Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sinifsizdergi@yahoo.com"

Transkript

1

2 olarak değişen yapısı ve buna uygun nasıl bir örgütlenme sorularına reçeteler tipi cevaplar yerine, bu konunun tartışılması fikriyatıyla hareket ettik. 2. sayımızda kendini her an hatırlatan kadın sorununa dikkat çekmeye çalıştık. Birçoğumuzun ilgi alanı spor ve çevre meselesine dair de iklim değişikliği yazısıyla bir başlangıç yapmış olduk. merhaba Sınıfsız ın 2.sayısıyla iki aylık bir ayrılığın ardından buluşuyoruz yine. İlk sayımıza gelen olumlu, olumsuz eleştiriler için öncelikle teşekkürle başlayalım. 1. sayımızdan bu yana gündem hızla değişse de değişmeyen tek gerçek kapitalist barbarlık düzeninin biz gençleri sömürmeye devam etmesi gerçeği. Bu sayımızda ana gündem gençliğin değişen yapısı ve yeni bir gençlik hareketi yaratmanın zorunluluğu ve araçları. Dergi içerisinde sıklıkla karşılaşacağınız işçiöğrenciler konusu, gençliğin toplumsal Yeni YÖK tasarısı gençlik hareketinin en yakıcı gündemi olarak karşımızda durmakta. Bilişim ve teknolojiye komünizmin özgürlük dünyasından bakan yazılarımızın her sayımızda yer almasını istiyoruz. Kapitalist paylaşım savaşında Suriye arenası hala sıcak, ayrıca İsrail in Filistin e yaptığı saldırı da bölgenin savaşa gebe durumunu bir daha gösterdi. Ölün, öldürün komutuyla başlayacak olan her türlü saldırıya karşı gençleri bu komutları verenlerin dünyasını başlarına yıkmaya davet ediyoruz. Sınıfsız ın ilk sayısı ile yeniden gördük ki gelişkin bir yayın yaratmak için kolektif bir emeğe ihtiyacımız var. Yayının hem okuru hem yazarı hem dağıtıcısı olmak tüm Sınıfsız cıların sorumluluğu. Sınıfsız yayına hazırlanırken iki güzel haber aldık. İşçi sınıfından iki zafer haberi, BEDAŞ ve Süreyyapaşa Hastanesi işçilerinin direnişlerinin kazanımla sonuçlandığı haberleri geldi. Zafer direnen işçilerin olacak, diyoruz ve direnişçi işçileri kutluyoruz. facebook.com/sinifsizdergi twitter.com/sinifsizdergi 2 İşçi Meclisi - Yerel Süreli Siyasi Dergi - Özel Sayı:4 - Fiyat: 1o Kr. Pina Basım Yayım San. ve Tic. Ltd. Şti. adına sahibi Hüseyin Kezik Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ali Filizler Adres: Bereketzade Mah. Büyükhendek Cad. Portakal Sok. No: 2/11 Beyoğlu/İstanbul Tel: Hesap No: İş Bankası Koca Mustafapaşa Şubesi Baskı: Özdemir Matbaası Adres: Davutpaşa Cad. Güven Sanayii Sitesi C Blok No:242 Topkapı/İstanbul Tel:

3 YÖK ün Yeni Yasa Tasarısı Üniversitelerin üdür! 12 Eylül ürünü olarak 6 Kasım 1981 de kurulan Yüksek Öğretim Kurulu, 31. yılı biterken kaldırılması yönündeki toplumsal mutabakata rağmen varlığını sürdürmekte, hatta sahip olduğu merkezi iktidar yeniden yapılandırma çalışmalarıyla daha fazla güçlendirilmek istenmektedir. Sermayenin değişen yapısı ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmak istediği insan modelini ve üretilecek bilgiyi eski YÖK aracılığıyla karşılamanın imkânsızlığını göz önünde bulundurarak yükseköğretimin yeniden yapılandırılması yoluna gidilmiştir. Bu yapılandırma sonucu yükseköğretimin işlevi, toplumla organik bağ kuramayan, toplumsal aidiyeti olmayan, yalnızlaşmış, iktidar ve güce tapınan, varlığı koşulsuz uyum sağlamak olan insanları yaratmak olacaktır. Bilindiği üzere YÖK, 14 Eylül 2012 de Yeni Bir Yükseköğretim Yasasına Doğru başlığıyla bir metin yayınlamış ve daha sonra bu metin çerçevesinde bir yasa taslağı önerisi hazırlamıştır. Atılan bu adımlar ile genel olarak eğitimin içeriğinin dönüşmesi, bilimsel özgürlüğün, kurumsal özerkliğin ve demokratik işleyişin tamamen ortadan kalkması ve bu yapının pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Aslına bakarsanız bu bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik ve demokratik işleyiş zaten yoktu, bilimler de, kurumlar da, işleyiş de, sermaye birikimi ve rejimin önceki biçimine göre düzenleniyordu. Bugün ise, burjuvazi ve küresel mali oligarşisine, salt azami kar için bilim özgürlüğü, sermaye birikimi temelinde, merkezi devlet aygıtından belli bir özerklik tanınmış oluyor ve tabii üniversiteler planında burjuvazi ve azami kar için geri düzeyde burjuva demokrasisi tam da bundan başka bir şey değil. Bu yasa taslağıyla topluma dayatılmak istenen ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz: Çeşitlilik, Kurumsal özerklik ve hesap verebilirlik, Performans değerlendirmesi ve rekabet, Mali esneklik ve çok kaynaklı gelir yapısı, Kalite güvencesi Çeşitlilik Burjuvazi ve mevcut iktidarın Her İlde Bir Üniversite politikasıyla 168 üniversitenin açılmasıyla birlikte üniversiteler arası fiziksel donanım, altyapı ve nitelik farkının derinleşmesi ciddi bir sorunken (Tunceli Üniversitesi nde 200 e yakın öğrencinin barınma sorunu nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalması) bu sorunları çözmek yerine, devlet ve vakıf üniversitelerine ilaveten; şirket statüsünde özel üniversiteler kurulabilmesi ve yabancı yükseköğretim kurumlarının fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulu açabilmesinin planlandığı görülmektedir. Bunun yanısıra yükseköğretim kurumlarının statüleri başlığında öne çıkarılan bir başka konu kurumsallaşmış ve kurumsallaşmakta olan üniversite ayrımına gidilmesi. Buradan da görüleceği üzere üniversitelerin ticarileşmesi, bilginin metalaşması ve büyük bir yedek iş gücü oluşturulması gerçekleşmekle kalmıyor, bunun da ötesinde, üniveristeler birer artıdeğer üretim alanı olarak mali oligarşik azami kar üretiminin bileşeni haline geliyor ve tüm bunlar bize çeşitlilik adıyla yutturulmaya çalışılıyor. Kurumsal Özerklik ve Hesap Verebilirlik Üniversitelerde kurumsal özerklik olmadan akademik özgürlükten bahsedilemez. Bu modelin özerklik ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde 11 üyeden oluşacak Üniversite Konseyi nde Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu nun ilgili üniversite profesörlerinden seçtiği ikişer üyeye ve bulunduğu ilde en çok vergi veren ve/veya en çok bağış yapan 1 üyeye yer verilmesi (Örneğin İstanbul Üniversitesi nin başına Ali Ağaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi nin başına Acun Ilıcalı gibi sermayedarların gelebilmesi), YÖK metninde öngörülen özerklik anlayışını açıkça ortaya koymaktadır. Sermaye ve siyasal iktidardan bağımsız olması gereken üniversiteler, tersine bu güç odaklarına teslim edilmektedir. Temel kuruluş amacı üniversitelerin yönetiminin üniversitelerin kendi bileşenlerinden alınıp burjuva devletin politikalarıyla sınırlandırılması olan YÖK, getirdiği bu yeni özerklik tanımı ile özerklik kavramının içini tamamen boşaltmaktadır. Hesap Verebilirlik: Kime ve Nasıl? Üniversitenin yönetimini kendi bileşenlerine kapatmayı kurumsallaştırma önerisi getiren YÖK, üniversitelerin istediği koşulları sağlaması için küresel tekelci ve mali oligarşik ajanslar tarafından denet- 3

4 lenmesini ve onlara hesap vermesini öngörüyor. Sermayenin ihtiyacı doğrultusunda her üniversite kar amacı güden kuruluşlar haline gelirken, nitelikli niteliksiz her bilgiyi paraya çevirmeyi hedefleyen bir mantıkla hareket etme çabası görülmektedir. Performans Değerlendirmesi ve Rekabet Sermaye ve mevcut iktidarın üretimi artırmak istemesi ve güvencesiz çalıştırılmanın zemin taşları olan performans denetim sistemiyle birlikte sağlık, eğitim, finans ve tüm kamusal alanlarda olduğu gibi üniversitede çalışan idari ve teknik personelin haklarına yönelen saldırılar, akademisyenleri de içine alacak şekilde artmaktadır. Performans değerlendirme ilkesinin akademik faaliyetlerden idari işlere kadar personelin ilgili amir ya da amirler tarafından değerlendirmeleriyle oluşan puanlama ve denetim sistemini getireceği, dolayısıyla iş güvencesini ortadan kaldıracağı, rotasyon olarak ifade edilen sürgüne yol açacağı bilinmektedir. Bu puanlamalar YÖK ün internet sitesinde yayınlanacak ve hoca çalışkan mı yoksa tembel mi diye puanlar verilecek. Yapılan yayın sayısı artacak ama bilimsel çalışma sayısı azalarak araştırmacı kavramı ortadan kalkacak. Kapitalizmin temel işleyişine paralel olarak üniversiteler de seri ve niteliksiz bilgi üreten birer fabrika haline dönüştürülecek. (Ek olarak da elit üniversiteler de teknokentleriyle sermayenin isterleri ve siparişleri doğrultusunda nitelikli bilgi, ar-ge, proje vs. üretecekler.) Öne çıkan önerilere baktığımızda iş güvencesini kaldırmaya dönük ifadeler hemen göze çarpmaktadır. Mali Esneklik ve Çok Kaynaklı Gelir Yapısı Finansal çeşitlilik ve üniversitelerin kendi kaynağını kendisi oluşturması söylemi, üniversiteleri işletmeye dönüştürme mantığının bir parçasıdır. Üniversitelerin kendi bölgesinden ve mezunlarından katkı alması ve uluslararası projeler üreterek kaynak sağlamaları temel hedef haline getirilmiştir. Bu bütçeleme tarzı her bir akademik etkinliği metalaştırdığı gibi denetlemeyi de performans üzerinden yapmaktadır. Bu bütçeleme tarzı bugünkü haliyle toplumsal hizmetleri nitelikli bir şekilde üretmek yerine üniversiteleri piyasa koşullarına tutsak, niteliksiz üretim yapan bir işletmeye çevirmektedir. Bir taraftan harçların kaldırıldığı söylenirken diğer taraftan YÖK metninde üniversitelerin kendi öğrenim ücretlerini belirleyecekleri belirtilmektedir. Kalite Güvencesi Kalite, hesap verebilirlik, performans, yönetişim vb. kavramlar, bunların hepsi neoliberal sermaye karlılığı standartlardır. Kalite, metnin temel kavramlarından birisi haline getirilmiştir. Yasa taslağını elimize aldığımızda neredeyse her maddede kalite sözcüğüyle karşı karşıya kalmaktayız. Örneğin felsefe bölümünde herhangi bir ideoloji hakkında bir bilgi veya düşünce üretildiğinde sermaye bu bilgi veya düşünceyi kendi çıkarlarına uyup uymadığı, para getirip getirmediği mantığıyla değerlendirip bir kalite statüsü belirler. Aynı şekilde toplum yararına olup sermayenin yararına olmayan bir bilgiye de paçavra gözüyle bakar. Eğitimde İki Sınıf Karşı Karşıyadır Tasarı ün 4 üncü ayağıdır.üretim ilişkilerinin baştan aşağıya yeniden yapılanması çerçevesinde kritik bir alan olmasıyla, hem de sermaye açısından başlı başına bir sınıf egemenliği, diktatörlüğü, hegemonyası bileşeni olmasıyla eğitim ideolojik-siyasal bir sorundur. Kapitalist eğitim sistemindeki düzenlemeler, salt ekonomik-akademik-sendikal bir sorun değildir. Üretim mantığı değiştiği anda istihdam rejimi, yönetim ve denetim anlayışı, kalite derecelendirmesi de değişmektedir. İçinde yaşadığımız kapitalist üretim tarzında üretim süreçlerinin öznesi olan işgücünün yaratılması eğitim ile olur ve bazı üretim süreçlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli işgücü kısa zamanda oluşturulabilirken bazı üretim süreçleri için gerekli işgücünün yaratılması uzun zamanlar alır. Uzun sürece yayılmış eğitim politikalarınıda eğitimde dönüşüm adıyla Bologna sürecinide kapsayacak şekilde de görmekteyiz. İlk 4 için girişimcilik dersinin yer almasının istenmesi, 4 sınıftan itibaren üniversiteye kadar her yıl sınav getirilmek istenmesi, büyük üniversitelerin kendi sınavlarıyla almasının önerilmesi, bilgi ekonomisi, yaşam boyu öğretim ve eğitim, hareketlilik, uluslararası tanınırlık, rekabet, kalite kavramları sürekli vurgulanarak topluma dayatılmak istenmesi sonucunda eğitimin ve demokrasinin kime neye hizmet ettiğini görmek o kadar da zor olmasa gerek. Üniversiteler toplumsal bilgi üretimi yapan, aydın ve uzman eleman yetiştiren, gerçeği araştıran, teknoloji üretimine katkıda bulunan kurumlardır. Bütün eğitim ve araştırmaları toplum lehine ve kamu yararına yönelik olmalıdır. Üniversiteler; kamu hizmeti vermekte olup finansmanı kamu tarafından karşılanan kurumlar olmalıdır. Her şeyden önce üniversiteler kâr amaçlı kuruluşlar değildir ve akademik faaliyet de kar amaçlı bir iş değildir. Dolayısıyla finansmanı kamu bütçesinden karşılanmalıdır.yök metninde önerilen bilgi lisanslama ofisleri de kabul edilemez. Bilgi satılamaz paylaşılır. Dolayısıyla yalnızca nitelikli, parasız ve özgürce ulaşılabilir nitelikteki farklı uygulama ve gelişmeler kabul edilebilir. Kendi kaynaklarını kendi üreten girişimci üniversiteyi öngören Bologna Süreci nden derhal çıkılmalı ve bu süreç çerçevesinde başlatılan uyum çalışmaları durdurulmalıdır. 4

5 Zor olan hangisi? Bilgisayar ve bilişim işin içine girince teknik kelimeler ve cümleler arka arkaya sıralanır. Bu yazıyı allayıp pullamadan gerçek hayatta yaşadıklarım üzerine yazmaya çalıştım yılında Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümünü kazandım. Bölümü kazanana kadar bilgisayarla hiçbir alakam ve bilgim yoktu. Okula başladığımda öğrencilerin çoğu bilgisayardan anlıyordu, evlerinde vardı veya bir şekilde bilgisayar kullanmışlardı. Bilgisayar bölümünde okumama rağmen bile gönderemiyordum. Neyse arkadaşlardan öğrendik atmayı ve bir sürü şeyi. İlk kullandığımız bilgisayarda Windows 98 işletim sistemi vardı. Daha sonra yeni bir dizüstü bilgisayar aldım. Vista kuruluydu. Görüntüsü mükemmeldi. Programcı olduğum için bir tane program yüklemem gerekti. Program Vista da çalışmadı, sürekli hata verdi. Çözümü Windows XP kurmada buldum. Daha önce Vista da kuramadığım program Windovs XP de sorunsuz çalışmaya başladı. Ancak XP nin kendisi hata vermeye başladı. Virüs, donma ve yavaşlama. Neyse ki bilgisayar işiyle uğraşıyordum. Sorun tekrarladıkça format atıyordum. Bilgisayar arızalandı. Garanti kapsamında beş defa tamire gitti. En sonunda üst versiyon yeni bir bilgisayar gönderdiler. İçinde Vista kuruluydu! Bana gerekli programları çalıştırmadığı için kaldırıp XP kurmaya çalıştım ama bir türlü olmadı. Kurulum esnasında sürekli mavi ekran hatası veriyordu. Bende mecburen Vista ya geri dönmek zorunda kaldım. Herhangi bir uygulamayı açtığımda dakikalarca bekliyordum. Bilgisayar hantal çalışmaya başladı. Bir ara bir arkadaşım Ubuntu dan bahsetmişti. Ben de internetten yeni sürümünü indirip kurmaya karar verdim. Kurulumu yaptım, internetten de güncelledim. İlk başta karışık geldi. Daha sonra Ubuntu forumuna kayıt oldum. Her sorunumu oraya yazdım ve kısa zamanda cevap aldım. Birkaç haftada iyi bir Ubuntu kullanıcısı oldum. Aylarca kullandım, yavaşlama, çökme, mavi ekran hatası hepsini unuttum. Özellikle virüs bulaşmıyor, bulaşsa çalışmıyor, çalışsa da Linux un yapısından ve güvenliğinden kaynaklı sisteme zarar veremiyor. Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullandığımda yavaş olduğu için sıkılıyorum. Linux/ Ubuntu da en beğendiğim şey bir programı ya da uygulamayı kuracağınız zaman Ubuntu Yazılım Merkezi simgesini tıklıyorsunuz, programın adını yazıyorsunuz, kur butonuna tıklıyorsunuz, kuruluyor. Windows ta maalesef böyle değil, programı internetten arayacaksın, güvenli bir siteden indirmiyorsan virüslü olma ihtimali var, indiriyorsun sonra kuruyorsun, ileri, kabul ediyorum vs. demek zorunda kalıyorsunuz. Linux işletim sistemlerinde öyle sorununuz yok, programları dünyanın her yerinden binlerce gönüllü tarafından geliştiriliyor. Sürekli güncelleme yapabiliyorsunuz. Bir güvenlik açığı olduğunda açık kaynak kodlu olduğu için kısa zamanda açık tespit edilip kapatılabiliyor. Windows ta aylarca beklemek zorunda kalabilirsiniz, birkaç progamcı tarafından geliştirildiği için ancak aylar sonra yamaları yayınlanabiliyor. O zamana kadar da bir sürü sıkıntı yaşamış olursunuz. Kullandığınız bir program Windows un yeni bir sürümüyle çalışmayabilir. Bu nedenden dolayı kullandığınız programın yeni işletim sistemine uyumlu hale gelmesini beklemek zorundasınız. Linux işletim sistemlerinde öyle bir sorununuz yok, her versiyonunda programların çalışma özellikleri var. Sürücü (ses kartı, ekran kartı vs) kurma sorununuz da olmayacak, bütün sürücüleri kurulmuş oluyor. Bilgisayara yeni bir parça (kamera, yazıcı vs.) taktığınızda direk çalışıyor. Linux un nimetlerini say say bitmez. Linux tabanlı işletim sistemleri (Ubuntu, Debian vb), kar amacı gütmeyen, tamamen ücretsiz ve dünyada milyonlarca insanın paylaşımıyla geliştirilmiş bir işletim sistemi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özgürlüğe ve paylaşıma bir adım atmış olursunuz. Şimdi Microsoft/Windows bağımlılığından kurtulma zamanı. 5

6 Çalışan Öğrenciler/Öğrenci İşçiler Allah kimseyi hem okuyup hem de çalıştırmasın *: Öğrenciler ve iş kazaları Foti Benlisoy* Türkiye de iş kazaları denen cinayetlerin neredeyse bir katliam, bir sınıf kırımı düzeyinde olduğu hemen hepimizin bildiği acı bir gerçek. Dolayısıyla 21 yaşındaki Abdullah İnce adlı bir genç işçinin böyle bir kazada katledilmesi yeni bir şey değil belki. Ancak İnce nin kısa yaşamındaki bir detay onun öldürülmesine başka bir boyut da katıyor. İnce, Niğde Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü öğrencisiydi ve harç parasını çıkarabilmek ve ailesine yardımcı olabilmek için Kırşehir deki Petlas Lastik Sanayi nde iş yapan Mimsan adlı taşeron firmada çalışıyordu. İnce, 3 Haziran da başladığı işin 15. gününde, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek 25 metreden aşağıya düşmüş ve daha sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış. Eğitim masraflarını denkleştirebilmek ya da ailesine katkıda bulunabilmek için çalışmak durumunda kalan ve çalışırken iş kazaları sonucu ölen ilk genç değil maalesef İnce. Geçen yıl Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi nin dış cephe boyasını yapan işçiler Nesih Taşkın ve Mehmet Toprak, iskelenin çelik halatının kopması nedeniyle yedinci kattan düşerek yaşamlarını yitirmişlerdi. Ölen işçilerden 26 yaşındaki Nesih Taşkın, daha önce ekonomik güçlük nedeniyle Iğdır Üniversitesi ndeki eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış, 2010 yılında kazandığı Amasya Üniversitesi ndeki kaydını ise yine harç parasını ödeyemediği için dondurmuştu. Taşkın, bu parayı biriktirmek için de inşaatlarda çalışıyordu. Bir başka örnek, 2010 yılının Ağustos ayında yine harç parası için inşaatta çalışırken hayatını kaybeden Muğla Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Ömer Çetin di. Aslında iş kazaları denen sınıf cinayetleri nasıl dikkatsizliğin ya da kimi üzücü tesadüflerin ürünü değilse, bu iş cinayetlerinde giderek daha fazla öğrencinin hayatını kaybetmesi de istisnai bir durum değil. Komünist Manifesto daki meşhur burjuvazi şimdiye kadar onurlandırılmış ve hürmetle karşılanmış tüm etkinlikleri çevreleyen hâleyi çekip aldı. Doktoru, hukukçuyu, rahibi, şairi, bilimadamını ücretli işçiye dönüştürdü ifadesinin sonunda anılan örneklere üniversite öğrencilerini de katmak hiç de abes olmayacaktır bugün. Gerçekten de yükseköğrenimin meslek hayatı öncesinde yaşanan ayrıksı bir dönem olmaktan giderek çıkması, yani eğitim görürken iş piyasasında yer almanın yaygınlaşması ve dolayısıyla da öğrencilik hayatıyla meslek hayatı arasındaki ayrımın silikleşmesi, öğrencilik deneyimini dönüşüme uğratan en önemli faktör. Günümüzde gittikçe artan sayıda öğrenci, öğrenim hayatının aslında aynı zamanda ucuz işgücü olarak istihdam edilme dönemi olduğunu görüyor. Gerek üniversite dâhilindeki emeğin esnekleşmesi gerekse üniversitenin dışarıya esnek emek temin eder olması itibariyle üniversite bizatihi esnek emek üreten bir fabrika haline gelmiş durumda. Esasında günümüzde öğrenci olmak emek piyasasında belli bir konumu ifade ediyor; emek piyasasına sunulan bedenler nasıl farklı kategorilere dahil edilip sınıflandırılıyorsa (kadın, göçmen vs.) günümüzde öğrencilik de emek piyasasında spesifik bir konumu ima etmektedir. Öğrenci-çalışan esnek, güvencesiz, düşük ücretli işlerde çalışan, niteliksiz, ucuz ve itaatkâr emek anlamını taşıyor lerden itibaren yarı zamanlı, esnek, güvencesiz işlerin sayısındaki artış ve bunlarla tam zamanlı, güvenceli işler arasında gerek ücretler gerekse çalışma koşulları bakımından ciddi bir fark oluşması süreciyle öğrencilerin prekaryalaşması-proleterleşmesi paralel ilerleyen süreçler. Türkiye de bu proleterleşme-prekaryalaşma sürecinin ilerlemekte olduğunu, üniversite öğrenimi gören birçok öğrencinin garsonluk ya da çağrı sektörü gibi hizmet sektörünün yarı zamanlı, düşük ücretli alanlarında çalıştığını söylemek mümkün. En çok medya, çağrı merkezi, perakende, mağazacılık ve sağlık sektörleri yarı zamanlı üniversite öğrencisi arıyor. Bunların arasında da en fazla tercih edilen iş kolları çağrı 6

7 merkez müşteri temsilcisi, kasa görevlisi, satış danışmanı, fast food elemanları, garson, grafiker, veri giriş operatörü, tanıtım elemanı, stand fuar hostesi ve satış sonrası destek elemanı. Birkaç örnek vermek mümkün: Çağrı merkezi (call center) sektöründe yaklaşık 40 bin kişi istihdam edilmekte ve bunların dörtte birine yakını, çoğu öğrenci olan yarı zamanlı çalışanlardan oluşuyor. Genç emek piyasasına hâkim olan vasıfsız, geçici, güvencesiz işlere adını veren (McJobs Mcİş) McDonald s restoranlarında çalışan e yakın kişinin yaklaşık yüzde otuzunu öğrenciler oluşturuyor. Bu sayının da aşağı yukarı yüzde onu üniversite öğrencilerinden oluşuyor. İstanbul daki restoranların sayısının fazla olması nedeniyle en çok yarı zamanlı öğrenci bu şehirde çalışıyor. Defacto mağazalarında bugüne kadar toplam öğrenci yarı zamanlı çalışmış. Şu an ise yaklaşık öğrenci çalışan var. Anadolu şehirlerindeki mağazalarda yarı zamanlı çalışan öğrencilerin daha çok olduğu Defacto da öğrenciler ders programlarını ayarlamaları durumunda reyon, depo ve kasa yöneticiliği de yapabiliyor ve öğrencilere saat ücreti olarak ödeme yapılıyor. CarrefourSA da ise üniversitelerin yoğun olduğu İstanbul, Eskişehir, Bursa, Ankara, Adana, Mersin, İzmir, Denizli, Tekirdağ gibi illerde çok sayıda yarı zamanlı çalışan üniversite öğrencisi mevcut. Burger King restoranlarında istihdam edilen 2 bin 600 kişiden iki bini yarı zamanlı olarak çalışıyor. Bunların önemli bir kısmı öğrenci ve müşterinin yoğun olduğu öğle, akşam saatleri, haftasonu, evlere servis hizmetinde ve call center da tercih ediliyorlar. En çok lise mezunu ve üniversite öğrencisi olanlar tercih ediliyor. Kongre ve fuar hostesliği (stand hostesliği) de öğrencilerin yoğun olarak istihdam edildiği ve hızla büyüyen bir sektör. Öyle ki organizasyonlara eleman sağlamak amacıyla son zamanlarda çok sayıda ajans kurulmuş. İmtiyazlı ve özgüvenli bir toplumsal dönüşüm faili olarak aydın-öğrenci kimliği erozyona uğrarken öğrenciler tıpkı geniş emekçi kitleler gibi rekabet basıncını günümüzde yaşamlarında çok daha somut bir biçimde teneffüs ediyor. Bu durum öğrencilerin kolektif olarak kendi kaderini tayin etme becerilerinde belirgin bir tahribatı beraberinde getiriyor. Diğer yandan, öğrenci olmak bir imtiyazlılık hali olmaktan çıkınca öğrencilerin sorunlarıyla emekçi sınıfların sorunları arasındaki sınır çizgisi belirsizleşmeye başlıyor. Dolayısıyla da gençlik ile çalışanların ortak mobilizasyonu günümüzde dışsal bir dayanışma ilişkisinden ziyade ortak nedenlerden kaynaklanabiliyor. Gençlik muhalefeti geçmişte emekçilerle bağ kurabilmek için mutlaka siyasal bir dolayıma ihtiyaç duyarken bugün talepleriyle hatta ortaya çıktığı andan itibaren sosyal meseleyi gündemin baş sırasını yerleştirmesiyle toplumun daha geniş kesimleriyle ittifak kurabilmekte, onların sempatisini toplayabilmekte avantajlı bir konumda bulunuyor. Emekçi muhalefetiyle hızla bütünleşme, hatta Şili ya da Quebec örneklerinde olduğu gibi onu kışkırtma potansiyeline sahip bir öğrenci-gençlik hareketi elbette şimdilik sadece bir ihtimalden ibaret. Ancak bu ihtimali gerçek kılmak Abdullah İnce ye, Nesih Taşkın a, Ömer Çetin e ve daha birçoklarına olan borcumuz artık. * Adnan Menderes Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü öğrencisi olup 15 yaşından beri kafelerde barlarda çalışan bir genç arkadaşın ifadesi Ulusal istihdam stratejisi ile öğrenciler (ve kadınlar) arasında yeni bir patlama yapacak kısmi zamanlı çalışan öğrenciler örgütlenmesi en zor kesimlerden biridir. İşyerlerinden örgütlenmeleri zordur, çok dağınık, sirkülatif ve geçici olarak çalışırlar, önemli bir bölümü de yakınlarının, akrabalarının, tanıdıklarının işyerlerinde çalışırlar. Diğer taraftan okuldan örgütlenmeleri de kolay değildir, çünkü tanımı gereği, ders dışında okulda da duramazlar. Buna karşın kendi okudukları okullarda kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin direniş deneyimleri var. Özellikle AVM ler, markalı restoran zincirleri, mağaza fuar satış görevlisi gibi yerlerde direniş hem tekellerin en kritik gördüğü marka/imaja attığı çizik, hem de en ağır kölelik koşullarında üniversite öğrencilerinin yaptığı direniş olduğunda, yankısı toplumda, özellikle de yıkıcı işçileşme süreçleri içerisindeki orta sınıflarda yankısı ve etkisi farklı oluyor ve olur. Gerçekçi düş gücümüz olmalı: Bir zamanlar güncelliğini halen koruyan diplomalı işsizler mitingi gündem olmuştu, bugün ise çalışan öğrenciler/ öğrenci işçiler mitingi niye gündem olmasın? Ne süreci ve mitinginde, ne 6 Kasım/Eğitim-Sen in, ne de 9 Kasımcıların, ne Genç-Sen in gündeminde çalışan öğrenciler yok. Tıpkı KESK in ağız ucuyla tüzüğüne alıp kılını kıpırdatmadığı esnek/güvencesiz öğretmenler, sağlıkçılar gibi, geleneksel öğrenci hareketi de bu yarasının deşilmesinden pek hoşlanmıyor. Fakat herkesin bildiği fakat berbat bir uzlaşma halinde yokmuş gibi davrandığı bu yarayı görünür kılmanın, göze batırmanın zamanı geldi de geçiyor bile 7

8 Hissedilen Ama Bilinmeyen Olgu: İklim Değişikliği Karar vermeliyiz. İnsanlar mı doğaya aittir, doğa mı insana aittir? Bu soru aslında sosyalizm mi, kapitalizm mi sorusunun ekolojik tezahürüdür. Kapitalizmin emperyalizm aşamasına geçişi ve sanayi devriminin tüm dünyada yaşanması ve her türlü üretim ilişkisinde egemen olmasıyla dünyamızda iklim değişimi de hızlanıyor. Küresel ısınmanın yarattığı iklim değişikliğinin esas sebebi sera etkisidir. Güneşten gelen ışınların büyük kısmı atmosferden geçerek yeryüzünü ısıtır, bir kısmı da yansır. Yansıyan ışınların bir kısmı sera gazları olarak adlandırılan karbondioksit ve metan gazları tarafından tutularak ısınmayı sağlar. Sera gazlarının gereğinden fazla olması bu ısıyı arttırarak yerkürenin daha fazla ısınmasına ve doğal dengenin daha da bozulmasına yol açmaktadır. Hava durumu henüz 19. yüzyılın sonlarından bu yana kayıt altına alınmaya başlasa da, yerbilimciler tarafından insan yaşamı başlamadan önceki dönemlere ait bilgiler de bulunuyor. Dünya, insanlık ortaya çıkmadan önce defalarca iklim değişimini yaşamış ve varlığı silinse de hafızalarımızdan silinmeyen canlı türleri bu değişime ayak uyduramayarak yok olmuştur. BM nin 2001 de düzenlediği Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (1PCC) tarafından ortaya konulan rapora göre, küresel sıcaklıkta 2100 yılına kadar ortalama 1 ilâ 3,5 derecelik bir artış olacağı belirtilmektedir de düzenlenen panelin raporunda ise 2100 e kadar sıcaklık 1,8 ile 4 derece artacak yılında yayımlanan raporda küresel ısınmada insan etkisinin faktörlerden biri olabileceği ifade edilirken, 2007 deki raporda %90 insan eseridir denmektedir. Ama daha doğru bir ifade ile insanlar arası ilişkilere damgasını vuran kapitalizmin eseridir. Gelecekte olması beklenen iklim değişikliğinin esas sebebi, geçmiş dönemlerde yaşanmış olan iklim değişiklikleri gibi doğal etkilenmeler ve yarattığı bozunumlar değil, 18. yüzyılın ikinci yarısından bu yana dünya çapında yaşanan sanayileşmenin etkisi olacak. BM ve kapitalizme yedeklenen bilim insanları çevre sorunlarını indirgeyerek bireysel önlemlerle çözülebileceğini düşünüyor. Bir yandan akkorlu ampuller üretilip ucuza satılırken tasarruflu ampüller 10 kat 20 kat fiyata satılıp tasarruflu kullanın deniyor, su ısıtıcılar satılırken tüketimden bahsedilmiyor, ekonomik bütçeye ayarlı C sınıfından F sınıfına kadar fazla enerji tüketen beyaz eşyaların üretimi yasaklanmayıp düşük fiyatlarla teşvik ediliyor. Bu koşullarda tasarruftan söz etmek ne şiş yansın ne kebap metazorisinden öteye geçmiyor. Kapitalistlerin çevre sorununa bakışı da ayrı bir sorundur. Yaptırımsız ve geçerliliği olmayan Kyoto protokolleri, karbon salınımını piyasalaştırarak borsa kurmak burjuvazinin çevre sorununa bakışını en net olarak görebileceğimiz nice hususlardan sadece ikisi. Burjuva sınıfının çevre duyarlılığı karbon alım satımlarının düşüşü, Kyoto nun kitlelerde yanlışlıkla ilgi uyandırması, tasarrufsuz tasarruf cihazlarının kar payı, hidroelektrik santrallerinin kurutmadığı dereler ve yerel köylü direnişleri, yapılaşmayla katledilecek ormanlar sorunu, fosil yakıtlar ile sürdürülen enerji sektörü için katledilecek halklar sorunu. İşte size kapitalistlerin ekolojik sorunları... Bugün özellikle Karadeniz bölgesinde HES yapımlarının yoğunlaşması, yereldeki bilinç düzeyinin gelişimini ve toplumsal bir muhale- 8

9 fetin örülmesini tetiklemiştir. Sadece HES lere karşıtlık üzerinden gelişen programsız, politikasız ve plansız muhalefet değerli olmasına karşın, yetmeyecektir. Doğayla insan ilişkisinin artık karşıt olmadığı, birlikte uyum içerisinde içiçe geçirecek bir politik hat örülmelidir. Buna, yarın için bugünden başlamalıyız. Çevre politikalarının ve burjuvazinin egemenliğindeki doğal yaşamın bu haliyle sürdürülemeyeceği aşikârdır. Sorun acil ve yakıcıdır. İklim değişiklikleri sanıldığının aksine yavaş yavaş yaşanmamaktadır. Son buz çağı yaşandığında ısınmanın çoğu sadece üç yılda gerçekleşmiştir(jonathan Naele-Küresel Isınmayı Durduralım, Dünyayı Değiştirelim, Syf.22). Küresel ısınmanın yavaşlatılması ve karbon salınımının azaltılması için elektrik çok önemlidir. Daha sonraki sayılarımızda detaylı olarak gireceğimiz enerji konusunda 3 parametre doğanın kaderini belirlemektedir: Enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımı. Birinci parametremiz olan enerjinin üretim biçimi, kapitalist dünyada piyasanın bekası ve yüksek karlılık için en vahşi şekilde yapılmaktadır. Bir nükleer reaktörün elektrik üretirken harcadığı maliyet-atıkları saklama, işletme maliyeti vs.- ürettiğinden daha fazla olması gibi, çelişkilerin en yoğun yaşandığı alan üretim kısmıdır. Bugün üretimin %90 dan fazlası sürdürülebilir olan kaynaklardan yapılmaktadır. Sürdürülebilir kaynaklar deyince kastedilen geri dönüşümü olmayan, yakılınca doğaya kalıntı ve karbon gibi çeşitli zararlı gazları salan kaynaklardır. En önemlisi hepimizin bildiği petrol, kömür ve doğalgazdır. Üretimin çok küçük bölümü yenilenebilir kaynaklardan, yani sonsuz olarak kabul edilen güneş, su, rüzgâr, biyoyakıt vs. gibi kaynaklardan gerçekleştirilmektedir. Üretimin yenilenebilir fakat temiz şekilde sağlanması çok önemlidir. İşte bizim politikamız, meslek odalarının vs. gibi salt anticilik üzerinden siyaset yürüten muhalefetten farkımız burdadır. Yenilenebilir kaynak olarak su da girmektedir ama dereleri kurutan, suyun kullanımını mülkleştiren HES lere, ya da biyoyakıt denilerek karbon salınımına tekrar olumsuz yönde katkıda bulunan yenilenebilir kaynaklardan söz etmiyoruz. Üretimin temiz enerjiyle sağlanabilmesi bugünün teknolojisiyle bile mümkündür. Tek engel tekelci kapitalistlerin bırakmak istemedikleri rantlarıdır İkinci parametremiz ise enerjinin iletimi konusudur. İletim konusundan pek söz edilmese de günümüz teknolojilerinde kayıpsız iletim sağlamak mümkün hale gelmektedir. Buradaki esas husus kayıpsızlığı sağlamak için yerinden üretim stratejisidir. Bugün binaların çatılarına monte edilen 1 metre çapındaki mini bir rüzgâr türbini ile bir dairenin elektrik enerjisi karşılanmaktadır. Alternatif olarak güneş enerjisinin de oldukça verimli ve yerinden sağlanması çok mümkündür. Almanya nın Freiburg şehrindeki güneş enerjisiyle enerji ihtiyacını sağlayan fabrikalar ve futbol sahası örnektir. Üçüncü parametremiz ise enerjinin tüketimi konusudur. Bu konu basit bir bireyci tasarruf önerisiyle burjuvazinin kurumlarından sıkça beynimize sokulmak isteniyor. Su ısıtıcısını acil olmadıkça kullanma, doğayı kurtar! çağrısı hepimize gurur kaynağı olabiliyor. Greenpeace, Tema kredi kartı numaramızı biraz daha fazla sorabilirler, bu alanda birincilik hangisinde bilmiyoruz, ama ikisinin de bizi kurtarmayacağı kesindir. Asıl enerji israfına yol açan neden tüketim kültürü ile yapılan kapitalist üretimde harcanan kontrolsüz sorumsuz enerjidir. İşte bu değişmeden sorun çözülmeyecektir. Enerji tüketimini toplumsal düzeyde değişikliğe uğratmamız gerekiyor. En başta da toplumsal üretin ve yaşamın yeniden kurulması. Örneğin toplu taşımaların yeniden tasarımı, tüm gereçlerin en tasarruflusunun kullanılması ve enerji olarak fosil yakıt kullanan tüm yakıtların acilen yasaklanması vs. akla geliyor. Mimarideki gelişmeler ile tasarlanan pasif evler (yalıtım sayesinde ısınma için enerji gerekmeyen ev modelleri) vb. örnekler yolumuzu bulmada ve çiğnenmemiş yolda ilerlememizi kolaylaştıracaktır. Enerji konusu yaşadığımız dünyanın dengelerini değiştirecektir. Çelişkiler içerisinde boğulacak olan burjuvazi doğayı hak etmemektedir. Kendi kaderimizi tayin etmemiz için acilen harekete geçmeliyiz. 9

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER Sevgili Tarım Orman Emekçileri, Fotoğraf: Yasemin MİRİK Merhaba Dostlar / Hamit KURT...1 Tarım Ekonomisi ve Kapitalizmle Mücadele / Özkan YORGUN...2 Sendikal Hareketin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İşçinin balyozu inmedikçe! Bir velinin mektubu:

İşçinin balyozu inmedikçe! Bir velinin mektubu: Şu yalan dünya AKP onyılı bitirdi. Bu dönemde burjuvazinin hareket kabiliyeti arttı, bilginin, paranın, metaların, işgücünün yaprak gibi oradan oraya savrulduğu, hızın olağanüstü arttığı bir gündemi yaşadık.

Detaylı

Yıllardır tartışmaları devam

Yıllardır tartışmaları devam Ankara göçüyor İnönü Bulvarı nda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan metro göçüğü sonrası Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde de üç farklı noktada göçük oluştu.12 Kadının bedeni kimin kararı? Başbakan

Detaylı

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist

Seçimler ve Parlamentonun Solu. Erkan Altun Yoldaş Ölümsüzdür! işçi demokrasisi. yaşasın. sosyalist Seçimler ve Parlamentonun Solu AKP sınıra dayanmıştır ve bundan sonrasını eskiden olduğu gibi sürdüremeyecek durumdadır. Ekonomi, dış ilişkiler, siyasal ve toplumsal çelişkiler, toplam tablo AKP nin geriye

Detaylı

GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR!

GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR! Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 158 *Mart 2011 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ, ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR! GELECEKSİZSİNİZ ODTÜ TAHRİR ORTADOĞU HALKLARININ IŞIK SAÇAN İSYANI!

Detaylı

Yeni bir toplumun tarihinin ilk

Yeni bir toplumun tarihinin ilk Yeni bir toplumun tarihinin ilk» 8-9» 3 21. yüzyıla ayaklanmalarla girildi 21.yüzyıla ayaklanmalar ile girilmesine rağmen henüz işçi sınıfı iktidarı kurulamamıştır. Bir kez daha işçi sınıfının önder olmadığı

Detaylı

2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu getirildi. Devletin istihdam ettiği işçiler için de 657 sayılı Devlet Memurları

2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu getirildi. Devletin istihdam ettiği işçiler için de 657 sayılı Devlet Memurları CHP, artık stratejik açıdan atıl bir konumdan, burjuva siyasetin güçlendirilmesinin bir aracı olmaya geçiş yapmaktadır. CHP işçi sınıfının komünist partisinin olmadığı bugünkü koşullarda, tutturduğu yoksulcu

Detaylı

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 Mayıs günlerindeyiz. AKP ve yandaş medya 1 Mayıs a yönelik provokasyonlarına başladı. AKP güdümündeki medya kanallarında bir süredir özelliklede Birleşik HAZİRAN

Detaylı

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org

İçindekiler. İletişim: Web. www.sözveeylem.org İçindekiler - Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler...1 - Toplumsal ve Siyasal Gündem den,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...7 - Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can...17

Detaylı

mokrasisi » 15» 12 sosyalist

mokrasisi » 15» 12 sosyalist » 15» 12 sosyalist mokrasisi Örgütsüz işçinin, Türkiyeli işçinin, Kürt işçinin, dünyadaki herhangi bir işçinin, kadını ve erkeğiyle hepimizin içinde çok beklemiş, çok eski bir yer kanıyor. Kapitalist tarihin,

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU Öğrenci Üye Kurultayı 2011 düzenlendi... MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara da İMO Teoman Öztürk Konferans

Detaylı

Bu sömürünün son bulması için bütün işçiler el ele vermeli

Bu sömürünün son bulması için bütün işçiler el ele vermeli İşçi sınıfı Tunus ta bugün sonuçta tarihsel, tarih yapan bir deneyim yaşıyor. Tunus ta iktidar dersinde öldürülen meçhul öğrencileriyle işçi sınıfı ve yoksul emekçiler 21. yüzyılın ilk büyük ayaklanmalarından

Detaylı

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK!

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK! Demokrasiniz sizin olsun! İşçi sınıfı açısından düşman sermaye sınıfıdır. Mevzubahis olan emekçilerin daha iyi bir gelecek ve dünya, insanca yaşam, insanca çalışma koşulları için eylem ve talepleri olunca

Detaylı

Peki bu devrimi kim yaptı? Bizden size oy yok

Peki bu devrimi kim yaptı? Bizden size oy yok Peki bu devrimi kim yaptı?» 14» 10 Sözümüz açık olsun Bizden size oy yok sosy li t sosyalist mokrasisi Amaçları ve vaatleri bizi daha azgın biçimde, daha fazla sömürmek olan, üstüne bir de bu sürgit sömürüyü

Detaylı

Haklı korkuları büyüsün! Çünkü sokaklar bizimdir! fazla esnek ve güvencesiz çalışma! Sayfa 13. Mutki de toplu mezar ve Gerillaya karşı kontrgerilla

Haklı korkuları büyüsün! Çünkü sokaklar bizimdir! fazla esnek ve güvencesiz çalışma! Sayfa 13. Mutki de toplu mezar ve Gerillaya karşı kontrgerilla özgür gelecek Sayı: 02 4-17 Şubat 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Erkek adalet değil, gerçek adalet Muğla nın Fethiye ilçesinde 2007 sayısız kişinin toplu tecavüz ve işkencesine uğrayan ve yargı

Detaylı

mokrasisi En büyük ihtiyacımız: sosyalist

mokrasisi En büyük ihtiyacımız: sosyalist Tekellerin azami sömürüsü ve egemenliğinin olduğu yerde sağlıklı kalabilen bir işçiden, sağlıklı bir toplum ve birey yapısından söz edilemez. Bugün sağlık işçilerinde -ve işçi sınıfının diğer kesimlerinde-

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

Kardeşlik Adında Bir Köprü olsa

Kardeşlik Adında Bir Köprü olsa ozgurgenclikdergisi@gmail.com Fiyat: 1 TL Atılım Gazetesi yle ücretsizdir. Kardeşlik Adında Bir Köprü olsa İki barış mektubu 8 Düşünü Arayan Bir Gençtir ESP 4 ESP Genel Başkanı Fİgen Yüksekdağ la Röportaj

Detaylı

İçindekiler 2 3 5 6 8 9 11 13 14 16

İçindekiler 2 3 5 6 8 9 11 13 14 16 İçindekiler 2 3 5 6 8 9 11 13 14 16 Başyazı Avşar Çelik Önsöz Yerine Öğrenci Konseyi İMO Şubeleri Daha Güçlü Bir Orçun İlhan Öğrenciyim abi.. Avşar Çelik 08 li olmak Sabri İnce İş Güvenliği ve Sağlığı

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu

Sosyal-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu 1 SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ Ziya Gökalp Caddesi Gonca Apartmanı 36/16 Kızılay - ANKARA Tel: 0312 430 17 73 Faks: 0312 432 39 63 web: www.sosyal-is.org.tr e-mail: sosyal-is@sosyal-is.org.tr 2 1.

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor!

Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor! Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor! Susmuyoruz! Örgütleniyoruz! Durduracağız! 25 KASIM da Şiddetin Karanlığına Karşı, Işık Olmak için Alanlardayız! içindekiler 1 Merhaba Canan Çalağan 2 25

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL , t İ ş E z ı s a r pa! m İ t eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL z ı s v Sına! e t İ s r e v İ ün - Lİselİlerİn Sesİ İçindekiler 3 6 Öğrencilerden 8 Karneler 12 Sana

Detaylı

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden Seçim sonuçları: AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden haberler sayfa 5 Nisan 2014 / Sayı:

Detaylı

%XUMXYD LNWLGDU Q. VHQGURPX. UW NDG Q.

%XUMXYD LNWLGDU Q. VHQGURPX. UW NDG Q. AKP Hükümeti, Kürt halkının mücadelesine karşı şovenist olduğu kadar dinci-gerici bir çığırtkanlığa da daha yoğun olarak başvurmaya başladı; son dönemde şovenizm, dinci-gericilik ve erkek egemenciliğinin

Detaylı

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE!

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2015 Fiyatı: 1,00 TL HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE! SOMA KATLİAMI DAVASI BAŞLADI... METAL İŞÇİSİ DİRENİŞE GEÇTİ Tunus Dersleri Güvercin Anıldı DANIŞTAY GREV

Detaylı

İşçilerin Payına Ne Düşüyor?

İşçilerin Payına Ne Düşüyor? Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Ocak 2012 No:46 Bütçe Nereye Gidiyor? İşçilerin Payına Ne Düşüyor? Geride bıraktığımız

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı