BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI ARAŞTIRMA FORMU Dünya Değerler Araştırması, 1981 yılından bu yana yürütülen ve dünyanın 80 civarında ülkesinde gerçekleştirilen bir sosyal bilim projesidir. Araştırma, her beş yılda bir tekrarlanmaktadır ve kapsamı itibariyle dünyanın en büyük sosyal bilim araştırması niteliğini taşımaktadır. Araştırma, daha önce Türkiye de de 1991, 1996 ve 2001 yıllarında üç kez gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemi, Türkiye İstatistik Kurumu (Devlet İstatistik Enstitüsü) nun katkılarıyla belirlenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmanın ana soruları, katılan tüm ülkelerde aynen sorulmaktadır. Uluslararası etik kurallara bütünüyle uyularak gerçekleştirilen araştırmada, görüşülen kişilerin kimlikleri ile kişisel veya hane düzeyindeki bilgiler hiçbir şekilde ve hiçbir kimseye açıklanmaz. Şimdi soracaklarımdan her biri sizin için ne kadar önemlidir? Yani bunlar sizin için çok mu önemli, biraz mı önemli, pek önemli değil mi, yoksa hiç önemi yok mu?

2 Çok Önemli Biraz Önemli Pek Önemli Değil Hiç Önemli Değil FY CY V4. Aileniz V5. Dost ve arkadaşlarınız V6. Kendiniz için ayırdığınız boş zaman V7. Siyaset V8. İş ve çalışma V9. Din V10. Bugünlerde, genel olarak mutlu olup olmadığınızı söyler misiniz? Mesela şu okuyacağım şıklardan hangisi, bugünlerdeki genel mutluluk durumunuzu en iyi tarif ediyor? Çok mutluyum... Biraz mutluyum... Pek mutlu değilim... ya da Hiç mutlu değilim. 1 Çok mutluyum 2 Biraz mutluyum 3 Pek mutlu değilim 4 Hiç mutlu değilim... V11. Genel olarak bugünlerde sağlık durumunuz nasıl? Çok mu iyi, iyi mi, orta halli mi, kötü mü, yoksa çok mu kötü? 1 Çok iyi 2 İyi 3 Orta 4 Kötü 5 Çok kötü Şimdi size çocukların evde öğrenmelerini isteyebileceğiniz bazı hususlar sayacağım. Sizce bunlardan hangileri önem taşır. Bu karta bakarak LÜTFEN EN FAZLA BEŞ TANESİNİ belirtiniz. (Anketöre: B Kartını gösteriniz ve en fazla beş husus olmak üzere kodlayınız.) Belirtildi Belirtilmedi V12. Bağımsızlık 1 0 V13. Çalışkanlık 1 0 V14. Sorumluluk duygusu 1 0 V15. Hayalgücü 1 0 V16. Başka insanlara karşı saygı ve hoşgörü 1 0 V17. Tutumluluk, para ve malına özen 1 0 V18. Sebat, azim, kararlılık 1 0 V19. Dindarlık 1 0 V20. Bencil olmama 1 0 V21. Söz dinleme ve itaat 1 0 V22. Genel olarak bugünlerde hayatınızdan ne kadar memnunsunuz? Şimdi size göstereceğim cetvelde, son derece memnun ve tatmin olmuş hissediyorsanız 10, hiç memnun değilseniz 1 olmak üzere bir puanlama yapınız. (Anketöre: Cetveli gösteriniz ve gerekiyorsa puanlamayı açıklayınız.) FY CY Hiç memnun değilim Son derece memnunum V23. Sizce genelde insanların çoğunluğuna güvenilebilir mi? Yoksa başkalarıyla bir ilişki kurarken veya iş yaparken çok dikkatli olmak mı gerekir? wvs v2 1

3 1 İnsanların çoğuna güvenilebilir 2 Dikkatli olmak gerekir... Şimdi size çeşitli gönüllü kuruluşlardan oluşan bir liste okuyacağım. Bu listede değişik türde gönüllü kuruluşlar (örneğin dernek, vakıf ve benzeri) var. Okuduğum her gönüllü kuruluş için, üye olup olmadığınızı belirtiniz. Eğer bu tür bir gönüllü kuruluşa üye iseniz, aktif yani faal bir üye misiniz, yoksa pasif yani faaliyetlere pek katılmayan bir üye mi? (Anketöre: Sırayla her kuruluşu okuduktan sonra, böyle bir kuruluşa üye olup olmadığını sorunuz. Üye olduğunu söyleyenlerin aktif (faal) üye olup olmadığını öğreniniz. Aktif üyeden kastedilen, kuruluşun yönetiminde görev almak ve/veya önemli faaliyetlerine muntazam olarak katılmak, amaçlarına uygun çalışmaktır.) Aktif üye Pasif üye Üye değil FY CY V24. Dini dernek, vakıf, kuruluş, cami yaptırma derneği vs V25. Spor kulüpleri; boş zamanları değerlendirme kuruluşları V26. Eğitim, sanat, müzik gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar V27. Sendika V28. Siyasi parti V29. Çevreci kuruluşlar; çevre koruma dernekleri, vakıfları V30. Meslek kuruluşları (örneğin meslek odaları, esnaf odaları, barolar) V31. Hayır kuruluşları; yardım dernekleri; insani örgütler V32. Tüketici kuruluşları V33. Yukarıda sayılanların dışında başka kuruluşlar (belirtiniz...) Diyelim evinizin yanına bir komşu taşınacak. Şimdi size göstereceğim insanlardan hangilerinin komşunuz olmasını İSTEMEZDİNİZ. İstemediklerinizi seçip belirtiniz. (Anketöre: D Kartını gösteriniz. Denek hangi grupları istemediğini belirttiyse, onları 1, diğerlerini ise 2 olarak kodlayınız.) Komşu olarak İstemem Olabilir V34. Uyuşturucu madde kullananlar 1 2 V35. Başka bir ırk veya renkten insanlar 1 2 V36. AIDS hastalığı olanlar 1 2 V37. Göçmenler, başka ülkelerden gelen işçiler 1 2 V38. Eşcinseller (homoseksüeller) 1 2 V39. Başka bir dinden olanlar 1 2 V40. Çok içki içenler 1 2 V41. Nikâhsız bir arada yaşayan çiftler 1 2 V42. Sizinkinden farklı bir anadil konuşanlar 1 2 V43. Hıristiyanlar 1 2 Şimdi okuyacağım görüşlere katılır mısınız? Yoksa katılmaz mısınız? (Anketöre: şıkları okumayınız. Verilen cevabı kodlayınız.) wvs v2 2

4 V44. Ülkede, eğer insanlar iş bulamıyorsa, çalışmak kadınlardan çok erkeklerin hakkıdır. 1 Katılırım 2 Ne katılırım, ne katılmam 3 Katılmam... V45. Ülkede eğer insanlar iş bulamıyorsa, işverenler Türkleri yabancılara tercih etmelidir. 1 Katılırım 2 Ne katılırım, ne katılmam 3 Katılmam... V46. Bazı insanlar, kendi yaşamları üzerinde, tamamen özgür bir seçim hakkına sahip olduklarına, kendi yaşamlarını kendilerinin kontrol ettiğine inanırlar. Diğerleri ise, yaşamlarında başlarına gelenlerin kendi kontrollerinde olmadığını düşünürler. Siz, hayatınızın akışı ve başınıza gelenler konusunda ne kadar özgürlüğe ve kontrola sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz? Aşağıdaki 10 puanlık cetvele bakarak kendi yerinizi gösterir misiniz? (Anketöre: Cetveli gösteriniz ve gerekiyorsa puanlamayı açıklayınız.) FY CY İnsan hayatını kendi kontrol edemez İnsan hayatını kontrolde tamamen özgürdür V47. Sizce insanların çoğu fırsatını bulursa sizi kullanmaya, sizden çıkar sağlamaya mı çalışır, yoksa haklı ve âdil davranmaya mı çalışır? Lütfen gene 10 puanlı cetvelimize bakarak cevap veriniz. (Anketöre: Cetveli gösteriniz ve gerekiyorsa puanlamayı açıklayınız.) FY CY Çoğu insan benden çıkar sağlamaya çalışır Çoğu insan âdil olmaya çalışır V48. Sözün gelişi, siz bir iş arıyor olsaydınız aşağıdaki hususlardan hangisine öncelik verirdiniz? (Anketöre: Bu soruda aşağıdaki dört şıkkı okuyunuz ve tek bir cevabı kodlayınız.) 1 Para derdinizi ortadan kaldıracak iyi bir gelir 2 İşten atılma veya işyerinin kapanması gibi nedenlerle işsiz kalmayacağınız, güvenceli bir iş 3 Hoşlandığınız insanlarla bir arada çalışmak 4 Size başarılı olduğunuz ve önemli şeyler yaptığınız hissini veren bir iş... V49. Peki bir iş ararken,... den sonra, ikinci önemli husus bunlardan hangisi olurdu? (Anketöre:Şıkları tekrar okuyunuz ve V48 de birinci önemli olarak belirtilenden sonra, ikinci olarak önem verilen hususu işaretleyiniz.) 1 Para derdinizi ortadan kaldıracak iyi bir gelir 2 İşten atılma veya işyerinin kapanması gibi nedenlerle işsiz kalmayacağınız, güvenceli bir iş 3 Hoşlandığınız insanlarla bir arada çalışmak 4 Size birşeyler başardığınız ve önemli şeyler yaptığınız hissini veren bir iş... Şimdi size bir takım ifadeler okuyacağım. Bunlarla ilgili görüşünüzü, kesinlikle doğru, doğru, ne doğru, ne yanlış, yanlış kesinlikle yanlış şeklinde belirtiniz. wvs v2 3

5 V50. İnsanın, yeteneklerini tam olarak geliştirebilmesi için mutlaka bir işte çalışması gerekir. FY CY 1 Kesinlikle doğru 2 Doğru 3 Ne doğru, ne yanlış 4 Yanlış 5 Kesinlikle yanlış V51. Çalışmadan, bir iş yapmadan para almak, insanın gururunu kıracak bir durumdur. 1 Kesinlikle doğru 2 Doğru 3 Ne doğru, ne yanlış 4 Yanlış 5 Kesinlikle yanlış V52. Bir işte çalışmayanlar, sonunda tembelleşir. FY CY 1 Kesinlikle doğru 2 Doğru 3 Ne doğru, ne yanlış 4 Yanlış 5 Kesinlikle yanlış V53. Çalışmak, topluma karşı bir görevdir. FY CY 1 Kesinlikle doğru 2 Doğru 3 Ne doğru, ne yanlış 4 Yanlış 5 Kesinlikle yanlış V54. İnsanın kendisine ayırdığı boş zamanları azaltsa bile, iş hayatta herşeyden önce gelmelidir. FY CY 1 Kesinlikle doğru 2 Doğru 3 Ne doğru, ne yanlış 4 Yanlış 5 Kesinlikle yanlış V55. Medeni durumunuz aşağıda sayacaklarımdan hangisidir? (Anketöre: Şıkları okuyunuz ve tek bir şıkkı işaretleyiniz) 1 Evli T10 sorusunu sorunuz. 2 Evli gibi birlikte yaşamakta V56 sorusuna gidiniz. 3 Boşanmış T10 sorusunu sorunuz. 4 Evli fakat eşinden ayrı yaşıyor T10 sorusunu sorunuz. 5 Eşi ölmüş yani dul T10 sorusunu sorunuz. 6 Bekâr V57 sorusuna gidiniz.... (Anketöre: Dikkat! T10 ve T11 sorularını sadece yukarıdaki soruyu 1, 3, 4 veya 5 kodladığınız -yani şu anda evli olan VEYA bir zamanlar evlenmiş olandeneklere sorunuz. Diğerleri için V56 sorusuna gidiniz.) V56. Sizin hiç çocuğunuz oldu mu? Olduysa, şu anda hayatta olsun veya olmasın, toplam kaç çocuğunuz oldu? (Anketöre: Söylenen toplam çocuk sayısını yazınız. Hiç çocuğu olmayanlar için mutlaka 0 yazınız. Bu soruyu kesinlikle boş bırakmayınız.) Toplam çocuk sayısı... (Anketöre: Dikkat! Herkese sorulacak.) V57. Size bir çocuğun mutlu büyüyebilmesi için hem analı, hem babalı bir eve ihtiyacı olduğunu söyleseler, buna katılır mısınız? 1 Katılırım 2 Katılmam... V58. Şu söze katılır mısınız? Evlilik, modası geçmiş bir kurumdur. 1 Evet, katılırım 2 Hayır, katılmam... V59. Diğer bir takım ülkelerde, bazı kadınlar evlenmeden çocuk sahibi olmayı tercih ediyor. Siz bir kadının evlenmeden ve bir erkekle sürekli bir hayatı olmadan çocuk sahibi olmasını doğru bulur wvs v2 4

6 musunuz? 1 Doğru bulurum 2 Doğru bulmam... 3 Duruma bağlı Şimdi size bazı görüşler okuyacağım. Bunların her biri hakkındaki fikrinizi kesinlikle kabul ederim, kabul ederim, kabul etmem veya kesinlikle kabul etmem şeklinde belirtiniz. Kesin Kesin FY CY Kabul Kabul Red Red V60. Ev kadını olmak da, çalışmak ve para kazanmak kadar tatmin edici birşeydir V61. Genelde, erkekler kadınlardan daha iyi siyasi lider oluyorlar V62. Üniversite eğitimi, kız çocuktan çok erkek çocuk için önemlidir V63. Genel olarak, erkekler kadınlardan daha iyi şirket yöneticisi oluyor İnsanların hayatta çeşitli hedefleri vardır. Aşağıda okuyacağım hedeflerin her biri için kesinlikle katılırım, katılırım, katılmam, ya da kesinlikle katılmam şeklinde bir görüş belirtiniz. V64. Hayatta en önemli amaçlarımdan biri, anne ve babamın benimle gurur duymasıdır. FY CY 1 Kesinlikle doğru 2 Doğru 3 Ne doğru, ne yanlış 4 Yanlış 5 Kesinlikle yanlış V65. Ben, başkalarına uymaktan çok, kendim olmaya çalışırım. FY CY 1 Kesinlikle doğru 2 Doğru 3 Ne doğru, ne yanlış 4 Yanlış 5 Kesinlikle yanlış V66. Arkadaşlarımın, benden olan beklentilerini karşılayabilmek için çok çaba gösteririm. FY CY 1 Kesinlikle doğru 2 Doğru 3 Ne doğru, ne yanlış 4 Yanlış 5 Kesinlikle yanlış V67. Hayattaki amaçlarımın ne olacağına ben kendim karar veririm. FY CY 1 Kesinlikle doğru 2 Doğru 3 Ne doğru, ne yanlış 4 Yanlış 5 Kesinlikle yanlış V68. Hanenizin maddi durumunu ne kadar tatmin edici buluyorsunuz? Eğer hanenizin maddi durumunu hiç tatminkâr bulmuyorsanız 1, son derece tatminkâr buluyorsanız 10 olmak üzere kendi durumunuza bir puan veriniz. FY CY Hane maddi durumu hiç tatminkâr değil Hane maddi durumu son derece tatminkâr Önümüzdeki 10 yıl içinde, ülkemizin hedeflerinin neler olması gerektiği tartışma konusu olmaktadır. Aşağıda, değişik insanların öncelik verdiği bazı hedefler sıralanmaktadır. Bunlar içinde size göre en başta gelen hedef hangisi olmalıdır?... Peki... den sonra ikinci en önemli hedef hangisi olmalıdır. (Anketöre: I Kartını gösteriniz ve birinci ve ikinci en önemli hedefi sorarak, cevapları daire içine alınız.) wvs v2 5

7 V69 V70 Birinci İkinci Hedef Hedef Yüksek bir ekonomik kalkınma hızı Ülkenin güçlü bir savunma kuvvetine sahip olması Kişinin yaşadığı çevrede ve işinde daha çok söz hakkına sahip olması Şehirlerin ve köylerin güzelleştirilmesi V69 V70 Bir seçim daha yapacak olsanız, aşağıdakilerden hangisi ülkemiz için en önemlidir?... Peki... den sonra ikinci en önemli hedef hangisi olmalıdır. (Anketöre: J Kartını gösteriniz ve birinci ve ikinci en önemli hedefi sorarak, cevapları daire içine alınız.) V71 V72 Birinci İkinci Hedef Hedef Ülkede asayiş ve düzenin korunması Hükümet kararlarında halka daha fazla söz hakkı tanınması Fiyat artışları ile mücadele İfade ve düşünce özgürlüğünün korunması V71 V72 Şimdi size bir liste daha... Size göre bunların içinde en önemlisi hangisi?... Peki... den sonra ikinci en önemli hedef hangisi olmalıdır. (Anketöre: K Kartını gösteriniz ve birinci ve ikinci en önemli hedefi sorarak, cevapları daire içine alınız.) V73 V74 Birinci İkinci Hedef Hedef İstikrarlı bir ekonomi Daha insancıl bir topluma doğru ilerleme Fikirlerin paradan daha önemli olduğu bir topluma doğru ilerleme Suç ve suçlularla mücadele V75. Kuşkusuz, hepimizin dileği bir savaş olmamasıdır ama, bir savaş çıkacak olsa siz de ülkeniz için savaşır mıydınız? 1 Evet 2 Hayır... V73 V74 Şimdi size, toplum yaşantımızda meydana gelebilecek değişikliklerle ilgili bir liste sunuyorum. Bunların her biri gerçekleşse, iyi mi olurdu? Kötü mü olurdu? Yoksa sizin için farketmez miydi? İyi Farketmezdi Kötü FY CY Olurdu Olurdu V76. İşin hayatımızdaki öneminin azalması V77. Teknolojik gelişmelere daha fazla önem verilmesi V78. Yetkililere daha fazla saygı duyulması V79. Aile hayatına daha fazla önem verilmesi wvs v2 6

8 Bu bölümde kısaca bazı insanları tarif edeceğim. Lütfen her bir tarifi dinleyip, bu kişinin size ne kadar benzeyip benzemediğini söyler misiniz? Cevaplarınız için lütfen bu kartı kullanınız. (Anketöre: L kartını gösteriniz.) Çok benziyor Benziyor Biraz benziyor Çok az benziyor Benze -miyor Hiç benzemiyor V80. Yeni fikirler bulmak ve yaratıcı olmak onun için önemlidir. İşleri kendine özgü yollarla yapmayı sever. V81. Onun için zengin olmak önemlidir. Çok paraya ve pahalı şeylere sahip olmak ister. V82. Onun için güvenli bir çevrede yaşamak önemlidir. Güvenliğini tehlikeye atacak herşeyden kaçınır. V83. İyi vakit geçirmek onun için önemlidir. Kendisini biraz şımartmayı sever. V84. Onun için çevresindeki insanlara yardım etmek çok önemlidir Başkalarının mutluluğu ve refahı için çaba gösterir. V85. Onun için çok başarılı olmak önemlidir. İnsanların onun başarılarını takdir etmesini ister. V86. Macera arar ve tehlikeyi sever. Heyecan dolu bir yaşam ister V87. Onun için, her zaman toplumun beklentilerine uygun şekilde davranmak önemlidir. İnsanların yanlış olarak niteleyebileceği şeyleri yapmaktan çekinir. V88. İnsanların kesinlikle doğaya özen göstermeleri gerektiğine inanır. Doğayı ve çevreyi gözetmek onun için önemlidir. V89. Onun için gelenekler önemlidir. Ailesinden ve dininden gelen âdetlere, gelenek ve göreneklere uymaya dikkat gösterir (FY)) V90. Fen ve bilim alanındaki buluşların uzun dönemde, insanlığın yararına mı, yoksa zararına mı olduğunu düşünüyorsunuz? 1 Yararına 2 Zararına... 3 Hem yararına, hem zararına wvs v2 7

9 Şimdi size bazı görüşler okuyacağım ve bunlara ne ölçüde katılıp katılmadığınızı soracağım. 10 puanlık cetvellerde, 1 bu görüşe kesinlikle katılmıyorum, 10 ise bu görüşe kesinlikle katılıyorum anlamına gelmektedir. (Anketöre: Her görüş için deneğin cetvelde gösterdiği yeri puanlayınız. Gerekirse cetveli açıklayınız.) Kesinlikle Kesinlikle FY CY KATILMAM KATILIRIM V91. Bilim ve teknoloji, yaşamlarımızı daha sağlıklı, daha kolay ve daha rahat yapmakta. Puan... V92. Bilim ve teknoloji sayesinde, gelecek kuşaklar daha fazla imkân ve fırsata sahip olacak. Puan... V93. Bilim ve teknoloji yüzünden, yaşam biçimlerimiz gereğinden çok hızlı değişmekte. Puan... V94. Bilime gereğinden fazla, inanca ise gereğinden az güveniyoruz. Puan... V95. Siyasete ne derece ilgi duyduğunuzu söyler misiniz? Siyaset yani politika ile çok yakından mı, biraz mı ilgilisiniz? Pek ilgi duymaz mısınız? Yoksa siyasete hiç mi ilgi duymazsınız? 1 Çok yakından ilgiliyim 2 Biraz ilgiliyim 3 Pek ilgi duymam 4 Hiç ilgi duymam... Şimdi size, insanların katılabilecekleri bazı siyasi faaliyetler sayacağım. Bunların her biri için, böyle bir faaliyete katıldım, gerekirse katılabilirim veya kesinlikle katılmam şeklinde bir cevap veriniz. V96. Toplu bir dilekçeye imza atmak 1 Katıldım V100 ü sorunuz. V100. Peki son beş yıl içinde toplu bir dilekçeye imza attınız mı? 1.Evet 2 Hayır... 2 Gerekirse katılabilirim 3 Kesinlikle katılmam... V97. Bir boykota katılmak 1 Katıldım V101 i sorunuz V101. Peki son beş yıl içinde bir boykota katıldınız mı? 1.Evet 2 Hayır... 2 Gerekirse katılabilirim 3 Kesinlikle katılmam... V98. Yasal bir gösteri veya yürüyüşe katılmak 1 Katıldım V102 yi sorunuz. V102. Peki son beş yıl içinde yasal bir gösteriye katıldınız mı? wvs v2 8

10 1.Evet 2 Hayır... 2 Gerekirse katılabilirim 3 Kesinlikle katılmam... V99. Bunların dışında katıldığınız bir başka siyasi faaliyet var mı? 1 Evet (belirtiniz...) 2 Hayır V104. Şimdi size, insanların çevre sorunları ve ekonomik gelişme konularından söz ederken ileri sürdükleri iki fikir okuyacağım. Bunlardan hangisi sizin görüşlerinize daha yakın? (Anketöre: İki görüşü de okuduktan sonra, seçilen görüşün başındaki sayıyı daire içine alınız. Her zaman olduğu gibi, diğer, FY ve CY şıklarını asla okumayınız.) 1 Ekonomik gelişmeyi yavaşlatsa ve biraz işsizliğe yol açsa bile, çevrenin korunmasına öncelik verilmelidir. 2 Çevreye bir miktar zarar gelse bile, ekonomik gelişmeye ve iş yaratmaya öncelik verilmelidir Diğer (...) Şimdi size çevre sorunları ile ilgili bazı cümleler okuyacağım. Okuduğum her cümle ile ilgili fikrinizi kesinlikle katılırım, katılırım, katılmam ya da kesinlikle katılmam şeklinde belirtiniz. V105. Eğer çevre kirlenmesini önlemek için harcanacağından emin olsaydım, gelirimin bir kısmını bu amaç için verebilirdim. 1 Kesin kabul 2 Kabul 3 Red 4 Kesin red //// V106. Çevre kirlenmesini önlemek için kullanılacaksa, vergilerde bir artışı kabul edebilirim. 1 Kesin kabul 2 Kabul 3 Red 4 Kesin red //// V107. Devlet çevre kirliliğini azaltmalıdır ama, bu iş için bana bir mali yük getirmemelidir. 1 Kesin kabul 2 Kabul 3 Red 4 Kesin red //// Pek çok yerleşim yerinde karşılaşılan bazı çevre sorunları okuyacağım. Bu sorunlar, sizin yaşadığınız yerde ne derece ciddi? Yani sizin yerleşim yerinizde bu çevre sorunları çok mu ciddi, biraz mı ciddi, pek ciddi değil mi, yoksa hiç ciddi bir sorun değil mi? (Anketöre: Dikkat! Bu sorularda, deneğin yaşadığı çevreden söz ediyoruz ve deneğin kendi hayatında bu sorunun ciddiyetini araştırıyoruz. Genel olarak (dünya için, ülke için vs. )bir sorun olup olmadığı ile ilgilenmiyoruz.) V108. Suyun kalitesinin kötü olması ne kadar ciddi bir sorun? 1 Çok ciddi sorun 2 Biraz ciddi sorun 3 Pek ciddi sorun değil 4 Hiç ciddi bir sorun değil... V109. Hava kalitesinin kötü olması (Anketöre: gerekirse yani soluduğunuz havanın kirli olması açıklamasını yapabilirsiniz.) 1 Çok ciddi bir sorun 2 Biraz ciddi bir sorun wvs v2 9

11 3 Pek ciddi bir sorun değil 4 Hiç ciddi bir sorun değil... V110. Kanalizasyon ve atık su hizmetinin yetersiz olması 1 Çok ciddi bir sorun 2 Biraz ciddi bir sorun 3 Pek ciddi bir sorun değil 4 Hiç ciddi bir sorun değil... Şimdi de, tüm dünyadaki çevre sorunlarını bakalım... Sayacağım sorunların, TÜM DÜNYA İÇİN ne kadar ciddi olduğunu düşünürsünüz? Dünya için bu çevre sorunları çok mu ciddi, biraz mı ciddi, pek ciddi değil mi, yoksa hiç ciddi bir sorun değil mi? (Anketöre: Denek bu kavramları bilmiyorsa, açıklama yapmayınız. Soruyu bir kez daha okuyunuz. Gene bilmiyorsa FY işaretleyiniz.) V111. Küresel ısınma ve sera etkisi 1 Çok ciddi bir sorun 2 Biraz ciddi bir sorun 3 Pek ciddi bir sorun değil 4 Hiç ciddi bir sorun değil... V112. Bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olması, biyolojik çeşitliliğin azalması 1 Çok ciddi bir sorun 2 Biraz ciddi bir sorun 3 Pek ciddi bir sorun değil 4 Hiç ciddi bir sorun değil... V113. Nehirlerin, göllerin ve denizlerin kirlenmesi 1 Çok ciddi bir sorun 2 Biraz ciddi bir sorun 3 Pek ciddi bir sorun değil 4 Hiç ciddi bir sorun değil... V114. Siyasi konularda sol dan ve sağ dan bahsedildiğini sık sık duyuyoruz. Aşağıda 10 puanlık bir sol-sağ cetveli var. Burada 1 en solu, 10 ise en sağı gösteriyor. Sizin kendi görüşleriniz bu cetvelin neresinde yer alır? Sol V115. Bir işyerinde, aynı yaşta ve aynı işi yapan iki sekreter var. Bunlardan bir tanesi, diğerinin kendisinden epeyce fazla maaş aldığını öğreniyor. Ancak fazla maaş alan sekreter diğerinden daha hızlı, verimli ve güvenilir. Sizce bu iki sekreterden birinin diğerinden daha fazla maaş alması haklı mıdır? Haksız mıdır? 1 Haklıdır 2 Haksızdır... Şimdi gene size bir dizi cetvel göstereceğim. Bu cetvellerde 1 soldaki ifadeye, 10 ise sağdaki ifadeye bütünüyle katıldığınızı göstermektedir. Sizin görüşlerinizin 1 ile 10 arasında nereye düştüğünü gösterir misiniz? (ANKETÖRE: Her bir cetveli ayrı ayrı gösterip, gerekirse okuyunuz. Verilen puanı Sağ wvs v2 10

12 daire içine alınız.) V /// Gelirler daha Kişisel çabaları eşit hâle teşvik için gelirlerin getirilmelidir daha da farklı olması gerekir V /// İşyerlerinin ve sanayi İşyerlerinin ve sanayi kuruluşlarının mülkiyeti kuruluşlarının mülkiyeti daha fazla özel olmalıdır daha fazla devletin olmalıdır V /// Devlet, tüm yurttaşların Kişiler kendi geçimlerinden geçimlerini temin hususunda kendileri daha fazla daha fazla sorumluluk sorumlu olmalıdır almalıdır V /// Rekabet iyi bir Rekabet zararlıdır şeydir. İnsanların daha İnsanların içindeki çok çalışmasını ve yeni en kötü duyguları fikirler üretmesini sağlar ortaya çıkarır V /// Çok çalışan, Başarı çalışmaktan çok er ya da geç iyi şansa ve torpile, bir yaşantıya kavuşur tanıdığa bağlıdır V /// Birinin zenginliği Bu dünyada herkese başka birinin fakirliği yetecek kadar demektir servet vardır V122. Bazı insanlar kendi kaderlerini kendilerinin çizdiğine inanırlar. Diğer bazıları ise, hayatlarının akışını kaderin tayin ettiğine inanırlar. Bu cetvelin bir ucunda, insanın elinden hiçbir şey gelmediğine, herşeyin kadere bağlı olduğuna inananlar var. Diğer uçta ise, kader diye birşey olmadığına, kişinin kendi kaderini kendisinin yaptığına inananlar var. Siz kendinizi bu cetvelin neresine yerleştirirsiniz? Hayatta herşey kader İnsan kendi kaderini özgürce yapar V123. Genel olarak değerlendirdiğinizde, bilim ve teknoloji, bu dünyayı daha iyi mi, yoksa daha kötü mü bir yer yaptı? 10 puanlık cetvelde 1 bilim ve teknolojinin dünyayı çok daha kötü bir yer hâline getirdiği; 10 ise, çok daha iyi bir yer hâline getirdiği anlamına geliyor. wvs v2 11

13 Bilim ve teknoloji yüzünden dünya çok daha kötü bir yer Bilim ve teknoloji sayesinde dünya çok daha iyi bir yer V124. Ülkemize çalışmak için gelenlere ne dersiniz? Bu konuda devlet şunlardan hangisini yapmalıdır? (Anketöre: Dört şıkkı okuyunuz.) 1 Kim gelmek isterse gelsin 2 Çalışacak iş bulunduğu sürece kim isterse gelsin 3 Yurt dışından çalışmak için gelecek yabancılara ciddi sınırlamalar getirilsin 4 Başka ülkelerden çalışmak için gelenler yasaklansın... Size çeşitli gruplardan insanlara ne kadar güvendiğinizi soracağım. Bunların her biri için, tamamen güvenirim, biraz güvenirim, pek güvenmem, hiç güvenmem şeklinde bir cevap veriniz. Tamamen Biraz Pek Hiç FY CY Güvenirim Güvenirim Güvenmem Güvenmem V125. Aileniz V126. Komşularınız V127. Şahsen tanıdığınız insanlar V128. İlk kez tanıştığınız insanlar V129. Başka bir dinden insanlar V130. Başka bir milletten insanlar Aşağıda sayacağım kurumlardan her birine ne kadar güvenirsiniz? Gene tamamen güvenirim, biraz güvenirim, pek güvenmem, hiç güvenmem şeklinde bir cevap veriniz. Tamamen Biraz Pek Hiç FY CY Güvenirim Güvenirim Güvenmem Güvenmem V131. Din adamları, dini liderler V132. Ordu V133. Basın V134. Televizyonlar V135. İşçi sendikaları V136. Polis V137. Mahkemeler, hukuk sistemi V138. Ankara daki hükümet V139. Genel olarak siyasi partiler V140. Parlamento yani Büyük Millet Meclisi V141. Devlet memurları, bürokratlar V142. Büyük şirketler V143. Çevreci örgütler V144. Kadın hakları örgütleri V145. Yardım ve hayır işleri örgütleri V146. Avrupa Birliği V147. Birleşmiş Milletler Şimdi size bazı siyasal sistemler sayacağım ve her birinin bu ülkeyi yönetmek açısından ne kadar iyi olduğunu soracağım. Her biri için çok iyi, iyi, kötü veya çok kötü şeklinde fikrinizi belirtiniz. Çok İyi İyi Kötü Çok Kötü FY CY wvs v2 12

14 V148. Parlamentoyla, seçimlerle uğraşmak zorunda kalmayan güçlü bir lidere sahip olmak V149. Hükümet yerine uzmanların, ülke için en iyi olduğuna inandıkları şeyleri yapmaları V150. Ordunun yönetmesi V151. Demokratik bir siyasal sistemle yönetim Arzulanabilir olan herşey demokrasinin temel özelliği olmayabilir. Şimdi sayacaklarımdan hangileri sizce, demokrasinin temel özelliklerindendir. Cetvelde 1 puan hiçbir şekilde demokrasinin temel özelliği değildir, 10 puan ise, kesin olarak demokrasinin temel bir özelliğidir anlamına gelmektedir. (Anketöre: Bu sorudan ne beklendiğinden emin olunuz. Burada sorulan şey siz bunu ister miydiniz? değil; fakat bu hususun demokrasi ile ne kadar yakın ilişkili olduğudur. Soruları kodlarken, daha önce yaptığınız gibi cetveli gösteriniz ve her soru için belirtilen puanı yazınız.) Hiçbir şekilde demokrasinin temel özelliği DEĞİL Kesinlikle demokrasinin özelliği V152. Devletin zenginlerden vergi alıp, yoksulları desteklemesi puan... V153. Din bilginlerinin yasaları yorumlaması. puan... V154. Yurttaşların liderlerini, özgür seçimler aracılığıyla seçebilmesi puan... V155. Yurttaşların devletten işsizlik sigortası alabilmesi puan... V156. Hükümet beceriksiz olduğunda ordunun yönetime el koyması puan... V157. Baskıya karşı, bireyin haklarının temel özgürlüklerle korunması puan... V158. Ekonominin büyüyüp gelişmesi puan... V159. Suçluların sert bir şekilde cezalandırılması puan... V160. Seçmenlerin referandum yani doğrudan halk oylaması yoluyla yasaları değiştirebilmesi puan... V161. Kadınlarla erkeklerin aynı haklara sahip olması puan... V162. Sizin, kendiniz için demokratik yönetime sahip bir ülkede yaşamak ne kadar önemlidir? Gene 10 puanlık cetvelde 1 puan hiç önemi yok, 10 puan ise vazgeçilemez önemde anlamına geliyor. Hiç önemi Vazgeçilemez yok önemde V163. Peki bizim ülkemiz bugün ne ölçüde demokratik olarak yönetiliyor? Hiç demokratik olarak yönetilmediğini düşünüyorsanız 1, tamamen demokratik olarak yönetildiğini düşünüyorsanız 10 olmak üzere bir puan veriniz. Ülke yönetimi Ülke yönetimi HİÇ demokratik TAMAMEN değil demokratik V164. Bugünlerde ülkemizde insan haklarına ne kadar saygı gösteriliyor? Mesela şu şıklardan hangisine katılırsınız? (Anketöre: Aşağıdaki dört şıkkı okuyunuz.) 1 İnsan haklarına büyük ölçüde saygı gösteriliyor wvs v2 13

15 2 İnsan haklarına biraz saygı gösteriliyor 3 İnsan haklarına pek saygı gösterilmiyor 4 İnsan haklarına hiç saygı gösterilmiyor... V165. BİNYILIN KALKINMA HEDEFLERİ diye birşeyi hiç duydunuz mu? 1 Evet V165a. (evet ise) Bu kampanyayı hangi kuruluş başlattı? Hatırlıyor musunuz? (Anketöre: cevabı aynen yazınız)... 2 Hayır V166. V yılında, dünya liderleri dünyanın karşı karşıya olduğu en ciddi küresel sorunları çözmek için bir program üzerinde anlaştılar. Şimdi size bu problemleri okuyacağım. TÜM DÜNYA İÇİN bunların hangisinin birinci, hangisinin de ikinci en ciddi sorun olduğunu söyleyiniz. V166 V167 Dünya için en ciddi Dünya için ikinci en ciddi sorun sorun Yoksulluk ve ihtiyaç içinde yaşayan insanlar 1 1 Kızlara ve kadınlara karşı ayırımcılık 2 2 Kötü temizlik koşulları ve mikroplu hastalıklar 3 3 Yetersiz eğitim 4 4 Çevre kirlenmesi 5 5 V168. V169. Peki bu sorunların hangisinin TÜRKİYE İÇİN en ciddi sorun ve hangisinin ikinci en ciddi sorun olduğunu söyleyiniz. V168 V169 Türkiye için en ciddi Türkiye için ikinci en ciddi sorun sorun Yoksulluk ve ihtiyaç içinde yaşayan insanlar 1 1 Kızlara ve kadınlara karşı ayırımcılık 2 2 Kötü temizlik koşulları ve mikroplu hastalıklar 3 3 Yetersiz eğitim 4 4 Çevre kirlenmesi 5 5 Şimdi size gene dünya liderlerinin çözmeye çalıştığı bir küresel sorunlar ve hedefler listesi okuyacağım. Bunların herbirine bizim ülkemizin yöneticileri ne kadar öncelik vermeli. Yani bu sorunlara bizim liderlerimiz en üst yani birinci derecede öncelik mi tanısın? Üst düzeyde öncelik mi tanısın? Orta derecede öncelik mi, yoksa düşük öncelik mi versin? V170. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25 i aşırı yoksulluk koşullarında ve günde bir doların altında bir gelirle yaşıyor. Hedef bu yoksul oranını 2015 yılına kadar yarı yarıya azaltmak. Bu hedefe: 1 Birinci derecede öncelik verilmeli 2 Üst düzeyde öncelik verilmeli 3 Orta derecede öncelik verilmeli 4 Düşük öncelik verilmeli... V171. Şu anda dünyada 170 milyon kadar ilkokul çağında çocuk okula gidemiyor. Hedef, 2015 yılına kadar bütün çocukların ilkokulu bitirmesini sağlamak. Bu hedefe: 1 Birinci derecede öncelik verilmeli wvs v2 14

16 2 Üst düzeyde öncelik verilmeli 3 Orta derecede öncelik verilmeli 4 Düşük öncelik verilmeli... V172. Dünyada doğan her 100 çocuktan 8 tanesi, 5 yaşına ulaşamadan ölüyor. Hedef, bu bebek ölümlerini 2015 yılına kadar üçte iki oranında azaltmak. Bu hedefe: 1 Birinci derecede öncelik verilmeli 2 Üst düzeyde öncelik verilmeli 3 Orta derecede öncelik verilmeli 4 Düşük öncelik verilmeli... V173. Dünyada yılda yaklaşık 5 milyon kişi AIDS hastalığının mikrobunu kapıyor. Hedef, AIDS in yayılmasını durdurmak. Bu hedefe: 1 Birinci derecede öncelik verilmeli 2 Üst düzeyde öncelik verilmeli 3 Orta derecede öncelik verilmeli 4 Düşük öncelik verilmeli... V174. Dünyada yaklaşık 840 milyon insan, çok kötü evlerde yaşıyor. Hedef, en az 100 milyon insanı daha iyi evlere kavuşturmak. Bu hedefe: 1 Birinci derecede öncelik verilmeli 2 Üst düzeyde öncelik verilmeli 3 Orta derecede öncelik verilmeli 4 Düşük öncelik verilmeli... V177. Siz, dünyanın yoksul ülkelerine yardım edebilmemiz için daha fazla vergi ödemeyi kabul eder miydiniz? 1 Evet 2 Hayır... V178. Ülkemizin sorunlarını düşünecek olursanız, ülkemiz liderleri tüm dünyada yoksulluğun azaltılmasına mı, yoksa ülkenin sorunlarına mı öncelik vermeli? 10 puanlık cetveli kullanarak cevap veriniz. Dünyada yoksulluğun azaltılmasına öncelik Ülkemizin sorunlarının çözülmesine öncelik Bazı insanlar, bir takım sorunların tek tek milli hükümetler yerine Birleşmiş Milletler ya da bölgesel örgütler tarafından daha iyi çözülebileceğine inanıyor. Diğer bazı insanlar ise, bu sorunların çözümünün tamamen milli hükümetlere bırakılması gerektiğini düşünüyor. Size bazı sorunlar okuyacağım. Size göre, her birinin çözümüne Birleşmiş Milletlerin mi? Bölgesel örgütlerin mi? Yoksa milli hükümetlerin wvs v2 15

17 mi karar vermesi iyi olur? Ulusal (milli) Bölgesel Birleşmiş FY CY hükümetler örgütler Milletler V179. Barışın korunması V180. Çevrenin korunması V181. Yoksul ülkelere yardım V182. Göçmen sorunları V183. İnsan hakları V184. Konuyu biraz değiştirelim. Genel olarak hayatın amacını ve anlamını düşünür müsünüz? Mesela bu konuları sık sık mı? Ara sıra mı? Ender olarak mı düşünürsünüz? Yoksa hiç düşünmez misiniz? 1 Sık sık 2 Ara sıra 3 Ender olarak 4 Hiç... V185. Siz bir dine bağlı mısınız? (Evet ise) hangi dine? 0 Hiçbir dine bağlı değil V187 sorusuna gidiniz. 1 Müslüman T48 sorusundan devam ediniz. 2 Musevi 3 Gregoryen (Ermeni) 4 Rum Ortodoks 5 Diğer (yazınız...)... Buradan itibaren, herkese sorunuz. V186. a. Müslümanlar için: Cenazeler dışında bugünlerde camiye ne kadar sık gidiyorsunuz? b. Müslüman olmayanlar için: Cenazeler, evlenmeler, vaftizler dışında bugünlerde sinagoga/kiliseye ne kadar sık gidiyorsunuz? 1 Haftada bir defadan fazla 2 Haftada bir 3 Ayda bir 4 Özel günlerde, bayramlarda 5 Yılda bir 6 Yılda bir defadan daha az 7 Hiç; hemen hemen hiç... V187. Camiye (sinagoga/kiliseye) gidip gitmediğinize bakmaksızın siz kendinizi dindar bir kişi olarak mı görürsünüz? Şu şıklardan hangisi doğru? 1 Dindar 2 Dindar değil 3 Ateist (tanrıya inanmaz)... Genel olarak düşündüğünüzde, din ülkede şu sorunlara yeterli cevap verebiliyor mu? Evet Hayır FY CY V188. Kişinin ahlâki sorunları ve ihtiyaçları wvs v2 16

18 V189. Aile hayatının sorunları V190. İnsanların manevi, ruhsal ihtiyaçları V191. Ülkemizin karşı karşıya olduğu sosyal problemler V192. Tanrı nın sizin hayatınızdaki önemi nedir? 10 puanın çok önemli, 1 puanın ise hiç önemi yok anlamına geldiği düşünülürse, siz kendinizi bu cetvelde nereye koyarsınız? Hiç önemi Yok Çok önemli V193. Zaman zaman kendinize dönüp, kendi iç dünyanızı dinlediğiniz veya dua ettiğiniz olur mu? 1 Evet 2 Hayır... Size okuyacağım ifadelere ne kadar katılırsınız veya katılmazsınız? Kesin doğru, doğru, ne doğru-ne yanlış, yanlış veya kesin yanlış şeklinde belirtiniz. Kesin Ne doğru Kesin Doğru Doğru Ne yanlış Yanlış Yanlış FY CY V194. Tanrıya inanmayan politikacılar, bu göreve uygun değildir V195. Din adamları ve dini liderler, insanların oyları üzerinde bir etki sahibi olmamalıdır V196. Yönetim görevlerinde daha fazla güçlü inanç sahibi, dinibütün insanların bulunması Türkiye nin yararına olurdu V197. Din adamları ve dini liderler, hükümetin kararları üzerinde etkili olmamalıdır Şimdi size bazı görüşler veya davranışlar okuyacağım. Bunları ne ölçüde doğru ve haklı, ne ölçüde yanlış ve haksız buluyorsunuz? Eğer bir davranışı kesinlikle yanlış/haksız buluyorsanız cetvelde 1 puanı, tamamen doğru/haklı buluyorsanız 10 puanı seçiniz. Ya da arada bir puan seçiniz. (Anketöre:Eğer denek bir davranışı kesinlikle ve her koşulda yanlış/haksız buluyorsa 1 kodlayınız. Eğer kesinlikle ve her koşulda doğru/haklı buluyorsa 10 kodlayınız. Aralarda bir şey düşünüyorsa (örneğin, aslında bunu yapmak çok yanlıştır ama, şu gibi durumlarda da haklı görülebilir gibi birşey söylüyorsa) cetvelde uygun puanı buldurunuz. Soruların yukarısındaki cetveli her soruda gösteriniz ve kodları sorunun sağındaki yere yazınız.) Kesin yanlış/ Haksız Kesin doğru/ Haklı Puan V198. Devlet imkânlarından hakkı olmadan yararlanmak... V199. Toplu taşıma araçlarına biletsiz binmek... V200. Fırsatını bulduğunda vergi kaçırmak... V201. Rüşvet almak... V202. Eşcinsellik yani homoseksüellik... V203. Hayat kadınlığı (fahişelik)... wvs v2 17

19 V204. Kürtaj yani çocuk aldırmak... V205. Boşanmak... V206. Hayatından kesin umut kesilen hastayı daha fazla ızdırap çekmemesi için öldürme (ötenazi)... V207. İntihar etmek... V208. Erkeğin karısını dövmesi... V209. Türk olmaktan ne kadar gurur duyuyorsunuz? Şu şıklardan birini seçiniz. (Anketöre: şıkları okuyunuz.) 1 Son derece gurur duyuyorum 2 Oldukça gurur duyuyorum 3 Pek gurur duymuyorum 4 Hiç gurur duymuyorum 5 Türk değilim... İnsanların kendileri ve dünya ile ilişkileri konusunda değişik fikirleri var. Şimdi size okuyacağım cümlelere ne ölçüde katılırsınız veya katılmazsınız. Kesin katılırım, katılırım, katılmam, kesin katılmam şeklinde belirtiniz. Kesin Kesin FY CY Katırılım Katılırım Katılmam Katılmam V210.Kendimi bir dünya vatandaşı olarak görürüm V211.Kendimi yaşadığım yerel çevrenin (köy, kasaba, mahalle vb) bir parçası olarak görürüm V212.Kendimi Türk milletinin bir parçası olarak görürüm V213.Kendimi, Avrupa Birliği nin bir parçası olarak görürüm V214.Kendimi özerk bir birey olarak görürüm Anneniz ve babanız Türkiye de mi doğup büyümüş, yoksa göçmen olarak mı gelmişler. V215. Anneniz göçmen mi? 1 Evet, göçmen 2 Hayır değil... V216. Babanız göçmen mi? 1 Evet, göçmen 2 Hayır değil... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen yabancılar için, aşağıda sayacağım koşulları yerine getirmeleri sizce çok mu önemli, biraz mı önemli yoksa önemsiz mi? V217. Atalarının bu ülkeden olması 1 Çok önemli 2 Biraz önemli 3 Önemsiz... V218. Bu ülke topraklarında doğmuş olmaları 1 Çok önemli 2 Biraz önemli 3 Önemsiz wvs v2 18

20 ... V219. Bu ülkenin âdetlerini kabul etmeleri 1 Çok önemli 2 Biraz önemli 3 Önemsiz... V220. Bu ülkenin yasalarına uymaları 1 Çok önemli 2 Biraz önemli 3 Önemsiz... V221. Bir ülkedeki etnik çeşitlilik (yani çeşitli etnik gruplara mensup insanların yaşaması) konusunda, sizin düşüncenize en yakın olan puanı işaretler misiniz? Cetvelin 1 ucunda etnik çeşitlilik ülkenin birliğine zarar verir, 10 ucunda ise etnik çeşitlilik yaşamı zenginleştirir seçenekleri var. Etnik çeşitlilik ülke birliğine zarar verir Etnik çeşitlilik yaşamı zenginleştirir İnsanlar, ülkemizde ve dünyada olup bitenleri anlamak için çeşitli kaynaklar kullanabilirler. Şimdi size okuyacağım kaynakları haber ve bilgi almak için geçtiğim bir hafta içinde kullanıp kullanmadığınızı söyleyiniz. (Anketöre: Bu soruda kastımız, sohbet, eğlence, zaman geçirme vb değil, bilgi/haber edinme amacıyla bu kaynaklara başvurulup başvurulmadığıdır.) Haber/Bilgi Almak İçin Geçtiğimiz Hafta Kullandım Kullanmadım FY CY V223. Günlük bir gazete V224a. Radyoda haber bülteni V224b. Televizyonda haber bülteni V225. Dergiler V226. Radyo veya televiyonda yorum programları V227. Kitap V228. Internet, e-posta V229. Dostlarınız veya iş arkadaşlarınız V231. Yarın bir seçim yapılacak olsa siz hangi partiye oy verirdiniz? Henüz tam karar vermediyseniz bile, şu anda size en yakın gelen partiyi söyleyebilirsiniz? 1 AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi 2 ANAP, Anavatan Partisi 3 CHP, Cumhuriyet Halk Partisi 4 DEHAP/DTH/DTP Demokratik Toplum Hareketi/Demokratik Halk Partisi 5 DSP, Demokratik Sol Parti 6 DYP, Doğru Yol Partisi 7 GP, Genç Parti 8 MHP, Milliyetçi Hareket Partisi 9 SP, Saadet Partisi wvs v2 19

QUESTIONNAIRE CONTENTS

QUESTIONNAIRE CONTENTS ESS DOCUMENT DATE: 21.07.2004 Alerts taken on board: 01, 02, 03 Avrupa Sosyal Taraması Araştırması, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği Komisyonu Bilimsel Araştırmalar

Detaylı

Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu

Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu A Anket No:... id. [ ] Versiyon Kodu:... ver. [ - 1 - ] Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu Blok No:... blok. [ ] Blok İçi Sıra No:... blokici. [ ] İl:... il. [ ] İlçe:... ilce. [ ] Mahalle

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HH2b HH2B:Hanenizdeki tüm kişiler arasından, sizinle başlayacak olursak, yaşınızı öğrenebilir miyim? Lütfen bitirdiğiniz yaşı söyler misiniz?

HH2b HH2B:Hanenizdeki tüm kişiler arasından, sizinle başlayacak olursak, yaşınızı öğrenebilir miyim? Lütfen bitirdiğiniz yaşı söyler misiniz? Ben Eurofound (Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşulları Gelişimi Kuruluşu) tarafından yapılan çalışmasını yürütüyorum. Söylediğim gibi bu her Avrupa Birliği üyesi olan devlete ve komşu ülkelere uygulanacak olan

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Kadın Gazetecilerin Konumu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Kadın Gazetecilerin Konumu Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar 2006 1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Kadın Gazetecilerin Konumu Yonca Aybay 1 Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

Danimarka'da Yurttaş Olmak

Danimarka'da Yurttaş Olmak MÜLTECILER, GÖÇMENLER VE ENTEGRASYON BAKANLIĞI Danimarka'da Yurttaş Olmak Yeni yurttaşlar için Danimarka toplumuna yönelik bilgiler Danimarka da Yurttaş Olmak Medborger i Danmark Tyrkisk 04/02/08 13:50:10

Detaylı

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Kemal Derviş Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Detaylı

KADINLARIN KAÇINMASI GEREKEN ON TUZAK

KADINLARIN KAÇINMASI GEREKEN ON TUZAK Turkiska Türkçe EMEKLİLİĞİNİZİN KONTROLÜNÜ ELİNİZE ALIN KADINLARIN KAÇINMASI GEREKEN ON TUZAK Annika Creutzer Önsöz Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Stockholm 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 yaşam tuzaklarla

Detaylı

ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI

ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI 2008 DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ BİRLEŞİK METAL-İŞ Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İstanbul Tel: 0216 380 8590 Fax: 0216 410 6626 www.birlesikmetal.org bilgi@birlesikmetal.org Basım

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Hayaller başarmanın başlangıç noktasıdır

Hayaller başarmanın başlangıç noktasıdır Hayaller başarmanın başlangıç noktasıdır Röportaj: Mustafa MUTLU Bu hafta genç işadamlarıyla yaptığımız röportaj penceresini biraz daha genişleterek bir işkadınını ağırlıyoruz. Ritaş Holding in 3. Kuşak

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır.

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır. Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Bahar 2009 ULUSAL RAPOR Standart Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Opinion & Social TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu

Detaylı

Araştırma Ekibi. Alan Araştırması ve Veri Analizi. Alan Araştırması ve Çözümleme. Atölye Çalışması Organizasyonu

Araştırma Ekibi. Alan Araştırması ve Veri Analizi. Alan Araştırması ve Çözümleme. Atölye Çalışması Organizasyonu T Ü R K İ Y E D E N A M U S C İ N A Y E T L E R İ N İ N D İ N A M İ K L E R İ T Ü R K İ Y E D E N A M U S C İ N A Y E T L E R İ N İ N D İ N A M İ K L E R İ Araştırma Ekibi Filiz Kardam İlknur Yüksel Mesut

Detaylı

FİNANSAL YETKİNLİK ARAŞTIRMASI (TÜRKİYE) PİLOT ÇALIŞMA Ocak 2012 SAM Araştırma Danışmanlık A.Ş. Tel: (0212) 280 26 73.

FİNANSAL YETKİNLİK ARAŞTIRMASI (TÜRKİYE) PİLOT ÇALIŞMA Ocak 2012 SAM Araştırma Danışmanlık A.Ş. Tel: (0212) 280 26 73. FİNANSAL YETKİNLİK ARAŞTIRMASI (TÜRKİYE) PİLOT ÇALIŞMA Ocak 2012 SAM Araştırma Danışmanlık A.Ş. Tel: (0212) 280 26 73 Hane no: 1 BÖLGE. 2 İL. 3 İLÇE 4 MAHALLE. 5 NO.. 6 ANKETÖR. 7 SÜPERVİZÖR... 8 VERİ

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Çeviren: Nur Deriş Ottoman Yayına Hazırlayanlar: Nur Deriş Ottoman,

Detaylı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı Barışan ve Değişen Türkiye Programı 2014 Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir M. K. Atatürk 1923 İzmir 1 GİRİŞ Kadın Partisi, Türkiye nin kemikleşmiş politik rant

Detaylı

İstanbul Gençliği STK üyeliği bir fark yaratıyor mu?

İstanbul Gençliği STK üyeliği bir fark yaratıyor mu? İstanbul Gençliği STK üyeliği bir fark yaratıyor mu? Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran, Şaylan Uran, Laden Yurttagüler, Alper Akyüz, Gülesin Nemutlu İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi

Detaylı

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İsviçre ye Hoş Geldiniz Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İçindekiler 5 Bir ülkenin farklı çehreleri Küçük bir alanda büyük kültürel çeşitlilik 7 Birlikte yaşamak Fırsat eşitliği ve saygı

Detaylı

KAMU-SES KAMU-DER. www.kamuder.org.tr. Mart 2012 Sayı : 24. Kamu-Der Yayın Organıdır. Ücretsizdir.

KAMU-SES KAMU-DER. www.kamuder.org.tr. Mart 2012 Sayı : 24. Kamu-Der Yayın Organıdır. Ücretsizdir. KAMU-SES Kamu-Der Yayın Organıdır. Ücretsizdir. Mart 2012 Sayı : 24 Kamu-Der den TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK i ziyaret 18 Kamu- Der den MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeliyi ziyaret 7 KAMU-DER Kamu-

Detaylı

BURSA DA MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİSİ OLMAK... 7. HAYDİ ÇOCUKLAR TARLAYA... 15 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

BURSA DA MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİSİ OLMAK... 7. HAYDİ ÇOCUKLAR TARLAYA... 15 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK İçindekiler TARIM İŞÇİSİ AÇLIK İÇİNDE... 4 BURSA DA MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİSİ OLMAK... 7 HAYDİ ÇOCUKLAR TARLAYA... 15 Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK TOPLUMSAL KÖRLÜĞÜN KIRIP DÖKTÜKLERİ: KIR GENÇLİĞİ...

Detaylı

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler &

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler & Bilgiler & daha fazlası En başından itibaren Avusturya İçindekiler Önsöz... 4 Bir bakışta Avusturya... 6 Avusturya nın kısa tarihçesi... 10 Sosyal Sorumluluk... 12 Entegrasyon için ulusal aksiyon planı...

Detaylı

Başkan Fethi YAŞAR; ÇAYYOLU ANKARA YA AYRI BİR ÖZELLİK KATACAK!

Başkan Fethi YAŞAR; ÇAYYOLU ANKARA YA AYRI BİR ÖZELLİK KATACAK! ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr ÜCRETSİZDİR NİSAN/2010 YIL:1 SAYI:4 Başkan Fethi YAŞAR; ÇAYYOLU ANKARA YA AYRI BİR ÖZELLİK KATACAK! Tekin BİNGÖL: Çayyolu ilçe olmalı mı? Elbette olmalı. Çayyolu Ankara

Detaylı

NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI

NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI 3 NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI 4 Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında verilen kişisel gelişim, iş arama becerilerinin geliştirilmesi

Detaylı

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler de yayımlanmıştır: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 285-302. KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI İpek İlkkaracan

Detaylı

MİKROKREDİ VASITASIYLA YOKSULLUĞUN AZALTILMASI ULUSLARARASI KONFERANSI 9-10 HAZİRAN 2003 İSTANBUL-TÜRKİYE

MİKROKREDİ VASITASIYLA YOKSULLUĞUN AZALTILMASI ULUSLARARASI KONFERANSI 9-10 HAZİRAN 2003 İSTANBUL-TÜRKİYE MİKROKREDİ VASITASIYLA YOKSULLUĞUN AZALTILMASI ULUSLARARASI KONFERANSI 9-10 HAZİRAN 2003 İSTANBUL-TÜRKİYE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POVERTY REDUCTION THROUGH MICROCREDIT 9-10 JUNE 2003 İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

Kadın. Öyküleri BU KEZ KADINLAR YAZACAK... Yarışması PETROL-İŞ KADIN DERGİSİ KADIN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI DÜZENLİYOR...

Kadın. Öyküleri BU KEZ KADINLAR YAZACAK... Yarışması PETROL-İŞ KADIN DERGİSİ KADIN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI DÜZENLİYOR... petrol l - s- Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası İki aylık dergi ŞUBAT 2007 SAYI: 22 Herkese iş, herkese sosyal güvence! Kadın K Öyküleri K K Yarışması Kda PETROL-İŞ KADIN DERGİSİ KADIN ÖYKÜLERİ

Detaylı