ÖNEMLİ NOT: Kılavuz sadece CERBER C52v1.x control paneli içindir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNEMLİ NOT: Kılavuz sadece CERBER C52v1.x control paneli içindir"

Transkript

1 ÖNEMLİ NOT: Kılavuz sadece CERBER C52v1.x control paneli içindir SİSTEMİ RESETLEME 1 ELEKTRĠK VE AKÜ BAĞLANTISINI KESĠNĠZ 2 RESET JUMPER - JP 1 TAKINIZ 3 PANELĠN ELEKTRĠK VE AKÜ BAĞLANTILARINI YAPINIZ VE 2 SN BEKLEYĠNĠZ 4 ZON LEDLERĠ VE YEġĠL READY LEDĠ YANACAKTIR 5 ELEKTRĠK VE AKÜ BAĞLANTILARINI KESĠNĠZ 6 RESET JUMPERI JP 1 YERĠNDEN CIKARINIZ 7 KONTROL PANELĠ FABRĠKA AYARLARINA DÖNECEKTĠR ANA KOD 1234 KURUCU KODU 0269 FABRİKA ÇIKIŞ KODLARI [KULLANICI KODU] [STAY] [KULLANICI KODU] [ANĠ][STAY] [KULLANICI KODU] DEVREYE ALMA/DEVREDEN CIKARMA/TEHDİT DEVREYE ALMA VEYA DEVREDEN ÇIKARMA EVDE (HOME) MODUNDA DEVREYE ALMA ANĠ EVDE(HOME) MODUNDA DEVREYE ALMA [ * ] [ 0 ] [ 0 ] KODSUZ DEVREYE ALMA [ * ] [ 0 ] [ 1 ] KODSUZ ANĠ EVDE MODUNDA DEVREYE ALMA [ * ] [ 0 ] [ 2 ] KODSUZ EVDE MODUNDA DEVREYE ALMA [ TEHDĠT DĠJĠT ] [KULLANICI KODU] TEHDĠT ALTINDA DEVREYE ALMA VEYA DEVREDEN ÇIKARMA [ BYPS ] [KULLANICI KODU] [1-5 TUġLARI] [#] 1-5 TUġ BAYPASLI VEYA BAYPASSIZ ZON BAYPASLI / PAYPASSIZ ZONE LED YANAR LED YANMAZ ZON BAYPASLI ZON BAYPASSIZ SİSTEM HATALARINI GÖRÜNTÜLEME [ * ] [ 4 ] ZON LED 1 ZON LED 2 ZON LED 3 ZON LED 4 ZON LED 5 ZON LED 6 ZON LED 7 DÜġÜK AKÜ ELEKTRĠK KESĠNTĠSĠ GÖZLEM ĠSTASYONU HABERLEġMESĠ HATASI TARĠH VE ZAMAN AYARI YAPILMADI SĠREN HATASI VEYA SĠGORTA PROBLEMĠ TELEFON HATTI ARIZASI ZON VEYA TUġ TAKIMI SABOTAJI CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 1/12

2 ALARM HAFIZASI GÖRÜNTÜLEME [ * ] [5 ] 1-10 ZON LEDLERĠ ALARM HAFIZASI ZON LEDLERĠ 1-10 DA GÖRÜLÜR ÖZEL ALARM GÖRMEK ĠÇĠN [*] TUġLAYIN ZON LED 1 ZON LED 2 ZON LED 3 ÖZEL TUġTAKIMI ALARMI (PANĠK, YANGIN veya AMBULANAS) BĠRÇOK YANLIġ KOD GĠRĠġĠ ĠLE OLAġAN ALARM TELEFON HATTI ARIZASI ALARMI ZİL ÖZELLİĞİ AKTİVASYON / DEAKTİVASYONU [ * ] [ 6 ] 3 BEEP ZĠL ÖZELLĠĞĠ AKTĠF UZUN BEEP ZĠL ÖZELLĠĞĠ DEAKTĠV PGM1 ve PGM2 AKTİVASYON / DEAKTİVASYONU (PGM ler eğer monostable, bistable ve clock timer olarak ayarlanmıģsa) [ * ] [ 9 ] [ 1 ] ve [ * ] [ 9 ] [ 2 ] 3 BEEP PGM AKTĠVASYONU/DEAKTĠVASYONU BAġARILI UZUN BEEP PGM i AKTĠVASYONU/DEAKTĠVASYONU YAPILAMAZ ANA KULLANICI programlama menüsü 1-30 KULLANICI KODLARININ PROGRAMLANMASI [ CODE TUġU] [ANA KOD] [KULLANICI KODU SIRASI] [YENĠ KULLANICI KODU] [KULLANICI ĠZĠNLERĠ] [#] LED No. YANIK SÖNÜK KULLANICI ĠZĠNLERĠ LED 1 AÇIK * KAPALI Zon baypaslama LED 2 AÇIK * KAPALI Devreye alma LED 3 AÇIK KAPALI * Evde modunda devreye alma LED 4 AÇIK KAPALI * Zon açıkken devreye alma LED 5 AÇIK KAPALI * Devreden çıkarma ve siren susturma LED 6 AÇIK * KAPALI A bölümüne eriģim LED 7 AÇIK KAPALI * B bölümüne eriģim LED 8 AÇIK KAPALI * reserved CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 2/12

3 [ CODE TuĢu] [ANA KOD] [KULLANICI KODU SIRASI] [ * ] [#] KULLANICI KODUNUN SİLİNMESİ [ CODE TUġU] [ANA KOD] [49] [#] BÜTÜM KULLANICI KODLARININ SİLİNMESİ SENTETİK SES RAPORU İÇİN TELEFON NUMARALARININ PROGRAMLANMASI 1. TELEFON NO [ CODE] [ANA KOD] [51] [1. TEL. NO.] [#] 2. TELEFON NO [ CODE] [ANA KOD] [52] [2. TEL. NO.] [#] 3. TELEFON NO [ CODE] [ANA KOD] [53] [3. TEL. NO.] [#] 4. TELEFON NO [ CODE] [ANA KOD] [54] [4. TEL. NO.] [#] TUġ HEX DIJIT HEX DIJIT TELEFON NUMARALARINDA KULLANILABİLİR DECIMAL DEĞER KULLANIM: [*] [0] A 10 [ 0 ] DIGIT [*] [1] B 11 [ * ] ekleme (sadece DTMF arama modu) [*] [2] C 12 [ # ] ekleme (sadece DTMF arama modu) [*] [3] D 13 2 saniye bekletme [*] [4] E 14 kullanılmaz [*] [5] F 15 Telefon numarası sonu SEÇİLEN TELEFON NUMARALARININ SİLİNMESİ 1. TELEFON NO [ CODE ] [ANA KOD] [51] [*] [#] 2. TELEFON NO [ CODE ] [ANA KOD] [52] [*] [#] 3. TELEFON NO [ CODE ] [ANA KOD] [53] [*] [#] 4. TELEFON NO [ CODE ] [ANA KOD] [54] [*] [#] [ CODE] [ANA KOD] [50] [#] BÜTÜN TELEFON NUMARALARININ SİLİNMESİ [ CODE] [ANA KOD] [60] [GG] [AA] [YY] [saat] [dk] [sn] [#] SİSTEM TARİH VE SAATİNİN PROGRAMLANMASI GG AA YY saat Dk Sn GÜN - 2 basamak AY - 2 basamak Yıl son 2 basamak 24 saat formatında 2 basamak dakika - 2 basamak saniye - 2 basamak CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 3/12

4 TEHDİT DIJIT PROGRAMLAMA [ CODE Key] [ANA CODE] [61] [YENĠ TEHDĠT DIGIT] [#] 1 decimal (0...9) dijit FABRĠKA AYARI: [0] TUŞTAKIMINDAN ÖZEL ALARM VERDİRME (programda aktif edildiyse) [1] + [3] AMBULANS [7] + [9] YANGIN [4] + [6] YARDIMCI PANĠK [*] + [#] PANĠK KURUCU PANEL PROGRAMLAMASI BÖLÜM[01] ZON 1 [ * ] [ 8 ] [ANA K0D] [01] [ZON TĠPĠ] [1. özellik seti] [#] [2. özellik seti] [#] [#] BÖLÜM[02] ZON 2 [ * ] [ 8 ] [ANA K0D] [02] [ZON TĠPĠ] [1. özellik seti] [#] [2. özellik seti] [#] [#] BÖLÜM[03] ZON 3 [ * ] [ 8 ] [ANA K0D] [03] [ZON TĠPĠ] [1. özellik seti] [#] [2. özellik seti] [#] [#] BÖLÜM[04] ZON 4 [ * ] [ 8 ] [ANA K0D] [04] [ZON TĠPĠ] [1. özellik seti] [#] [2. özellik seti] [#] [#] BÖLÜM[05] ZON 5 [ * ] [ 8 ] [ANA K0D] [05] [ZON TĠPĠ] [1. özellik seti] [#] [2. özellik seti] [#] [#] BÖLÜM[06] ZON 6 [ * ] [ 8 ] [ANA K0D] [06] [ZON TĠPĠ] [1. özellik seti] [#] [2. özellik seti] [#] [#] BÖLÜM[07] ZON 7 [ * ] [ 8 ] [ANA K0D] [07] [ZON TĠPĠ] [1. özellik seti] [#] [2. özellik seti] [#] [#] BÖLÜM[08] ZON 8 [ * ] [ 8 ] [ANA K0D] [08] [ZON TĠPĠ] [1. özellik seti] [#] [2. özellik seti] [#] [#] BÖLÜM[09] ZON 9 [ * ] [ 8 ] [ANA K0D] [09] [ZON TĠPĠ] [1. özellik seti] [#] [2. özellik seti] [#] [#] BÖLÜM[10] ZON 10 [ * ] [ 8 ] [ANA K0D] [10] [ZON TĠPĠ] [1. özellik seti] [#] [2. özellik seti] [#] [#] ZON TİPLERİ 00 KULLANIM DIġI 06 SABOTAJ 01 GECĠKMELĠ 1 07 PANĠK 02 GECĠKMELĠ 2 08 YANGIN 03 TAKĠPÇĠ 09 AMBULANS 04 ANĠ 10 KEYSWĠCH SAAT 1. ÖZELLİK SETİ LED No. YANAR SÖNÜK LED 1 Duyulur alarm sessiz alarm LED 2 sürekli siren kesikli siren LED 3 Baypasa izin verilir * Baypasa izin verilmez CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 4/12

5 1. ÖZELLİK SETİ LED No. YANAR SÖNÜK LED 4 otomatik kapamaya izin verilir otomatik kapamaya izin verilmez LED 5 Zon açıkken kuruluma izin verilir Zon açıkken kapamaya izin verilmez LED 6 Zil aktif Zil deaktif LED 7 Ġç zon DıĢ zon LED 8 Hızlı algılama (50ms) YavaĢ algılama (300ms) * 2. ÖZELLİK SETİ LED No. YANAR SÖNÜK ATTRIBUTE LED 1 AÇIK KAPALI intellizone LED 2 AÇIK KAPALI Sabotaj algılama LED 3 AÇIK KAPALI Zon çiftleme LED 4 ATANIR ATANMAZ 1. bölüme atama LED 5 ATANIR ATANMAZ 2. bölüme atama LED 6 ENABLED DISABLED * Reserved LED 7 ENABLED DISABLED * Reserved LED 8 ENABLED DISABLED * Reserved BÖLÜM [20] GENEL SİSTEM OPSİYONU 1 [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [20] [OPTION STATUS] [#] [#] LED 1 AÇIK KAPALI * YANLIġ ġġfre GĠRĠġĠNDE ALARM LED 2 AÇIK KAPALI * RESETLEMEYĠ KAPATMA LED 3 AÇIK KAPALI * BÖLÜMLEME LED 4 ZON KAPANDIĞINDA ZON AÇILDIĞINDA * KEYSWITCH TĠPĠ LED 5 ZON KAPANDIĞINDA * SĠREN KAPATILDIĞINDA ZONE RESTORASYONU LED 6 AÇIK KAPALI * REPORT DISARM ONLY AFTER ALARM LED 7 AÇIK KAPALI * SESLĠ PANĠK ALARMI LED 8 AÇIK KAPALI * SESLĠ AMBULANS ALARMI BÖLÜM [21] GENEL SİSTEM OPSİYONU 2 [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [21] [OPTION STATUS] [#] [#] LED 1 AÇIK KAPALI * TUġTAKIMI 1 SABOTAJI LED 2 AÇIK KAPALI * TUġTAKIMI 2 SABOTAJI LED 3 AÇIK KAPALI * TUġTAKIMI 3 SABOTAJI LED 4 AÇIK KAPALI * TUġTAKIMI 4 SABOTAJI LED 5 AÇIK KAPALI * SABOTAJ ALARMI SĠRENĠ AKTĠF EDER LED 6 AÇIK KAPALI * SĠSEM DEVREYE ALINIRKEN PERĠYODĠK TEST GÖNDERĠMĠ LED 7 AÇIK * KAPALI GELECEK HATA BEEP SESĠ DURDURMA LED 8 AÇIK KAPALI * SĠREN ÇALDIĞINDA TUġTAKIMINDA UYARI SESĠ BÖLÜM [22] GENEL SİSTEM OPSİYONU 3 [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [22] [OPTION STATUS] [#] [#] LED 1 AÇIK * KAPALI TUġTAKIMI 1 1.BÖLÜME ATANMIġ CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 5/12

6 BÖLÜM [22] GENEL SİSTEM OPSİYONU 3 [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [22] [OPTION STATUS] [#] [#] LED 2 AÇIK * KAPALI TUġTAKIMI 2 1.BÖLÜME ATANMIġ LED 3 AÇIK * KAPALI TUġTAKIMI 3 1.BÖLÜME ATANMIġ LED 4 AÇIK * KAPALI TUġTAKIMI 4 1.BÖLÜME ATANMIġ LED 5 AÇIK KAPALI * TUġTAKIMI 1 2.BÖLÜME ATANMIġ LED 6 AÇIK KAPALI * TUġTAKIMI 2 2.BÖLÜME ATANMIġ LED 7 AÇIK KAPALI * TUġTAKIMI 3 2.BÖLÜME ATANMIġ LED 8 AÇIK KAPALI * TUġTAKIMI 4 2.BÖLÜME ATANMIġ BÖLÜM [23] 1.BÖLÜM OPSİYONU 1 [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [23] [OPTION STATUS] [#] [#] LED 1 AÇIK KAPALI * KODSUZ DEVREYE ALMA LED 2 AÇIK KAPALI * KODSUZ ANĠ EVDE MODU DEVREYE ALMA LED 3 AÇIK KAPALI * KODSUZ EVDE MODU DEVREYE ALMA LED 4 AÇIK KAPALI * KODSUZ ZON AÇIKKEN DEVREYE ALMA LED 5 AÇIK KAPALI * DINGS (1 ding devreye alma, 3 dings devreden çıkarma and 6 dings alarmdan sonra devreden çıkarma) LED 6 AÇIK KAPALI * Reserved LED 7 AÇIK KAPALI * Reserved LED 8 AÇIK KAPALI * Reserved BÖLÜM [24] 2.BÖLÜM OPSIYONU 1 [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [24] [OPTION STATUS] [#] [#] U LED 1 AÇIK KAPALI * KODSUZ DEVREYE ALMA LED 2 AÇIK KAPALI * KODSUZ ANĠ EVDE MODU DEVREYE ALMA LED 3 AÇIK KAPALI * KODSUZ EVDE MODU DEVREYE ALMA LED 4 AÇIK KAPALI * KODSUZ ZON AÇIKKEN DEVREYE ALMA LED 5 AÇIK KAPALI * DINGS (1 ding devreye alma, 3 dings devreden çıkarma and 6 dings alarmdan sonra devreden çıkarma) LED 6 AÇIK KAPALI * Reserved LED 7 AÇIK KAPALI * Reserved LED 8 AÇIK KAPALI * Reserved BÖLÜM [25] 1.BÖLÜM OPSİYONU 2 [ * ] [ 8 ] [INSTALLER CODE] [25] [OPTION STATUS] [#] [#] U LED 1 AÇIK KAPALI * ZAMANLANMIġ AUTO-DEVREYE ALMA LED 2 AÇIK KAPALI * AUTO-DEVREYE ALMA DEAKTĠVASYONU LED 3 AÇIK * KAPALI ÇIKIġ GECĠKMESĠNDE BEEP LED 4 AÇIK KAPALI * EVDEN MODUNA GEÇME LED 5 AÇIK KAPALI * AUTO-DEVREYE ALMA EVDE MODUNDA LED 6 AÇIK KAPALI * ZON AÇIKKEN AUTO-DEVREYE ALMA LED 7 AÇIK KAPALI * EVDE MODUNDA DEVREYE ALMADA BEP VE DĠNG YOK CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 6/12

7 LED 8 AÇIK KAPALI * ZAMANLANMIġ AUTO-DEVREDEN ÇIKARMA BÖLÜM [26] 2.BÖLÜM OPSİYON 2 [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [26] [OPTION STATUS] [#] [#] LED 1 ENABLED DISABLED * ZAMANLANMIġ AUTO-DEVREYE ALMA LED 2 ENABLED DISABLED * AUTO-DEVREYE ALMA DEAKTĠVASYONU LED 3 ENABLED * DISABLED ÇIKIġ GECĠKMESĠNDE BEEP LED 4 ENABLED DISABLED * EVDEN MODUNA GEÇME LED 5 ENABLED DISABLED * AUTO-DEVREYE ALMA EVDE MODUNDA LED 6 ENABLED DISABLED * ZON AÇIKKEN AUTO-DEVREYE ALMA LED 7 ENABLED DISABLED * EVDE MODUNDA DEVREYE ALMADA BEP VE DĠNG YOK LED 8 ENABLED DISABLED * ZAMANLANMIġ AUTO-DEVREDEN ÇIKARMA SECTION [27] GENEL SİSTEM OPSİYONU 4 (telefon opsiyonu) [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [27] [OPTION STATUS] [#] [#] LED 1 PULSE DTMF * ARAMA MODU LED 2 AÇIK KAPALI * TBR21 STANDARDINA UYGUNLUK LED 3 AÇIK KAPALI* ÖNEK EKLENEBĠLĠRLĠK LED 4 [*] [#] * [*] veya [#] olarak seçiniz LED 5 AÇIK KAPALI * Telefon hattı izleme (TLM) OPSĠYON 1 (TLM tablosuna bakınız) LED 6 AÇIK KAPALI * Telefon hattı izleme (TLM) OPSĠYON 2 (TLM tablosuna bakınız) LED 7 AÇIK KAPALI * reserved LED 8 AÇIK KAPALI * reserved TELEFON HATTI İZLEME (TLM) OPSİYONU TLM OPT1 TLM OPT2 FONKSĠYON KAPALI x TLM kapalı (fabrika ayarı) AÇIK KAPALI telefon hattı sorunu(tlt) sadece uyarı verir AÇIK KAPALI Telefon hattı sorununda sessiz alarm sesli alarma dönüģür AÇIK AÇIK Telefon hattı arızası, sistem tamamen kuruluyken siren çaldırır. BÖLÜM [28] GENEL SİSTEM OPSİYONLARI 5 [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [28] [AYARLARI YAPINIZ] [#] [#] LED 1 AÇIK KAPALI Dijital kominikatör(merkezi gözlem istasyonuna bağlanmak için) LED 2 AÇIK KAPALI PC aramalarına cevap LED 3 AÇIK KAPALI Sorgu aramalarına cevap LED 4 Çift arama Belli sayıda arama Uzaktan aramaya cevap modu LED 5 AÇIK KAPALI AC Elektrik kesilmesi sesli aramaya sebeb verir LED 6 AÇIK KAPALI Sessli arama raporu LED 7 Dakika Saat* Periyodik testler arası zaman LED 8 AÇIK KAPALI reserved CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 7/12

8 BÖLÜM [29] SWINGER / TUŞTAKIMI KİLİTLEME SAYISI [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [29] [SWINGER SAYACI] [ KĠLĠTLEME SAYACI] [#] for SWINGER SAYACI and KĠLĠTLEME SAYACI FABRĠKA AYARI [03] [10] BÖLÜM [30] GİRİŞ GECİKMESİ 1 / GİRİŞ GECİKMESİ 2 [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [30] [BÖLUM 1 GĠRĠġ GECĠKMESĠ ] [BÖLÜM 2 GĠRĠġ GECĠKMESĠ ] [#] sn Fabrika ayarı [030] [030] BÖLÜM [31] ÇIKIŞ GECİKMESİ 1 / ÇIKIŞ GECİKMESİ 2 [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [31] [ BÖLÜM 1 ÇIKIġ GECIKMESĠ] [BÖLÜM 2 ÇIKIġ GECĠKMESĠ] [#] sn Fabrika ayarı [060] [060] SECTION [32] HIRSIZ/YANGIN SİREN ÇALMA SÜRESİ [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [32] [HIRSIZ SĠRENĠ] [YANGIN SĠRENĠ] [#] dk Fabrika ayarı [03] [10] BÖLÜM [33] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [33] [INTELIZONE ZAMANI] [#] INTELLIZONE ZAMANI saniye FABRĠKA AYARI [050] SECTION [34] AC ELEKTRİK KESİLMESİ GÖNDERİM GECİKMESİ [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [34] [AC ELEKTRĠK KESĠLMESĠ GÖNDERĠM GECĠKMESĠ] [#] dakika DEFAULT [02] BÖLÜM [35] PGM 1,PGM 2 AKTİVASYON ZAMANI [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [35] [PGM 1 AKTĠVASYON ZAMANI] [PGM 2 AKTĠVASON ZAMANI] [#] sn Fabrika ayarı [003] [003] BÖLÜM [36] RING NUMBER after that the control panel answers to the remote calls [ * ] [ 8 ] [INSTALLER CODE] [36] [RING NUMBER] [#] DEFAULT [10] BÖLÜM [37] SENTETİK SES RAPORU PERYODU VE UZUNLUĞU [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [37] [PERĠYOD NO] [UZUNLUK] [#] sn Fabrika ayarı[02] [30] CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 8/12

9 BÖLÜM [38] PERİYODİK TESTLER ARASI ZAMAN [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [38] [PERĠYODĠK TEST ARASI ZAMAN] [#] dakika veya saat olarak seçilebilir DEFAULT [024 saat] BÖLÜM [39] PGM1 ve PGM2 PROGRAMLANMASI [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [39] [PGM1 TĠPĠ ] [PGM2 TĠPĠ ] [#] KOD FONKSĠYON KOD FONKSĠYON 00 ALARM 09 AMBULANS ALARMI 01 SĠSTEM DURUMU 0A SABOTAJ ALARMI 02 GĠRĠġ SÜRESĠNDE AKTĠF 0B TELEFON HATTI HATASI 03 ÇIKIġ SÜRESĠNDE AKTĠF 0C MONOSTABLE 04 SĠSTEM HATASI 0D DEVREDEYKEN AKTĠF 05 AUX SĠREN 0E DEVRE DIġI ĠKEN AKTĠF 06 SESSĠZ ALARM 0F BISTABLE 07 PANĠK ALARM 10 CLOCK TIMER 08 YANGIN ALARMI 11 KOMĠNĠKATÖR HATASI CONTACT ID RAPOR KODLARININ PROGRAMLANMASI SECTION [40] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [40] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [#] KULLANICI TARAFINDAN DEVREYE ALMA 34 [ 01 ] KULLANICI TARAFINDAN EVDE MODUNDA DEVREYE ALMA 34 [ 41 ] KULLANICI TARAFINDAN DEVREDEN ÇIKARMA 14 [ 01 ] KULLANICI TEHDĠT ALTINDA 11 [ 21 ] AUTO-DEVREYE ALMA ĠPTALĠ 34 [ 05 ] TUġTAKIMI SABOTAJ ALARMI 1 1 [ 45 ] TUġTAKIMI SABOTAJI DÜZELDĠ 3 1 [ 45 ] SECTION [41] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [41] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [#] AUTO-ZON KAPAMA 15 [ 75 ] ZON BAYPAS EDĠLDĠ 15 [ 70 ] HIRSIZ ALARMI 11 [ 30 ] SABOTAJ ALARMI 11 [ 44 ] PANIK ALARMI 11 [ 20 ] YANGIN ALARMI 11 [ 10 ] AMBULALANS ALARMI 11 [ AA ] SECTION [42] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [42] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [#] ZON ALARMI DÜZELDĠ 31 [ 30 ] ZON SABOTAJ ALARMI DÜZELDĠ 31 [ 44 ] KEYSWITCH ĠLE DEVREYE ALINDI 34 [ 09 ] KEYSWITCH ĠLE DEVREDEN ÇIKARILDI 14 [ 09 ] TUġTAKIMI KĠLĠTLENDĠ 14 [ 21 ] MODÜL ÇIKARILDI 15 [ 32 ] MODÜL EKLENDĠ 15 [ 31 ] SECTION [43] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [43] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [#] PC SOFTWARELE DEVREYE ALINDI 34 [ 07 ] ZAMANLANMIġ AUTO-DEVREYE ALMA 34 [ 03 ] INACTIVITY AUTO-DEVREYE ALMA 34 [ 04 ] CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 9/12

10 CONTACT ID RAPOR KODLARININ PROGRAMLANMASI KODSUZ DEVREYE ALMA 34 [ 08 ] KODSUZ EVDE MODUNDA DEVREYE ALMA 34 [ 08 ] PC SOFTWAREĠLE DEVREDEN ÇIKARMA 14 [ 07 ] ZAMANLANMIġ AUTO-DEVREDEN ÇIKARMA 14 [ 03 ] SECTION [44] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [44] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [#] KISMĠ KURULUM 34 [ 56 ] AUTO-DEVREYE ALMA BAġARISIZ 14 [ 55 ] AC ELEKTRĠK HATASI 13 [ 01 ] AKÜ HATASI 13 [ 02 ] SĠREN HATASI 13 [ 21 ] AUX ENERJĠ HATASI 13 [ AA ] TARĠH & SAAT HATALI 16 [ 26 ] SECTION [45] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [45] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [#] AC ELEKTRĠK DÜZELDĠ 33 [ 01 ] AKÜ HATASI DÜZELDĠ 33 [ 02 ] SĠREN HATASI DÜZELDĠ 33 [ 21 ] AUX ENERJĠ HATASI DÜZELDĠ 33 [ AA ] TARĠH & ZAMAN HATASI DÜZELDĠ 36 [ 26 ] PERĠYODĠK TEST RAPORU 16 [ 02 ] SECTION [46] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [46] [SAAT][DAKĠKA][#] PERİYODİK TEST ZAMANI (SAAT:DAKİKA) (SAAT) ve (DAKĠKA) FABRĠKA AYARI [01:00] SECTION [47] Bölüm A INACTIVITY TIMER after that the partition A will auto arm (SAAT & DAKİKA) [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [47] [SAAT][DAKĠKA][#] (SAAT) ve (DAKĠKA) FABRĠKA AYARI [03][00] BÖLÜM [48] Partition B INACTIVITY TIMER after that the partition B will auto arm (SAAT & DAKİKA) [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [48] [SAAT][DAKĠKA][#] (SAAT) ve (DAKĠKA) FABRĠKA AYARI [03][00] BÖLÜM [49] KURUCU KODUNUN PROGRAMLANMASI [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [49] [YENĠ KURUCU KODU] [#] Fabrika ayarı [0269] BÖLÜM [50] ANA KOD UN PROGRAMLANMASI [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [50] [YENĠ ANA KOD] [YENĠ ANA KOD ĠZĠNLERĠ] [#] Fabrika ayarı [1234] BÖLÜM [51] PGM1 İN CLOCK TIMER OLARAK AKTİVASYONU (SAAT:DAKİKA) [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [51] [SAAT][DAKĠKA][#] SAAT ve DAKĠKA FABRĠKA AYARI [programlı değil] CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 10/12

11 BÖLÜM [52] PGM1 İN CLOCK TIMER OLARAK DEAKTİVASYONU (SAAT:DAKİKA) [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [52] [SAAT][DAKĠKA][#] FABRĠKA AYARLARI [programlı değil] BÖLÜM [53] PGM2 İN CLOCK TIMER OLARAK AKTİVASYONU (SAAT:DAKİKA) [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [53] [SAAT][DAKĠKA][#] FABRĠKA AYARLARI [programlı değil] SECTION [54] PGM2 İN CLOCK TIMER OLARAK DEAKTİVASYONU (SAAT:DAKİKA) [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [54] [SAAT][DAKĠKA][#] FABRĠKA AYARI [not programed] SECTION [55] BÖLÜM A İÇİN AUTO-DEVREYE ALMA (SAAT:DAKİKA) [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [55] [SAAT][DAKĠKA][#] FABRĠKA AYARI [programlı değil] SECTION [56] BÖLÜM A İÇİN AUTO-DEVREDEN ÇIKARMA (SAAT:DAKİKA) [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [56] [SAAT][DAKĠKA][#] FABRĠKA AYARI [programlı değil] SECTION [57] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [57] [hh][mm][#] BÖLÜM B İÇİN AUTO-DEVREYE ALMA (SAAT:DAKİKA) FABRĠKA AYARI [programlı değil] BÖLÜM [58] BÖLÜM B İÇİN AUTO-DEVREDEN ÇIKARMA (SAAT:DAKİKA) [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [58] [SAAT][DAKĠKA][#] FABRĠKA AYARI [programlı değil] BÖLÜM [59] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [59] [4 DĠJĠT HEX] [#] Fabrika ayarı [FFFF] 1.PANEL HESAP NUMARASI BÖLÜM [60] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [60] [4 DĠJĠT HEX ] [#] Fabrika ayarı[ffff] 2.PANEL HESAP NUMARASI BÖLÜM [61] MERKEZİ GÖZLEM İSTASYONU İLK TELEFONU [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [61] [TELEFON NO] [#] [#] Merkezi gözlem istasyonunun ilk telefonunun silinmesi [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [61] [ * ] [#] CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 11/12

12 BÖLÜM [62] MERKEZİ GÖZLEM İSTASYONU İKİNCİ TELEFONU [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [62] [TELEFON NUMARASI] [#] [#] Merkezi gözlem istasyonunun ikinci telefonunun silinmesi [ * ] [ 8 ] [kurucu kodu] [62] [ * ] [#] TUġ HEX DIGIT HEX DIJITLER TELEFON NUMARASININ İÇİNDE KULLANILABİLİRLER DECIMAL DEĞER KULLANIM YERĠ [*] [0] A 10 [ 0 ] DIJĠT [*] [1] B 11 TELEFON NO YA [ * ] EKLEMEK (yalnız dtmf arama modu) [*] [2] C 12 TELEFON NO YA [#] EKLEMEK (yalnız dtmf arama modu) [*] [3] D 13 2 SANĠYE GECĠKME(hat almak için) [*] [4] E 14 - kullanılmaz,kontrol paneli dikkate almaz- [*] [5] F 15 Telefon numarası sonu BÖLÜM [63] UPLOAD / DOWNLOAD İÇİN PANEL ŞİFRESİ [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [63] [PANEL ġġfresġ] [#] FABRĠKA AYARI [0000] SECTION [64] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [64] [PC ġġfresġ] [#] FABRĠKA AYARI [0000] UPLOAD / DOWNLOAD İÇİN PC ŞİFRESİ SECTION [65] [ * ] [ 8 ] [KURUCU / ANA CODE] [65] [#] UPLOAD / DOWNLOAD İÇİN BAĞLANTI ONAYI SECTION [66] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [66] [#] BÜTÜN TELEFON HABERLEŞMESİNİ DURDURMA SECTION [66] [ * ] [ 8 ] [KURUCU KODU] [66] [#] SENTETİK SES RAPORUNU VE PC HABERLEŞMESİNİ DURDURMA CERBER C510 v1.x Hızlı programlama kılavuzu 12/12

ÖRNEK PROGRAMLAMALAR

ÖRNEK PROGRAMLAMALAR ÖRNEK PROGRAMLAMALAR Esprit E / Spectra SP / Magellan MG Serileri Montajcı Kodu: 0000 Master (Sistem Ana) Kodu: 1234 Programlama Moduna Giriş İşlemler [ENTER] > [Montajcı Kodu] Açıklamalar Programlama

Detaylı

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 1 Özet Değerli Kullanıcılar: Yeni bir güvenlik sistemi alırken sizler için hazırlamış olduğumuz, test edilmiş ve özenle paketlenmiş

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

El cihazına kısa genel bakış

El cihazına kısa genel bakış Gigaset A580 / tr / A31008-M2006-B401-1-5A19 / overview.fm / 09.09.2008 El cihazına kısa genel bakış El cihazına kısa genel bakış 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð V 01.10.08 07:15 Þ Menü Baz istasyonuna kısa

Detaylı

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 A260/A265 için el cihazı A160/A165 için el cihazı Telesekretersiz baz istasyonu 14 5 1 Pil şarj durumu 2 El cihazının dahili numarası 1 2 3 Ekran tuşları 4 Mesaj tuşu 5 Telefon

Detaylı

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Lütfen bu kılavuzda belirtilen uyarılara ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyunuz.

Detaylı

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU AFB Enerji Mühendislik İnşaat Taah. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Böl. 24 Cad. 758. Sk. No: 1-3, 24. Cad. 759. Sk. No:

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

VLT 2800 VLT 2800 İÇİNDEKİLER Emniyet kuralları.................... 2 Mekanik montaj..................... 5 Boyutlar..................6 Motor bağlantıları.................. 7 ebeke bağlantıları.........9

Detaylı

NEWTECH PRO 10-20 KVA (3/1) ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH PRO 10-20 KVA (3/1) ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH PRO 10-20 KVA (3/1) ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU Lütfen bu kılavuzda belirtilen uyarılara ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyunuz. Cihazı çalıştırmadan önce bütün güvenlik

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. EZM-7750 72X72DIN 1/8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter

Kullanim Kilavuzu. EZM-7750 72X72DIN 1/8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter EZM-775 7X7DIN /8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter? 6 dijit aktüel, 6 dijit set göstergesi? setli çalisma?, pause ve ChA - ChB sayma girisleri? NPN / PNP giris tipi seçimi? Programlanabilir

Detaylı

DKG-307 CANBUS VE MPU TİPLERİ

DKG-307 CANBUS VE MPU TİPLERİ DKG-307 CANBUS VE MPU TİPLERİ GĠRĠġLER VE ÇIKIġLAR Uç Fonksiyon Teknik bilgi Açıklama 1 JENERATÖR KONTAKTÖRÜ Röle çıkıģı, 16A-AC Bu çıkıģ jeneratör kontaktörüne enerji verir. Eğer jeneratör fazlarının

Detaylı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı

Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Devreye Alma Dökümanı Genel Özellikler

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri 4-267-068-51(2) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Dosyaları Düzenleme FM Radyo Dinleme Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızı Kullanma

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu P/N 1070712B-TR REV 1.00 ISS 18SEP12 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumu Avrupa Birliği direktifleri 2012 UTC Fire & Security

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Adresli Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri

Adresli Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri Adresli Sistem Adresli Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri Özellikleri: Sınırsız kapasite Girişi görüntüleme Giriş ile konuşma 4 daire içi ünite için bir adet video & ses distribütör kullanılır Protokol

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Bilgi/eğlence sistemi Columbus Kullanma kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Bilgi/eğlence sistemi Columbus Kullanma kılavuzu SIMPLY CLEVER Bilgi/eğlence sistemi Columbus Kullanma kılavuzu 3V0012777FA Önsöz Bu kullanma kılavuzu bilgi/eğlence ve navigasyon sistemi Columbus (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacak) içindir.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET A120 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4570107

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET A120 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4570107 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

RTD-20 Montaj Talimatları

RTD-20 Montaj Talimatları LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Montaj Talimatları 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 Türkçe RTD-20 Montaj Talimatları 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Detaylı

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir.

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir. Önsöz DELTA nın üstün performanslı VFD-EL serisini seçtiğiniz için teşekkürler. VFD-EL Serisi yüksek kaliteli komponentler ve malzemeler kullanılarak mevcut en son mikroişlemci teknolojisi ile üretilmektedir.

Detaylı

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU UYARI Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

KALKIŞ KONTROL SİSTEMİ (QUICK CHECK-IN) DERS KİTABI

KALKIŞ KONTROL SİSTEMİ (QUICK CHECK-IN) DERS KİTABI KALKIŞ KONTROL SİSTEMİ (QUICK CHECK-IN) DERS KİTABI TÜRK HAVA YOLLARI HAVACILIK AKADEMİSİ Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürlüğü Kitabın ismi: Kalkış Kontrol Sistemi (Quick Check-in) Ders Kitabı Doküman

Detaylı

TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU

TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 20 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU UYARI Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun

Detaylı