ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION"

Transkript

1 ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION

2 Yayın Koordinatörü Publishing Coordinator Temel Hazıroğlu Dizgi-Grafik Typesetting-Graphics Design by Tekin Kavcak Tasarım Graphics Design by Ekrem Şahin Baskı-Cilt Printing-Binding by ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 30 KÜLTÜR YAYINLARI: 5 ALBARAKA TÜRK PUBLICATIONS: 30 CULTURAL PUBLICATIONS: 5 3. Baskı İstanbul / Mayıs 2007 ISBN Tüm yayın hakları ALBARAKA TÜRK e aittir. Tanıtım amacıyla yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. 3 nd Edition Istanbul/ May 2007 ISBN All rights reserved by ALBARAKA TÜRK. This book may not be reproduced in any manner whatsoever it is without the written permission of the publisher, other than short extracts with the aim of publicization thereof.

3

4 GİRİŞ Duygu ve düşüncelerini yazı ile anlatmak insana özgü bir eylemdir. İnsanlık tarihine baktığımızda da en önemli gelişmeler arasında yazının icadını görürüz. Ama yazının icadından daha da önemli olan, tekâmül eden insanın kendi eseri olan yazıyı geliştirmesi ve yazının sanat boyutunu tüm zenginliği ile ortaya koymasıdır. Bizim kültürümüzde sanat mutlak sanatkâr a ulaşma çabasıdır. Her şey, görülenin değil, görülmek isteneni anlatma isteğinin dışavurumudur aslında. Çağdaş düşünür Roger Garaudy nin veciz şekilde dile getirdiği gibi: Sanat, görünen ve bilinen güzellikleri kopya etmek değil, gözle görülemeyen mutlak güzel i arayış çabasıdır. Hat sanatına gönül verenlerin hat yazısını bir iletişim aracı ve süsleme unsuru olmaktan çıkarıp, fevkalade özgün bir sanat olarak geliştirdiklerini ve hat sanatının dünya sanat tarihinde önemli bir yer almasını sağladıklarını görmekteyiz. Medeniyetimizin maddede müşahhaslaşan mimari dokusuna rengini ve sesini veren hatlarımız, kendilerini duvarlara nakşeden ince zevki ve estetik anlayışını yansıtan kültür mirasıdır. Köklü medeniyetimizi bir ağaca benzetirsek ana dallarını oluşturan Osmanlı sanatı içinde, mimariyi dışta bırakırsak, en önemli sanat dalı Hüsn-i Hat tır diyebiliriz. Sizler de dereceye giren eserlerimizde göreceksiniz ki, harflerin inci gibi satıra dizilişleri karşısında hayrete düşmemek mümkün değildir. Harflerin canlılığı yanında, istifteki yerleri ve duruşları da mükemmel bir ahengi yansıtıyor. Harflerin satıra mükemmel dizilişi, kalem hareketlerinin kıvraklığı görenleri hayrete düşürecek mükemmelliktedir. Dik harflerin canlılık, yatay harflerin ise devamlılık hissi veren özelliği herkesi etkileyebilecek seviyededir. Albaraka Türk olarak, hat sanatına olan ilgimiz köklü medeniyetimizin önemli bir mirasına sahip çıkma bilinci yanında ekonomik amaçlı kuruluşların sosyal sorumluluklara sahip olması gerektiğine olan inancımızdan da kaynaklanmaktadır. Kurumların, yalnızca asli alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalarla geleceğe taşınabilmesi mümkün gözükmemektedir. Faizsiz bankacılık konusunda Türkiye de akla ilk gelen kurum olmak tabii ki önemlidir ama tek başına yeterli değildir. Albaraka Türk olarak kurumumuz, medeniyet havzamızın kültür birikiminin dirilmesi, değerlendirilmesi, hareket ve çeşitlilik kazanması ve nihayet geliştirilmesi için elinden gelen çalışmaları bugüne kadar sürdürmüş ve sürdürmeye de devam etmektedir. Bu çerçevede geçmiş yıllarda bankamızın tertip ettiği hat yarışmasını, Albaraka Türk ün bugüne dek hat sanatımıza sağladığı desteklerin taçlandırılması olarak nitelemek yerinde olacaktır. Bu çalışmalarımızı Albaraka Türk ün geleneksel sanatlarımıza katkısının taçlandırılması olarak telakki eder; söz konusu sanatlarımızı ihya ve yaşatmak için gayret gösteren herkesin bu yönde bir ivme, bir yıldız olmasını dilerim. Saygılarımla, Dr. Adnan Büyükdeniz Genel Müdür INTRODUCTION It is an act peculiar to mankind to express his emotions and thoughts through writing. Considering the history of humankind, we observe the invention of writing among the most significant developments. However, what is even more noteworthy than the invention of writing is man s originating his own style of writing in the course of his progression, whereby revealing the dimension of beauty of writing in all his richness. In our culture art is an endeavour to reach the Absolute Artist. As a matter of fact, everything is an outward reflection of not of what is actually seen but the enthusiasm to describe what is desired to be seen. As has been eloquently remarked by Roger Garaudy, a contemporary thinker, Art is not copying those beauties that are witnessed and known but an effort to search for the Absolute Beauty, Who cannot be seen through eyes. On the other hand, we see that those who have dedicated themselves to calligraphy have promoted calligraphy from being a means of communication and ornament to being an extraordinarily exclusive art, whereby ensuring it to find a significant niche in the world s history of art. Our calligraphs giving their colour and sound to our civilization s architectural quality exemplified in material are cultural heritages that reflect the delicate pleasure and aesthetical understanding that paint them on walls. If we compare our deep-rooted civilization to a tree, we can say that Calligraphy-with the exclusion of architecture -is of the most outstanding arts that make the main branches. You also will witness in our prize-winning works that one cannot help being amazed against the letters having been strung like pearls on lines. Apart from the vividness of letters, their place and position in the arrangement of letters reflect a perfect harmony. The wonderful arrangement of letters on the line and the elegance of the movements of the pen are amazingly excellent. The upright letters vividness and the slant ones quality that gives an impression of continuity really inspire beholders. As Albaraka Turk, our interest in calligraphy originates from our belief that those institutions with economic targets should also undertake social liabilities apart from the conscience of supporting an important heritage of our deep-rooted civilization. It does not seem feasible that institutions could be carried to future by means of their achievements solely in their actual fields. Of course, it is noteworthy being the first institution in interestfree banking in Turkey, yet it is not sufficient alone. Our Institution, as Albaraka Turk, has ever been endeavouring with its best for the revivification and evaluation of the cultural accumulation of our civilization district along with its gaining motion and variety and ultimately its being promoted. Within this frame, it would be appropriate to qualify this Calligraphy Contest, which we have organized on occasion of the 20th Anniversary of our Institution, as the crowning of the contributions of Albaraka Turk to this art of ours. Considering our Contest as the crowning of the contributions of Albaraka Turk to our traditional arts, I wish everybody that endeavours to revivify and promote our arts be an inspiration and star in this direction. Best regards, Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ General Manager 3

5

6 Kur ân-ı Kerim Hicaz da nazil oldu, Mısır da okundu, İstanbul da yazıldı. Sanat; ilâhî sırları ve Mutlak Güzel i arayıştır. Hat sanatı; mimari, musiki ve edebiyat gibi medeniyetimizi oluşturan temel taşlardan biridir. Mimari ve hat aynı dili konuşan iki ayrı sanat dalıdır. Ancak, hat sanatı mimari ile aynı dili konuşan sanat olmasına karşın, hat sanatı temaşa edilecek bir mimari olarak bizim Medeniyetimize münhasır has bir sanattır. Medeniyetimizin yazılı bir medeniyet olarak adlandırılmasının sebebi de hat sanatıdır. Çünkü medeniyetimize ait her eser en güzel hat yazıları ile süslenmiştir. Kadîm e göre hat sanatı; Cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir. Bunun içindir ki, hat sanatı, nokta hesabıyla oluşan harf boyları, kavisleri, meyilleri, satır araları, istifleri ve kamışın kâğıt üzerindeki mükemmel kıvraklığının ortaya koyduğu büyülü hendesesiyle herkesi kendisine hayran bırakmaktadır. Albaraka Türk olarak ekonomik bir kuruluş olduğumuz gerçeğini unutmadan, gerçek varoluşun ve geleceğe taşınışın kültür ve sanat alanında bir iz, bir nişane bırakmaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Bu çerçevede, kuruluşumuzun 20. yılı münasebetiyle sosyal sorumluluklarımızın bir gereği olarak, hat sanatının yaşatılması, geliştirilmesi, hat zevkinin tesisi ve özendirilmesi için; hat sanatına gönül verenleri bir nebze olsun teşvik ederek bu sanata yeni eserler kazandırmak ve bunları yeni kuşaklara ulaştırmak, bu güzide sanatımıza hak ettiği alakayı sağlamak amacıyla 2005 senesinde bir hat yarışması tertip etmiştik. Yarışmanın, aslında ulusal ölçekte planlanmış olmasına rağmen, organizasyona yurtdışından da ilgi muazzam oldu. Celî Sülüs, Sülüs, Sülüs-Nesîh, Celî Ta lîk ve Celî Divânî olmak üzere 5 dalda düzenlenen müsabakaya Türkiye den 110, yurtdışından ise 8 ülkeden 44 eser olmak üzere toplam 154 eser katılmıştı. Bu eserlerden Albaraka Türk Özel Ödülü de dahil 17 eser Jüri Üyeleri tarafından dereceye layık görülmüş ve 23 eser de almaya hak kazanmıştı. Bu vesileyle değerli üstad hattatlardan oluşan jüri üyelerine, yarışmaya katılan tüm hattatlara ve ödül kazananlara tebrik ve şükranlarımızı sunarız. Şimdi sizlere Albaraka Türk Hat Yarışması nda ödül almış bu eserlerin bir kısmını tezhiple süslenmiş olarak sunuyoruz. Daha mutlu ve daha güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle... Saygılarımızla, ÖNSÖZ Temel Hazıroğlu Yayın Koordinatörü FOREWORD The Holy Qur an was revealed in the Hejaz, recited in Egypt and written in Istanbul. Art is searching for Divine Secrets and the Absolute Beauty. The Art of Calligraphy is one of the pillars that form our Civilization like architecture, music and literature. Architecture and Calligraphy are two separate branches of art that speak the same language. Nevertheless, although the Art of Calligraphy speaks the same language as the Art of Architecture, the Art of Calligraphy is an art peculiar to our Civilization as architecture to be observed. As a matter of fact, the reason why our Civilization is called a written civilization is the Art of Calligraphy. For every work of art pertaining to our Civilization is ornamented with the best calligraphs. According to Kadim, the Art of Calligraphy is a spiritual geometry realized with material tools. It is for this reason that with sizes of letters formed with the calculation of dots, curved lines, slants, spaces between lines, arrangements and the fascinating geometry depicted with the reed-pen on paper with its wonderful elegance, Art of Calligraphy amazes every beholder. As Albaraka Turk, we are aware-without neglecting the fact that we are a finance institution-of the fact that the real existence and conveyance to future can be attained through achievement of traces and signs in the fields of culture and art. Within this frame, as a requirement of our social liabilities on occasion of the 20th anniversary of our establishment in 2005, we have organized this Calligraphy Contest so that the Art of Calligraphy can be advanced and promoted; that pleasure in calligraphy can be established and encouraged; that the volunteers in the Art of Calligraphy are inspired with a view to earning this art new works whereby carrying them to future generations; and that this exclusive art of ours regains due interest. Although the Contest was in the first place planned within home, the interest from abroad therein was huge. The contest, which was organized in 5 branches: Jali Thuluth, Thuluth, Thuluth-Naskh, Jali Deewani and Jali Taliq, drew totally 154 works: 110 from Turkey and 44 from 8 foreign countries. 17- inclusive of the Albaraka Turk Special Prize-of the calligraphs were deemed to merit prizes by the Jury, while 23 thereof received Mentions. On this occasion, we should feel obliged to thank the Jury, composed of esteemed Masters of Calligraphy and all the calligrapher who participated in the contest; also we thank and congratulate the prize-winners. Now we would like to offer our several calligraphies with tezhip ornamented which won prizes in Albaraka Türk Calligraphy Competition. Looking forward to meeting on happier and better days in future Best regards, Temel Hazıroğlu Publishing Coordinator 5

7

8 HAT SANATINA DAİR Hat sanatı, kamış kalem ve is mürekkebinin işbirliği ile insan elinin vücude getirdiği bir çizgiler saltanatıdır. Basit çizgilerin böylesine şiirleşmesi, doğrusu olur şey değildir ve İslam ın devam edegelen bir mucizesidir. Dünyada bu kadar çeşitli yazı varken ve hepsi de kendine göre güzel yazılabiliyorken, nasıl olmuş da sadece İslam yazısı gerçekten benzeri bulunmayan bir sanat haline gelivermiş? Onun sahip olduğu bu büyüleyici estetik nereden doğuyor? Bunların cevabını Hz.Ali nin hikmet dolu şu sözünde bulabiliriz: Yazı, üstadın öğretişinde gizlidir, çok yazmakla kıvam bulur; İslam dini üzere olmakla devam eder. Hattın, asırlar boyunca sanat âlemine hükmedişinde, işte bu manevi kudretinin rolü çok büyüktür. Ayrıca, harflerin başlı başına kıvraklığı ve birbirlerine bitişmekle kazandıkları şekil zenginliği, hele aynı ibarenin muhtelif istiflerle yazılabilmesi, İslam yazısına sanatın ilk şartı olan sonsuzluk ve yenilik kapısını daima açık bırakmıştır. Bir harf, yalnız olarak, icap ederse birkaç türlü yazılabildiği gibi; kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunuşuna göre bünye değişikliğine uğramakla pek çok şekil zenginliği kazanır. Bir hayli hat çeşidi olduğu da göz önüne alınırsa, bu sözlerimizin manası daha iyi anlaşılır. Bu mucizevi yazıya hak ettiği emeği vermek Osmanlı Türklerine nasip olmuştur. O kadar ki, Arab yazısı gibi dar mana taşıyan bir tarif yerine İslam yazısı demeyi tercih etmeseydik ve mutlaka bir millete mâl etmek gayretinde olsaydık, buna Türk yazısı dememiz, gerçeği ifade ederdi. Zira, bir dağ kadar yüksek ve geniş olan bu yazı sistemini hangi etek noktasından alıp şahikasına çıkardığımızı, insafla bakan herkes kabul ve tasdik eder. Bir başka deyişle, hat, eğer Osmanlı Türkü nün eline geçmeseydi hüsn-i hat (güzel yazı) olmak yolunun başlangıcında boynu bükük kalırdı. Çünkü İslami Türklüğümüz, tarih boyunca, o yazı güzelini cananı gibi sevmiş, elinden bırakmamıştır. Belli kalıptaki büyük ve küçük harflerden meydana gelen Latin alfabesinde, İslam yazısındaki estetik kabiliyetin biraz olsun bulunabileceğini düşünmek bile yersizdir. Aynı şekilde çok zengin, fakat birleşmeyen gruplardan meydana gelen Uzak Doğu (Çin, Japon ) alfabe sistemleri de hoşa giden görüntülerine rağmen, İslâm yazısı karşısında çok yavan kalır. Nihayet, Müslüman âleminin minyatür dışında tasvire karşı ilgi duymayışı, resim zevkinin de yazı sanatında tecellisine vesile olmuştur. Hem okunup ibret alınmak, hem de mücerret (abstre) bir resim tablosu gibi duvara asılıp seyredilmek İşte bu, sadece İslam yazısına hastır. Güzel yazı, okunabilendir mealinde Arapça bir söz vardır. Gerçekten İslamiyetin ilk asırlarında güzel yazı mefhumu bu manaya alınıyordu. Yalnız okuma yazma vasıtası olarak kullanılan hat, Emevi ve Abbasi devirlerinin birçok hattatından sonra, bilhassa İbn Mukle (ö.940) ve İbnü l-bevvâb (ö.1022) eliyle sanat hâline gelince, İslamiyetin yayıldığı yerlerde de bunun tesirleri görüldü. Nihayet Yâkutü l-musta sımî (ö.1298), Abbasi saltanatı esnasında Bağdat ta topluca aklâm-ı sitte (altı yazı) adı verilen ve daha önceden şekillenmiş olan sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, tevkî, rıka nevilerini bütün kaideleriyle tamamlayıp yazmayı başardı. Yâkut un yetiştirdiği ve aralarında Türklerin de bulunduğu hat üstadları, onun üslubunu bütün İslam ülkelerine yaydılar. Aradan iki asra yakın bir zaman geçti. Osmanlı Türkleri, Anadolu nun büyük bir kısmından sonra İstanbul u fethederek, devleti yalnız askeri ve siyasi bakımdan değil, kültür ve sanat cihetinden de yüceliğe eriştirmişlerdi. ABOUT CALLIGRAPHY Calligraphy is an art of lines produced by man with his hand in cooperation with a reedpen and soot-ink. It is really incredible that simple lines are poeticised in such manner, having ever been a miracle of Islam. How is it that, while there have been so many kinds of writings in the world and they can be written in elegant styles within their characters, the Islamic Writing has turned out to be a peerless, exclusive art? Where did its fascinating aesthetic originate? In fact, we can find the reply in Caliph Ali s following sagacious statement: Writing is secret in the Master s instruction; it becomes perfect through much practice and lasts in obedience to the Religion of Islam. As a matter of fact, the role of this spiritual might of calligraphy is very great on its prevalence in the world of arts. What is more, the unique elegance of letters and the richness of form they gain through as they join with each other and, further, the fact that the same expression can be written in various orders have ever ensured open the door of endlessness and renovation, the first condition of art, on behalf of the Islamic writing. As a letter can be written in various styles alone if so needed, the fact that it undergoes changes in itself according to its position in the word - that is at the beginning, in the middle or at the end it earns a great variety of forms. Given that there exist a great number of styles of calligraphy, the meaning of our words is understood better. To give this miraculous writing its due labour fell in the lot of Ottoman Turks, to such an extent that, if we had not preferred to call it Islamic Writing instead of Arabic Writing, which is quite a narrow definition, and yet if had attempted to ascribe it to a nation necessarily, it would have reflected a truth that we named it Turkish Writing. For any equitable person agrees and confirms from which point of skirt we got and carried to the climax this writing system, which is as high and wide as a mountain. In other words, if Calligraphy had not been transferred to Ottoman Turks, it would have been sad at the beginning of the way of being Husn al-hatt (Elegant Writing) because our Islamic Turkism has ever loved this graceful writing like his beloved one throughout history and has never given it up. It is inept to think that there would be-even a little of-the aesthetic quality of the Islamic Writing in the Latin Alphabet, which is composed of small and capital letters in certain shape. Likewise, in spite of the their elegant appearances, the alphabetic systems of the Far East (China, Japan, ), which are made up of groups that are very rich but do not join, are incomparable to the Islamic Writing. Eventually, the fact that the Islamic world was not interested in depiction other than miniatures made the pleasure of illustration reflected in the art of writing as well. Being read and taken an admonition from and hung on the wall and admired as an abstract tableau This is uniquely peculiar to the Islamic Writing. There is an Arabic saying meaning, Elegant writing is the one that can be read. In fact, the concept of elegant writing was attributed this meaning in the first centuries of Islam. When Calligraphy, which had been used as a means of reading and writing, turned out to be an art after many calligraphers of Amawid and Abbasid periods, especially through the hands of Ibn al-muqlah (d. 940) and Ibn al-bawwab (d. 1022), the influences thereof were also observed in places where Islam had spread. Eventually, during the Abbasid sovereignty, Yaqut al- Musta simi (d. 1298) managed in Baghdad to complete and write the writing system, which was collectively called Aqlam al-sittah (Six Writings) and which had been earlier formed, i.e. Thuluth, Naskh, Muhaqqaq, Rayhani, Tawqih and Riqah, with all the rules thereof. The masters of calligraphy raised by Yaqut, among whom were some Turks, spread his style all over the Islamic countries. Almost two centuries passed. Ottoman Turks took Istanbul after the conquest of a large part of Asia Minor, thus having advanced the State to the peak not only from military and political aspects but also cultural and artistic aspects. 7

9 Amasyalı hattatlardan Şeyh Hamdullah ( ), önceleri Yâkut üslubunu en güzel ve mükemmel biçimiyle yürütüyorken, hamisi ve talebesi Sultan II. Bâyezid in teşvik ve tavsiyesi üzerine, Yâkut un eserlerini bir estetik kıymetlendirmeye tabi tuttu ve kendi sanat zevkini de katarak, bunlardan yeni bir tarz çıkarmayı başardı. Tahminen 1485 yılında doğan bu Şeyh Hamdullah üslubu ile Osmanlı-Türk yazı sanatında Yâkut devri kapanıyordu. Nitekim, Kanûni Sultan Süleyman çağında bu tavrı en parlak biçimiyle yeniden canlandıran Ahmed Karahisârî nin (ö.1556) yazı anlayışı, kendisinden sonra unutulmuş; Şeyh Hamdullah yoluna karşı duramamıştır. Ancak Karahisârî Mektebi nin, celî hattında, zamanına göre, Şeyh vadisinden daha başarılı olduğu muhakkaktır. Şeyh Hamdullah devrinde, Yâkut yolu ile intikal eden altı cins yazıdan sülüs ve nesih, Türk zevkine çok uygun geldiği için süratle yayılmış; eski devirden farklı olarak, Kur ân-ı Kerîm in yazılmasında bilhassa nesih hattı kullanılmaya başlanmıştır. Buna mukabil, muhakkak ve reyhanînin müdevver (yuvarlak) harflerinin azlığı ve geniş oluşu yüzünden benimsenmediğini, yavaş yavaş unutulduğunu, ancak elin melekesini artırmak için eski hat üstadlarına takliden yazılan murakkaalarda rastlandığını söyleyebiliriz. Bir istisna olarak, muhakkak hattıyla Besmele yazılması âdeti, zamanımıza kadar devam edegelmiştir. Altı yazının diğer ikisinden biri olan rıka, daha cazip bir üslûba bürünerek hatt-ı icaze adıyla bilhassa icazetnamelerde yer almış, tevki ise unutulmuştur. Şeyh Hamdullah tan sonra yetişenler, hep onun gibi yazmak gayretiyle hareket ettiler. O kadar ki, namlı hattatların muvaffakiyeti Şeyh gibi yazdı veya Şeyh-i Sânî (İkinci Şeyh Hamdullah) sözleriyle anılır olmuştu. Bu hâl 150 yılı aşkın bir zaman devam etti. Nihâyet, XVII. asrın ikinci yarısında İstanbul un sanat ufku yeniden bir hat nuruyla aydınlandı. Hâfız Osman ( ) adındaki bu hat dehası, vaktiyle Şeyh Hamdullah ın Yâkut tan yer yer seçip topladığı yazı güzelliğini bir elemeye tabi tuttu ve eskisine göre daha da safiyet kazanan, kendine has bir şiveyi ortaya koyarak, o vadide yazmaya başladı. Artık Şeyh üslûbu, yerini Hâfız Osman ınkine terk ediyordu. Hat sanatında bu üstadın açtığı çığır bütün haşmetiyle sürüp giderken, ondan bir asır sonra gelen İsmail Zühdî (ö.1806) ve kardeşi Mustafa Râkım ( ), Hâfız Osman ın en mükemmel yazılarından, ayrı zamanlarda ve kendi zevklerine göre birer şive çıkardılar, en güzel harf ve tavırları elde etmesini bildiler. O devre kadar sülüs hattı ile üstadane eserler verildiği hâlde, onun daha kalın şekli olan celî yazısında estetik ölçüler bir türlü sağlanamıyor ve ortaya kötü celî örnekleri çıkıyordu. Hâfız Osman ın bile yazdığı celî yazılar onun şanına layık değildi ama, o devirde bu kadar yazılabiliyordu. Ancak Mustafa Râkım, sülüs ve nesih yazılarında olduğu gibi, celî sülüsde de gerek harf, gerekse istif mükemmeliyeti ile gelmiş geçmiş bütün hat üsluplarının zirvesine çıktı; Hâfız Osman anlayışını sülüsden celîye aktarmasını bildi. Mustafa Râkım, padişah tuğralarını da ıslah ederek, onları güzelliğinin son noktasına getirip bırakmıştır. While Sheik Hamdullah ( ), of the Calligraphers of Amasya, was first performing Yaqut s Style in its best and perfect form, upon the inspiration and advice of Sultan Bayezid II, the sponsor and a student of his, he subjected the works of Yaqut to an aesthetic evaluation and-also adding his own artistic pleasure thereto-managed to fashion a new style therefrom. With that Style of Sheik Hamdullah, which emerged in circa 1485, the Age of Yaqut in the Ottoman- Turkish Art of Writing came to an end. As a matter of fact, the writing concept of Ahmed of Karahisar (d. 1556), who revivified that style in its brightest form during the reigning era of Sultan Sulaiman the Legislator, was forgotten after his death; thus having failed to stand against the pathway of Sheik Hamdullah. However, it is certain that the School of Ahmed Karahisar proved to be more successful to that of the Valley of Sheik in Style of Cali at the time. In the age of Sheik Hamdullah, Thuluth and Naskh, of the six styles of writing, which were transferred by way of Yaqut, spread fast because they very much suited Turkish pleasure; and different from the earlier age, particularly the Calligraphy of Naskh began to be used in the writing of the Noble Koran. On the other hand, we can say that the Styles of Muhaqqaq and Rayhani were not adopted because of the scarcity of round letters therein and their being wide and that they were forgotten gradually; nevertheless, they are seen in such Muraqqa ahs that were written in imitation of former masters of calligraphy with a view to improving the dexterity of the hand. As an exception, the tradition of writing the Formula of Basmalah in the Style of Muhaqqaq has survived to our day. While the Style of Riqah, of the two other ones of the six styles of writing, became more attractive a form and was particularly used Ijazatnamahs (Diplomas) under the title of Hatt al-ijazah while Tawqih was forgotten. Those who were trained after Sheik Hamdullah were always eager to write like him to such a degree that the achievement of famous calligraphers began to be mentioned as He wrote like Sheik or He s Sheik al-thani (Sheik Hamdullah the Second), which case continued for over 150 years. Eventually, in the second half of the XVII. century, the horizon of art of Istanbul was illumined with a new light of calligraphy. This genius of calligraphy called Hafiz Osman ( ) scrutinized the elegant writing Sheik Hamdullah had earlier occasionally selected from Yaqut and developed an original style that was more refined than the former one and began to write in that valley. From then on the Style of Sheik began to be replaced by that of Hafiz Osman. While the path opened by that Master in the Art of Calligraphy was underway in all its glory, Ismail Zuhdi (d. 1806) and his brother Mustafa Raqim ( ), whocame a century after him,originated separate styles from the most graceful writings of Hafiz Osman at different times after their own pleasure, producing the most elegant letters and styles therein. Although masterly works of calligraphy had been produced before that period in the Style of Thuluth, aesthetical measures were not achived in the Style of Cali, a thicker form thereof, and therefore inelegant examples of Cali were produced. In fact, even those calligraghs written by Hafiz Osman in Salih style did not suit his fame, but that was what could be accomplished in that period. Nevertheless, Mustafa Raqim excelled the styles of calligraphy of all times with not only his letters but also the perfection of arrangement in Salih s as well as in his calligraphs in Thuluth and Naskh; He managed to transfer Hafiz Uthman s concept from Thuluth into Cali. What is more, Mustafa Raqim improved Sultans imperial monograms to their ultimate elegance. 8

10 Râkım dan sonra gelen ve o yolun takipçisi olan celî üstadı Sâmî Efendi ( ) de, İsmâil Zühdî nin sülüs harflerini celîye tatbik ederek Râkım yoluna yeni bir şive vermiş, celî sülüs istifini doldurmakta kullanılan yardımcı işaretleri, ayrıca rakamları en cazip biçimde yazmayı başarmıştır. Onun çağdaşı olan veya sonradan yetişen Çarşambalı Hacı Ârif Bey (ö.1892), Nazif Bey ( ), Ömer Vasfî ( ) ve kardeşi Emin Yazıcı ( ), İsmail Hakkı Altunbezer ( ), Halim Özyazıcı ( ), Mâcid Ayral ( ) ve Hâmid Aytaç ( ) gibi üstadlar, celîde hep bu üsluba sadık kalmışlar veya kalmaya çalışmışlardır. Râkım la aynı devirde yaşayan Mahmûd Celâleddin (ö.1829) de sülüs ve nesih yazılarında Hâfız Osman dan kendi zevkine göre bir şive alıp bunu geliştirmiş, metanetli bir yazıya sâhib olmuştur. Fakat bu üslûb celîye dönünce katılaşır, sert bir hâl alır. Onun için Mahmûd Celâleddin, Râkım ın karşısında celî yazısıyla hiç tutunamamıştır. Büyük hattat ve musiki üstadı Kadıasker Mustafa İzzet Efendi ( ) ve onun yetiştirdiği Şefik Bey le ( ) Abdullah Zühdî Efendi (ö.1879) ve Muhsinzâde Abdullah Bey ( ), Hâfız Osman-Celâleddin-Râkım karışımı bir üslupta karar kılmışlarsa da, onlarla çağdaş olan Şevkî Efendi ( ), sülüs-nesih yazılarını Hâfız Osman ve Râkım dan aldığı ilhamla, o devre kadar görülen en yüce seviyeye çıkarmış ve bu yazılarda son merhale olarak kalmıştır. Onun öğrencilerinden Bakkal Ârif ( ) ve Fehmi ( ) efendilerle, Sâmi Efendi nin talebesi Kâmil Akdik ( ), bu yolun güzide temsilcilerindendir. Ârif Efendi den hat meşk eden Aziz Efendi ( ) de, davet olunduğu Mısır da, Şevkî Efendi tavrını yaymıştır. Kadıasker Mektebi ne mensup olan Hasan Rızâ Efendi ( ) de, nesih hattı ile Kur ân-ı Kerîm yazmada unutulmaz son isimdir. Bütün resmî işlerde yeri olan dîvânî ve celî dîvânî yazılarının en mükemmel sevîyeye XIX. asır sonlarında ulaştığını kaydedip biraz da ta lîk hattından söz edelim: XV. asrın ikinci yarısından beri kullandığımız, İran da nesta lîk adıyla anılan ve Osmanlılar da sadece ta lîk denilen bu yazı nevinin bizde hakkıyla ele alınışı, İran ın mâruf nesta lîk üstadı İmâdü l-hasenî den (ö.1615) sonra oldu. Türk hattatları bu üslubu öylesine benimsediler ki, üstün başarı gösterenlere İmâd-ı Rûm (Anadolu nun İmâdı) denilmesi âdet hükmüne girdi. Nihayet vücudunun sağ yanı felçli doğduğu için sol eliyle yazdığından Yesârî lakabıyla anılan hat dehâmız Mehmed Es ad Efendi (ö.1798), İmâd ın en güzel harflerinden seçip onu şive olarak aldı ve böylece bir Türk Ta lîk Mektebi doğdu. Onun oğlu Yesârîzâde Mustafa İzzet efendi ( ) de bu şiveyi bütün teferruatıyla kaidelerine oturtarak İran da da yazılamayan bir Türk celî ta lîk üslubunu ortaya koydu. Celî sülüste olduğu kadar ta lîk ve celî ta lîk yazılarında da üstad olan Sâmî Efendi bu Türk üslubunu en mütekâmil biçimi ile talebesinden Nazif Bey ( ), Hulusî Yazgan ( ), Ömer Vasfî ( ) ve Necmeddin Okyay a ( ) aksettirdi. Görülüyor ki, yazı sanatımızda devamlı bir süzülüp arınma ve üsluplaşma hareketi vardır ve bunlar, yazının esasını bozmadan yapılmıştır. Mimari, musiki, resim ve tezyînî sanatlarımızın, Batı tesiri ile bozulup gerilemesine mukabil, hat san atının daima mükemmele gidişinin, kanaatimizce üç sebebi vardır: Also, Sami Efendi ( ), a master of Cali who came after Raqim and followed his pathway, applied Ismail Zuhdi s Thuluth letters to Cali and added a new style to Raqim s path, achieving thereby to write the auxiliary symbols used for filling the Cali Thuluth arrangement and also numbers in most attractive fashion. Such masters who were contemporary to him or came after him as Hajj Arif Bey of Çarşamba (d. 1982), Nazif Bey ( ), Omar Vasfi ( ) and his brother Emin Yazı'cı ( ), Ismail Hakkı Altunbezer ( ), Halim Özyazıcı ( ), Macid Ayral ( ) and Hamid Aytaç ( ) ever abided by this style in Cali - or at least tried to do so. Again, Mahmud Celaleddin (d. 1829), who lived in the same period as Raqim, also extracted a style from Hafiz Osman in calligraphs of Thuluth and Naskh in his own pleasure, developed it and accomplished a firm writing. However, this style gets hard and tough when it turns into Salih. Therefore, Mahmud Celaleddin failed to stand against Raqim with his Salih writing. Although Kadıasker Mustafa Izzet Effendi ( ), a great master of calligraphy and music, and Şefik Bey ( ) and Abdullah Zuhdi Efendi (d. 1879), whom he trained, and Muhsinzade Bey ( ) made up their mind in a style that was a mixture of Hafiz Osman-Raqim, Şevki Efendi ( ), contemporary to them, carried his Thuluth-Naskh calligraphs to the peak at the time being inspired by Hafiz Osman and Raqim; and remained as the last station in these writings. As a matter of fact, Bakkal Arif Efendi ( ) and Fehmi Efendi ( ) of his students and Kamil Akdik ( ), a student of Sami Efendi, were of the select representatives of this path. Aziz Efendi ( ), who took calligraphy lessons from Arif Efendi, spread the style of Shawqi Efendi in Egypt, where he was invited. Still, Hasan Rıza Efendi ( ), who worked at the School for Kadıasker, is the last unforgettable name to write the Holy Koran in Naskh Style. Having remarked that the writings of Deewani and Cali Deewani, which were also used in all official transactions, reached the most elegant level towards the end of XIX. century, we would now like to make a little mention of the Style of Taliq: The right and proper use of this Style of Calligraphy, which we had been using from the second half of the XV. century, which was mentioned as NasTaliq in Iran and known as Taliq by the Ottomans, took place after Imad ul Haseni (d. 1615), a Persian Master in the Style of NasTaliq. Turkish calligraphs embraced this style to so enthusiastically that it became a custom to call those who performed supreme achievement therein Imad al-rum (the Imad of Anatolia). Lastly, our Genius of Calligraphy Mehmed Es ad Efendi (d. 1798), who has been mentioned as Yesari for he could write with his left hand as he was paralysed on the right side, selected from the best letters of Imad and made it a Style, thus giving birth to the Turkish School of Taliq. Further, his son Yesarizade Mustafa Izzet Efendi ( ) settled this Style upon its pillars in all details and originated the Turkish Cali Taliq Style, which could not be written even in Persia. Sami Efendi, who was a master in the styles of Taliq and Cali Taliq as well as Cali Thuluth, had this Turkish style reflected in its perfect form in his pupils Nazif Bey ( ), Hulusi Yazgan ( ), Ömer Vasfi ( ) and Necmeddin Okyay ( ). As is seen, there have ever been purification, refinement and stylisation movements in our Art of Calligraphy, which have been accomplished without disturbing the quintessence of the writing. Contrary to the fact that our artists in architecture, music, painting and ornamentation have been corrupted and receded under the influence of the West, we assume that the reasons lying behind the Calligraphic Art s ever getting perfect are as follows: 9

11 1- Bünyesine tesir edebilecek, benzeri bir sanatın Avrupa da bulunmayışı, 2- Üslup sahibi hattatlar elinde usta-çırak esasına göre sağlam kaidelerle nesilden nesile intikali, 3- Zamanla, kendi bünyesi içinde yenilenme kabiliyetine sahip oluşu. İslâm âleminde pek yaygın bir söz vardır: Kur ân-ı Kerîm Hicaz da nazil oldu, Mısır da okundu, İstanbul da yazıldı. Gerçekten, Kur ân mucizesi bir sanat şaheseri olarak kâğıt üzerine İstanbul da aksetmiştir. İslam Peygamberi nin söz incileri olan hadisler de, yine bu beldede inci misali yazılagelmiştir. Yalnız onlar mı; divanından fermanına, mermer üstüne hakkedilmiş çeşme kitabesinden mezar taşına kadar her biri, isimlerini burada ayrı ayrı yad etmeye imkan bulamadığımız hat sanatkârları tarafından, tarihe beldetün-tayyibetün (bir güzel şehir) olarak geçen İstanbul un bu ismine layık bir biçimde, güzelliği görebilenlerin nazarlarına sunulmuştur. Ülkemizde, tabiatıyla eski şaşaası kalmayan hat sanatı, son yıllarda yetişen genç hattatların gayreti ve taze meraklıların ilgisi ile yeniden gelişme yoluna girmiş, tarihe karışan bir sanat olmaktan çıkmıştır. Albaraka Türk ün tertiplediği hat müsabakasında kazanıp dereceye giren gençler de bu sözlerimizin doğruluğuna delil oluşturmaktadır. 1) There has actually been no similar art in Europe that will affect its structure; 2) It has been inherited from generation to generation in the hands of such calligraphers as have originated styles under sound principles on basis of master-apprentice relationship; 3) It is vested with the capacity to be renovated within itself in the course of time. There is a very common saying in the Islamic World: The Holy Qur an was revealed in the Hejaz, recited in Egypt and written in Istanbul. In fact, the miracle of Qur an has been reflected on paper as a masterpiece of art in Istanbul. Again, the Hadiths (Traditions) that are the verbal pearls of the Prophet of Islam have ever been written like pearls in this city. What is more, a very great number of calligraphs from Deewani (Collection of Poems) to Firmans (Imperial Edicts), from fountain inscriptions to epitaphs engraved on marbles have been presented by Artists of Calligraphers whose names we are here unable to mention separately in such a fashion as is appropriate to the title of Baldatun-Tayyibatun (A Beautiful City) to the observation of those beholders that are able to see them. The Art of Calligraphy, the former splendour of which has naturally vanished, has begun to flourish anew through the endeavour of those young calligraphers that have been raised during the recent years and the interest of fresh champions thereof, whereby quitting being an art of the past. Last but not least, the young prize-winners in the Calligraphy Contest organized by Albaraka Türk confirm the truth of our words. Prof. M. Uğur Derman Albaraka Türk Hat Yarışması Jüri Başkanı Prof. M. Uğur Derman, President of the Jury of Albaraka Turk Calligraphy Contest 10

12

13 19 Jawad Khouran (İran, 1977) Özel Ödül 23 Ferhat KURLU (Ordu, 1976) Celî Sülüs 1. lik Ödülü 24 Muhammed D. CELLÛL (Halep/Suriye, 1957) Celî Sülüs 2. lik Ödülü Wissam SHAWKAT MATTI (Basra/Irak, 1974) 25 Celî Sülüs 3. lük Ödülü 26 Ömer Faruk ÖZOĞUL (Erzurum, 1968) Celî Sülüs 3. lük Ödülü 27 Ahmet FARIS RIZIG (Mısır, 1980) Celî Sülüs 28 Beatrice Hilal ÇİZMECİOĞLU (Fransa, 1968) Celî Sülüs 29 Ali Rıza ÖZCAN (Zonguldak, 1968) Celî Sülüs 33 Ferhat KURLU (Ordu, 1976) Sülüs 1. lik Ödülü 34 Jawad Khouran (İran, 1977) Sülüs 2. lik Ödülü 35 Bijar El-Hac Kerim EL-ERBILLI (Irak, 1963) Sülüs 36 Ziyad Haydar AL-MUHANDIS (Irak, 1967) Sülüs 37 Nuh El-HAMD (Suriye, 1968) Sülüs

14 38 Haysem EL-HAMADE (Suriye, 1970) Sülüs Abdurrahman Ahmed EL-ABDÎ (Halep/Suriye, 1973) 43 Sülüs-Nesîh 1. lik Ödülü 44 Betül KIRKAN (İstanbul, 1971) Sülüs-Nesîh lik Ödülü Ziyad Haydar AL-MUHANDIS (Irak, 1967) Sülüs-Nesîh 3. lük Ödülü 46 Emine SAĞMAN (İstanbul, 1968) Sülüs-Nesîh Bijar El-Hac Kerim EL-ERBILLI (Irak, 1963) 47 Sülüs-Nesîh 48 Mahmud Elbân B. MUHYİDDîN (Halep/Suriye, 1953) Sülüs-Nesîh 51 Tahsin KURT (Van, 1965) Celî Ta lîk 1. lik Ödülü 52 Ali Rıza ÖZCAN (Zonguldak, 1968) Celî Ta lîk 55 Khaled EL-SAEİ (Suriye) Celî Divânî 1. lik Ödülü 56 Enver Abdusselam AL HALAVÂNÎ (Halep/Suriye, 1966) Celî Divânî 2. lik Ödülü 57 Mustafa PARILDAR (Şanlıurfa, 1982) Celî Divânî

15

16 JÜRİ ÜYELERİ MEMBERS OF THE JURY 1. Prof M. Uğur DERMAN 2. Hüseyin KUTLU 3. Hasan ÇELEBİ 4. Fuad BAŞAR

17

18 ALBARAKA TÜRK ÖZEL ÖDÜLÜ SPECIAL PRIZE OF ALBARAKA TÜRK

19

20 Kur ân-ı Kerîm: Kasas Suresi 77. Ayet n r«ndeg ô G nøn ùrmng %Énªnc røp ùrmng nh Türkçe Meali: Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Hattat: Jawad Khouran (İran, 1977) Tezhip: Nilüfer Kurfeyz Selim Sağlam Albaraka Türk 2005 Hat Yarışması Özel Ödül 19

ALBARAKA TÜRK. KATILIM BANKASI A.fi.

ALBARAKA TÜRK. KATILIM BANKASI A.fi. KATILIM BANKASI A.fi. Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, alışveriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah için) gizli-açık harcasınlar.

Detaylı

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ T.C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

LÜTFİYE KÖSTEN. 1978, İzmir. Eğitim 2015

LÜTFİYE KÖSTEN. 1978, İzmir. Eğitim 2015 LÜTFİYE KÖSTEN 1978, İzmir Eğitim 2015 1998 Nantes Beaux Arts Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü, Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Education 2015 Nantes Beaux

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TÜRKÇESİ Hafta 1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية

Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI. Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Avrupa İslam Üniversitesi İSLAM ARAŞTIRMALARI Journal of Islamic Research البحوث االسالمية Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 .. / Özet: Hadislerin anlaşılmasında aklın putlaştırılması Batıyla geniş bir etkileşim

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI Read Online and Download Ebook FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI DOWNLOAD EBOOK : FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA Click link bellow and free register to

Detaylı

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Baskı Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Gülbin KOÇAK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss Yıl: 2016/2 Sayı: 46

Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss Yıl: 2016/2 Sayı: 46 Hediyye Gazi Ali Gazi, Hediye, Makâsidu'l-usra fi'l-kur'âni'l-kerîm, İLTED, Erzurum 2016/2, sayı: 46, ss. 199-225 Yıl: 2016/2 Sayı: 46 200 Yıl: 2016/2 Sayı: 46 Hediyye GAZİ ALİ GAZİ ÖZ Kur an da Ailenin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a

Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 8, Ekim / October 2015: 13-19 Entelekya / Entelecheia Tanrının Varlığının Ontolojik Kanıtı a Çeviren İLYAS ALTUNER b Geliş Tarihi: 01.10.2015 Kabul

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate MUSTAFA ALBAYRAK 1971 Born in İspir /Erzurum 1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate 1999 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Dapartment and graduated with

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF

WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF Read Online and Download Ebook WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON DOWNLOAD EBOOK : WILLIAM SHAKESPEARE BY TERRY EAGLETON PDF Click link bellow and free register to download ebook: WILLIAM SHAKESPEARE

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı.

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı. NEYZEN AHMED ŞAHİN 1964 te İstanbul da doğdu. Nüfusu Isparta, Yalvaç ilçesi Sücüllü kasabasındadır. Ailesinin Konya ya yerleşmesi münasebetiyle ilk, orta ve lise tahsilini Konya da yaptı.1982 de Konya

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı