Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 EK- ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Dağıtımlı bir sıra tabanlı oun apa zekâsının geliştirilmesi Proje ürütücüsü: Yardımcı araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Şahin Emrah Doç.Dr. İman Askerbeli Yrd.Doç.Dr. Aşe Karaman Öğr.Gör. Bülent Tuğrul Arş.Gör. Yılmaz Ar Proje Numarası: 08A Başlama Tarihi: 0/06/008 Bitiş Tarihi: 0//009 Rapor Tarihi 7/0/00 Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara - 00

2 I. Dağıtımlı bir sıra tabanlı oun apa zekâsının geliştirilmesi Özet Yapa Zekâ YZ) makinelere düşünmei kazandırmaı hedefleen bilim dalıdır. Oun Yapa ZekâsıOYZ) ise makinelere oun onamaı öğretmei hedefleen bilim dalıdır. Projede Modern Yapa ZekânınYZ) temel modelleri, akıllı sistemlerin teorik altapısı ve pratik örnekleri araştırılıştır. Yapa zekânın tarihi, günümüzde geldiği nokta ve bundan sonraki olası gelişme süreci anlatılmıştır. Bunun anı sıra Oun Yapa Zekâsının OYZ) tarihi, gelişimi ve teorisi incelenmiş, domino ounu için bilgisaarda ugulanmıştır. Domino ounu, bilindiği üzere kişi vea 4 kişi tarafından onanan eski bir oundur. Projede ouncudan birinin bilgisaar olduğu tam olarak kodlaştırılmış ve ugulanmıştır. 4 ouncu varken bilgisaarlar bir ağla birleştirilmiş, ounculardan birinin vea bir kaçının makine olacağı durumun teorik altapısı incelenmiştir. Bunun için bulanık mantık kullanılmış, karşıa çıkan teorik sorular için çözüm öntemi üretilmiş ve bu öntem 009 Ekim TOBB ETÜ de gerçekleştirilen. Uluslar arası Fuzz Sistemler konferansında sunulmuştur.

3 Development of Artificial Intelligence for a Distributed Turn-based Game. Abstract Artificial IntelligenceAI) is a branch of science that aims to make machines 'think'. Game Articicial IntelligenceGAI), in particular, is the science of teaching machines how to pla games. In this project, the fundamentals models of AI, and the theoretical foundations and the practical examples of intelligent sstems were investigated. The past, the current and prospective states of AI were discussed. In addition, the theor of GAI was applied on the dominos game. Dominos is a well-known old game plaed with or 4 plaers. The version of the game with two plaers one being controlled b the computer) on a single machine has been full developed as software. For four plaers one or more artificial plaers ) with network support, the game has been designed and is still at development stage. Fuzz logic was used to resolve some theoretical problems that arose in the design. The methodolog was presented at the st International Fuzz Sstems Conference at TOBB ETÜ in October 009.

4 II.Amaç ve kapsam Projenin amacı bir vea ağla bağlı birkaç bilgisaara, sıra tabanlı bir ounu domino oununu) düşünerek onamaı öğretebilen öntemleri araştırmak ve domino ounun bilgisaar kodunu azmaktır. Bu amaçla Microsoft XNA teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji Microsoft tarafından bilgisaar ounlarını geliştirmek ve önetmek için üretilmiştir.

5 III.Materal ve Yöntem A. Zekâ ve Yapa zekâ YZ) Zekâ, bir problemle karşılaştığımızda o problem için çözüm üretebilmemizi sağlaabilen bir etenektir. Problem denince akla mutlaka zor bir soru gelmemelidir, örneğin, su içebilmek için kapalı bir musluğu açmak da basit de olsa bir zekâ işidir. Bu tür bir davranışı en akıllı saabileceğimiz havanlardan bile beklememiz çok zordur. Aslında modern tıp halen düşünmenin ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini çözememiştir. Dolaısıla insan zekâsının tam olarak ne olduğunu, nasıl ölçülebileceğini bilmioruz ama bunu bilmememiz günlük haatımızda karşımıza çıkan üzlerle problemi çözebilmemiz için engel değil. Haatımızı kolalaştırabilen araçlar araba, telefon, televizon, bilgisaar) icat edioruz, bu araçları kullanabilioruz. Bazen satranç, dama, oke vea bilgisaarlardaki strateji ounları gibi ounlar onuoruz ve kazanmaa çalışıoruz. Acaba bu işleri makineler de apabilir mi? 50 ıldan fazladır birçok bilim adamını düşündüren sorulardan biri de şudur: Makineler de insanlar gibi düşünebilirler mi? Makinenin düşünebilme eteneğine apa zekâ denebilir. Yapa zeka üzerine ilk çalışma olarak 943 ılında McCulloch ve Pitts tarafından apılmış Benin Boole cebiri ile modellenmesi çalışması gösterilmektedir. Yapa zekâ kavramı ise bilim adamları tarafından 956 ılında Dartmouth toplantısında kabul edilmiştir. 950 lerden 970 lere kadar olan dönem apa zekâ konusunda büük beklentilerin oluştuğu dönemdir. 950 lerde ilk YZ programları apılmıştır.965 de Robunson mantıksal sonuç çıkarma algoritmasını bulmuştur. 960 ların sonu-970 lerin başında YZ oluşturabilmenin varsaılandan çok daha zor bir iş olduğu fark edilior ve apa sinir ağları çalışmalarından vazgeçilior. 970 lerin sonuna doğru bilgi tabanlı sistemlerin geliştirilmesile Yapa Zeka bir endüstri haline gelior, 986 da Yapa sinir ağları çalışmalarına eniden başlanıor. 987 de Yapa Zeka bir bilim dalı olarak ortaa çıkıor.

6 995 de akıllı sistem ugulamaları, 000 lerde YZ kullanan robotlar haatımıza girior. Yapa zekâda temel aklaşım vardır: -Kuvvetli apa zekâ Makinelerin düşünerek davranış sergilemesi -Zaıf apa zekâ Makinelerin düşünmeden akıllı davranışta bulunması Yapa zekâda 4 temel model vardır: -İnsan gibi düşünen sistemler Bu tür modellerde insan beninin çalışması modellenmektedir. -İnsan gibi davranan modeller Bu tür modellerde insan gibi konuşabilir, insan gibi hareket eder -Rasonel düşünen sistemler Bu modeller mantıksal çıkarımlar apabiliorlar -Rasonel davranan sistemler Bu modeller bir problemle karşılaştıklarında en ugun davranışı sergileen modellerdir B. Oun apa zekâsı Klasik ounlar her zaman apa zekâ araştırmacılarının araştırma konusu olmuştur. Bu tür modellerde genellikle arama ağaçları kullanılmaktadır. Örnek olarak, aşağıdaki ounları gösterelim:. Japonların favori ounu olan Go ounu Go onaan YZ geliştirilmiştir ama ii onaan bir Go ustasını enemeecek bir YZ dir.. Satranç ounu Satranç onaan birçok YZ vardır. IBM Deep Blue 997 de düna satranç şampionu Gar Kasparov u enmiş olsa da halen de mükemmel bir satranç YZ nin var olduğunu sölemek için henüz erkendir. Ticari satranç programlarının büük bir kısmı inelemeli arama ağaçlarını ve ii ouncuların ounlarını kullanmaktadırlar.

7 3. Poker ounu Poker onaan YZ nın eksiği blöf olaıdır. İnsanların kolalıkla apabildiği blöfü makineler apamamaktadır. Günümüzde var olan üksek teknoloji bilgisaar ounlarını hızlı bir biçimde geliştirmektedir. Yalnız artık sadece görsellik üzerine gelişme eterli olmamaktadır. Ounların kalitesini artık kullanılan YZ ler belirlemektedir. Bu nedenle de firmalar YZ geliştirilmesine de para harcamak zorundalar. Buna rağmen ine de bu konuda şöle bir çelişki vardır. Aslında YZ konusunda akademik araştırmalar, ani ounların teorik altapısı, şu anda var olan ticari ounların YZ sına göre çok da ileri konumdadır. Bunun nedeni olarak, apa zekaa arılan kanak azlığını; sinir ağlarına şüphe ile aklaşılmasını; geliştirme sürelerinin azlığı; ileri YZ tekniklerinin kola anlaşılabilir olmamasını gösterebiliriz. Ounlarda kullanılan YZ teknikleri aşağıdakilerdir: Sonlu Durum Makineleri Bulanık Durum Makineleri Genetik Algoritmalar Yapa Yaşam Yapa Sinir Ağları Birim Davranışları C. XNA D ve XNA koordinat sistemi Ounun görselliği için XNA D platformu kullanılmıştır. Sol üst nokta XNA koordinat siteminde orijine denk gelmektedir. X ekseni orijinden sağa doğru çıkan bir ışındır. Y ekseni ise orijinden aşağıa doğru çıkan bir ışındır. 0,0) 04,0) 0,768)

8 D. Domino ounu Ounda 8 tane taş vardır. Her taş çizgile arılan kareden oluşmakta ve her karede den 6 a kadar olan ve 6 dahil olmak üzere) saılardan biri noktalarla aşağıdaki gibi azılmıştır. 0 saısı saısı * saısı * * 3 saısı * * * 4 saısı * * * * 5 saısı * * * * * 6 saısı * * * * * * olarak azılmıştır.

9 İki kişilik oun. İlk seferinde her ouncu 7 taş alıor. Oun sıra ile onanıor. Sırası gelen ouncu bu taşlardan birini açarak diğer taşlarla zincir oluşturacak biçimde masanın üzerine kouor. Zincir anı değerdeki karelerin uç uça gelmesile oluşmaktadır. Sırası geldiğinde hamle apamaan ouncu dağıtılmaan 4 taştan ikisini alıor. Taşlarını ilk bitiren ouncu, rakibinin elinde kalan taşların içeriklerinin toplamı kadar kazanıor. Dört kişilik oun. Tüm taşlar bir masa etrafında oturan 4 kişi arasında eşit palaştırılıor. Karşılıklı oturan kişiler bu ounda ortak oluorlar. Ouncular ine de taşları sırala masaa masadaki taşlarla uç uca zincir oluşturacak biçimde bırakıorlar. Sırası geldiğinde ugun taşı olmaan sırasını kabedior. Ortaklardan biri taşlarının tümünü masaa bıraktığında ounu kazanıorlar ve kazançları rakiplerinin elinde kalan taşların içeriklerinin toplamı kadar oluor. Bir ouncunun taşları bitmeden hiçbir ouncunun koacak taşı kalmazsa bu defa tüm eller açılıor ve elinde toplam içeriği en az olan ortaklar rakiplerinin ellerinde kalan taşların toplam içeriği kadar kazanıorlar.

10 Domino ounu, satranç ounu kadar olmasa da bir zeka ounudur ama anı zamanda satrançtan farklı olarak belirsizlikler içermektedir. Ouncu hamle aparken kendi elindeki ve erdeki taşları görüor. Bunun dışında ouncu erdeki taşların hangisinin kimin koduğunu aklında tutarak bu bilgile ortağının ve rakiplerinin ellerindeki taşları tahmin etmek zorundadır. Bu da ouna bir belirsiklik katmaktadır. Belirsizlikler 3 farklı öntemle modellenebilirler.. Rastlantısal olarak, ani olasılık teorisinin ardımıla. Bulanık manıkla 3. Aralılar teorsisinin ardımıla Bu projede biz bulanık mantık kullandık.

11 IV. Analiz ve Bulgular A.Teorik alt apı çalışması Ounda YZ belli bir anlamda en iisini seçebilmek zorundadır. Belirsizlik ortamında en iinin ne olduğunu tanımlamak gerekmektedir. Domino öle bir oundur ki bu ounu en ii onaabilen bir insanın da kazanmasını garantileebilmesi zordur. Ounun sonucu insanın bu ounu nasıl onaması dışında taşların dağılımını da bağlıdır. Dolaısıla bir belirsizlik vardır. Belirsizliğin modellenmesi için bulanık mantık seçilmesinin nedeni şudur: Olasılık teorisi kullanılmış olsadı en ii durumda gelen taşarın durumunda ouncunun kazanması olasılığını hesaplaabilirdik vea ortalama kazancı bulmuş olurduk. Osaki bizim amacımız YZ aratmaktı ani belirsizlik ortamında bilgisaarın karar verebilmesini sağlamaktı. Başka bir deimle bilgisaarın anen bir insan gibi davranmasını sağlamaa çalıştık. Belirsizlik ortamında karar vermee çalışan insan da kendisi için en iisini seçmee çalışıor ama ne azık ki en iinin ne olduğunu tam olarak bilemior. Bu çalışmalar bizi bulanık fonksionların tanımına, sürekliliğine ve özellikle çok değişkenli bulanık fonksionların analizine çıkardı. Bulanık kümeler teorisi ilk defa Zadeh tarafından 965 de ortaa atılmış, bu gün çok popüler bir teori olsa da ilk ıllar bilim insanları tarafından fazla rağbet görmemiştir. Teknolojinin gelişmesi ile bulanık mantık belirsizliklerin modellenmesi için daha çok kullanılmaa başlamıştır ama her model matematik altapı gerektirmektedir. Ne azık ki bulanık kümeler teorisinin ugulamada olduğu kadar oturuşmuş bir matematiksel teorisi bulunmamaktadır. Projede bu altapı üzerine araştırmalar apılmıştır. Araştırma sonuçlarından biri olan A novel approach to definition of fuzz functions makalesi Communications dergisinde aın için kabul edilmiştir.[0]

12 B. Bulanık koordinatlar Bulanık saıların en populeri üçgensel bulanık saılardır. Bu saılar, = a, b, c) ile gösterilir ve bu saıların üelik fonksionları aşağıdaki gibi tanımlanır: x a, a x b b a µ x) = x c, b x c b c Burada b a, b c. a reel saısını a, a, a) üçgensel bulanık saı olarak düşünebiliriz. Verilen [ 0,] α olabilirliği için = a, b, c) üçgensel saısının α kesiti sırasıla L α) = a+ α b a) ve R α) = c+ α b c) ile hesaplanır. Tanım. = a, b, c) üçgensel saısı verilmiş olsun. cr = b saısına saısının kesin kısmı denir. Aşağıdaki tanımlarda = a, b, c) ve = d, e, f ) üçgensel bulanık saılardır. Tanım. = olması için ancak ve ancak Tanım3. + = a+ d, b+ e, c+ f ) Tanım 4. ka, kb, kc), k 0 k = kc, kb, ka), k< 0 a = d, c= f, b= e olmalıdır. Tanım 5. = + ) Tanım 6. D ve F bulanık kümeler olsun. µ Dx) ve µ F x) sırasıla D ve F kümelerinin üelik fonksionları G= x, ) x D, F, µ x, ) = min µ x), µ )) kümesine D ve F olsu { G D F } kümelerinin kartezen çarpımı denir ve G= D F ile gösterilir. = a, b, c ) ve = a, b, c ) bulanık üçgensel saılar verilmiş olsun. x x x x Köşeleri A, ) ax a, A, ) ax c, A, ) 3 cx c, A, ) 4 cx a olan A A A3 A 4 dikdörtgeni XY koordinat sisteminde, = a, b, c ) ve = a, b, c ) bulanık saılar x x x x ikilisini ifade etmektedir. Bu dikdörtgenin B b, b ) noktası, derecesi olan noktaa karşılık gelmektedir. B bx, b ) noktasına A A A3 A 4 dikdörtgeninin kesin merkezi dielim ve S B ) ile gösterelim. XY koordinat sisteminde her x

13 = a, b, c ), = a, b, c ) ) ikilisi için sadece bir tane S B) dikdörtgeni vardır x x x x ve tam tersi her S B ) dikdörtgeni sadece bir tane = a, b, c ), = a, b, c ) ) bulanık üçgen saı ikilisi belirlemektedir. Bu x x x x nedenle S B) dikdörtgenine koordinatları, ) olan bulanık dikdörtgennokta) dielim ve S %, ) ile gösterelim. x x x e S % in apsisi ve e ordinatı denir. C. Bulanık Fonksionlar Bulanık üçgensel saılar kümesini E ile gösterelim. We call function, defined in ~ ~ A E kümesinden B E kümesine bulanık ~ f fonsionunu tanımlaalım ve ~ = ~ f ~ x) ile gösterelim. Örnek. üçgensel saıdır. ~ ~ f ~ x ~ ~ ) = x + b bulanık fonksion olsun. Burada b =,,3 ) verilen Genel durumda, k verilen reel saı ve b ~ verilen üçgensel saı ise ~ ~ f ~ x) = kx ~ + b ) bulanık fonksiondur. Koordinat sisteminde ~ x, ~ ) ikilisine karşılık gelen ~ S ~ x, ~ ) dikdörtgenlerinin geometric eri ~ f bulanık fonksionlarının grafiğidir, burada ~ ~ ~ ~ = f x) dir. S ~ x, ~ ) dikdörtgenlerinin kesin merkezlerinin geometrik erine bulanık fonksionun ana örüngesi denir. Not edelim ki ana örünge klasik anlamda bulanık fonksion olmak zorunda değil.. Bunu aşağıdaki örnekte görebiliriz. ~ ~ =,3,4),,3,5) B =,3,5),,4,6) bulanık saılar kümeleri olsun. Örnek. A { } ve { } ~ ~ ~ f : A B fonksionunu ~ f,3,4)) =,3,5) ~ f,3,5)) =,4,6) ile tanımlaalım. Bu durumda f ~ fonksonun grafiği aşağiki dibidir:

14 x Şekil Göründüğü gibi bu örnekte ana örünge { 3,3),3,4) } tanımlamamktadır. bir fonksion Tanım 7. Eğer = a, b, c ) ve = a, b, c) üçgensel saıları için a a, b b, c c koşullarının üçü de sağlanıorsa ve üçgensel saılarına ciddi farklı üçgensel saılar denir A ~ kümesi ciddi farklı üçgensel saılar kümesi olsun. Şimdi A ~ kümesinde tanımlı bulanık fonksionların ana örüngesi de bir fonksion olacaktır. E E kümesinde tanımlı d fonksionu aşağıdaki gibi tanımlaalım: Tanım 8. = a, b, ) ve = a, b, ) üçgensel saıları için,, ) c d = a a + b b + c c Önerme. d, ) metrik bir fonsiondur. c İspat d, ) 0 ve d, ) = 0 doğru ise = olduğu açıktır. Kolalıkla d, ) = d, ) olduğunu görebiliriz. = a, b, ), = a, b, ) ve = a, b, ) c olsun. Buradan, 3) c d = a a + b b + c c a c3 a + a a3 + b b + b b3 + c c + c c3 = d, ) + d, 3)

15 Tanım 9. A ~ kümesi ciddi farklı üçgensel saılar kümesi olsun. Aşağıdaki işaretlemei kullanalım: = { = % }, a = sup { a a, b, c) = A % } a inf a a, b, c) A = { = % }, b = sup { b a, b, c) = A % } b inf b a, b, c) A = { = % }, c = sup { c a, b, c) = A % } c inf c a, b, c) A Eğer her a a, a ), b b, b ) ve c c, c ) için = a, b, c) A ~ ise A ~ kümesine sıkı bulanık küme denir. Tanım 0. A ~ ve B ~ bulanık üçgensel saılar kümesi olsun. A ~ kümesi sıkı bulanık küme ve ~ f : A ~ B ~ bulanık fonksion olsun. A ~ alalım. Eğer her ε > 0 için öle bir δ > 0 varsa ki d, ) < δ koşulunu sağlaan her üçgensel saısı için ~ d ~ f ), f )) <ε eşitsizliğinin doğru oluor, ~ f fonksionuna için sürekli fonksion denir. Eğer ~ f fonksionu her A ~, için sürekli ise f~ fonksionu A ~ kümesinde süreklidir denir. Önerme. A ~ kümesinde sürekli f ~ fonksionunun ana örüngesi de sürekli fonksiondur. Bu önermenin ispatı [] de verilmiştir. Önerme e gore sürekli f ~ fonksionu aşağıdaki gibi açıklanabilir: Sürekli bir ana örünge üzerinde sürekli hareket eden dikdörtgenler vardırşekil.). Şekil. x

16 Örneğin, ana örüngesi aşağıdaki şekil3 de verilen f ~ fonksionu için ~ f 4,5,6))=4,6,8) olsun. Şekil.3) Şekil x Şekil 3 den görüldüğü gibi 0,5 olabilirlikli x= 4, 5 için ~ f fonksionu [4,8] aralığından çeşitli olabilirlikte değer almaktadır. Örneğin, ~ f 4,5;0,5) = 4;0 ~ f 4,5;0,5) = 5;0,5 ~ f 4,5;0,5) = 6; ~ f 4,5;0,5) = 7;0,5 ~ f 4,5;0,5) = 8;0

17 D.Domino ounu Yapa zekâ algoritması Giriş verileri: Hamle sırası geldiğinde elindeki taşlar ve masada açılmış taşlar Oun stratejisi: i. hamlede bilgisaar fi) bulanık fonksionun değerlerini ve olabilirliklerini değerlendirir. Olabilirliği en üksek olan ama elindeki toplam değeri minimize edecek taşı onar

18 V. Sonuç ve Öneriler Proje sonucunda aşağıdakiler apılmıştır:. Domino onaan apa zekâ tasarımı. Bulanık mantığa daalı apa zekâ modeli 3. Teorik altapı çalışmaları 4. kişilik domino ounun tasarımı ve kodlaştırılması 5. kişilik domino ounun görsel sunumu 6. 4 kişilik ounun tasarımı ve kodlaştırılması Projede araştırılan konu çok kapsamlıdır ve daha arıntılı araştırılabilmesi için daha büük bütçe, zaman ve uzmanlaşmış kişilerin güç birliği gerekmektedir.. Dünada oun apa zekası üretmee çalışan bir çok merkezler vardır ama bu merkezlerde teorik araştırmalardan daha çok pratik işlemler apılmaktadır. Örneğin, oun onaabilen robotlar üretilior. Doğal olarak robotun ounu en ii onaabilmesi hedeflenmektedir ama ilk aşamada robotun en ii şekilde onaabilmesinden daha çok herhangi bir şekilde onaabilmesi sağlanmaktadır. Gelecekte, üniversitemizde bilgisaar mühendisliği bölümünün gelişmesi ve genişlemesile apa zekâ grubu oluşturulabilir. Bu bağlamda bu proje ilk adım olarak değerlendirilebilir

19 VI. Kanaklar [] Zadeh L.A., Inf. Control 8 965) []Sugeno M.,Yasukawa T, IEEE Transactions on Fuzz Sstems ), 993) 7 3 [3] Takagi T., Sugeno M., IEEE Trans. Sst. Man Cbern. SMC-5 )985) 6 3. [4] Tanaka H., Fuzz Sets Sst. 4 99) [5] Mamdani E.H., Assilian S, in: Mamdani E.H., Gains B.R. Eds.), Fuzz Reasoning and Its Applications, Academic Press, New York, 98, pp [6] Türkşen I.B., Applied Soft Computing 8 008) [7] Demirci M., Fuzz Sets Sst ) [8] Sasaki M., Fuzz sets and sstems 55993),95-30 [9]Şahin Emrah, Iman Askerzade Fuzz Extreme of the Multivariable Crisp Functions Defined on Fuzz Domain,Proceedings. pp st International Fuzz Sstems Smposium FUZZYSS'09) [0] Şahin Emrah Amrahov, İ.N.Askerzade A novel approach to definition of fuzz functions Communications,Vol 59, issue,00 [] Luger, George; Stubblefield, William 004). Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving 5th ed.). The Benjamin/Cummings Publishing Compan, Inc.. ISBN [] Nilsson, Nils 998). Artificial Intelligence: A New Snthesis. Morgan Kaufmann Publishers. ISBN [3] Russell, Stuart J.; Norvig, Peter 003), Artificial Intelligence: A Modern Approach nd ed.), Upper Saddle River, New Jerse: Prentice Hall, ISBN [4] Poole, David; Mackworth, Alan; Goebel, Rand 998). Computational Intelligence: A Logical Approach. New York: Oxford Universit Press. [5] Winston, Patrick Henr 984). Artificial Intelligence. Reading, Massachusetts: Addison-Wesle. ISBN

20 VII. Ekler A. Mali Bilanço ve Açıklamaları Bütçe kodu Ödenek adı Gelir miktarı Gider miktarı Proje Bütçesi Proje No 08A G-03- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları A G-03-3 Yolluklar A G-03-5 Hizmet Alımları Menkul Mal, Garimaddi Hak Alımları, 08A G-03-7 Bakım ve Onarım Toplam B. Makine ve Teçhizatın konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar Proje kapsamında harcanan lira ile alınan bilgisaar ve azıcı Bilgisaar Mühendisliği bölümünde proje öneticisi Şahin Emrah ın odasında ve kullanımındadır. İleride de bilimsel araştırma amacıla kullanılması düşünülmektedir.

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

İŞLEM OYUNUNUN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİMÜLASYONU

İŞLEM OYUNUNUN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİMÜLASYONU ECHİNACEA PALLİDA NIN KÖKLERİNDEKİ BİLEŞİKLERİN İZOLASYONU YAPI TAYİNİ ve AKTİVİTE TESTLERİ Bayram AKDULUM Yüksek Lisans Semineri Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Ramazan ERENLER 2010 İŞLEM OYUNUNUN YAPAY

Detaylı

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AKUSTİK TİTREŞİMLER İLE OLUŞTURULAN İKİNCİ MERTEBE GİRDAPLARIN KAPALI BİR ORTAM İÇERİSİNDEKİ ISI AKTARIMINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 3 CİLT SYI (63-7) BULNIK MNTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULNMSI rş. Grv. Emre KIYK nadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Y.O., Eskişehir ekiyak@anadolu.edu.tr

Detaylı

HĠBRĠT RADYAL TABANLI FONKSĠYON AĞLARI ĠLE DEĞĠġKEN SEÇĠMĠ VE TAHMĠNLEME: MENKUL KIYMET YATIRIM KARARLARINA ĠLĠġKĠN BĠR UYGULAMA

HĠBRĠT RADYAL TABANLI FONKSĠYON AĞLARI ĠLE DEĞĠġKEN SEÇĠMĠ VE TAHMĠNLEME: MENKUL KIYMET YATIRIM KARARLARINA ĠLĠġKĠN BĠR UYGULAMA T.C. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Doktora Tezi HĠBRĠT RADYAL TABANLI FONKSĠYON AĞLARI ĠLE DEĞĠġKEN SEÇĠMĠ VE TAHMĠNLEME: MENKUL KIYMET

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

İki Eksenli Bir Helikopter Düzeneği İçin Bulanık Kontrolör Tasarımı

İki Eksenli Bir Helikopter Düzeneği İçin Bulanık Kontrolör Tasarımı İki Eksenli Bir Helikoter Düzeneği İçin Bulanık Kontrolör Tasarımı Yusuf Buğda, Mehmet Önder Efe, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara {bugda, onderefe}@etu.edu.tr

Detaylı

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 1, 7-14, 2009 Vol 24, No 1, 7-14, 2009 YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Turan GÜNEŞ

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

YAPAY ZEKA. Harun PİRİM *

YAPAY ZEKA. Harun PİRİM * 81 YAPAY ZEKA Harun PİRİM * 1. GİRİŞ Yapay Zeka kavramı ilk duyuşta ister akademisyen, öğretmen, öğrenci olsun ister işadamı olsun birçok kişi üzerinde merak uyandırmaktadır. Neden olduğu sorulacak olursa,

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KISITLAR TEORİSİ YÜKSEKLİSANS TEZİ. Onur GÜRGEN. Anabilim Dalı: İşletme

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KISITLAR TEORİSİ YÜKSEKLİSANS TEZİ. Onur GÜRGEN. Anabilim Dalı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KISITLAR TEORİSİ YÜKSEKLİSANS TEZİ Onur GÜRGEN Anabilim Dalı: İşletme Programı: Kalite ve Üretim Yönetimi NİSAN 2007 T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sigma 29, 156-169, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi AUTOMATIC TAG CLOUD GENERATION FROM TURKISH CONTENTS

Sigma 29, 156-169, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi AUTOMATIC TAG CLOUD GENERATION FROM TURKISH CONTENTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 156-169, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi AUTOMATIC TAG CLOUD GENERATION FROM TURKISH CONTENTS Serdar

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KATI YAKITLI BUHAR KAZANININ BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE TAM OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmaı Unutmaınız. Soru

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME İÇİN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME İÇİN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 837-849 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME İÇİN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM GERÇEKLEŞTİRİMİ IMPLEMENTATION OF A FUZZY EXPERT SYSTEM

Detaylı

Motorlu Taşıt Arızalarının Belirlenmesinde Uzman Sistem Yaklaşımı

Motorlu Taşıt Arızalarının Belirlenmesinde Uzman Sistem Yaklaşımı Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) 2009 (3) 11-24 Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) 2009 (3) 11-24 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-405X Makale

Detaylı

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Detaylı

ÖMÜR YILDIZ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÖMÜR YILDIZ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ DÖVİZ KURU TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI ÖMÜR YILDIZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Eskişehir Temmuz,

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETİMİ NDE ELEKTRONİK TABLOLAR IN KULLANIMI USING SPREADSHEETS IN MATHEMATICS TEACHING

MATEMATİK ÖĞRETİMİ NDE ELEKTRONİK TABLOLAR IN KULLANIMI USING SPREADSHEETS IN MATHEMATICS TEACHING Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:003 () Sayı:14 113 MATEMATİK ÖĞRETİMİ NDE ELEKTRONİK TABLOLAR IN KULLANIMI Dr. Yüksel DEDE * Prof. Dr. Ziya ARGÜN ** ÖZET Elektronik tablolar (spreadsheets),

Detaylı

A Formal Approach to Discovery in Very Large Databases

A Formal Approach to Discovery in Very Large Databases Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım Kısım I: Eşleştirme Sorguları ve Algoritmalar A Formal Approach to Discovery in Very Large Databases Part I : Association Queries and Algorithms Hayri

Detaylı

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER

YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER YAPAY ZEKA UZMAN SİSTEMLER İÇİNDEKİLER 1. Yapay Zeka 1.1.Yapay Zeka Kavramı 1.2.Yapay Zeka Bileşenleri 1.3.Tarihsel Gelişim 2. Uzman Sistemler 2.1.Uzman Sistem Kavramı 2.2.Uzman Sistem Yapısı 2.3.Uzman

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract Emel ve Taşkın, Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları 129 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 129-152 GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 221-247

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 221-247 221 TÜREV KONUSUNDA UYGULANAN MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÖZ- DÜZENLEME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF MATHEMATICAL MODELLING METHOD ON SECONDARY

Detaylı