prospectus tanıtıcı broşür South East European University

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "prospectus tanıtıcı broşür South East European University"

Transkript

1 propectu tnıtıcı ure! t u F our Y Acce broşür South Et Europen Univerity

2 South Et Europen Univerity Content İçindekiler A Mege from the Rector The Republic of Mcedoni Tetovo - A City of Eduction, Youth nd Inpirtion SEEU Hitory Studie t the South Et Europen Univerity (SEEU) Firt Cycle Studie (Undergrdute) Accredittion Computer Center Informtion Technology Infrtructure MySEEU Electronic Teching- Libri (libri.eeu.edu.mk) Librry Student Accommodtion (Dormitorie) Fcilitie nd Recretion Activitie Student Enrollment- How to Apply? Interntionl Student Eligibility nd Criteri for Entrnce Tuition fee Tetimonil Rektörden bir mej Mkedony Cumhuriyeti Eğitim, Gençlik ve İlhm şehri: Tetovo (Klkndelen) SEEU nun Trihi Güney Doğu Avrup Üniveriteinde (SEEU) okumk Lin Eğitimi Akredityon Bilgiyr Merkezi Bilgi Teknolojii Altypıı MySEEU Elektronik Eğitim- Libri (libri.eeu.edu.mk) Librry Öğrencilerin Konklnmı (Yurtlr) Teiler ver Rekreyon Aktiviteleri Öğrenci Kyıt- Nıl bşvurckınız? Ululrrı Öğrencilerin Girişi için Uygunluk ve Kriterler Öğrenim ücretleri Refernlr -- 18

3 3 Acce Your Future! A Mege from the Rector Rektörden bir mej Der Propective Interntionl Student, Chooing the South Et Europen Univerity (SEEU) nd one of it cdemic progrm will be one further tep towrd building your creer nd peronlity ligned with the ltet trend in Europen higher eduction. SEEU reflect interntionlim t it core. A you will find in thi propectu, SEEU w founded by it interntionl tkeholder, enuring n interntionl pproch to teching nd lerning. SEEU i Bologn complint, n ocite member of the Europen Univerity Aocition (EUA), member of the Interntionl Univerity Council (IUC), nd n ctive prticipnt in Europen nd other interntionl project. SEEU continue to bring highly qulified interntionl tff in it clroom. From the Univerity Bord Preident to young, enthuitic, techer, our tff mke your ty in Tetovo worthwhile. Moreover, SEEU h the only integrted cmpu in the region, giving you mple time to ttend cle, conduct reerch in the centrl librry, nd enjoy the green urrounding within the Eco-Cmpu inititive. Our cdemic progrm in the Englih lnguge re tilored nd peronlized progrm with dvnced lerning outcome (bed on blnced focu of knowledge, kill, nd competencie) nd on-line progrm upported by informtion nd lerning mngement ytem t SEEU. You re welcome to join u. Prof. Dr. Zmir Dik Rector Sevgili öğrenci dylrımız, Güney Doğu Avrup Üniveritei (SEEU) ve kdemik progrmlrımızdn birini eçmek, Avrup Yükek Öğretimindeki on trendler ile uyumlu olrk kriyer ve kişiliğinizin ypılmın doğru bir dım olcktır. SEEU, özünde enternyonlizmi ynıtmktdır. Bu tnıtıcı broşürde bulcğınız gibi, SEEU öğretme ve öğrenme için ululrrı bir yklşım ğlyn, ululrrı pydşlr trfındn kurulmuştur. SEEU Bologn uyumludur ve Avrup Üniveriteler Birliği (EUA) üyeidir. Ayrıc Ululrrı Üniverite Koneyi üyei olmkl birlikte Avrup ve diğer ululrrı projelerde ktif bir ktılımcıdır. SEEU kendi ınıflrınd yükek nitelikli ululrrı peronel getirmeye devm etmektedir. Üniverite Yönetim Kurulu Bşknındn bşt olmk üzere, genç, heveli öğretmenlerine kdr tüm peronelimiz Tetovo d (Klkndelen) kldığınız üreyi değerli kılmktdır. Dhı, bölgede tek entegre kmpüü oln üniverite SEEU dir. Zmnınızı, derlere ktılrk, merkezi kütüphnede rştırm yprk ve Eko-Kmpü girişimini çevreleyen yemyeşil lnın tdını çıkrrk geçirebiliriniz. İngilizce dilindeki kdemik progrmlrımız ileri öğrenim tekniklerine, (bilgi, beceri ve yeteneklere dynmış ve dengelenmiş odklnm) ve SEEU de bilgi ve öğrenmeyi yönetim itemleri trfındn detekleyen on line progrmlr göre dpte edilmiş ve kişielleştirilmiştir. Bize ktılmnızı bekliyoruz. Prof. Dr. Zmir Dik Rektör

4 4 South Et Europen Univerity f co i l b u ep R e h T i n o d Mce f rt o e he with h t ntry ed in loct mll cou oni w i d ce ni tively Mce nden l cedo f M d i re bitnt. d indepe ndidte o c i h n bl ive Repu Europe million in nd rece oni i c ner t A The d i o e. v c E w p i t wy l South ximtely er Yugo of 2005, M emberh e hour bu. m n m o r r r o y ) e b pp f the fo ecemb ion (EU thn wy o prt 1. Since D open Un pje i le 12 hour 9 r in 19 ry for Eu rkey, Sko nd only try, t u coun nic coun bor to T y plne l r u t h b l t neigh Itnbul lti-cu.2% e d mu nin, 25 n from c o. hni ced nicitie lti-et c M h mu of ethni other et i d % i n.2 n 64 do k, Mce ented by thnic Tur e e r % p 4 re in, Albn y n o d Mke uriyeti Cumh nde klbi ük n ı n üç p Avru hip k ony u ğ o d y D ın nüfu ke rlık Güne k n M riyeti ilyon y rçı ol 05 yılı A ğine u h Cum şık iki m nın bir p mıştır. 20 AB) üyeli rk, ( dony l y Mke lır ve yk Yugolv ını kzn p Birliği şuu ol lıkt m i ğ u ı r o k l z v k r z ı E A u k dır. ye kedir. ir ğım ony t t l ın b bir ü yılınd b, Mked e ye yk ece 12 ulunmk n d y b i 1 k 9 y r e 9 ü d 1 n bu büle efe dir. T yınd bir ülke l dn oto z bir m ny, u kedo ürk nb tten dy t İ M p oln nik T Ükü kl bir hip ut, 4% et ç u e r tü v ve e kül k Arn rup v.2% etni dır. g k i l etn kedon, 25 oluşmkt n fz Birde etnik M ruplrdn 64.2% er etnik g ğ ve di

5 5 Tetovo - A City of Eduction, Youth nd Inpirtion Tetovo i one of the lrget citie of Mcedoni, outide it cpitl city of Skopje nd i locted in the Northwetern prt of the country, djcent to the Shr Mountin (Mlet e Shrrit), the highet nd bigget mountin re in Mcedoni. Tetovo h emi-continentl climte, emphizing ll four eon, including, wrm ummer nd nowy winter. Tetovo popultion i over 100,000 of whom the mjority i inhbited by ethnic Albnin, while mller number of inhbitnt re ethnic Mcedonin, nd ethnic Turk. Tetovo h lwy been city on the move center nd i true tudent city, conidering tht it i home to two Univeritie nd mny high chool nd voctionl chool in Mcedoni. Conequently, vriou culturl, port nd extr-curriculr ctivitie re preent, reponding to the increingly need of youth nd tudent. Tetovo i city of theter, muic, nd hitory, city idel for kiing, deliciou cuiine nd confectionery. Experience Tetovo nd Mcedoni for yourelf! Eğitim, Gençlik ve İlhm şehri: Tetovo (Klkndelen) Tetovo (Klkndelen) Mkedony nın en büyük şehirlerden biridir, bşkent Üküp ün birz dışınd ülkenin Kuzeybtı kımınd yer lır, Mkedony nın en yükek ve en büyük Şr Dğlrı (Mlet e Shrrit) bölgeine bitişiktir. Tetovo ıck yzlr ve krlı kış dhil olmk üzere dört mevimi de yşyn yrı krl bir iklime hiptir. Tetovo nun nüfuu 100,000 in üzerindedir, çoğunluğu etnik Arnvutlrın, dh z yıd etnik Mkedonlrın ve etnik Türklerin yşdığı bir yerdir. Dim hreket merkezli bir şehir oln Tetovo, iki Üniverite, çok yıd lie ve Mkedony d melek okullrın yuvı olmı göz önünde bulundurulduğund gerçek bir öğrenci kentidir. Dolyııyl, gitgide rtn gençlerin ve öğrencilerin ihtiyçlrını krşılyn çeşitli kültürel, por ve müfredt dışı fliyetler mevcuttur. Tiytro, müzik, trih ve kyk için mükemmel bir şehir oln Tetovo yrıc lezzetli mutfğı ve ttlılrıyl ünlüdür. Kendinize bir iyilik ypın; Tetovo ve Mkedony yı mutlk tecrübe edin! ture! r Fu Acce You

6 South Et Europen Univerity 6 SEEU Hitory In pring of 2000, the Orgniztion for Security nd Coopertion in Europe (OSCE) High Commiioner for Ntionl Minoritie initited dicuion for the etblihment of new univerity in the Republic of Mcedoni, which w upported by interntionl donor. With n mendment to the Lw on Higher Eduction by the Prliment of the Republic of Mcedoni, llowing the founding of univeritie not relted to the tte nd upporting higher eduction in the Albnin lnguge, the South Et Europen Univerity (SEEU) w etblihed. In lte 2000, OSCE High Commiioner trted the plnning of the Univerity. Contruction work trted in Mrch 2001, nd SEEU w opened ix month lter. In November 2002, the number of tudent w 2250, nd in October 2003, the number of tudent w SEEU i now in it tenth yer of opertion with unique ttu privte-public, not-for-profit univerity with more thn 7000 tudent nd 5650 grdute. From it cretion, SEEU w finncilly upported by the following Government/Agencie: (i) the United Stte Government, vi the United Stte Agency for Interntionl Development or USAID, (ii) the member Stte of the Europen Union (EU) vi the Europen Commiion nd vriou member Stte of the OSCE, nd (iii) the Government of the Republic of Mcedoni. Finncil contribution nd in-kind contribution for the development of SEEU cme motly from U.S. nd Europen chnnel, whilt the Mcedonin government donted the 20 hectre lnd on which the SEEU cmpu i locted. For thee reon, SEEU h pecil ttu of privte-public, not-for-profit, conidering tht the fund ued for the initil development cme from Americn nd Europen txpyer. From opening it cmpu in Tetovo in October 2001, SEEU i now regrded model for multi-ethnic, multi-lingul higher eduction in South Et Europe. SEEU h ft mtured into vible intitution; ucceeding in very hort period of time in etblihing itelf qulity-led nd finncilly utinble univerity. Moreover, it h ucceeded in combining the bet of Europen nd US experience, nd h continued to benefit from cdemic collbortion ponored by the EU Commiion nd USAID, mong other donor. It benefit from cholrhip upport provided by The Netherlnd nd The Open Society Intitute SEEU im to be recognized loclly, ntionlly nd interntionlly univerity tht deliver innovtive nd excellent teching nd reerch relevnt to Mcedoni nd the region, to become the firt third genertion univerity in the region.

7 7 Acce Your Future! SEEU nun Trihi 2000 yılının ilkbhrınd, Avrup Güvenlik ve İşbirliği Teşkiltı (AGİT) Yükek Komieri Ulul Azınlıklr için ululrrı bğışçılr trfındn deteklenen Mkedony Cumhuriyeti nde yeni bir üniverite kurulmı için trtışmlrı bşlttı. Mkedony Prlmentou, Yükek Öğretim Knununun, devlete bğlı olmyn ve Arnvutç Dilinde yükeköğretimi detekleyen üniveritelerin kurulmın izin veren bir yını değiştirerek, Güney Doğu Avrup Üniveritei (SEEU) kurulmın izin verdi yılın onlrın doğru, AGİT Yükek Komieri Üniverite nin plnlmın bşldı yılının Mrt yınd bşlyn inşt çlışmlrı 6 y ürmüş 2001 Eylül yınd SEEU çılmıştır. Öğrenci yıı Kım 2002 de 2250 iken 2003 yılın Ekim yınd bu yı 3700 olmuştur. SEEU onuncu yılınd özgün bir ttüyle özel-hlk çık, kâr mcı gütmeyen 7000 den fzl öğrenci ve 5650 mezunlu bir üniveritedir. Kuruluşundn itibren SEEU mli olrk şğıdki Hükümetler/Ajnlr trfındn deteklendi: (i) Birleşik Devletler Hükümeti dın Amerik Birleşik Devletleri Ululrrı Klkınm Ajnı vey USAID rcılıyl, (ii) Avrup Komiyonu ve AGİT in çeşitli üye Devletleri rcılığıyl Avrup Birliği üye ülkeleri (AB), ve (iii) Mkedony Cumhuriyeti Hükümeti. Mli ve SEEU nun geliştirilmei için ynı (nkit olmyn, hizmet vey ml olrk ypıln) ktkılr çoğunlukl ABD ve Avrup knllrındn gelirken Mkedony hükümeti SEEU nun kmpüünün bulunduğu 20 hektr rziyi bğışldı. Bu nedenlerle, SEEU nun ilk geliştirilmei için kullnıln fonlrın Amerik ve Avrup vergi ödeyenlerinden geldiği göz ününde bulundurulrk özel-hlk çık, kâr mcı gütmeyen özel bir ttüü vrdır. Ekim 2001 den Tetov dki kmpü çılışındn bugüne SEEU Güney Doğu Avrup d çok etnikli, çok dilli yükek öğretim için bir model olrk kbul edilir. SEEU hızlı bir şekilde kendi yklrı üzerinde durbilen bir kurum hline gelmiştir; çok kı bir ürede bşrılı bir şekilde kliteli ve mli çıdn koly krşılnbilir bir üniverite hline gelmiştir. Dhı, Avrup ve ABD deneyimlerini birleştirmeyi bşrmıştır, AB Komiyonu ve USAID trfındn deteklenen kdemik işbirliklerinden diğer bğışçılr rınd en iyi yrrlnmy devm etmiştir. Hollnd ve Açık Toplum Entitüü trfındn ğlnn bur deteğinden yrrlnır. SEEU bölgeel, ulul ve ululrrı pltformlrd yenilikçi ve mükemmel öğretim ğlyn ve Mkedony ve çevrei ile ilgili rştırmlr ypmyı detekleyen ilk üçüncü neil üniverite olmyı mçlmktdır.

8 South Et Europen Univerity 8 Studie t the South Et Europen Univerity (SEEU) In it ten yer trdition of ervicing nd cring for it tudent, pplying the mot contemporry method nd trend in teching h given SEEU rnk mong the bet nd mot innovtive univeritie in the region. SEEU h ditinguihed interntionl reputtion for the qulittive teching, giving the tudent ufficient knowledge nd profeionl kill necery to ucceed in the ntionl nd interntionl lbor mrket. SEEU i contemporry higher eduction intitution with qulity proven trck record. Since it founding, SEEU becme model of higher eduction in the region, offering qulittive univerity progrm tht re ccredited ccording to interntionl trend. The im of the univerity i to dpt to the bet Europen prctice of qulity nd lerning, evlution nd reponibility. The univerity develop it tudy progrm nd the mechnim for qulity urnce o tht it cn gurntee the dpttion with the proce of contruction of the Europen Higher Eduction Are nd with other univeritie of the Bologn declrtion. Our univerity offer wide choice of 3 yer tudy progrm, with n option for full-time tudie, but lo ome progrm for ditnce tudie. Firt Cycle Studie (Undergrdute) Our univerity offer wide choice of firt cycle (undergrdute) 3 yer progrm (180 ECTS), with the opportunity of full-time tudie, but h lo progrm of ditnce tudie tht repreent retructurtion of the former prt-time tudie. For detiled decription of the firt cycle tudie, plee viit the web ite of the univerity Accredittion Qulity i t the centre of SEEU teching nd lerning proce. SEEU i ccredited by the Accredittion Bord of Higher Eduction of the Republic of Mcedoni. Wht i more importnt to interntionl tudent nd Turkih tudent in prticulr i tht SEEU i lo ccredited by the Turkih Council on Higher Eduction (Yükeköğretim Kurulu Bşknlığı (YÖK), thu giving Turkih tudent the option of tudying t SEEU.

9 9 Acce Your Future! In the firt ntionl rnking of univeritie in the Republic of Mcedoni, in Februry 2012, SEEU w rnked econd out of nineteen higher eduction intitution ccording to rnking ytem conducted by the Shnghi Jio Tong Univerity in collbortion with the country Minitry of Eduction nd Science. Thi rnking upport SEEU objective of puruing excellence nd equlity in higher eduction. For more detiled informtion on the rnking, plee viit: Güney Doğu Avrup Üniveriteinde (SEEU) okumk Öğrencilerine verdiği değer ve hizmetteki on yıllık geleneğinde, eğitimde en çğdş yöntem ve trendleri kullnmı bölgede en yenilikçi ve en iyi üniveriteleri rınd SEEU ye bir yer kzndırmıştır. SEEU ulul ve ululrrı işgücü piyınd bşrılı olmk için öğrencilerine gereken yeterli bilgi ve meleki becerileri veren nitelikel öğretim dın eçkin bir ululrrı üne hiptir. SEEU klitei performnl iptlnmış çğdş bir yükek öğretim kurumudur. Kurulduğundn beri SEEU, bölgede ululrrı eğilimlere uygun olrk remen tnınmış nitelikli üniverite progrmlrı unn bir yükek öğretim modeli olmuştur. Üniverite nin mcı, klite ve öğrenme, değerlendirme ve orumluluk gibi Avrup nın en iyi uygulmlrını benimemektir. Eğitim progrmlrını ve meknizmlrını Avrup yükek öğretim lnının ve Bologn bildiriiyle diğer üniveritelerin ypılnm üreci dptyonun uygun klite temintıyl geliştirmektedir. Üniveritemiz, 3 yıllık eğitim progrmını hem tm zmnlı eğitim hem de uzk mefe eğitim olrk çeşitli eçenekler şeklinde unmktdır. Lin Eğitimi Üniveritemiz, 3 yıllık eğitim progrmını (180 ECTS) hem tm zmnlı eğitim hem de eki çık öğretimin yeniden ypılndırmını temil eden uzk mefe eğitim olrk çeşitli eçenekler şeklinde unmktdır. Lin eğitiminin yrıntılı tnımlmı için lütfen üniverite nin web iteini ziyret ediniz Akredityon Klite, SEEU nun öğretme ve öğrenme ürecinin merkezinde yer lır. SEEU Mkedony Cumhuriyeti Yükek Öğretim Akredityon Kurulu trfındn kredite edilmiştir. Ululrrı öğrenciler için önem rzeden kredityon özellikle Türk öğrencilere yönelik Yükek Öğretim Kurulu (YÖK) trfındn kredite edilmiştir, böylece Türk öğrencilere SEEU d eğitim görme eçeneği verilmektedir.

10 South Et Europen Univerity 10 Computer Center The univerity offer excellent condition for the uge of computer to upport your tudie. Through two computer center in the univerity cmpu, the univerity enble tudent to hve cce to over 550 computer - equipped with new nd more dvnced progrm, including cce to the Internet through ft connection. The Computer center re open throughout the week, from 8:00 to 22:00, nd Sturdy from t 8:00.m. to 5:00 p.m. Informtion Technology Infrtructure Informtion Technology (IT) i known to brek ditnce, removing time brrier to rech the continent nd to bring people together, touching the key element of how we live nd work. Thi revolution i lo importnt for teching nd i conidered key element for qulity urnce in univeritie. SEEU i the leder in the region regrding the ue of IT nd networking ytem ued in teching, enbling tudent cce to univerity ervice nd informtion bout on-line tudie t ny time. Among the firt in the region, SEEU offer wirele network cce in ll re of the univerity cmpu. Upon regitrtion, ll tudent hve their own electronic ccount, which llow them cce to more ophiticted oftwre from compnie uch Microoft, Sun, Google, nd other more pecilized oftwre ppliction, but lo, cce to electronic lerning reource (libri.eeu.edu.mk), tudent portl (MySEEU - internet nd webmil.

11 11 Acce Your Future! Bilgiyr Merkezi Eğitiminizi deteklemek dın üniveritemiz, bilgiyr kullnımı için mükemmel koşullr unmktdır. Öğrencilerimizin, kmputeki iki bilgiyr merkezinde bulunn toplm 550 nin üzerindeki - hızlı bir bğlntı üzerinden Internet e erişim dhil olmk üzere yeni ve gelişmiş progrmlrl dontılmış- bilgiyr erişimi vrdır. Bilgiyr merkezleri hft içi 8:00-22:00 rı ve Cumrtei 8:00-17:00 rı kullnım çıktır. Bilgi Teknolojii Altypıı Bilgi Teknolojilerinin (BT) kıtlrrı innlrı bir ry getirmek için zmn ve mefe engellerini yşm ve çlışm unurlrımız dokunrk nıl ortdn kldırdığı bilinmektedir. Bu devrim ynı zmnd üniveritelerde öğretimde klitenin ğlnmı için önemli bir unur olrk kbul edilmektedir. SEEU üniverite hizmetleri ve on-line çlışmlr hkkındki bilgilere her n öğrenci erişimi ğlmkt, eğitimde kullnıln BT ve ğ itemlerinin kullnımınd bölgede liderdir. Ayrıc SEEU üniverite kmpüünün tüm lnlrınd kblouz ğ erişimi unmktdır. Kyıt oln tüm öğrenciler, Microoft, Sun, Google gibi gelişmiş yzılımlrın ynı ır diğer özelleştirilmiş yzılım uygulmlrın d kendilerine çıln elektronik hep vıtıyl erişebilmektedirler. Bu hepl yrıc on-line eğitim kynklrı (libri.eeu.edu.mk), öğrenci portlı (MySEEU - http: / / my.eeu.edu.mk), internet ve webmil gibi diğer yzılım uygulmlrındn fydlnm imknı d ğlnmıştır.

12 South Et Europen Univerity 12 MySEEU MySEEU i the univerity portl, which llow tudent cce to wide rnge of ervice, 24 hour dy vi the internet, including ervice nd informtion, for exmple, bout your finncil condition, ttement of grde ttined (trncript), cheduling, the preenttion nd lit of exm, nd much more informtion. The purpoe of MySEEU portl i to crete virtul ociety - plce to tudy, work, cooperte nd hve fun. MySEEU MySEEU, erviler ve bilgilendirme, mli durum (ödemeler), not dökümü (trnkript) ınv duyurulrı ve liteleri gibi bir çok hizmeti 24 t boyunc Internet üzerinden öğrencilerin erişimine unn üniverite portlıdır. MySEEU portlın mcı nl - eğitim görebileceğiniz, çlışcbileceğiniz, işbirliği ypbileceğiniz ve birlikte eğlenebileceğiniz - bir topluluk oluşturmktır. Electronic Teching- Libri (libri.eeu.edu.mk) Electronic teching i n importnt prt of the teching proce t SEEU nd we re committed to it further development. Almot ll ubject re upported by on-line reource through the new ytem Libri (libri.eeu. edu.mk), llowing tudent cce to mteril nd ignment, ubmiion of project / tk nd communiction with profeor, t ny time, t ny plce. Elektronik Eğitim- Libri (libri.eeu.edu.mk) Öğretim ürecinin önemli bir prçı oln Elektronik eğitimi SEEU de ürekli geliştirmekteyiz. Yeni item Libri (libri.eeu. edu.mk) rcılıyl hemen tüm derler on- line kynklrl deteklenmekle birlikte öğrencilere mlzeme ve ödevler, proje/ ödev telimi ve profeörlerle iletişim kurmy olnk ğlmktdır.

13 13 ture! r Fu Acce You Librry Kütüphne The Mx vn der Stoel Univerity Librry provide cce to lrge number of mteril to upport lerning, teching nd reerch t the univerity, in Albnin, Mcedonin, Englih, French, Germn, Itlin nd other lnguge. Mx vn der Stoel Üniverite Kütüphnei Arnvutç, Mkedonc, İngilizce, Frnızc, Almnc, İtlync ve diğer dillerde üniveritede öğrenme, öğretme ve rştırmlrı detekleyen çok yıdki mteryle erişim ğlmktdır. The librry collection include more thn 14,000 title nd more thn 40,000 book in totl nd lrge number of mgzine, interntionl report, CD-ROM, nd interntionl nd locl newpper nd other periodicl. Kütüphnemiz den fzl bşlık ve toplm den fzl kitp ve dergi, çok yıd ululrrı rporlr, CD-ROM, ululrrı ve yerel üreli yyın içermektedir. The univerity librry i the only librry in the region which ue the ytem ILS (Integrted Electronic Librry Sytem) nd OPAC ytem for on-line reerch of mteril nd book. At ll time, tudent hve cce not only in the librry collection, but lo in dt be interntionlly recognized EBSCO, World Bnk Publiction, Europen Union Publiction, Oxford Journl, Cmbridge Journl, Sge Journl, ENA electronic rchive of newpper in RM nd Acdemik- cce to the legiltion of the Republic of Mcedoni. Üniverite nin kütüphnei bölgede on-line rştırm itemi ILS (Entegre Elektronik Kütüphne Sitemi) ve OPAC itemini kullnn tek kütüphnedir. Öğrencilerin, dece kütüphne içeriğine değil ynı zmnd ululrrı pltformd tnınmış EBSCO, Düny Bnkı Yyınlrı, Avrup Birliği Yyınlrı, Oxford Yyınlrı, Cmbridge Yyınlrı, Sge Yyınlrı veri tbnlrın, ENA Mkedony Cumhuriyeti gzetelerinin elektronik rşivi ve Acdemik- ve Mkedony Cumhuriyeti knunlrın erişim imknlrı bulunmktdır.

14 South Et Europen Univerity 14 Student Accommodtion (Dormitorie) A unique feture of the Univerity i the poibility of ccommodtion on cmpu, with even dormitory building nd houing cpcity for 450 tudent. All dormitorie hve cce to the univerity network (Internet) nd re deigned to meet the tndrd of modern dormitorie, offering reident the option of proper plce to tudy. The Cmpu nd, dormitorie in prticulr re under contnt cre of the univerity ecurity ervice, being vilble to tudent 24 hour dy. Due to high demnd, thoe tudent intereted in ccommodtion on cmpu hould pply for room during the regitrtion proce. For dditionl informtion, plee contct the Informtion Office t tel Priority i given to tudent who come from citie tht re frthet from Tetovo. In recent yer, privte ccommodtion outide the cmpu h increed ignificntly, o tht privte ccommodtion ner the Univerity cmpu cn be provided eily nd t very ffordble price. Öğrencilerin Konklnmı (Yurtlr) Üniverite nin benzeriz bir özelliği de kmpüte konklm imknıdır, yedi det yurt binıyl toplm 450 öğrenci kpitelidir. Tüm yurt binlrı, üniverite ğındn (internet) fydlnbilmekte, burd kln öğrencilere çlışm için uygun bir yer eçeneği unmkt ve, modern yurt tndrtlrını krşılyck şekilde trlnmışlrdır. Kmpü ve özellikle yurtlr, üniverite güvenlik hizmetlerinin ürekli kontrolü ltınd ve öğrencilere 24 t boyunc hizmet vermektedir. Yoğun tlep nedeniyle, kmpüte konklmyl ilgilenen öğrenciler kyıt işlemi ırınd bir od için bşvurmlıdır. Ek bilgi için, Dnışm Bürou ile iletişim kurunuz Öncelik Tetovo y yurtdışındn ve uzk şehirlerden gelen öğrencilere verilir. (En uzğ en önce) Son yıllrd, kmpü civrındki ypılnm önemli ölçüde rtmıştır böylece özel konklm Üniverite kmpüün ykınınd çok uygun fiytlrl kolyc ğlnbilir.

15 15 Acce Your Future! Fcilitie nd Recretion Activitie Diverity i the key word in decribing the vt opportunitie for entertinment provided in the cmpu. In the pirit of enriching the experience of tudy, SEEU mke ll effort to provide qulity recretion content to improve the piritul, mentl, nd ocil life of tudent, profeor nd dminitrtive tff member. For thi reon, the cmpu h become enriched with comfortble plce for relxtion, lerning, nd tudent compnionhip, including fcilitie necery for port uch footbll, bketbll, hndbll, volleybll, ping-pong, nd much more. Annully, the univerity orgnize winter competition in kiing, menwhile, indoor the footbll/foottll tem compete in the firt legue of univeritie in Mcedoni. Alo, the univerity bketbll tem nd ping-pong tem chieve noticeble ucce. You re welcome to enjoy thee fcilitie nd recretionl ctivitie t SEEU. Teiler ver Rekreyon Aktiviteleri Kmpüte verilen eğlence için büyük fırtlrı tnımlmd nhtr kelime çeşitliliktir. Çlışm deneyimini zenginleştirme ruhund, SEEU, öğrencilerin, profeörlerlerin ve idri peronelin oyl yşmının kliteli eğlence içeriğini rtırmk için her türlü çbyı götermektedir. Bu nedenle, kmpüteki dinlenme lnlrı, öğrenme ve öğrenci rkdşlığı ve por için gerekli teiler de dhil olmk üzere futbol, bketbol, hentbol, voleybol, m tenii ve çok dh fzlı ile zenginleştirilmiştir. Her kış üniveritede kyk yrışmlrı düzenlenmektedir, bu rd, kplı futbol/ footll tkımı Mkedony üniveritelerinin birinci liginde yrışmktdır. Ayrıc, üniverite bketbol tkımlrı ve m tenii tkımı belli bşrılr imz tmktdır. Teilerimiz ve SEEU eğlence ktiviteleri izleri bekliyor!

16 South Et Europen Univerity Student Enrollment- How to Apply? SEEU purue policy of open dmiion, which i ubject to certin retriction. Open dmiion men tht the univerity i committed to ccept nyone who i qulified to prticipte in it cdemic progrm. Therefore, to be conidered, to tudy t the SEEU, cndidte mut meet certin condition for dmiion to the univerity, but lo the requirement et by the Minitry of Eduction nd Science of RM, for tudie in the firt cycle (undergrdute) nd, in the econd nd third cycle (for potgrdute tudie). Appliction form cn be completed online or downloded from web ite nd through the tudent Admiion Office t the univerity. The expreion of interet or the pre-regitrtion cn be mde by Mrch 28 nd will lt until Augut 17. Cndidte, who pply before the dedline of the firt tte exm, ern the right to reerve the plce in the progrm in which they pplied. Thee cndidte hould bring the needed documenttion during the regulr ppliction. Note: The dmiion of tudent in undergrdute nd potgrdute tudie i done on the bi of competition pproved by the Univerity Sente, which i nnounced every yer, everl month before the dedline for ppliction to the Univerity webite nd in dily written medi. The cll, except the number of tudent to be ccepted nd the tuition fee, contin detiled informtion bout the term nd condition of dmiion to tudy progrm offered by the Univerity for the repective yer. Öğrenci Kyıt- Nıl bşvurckınız? SEEU bzı ınırlmlr tbi oln çık kbul politikın hiptir. Açık kbul etme Üniverite nin kendi kdemik progrmlrın ktılmk için gerekli niteliğe hip herkei kbul etmeyi thhüt etmei nlmın gelir. Bu nedenle, SEEU d eğitim lmk iteyen dylr, üniveriteye giriş için belirli koşullrı yerine getirmei gerekirken, ynı zmnd lin ve yükek lin ve doktor eğitiminde (mter y d doktor eğitimi) Mkedony Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Bilim Bknlığı trfındn belirlenen şrtlrı d yerine getirmeleri gerekir. Bşvuru formlrı web itei üzerinden on-line doldurulbileceği gibi indirilip doldurulduktn onr Öğrenci İşleri ne de telim edilebilir. İlgilenenler için ön kyıt 28 Mrt tn itibren 17 Ağuto kdr devm edecektir. Birinci devlet ınvının on bşvuru trihinden önce bşvurn dylr bşvurduklrı progrmd yer yırtmk için hk kznırlr. Bu dylr norml uygulm ırınd gerekli belgeleri getirmelidirler. Not: Lin ve linütü eğitim için öğrencilerin kbulü rekbet temelinde Üniverite Sentou trfındn onylnır, her yıl iln edilir, on trihten birkç y önce üniverite nin web yfınd ve günlük yzılı bınd bildirilir. Tlep, kbul edilecek öğrenci yıı ve öğrenim ücretleri dışınd, şrtlrı ve ilgili yıl için Üniverite trfındn unuln eğitim progrmlrın bşvuru koşullrı hkkınd yrıntılı bilgi içermektedir. 16 Firt Cycle Study Progrm Fculty of Public Adminitrtion nd Politicl Science Europen Studie - Joint Degree Lederhip nd Youth Work in Community Fculty of Contemporry Science nd Technologie Informtion nd Communiction Technologie - Computer Engineering Buine Informtic Medi Informtic Fculty of Lnguge, Culture nd Communiction Germn Lnguge nd Literture Englih Lnguge Teching Fculty of Buine nd Economic Informtion Sytem nd Mngement Second Cycle Study Progrm Fculty of Public Adminitrtion nd Politicl Science Europen Studie - Joint Degree Civil Society Development Fculty of Contemporry Science nd Technologie Cloud Computing nd Mobile Web Appliction Softwre Engineering nd Telecommuniction Softwre nd Appliction Development Buine Informtic Fculty of Buine nd Economic Project Mngement Entrepreneurhip nd Locl Economic Development Buine Adminitrtion (MBA) Fculty of Lnguge, Culture nd Communiction Germn Studie Englih Lnguge Teching Reerch Intitute Mx vn der Stoel Interntionl Legl nd Politicl Studie Module: Interntionl Lw Interntionl Legl nd Politicl Studie Module: Interntionl Reltion Interntionl Legl nd Politicl Studie Module: Interntionl Buine Lw Third Cycle Study Progrm Fculty of Contemporry Science nd Technologie E-Technologie Fculty of Lnguge, Culture nd Communiction Germn Lnguge nd Literture Englih Lnguge nd Literture Fculty of Buine nd Economic Buine Adminitrtion Economic Fculty of Lw Interntionl Lw Intitute for Environment nd Helth (IEH) Environmentl Mngement

17 17 Acce Your Future! Interntionl Student Eligibility nd Criteri for Entrnce The condition for dmiion of cndidte for undergrdute (firt cycle) tudie, who re not citizen of the RM, differ, depending on the tte from which they come, nd therefore for more ccurte informtion bout eligibility, plee refer to the dvertiement on the Web ite of the univerity or the Office for dmiion, For Interntionl Student from the Republic of Turkey, SEEU h deignted contct peron tht will dminitrte nd inform tudent on ll criteri nd eligibility requirement for cceptnce to n cdemic progrm t SEEU. Tuition fee According to the Lw on higher eduction of the Republic of Mcedoni, SEEU i n intitution clified privte - public non-profit intitution of higher eduction, to ditinguih from public intitution, which receive direct funding from the tte. A reult, the tuition fee t SEEU re higher thn thoe of public univeritie for tudent who fil to obtin tte-funded plce. But, thee price re not tht high when conidering the fct tht the price for yer of tudy t SEEU include everything. The tuition for ll cdemic progrm for Interntionl Student mentioned bove hll be 2000 (Euro) per cdemic yer. A one-time regitrtion fee of 15% hll lo be chrged. ç dilinde Acdemic Progrm for Interntionl Student SEEU i committed to increing it interntionl profile nd uch will be offering the following undergrdute progrm completely in the Englih lnguge Ululrrı Öğrenciler için Akdemik Progrmlr Ululrrı profilini yükeltmek için krrlı dımlrl ilerleyen SEEU şğıdki lin progrmlrını tmmen İngilizce uncktır: Ululrrı Öğrencilerin Girişi için Uygunluk ve Kriterler Mkedony Cumhuriyeti vtndşı olmyn lin dylrı için kbul şrtlrı geldikleri devlete bğlı olrk değişir ve bu nedenle dh doğru bilgiler için lütfen üniveritemizin web iteindeki duyuruy bkınız vey Kbul ofiini ryınız, Türkiye Cumhuriyeti nden gelecek Ululrrı Öğrenciler için SEEU, bir kdemik progrm kbul için gerekli bütün kriter ve nitelikler hkkınd öğrencileri bilgilendirecek ve yönlendirecek yetkili bir kişi tmıştır. Öğrenim ücretleri Devletten doğrudn fon ln kmu kurumlrındn yırt etmek için Mkedony Cumhuriyeti Yükek Öğretim Knun göre SEEU özel- hlk çık, kâr mcı gütmeyen olrk ınıflndırılmış bir yükek öğretim kurumudur. Sonuç olrk, devlet trfındn krşılnn yerlerde bşrıız öğrenciler için SEEU dki öğrenim ücretleri kmu üniveritelerine nzrn dh yükektir. Am bu fiytlrın, SEEU de bir yıl için her şeyi içerdiği göz önüne lındığınd çok yükek yılmmktdır. Liten Red phoneticlly Yukrıd belirtilen Ululrrı Öğrenciler için tüm kdemik progrmlrd eğitim kdemik yıl bşın (Euro) olcktır. % 15 bir defy mhu kyıt ücreti yrıc thil edilecektir.

18 South Et Europen Univerity 18

19

20 South Et Europen Univerity 2013 Ilindenk n.n Tetovo, Republic of Mcedoni Phone: Fx: web:

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Kümes Hayvanları Çiftliği İçin Yemleme Redüktörleri The Gearmotors For Poultry Farm PX / PPC SERIES

Kümes Hayvanları Çiftliği İçin Yemleme Redüktörleri The Gearmotors For Poultry Farm PX / PPC SERIES ümes Hyvnlrı Çiftliği İçin emleme edüktörleri he ermotors or oultry rm / I OL O ÜÖ N. İ..Ş. t Mhllesi. stim Orgnize nyi ölgesi..dde. No: feler IN / Üİ el: +90 9 (x) x: +90 9 7 info@pgr.com.tr.no: / 0/0

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

DA MOTOR SÜRÜCÜLERİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMİ

DA MOTOR SÜRÜCÜLERİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMİ DA MOTOR SÜRÜCÜLERİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMİ Yuuf SÖNMEZ* (*) Gzi Üniveritei, Elektrik Eğitimi Bölümü, 06500, Ankr yonmez@gzi.edu.tr ÖZET Günümüzde DA (doğru kım) motorlr endütriyel lnd geniş bir kullnım

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

G-Form PROFIX. S Tezgahlar // S Worktable. L Denizlikler // L- Sills. L Dönüşler // L-Turnings. Kolonlar // Colons. Renkler // Colours 11

G-Form PROFIX. S Tezgahlar // S Worktable. L Denizlikler // L- Sills. L Dönüşler // L-Turnings. Kolonlar // Colons. Renkler // Colours 11 G-Form www.tvilo.com.tr Tsrım Dünysının Eşsiz Renk, Biçim ve Şekilleri Tvilo'd Hyt Buluyor... TAVILO - The Unique Colours, Forms nd Shpes of Design. S Tezghlr // S Worktle 03 Yenilikçi tsrım nlyışı ile

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:,Syı:,,3-4/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:,No:,,3-4 İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ İmdt İŞCAN *, Selim

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU TÜKİ CUMHUİTİ İSUN ÜNİVSİTSİ ÖL UULAMALI BİLİML ÜKSKOKULU KAMU HİZMT NVANTİ TABLOSU S ı r N K r m K d S t n d r t D s y P l n Adı Tnımı Dyndığı Mevztın Adı ve Mdde Ns Hizmetten rrlnnlr Hizmeti Snmkl örevli/etkili

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI TURGUT ÖAL ÜNİVERİTEİ AĞLIK YÜKEKOKULU OYAL HİMET BÖLÜMÜ DER PROGRAMI I.INIF Dersin İngilizce Adı T U K AKT İŞ Kod / Ders Adı YÜKÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ATATURK PRINCIPLE AND HITORY 0 3

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur.

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur. TOPLANTI BİLGİ NOTU RAPOR TARİH 18.07.2014 SAAT 09.00-10.00 NO: 1 YER MTMD ATAŞEHİR KONU Yurt Dışı Projelerde Mlzeme Alım Anketi DÜZENLEYEN Nezih GİRAY Meknik Teist Mütehhitleri Derneği üyelerine yönelik

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ An Dosy DOSYA DİZİM PLANI 010 Mevzut İşleri 020 Olurlr, Onylr 030 Anlşm, Sözleşme ve Protokoller 040 Fliyet Rporlrı 041 Brifingler ve Bilgi Notlrı 042 İsttistiki bilgiler 043 Çlışm plnı ve progrmlrı 050

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR H A V A A N D I R M A M A K İ N A S A N A Y İ v e T İ C. A. Ş. MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR TSEK TEKN K ÖZE KER SPECIFICATIONS VENCO Mutfk Aspirtörleri, Endüstriyel Mutfklrd ve yemek pişirme

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications > > etropol Yınlrı YÖS 009 etropol Pulictions. ve. sorulrd, gruptki kümelerin şekilleri irer rkml gösterilerek I gruptki sılr elde edilmiştir. Soru işretile elirtilen kümenin hngi sıl gösterildiğini ulunuz.

Detaylı

Cognos: Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı

Cognos: Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı Ahmet Şentürk Kurumsl Uygulmlr Yöneticisi 22/10/09 Cognos: Kynklrın Etkin ve Verimli Kullnımı 09 IBM Corportion Mimrinin Önemi Şehir Plnlmsı Koordinsyon Entegrsyon Geçiş Esneklik / Etkinlik İş Merkezi

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Kazık Temellerin Bilgisayar Destekli Analizi. Computer Aided Analysis of Pile Foundations

Kazık Temellerin Bilgisayar Destekli Analizi. Computer Aided Analysis of Pile Foundations Akdemik Bilişim 2013 XV Akdemik Bilişim Konfernı Bildirileri 23-25 Ock 2013 Akdeniz Üniveritei, Antly Kzık Temellerin Bilgiyr Detekli Anlizi Devrim Alky 1, Burk Yeşil 2 1 Yrd Doç Dr, Pmukkle Üniveritei,

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Mühendisliği Bölümü E-Post: ogu.hmet.topcu@gmil.com Web: http://mmf2.ogu.edu.tr/topcu Bilgisyr Destekli Nümerik Anliz Ders notlrı 204

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MKİNLR LBORTUVR DC ŞÖNT JNRTÖR DNY 3504. MÇ: Şönt bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULMLR:. ln kımının şönt bğlı DC jenertörün

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Akdeniz Bölgesine Gelen Güneş Radyasyonunun Ekserji Analizi

Akdeniz Bölgesine Gelen Güneş Radyasyonunun Ekserji Analizi th Interntinl Advnced Technlgie Sympium (IATS 11), 1- My 2011, Elzığ, Turkey Akdeniz Bölgeine Gelen Güneş Rdyynunun Ekerji Anlizi M Öztürk 1, A Elbir 2, N Özek 1 Süleymn Demirel Üniveritei, Iprt/Türkiye,

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 42-51 BSD

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SYF:1/6 I. YRIYIL DERSLERİ SPY1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ (3 0) KTS:4 BEDEN EĞİTİMİ, VE SPOR KVRMLRINI VE MESLEKİ LNLRINI TNITMK İNSN VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR RSINDKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEK SPY1003

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş SOC 101 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE KARMA EĞİTİM) 1. YARIYIL Z/ S Z

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE KARMA EĞİTİM) 1. YARIYIL Z/ S Z MÜHENDİLİK GIDA MÜHENDİLİĞİ 2017-2018 GÜZ YARIYILI DER PROGRAMI (%30 İNGİLİZCE KARMA EĞİTİM) 1. YARIYIL KODU BİY111 PHY111* GDM101 KİM101 MAT131 ATA101 TDİ101 BIT101 ENG 101 UYM 101 BED101 GU101 GU103

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-38-985-5 Kitpt yer ln bölümlerin tüm sorumluluğu yzrlrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitbın bsım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt.

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd.

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI B.Şehir Bid. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ Hlil ÖZTÜRK Muhmmet URAL Krr Trihi 12-02-2016 Celse No Krr No 233 Konyltı Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 24 syılı

Detaylı