MUHİTTİN SERİN PROFESÖR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHİTTİN SERİN PROFESÖR"

Transkript

1 MUHİTTİN SERİN PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Adres : İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no: Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : Doğum Tarihi : Faks : Kadro Yeri : İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM Görev Yeri : Öğrenim Bilgisi Doktora 1983 Yüksek Lisans-Tezli Lisans-Anadal 1970 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/TÜRK İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/TÜRK İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI null Akademik Ünvanlar DOÇENT MARMARA ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI PROFESÖR 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT null/null Yabancı Dil Bilgisi Arapça KPDS, 1991 (Güz), Puan: 75 Yönetilen Tezler Doktora 1.DOĞANAY AZİZ, (2002). Klasik devir İstanbul hanedan türbelerinde tezyinat, Marmara Üniversitesi 2.BERK SÜLEYMAN, (1999). Hattat Mustafa Rakım`da celi sülü`s ve tuğra estetiği, Atatürk Üniversitesi 1

2 Yüksek Lisans BAL GÜLİZAR, (2014). SÜLEYMÂNİYE KÜTÜPHÂNESİ'NDE BULUNAN MURAKKA'LAR (ÂŞİR EFENDİ, 3. GALATA MEVLEVÎHÂNESİ VE YAZMA BAĞIŞLAR KOLEKSİYONU), Marmara Üniversitesi 4.PAY MURAT, (2012). Gölge oyunu Karagöz ve sinema, Marmara Üniversitesi ERCE SEVDA, (2012). Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan murakkalar: Süleymaniye ve Hamidiye 5. Bölümü, Marmara Üniversitesi 6.BAYRAM TUBA, (2011). Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi, Marmara Üniversitesi 7.BABAYEVA NİGAR, (2011). Kuzey Azerbaycan'da cuma mescitleri, Marmara Üniversitesi 8.DUMLUPINAR FATMA ZEHRA, (2008). Yeni Vâlide Camii çini kitâbeleri bezemeleri, Marmara Üniversitesi 9.NEBATİ ZAKİR, (2006). Bakü Şirvanşahlar Sarayı, Marmara Üniversitesi 10.KALAJDZİC MİRSAD, (2006). Bosna'da Osmanlı Dönemi Selatin camileri, Marmara Üniversitesi 11.SÜSLER EBRU, (2004). Hat sanatı açısından Tuhfe-i Hattâtîn, Marmara Üniversitesi DEMİR FEHİME, (2004). Türk hat sanatı için kaynak Gülzâr-ı Savâb (İncelemeli metin çevirisi), Marmara 12. Üniversitesi 13.KABACAOĞLU ESRA, (2004). Emin Barın hat kolleksiyonu, Marmara Üniversitesi 14.AKBULUT MÜŞFİKA, (2003). Üsküdar Yeni Camii ve külliyesi, Marmara Üniversitesi YAMAN AYŞE PEYMAN, (2003). Hat sanatı için Devhatü'l Küttab kaynak incelemeli metin çevirisi, Marmara 15. Üniversitesi KALP TEVFİK, (2002). Hoca Mrhmed Rasim Efendi ve hakkında yazılmış bir risalenin incelenmesi, Marmara 16. Üniversitesi 17.YILDIZ CENGİZ, (2002). Trabzon`da İskender Paşa`ya ait mimari eserler, Marmara Üniversitesi BAŞARAN AYŞE GÜL, (2001). Osmanlı mimarisi için kaynak Hadikatü'l-Cevami (2.cilt) İncelemeli Metin 18. Çevirisi, Marmara Üniversitesi DENİZ MEHMET ŞİMŞEK, (1999). İstanbul Süleymaniye bölgesindeki, Osmanlı sivil mimarlık örneklerinin, 19. günümüzdeki kullanım ve güncel durumlarının araştırılması, Marmara Üniversitesi 20.ERŞAN H. GÜLSÜM, (1998). Mimar Kemaleddin`in dini eserleri, Marmara Üniversitesi 21.JEBRİNİ ALAEDDİN, (1996). Farabi`nin Kitabu İhsav,ı-İka`at adlı risalesinin neşri, Marmara Üniversitesi GÜLGEN HİCABİ, (1996). Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii ve hamamı ile Narince Abide Hatun Camii, 22. Marmara Üniversitesi AÇIKGÖZ MUSTAFA, (1996). 2. Beyazid devri İn`amat Defteri (Muharrem-Zil-hicce 910/Haziran-Mayıs ), Marmara Üniversitesi YAMAN BAHATTİN, (1995). İstanbul kütüphaneleri yazmalarına göre Türk kitap sanatlarında boya, 24. mürekkep, ahar, ve kağıt boyama usulleri, Marmara Üniversitesi 25.MEMİŞ MEHMET, (1993). Süleyman Bin Ahmed'in "Mir'at-ı Hattatin" adlı eseri, Marmara Üniversitesi SAYIOĞULLARİ RECEP SADRİ, (1991). Türk ta'lik yazı ekolünün doğuşunda Şeyhülislam Veliyyüddin 26. Efendi, Marmara Üniversitesi Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. SERİN MUHİTTİN (1997). Kahire Dârü'l-Kütübü'l-Mısriyye'de Osmanlı Osmanlı Hat Sanatı'na Ait Eserler. Kubbealtı Akademi Mecmuası(4), SERİN MUHİTTİN (1995). Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi Hat Koleksiyonu Envanteri. Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabı, SERİN MUHİTTİN (1980). Hattat Kemal Batanay. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 9(3),

3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Tam metin bildiri 1.SERİN MUHİTTİN Turkish Calligraphy, Display and Demonstration. Indiana University Fine Art Museum 2.SERİN MUHİTTİN Azizer-Rifai. Dubai Arapça Hat Felsefesi Merkezi 3. SERİN MUHİTTİN The Development of Calligraphy in Anatolia Prior to Sheikh Hamdullah and the School of Amasya. Program of the First Calligraphy Islamic Festival of World 4.SERİN MUHİTTİN Islamic Calligraphy and Aesthetic. Indiana University Fine Art Museum 5.SERİN MUHİTTİN Hamdullah Amâsî. Dubai Arapça Hat Felsefesi Merkezi 6. SERİN MUHİTTİN A Turkish Calligraphy in Egypt. Kültür ve Turizm Bakanlığı MİFAD El Sanatları Şubesinin Mısır Kültür Bakanlığı ile Ortaklaşa Düzenlediği VIII. Sanat Kongresi 7. SERİN MUHİTTİN The Ottoman Art of Islamic Calligraphy. Indiana University Department of Near Eastern Languages and Cultures & Middle Eastern and Islamic Studies 8. SERİN MUHİTTİN Central Eurasian Studies Society Fifty Annual Conferance, The Ottoman Art of Islamic Calligraphy. Harvard University 9.SERİN MUHİTTİN Fatih Devri Osmanlı Hat Sanatı'nın Teşekkülü. Fatih ve Bosna Uluslararası Sempozyumu Özet bildiri 10. SERİN MUHİTTİN XV. ve XVI. Yüzyılları Türk Asrı Yapan Değerler. İslami İlimler Araştırma Vakfı, 1, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler : Tam metin bildiri 1.SERİN MUHİTTİN İslam ve Modernleşme. İslami Araştırmalar Merkezi, 1 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Bilimsel Kitap Yenişehir'in Yeniden Fethine Düşülen SAMİ EFENDİ HATTIYLA CELİ TA'LİK MANZUMESİ (2014)., 1. SERİN MUHİTTİN, KUBBEALTIKUBBEALTI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 48, ISBN: San'atüne'l-Hattiye (1993)., SERİN MUHİTTİN, Darü't-Tekaddüm li't-tıbaati ve'n-neşrdarü't- 2. Tekaddüm li't-tıbaati ve'n-neşr, Arapça Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler Bilimsel Kitap Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar (2010)., SERİN MUHİTTİN, Kubbealtı NeşriyatıKubbealtı 1. Neşriyatı, Sayfa Sayısı 462, ISBN: , Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar (2010)., SERİN MUHİTTİN, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat 2. Vakfı YayınlarıKubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Sayfa Sayısı 462, ISBN:975- Hattat Şeyh Hamdullah (2007)., SERİN MUHİTTİN, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı 3. YayınlarıKubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Sayfa Sayısı 239, ISBN: Kemal BATANAY (2006)., SERİN MUHİTTİN, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı 4. YayınlarıKubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Sayfa Sayısı 208, ISBN:975- Bestekar, Tanburi, Hattat Kemal Batanay (2006)., SERİN MUHİTTİN, 5. NeşriyatıKubbealtı Neşriyatı, Sayfa Sayısı 208, ISBN: , Kubbealtı 3

4 Şevki Efendi'nin Sülüs ve Nesih Meşk Murakkaı (2000)., SERİN MUHİTTİN, Kubbealtı 6. NeşriyatıKubbealtı Neşriyatı, Sayfa Sayısı 24, ISBN: , Halim Efendi'nin Nesih, Divani, Celi Divani, Rika Meşk Murakkaı (2000)., SERİN MUHİTTİN, 7. Kubbealtı NeşriyatıKubbealtı Neşriyatı, Sayfa Sayısı 50, ISBN: , Hattat Aziz Efendi (1999)., SERİN MUHİTTİN, Kubbealtı NeşriyatıKubbealtı Neşriyatı, Sayfa 8. Sayısı 122, ISBN: , Hulusi Efendi'nin Talik Meşk Murakkaı (1999)., SERİN MUHİTTİN, Kubbealtı NeşriyatıKubbealtı 9. Neşriyatı, Sayfa Sayısı 30, ISBN: , Hattat Aziz Efendi (1999)., SERİN MUHİTTİN, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı 10. YayınlarıKubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Sayfa Sayısı 122, ISBN: Ansiklopedi Maddesi TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(yâkut el-musta'sımî) (2013)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 11. Bölüm Adı:Yâkut el-musta'sımî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(yazgan, Mehmed Hulûsî) (2013)., SERİN MUHİTTİN, 12. TDVTDV, Bölüm Adı:Yazgan, Mehmed Hulûsî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tevkı') (2012)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı: 13. Tevkı', TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(türkiye) (2012)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı: 14. Türkiye, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(abdülfettah Efendi) (2012)., SERİN MUHİTTİN, 15. Üsküdar Belediyesi Kültür YayınlarıÜsküdar Belediyesi Kültür Yayınları, Bölüm Adı:Abdülfettah Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(ali Efendi, Çırçırlı) (2012)., SERİN MUHİTTİN, 16. Üsküdar Belediyesi Kültür YayınlarıÜsküdar Belediyesi Kültür Yayınları, Bölüm Adı:Ali Efendi, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(altunbezer, İsmail Hakkı) (2012)., SERİN 17. Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(ayral, Macit) (2012)., SERİN MUHİTTİN, Üsküdar 18. Belediyesi Kültür YayınlarıÜsküdar Belediyesi Kültür Yayınları, Bölüm Adı:Ayral, Macit, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(aytaç, Hamit) (2012)., SERİN MUHİTTİN, Üsküdar 19. Belediyesi Kültür YayınlarıÜsküdar Belediyesi Kültür Yayınları, Bölüm Adı:Aytaç, Hamit, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(hamdullah Efendi, Şeyh) (2012)., SERİN 20. Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(hasan Rıza Efendi, Hacı) (2012)., SERİN MUHİTTİN, 21. Üsküdar Belediyesi Kültür YayınlarıÜsküdar Belediyesi Kültür Yayınları, Bölüm Adı:Hasan Rıza Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(mustafa Dede b. Abdullah) (2012)., SERİN 22. Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(hüsâmeddin Hüseyin Şah) (2012)., SERİN 23. Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(sâmi Efendi, İsmail Hakkı) (2012)., SERİN 24. Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(seyyid Mehmed Efendi, Şekerzâde) (2012)., SERİN 25. Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(şeker Ahmed Paşa) (2012)., SERİN MUHİTTİN, 26. Üsküdar Belediyesi Kültür YayınlarıÜsküdar Belediyesi Kültür Yayınları, Bölüm Adı:Şeker Ahmed 4

5 Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi Bölüm adı:(şükrullah Halife) (2012)., SERİN MUHİTTİN, 27. Üsküdar Belediyesi Kültür YayınlarıÜsküdar Belediyesi Kültür Yayınları, Bölüm Adı:Şükrullah TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(şekerzâde Seyyid Mehmed) (2010)., SERİN MUHİTTİN, 28. TDVTDV, Bölüm Adı:Şekerzâde Seyyid Mehmed, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(şah Mahmud Nişâburî) (2010)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 29. Bölüm Adı:Şah Mahmud Nişâburî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(sülüs) (2010)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı: 30. Sülüs, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(suyolcuzâde Mehmed Necib) (2010)., SERİN MUHİTTİN, 31. TDVTDV, Bölüm Adı:Suyolcuzâde Mehmed Necib, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(şeker Ahmed Paşa) (2010)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 32. Bölüm Adı:Şeker Ahmed Paşa, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(suud Yavsi Ebüssuudoğlu) (2009)., SERİN MUHİTTİN, 33. TDVTDV, Bölüm Adı:Suud Yavsi Ebüssuudoğlu, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(siyâkat) (2009)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı: 34. Siyâkat, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(sâlih Efendi, Çemşir Hâfız) (2009)., SERİN MUHİTTİN, 35. TDVTDV, Bölüm Adı:Sâlih Efendi, Çemşir Hâfız, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(rik'a) (2008)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı:Rik'a, 36. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(rika') (2008)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı:Rika', 37. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ramazan b. İsmail) (2007)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 38. Bölüm Adı:Ramazan b. İsmail, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(osmanlılar) (2007)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı: 39. Osmanlılar, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(nefeszâde İbrâhim) (2007)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 40. Bölüm Adı:Nefeszâde İbrâhim, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mushaf Dede) (2006)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm 41. Adı:Mushaf Dede, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mushaf) (2006)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı: 42. Mushaf, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(muhammed (sav)) (2005)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 43. Bölüm Adı:Muhammed (sav), TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(meşk) (2004)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı:Meşk, 44. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kâtibzâde Mehmed Refî) (2002)., SERİN MUHİTTİN, 45. TDVTDV, Bölüm Adı:Kâtibzâde Mehmed Refî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kayışzâde Hâfız Osman Nûri) (2002)., SERİN MUHİTTİN, 46. TDVTDV, Bölüm Adı:Kayışzâde Hâfız Osman Nûri, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kûfî) (2002)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı:Kûfî, 47. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(karahisârî, Ahmed Şemseddin) (2001)., SERİN MUHİTTİN, 48. TDVTDV, Bölüm Adı:Karahisârî, Ahmed Şemseddin, 5

6 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibrahim Bizebân) (2000)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 49. Bölüm Adı:İbrahim Bizebân, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibnü'l-bevvâb) (1999)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm 50. Adı:İbnü'l-Bevvâb, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hüsâmeddin Hüseyin Şah) (1998)., SERİN MUHİTTİN, 51. TDVTDV, Bölüm Adı:Hüsâmeddin Hüseyin Şah, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hayreddin Mar'aşî) (1998)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 52. Bölüm Adı:Hayreddin Mar'aşî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hamdullah Efendi, Şeyh) (1997)., SERİN MUHİTTİN, 53. TDVTDV, Bölüm Adı:Hamdullah Efendi, Şeyh, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(gürer, Selahaddin) (1996)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 54. Bölüm Adı:Gürer, Selahaddin, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(fahrî) (1995)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı:Fahrî, 55. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(fâik Efendi, Ömer) (1995)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 56. Bölüm Adı:Fâik Efendi, Ömer, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(emin Efendi, Edirneli) (1995)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 57. Bölüm Adı:Emin Efendi, Edirneli, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(eyyûbzâde Mehmed) (1995)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 58. Bölüm Adı:Eyyûbzâde Mehmed, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(enîs Mevlevî) (1995)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm 59. Adı:Enîs Mevlevî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(celâl Amâsî) (1993)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm 60. Adı:Celâl Amâsî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(celâlzâde Muhyiddin Amâsî) (1993)., SERİN MUHİTTİN, 61. TDVTDV, Bölüm Adı:Celâlzâde Muhyiddin Amâsî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(cemâl Amâsî) (1993)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm 62. Adı:Cemâl Amâsî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(batanay, Kemal) (1992)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 63. Bölüm Adı:Batanay, Kemal, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(bedevî, Şeyh Ali) (1992)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 64. Bölüm Adı:Bedevî, Şeyh Ali, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ârif Mehmed Paşa) (1991)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 65. Bölüm Adı:Ârif Mehmed Paşa, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(aziz Efendi, Rıfâi) (1991)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, 66. Bölüm Adı:Aziz Efendi, Rıfâi, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ahmed Efendi, Kurşuncuzâde) (1989)., SERİN MUHİTTİN, 67. TDVTDV, Bölüm Adı:Ahmed Efendi, Kurşuncuzâde, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ahmed Efendi, Durmuşzâde) (1989)., SERİN MUHİTTİN, 68. TDVTDV, Bölüm Adı:Ahmed Efendi, Durmuşzâde, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ahmed Efendi, Mestçizâde) (1989)., SERİN MUHİTTİN, 69. TDVTDV, Bölüm Adı:Ahmed Efendi, Mestçizâde, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(abdullah Efendi, Bezirgânzâde) (1988)., SERİN MUHİTTİN, 70. TDVTDV, Bölüm Adı:Abdullah Efendi, Bezirgânzâde, 6

7 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(âhenk) (1988)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm Adı: 71. Âhenk, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(abdullah Ergun) (1988)., SERİN MUHİTTİN, TDVTDV, Bölüm 72. Adı:Abdullah Ergun, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(abdurrahman Efendi, Çinicizâde) (1988)., SERİN MUHİTTİN, 73. TDVTDV, Bölüm Adı:Abdurrahman Efendi, Çinicizâde, Proje Görevleri Proje Danışmanı DİĞER:Mukaddes Emanetler Dersler Doktora * Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir. Öğrenim Dili Ders Saati Geleneksel Türk Sanatları 2 Geleneksel Türk Sanatları 2 Hüsn-i Hat 2 Hüsn-i Hat 2 Geleneksel Türk Sanatları 2 Klasik Devir Osmanlı Medresi 2 Geleneksel Türk Sanatları Doktora Türk Din Musikisinde Arapça Güfteler 2 7

8 Türk İslâm Sanatları Tarihi ve Mimarisi 2 Hat Tasarımı 2 Epigrafi 2 Türk Din Musikisinde Arapça Güfteler 2 8

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl İsim : Musa YILDIZ Unvan : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : Samsun 20.07.1967 Adresi İş Telefonu : 0.312.202 37 51 Cep Telefonu : 0.532.347 81 65 : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok. No: 106

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014.

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014. EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nihat Öztoprak İletişim Bilgileri : Tatlısu Mah. Namaz Sokak, Gülkonut Ap. Nr. 11, Daire 19 Adres Ümraniye/İSTANBUL Telefon Mail : 0533 211 79 21 :noztoprak@marmara.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet ı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 ISBN 978-605-60594-3-8 1. baskı İstanbul, Ocak 2012 Genel Yönetmen HASAN EKMEN Yayın Yönetmeni RAMAZAN KIZILKAYA Proje

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

MERKEZİMİZDEN HABERLER

MERKEZİMİZDEN HABERLER MERKEZİMİZDEN HABERLER Mukaddes ARSLAN* Merkezimize Başkan Ataması Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına 07.10.2012 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HACER NURGÜL BEGİÇ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HACER NURGÜL BEGİÇ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : HACER NURGÜL BEGİÇ Doğum Tarihi : 22.06.1964 Öğrenim Durumu Doktora 2011-2014 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK HALK BİLİMİ ANABİLİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Oğuz KARAKARTAL 2. Doğum Tarihi: 21.4.1966 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Marmara Üniversitesi 1988 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2008, 139-180 Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Salim Aydüz* Giriş BU çalışmada, Osmanlı Devleti'nde, İslam medeniyetinin

Detaylı

İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr.

İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. [e-mail: ifazlioglu@medeniyet.edu.tr] [e-mail: ihsanfazlioglu@gmail.com] [ihsanfazlioglu.net] ÖGRETİM Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CAN CEYLAN Doğum Tarihi: 25 / 12 / 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenlik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1997

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr

ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr ZEHRA TOSKA, Prof. Dr. toska@boun.edu.tr EĞİTİM Doçentlik Tezi: Sâlih Çelebi ve Kıssa-i pür-gussa-i Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi, İnceleme ve Tenkitli Metin, İstanbul 1999. Doktora: İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ 25. 04. 1964 yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. 1982 yılında

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ...2 TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ İSTANBUL...3 İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ...4 YENİDEN EDEBİYAT MEVSİMİ...5 4. İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ...7 AÇILIŞ PROGRAMI...8 TASAVVUF VE DİL...9

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı