Yön veren çözümler ile birlikte daha hızlı büyüyelim Let s grow faster with leading solutions

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yön veren çözümler ile birlikte daha hızlı büyüyelim Let s grow faster with leading solutions"

Transkript

1

2

3 Yön veren çözümler ile birlike daha hızlı büyüyelim Le s grow faser wih leading soluions

4 1984 en bugüne... Uzman, kalieli, deneyimli personel, üm sekörlere açık çözüm yeeneği... Teknolojik gelişimlerde öncü, dünya devleriyle uzun soluklu işbirliği, müşeri memnuniyei odaklı çözüm oraklığı. Temel felsefesini dayanışma, güven ve gelişime endeksleyen DLK Gümrük Müşavirliği rma odaklı buik hizme anlayışını, dinamik emeller üzerinde isikrarla sürdürüyor. From 1984 o oday... Exper, qualiy, experiences personnel and explici soluion skill for all secors Leader in echnological developmen, long-erm cooperaion wih world s gians, soluion parnership based on cusomer saisfacion. DLK Cusoms Consulancy, of which primary philosophy is based on solidariy, rus and developmen, mainains is company-direced bouique service undersanding on dynamic foundaions. 02

5 WHO ARE WE? Biz Kimiz? D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Dinamik, lider, kalieli hizme anlayışı 1984 yılından bu yana seköründe yaraıcı uygulamalarıyla fark yaraan rmamız yenilikçilik anlayışı çerçevesinde kimlik değişikliğine gii yılı sonunda alınan karar doğrulusunda hizmelerimiz DLK Gümrük Müşavirliği A.Ş unvanıyla devam ediyor. DLK Gümrük Müşavirliği, kalie anlayışı çerçevesinde gelişen müşeri porföyüne uygun olarak kadrosunu da zenginleşirmeye devam ediyor. Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı Yeki Belgesi sahibi personeli, konusunda uzman müşeri danışmanları ve Mevzua Servisiyle müşerilerine yasalar çerçevesinde geniş bir yelpazede hizme sunuyor. Firmamız; vizyoner bakış açısıyla mevcu porföyü ve ecrübeleriyle sadece sabi sekörlerde değil, büün sekörlere hizme verirken, yeniliklere açık bir yöneim anlayışı dikka çekiyor. DLK Gümrük Müşavirliği nin dünyanın sayılı, Türkiye nin ise ekonomideki devleri olan rmalarıyla kurduğu sraejik iş oraklıklarını uzun süreli birlikelikleri bulunuyor. Sürdürülebilirlik DLK için önemli bir unsur. DLK nın kuruluş felsefesini oluşuran Dayanışma, Güven ve Gelişim duygusu, uzun vadeli işbirliğinin ve müşeri memnuniyei odaklı çözüm oraklığının emelinde yaan en önemli eken. DLK nın prensibi rma odaklı çalışıp, buik hizme sunmak. Yani bizim için her müşeri özel. Kısacası: Bizimleyken İsediğiniz Her Neyse, Olması İçin Düşünmeniz Yeerlidir. Dynamic, leader, qualiy service undersanding Our company ha makes all he difference wih is creaive applicaions in he secor as from 1984 made an ideniy change in he conex of innovaiveness undersanding. In parallel wih he decision made a he end of 2011, our services coninue o be delivered under he ile of DLK Cusoms Consulancy Inc. DLK Cusoms Consulancy also coninues o increase is personnel number in accordance wih is cusomer porfolio developed wihin he scope of qualiy undersanding. Wih is personnel who have Cusoms Consulan and Assisan Cusoms Consulan Ceri cae of Auhorizaion, is exper cusomer advisors and is Legislaion Service, DLK Cusoms Consulancy offers wide range of service o is cusomers in accordance wih laws. Wih is visionary view, curren porfolio and experience, our company delivers service no only o cerain secors bu also o all secors; and is innovaive managemen undersanding aracs aenion. DLK Cusoms Consulancy has sraegic business parnerships and long-erm cooperaion wih world s known companies and wih economic gians in Turkey. Susainabiliy is an imporan elemen for DLK. The founding philosophy, Solidariy, Trus and Developmen, is he mos imporan facor underlying longerm cooperaion and soluion parnership based on cusomer saisfacion. The principle of DLK is o perform company-oriened works and o offer bouique service. I s o say ha each cusomer is imporan for us. In shor, You jus need o hink wha you wan! 03

6 Sonuç odaklı, çözüme dayalı anlayış... Resul-oriened, soluion-based undersanding 04

7 MISSION & VISION Misyon & Vizyon D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Hede er Targes Misyonumuz Müşeri Memnuniyeini En Üs Düzeyde Karşılamak İçin Teknoloji, Bilgi ve Deneyimi En Ekin Şekilde Kullanarak Firma Odaklı Buik ve Kalieli Hizme Sunmakır. Vizyonumuz Sekörde Lider Olmak, Müşerilerimizi Teknoloji ve Kalieyle Tanışırmak Sekörün Türkiye deki İmajını Gelişirip, Değişirmek Verdiğimiz Tüm Hizmelerde Türkiye de En İyisi Olmaya Devam Emek... Our Mission To provide cusomer saisfacion in he bes possible way Offering company-oriened bouique and qualiy service By using echnology, knowledge and experience suf cienly Our Vision Being he leader of he secor, reuniing our cusomers wih echnology an qualiy Developing and changing he image of our secor in Turkey Coninuing o be he bes wih our all services in Turkey 05

8 Bölgesinde lider, küresel bir oyuncu... Tecrübe, bilgi ve eknoloji Uzman ve deneyimli personel Sorunsuz, gelişirilebilir gümrük programı Güçlü IT alyapısı Kurumlar nezdinde emsilcilik Mevzua ve yasalara riaye Zaman ve maliye asarrufu Regional leader, global acor... Experience, knowledge and echnology Exper and experienced personnel Problem-free, improvable cusoms program Srong IT infrasrucure Represenaion in he presence of corporaions Observance of legislaion and laws Time and cos saving 06

9 SERVICES & CONSULTANCY Hizmeler & Müşavirlik D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Gümrük Müşavirliği Tecrübeli ve bilgili Üsad gümrük müşavirleri, hem o slerde hem de gümrüklerdeki gümrük müşavir yardımcıları, konusunda uzman ve deneyimli müşeri danışmanları, kurumlar arafından anınan ve sevilen, her biri bünyemizde bulunan operasyon personeli, Türkiye nin üm gümrükleriyle enegre gümrük programı, eknolojinin sunduğu her ürlü kolaylığı kullanıma açan IT alyapısı ile yıllık deneyim... DLK Gümrük Müşavirliği; eknolojinin avanajlarını kullanıp, çağın gereklerine ayak uydurarak, gümrüklerde ve diğer kurumlarda sizi en iyi şekilde emsil emeyi prensip edinmişir. Yasal çerçevede üm işlemleriniz, en kısa sürede iizlikle akip edilip, sonuca gidilmekedir. Cusoms Consulancy Wih experienced and knowledgeable Maser cusoms consulans, wih assisan cusoms consulans boh in of ces and cusoms, wih exper and experienced cusomer advisors, wih operaion personnel who is known and beloved by corporaions, wih cusoms program inegraed wih all cusoms in Turkey, wih an IT infrasrucure bringing ino use all eases of echnology An experience of 30 years... DLK Cusoms Consulancy akes as principle o represen you in he bes possible way in cusoms and in oher insiuions by using he advanages of echnology and by keeping up wih he imes. All your ransacions are rigorously followed in he conex of laws wihin he shores ime and concluded. 07

10 Her operasyonel süreç, iizlikle koordinasyon içerisinde yürüülür ve akip edilir... Gümrük müşavirleri akibinde danışmanlık Risk belirleme ve önlemlerini alma Uyuşmazlıkların çözüm orağı Günlük akip ve özel yorumlama Each operaional process is rigorously carried ou and followed in andem... Advisory in cusoms consulancy follow-up Risk deerminaion and aking precauions Dispue resoluion parner Daily follow-up and special inerpreaion 08

11 SERVICES & CONSULTANCY Hizmeler & Danışmanlık D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Riskleriniz DLK da konrol alında Mevzua, uygulama ve bürokrasiyi en iyi derecede bilen, konusuna hâkim, deneyimli ve uzman gümrük müşavirlerimizin sunduğu danışmanlık hizmeleriyle ihiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Projelendirme ve uygulama aşamasında ekin risk yöneimi sunuyoruz. Dış icarei ehdi eden risk unsurlarını belirleyip, müşerilerimizle kir alışverişinde bulunarak, oluşması muhemel olumsuzlukları daha doğmadan engelliyoruz. Adli ve idari uyuşmazlık konularını iizlikle akip edip kısa sürede çözümlüyoruz. Risklerinizin büyüklüğü, maliyelerinizin düşürülmesi, mevzuaın karmaşası ve daha birçok konuyu sizinle birlike omuzlayarak yükünüzü ha eiyoruz. Çünkü ZAMAN ın önemini çok iyi biliyoruz... Danışmanlık hizmelerimiz kapsamında, her müşerinin özel olduğu bilinciyle, üm mevzuaı günlük olarak akip edip, rmalara özel olarak yorumluyoruz. Your risks are under conrol in DLK Wih he consulancy service offered by our experienced and exper cusoms consulans who have full knowledge of heir eld and who know he legislaion, implemenaion and bureaucracy, we always sand by you whenever you need. We provide effecive risk managemen in projec designing and implemening phases. We preven poenial problems by de ning risk elemens hreaening foreign rade and by having exchange of ideas wih our cusomers. We follow-up judicial and adminisraive dispues and resolve hem wihin he shores ime. We lighen your burden by shouldering many facors ogeher wih you such as he size of your risks, decrease of your coss, he complexiy of legislaion and so on. Because we know how imporan he TIME is In he conex of our consulancy services, we follow-up all legislaion daily and inerpre i especially for companies by having he knowledge ha each cusomer is special. 09

12 Proje yöneiminde uzman ekip... Dahilde işleme izin belgesi, Dahilde işleme izni, Serbes bölge işlemleri, Mevzua konusu diğer projeler Uzun soluklu çalışmalar, Teknolojik enegrasyon projeleri Sınırsız çözüm oraklığı... Exper eam in projec managemen... Inward processing ceri cae, Inward processing permission, Free zone ransacions, Oher projecs included in he legislaion, Long-erm sudies, Technological inegraion projecs, Unlimied soluion parnership... 10

13 SERVICES & PROJECT MANAGEMENT Hizmeler & Proje Yöneimi D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Uzman kadromuzla projelerinizi yöneiyoruz Ekonomi Bakanlığı ndan alınan Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Gümrük Müdürlükleri nden alınan Dahilde İşleme İzni kapsamında gerçekleşirilecek projelerinizde; Kapasie çalışmaları, belge alımı, kullanımı, akibi ve kapaılması da dahil olmak üzere her aşamayı iizlikle yöneiyoruz. Serbes Bölge Mevzuaı ile SBBUP siseminde ya da manuel olarak bölge açılışı, işleyişi, soku, faaliyeleri ve kapanışı gibi üm süreçleri sizin adınıza iizlikle akip edip sonuçlandırıyoruz. Çözüm orağınız olarak her ürlü projenizde yanınızda yer alıp, eknolojik enegrasyonlar ile uzun soluklu çalışmalarda sizinle yol almakayız. Ve soruyoruz! Gelişirilmesini isediğiniz projeleriniz mi var? Ya da adınıza akip edilmesini isediğiniz çalışmalarınız! Ya da aynı yönde ilerleyebilecek çözüm orağı mı arıyorsunuz? Öyleyse doğru adresesiniz. We manage your projecs wih our exper eam For your projecs o be carried ou wihin he scope of Inward Processing Ceri cae received from he Minisry of Economics and of Inward Processing Permission received from Revenue Of ces, we rigorously manage all sages including capaciy sudies, documen receiving, usage, followup and ending. We rigorously follow-up and conclude all process such as zone opening, operaion, sock, aciviies and closing for you by using Free Zone Compuer Applicaion Program (SBBUP) sysem wih Free Zone Legislaion or by manually. We, as your soluion parner, sand by you in all your projecs and we are wih you in long-erm sudies by echnological inegraions. And we ask you! Do you have projecs o be improved? Or sudies o be followed-up for you? Are you looking for soluion parners who will keep sep wih you? Then you re in he righ address. 11

14 12

15 SERVICES & GTIP WORKS Hizmeler & GTİP Çalışması D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Gümrük Tarife İsaisik Pozisyonu Gümrük Müşavirlerimiz, müşeri danışmanları aracılığıyla ya da direk olarak sizler arafından kendilerine ileilen eşyaların Gümrük Tarife İsaisik Pozisyonunu, gerekli gördükleri üm soruları yönelerek, üreici/gönderici rmanın inerne sielerinde araşırma yaparak en ufak ayrınıları da dikkae alıp haa riskine fırsa vermeyecek şekilde espi ediyor. Günlük yapılan bu espilerin yanı sıra alep edilen periyoa, üm ürün gamları için deaylı GTİP çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar isenirse sisem üzerinden yapılabileceği gibi sahada birebir eşyaları görerek de yapılabiliyor. Bu sayede konumuzun başlangıcı olan eşya GTİP espiinde haa payını sıfıra indirgeyerek riskler oluşmadan yok ediliyor. Riskleri engellemenin yanında doğru GTİP espii performans ve maliye açısından da birçok kazanım elde edilmesini sağlıyor. Cusoms Tariff Saisics Posiion Our Cusoms Consulans deermine he Cusoms Tariff Saisics Posiion of he goods delivered by cusomer advisors or direcly by you upon asking quesions hey consider necessary and searching in websies of producing / sending company by aking ino consideraion every deails for no allowing any error risk. In addiion o he menioned daily deerminaions, deailed GTIP works are carried ou for all produc ranges in he requesed period. These sudies can be carried ou hrough he sysem or by observing he goods in he eld. Hence, we preven he risks before hey appear by cancelling ou he error margin in good GTIP deerminaion ha is he sar of our subjec. In addiion o risk prevenion, correc GTIP deerminaion provides many gains in erms of performance and cos. 13

16 Teknolojinin gümrükle buluşuğu adres DLK da eferruaa yer yok. Teknolojiyle örülü alyapısı ile ek uşla üm gümrükleme süreci karşınızda... In DLK where echnology is reunied wih cusoms, here is no place for deails. Wih is infrasrucure knied wih echnology, you have all cusoms process by one key 14

17 TECHNOLOGY Teknoloji D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Teknolojik Kolaylıklar DLK, anlaşmalı olduğu rmalara inerne üzerinden de hizme veriyor. DLK inerne siesinde Müşeri Girişi bölümünde, espi edilen kullanıcı adı ve parola ile siseme her an erişim sağlanabiliyor. İşlemlerin her adımı online olarak akip edilirken, anlık ve geçmiş dönemlere ai operasyon süreci, beyannameler, vergiler, müşeri adına oluşurulan raporlar görünülenebiliyor, isenilen her aşamada müdahil olunabilecek bir oram sunuluyor. Müşerilerimizden gelecek bir dosya (x, excel, pdf) ile bilgiler DLK nın sisemine akarılarak, arka planda parça numarası bazında depolanırken, beyannameye akarımı yapılarak kişilere bağımlı olmadan haasız beyanname yazımı sağlanıyor. Muhasebe konusunda da Gümrük Müşavirliği Hizme Faurası ve işlemlerinize ai yapılmış üm masra arın muhasebe siseminize işlenmesi iş ve zaman kaybına mı yol açıyor? Öyleyse bunu sizin adınıza biz yapabiliriz. Nasıl mı? Yalnızca bir uşa dokunarak. Bu sayede zaman ve iş gücü asarrufu ile maliyelerinizi birlike azalabiliriz. E-Arşiv sisemimizle yine inerne üzerindeki Müşeri Girişi bölümümüzden giriş yaparak dilediğiniz her an isemiş olduğunuz her evraka hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Unumayın, siseme her an ulaşabilme kolaylığının yanında yer ve zaman asarrufu da yapmış olacaksınız. Technological Eases DLK also offers inerne service for conraced companies. In DLK websie, inerne access is always available in Cusomer Login par wih de ned user name and passpor. While each sage of he ransacions can be followed online, operaion process, declaraions, axes, repors creaed on behalf of he cusomer regarding he curren and previous periods can be displayed; and an environmen is offered geing involved o in is possible in each sage. All documens coming from our cusomers (in forms of x, excel, pdf) are ransferred o he sysem of DLK. They are sored a he background in he basis of par number and i's provided ac of wriing of declaraion wihou any misakes and being dependen on people. "Do enrances of coss of ransacions relaed o your processing and Cusoms Brokerage Service Bills lead o loss of work and ime?" while accouning. Then, we can do his on your behalf. Do you know how? Only by clicking on a buon. In his way, we can reduce your coss wih ime and labor savings. In addiion, you can access o any le in a quick and easy way from he Clien login on he inerne by our e-archive sysem when you wan. Remember, you'll have ime and place savings nex o he easy access o he sysem whenever you wan. 15

18 Geçmişen aldığımız mirasla geleceği şekillendiriyoruz... We shape he fuure using our inheriance 16

19 17

20 Faaliyelerinizin her safhası DLK da kayı alında! Veri analizi ve raporlama Tüm birimlerin ölçümlemesi Aklınızdaki soruların cevapları Performanların değerlendirilmesi Faaliyelerin koordine edilmesi Maliyelerin konrol edilmesi Geleceğin planlanması Each phase of your aciviies are resriced in DLK! Daa analysis and reporing Compuaion of all unis Answers o quesions in your mind Evaluaion of performances Coordinaion of aciviies Conrol of coss Planning he fuure 18

21 REPORTING & ANALYSIS Raporlama & Analiz D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Ekili Raporlama Yön veren çözümler için en önemli kaynak veri analizi ve raporlamadır. Bir faaliyee başlanır, akip edilir ve sonlandırılır. Peki, süreç gerçeken efekif kullanıldı mı? Yapılması gereken her şey üm birimler arafından yapıldı mı? Eksiklik neydi? Nasıl daha iyi olabilirdi? Bu ve bunun gibi daha birçok soruya cevap bulacağınız raporlarımızı üç ana başlıka oplayabiliriz. Performans Raporu; Bir eşyanın yüklenişinden eslim edilmesine kadar geçen üm süreci ve birimleri (Nakliyeci, Anrepo, Firma, Finans, Gümrük Müşaviri vs) günlük değil dakika boyuunda akip ederek süreci her aşamasıyla sizlere sunuyoruz. Faaliye Raporu; Belirli periyolarda birlike gerçekleşirdiğimiz işlemler ile ilgili üm deayları birlike değerlendiririz. Geçmiş dönemleri karşılaşırıp ileriye dönük olarak karar almanızı sağlarız. Hangi eşyalardan ne kadar gelmişi? Dış Ticare hacminiz ne kadardı? Kaç ane beyanname oluşurulmuşu? Hangi eslim ve ödeme şekilleri kullanılmışı? Hangi edarikçilerle çalışılmışı? Ve daha birçok sorunun cevabını bu rapor ile bulacaksınız. Maliye Raporu; Yur dışı fauranızdaki eşya kalemlerine indirgeyerek, faaliyeinize konu maliyeleriniz sizlere sunulmakadır. Tüm maliyelerinizi birlike görebilir ve isediğiniz gibi yöneebilirsiniz. 19 Effecive Reporing The mos imporan resource for leading soluions are daa analysis and reporing. An aciviy is sared, followed up and concluded. So, was he process used effecively? Did everyhing required o be done performed by all unis? Wha was he de ci? How could i be beer? We can group all our repors ha you can nd he answers of many of your quesions such as his and hese in hree main headings. Performance Repor; We are presening he process and is unis (Shipping Agen, warehouse, company, nance, Cusoms Consulan ec.) wih is each phase by following up he whole process unil insallaion of goods o he delivery. Aciviy Repor; we assess all deails ogeher wih our ransacions wih speci c periods. We lead you o decide forward looking by comparing he condiions wih he pas periods. How much delivered from which goods? Wha was your volume of foreign rade? How many declaraions have been creaed? Which delivery and paymens forms have been used? Which suppliers have been worked wih? And you'll nd many answers of your quesions wih ha repor. Cos Repor; he coss of your aciviies are presened o you by reducing he iems of goods in your abroad bill. You can see and manage all your coss ogeher.

22 DLK kalieden aviz vermez... DLK; uzman müşeri emsilcileri ile iş orağı olduğu rmaların aleplerini ve önceliklerini en iyi şekilde espi edip karşılamaka ve üm işlemleri en kısa sürede gerçekleşirmekedir. DLK does no comprise he qualiy... DLK mee all demands and prioriies of is parner companies by idenifying in he bes way and as soon as possible ogeher wih is exper cusomer service represenaives. 20

23 OUR QUALITY POLICY Kalie Poliikamız D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Deneçiler yöneim anlayışımızı belgeledi 30 yıla ekabül eden deneyimlerimizi eknolojiyle birleşirerek daha kalieli hizme sunmayı sağladık. Sağladığımız servis ve hizmelerin zamanında ve kusursuz olarak verilmesi Kalie anlayışımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugüne kadar almış olduğumuz kalie yöneim sisemi belgeleri de bu poliikalarımızda ne kadar haklı olduğumuzu desekler nielike. Kalie Belgelerimiz: ISO 9001:2008 : Kalie Yöneim Sisemi, ISO 10002:2004 : Müşeri Memnuniyei Yöneim Sisemi OHSAS 18001:2007 : İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneim Sisemi Documened managemen approach We provided o offer more qualiy service by combining our experiences of 30 years. The provision of our services imely and impeccable is an indispensable par of our undersanding of "Qualiy". All qualiy managemen sysem ceri caes ha we had received unil now are also supporing ha how righ we are in our policies. Our Qualiy Cerificaes: ISO 9001:2008 : Qualiy Managemen Sysem, ISO 10002:2004 : Cusomer Saisfacion Managemen Sysem OHSAS 18001:2007 : Occupaional Healh and Safey Managemen Sysem 21

24 Yalnızca seköründe değil, sosyal hayaa da öncü... No pioneer only in is secor bu also in social life... 22

25 SOCIAL RESPONSIBILITY Sosyal Sorumluluk D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ DLK Sporu Desekliyor DLK Gümrük Müşavirliği, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz eiriyor. DLK, binicilik sporunun ünlü ismi Ülkan Delikan ı desekliyor. Yaklaşık 30 yıldır binicilik sporuyla uğraşan Ülkan Delikan, Türkiye yi uluslararası pek çok müsabakada başarıyla emsil emiş bir isim. Yur içinde ve yur dışındaki pek çok müsabakada ödülleri bulunan Milli Binici Ülkan Delikan, Balkan Şampiyonluğu, Aaürk Kupası Birinciliği, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Şampiyonası Birinciliği gibi önemli başarılar elde emişir. DLK Suppors Spors DLK Cusoms Consulancy made an indelible impression wih is social responsibiliy projecs. DLK suppors he famous name of equesrian, Ulkan Delikan. Ulkan Delikan who has been engaged in equesrianism for nearly 30 years is a person who has successfully represened Turkey in many inernaional compeiions. Naional Rider Ulkan Delikan has many awards of domesic and inernaional coness including Balkan Championship, Aaurk Cup Championship, Presiden's Cup, Turkey Championship. 23

26 Geleceğin inşaasında biz de varız... We'll build he fuure ogeher... 24

27 SOCIAL RESPONSIBILITY Sosyal Sorumluluk D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Çevreye ve eğiime kakımız sürecek DLK Gümrük Müşavirliği kurulduğu günden bu yana opluma olan sorumluluğunu eğiim, külür sana, spor gibi farklı alanlarda deseklediği projeler ile yerine geirmeye devam ediyor. Gümrük seköründe lider misyonuyla çevreye, eğiime kakı sunan gruplarından biri olmak, sorumluluk duygumuzu daha da arırıyor. Daha iyi ve yaşanılabilir bir dünyada oplumsal sorumluluklarının farkında olan bir kurum olarak, hayaa geçirilen her projenin uzun soluklu ve yaygın olmasına önem göseriyoruz. Our conribuion o he environmen and educaion will coninue DLK Cusoms Consulancy coninues o ful ll is social responsibiliy by supporing educaional, culural and ar, spors projecs. Being one of he groups conribuing o environmen and educaion wih is leader mission in cusoms secor increases our responsibiliy feeling much more. We who are aware of our social responsibiliies for a beer and more liveable world give imporance o every projec o be long-erm and widespread. 25

28 THEY HAVE CHOSEN DLK... DLK yı seçiler... D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Çünkü... DLK dan hizme almaya başladığımız günden bu yana sunduğu hizmeleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşirmeke, işlemlerimizi proakif yaklaşımla hızlı olarak amamlamakadır. Şirke personeli; konusunda uzman, her zaman ulaşılabilir ve çözüm odaklı çalışmalarla acil ihiyaçlarımıza kısa zamanda cevap verebilmeke ve doğru bilgiye ulaşmamıza yardımcı olmakadır. Profesyonellikle buik hizmei birlike sunmayı başaran DLK; varlığı ve deseğiyle daha emin adımlarla ilerlememizi sağlamakadır. Ural İnal, Temsa, Mali İşler Direkörü Volvo Pars Disrubiion Cener olarak DLK Gümrük Müşavirliği A.Ş. ile olan uzun süreli çalışmalarımızda, her zaman am memnuniye ve verim alınmışır. Disiplinli, akipçi iş yaklaşımları sayesinde operasyon sürdürülebilirliği konusunda sınırsız bir desek almakayız. DLK, her zaman müşeri memnuniyei ve çözüm odaklı çalışma prensipleri sayesinde, edarik zincirimizde eslim sürelerinin isenilen hede ere ulaşması konusunda en önemli oyunculardan olmuşur. Talep eiğimiz üm servisler için her an hazır olmaları ve sürekli ulaşılabilirlikleri DLK ile olan çözüm oraklığımız daha da güçlendirmekedir. Janse Akyur, Volvo, Müşeri Hizmeleri Müdürü Denso Oomoiv Parçaları Sanayi A.Ş. olarak kuruluşumuz olan 2002 den bu yana DLK ile hiç aralıksız çalışmaka ve Gümrük Müşavirliği başa olmak üzere dış icare anlamında üm hizmeleri almakayız. DLK nın işindeki ecrübesi, kalieli personel isihdamı, eknolojik donanımı, kurumlarla aralarındaki güvenilir ve sıcak olan ilişkileri, özellikle rmamızın bir uzanısı gibi gümrük uygulamalarındaki haklarımızı koruyan yapısı, oluşabilecek problemlere karşı işlemlerimizi iyi analiz edip bizi önceden uyarması, eksiklikler varsa amamlanması konusunda yardımcı olması ve genel anlamda kalieli bir hizme alıyor olmamız uzun yıllardır DLK ile çalışma sebebimiz olmuşur yılında geçirdiğimiz efişe oldukça yüksek bir puan ve eşekkür aldık. Bu başarıyı DLK ile bir akım olarak çalışmamıza borçluyuz. Nurgül Ünsal Yaşar, Denso, İhala&İhraca Müdürü DLK Gümrük Müşavirliği A.Ş. ile çalışmaka olduğumuz uzun yıllardır süreç, doğru beyan, iş akibi, IT al yapısı, ileişim kolaylığı, güçlü mevzua servisi ile almış olduğumuz servislerde am desek sağlamakadırlar. Faih Tunçbilek, Brisa, Tedarik Zinciri Direkörü 26

29 THEY HAVE CHOSEN DLK... DLK yı seçiler... D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Because... DLK carries our services wihou any problems and complees our ransacions wih a proacive approach as fas as hey can since he day we sared o ge service from DLK. The company saff is really exper, accessible and can respond o all of our urgen needs in a very shor ime and help us o reach he accurae informaion. DLK ha manages o provide bouique service ogeher wih professionalism provides us o move forward more con denly wih is presence and suppor. Ural İnal, Temsa, Financial Direcor We, as Volvo Pars Disribuion Cener have always had full saisfacion and ef ciency during our long erm sudies wih DLK Cusoms Consulancy Inc. We are geing unlimied suppor in he issue of operaion susainabiliy hanks o heir disciplined, follower business approaches.dlk has been one of he mos imporan players in reaching he desired goals hanks o is cusomer saisfacion and soluion-oriened work principles. Their accessibiliy and readiness for all our demands srenghens he soluion parnership wih DLK. Janse Akyur, Volvo, Cusomer Service Manager We, as Denso Auomoive Pars Indusry Co., Ld. coninue o work wih DLK wihou inerrupion since 2002 ha we had founded and go all cusoms brokerage services and foreign rade services. Our reasons o work wih DLK are heir business experience, qualiy of personnel, echnological equipmen, reliable and friendly relaions among insiuions, especially srucure of hem proecing our righs in cusoms pracices, warning sysem afer analyzing problems perfecly, help us in compleing our shorcomings and geing a high-qualiy service in general for long years. We had a very high score and hanked in he inspecion in We owe his success wih viiligo as a eam wih DLK. Nurgül Ünsal Yasar, Denso, Impor & Expor Manager They provide us full suppor in all services such as correc declaraion, job racking, IT infrasrucure, ease of communicaion, srong legislaive service for many years ha we are working wih DLK Cusoms Consulancy Inc. Faih Tunçbilek, Brisa, Supply Chain Direcor 27

30 28

31 OUR REFERENCES Referanslarımız D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ DLK ile çözüm oraklığı olan şirkeler The companies which have soluion parnership wih DLK Logolar, alfabeik düzende yer almakadır. Logos are aking place in alphabeical order. 29

32 Genel Müdürlük Bosancı İzmi Gemlik Ankara İzmir Bodrum Adana Mersin 30

33 LOCATION Yerleşim D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Gümrüklere yakın yerleşkeler Premises close o cusoms Merkez // Headquarers : Şube // Branch : Şube // Branch : Şube // Branch : Şube // Branch : Şube // Branch : Şube // Branch : İriba Bürosu // Branch : İriba Bürosu // Branch : İriba Bürosu // Branch : İriba Bürosu // Branch : Güneşli / İSTANBUL Bosancı / İSTANBUL İzmi / KOCAELİ Gemlik / BURSA Alsancak / İZMİR Seyhan / ADANA Merkez / MERSİN Tandoğan / ANKARA Gebze / KOCAELİ Sabiha Gökçen / İSTANBUL BODRUM 31

34 İleişim Bilgileri Conac Informaion Firma / Company DLK Gümrük Müşavirliği A.Ş. Firma Yekilisi / Company Execuive Mura DAĞLI Telefon Fax Web hp://www.dlkgumruk.com Genel Müdürlük - Headquarers Evren Mahallesi Bahar Caddesi Pola İş Merkezi A Blok Ka:2 Güneşli/İSTANBUL

35

36 Genel Müdürlük / Headquarers Evren Mahallesi Bahar Caddesi Pola İş Merkezi A Blok Ka:2 Güneşli/İSTANBUL Tel: (+90) Fax: (+90) İzmi Şubesi: Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi NO:24 İZMİT/KOCAELİ Tel : (0262) Fax : (0262) Gemlik Şubesi: Aa Mahallesi (GEMSAZ) 106 Nolu Sokak No: 40 D:4 Gemlik/BURSA Tel: (0224) Fax: (0224) İsanbul Bosancı Şubesi: Yalı Yolu Sokak İsmail Ergin İş Merkezi A Blok No: 52 K 5 D18 Bosancı/İSTANBUL Tel: (0216) Fax: (0216) Adana Şubesi: Emek Mahallesi Sokaka No:26 Seyhan/ADANA Tel: (0322) Fax: (0322) Mersin Şubesi: Cami Şerif Mahallesi 5236 Sokak Ulusoy iş Merkezi No:10 Ka:3 D:9 MERSİN Tel: (0324) Fax: (0324) Sabiha Gökçen İriba Bürosu: Sabiha Gökçen Havaalanı Kargo Terminali A Blok A-18 Pendik/İSTANBUL Tel: (0216) Fax: (0216) Bodrum İriba Bürosu Bodrum Gümrük Müdürlüğü İzmir Şubesi: 1479 Sokak Krisal 2 İş Merkezi No:15 Ka: 1 D: 1 Alsancak/İZMİR Tel: (0232) Fax: (0232) Gebze İriba Bürosu: Bağda Caddesi Arap Çeşme Mevkii No: 743 Ka: 1 Gebze/KOCAELİ Tel: (0543) Ankara İriba Bürosu Degol Caddesi Ören Sokak No:2/AB Tandoğan/ANKARA Telefon: Fax:

Düşündüğünüz Yerdeyiz/ We are where you expect

Düşündüğünüz Yerdeyiz/ We are where you expect Düşündüğünüz Yerdeyiz/ We are where you expect Şirket Profili Şirketimiz, ciddi bir kurumsal yapı içerisinde, disiplin ve tecrübe ile çalışan kalifiye personellerden oluşmaktadır. Bu yapılanma içerisinde

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 1 KURULUŞ Kuruluş : 1990 25 SENEDİR HİZMETİNİZDEYİZ 2 VİZYON, MİSYON, İLKELERİMİZ Misyonumuz; Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu hızlı ve kaliteli hizmeti,deneyimli ve uzman kadromuz

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com Geçmiş Gelecek ile Yürür www.arslanlojistik.com NEDEN ASLAN GÜMRÜK? www.arslanlojistik.com Aslan Gümrük Müşavirliği, müşterilerinin çözüm ortağı olan, deneyimli ve süreçleri takip eden uzman kadrosu ile

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

just like all, but unique!

just like all, but unique! just like all, but unique! v v Amatör ruhumuzu koruyarak profesyonel işler çıkartıyoruz... Tecrübeli ve her biri konularının uzmanı departman yöneticilerimiz ile sürekli yenilikleri takip eden, teknolojik

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 1 KURULUŞ Kuruluş : 1990 26 SENEDİR HİZMETİNİZDEYİZ 2 VİZYON, MİSYON, İLKELERİMİZ Misyonumuz; Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu hızlı ve kaliteli hizmeti,deneyimli ve uzman kadromuz

Detaylı

"En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..."

En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir... "En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..." GALATA Müşteri odaklı hizmet anlayışı, konusunda deneyimli personeli, kaliteli ve verimli hizmet üretmede teknolojinin tüm imkanlarını kullanan yaklaşımı ile

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

CUSTOMS & LOGISTICS GÜMRÜKLEME & LOJİSTİK

CUSTOMS & LOGISTICS GÜMRÜKLEME & LOJİSTİK CUSTOMS & LOGISTICS GÜMRÜKLEME & LOJİSTİK Başkan ın Mesajı Message of President Değerli paydaşlarımız ve Özgül Group ailesinin sevgili üyeleri; Ülkemiz ekonomisine 32 yıldır katkı sağlayan ve stratejik

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

{ } Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti, Hızlı ve Güvenilir Hizmet

{ } Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti, Hızlı ve Güvenilir Hizmet { } Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti, Hızlı ve Güvenilir Hizmet { Şirket Profilimiz} 1990 yılında kurulmuş olan Pozitif Gümrük Müşavirliği, müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı yaklaşımı ile sektörün tercih

Detaylı

Trusted solution partner

Trusted solution partner Trusted solution partner Company Profile / Şirket Profili Since our foundation in 1987, Elektrotek has been dedicated to providing our customers with the highest quality products and service. Elektrotek

Detaylı

TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü

TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü 1994 den 2009 a Aksis 16 yıllık Kurumsal İçerik Yönetimi Tecrübesi 6 yıllık FileNet Tecrübesi 80 adet FileNet P8 Sertifikası

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG F U E L S İ S MOBİL İSTASYONLAR Akaryakıt Otomasyon LPG CNG FUELSİS Daha Fazla Teknoloji "Akaryakıt Dünyasını teknoloji ile buluşturmak" misyonuyla yola çıkan Fuelsis kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Tanıştığımıza. olacaksınız

Tanıştığımıza. olacaksınız Tanıştığımıza Proje tasarımından yönetimine, uygulamadan devreye almaya kadar her aşamada yanınızdayız. İmalat üretimin tüm aşamalarında olduğu gibi servis süreçlerinde de çözüm odaklı yapımızla hizmetinizdeyiz.

Detaylı

Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş

Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

www.kugusekerleme.com

www.kugusekerleme.com www.kugusekerleme.com Kuğu Şekerleme, 2004 yılında kurulmuş olup, kurulduğu tarihten itibaren değişmeyen lezzet ve ürün kalitesiyle siz değerli müşterilerimize, kaliteli ürünler sunmak için gerekli olan

Detaylı

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır.

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş zekası karar verme, rapor alma ve analiz çözümlerinde firmalara destek olur. İş zekası çözümleri gerçeğe dayalı

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

20. yıl. 20. yıl. info@ekinkimya.com www.ekinkimya.com

20. yıl. 20. yıl. info@ekinkimya.com www.ekinkimya.com 20. yıl Merkez Sarıgazi Cad. Bulgurlu Mah. No: 39 34696 Çamlıca - Üsküdar İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 (216) 524 12 24 Fax: + 90 (216) 524 12 80-81 Depolama ve Laboratuvar Tesisleri GEBKİM İhtisas Organize

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK GÜMRÜK DOGAN Gümrük Müșavirliği Loj. Hiz. Ltd. Ști. Talatpașa Bulvarı No: 84 TR 355220 Alsancakl-İZMİR/TÜRKİYE Tel: 0.232.466 06 01 info@dogangumruk.com.tr www.dogangumruk.com.tr yenilikçi yaklașım www.dogangumruk.com.tr

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 2013 YILI TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR LİSTESİ-TEKLİF FORMU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 2013 YILI TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR LİSTESİ-TEKLİF FORMU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YILI TÜRKÇE SÜRELİ YAYILAR LİSTESİ-TEKLİF FORMU * 101 dergi Tarih:../../ Dergi / Journal ile evi / Publisher yeri / sıklığı/ o Birim Fiya 1 2023 Aılım cılık 1303-03 Aylık / Monhly

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Kış Okulu "RuSyada Yatırım Yapma in ENGECON, Saint-Petersburg, 11.02-17.02.2013 Pazartesi 11 Şubat

Kış Okulu RuSyada Yatırım Yapma in ENGECON, Saint-Petersburg, 11.02-17.02.2013 Pazartesi 11 Şubat ENGECON productively cooperates with more than 100 foreign partner universities in change of scientific and practical experience. Saatler Kış Okulu "RuSyada Yatırım Yapma in ENGECON, Saint-Petersburg,

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı