MICROSOFT VISUAL BASIC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MICROSOFT VISUAL BASIC"

Transkript

1 MICROSOFT VISUAL BASIC Visual Basic i ilk kez başlattığınızda Project Wizard açılır ve New Project iletişi kutusunu görürsünüz. Bu pencerede 3 sekme vardır: New, Existing, Recent. New: Bir proje şablonu seçerek Visual Basic uygulamanızın temellerini oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Existing: Mevcut projelerden seçim yapmanızı sağlar. Recent: En son kullandığınız projelerden birini seçmenizi sağlar Project Wizard penceresinin arkasında Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) vardır. IdDE, Visual Basic in önemli bir parçasıdır. İhtiyacınız olan bütün geliştirme araçlarına erişmenizi sağlayan arabirimi oluşturur. Visual Basic IDE birkaç bileşenden oluşur: Mönü çubuğu Araç çubuğu Project Explorer Properties penceresi Form Layout penceresi Araç Kutusu Form Designer Object Browser 1

2 Standart EXE şablonunu seçtiğinizde aşağıdaki pencere açılacaktır: Visual Basic IDE ekranı IDE EKRANI BİLEŞENLERİ Mönü Çubuğu (Menu Bar) : VB program mönüsü Araç Çubuğu (Tool Bar) : Mönü kısayol tuşları Project Explorer : Projede yer alan form, module gibi elemanları listeler Properties Penceresi : Kontrol ve formların özelliklerini gösterir Form Layout Penceresi : Formun ekran üzerinde bulunduğu yeri gösterir Araç Kutusu (ToolBox) : Arayüz tasarımında kullanılanılabilecek kontroller Form Desinger : Projenin ara yüzünün tasarlandığı pencere Object Browser : VB kütüphanesinde kullanılan tip ve değişkenleri gösterir Kod Penceresi (Code Window) : Programın kodlamasının yapılacağı editör 2

3 MÖNÜ ÇUBUĞU Visual Basic penceresinin üst tarafında duran metin satırıdır. Geliştirme ortamındaki özelliklerin çoğuna erişmeyi sağlar. Menü çubuğunun içinde alt menüler vardır. Menü Çubuğundaki Alt Mönüler File Mönüsü Uygulamanızı oluşturan asıl dosyalarla çalışırsınız, projeler oluşturabilir, açabilir, yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz. New Project : Yeni bir proje başlatır ( Ctrl + N ) Open Project : Daha önce kaydedilmiş bir projeyi açar ( Ctrl + O ) Add Project : Uygulamaya yeni projeler ekler Remove Project : Uygulama içindeki bir projeyi uygulamadan çıkarır Save Project : Projede bulunan tüm nesneleri kaydeder Save Project As : Tüm nesneleri ve projeyi yeni bir isimle kaydeder Save : Sadece aktif nesneyi kaydeder Save As : Sadece aktif nesneyi yeni bir isimle kaydeder Print : Projeyi yazdırır ( Ctrl + P ) Current Module : Aktif modülü yazdırır Current Project : Projede bulunan bütün nesneleri yazdırır Form Image : Form görüntüsünü yazdırır Form as Text : Nesnelere ait özellikleri yazdırır Print Setup : Yazıcı ve baskı ayarlarını değiştirir Make Project1.exe : EXE dosya oluşturur Auto Increment : Program sürüm numarası her exe yapışta otomatik olarak artar Exit : Visual Basic programından çıkış 3

4 Edit Mönüsü Kesme, kopyalama, yapıştırma gibi standart pano işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca kod depolamak için kullanabilirsiniz. IDE içindeki Bul (Find) işlevlerine de erişebilirsiniz. Undo : Geri al Redo : Son yapılan işlemi tekrarla Cut : Kes ( Ctrl + X ) Copy : Kopyala ( Ctrl + C ) Paste : Yapıştır ( Ctrl + V ) Paste Link : DDE uygulamalarında bir Windows uygulamasından Clipboard a kopyalanan verileri VB uygulaması içine aktarır Delete : Silme Delete Table From Database : Veri tabanından bir tabloyu siler Select All : Tüm kod yada kontrolleri seçer ( Ctrl + A ) Select All Columns : Veri kaynağı penceresinde bulunan tüm alanları seçer Table : Tablo işlemleri yapar Set Primary Key : Seçilen bir sütun için birincil anahtar tanımlar Insert Column : Tabloya yeni bir alan ekler Delete Column : Tablodan bir alan siler Find : Belirli bir ifadeyi arar Current Procedure : Sadece aktif alt program içerisinde arar Current Module : Sadece aktif olan form veya modülde arar Current Project : Projede bulunan bütün form ve modüllerde arar Find Next : Bir sonrakini arar Replace : Bir ifadeyi arayarak başka bir ifade ile değiştirir Indent : İmlecin bulunduğu satırı bir tab sağa kaydırır Outdent : İmlecin bulunduğu satırı bir tab sola kaydırır Insert File : Koda imlecin bulunduğu noktadan itibaren başka bir dosyadan alınan kodu ekler List Properties/Methods : Kod penceresine yazılan ifadeden sonra yazılabilecek diğer ifadeleri gösterir List Constants : İfadenin alabileceği sabit değerleri gösterir Quick Info : Fonksiyon, metot, prosedür ve değişkenlerin yazılışını gösterir Parameter Info : Fonksiyon veya ifadelerin içerdikleri parametreleri gösterir Complete Word : Yazılan ifadenin otomatik olarak tamamlanmasını sağlar Bookmarks : Sık kullanılan satırlara kolay bir erişim sağlar Toggle Bookmark : Ulaşılmak istenen satırı işaretler veya işareti iptal eder Next Bookmark : Bir sonraki işaretlenmiş kod satırına gider Previous Bookmark : Bir önceki işaretlenmiş kod satırına gider Clear All Bookmarks : Aktif penceredeki tüm işaretlemeleri iptal eder View Mönüsü Çeşitli bileşen ve araçları görmenizi sağlar. Code : Kod penceresini gösterir Object : Kod ortamında adı geçen kontrolü form üzerinde gösterir Definition : Değişkenin nerede tanımlandığını gösterir Last Position : Kod penceresindeki bulunulan son noktaya geri gider Object Browser : Nesne tarayıcı penceresini açar ( F2 ) Debug : Projeyi satır satır çalıştırır ve değişkenlerin değerlerini gösterir Immediate Window : Hata ayıklama penceresi.debug modda değişken üzerinde işlem yapılmasını sağlar 4

5 Local Window : Debug modda kontrollere ait değerlerin izlemesini sağlar Watch Window : Debug modda Debug - Add Watch menüleri ile eklenen değişkenlerin değişiminin izlemesini sağlar Call Stack : Aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir Project Explorer : Projedeki dosyaları görüntüler ( Ctrl + R ) Project Window : Properties penceresini görüntüler Form Layout Window : Layout peceresini görüntüler Property Pages : Özellikleri topluca değiştirme imkanı verir ( F4 ) Table : Diyagram pencerelerini görünür kılar. Query, View ve veritabanı tasarım pencerelerinde kullanılır Show Panes : Query ve View tasarım pencerelerindeki kısımları görüntüler Zoom : Diyagram penceresini belirtilen oranlarda görüntüler Toolbox : Toolbox penceresini görüntüler Color Palet : Renk penceresini görüntüler Data View Window : Data view penceresini görüntüler Toolbars : Araç çubuklarını gösterilip gizler Project Mönüsü Önemli bir mönüdür. Bu menüden projelerinize formlar, kod modülleri, kullanıcı denetimleri, özellik sayfaları ve ActiveX tasarımları ekleyebilir ve çıkartabilirsiniz. Add Form : Projeye form eklenir Add MDI Form : Projeye MDI form eklenir Add Module : Projeye Module eklenir Add Class Module : Projeye Class Module eklenir Add User Control : Projeye kullanıcı kontrolü eklenir Add Property Page : Oluşturlan ActiveX için Property Page eklenir Add User Document : ActiveX dökümanı eklenir Add DHTML Page : Dinamik HTML uygulamalarına dinamik HTML sayfası eklenir Add Data Report : Veritabanı uygulamalarına Data Report eklenir Add WebClass : Int. Information Server uygulamalarına WebClass nesnesi eklenir Add Microsoft UserConneciton : UserConneciton nesnesi eklenir More ActiveX Designers : Kullanılabilecek ActiveX tasarımlarını listeler Add File : Hazır modül, form, sınıf modülleri dosyalar gibi bileşenleri eklenir Remove : Seçili olan dosyayı projeden çıkarır References : Nesne kütüphanelerinden nesneler eklenir Components : ToolBox a yeni kontroller eklenir ( Ctrl + T ) Project Properties : Proje ile ilgili özellikler ayarlanır Format Mönüsü Denetim ve formların boy ve konumlarıyla ilgilidir. Align : Form üzerindeki kontrolleri aynı hizaya getirir Lefts : Kontrollerin sol taraflarını hizalar Centers : Kontrollerin merkez noktalarını hizalar Rights : Kontrollerin sağ taraflarını hizala Tops : Kontrollerin üst taraflarını hizalar Middles : Kontrollerin üst üste getirerek orta kısımlarını hizalar Bottoms : Kontrollerin alt taraflarını hizalar 5

6 To Grid : Kontrollerin form üzerinde noktalarla göre hizalanır Make Same Size : Form üzerindeki kontrolleri aynı boyuta getirir Width/Height : Kontrolleri aynı genişliğe / yüksekliğe ayarlar Both : Kontrolleri aynı yükseklik ve genişliğe ayarlar Size to Grid : Kontrollerin köşe ve kenar çizgilerini gridlerle çakıştırır Horizontal Spacing : Kontrollerin arasındaki yatay boşluğu ayarlar Make equal : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları eşitler Increase/Decrease : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları artırır/azaltır Remove : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları tamamen kaldırır Vertical Spacing : Kontrollerin arasındaki dikey boşluğu ayarlar Make Equal : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları eşitler Increase/ Decrease : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları artırır/azaltır Remove : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları tamamen kaldırır Center In Form : Form üzerindeki kontrolleri formun ortasına koyar Order : Form üzerindeki kontroller üst üste ise sıralarını değiştirir Bring to Front : Alttaki kontrollü üste alır Send to Back : Üstteki kontrollü alta alır Lock Controls : Kontrollerin form üzerindeki yerlerini sabitler Debug Mönüsü Uygulamalarınız başlatıp durdurabilir, gözcü ve durak noktaları atayabilirsiniz. Step Into : Programı adım adım çalıştır ( F8 ) Step Over : Prosedür çağrıları halinde adım adım çalıştırılır Run To Cursor : Programı yeniden başlatarak imlecin olduğu kısma kadar işletir Add Watch : Program çalışırken izlenecek değişkenler eklenir Watch Expression : İfadenin değerini gösterir Break When Value True : Değişkenin değeri sıfırdan farklı ise program durur Breake When Value Changes : Değişkenin değeri değiştiğinde program durur Edit Watch : Add Watch ile eklenen değişkenleri siler veya değiştirir Quick Watch : Seçilen değişkenin veya işlemin o andaki değerini gösterir Toggle Breakpoint : Programın BreakPoint bulunan koda kadar çalıştırır Clear All Breakpoints : Tüm durdurma noktalarını siler Set Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılabilir ilk komutu seçer Show Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılacak ilk komutu gösterir Run Mönüsü Uygulamanızı başlatıp durdurmanızı, bir programın çalışmasını yarıda keserek daha sonra kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar. Start : Programı çalıştırır ( F5 ) Start With Full Compile : Projenin tamamını kontrol ettikten sonra çalıştırır Break : Çalışmakta olan programı geçici olarak durdurur (Ctrl + Break) End : Çalışan bir programın çalışmasını sona erdirir ReStart : Geçici olarak durdurulmuş programın çalışmasını baştan başlatır Query Mönüsü Bu mönüdeki komutlar SQL sorgularının oluşturulmasını basitleştirir. Diagram Mönüsü Veritabanı uygulamalarının oluşturulmasında kullanılır. 6

7 Tools Mönüsü Yordamlar ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Menu Editor e erişebilirsiniz. IDE tercihlerinizi ayarlamak için Options komutunu kullanabilirsiniz. Add Procudure : Projeye; fonksiyon, alt program, olay ve özellik eklenir Menü Editor : Mönü tasarımı yapılır ( Ctrl + E ) Options : Çalışılan pencerelerle ilgili özellikler değiştirilir Auto Syntax Check : Kodları yazılışını otomatik olarak kontrol eder Require Variable Declaration : Değişkenleri tanımlama mecburiyeti getirir Auto List Members : Kodlamada kontrol özelliklerini otomatik olarak tamamlar Auto Quick Info : Fonksiyon parametrelerini otomatik olarak tamamlar Auto Data Tips : Debug moda bir değişkenin üzerinde mouse ile durulduğunda değişkenin değerini gösterir Editor Format : Kod penceresinin renk ve font özellikleri ayarlanır Add-Ins Mönüsü Add-In adı verilen ek hizmet programlarını içerir. Add-In Manager : Yardımcı uygulama ekleme penceresi Load On StartUp : Visual Basic çalıştırıldığında yardımcı programı otomatik olarak yükler Araç Çubuğu Mönü çubuğunun altında VB araç çubuğu yer alır. Araç çubuğunda en sık kullanacağınız mönü çubuğu komutlarına kolay erişmenizi sağlar. Project Explorer Ekranın sağ tarafında, araç çubuğunun hemen altında Project Explorer penceresi yer alır. Project Explorer, projenizdeki çeşitli elementlere (formlar, sınıflar ve modüller) hızla erişmenizi sağlar. Basit bir projede genellikle uygulamada kullanılan pencere olan bir form içerir. Project Explorer penceresi formlara ek olarak ayrıca sınıf modüllerini ve sınıfları da listeler. Bir formu görmek için onu Project Explorer içinde seçin ve View Object düğmesini tıklayın. Bu formla ilişkili bir kod varsa View Code düğmesini tıklayarak kendine ait bir pencerede görebilirsiniz. Project Explorer ı sağ tıklarsanız bu pencereye özgü çok sayıda seçenek içeren bir mönü sunulur. Properties Penceresi Project Explorer penceresinin altındadır. Properties penceresi seçili nesnelerin çeşitli karakteristiklerini sunar. Visual Basic te formların renk ve boy gibi karakteristikleri vardır. Karakteristikler, formun sadece görünümünü değil, aynı zamanda tutumunu da etkiler. Bu karakteristiklere özellikler denir. Formun üzerine yerleştirilen bütün denetimlerin de özellikleri vardır. Bu özelliklerin tümü Properties penceresinde görüntülenir. Properties penceresi seçili denetimlerin özelliklerini gösterir. Boolean Değerli Özellikler Bir ayarın değeri True veya False olarak gösteriliyorsa buna Boolean değeri denir. Bu değeri Properties penceresinin ilk sütunundaki özellik ismini çift tıklayarak değiştirebilirsiniz. Örneğin Form 1 in MaxButton özelliğini False yapın. Run, Start komutu verdiğinizde formunuzda Maximize düğmesini göremezsiniz. 7

8 Programı durdurmak için Run,End komutu verin, araç çubuğundan End düğmesine basın ya da Formun üst köşesindeki [x] dürmesini tıklayın. Bu işlemler sizi tasarım kipine geri döndürür. Dosya Adı Özellikleri Bir dosya referansı gerektiren özelliklerin değeri None dır. Bir dosya seçmek için özellik ismini çift tıklayın. Örneğin, bir formun Icon özelliği, çalışma kipinde bu formu simge durumuna küçülttüğünüzde görüntülenen simgeyi tanımlar. Visual Basic dizininin \Graphics\Icons alt klasöründe çok sayıda simge vardır. Forma bir simge eklemek için Formun Icon özelliğini çift tıklayın. Load Icon iletişim kutusu açılacaktır. \Graphics\Icons\Misc alt klasöründen dosya seçerek icon oluşturabilirsiniz. Form Layout Penceresi Bu pencere etkin formun temsili bir görüntüsünü sunar ve çalışma kipinde ekrandaki konumunu göstermektedir. Form Layout penceresi uygulamanız çalıştığında formun ekranda kaplayacağı yeri göstermektedir. Araç Kutusu Uygulama arabirimini oluşturmak için gerekli parçaları içerir. Araç kutusunda sol üstteki imleç hariç hepsi uygulamanızdaki bir forma yerleştirmek isteyeceğiniz nesne veya öğelere karşılık gelir. Bu araç ya da nesnelere denetim denir. Form Tasarımcısı Form tasarımcısı ekranın ortasında yer alır. Bu, formun ve üzerinde duran denetimlerin görsel düzenlerini tasarladığınız çalışma alanıdır. Visual Basic Editörü Visual Basic te editöre Code Penceresi denir. Code penceresini Form Layout penceresinde bir form veya denetimi çift tıklayarak açabilirsiniz. Bir formu ya da bir denetimi çift tıkladığınızda bu formun ya da denetimin yordamına götürülürsünüz. Code penceresi açıldıktan sonra seçili form üzerindeki bütün nesnelerin bütün yordamlarına gidebilirsiniz. 8

9 UYGULAMA 1: Basit bir uygulama, size Visual Basic ile çalışma ve IDE ortamını kullanma hakkında fikir verecektir. Uygulamayı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. File New Project komutunu verin. Projenizi kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Kaydetmek istiyorsanız yes istemiyorsanız no düğmesini tıklayın. 2. Form ekranı görünecektir. 3. Araç kutusundaki Command Button denetimini Çift tıklayarak bu formun ortasında varsayılan boyda bir komut düğmesi oluşturun. Bu düğmeyi formun alt tarafının ortasına doğru sürükleyin. 4. Araç kutusundaki Label denetimini çift tıklayarak form üzerinde bir etiket oluşturun. Bu etiketi formun üst orta tarafına doğru sürükleyin. Etiketi bir metin satırı olacak şekilde büyütün ve Visual Basic e hoş geldiniz metnini alacak kadar genişletin. Formunuz aşağıdaki gibi görünmelidir. 5. Şimdi formu bir kez tıklayarak seçin. Özellikleri Properties Penceresinde görünecektir. 6. Formun aşağıdaki iki özelliğini, Properties penceresinde ilgili özellik alanında sağ sütunda bulunan metnin üzerine yazın. Name Caption frmmerhaba İlk Uygulamam! Caption özelliğinin değeri formun başlık çubuğunda görülür. Name özelliği çok önemlidir, program kodunda bu forma gönderme yapmak için kullanılır. 1 Etiketi Label tıklayarak aşağıdaki iki özelliği Properties penceresinde ilgili yerlere aynı şekilde yazın. Name Caption lblmerhaba Merhaba! 1 komut düğmesini tıklayarak özelliklerini aşağıdaki gibi yazın: Name Caption cmdok &OK Burada Caption özelliği düğmenin üzerinde bir metin olarak gösterilir. İlk harften önce yazdığınız (&) karakteri, O harfine alt çizgi ekler, böylece düğmeye klavye üzerinden kısa yol (Alt+O) oluşturdunuz. Kısa yol tuşlarınız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 9

10 1 OK düğmesini çift tıklayın. Bir denetimi ya da formu çift tıklarsanız bu denetim ya da formun varsayılan olayı için Code penceresini açarsınız. Bu komut düğmesinin varsayılan olayı Click olayıdır. Aşağıdaki gibi cmdok_click adlı bir yordam şablonu görmeniz gerekir. Bu şablon, bu yordama girilecek bütün kodların cmdok düğmesi tıklandığında çalıştırılacağı anlamına gelir. 1 Private Sub ve End Sub satırları arasına aşağıdaki kod satırını yazın: Unload Me Set frmmerhaba=nothing Yazdığınız kod forma, kendisini hafızadan silmesini bildirir. Bu form uygulamanın tek formu olduğu için de uygulamaya sonlanmasını bildirmiş olur. 1 Projenizi kaydetmek için File Save komutunu verin. Form ismi olarak frmmerhaba ve projenin adı olarak da İlkUygulamam.vbp yazın. Bir proje bütün olarak kaydedilmeden önce bağımsız bütün bileşen dosyaları kaydedilir. 1 Formu çalıştırın. Bunun için Run Start komutunu verin ya da araç çubuğundan start düğmesini tıklayın. Ekran aşağıdaki şekilde görünecektir. 1 OK düğmesine tıkladığınızda uygulamanız çalışacaktır. 10

11 UYGULAMA 2:Bir Formun Özelliklerinin Değiştirilmesi Form özelliklerinin bazıları tasarım kipinde (formu oluştururken), bazıları da çalışma kipinde ayarlanır. Çoğunluğu her iki durumda da ayarlanabilmektedir. Özellikleri tasarım kipinde ayarlamak için Properties penceresini kullanırsınız. Çalışma kipinde ayarlamak için değerlerini kodla değiştirirsiniz. Çalışma kipinde kolayca değiştirilen bir özellik de Caption özelliğidir. Merhaba ifadesinin nasıl Güle Güle yapılacağını gösteren bir uygulama ile If-Then-Else ifadelerinin kullanımını görelim. 1. Yeni bir proje açın, Form1 in Name özelliğini Properties penceresinde frmuygulama2 yapın. Caption özelliğinin değerini Merhaba yapın. 2. Araç kutusundaki komut düğmesini çift tıklayarak forma bir düğme ekleyin. Properties penceresinde Name özelliğini cmdmerhaba ve Caption özelliğini &Merhabayapın. 3. Form üzerindeki komut düğmesini çift tıklayarak cmdhello_click olay yordamına aşağıdaki satırları ekleyin. (Private Sub ile End Sub arasına) If frmuygulama2.caption= Merhaba Then frmuygulama2.caption= Güle Güle Else frmuygulama2.caption= Merhaba End If 4. Uygulamayı çalıştırın. Bu kod formun geçerli Caption özelliğini kontrol eder. Formun etiketi Merhaba olduğu sırada komut düğmesine tıklarsanız Güle Güle ifadesine dönüşür. Formun etiketi Güle Güle yapıldığında (Else ifadesinin anlamı budur) komut düğmesine tıklandığında Merhaba olur. UYGULAMA 3: Yukarıdaki örneği biraz daha genişletelim. Tasarım kipinde iken komut düğmesini çift tıklayın. Code penceresi görünecektir. Kodu aşağıdaki gibi değiştirin. If frmuygulama2.caption = "Merhaba" Then frmuygulama2.caption = "Güle Güle" cmdmerhaba.caption = "&Merhaba" Else frmuygulama2.caption = "Merhaba" cmdmerhaba.caption = "&Güle Güle" End If 11

12 Bu uygulamada hem formun etiketi hem de komut düğmesinin etiketi değişmektedir. Formun etiketi Merhaba iken komut düğmesinin etiketi Güle Güle, formun etiketi Güle Güle iken komut düğmesinin etiketi Merhaba olmaktadır. Bir Formun Özellikleri Tüm nesnelerin olduğu gibi formların çeşitli özellikleri vardır. Birçok nesnenin ortak özellikleri olduğu gibi, her nesnenin kendine özgü çeşitli özellikleri de olabilir. Nesnelerin özellikleri, özellikler (properties) penceresinden düzenlenir. Özellikleri düzenlemenin diğer bir yolu da kodlamadır. Özellikler, kodlarla yazılarak da düzenlenebilir. Özellikler penceresini incelemeye başlayalım: Name: Formun ismini belirler. Bu isim, formu diğer form ve modüllerden çağırmak için kullanılacaktır. Nesneler isimlendirilirken nesneye verilecek ismin başına, nesne türünü belirtecek iki veya üç harf yazılır. örneğin frm harfleriyle başlayan bir isim, bunun bir form olduğunu göstermektedir. Appearence: Formun görünümü ile ilgilidir. Değeri 1 olduğunda form üç boyutlu bir görünüm alır, 0 olduğunda iki boyutlu bir yüzey görünümündedir. Formun görünümünü değiştirmek için kodlar da kullanılabilir. Form üzerine çift tıklanarak açılan Private Sub Form_Load( ) prosedürüne yazılır. Örneğin; Private Sub Form_Load ( ) Form1.Appearence=0 End Sub Bu şekilde bir kodlama yazılıp çalıştırıldığında Appearence özelliğinin değeri 0 (sıfır) olacaktır. Backolor: Formun arka plan (zemin )rengini düzenlemek için kullanılır. BorderStyle: Formun kenarlarıyla ilgili düzenlemeler için kullanılır. değeri 0,1,2,3,4 ve 5 olabilir. 0 None: Formun kenarları yoktur, boyutları değiştirilemez ve hareket ettirilemez. 1 Fixed Single: Form boyutlandırılamaz. 2 Sizeable: Form, kenarlarından çekilerek boyutlandırılabilir. 3 Fixed Dialog: Formun boyutları değiştirilemez, ancak taşınabilir. 4 Fixed ToolWindow: Form görev çubuğunda görüntülenmez. 5 Sizeable ToolWindow: Form boyutları değiştirilebilir ve form, görev çubuğunda görüntülenmez. Caption: Form başlığıdır. Diğer bir deyişle, formun ekranda görüntülenen ismidir. 12

13 ControlBox: Formun sağ üst köşesindeki simge durumuna küçült, ekranı kapla ve kapat kontrol düğmelşerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. Özelliğin değeri True olduğunda kontrolloer görüntülenir, False olduğunda görüntülenmez. Enabled: Formun kullanılıp kullanılmayacağını belirler. True ise form kullanılabilir, false ise kullanılamaz. Şu şekilde kodlanır: Private Sub Form_Load ( ) Form1.Enabled=False End Sub Buna göre form ekranda görüntülenmeyecek, kullanılamayacaktır. FillColor: Form üzerine çizilen şekillerin renkleri, bu özellik ile düzenlenir. Bu özellik, fillstyle özelliği ile birlikte kullanılır. FillStyle ile şeklin nasıl boyanacağı belirlenir. FillStyle ile seçilen biçime ve FillColor dan seçilen renge göre şeklin içi doldurulur. Font: Form üzerindeki yazıların biçimini düzenlemek için kullanılır. Yazının tipi, boyutu ve biçimi bu özellik ile düzenlenir. Form üzerine doğrudan yazı yazılması nadiren kullanılan bir tekniktir. Bu özellik az kullanılır. ForeColor: form üzerindeki yazı ve grafiklerin rengini belirlemek için kullanılır. form üzerine doğrudan yazı yazılması nadiren kullanıldığından bu özellik de pek kullanılmaz. Height: Formun, ekranın alt kısmından yüksekliğini belirlemek için kullanılır. Programın çalışması sırasında form boyutlarını değiştirmek istersek şu ifadeyi yazmamız gerekecektir: Form1.Height=3900 Icon: Formun başlık çubuğundaki ikonun (simgenin) belirlenmesinde kullanılır. Özellik penceresinde Icon a tıkladığınız da yeni ikonun yerini belirlemeniz istenecektir. Visual basic dizini altındaki Common\Graphics\Icons dizini içerisinde çok sayıda ikon vardır. Left: Formun ekranın sol kenarına olan uzaklığını belirler. MaxButton: Özelliğin değeri true olduğunda, başlık çubuğundaki ekranı kapla düğmesi kullanılabilir, false olduğunda ise kullanılamaz. MinButton: Bu özelliğin seçeneği false olduğunda form başlığında simge durumuna küçült (minimize) düğmesi kullanılamayacaktır. Değeri true yaptığınızda düğme kullanılabilir duruma gelir. MDIChild: Alt form oluşturmak için kullanılır. Moveable: Formun mouse ile hareket ettirilip ettirilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. Özelliğin değeri false olduğunda form ekranda ilk görüntülendiği yerde sabit kalır, mouse ile taşınamaz. Özelliğin değeri true olduğunda form tekrar taşınabilir duruma gelir. Picture: Form üzerine resim yerleştirilmesini sağlar. 13

14 ShowIn Taskbar: Taskbar, görev çubuğudur. ShowIn Taskbar özelliği, formun görev çubuğunda görüntülenmesini düzenler. Özellik False olduğunda form görev çubuğunda görüntülenmez, True olduğunda görüntülenir. Visible: Bu özellik False olduğu zaman, form ekranda görüntülenmez. Ancak form, işlevini sürdürmeye devam eder. Diğer bir deyişle, form gizlenmiş olur. Formun tekrar görüntülenmesi için özellik değerinin True olması gerekir. 14

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta VISUAL BASIC 6.0 Visual Basic 6.0 la çalışmaya başlama için; Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 Yeni Bir proje başlatır.

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

OOP OLE 1- GİRİŞ. Delphi 5 üç paket halinde bulunmaktadır. 1- Standart 2- Professinal 3- Enterprise

OOP OLE 1- GİRİŞ. Delphi 5 üç paket halinde bulunmaktadır. 1- Standart 2- Professinal 3- Enterprise OOP Nesneye yönelik programlamada (OOP-Object Oriented Programing) nesnelerin özellikleri ve metotları vardır.özellikler bir nesne ile ilgili bilgileri tutan alanlardır. ÖRNEK: televizyon bir nesne olsun.

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

FRONT PAGE 2000. Danışman: Uzman Mustafa Küçükali. Hazırlayanlar

FRONT PAGE 2000. Danışman: Uzman Mustafa Küçükali. Hazırlayanlar WEB TASARIMI için html ve FRONT PAGE 2000 Danışman: Uzman Mustafa Küçükali Hazırlayanlar 97030063240 Ayşe HAYLAMAZ 97030067240 Esin TANDOĞAN Ankara Ocak 2001 2 ĐÇĐNDEKĐLER Web Tasarımının Temelleri...4

Detaylı

MULTISIM 9 DERS NOTLARI

MULTISIM 9 DERS NOTLARI MULTISIM 9 DERS NOTLARI Öğr.Gör. Yüksel Tokur - Öğr.Ercan Uygun - Öğr.Gör Fatih Tamer UYARI: Bazı menüleri derslerde görmemişseniz programın EDUCATION ve PROFESSIONAL versiyonları arasındaki farkdan dolayıdır.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIM PROGRAMI TEMELLERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIM PROGRAMI TEMELLERİ BİLGİSYR DESTEKLİ DEVRE TSRIM PROGRMI TEMELLERİ 2 1 Programlama-1 BİLGİSYR DESTEKLİ DEVRE TSRIM PROGRMI TEMELLERİ PROTEUS VE İSİS GENEL TNITIMI Proteus; elektronikle ilgili devre çizimi, baskı devre çizimi

Detaylı

Microsoft EXCEL. "İLERİ DÜZEY" Ders Notları

Microsoft EXCEL. İLERİ DÜZEY Ders Notları Microsoft EXCEL "İLERİ DÜZEY" Ders Notları İÇİNDEKİLER M I. MAKROLAR...4 A. Makro Nedir... 4 B. Makro Türleri... 4 II. MAKRO GELİŞTİRME...5 A. Makro Geliştirmede Kullanılacak Adımlar... 5 B. Makro Iletişim

Detaylı

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object Delphi menüleri File menüsü: New: Pencerenin new kısmında bulunan bazı seçenekler şunlardır: Form seçeneği ile aktif projeye yeni bir form eklenir. Application seçeneği aktif projeyi kapatarak yeni bir

Detaylı

TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN TBT 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ 2011-2012 GÜZ TBT 101 Dersi Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN DEÜ Makina Müh. TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri İçerik H0. Giriş ve Ders İçeriği Tanıtım H1. Donanım ve

Detaylı

İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2.

İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2. İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 İLE GELEN YENİLİKLER... 4 1.3.

Detaylı

Şablonları Kullanmak

Şablonları Kullanmak A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 13 Şablonları Kullanmak Şablon (template), diğer belgeleri oluşturmak için temel olarak kullanabileceğiniz bir belgedir. Şablon kullanılarak

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI.NET (Dat Net Diye Okunur) FRAMEWORK NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş komple bir uygulama

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi İÇİNDEKİLER AutoCAD...10 Programın çalıştırılması...10 AutoCAD Arabirimi...10 AutoCAD penceresi...11 Çizim penceresi...13 Komut penceresi...13 Menu Browser (Menü tarayıcısı)...14 Metin penceresi (Text

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları Dr. Hüseyin TOROS İTÜ Bilişim Enstitüsü, Öğretim Görevlisi http://www.huseyintoros.com, huseyintoros@yahoo.com, 555

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI Kamil Gökhan ÜNLÜER Yrd. Doç. Dr. Şahin ÇONKUR DENİZLİ 2002 UYGULAMA 1 Klavyenin tuşlarının her

Detaylı

1 Kurulum ve yükleme... 4

1 Kurulum ve yükleme... 4 İÇİNDEKİLER 1 Kurulum ve yükleme... 4 1.1 WinCC Donanım Gereksinimleri...4 1.2 İşletim sistemi gereksinimleri...4 1.3 WinCC Kuruluş ve Yükleme...5 1.3.1 WinCC Kuruluş: kullanıcı girişi...6 1.3.2 Kuruluş:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 2

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 7.HAFTA Ms Word (Kelime İşlemciye İlk Adımlar ve Temel İşlemler) Öğr.Gör.

Detaylı

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için 1. BÖLÜM: İLK AÇILIŞ MapInfo çalıştırıldığında ilk önce Quick Start menüsü görüntülenir. Menüde dört seçenek vardır. - RESTORE PREVIOUS SESSION: En Son Çalışılan

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ 482BK0017 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Kareler ardarda gösterilirse kelebek "kanat çırpıyormuş gibi" görünür.

Kareler ardarda gösterilirse kelebek kanat çırpıyormuş gibi görünür. FLASH'A GİRİŞ... Flash, Macromedia firmasının ürettiği vektörel tabanlı popüler bir animasyon (canlandırma) hazırlama programıdır. Flash ı iyi kullanmak için hayal gücünüze güvenmeli ve nesnelerin uzaydaki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı