BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA"
  • Oz Eren
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN BAĞ_DEĞ_SAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İŞLEVİ BAĞ_DEĞ_SAY İşlevi: :Belirlenen aralıkta sayı içeren hücrelerin kaç tane olduğunu sayar. BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İşlevi: :Belirlenen aralıkta boş olmayan hücrelerin kaç tane olduğunu sayar. 1

2 HATA MESAJLARI VE ANLAMLARI Hata Değeri #SAYI/0! #AD? #DEĞER! #BAŞV! #YOK #SAYI! #BOŞ! Anlamı Formül içerisinde sıfıra bölme işlemi gerçekleştirilmiştir. Excel programı tarafından tanınmayan bir işlev adı kullanılmıştır. Matematiksel formül içerisindeki metin ifadesi mevcuttur. Formülde olması gerekli bir hücre aralığı silinmiştir. Hesaplama için gerekli bilgiler yoktur. Girilen bağımsız değişkenlerde hata vardır. Formül içerisindeki veri dizilerinde kesişim mevcut değildir. EXCEL DE KULLANILAN KISAYOL TUŞLARI VE ANLAMLARI Ctrl + O: Kayıtlı dosyayı açar. Ctrl + N : Yeni boş bir çalışma sayfası açar. Ctrl + S : Çalışma sayfasını kaydeder. Ctrl + P : Çalışma sayfasını yazıcıya gönderir. Ctrl + Z: Son yapılan işlemi geri alır. Ctrl + Y: Son yapılan işlemi yineler. Ctrl + F : Belge içinde ifade arar. Ctrl + X : İşaretli olan siler ve belleğe alır. Ctrl + C : İşaretli olanı silmeden belleğe alır. Ctrl + V : Bellektekini imlecin olduğu yere yapıştırır. Ctrl + F : Belge içinde ifade arar. Ctrl + H : Belge içinde ifade arar ve yenisi ile değiştirir. Ctrl + G : Belge içinde istenilen yere gitmeye yarar. F7 : Yazım ve Dilbilgisi denetimi yapar. 2

3 EXCEL DE ADRESLER (BAŞVURULAR / REFERANSLAR) Excel hücre adresi olarak satır ve sütun adlarının kesişimi kullanılır. Örneğin A sütunun 1. satırı üzerindeki hücrenin adı A1 dir. Hesaplamalarda adresler iki şekilde kullanılır: Göreceli Adres: Satır ve sütunun kesişmesiyle oluşan adrestir (A1 gibi). Göreceli adres ile formül veya fonksiyon hesaplandığında bu hesaplama farklı bir hücreye taşınabilir veya kopyalanabilir. Başka bir deyişle kopyalanan ya da taşınan formül bulunduğu yere göre işlem görür. Mutlak Adres: Mutlak adres sabit adrestir. Mutlak adres kullanılarak hesaplanan formül veya fonksiyon farklı bir hücreye taşındığında veya kopyalandığında gittiği adrese göre işlem görmez. Mutlak adres belirtirken satır ve sütun adının önüne $ işaret konur. $A$1, $D$7 gibi adresler mutlaktır. MUTLAK ADRES-$ operatörü $ operatörü excel de bir hücredeki verinin herhangi bir matematiksel yada mantıksal işlemde kullanılması sırasında o hücrenin adresinin (satır ve/veya sütun) sabitlenmesinde kullanılır. 15 3

4 EXCEL DE MANTIKSAL İŞLEVLER Mantıksal İşlevler Excel çalışma sayfasında belirli durumları sınamak için kullanılır. En sık kullanılan mantıksal fonksiyon EĞER işlevidir. Mantıksal işlevler ve görevleri aşağıda verilmiştir. FONKSİYON VE YADA EĞER EĞERHATA DEĞİL DOĞRU YANLIŞ AÇIKLAMASI Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU sonucu verir. Bağımsız değişkenlerden herhangi biri DOĞRU ise, DOĞRU sonucu verir. Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir. Formül hata değerlendiriyorsa belirtilen değere döndürür. Bağımsız değişkenin mantığını tersine çevirir. DOĞRU mantıksal değerini verir. YANLIŞ mantıksal değerini verir. EĞER İŞLEVİ-Belirli Koşullu Sınamalara Bağlı Değerleri Hesaplatmak EĞER İşlevi, bir koşula bağlı değerleri hesaplamak için kullanılır. Eğer İşlevi Topla, Ortalama işlevi gibi oldukça yaygındır. Eğer Fonksiyonunu tek başına kullanabileceğiniz gibi, iç içe de kullanabilirsiniz. iç içe eğer Fonksiyonunu kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar; 1. Kaç tane Eğer ifadesi kullandıysanız, en sonda o kadar parantez kapatmanız gerekir. 2. En fazla 7 tane eğer Fonksiyonunu iç içe kullanabilirsiniz. Bundan fazla eğer Fonksiyonunu kullandığınız zaman hata ifadeleri ile karşılaşabilirsiniz. 3. Eğer Fonksiyonunu kullanırken, ilk hücrenin şarta uygun olup, olmadığına bakmadan ilk hücreden başlamak gerekir. 4. Eğer sonuçta Geçti, Kaldı, Aranan veya Aranmayan gibi sayısal olmayan ifadeler yazdırmanız gerekirse bu tür metinsel ifadeler tırnak işareti ( ) içinde yazılmalıdır. 4

5 EĞER İŞLEVİ İşlevin genel kullanımı: =EĞER(Şart; Şart_doğruysa_değer; Şart_yanlışsa_değer) şeklindedir. Burada: Şart; sizin belirlediğiniz şarttır. Şart_doğruysa_değer; Verdiğiniz şartın sağlanması durumunda yazılacak olan değerdir. Şart_yanlışsa_değer; Verilen şartın sağlanmaması durumunda yazılacak olan değerdir. ÖRNEK-EĞER İŞLEVİ Örneğin A6 hücresinde sayısal bir değer olsun ve bu değerin 20 sayısından küçük olup olmaması durumuna göre hesaplatma yapmak isteyelim. Eğer Fonksiyonunu aşağıdaki gibi kullanmanız gerekir. =EĞER(A6>20;A6*20%;A6*10%) Açıklama: A6 hücresinde 15 değeri olsun. Burada Excel ilk olarak A6 hücresindeki değere bakar, A6 daki değer 20 değerinden küçük olduğu için şart sağlanmaz. O zaman şart yanlışsa durumu yani A6*10% kısmı geçerli olur. 5

6 ÖRNEK-EĞER İŞLEVİ Tabloda bir yıl boyunca yapılan satış tutarları verilmektedir. Yandaki satış tutarları tablosunda Aylık satış değeri değerinden büyük olan kayıtların durum sütundaki hücresinde Yüksek yazsın. Eğer satış değeri değerinden aşağıda ise, Düşük yazsın. ÖRNEK-EĞER İŞLEVİ 1. F2 hücresine tıklayın 2. Şartımızı belirlemek için; =Eğer(E2>5500; Yüksek ; Düşük ) 3. Enter tuşuna basın. 4. F2 hücresine tıklayın ve F15 hücresine kadar kopyalayın. 6

7 ÖRNEK-EĞER İŞLEVİ Satış değeri 5000 değerinden yüksek ise satış tutarının %12 si prim, 5000 değerinden küçükse satış tutarının %10 u prim vermek üzere hesap yapan eğer işlevini oluşturun. Eğer (E2>5000;E2*12%;E2*10%) Bu formülün okumasını şu şekilde yapabilirsiniz; Eğer E2 hücresindeki değer 5000 değerinden büyük ise E2 hücresinin %12 sini al, değilse (yani E2 değerinin 5000 küçük olması durumunda) E2 hücresinin %10 nu al. ÖRNEK Öğrencinin Eğer final sınavından aldığı not 50 den küçükse ortalama = 0, Aksi taktirde ortalama=(1.vizenin %40 ı ile final notunun %60 ının Toplamı) olarak hesaplayın. 7

8 Eğer İşlevini iki Şart İçin Kullanmak Eğer işlevin kullanarak, aynı sütun içindeki değerlere göre birden fazla şarta bağlı işlem yapmak gerekebilir. Örneğin tablomuzda; satış tutarı 3000 den az satış değerlerine %1, 5000 den az olan satış değerlerine ( Arası) %5 ve diğerlerine de (yani 5000 den büyük olan değerlere) %8 satış komisyonunu eğer işlevi kullanarak gerçekleştirelim. Eğer İşlevini iki Şart İçin Kullanmak Bunun için F2 hücresine: =EĞER(E2<3000;E2*1% şeklinde ilk eğer şartımızı verelim. Burada E2 deki değer 3000 den küçük ise, E2 nin yüzde 1 ni alır. Değilse kısmında ikinci eğer devreye girer ve Eğer işlevini aşağıdaki gibi kullanırız. =EĞER(E2<3000;E2*1%;EĞER(E2<5000;E2*5%;E2*8%)) Burada en sonda iki parantez kapattığımıza dikkat edin. Eğer işlevini kullanırken, kaç Eğer kullanırsanız, o kadar parantez kapatmanız gerekir. Uyarı: Eğer işlevlerini kullanırken, kaç Eğer ifadesi kullandıysanız, o kadar parantez kapatmanız gerekir. Kaç şart varsa bir eksiği Eğer kullanmanız gerekir. 8

9 Eğer İşlevini iki Şart İçin Kullanmak Eğer İşlevini üç Şart İçin Kullanmak Eğer işlevini kullanarak aynı sütun içinde üç şart içinde kullanabiliriz. Örneğin; Tabloda; satış tutarı 3000 den az satış değerlerine %1, 5000 den az olan satış değerlerine ( arası) %5, den küçük değerlere ( Arası) %8, ve diğerlerine (yani den büyük olan değerlere) de %10 satış komisyonu uygulamak istediğimizde; =EĞER(E2<3000;E2*1%;EĞER(E2<5000;E2*5%;EĞER(E2<10000;E2*8%;E2 *10%))) 9

10 Eğer İşlevini VE, YADA, DEGİL İşlevi ile Birden Fazla Sütundaki Değerler İçin Kullanmak EĞER işlevini farklı sütunlardaki değerler için kullanmak istersek EĞER ile birlikte VE işlevini de kullanmamız gerekir. YADA ve DEĞİL İşlevleri de birden fazla şart belirlemeyi sağlar. Bu işlevler; =,>,<,>=,<=,<> mantıksal ilgeçler ile çalışırlar. VE, YADA işlevlerinde otuz tane şart belirleyebilirken, DEĞİL işlevinde sadece bir tane değişken tanımlayabilirsiniz. VE İŞLEVİ VE Fonksiyonunu kullanıldığı zaman sonuç DOĞRU veya YANLIŞ olarak gelir. VE işlevinin genel kullanımı; =VE(mantıksal1;mantıksal2;...) şeklindedir. Ve işlevinin doğru sonucunu verebilmesi için her iki şartında doğru olarak sağlanması gerekir. Bunların dışındaki tüm şartlar da sonuç YANLIŞ olarak değerlendirilir. 10

11 ÖRNEK-VE İŞLEVİ Örneğin Aşağıdaki tabloda Satış Tutarı 2000 den büyük ve 3000 den küçük olan kayıtları görmek istendiğinde; Bunun için C4 hücresine =VE(B4>2000;B4<3000) yazmak ve Enter tuşuna basmak gerekir. YADA İŞLEVİ YADA İşlevi, verdiğiniz şartlardan biri doğru olduğu zaman DOĞRU sonucunu verir. İşlevin genel kullanımı: =YADA(mantıksal 1 ;mantıksal2;...) şeklindedir. 11

12 ÖRNEK-YADA İŞLEVİ Bekarlara yada erkeklere %100 zam yapılacaktır. Bu durumda zam yapılması için herhangi bir koşulun sağlanması gerekir. Medeni durumu BEKAR olacak yada cinsiyeti ERKEK olacak. A B C D E 1 ADI CİNSİYETİ MEDENİ DURUMU MAAŞI YENİ MAAŞI 2 ALİ E EVLİ AYŞE K EVLİ BERKCAN E BEKAR CAN E EVLİ 100 =EĞER(YADA(B2= E ;C2= BEKAR );D2*2;D2) DEĞİL İŞLEVİ-Farklı Değerleri Bulmak DEĞİL işlevi genellikle bir başka Fonksiyon ile birlikte kullanılan bir işlevdir. Bu Fonksiyon, Excel bağımsız değişkeni yanlış ise DOĞRU mantıksal değerini, doğru ise YANLIŞ değerini verir. İşlevin genel kullanımı: =DEĞİL (mantıksal) şeklindedir. 12

13 ÖRNEK-DEĞİL İŞLEVİ C4 hücresinde =DEĞİL(B4=1500) formülünü uyguladığımız zaman karşımıza DOĞRU ifadesi gelecektir. İÇ İÇE EĞER KULLANMAK Tabloda iç içe Eğer Fonksiyonunu kullanarak daha fazla şartı bir arada kullanılabilir. Örneğin satış değerleri tablosunda; Şartlarını gerçekleştirmek istediğimizi düşünelim. Bunun için; =EĞER (B4<1500;"Satış Az"; EĞER (VE(B4>=1500;B4<2000);"İyi Satış"; "Çok iyi satış")) 13

14 EĞERSAY İŞLEVİ EĞERSAY işlevi, Belirlenen veri alanında belirli şarta uygun verilerin sayısını bulmak için kullanılır. =EĞERSAY(belirtilen aralık;şart) =EĞERSAY(D1:D50;">=50") Yukarıdaki formülde, D1 - D50 hücreleri arasından değeri 50 den büyük eşit olanların sayısı bulunacaktır. UYGULAMA ÖRNEK: Bir okulda her dönem vize ve final olmak üzere iki sınav yapılmakta, vizenin %40 ı ve finalin %60 ı toplanarak başarı notuna ulaşılmaktadır. Başarı notunun ve final notunun en az 50 olması durumunda dersten başarılı kabul edilmektedir. Bu duruma göre aşağıdaki dersler için başarı durumunu test eden ve öğrenci nihai durumu için tabloda BAŞARILI ve BAŞARISIZ yazan bir tablo hazırlayın. 14

15 EXCEL DE MANTIKSAL SINAMALAR UYGULAMA Hesabımızı sadece başarı puanı üzerinden yapsaydık işimiz tamamdı. Ancak yapmak istediğimiz sistemimizin hemen başarı puanına ve hem de final sonucuna bakarak başarılı ya da başarısız yazması. Bunun için yazdığımız EĞER fonksiyonunda bir değişiklik yapacağız. Sistemimiz tek başına final notuna bakıyor olsaydı şöyle bir EĞER fonksiyonu yazabilirdik; =EĞER(D3>=50; BAŞARILI ; BAŞARISIZ ) 15

16 UYGULAMA Doğrudan BAŞARILI yazmak yerine yeniden bir mantıksal sınama yapmak istiyoruz dolayısıyla; BAŞARILI yazmadan önce tekrar bir kontrol daha yapıp final notunun da 50 den büyük olmasını garanti altına alıyoruz. Yeni formülümüz; =EĞER(E3>=50;EĞER(D3>=50; BAŞARILI ; BAŞARISIZ ); BAŞARISIZ ) UYGULAMA 16

17 UYGULAMA UYGULAMA SORU: 400 günlük bir bebek kaç yıl, kaç ay, kaç gün yaşamıştır. (Yıl 365 gün, Ay 30 gün değerlendirilecektir.) ÇÖZÜM: elle çözüm yapılırsa bir bebeğin 1 yıl 1 ay 5 gün yaşadığı hesaplanır. Bu hesap Excel de MOD fonksiyonunu kullanarak yapılabilir. 17

18 UYGULAMA =MOD(B3;365) AY: (C3-MOD(C3;30))/30 GÜN: MOD(C3;30) UYGULAMA liralık harcama tutarının üstünde harcayanlar için % 20 İndirime Hak Kazandınız!, altında harcama yapanlar için 100 lira harcayın, sürpriz indirimlerden faydalanın yazdıran formül tasarlanması. 2. Koşullu biçimlendirme: % 20 İndirime Hak Kazandınız! kırmızı dolgu 100 lira harcayın, sürpriz indirimlerden faydalanın sarı dolgu 18

19 UYGULAMA-2 Müşterinin bir mağazadan yaptığı 100 TL altındaki harcama için İndirim Kampanyası için 100 TL den fazla daha fazla harcayın 100 TL ile 250 TL arasındaki harcamaya 20 TL indirim kazandınız ve 250 TL üstündeki harcamaya 30 TL indirim kazandınız yazan bir formülü tasarlayınız. UYGULAMA-3 Öğrencilerin bir sınavdan aldıkları notlar A2=75, A3=85, A4=100, A5=40, A6;25 iken sınıf ortalamasından yüksek not alan öğrencilere Tebrikler, düşük olanlara Daha fazla çalışmalısın sonuçlarını üreten formülü yazın. (Ortalama ayrı bir hücrede hesaplanmayıp, EĞER işlevi içerisinde ORTALAMA işlevi kullanılarak yapılacaktır.) 19

20 UYGULAMA-4 A2=75, A3=85, A4=100, A5=40, A6=25 iken sınıfın en düşük notu 15 olacak şekilde herkesten not düşürerek yeni notları hesaplayan ve bu yeni notlara göre 50 nin üzerinin başarılı, altının ise başarısız yazan formülleri oluşturun. (En küçük hücre ayrı bir hücrede hesaplanmayıp, eğer koşulları arasına MİN işlevi ile yerleştirilecektir.) UYGULAMA-5 Öğrencinin vize notunun % 30 unu ve final notunun % 70 ini alarak başarı notunu hesaplayan ve başarı notunun harf karşılığını aşağıdakilere göre gösteren formülü tasarlayınız. Başarı Not Yüzde Karşılığı Hatalı Not Girdiniz hücrede 100 den büyük bir değer varsa AA Arası BA Arası BB Arası CB Arası CC Arası DC Arası FF 49 ve aşağısı 20

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K02: Microsoft Excel Uygulamaları Öğr. Gör. EXCEL FORMÜL UYGULAMALARI Excel de formüllerin ne şekilde uygulandığını tek tek göstermek faydalı olmayabilir. Bunun yerine

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010

ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K01: Microsoft Excel'e Giriş HESAP TABLOSU PROGRAMLARI 1 EXCEL İN TARİHİ 1 EXCEL KULLANIMI 2 SEÇME İŞLEMLERİ 3 GİRİŞ SEKMESİ 4 Giriş Sekmesi: Pano grubu 4 EGZERSİZ 4

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

EXCEL DERSLERĐ. Şekil 2

EXCEL DERSLERĐ. Şekil 2 EXCEL DERSLERĐ 1-Hücreleri Birbirine Bağlamak a) Đki hücreyi bağlamak: Excelde iki hücreyi birbirine bağlamak için =bağlanacak hücre adı şeklinde düzenleme yapılır. ÖRNEK1: Aşağıdaki örnekte C2 hücresi

Detaylı

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır.

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. 2. Formüller = eşittir işareti ile başlar. 3. Formüllerde

Detaylı

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller BÖLÜM12 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM 2.1. Formüller Formül, bir sayfadaki verilerin aritmetiksel, mantıksal, istatistiksel vb. işlemleri yapması için kullanılan denklemlerdir ve bize sonuç bildirirler.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri

Detaylı

Verilerle hazırlanan tabloların grafiklere dönüştürülmesi grafik sihirbazı ile kolayca sağlanır.

Verilerle hazırlanan tabloların grafiklere dönüştürülmesi grafik sihirbazı ile kolayca sağlanır. Microsoft Excel Microsoft Excel Windows altında çalışan bir elektronik tablolama programıdır. Bu elektronik tablo, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi verilerle amaca uygun olarak matematiksel işlemler içeren

Detaylı

BÖLÜM 5 - EXCEL 2000

BÖLÜM 5 - EXCEL 2000 5 EXCEL 2000 BÖLÜM 5 - EXCEL 2000 Excel 2000 bir Hesap Tablosu programidir. Bu programin kullanimindaki temel amaç, çesitli türdeki tablolarimizi ve hesaplamalarimizi yapmak, tablolarimizdaki sayisal verileri

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E.

Pamukkale Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Access2000 e. Başlama Kılavuzu. Yrd. Doç. Dr. E. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Access2000 e Başlama Kılavuzu Yrd. Doç. Dr. E. Şahin Çonkur İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Access i Çalıştırmak... 2 2.1. Varolan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI

ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI ĐLERĐ DÜZEY EXCEL KURS NOTLARI Hazırlayan : Çağatay Tengiz Bu belge Creative Commons lisansı ile lisanslanmıştır. En son sürümününe http://www.tengiz.net adresinden ulaşabilirsiniz. ĐÇĐNDEKĐLER 1 YOĞUN

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Excel Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Kasım-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-EXCEL i BAŞLATMA... 2 B.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

Çarpım fonksiyonu, seçilen hücredeki rakamların veya belirtilen hücre aralığının çarpımını alır.

Çarpım fonksiyonu, seçilen hücredeki rakamların veya belirtilen hücre aralığının çarpımını alır. Excel Fonksiyonları =TOPLA() Fonksiyonu Topla fonksiyonu seçilen hücrelerdeki rakamların veya belirtilen rakam dizisinin toplamını alır. Topla fonksiyonunu kullanmadan + operatörü ile formül yazarak toplama

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici)

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici) TEMEL BİLGİSAYAR Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bileşenden oluşur. Donanım gözle görülen tüm fiziki parçaları kapsar. Yazılım ise programlardır. Bilgisayarda olmazsa olmaz yazılım işletim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar :

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar : 1 Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. ŞİFRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Güvenliğin en zayıf ve en kritik halkası insandır! Evet, dışarda yüzbinlerce

Detaylı

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Esra Öztürk Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir. Firmadan

Detaylı