ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION"

Transkript

1 ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION

2 Yayın Koordinatörü Publishing Coordinator Temel Hazıroğlu Dizgi-Grafik Typesetting-Graphics Design by Tekin Kavcak Tasarım Graphics Design by Ekrem Şahin Baskı-Cilt Printing-Binding by ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 30 KÜLTÜR YAYINLARI: 5 ALBARAKA TÜRK PUBLICATIONS: 30 CULTURAL PUBLICATIONS: 5 3. Baskı İstanbul / Mayıs 2007 ISBN Tüm yayın hakları ALBARAKA TÜRK e aittir. Tanıtım amacıyla yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. 3 nd Edition Istanbul/ May 2007 ISBN All rights reserved by ALBARAKA TÜRK. This book may not be reproduced in any manner whatsoever it is without the written permission of the publisher, other than short extracts with the aim of publicization thereof.

3

4 GİRİŞ Duygu ve düşüncelerini yazı ile anlatmak insana özgü bir eylemdir. İnsanlık tarihine baktığımızda da en önemli gelişmeler arasında yazının icadını görürüz. Ama yazının icadından daha da önemli olan, tekâmül eden insanın kendi eseri olan yazıyı geliştirmesi ve yazının sanat boyutunu tüm zenginliği ile ortaya koymasıdır. Bizim kültürümüzde sanat mutlak sanatkâr a ulaşma çabasıdır. Her şey, görülenin değil, görülmek isteneni anlatma isteğinin dışavurumudur aslında. Çağdaş düşünür Roger Garaudy nin veciz şekilde dile getirdiği gibi: Sanat, görünen ve bilinen güzellikleri kopya etmek değil, gözle görülemeyen mutlak güzel i arayış çabasıdır. Hat sanatına gönül verenlerin hat yazısını bir iletişim aracı ve süsleme unsuru olmaktan çıkarıp, fevkalade özgün bir sanat olarak geliştirdiklerini ve hat sanatının dünya sanat tarihinde önemli bir yer almasını sağladıklarını görmekteyiz. Medeniyetimizin maddede müşahhaslaşan mimari dokusuna rengini ve sesini veren hatlarımız, kendilerini duvarlara nakşeden ince zevki ve estetik anlayışını yansıtan kültür mirasıdır. Köklü medeniyetimizi bir ağaca benzetirsek ana dallarını oluşturan Osmanlı sanatı içinde, mimariyi dışta bırakırsak, en önemli sanat dalı Hüsn-i Hat tır diyebiliriz. Sizler de dereceye giren eserlerimizde göreceksiniz ki, harflerin inci gibi satıra dizilişleri karşısında hayrete düşmemek mümkün değildir. Harflerin canlılığı yanında, istifteki yerleri ve duruşları da mükemmel bir ahengi yansıtıyor. Harflerin satıra mükemmel dizilişi, kalem hareketlerinin kıvraklığı görenleri hayrete düşürecek mükemmelliktedir. Dik harflerin canlılık, yatay harflerin ise devamlılık hissi veren özelliği herkesi etkileyebilecek seviyededir. Albaraka Türk olarak, hat sanatına olan ilgimiz köklü medeniyetimizin önemli bir mirasına sahip çıkma bilinci yanında ekonomik amaçlı kuruluşların sosyal sorumluluklara sahip olması gerektiğine olan inancımızdan da kaynaklanmaktadır. Kurumların, yalnızca asli alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalarla geleceğe taşınabilmesi mümkün gözükmemektedir. Faizsiz bankacılık konusunda Türkiye de akla ilk gelen kurum olmak tabii ki önemlidir ama tek başına yeterli değildir. Albaraka Türk olarak kurumumuz, medeniyet havzamızın kültür birikiminin dirilmesi, değerlendirilmesi, hareket ve çeşitlilik kazanması ve nihayet geliştirilmesi için elinden gelen çalışmaları bugüne kadar sürdürmüş ve sürdürmeye de devam etmektedir. Bu çerçevede geçmiş yıllarda bankamızın tertip ettiği hat yarışmasını, Albaraka Türk ün bugüne dek hat sanatımıza sağladığı desteklerin taçlandırılması olarak nitelemek yerinde olacaktır. Bu çalışmalarımızı Albaraka Türk ün geleneksel sanatlarımıza katkısının taçlandırılması olarak telakki eder; söz konusu sanatlarımızı ihya ve yaşatmak için gayret gösteren herkesin bu yönde bir ivme, bir yıldız olmasını dilerim. Saygılarımla, Dr. Adnan Büyükdeniz Genel Müdür INTRODUCTION It is an act peculiar to mankind to express his emotions and thoughts through writing. Considering the history of humankind, we observe the invention of writing among the most significant developments. However, what is even more noteworthy than the invention of writing is man s originating his own style of writing in the course of his progression, whereby revealing the dimension of beauty of writing in all his richness. In our culture art is an endeavour to reach the Absolute Artist. As a matter of fact, everything is an outward reflection of not of what is actually seen but the enthusiasm to describe what is desired to be seen. As has been eloquently remarked by Roger Garaudy, a contemporary thinker, Art is not copying those beauties that are witnessed and known but an effort to search for the Absolute Beauty, Who cannot be seen through eyes. On the other hand, we see that those who have dedicated themselves to calligraphy have promoted calligraphy from being a means of communication and ornament to being an extraordinarily exclusive art, whereby ensuring it to find a significant niche in the world s history of art. Our calligraphs giving their colour and sound to our civilization s architectural quality exemplified in material are cultural heritages that reflect the delicate pleasure and aesthetical understanding that paint them on walls. If we compare our deep-rooted civilization to a tree, we can say that Calligraphy-with the exclusion of architecture -is of the most outstanding arts that make the main branches. You also will witness in our prize-winning works that one cannot help being amazed against the letters having been strung like pearls on lines. Apart from the vividness of letters, their place and position in the arrangement of letters reflect a perfect harmony. The wonderful arrangement of letters on the line and the elegance of the movements of the pen are amazingly excellent. The upright letters vividness and the slant ones quality that gives an impression of continuity really inspire beholders. As Albaraka Turk, our interest in calligraphy originates from our belief that those institutions with economic targets should also undertake social liabilities apart from the conscience of supporting an important heritage of our deep-rooted civilization. It does not seem feasible that institutions could be carried to future by means of their achievements solely in their actual fields. Of course, it is noteworthy being the first institution in interestfree banking in Turkey, yet it is not sufficient alone. Our Institution, as Albaraka Turk, has ever been endeavouring with its best for the revivification and evaluation of the cultural accumulation of our civilization district along with its gaining motion and variety and ultimately its being promoted. Within this frame, it would be appropriate to qualify this Calligraphy Contest, which we have organized on occasion of the 20th Anniversary of our Institution, as the crowning of the contributions of Albaraka Turk to this art of ours. Considering our Contest as the crowning of the contributions of Albaraka Turk to our traditional arts, I wish everybody that endeavours to revivify and promote our arts be an inspiration and star in this direction. Best regards, Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ General Manager 3

5

6 Kur ân-ı Kerim Hicaz da nazil oldu, Mısır da okundu, İstanbul da yazıldı. Sanat; ilâhî sırları ve Mutlak Güzel i arayıştır. Hat sanatı; mimari, musiki ve edebiyat gibi medeniyetimizi oluşturan temel taşlardan biridir. Mimari ve hat aynı dili konuşan iki ayrı sanat dalıdır. Ancak, hat sanatı mimari ile aynı dili konuşan sanat olmasına karşın, hat sanatı temaşa edilecek bir mimari olarak bizim Medeniyetimize münhasır has bir sanattır. Medeniyetimizin yazılı bir medeniyet olarak adlandırılmasının sebebi de hat sanatıdır. Çünkü medeniyetimize ait her eser en güzel hat yazıları ile süslenmiştir. Kadîm e göre hat sanatı; Cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir. Bunun içindir ki, hat sanatı, nokta hesabıyla oluşan harf boyları, kavisleri, meyilleri, satır araları, istifleri ve kamışın kâğıt üzerindeki mükemmel kıvraklığının ortaya koyduğu büyülü hendesesiyle herkesi kendisine hayran bırakmaktadır. Albaraka Türk olarak ekonomik bir kuruluş olduğumuz gerçeğini unutmadan, gerçek varoluşun ve geleceğe taşınışın kültür ve sanat alanında bir iz, bir nişane bırakmaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Bu çerçevede, kuruluşumuzun 20. yılı münasebetiyle sosyal sorumluluklarımızın bir gereği olarak, hat sanatının yaşatılması, geliştirilmesi, hat zevkinin tesisi ve özendirilmesi için; hat sanatına gönül verenleri bir nebze olsun teşvik ederek bu sanata yeni eserler kazandırmak ve bunları yeni kuşaklara ulaştırmak, bu güzide sanatımıza hak ettiği alakayı sağlamak amacıyla 2005 senesinde bir hat yarışması tertip etmiştik. Yarışmanın, aslında ulusal ölçekte planlanmış olmasına rağmen, organizasyona yurtdışından da ilgi muazzam oldu. Celî Sülüs, Sülüs, Sülüs-Nesîh, Celî Ta lîk ve Celî Divânî olmak üzere 5 dalda düzenlenen müsabakaya Türkiye den 110, yurtdışından ise 8 ülkeden 44 eser olmak üzere toplam 154 eser katılmıştı. Bu eserlerden Albaraka Türk Özel Ödülü de dahil 17 eser Jüri Üyeleri tarafından dereceye layık görülmüş ve 23 eser de almaya hak kazanmıştı. Bu vesileyle değerli üstad hattatlardan oluşan jüri üyelerine, yarışmaya katılan tüm hattatlara ve ödül kazananlara tebrik ve şükranlarımızı sunarız. Şimdi sizlere Albaraka Türk Hat Yarışması nda ödül almış bu eserlerin bir kısmını tezhiple süslenmiş olarak sunuyoruz. Daha mutlu ve daha güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle... Saygılarımızla, ÖNSÖZ Temel Hazıroğlu Yayın Koordinatörü FOREWORD The Holy Qur an was revealed in the Hejaz, recited in Egypt and written in Istanbul. Art is searching for Divine Secrets and the Absolute Beauty. The Art of Calligraphy is one of the pillars that form our Civilization like architecture, music and literature. Architecture and Calligraphy are two separate branches of art that speak the same language. Nevertheless, although the Art of Calligraphy speaks the same language as the Art of Architecture, the Art of Calligraphy is an art peculiar to our Civilization as architecture to be observed. As a matter of fact, the reason why our Civilization is called a written civilization is the Art of Calligraphy. For every work of art pertaining to our Civilization is ornamented with the best calligraphs. According to Kadim, the Art of Calligraphy is a spiritual geometry realized with material tools. It is for this reason that with sizes of letters formed with the calculation of dots, curved lines, slants, spaces between lines, arrangements and the fascinating geometry depicted with the reed-pen on paper with its wonderful elegance, Art of Calligraphy amazes every beholder. As Albaraka Turk, we are aware-without neglecting the fact that we are a finance institution-of the fact that the real existence and conveyance to future can be attained through achievement of traces and signs in the fields of culture and art. Within this frame, as a requirement of our social liabilities on occasion of the 20th anniversary of our establishment in 2005, we have organized this Calligraphy Contest so that the Art of Calligraphy can be advanced and promoted; that pleasure in calligraphy can be established and encouraged; that the volunteers in the Art of Calligraphy are inspired with a view to earning this art new works whereby carrying them to future generations; and that this exclusive art of ours regains due interest. Although the Contest was in the first place planned within home, the interest from abroad therein was huge. The contest, which was organized in 5 branches: Jali Thuluth, Thuluth, Thuluth-Naskh, Jali Deewani and Jali Taliq, drew totally 154 works: 110 from Turkey and 44 from 8 foreign countries. 17- inclusive of the Albaraka Turk Special Prize-of the calligraphs were deemed to merit prizes by the Jury, while 23 thereof received Mentions. On this occasion, we should feel obliged to thank the Jury, composed of esteemed Masters of Calligraphy and all the calligrapher who participated in the contest; also we thank and congratulate the prize-winners. Now we would like to offer our several calligraphies with tezhip ornamented which won prizes in Albaraka Türk Calligraphy Competition. Looking forward to meeting on happier and better days in future Best regards, Temel Hazıroğlu Publishing Coordinator 5

7

8 HAT SANATINA DAİR Hat sanatı, kamış kalem ve is mürekkebinin işbirliği ile insan elinin vücude getirdiği bir çizgiler saltanatıdır. Basit çizgilerin böylesine şiirleşmesi, doğrusu olur şey değildir ve İslam ın devam edegelen bir mucizesidir. Dünyada bu kadar çeşitli yazı varken ve hepsi de kendine göre güzel yazılabiliyorken, nasıl olmuş da sadece İslam yazısı gerçekten benzeri bulunmayan bir sanat haline gelivermiş? Onun sahip olduğu bu büyüleyici estetik nereden doğuyor? Bunların cevabını Hz.Ali nin hikmet dolu şu sözünde bulabiliriz: Yazı, üstadın öğretişinde gizlidir, çok yazmakla kıvam bulur; İslam dini üzere olmakla devam eder. Hattın, asırlar boyunca sanat âlemine hükmedişinde, işte bu manevi kudretinin rolü çok büyüktür. Ayrıca, harflerin başlı başına kıvraklığı ve birbirlerine bitişmekle kazandıkları şekil zenginliği, hele aynı ibarenin muhtelif istiflerle yazılabilmesi, İslam yazısına sanatın ilk şartı olan sonsuzluk ve yenilik kapısını daima açık bırakmıştır. Bir harf, yalnız olarak, icap ederse birkaç türlü yazılabildiği gibi; kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunuşuna göre bünye değişikliğine uğramakla pek çok şekil zenginliği kazanır. Bir hayli hat çeşidi olduğu da göz önüne alınırsa, bu sözlerimizin manası daha iyi anlaşılır. Bu mucizevi yazıya hak ettiği emeği vermek Osmanlı Türklerine nasip olmuştur. O kadar ki, Arab yazısı gibi dar mana taşıyan bir tarif yerine İslam yazısı demeyi tercih etmeseydik ve mutlaka bir millete mâl etmek gayretinde olsaydık, buna Türk yazısı dememiz, gerçeği ifade ederdi. Zira, bir dağ kadar yüksek ve geniş olan bu yazı sistemini hangi etek noktasından alıp şahikasına çıkardığımızı, insafla bakan herkes kabul ve tasdik eder. Bir başka deyişle, hat, eğer Osmanlı Türkü nün eline geçmeseydi hüsn-i hat (güzel yazı) olmak yolunun başlangıcında boynu bükük kalırdı. Çünkü İslami Türklüğümüz, tarih boyunca, o yazı güzelini cananı gibi sevmiş, elinden bırakmamıştır. Belli kalıptaki büyük ve küçük harflerden meydana gelen Latin alfabesinde, İslam yazısındaki estetik kabiliyetin biraz olsun bulunabileceğini düşünmek bile yersizdir. Aynı şekilde çok zengin, fakat birleşmeyen gruplardan meydana gelen Uzak Doğu (Çin, Japon ) alfabe sistemleri de hoşa giden görüntülerine rağmen, İslâm yazısı karşısında çok yavan kalır. Nihayet, Müslüman âleminin minyatür dışında tasvire karşı ilgi duymayışı, resim zevkinin de yazı sanatında tecellisine vesile olmuştur. Hem okunup ibret alınmak, hem de mücerret (abstre) bir resim tablosu gibi duvara asılıp seyredilmek İşte bu, sadece İslam yazısına hastır. Güzel yazı, okunabilendir mealinde Arapça bir söz vardır. Gerçekten İslamiyetin ilk asırlarında güzel yazı mefhumu bu manaya alınıyordu. Yalnız okuma yazma vasıtası olarak kullanılan hat, Emevi ve Abbasi devirlerinin birçok hattatından sonra, bilhassa İbn Mukle (ö.940) ve İbnü l-bevvâb (ö.1022) eliyle sanat hâline gelince, İslamiyetin yayıldığı yerlerde de bunun tesirleri görüldü. Nihayet Yâkutü l-musta sımî (ö.1298), Abbasi saltanatı esnasında Bağdat ta topluca aklâm-ı sitte (altı yazı) adı verilen ve daha önceden şekillenmiş olan sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, tevkî, rıka nevilerini bütün kaideleriyle tamamlayıp yazmayı başardı. Yâkut un yetiştirdiği ve aralarında Türklerin de bulunduğu hat üstadları, onun üslubunu bütün İslam ülkelerine yaydılar. Aradan iki asra yakın bir zaman geçti. Osmanlı Türkleri, Anadolu nun büyük bir kısmından sonra İstanbul u fethederek, devleti yalnız askeri ve siyasi bakımdan değil, kültür ve sanat cihetinden de yüceliğe eriştirmişlerdi. ABOUT CALLIGRAPHY Calligraphy is an art of lines produced by man with his hand in cooperation with a reedpen and soot-ink. It is really incredible that simple lines are poeticised in such manner, having ever been a miracle of Islam. How is it that, while there have been so many kinds of writings in the world and they can be written in elegant styles within their characters, the Islamic Writing has turned out to be a peerless, exclusive art? Where did its fascinating aesthetic originate? In fact, we can find the reply in Caliph Ali s following sagacious statement: Writing is secret in the Master s instruction; it becomes perfect through much practice and lasts in obedience to the Religion of Islam. As a matter of fact, the role of this spiritual might of calligraphy is very great on its prevalence in the world of arts. What is more, the unique elegance of letters and the richness of form they gain through as they join with each other and, further, the fact that the same expression can be written in various orders have ever ensured open the door of endlessness and renovation, the first condition of art, on behalf of the Islamic writing. As a letter can be written in various styles alone if so needed, the fact that it undergoes changes in itself according to its position in the word - that is at the beginning, in the middle or at the end it earns a great variety of forms. Given that there exist a great number of styles of calligraphy, the meaning of our words is understood better. To give this miraculous writing its due labour fell in the lot of Ottoman Turks, to such an extent that, if we had not preferred to call it Islamic Writing instead of Arabic Writing, which is quite a narrow definition, and yet if had attempted to ascribe it to a nation necessarily, it would have reflected a truth that we named it Turkish Writing. For any equitable person agrees and confirms from which point of skirt we got and carried to the climax this writing system, which is as high and wide as a mountain. In other words, if Calligraphy had not been transferred to Ottoman Turks, it would have been sad at the beginning of the way of being Husn al-hatt (Elegant Writing) because our Islamic Turkism has ever loved this graceful writing like his beloved one throughout history and has never given it up. It is inept to think that there would be-even a little of-the aesthetic quality of the Islamic Writing in the Latin Alphabet, which is composed of small and capital letters in certain shape. Likewise, in spite of the their elegant appearances, the alphabetic systems of the Far East (China, Japan, ), which are made up of groups that are very rich but do not join, are incomparable to the Islamic Writing. Eventually, the fact that the Islamic world was not interested in depiction other than miniatures made the pleasure of illustration reflected in the art of writing as well. Being read and taken an admonition from and hung on the wall and admired as an abstract tableau This is uniquely peculiar to the Islamic Writing. There is an Arabic saying meaning, Elegant writing is the one that can be read. In fact, the concept of elegant writing was attributed this meaning in the first centuries of Islam. When Calligraphy, which had been used as a means of reading and writing, turned out to be an art after many calligraphers of Amawid and Abbasid periods, especially through the hands of Ibn al-muqlah (d. 940) and Ibn al-bawwab (d. 1022), the influences thereof were also observed in places where Islam had spread. Eventually, during the Abbasid sovereignty, Yaqut al- Musta simi (d. 1298) managed in Baghdad to complete and write the writing system, which was collectively called Aqlam al-sittah (Six Writings) and which had been earlier formed, i.e. Thuluth, Naskh, Muhaqqaq, Rayhani, Tawqih and Riqah, with all the rules thereof. The masters of calligraphy raised by Yaqut, among whom were some Turks, spread his style all over the Islamic countries. Almost two centuries passed. Ottoman Turks took Istanbul after the conquest of a large part of Asia Minor, thus having advanced the State to the peak not only from military and political aspects but also cultural and artistic aspects. 7

9 Amasyalı hattatlardan Şeyh Hamdullah ( ), önceleri Yâkut üslubunu en güzel ve mükemmel biçimiyle yürütüyorken, hamisi ve talebesi Sultan II. Bâyezid in teşvik ve tavsiyesi üzerine, Yâkut un eserlerini bir estetik kıymetlendirmeye tabi tuttu ve kendi sanat zevkini de katarak, bunlardan yeni bir tarz çıkarmayı başardı. Tahminen 1485 yılında doğan bu Şeyh Hamdullah üslubu ile Osmanlı-Türk yazı sanatında Yâkut devri kapanıyordu. Nitekim, Kanûni Sultan Süleyman çağında bu tavrı en parlak biçimiyle yeniden canlandıran Ahmed Karahisârî nin (ö.1556) yazı anlayışı, kendisinden sonra unutulmuş; Şeyh Hamdullah yoluna karşı duramamıştır. Ancak Karahisârî Mektebi nin, celî hattında, zamanına göre, Şeyh vadisinden daha başarılı olduğu muhakkaktır. Şeyh Hamdullah devrinde, Yâkut yolu ile intikal eden altı cins yazıdan sülüs ve nesih, Türk zevkine çok uygun geldiği için süratle yayılmış; eski devirden farklı olarak, Kur ân-ı Kerîm in yazılmasında bilhassa nesih hattı kullanılmaya başlanmıştır. Buna mukabil, muhakkak ve reyhanînin müdevver (yuvarlak) harflerinin azlığı ve geniş oluşu yüzünden benimsenmediğini, yavaş yavaş unutulduğunu, ancak elin melekesini artırmak için eski hat üstadlarına takliden yazılan murakkaalarda rastlandığını söyleyebiliriz. Bir istisna olarak, muhakkak hattıyla Besmele yazılması âdeti, zamanımıza kadar devam edegelmiştir. Altı yazının diğer ikisinden biri olan rıka, daha cazip bir üslûba bürünerek hatt-ı icaze adıyla bilhassa icazetnamelerde yer almış, tevki ise unutulmuştur. Şeyh Hamdullah tan sonra yetişenler, hep onun gibi yazmak gayretiyle hareket ettiler. O kadar ki, namlı hattatların muvaffakiyeti Şeyh gibi yazdı veya Şeyh-i Sânî (İkinci Şeyh Hamdullah) sözleriyle anılır olmuştu. Bu hâl 150 yılı aşkın bir zaman devam etti. Nihâyet, XVII. asrın ikinci yarısında İstanbul un sanat ufku yeniden bir hat nuruyla aydınlandı. Hâfız Osman ( ) adındaki bu hat dehası, vaktiyle Şeyh Hamdullah ın Yâkut tan yer yer seçip topladığı yazı güzelliğini bir elemeye tabi tuttu ve eskisine göre daha da safiyet kazanan, kendine has bir şiveyi ortaya koyarak, o vadide yazmaya başladı. Artık Şeyh üslûbu, yerini Hâfız Osman ınkine terk ediyordu. Hat sanatında bu üstadın açtığı çığır bütün haşmetiyle sürüp giderken, ondan bir asır sonra gelen İsmail Zühdî (ö.1806) ve kardeşi Mustafa Râkım ( ), Hâfız Osman ın en mükemmel yazılarından, ayrı zamanlarda ve kendi zevklerine göre birer şive çıkardılar, en güzel harf ve tavırları elde etmesini bildiler. O devre kadar sülüs hattı ile üstadane eserler verildiği hâlde, onun daha kalın şekli olan celî yazısında estetik ölçüler bir türlü sağlanamıyor ve ortaya kötü celî örnekleri çıkıyordu. Hâfız Osman ın bile yazdığı celî yazılar onun şanına layık değildi ama, o devirde bu kadar yazılabiliyordu. Ancak Mustafa Râkım, sülüs ve nesih yazılarında olduğu gibi, celî sülüsde de gerek harf, gerekse istif mükemmeliyeti ile gelmiş geçmiş bütün hat üsluplarının zirvesine çıktı; Hâfız Osman anlayışını sülüsden celîye aktarmasını bildi. Mustafa Râkım, padişah tuğralarını da ıslah ederek, onları güzelliğinin son noktasına getirip bırakmıştır. While Sheik Hamdullah ( ), of the Calligraphers of Amasya, was first performing Yaqut s Style in its best and perfect form, upon the inspiration and advice of Sultan Bayezid II, the sponsor and a student of his, he subjected the works of Yaqut to an aesthetic evaluation and-also adding his own artistic pleasure thereto-managed to fashion a new style therefrom. With that Style of Sheik Hamdullah, which emerged in circa 1485, the Age of Yaqut in the Ottoman- Turkish Art of Writing came to an end. As a matter of fact, the writing concept of Ahmed of Karahisar (d. 1556), who revivified that style in its brightest form during the reigning era of Sultan Sulaiman the Legislator, was forgotten after his death; thus having failed to stand against the pathway of Sheik Hamdullah. However, it is certain that the School of Ahmed Karahisar proved to be more successful to that of the Valley of Sheik in Style of Cali at the time. In the age of Sheik Hamdullah, Thuluth and Naskh, of the six styles of writing, which were transferred by way of Yaqut, spread fast because they very much suited Turkish pleasure; and different from the earlier age, particularly the Calligraphy of Naskh began to be used in the writing of the Noble Koran. On the other hand, we can say that the Styles of Muhaqqaq and Rayhani were not adopted because of the scarcity of round letters therein and their being wide and that they were forgotten gradually; nevertheless, they are seen in such Muraqqa ahs that were written in imitation of former masters of calligraphy with a view to improving the dexterity of the hand. As an exception, the tradition of writing the Formula of Basmalah in the Style of Muhaqqaq has survived to our day. While the Style of Riqah, of the two other ones of the six styles of writing, became more attractive a form and was particularly used Ijazatnamahs (Diplomas) under the title of Hatt al-ijazah while Tawqih was forgotten. Those who were trained after Sheik Hamdullah were always eager to write like him to such a degree that the achievement of famous calligraphers began to be mentioned as He wrote like Sheik or He s Sheik al-thani (Sheik Hamdullah the Second), which case continued for over 150 years. Eventually, in the second half of the XVII. century, the horizon of art of Istanbul was illumined with a new light of calligraphy. This genius of calligraphy called Hafiz Osman ( ) scrutinized the elegant writing Sheik Hamdullah had earlier occasionally selected from Yaqut and developed an original style that was more refined than the former one and began to write in that valley. From then on the Style of Sheik began to be replaced by that of Hafiz Osman. While the path opened by that Master in the Art of Calligraphy was underway in all its glory, Ismail Zuhdi (d. 1806) and his brother Mustafa Raqim ( ), whocame a century after him,originated separate styles from the most graceful writings of Hafiz Osman at different times after their own pleasure, producing the most elegant letters and styles therein. Although masterly works of calligraphy had been produced before that period in the Style of Thuluth, aesthetical measures were not achived in the Style of Cali, a thicker form thereof, and therefore inelegant examples of Cali were produced. In fact, even those calligraghs written by Hafiz Osman in Salih style did not suit his fame, but that was what could be accomplished in that period. Nevertheless, Mustafa Raqim excelled the styles of calligraphy of all times with not only his letters but also the perfection of arrangement in Salih s as well as in his calligraphs in Thuluth and Naskh; He managed to transfer Hafiz Uthman s concept from Thuluth into Cali. What is more, Mustafa Raqim improved Sultans imperial monograms to their ultimate elegance. 8

10 Râkım dan sonra gelen ve o yolun takipçisi olan celî üstadı Sâmî Efendi ( ) de, İsmâil Zühdî nin sülüs harflerini celîye tatbik ederek Râkım yoluna yeni bir şive vermiş, celî sülüs istifini doldurmakta kullanılan yardımcı işaretleri, ayrıca rakamları en cazip biçimde yazmayı başarmıştır. Onun çağdaşı olan veya sonradan yetişen Çarşambalı Hacı Ârif Bey (ö.1892), Nazif Bey ( ), Ömer Vasfî ( ) ve kardeşi Emin Yazıcı ( ), İsmail Hakkı Altunbezer ( ), Halim Özyazıcı ( ), Mâcid Ayral ( ) ve Hâmid Aytaç ( ) gibi üstadlar, celîde hep bu üsluba sadık kalmışlar veya kalmaya çalışmışlardır. Râkım la aynı devirde yaşayan Mahmûd Celâleddin (ö.1829) de sülüs ve nesih yazılarında Hâfız Osman dan kendi zevkine göre bir şive alıp bunu geliştirmiş, metanetli bir yazıya sâhib olmuştur. Fakat bu üslûb celîye dönünce katılaşır, sert bir hâl alır. Onun için Mahmûd Celâleddin, Râkım ın karşısında celî yazısıyla hiç tutunamamıştır. Büyük hattat ve musiki üstadı Kadıasker Mustafa İzzet Efendi ( ) ve onun yetiştirdiği Şefik Bey le ( ) Abdullah Zühdî Efendi (ö.1879) ve Muhsinzâde Abdullah Bey ( ), Hâfız Osman-Celâleddin-Râkım karışımı bir üslupta karar kılmışlarsa da, onlarla çağdaş olan Şevkî Efendi ( ), sülüs-nesih yazılarını Hâfız Osman ve Râkım dan aldığı ilhamla, o devre kadar görülen en yüce seviyeye çıkarmış ve bu yazılarda son merhale olarak kalmıştır. Onun öğrencilerinden Bakkal Ârif ( ) ve Fehmi ( ) efendilerle, Sâmi Efendi nin talebesi Kâmil Akdik ( ), bu yolun güzide temsilcilerindendir. Ârif Efendi den hat meşk eden Aziz Efendi ( ) de, davet olunduğu Mısır da, Şevkî Efendi tavrını yaymıştır. Kadıasker Mektebi ne mensup olan Hasan Rızâ Efendi ( ) de, nesih hattı ile Kur ân-ı Kerîm yazmada unutulmaz son isimdir. Bütün resmî işlerde yeri olan dîvânî ve celî dîvânî yazılarının en mükemmel sevîyeye XIX. asır sonlarında ulaştığını kaydedip biraz da ta lîk hattından söz edelim: XV. asrın ikinci yarısından beri kullandığımız, İran da nesta lîk adıyla anılan ve Osmanlılar da sadece ta lîk denilen bu yazı nevinin bizde hakkıyla ele alınışı, İran ın mâruf nesta lîk üstadı İmâdü l-hasenî den (ö.1615) sonra oldu. Türk hattatları bu üslubu öylesine benimsediler ki, üstün başarı gösterenlere İmâd-ı Rûm (Anadolu nun İmâdı) denilmesi âdet hükmüne girdi. Nihayet vücudunun sağ yanı felçli doğduğu için sol eliyle yazdığından Yesârî lakabıyla anılan hat dehâmız Mehmed Es ad Efendi (ö.1798), İmâd ın en güzel harflerinden seçip onu şive olarak aldı ve böylece bir Türk Ta lîk Mektebi doğdu. Onun oğlu Yesârîzâde Mustafa İzzet efendi ( ) de bu şiveyi bütün teferruatıyla kaidelerine oturtarak İran da da yazılamayan bir Türk celî ta lîk üslubunu ortaya koydu. Celî sülüste olduğu kadar ta lîk ve celî ta lîk yazılarında da üstad olan Sâmî Efendi bu Türk üslubunu en mütekâmil biçimi ile talebesinden Nazif Bey ( ), Hulusî Yazgan ( ), Ömer Vasfî ( ) ve Necmeddin Okyay a ( ) aksettirdi. Görülüyor ki, yazı sanatımızda devamlı bir süzülüp arınma ve üsluplaşma hareketi vardır ve bunlar, yazının esasını bozmadan yapılmıştır. Mimari, musiki, resim ve tezyînî sanatlarımızın, Batı tesiri ile bozulup gerilemesine mukabil, hat san atının daima mükemmele gidişinin, kanaatimizce üç sebebi vardır: Also, Sami Efendi ( ), a master of Cali who came after Raqim and followed his pathway, applied Ismail Zuhdi s Thuluth letters to Cali and added a new style to Raqim s path, achieving thereby to write the auxiliary symbols used for filling the Cali Thuluth arrangement and also numbers in most attractive fashion. Such masters who were contemporary to him or came after him as Hajj Arif Bey of Çarşamba (d. 1982), Nazif Bey ( ), Omar Vasfi ( ) and his brother Emin Yazı'cı ( ), Ismail Hakkı Altunbezer ( ), Halim Özyazıcı ( ), Macid Ayral ( ) and Hamid Aytaç ( ) ever abided by this style in Cali - or at least tried to do so. Again, Mahmud Celaleddin (d. 1829), who lived in the same period as Raqim, also extracted a style from Hafiz Osman in calligraphs of Thuluth and Naskh in his own pleasure, developed it and accomplished a firm writing. However, this style gets hard and tough when it turns into Salih. Therefore, Mahmud Celaleddin failed to stand against Raqim with his Salih writing. Although Kadıasker Mustafa Izzet Effendi ( ), a great master of calligraphy and music, and Şefik Bey ( ) and Abdullah Zuhdi Efendi (d. 1879), whom he trained, and Muhsinzade Bey ( ) made up their mind in a style that was a mixture of Hafiz Osman-Raqim, Şevki Efendi ( ), contemporary to them, carried his Thuluth-Naskh calligraphs to the peak at the time being inspired by Hafiz Osman and Raqim; and remained as the last station in these writings. As a matter of fact, Bakkal Arif Efendi ( ) and Fehmi Efendi ( ) of his students and Kamil Akdik ( ), a student of Sami Efendi, were of the select representatives of this path. Aziz Efendi ( ), who took calligraphy lessons from Arif Efendi, spread the style of Shawqi Efendi in Egypt, where he was invited. Still, Hasan Rıza Efendi ( ), who worked at the School for Kadıasker, is the last unforgettable name to write the Holy Koran in Naskh Style. Having remarked that the writings of Deewani and Cali Deewani, which were also used in all official transactions, reached the most elegant level towards the end of XIX. century, we would now like to make a little mention of the Style of Taliq: The right and proper use of this Style of Calligraphy, which we had been using from the second half of the XV. century, which was mentioned as NasTaliq in Iran and known as Taliq by the Ottomans, took place after Imad ul Haseni (d. 1615), a Persian Master in the Style of NasTaliq. Turkish calligraphs embraced this style to so enthusiastically that it became a custom to call those who performed supreme achievement therein Imad al-rum (the Imad of Anatolia). Lastly, our Genius of Calligraphy Mehmed Es ad Efendi (d. 1798), who has been mentioned as Yesari for he could write with his left hand as he was paralysed on the right side, selected from the best letters of Imad and made it a Style, thus giving birth to the Turkish School of Taliq. Further, his son Yesarizade Mustafa Izzet Efendi ( ) settled this Style upon its pillars in all details and originated the Turkish Cali Taliq Style, which could not be written even in Persia. Sami Efendi, who was a master in the styles of Taliq and Cali Taliq as well as Cali Thuluth, had this Turkish style reflected in its perfect form in his pupils Nazif Bey ( ), Hulusi Yazgan ( ), Ömer Vasfi ( ) and Necmeddin Okyay ( ). As is seen, there have ever been purification, refinement and stylisation movements in our Art of Calligraphy, which have been accomplished without disturbing the quintessence of the writing. Contrary to the fact that our artists in architecture, music, painting and ornamentation have been corrupted and receded under the influence of the West, we assume that the reasons lying behind the Calligraphic Art s ever getting perfect are as follows: 9

11 1- Bünyesine tesir edebilecek, benzeri bir sanatın Avrupa da bulunmayışı, 2- Üslup sahibi hattatlar elinde usta-çırak esasına göre sağlam kaidelerle nesilden nesile intikali, 3- Zamanla, kendi bünyesi içinde yenilenme kabiliyetine sahip oluşu. İslâm âleminde pek yaygın bir söz vardır: Kur ân-ı Kerîm Hicaz da nazil oldu, Mısır da okundu, İstanbul da yazıldı. Gerçekten, Kur ân mucizesi bir sanat şaheseri olarak kâğıt üzerine İstanbul da aksetmiştir. İslam Peygamberi nin söz incileri olan hadisler de, yine bu beldede inci misali yazılagelmiştir. Yalnız onlar mı; divanından fermanına, mermer üstüne hakkedilmiş çeşme kitabesinden mezar taşına kadar her biri, isimlerini burada ayrı ayrı yad etmeye imkan bulamadığımız hat sanatkârları tarafından, tarihe beldetün-tayyibetün (bir güzel şehir) olarak geçen İstanbul un bu ismine layık bir biçimde, güzelliği görebilenlerin nazarlarına sunulmuştur. Ülkemizde, tabiatıyla eski şaşaası kalmayan hat sanatı, son yıllarda yetişen genç hattatların gayreti ve taze meraklıların ilgisi ile yeniden gelişme yoluna girmiş, tarihe karışan bir sanat olmaktan çıkmıştır. Albaraka Türk ün tertiplediği hat müsabakasında kazanıp dereceye giren gençler de bu sözlerimizin doğruluğuna delil oluşturmaktadır. 1) There has actually been no similar art in Europe that will affect its structure; 2) It has been inherited from generation to generation in the hands of such calligraphers as have originated styles under sound principles on basis of master-apprentice relationship; 3) It is vested with the capacity to be renovated within itself in the course of time. There is a very common saying in the Islamic World: The Holy Qur an was revealed in the Hejaz, recited in Egypt and written in Istanbul. In fact, the miracle of Qur an has been reflected on paper as a masterpiece of art in Istanbul. Again, the Hadiths (Traditions) that are the verbal pearls of the Prophet of Islam have ever been written like pearls in this city. What is more, a very great number of calligraphs from Deewani (Collection of Poems) to Firmans (Imperial Edicts), from fountain inscriptions to epitaphs engraved on marbles have been presented by Artists of Calligraphers whose names we are here unable to mention separately in such a fashion as is appropriate to the title of Baldatun-Tayyibatun (A Beautiful City) to the observation of those beholders that are able to see them. The Art of Calligraphy, the former splendour of which has naturally vanished, has begun to flourish anew through the endeavour of those young calligraphers that have been raised during the recent years and the interest of fresh champions thereof, whereby quitting being an art of the past. Last but not least, the young prize-winners in the Calligraphy Contest organized by Albaraka Türk confirm the truth of our words. Prof. M. Uğur Derman Albaraka Türk Hat Yarışması Jüri Başkanı Prof. M. Uğur Derman, President of the Jury of Albaraka Turk Calligraphy Contest 10

12

13 19 Jawad Khouran (İran, 1977) Özel Ödül 23 Ferhat KURLU (Ordu, 1976) Celî Sülüs 1. lik Ödülü 24 Muhammed D. CELLÛL (Halep/Suriye, 1957) Celî Sülüs 2. lik Ödülü Wissam SHAWKAT MATTI (Basra/Irak, 1974) 25 Celî Sülüs 3. lük Ödülü 26 Ömer Faruk ÖZOĞUL (Erzurum, 1968) Celî Sülüs 3. lük Ödülü 27 Ahmet FARIS RIZIG (Mısır, 1980) Celî Sülüs 28 Beatrice Hilal ÇİZMECİOĞLU (Fransa, 1968) Celî Sülüs 29 Ali Rıza ÖZCAN (Zonguldak, 1968) Celî Sülüs 33 Ferhat KURLU (Ordu, 1976) Sülüs 1. lik Ödülü 34 Jawad Khouran (İran, 1977) Sülüs 2. lik Ödülü 35 Bijar El-Hac Kerim EL-ERBILLI (Irak, 1963) Sülüs 36 Ziyad Haydar AL-MUHANDIS (Irak, 1967) Sülüs 37 Nuh El-HAMD (Suriye, 1968) Sülüs

14 38 Haysem EL-HAMADE (Suriye, 1970) Sülüs Abdurrahman Ahmed EL-ABDÎ (Halep/Suriye, 1973) 43 Sülüs-Nesîh 1. lik Ödülü 44 Betül KIRKAN (İstanbul, 1971) Sülüs-Nesîh lik Ödülü Ziyad Haydar AL-MUHANDIS (Irak, 1967) Sülüs-Nesîh 3. lük Ödülü 46 Emine SAĞMAN (İstanbul, 1968) Sülüs-Nesîh Bijar El-Hac Kerim EL-ERBILLI (Irak, 1963) 47 Sülüs-Nesîh 48 Mahmud Elbân B. MUHYİDDîN (Halep/Suriye, 1953) Sülüs-Nesîh 51 Tahsin KURT (Van, 1965) Celî Ta lîk 1. lik Ödülü 52 Ali Rıza ÖZCAN (Zonguldak, 1968) Celî Ta lîk 55 Khaled EL-SAEİ (Suriye) Celî Divânî 1. lik Ödülü 56 Enver Abdusselam AL HALAVÂNÎ (Halep/Suriye, 1966) Celî Divânî 2. lik Ödülü 57 Mustafa PARILDAR (Şanlıurfa, 1982) Celî Divânî

15

16 JÜRİ ÜYELERİ MEMBERS OF THE JURY 1. Prof M. Uğur DERMAN 2. Hüseyin KUTLU 3. Hasan ÇELEBİ 4. Fuad BAŞAR

17

18 ALBARAKA TÜRK ÖZEL ÖDÜLÜ SPECIAL PRIZE OF ALBARAKA TÜRK

19

20 Kur ân-ı Kerîm: Kasas Suresi 77. Ayet n r«ndeg ô G nøn ùrmng %Énªnc røp ùrmng nh Türkçe Meali: Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Hattat: Jawad Khouran (İran, 1977) Tezhip: Nilüfer Kurfeyz Selim Sağlam Albaraka Türk 2005 Hat Yarışması Özel Ödül 19

Mesk IV ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS

Mesk IV ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS 1 2 3 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KUCUKCEKMECE MUNICIPALITY CENNET KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ SERGİ SALONU - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL CENNET CULTURE AND ART CENTER EXHIBITION SALOON KUCUKCEKMECE / ISTANBUL Mesk

Detaylı

Tezhip / Illumination. Sedef İşçiliği / Nacre. Ahşap Boyama / Wood Technique. Çini / Turkish Tiles

Tezhip / Illumination. Sedef İşçiliği / Nacre. Ahşap Boyama / Wood Technique. Çini / Turkish Tiles İSMEK Hakkında / About İSMEK 14 108 Tezhip / Illumination Sedef İşçiliği / Nacre 36 116 Minyatür / Miniature Porselen / Porcelain 56 130 Hat / Calligraphy Vitray / Stanied Glass 72 138 Ebru / Marbling

Detaylı

Arzu Eylül YALÇINKAYA

Arzu Eylül YALÇINKAYA RAHMET KAPISI ULUSLARARASI KENAN RİFÂÎ SEMPOZYUMU TEBLİĞ ÖZETLERİ DOOR OF MERCY INTERNATIONAL KENAN RIFAI SYMPOSIUM ABSTRACTS Arzu Eylül YALÇINKAYA Kenan Rifâî nin Mesnevî Şerhi Ken an Rifâî nin mesnevî

Detaylı

Quarterly Magazine of Carpet, Weaving & Embroidery Arts

Quarterly Magazine of Carpet, Weaving & Embroidery Arts Quarterly Magazine of Carpet, Weaving & Embroidery Arts Garanti den 50, yılında düşünce seferberliğine davet. Garanti, ikinci elli yılına girerken Türkiye kin en ivisini ortaya çıkarmak üzere bir proje

Detaylı

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE SAYI / ISSUE 11 YIL / YEAR 2011 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

BAŞKAN DAN CONTENTS İÇİNDEKİLER PRESIDENT OF THE UNION. Recep Altepe. Değerli Okurlar, Dear Readers,

BAŞKAN DAN CONTENTS İÇİNDEKİLER PRESIDENT OF THE UNION. Recep Altepe. Değerli Okurlar, Dear Readers, CONTENTS İÇİNDEKİLER Sahibi / Publisher Recep Altepe Genel Yayın Yönetmeni / Editor In Chief M. Cemil Arslan Yayın Kurulu / Editorial Board Fatih Sanlav Nail Yılmaz Ülkü Arıkboğa Yazı İşleri Müdürü / Managing

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk

Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk İ. Gürşen KAFKAS Atatürk le Çocukluğum My Childhood with Atatürk Yazar / Author : İ. Gürşen KAFKAS Derleyen-Çevirmen-Editör / Compiler-Translator-Editor:

Detaylı

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 Yıl / Year: 5 - Sayı / Issue:26 Fiyat / Price: 10 Kadın; dünyadaki güzellik DÜNYA KADINI BURSA NIN KADINLARI İPEKTEKİ KADIN ELİ KLEOPATRA

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

DOSYA FILE. Avrupa yı Saran Hayranlık: Turquerie Turquerie: The Admiration Enrapping Europe

DOSYA FILE. Avrupa yı Saran Hayranlık: Turquerie Turquerie: The Admiration Enrapping Europe İÇİNDEKİLER Contents 14 GÜNDEM AGENDA Medeniyet Hafızası: Kırkpınar Kırkpınar: The Memory of a Civilisation Şark Ekspresi nin Yazarı 125 Yaşında The Author of the Orient Express is 125 Years Old Orfeus

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan President of MÜSİAD IBF Başkanı Erol Yarar President

Detaylı

İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY

İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY İzmir Fotoğraf Sanatı derneği & DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Fotoğraf bölümü uluslararası izmir fotoğraf günleri IzmIr Photography

Detaylı

JALE NEJDET ERZEN. Resim Dünyamda Bir Gezinti

JALE NEJDET ERZEN. Resim Dünyamda Bir Gezinti JALE NEJDET ERZEN Resim Dünyamda Bir Gezinti Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA JALE NEJDET ERZEN Resim Dünyamda Bir Gezinti 1 2 Resim Dünyamda Bir

Detaylı

TOPKAPI 30 BÜYÜK SIRRI! 30 GREAT SECRETS OF THE TOPKAPI PALACE. Soner Sarıkabadayı NO:19 EYLÜL SEPTEMBER 2014 TÜRK KAHVESI TURKISH COFFEE

TOPKAPI 30 BÜYÜK SIRRI! 30 GREAT SECRETS OF THE TOPKAPI PALACE. Soner Sarıkabadayı NO:19 EYLÜL SEPTEMBER 2014 TÜRK KAHVESI TURKISH COFFEE SİMİT SARAYI NIN ÜCRETSİZ DERGİSİDİR NO:19 EYLÜL SEPTEMBER 2014 Kalp kırıklarına Yara Bandı oldu Soner Sarıkabadayı He is A Plaster for heartbreaks TOPKAPI SARAYI NIN 30 BÜYÜK SIRRI! 30 GREAT SECRETS OF

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİ İLE EZBERLERİ BOZMAK REHINKING EVLİYA ÇELEBİ

EVLİYA ÇELEBİ İLE EZBERLERİ BOZMAK REHINKING EVLİYA ÇELEBİ SAYI / ISSUE 12 / 2011 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 TÜRSAB DERGİ ATATÜRK süz GEÇEN 75 YIL 75 years without ATATÜRK İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİ SEMPOZYUMU THE FAITH

Detaylı

MARMARA LIFE KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA DA BİR YOL HİKAYESİ BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85

MARMARA LIFE KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA DA BİR YOL HİKAYESİ BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85 BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE MARMARA YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85 LIFE www.marmara.gov.tr MARMARA LIFE FROM NORTH TO SOUTH A ROAD STORY IN AFRICA KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA

Detaylı

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most beatiful imperial garden Ihlamur Palace Kaya evleri,

Detaylı

Balkan States Medıa Forum

Balkan States Medıa Forum Balkan States Medıa Forum BALKANLARDA KALICI BİR BARIŞIN TESİSİ İÇİN ETKİLİ BİR ENSTRÜMAN OLARAK MEDYA THE MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PROMOTING LASTING PEACE IN THE BALKANS 02-03 Mayıs 2011 / Atatürk

Detaylı

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 13/ HAZİRAN 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 13 / JUNE 2015 İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU Turkey Figure Skating Champion,

Detaylı

TÜRSAB DERGİ AFYONKARAHİSAR. KAYAKAPI nın IŞIKLARI YANDI MARCO POLO SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN THE LIGHTS OF KAYAKAPI WERE TURNED ON

TÜRSAB DERGİ AFYONKARAHİSAR. KAYAKAPI nın IŞIKLARI YANDI MARCO POLO SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN THE LIGHTS OF KAYAKAPI WERE TURNED ON Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ŞUBAT 2014 FEBRUARY 344 TÜRSAB DERGİ KAYAKAPI nın IŞIKLARI YANDI THE LIGHTS OF KAYAKAPI WERE TURNED ON AFYONKARAHİSAR SEVGİLİLER

Detaylı

Math is Our Department. RC'den THY'ye THY Genel Müdürü Cem Kozlu RA'65 üe Nilgün Güresin ACG'69 söyleşti. Sayfa 12

Math is Our Department. RC'den THY'ye THY Genel Müdürü Cem Kozlu RA'65 üe Nilgün Güresin ACG'69 söyleşti. Sayfa 12 RC'den THY'ye THY Genel Müdürü Cem Kozlu RA'65 üe Nilgün Güresin ACG'69 söyleşti. Sayfa 12 Annual Giving Campaign All the Questions You Wanted to Ask, But were Afraid to... Page 16 İlk gözağrım Bebek RC'ye

Detaylı

İSTANBUL OLYMPIC WORLD 2020 YE ADAY TRABZON DA OLİMPİYAT GİBİ EYOF EKİM / OCTOBER 2011 SAYI:45 ISTANBUL IS A CANDIDATE FOR 2020 OLYMPIC DAY CELEBRATED

İSTANBUL OLYMPIC WORLD 2020 YE ADAY TRABZON DA OLİMPİYAT GİBİ EYOF EKİM / OCTOBER 2011 SAYI:45 ISTANBUL IS A CANDIDATE FOR 2020 OLYMPIC DAY CELEBRATED OLYMPIC WORLD EKİM / OCTOBER 2011 SAYI:45 İSTANBUL 2020 YE ADAY ISTANBUL IS A CANDIDATE FOR 2020 TRABZON DA OLİMPİYAT GİBİ EYOF TRABZON S EYOF LIKE OLYMPIAD OLİMPİK GÜN KUTLANDI OLYMPIC DAY CELEBRATED

Detaylı

TÜRSAB. Yedigöller Milli Parkı Yedigöller National Park. Anadolu nun çiçekli camileri DERGİ

TÜRSAB. Yedigöller Milli Parkı Yedigöller National Park. Anadolu nun çiçekli camileri DERGİ Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies HAZİRAN 2013 JUNE 336 TÜRSAB DERGİ İnsanlarıyla turizme gönül vermiş bir ülke: TUNUS Tunisia is a country that has dedicated itself

Detaylı

Introduction: Development of Waqf:

Introduction: Development of Waqf: Introduction: Throughout the Islamic world magnificent works of architecture and social services of vital public importance have been financed and maintained by the institution of Waqf for centuries. Despite

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4

OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4 OCAK-ŞUBAT-MART 2012 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2012 SAYI 4 ISSUE 4 DIDYMA: ORACLE-CENTER OF THE ANTIQUE WORLD Invention of Time: Sundials Museum traversed by a Submarine: the Rahmi Koç Museum The Great Legacy

Detaylı