Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. "Selections From The Collection of Mehmet Çebi"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. "Selections From The Collection of Mehmet Çebi""

Transkript

1 SANAT AKMERKEZ DE 8

2

3 Hüsn-ü Hat Sergisi Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler "Selections From The Collection of Mehmet Çebi"

4 SANAT AKMERKEZ DE 8 ART IN AKMERKEZ 8 Geçmişten günümüze kadar insanlığın evrensel bir değeri olan sanat, işlevsel bir amaçtan ziyade, fikir ve yaratıcılık barındırır. Her dönemde ve her toplumda, sanat değişik görünümlerde ortaya çıkmış ve kişiden kişiye farklı yorumlanmıştır. Tarih boyunca sanatın nasıl tarif edileceğine dair fikirler sürekli değişmiş, bazen kısıtlamalar getirilmiş, bazen de yeni tanımlamalar eklenmiştir. Ancak sanat sürekli değişerek ve gelişerek her dönemde ortaya büyük sanatçılar çıkarmaya devam etmiştir. Din, felsefe, bilim, sanat ve teknik birbirine sıkı sıkıya bağlı ve etkileşen alanlardır. İslamiyetin gelişiyle, Arap yazısındaki değişim İslam sanatlarında süsleme ve çizgisel unsurları ön plana çıkarmıştır. Bu değişimle birlikte resim, sözcüklerle ifade edilmeye başlanmıştır ki hat eserleri, hilyeler ve fermanlar bu ifade biçiminin örneklerindendir. Bu süsleme sanatları kalemin alınteridir ve yüzyılların birikimiyle günümüze sayısız hat eserleri, hilyeler ve fermanlar kazandırılmıştır. Sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı 2003 yılından itibaren misyon edinmiş olan Sanat Akmerkez de, 2012 yılının ilk sergisinde Türk-İslam sanatlarına ait birbirinden eşsiz hat eserlerini, hilyeleri ve fermanları davetlilerin beğenisine sunuyor. Sanat Akmerkez de 8, Hüsn-ü Hat Sergisi ile tarihin kapılarını aralıyoruz ve siz değerli misafirlerimizi bekliyoruz. Art, which is a universal value for all human beings from the beginning of time, has harboured reflections and creativity rather than a functional purpose. Art has occured in many different appearances in every era and society and differed from person to person. Ideas on how to depict art has constantly altered which has sometimes been restricted or added new descriptions. However, art has continued to develop and change, revealing great artists in every era. Religion, philosophy, science, art and technique are the fields that have strong bounds and have constantly influenced each other. After Islam, the changes in Arabic writing has featured embellishing and lineal elements in Islamic Art. Through this change, the paintings have been expressed by words after which calligraphy, hilyes and farmans have become the examples of these reflections. These embellishing art types are the products of great efforts and the world has gained indefinite numbers of art pieces since then. Sanat Akmerkez, with the mission of bringing art and art lovers together since 2003, presents each unique art pieces of calligraphy, hilyes and farmans of Turkish-Islamic Art in its first exhibition of "Art in Akmerkez 8" opens the doors of the great history of calligraphy to all its respectable guests. Saygılarımla, Best regards, Zeynep H. Akdilli ORAL Zeynep H. Akdilli ORAL

5 Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda Hükmün tutulur mahkeme-î rûz-i cezâda Gül-bâng-i kudûmun çekilir Arş-ı Hudâda Esmâ-i Şerîfin anılır arz u semâda Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim Hakdan bize sultân-ı mü eyyedsin efendim Ümmîddeyiz ye s ile âh eylemeyiz biz Ser-mâye-i îmânı tebâh eylemeyiz biz Bâbın koyup âğyâre penâh eylemeyiz biz Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim Hakdan bize sultân-ı mü eyyedsin efendim Arz-ı ta zîm eylemez mi âlem-i imkân sana Arz-ı tâzîm etti Allah-ı azîmü şân sana Hüsn-i Kur ân-ı görür insân olur hayrân sana Dest-i kudretle yazılmış, hilyedir Kur ân sana Dil esîrin olduğu günden beri âzâdedir Mâsivaya bağlanır mı, bağlanan vicdân sana Muallim Nâci Şeyh Gâlip

6 Senin aşkın kamu derde devadır; Yâ Resulâllah Senin katında hacetler revadır; Yâ Resulâllah Senin nurun gören gözler ne ay gözler ne yıldızlar Nurundan gece gündüzler ziyadır; Yâ Resulâllah Şeyyad-ı Hamza Your love is the cure for all diseases; dear God All needs are worthy on your highness; great God Whoever sees your light looks for neither moon nor stars Day and night are lost in your light; greatest God. Şeyyad-ı Hamza AŞKI NEBİ SANAT OLUNCA Hilye-i Şerif; hat sanatımızda, Peygamber efendimizin (O na salat ve selam olsun) yaradılış güzelliklerini ve ruhi portresini tasvir ve tarif eden, belli bir form üzere hüsn-i hat ile yazılmış ve tezhib edilmiş levhalar hakkında kullandığımız bir tabirdir. İlk defa 17. yy. da Büyük hattat Hafız Osman (ö.1698) Efendi tarafından bir form haline getirilerek yazılmıştır. Muallim Naci bir nât-ı şerifinde Hazreti Peygamber den (S.A.V) şöyle bahsediyor: Hüsn-ü Kur anı görür insan, olur hayran sana, Dest-i kudretle yazılmış, hilyedir, Kur an sana. Allah u Teâla Kur ân ın da, Hz. Peygamber i, en güzel ahlak üzere yarattığını, O nun en güzel örnek olduğunu, alemlere rahmet olarak gönderildiğini, kendisi ile beraber O na da itaat edilmesi gerektiğini WHEN THE LOVE FOR PROPHET BECOMES ART The Noble Hilye, a fancy type of calligraphy written on illuminated tablets in a particular form, is a term describing and depicting the creation beauty of the prophet Muhammad (may prayers to God and peace be upon him) and his spiritual portrait. It was written in a particular form by the great calligrapher Hafiz Osman in the 17th century for the first time. Muallim Naci refers to the Prophet in one of his poems praising him: We see the honorable Qoran and become your admirer. The Qoran is a Hilye for you written by graceful might. That God refers to the Prophet in his Holy Qoran as the creation of the most beautiful morals, the most pleasant example for people, sent as God's mercy and grace to the universes and that the Prophet must be submitted as well as God aroused the interest of the Prophet's followers for Hilye and 8

7 bildirmesi Ashab-ı Kiram ın, hilye ve ş e olan ilgisini arttırmıştır. Ve böylece Hz. Muhammed Mustafa nın, özel hayatına ve dış görünüşüne ait bilgiler ve anlatımlar hadis ve diğer kaynak eserlerde bütün detaylarıyla yer almıştır. Malumunuz olduğu üzere, Hilye-i Şerif levhalarında en çok kullanılan hilye metni, Hz. Ali efendimizin rivayet ettiği hilye metin olmuştur. Bu rivayet şöyledir; Hz. Peygamber ne çok uzun, ne de çok kısa idi. Kavminin orta boylusuydu. Saçları ne kıvırcık, ne de düz uzun idi; dalgalıydı. Hafif değirmi bir çehresi vardı. Pembe beyaz tenli, iri siyah gözlü ve uzun kirpikli idi. Mafsalları iri, omuzları geniş idi. Gögsünde tüy olarak göbeğine kadar inen ince bir hat vardı. El ve ayak parmakları dolgundu.yürüdüğü zaman, aşağıya doğru iner gibi rahat ve kuvvetli adımlarla ilerlerdi. Birine baktığında ona bütün vücuduyla yönelirdi. İki omuzu arasında nübüvvet mührü vardı ve kendisi peygamberlerin sonuncusuydu. İnsanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısı idi. O nu ansızın görenler heybetine kapılır fakat şahsıyla yakınlık kuranlarda bu hal, sevgiye dönüşürdü. Kendilerini vasfeden kimse O ndan önce de, sonra da bir benzerini görmedim derdi. Allah ın salat ve salamı O nun üzerine olsun. the poetry about his semblance. Thus, the information and description about the private life and appearance of the Prophet Muhammad Mustafa took part in hadiths and other resources in detail. As you know, the most frequently used Hilye text in Noble Hilye tablets is the one that the Caliph Ali (may God be pleased with him) related: The Prophet was not too tall, nor he was too short. He was of medium height amongst his people. His hair was neither short and curly nor was it lank, it would hang down in waves. He had slightly rounded face. His complexion was rosy white with large and black eyes and long eyelashes. He was largeboned and broadshouldered. His torso was hairless apart from a thin line stretching down his chest to his belly. His fingers and toes were thickset. When he walked, he did it with restful and strong steps as if going down a slope. When he looked at someone, he would turn towards him with his entire body. There was a Prophecy Seal between his shoulders and he was the last prophet. He was the most generous of men, the truest of people in his words, the most mild-mannered and the noblest in companionship. Those who first saw him would be awed and those who knew him personally loved him. Anyone who described him would say that they had never seen someone 11

8 Yukarıda bahsettiğimiz gibi, başta Hafız Osman olmak üzere, günümüze kadar gelen bütün hattatlar, büyük bir maharet ve şerefle hilye yazma geleneğini sürdürmüşlerdir. Hilye-i Şeriflerin ortaya çıkışı hakkında elimizde fazla bir bilgi yoktur. Bir görüşe göre muhtemel ilham kaynağı, 16. yy. Osmanlı şairi Hakani Mehmed Bey in (ö.1606) Hilye-i Hakani adlı meşhur şiiridir. Bu şiir, hadis olduğu söylenen bir söze dayanır ki, Peygamber in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Kim benden sonra hilyemi görürse, beni görmüş gibidir. Ve kim bana şevkle bağlanırsa, Allah ona (cehennem) ateşini haram eder, o kişi kabir azabından emin olur ve mahşer gününde üryan olarak haşredilmez. Bu serginin kaynağı olan eserler sanat tarihimiz açısından kritik gelişmelere işaret etmektedir. Sergide yer alan hilyelerin birçoğu, alışılmış tertiplerden farklılıklar gösterir.kişisel bir gayretle, cesur bir atılımla, hattatların özgür sanat eğilimlerinin kışkırtılmasıyla ve onlara imkan tanımasıyla, yine geleneksel sanatlar ölçüleri içinde, fakat bugüne kadar denenmemiş yeni formlar ve yeni tasarım orjinal hilyeler ortaya konmuştur. like him before or since. May God bless him and grant him peace. As we mentioned above, all calligraphers, notably Hafız Osman, have carried on the tradition of writing Hilye with honor and a gifted talent. There isn't much information about how Hilye emerged. According to one view, the probable inspiration was the famous poem of 16th century Ottoman poet Hakani Mehmed's the Hakani Hilye (1606) This poem is said to be based on a Hadith and relates that the Prophet uttered this: Whoever sees my Hilye after me is as though he has seen me. And whoever is true to me, God will spare him the fire of Hell, and he will not experience the trials of the grave, and he will not be driven naked on the Day of Judgement. The piece of art in this exhibition indicates critical developments regarding our history of art. Many of Hilyes exhibited here differs from common formations. Newly formed, originally designed Hilyes still within the extent of traditional art have been revealed in this exhibition by 12

9 Bu sergi ile öncelikle Türk-İslam sanatlarının mazide kalmış sanatlar olmadığını, bugün de büyük başarılarla icra edilen bu sanatlarımızla, insanlar arasındaki irtibatı yeniden tesis etmeyi amaçlıyoruz. Yine bu sergi ile Allah ve Resulâllah sevgisinin, bir ibadet aşkıyla sanat haline dönüşmesi demek olan, hat sanatımızın en güzel eserlerini Türk- İslam Medeniyetimizin, müşahhas örnekleri olarak bütün sanat severlere göstermek istiyoruz. Hüsnü hat sanatına uzun yıllarını ve gönlünü vermiş olan Mehmet Çebi koleksiyonundan her biri eşsiz binlerce eser arasından seçilen klasik formdan çağdaş a önemli bir hat, ferman ve Hilye-i Şerif koleksiyonunun, İstanbul un kalbi olan Etiler Akmerkez de sergilenecek olmasının kültür ve sanat dünyamızda hoş bir sâda bırakmasını temenni ediyorum. Serginin yeni ufuklar açması, bereket, bolluk ve huzur getirmesi dileği ile... personal efforts, brave advances, encouragement and enabling of calligraphers' free art tendencies. We aim to reestablish the link between the audience and Turkish Islamic calligraphic art and indicate that calligraphic art is not an ancient one hidden in the pages of history. In addition, we want to share the individual examples of our calligraphy and the most delighted Turkish- Islamic pieces of art and artification of love felt upon God and the Prophet as a means of desire for worship. I hope that the unique pieces of the collection of Mehmet Çebi who has devoted his soul and heart and spent long years in the art of the Noble Hilye from the classical forms to the contemporary pieces of calligraphy leave elegant traces in the heart of Istanbuş, Etiler Akmerkez. With the wish of opening new horizons to our history of art and leading benevolence... Mehmet Sabrioğlu Mehmet Sabrioğlu 17

10 Muhakkak ki Allah, her şeye gücü yetendir. Ayet-i Kerime "For sure Gos is capable of everything." The versicle of the Qoran Abdullah Güllüce Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 75 cm

11 Abdullah Güllüce Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 110 x 90 cm

12 Abdullah Güllüce Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 80 cm

13 Abdürrezzak Karakaş Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 105 x 75 cm

14 Bu aşık-ı zâre Yâ Resulâllah Senden olur çare Yâ Resulâllah Hasretin hicrinle nice zamandır Gönül pare pare Yâ Resulâllah This crying lover dear God You are the cure for this heart For your longing and apartness for years My soul is ripped off dear God. Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 95 cm

15 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası olandır The most propitious person is the one who is beneficial to others." Ahmet Bursalı Hadis Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 92 x 165 cm

16 Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 160 x 100 cm

17 Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 165 x 85 cm

18 Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 125 x 85 cm

19 Öyle bir Rahmet sin ki, anlatamam ben seni Görmek, koklamak ister can seni, bu ten seni Ey kutlu, uğurlu son, nebiyyi muhterem Mahrum-i didâr, olmaz âlemde seven seni Şair Mustafa Necati Bursalı Your mercy is so big that I can't describe you My soul, my skin desire to see and smell you The blessed and fortunate last prophet Noone deprived of your face can help loving you. Poet Mustafa Necati Bursalı Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 95 cm

20 Senin aşkın kâmu derde devâdır Yâ Resulâllah Senin katında hacetler revâdır Yâ Resulâllah Senin nurun gören gözler Ne ay gözler, ne yıldızlar Nurundan gece gündüzler ziyâdır Yâ Resulâllah Your love is the cure for all diseases; great God All needs are worthy on your highness; great God Whoever sees your light looks for neither moon nor stars Day and night are lost in your light; greatest God. Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 95 cm

21 Ahmet Faris Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 105 x 80 cm

22 Avni Nakkaş Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 125 x 100 cm

23 Avni Nakkaş Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 160 x 95 cm

24 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 82 x 130 cm

25 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 130 x 92 cm

26 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 130 x 80 cm

27 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 142 x 86 cm

28 Gürkan Pehlivan Ayet el Kürsi Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 145 x 90 cm

29 Gürkan Pehlivan 41 kere Maşallah ve İhlas Suresi Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 100 x 68 cm

30 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 150 x 93 cm

31 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 100 x 65 cm

32 Gürkan Pehlivan Kelime-i Tevhid Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 100 x 68 cm

33 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 175 x 95 cm

34 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 175 x 95 cm

35 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 180 x 100 cm

36 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 90 cm

37 Gürkan Pehlivan Aman Yâ Muhammed Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 90 cm

38 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 145 x 90 cm

39 Habib Ramazanpur Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 67 x 73 cm

40 Habib Ramazanpur Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 105 x 70 cm

41 İbrahim Halil İslam Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 130 x 88 cm

42 İhsan Ahmedi Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 60 cm

43 İhsan Ahmedi Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 75 x 165 cm

44 Levent Karaduman Esma ül Hüsna / 99 Names of God Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 75 cm

45 Levent Karaduman Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 125 x 80 cm

46 "Ben şahadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah'ın kulu ve elçisidir" "I bear witness that there is no other god but Allah, and I bear witness that Muhammad is the servant and Messenger of Allah." Levent Karaduman Kelime-i Şehadet Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 63 cm

47 vîrân olan anlar bizi Zât-ı Hak'ta mahrem-i irfan olan anlar bizi İlm-i sırda bahr-i bî-pâyân olan anlar bizi Bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz Vech-i bâki hüsnüne hayran olan anlar bizi Dünye vü ukbâyı tamir eylemekten geçmişiz Her taraftan yıkılıp vîrân olan anlar bizi Biz şol abdalız bıraktık eynimizden şâlımız Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi Kahr ü lûtfü şey'i vâhit bilmeyen çekti azâb Ol azabdan kurtulup sultân olan anlar bizi Ârifin her bir sözün duymağa insan gerek Bu cihanda sanma kim hayvan olan anlar bizi Zâhidâ ayık dururken anlamazsın sen bizi Cür'ayı sâfi içip mestân olan anlar bizi Ey Niyâzî katremiz deryaya saldık biz bugün Katre nice anlasın ummân olan anlar bizi Halkı koyup lâmekân ilinde menzil tutalı Mısrîyâ şol canlara cânân olan anlar bizi Niyâzi-i Mısrî WHOEVER RUINED MAY PERCEIVE US The one who knows the secrets of God perceives us The one who becomes one in the ocean of wisdom perceives us The nightingales of the rose gardens of this vanity do not see us The ones who admire the face of the eternity perceive us We left this world or the other Whoever is ruined in all sides may perceive us We are absolute fakirs who left the land Whoever gets naked from his existence perceives us The ones who ruined the beauty of the unique Muhammad suffered torment Whoever makes away with all torment and becomes sultan perceives us We need to listen to all words of the wise The ones who live like animals do not perceive us Whoever prays in sober mind do not see us Only the ones got drunk with the water of the pure perceive us Dear Niyazi, we released our pieces into the ocean today The piece may not but the ocean may perceive us. Since we journeyed in nowhere and left the common world Whoever left his soul to the greatness may perceive us Niyâzi-i Mısri Levent Karaduman Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 145 x 95 cm

48 Levent Karaduman ve Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 95 cm

49 Mahmud Faris Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 90 cm

50 Mahmud Faris Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 125 x 95 cm

51 Metin Kerküklü Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 130 x 95cm

52 Mithat Topaç Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 100 x 70 cm

53 Muhammed Cevatzade Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 80 x 65 cm

54 Muhammed Cevatzade Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 75 x 55 cm

55 Nurullah Özdem Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 130 x 80 cm

56 Nurullah Özdem Hadis-I Şerif / Hadith Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 145 x 90 cm

57 Nurullah Özdem Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 90 cm

58 Said Abuzeroğlu Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 140 x 95 cm

59 Said Abuzeroğlu Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 125 x 95 cm

60 Muhammed Cellül Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 115 x 80 cm

61 Çağdaş Denemeler Contemporary Attempts

62 120 Muhakkak ki (Ey Allah ın Resulü) Sen Yüce Bir Ahlak Üzeresin For sure the Prophet is over all morals" Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Tevekkel Tü Al Allah Tevekkel Tü Al Allah Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 121

63 122 Allah Her Şeye Kadir dir God is capable of everything Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Besmele. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Basmala. With the name of merciful God Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 123

64 124 Yâ Hep Yâ Hiç All or none Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Ah Teslimiyet Oh Submission Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 125

65 126 Elif Karalama Elif Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Karalama Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 127

66 128 Mim Karalama Mim Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas El Fettah El Fettah Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 129

67

68 132 Vav Karalama Vav Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Rızk Allah dandır" "Sustenance is from God Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 133

69 134 Karalama Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Besmele "Basmala" Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 135

70 136 Allah Melik Allah Melik Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Yâ Hafiz Ya Hafiz Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 137

71 138 Muhammed Aleyhis Selam Muhammad Aleyhis Selam Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Hu Hu Ali Bursalı 120 x 155 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 139

72 140 Meded Yâ Rab Meded Ya Rab Ali Bursalı 120 x 155 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Vav Karalama Vav Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 141

73

74 144 Allah Hay Allah Hay Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Allah Herşeye Kadirdir God is capable of everything Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 145

75 146 Vav Karalama Vav Scribbling Ali Bursalı 120 x 155v cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Ah Yâ Muhammed Oh dear Muhammad Ali Bursalı 120 x 155 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 147

76 148 Edep Yâ Hu Edep Ya Hu Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Allah Sabredenleri Sever God loves the ones with patience Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 149

77 150 Hu Hu Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Aman Yâ Fahri Âlem Aman Ya Fahri Alem Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 151

78 152 Allah Kerim Allah Kerim Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Hikmetin Başı Allah Korkusudur The beginning of wisdom is the fear for God. Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 153

79

80 156 Allah Güzeldir Güzeli Sever God is baeutiful and loves the beautiful Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Çalışan Allah ın Sevgilisidir The hardworking are the beloved of God Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 157

81 158 Yâ Malik El Mülk The owner of everything, the possession Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Bu Da Geçer Yâ Hu This too shall pass, oh God Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 159

82 160 Allah Kerim Allah Kerim Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Sabreden Zafere Ulaşır The endurer gains the victory Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 161

83 162 Besmele Basmala Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Yâ Vedud Ya Vedud Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 163

84 164 Ah Minel Aşk The beginning of love Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Meşk-i Muhammed Love for Muhammad Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 165

85

86 168 Aman Yâ Fahri Âlem Aman Ya Fahri Alem Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Elhamdü Lillâh Elhamdü Lillah Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 169

87 170 Karalama Scribbling Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Yâ Malik El Mülk The owner of everything, the possession Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 171

88 172 Subhanallah Subhanallah Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Allah Hu Allah Hu Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 173

89 174 Allah herşeyi işiten ve görendir God is the one who sees and hears everything Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Karalama Scribbling Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 175

90 176 Rızk Allah dandır Sustenance is from God Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Hiç Nothing Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 177

91 178 Bu da Geçer Yâ Hu This too shall pass dear God Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 179

92

93 MUCİBİNCE BE PRACTICED IN AMEL OLUNA COMPLIANCE WITH Osmanlı İmparatorluğu, dünya tarihinin en uzun ömürlü devletlerinden biri olarak, çok geniş bir coğrafya üzerinde, hâlâ silinemeyen çok derin izler bırakmıştır. Osmanlı da, padişah ya da sultan, imparatorluğun tartışmasız en büyük ve tek iktidar sahibiydi. Padişahın ağzından çıkan her kelime, emir telakki edilirdi. Kuşkusuz, onun da istişare yaptığı divan üyeleri, veziri azamı ve bazı konuları sorduğu şeyhülislamı vardı. Ne ki padişah herhangi bir şeyi, bir işi ferman etmişse, yani buyurmuşsa, emretmişse, o emrin yerine getirilmemesi düşünülemezdi. İçerik olarak, padişahın kesin emir niteliğini taşıyan fermanlar, tarihsel süreklilik içerisinde, sanatsal formatını sürekli zenginleştirerek, biçimsel anlamda müstakil bir sanat eseri kimliğine ulaştı. Fermanlarda kullanılan yazı sitili, süslemeler, fermana çekilen tuğra, kullanılan mürekkep cinsleri, fermanın yazıldığı malzemenin özelliği gibi temel ayrıntıların tümü, aslında fermanın ruhuna yayılmış olan, idari ve siyasi iradenin görkemli tezahürünün yapı taşlarıdır. Ottoman Empire, as one of the most durable commonwealths of the world history, left lasting traces in a very wide area. In Ottoman Empire, padisash or sultan was indisputably the greatest and the only power. Those which Sultan uttered were deemed as orders. Doubtlessly, he consulted his council committee, grand viziers and shaykh al-islams for some issues. However, if he ordered or declared something, not carrying out the orders would have been unthinkable. As to form and substance, the mandates that sultan ordered enriched their art forms and developed an individual piece of art identity throughout history. The entire fundamental details such as the font style and emblazonment of mandates, sultan's signature on them, the types of ink used, the features of material used for writing are the benchmarks of magnificent manifestation of executive and political power. Osmanlı Devleti nden devralınan zengin arşiv mirası, belki de Türkiye Cumhuriyeti ni, dünyanın en önemli arşivlerinden birisine sahip kılmakta. Geniş bir coğrafyada, altı yüzyılı aşkın süre ile ayakta kalmış, farklı toplumları barış içinde bir arada yaşatmayı başarmış bir imparatorluktan, cumhuriyet sonrasına intikal etmiş zengin tarih, arkeoloji, mimari, kültür ve sanat mirası, yalnız Türkiye nin değil, bugün bağımsız devletler kurmuş, Ortadoğu dan Balkanlar a, Akdeniz den Afrika ya dek uzanan, pek çok ülkenin milli ve ortak tarihlerinin tesbiti ve yazılmasında başvurulacak en önemli kaynak niteliğini de taşımaktadır. Ferman; padişahların herhangi bir iş hakkında tuğra veya nişanını taşıyan yazılı emridir. Farsça bir kelime olan ferman; emir, irade ve buyruk anlamına gelmektedir. Kelime, kronolojik köken itibarı ile İlhanlılar tarafından, İslamiyeti kabul etmelerinden sonra kullanılmış, daha sonra da Osmanlılara geçerek yerleşmiştir. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Memlükler de ferman yerine tevki kullanıldığı gibi, İlhanlılar, Timurlular, Kara- The rich archive inherited from Ottoman Empire gives Turkey one of the leading ranks of the world history archives. Having lasted for six centuries in a wide area and combined a variety of nations peacefully under its reign, the empire passed its rich archeology, architecture, culture and art on the newly established republic and not only for Turkey but also for many independent countries, these values hold qualifications as a recourse for designating and writing their mutual history and national values. A mandate is a written order about all the actions with Sultan's seal on it. Farman (mandate), a Persian word, means order, will or command. Chronologically, the word was first used by Ilkhanid Empire after they converted to Islam and then by Ottoman Empire. Instead of farman, Great Seljuq Empire, Anatolian Seljuqs and Mamluk Sultanate used tevki and Ilkhanid Empire, Timurids, Qara Qoyunlu Turkomans, Golden Horde Khanate and Crimean Khanate used the word yarlığ

94 koyunlu Devletleri, Altınordu ve Kırım Hanlıklarında yarlığ kelimesi de kullanılmıştır. Osmanlılar da belirli bir düzen sıralaması ile yazılan ferman, ilk önce kelimenin anılması ile başlar. Devamında, yazıldığı kimsenin rütbe derecesine göre dua ve övgü, gönderilen kimseye padişah isteğinin emrolunması, yapılması istenen işin ayrıntılı bir biçimde ve mevcut işleyiş ya da kurallar üzerinden belirtilmesi, verilen işin (emrin) yerine getirilmesi için istek ve son olarak da fermanın tarihi ve gönderildiği yerin ismi yer alır. Fermanlar, gönderildikleri kimseler ve yerine getirilmesi istenen istekler (emirler) açısından da farklılıklar göstermektedir. Elçilikler, önemli mevki atamaları ve toprağın işlenmesiyle ilgili tımar berat ve fermanları çokça rastlanılan konuları oluşturur. Bunlarla beraber Mekke ve Medine deki kutsal mekanların bakım, tamir ve temizliği ile ilgili olarak verilen feraşet fermanları herkesin sahip olmak istediği en önemli fermanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sergide, birbirinden farklı çok güzel divani hat örnekleriyle yazılmış ve çok iyi kondisyonda ferman örnekleri, sanat severlerin beğenisine sunulmuştur. The Farman written in a certain order starts with the announcement of the first word. Afterwards, a praise or a prayer according to the rank of the person it is addressed to and orders of the Sultan to the addressee, the detailed description of the task ordered by the Sultan, the demand for the task to be realized on time and lastly the date and the place of the Farman are included in it. Farmans differ according to the people they are sent to and the variety of demands and orders. Mostly uttered issues in farmans are about embassies, important designations and enfeoffment of the lands and fields. In addition to these issues, the farmans about the cleaning, maintenance and amendments in Mecca and Medina which are called Ferashed Farmans are one of the most important ones that everyone wants to have. This exhibition aims to meet the audience and well -written and wellpreserved examples of farmans in an art loving environment. 184

Mesk IV ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS

Mesk IV ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS 1 2 3 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KUCUKCEKMECE MUNICIPALITY CENNET KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ SERGİ SALONU - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL CENNET CULTURE AND ART CENTER EXHIBITION SALOON KUCUKCEKMECE / ISTANBUL Mesk

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015

w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 w w w. d e r g i b u r s a. c o m. t r Şubat 2015 - February 2015 Yıl / Year: 5 - Sayı / Issue:26 Fiyat / Price: 10 Kadın; dünyadaki güzellik DÜNYA KADINI BURSA NIN KADINLARI İPEKTEKİ KADIN ELİ KLEOPATRA

Detaylı

ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX

ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX 2. BÖLÜM 18 MART 2012, PAZAR, CONRAD HOTELS & RESORTS, İSTANBUL Nur Koçak (Detay / Detail) ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX CONTEMPORARY AND MODERN ART AUCTION

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Kapak Tasarımı Cover Design Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

Detaylı

Arzu Eylül YALÇINKAYA

Arzu Eylül YALÇINKAYA RAHMET KAPISI ULUSLARARASI KENAN RİFÂÎ SEMPOZYUMU TEBLİĞ ÖZETLERİ DOOR OF MERCY INTERNATIONAL KENAN RIFAI SYMPOSIUM ABSTRACTS Arzu Eylül YALÇINKAYA Kenan Rifâî nin Mesnevî Şerhi Ken an Rifâî nin mesnevî

Detaylı

Tezhip / Illumination. Sedef İşçiliği / Nacre. Ahşap Boyama / Wood Technique. Çini / Turkish Tiles

Tezhip / Illumination. Sedef İşçiliği / Nacre. Ahşap Boyama / Wood Technique. Çini / Turkish Tiles İSMEK Hakkında / About İSMEK 14 108 Tezhip / Illumination Sedef İşçiliği / Nacre 36 116 Minyatür / Miniature Porselen / Porcelain 56 130 Hat / Calligraphy Vitray / Stanied Glass 72 138 Ebru / Marbling

Detaylı

BAŞKAN DAN CONTENTS İÇİNDEKİLER PRESIDENT OF THE UNION. Recep Altepe. Değerli Okurlar, Dear Readers,

BAŞKAN DAN CONTENTS İÇİNDEKİLER PRESIDENT OF THE UNION. Recep Altepe. Değerli Okurlar, Dear Readers, CONTENTS İÇİNDEKİLER Sahibi / Publisher Recep Altepe Genel Yayın Yönetmeni / Editor In Chief M. Cemil Arslan Yayın Kurulu / Editorial Board Fatih Sanlav Nail Yılmaz Ülkü Arıkboğa Yazı İşleri Müdürü / Managing

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies KASIM 2013 NOVEMBER 341 TÜRSAB DERGİ ATATÜRK süz GEÇEN 75 YIL 75 years without ATATÜRK İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİ SEMPOZYUMU THE FAITH

Detaylı

TOPKAPI 30 BÜYÜK SIRRI! 30 GREAT SECRETS OF THE TOPKAPI PALACE. Soner Sarıkabadayı NO:19 EYLÜL SEPTEMBER 2014 TÜRK KAHVESI TURKISH COFFEE

TOPKAPI 30 BÜYÜK SIRRI! 30 GREAT SECRETS OF THE TOPKAPI PALACE. Soner Sarıkabadayı NO:19 EYLÜL SEPTEMBER 2014 TÜRK KAHVESI TURKISH COFFEE SİMİT SARAYI NIN ÜCRETSİZ DERGİSİDİR NO:19 EYLÜL SEPTEMBER 2014 Kalp kırıklarına Yara Bandı oldu Soner Sarıkabadayı He is A Plaster for heartbreaks TOPKAPI SARAYI NIN 30 BÜYÜK SIRRI! 30 GREAT SECRETS OF

Detaylı

Canan Demir Genel Sekr. Yardımcısı& Proje Koordinatörü Assistant to the Secretary General& Project Coordinator

Canan Demir Genel Sekr. Yardımcısı& Proje Koordinatörü Assistant to the Secretary General& Project Coordinator Canan Demir Genel Sekr. Yardımcısı& Proje Koordinatörü Assistant to the Secretary General& Project Coordinator Eskişehir Büyükşehir Belediyesi nin, TC Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi

Detaylı

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE SAYI / ISSUE 11 YIL / YEAR 2011 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

BEYAZ ÇAĞDAŞ GENÇLER MÜZAYEDESİ 2000 Lİ YILLAR

BEYAZ ÇAĞDAŞ GENÇLER MÜZAYEDESİ 2000 Lİ YILLAR BEYAZ ÇAĞDAŞ GENÇLER MÜZAYEDESİ 2000 Lİ YILLAR 15 ARALIK 2012, CUMARTESİ THE SOFA HOTELS & RESIDENCES, FRIDA SALONU İSTANBUL Elif Boyner (Detay / Detail) Merve Çanakçı (Detay / Detail) BEYAZ ÇAĞDAŞ GENÇLER

Detaylı

DOSYA FILE. Avrupa yı Saran Hayranlık: Turquerie Turquerie: The Admiration Enrapping Europe

DOSYA FILE. Avrupa yı Saran Hayranlık: Turquerie Turquerie: The Admiration Enrapping Europe İÇİNDEKİLER Contents 14 GÜNDEM AGENDA Medeniyet Hafızası: Kırkpınar Kırkpınar: The Memory of a Civilisation Şark Ekspresi nin Yazarı 125 Yaşında The Author of the Orient Express is 125 Years Old Orfeus

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2014 DECEMBER 354

TÜRSAB DERGİ. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2014 DECEMBER 354 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2014 DECEMBER 354 TÜRSAB DERGİ 741. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Töreni 741 th Anniversary of Reunion International

Detaylı

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES

İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES İKT ÜLKELERİNİN KALKINMASINDA TEKNOLOJİNİN ROLÜ THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF OIC COUNTRIES MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan President of MÜSİAD IBF Başkanı Erol Yarar President

Detaylı

İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY

İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY İzmir Fotoğraf Sanatı derneği & DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Fotoğraf bölümü uluslararası izmir fotoğraf günleri IzmIr Photography

Detaylı

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL SAYI / ISSUE 13 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

TRACES OF HZ. MAWLÂNÂ JALÂL AL DÎN RÛMÎ IN EUROPE. Peter Hüseyin CUNZ

TRACES OF HZ. MAWLÂNÂ JALÂL AL DÎN RÛMÎ IN EUROPE. Peter Hüseyin CUNZ SÜMAM Yayınları: 5 / Bildiriler Serisi: 2 / Yıl: 2010 TRACES OF HZ. MAWLÂNÂ JALÂL AL DÎN RÛMÎ IN EUROPE Peter Hüseyin CUNZ ABSTRACT In Europe the message of Hz. Mawlânâ has engraved traces in the academic

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİ İLE EZBERLERİ BOZMAK REHINKING EVLİYA ÇELEBİ

EVLİYA ÇELEBİ İLE EZBERLERİ BOZMAK REHINKING EVLİYA ÇELEBİ SAYI / ISSUE 12 / 2011 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

Boğaziçi şıngır mıngır Bosphorus pretty in color. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN

Boğaziçi şıngır mıngır Bosphorus pretty in color. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN çindekiler Contents Sayı: 304 / Ekim 2010 Issue: 304 / 2010 October 04 Her yol İstanbul a çıkacak All roads will lead to İstanbul 30 Şehir efsanesi ya da bir efsane şehir City legend or a legendary city

Detaylı

İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi Küratörden.. İslami Geometrik Desenler İslam coğrafyalarında oldukça geniş çaplı ele alınarak birçok farklı sanat eserinde çeşitli tekniklerle uygulanmıştır.

Detaylı

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015 Eğitim: Eyüboğlu Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015 From Isolation to Collaboration Fizikte Nobel Ödülüne İlk Adım The First Step to Nobel Prize in Physics Yükseköğretime Geçişte Uluslararası

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın TACLIFE2012 / 2 TAC DE 124. MEZUNİYET COŞKUSU Tarsus Amerikan Koleji nden 2012 yılında mezun olan 43 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Tören, TAC nin yüz yılı aşkın geleneğinde yerini aldı. Derslere

Detaylı

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 13/ HAZİRAN 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 13 / JUNE 2015 İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU Turkey Figure Skating Champion,

Detaylı

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62 içindekiler TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2012 JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2012 SAYI 6 ISSUE 6 AFRODİSİAS Her çağda biri, onu tutkuyla sevdi Zamansız sadeliğin adresi REZAN HAS MÜZESİ BURHAN DOĞANÇAY Devlerin Savaşı

Detaylı