Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. "Selections From The Collection of Mehmet Çebi"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. "Selections From The Collection of Mehmet Çebi""

Transkript

1 SANAT AKMERKEZ DE 8

2

3 Hüsn-ü Hat Sergisi Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler "Selections From The Collection of Mehmet Çebi"

4 SANAT AKMERKEZ DE 8 ART IN AKMERKEZ 8 Geçmişten günümüze kadar insanlığın evrensel bir değeri olan sanat, işlevsel bir amaçtan ziyade, fikir ve yaratıcılık barındırır. Her dönemde ve her toplumda, sanat değişik görünümlerde ortaya çıkmış ve kişiden kişiye farklı yorumlanmıştır. Tarih boyunca sanatın nasıl tarif edileceğine dair fikirler sürekli değişmiş, bazen kısıtlamalar getirilmiş, bazen de yeni tanımlamalar eklenmiştir. Ancak sanat sürekli değişerek ve gelişerek her dönemde ortaya büyük sanatçılar çıkarmaya devam etmiştir. Din, felsefe, bilim, sanat ve teknik birbirine sıkı sıkıya bağlı ve etkileşen alanlardır. İslamiyetin gelişiyle, Arap yazısındaki değişim İslam sanatlarında süsleme ve çizgisel unsurları ön plana çıkarmıştır. Bu değişimle birlikte resim, sözcüklerle ifade edilmeye başlanmıştır ki hat eserleri, hilyeler ve fermanlar bu ifade biçiminin örneklerindendir. Bu süsleme sanatları kalemin alınteridir ve yüzyılların birikimiyle günümüze sayısız hat eserleri, hilyeler ve fermanlar kazandırılmıştır. Sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı 2003 yılından itibaren misyon edinmiş olan Sanat Akmerkez de, 2012 yılının ilk sergisinde Türk-İslam sanatlarına ait birbirinden eşsiz hat eserlerini, hilyeleri ve fermanları davetlilerin beğenisine sunuyor. Sanat Akmerkez de 8, Hüsn-ü Hat Sergisi ile tarihin kapılarını aralıyoruz ve siz değerli misafirlerimizi bekliyoruz. Art, which is a universal value for all human beings from the beginning of time, has harboured reflections and creativity rather than a functional purpose. Art has occured in many different appearances in every era and society and differed from person to person. Ideas on how to depict art has constantly altered which has sometimes been restricted or added new descriptions. However, art has continued to develop and change, revealing great artists in every era. Religion, philosophy, science, art and technique are the fields that have strong bounds and have constantly influenced each other. After Islam, the changes in Arabic writing has featured embellishing and lineal elements in Islamic Art. Through this change, the paintings have been expressed by words after which calligraphy, hilyes and farmans have become the examples of these reflections. These embellishing art types are the products of great efforts and the world has gained indefinite numbers of art pieces since then. Sanat Akmerkez, with the mission of bringing art and art lovers together since 2003, presents each unique art pieces of calligraphy, hilyes and farmans of Turkish-Islamic Art in its first exhibition of "Art in Akmerkez 8" opens the doors of the great history of calligraphy to all its respectable guests. Saygılarımla, Best regards, Zeynep H. Akdilli ORAL Zeynep H. Akdilli ORAL

5 Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda Hükmün tutulur mahkeme-î rûz-i cezâda Gül-bâng-i kudûmun çekilir Arş-ı Hudâda Esmâ-i Şerîfin anılır arz u semâda Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim Hakdan bize sultân-ı mü eyyedsin efendim Ümmîddeyiz ye s ile âh eylemeyiz biz Ser-mâye-i îmânı tebâh eylemeyiz biz Bâbın koyup âğyâre penâh eylemeyiz biz Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim Hakdan bize sultân-ı mü eyyedsin efendim Arz-ı ta zîm eylemez mi âlem-i imkân sana Arz-ı tâzîm etti Allah-ı azîmü şân sana Hüsn-i Kur ân-ı görür insân olur hayrân sana Dest-i kudretle yazılmış, hilyedir Kur ân sana Dil esîrin olduğu günden beri âzâdedir Mâsivaya bağlanır mı, bağlanan vicdân sana Muallim Nâci Şeyh Gâlip

6 Senin aşkın kamu derde devadır; Yâ Resulâllah Senin katında hacetler revadır; Yâ Resulâllah Senin nurun gören gözler ne ay gözler ne yıldızlar Nurundan gece gündüzler ziyadır; Yâ Resulâllah Şeyyad-ı Hamza Your love is the cure for all diseases; dear God All needs are worthy on your highness; great God Whoever sees your light looks for neither moon nor stars Day and night are lost in your light; greatest God. Şeyyad-ı Hamza AŞKI NEBİ SANAT OLUNCA Hilye-i Şerif; hat sanatımızda, Peygamber efendimizin (O na salat ve selam olsun) yaradılış güzelliklerini ve ruhi portresini tasvir ve tarif eden, belli bir form üzere hüsn-i hat ile yazılmış ve tezhib edilmiş levhalar hakkında kullandığımız bir tabirdir. İlk defa 17. yy. da Büyük hattat Hafız Osman (ö.1698) Efendi tarafından bir form haline getirilerek yazılmıştır. Muallim Naci bir nât-ı şerifinde Hazreti Peygamber den (S.A.V) şöyle bahsediyor: Hüsn-ü Kur anı görür insan, olur hayran sana, Dest-i kudretle yazılmış, hilyedir, Kur an sana. Allah u Teâla Kur ân ın da, Hz. Peygamber i, en güzel ahlak üzere yarattığını, O nun en güzel örnek olduğunu, alemlere rahmet olarak gönderildiğini, kendisi ile beraber O na da itaat edilmesi gerektiğini WHEN THE LOVE FOR PROPHET BECOMES ART The Noble Hilye, a fancy type of calligraphy written on illuminated tablets in a particular form, is a term describing and depicting the creation beauty of the prophet Muhammad (may prayers to God and peace be upon him) and his spiritual portrait. It was written in a particular form by the great calligrapher Hafiz Osman in the 17th century for the first time. Muallim Naci refers to the Prophet in one of his poems praising him: We see the honorable Qoran and become your admirer. The Qoran is a Hilye for you written by graceful might. That God refers to the Prophet in his Holy Qoran as the creation of the most beautiful morals, the most pleasant example for people, sent as God's mercy and grace to the universes and that the Prophet must be submitted as well as God aroused the interest of the Prophet's followers for Hilye and 8

7 bildirmesi Ashab-ı Kiram ın, hilye ve ş e olan ilgisini arttırmıştır. Ve böylece Hz. Muhammed Mustafa nın, özel hayatına ve dış görünüşüne ait bilgiler ve anlatımlar hadis ve diğer kaynak eserlerde bütün detaylarıyla yer almıştır. Malumunuz olduğu üzere, Hilye-i Şerif levhalarında en çok kullanılan hilye metni, Hz. Ali efendimizin rivayet ettiği hilye metin olmuştur. Bu rivayet şöyledir; Hz. Peygamber ne çok uzun, ne de çok kısa idi. Kavminin orta boylusuydu. Saçları ne kıvırcık, ne de düz uzun idi; dalgalıydı. Hafif değirmi bir çehresi vardı. Pembe beyaz tenli, iri siyah gözlü ve uzun kirpikli idi. Mafsalları iri, omuzları geniş idi. Gögsünde tüy olarak göbeğine kadar inen ince bir hat vardı. El ve ayak parmakları dolgundu.yürüdüğü zaman, aşağıya doğru iner gibi rahat ve kuvvetli adımlarla ilerlerdi. Birine baktığında ona bütün vücuduyla yönelirdi. İki omuzu arasında nübüvvet mührü vardı ve kendisi peygamberlerin sonuncusuydu. İnsanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısı idi. O nu ansızın görenler heybetine kapılır fakat şahsıyla yakınlık kuranlarda bu hal, sevgiye dönüşürdü. Kendilerini vasfeden kimse O ndan önce de, sonra da bir benzerini görmedim derdi. Allah ın salat ve salamı O nun üzerine olsun. the poetry about his semblance. Thus, the information and description about the private life and appearance of the Prophet Muhammad Mustafa took part in hadiths and other resources in detail. As you know, the most frequently used Hilye text in Noble Hilye tablets is the one that the Caliph Ali (may God be pleased with him) related: The Prophet was not too tall, nor he was too short. He was of medium height amongst his people. His hair was neither short and curly nor was it lank, it would hang down in waves. He had slightly rounded face. His complexion was rosy white with large and black eyes and long eyelashes. He was largeboned and broadshouldered. His torso was hairless apart from a thin line stretching down his chest to his belly. His fingers and toes were thickset. When he walked, he did it with restful and strong steps as if going down a slope. When he looked at someone, he would turn towards him with his entire body. There was a Prophecy Seal between his shoulders and he was the last prophet. He was the most generous of men, the truest of people in his words, the most mild-mannered and the noblest in companionship. Those who first saw him would be awed and those who knew him personally loved him. Anyone who described him would say that they had never seen someone 11

8 Yukarıda bahsettiğimiz gibi, başta Hafız Osman olmak üzere, günümüze kadar gelen bütün hattatlar, büyük bir maharet ve şerefle hilye yazma geleneğini sürdürmüşlerdir. Hilye-i Şeriflerin ortaya çıkışı hakkında elimizde fazla bir bilgi yoktur. Bir görüşe göre muhtemel ilham kaynağı, 16. yy. Osmanlı şairi Hakani Mehmed Bey in (ö.1606) Hilye-i Hakani adlı meşhur şiiridir. Bu şiir, hadis olduğu söylenen bir söze dayanır ki, Peygamber in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Kim benden sonra hilyemi görürse, beni görmüş gibidir. Ve kim bana şevkle bağlanırsa, Allah ona (cehennem) ateşini haram eder, o kişi kabir azabından emin olur ve mahşer gününde üryan olarak haşredilmez. Bu serginin kaynağı olan eserler sanat tarihimiz açısından kritik gelişmelere işaret etmektedir. Sergide yer alan hilyelerin birçoğu, alışılmış tertiplerden farklılıklar gösterir.kişisel bir gayretle, cesur bir atılımla, hattatların özgür sanat eğilimlerinin kışkırtılmasıyla ve onlara imkan tanımasıyla, yine geleneksel sanatlar ölçüleri içinde, fakat bugüne kadar denenmemiş yeni formlar ve yeni tasarım orjinal hilyeler ortaya konmuştur. like him before or since. May God bless him and grant him peace. As we mentioned above, all calligraphers, notably Hafız Osman, have carried on the tradition of writing Hilye with honor and a gifted talent. There isn't much information about how Hilye emerged. According to one view, the probable inspiration was the famous poem of 16th century Ottoman poet Hakani Mehmed's the Hakani Hilye (1606) This poem is said to be based on a Hadith and relates that the Prophet uttered this: Whoever sees my Hilye after me is as though he has seen me. And whoever is true to me, God will spare him the fire of Hell, and he will not experience the trials of the grave, and he will not be driven naked on the Day of Judgement. The piece of art in this exhibition indicates critical developments regarding our history of art. Many of Hilyes exhibited here differs from common formations. Newly formed, originally designed Hilyes still within the extent of traditional art have been revealed in this exhibition by 12

9 Bu sergi ile öncelikle Türk-İslam sanatlarının mazide kalmış sanatlar olmadığını, bugün de büyük başarılarla icra edilen bu sanatlarımızla, insanlar arasındaki irtibatı yeniden tesis etmeyi amaçlıyoruz. Yine bu sergi ile Allah ve Resulâllah sevgisinin, bir ibadet aşkıyla sanat haline dönüşmesi demek olan, hat sanatımızın en güzel eserlerini Türk- İslam Medeniyetimizin, müşahhas örnekleri olarak bütün sanat severlere göstermek istiyoruz. Hüsnü hat sanatına uzun yıllarını ve gönlünü vermiş olan Mehmet Çebi koleksiyonundan her biri eşsiz binlerce eser arasından seçilen klasik formdan çağdaş a önemli bir hat, ferman ve Hilye-i Şerif koleksiyonunun, İstanbul un kalbi olan Etiler Akmerkez de sergilenecek olmasının kültür ve sanat dünyamızda hoş bir sâda bırakmasını temenni ediyorum. Serginin yeni ufuklar açması, bereket, bolluk ve huzur getirmesi dileği ile... personal efforts, brave advances, encouragement and enabling of calligraphers' free art tendencies. We aim to reestablish the link between the audience and Turkish Islamic calligraphic art and indicate that calligraphic art is not an ancient one hidden in the pages of history. In addition, we want to share the individual examples of our calligraphy and the most delighted Turkish- Islamic pieces of art and artification of love felt upon God and the Prophet as a means of desire for worship. I hope that the unique pieces of the collection of Mehmet Çebi who has devoted his soul and heart and spent long years in the art of the Noble Hilye from the classical forms to the contemporary pieces of calligraphy leave elegant traces in the heart of Istanbuş, Etiler Akmerkez. With the wish of opening new horizons to our history of art and leading benevolence... Mehmet Sabrioğlu Mehmet Sabrioğlu 17

10 Muhakkak ki Allah, her şeye gücü yetendir. Ayet-i Kerime "For sure Gos is capable of everything." The versicle of the Qoran Abdullah Güllüce Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 75 cm

11 Abdullah Güllüce Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 110 x 90 cm

12 Abdullah Güllüce Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 80 cm

13 Abdürrezzak Karakaş Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 105 x 75 cm

14 Bu aşık-ı zâre Yâ Resulâllah Senden olur çare Yâ Resulâllah Hasretin hicrinle nice zamandır Gönül pare pare Yâ Resulâllah This crying lover dear God You are the cure for this heart For your longing and apartness for years My soul is ripped off dear God. Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 95 cm

15 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası olandır The most propitious person is the one who is beneficial to others." Ahmet Bursalı Hadis Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 92 x 165 cm

16 Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 160 x 100 cm

17 Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 165 x 85 cm

18 Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 125 x 85 cm

19 Öyle bir Rahmet sin ki, anlatamam ben seni Görmek, koklamak ister can seni, bu ten seni Ey kutlu, uğurlu son, nebiyyi muhterem Mahrum-i didâr, olmaz âlemde seven seni Şair Mustafa Necati Bursalı Your mercy is so big that I can't describe you My soul, my skin desire to see and smell you The blessed and fortunate last prophet Noone deprived of your face can help loving you. Poet Mustafa Necati Bursalı Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 95 cm

20 Senin aşkın kâmu derde devâdır Yâ Resulâllah Senin katında hacetler revâdır Yâ Resulâllah Senin nurun gören gözler Ne ay gözler, ne yıldızlar Nurundan gece gündüzler ziyâdır Yâ Resulâllah Your love is the cure for all diseases; great God All needs are worthy on your highness; great God Whoever sees your light looks for neither moon nor stars Day and night are lost in your light; greatest God. Ahmet Bursalı Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 95 cm

21 Ahmet Faris Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 105 x 80 cm

22 Avni Nakkaş Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 125 x 100 cm

23 Avni Nakkaş Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 160 x 95 cm

24 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 82 x 130 cm

25 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 130 x 92 cm

26 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 130 x 80 cm

27 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 142 x 86 cm

28 Gürkan Pehlivan Ayet el Kürsi Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 145 x 90 cm

29 Gürkan Pehlivan 41 kere Maşallah ve İhlas Suresi Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 100 x 68 cm

30 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 150 x 93 cm

31 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 100 x 65 cm

32 Gürkan Pehlivan Kelime-i Tevhid Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 100 x 68 cm

33 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 175 x 95 cm

34 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 175 x 95 cm

35 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 180 x 100 cm

36 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 90 cm

37 Gürkan Pehlivan Aman Yâ Muhammed Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 90 cm

38 Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 145 x 90 cm

39 Habib Ramazanpur Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 67 x 73 cm

40 Habib Ramazanpur Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 105 x 70 cm

41 İbrahim Halil İslam Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 130 x 88 cm

42 İhsan Ahmedi Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 60 cm

43 İhsan Ahmedi Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 75 x 165 cm

44 Levent Karaduman Esma ül Hüsna / 99 Names of God Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 75 cm

45 Levent Karaduman Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 125 x 80 cm

46 "Ben şahadet ederim ki Allah'dan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah'ın kulu ve elçisidir" "I bear witness that there is no other god but Allah, and I bear witness that Muhammad is the servant and Messenger of Allah." Levent Karaduman Kelime-i Şehadet Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 63 cm

47 vîrân olan anlar bizi Zât-ı Hak'ta mahrem-i irfan olan anlar bizi İlm-i sırda bahr-i bî-pâyân olan anlar bizi Bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz Vech-i bâki hüsnüne hayran olan anlar bizi Dünye vü ukbâyı tamir eylemekten geçmişiz Her taraftan yıkılıp vîrân olan anlar bizi Biz şol abdalız bıraktık eynimizden şâlımız Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi Kahr ü lûtfü şey'i vâhit bilmeyen çekti azâb Ol azabdan kurtulup sultân olan anlar bizi Ârifin her bir sözün duymağa insan gerek Bu cihanda sanma kim hayvan olan anlar bizi Zâhidâ ayık dururken anlamazsın sen bizi Cür'ayı sâfi içip mestân olan anlar bizi Ey Niyâzî katremiz deryaya saldık biz bugün Katre nice anlasın ummân olan anlar bizi Halkı koyup lâmekân ilinde menzil tutalı Mısrîyâ şol canlara cânân olan anlar bizi Niyâzi-i Mısrî WHOEVER RUINED MAY PERCEIVE US The one who knows the secrets of God perceives us The one who becomes one in the ocean of wisdom perceives us The nightingales of the rose gardens of this vanity do not see us The ones who admire the face of the eternity perceive us We left this world or the other Whoever is ruined in all sides may perceive us We are absolute fakirs who left the land Whoever gets naked from his existence perceives us The ones who ruined the beauty of the unique Muhammad suffered torment Whoever makes away with all torment and becomes sultan perceives us We need to listen to all words of the wise The ones who live like animals do not perceive us Whoever prays in sober mind do not see us Only the ones got drunk with the water of the pure perceive us Dear Niyazi, we released our pieces into the ocean today The piece may not but the ocean may perceive us. Since we journeyed in nowhere and left the common world Whoever left his soul to the greatness may perceive us Niyâzi-i Mısri Levent Karaduman Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 145 x 95 cm

48 Levent Karaduman ve Gürkan Pehlivan Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 135 x 95 cm

49 Mahmud Faris Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 90 cm

50 Mahmud Faris Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 125 x 95 cm

51 Metin Kerküklü Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 130 x 95cm

52 Mithat Topaç Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 100 x 70 cm

53 Muhammed Cevatzade Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 80 x 65 cm

54 Muhammed Cevatzade Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 75 x 55 cm

55 Nurullah Özdem Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 130 x 80 cm

56 Nurullah Özdem Hadis-I Şerif / Hadith Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 145 x 90 cm

57 Nurullah Özdem Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 120 x 90 cm

58 Said Abuzeroğlu Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 140 x 95 cm

59 Said Abuzeroğlu Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 125 x 95 cm

60 Muhammed Cellül Hilye-i Şerif / The Noble Hilye 115 x 80 cm

61 Çağdaş Denemeler Contemporary Attempts

62 120 Muhakkak ki (Ey Allah ın Resulü) Sen Yüce Bir Ahlak Üzeresin For sure the Prophet is over all morals" Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Tevekkel Tü Al Allah Tevekkel Tü Al Allah Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 121

63 122 Allah Her Şeye Kadir dir God is capable of everything Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Besmele. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Basmala. With the name of merciful God Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 123

64 124 Yâ Hep Yâ Hiç All or none Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Ah Teslimiyet Oh Submission Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 125

65 126 Elif Karalama Elif Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Karalama Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 127

66 128 Mim Karalama Mim Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas El Fettah El Fettah Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 129

67

68 132 Vav Karalama Vav Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Rızk Allah dandır" "Sustenance is from God Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 133

69 134 Karalama Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Besmele "Basmala" Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 135

70 136 Allah Melik Allah Melik Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Yâ Hafiz Ya Hafiz Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 137

71 138 Muhammed Aleyhis Selam Muhammad Aleyhis Selam Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Hu Hu Ali Bursalı 120 x 155 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 139

72 140 Meded Yâ Rab Meded Ya Rab Ali Bursalı 120 x 155 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Vav Karalama Vav Scribbling Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 141

73

74 144 Allah Hay Allah Hay Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Allah Herşeye Kadirdir God is capable of everything Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 145

75 146 Vav Karalama Vav Scribbling Ali Bursalı 120 x 155v cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Ah Yâ Muhammed Oh dear Muhammad Ali Bursalı 120 x 155 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 147

76 148 Edep Yâ Hu Edep Ya Hu Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Allah Sabredenleri Sever God loves the ones with patience Ali Bursalı 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 149

77 150 Hu Hu Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Aman Yâ Fahri Âlem Aman Ya Fahri Alem Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 151

78 152 Allah Kerim Allah Kerim Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Hikmetin Başı Allah Korkusudur The beginning of wisdom is the fear for God. Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 153

79

80 156 Allah Güzeldir Güzeli Sever God is baeutiful and loves the beautiful Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Çalışan Allah ın Sevgilisidir The hardworking are the beloved of God Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 157

81 158 Yâ Malik El Mülk The owner of everything, the possession Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Bu Da Geçer Yâ Hu This too shall pass, oh God Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 159

82 160 Allah Kerim Allah Kerim Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Sabreden Zafere Ulaşır The endurer gains the victory Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 161

83 162 Besmele Basmala Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Yâ Vedud Ya Vedud Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 163

84 164 Ah Minel Aşk The beginning of love Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Meşk-i Muhammed Love for Muhammad Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 165

85

86 168 Aman Yâ Fahri Âlem Aman Ya Fahri Alem Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Elhamdü Lillâh Elhamdü Lillah Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 169

87 170 Karalama Scribbling Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Yâ Malik El Mülk The owner of everything, the possession Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 171

88 172 Subhanallah Subhanallah Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Allah Hu Allah Hu Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 173

89 174 Allah herşeyi işiten ve görendir God is the one who sees and hears everything Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Karalama Scribbling Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 175

90 176 Rızk Allah dandır Sustenance is from God Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas Hiç Nothing Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 177

91 178 Bu da Geçer Yâ Hu This too shall pass dear God Uğur Tütüncü 155 x 120 cm. tuval üzeri akrilik acrylic on canvas 179

92

93 MUCİBİNCE BE PRACTICED IN AMEL OLUNA COMPLIANCE WITH Osmanlı İmparatorluğu, dünya tarihinin en uzun ömürlü devletlerinden biri olarak, çok geniş bir coğrafya üzerinde, hâlâ silinemeyen çok derin izler bırakmıştır. Osmanlı da, padişah ya da sultan, imparatorluğun tartışmasız en büyük ve tek iktidar sahibiydi. Padişahın ağzından çıkan her kelime, emir telakki edilirdi. Kuşkusuz, onun da istişare yaptığı divan üyeleri, veziri azamı ve bazı konuları sorduğu şeyhülislamı vardı. Ne ki padişah herhangi bir şeyi, bir işi ferman etmişse, yani buyurmuşsa, emretmişse, o emrin yerine getirilmemesi düşünülemezdi. İçerik olarak, padişahın kesin emir niteliğini taşıyan fermanlar, tarihsel süreklilik içerisinde, sanatsal formatını sürekli zenginleştirerek, biçimsel anlamda müstakil bir sanat eseri kimliğine ulaştı. Fermanlarda kullanılan yazı sitili, süslemeler, fermana çekilen tuğra, kullanılan mürekkep cinsleri, fermanın yazıldığı malzemenin özelliği gibi temel ayrıntıların tümü, aslında fermanın ruhuna yayılmış olan, idari ve siyasi iradenin görkemli tezahürünün yapı taşlarıdır. Ottoman Empire, as one of the most durable commonwealths of the world history, left lasting traces in a very wide area. In Ottoman Empire, padisash or sultan was indisputably the greatest and the only power. Those which Sultan uttered were deemed as orders. Doubtlessly, he consulted his council committee, grand viziers and shaykh al-islams for some issues. However, if he ordered or declared something, not carrying out the orders would have been unthinkable. As to form and substance, the mandates that sultan ordered enriched their art forms and developed an individual piece of art identity throughout history. The entire fundamental details such as the font style and emblazonment of mandates, sultan's signature on them, the types of ink used, the features of material used for writing are the benchmarks of magnificent manifestation of executive and political power. Osmanlı Devleti nden devralınan zengin arşiv mirası, belki de Türkiye Cumhuriyeti ni, dünyanın en önemli arşivlerinden birisine sahip kılmakta. Geniş bir coğrafyada, altı yüzyılı aşkın süre ile ayakta kalmış, farklı toplumları barış içinde bir arada yaşatmayı başarmış bir imparatorluktan, cumhuriyet sonrasına intikal etmiş zengin tarih, arkeoloji, mimari, kültür ve sanat mirası, yalnız Türkiye nin değil, bugün bağımsız devletler kurmuş, Ortadoğu dan Balkanlar a, Akdeniz den Afrika ya dek uzanan, pek çok ülkenin milli ve ortak tarihlerinin tesbiti ve yazılmasında başvurulacak en önemli kaynak niteliğini de taşımaktadır. Ferman; padişahların herhangi bir iş hakkında tuğra veya nişanını taşıyan yazılı emridir. Farsça bir kelime olan ferman; emir, irade ve buyruk anlamına gelmektedir. Kelime, kronolojik köken itibarı ile İlhanlılar tarafından, İslamiyeti kabul etmelerinden sonra kullanılmış, daha sonra da Osmanlılara geçerek yerleşmiştir. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Memlükler de ferman yerine tevki kullanıldığı gibi, İlhanlılar, Timurlular, Kara- The rich archive inherited from Ottoman Empire gives Turkey one of the leading ranks of the world history archives. Having lasted for six centuries in a wide area and combined a variety of nations peacefully under its reign, the empire passed its rich archeology, architecture, culture and art on the newly established republic and not only for Turkey but also for many independent countries, these values hold qualifications as a recourse for designating and writing their mutual history and national values. A mandate is a written order about all the actions with Sultan's seal on it. Farman (mandate), a Persian word, means order, will or command. Chronologically, the word was first used by Ilkhanid Empire after they converted to Islam and then by Ottoman Empire. Instead of farman, Great Seljuq Empire, Anatolian Seljuqs and Mamluk Sultanate used tevki and Ilkhanid Empire, Timurids, Qara Qoyunlu Turkomans, Golden Horde Khanate and Crimean Khanate used the word yarlığ

94 koyunlu Devletleri, Altınordu ve Kırım Hanlıklarında yarlığ kelimesi de kullanılmıştır. Osmanlılar da belirli bir düzen sıralaması ile yazılan ferman, ilk önce kelimenin anılması ile başlar. Devamında, yazıldığı kimsenin rütbe derecesine göre dua ve övgü, gönderilen kimseye padişah isteğinin emrolunması, yapılması istenen işin ayrıntılı bir biçimde ve mevcut işleyiş ya da kurallar üzerinden belirtilmesi, verilen işin (emrin) yerine getirilmesi için istek ve son olarak da fermanın tarihi ve gönderildiği yerin ismi yer alır. Fermanlar, gönderildikleri kimseler ve yerine getirilmesi istenen istekler (emirler) açısından da farklılıklar göstermektedir. Elçilikler, önemli mevki atamaları ve toprağın işlenmesiyle ilgili tımar berat ve fermanları çokça rastlanılan konuları oluşturur. Bunlarla beraber Mekke ve Medine deki kutsal mekanların bakım, tamir ve temizliği ile ilgili olarak verilen feraşet fermanları herkesin sahip olmak istediği en önemli fermanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sergide, birbirinden farklı çok güzel divani hat örnekleriyle yazılmış ve çok iyi kondisyonda ferman örnekleri, sanat severlerin beğenisine sunulmuştur. The Farman written in a certain order starts with the announcement of the first word. Afterwards, a praise or a prayer according to the rank of the person it is addressed to and orders of the Sultan to the addressee, the detailed description of the task ordered by the Sultan, the demand for the task to be realized on time and lastly the date and the place of the Farman are included in it. Farmans differ according to the people they are sent to and the variety of demands and orders. Mostly uttered issues in farmans are about embassies, important designations and enfeoffment of the lands and fields. In addition to these issues, the farmans about the cleaning, maintenance and amendments in Mecca and Medina which are called Ferashed Farmans are one of the most important ones that everyone wants to have. This exhibition aims to meet the audience and well -written and wellpreserved examples of farmans in an art loving environment. 184

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı.

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı. NEYZEN AHMED ŞAHİN 1964 te İstanbul da doğdu. Nüfusu Isparta, Yalvaç ilçesi Sücüllü kasabasındadır. Ailesinin Konya ya yerleşmesi münasebetiyle ilk, orta ve lise tahsilini Konya da yaptı.1982 de Konya

Detaylı

Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ECE AFACAN Kendi hayal gücümde oluşturduğum yüzleri sergiliyorum. Üç boyutlu maskeler ve resimler Yüz yüze karşımıza çıkıyorlar. Ece Afacan Ece Afacan, 1985 yılında Ankara da doğdu. 13 yaşındayken Atatürk

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

BALANS - İLKE KUTLAY

BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY 17 Eylül - 5 Ekim 2012 Balans ironik yönü kuvvetli sirk temalı resimlerden oluşuyor. Çalışmalarda hayvanları da ortak eden figürlerin oluşturduğu yapay bir gösteri

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ T.C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

Detaylı

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate MUSTAFA ALBAYRAK 1971 Born in İspir /Erzurum 1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate 1999 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Dapartment and graduated with

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

The PUBLIC Hotel, siz değerli misafirlerimizi. sanatla buluşturmaya davet ediyor! İstanbullu sanatçıların tabloları; güncel sanatın

The PUBLIC Hotel, siz değerli misafirlerimizi. sanatla buluşturmaya davet ediyor! İstanbullu sanatçıların tabloları; güncel sanatın The PUBLIC Hotel, siz değerli misafirlerimizi sanatla buluşturmaya davet ediyor! İstanbullu sanatçıların tabloları; güncel sanatın en güzel örnekleri, odalarımızdan restorana kadar otelimizin her yerinde.

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2016-17 AKADEMİK YILI ÖNEMLİ TARİHLER 2016-17 ACADEMIC YEAR IMPORTANT DATES Temmuz July Ağustos August, Ekim,

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

TRANSFER MARLEEN P. ATAY STEPHANIE PAINE SUZANNE POSTHUMUS ARAS SEDDIGH

TRANSFER MARLEEN P. ATAY STEPHANIE PAINE SUZANNE POSTHUMUS ARAS SEDDIGH TRANSFER MARLEEN P. ATAY STEPHANIE PAINE SUZANNE POSTHUMUS ARAS SEDDIGH 14 HAZİRAN 30 TEMMUZ 2012 JUNE 14 JULY 30 KARE ART GALLERY Transfer, dünyayı algılama ve yorumlama yollarımızı keşfe çıkan dört sanatçının

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, alışveriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah için) gizli-açık harcasınlar.

Detaylı

NEYZEN ALİ ORTAPINAR

NEYZEN ALİ ORTAPINAR 1 NEYZEN ALİ ORTAPINAR 1944 yılında Konya nın Ilgın İlçesine bağlı Aşağıçiğil beldesinde doğdu. He was born in Aşağıçiğil town of Ilgın district in Konya, in 1944. 2 İlköğrenimini beldesinde tamamladıktan

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN

www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN www.yankigoktepe.com TASARIM / DESIGN Yankı Göktepe www.yankigoktepe.com 1 970 yılında doğdu. Orta öğrenimini International School of Naples İtalya da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

Mustafa Albayrak Raşit Altun Malik Bulut Yalçın Gökçebağ Aslı Kutluay

Mustafa Albayrak Raşit Altun Malik Bulut Yalçın Gökçebağ Aslı Kutluay Mustafa Albayrak Raşit Altun Malik Bulut Yalçın Gökçebağ Aslı Kutluay 9-13 MART 2016 ATO CONGRESIUM KONGRE VE SERGİ SARAYI Mustafa Albayrak 1971 İspir Erzurum da doğan sanatçı 1999 Atatürk Üniversitesi

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Institute of Graduate Studies and Research 2013 2014 ÖNEMLİ TARİHLER/ IMPORTANT DATES Ağustos August - Ekim - October Ekim October GÜZ DÖNEMİ / FALL SEMESTER

Detaylı

Oben Yılmaz. Resim Sergisi. 9 Mart :30

Oben Yılmaz. Resim Sergisi. 9 Mart :30 Oben Yılmaz Resim Sergisi 9 Mart 2017 17:30 Oben Yılmaz 1977 yılında Almanya da dünyaya geldi Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı 2000 oldu. Bu tarihten itibaren Adana'da

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 2017-18 AKADEMİK YILI ENSTİTÜ TAKVİMİ 2017-18 ACADEMIC YEAR INSTITUTE CALENDAR Temmuz July Ağustos August, Ekim,

Detaylı

emre.tandirlil@isikun.edu.tr http://www.turkerart.com Some of his works (www.turkerart.com)

emre.tandirlil@isikun.edu.tr http://www.turkerart.com Some of his works (www.turkerart.com) Assist. Prof. Dr. Emre Tandırlı Işık University Faculty of Fine Arts / Visual Arts Dept. emre.tandirlil@isikun.edu.tr http://www.turkerart.com Emre Tandırlı was born in Istanbul in 1977. He is graduated

Detaylı

29mm. eco spring grass

29mm. eco spring grass 2 3 18mm. winter grass Kullanım trafiği yoğun olmayan alanlar için dizayn edilmiş olan Kış 18 mm, yeşil alan olarak projelendirilmiş mekanlar için ekonomik çözüm sunmaktadır. (18 mm Winter Grass which

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Southern Studies. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri: 06:00 00:00. BAŞ KÜRATÖR/senıor CURATOR lanfranco aceti. Jonathan Mackenzie.

Southern Studies. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri: 06:00 00:00. BAŞ KÜRATÖR/senıor CURATOR lanfranco aceti. Jonathan Mackenzie. llness brokensti wllness bro n brokenstillness brokenstillness brokenstillness brokenstillness brokensti ISEA2011 UNCONTAINABLE Southern Ocean Studies ÇEMBERLİTAŞ HAMAMı 14 21 eylül, 2011 ziyaret saatleri:

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

KİŞİSEL SERGİLER PERSONAL EXHIBITIONS

KİŞİSEL SERGİLER PERSONAL EXHIBITIONS 20 şubat- 12 mart 1980 İzmir / Menemen de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Menemen de tamamladı. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü nden mezun oldu. Çok sayıda

Detaylı

KARŞILAŞMA. Sergi Kataloğu. Peker Sanat Yayını 16 Ankara, Haziran Sanat Danışmanı İbrahim Karaoğlu. Fotoğraflar Sanatçıların arşivinden

KARŞILAŞMA. Sergi Kataloğu. Peker Sanat Yayını 16 Ankara, Haziran Sanat Danışmanı İbrahim Karaoğlu. Fotoğraflar Sanatçıların arşivinden KARŞILAŞMA KARŞILAŞMA Sergi Kataloğu Peker Sanat Yayını 16 Ankara, Haziran 2014 Sanat Danışmanı İbrahim Karaoğlu Fotoğraflar Sanatçıların arşivinden Grafik Tasarım Hüseyin Ayışıt Renk Ayrımı ve Baskı Desen

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI

ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI T.C. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI TÜRK-İSLAM SANATLARI PROGRAMI ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİYLE PIERRE/PIETRO MONTANI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan: Nurcan YAZICI

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher.

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher. (Okulda hasta) List of characters (Karakter listesi) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Leyla, hasta kız) (Hasta kızın arkadaşı) (Sınıf öğretmeni) (Hemşire) Girl with bike rider

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı