CUSTOMER SATISFACTION AND COMPLAINT MANAGEMENT SYSTEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUSTOMER SATISFACTION AND COMPLAINT MANAGEMENT SYSTEM"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĐTÜSÜ MÜŞTERĐ MEMNUNĐYETĐ VE ŞĐKAYET YÖNETĐM SĐSTEMĐ CUSTOMER SATISFACTION AND COMPLAINT MANAGEMENT SYSTEM Ahmet PELĐT Türk Standardları Enstitüsü Genel Sekreter Türk Standardları Enstitüsü 1

2 Tarihçe/History CRM Uygulamaları (Customer Relation Management) BS 8600 Standardı CMSAS 86:2000 Spesifikasyonları (Complaint management system and assessment specifications) TS ISO Aralık Kalite Yönetimi-Müşteri Memnuniyeti-Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması Đçin Kılavuz Bilgiler Standardı (Quality Management- Customer Satisfaction- Guidelines for complaints handling in organizations) Türk Standardları Enstitüsü 2

3 Neden Şikayet Yönetimi?/Why Customer Complaints? Yeni müşteri kazanma maliyeti, Mevcut müşteriyi elde tutma maliyetinin 5 katıdır.. (The cost of winning new customers, retain current customers costs five times that of) Türk Standardları Enstitüsü 3

4 Neden Şikayet Yönetimi?/Why Customer Complaints? Sürekli müşteri kaybeden kuruluşlar için itibarın geri kazanılması mümkün olamayabilir. (For an organisation loosing its customers continiously may cause to loose its honour) Türk Standardları Enstitüsü 4

5 Neden Şikayet Yönetimi?/Why Customer Complaints? Memnuniyetsiz müşterilerin ancak %3-4 ü şikayetlerini firmaya iletmektedir. (Only 3-4% of unsatisfied customers appraise their complaints to the organisations) Memnuniyetsiz her müşteri bunu ortalama 8-16 müşteriye söylemektedir. (Every unsatisfied customer tells his/her unsatisfaction about 8-16 other customer) Türk Standardları Enstitüsü 5

6 Neden Şikayet Yönetimi?/Why Customer Complaints? %10 u 20 den fazla kişiye anlatmaktadır. (10 % of those share more than 20 people) Memnuniyetsiz müşterilerin %90 ı bir daha o ürün ve hizmeti satın almamaktadır. (90 % of unsatisfied customers never buy that product/service again) Türk Standardları Enstitüsü 6

7 Müşterilerin Kuruluşu Terk Etme Nedenleri (Reasons That Customers Depart Organisation) RAKĐP ÜRÜN (alternative product) TAŞINMA (adress change) 9% 9% YANITLANMAMIŞ ŞĐKAYETLER Unanswe re d C omplaints) 14% 68% HĐÇ BĐR NEDEN YOK (no reason) Türk Standardları Enstitüsü 7

8 Şikayet Yönetimi (Complaints Management) Müşteri kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim (Robert BOSCH) (I would rather lose money than to lose customers ) Türk Standardları Enstitüsü 8

9 Müşteri Şikayetleri - Fırsatlar (Customer Complaints Opportunities) Müşteri şikayetleri müşteri beklentileriyle birebir etkileşim içerisindedir. (Customer Complaints are in a close relationship with customer expectations) Şikayet haksız bile olsa müşteri beklentilerini yansıtan önemli ipuçları içerebilir. (If the complaint is unjustified, even they may contain important clues that reflects customer expectations) Türk Standardları Enstitüsü 9

10 Müşteri Şikayetleri - Fırsatlar (Customer Complaints Opportunities) Sizin en mutsuz müşteriniz kendisinden en çok şey öğrendiğiniz kişidir. (Your most unhappiest customer is the person whom you learn a lot) (Bill GATES-Microsoft ) Türk Standardları Enstitüsü 10

11 Prensipler/Principles Şeffaflık (Visibility) Müşterilere, personele ve diğer ilgili taraflara şikayetin nasıl ve nerede ele alınacağına dair bilgi, yeterli şekilde ilan edilmelidir. (Information about how and where to complaint should be well publicized to customers, personnel and other interested parties) Türk Standardları Enstitüsü 11

12 Prensipler/Principles Erişilebilirlik (Accessibility) Şikayetleri ele alma prosesi bütün şikayetçiler için kolayca erişilebilir olmalıdır. (A complaints-handling process should be easily accessible to all complainants) Şikayetlerin yapılması,çözüme ulaştırılması ayrıntıları hakkında bilgiler verilmelidir. (Information should be made available on the details of making and resolving complaints) Türk Standardları Enstitüsü 12

13 Prensipler/Principles Cevap Verebilirlik (Responsiveness) Şikayetin alınmış olduğu şikayetçiye derhal bildirilmelidir. (Receipt of each complaint should be acknowledged to the complainant immediately) Şikayetlerin aciliyetine göre kısa sürede cevap verilmelidir. (Complaints should be addressed promptly in accordance with their urgency) Türk Standardları Enstitüsü 13

14 Prensipler/Principles Cevap verebilirlik (Responsiveness) Şikayetlerin ele alınması prosesindeki ilerlemeler hakkında bilgi verilmelidir. (The complainants should be be kept informed of the progress of their complaint through the complaints-handling process) Türk Standardları Enstitüsü 14

15 Prensipler/Principles Objektiflik (Objectivity) Her bir şikayet, şikayetlerin ele alınması prosesi esnasında, adil, objektif ve tarafsız şekilde değerlendirilmelidir. (Each complaint should be addressed in an equitable, objective and unbiased manner through the complaintshandling process) Türk Standardları Enstitüsü 15

16 Prensipler/Principles Ücret (Charges) Şikayetlerin ele alınması prosesinin değerlendirmesi şikayetçi için ücretsiz olmalıdır. (Access to the complaints-handling process should be free of charge to the complainant) Türk Standardları Enstitüsü 16

17 Prensipler/Principles Gizlilik (Confidentiality) Şikayetçi ile ilgili, kişisel bilgilerin gizliliği sağlanmalıdır. (Personel information should be kept confidentally) Türk Standardları Enstitüsü 17

18 Prensipler/Principles Müşteri odaklı yaklaşım (Customer focused approach) Müşteri şikayetlerine müşteri odaklı yaklaşım uygulanmalıdır. (The organization should adopt a customer-focused approach) Türk Standardları Enstitüsü 18

19 Prensipler/Principles Hesap verebilirlik (Accountable) Müşteri şikayetleri ile ilgili kararlar hesap vermeye açık olmalıdır. (The organization should ensure that accountability for and reporting on the actions and decisions of the organization with respect to complaints handling is clearly established) Türk Standardları Enstitüsü 19

20 Prensipler/Principles Sürekli iyileştirme (Continiual improvement) Şikayetleri ele alma prosesinin ve ürünlerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi kuruluşun daimi hedefi olmalıdır. (The continual improvement of the complaints-handling process and the quality of products should be a permanent objective of the organization) Türk Standardları Enstitüsü 20

21 Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması Operation of complaints-handling process Şikayetin alınması (Receipt complaints) Şikayetin rapor edilmesi üzerine, şikayet, yardımcı bilgileriyle ve bir benzersiz tanımlayıcı koduyla birlikte kaydedilmelidir. (Upon reporting of the initial complaint, the complaint should be recorded with supporting information and a unique identifier code) Türk Standardları Enstitüsü 21

22 ÇAĞRI MERKEZĐ (CALL CENTER) Çağrı merkezi kanalları (Call center) Dikkat (Attention)! Alo Türk Standardları Enstitüsü Çocuklar / Children Engelliler / disabled Yabancı müşteriler (Foreign Customers) Yaşlılar / elder people Türk Standardları Enstitüsü 22

23 Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması Operation of complaints-handling process Şikayetin takip edilmesi (Tracking of complaint) Đlk kabulden şikayetçinin tatmin edilmesine veya nihai bir karara varılana kadar, bütün proses boyunca şikayet takip edilmelidir. (The complaint should be tracked from initial receipt through the entire process until the complainant is satisfied or the final decision is made) Türk Standardları Enstitüsü 23

24 Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması Operation of complaints-handling process Şikayetin alındığının bildirilmesi / Acknowledgement of complaint Her bir şikayetin alındığı şikayetçiye derhal bildirilmelidir. (Receipt of each complaint should be acknowledged to the complainant immediately) Türk Standardları Enstitüsü 24

25 Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması Operation of complaints-handling process Şikayetin ilk değerlendirmesi (Initial assessment of complaint) Kabul sonrası, her bir şikayet değerlendirilmeli ve sınıflandırılmalıdır. (After receipt, each complaint should be initially assessed) Türk Standardları Enstitüsü 25

26 Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması Operation of complaints-handling process Şikayetlerin araştırılması (Investigation of complaints) Bütün ilgili durumları ve şikayeti konu alan bilgiyi araştırmak için her türlü makul çaba sarf edilmelidir. (Every reasonable effort should be made to investigate all the relevant circumstances and information surrounding a complaint) Türk Standardları Enstitüsü 26

27 Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması Operation of complaints-handling process Şikayetlere cevap verme /Response to complaints Bütün şikayetler değerlendirilmeli, incelenmeli ve cevaplandırılmalıdır. (Following an appropriate investigation, the organization should offer a response ) Türk Standardları Enstitüsü 27

28 Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması Operation of complaints-handling process Kararın bildirilmesi / Communicating the decision Şikayetçiyle veya dahil olan personelle ilgili şikayet hakkında alınan karar veya yapılan her bir faaliyet, karar alınır alınmaz veya faaliyet yapılır yapılmaz şikayetçilere ve dahil olan personele bildirilmelidir. (The decision or any action taken regarding the complaint, which is relevant to the complainant or to the personnel involved, should be communicated to them as soon as the decision or action is taken) Türk Standardları Enstitüsü 28

29 Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması Operation of complaints-handling process Şikayetin kapatılması / Closing the complaint Şikayetçi önerilen karar veya faaliyeti kabul ederse, karar ve faaliyeti gerçekleştirilmeli ve kaydedilmelidir. Şikayetçi önerilen karar veya faaliyeti ret ederse, şikayet açık tutulmalıdır. Bu durum kaydedilmelidir ve şikayetçi iç ve dış kaynaklı alternatif çözüm yolları konusunda bilgilendirilmelidir. (If the complainant accepts the proposed decision or action, then the decision or action should be carried out and recorded. If the complainant rejects the proposed decision or action, then the complaint should remain open. This should be recorded and the complainant should be informed of alternative forms of internal and external recourse available.) Türk Standardları Enstitüsü 29

30 Unutmayın/Don t Forget!!! Siz müşterilerinize önem vermez ve söylediklerini ciddiye almazsanız, sizin yerinize başka biri bunu mutlaka yapacaktır. (If you don t care about what your customer says and do not take it seriously, someone else will certainly perform it instead of you) Türk Standardları Enstitüsü 30

31 Sürekli iyileştirme / Continiual Improving Bilginin toplanması / Collection of information Kuruluş şikayetleri ele alma prosesinin performansını kaydetmelidir. Kuruluş şikayetleri yönetme prodeürlerini belirlemelidir. (The organization should record the performance of its complaints-handling process) Türk Standardları Enstitüsü 31

32 Sürekli iyileştirme / Continiual Improving Şikayetlerin analizi ve değerlendirilmesi / Analysis and evaluation of complaints Bütün şikayetler sınıflandırılmalıdır ve analiz edilmelidir. (All complaints should be classified and then analysed) Türk Standardları Enstitüsü 32

33 Sürekli iyileştirme / Continiual Improving Şikayetleri ele alma prosesi ile ilgili memnuniyet /Satisfaction with the complaints-handling process Şikayetçilerin şikayetleri ele alma prosesi ile ilgili memnuniyet seviyelerini belirlemek için düzenli faaliyetler yapılmalıdır. (There should be regular action taken to determine the levels of satisfaction of complainants with the complaintshandling process) Türk Standardları Enstitüsü 33

34 Teşekkürler Türk Standardları Enstitüsü 34

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Vision and Values Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Etik Çalışma Kuralları Etik Çalışma Kuralları, önemli davranış kurallarını içermektedir. Bu kurallar yalnızca günlük iş yaşamımızda değil, stratejik

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012

Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe Version: April 2012 Kalite- ve Çevre Kuralları ElringKlinger grup tedarikçileri Versiyon: Nisan 2012 İ ÇE Rİ K CONTEN TS 0. Önsöz,

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

Duyuru. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLERİ

Duyuru. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLERİ YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi 02 Aralık 2013 Dr. Orhan Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzm5604 Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Duyuru 9 Aralık Pazartesi DERS YAPILMAYACAKTIR.

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar SATIŞ SÖZLEŞMESİ VULKAN Kupplungs- und Getriebebau B. Hackforth GmbH & Co. KG ve SeaCom Digitale Mess- und Übertragungssysteme GmbH (Bundan böyle kısaca VULKAN olarak anılacaktır) 1 Tedarik ve Edim Şartlarının

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE ALACAKLARIN TAKİBİ VE TAHSİLİNE İLİŞKİN SÜREÇLER İÇİNDEKİLER I. ÖNSÖZ 2 II. GİRİŞ 3

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE ALACAKLARIN TAKİBİ VE TAHSİLİNE İLİŞKİN SÜREÇLER İÇİNDEKİLER I. ÖNSÖZ 2 II. GİRİŞ 3 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE ALACAKLARIN TAKİBİ VE TAHSİLİNE İLİŞKİN SÜREÇLER İÇİNDEKİLER I. ÖNSÖZ 2 II. GİRİŞ 3 1. Kredi Şubesinin Oluşturulması 4 2. Kredi Başvuru Formu 4 3. Kredi Raporları 5 4. Kredi

Detaylı

ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü

ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü Yazılım Test ve Kalite Derneği Terimler Sözlüğü Çalışma Grubu Tarafından Türkçeleştirilmiştir Versiyon 1.0 Kaynak gösterildiği takdirde kopyalanması ve kullanımı serbesttir.

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

ve Sürekli Gelişim 2012 Evin Kose Vice President Turkey Finance Participation Bank

ve Sürekli Gelişim 2012 Evin Kose Vice President Turkey Finance Participation Bank SAVE US $300 when you book and pay by 26 July 2012 ) 2 nd Lean Six Sigma & Continuous Improvement 2012 Standardising the use of Lean Six Sigma through effective change management to drive cross-functional

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Dönem projesi. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Proje gruplarını bildirmek için süreniz azalıyor. Son gün, «GELECEK HAFTA» Dr.

Dönem projesi. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi. Proje gruplarını bildirmek için süreniz azalıyor. Son gün, «GELECEK HAFTA» Dr. YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi 18 Kasım 2014 Dr. Orhan Gökçöl http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~gokcol/yzm5604 Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü MT1 Eposta listesi!!! Dönem projesi. Proje

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

RÖPORTAJ / INTERVIEW. CemenTürk: Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir

RÖPORTAJ / INTERVIEW. CemenTürk: Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir 20 RÖPORTAJ / INTERVIEW Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş., yüksek kalite politikası ile öne çıkan bir firma. Gelişmiş teknolojik imkânlar ile kurulmuş laboratuar altyapısı ile yenilikçi projelere imza atan Yapıchem,

Detaylı

YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNTERNET TABANLI YÖNETİM ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNTERNET TABANLI YÖNETİM ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNTERNET TABANLI YÖNETİM ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET Bu çalışmada, Türk inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan örnek bir yüklenici firmanın İnternet tabanlı

Detaylı

İşletme Araştırmaları Dergisi 1/2 (2009) 19-34

İşletme Araştırmaları Dergisi 1/2 (2009) 19-34 İşletme Araştırmaları Dergisi 1/2 (2009) 19-34 Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Performans Değerlendirme: Ankara İli Örneği Performance Appraisal at Four and Five Star Hotels: Ankara Case

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı