prospectus tanıtıcı broşür South East European University

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "prospectus tanıtıcı broşür South East European University"

Transkript

1 propectu tnıtıcı ure! t u F our Y Acce broşür South Et Europen Univerity

2 South Et Europen Univerity Content İçindekiler A Mege from the Rector The Republic of Mcedoni Tetovo - A City of Eduction, Youth nd Inpirtion SEEU Hitory Studie t the South Et Europen Univerity (SEEU) Firt Cycle Studie (Undergrdute) Accredittion Computer Center Informtion Technology Infrtructure MySEEU Electronic Teching- Libri (libri.eeu.edu.mk) Librry Student Accommodtion (Dormitorie) Fcilitie nd Recretion Activitie Student Enrollment- How to Apply? Interntionl Student Eligibility nd Criteri for Entrnce Tuition fee Tetimonil Rektörden bir mej Mkedony Cumhuriyeti Eğitim, Gençlik ve İlhm şehri: Tetovo (Klkndelen) SEEU nun Trihi Güney Doğu Avrup Üniveriteinde (SEEU) okumk Lin Eğitimi Akredityon Bilgiyr Merkezi Bilgi Teknolojii Altypıı MySEEU Elektronik Eğitim- Libri (libri.eeu.edu.mk) Librry Öğrencilerin Konklnmı (Yurtlr) Teiler ver Rekreyon Aktiviteleri Öğrenci Kyıt- Nıl bşvurckınız? Ululrrı Öğrencilerin Girişi için Uygunluk ve Kriterler Öğrenim ücretleri Refernlr -- 18

3 3 Acce Your Future! A Mege from the Rector Rektörden bir mej Der Propective Interntionl Student, Chooing the South Et Europen Univerity (SEEU) nd one of it cdemic progrm will be one further tep towrd building your creer nd peronlity ligned with the ltet trend in Europen higher eduction. SEEU reflect interntionlim t it core. A you will find in thi propectu, SEEU w founded by it interntionl tkeholder, enuring n interntionl pproch to teching nd lerning. SEEU i Bologn complint, n ocite member of the Europen Univerity Aocition (EUA), member of the Interntionl Univerity Council (IUC), nd n ctive prticipnt in Europen nd other interntionl project. SEEU continue to bring highly qulified interntionl tff in it clroom. From the Univerity Bord Preident to young, enthuitic, techer, our tff mke your ty in Tetovo worthwhile. Moreover, SEEU h the only integrted cmpu in the region, giving you mple time to ttend cle, conduct reerch in the centrl librry, nd enjoy the green urrounding within the Eco-Cmpu inititive. Our cdemic progrm in the Englih lnguge re tilored nd peronlized progrm with dvnced lerning outcome (bed on blnced focu of knowledge, kill, nd competencie) nd on-line progrm upported by informtion nd lerning mngement ytem t SEEU. You re welcome to join u. Prof. Dr. Zmir Dik Rector Sevgili öğrenci dylrımız, Güney Doğu Avrup Üniveritei (SEEU) ve kdemik progrmlrımızdn birini eçmek, Avrup Yükek Öğretimindeki on trendler ile uyumlu olrk kriyer ve kişiliğinizin ypılmın doğru bir dım olcktır. SEEU, özünde enternyonlizmi ynıtmktdır. Bu tnıtıcı broşürde bulcğınız gibi, SEEU öğretme ve öğrenme için ululrrı bir yklşım ğlyn, ululrrı pydşlr trfındn kurulmuştur. SEEU Bologn uyumludur ve Avrup Üniveriteler Birliği (EUA) üyeidir. Ayrıc Ululrrı Üniverite Koneyi üyei olmkl birlikte Avrup ve diğer ululrrı projelerde ktif bir ktılımcıdır. SEEU kendi ınıflrınd yükek nitelikli ululrrı peronel getirmeye devm etmektedir. Üniverite Yönetim Kurulu Bşknındn bşt olmk üzere, genç, heveli öğretmenlerine kdr tüm peronelimiz Tetovo d (Klkndelen) kldığınız üreyi değerli kılmktdır. Dhı, bölgede tek entegre kmpüü oln üniverite SEEU dir. Zmnınızı, derlere ktılrk, merkezi kütüphnede rştırm yprk ve Eko-Kmpü girişimini çevreleyen yemyeşil lnın tdını çıkrrk geçirebiliriniz. İngilizce dilindeki kdemik progrmlrımız ileri öğrenim tekniklerine, (bilgi, beceri ve yeteneklere dynmış ve dengelenmiş odklnm) ve SEEU de bilgi ve öğrenmeyi yönetim itemleri trfındn detekleyen on line progrmlr göre dpte edilmiş ve kişielleştirilmiştir. Bize ktılmnızı bekliyoruz. Prof. Dr. Zmir Dik Rektör

4 4 South Et Europen Univerity f co i l b u ep R e h T i n o d Mce f rt o e he with h t ntry ed in loct mll cou oni w i d ce ni tively Mce nden l cedo f M d i re bitnt. d indepe ndidte o c i h n bl ive Repu Europe million in nd rece oni i c ner t A The d i o e. v c E w p i t wy l South ximtely er Yugo of 2005, M emberh e hour bu. m n m o r r r o y ) e b pp f the fo ecemb ion (EU thn wy o prt 1. Since D open Un pje i le 12 hour 9 r in 19 ry for Eu rkey, Sko nd only try, t u coun nic coun bor to T y plne l r u t h b l t neigh Itnbul lti-cu.2% e d mu nin, 25 n from c o. hni ced nicitie lti-et c M h mu of ethni other et i d % i n.2 n 64 do k, Mce ented by thnic Tur e e r % p 4 re in, Albn y n o d Mke uriyeti Cumh nde klbi ük n ı n üç p Avru hip k ony u ğ o d y D ın nüfu ke rlık Güne k n M riyeti ilyon y rçı ol 05 yılı A ğine u h Cum şık iki m nın bir p mıştır. 20 AB) üyeli rk, ( dony l y Mke lır ve yk Yugolv ını kzn p Birliği şuu ol lıkt m i ğ u ı r o k l z v k r z ı E A u k dır. ye kedir. ir ğım ony t t l ın b bir ü yılınd b, Mked e ye yk ece 12 ulunmk n d y b i 1 k 9 y r e 9 ü d 1 n bu büle efe dir. T yınd bir ülke l dn oto z bir m ny, u kedo ürk nb tten dy t İ M p oln nik T Ükü kl bir hip ut, 4% et ç u e r tü v ve e kül k Arn rup v.2% etni dır. g k i l etn kedon, 25 oluşmkt n fz Birde etnik M ruplrdn 64.2% er etnik g ğ ve di

5 5 Tetovo - A City of Eduction, Youth nd Inpirtion Tetovo i one of the lrget citie of Mcedoni, outide it cpitl city of Skopje nd i locted in the Northwetern prt of the country, djcent to the Shr Mountin (Mlet e Shrrit), the highet nd bigget mountin re in Mcedoni. Tetovo h emi-continentl climte, emphizing ll four eon, including, wrm ummer nd nowy winter. Tetovo popultion i over 100,000 of whom the mjority i inhbited by ethnic Albnin, while mller number of inhbitnt re ethnic Mcedonin, nd ethnic Turk. Tetovo h lwy been city on the move center nd i true tudent city, conidering tht it i home to two Univeritie nd mny high chool nd voctionl chool in Mcedoni. Conequently, vriou culturl, port nd extr-curriculr ctivitie re preent, reponding to the increingly need of youth nd tudent. Tetovo i city of theter, muic, nd hitory, city idel for kiing, deliciou cuiine nd confectionery. Experience Tetovo nd Mcedoni for yourelf! Eğitim, Gençlik ve İlhm şehri: Tetovo (Klkndelen) Tetovo (Klkndelen) Mkedony nın en büyük şehirlerden biridir, bşkent Üküp ün birz dışınd ülkenin Kuzeybtı kımınd yer lır, Mkedony nın en yükek ve en büyük Şr Dğlrı (Mlet e Shrrit) bölgeine bitişiktir. Tetovo ıck yzlr ve krlı kış dhil olmk üzere dört mevimi de yşyn yrı krl bir iklime hiptir. Tetovo nun nüfuu 100,000 in üzerindedir, çoğunluğu etnik Arnvutlrın, dh z yıd etnik Mkedonlrın ve etnik Türklerin yşdığı bir yerdir. Dim hreket merkezli bir şehir oln Tetovo, iki Üniverite, çok yıd lie ve Mkedony d melek okullrın yuvı olmı göz önünde bulundurulduğund gerçek bir öğrenci kentidir. Dolyııyl, gitgide rtn gençlerin ve öğrencilerin ihtiyçlrını krşılyn çeşitli kültürel, por ve müfredt dışı fliyetler mevcuttur. Tiytro, müzik, trih ve kyk için mükemmel bir şehir oln Tetovo yrıc lezzetli mutfğı ve ttlılrıyl ünlüdür. Kendinize bir iyilik ypın; Tetovo ve Mkedony yı mutlk tecrübe edin! ture! r Fu Acce You

6 South Et Europen Univerity 6 SEEU Hitory In pring of 2000, the Orgniztion for Security nd Coopertion in Europe (OSCE) High Commiioner for Ntionl Minoritie initited dicuion for the etblihment of new univerity in the Republic of Mcedoni, which w upported by interntionl donor. With n mendment to the Lw on Higher Eduction by the Prliment of the Republic of Mcedoni, llowing the founding of univeritie not relted to the tte nd upporting higher eduction in the Albnin lnguge, the South Et Europen Univerity (SEEU) w etblihed. In lte 2000, OSCE High Commiioner trted the plnning of the Univerity. Contruction work trted in Mrch 2001, nd SEEU w opened ix month lter. In November 2002, the number of tudent w 2250, nd in October 2003, the number of tudent w SEEU i now in it tenth yer of opertion with unique ttu privte-public, not-for-profit univerity with more thn 7000 tudent nd 5650 grdute. From it cretion, SEEU w finncilly upported by the following Government/Agencie: (i) the United Stte Government, vi the United Stte Agency for Interntionl Development or USAID, (ii) the member Stte of the Europen Union (EU) vi the Europen Commiion nd vriou member Stte of the OSCE, nd (iii) the Government of the Republic of Mcedoni. Finncil contribution nd in-kind contribution for the development of SEEU cme motly from U.S. nd Europen chnnel, whilt the Mcedonin government donted the 20 hectre lnd on which the SEEU cmpu i locted. For thee reon, SEEU h pecil ttu of privte-public, not-for-profit, conidering tht the fund ued for the initil development cme from Americn nd Europen txpyer. From opening it cmpu in Tetovo in October 2001, SEEU i now regrded model for multi-ethnic, multi-lingul higher eduction in South Et Europe. SEEU h ft mtured into vible intitution; ucceeding in very hort period of time in etblihing itelf qulity-led nd finncilly utinble univerity. Moreover, it h ucceeded in combining the bet of Europen nd US experience, nd h continued to benefit from cdemic collbortion ponored by the EU Commiion nd USAID, mong other donor. It benefit from cholrhip upport provided by The Netherlnd nd The Open Society Intitute SEEU im to be recognized loclly, ntionlly nd interntionlly univerity tht deliver innovtive nd excellent teching nd reerch relevnt to Mcedoni nd the region, to become the firt third genertion univerity in the region.

7 7 Acce Your Future! SEEU nun Trihi 2000 yılının ilkbhrınd, Avrup Güvenlik ve İşbirliği Teşkiltı (AGİT) Yükek Komieri Ulul Azınlıklr için ululrrı bğışçılr trfındn deteklenen Mkedony Cumhuriyeti nde yeni bir üniverite kurulmı için trtışmlrı bşlttı. Mkedony Prlmentou, Yükek Öğretim Knununun, devlete bğlı olmyn ve Arnvutç Dilinde yükeköğretimi detekleyen üniveritelerin kurulmın izin veren bir yını değiştirerek, Güney Doğu Avrup Üniveritei (SEEU) kurulmın izin verdi yılın onlrın doğru, AGİT Yükek Komieri Üniverite nin plnlmın bşldı yılının Mrt yınd bşlyn inşt çlışmlrı 6 y ürmüş 2001 Eylül yınd SEEU çılmıştır. Öğrenci yıı Kım 2002 de 2250 iken 2003 yılın Ekim yınd bu yı 3700 olmuştur. SEEU onuncu yılınd özgün bir ttüyle özel-hlk çık, kâr mcı gütmeyen 7000 den fzl öğrenci ve 5650 mezunlu bir üniveritedir. Kuruluşundn itibren SEEU mli olrk şğıdki Hükümetler/Ajnlr trfındn deteklendi: (i) Birleşik Devletler Hükümeti dın Amerik Birleşik Devletleri Ululrrı Klkınm Ajnı vey USAID rcılıyl, (ii) Avrup Komiyonu ve AGİT in çeşitli üye Devletleri rcılığıyl Avrup Birliği üye ülkeleri (AB), ve (iii) Mkedony Cumhuriyeti Hükümeti. Mli ve SEEU nun geliştirilmei için ynı (nkit olmyn, hizmet vey ml olrk ypıln) ktkılr çoğunlukl ABD ve Avrup knllrındn gelirken Mkedony hükümeti SEEU nun kmpüünün bulunduğu 20 hektr rziyi bğışldı. Bu nedenlerle, SEEU nun ilk geliştirilmei için kullnıln fonlrın Amerik ve Avrup vergi ödeyenlerinden geldiği göz ününde bulundurulrk özel-hlk çık, kâr mcı gütmeyen özel bir ttüü vrdır. Ekim 2001 den Tetov dki kmpü çılışındn bugüne SEEU Güney Doğu Avrup d çok etnikli, çok dilli yükek öğretim için bir model olrk kbul edilir. SEEU hızlı bir şekilde kendi yklrı üzerinde durbilen bir kurum hline gelmiştir; çok kı bir ürede bşrılı bir şekilde kliteli ve mli çıdn koly krşılnbilir bir üniverite hline gelmiştir. Dhı, Avrup ve ABD deneyimlerini birleştirmeyi bşrmıştır, AB Komiyonu ve USAID trfındn deteklenen kdemik işbirliklerinden diğer bğışçılr rınd en iyi yrrlnmy devm etmiştir. Hollnd ve Açık Toplum Entitüü trfındn ğlnn bur deteğinden yrrlnır. SEEU bölgeel, ulul ve ululrrı pltformlrd yenilikçi ve mükemmel öğretim ğlyn ve Mkedony ve çevrei ile ilgili rştırmlr ypmyı detekleyen ilk üçüncü neil üniverite olmyı mçlmktdır.

8 South Et Europen Univerity 8 Studie t the South Et Europen Univerity (SEEU) In it ten yer trdition of ervicing nd cring for it tudent, pplying the mot contemporry method nd trend in teching h given SEEU rnk mong the bet nd mot innovtive univeritie in the region. SEEU h ditinguihed interntionl reputtion for the qulittive teching, giving the tudent ufficient knowledge nd profeionl kill necery to ucceed in the ntionl nd interntionl lbor mrket. SEEU i contemporry higher eduction intitution with qulity proven trck record. Since it founding, SEEU becme model of higher eduction in the region, offering qulittive univerity progrm tht re ccredited ccording to interntionl trend. The im of the univerity i to dpt to the bet Europen prctice of qulity nd lerning, evlution nd reponibility. The univerity develop it tudy progrm nd the mechnim for qulity urnce o tht it cn gurntee the dpttion with the proce of contruction of the Europen Higher Eduction Are nd with other univeritie of the Bologn declrtion. Our univerity offer wide choice of 3 yer tudy progrm, with n option for full-time tudie, but lo ome progrm for ditnce tudie. Firt Cycle Studie (Undergrdute) Our univerity offer wide choice of firt cycle (undergrdute) 3 yer progrm (180 ECTS), with the opportunity of full-time tudie, but h lo progrm of ditnce tudie tht repreent retructurtion of the former prt-time tudie. For detiled decription of the firt cycle tudie, plee viit the web ite of the univerity Accredittion Qulity i t the centre of SEEU teching nd lerning proce. SEEU i ccredited by the Accredittion Bord of Higher Eduction of the Republic of Mcedoni. Wht i more importnt to interntionl tudent nd Turkih tudent in prticulr i tht SEEU i lo ccredited by the Turkih Council on Higher Eduction (Yükeköğretim Kurulu Bşknlığı (YÖK), thu giving Turkih tudent the option of tudying t SEEU.

9 9 Acce Your Future! In the firt ntionl rnking of univeritie in the Republic of Mcedoni, in Februry 2012, SEEU w rnked econd out of nineteen higher eduction intitution ccording to rnking ytem conducted by the Shnghi Jio Tong Univerity in collbortion with the country Minitry of Eduction nd Science. Thi rnking upport SEEU objective of puruing excellence nd equlity in higher eduction. For more detiled informtion on the rnking, plee viit: Güney Doğu Avrup Üniveriteinde (SEEU) okumk Öğrencilerine verdiği değer ve hizmetteki on yıllık geleneğinde, eğitimde en çğdş yöntem ve trendleri kullnmı bölgede en yenilikçi ve en iyi üniveriteleri rınd SEEU ye bir yer kzndırmıştır. SEEU ulul ve ululrrı işgücü piyınd bşrılı olmk için öğrencilerine gereken yeterli bilgi ve meleki becerileri veren nitelikel öğretim dın eçkin bir ululrrı üne hiptir. SEEU klitei performnl iptlnmış çğdş bir yükek öğretim kurumudur. Kurulduğundn beri SEEU, bölgede ululrrı eğilimlere uygun olrk remen tnınmış nitelikli üniverite progrmlrı unn bir yükek öğretim modeli olmuştur. Üniverite nin mcı, klite ve öğrenme, değerlendirme ve orumluluk gibi Avrup nın en iyi uygulmlrını benimemektir. Eğitim progrmlrını ve meknizmlrını Avrup yükek öğretim lnının ve Bologn bildiriiyle diğer üniveritelerin ypılnm üreci dptyonun uygun klite temintıyl geliştirmektedir. Üniveritemiz, 3 yıllık eğitim progrmını hem tm zmnlı eğitim hem de uzk mefe eğitim olrk çeşitli eçenekler şeklinde unmktdır. Lin Eğitimi Üniveritemiz, 3 yıllık eğitim progrmını (180 ECTS) hem tm zmnlı eğitim hem de eki çık öğretimin yeniden ypılndırmını temil eden uzk mefe eğitim olrk çeşitli eçenekler şeklinde unmktdır. Lin eğitiminin yrıntılı tnımlmı için lütfen üniverite nin web iteini ziyret ediniz Akredityon Klite, SEEU nun öğretme ve öğrenme ürecinin merkezinde yer lır. SEEU Mkedony Cumhuriyeti Yükek Öğretim Akredityon Kurulu trfındn kredite edilmiştir. Ululrrı öğrenciler için önem rzeden kredityon özellikle Türk öğrencilere yönelik Yükek Öğretim Kurulu (YÖK) trfındn kredite edilmiştir, böylece Türk öğrencilere SEEU d eğitim görme eçeneği verilmektedir.

10 South Et Europen Univerity 10 Computer Center The univerity offer excellent condition for the uge of computer to upport your tudie. Through two computer center in the univerity cmpu, the univerity enble tudent to hve cce to over 550 computer - equipped with new nd more dvnced progrm, including cce to the Internet through ft connection. The Computer center re open throughout the week, from 8:00 to 22:00, nd Sturdy from t 8:00.m. to 5:00 p.m. Informtion Technology Infrtructure Informtion Technology (IT) i known to brek ditnce, removing time brrier to rech the continent nd to bring people together, touching the key element of how we live nd work. Thi revolution i lo importnt for teching nd i conidered key element for qulity urnce in univeritie. SEEU i the leder in the region regrding the ue of IT nd networking ytem ued in teching, enbling tudent cce to univerity ervice nd informtion bout on-line tudie t ny time. Among the firt in the region, SEEU offer wirele network cce in ll re of the univerity cmpu. Upon regitrtion, ll tudent hve their own electronic ccount, which llow them cce to more ophiticted oftwre from compnie uch Microoft, Sun, Google, nd other more pecilized oftwre ppliction, but lo, cce to electronic lerning reource (libri.eeu.edu.mk), tudent portl (MySEEU - internet nd webmil.

11 11 Acce Your Future! Bilgiyr Merkezi Eğitiminizi deteklemek dın üniveritemiz, bilgiyr kullnımı için mükemmel koşullr unmktdır. Öğrencilerimizin, kmputeki iki bilgiyr merkezinde bulunn toplm 550 nin üzerindeki - hızlı bir bğlntı üzerinden Internet e erişim dhil olmk üzere yeni ve gelişmiş progrmlrl dontılmış- bilgiyr erişimi vrdır. Bilgiyr merkezleri hft içi 8:00-22:00 rı ve Cumrtei 8:00-17:00 rı kullnım çıktır. Bilgi Teknolojii Altypıı Bilgi Teknolojilerinin (BT) kıtlrrı innlrı bir ry getirmek için zmn ve mefe engellerini yşm ve çlışm unurlrımız dokunrk nıl ortdn kldırdığı bilinmektedir. Bu devrim ynı zmnd üniveritelerde öğretimde klitenin ğlnmı için önemli bir unur olrk kbul edilmektedir. SEEU üniverite hizmetleri ve on-line çlışmlr hkkındki bilgilere her n öğrenci erişimi ğlmkt, eğitimde kullnıln BT ve ğ itemlerinin kullnımınd bölgede liderdir. Ayrıc SEEU üniverite kmpüünün tüm lnlrınd kblouz ğ erişimi unmktdır. Kyıt oln tüm öğrenciler, Microoft, Sun, Google gibi gelişmiş yzılımlrın ynı ır diğer özelleştirilmiş yzılım uygulmlrın d kendilerine çıln elektronik hep vıtıyl erişebilmektedirler. Bu hepl yrıc on-line eğitim kynklrı (libri.eeu.edu.mk), öğrenci portlı (MySEEU - http: / / my.eeu.edu.mk), internet ve webmil gibi diğer yzılım uygulmlrındn fydlnm imknı d ğlnmıştır.

12 South Et Europen Univerity 12 MySEEU MySEEU i the univerity portl, which llow tudent cce to wide rnge of ervice, 24 hour dy vi the internet, including ervice nd informtion, for exmple, bout your finncil condition, ttement of grde ttined (trncript), cheduling, the preenttion nd lit of exm, nd much more informtion. The purpoe of MySEEU portl i to crete virtul ociety - plce to tudy, work, cooperte nd hve fun. MySEEU MySEEU, erviler ve bilgilendirme, mli durum (ödemeler), not dökümü (trnkript) ınv duyurulrı ve liteleri gibi bir çok hizmeti 24 t boyunc Internet üzerinden öğrencilerin erişimine unn üniverite portlıdır. MySEEU portlın mcı nl - eğitim görebileceğiniz, çlışcbileceğiniz, işbirliği ypbileceğiniz ve birlikte eğlenebileceğiniz - bir topluluk oluşturmktır. Electronic Teching- Libri (libri.eeu.edu.mk) Electronic teching i n importnt prt of the teching proce t SEEU nd we re committed to it further development. Almot ll ubject re upported by on-line reource through the new ytem Libri (libri.eeu. edu.mk), llowing tudent cce to mteril nd ignment, ubmiion of project / tk nd communiction with profeor, t ny time, t ny plce. Elektronik Eğitim- Libri (libri.eeu.edu.mk) Öğretim ürecinin önemli bir prçı oln Elektronik eğitimi SEEU de ürekli geliştirmekteyiz. Yeni item Libri (libri.eeu. edu.mk) rcılıyl hemen tüm derler on- line kynklrl deteklenmekle birlikte öğrencilere mlzeme ve ödevler, proje/ ödev telimi ve profeörlerle iletişim kurmy olnk ğlmktdır.

13 13 ture! r Fu Acce You Librry Kütüphne The Mx vn der Stoel Univerity Librry provide cce to lrge number of mteril to upport lerning, teching nd reerch t the univerity, in Albnin, Mcedonin, Englih, French, Germn, Itlin nd other lnguge. Mx vn der Stoel Üniverite Kütüphnei Arnvutç, Mkedonc, İngilizce, Frnızc, Almnc, İtlync ve diğer dillerde üniveritede öğrenme, öğretme ve rştırmlrı detekleyen çok yıdki mteryle erişim ğlmktdır. The librry collection include more thn 14,000 title nd more thn 40,000 book in totl nd lrge number of mgzine, interntionl report, CD-ROM, nd interntionl nd locl newpper nd other periodicl. Kütüphnemiz den fzl bşlık ve toplm den fzl kitp ve dergi, çok yıd ululrrı rporlr, CD-ROM, ululrrı ve yerel üreli yyın içermektedir. The univerity librry i the only librry in the region which ue the ytem ILS (Integrted Electronic Librry Sytem) nd OPAC ytem for on-line reerch of mteril nd book. At ll time, tudent hve cce not only in the librry collection, but lo in dt be interntionlly recognized EBSCO, World Bnk Publiction, Europen Union Publiction, Oxford Journl, Cmbridge Journl, Sge Journl, ENA electronic rchive of newpper in RM nd Acdemik- cce to the legiltion of the Republic of Mcedoni. Üniverite nin kütüphnei bölgede on-line rştırm itemi ILS (Entegre Elektronik Kütüphne Sitemi) ve OPAC itemini kullnn tek kütüphnedir. Öğrencilerin, dece kütüphne içeriğine değil ynı zmnd ululrrı pltformd tnınmış EBSCO, Düny Bnkı Yyınlrı, Avrup Birliği Yyınlrı, Oxford Yyınlrı, Cmbridge Yyınlrı, Sge Yyınlrı veri tbnlrın, ENA Mkedony Cumhuriyeti gzetelerinin elektronik rşivi ve Acdemik- ve Mkedony Cumhuriyeti knunlrın erişim imknlrı bulunmktdır.

14 South Et Europen Univerity 14 Student Accommodtion (Dormitorie) A unique feture of the Univerity i the poibility of ccommodtion on cmpu, with even dormitory building nd houing cpcity for 450 tudent. All dormitorie hve cce to the univerity network (Internet) nd re deigned to meet the tndrd of modern dormitorie, offering reident the option of proper plce to tudy. The Cmpu nd, dormitorie in prticulr re under contnt cre of the univerity ecurity ervice, being vilble to tudent 24 hour dy. Due to high demnd, thoe tudent intereted in ccommodtion on cmpu hould pply for room during the regitrtion proce. For dditionl informtion, plee contct the Informtion Office t tel Priority i given to tudent who come from citie tht re frthet from Tetovo. In recent yer, privte ccommodtion outide the cmpu h increed ignificntly, o tht privte ccommodtion ner the Univerity cmpu cn be provided eily nd t very ffordble price. Öğrencilerin Konklnmı (Yurtlr) Üniverite nin benzeriz bir özelliği de kmpüte konklm imknıdır, yedi det yurt binıyl toplm 450 öğrenci kpitelidir. Tüm yurt binlrı, üniverite ğındn (internet) fydlnbilmekte, burd kln öğrencilere çlışm için uygun bir yer eçeneği unmkt ve, modern yurt tndrtlrını krşılyck şekilde trlnmışlrdır. Kmpü ve özellikle yurtlr, üniverite güvenlik hizmetlerinin ürekli kontrolü ltınd ve öğrencilere 24 t boyunc hizmet vermektedir. Yoğun tlep nedeniyle, kmpüte konklmyl ilgilenen öğrenciler kyıt işlemi ırınd bir od için bşvurmlıdır. Ek bilgi için, Dnışm Bürou ile iletişim kurunuz Öncelik Tetovo y yurtdışındn ve uzk şehirlerden gelen öğrencilere verilir. (En uzğ en önce) Son yıllrd, kmpü civrındki ypılnm önemli ölçüde rtmıştır böylece özel konklm Üniverite kmpüün ykınınd çok uygun fiytlrl kolyc ğlnbilir.

15 15 Acce Your Future! Fcilitie nd Recretion Activitie Diverity i the key word in decribing the vt opportunitie for entertinment provided in the cmpu. In the pirit of enriching the experience of tudy, SEEU mke ll effort to provide qulity recretion content to improve the piritul, mentl, nd ocil life of tudent, profeor nd dminitrtive tff member. For thi reon, the cmpu h become enriched with comfortble plce for relxtion, lerning, nd tudent compnionhip, including fcilitie necery for port uch footbll, bketbll, hndbll, volleybll, ping-pong, nd much more. Annully, the univerity orgnize winter competition in kiing, menwhile, indoor the footbll/foottll tem compete in the firt legue of univeritie in Mcedoni. Alo, the univerity bketbll tem nd ping-pong tem chieve noticeble ucce. You re welcome to enjoy thee fcilitie nd recretionl ctivitie t SEEU. Teiler ver Rekreyon Aktiviteleri Kmpüte verilen eğlence için büyük fırtlrı tnımlmd nhtr kelime çeşitliliktir. Çlışm deneyimini zenginleştirme ruhund, SEEU, öğrencilerin, profeörlerlerin ve idri peronelin oyl yşmının kliteli eğlence içeriğini rtırmk için her türlü çbyı götermektedir. Bu nedenle, kmpüteki dinlenme lnlrı, öğrenme ve öğrenci rkdşlığı ve por için gerekli teiler de dhil olmk üzere futbol, bketbol, hentbol, voleybol, m tenii ve çok dh fzlı ile zenginleştirilmiştir. Her kış üniveritede kyk yrışmlrı düzenlenmektedir, bu rd, kplı futbol/ footll tkımı Mkedony üniveritelerinin birinci liginde yrışmktdır. Ayrıc, üniverite bketbol tkımlrı ve m tenii tkımı belli bşrılr imz tmktdır. Teilerimiz ve SEEU eğlence ktiviteleri izleri bekliyor!

16 South Et Europen Univerity Student Enrollment- How to Apply? SEEU purue policy of open dmiion, which i ubject to certin retriction. Open dmiion men tht the univerity i committed to ccept nyone who i qulified to prticipte in it cdemic progrm. Therefore, to be conidered, to tudy t the SEEU, cndidte mut meet certin condition for dmiion to the univerity, but lo the requirement et by the Minitry of Eduction nd Science of RM, for tudie in the firt cycle (undergrdute) nd, in the econd nd third cycle (for potgrdute tudie). Appliction form cn be completed online or downloded from web ite nd through the tudent Admiion Office t the univerity. The expreion of interet or the pre-regitrtion cn be mde by Mrch 28 nd will lt until Augut 17. Cndidte, who pply before the dedline of the firt tte exm, ern the right to reerve the plce in the progrm in which they pplied. Thee cndidte hould bring the needed documenttion during the regulr ppliction. Note: The dmiion of tudent in undergrdute nd potgrdute tudie i done on the bi of competition pproved by the Univerity Sente, which i nnounced every yer, everl month before the dedline for ppliction to the Univerity webite nd in dily written medi. The cll, except the number of tudent to be ccepted nd the tuition fee, contin detiled informtion bout the term nd condition of dmiion to tudy progrm offered by the Univerity for the repective yer. Öğrenci Kyıt- Nıl bşvurckınız? SEEU bzı ınırlmlr tbi oln çık kbul politikın hiptir. Açık kbul etme Üniverite nin kendi kdemik progrmlrın ktılmk için gerekli niteliğe hip herkei kbul etmeyi thhüt etmei nlmın gelir. Bu nedenle, SEEU d eğitim lmk iteyen dylr, üniveriteye giriş için belirli koşullrı yerine getirmei gerekirken, ynı zmnd lin ve yükek lin ve doktor eğitiminde (mter y d doktor eğitimi) Mkedony Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Bilim Bknlığı trfındn belirlenen şrtlrı d yerine getirmeleri gerekir. Bşvuru formlrı web itei üzerinden on-line doldurulbileceği gibi indirilip doldurulduktn onr Öğrenci İşleri ne de telim edilebilir. İlgilenenler için ön kyıt 28 Mrt tn itibren 17 Ağuto kdr devm edecektir. Birinci devlet ınvının on bşvuru trihinden önce bşvurn dylr bşvurduklrı progrmd yer yırtmk için hk kznırlr. Bu dylr norml uygulm ırınd gerekli belgeleri getirmelidirler. Not: Lin ve linütü eğitim için öğrencilerin kbulü rekbet temelinde Üniverite Sentou trfındn onylnır, her yıl iln edilir, on trihten birkç y önce üniverite nin web yfınd ve günlük yzılı bınd bildirilir. Tlep, kbul edilecek öğrenci yıı ve öğrenim ücretleri dışınd, şrtlrı ve ilgili yıl için Üniverite trfındn unuln eğitim progrmlrın bşvuru koşullrı hkkınd yrıntılı bilgi içermektedir. 16 Firt Cycle Study Progrm Fculty of Public Adminitrtion nd Politicl Science Europen Studie - Joint Degree Lederhip nd Youth Work in Community Fculty of Contemporry Science nd Technologie Informtion nd Communiction Technologie - Computer Engineering Buine Informtic Medi Informtic Fculty of Lnguge, Culture nd Communiction Germn Lnguge nd Literture Englih Lnguge Teching Fculty of Buine nd Economic Informtion Sytem nd Mngement Second Cycle Study Progrm Fculty of Public Adminitrtion nd Politicl Science Europen Studie - Joint Degree Civil Society Development Fculty of Contemporry Science nd Technologie Cloud Computing nd Mobile Web Appliction Softwre Engineering nd Telecommuniction Softwre nd Appliction Development Buine Informtic Fculty of Buine nd Economic Project Mngement Entrepreneurhip nd Locl Economic Development Buine Adminitrtion (MBA) Fculty of Lnguge, Culture nd Communiction Germn Studie Englih Lnguge Teching Reerch Intitute Mx vn der Stoel Interntionl Legl nd Politicl Studie Module: Interntionl Lw Interntionl Legl nd Politicl Studie Module: Interntionl Reltion Interntionl Legl nd Politicl Studie Module: Interntionl Buine Lw Third Cycle Study Progrm Fculty of Contemporry Science nd Technologie E-Technologie Fculty of Lnguge, Culture nd Communiction Germn Lnguge nd Literture Englih Lnguge nd Literture Fculty of Buine nd Economic Buine Adminitrtion Economic Fculty of Lw Interntionl Lw Intitute for Environment nd Helth (IEH) Environmentl Mngement

17 17 Acce Your Future! Interntionl Student Eligibility nd Criteri for Entrnce The condition for dmiion of cndidte for undergrdute (firt cycle) tudie, who re not citizen of the RM, differ, depending on the tte from which they come, nd therefore for more ccurte informtion bout eligibility, plee refer to the dvertiement on the Web ite of the univerity or the Office for dmiion, For Interntionl Student from the Republic of Turkey, SEEU h deignted contct peron tht will dminitrte nd inform tudent on ll criteri nd eligibility requirement for cceptnce to n cdemic progrm t SEEU. Tuition fee According to the Lw on higher eduction of the Republic of Mcedoni, SEEU i n intitution clified privte - public non-profit intitution of higher eduction, to ditinguih from public intitution, which receive direct funding from the tte. A reult, the tuition fee t SEEU re higher thn thoe of public univeritie for tudent who fil to obtin tte-funded plce. But, thee price re not tht high when conidering the fct tht the price for yer of tudy t SEEU include everything. The tuition for ll cdemic progrm for Interntionl Student mentioned bove hll be 2000 (Euro) per cdemic yer. A one-time regitrtion fee of 15% hll lo be chrged. ç dilinde Acdemic Progrm for Interntionl Student SEEU i committed to increing it interntionl profile nd uch will be offering the following undergrdute progrm completely in the Englih lnguge Ululrrı Öğrenciler için Akdemik Progrmlr Ululrrı profilini yükeltmek için krrlı dımlrl ilerleyen SEEU şğıdki lin progrmlrını tmmen İngilizce uncktır: Ululrrı Öğrencilerin Girişi için Uygunluk ve Kriterler Mkedony Cumhuriyeti vtndşı olmyn lin dylrı için kbul şrtlrı geldikleri devlete bğlı olrk değişir ve bu nedenle dh doğru bilgiler için lütfen üniveritemizin web iteindeki duyuruy bkınız vey Kbul ofiini ryınız, Türkiye Cumhuriyeti nden gelecek Ululrrı Öğrenciler için SEEU, bir kdemik progrm kbul için gerekli bütün kriter ve nitelikler hkkınd öğrencileri bilgilendirecek ve yönlendirecek yetkili bir kişi tmıştır. Öğrenim ücretleri Devletten doğrudn fon ln kmu kurumlrındn yırt etmek için Mkedony Cumhuriyeti Yükek Öğretim Knun göre SEEU özel- hlk çık, kâr mcı gütmeyen olrk ınıflndırılmış bir yükek öğretim kurumudur. Sonuç olrk, devlet trfındn krşılnn yerlerde bşrıız öğrenciler için SEEU dki öğrenim ücretleri kmu üniveritelerine nzrn dh yükektir. Am bu fiytlrın, SEEU de bir yıl için her şeyi içerdiği göz önüne lındığınd çok yükek yılmmktdır. Liten Red phoneticlly Yukrıd belirtilen Ululrrı Öğrenciler için tüm kdemik progrmlrd eğitim kdemik yıl bşın (Euro) olcktır. % 15 bir defy mhu kyıt ücreti yrıc thil edilecektir.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT Bir millet telisi, yerltı zenglikler işlem değerlendirilmese bğlıdır. A ntion s progress

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

European Conference on Social and Behavioral Sciences. June 19-21, 2013. Faculty of Business Administration. Marmara University.

European Conference on Social and Behavioral Sciences. June 19-21, 2013. Faculty of Business Administration. Marmara University. Europen Conference on Socil nd Behviorl Sciences June 19-21, 2013 Fculty of Business Administrtion Mrmr University Orgnized by Interntionl Assocition of Socil Science Reserch & Fculty of Business Administrtion,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Özeti 3 Özellikler Esy Interctive Tools, ynsıtıln görüntüler üzerinde çizim ypmnız olnk tnıyn

Detaylı

2015/2016 KATALOĞU / CATALOGUE

2015/2016 KATALOĞU / CATALOGUE 2015/2016 KTLOĞU / CTLOGUE Cnlr oru elektrik tesist sistemlerinin en sygın üretiilerinden iri olrk yirmi yılı şkın süredir ülkemize ve yurtdışın hizmet vermektedir. Elektrik tesist orulrı ve ek prçlrın

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector Bilginin en önemli güç haline geldiği bugünün dünyasında, ilerlemenin tek yolu bilginin üretilmesinden geçmektedir. İşte üniversiteler de bilimsel bilginin üretildiği ve öğrencilere aktarıldığı kurumlardır.

Detaylı

Belge Kamerası Kullanım Kılavuzu

Belge Kamerası Kullanım Kılavuzu Belge Kmersı Kullnım Kılvuzu Önemli Güvenlik Tlimtlrı Bu Kullnım Kılvuzu'nu okuyun ve belge kmernızl ilgili tüm güvenlik tlimtlrını uygulyın. Gelecekte bşvurmk üzere bu kılvuzu koly erişebileceğiniz bir

Detaylı

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Bu katalog, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü,

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

PRÜ MYO programları altında sunulacak yöntemler, UniMET olarak bilinen revize edilmiş TÜDEV programlarına dayanmaktadır.

PRÜ MYO programları altında sunulacak yöntemler, UniMET olarak bilinen revize edilmiş TÜDEV programlarına dayanmaktadır. Denizcilik meslek liseleri mezunları için kaçırılmayacak bir fırsat - TÜDEV in deneyiminden öğrenme A lifetime opportunity for graduates of maritime vocational schools - Learning from TUDEV s experience

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

Domain of Culture in Foreign Language Teachers. Competency: A Comparison of Turkey and China

Domain of Culture in Foreign Language Teachers. Competency: A Comparison of Turkey and China Domain of Culture in Foreign Language Teachers Competency: A Comparison of Turkey and China Kadriye Dilek AKPINAR 1 & Filiz METE 2 ABSTRACT This study reviews comparatively Foreign Language (FL) teacher

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı