Đstanbul, 11 Mayıs 2007 AVRUPA NIN KÜRESEL REKABETĐ VE TÜRKĐYE NĐN AB ÜYELĐĞĐ SÜRECĐNDE BĐLGĐ EKONOMĐSĐ YOLU *Oturum Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Đstanbul, 11 Mayıs 2007 AVRUPA NIN KÜRESEL REKABETĐ VE TÜRKĐYE NĐN AB ÜYELĐĞĐ SÜRECĐNDE BĐLGĐ EKONOMĐSĐ YOLU *Oturum Başkanı"

Transkript

1 Đstanbul, 11 Mayıs 2007 AVRUPA NIN KÜRESEL REKABETĐ VE TÜRKĐYE NĐN AB ÜYELĐĞĐ SÜRECĐNDE BĐLGĐ EKONOMĐSĐ YOLU *Oturum Başkanı TUĞRUL TEKBULUT TÜBĐSAD Başkanı AB Lizbon Stratejisi 2000 yılında Lizbon da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında kabul edildi. Amaç 2010 yılına kadar Dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisini yaratmak. Sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve çevresel yenilenme ve kalkınma için üç ana başlık belirlendi. - Đnovasyon, kalkınma ve yenilenmenin motoru ile yaşam kalitesini yükseltmeliyiz. - Öğrenen ekonomi oluşturmalıyız - Sosyal ve çevresel yenileşim Bu sayede güçlü ekonomi yaratacağız, yeni iş alanları yaratacağız ve güçlü bir istihdam olanağı çıkartacağız. Avrupa nın açıkçası bilişim sektöründe geride kaldığı düşüncesiyle yapılmış birtakım kararlardır. Yani Avrupa bilişim dünyasında ve bilgi ekonomisinde özellikle ABD nin ve hatta Uzakdoğu nun da artan etkinliğini gördükten sonra sağlam bir strateji koyarak, bu konudaki arayı kapamaya karar vermesinin belgesidir Lizbon stratejisi. Lizbon stratejisi, Avrupa nın 2010 yılında dünyanın en rekabetçi bilgi ekonomisi olması gibi bir hedef koydu. Bu hedefi biz gördüğümüz zaman şunu söyledik: Tahminen bu hedefe ulaşamayacaklar. Çünkü bu hedef bizim Türkiye den de çok gördüğümüz gibi, yeteri kadar toplumda niyet olmadan konulmuş planlara benziyordu ve çok muhteris bir hedef vardı burada. Şu anda üç senemiz var ve Avrupa nın dünyanın en güçlü bilişim ekonomisi olamayacağını gördük. Zaten 2005 yılında Lizbon stratejisi yenilendi ve hedeflerin değiştirilmesine karar verildi. Bilişim sektörünü ilgilendiren anlamda e-2010 diye bir proje var. Bu hedef çok daha odaklanmış bir proje. Çok daha somut sorunlara özellikle bilişim sektöründeki alanlara hitap ediyor. Şunu söylüyorlar: Bilişim Avrupa nın GSYĐH nın büyümesinin % 25 ini sağlıyor ve Avrupa daki verimlilik artışının % 45 i bilişim kullanımından geliyor ve Avrupa daki tüm kurumsal gelirlerin % 8,5 i bilişim alanından geliyor. Yani Avrupa nın durumu hiç de o kadar fena değil. Ancak, dünyanın liderliğine soyunan bir grup için belli birtakım planlar ortaya konuluyor. Aslında Avrupa gene de bilişimde dünyanın lider bölgelerinden biri. Yani kısacası, Avrupa, geleceğini bilişimde görüyor. e-2010 nun üç tane hedefi var. Bütünleşik, homojen bir Avrupa bilgi ortamı yaratmak. Sayısal yakınsama, regülasyonları harmonize etmek, rooming kurallar getirmek, radyo frekanslarının yeniden dağıtımı, mobil TV standartları oluşturma ve böylece

2 Avrupa daki bölünmüş pazarı bir tek pazar haline getirerek, büyümenin motoru haline getirmek. Bilişim alanında inovasyon ve arge yatırımlarının güçlendirilmesi. Bu sözcükler bugünlerde Türkiye de de çok kullanılıyor. Görüyorsunuz ki, Avrupa nın da projelerinde en önemli maddelerden birini işaret ediyor. Bunun için de yedinci çerçeve programını, rekabetçilik ve inovasyon programını en temel programlardan biri olarak belirliyorlar. Bilişim aracılığıyla kamu ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi. e-katılım, e-ulaşabilirlik ve sayısal uçurumun Avrupa vatandaşları arasında yok edilmesi. Bütün toplumun bilişimin olanaklarıyla demokrasiye, sağlığa ve katılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi. Burada çok enteresan şeyler var. Somut projeler de öneriyorlar. Örneğin, akıllı otomobil. Trafik kazalarını engelleyecek Avupa nın akıllı otomobil projesi başlatıldı. Yaşlıların bakımı, e- sağlık gibi başka projelerde bulunmakta. Avrupa nın bu hedefleri varken ben Türkiye nin durumuna biraz bakmak istiyorum. Burada Bill Gates in konuşmalarından alıntı yapmak istiyorum. Türkiye nin ekonomik ve sosyal problemleri teknolojinin doğru kullanımı ile çözülme yolundadır. Türkiye nin teknolojide birçok başarı hikayeleri vardır ve Avrupa nın yazılım açığını çözmek için çok ciddi bir adaydır. AB de yazılım mühendislerine çok yüksek bir talep var. Türkiye, yazılım mühendisliğindeki çok yüksek eğitim kalitesiyle Avrupa pazarının en önemli oyuncularından biridir. Bu, Bill Gates in Türkiye deki yorumlarından bir tanesi. Gene dünya liderlerinden Cisco nun CEO su John Chambers ın konuşması: Teknoloji, iş verimliliğini ve yaşam standardını bütün dünyada arttırabilecek bir güce sahip Türkiye nin teknolojinin büyümenin motoru olduğunu, iş yaşamı, devlet ve toplum üzerindeki büyük dönüştürücü gücünü, etkisini anladığını görüyorum. Buradan şu çıkıyor: Aslında dışarıdan bakılınca, Bill Gates in ifadesine bence dikkat çekmek gerekiyor, Türkiye nin özellikle bilişim alanında çok ciddi bir potansiyeli var. Türkiye, dünyanın 17 nci büyük ekonomisi.avrasya daki en büyük ekonomi. Doğu Avrupa nın en büyük ekonomisi. Almanya dan doğuya doğru gittiğiniz zaman, Rusya hariç Hindistan a kadarki en büyük ekonomi ve en büyük yüksek büyüme hızı var. Türkiye nin rakamları: nüfusumuz 73 milyon. Şimdi bilişimin kullanımıyla onun biraz daha az olduğu söylenmeye başlandı. 20 milyon öğrencisi var ve Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Yani Avrupa nın bir bilişim toplumu olma hedefini koyduk. Burada da Türkiye nin bu hedefe ulaşmak için potansiyelini ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye bir KOBĐ ülkesi. KOBĐ ler bir ekonominin en büyük dinamizmini sağlayan kuruluşlardır. Türkiye nin GSMH son 6 senede ciddi bir büyüme gösterdi ve bugün kişi başına gelir dolara kadar yükseldi ve Türkiye nin GSMH sı 400 milyar doları aştı. Đhracatımız 135 milyon doları zorluyor. Enflasyonumuz düştü. Türkiye stabil bir ekonomi olma yolunda gidiyor. Türkiye nin bilişim pazarı ne vaziyette? Türkiye nin bilişim pazarına baktığımız zaman, şöyle bir resim görüyoruz için 23 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz ama bunun yaklaşık 17,5 milyar dolarlık kısmı telekomünikasyon hizmetlerinden oluşuyor. Yani Türkiye deki bilişimin bilgi teknolojilerinden çok iletişim tarafı çok daha hızlı gelişmiş. Öylesine gelişmiş ki, Türkiye mobil telefondaki penetrasyon oranı ile Avrupa nın en ileri ülkelerinden birisi. Bugün cep telefonu sahipliği % 50 den büyük bir penetrasyon var ve 55 milyon abone var. Avrupa daki dördüncü pazar ve hızlı yatırımlar özelleştirmeler, 3G ile birlikte pazarın daha büyümesi bekleniyor. Belki yanlış söylüyorum, Emin bey beni düzeltir. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda ADSL aboneliği 3 milyan civarına çıktı. 18,5 milyon

3 internet kullanıcısı var ve % 36 lık bir artış var. Ben bunu Microsoft un genel müdüründen öğrendim. MSN aboneleri Türkiye de ABD ve Brezilya dan sonra dünyada üçüncü. Yani toplumun teknolojiye ciddi bir yatkınlığı var. Hep gazetelerde okuruz. Türkiye nin rekabet indeksi düştü, kalktı gibi şeyler söylenir. Türkiye nin en son rekabet indeksinde dünya rekabet indeksindeki yerine göre 52 ncilikti ve yükseldik birazcık. Ama Türkiye nin en iyi olan taraflarını dikkati çekmeye başladığım zaman, bunlar genelde bilişim alanında çıkıyor. Information Technology Skills bilişim teknolojisi yeteneklerinde Türkiye, dünyada 12 nci sayılıyor. Mühendislerin varlığında Türkiye, dünyada 13 ncü. Türkiye de gençliğin bilim ve teknolojiye yatkınlığı dünyada 19 ncu. Bunlar bence çok dikkat çekici rakamlar. Türkiye 52 nci olmak için bazı alanlarda örneğin politika, yolsuzlukla mücadele, kara parada 100 ncü olduğu için Türkiye nin ortalaması 52 ye geliyor. Buradan şu çıkıyor. Bu rakamların hepsi iş hayatındaki süreçler ve iş hayatının olgunluğu Avrupa ya son katılan Bulgaristan ve Romanya nın hepsinden üstün. Bu zaten raporda yazıyor. Ayrıca, daha önce katılan 10 ülkenin de birçoğundan üstün. Türkiye özellikle teknoloji ve iş hayatı konusunda çok daha olgun bir profil çiziyor. Türkiye nin bir başka alanı: Deloitte Touche bir Technology Fast 500 diye bir şey yapıyor Avrupa konusunda. Türkiye geçen sene bu listeye 22 firma soktu. Önce önem vermedim ama arkasından şunu farkettim. Türkiye küçük şirketler cenneti ve hızlı büyüme cenneti. Đnovasyon şirketi. Yani Avrupa nın 500 üne kendi haliyle 22 firmayla katkıda bulunmuş. Demek ki, Türkiye nin bunun ötesinde büyük bir pazar olmak, büyük insan kabiliyetleri vs. ötesinde bir inovasyon ve girişimcilik potansiyeli var. Buna çok dikkat çekmek gerekiyor. Ben bu araştırmanın bu sene ne tür sonuçlar vereceğini bilmiyorum. Her sene yapılıyormuş. Türkiye ilk kez katılıyor ve 22 firmasını yüksek büyüme oranları olarak soktu. Yüksek büyüme oranlarını yakalamış bu firmaların dünya çapında büyük firma olabilmesini sağlayacak maddi ve manevi koşulların nasıl yaratılması. Bunu Türkiye yi yöneten insanların da çok dikkatle bakması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa da 500 de 22 firma Türkiye nin çok ciddi bir girişimcilik potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Biz TÜBĐSAD olarak, Avrupa ile ve çevremizdeki ülkelerle ciddi ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Avrupa daki bizim gibi oluşan kuruluşların oluşturmuş olduğu üst kuruluş ECTA ya üye olduk. BITKOM ile ilişkilerimizi geliştirerek, Almanya daki BITKOM çok büyük bir organizasyondur, yaklaşık 200 milyar luk bir ciroyu temsil ediyorlar civarında firmaları var ve Avrupa nın en büyük bilişim pazarını temsil eden çok güçlü ve özellikle Almanya daki ve hatta Avrupa daki politikaları etkileyen bir kuruluş. Biz böyle etkileyen kuruluşlardan birisi olduğunu düşündüğümüz NASCOM ile yani Hindistan ın bilişim derneği ile iyi ilişkiler geliştirdik. Önümüzdeki hafta bölgemizdeki bilişimde çok büyük atılımlar yapmış Đsrail ile ilişkiler geliştirerek, o ülkelere Türkiye nin potansiyelini anlatmak ve işbirlikleri ile bölgede güçlü bir bilişim odağı olmaya çalışıyoruz. Türkiye nin bugün bir çok başarı hikayeleri var. Şu gördüğünüz laptop Türkiye de tasarlanmış ve üretilmiş bir firmadır. Bir Türk firması tarafından üretilmektedir. Bugün Siemens in call center ları, Lufthansa nın call center ları Türkiye ye taşınmıştır. Sadece Türkiye nin batısına değil, Türkiye deki bazı şirketler Türkiye nin doğusuna taşınmaktadır. Herkes bir Hindistan mucizesinden bahseder. Ama Hindistan da hiç altyapı yoktur. Cem Yılmaz reklamını yapıyor. Erzurum da hiç call drope olmuyormuş. Bu Türkiye nin doğusunu bilişimle kalkındırmak için son derece iyi bir fırsattır. Yani Türkiye nin altyapıları da mevcuttur. Aslında gereken şey bu helvayı yapmaktır.

4 Konuşmamı burada bitirmek istiyorum. Özetle, Avrupa bu hedefi biliyorsa, potansiyelimiz de buradaysa hem Avrupalılara, hem de Türkiye deki liderlere şunu söylememiz gerekiyor: Güncel sorunlardan bağımsız uzun vadeli bakışla iki tarafta entegrasyonun getireceği faydaları unutmamalı. Bugünkü sorunlar gelip geçebilir. Her zaman da geçecektir. Eğer ekonomilerimiz arasındaki entegrasyona bakarsak ciddi bir entegrasyon zaten hızla devam etmekte. Bizim global sorunlara yerel politikalarla çözüm üretilemeyceği bilinciyle daha global bakmamız, medeniyetler çatışması senaryolarını boşa çıkararak buranın işbirlikleriyle bölge ve dünya barışı ve refahı için çalışmaya ve yakınlaşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben konuşmamı bu şekilde tamamlamış oldum. Türkiye nin potansiyelini ve Avrupa nın hedeflerini bir özetlediğimi umarak ilk sözü sağ tarafımda oturan Sayın Emin Beye vermek istiyorum. Türk Telekomun Türkiye nin bilişimle kalkınmasındaki pozisyonu nedir? Nasıl yaklaşımlar güdüyorsunuz ve Türkiye nin Avrupa ile entegrasyon sürecine nasıl bakıyorsunuz ve kendi firmanızı nasıl konumlandırıyorsunuz? Emin Başer Çok teşekkür ederiz. Sayın Başer çok önemli bir konuya dikkat çekti. Biz dünyanın yatırımını yapıyoruz. Aslında Türkiye deki ADSL penetrasyonu ve altyapı bundan çok daha iyi fakat kullanım daha az dedi. Bunun sorununun da bir yandan eğitimde olduğuna işaret etti. Bilgi toplumu olmak için sadece altyapılar yeterli değil, en önemli olan kafasal altyapıların kurulması. Yani eğitimin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Benim konuşmam bu bağlamda çok fazla iyimser kalıyor olabilir ben bunu sanayiye mesaj vermek için yapıyordum. Bu ortalamalar örneğin bilgi ekonomisinde çok güçlü olan Hindistan da da kötü olabilir ama iyi olan bölümü önemli bir miktar teşkil ediyor demek için söylüyorum. Türkiye nin de çok iyi olan ve dünyayla bütünleşik olan bilgi ekonomisine girmiş bölümü Avrupa nın birçok ülkelerinden iyi ve de büyük. Enis Bey, sizin birçok e-ticaret ve elektronik iş süreçlerine yönelik bir çok çalışmalarınız oldu. Hatta onu görüyorum ki batıdakilerden çok daha ileride çalışmalarınız da var. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz. Buyrun. Enis Eryılmaz Teşekkür ederim. Sayın Öner Nacar. Siz de Oracla Türkiye den temsilen burada bulunuyorsunuz. Siz gördüğüm kadarıyla son zamanlarda Türkiye de ciddi yatırımlar yapmaya başladınız. Bunu basından okuyoruz. Oracle Türkiye yi bir bölge merkezi haline getirmeye çalıştığınız söyleniyor. Siz bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Ne tür fırsatlar görüyorsunuz? Öner Nacar Teşekkür ederiz. Son konuşmacımız Türkiye nin en büyük ticari partneri olan Almanya nın en büyük bilişim üst kuruluşu BITKOM un yönetim kurulu üyesi Sayın Ulrich Dietz. Türkiye nin bilişim alanında Almanya ile işbirliği çok yüksek değil. Avrupa ile de değil. Fakat ben ilginin çok ciddi şekilde arttığını görüyorum. Almanya daki CEBIT fuarı esnasında da Türkiye bilişimde nasıl Almanya ile işbirliği yapabilir diye Kuzey Ren Festfalya eyaletinin bir toplantısı olmuştu. Ben de orada konuşmacı olmuştum. Đlginin ciddi şekilde arttığını ve potansiyele dikkat çekildiğini görüyorum. Sayın Ulrich Dietz de bu davetimizi kabul etti. Çok teşekkür ederiz. Bu tartışmaya katkıda bulunmak için kendisine sözü veriyorum. Siz Avrupa nın bilgi ekonomisi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa nın dünyada bilgi

5 ekonomisi olarak nasıl rekabetçi olabileceğini düşünüyorsunuz ve Türkiye-Avrupa ilişkilerini ve Türkiye nin Avrupa nın rekabetçiliğinde oynayacağı rolü nasıl görüyorsunuz BITKOM olarak. Buyurun. Ulrich Dietz Çok teşekkürler. Zamanımıza çok aştık. Bir soru var. Onu alalım ve toplantımızı sona erdirelim. Salondan: Balıkesir Üniversitesi Đşletme Fakültesi. Đlk başta şunu sormak istiyorum. Bill Gates Ben istediğim bilgiye sadece birkaç saniye içerisinde ulaşabilmeliyim diyor ve ekliyor Bir gün herşey bilgisayarda depolanacak Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle, yöneticilik ve girişimcilik adına bilgisayar ne kadar gerekli? Đkinci sorum, Türk girişimcileri olarak risk ne kadar alabiliyoruz? IMF den gelen risk sermayeleri nereye gidiyor? Onu da Enis Bey risk sermayesinden bahsettiği için sormak istedim. Ayrıca, google ın kurucuları gibi bizde de gençlerin olduğunu görebiliyor musunuz? Yetenekli gençlerin olduğunu düşünüyor musunuz? Son olarak, dünyada animasyonlu çizgi filmleri yapan kişilerden bir tanesini bizim Türk gençlerimiz. Hep beyin göcü vermekteyiz. Teknoloji alanında olsun, diğer bütün alanlarda olsun. Bunları nasıl engelleyebiliriz. Cevap Enis Eryılmaz Ben çok teşekkür ediyorum. Böylece toplantımızı sona erdiriyoruz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum de bir bilgi toplumu olarak dünyada rekabetçi bir Avrupa nın da oluşmasına katkıda bulunan bir ülke olarak görüşmek üzere hepinize iyi günler.

ortak vazifesi görebilir.

ortak vazifesi görebilir. Paul Wolfowitz Türkiye yi ilk defa neredeyse tam 30 yıl önce Aralık 1976 da ziyaret etmiştim. Hâlâ üzerimde güçlü bir etki bıraktığını hatırlıyorum. Avrupa daki komşularına benzer bir ülke görmeyi bekliyordum.

Detaylı

Türkiye Sağlık Sektörü Trend ve Öngörüler

Türkiye Sağlık Sektörü Trend ve Öngörüler www.pwc.com.tr Türkiye Sağlık Sektörü Trend ve Öngörüler Yuvarlak masa toplantısı Nisan 2014 2 Sağlık sektörü yuvarlak masa toplantısı Giriş Serkan Tarmur, PwC Sağlık Grubu Lideri Şirket Ortağı serkan.tarmur@tr.pwc.com

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd.

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. AÇILIŞ KONUŞMASI Haktan Akın İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. Aile Şir k et ler in d e K ur u msa llaşma P a n eli 4 E k im 2005 Sa lı C eva h ir K on gr e M er k ezi Değerli konuklar, kıymetli

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Ekonomi. Uluda. Zirvesi. dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? MAYIS 2014 SAYI: 3 AL BABACAN HAMD ULUKAYA MARC FABER

Ekonomi. Uluda. Zirvesi. dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? MAYIS 2014 SAYI: 3 AL BABACAN HAMD ULUKAYA MARC FABER Uluda MAYIS 2014 SAYI: 3 Ekonomi Zirvesi AL BABACAN MEHMET M EK HANZADE DO AN BOYNER MARC FABER HAMD ULUKAYA GELECEK SENARYOLARI dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? HÜSNÜ

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

20 Ocak 2015, Salı İstanbul Sanayi Odası, Odakule Toplantı Salonu. Özet Kitabı

20 Ocak 2015, Salı İstanbul Sanayi Odası, Odakule Toplantı Salonu. Özet Kitabı 20 Ocak 2015, Salı İstanbul Sanayi Odası, Odakule Toplantı Salonu Özet Kitabı Özet Kitabı İÇİNDEKİLER AÇILIŞ KONUŞMASI 3 Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 3 ALTERNATİF FİNANSMAN

Detaylı

FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ. DeĢifre Metni. 12 Haziran 2014

FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ. DeĢifre Metni. 12 Haziran 2014 FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ DeĢifre Metni 12 Haziran 2014 Ekim 2014 (Yayın No. TÜSĠAD-T/2014-10/559) MeĢrutiyet Cad. No:46 34420 TepebaĢı / Ġstanbul Telefon: (0 212) 249 19 29

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir?

Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir? Sayı: 105 Eylül 2014 Küresel İnsani Gelişme Raporu Ankara da ve İstanbul da tanıtılıyor Misi Köyü 10 yıl sonra ilk ipeğine kavuştu Kapsayıcı büyüme öğrenen bir toplumla nasıl sürdürülebilir? GAP GREEN

Detaylı

DÜNYA STANDARTLARINDA İLETİŞİM

DÜNYA STANDARTLARINDA İLETİŞİM DÜNYA STANDARTLARINDA İLETİŞİM Kurumunuzun, markanızın, ürününüzün itibarını ve rekabet gücünü artırmak, değişiminizi ve gelişiminizi desteklemek için, iletişimi katma değer yaratan bir faaliyet olarak

Detaylı

Otomobil Müşterileri Profil Araştırması'nın sonuçları açıklandı. OYDER, Mersin'de sektörü bir araya getirdi OCAK 2013 SAYI: 44

Otomobil Müşterileri Profil Araştırması'nın sonuçları açıklandı. OYDER, Mersin'de sektörü bir araya getirdi OCAK 2013 SAYI: 44 OCAK 2013 SAYI: 44 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. "Yeni ihracat projeleri giderek önem kazanıyor" "İç tüketim dinamiklerini harekete geçirmek" "Güçlü sanayi, Güçlü Marka"

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KPMG TÜRKİYE 2015 OTOMOTİV YÖNETİCİLERİ ARAŞTIRMASI. Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeni Stratejik Yatırım Hedefleri 2015

KPMG TÜRKİYE 2015 OTOMOTİV YÖNETİCİLERİ ARAŞTIRMASI. Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeni Stratejik Yatırım Hedefleri 2015 KPMG TÜRKİYE OTOMOTİV YÖNETİCİLERİ ARAŞTIRMASI Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeni Stratejik Yatırım Hedefleri Araştırma Hakkında Araştırmanın amacı Türkiye otomotiv sektörü yöneticilerinin sektöre yönelik

Detaylı

Konferansın Ardından

Konferansın Ardından Kurumsal VII ULUSLARARASI KURUMSAL YONETIM ZIRVESI Konferansın Ardından 2014 ANA SPONSORLAR Fİnans Sektörü Sponsoru ÖDÜL TÖRENİ SPONSORU VII ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ Değerli Türkiye Kurumsal

Detaylı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği. e-haber bülteni. Haziran 2010. www.kssd.org

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği. e-haber bülteni. Haziran 2010. www.kssd.org Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği e-haber bülteni Haziran 2010 www.kssd.org Haziran 2010 Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak sizlere haber bültenimizin Haziran sayısını sunuyoruz.

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova

EVTEKS. HukukÇulaR. tekstilciler Makine. Yazılarıyla PROF. DR. Şükrü Kızılot ve PROF. DR. Burak Arzova TEKSTİL İŞVEREN TürkİYe TekSTİl SANAYİİ İşverenleRİ SendikASI aylık dergisi SAYI: 402 HAZİRAN 2014 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi EVTEKS KAPılaRINI 20 NCİ KEZ AÇtı TEKSTİL

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODAsı

İSTANBUL SANAYİ ODAsı İSTANBUL SANAYİ ODAsı AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA Panel Notlan Ekim 2005 İstanbul Sanayi Odası Her hakkı saklıdır. Bu kitapta yer alan sunumlar tebliğ sahiplerinin kişisel görüşü olup, İstanbul Sanayi

Detaylı

Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye

Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye Avrupa Dijital Gündemi ne Uyum Projesi Uzmanlar Görüşü Raporu 17.10.2014 Dijital Türkiye Platformu Önsöz Türkiye hem hükümet, hem sivil toplum ve özel sektör düzeyinde,

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

FRANSIZ AKADEMİSYEN, YAZAR VE DEVLET ONURSAL DANIŞMANI PROF. JACQUES ATTALI NİN TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ TOPLANTISI KONUŞMASI

FRANSIZ AKADEMİSYEN, YAZAR VE DEVLET ONURSAL DANIŞMANI PROF. JACQUES ATTALI NİN TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ TOPLANTISI KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ FRANSIZ AKADEMİSYEN, YAZAR VE DEVLET ONURSAL DANIŞMANI PROF. JACQUES ATTALI NİN TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ TOPLANTISI KONUŞMASI 1 Ekim 2010 Sabancı Center, İstanbul

Detaylı

GOSBSAD. Türk ekonomisinin gelecek iki yılı. Ege Cansen. GOSB Club Restoran Sanayicinin lezzet durağı

GOSBSAD. Türk ekonomisinin gelecek iki yılı. Ege Cansen. GOSB Club Restoran Sanayicinin lezzet durağı G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R G İ S İ TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2009 SAYI: 17 Türk ekonomisinin gelecek iki yılı Ege Cansen GOSB Club Restoran Sanayicinin lezzet durağı Sevgili pazarlamacılar, karşınızda

Detaylı

Finans gündemi KÜRESEL BİR BORSA OLMAK İSTİYORUZ TÜRKİYE İYİ İŞ ÇIKARIYOR BİLGİ SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM YENİ DÜZENLEMELER NE GETİRECEK?

Finans gündemi KÜRESEL BİR BORSA OLMAK İSTİYORUZ TÜRKİYE İYİ İŞ ÇIKARIYOR BİLGİ SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM YENİ DÜZENLEMELER NE GETİRECEK? Finans gündemi KÜRESEL BİR BORSA OLMAK İSTİYORUZ BİST Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan, hedeflerini ve planlarını anlattı. TÜRKİYE İYİ İŞ ÇIKARIYOR KPMG EMA Bölgesi Finansal Bölüm Başkanı Bill Michael,

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ

TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmalar Merkezi ŞUBAT 2014 İSTANBUL 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi Konuşmacılar Sefa Sadık

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

12 TEMMUZ 2010 ORSAM IAMES TOPLANTISININ TAM METNİ -ANKARA- ORSAM.ORG.TR

12 TEMMUZ 2010 ORSAM IAMES TOPLANTISININ TAM METNİ -ANKARA- ORSAM.ORG.TR 12 TEMMUZ 2010 ORSAM IAMES TOPLANTISININ TAM METNİ -ANKARA- 12 TEMMUZ 2010, ORSAM-IAMES TOPLANTISI Hasan Kanbolat: ORSAM da bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu toplantıların ilk olmasından

Detaylı

Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor

Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor Sayı: 115 Temmuz 2015 Kadın dostu kentler bir araya geldi Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor Yeni kalkınma hedeflerinde gönüllülerin

Detaylı