Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art"

Transkript

1 Sempozyum // Symposium Orta Çağ da Anadolu da Kültürel Karşılaşmalar: Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art 15 Mayıs // May 2014 Ankara Bağ Evi

2 Bilimsel Komite // Scientific Committee Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu Koç Üniversitesi // Koç University Dr. Irene Giviashvili George Chubinashvili Milli Araştırma Merkezi // George Chubinashvili National Research Centre Onursal Prof. Dr. // Prof. Dr. Phil. Habil. Mine Kadiroğlu Prof. Dr. Paul Magdelino Koç Üniversitesi // Koç University Organizasyon Komitesi // Organisation Committee A. Beril Kırcı VEKAM Mehtap Türkyılmaz VEKAM

3 Sunuş // Introduction Koç Üniversitesi bünyesinde akademik ve kültürel bir merkez olarak faaliyet gösteren Vehbi Koç Ankara Araştırma ve Uygulama Merkezi (VEKAM), Ankara ve çevresi üzerine yeni veriler ortaya koyan araştırmaları desteklemekte ve geliştirmektedir. Zengin bilgi kaynaklarını barındıran kütüphanesi ve arşivi ile Ankara nın kent belleği işlevini üstlenen VEKAM, nadir kitaplar ve haritalar da dahil olmak üzere Ankara ile ilgili her türlü yayını dermesine katarak birincil başvuru merkezi olmayı başarmıştır yılında kapılarını bilim dünyasına açan Merkezimiz, kuruluşundan bu yana akademik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla sempozyum, panel, konferans, sergi ve seminerler düzenlemekte, sempozyum kitapları yanı sıra Ankara Araştırmaları adıyla yılda iki kez hakemli bir dergi de yayınlamaktadır. VEKAM, 2014 yılında başlamak üzere Anadolu da yaşamış değişik uygarlıkları tanıtmak ve bu alanda araştırmaları desteklemek üzere uluslararası sempozyumlar düzenlemeye başlamıştır. 15 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Orta Çağ da Anadolu da Kültürel Karşılaşmalar: Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Sempozyumu merkez tarafından bu kapsamda düzenlenen ilk sempozyumdur. Vehbi Koç Ankara Research and Application Center (VEKAM) is a research center of Koç University that supports research of high- quality on Ankara and its environs. VEKAM maintains an extensive library and archive that specialises in the history and culture of Ankara, the capital of Modern Turkey and has managed to become the primary reference center for urban studies on Ankara. Since 1994, the center organises panels, symposiums, exhibitions, conferences and seminars that contribute to the academic life in Turkey; and publishes twice yearly a peerreviewed journal: Journal of Ankara Studies. Starting from Spring 2014, VEKAM started to organise yearly international symposiums to introduce various cultures lived in Anatolia and support researches in this field of study. This years theme will be on Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art and will take place on 15 May, 2014 at the premises of VEKAM in Ankara/ Turkey.

4 I I. Oturum // Session I Sınırlar ve Kültürel Karşılaşmalar Frontiers and Encounters Oturum Başkanı // Moderator Onursal Prof. Dr. // Prof. Dr. Phil. Habil. Mine Kadiroğlu

5 Dr. Giorgi Tcheishvili Tiflis Devlet Üniversitesi, Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Tbilisi State University, Institute of History and Ethnology Orta Çağ Gürcistan ında Sınırlar, Bölge ve Kimlik Frontiers, Territory and Identity in Medieval Georgia Mevcut bildiride, bölgecilik ve kimlik konuları esasen yüzyıllarda yaşayan Gürcülerin bakış açısından ele alınmıştır. O dönemde Gürcü Krallığı altın çağına ulaşmıştı ve Yakın Doğu daki en nüfuzlu güçlerden biri haline gelmişti. Gürcü ideologlar geçmişi yeniden düşünüp bugünü inşa ederek, tarihsel-coğrafi iki temel kavram geliştirmişlerdir: genel hatlarıyla Greko-Romen İberia ya tekabül eden Kartli ve Sakartvelo, yani 10. yüzyılın sonunda ortaya çıkan Birleşik Gürcistan Krallığı. Kartli ve Sakartvelo, Kartveli nin (bir Gürcü) toprakları olarak, dolayısıyla da Kartveli topluluğunun egemenliğini/hükmünü sürdüğü bir bölge olarak görülmekteydiler. Orta çağ yazarlarına göre bu tamamen meşru bir egemenlikti, zira toprakların bu bölümü İncil deki patrikler tarafından biçimlendirilmişti. Tarihsel dönemde Kartli bölgesi uluslararası olarak kutsanmıştı. Gürcü kroniklerinde Kartli Krallığı nın en eski sınırlarının Büyük İskender tarafından belirlendiği, sonrasındaysa Romalılar/Bizanslılar ve Persler tarafından tanınmış olduğu iddia edilmiştir. Dini ve tarihi sınırlar birbirleriyle örtüşmemiştir ve bunun nedenleri Gürcü kraliyet yıllıklarında yalnızca ima edilmiştir veya nadiren açıklanmıştır. Kartli doğu Gürcistan ın yanı sıra, ülkenin güney ve batı kısımlarını da kapsamaktaydı ve orta çağ yazarları bu süreçte Gürcü kilisesini ve Gürcü dilini övmekteydiler. 10. yüzyılın sonunda Gürcistan siyasi olarak birleşti ve Kartli kavramı Sakartvelo ile değiştirildi. Sınırların uluslararası olarak tanınması artık gerekli değildir. Gürcü krallar otokrattırlar ve krallıklarına Tanrı nın takdiriyle sahip olmuşlardır. Gürcü Bagratlılar krallığın sınırlarını, toprakları Selçuklulardan arındırarak ve Hristiyan dünyasının bu tarafında Bizans Uluslar Topluluğu nun yerine geçen Pan-Kafkas hükümdarlığını kurarak güneyde ve doğuda genişletmişlerdir. Bu çalışmada ayrıca sınır tahdidi ve düzenlemesi de ele alınmıştır. In the present paper the question of territoriality and identity is mainly addressed from the point of view of the 11th-13th Century Georgians. At that time the kingdom of Georgia reached its golden age and became one of the most powerful forces in the Near East. Rethinking the past and building the present, the Georgian ideologists developed two core historicogeographical concepts: Kartli, which roughly corresponded to Greco-Roman Hiberia, and Sakartvelo, i.e. united Georgian kingdom emerged at the end of the 10th c. Both Kartli and Sakartvelo were viewed as land of Kartveli (a Georgian), and hence, a territory over which Kartvelian community exercised its sovereignty/ authority. The sovereignty, according to the medieval writers, was absolutely legitimate since this part of the land had been carved out by the Biblical patriarchs. In historical period the territory of Kartli got international blessing. Georgian chronics claimed that the very first frontiers of the Kartli Kingdom had been defined by Alexander the Great and later on recognized by the Romans/Byzantines and the Persians. The biblical and historical frontiers did not coincided, and the reasons are just hinted or rarely explained in the Georgian royal annals. Besides eastern Georgia, Kartli comprised southern and western parts of the country as well, and mediaeval writers gave credit to Georgian church and Georgian language in this process. By the end of the 10th Century Georgia united politically and the term Kartli was replaced by Sakartvelo. International recognition of the frontiers is no more required. The Georgian kings are autocrats and held the realm by the will of God. Georgian Bagrationis expanded the kingdom s frontiers in south and east, freeing lands from the Seljuks and building up Pan-Caucasian monarchy that replaced Byzantine Commonwealth in this part of the Christendom. Frontier delimitation and organisation are also discussed in the paper.

6 Doç.Dr. // Assoc. Prof. Dr. Macit Tekinalp Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of History of Art Konya Selçuklu Sultanlarının Gürcü Akrabaları ve Mekânları Georgian Relatives of Konya Seljuk Sultans and Their Spaces Konya Selçuklu Sultanları 13. yüzyılın başından itibaren doğu sınırında ilk olarak Trabzon Rum Krallığı nı sonrasında da Moğolların ilerleyişini durdurabilmek için müttefik arayışına girmişlerdir. Bu kapsamda Konya Selçuklularının, bulunduğu coğrafya nedeniyle benzer kaygılar taşıyan Gürcü Krallığı ile oluşturduğu askeri müttefiklik, Orta çağ ın genel bir uygulaması olarak kan bağına dayalı bir akrabalık ilişkisi ile de perçinlenmiştir. Gürcü Sarayı ndan Konya Selçuklu Sarayı na gelen Müslüman olmayan gelinlerin dini inançlarını korumalarının bir sözleşme ile güvence altına alınmış olduğu, dönem kaynaklarındaki aktarımlardan anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, yaşamları boyunca Hıristiyan inancını korumak konusunda güvence verilen soylu Gürcü gelinlerin hayatları boyunca ihtida etmediklerini düşündüren veriler bulunmaktadır. Bu çalışmada Konya Selçuklu Sarayı nda bir Hıristiyan olarak yaşayan Gürcü Sarayı na mensup Hıristiyan soylu gelinlerin kullandıkları düşünülen Konya Eflatun Mescidi ile Kappadokya Bölgesi nde Ihlara Vadisi nde bulunan Hagios Georgios- Kırkdamaltı Kilisesi tartışılacaktır. At the beginning of the 13th century, Seljuk Sultans in Konya, looked at developing alliances first against the advances of the Empire of Trebizond and then that of the Mongols. As a result, this military alliance formed by Seljuk of Konya with the Georgian Kingdom, which was having similar concerns due to its inconvenient geographical location, was reinforced with the kinship by marriage, a common practice observed during medieval times. It was understood from the resources narrating the epoch that the religious identity of non- Muslim brides of Georgian Kingdom, entering Seljuk Palace in Konya, were subjected to conventional protection. Therefore, there is evidence that makes us believe that these brides from aristocrat families, whose religious identity was warranted by their entire life, have protected their beliefs and never converted throughout their lives. In this study, we will discuss the Konya Eflatun Mescidi and the St. George (Kırkdamaltı) church in the Ihlara (Peristremma) Valley, Cappadocia, which were believed to be used by the noble brides of the Georgian Kingdom who lived as Christians in Seljuk Palace.

7 Dr. Zurab Batiashvili Güney Kafkasya ve Anadolu Araştırmaları Merkezi Research Center for South Caucasus and Anatolia Tamara Tarafından Kapadokya da İnşa Edilen Aziz Giorgi Kilisesi St. George Church in Cappadocia Built by Thamar Aziz Giorgi basilika tipi kilise, Kapadokya da Ihlara vadisinde (Eski adı Peristremma) Belisırma Köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıkta nehrin batı kıyısında 50 m yükseklikteki kayada oyulmuş bulunmaktadır. Yerli halk bu kiliseye Kırkdamaltı Kilise adını vermiştir. Söz konusu kilise düzensiz altıgen planlı, düz tavanlıdır ve apsisi yıkılmıştır. Yapının zemininde ve nişlerde mezarlar yer almaktadır. Kilisede, yıkılmış olan apsiste Deesis, Mesih İsa nın çarmıha gerilişi, Mesih İsa nın göğe yükselişi, doğumu, başkalaşım, Meryem Ana nın ölümü, Aziz Giorgi ye adak ve aziz tasvirleri mevcuttur. Kilise deki kitabelerde (Kilisenin Batı duvarında toplam 5 tane kitabe bulunmaktadır) kilisenin Kiria (Prenses) Tamara tarafından inşa edildiği beliriltmektedir. Kilisenin yine Batı duvarında kitabelerin yanısıra Aziz Giorginin, Tamaranın ve onun hizmetinde olan amir Basileios un da tasvirleri mevcuttur. Kitabelerden kilisenin yılları arasında yapıldığı anlaşılmaktadır. Sözkonusu Tamara kim olabilir? Tamara, 13. Yüzyılın Gürcü kraliyet ailesinde aranmalıdır çünkü Tamara Gürcülere has bir isimdir. Kiria kelimesi hükümdar bayan ve prenses anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca bahsettiğimiz Tamara nın hizmetinde olan amiri vardır. Bahsettiğimiz dönemde Gürcü kraliyet ailesinde iki Tamara vardı. İlki, Rusudan ın Kızı 1224 doğumlu Tamara (Kraliçe Tamara nın torunu); İkincisi ise Gürcü Kral David Ulu nun kızı Tamara (Kraliçe Tamara nın torunun kızı) idi. Türkiye de Gürcü Hatun adı ile bilenen Rusudan ın Kızı Tamara 1236 da Anadolu Selçuklu Sultanı Giyaseddin II. Keyhüsrev ile evlendirilmiştir ve kilsenin inşaatı zamanında yaşlarında olmalıdır. Bahsedilen ikinci Tamara ise o dönemde yaşlarında olmalıdır ve mevcut kaynaklara dayanarak kiliseyi inşa eden Tamara nın Gürcü Kralı Davit Ulu nun 1251 doğumlu kızı olma ihtimalı yüksektir. Belisırma Aziz Giorgi Kilisesi hakkında halen birçok şey belirsizdir. Kilisenin yerinde incelenmesi gerekir. St. George Church in Cappadocia is situated in Ihlara Gorge (Old name Peristremma) on the West bank of the river about 500 m from Belisırma village. St. George Church is a basilica cut into a rock 50 m in height. The local people named it Kırkdamaltı Kilise. The roof of the abovementioned church has a hexagonal shape and its alter is ruined. There are graves in the floor and in the additional rooms. There are frescos of Deesis on the ruined alter, Crucifixion, Easter, Christmas, Transfiguration, death of Our Lady, St. George and other saints. Inscriptions on the church (there are a total of 5 inscriptions on the West wall of the church) describe that the church was built by Kiria (Lady) Thamar. There are also frescos of St. George, Thamar and her servant, Amir Basileios, on the West wall of the church. According to the information of the inscriptions, the church was built between 1283 and Who might the abovementioned Thamar be? We have to search for her in the Georgian Royal Family of the XIII Century. Because Thamar is the name peculiar to Georgians and the word Kiria means ruler lady and princess. The abovementioned Thamar also has the Amir who serves to her. In the abovementioned period we have two Thamar in the Georgian Royal Family. One of them is Thamar, the daughter of Rusudan born in 1224 (Granddaughter of the Georgian Queen Thamar). And another Thamar, the daughter of the Georgian King David Ulu (daughter of the Grandson of the Georgian Queen Thamar). Thamar, the daughter of Rusudan, is known as Gürcü Hatun in Turkey. Seljuk Sultan Giyaseddin II Keyhüsrev married her in 1236 and her age was between 59 and 71 during the construction of the church. The age of the other Thamar was between 32 and 44 at the same time. According to the information of the existing sources it is a high probability that the church was built by Thamar, the daughter of the Georgian King David Ulu, who was born on There is a lot of vagueness about the St. George Church of Belisırma. It is necessary to do research on the ground.

8 II II. Oturum // Session II Tao-Klarceti Bölgesi Tao-Klarjeti Region Oturum Başkanı // Moderator Dr. Irene Giviashvili Gürcistan Sefiresi, George Chubinashvili Milli Araştırma Merkezi Georgian Ambassadress, George Chubinashvili National Research Centre

9 Prof. Dr. Fahriye Bayram Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Pamukkale University, Faculty of Science and Arts, Department of Archaeology Tao-Klarceti Mimarisine Genel Bir Bakış An Overview of the Tao-Klarjeti Architecture Tarihte Tao-Klarceti olarak adlandırılan bölge günümüzde Artvin, Erzurum, Ardahan ve kısmen Kars illerini içermektedir. M.Ö. 3. yüzyılda kurulan Kartli Krallığı yla birlikte önem kazanmaya başlayan bölge, 7. yüzyılda Tiflis te Arap Emirliği nin kurulmasının ardından yerleşim için tercih edilmiştir. Öncelikle 780 yılında üç arkadaşı ile bölgeye gelen Rahip Grigol Handzta ve öğrencileri tarafından kurulan 12 manastır ile bölge dinsel açıdan önemli bir merkez haline gelmiş; I. Aşot un 9. yüzyılda Ardanuç u başkent yaparak kurduğu Bagrat Beyliği ile de siyasi anlamda var olmaya başlamıştır. Kurucu David in 1122 yılında Tiflis i alıp Kartli Krallığı nın bütünlüğünü sağlamasına kadar geçen dönemde Tao-Klarceti bölgesinde pek çok mimari eser ortaya konmuştur. Geçiş Dönemi ne ait olan bu eserler bölgedeki yaratım zenginliğinin günümüze ulaşan tanıklarıdır. Bölgede sürdürdüğümüz yüzey araştırmalarında 160 yapı tespit edilebilmiştir. Bu bildiride söz konusu yapıların bölge mimarisine kattığı gelişimler özetlenmeye çalışılacaktır. The region known as historic Tao-Klarjeti comprises Artvin, Erzurum, Ardahan and part of the Kars provinces. The region began to gain importance after the foundation of the Kartli Kingdom in the 3rd Century B.C. and was chosen as a region for the settlement following the foundation of Arab Emirates in Tbilisi in the 7th century A.D. Primarily, the region became a religious center with 12 monasteries settled in these lands by the ecclesiastic figure Grigol Xandzteli and his disciples in 780, and emerged in a political sense after the settlement of the Bagrationi Dynasty, founded by Ashot I by declaring Ardanuç as the capital in the 9th century. During the period until King David seized Tbilisi in 1122 and established the integrity of the Kartli Kingdom, many architectural structures were introduced in the Tao-Klarjeti region. These structures of the Transition Period are the witnesses of the rich architectural variety that came down to us. We were able to uncover 160 structures during the research. This paper will try to resume the contribution of these structures to the architectural development of the region.

10 Dr. David Khoshtaria George Chubinashvili Milli Araştırma Merkezi, Orta Çağ Bölümü Başkanı George Chubinashvili National Research Centre, Head of Medieval Department Tao-Klarceti Kiliselerinin Mimarları Builders of the Churches of Tao-Klarjeti Seçkin dini lider Aziz Grigol Handzta nın başlattığı büyük bir manastır hareketi, Kuzeydoğu Anadolu daki tarihi kent Klarceti de muazzam bir inşaat dalgasıyla sonuçlanmıştır. Aziz Grigol ün manastırları, çığır açıcı mimari fikirler ve inşaat yöntemlerinin kaynağı olmuştur. Bu mimari fikir ve inşaat yöntemleri onuncu yüzyılın ikinci yarısında, Kral David Kuropalates için çalışan mimarlar tarafından geliştirilmiştir. Tao da inşa edilen yeni, görkemli manastırlar, Bagratlıların gelişmekte olan gücünü ve saygınlığını göstermeye hizmet etmişlerdir. Bu çalışma, sosyal ve ekonomik mevkileri, profesyonel eğitimleri, tasarım kavramları ve inşaat teknikleri de dahil olmak üzere Tao-Klarceti nin 9. ve 10. yüzyıllardaki mimar ve taş ustaları ile ilgili çeşitli konuları incelemektedir. Çalışma aynı zamanda Tao-Klarceti den diğer Gürcü kentlerine göç eden mimarların durumlarını incelerken, Gürcü, Ermeni ve Selçuklu Devletleri arasındaki mimari karşılaşmaları da ele almaktadır. A large monastic movement initiated the eminent religious leader St. Gregory of Khandzta resulted in a great wave of construction in historic province Klartjeti in north-east Anatolia. The monasteries of St. Gregory turned out to be hotbeds of ground-breaking architectural ideas and construction methods. They were developed by architects working for the King David Kuropalates in the second half of the 10th century. The new great monasteries built in Tao served to demonstrate growing power and prestige of the Bagrations. The paper explores a wide range of issues about 9th and 10th century architects and masons of Tao-Klarjeti including their social and economic status, professional training, their design concepts and building techniques. The paper also discusses aspects of the migration of builders from Tao-Klarjeti to other Georgian provinces as well as architectural encounters between Georgia on one hand and Armenia and Seljuk states on the other.

11 Yrd. Doç. Dr. // Asst. Prof. Dr. Turgay Yazar Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Cumhuriyet University, Faculty of Letters, Department of History of Art Tao-Klarceti Mimarlığında Taş Bezeme Stone Ornament in Tao-Klarjeti Architecture Anadolu nun kuzeydoğu kesimini oluşturan Tao- Klarceti bölgesi Gürcü mimarlığının anıtsal örneklerinin bulunduğu bir bölge olarak dikkat çekmektedir. Bölgede gelişen anıtsal mimarlık örnekleri pek çok açıdan ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar içerisinde tüme yönelik bir bakış açısıyla ve detaylı olarak ele alınması gereken konulardan birinin mimari bezeme alanı olduğu tespit edilmektedir. Bu nedenle sunulacak bildiride Tao-Klarceti bölgesindeki mimari bezemeler üzerinde durulması hedeflenmiştir. Kuşkusuz ki mimarinin ana unsurlarından biri olan bezeme çok geniş bir alan oluşturmaktadır. Bu bakımdan konunun daraltılması daha anlaşılır olması için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ele alınacak bezeme türü taş malzeme ile sınırlandırılmıştır. Diğer bezeme türleri kapsam dışıdır. Bezemeler detaylandırılacak ve temel sınıflamalar dikkate alınarak ele alınacaktır. Bu sınıflamalardan ilkini bezemenin bulunduğu yer veya alan oluşturmaktadır. Bu husus iç mekân veya cephe alt başlıklarında ele alınacak ve detaylandırılacaktır. İkinci unsuru bezemenin türü oluşturmaktadır. Bu sınıflandırma geometrik, bitkisel, figürlü, kullanım eşyaları, mimari unsurlar, mitolojik tasvirler ve yazı olmak üzere yedi başlık altında ele alınacak ve geliştirilecektir. Üçüncü sınıflama bezemenin tekniği yani işleniş biçimiyle ilgilidir. Bu sınıflama alçak, yüksek kabartma veya oyma ya da kazıma gibi teknik sınıflandırmaları içermektedir. Belirtilen saptamalardan sonra bezemelerin değerlendirilmesi ile bildiri tamamlanacaktır. The region of Tao-Klarjeti, comprising of the northeast of Anatolia, is a notable region with monumental examples of the Georgian Architecture. The examples of monumental architecture in the region have been examined and researched from many respects. One of the subjects to be dealt with among the works, which needs a holistic and meticulous view, is pointed to be the stone ornament. Here in our paper, it is targeted the stone ornament used in the structures of the Tao- Klarjeti region. No doubt the stone ornament, a main feature in architecture, relates to a very large area of application. Therefore, narrowing the scope of the subject becomes important to understand it better. We have limited our study, therefore, on stone ornaments. Other types of ornaments were not studied. The ornaments will be explained in detail and by taking into account fundamental classifications. The first of these classifications is the place or region where it is applied. This point will be touched on and detailed under two sub-headings; interior and facade. The second point is the type of ornament. This classification will be studied and developed under seven sub-categories; geometrical, vegetal, figural, objects, architectural elements, mythological and inscription. The third classification relates to the ornament technique, or the work of ornament.this classification includes such techniques as low relief, high relief, carving, scraping. The paper will then conclude by evaluating the different ornaments.

12 Nikoloz Zhgenti National Centre of Manuscripts, Researcher El Yazmaları Milli Merkezi, Araştırmacı Natia Khizanishvili National Centre of Manuscripts, Researcher El Yazmaları Milli Merkezi, Araştırmacı Tao-Klarceti: El Yazmaları ve Diğer Taşınabilir Eserler Mirası Tao-Klarceti nin tarihi kentlerinde çeşitli manastır yazıhaneleri ve edebi merkezler bulunmaktaydı. Uzun bir süre boyunca bu merkezlerde yaratılmış ve muhafaza edilmiş olan yazma eserler, günümüzde büyük bir bölümü Milli Yazma Eserler Merkezi nde olmak üzere, çeşitli ülkelerin depolarında muhafaza edilmektedir. Milli Yazma Eserler Merkezi Gürcistan daki en önemli antik el yazması kitap ve tarihi belge deposudur. Çok sayıdaki zengin süslemeli ve resimli yazma eser arasında, Tao-Klarceti nin tarihi kentlerinde oluşturulmuş eşsiz bir yazma eser koleksiyonu bulunmaktadır. Bu edebi merkezler ve yazıhaneler başlıca Opiza, Shatberdi, Handzta, Berta, Tskarostavi, Bana, Oşki, Ishkhani, Parkhali, Tbeti vb. yerlerdeki manastırlar ve piskoposluklardır yılında, Milli Yazma Eserler Merkezi Tao- Klarceti Yazma Eserler Mirası isimli bir katalogalbüm yayınlamıştır. Bu katalog-albümün içerisinde, o dönemde merkezimizde ve çeşitli ülkelerin depolarında muhafaza edilen 48 el yazması eser bulunmaktadır. Günümüzde, Tao-Klarceti den sağ kalmış olan yazma eserler arasında, bu bölgede yaratılmış veya muhafaza edilmiş olduğundan emin olduğumuz eserlerin sayısı 50 kitaptan fazladır. Ayrıca, Tao-Klarceti nin kültürel merkezlerine ait olduğunu düşündüğümüz başka yazma eserler de mevcuttur ve şüphesiz gerekli araştırmalardan sonra, Tao-Klarceti ye ait yazma eserlerin kesin sayısı artacaktır. Bu bölgeden günümüze kadar gelebilmiş olan yazma eser sayısı oldukça düşük olmasına rağmen, bu koleksiyondaki yazma eserler önem, içerik, hat sanatıeski yazı, minyatürler, resimler, kabartmalı kapaklar, baskı özellikleri ve diğer konulara ilişkin Gürcü yazma eser kültürünün en üst düzey örneklerini teşkil ederler. Tao- Klarceti ye ait yazma eserlerin büyük bir bölümünün ve en önemlilerinin yüzyıllara, Gürcü kültürünün altın çağına ait olduğunu vurgulamak gerekir. Örneğin, antik redaksiyonuyla Adishi incili (M yılı), zengin resimleriyle 1. Jruchi incili (H yılları), emsalsiz kabartmalı kapaklarıyla Berta ve Tskarostavi incilleri (Q-906, Q yüzyıl) vb. Tao-Klarceti yazma eser kültürüne ait tüm bu muhteşem başyapıtlar ve ikonografi, kabartma sanatı ve diğer taşınabilir sanat eserlerine ait seçkin örnekler, Orta Çağ doğu dünyasında Tao-Klarceti nin kültürel merkezlerinin gücünü ve önemini göstermektedir.

13 Tao-Klarjeti: Heritage of Manuscripts and Other Movable Artifacts Historical provinces of Tao-Klarjeti included multiple scriptoriums and literary centers. The manuscripts which were created and preserved in these centers for a long period nowadays are preserved in depositories of various countries, main part of which are preserved at the National Centre of Manuscripts. National Centre of Manuscripts is the most important depository of ancient manuscript books and historical documents in Georgia. Among large number of richly decorated and illustrated manuscripts there is a unique collection of manuscripts, that where created in the historical provinces of Tao-Klarjeti. Those literary centers and scriptoriums were mainly monasteries and Episcopal centers of: Opiza, Shatberdi, Khantsta, Berta, Tskarostavi, Bana, Oshki, Ishkhani, Parkhali, Tbeti, etc. In 2012, the National Centre of Manuscripts published a catalogue-album named - Tao-Klarjeti heritage of manuscripts. The catalogue-album included at the moment 48 manuscripts of our centre and of the depositories of various countries. Nowadays, the survived manuscripts of Tao-Klarjeti, of which we can surely say that they were created or preserved in this region, counts more than 50 books. There are also other manuscripts, of which we think that they also belong to Tao-Klarjeti cultural hubs, and there is no doubt, that after appropriate research, the exact number of Tao-Klarjetian manuscripts will rise. Though, the number of the conserved manuscripts of that region is quite small, by importance, content, calligraphy-paleography, miniatures, illustrations, embossed covers, colophons and other issues, the manuscripts from this collection remain samples of highest level of Georgian manuscript culture. It is very important to emphasize, that the main part and the most important manuscripts of Tao-Klarjeti are of 9th- 13th centuries the golden period of Georgian culture. For example, the gospel of Adishi (M year) with its ancient redaction, Jruchi 1st gospel with its rich illustration (H years), gospels of Berta and Tskarostavi with unique embossed covers (Q-906, Q th century) and etc. These magnificent masterpieces of Tao-Klarjetian manuscript culture, as well as the outstanding samples of iconography, embossing arts and other movable artifacts, shows us the strength and importance of cultural centers of Tao-Klarjeti in middle ages eastern world.

14 III III. Oturum // Session III Mimari Bezeme Architectural Decoration Oturum Başkanı // Moderator Dr. Zurab Batiashvili Güney Kafkasya ve Anadolu Araştırmaları Merkezi Research Center for South Caucasus and Anatolia

15 Selda Uygun Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Anadolu University, Faculty of Humanities, Department of Art History Yeni Rabat Manastırı Kilisesi nin Cephe Düzenlemeleri ve Mimari Bezemeleri Facade Organisations and Architectural Decorations of the New Rabat Monastery Bu bildiride Yeni Rabat Manastırı Kilisesi nin cephe düzenlemeleri ve mimari bezemeleri tanıtılacak ve kilise, Tao-Klarceti Bölgesindeki benzer yapılarla karşılaştırılacaktır. Tao-Klarceti, Orta Çağ boyunca Gürcülerin beylikler halinde yaşadığı, günümüzde Artvin, Ardahan ve Erzurum illerini içine alan coğrafi alandır. Bağımsız beylikler halinde yaşayan Gürcüler siyasi varlıklarını Orta Çağ boyunca ürettikleri sanat eserleriyle de ortaya koymuşlardır. Yeni Rabat Manastırı Kilisesi de Klarceti Beyliği nin başkenti olan Ardanuç a 17 km uzaklıktaki Bulanık köyünde yer alır. Ardanuç ya da diğer ismiyle Adakale bölgedeki en erken tarihli yerleşim yerlerinden birisidir. Ardanuç un kuruluşu Gürcü Kralı Vahtang Gorgosali zamanında 5. yy da gerçekleşmiştir. Gürcü kiliselerinin cephe düzenlemeleri ve mimari bezemeleri yapıların tarihlendirilmesi ve değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen yapıların tarihlendirilmesinde benzer yapı örnekleri karşılaştırılarak önemli sonuçlar elde edinebilinir. Bunun yanı sıra yapıların geçirmiş olduğu onarım çalışmalarıyenilemeler-ekler için de öneriler sunulabilir ve elde edilen bilgilerle yapılar Gürcü sanatında bir dönem içerisine sokulabilir. Gürcü mimarisinde yapılar cephe düzenlemesine ve mimari bezemelerine göre üç dönemde değerlendirilir. Erken dönem, geçiş dönemi ve altın çağ isimleriyle nitelendirilen bu dönemleri birbirinden ayıran farklılıklar bir bölge içerisindeki yapılarda rahatlıkla izlenebilir. Amacımız, Yeni Rabat Manastırı Kilisesinin -tartışmalı olsa da- cephe düzenlemeleri ve mimari bezemelerinden yola çıkarak tarihlendirmeye çalışmak ve geçirmiş olduğu onarımlar-yenilemeler-ekler hakkında öneriler sunmaktır. Bu sayede Tao-Klarceti Bölgesi Gürcü Kiliselerinin cephe düzenlemeleri ve mimari bezemeleri hakkında da bilgi vermektir. In this paper, the facade organisations and architectural decorations of the New Rabat Monastery will be presented and compared with other buildings of the Tao-Klarjeti region. Tao-Klarjeti is where the Georgians lived as dynasties through medieval times and today, it comprises of the geographical area of Artvin, Ardahan and Erzurum. Georgians, who lived as independent dynasties, demonstrated their political entity through the art works they produced throughout the medieval times. The New Rabat Monastery is located in the Bulanık Village, 17 km from Ardanuç, which was once the capital city of the Klarjeti Dynasty. Ardanuç, other wise known as Adakale, is one of the earliest historic settlements in the region. Ardanuç was founded by the Georgian King Vahtang Gorgosali in the 5th Century. Facade organisations and architectural decorations of the Georgian monasteries stand as very important features for dating and evaluating the buildings. Buildings, whose construction dates cannot be precisely known, can be compared with similar examples; therefore, those structures can be quite successfully dated. With the information obtained from evaluating the buildings, proposals for restorations and renovations can be suggested. Based on facade organisation and architectural decorations, buildings are classified into three periods of Georgian architecture. Distinctive features of these periods, known as the early period, transition period and the golden age, can easily be seen in the buildings situated in the region. Although controversial, our aim is to attempt to date the New Rabat Monastery Church by examining the facade organisations and architectural decorations, proposals for restorations, renovations, and additions to be made to this structure. By doing so, information can also be presented on the facade organisations and architectural decorations of the Georgian Churches in the Tao-Klarjeti region.

16

17 Nino Simonishvili Bağımsız Akdemisyen Independent Scholar Saltanat Meşruiyeti için Görsel Kavram: Oşki nin Vaftizci Yahya Kilisesi nin Taş Kabartma Süsleme Programı Visual Concept for Royal Legitimacy: The Sculpted Program of St. John the Baptist Church of Oshki Bu bildiri, imgelerin sosyal dinamiklerine ilişkin disiplinler arası bir incelemenin parçasıdır. Örnek olarak Orta Çağ Gürcistan ını ele alan bu çalışma, kültürler arası alışveriş süreçlerini ve bunun etkilerini inceleyecektir. Çalışma ayrıca, kimlik oluşturma araçları olarak metin ve imgelerin kullanımını ve belirli bir yerel gelişimle kanıtlandığı şekilde, kültürel dönüşüm sürecini çözümleyecektir. Bu çalışma, 10. yüzyılın ikinci yarısına, feodal Gürcü devletinin kuruluş dönemine ve ülkenin birleşmesinin başlangıcına odaklanır. Daha önce Tao Prensliği olan, şimdiyse kuzeydoğu Türkiye nin bir parçası olan, Gürcistan ın tarihi güneybatı bölgesinde bulunan Oşki manastırının ( ) ana kilisesinin taş kabartma bezemelerinin incelenmesi, sanatsal imgelemenin hem miras alınan anıları saklamaya hem de yeni fikirleri teşvik etmeye nasıl hizmet ettiğini gösterir. Bina, Bagrat hanedan ailesinden, Arap genişlemesine karşı güvenilir müttefikler olarak Bizans ın desteğiyle tahta çıkan Düklerin Dükü David Magistros ve Bagrat kardeşlerin hamiliğinde inşa edilmiştir. Binanın en göze çarpan kabartmaları arasında üç grup bağışçı portresi ve kilisenin sol kısmının güney duvarındaki bir bölümde yer alan sekizgen sütunda, benzersiz bir süslemeyle kimlikleri çeşitli şekillerde yorumlanmış olan azizleri temsil eden kabartmalar bulunmaktadır. Sütun Bagrat hanedanının meşruiyetini yücelten çeşitli imalara sahip olarak yorumlanabilir ve bağışçı portre gruplarıyla görsel bir birleşim rolü oynar. Kabartmaların düzeni yeni sosyal referanslar oluşturmak ve eskileri yeniden yaratmak için farklı kitlelere hitap eden bir semboller sistemi olarak tasarlanmıştır. This paper is part of an interdisciplinary exploration of the social dynamics of images. Considering medieval Georgia as an example, the study will explore the processes and effects of cross-cultural exchange. It will analyze the use of texts and images as instruments in the establishment of identity, and the process of cultural transformation as evidenced by particular local development. The paper focuses on the second half of the tenth century, the period of the foundation of the Georgian feudal state and the beginning of the unification of the country. An examination of the sculpted decorative program of the main church of the monastery of Oshki ( ) in the historic southwestern region of Georgia, formerly the principality of Tao and now part of northwestern Turkey, illustrates how artistic imagery can serve both to store inherited memories and to prompt new ideas. The building was constructed under the patronage of brothers David Magistros and Bagrat, Duke of Dukes, of the Bagrationi ruling family, who ascended to power with Byzantine support as reliable allies against Arab expansion. Among the most spectacular elements of its sculptural decoration are three sets of sculpted donor portraits and an octagonal column in a space along the south wall of the west arm of the church with a unique decoration representing saints, whose identities have been variously interpreted. The column may be read as containing multiple allusions that promoted the legitimacy of the Bagrationi Dynasty and functions in visual combination with the sets of donor portraits. The sculpted program is designed as a system of symbols addressed to the different audience to establish new social references and to recreate old ones.

18 IV IV. Oturum // Session IV Kaleler, Kazılar ve Restorasyonlar Fortresses, Excavations and Restorations Oturum Başkanı // Moderator Prof. Dr. Sacit Pekak Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Hacettepe University, Faculty of Letters, Head of Department of History of Art

19 Dr. Buba Kudava El Yazmaları Milli Merkezi, Direktör National Center of Manuscripts, Director Tarihi Tao Bölgesinde Yeni Keşif: İşhan Kalesi Gürcüce tarihi bir kaynak olan Kartlis Tshovreba da, tarihsel Tao-Klarceti bölgesindeki en önemli tapınaklardan biri olan İşhan piskoposluk kilisesinin yakınında çok eski bir kalenin varlığından da söz edilmektedir. Söz konusu bilgiye göre, Gürcistan kralı II. Demetre ( ), kendisinin Moğol karargâhına çağrılması üzerine, küçük oğlu Giorgi yi (daha sonra Gürcistan ın ünlü kralı V. Giorgi) burada saklamıştır. Ne var ki bu kaleden söz eden başka yazılı kaynak bulunmamaktadır. İşhan Kalesi, hiçbir bilim adamı tarafından görülmemiştir ve kalenin yeri de bilinmemektedir. Güney Kafkasya ve Anadolu Araştırmaları Merkezi araştırma gezileri kapsamında, birkaç kez bu kalenin yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonunda, 2012 yılında, kalenin yıkıntılarına ulaşılabilmiştir. Kalenin, İşhan Katedrali nin kuzeybatısında, çok yüksek bir kayanın zirvesinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Kalenin bulunduğu yerde az kalıntının bulunması, bu yapının çok eskiden yıkıldığını göstermektedir. Bu yıkım, bölgenin Osmanlılar tarafından ele geçirilmesinden hemen sonra gerçekleşmiş olabilir yılında, Osmanlıların tarihi Tao bölgesine yaptıkları seferi anlatan İbrahim Peçevi de şunları yazmıştır: Söz konusu bölgede on beş kale bırakılmıştır. Diğerleri yerle bir edilmiştir. Günümüze bu kaleden çok az kalıntı ulaşmıştır. Bunlar, iki sarnıç, birkaç tane yıkılmış kule ve küçük duvar kalıntıları, tek tek taşlar, çömlek ve seramik parçalarıdır. Kalenin içinde mağaralar da vardır. İşhan Köyüne bakan iki mağara, özel bir şekilde sıvanmış ve önlerine bir duvar örülmüştür. Yerli halkın bu kayanın zirvesine Kale adını vermiş olması da eskiden buranın gerçekten bir kale olduğuna dair bir kanıttır. İşhan Kalesi nin, bütün bölgede sağlam biçimde inşa edilmiş bir kale olabileceği, coğrafi ve stratejik konumundan hareketle de söylenebilir. Bir prensin burada saklanması ve kalenin sonradan tamamen yıkılması da bunu göstermektedir. İşhan Kalesi, büyük bir ihtimalle tarihi Tao bölgesinin bir sınır kalesidir. Tao ve Klarceti bölgelerini birbirine bağlayan yol buradan geçiyor olmalıdır. Klarceti tarafında ya da kuzey yönünde İşhan dan sonraki kale, Tuharisi Kalesi olmalıdır (bizce bu kale şimdiki Demirkent/Erkinis köyüne yakın bir yerde bulunuyordu). Öte yandan, İşhan Kalesi nin Tao tarafından ya da güney yönünden, Tortum Vadisi ndeki Aşpişeni (tarihi Asparaşeni?) Kalesi görülmektedir. Söz konusu kalenin İşhan Kalesi ile yakın bir bağlantısı olmalıdır. Kartlis Tshovreba nın bir yerinde, İşhan Kalesi nden Asparaşeni olarak da söz edilmesi, bu bağlantının bir göstergesi sayılmalıdır.

20 A New Discovery in the Historic Tao Region: Ishkhani Fortress A historic reference in Georgian, Kartlis Tshovreba mentions an ancient fortress close to one of the very important monasteries of the historic Tao-Klarjeti region, the monastery of Ishkhani. According to this, when Georgian King Demetrius II ( ) was summoned to the Mongol cantonment, he hid his youngest son, George, (later to become the famous King of Georgia, George V) here. Nonetheless, no other reference to this fortress was discovered. No scientists had seen the Ishkhani fortress; and its location was unknown. Through several visits organised by the South Caucasus and Anatolia Research Center, the fortress s location was attempted to be found. Finally, in 2012, the ruins of the fortress were found. It was discovered that the fortress was located to the north west of the Monastery of Ishkhani, on an unusually high spot on the top of a huge cliff. Very limited parts of the fortress remained at the site, which revealed that the structure was destroyed long ago. It may also be that this destruction happened right after the fortress s seizure by the Ottomans. In 1549, İbrahim Peçevi narrated the following when he spoke about the military campaign of Ottomans on this Tao region: Fifteen fortresses were left in the region. Others were totally destroyed. Today, very limited parts of the fortress remain. Among these remnants are a couple of cisterns, a couple of demolished towers, scattered stones, lime fragments and ceramics. There are also caves inside the fortress. Two caves looking over to Ishkhani Village were specially layered and the entrances were closed with doors. Locals know the top of the rock as kale, which serves as evidence that the place was indeed a fortress. It can also be concluded from its geographical and strategic location that the fortress of Ishkhani was the most durably built stronghold in the region. The fact that a prince was hid here and the walls had been totally demolished, are other clues to support that assumption. The Ishkhani fortress was most probably the most important fortification of the region. The connecting road of the Tao and Klarjeti regions must have passed through here. The fortress on the Klarjeti side, or to the north of the Ishkani Fortress, must be the fortress of Tukharisi (we believe that this fortress was situated near the current locations of Demirkent/Erkinis villages). On the opposite side, to the south of the fortress of Ishkani, or on the Tao side, the Ashpisheni Fortress, historically known as Aspisheni or Asparasheni, is seen within Tortum Valley. There must be a close connection between this fortress and the Ishkhani Fortress. For this reason, the synonym Asparasheni was more than likely used by the chronicler of Kartlis Tskhovreba to denote the Ishkani Fortress.

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 48-56 Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Özet Sultanlar,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM

ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: 12.-15. YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM 10:00-10:30 Açılış Konuşması Prof. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi 10:30-11:15

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art

Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art Sempozyum // Symposium Orta Çağ da Anadolu da Kültürel Karşılaşmalar: Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art 15 Mayıs

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE

AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE Özet Selçukluların kültür ve sanat merkezlerinden Ahlat ta 50 yılı aşkın bir süredir arkeolojik kazılar yapılmaktadır. Bu kazılarda

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

www.yilcaykundekari.com

www.yilcaykundekari.com www.yilcaykundekari.com Firmamız Yılçay Kündekari adı ile Ahmet Yılçay tarafından 1988 yılında kurulmuştur. Ahşaptan mamül cami işleri firmamızca yapılmaktadır. Örneğin, mukarnaslı mihrap, minber, kürsü,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Vivarium Restoran Vivarium Restaurant ENGLISH SUMMARY ON PAGE 120

Vivarium Restoran Vivarium Restaurant ENGLISH SUMMARY ON PAGE 120 Bangkok, Tayland Vivarium Restoran Vivarium Restaurant ENGLISH SUMMARY ON PAGE 120 Vivarium Taylandlı genç mimarlık bürosu Hypothesis tarafından restorana dönüştürülen bir traktör deposu. İçmimari Tasarım

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

ANTİK MISIR. Hanedanlık Öncesi Dönem. Eski Krallık ( -6 hanedanlar) 1.ara dönem (7-10 hanedanlar) M.Ö

ANTİK MISIR. Hanedanlık Öncesi Dönem. Eski Krallık ( -6 hanedanlar) 1.ara dönem (7-10 hanedanlar) M.Ö ANTİK MISIR Hanedanlık Öncesi Dönem Eski Krallık ( -6 hanedanlar) 1.ara dönem (7-10 hanedanlar) M.Ö. 2650-2000 Orta Krallık (11-14 hanedanlar) 2. ara dönem (15 17 hanedanlar) M.Ö. 2000-1580 Yeni Krallık

Detaylı

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime Burcu Özdemir 2 1 Özet ve zincirleme etkileri dokuyu göz önüne alan optimum ç, tarihi Anahtar Kelime Abstract Analyzing the impacts of disasters and secondary effects in the history of Istanbul, it is

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 1, Bahar Spring 2008, 57-71 ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Baskı Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Gülbin KOÇAK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Detaylı

ÖZEL İÇEL ORTAOKULU. A Visit to the old houses in Tarsus/Mersin 2013-2015 LLP COMENIUS PROJECT

ÖZEL İÇEL ORTAOKULU. A Visit to the old houses in Tarsus/Mersin 2013-2015 LLP COMENIUS PROJECT ÖZEL İÇEL ORTAOKULU A Visit to the old houses in Tarsus/Mersin 2013-2015 LLP COMENIUS PROJECT ESKİ TARSUS EVLERİ Gerek iklim ve coğrafyanın, gerekse sosyo-ekonomik yapının sağladığı zenginlik

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ Gamze BOZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Seramik Anasanat Dalı Danışman: Yrd. Doç. Cemalettin SEVİM Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58.

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esra Bölükbaşı Ertürk 2. Doğum Tarihi: 27.03 3. Unvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arkeoloji-Sanat Tarihi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

29mm. eco spring grass

29mm. eco spring grass 2 3 18mm. winter grass Kullanım trafiği yoğun olmayan alanlar için dizayn edilmiş olan Kış 18 mm, yeşil alan olarak projelendirilmiş mekanlar için ekonomik çözüm sunmaktadır. (18 mm Winter Grass which

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

NAZIM MUTLU Zeytinalanı-Urla-İZMİR Land line : 0232 766 13 44 mobile: 0535 781 96 33 E-mail: nazimmutlu@gmail.com

NAZIM MUTLU Zeytinalanı-Urla-İZMİR Land line : 0232 766 13 44 mobile: 0535 781 96 33 E-mail: nazimmutlu@gmail.com NAZIM MUTLU Zeytinalanı-Urla-İZMİR Land line : 0232 766 13 44 mobile: 0535 781 96 33 E-mail: nazimmutlu@gmail.com OBJECTIVE : I want to utilize my knowledge, skills and professional experience in order

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta.

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. She is at work. O iş yerinde. Konum belirten edatlar in : içinde

Detaylı

Degree Subject University Year

Degree Subject University Year CURRICULUM VITAE 1. Name, Surname : Nağme Ebru Aydeniz E-mail : ebru.aydeniz@yasar.edu.tr 2. Date of birth : 3. Academic Title : Assist.Prof.Dr. 4. Education : Ph.D. Degree Subject University Year Bachelor

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE MODÜLER SİSTEM

Araştırma Makalesi / Research Article MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE MODÜLER SİSTEM Papers Produced from PhD Theses Presented at Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Detaylı

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER MODEL OF THE CITY OF TAVILDARA TAVİLDARA ŞEHRİN MODELİ (Tavildara

Detaylı

ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI

ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI T.C. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI TÜRK-İSLAM SANATLARI PROGRAMI ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan: Nurcan YAZICI

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

BALANS - İLKE KUTLAY

BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY 17 Eylül - 5 Ekim 2012 Balans ironik yönü kuvvetli sirk temalı resimlerden oluşuyor. Çalışmalarda hayvanları da ortak eden figürlerin oluşturduğu yapay bir gösteri

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ Malzeme Çalışması : Çanak Çömlek Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Murat Türkteki Ders Planı ve Okuma Listesi I.Ders Bu dersin amacı arkeolojide prehistorik dönemler süresince karşılaştırmalı tarihlemenin oluşturulmasında

Detaylı

OSMANLI İLE DE İGİLİ ÇOK İLGİNÇ BİR YAPI

OSMANLI İLE DE İGİLİ ÇOK İLGİNÇ BİR YAPI OSMANLI İLE DE İGİLİ ÇOK İLGİNÇ BİR YAPI M.Ö 48 yıllarında Suriyeli Astronom Andronikos KYRRHESTOS tarafından yapıldığı biliniyor. İçinde su ile çalışan bir saat var. Sekizgen olan kulede rüzgârlarla ilgili

Detaylı