M-ECVET-S: Profesyonel ileri öğrenme alanında Modüler Sistemin Geliştirilmesi ve Test Edilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M-ECVET-S: Profesyonel ileri öğrenme alanında Modüler Sistemin Geliştirilmesi ve Test Edilmesi"

Transkript

1 M-ECVET-S: Profesyonel ileri öğrenme alanında Modüler Sistemin Geliştirilmesi ve Test Edilmesi Grant Agreement Number: DE/09/LLP- LdV/TOI/ Broşürün Son Hali: Ürünlerin tanımlanması Türkçe Versiyonu

2 İçindekiler Giriş, Gelişme ve Sonuç... 2 I. Bölüm: ECVET Kredilerinin Dağıtımı (M-ECVET-S Projesi İçin 1. ve 4. Ürün) M-ECVET-S Sistemi Yöntemi ve İşlemleri Metodolojinin Uygulanmasına Somut bir Örnek CEMES Metotunu Kullanarak ECVET Modüllerinin Online Değerlendirilmesi M-ECVET-S Projesi Nasıl Uygulanır II. Bölüm: Öğrenme Çıktılarının Tanımlanması (M-ECVET-S Projesinde 3. Ürün) Öğrenme Çıktılarını tanımlama Metodolojisi M-ECVET-S Projesinde Öğrenme Çıktıları Tanımlarının Kullanılması Öğrenme çıktılarının formüle edilmesi ve tanımlanmasına örnekler CEMES Platformunda yeterlilik değerlendirmelerinin yeterlilik tanımlamalrı ile bağlantısı Sonuçlar Test Aşamasının Değerlendirilmesi Çalışma Paketi 5 in sonuçları (ürün no:5) Daha Fazla Bilgi EK I: On Ürün odaklı unite tanımlaması (M-ECVET-S projesi Ürün 2) EK II: ECVET Nedir? EK III: ECVET ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi EK IV: Modüler Eğitim Sistemi Nedir? EK V: Modüler Sistem için Neden ECVET kullanılmalı?

3 Giriş, Gelişme ve Sonuç M-ECVET-S Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi ( ITP), uluslararası hareketlilik için Avrupa nın deneyimlerinin yardımcı olacağı ve sınırsız yaşam boyu öğrenimin, mesleki eğitim ile öğrenme çıktısı olarak belirleneceği fikri üzerine inşa edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 18 Haziran Avrupa Parlamentosu Kongresi nde, ECVET ( Avrupa da mesleki eğitim ve yetiştirme için kredi sistemi ) adıyla uyarlanmıştır. Bu öneri, REPC dökümanının da aşağıda belirtilen özelliklerini ortaya koymuştur. REPC projesinin amacı, Mesleki eğitim ve yetiştirme için Avrupa kredi sisteminin, beceri kazanmak isteyen bireylerin öğrenme çıktılarının edinilmesi, transferi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, REPC 6 öneriye, ECVET e de bağlı kalarak, aşağıdaki gibi tercüman olmuştur: 2012 yılına kadar, ulusal mevzuatlar ve uygulamalar çerçevesinde gerekli koşulların sağlanması ve ölçüm araçlarının uyarlanması ile elemanlara nitelik kazandırmak hedeflenmektedir. Uygun olan durumlarda, bireyden bu nitelikleri resmi ve gayri resmi olarak da uygulamaları beklenmektedir. M-ECVET-S projesi, bu bilgiler ışığında, resmi ve gayri resmi ortamlarda bireyin öğrenme çıktılarını değerlendirmeyi hedef almaktadır. Bu proje, Leonardo da Vinci pilot projesi, ESOCERT, ESO-CSA ve ESO CRS projelerinin başarılı örnekleri üzerine inşa edilmiştir. ESO-CERT projesi, resmi ve gayri resmi öğrenimlerin değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracına ihtiyaç duyulduğu için, değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır. Yaşamboyu, resmi ve gayri resmi öğrenmeyi ; taşıyan, tanımlayan ve birikim haline gelmesini sağlayan modüler şema olarak, sadece ECVET projesi sunulmaktadır. M-ECVET-S projesinin kapsamı daha özel iken, Avrupa standartlarına, projenin mesleki eğitim ile ilgili olan etki alanı çok daha geniştir. Modüler ECVET sisteminin, esnekliğinin ve işlevselliğinin test edilmesi ve değerlendirilmesi öncelikli amaç olmalıdır. Çünkü, bu projenin, REPC projesinden beklentiler üzerinde etkisi vardır. Yani, projenin amacı özeldir, fakat etkisi muazzamdır. Bu belge, ECVET projesi, kredi sisteminin uygulanması ve mesleki eğitimin modüleri ile eğitim sistemi ile ilgili, destekliyici bilgi, kanıt ve tartışmayı içermektedir. 2

4 I. Bölüm: ECVET Kredilerinin Dağıtımı (M-ECVET-S Projesi İçin 1. ve 4. Ürün) Profesyonel kurumlar tarafından geliştirilen, ESO-CERT Avrupa Birliği Projesinin değerlendirme metodunun incelenmesi temel alınarak, ECVET projesinin faydalarının ve nasıl geliştirileceğinin anlatılacağı bu bölüm iki temel hedeften oluşmaktadır. İlk olarak kredi puanlarının kullanılarak,mesleki eğitimin modüler eğitim birimlerinin de kullanıldığı bir değerlendirme tekniğinin geliştirilmesi ve ikinci olarak bu modüler eğitim birimlerinin dağıtılacağı bir yöntemin geliştirilmesi. Bu iki amaç doğrultusunda,avrupa Birliği ESO-CERT projesi geliştirilmiş ve ECVET projesi için Avrupa da ve uluslararası platformda geliştirilmeye devam edecektir. Bu sonuçlar M-ECVET-S Leonardo da Vinci projesi için gerekli bölümlerdenken, bağımsız bir şekilde de proje ECVET projesinin gelişimi ve uygulanması için anahtar noktalardandır. 1. M-ECVET-S Sistemi Yöntemi ve İşlemleri Aşağıda sunulan tanımlar ve vizyonlar, ECVET Kredisini kazanmış, başarılı adaylar içinden seçilmiştir. Bu doğrultudaki yöntemler şu şekildedir: Varsayımlar ve temel prensipler: 1. Öğrenme çeşitli kaynaklar ve sistemler aracılığı ile gerçekleştirilir. 2. Mesleki eğitim kapsamında, öğrenme, kişiyi mesleğini daha iyi yapacak hale getirir. 3. Öğrenmenin, resmi ya da gayri resmi yollarla meydana gelmiş olması farketmez. 3

5 4. ECVET Kredisi, her hangi bir kaynaktan olan öğrenmenin sonuçlarını ve çıktılarını tanır. 5. ECVET kredi ödüllleri, kişinin ne öğrendiği ile ilgilenir, nasıl öğrendiği ile değil. 6. ECVET kredileri, tüm öğrencilere öğrenim için yeni imkanlar sunar. 7. ECVET Kredileri, şeffaf, esnek ve Avrupa Ülkelerine ve daha da ötesine taşınabilirdir. 8. M-ECVET-S projesinin başarısı için, basitlik ve işlevsellik en önemli özelliklerdendir. Uygulamaya yönelik bilgiler: 1- Leonardo da Vinci pilot projesi olan, ESO-CRS de kullanılan CEMES online testini geçmiş olan her katılımcı ECVET Kredisini alır. 2- ECVET ölçütlerine uyan projelere ECVET Kredisi ödenir. 3- ECVET ölçütleri, mesleki eğitimin,programın katmanları arasında yer alan özel alanları ile ilgili olarak geliştirilir; örneğin; Muhasebe programı içinde, muhasebe defteri tutma ölçütleri gibi. 4- Her ECVET ölçütü, ECVET Kredisi ile değerlendirilebilecek,öğrenmenin en küçük birimini içerir. 5- Her ECVET ölçütünün, 6 ECVET Kredisi ile eşdeğer krediye sahiptir. 6- ECVET kredileri tek başına puanlanmaz, fakat EQF seviyesi için dağıtılır. 7- Her ECVET ölçütünün özel ve tek bir ismi vardır. 8-6 ECVET Kredisi şeklinde değerlendirilen,her bir testi geçen katılımcılar ya bağımsız kişiler olarak değerlendirilir ya da aynı mesleki alanda başka ECVET kredileri ile mesleki niteliklere göre değerlendirilir. 4

6 9- Bir ölçüt içinde, bilgi, beceri ve yetenekler açısından bir ayrım yapılmamaktadır. Sadece önemine göre eşit değer verilmemiş, aynı zamanda her bir maddenin,öğrenme çıktısını nasıl etkileyeceğine de bakılmış, böylece bir geçme notu belirlenmiştir. Üç çeşit öğrenme türü de eşit derecede önemlidir. 10- ECVET projesi içinde, mesleki yeterlilik olarak edinilmesi beklenen tüm ölçütler, yeterlilikler edinilmeden önce, testten geçmiş olmalıdır. ECVET Ölçütleri, Öğrenme Çıktıları, Kıyaslama ve Öngörülen Öğrenme Süresi: 1- ECVET kredisinin ödül esasları, öğrenme çıktılarının başarısını göstermektedir. 2- Öğrenme çıktıları, öğrencinin ne öğrendiğinin, ne anladığının, öğrenme sürecini nasıl tamamladığının belirlenmesidir. Bu maddeler, bilgi, beceri ve yetenek şeklinde tanımlanmaktadır. şeklinde belirtilmiştir. 3- Her ECVET ölçütü, 2. maddede tanımlanan öğrenme çıktıları üzerinden geliştirilmektedir. 4- ECVET öğrenme çıktıları, resmi öğrenmenin çok fazla yapılandırılmış olması sebebiyle, resmi öğrenmeye eşdeğer ve kıyaslanacak şekilde tanımlanmışlardır., 5- Resmi ve gayri resmi yeterliliklerin eşdeğerliğini garanti edebilmek için, projenin öngörülen öğrenme süresi olmalıdır. Bu süre, aynı zamanda, çok geniş kapsamda, resmi öğrenme programını da ölçmek için kullanılan bir araçtır. 6- Öngörülen süre, belirlenmiş öğrenme çıktılarının edinilmesi için,öğrencilerin göstereceği çabanın değerlendirilmesini sağlar. Bu yüzden öngörülen süre ; resmi öğrenme veya eğitim esnasında, belirlenmiş öğrenme çıktılarının edilmesi için tahmin edilen ortalama süre olarak tanımlanmıştır. 5

7 7- Öngörülen süre, ortalama bir süre olmalıdır. Fakat, sadece, kişilerle birebir iletişim halinde olunan resmi saatler olarak değil; aynı zamanda araştırma, ön hazırlık, resmi değerlendirmeleri de içine alan görev ve revizyonlardan oluşmalıdır. Böylece, öğrenme sürecinin içinde yer alan faktörler de harmanlanarak ölçülebilir. 8- ECVET projesi içinde önemle anlaşılması gereken nokta şudur: öngörülen süre ve geliştirilecek öğrenme çıktı sayısı ECVET kredisi için gereken esaslardan iken, bunlar öngörülen,tahmin edilen değerlerdir; asıl olan değil. 9- Bir ECVET kredi puanı, 20 saatlik öngörülen öğrenme süresine eşdeğer tutulmaktadır. 10- ECVET düzeyi, diğer resmi öğrenme tarzlarının değerleri ile karşılaştırılarak değerlendirilir. 11- ECVET kredisi ( % 6 ECVET ölçütü ), çok zorlu değerlendirmelerden sonra, kazananların öğrenme çıktıları ölçütlerini temel alarak değerlendirilecektir. 12- ECVET ölçütleri, öğrenme çıktıları içinde tanımlanmakta ve o anda bireyin ne bildiğini değerlendirmektedir. ECVET öğrenme çıktıları, bireysel ECVET ölçütleri içinde enstantane olarak, değerlendirildikleri andaki öğrenme becerilerini göstermektedir. 13- Tüm öğrenme çıktıları içinde, herhangi bir ECVET ölçütü- bilgi, beceri ve yetenekler - bir bütün olarak algılanmaktadır. 14- Tüm ECVET ölçütleri içinde, geçmek için, tüm öğrenme çıktılarından ( bilgi, beceri ve yetenek), soruların % 50 sinin doğru cevaplanması gerekmektedir. ECVET kredisi almak için, her ölçütü geçmek gereklidir. Her ölçütü geçenler ise 6 ECVET kredisi alacaklardır. Bu geçme ya da geçmeme değerlendirmesi değildir; 6 krediyi alma ya da hiç kredi almamadır. 6

8 Öğrenme Çeşitleri: Gayri Resmi Öğrenme Yaygın Eğitim Yoluyla Öğrenme Örgün Öğrenme Bu öğrenme türünde planlanmamış pek çok deneyim yer alır. Bu deneyimler iş yaşamında ya da iş yaşamı dışında da olabilir. Gayri resmi öğrenme eğer deneyim kelimesine karşılık gelmiyorsa, çoğu zaman tanımlanmaz. Şu anda, bu tür bir öğrenme şekline verilen bir değer ya da tanım bulunmamaktadır. Gayri resmi öğrenme özel zamanlı ya da süreli değildir. Öğrenme, kişiye bağlı olarak herhangi bir zamanda,uygun şartlar altında gerçekleşebilir. Bu öğrenme türü, geçici olarak planlanmış ve hazırlanmış deneyimler ya da eğitimler aracılığıyla ; iş hayatında ya da iş hayatı dışında gerçekleştirilen öğrenmelerdir. Yaygın eğitim yoluyla öğrenme genellikle, hizmet içi eğitim için veya özel bir mesleği yapmak için, tanımlanır ve değerlendirilir. Bu türk öğrenmede meslek ile ilgili parasal durum da söz konusudur Yaygın eğitim yoluyla öğrenme, eğitmenlerin zaman sınırı olmasına rağmen, özel zamanlı değildir Bu tür öğrenme, herhangi bir eğitim kurumu ya da yeterli bir eğitimci tarafından verilir. Çoğunlukla eğitimin bir niteliği ve ismi vardır. Aynı zamanda, tam gün ya da yarım gün uygulamasına tabidir Her ne kadar, her bir eğitimin tüm ülkelerde kapsamlı kabul ve geçerliliği olmasa da, resmi öğrenmenin yapılmış tanımı ve değeri vardır. Resmi öğrenme zamana özeldir. Örneğin, resmi öğrenme programında, öğrenme zamanı dağıtılarak belirlenmiştir. Gayri resmi öğrenme için verilecek örnekler şunlardır: İş Başında Öğrenme Yaparak Öğrenme Gözlemleyerek Öğrenme Takım içinde öğrenme İnceleyerek Öğrenme Talimatla Öğrenme Yansıtarak Öğrenme Hatalardan Öğrenme Yaygın eğitim yoluyla öğrenme için kaynaklar şöyle örneklendirilebilir: İşe Özel Eğitimle Öğrenme Spesifik Görev odaklı öğrenme Şirket İçi Eğitim Genel Yetenek Eğitimi Alana Özel Eğitim Mesleki Eğitim Resmi öğrenme için verilebilecek örnek kaynaklar şöyledir: Okullar Yüksekokullar Üniversiteler İşletme Okulları Eğitim Merkezleri/Şirketler M-ECVET-S Projesi, öğrenme kaynakları açısından bir farklılaşmaya gitmemektedir. Fakat, tüm öğrenme çeşitleri için, karşılaştırmalı, farklı yöntem ve mekanizmalar içermektedir. Resmi öğrenme, diğer öğrenme türleri ile kıyaslama yapabilmek açısından, çok daha yapılandırılmış bir ortam sağlamaktadır. 7

9 2. Metodolojinin Uygulanmasına Somut bir Örnek M-ECVET-S projesinin ortağı olan IBS, bu projeyi test etmek ve değerlendirmek için somut olarak geliştirildi. Bu örnek, resmi öğrenme ve eğitim içinde sayılabilecek nitelikleri kazanmak için gerekli olan parçalardandır. Gelişimin ölçütlerinden seçerken, IBS Programında, işe yarayabilecek yapılandırılmış ölçütlerden, zor olanların bir ya da iki tanesi tanıtılmıştır. Daha sonra, 10 tane modül geliştirilmiştir. Bu 10 modül, bütünü temsil etmemekle birlikte, sadece örnektir. Bu 10 modül, 60 ECVET Kredisine, 1200 saat öngörülen süreye, 1 yıllık resmi çalışma programına eşdeğerdir. 10 modül şu şekilde belirtilmiştir: Modül 1: Windows, Word, Excel- Temel seviyede ( İş hesaplama ölçütü) Modül 2: MS Word, Excel ileri seviyede ( ileri seviyede iş hesaplama ölçütü) Modül 3: Başlangıç seviyesindekiler için Genel İngilizce- Seviye A1 ( yabancı dil öğreniminde ilk adımlar ölçütü ) Modül 4: Temel İş İngilizcesi - Seviye A2 ( Yabancı iş diline başlangıç ölçütü) Modül 5: Temel İş İngilizcesi - Seviye B2 ( İleri seviyede yabancı iş dili ölçütü) Modül 6: Ekonomi & İş Çalışmaları, Genel Yasal Gereksinimler- Temel Seviyede ( Ekonomi, İşletme ve Hukuk a giriş Modülü) Modül 7: Defter Tutma / Finansal Hesaplama- Temel seviyede ( İlk adımlar ölçütü) Modül 8: Defter Tutma - İleri Seviyede ( İleri seviyede defter tutma ölçütü) Modül 9: Maaş Muhasebesi - temel seviyede ( Başlangıç seviyesinde) Modül 10: Maaş Muhasebesi Tüm Şirket Ödemeleri ( ileri seviye ölçütü) Bu belirlenmiş ölçütleri geliştirmek için, bu ölçütlerin bir diğerinin ön koşulu olduğu varsayılmıştır. Yani, öğrenci, bir ölçütü yerine getirmeden diğer adıma geçememektedir. Bu yüzden bu ölçütler birbirini izleyen ölçütlerdir. Özellikle, şunlar uygulanmalıdır: 8

10 Modül 1 ( Temel Seviye) Modül 2 nin ( aynı alan, ileri seviye) ön koşulu olmalıdır. Modül 3 Ölçüt 4 için ön koşul olmalıdır. Bu da zaten Modül 5 için ön koşuldur. Modül 6 ticaret için temel koşuldur. Modül 7 ( ilk adım seviyesi) Modül 8 için ön koşuldur ( aynı alan, ileri seviye). Modül 9 ( ilk adım seviyesi) Modül 10 için ön koşuldur ( aynı alan, ileri seviye). 10 Modülün her biri için, detaylı tanımlama yapılmış ve şunlara ulaşılmıştır: Modül başlığı Bilgi, beceri ve yetenekten bağımsız öğrenme çıktılarının detaylandırılmış hali Öngörülen süre ( = 120 saat tüm projeler için ) ECVET puanı ( =6, tüm projeler için) Her 10 modül bağımsız birer başlık olarak değerlendirilmiştir. Böylece birbirinden bağımsız mesleki yeterliliklerin de kaynaştırılmasına olanak sağlanmaktadır. Yukarıdaki modülleri göz önüne alarak bir örnek hazırladık: Modül 7 ve 8 ( defter tutma), muhasebe dersi için önemli olan ölçütlerdendir ve mutlaka ikisi de kullanılmalıdır. Modül 7, İşletme yeterliliği için gerekli ve yeterlidir. İşletme programı için, defter tutma beceri ve bilgisinin ileri seviyede olması gerekli değildir. Benzer olarak, defter tutmaya ek olarak, Modül 1 ve 2, İnsan Kaynakları Yönetimi için gerekli ve önemli yeterlikler olarak sayılabilir. Bu, eğitim modülleri içinde bağımsız maddelerin, nasıl öğrenme içinde birbirini kapsadığını göstermektedir. İşte bu ECVET projesinin temel kavramı ve prensibidir. Görüldüğü gibi, bazı modüller diğerleri için ileri seviye olduğu için ön koşul olmaktadır. Bu durumda, eğer öğrenci, daha üst seviyede olduğuna inanıyorsa, test edilerek, üst seviyedeki kura geçebilir. Böyle örneklerde, başarılı adaylar, sadece alt seviyedeki 6 ECVET Kredisini almakla kalmaz, aynı zamanda üst seviye için de 6 ECVET kredisi kazanırlar. 9

11 3. CEMES Metotunu Kullanarak ECVET Modüllerinin Online Değerlendirilmesi Leornardo da Vinci Projesi ESO- CSA nın içinde, üç basamaklı değerlendirme metotu geliştirilmiş ve Helsinki de 2006 yılında ödül almıştır. ESO- CSA projesi, bu yüzden, mesleki eğitim alanında öğrencilerin öğrenme çıktılarına farklı ve çeşitli şekillerde katkıda bulunmuştur. ESO-CSA değerlendirme metotu, bilgi, beceri ve yeteneği üç basamakta değerlendirmektedir. Bu yüzden, ECVET projesinin de öğrenme çıktılarını değerlendirmede kullanılmak için uygundur. ESO-CRS projesinde CEMES ölçeği, online olarak başarıyı ölçmek için geliştirilmiştir. ESO- CSA projesindeki 3 adım değerlendirmesini temel alarak uygulanmaktadır. CEMES in yapısı: 1. Yeterlilikte en yüksek seviye 2. Yeterlilik alanları yine yeterlilik alanlarına ayrılmış 3. Yeterlilik alanları ilgili becerilere ayrılmış 4. Beceriler teknik terimlerle ifade edilmiş ( bilgi) 5. Teknik bilgiler yeterlikle ilgili sorularla ilişkilendirilmiş (çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular). CEMES in yapısı, kullanıcıya, bir test oluşturmanın nasıl olacağı ile ilgili fikir verebilir. Ayrıca, kullanıcı CEMES in sonuçlarına göre, tam ve kesin bir değerlendirme yapabilir. ESO-CERT projesinde, resmi olmayan öğrenme ve gayri resmi öğrenmenin kredi puanlarının tanımlanması için, metot geliştirilmiştir. M-ECVET-S Projesi, ESO-CRS ve ESO-CERT projelerinden transfer edilmiştir. CEMES ölçeği, M-ECVET-S projesinin test aşamasında uygulanmıştır. Bu ölçek IBS tarafından, ölçütler programı içinde muhasebe alanında, şu şekilde geliştirilmiştir: 10 tane belirlenmiş modül değerlendirilerek, online değerlendirme ölçeği,öğrenme çıktılarını test etmeyi temel almıştır. 10

12 Bu öğrenme çıktıları, başlangıç noktasıdır ve referans noktası da değerlendirme sürecidir. Belirlenen modüller dahilinde, bu öğrenme çıktıları, bilgi, beceri ve yeteneği kapsar. Tüm öğrenme çıktılarını değerlendirebilmek için, kapsamlı bir soru kaynağı geliştirilmiştir. Sorular, bu ölçütler konusunda çalışan uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Öğrenme çıktılarını değerlendirmek çok disiplinli bir iştir. Kazananların öğrenme çıktılarını değerlendirmek için, bir soruya verilecek tek cevap yeterli değildir. Mutlaka, çifte kontrol yapılmalıdır. Bu yüzden, bilgi birbirinden bağımsız pek çok şekilde test edilmelidir. Her 10 modül için, % 50 sinin sağlanması, geçme notu için yeterlidir. Yani, bilgi, beceri ve yetenek alanlarında her bir öğrenme şekli için %50 başarı gereklidir. CEMES sistemi ve onun M-ECVET-S projesinde uygulanması için gereken şart: işlevselliktir. İşlevsellik olmadan, Avrupa da çok geniş bir alana hitap eden M-ECVET-S projesinin uygulanması güvenilir ve net olmayacaktır. 4. M-ECVET-S Projesi Nasıl Uygulanır ECVET Kredisi resmi, resmi olmayan ve Yaygın öğrenme araçları ile kazanılmaktadır. M-ECVET-S projesi, daha önce anlatıldığı gibi, ECVET projesinin değerlendirilmesinden doğan, daha özel öğrenme çıktıları olan bir projedir. Bu proje CEMES sistemini değerlendirme için kullanmaktadır. M-ECVET-S sisteminde, resmi ve gayri resmi öğrenme çıktıları, çok disiplinli olarak CEMES online sistemi ile değerlendirilmektedir. Bu test işlemi, o anda, kazanan kişinin ne bildiğini ölçmeye yönelik enstanteneler ortaya çıkarmaktadır. ECVET projesi, öğrenme çıktıları açısından enstanteneler içermez, fakat test süresi içerir. Yine de, öğrenme çıktısı açısından başarılı olamamış öğrenciler için bu işlemin gerçekleşmesi, onlara tekrar başlamak, bilgileri toparlamak için de şans vercektir. Bu da, daha iyiye gitme konusunda canlandırıcı bir etki yaratacaktır. 11

13 Resmi, Gayri Resmi ve Yaygın Öğrenme için ECVET Kredisi Kazanımı Testi Alma ve Testten Geçme: Kişinin öğrenme çıktısını nasıl kazandığına bakılmaksızın, ECVET ölçütleri içinde CEMES online testinde yeterli başarı gösteren kişiler testten geçmiş ve 6 ECVET kredisini almış olurlar. Bu 6 ECVET kredisi, bireysel olarak, kişinin eğitim başarısı içinde kullanılabilir ya da diğer aynı ya da benzer mesleki ECVET ölçütlerine eklenerek, ECVET yeterlilikleri adı ile bir yapı oluşturabilir. ECVET Kredi Testini Geçen Tüm Öğrenciler: ECVET CEMES testinden, başarılı olan tüm öğrencilerin, CV ile birlikte başvurduklarında, ister bireysel olarak değerlendirilme isterlerse de ECVET yeterlilik adıyla anılan projede bir takıma dahil olma hakları vardır. 12

14 CEMES Testinden Başarısız Olan Öğrenciler: CEMES testinden,herhangi bir modülde, başarısız olan öğrenciler, ECVET kredisi alamazlar. Onun yerine, verilen modülde ( bilgi, beceri ve yetenek), tekrar başlama, eğitim alma için zaman verilir. Eğer verilen süre zarfında, kişi yeterli bilgi ve beceriye geldiğine inanıyorsa, testi tekrar alabilir. M-ECVET-S Metodolojisi ve Süreci ile alakalı birleştirilmiş grafik bir sonraki sayfada gösterilmiştir. 13

15 14

16 II. Bölüm: Öğrenme Çıktılarının Tanımlanması (M-ECVET-S Projesinde 3. Ürün) Öğrenme çıktılarının tanımlanması, Avrupa Kredi sisteminin geliştirilmesi açısından önemli bir adımdır. Avrupa Birliği Parlemantosunda da belirtilen maddeler ışığı altında, ESO-CERT ve M-ECVET-S projesinde tanımlanan öğrenme çıktıları, daha genel bir hale getirilmiş ve tanımlanmıştır. Bu tanımlar bir yöntem dahilinde aşağıda sunulmuştur: 1. Öğrenme Çıktılarını tanımlama Metodolojisi Çok yoğun araştırmalar sonucunda, 2009 yılında Avrupa Meslek Okulları Kredi Sistemi kurulmuş ve Avrupa Parlamentosunda sunulmuştur. M. Keene yaptığı Mutlu bir güvenin sağlanması: EQF altıncı seviyenin mühendislik sektörü için değerlendirilmesi isimli projesinden sonra yazılan DCU da öğrenme çıktıları ölçütlerinin belirlenmesi için rehber isimli makalede öğrenme çıktılarının nasıl değerlendirileceğini belirtmiştir. Öğrenme çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanır: 1.) Öğrenme çıktısı, ortalama bir mezuniyet için gerekli olan niteliklerin edinilmesidir. 2.) Var olan müfredat ve diğer ilgili dökümanlar öğrenme çıktışarını tanımlamak için gereklidir. 3.) Öğrenme çıktıları yeterliliklerin içerik tanımlamasını yansıtmaz ama tam olarak çıktı odaklıdır. 4.) Öğrenme çıktıları sonuç şeklinde formüle edilir. Öğrenme çıktıları sınav günü örenciden beklenen şeylere atıfta bulunur. 5.) Öğrenme yolu öğrenme çıktılarını tanımlamada geçerli değildir. 15

17 6.) İdeal öğrenme çıktısı sayısı öğrenme programlarının karmaşıklığına bağlıdır. 7.) Öğrenme çıktıları zamana ve kaynaklara göre realistic olmalı 8.) Öğrenme çıktıları dışarıdan doğrulanabilir olmalıdır. Yukarıda bahsedilen kurallar sadece öğrenme çıktılarını karakterize etmek için değil aynı zamanda bu öğrenme çıktılarının formüle edilmesi için de geçerlidir. Ayrıca tutarlı bir formülasyon oluşturmak için tavsiyelerde içerir. 1. Fiileri aktif halde kullanın 2. Belirlenmiş bir sınav senaryosunda, öğrenilmiş bilişsel, psikomotor ve etkili becerilerini gösteren fiilleri kullanın ve tanımlayın 3. Kısa ve öz cümleler kurun. 4. Öğrenme çıktıları çok karmaşık ve özel olarak tanımlamayın. 5. Belirsiz söz ve öbeklerden kaçının. 6. Bir tane öğrenme çıktısını tanımlamak için, çok fazla aktif fiil kullanmayın, fakat birbirinin yerine geçebilen, ayrı fiiller kullanabilirsiniz. 7. Bir tanımlama içinde aynı fiili birkaç kez kullanmayın. 8. Çok fazla ve çok az öğrenme çıktısı tanımlamayın. 9. Öğrenmenin gelişimini tanımlamayın. Bunları ölçmek çok zordur ve farklı sayılarda farklı ölçümlere gerek olabilir. Tavsiyeleri gösteren örnek niteliğinde bir formülasyon 3 numaralı başlık altında 2. Bölümde gösterilmiştir. Tüm bu genel önerilere ek olarak, öğrenme çıktılarının formüle edilmesinde daha temel tartışmalar yer almaktadır. Şu anda, üç temel formül yöntemi bulunmaktadır: 1) e bilme ( can- form) Örnek: Firmanın defter kayıtlarını tutabilir. 2) e bilme ( able to- form) Örnek: Firmanın defter kayıtlarını tutmada yeteli beceriye sahiptir. 3) Yardımcı fiil olmadan geniş zaman kullanımı Örnek: Firmanın defter kayıtlarını tutar. 16

18 Yardımcı fiiller ile kurulan cümleler, birbirine benzerdir. Çünkü, o konu ile ilgili beceri ve yeteneği belirtirler. Değerlendiren kişiler, sınav sırasında yaptığını, geniş zaman kipini kullanarak değerlendirirler. Yapabilirlik ile ilgilenmezler. Değerlendiren kişiler, geniş zaman kipiyle kurulan cümlelerin, öğrenme çıktısını değerlendirirken daha verimli ve etkili olduğunu düşünürler. Bu sınavı kazanan kişiler sadece sınav sırasında belli bir bilgiyi öğreniyorlar demek değildir. Fakat, o beceriye ve bilgiye sahip kişinin, bunu sınavda göstermes gereklidir. Aksi takdirde değerlendirme geçerli ve güvenilir olmayacaktır. Fakat, geniş zamanın olumsuz hali, sonucu tanımlamak için uygun değildir. Yapamaz yerine, henüz bu yeterliliğe sahip değildir gibi cümleler kurulabilir. 2. M-ECVET-S Projesinde Öğrenme Çıktıları Tanımlarının Kullanılması Avrupa Birliği önerileri ışığı altında, M-ECVET-S projesi 10 tane ölçüt belirlemiş ve bu ölçütleri sonuca odaklı olarak değerlendirmiştir. Öğrenme çıktılarını tanımlarken Almanca veya İngilizce- sadece geniş zaman kullanılmalıdır. Bunun sebebi şu örnekte görülebilir: Aktif fiilin geniş zamanda kullanımı ve sonucu tanımlaması Geçerli durum bu yöntem ile tanımlama projede yer almıştı. - Yardımcı fiil ile yapılan tanımlamalar, olasılık ve şüphe bildirir. bu çeşit bir tanımlama da projede yer almamıştı Bu tanımlar, İsveç, İtalya ve Türkiye gibi ortak ülkelerde de çevrilmiştir. Fakat, çeviride ne gibi ülkelere has durumlar olacağı bilinmediğinden, bu konuda bir eleştiri ve değerlendirme yapmak mümkün değildir. Öğrenme çıktılarını tanımlarken çoğunlukla şu sistemi kullanırız: Pojede biz aşağıdaki şablonu kullandık: 17

19 Modül numara Başlık Yeterliliğin genel adı EQF yeterlilik referanslarına gore yeterlilik... öğrenme çıktılarının tanımlanması... Bilgi Beceri Yetkinlik... Listelenmiş öğrenme çıktılarının tanımları... Listelenmiş öğrenme çıktılarının tanımları... Listelenmiş öğrenme çıktılarının tanımları İş Yükü Öğrenme çıktılarının değerlendirme metot ve kriterleri ECVET puanları Şablon aşağıdaki birleşenşleri içerir: 1.) Bir modül numarası ve bir başlık. 2.) Modül yeterlilik içeriğine yazılır. 3.) EQF seviyesi tahmin edilir (bu projenin içeriğinde bu şekilde bir çalışma geliştirilmemiştir). 4.) Daha sonar, öğrenme çıktıları bölünmez bir bütün olarak tanımlanır, tanımlar bilgi, beceri ve yetenek bölümleri içinde sınıflandırılır. 5.) Based Resmi öğrenme temel alınarak, öğrenme için öngörülen süre ( bir ders için ortlama 60 dakika) ve öğrenme metotu tanımlanır ( tanımlama için, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve öğrenme zamanı birbiri ile ilgili değildir). 18

20 6.) Bu proje çerçevesinde Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve tanımlanması tartışılır. 7.) ECVET Puanlarının dağıtılması EK 1 Türkçe olarak çıktı odaklı on modülün tanımını içerir 3. Öğrenme çıktılarının formüle edilmesi ve tanımlanmasına örnekler Paylaştığımız önerilerin ışığı altında, öğrenme çıktılarının değerlendirildiği bir örnek paylaşıyoruz. 1) Fiilleri aktif halleri ile kullanın Örnek: Kişi, defteri yıl sonu bilançosu yasal koşullara göre doldurur. Burada fiilin anlamından çok, geniş zamanda ve aktif olarak kullanılmış olması önemlidir. 2) Belirlenmiş bir sınav senaryosunda, öğrenilmiş bilişsel, psikomotor ve etkili becerilerini gösteren fiilleri kullanın ve tanımlayın Örnek: Kişi, özel ve büyük şirketlerin yıllık finansal durumunu çıkarır. Aktif fiil Aktif fiil öğrenme alanını tanımlar ve öğrenme çıktılarının kavramsal seviyesine atıfta bulunarak olası bir sınav senaryosu oluşturur. 3) Kısa ve öz cümleler kurun. Örnek: Kar ve zarar hesapları yönünden kişi durumu analiz eder ve ifade eder. Bu örnekte fiil aktiftir ve öğrenme çıktısı kısaca tanımlanır. 19

21 4) Öğrenme çıktıları çok karmaşık ve özel olarak tanımlamayın. Yetersiz Örnek: Eleman planlamasından sorumludur. Yetersiz Örnek: Şirketin ilerideki eğitimlerde kullanacağı örnekler ışığında,kişi eleman planmasını yapar. İyi Örnek: Kişi, şirketin gelecekte ihtiyacı olacak olan elemaların nitelik ve niceliğini belirler. İlk iki örnekte, konu açık olarak açıklanmış fakat tanım çok kapalı yapılmıştır. Bu yüzden iki örnek yeterli değildir. Üçüncü örnekte ise, konu hem açık hem de çok özele girmeden belirtilmiştir. 5) Belirsiz söz ve öbeklerden kaçının. Örnek: Maaş ödemeleri tanımlandı. Kişi bunları yazabildi. Bu örnekte vurgulanan kişi değildir. Fakat, yine de geniş zaman kullanılmamıştır. Ve bu bilgi, öğrenme çıktısını değerlendirmek için yeterli değildir. 6) Bir tane öğrenme çıktısını tanımlamak için, çok fazla aktif fiil kullanmayın, fakat birbirinin yerine geçebilen, ayrı fiiller kullanabilirsiniz. Yetersiz Örnek: Kişi, tüm başlıklaarı, ekler, düzenler, yeniler, dizayn eder. İyi Örnek: Kişi, şirketin ekonomik durumu ile ilgili belirlenmiş anahtar figürleri, bilançoda analiz eder ve yorumlar. İlk örnekteki gibi, fiileri ardı ardına kullanmayın. Bu örnekteki sonuçlar karışabilir. 20

22 4. CEMES Platformunda yeterlilik değerlendirmelerinin yeterlilik tanımlamalrı ile bağlantısı. CEMES platformu ( Avrupalı Uzmanlar İçin Başarı Değerlendirme Metotu) online tabanlı olup, yeterlikleri,nasıl kazanıldığından bağımsız olarak, değerlendirmek için kullanılan, çok dilli bir sistemdir. Bu sistemin yapısı Avrupa Birliği önerilerine uygundur. Bu bağlamda, bilgi, beceri ve yeteneği ölçmektedir. Önceki Leonardo Da Vinci projesinde, yeterlilik, bir skalada puanlanarak ölçülmüştü. Bu sistem, sadece bir eğitim sonrasında edinilen resmi bilgiyi değil, aynı zamanda diğer gayri resmi ve noformal bilgileri de ölçebilmektedir. Bu başarı yönetim sistemi şu şekilde yapılandırılmıştır: Başarı alanı ( düzey 1) ilgili başarı alanları ile karakterize edilir ( düzey 2). Bu başarı alanı gerekli beceriler ile tanımlanır ( düzey 3). Bu beceriler ise teknik terimler ile ifade edilir ( düzey 4). Bilginin ve teknik terimlerin ölçülmesi için, çoktan seçmeli s orular ve açık uçlu sorular sorulur ki bu sorular başarı ölçmeye yönelik testin temelini oluşturur. Mesleki eğitime ait öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde bu test çok derece güvenilir ve geçerlidir. Avrupa Birliği önerileri ışığı altında,öğrenme çıktılarını ayrı ayrı incelemektedir. CEMES platformu, bize, başarıyı yeterli bir şekilde ölçmek için fırsat sunmaktadır. Başarının ve değerlendirmenin sonuç odaklı olduğu, sınava ve o güne bağlı olduğu tezinden hareketle, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, öğrenme çıktılarından bağımsız bir olgu halini almaktadır. Bunlar, her türlü durumda tanımlanırlar. Bu yüzden, bu platform, öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve tanımlanması için ideal bir sistem olmaktadır. 21

23 Sonuçlar Avrupa Parlementosu ve Konseyinin 2008 ve 2009 Haziran ayından beri yaptığı tavsiyeler ve kredi puanlarının dağıtılması ve öğrenme çıktılarının tanımlanması ana konulardandır.uygulanan Modüler ileri öğrenme sistemi konusunda şu sorular gündeme gelmektedir: Modüler eğitim sistemi içerisinde ECVET credilerini dağıtabilmek için nasıl uygulanabilir bir metodoloji oluşturulabilir?. Sonuç odaklı öğrenme çıktısı tanımlama nedir ve seçilen on modül için nasıl bir örneklem tanımlama yaratabiliriz? M-ECVET-S projesi metodolojisi ile alakalı daha önceki çalışmalar EK 1 de dir. On öğrenme çıktısı tanımlaması Bu proje ve projenin sonuçları, Avrupa genelinde uygulanabilir düzeydedir. Mesleki eğitim ile ilgili yapılan bir organizasyonun, bu projede önerilen şekilde olması, bilginin edilmesi ve değerlendirilmesi için daha işlevsel olacaktır. İşlevselliği ve kolaylığı göz önünde bulundurulduğunda, bu projenin tüm Avrupa da uygulanmak için büyük bir şans olduğu da unutulmamalıdır. 22

24 Test Aşamasının Değerlendirilmesi Modüler system içerisinde öğrenme çıktılarını belirleme amacı ile ticaret alanında değişik partner ülkelerdeki konsorsiyumlarla karşılaştırılabilir testler yapıldı. Spesifik bulgulardan yola çıkılarak bu alan titizlikle seçildi. Alman ortak 84 soru hazırladı. Her ortak kendi ülkelerine uygun 50 soruyu belirledi ve ana dillerine çevirdi. Tek tip bir test oluşturabilmek için bu 50 soru 24 uygun soruya indirildi.testin değerlendirmesi bu 24 soru içerisinde yalnız 17 sorunun kullanılabilir olduğunu ortaya çıkardı. Bazen aynı sorulara tamamen farklı cevaplar verildi. Doğru cevapların yayılımı ulusal ortalamalarda %20 den bazen %80lere çıkmakta. Sonuç olarak, ECVETin başarılı başarılı bir uygulamasının belirli mesleki alanlarda ve belirli yetkinlikler için ne kadar zor olduğunu gösterdi. Proje sürecinde ve ürünlerin geliştirilmesinde öğrenme çıktılarının formüle edilmesinde ve kabulünde ulus ötesi zorluklar yaşandı. Beş ülke için tektip ürün odaklı beceri,yetkinlik ve bilgi tanımlaması yine zorluklar ortaya çıkardı. Ama, testlerin sonuçları gösterdiki değişik ülkelerdeki bilgi örtüşmeleri %20lere düşürdü. Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL) in varlığı VET in özellikle ortak teknoloji alanlarına uygulanabileceğini gösterdi. Mesleki Eğitim paydaşları ve stratejik partnerlerle yapılan görüşöelerbu sonuçları doğruladı. 23

25 Çalışma Paketi 5 in sonuçları (ürün no:5) Bu çalışma paketi CEMES Platformunun çevirisi idi ECVET içeriği içerisinde kullanım için yeterlilik değerlendirme platformu. Bu platform ESO.CRS projesinde faydalanılarak geliştirildi. Platformun çalışabilirliği ve uygunluğu test edilip amaç edilen sonuç başarıldı. CEMES platformu aracılığı ile yeterlilikler belirlendi, öğrrenme çıktıları zihinde canlandı ve görsel hale getirildi, yeterliliklerin tanımının kabul edilmesi ve başarılı değerlendirme sonrasında kredilerin dağıtılması başarıldı. Özette, platform ECVET bağlamında kullanılacak ama daha sonar geliştirilecek. Bu çalışma paketinin sonuçları aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 1.) CEMES Platformunun Adaptasyonu : - Menünün tüm dillere çevirisinin yapılması - Muhasebe kaydı Tutma Modülü içerisindeki soru düzenlemelerinin ve soru ilavelerinin yapılması - Spesifik Dillere gore programlar adapte edildi.( örneğin kesme işaretinin girdi alanında PHP programları için kullanımı) 2.) Kredi notlaeının CEMES Platformunu kullanarak vermek: - Basit Muhasebe Kaydı modül 7 örneğini kullanma: o CEMES PLatformuna ürün odaklı modül tanımlamaları girildi. o Çok dilli yeterlilik testi oluşturulup test uygulama yüzü için kullanıldı. 3.) web sayfası ECVET ve proje amaçları konularında çok dilli bir şekilde oluşturuldu. 4.) CEMES Platformunun Geliştirilmesi CEMES Platformunun Fonksiyonları ve kullanılabilirliliği İsveçten TİNTA Eğitim kurumu tarafında test edildi. - Yapılan testing sonuçlarına gore platformun fonksiyonları ve kullanılabilirliliği üzerine daha fazla çalışılması gerekli. - CCI Eğitim kurumundan BayBennöhr ve IBS GmbH işbirliği ile platform tekrar dizayn edip kullanılabilirliği ve işlevliliği test edilecek. - Bu süreç projenin bitiş tarihini aşacak ve proje bitiş tarihinden sonar devam edecek. 24

26 Aşağıdaki sayfalar ilk ara sonuç olarak eklenmiştir: 25

27 Daha Fazla Bilgi Tüm websiteleri Eylül 2011 de geçerlidir. Dublin City University: Writing Learning Outcomes. Keene, M. (2009): Guide to Writing Module Learning Outcomes at DCU. What are learning outcomes?. Kennedy, D.; Hyland, Á.; Ryan, N. (2006): Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide. M-ECVET-S: Project website. Official Journal of the European Union (2008): RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning: Official Journal of the European Union (2009): RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

28 The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET): UCE Birmingham: Guide to learning outcomes. mes% pdf ZOOM (2009): Building up mutual trust: Zooming in on EQF-level six with regard to the engineering sector. EK I: On Ürün odaklı unite tanımlaması (M-ECVET-S projesi Ürün 2)

29 1. Modül Windows, Word, Excel- Temel Bilgiler Yeterliliğin genel adı EQF yeterlilik referanslarına gore yeterlilik Bilgisayar uygulamaları a.) MS Windows Aday bilgi teknolojileriyle ilgili görevleri yönetmek ve organize etmek için Microsoft Windows u kullanır. Bilgi Beceriler Yetkinlik Aday temel terimleri tanımlayabilir ve MS Windows işletim sistemlerinin temel işlevlerini ve ayarlarını tarif edebilir. Aday Windows Explorer ın işlevini ve uygulamasını tarif edebilir. Aday çeşitli veri saklama ortamlarını, işlevlerini ve uygulamasını adlandırabilir. Aday veri güvenlik önlemlerini açıklayabilir. Aday çeşitli Windows eklenti programlarının listesini yapabilir ve işlevleri ile uygulamasını tarif edebilir. Aday temel çalışma tekniklerini uygular ve Yardım ve Destek işlevini kullanır. Aday kullanıcı arayüzünün görünümünü ve ayarlarını kişiselleştirir. Aday dosyaları ve verileri net bir şekilde yönetir ve Windows Arama İşlevini gerektiğinde kullanır. Aday verilerin çıktısını alır ve çıktı işlerinin denetimini yapar. Aday veri depolama ortamlarını veri güvenlik önlemlerine uygun bir şekilde kullanır. Aday Windows eklenti programlarını işlevlerine göre kullanır. Aday işyerindeki bilgi teknolojileriyle ilgili görevlerde MS Windows u yardım almadan kullanır. b.) MS Ofis Word Aday işle ilgili standart belgeleri oluşturmak ve düzenlemek için MS Ofis Word ü kullanır. Bilgi Beceriler Yetkinlik Aday Microsoft Office ortamının çeşitli bileşenlerini tarif edebilir. Aday belge oluşturmak ve düzenlemek için temel ve orta düzey işlevleri adlandırabilir. Aday metin girişi ve Aday bir Word belgesini açar, kaydeder ve belgenin çıktısını alır. Aday resmi konularda ulusal tavsiyelere göre bir belgeyi oluşturur ve düzenler. Aday, metni doğrudan formatlar ya da stil şablonları kullanır. Aday sayfa görünümünü denetler. Aday Microsoft Word kullanarak yeterli yazışmaları yapmak için sorumluluk alır.

30 c.) MS Ofis Excel formatlamaya yönelik olarak ulusal tavsiyeyi tarif edebilir. Aday pek çok kritere göre adres etiket birleştirmenin avantajlarını tarif edebilir. Aday gramer ve imla hataları için anlam kavram dizini (thesaurus) kullanarak belgeleri gözden geçirir. Aday madde imli veya numaralandırılmış listeler hazırlar, alt ve üst bilgiyi görüntüler, grafik ve çizelge ekler, linkler ekler ve tablo oluşturur. Aday, adres etiket birleştirme özelliğini kullanır. Aday, temel hesaplamaları yapmak ve çizelgeler kullanmak yoluyla verileri sunmak için MS Ofis Excel i kullanır. Bilgi Beceri Yetkinlik Aday, Kurdele yi tarif edebilir ve MS Ofis ortamının temel özelliklerini açıklayabilir. Aday, MS Ofis Excel in çeşitli uygulama örneklerini listeleyebilir. Aday, temel formülleri ve işlevleri, IF işlevlerini tanımlayabilir. Aday, iki çeşit arama arasındaki farkı ayırabilir. Aday, çeşitli çizelge türlerini tarif edebilir. İş Yükü 120 Öğrenme çıktılarının değerlendirme metot ve kriterleri ECVET puanları 6 Aday, çeşitli teknikler kullanarak çalışma sayfaları ve veri tabloları oluşturur, düzenler ve formatlar. Aday, çalışma sayfalarını gruplar ve çalışma sayfaları arasındaki verileri birleştirir. Aday, hesaplamalar yapar. Temel formüller oluşturur ve işlevlerle birlikte hesaplamalar yapar. Aday, arama fonksiyonlarını kullanarak veri analizleri yapar. Aday, çalışma sayfalarının içeriğinin çıktısını alır. Aday, çizelgeler kullanarak verileri sunar. Aday, farklı tasarım öğeleri kullanır. Aday, çalışma sayfalarının dosyalarını korur ve belgeye erişimi kısıtlar. Aday, MS Ofis Excel kullanarak bağımsız bir şekilde çalışma sayfaları ve veri tabloları oluşturur, temel hesaplamaları yapar ve verileri sunar.

31 2. Modül MS Word, Excel-İleri düzey Yeterliliğin genel adı EQF yeterlilik referanslarına gore yeterlilik Bilgisayar uygulamaları a.) MS Ofis Word Aday yüksek düzeyde profesyonel belgeler oluşturmak için MS Ofis Word ü kullanır. Bilgi Beceriler Yetkinlik Aday sayfa yönergesi ni ve belge şablonunu terimlerinin her ikisini de tanımlayabilir; şablonların kullanımıyla ilgili avantajları isimlendirebilir. Aday belge şablonu ya da sihirbazı kullanarak belgeler oluşturur. Aday belge şablonu oluşturur. Aday sayfa yönergeleri oluşturur, düzenler ve kullanır. Aday MS Ofis Word ü çeşitli formatlama ve tasarlama araçlarıyla kullanarak bağımsız bir şekilde profesyonel belgeler oluşturur. Aday, profesyonel bir görünüm oluşturmak ve işlem kolaylığı sağlamak için uzun metinler oluşturmak, metne doku vermek ve metni kontrol etmek için kullanılan çeşitli araçları isimlendirebilir. Aday, ana metnin kullanımıyla ilgili avantajları açıklayabilir. Aday paragraf ve metin akışını denetler ve bölümler arası boşluklar koyar, metnin istenilen bir bölümüne alt ve üst not ekler. Aday, Bul ve Değiştir işlevini kullanır. Aday tabloları, grafikleri, resimleri ve diğer çizimleri kişiselleştirebilir. Aday ana belgelerdeki verileri düzenler ve işle ilgili görevleri yönetir. Aday, programın uygulamasına yönelik olarak söz konusu diğer kişilere destek olur. b.) MS Ofis Excel Aday belgeye yorumlar yazar ve belgelerde çapraz referans kullanır. Aday, büyük veri tablolarını ve hesaplamaları düzenlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve profesyonel çizelgeler oluşturmak için MS Ofis Excel i kullanır. Bilgi Beceri Yetkinlik Aday büyük veri tablolarını yönetmek için özel teknikleri tarif edebilir. Aday, MS-Sorgu işlevini Aday, büyük veri tablolarını oluşturur, düzenler ve formatlar. Aday, MS Sorgu işlevini Aday, Ms-Ofis Excel kullanarak bağımsız bir şekilde geniş tablolar oluşturur ve

32 açıklayabilir. Aday, karmaşık hesaplamalar için kullanılan belli özel işlevleri adlandırabilir. Aday, veri analizi yapmak ve değerlendirmek için kullanılan çeşitli araçları tarif edebilir. kullanarak veri ithal eder. Aday, büyük veri tablolarındaki formülleri ve işlevleri kullanır ve denetler. Aday, büyük veri tablolarını yönetmek için mevcut eklenti bileşenlerini kullanır. hesaplamalar, analizler yapar. Aday, Ms Ofis Excel in uygulanması ile ilgili olarak diğer kişilere destek verir. Aday, bir çalışma sayfası üzerinde diğer kişilerle birlikte çalışmayla ilgili olarak görevlerin ele alınması ve denetlenmesini açıklayabilir. Aday Pivot tablolar, çizelgeler veçeşitli başka analiz araçları kullanarak veri analiz eder. Aday, profesyonel bir şekilde oluşturulmuş çizelgeler kullanarak hesaplamaların ve analizlerin sonuçlarını sunar. İş Yükü 120 Öğrenme çıktılarının değerlendirme metot ve kriterleri ECVET puanları 6 Aday, başkalarıyla birlikte çalışırken çalışma sayfasını paylaşır ve düzenler.

33 3. Modül Yeni Başlayan A1 grubu için Genel İngilizce Yeterliliğin genel adı Yabancı Dil EQF yeterlilik referanslarına gore yeterlilik Aday ekonomi tirajlarını açıklar ve uzmanları iş sürecinde temel ticari görevlerde destekler. Bilgi Beceriler Yetkinlik Katılımcılar basit kelimeler ve kalıplarla kendilerini ve etrafındaki somut kavramları tarif edebilmeleri. Katılımcılar basit de olsa temel Grammar yapılarını tarif edebilmeleri Kursa katılanlar dili basit bir şekilde kullanırlar, diğer kişilerden ise anlaşılır ve yavaş bir şekilde tekrarlama ya da başka yöntemler kullanarak öğreti ve yardım edilmesi sağlanır. Katılımcılar kendilerini ifade etmek için kolay ve bilinen ifadeler kullanılır. İhtiyaçlarını karşılayabilecek basit soru ve cevapları verebilme Kısa ve basit bir şekilde kartpostal yazabilma ve kişisel bilgilerini doldurabilme Bunun yanında broşürlerde kısa bilgileri okuyabilme Ezberlenmiş bazı kolay dilbilgisi kalıplarını kullanabilme Katılımcılar somut konularla ilgili ve yaşadığı çevrenin ihtiyaçları ile ilgili ezberlediği kalıpları kullanabilmesi Açıklama "Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi" ile ilgilidir. İş Yükü 120 Öğrenme çıktılarının değerlendirme metot ve kriterleri ECVET puanları 6

34 4. Modül Temel İş İngilizcesi Seviye A2 Yeterliliğin genel adı Yabancı Dil EQF yeterlilik referanslarına gore yeterlilik Aday İngilizce A2 seviyesinde iletişim kurar. Bilgi Beceriler Yetkinlik Aday terimleri, kısa kalıpları ve tümceleri temelleri en doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili olarak kendi kelimeleri ile tanımlayabilir Aday temel gramer kuralları ve kullanımlarını tanımlayabilir. Aday ve yüksek frekansta söylenen kısa, net, basit sözlü mesajları, duyuruları kelime ve sözleri anlar. Aday kısa ve basit metinleri ve kişisel mektuplar okur. Basit günlük metinlerdeki öngörülebilir, spesifik bilgileri bulur. Aday basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren günlük konular ve faaliyetlerde basit ve rutin bir şekilde iletişim kurar. Aday düşük bir düzeyde günlük kişisel ve mesleki temalardaki basit dil becerilerini ve bilgisini kullanır. Aday konuşma kendisi ilgili devam etmiyor olsa bile, kısa diyaloglar kurabilir. Aday temel kişisel ve mesleki temaları açıklamak için bir dizi basit kalıp ve cümleler kullanır. Basit, kısa notlar, mesajlar ve kişisel mektuplar yazar. Bazı basit dilbilgisi kurallarını kullanır. Açıklama "Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi" ile ilgilidir. İş Yükü 120 Öğrenme çıktılarının değerlendirme metot ve kriterleri ECVET puanları 6

35 5. Modül Mesleki İngilizce Temelleri B1 Seviye Yeterliliğin genel adı Yabancı Dil EQF yeterlilik referanslarına gore yeterlilik Aday B1 İngilizce seviyesinde iletişim kurar. Bilgi Beceriler Yetkinlik Aday profesyonel ve kişisiel hayat konularıyla alakalı kapsamlı olarak kelimeleri tanımlayabilir. Aday ileri düzeydeki dilbilgisi kurallarını ve yapılarını tanımlayabilir. Aday net, belli konuşma ve tanıdık konuların temellerini anlamakla beraber birçok radyo ve televizyonda ki net ve yavaş konuşmaları anlar. Aday sık kullanılan ve işle ilgili olan kişisel mektuplarda sık sık kullanılan metinleri okur ve yazar. Aday en çok seyahat edilen durumlardaki konuşulan dille ilgilenir. Aday tanıdık olan kişisel ve profesyonel konular hakkındaki sohbetlere hazırlıksız girebilir. Aday tanıdık olan olaylarla ilgili olan kalıpları birleştirebilir. Aday kısaca opsiyon ve planlar için sebep ve açıklamalar verir. Bir kitabı ya da filmi hikayelendirir ve kendi davranışlarını anlatabilir. Aday temel dilbilgisi kurallarını kullanır. Aday profesyonel ve kişisel hayatla ilgili olan tanıdık konularda birinci seviyede bağımsız olarak dilin kullanılmasıyla iletişim kurar. Açıklama "Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi" ile ilgilidir. İş Yükü 120 Öğrenme çıktılarının değerlendirme metot ve kriterleri ECVET puanları 6

36 6. Modül Ekonomi&İşletme Çalışmaları, Genel Yasal Gereksinimler - Temeller Yeterliliğin genel adı EQF yeterlilik referanslarına gore yeterlilik Ekonomi ve İşletme Nitelikleri Aday ekonomi tirajlarını açıklar ve uzmanları iş sürecinde temel ticari görevlerde destekler. Bilgi Beceriler Yetkinlik Aday temel yasal ekonomi faaliyetlerinin gerekli terimlerini ve prensiplerini tanımlayabilir ve makroekonomideki tirajları ve bağlılıkları açıklayabilir. Aday kurumsal yönetimlerin büyük provizyon ve yönetimin isimlerini oluşturan kararları anlatabilir. Aday organizasyonların farklı formlarını birbirinden ayırt edebilir. Aday operasyonel ve organizasyonel yapıları açıklamakla beraber temel karar verme sistemini tanımlar. Aday işletmenin ana bileşeni olarak insan kaynakları olarak tanımlar. Aday işletmede ki temel satın alış sürecini, depolamayı, üretimi ve satışı tanımlayabilir. Aday ödeme ve sigorta sınıflarını ayırt etmekle beraber vergilerin majör türlerini ayırt eder. İş Yükü 120 Öğrenme çıktılarının değerlendirme metot ve kriterleri ECVET puanları 6 Aday kuruluş seviyesinde karar verme aşamasında yeterli olabilmek için haklarını ve yükümlülüklerini anlar Aday kurumsal tabloları, operasyonel yapıları, diyagramları okuyabilir ve yorumlayabilir. Aday temel satın alma sürecinde destek olur. Aday şirketlerin iş durumalarında KIPten bilgi alabilmek için hesaplar ve değerlendirir. Aday ekonomik ve ekolojik görüşe göre depodaki KPI leri hesaplar ve sonuçları değerlendirir Aday basit reklam fikirlerini ve pazarlama araçlarını satışların sağlanabilmesi için uygular Aday iş sürecini içeren, aynı zamanda temel ticari görevlerde ve ekonomik bilinci de olan ve yasal temel ekonomi faaliyetlerini de içeren konularda çalışırlar.

37 7. Modül Muhasebe/Mali Muhasebe-Temel Bilgiler Yeterliliğin genel adı Ekonomi ve iş yeterliliği EQF yeterlilik referanslarına gore yeterlilik Aday, ticari para transferlerinin kayıt ve muhasebesini tutar, ilgili yasa ve düzenlemelere uygun şekilde çıkarılacak kar-zarar tablolarının hazırlığına yardımcı olur. Bilgi Beceriler Yetkinlik Aday temel şartları belirleyebilir ve muhasebenin yasal gereksinimleriyle temel prensiplerini açıklayabilir. Aday, farklı muhasebe ve muhasebe kayıt sistemlerini, ayrıca farklı ana defterleri (defter-i kebir) birbirinden ayırt edebilir. Aday, envanter yapmanın yasal usullerini açıklayabilir. Aday, sabit mal varlıklarına dair temelleri tanımlayabilir. Aday, yasal zorunluluklara uygun biçimde düzenlenen belgeleri adlandırabilir. Aday, yasal vergileri adlandırabilir. Aday, kar-zarar tablolarının değerlendirilmesine dair temel konuları tanımlayabilir. Aday bir bilançoyu hazırlar, okuyup yorumlar. Özel yazılımları kullanmayı gerektiren işlemler de dahil olmak üzere aday, tek ve çift giriş muhasebe sistemlerini kullanır. Aday, güncel para transferlerinin, ana satın alma girişlerinin, satışların ve İnsan Kaynakları işlemlerinin kaydını tutar. Aday, alımlardan ve satışlardan doğan verginin kaydını tutar. Aday eldeki ya da stoktaki malların listesini yapmak için envanter çıkarır. Aday amortisman giderlerini ve bilançodaki net defter değerini hesaplar. Yasal düzenlemelere dayandırılmış kar-zarar tablosunun hazırlanmasına katkıda bulunur. Aday bağımsız olarak çalışabilir, özel yazılımların kullanımını gerektiren görevler de dahil olmak üzere karmaşık iç muhasebe görevlerini sorumlu bir biçimde yerine getirir. İş Yükü 120 Öğrenme çıktılarının değerlendirme metot ve kriterleri ECVET puanları 6

38 8. Modül Muhasebe-İleri Düzey Yeterliliğin genel adı Ekonomi ve iş yeterliliği EQF yeterlilik referanslarına gore yeterlilik Aday, özel ticari para transferlerinin kayıt ve muhasebesini tutar. Kurumun mali statüsünü gösteren gerçekçi bir rapor hazırlar. Bilgi Beceriler Yetkinlik Aday mali para transferlerine dair muhasebe hükümlerini tanımlayabilir. Yasal düzenlemelere uygun şekilde muhtelif kiralama anlaşmalarını düzenler. Yasal düzenlemelerin ve gerçekleşme esasına dayanan muhasebenin anlamını açıklayabilir. Ticari ve mali yasaya göre muhasebe kayıt prensiplerini tanımlayabilir. Mal varlığı ve borçların değerlendirme prensiplerini adlandırabilir. Özel ve sermaye şirketlerine ait kar-zarar tablolarının özelliklerini bilir. Mal varlığı ve sermaye yapısı, likidite, ve nakit akışı hakkındaki Önemli Performans Göstergeleri ni (KPI) tanımlayabilir. Aday, ticari kiralama konusunda olduğu gibi finans yaratma ve ödeme alanlarında yapılan ticari işlemlerin kaydını tutar. Gerçekleşme esasına göre gelir ve gider cetvellerini düzenler. Yasal yükümlülüklerle ilgili kayıtları tutar. Ticari ve mali yasanın standartlarına uygun biçimde mal varlığı ve borçların değerlerini biçer. Yasal düzenlemelere uygun karzarar tablolarına temel oluşturacak muhasebe belgeleri ve raporları hazırlar. Sonuçları değerlendirir. Bilançodan seçilen Önemli Performans Göstergeleri ni (KPI) hesaplar ve değerlendirir. Aday, iç muhasebenin birbirinden bağımsız işlemlerini uygular ve kontrol eder. Uygulanabilir yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurarak bilanço ve Önemli Performans Göstergeleri nin (KPI) değerlendirmesini yapar. İç muhasebe sorumluluğunu üstlenir. İş Yükü 120 Öğrenme çıktılarının değerlendirme metot ve kriterleri ECVET puanları 6

39 9. Modül Bordro Muhasebesi - Prensipler Yeterliliğin genel adı İktisadi ve işletme özellikleri EQF yeterlilik referanslarına gore yeterlilik Aday maaş ve ücretleri hesaplar ve devir eder, muhasebe dökümanlarını oluşturur ve arşivler, vergileri ve katkıları resmi dairelerde kaydeder. Bilgi Beceriler Yetkinlik Aday Bordro Muhasebesinin başlıca terim ve prensiplerini açıklayabilir. Brüt ve net ücret arasındaki farkı, vergi kanununa, sosyal güvenlik kanununa ve diğer münferit sonuç çıkarmalara gore açıklayabilir. Çalışanlar için, vergiden muaf kazanç hakkında yasal düzenlemeler üzerinde durabilir. Bordro Muhasebesi hakkında gerekli muhasebe dökümanlarını seçebilir. Raporlama ve kayıt altına alma prosedürlerinin yasal düzenlemelerini tanımlayabilir. Yarı zamanlı iş ya da kısmi emeklilik gibi özel bordro muamelatı hakkında izahat verebilir. Aday, çalışan ana verisini idare eder, başa çıkar. Maaş ve ücretleri yasal düzenlemelere göre hesaplar, devir eder ve bunlara özel yazılım programının kullanımını da bilir. Muhasebe dökümanlarını yasal düzenlemelere ve belgeleme yükümlülüklerine gore oluşturur ve arşivler. Sosyal güvenlik katkılarını, bireysel katkıları hesaplar, kayda alır ve zorunlu rapor ve açıklamaları transfer eder. Özel bilgisayar programı kullanımı dahil olmak üzere, aday, yasal düzenlemelere gore bordro muhasebesinin genel görevlerini bağımsız olarak yönetebilir. İş Yükü 120 Öğrenme çıktılarının değerlendirme metot ve kriterleri ECVET puanları 6

40 10. Modül Bordro Muhasebesi / Yapı Endüstrisi Ücretleri Yeterliliğin genel adı İktisadi ve işletme özellikleri EQF yeterlilik referanslarına gore yeterlilik Aday Bordro Muhasebesine hakimdir; yöneticisini ve çalışanları kendisinin uzmanlaştığı belirli konularda destekler. Bilgi Beceriler Yetkinlik Aday özel bordro muemalatını, vergi kanununu ve sosyal sigortalar kanununu gözönünde bulundurarak açıklayabilir. - mesela kısmi emeklilik, çırakların, öğrencilerin ve stajyerlerin istihdamı bunun yanı sıra emeklilik aylığı işlemleri gibi- Çalışma saati hesabı kullanımının yararlarını hem çalışan hem de işveren açısından açıklayabilir. Yapı Endüstrisi için maaşların ve ücretlerin prensip ve özel yasal düzenlemelerini seçebilir. Yapı Endüstrisi için standart çalışma zamanı şartlarını ve tatil hesaplarını yapabilir. Aday maaş ve ücretleri her türlü özel bordro muemalatını ya da yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurarak hesaplar ve devir eder ve ayrıca inşaat endüstrisi için özel bilgisayar programları kullanımına da hakimdir. Yapı Endüstrisinde karşılaşılacak Bordro Muhasebesi ile ilgili karmaşık soruları da çözümler. Muhasebe dökümanlarını oluşturmada ve bordro muhasebesinde, çalışma saatleri şartlarını göz önünde bulundurarak bilgileri değerlendirir. Aday bağımsız olarak bordro muhasebesi hakkındaki zor ve karmaşık soruları çözümleyebilir ve yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurarak yapı endüstrisi ile ilgili özel soruları cevaplandırabilir. Özel yazılımı da kullanıp uygulayabilir. Bordro Muhasebesini gözönünde bulundurarak, aday, idareciye ya da çalışanlara uzmanlaşmış konular hakkında tavsiyeler verebilir İş Yükü 120 Öğrenme çıktılarının değerlendirme metot ve kriterleri ECVET puanları 6

41 EK II: ECVET Nedir? ECVET, nitelik kazanmaya bağlı olarak, öğrenme çıktılarının uygun olduğunda transferini, tanımlanmasını ve edinilmesini sağlayan, teknik bir program çerçevesidir. ECVET araçları ve yöntemi; öğrenme çıktıları kapsamında istenilen nitelikleri tanımlamakta, transfer ve bilgi edinimini belirtmekte ve bu belgeler, ECVET kullanıcılarına rehber olarak sunmaktadır. Belirli nitelikleri kazanmak için,ulusal kanunlar çerçevesinde, hareketlilik esas alınarak, ECVET ile öğrenme çıktılarının transferi sağlanmaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki, ECVET projesi, katılımcılarından yeni bir buluş yapmayı ya da eski bilginin otomatik olarak aynısı olmasını beklememektedir. Projenin kural ve yasaları, ortak ülkeler ile belirlenmiş kanunlar çerçevesinde kabul edilmiştir ve buna göre uygulanmaktadır. Öneri (REPC) 18 Haziran 2009 tarihinde, 6 kanun maddesi şeklinde kabul edilmiştir: The 6 articles of the ECVET Recommendation for member States 1) ECVET Ek 1 ve Ek 2 de belirtildiği gibi, EQF seviyeleri,mesleki Teknik Eğitim nitelikleri göz önünde bulundurularak, uluslararası hareketliliği kolaylaştıran ve Mesleki Teknik Eğitim projesindeki öğrenme çıktılarını yaşam boyu eğitim için tanımlayan bir projedir. 2) 2012 yılına kadar, ulusal yasa ve uygulamalara göre, gerekli koşulları sağlayan, ölçekleri uyarlayan, Mesleki Teknik Eğitim nitelikleri ve EQF seviyeleri göz önünde bulundurularak, öğrenme çıktılarının transferini sağlayan, gerektiğinde nonformal ve gayri resmi öğrenmeler için de olanak sağlayan bir projedir. 3) ECVET ile, uluslararası ortakların, tüzel kişiliklerin, şirketlerin ve diğer ilişkili kurumların gelişimleri de desteklenir ve bilgi alış verişinde bulunulur. 4) Üye olan ülkelerden, proje ortaklarının ya da Mesleki Teknik Eğitim projesinde yer alan kişi ve kurumların, ECVET projesine, bilgiye ve prosedüre ulaşımlarından emin olmak gereklidir. Bunun yanısıra, diğer ortaklara da ECVET ile ilgili bilginin iletilmesi gereklidir. 5) Ulusal yasalar ve uygulamaların ışığı altında, Mesleki Teknik Eğitim projesinde, kalite prensipleri, 28 mayıs 2004 tarihinde, Mesleki Eğitimde Kalite Güvenceleri Kongresi nde, ECVET e göre uyarlanarak 40

42 kabul edilmiştir. Özellikle, değerlendirme, geçerlilik ve tanımlama kısımları kongrede yer almıştır. 6) Uygun olan bir seviyede, koordinasyonu sağlayan ve izleme yapan bir ekip sağlanmalıdır ve bu ekip uluslarası boyutta da kanunlar, uygulamak ve prosedür konusunda şeffaf, kaliteli ve tutarlı bir tutum içinde olmayı garanti etmelidir. 7) Layman ın sözleri ile ifade edecek olursak; iş hareketliliğiavrupa daki üye ülkeler arasında bir şöför gibidir, geçerli mesleki bilgiler bir şekilde öğrenilmektedir ve Avrupa da herhangi bir yere ulaşmaktadır. Bu sistem ise ECVET olarak adlandırılmaktadır. Projenin amacında, bir problem bir sorun olmaktadır. Yoksa uluslarası boyutta gezi, inceleme ya da yerel düzeni değiştirecek uygulama, projenin amacı olarak yer almaz. EK.III: ECVET ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Avrupa kriterlerine uygun projelerin oluşturulması, ECVET için önemli bir katkı sağlamaktadır. EQF ( Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi), genel Avrupa referans sitemini baz almakta ve diğer ülkeler ile arasında köprü kurmaktadır. Uygulamada da çeviri araçları daha kolay anlaşılabilir olmaktadır. Bu da öğrencilerin ve çalışanların ülkeler arasındaki, eğitim ve iş hakkındaki fikirlerini paylaşmalarına zemin hazırlamaktadır. Temel EQF kullanıcıları, sektördeki ve eğitim kurumlarındaki nitelik ve sistemleri belirlemekle yükümlüdürler. Öncelikle, kendi ülkelerindeki sistemi belirlerler, daha sonra EQF standartları ile kişilere,çalışanlara ve eğitimcilere nasıl yardımcı olacaklarını belirtirler. Ve bu sistemleri farklı ülkeler ve eğitim sistemi ile nasıl ilişkilendireceklerini belirtirler. Yaşam boyu öğrenim aracı olduğundan dolayı, EQF aynı zamanda yüksek öğrenimi de kapsamaktadır. Zorunlu eğitimi kapsayan 8 seviye ve bu seviyelerde edinilen nitelikler akademik, profesyonel, mesleki eğitim ya da hizmet içi eğitimde değerlendirilir ve ödüllendirilir. Her seviye, farklı eğitim ve kariyer basamakları ile ulaşılabilir olmalıdır. 41

43 EQF öğrenme çıktılarını ( bilgi, beceri ve yetenek) temel alarak 8 farklı referans seviyesi belirlemiştir. EQF başlangıçta odaklandığı noktayı ( öğrenme süresi, kurumun çeşidi gibi), belirlenen ve ulaştırabileceği hedefe doğru iletmeyi amaç edinir. Belirlenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için; Bilgi, beceri ve yetenek açısından, iş kurumları ile eğitim kurumları arasında daha örtüşen bir ilişki desteklenmelidir. Gayri resmi ve nonformal öğrenmenin geçerliliğinin daha arttırılmalıdır. Niteliklerin kullanılmasının ve farklı ülkeler,sistemler ve eğitimler arasındaki transferinin hızlandırılması gerekir. Ayrıca, Avrupa nın eğitim sistemi, girdilere bakıldığında çok fazla çeşitlilik gösterdiği için, çalışmanın süresi, çok fazla pratik olmamaktadır. EQF, basit olarak, öğrenme çıktılarını baz alarak, nitelikleri ölçmektedir. Bu yüzden, ödül alan nitelikler, ulusu temsil etmektedir. EQF, gönüllü bir programdır. Bu yüzden, ülkelere zorunlu yasal yaptırımlar konulmamıştır yılı, ülkelere EQF seviyesine gelmek için belirlenen hedef süre olarak sunulmuştur ise, tüm ülkelerde, EQF seviyesinde niteliklerin olduğu yıl olarak hedeflenmiştir. Bologna Projesi nde, EQF tüm nitelikleri ile tam olarak, lise eğitimi için uygulanmıştır. Özel olarak da, Bologna Projesi nde EQF kriterlerinin, 5-8. Seviyede olanların da lise eğitimi içinde değerlendirilmesine karar verilmiştir. Fakat, yine de Mesleki Teknik Eğitim projesi incelendiğinde, yaşam boyu öğrenme için, Bologna da kabul edilen kriterlerin tekrar incelenmesi gereklidir. Çünkü, Mesleki Teknik Eğitim projesi meslek yüksek okullarındaki eğitimi de kapsamaktadır. Burdaki bilgiler ışığında, ECVET ile EQF arasında kolay anlaşılır bir ilişki varmış gibi düşünülebilir. Fakat bunun tersine, ECVET, referans sisteminin aksine, kredi sistemini kullandığı için, bazı nitelikleri ödüllendirmemektedir. Tüm Avrupa ülkelerinde ise, işlevsel ve uygulanabilir bir sistem için, kredi sistemini ödüllendirmektedir. Fakat bunun sonunda, başlangıç aşamasındaki projeler, daha yapısal ve uygulamaya yönelik sorunlar yerine, ECVET e uygun projeler üretmeye çalışmaktadır. Kaynak: 42

44 8 EQF seviyesindeki tanımlayıcılara ulaşmak için EK.II de sayfa 14, 15 e bak: (diğer diller için: daha fazla bilgi için uygun dili seç) EK. IV: Modüler Eğitim Sistemi Nedir? Modüler eğitim sistemi, organize, yapılandırılmış, geçerli, yaygınlaştırılabilir ve merkezi eğitim sistemidir. Daha özel olarak, modüler eğitim sistemi, belli bir eğitim alanında,eğitim programına göre, farklı alanlara da ayrılabilen ve sonuçta toplam öğrenme çıktısını temel almaktadır. Resmi öğrenim içinde, her bir program nitelik adı altında parçalara ayrılabilir. Daha sonra bu parçalar da konularına göre, öğrenme ölçütlerine ayrılır. Modüler eğitim sisteminin, karmaşıklığından biri, bazı programlar için, ön koşul, önceden edinilmiş bilginin gerekli olmasıdır. Modüler eğitim sistemini açıklamanın en kolay yolu, blokları kullanarak blok duvarı oluşturmaktır. Blokların her birini, ayrı birer öğrenme ölçütü olarak düşünün. Bazı bloklar, daha evvelki bilgiler,becereleri ve yetenekleri kapsadığı için daha önemli olacaktır. Bu blokların,daha güvenilir ve sağlam bir çalışma olması için, ilk önce döşenmesi gereklidir. Daha sonraki bloklar eklendikçe, yetenek, beceri ve bilgi artar ve böylece son bloğa ulaşana kadar duvar örülür. Son blok ise programın ve de çalışamanın bitişini sembolize etmektedir. Son blok, tüm çalışma boyunca öğrenilen bilgileri temsil eder. Son bloktan öğrenilen bilgiler bu yüzden çalışmanın duvarı ( nitelik) olarak adlandırılır. Her blok ( öğrenme ölçütü) önemlidir, çünkü bir blok eksik olsa duvar yıkılır. Bu yüzden, öğrenme ölçütlerinin birbirini kapsayan ve tamamlayan nitelikte olması gerektiği unutulmamalıdır. Tüm program hazırlanırken, bütün öğrenme modüllerinin, ölçütlerinin birbirini kapsaması gerektiği, belirlenmiştir. Bazı ölçütlerin ön koşulu olmaktadır. Bu yüzden, bu ölçütlere akademik kredi seviyesi verilmiştir. Bazılarının seviyesi, eğer ön koşulu varsa daha yüksek olmaktadır. İşte M-ECVET-S projesi, bu anlayış ile IBS tarafından geliştirilmiştir. Modüler sistem eğitimi için bir diğer önemli konu ise programın verilen niteliğe göre nasıl dağıtılacağıdır. Programın, esnek, işlevsel,ileriye dönük ve Avrupa Birliği kriterlerine ve eğitim sistemine de uygun olması gerekmektedir. Pek çok modüler 43

45 eğitim sistemi uygulayan kurumlar,pek çok sebepten dolayı programı kredili sistem şeklinde düzenlemişlerdir. Bir diğer konu ise, bu kredi değerlerinin nasıl hesaplanacağı ve programa uyarlanacağıdır? M-ECVET-S projesi bu konuda işlevselliği rehber olarak göstermektedir. İngilitere Yüksek Öğrenim Kurulu, modüler derecelendirme programının nasıl uygulanacağı ile ilgili aşağıda belirtilen tanımları yapmıştır: Bir ölçütün; Kesin bir amacı olması gerekir Belirlenen bir çıktısının olması gerekir Belirlenmiş olmalı. Eğer ön koşulu varsa, öğrenmede uygulanacak teknik varsa, öğrenme çıktılarının yer alacağı konu varsa, mutlaka kesin olarak belirtilmelidir. Farklılaştırılmış öğrenim deneyimlerine olanak sağlamalıdır Konu odaklı, beceri odaklı, kültürlerarası olabilir ya da tüm bunların birleştirilmiş hali olabilir. Öğrenme programı, Belirlenmiş kriterler üzerine kurulmalı Daha önceki öğrenme deneyimleri ve çıkış noktalarını temel almalı Gelecekteki hedefler ile tutarlı olmalı Farklı ölçütlerin birleşiminden meydana gelebilir, Öğrencilere bireysel olarak, dengeli, yapılandırılmış, ve tutarlı bir eğitim sağlamalıdır Deneyim sağlamalıdır, Diğer programlarda yer alan ölçütleri de içermelidir Öğrencilerin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusundaki değişimlere de açık olmalıdır. Çok iyi yapılandırılmış bir modüler eğitim sistemi ile, öğrenciler daha fazla gelişme, öğrenme şansı bulmakta, bilgiye daha çabuk ve etkili ulaşmaktadır. Özellikle internet ve sosyal medya alanları değişim için anahtar bölümlerden olmaktadır. 44

46 Bunun aksine, iyi yapılandırılmamış modüler eğitim sisteminin ise, öğrencilerin zeka kapasitesini körelteceğini, öğrenme ile ilgili sorun olacağını, öğrencilerin kimliklerini kaybetmelerine sebep olacağını da belirten tartışmalar vardır. Fakat, ECVET projesi işlevsellik açısından, modüler eğitim sisteminin iyi özelliklerini benimsemiştir. EK V: Modüler Sistem için Neden ECVET kullanılmalı? ECVET projesinin amacı, Mesleki Teknik Eğitim projesi ile, mesleki eğitim ile ilgili iş gücünü, Avrupa da hareketlilik projesi ile hızlandırmak, diğer eğitim kültürlerinin transferini sağlamaktır. EQF ise ECVET sisteminin işlevselliği için yapıtaşlarından biridir. Bu yüzden, hareketlilik projesinde bu harmoninin uygulanması gereklidir. İşlevsellik kelimesi, ECVET projesinin kolayca uyarlanabilirliği ve Mesleki Teknik Eğitim projesi ile eşdeğer niteliğe sahip olduğu, eğitim programına çok rahat adapte edilebildiği anlamına gelmektedir. Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerde EQF nin programa eklenmesi,işlevselliği temsil eder ki bu da projenin en temel amaçlarından biridir. ECVET için modüler sistemin; basitlik, şeffaflık ve esneklik gibi faydaları vardır. Kavramsal olarak modüler sistem çok kolay anlaşılabilmektedir. ECVET sistemi, dışardaki eğitim dünyasına çok kolay uyarlanabilir. Mesleki eğitim için ise buraya uygun deği l cevabını, yüksek ihtimalle sadece akademik camiadan duyabilirsiniz. 45

47

48 M-ECVET-S Projesi Ortakları: IBS - CEMES Institut GmbH, Almanya IHK Bildungszentrum Cottbus GmbH, Almanya Training 2000 S.n.c., İtalya BAHCESEHIR ÜNIVERSITESI METGEM, Türkiye University of Bedfordshire, İngiltere Tinta Education, İsveç Ufficio Studi e Richerche delle fondazione ECAP, İsviçre

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ders No : 0020120008 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MUHASEBE ve İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE SMMMO ÜYE VE STAJYERLERİNE YÖNELİK

MUHASEBE ve İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE SMMMO ÜYE VE STAJYERLERİNE YÖNELİK MUHASEBE ve İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE SMMMO ÜYE VE STAJYERLERİNE YÖNELİK 0216 418 1 419 MUHASEBE ve İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE PROGRAMI HAKKINDA Değerli Oda Mensuplarımız ve Stajyerlerimiz, Denetim

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Dayalı AKTS Uygulamaları. Prof. Dr. Oğuz ESEN

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Dayalı AKTS Uygulamaları. Prof. Dr. Oğuz ESEN Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Dayalı AKTS Uygulamaları Prof. Dr. Oğuz ESEN İzmir Ekonomi Üniversitesi Türkiye nin Bologna sürecine paralel olarak İEÜ de 2005 de DE verilmeye başlanmış 2010 yılında tüm

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi Dünya üzerinde 150?den fazla ülkede kullanılan PRINCE2 proje yönetimi metodolojisinin eğitimini ve uluslararası sertifikasını almak için artık Londra?ya gitmenize gerek yok. Yekare Danışmanlık, PRINCE2

Detaylı

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi; içerisinde online olarak 360 Dereceye kadar Performans Yönetimi, Anket Yönetimi ve Öneri Yönetimi yapabileceğiniz pratik, esnek ve

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1

Detaylı

Yaşam boyu öğrenme programı Leonardo da Vinci İnovasyon transfer projesi. Main-Cert

Yaşam boyu öğrenme programı Leonardo da Vinci İnovasyon transfer projesi. Main-Cert 1/5 Yaşam boyu öğrenme programı Leonardo da Vinci İnovasyon transfer projesi Bakım alanında görev yapan yöneticilerin sertifikasyonuna ilişkin bir Avrupa çözümünün geliştirilmesi İçindekiler: 1. Çıkış

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları. 27 Eylül 2016

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları. 27 Eylül 2016 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Çalışmaları 27 Eylül 2016 2006-2015 Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Uyum Süreci - Bologna Süreci 2015---- YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCE SÜRECİ 2 DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ (Program Tanıtımı ve Program Çıktıları)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ (Program Tanıtımı ve Program Çıktıları) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ (Program Tanıtımı ve Program Çıktıları) Program Eğitim amaçları, bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve paydaşlarının gereksinimlerini nasıl

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnternet Uygulamaları için Veritabanı Programlama EEE474 8 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce

Detaylı

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Persono Performans Yönetim Sistemi

Persono Performans Yönetim Sistemi Persono Performans Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme, işletmenin stratejik, taktiksel ve operasyonel amaçlarını gerçekleştirmesinde, çalışanların işin nitelik ve gereklerini yerine getirmek için

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Microsoft OFFICE. Bilişim Eğitim Merkezi Microsoft un Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir.

Microsoft OFFICE. Bilişim Eğitim Merkezi Microsoft un Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Microsoft OFFICE Bilişim Eğitim Merkezi Microsoft un Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Hakkımızda 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi

Detaylı

MATBAA CİLTLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MATBAA CİLTLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MATBAA CİLTLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR I.GENEL BİLGİ Avrupa Yükseköğretim Alanı nı oluşturmak ve bu kapsamda Avrupa boyutunda yükseköğretim kurumlarının yeniden

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : HARİTA-TAPU KADASTRO MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Bilgisayar destekli harita çiziminde kroki çizimleri, cad ortamında

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ENERJİ DAĞITIM TESİSLERİ BAKIM ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ENERJİ DAĞITIM TESİSLERİ BAKIM ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ENERJİ DAĞITIM TESİSLERİ BAKIM ONARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ DERSİN ADI (tr : DERSİN ADI (en: Akademik Birim : Bölüm : Dersin Kodu : Zorunlu/Seçmeli : Sınıf : Yarıyıl ( 1 / 2 : ÇOMÜ Kredisi : AKTS Kredisi : Dersin Dili : H.Ders Saati : Teorik

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SIHHİ TESİSATÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SIHHİ TESİSATÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SIHHİ TESİSATÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3

A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 Ulusal Yeterlilik Birimleri nde tanımlanan bilgiler baz alınarak, Ölçme ve Değerlendirme - Teorik Sınav bölümüne göre teorik sınavın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma BIL221 3 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

MATBAA MASA ÜSTÜ YAYINCILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MATBAA MASA ÜSTÜ YAYINCILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MATBAA MASA ÜSTÜ YAYINCILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM DUVAR RESMİ UYGULAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

DENİZCİLİK ALANI SU ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

DENİZCİLİK ALANI SU ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü DENİZCİLİK ALANI SU ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 5 3 + 0 3 5. Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 5 3 + 0 3 5. Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ HIRKA ÖRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ HIRKA ÖRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ HIRKA ÖRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı