliklerin Tanımlanmış ve yazılı hale getirilmiş süreç Sayılacak 87 Öğrenci memnuniyeti Anket 31.25

6 67 68 Akademik personel memnuniyeti Anket İdari personel memnuniyeti Anket Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti Anket Yatan Hasta:%92,8 Poliklinik:%88,7 70 Yükseköğretim misyonunu başarma performansı düzeyi Anket Beklenen Düzeyde Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu açısından önemli olan, yükseköğretim kurumlarının değerlendirme çalışmalarında bildirmeleri ve hazırlayacakları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rapor unda kullanmaları gerekli göstergeler.

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ (Her diploma programı ayrı ayrı dolduracak, daha sonra her birim Fakülte, YO kendi tablosunu oluşturacak) (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) No Gösterge Ölçme Yöntemi

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2007 2 10.KURUMSAL DEĞERLENDĐRME 10.1. Mevcut Durum Tablo 10.1.1. LĐSANS PROGRAMI ÖĞRENCĐ SAYILARI A-Lisans programı

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEK OKULU 2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER...3 I.A. MİSYON VE VİZYON... 3 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.C. İDAREYE

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Artvin-2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aralık 2014 OMÜ SGDB Grafik Tasarım: Sinan İME En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir millet ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) OCAK - 2012 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) --- * --- 1 SUNUŞ Kurumumuzun 2011 Yılı İdare Performans Programında,

Detaylı

SUNUŞ. Prof.Dr.Hüseyin AKAN Rektör

SUNUŞ. Prof.Dr.Hüseyin AKAN Rektör SUNUŞ 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile kamu kurumlarında hayata geçirilen Stratejik Yönetim kapsamında Üniversitemiz 2014-2018 dönemi ikinci Stratejik Planını yapmıştır. Bu planda amaçlarımız;

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 i İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ... 1 2. ÜNİVERSİTEMİZ... 2 3. ÖZDEĞERLENDİRME....5 3.1. GİRDİLER (KAYNAKLAR)... 5 3.1.1. Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey... 5 3.1.2. Akademik Personel

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler KAFKAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) T.C. KAFKAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler İçindekiler... 1 1. DURUM ANALİZİ... 3 1.1. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin

Detaylı

OMÜ SGDB Ocak 2015 Grafik Tasarım: Sinan İME

OMÜ SGDB Ocak 2015 Grafik Tasarım: Sinan İME 2 OMÜ SGDB Ocak 2015 Grafik Tasarım: Sinan İME Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır. 3 4 Üst Yönetici

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) Mayıs 2011 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı 2013 2017 Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini,

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. Dahili:127 Düzenleyen: (Ali ATA- Bilgisayar İşletmeni Dahili 208) 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı