Yön veren çözümler ile birlikte daha hızlı büyüyelim Let s grow faster with leading solutions

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yön veren çözümler ile birlikte daha hızlı büyüyelim Let s grow faster with leading solutions"

Transkript

1

2

3 Yön veren çözümler ile birlike daha hızlı büyüyelim Le s grow faser wih leading soluions

4 1984 en bugüne... Uzman, kalieli, deneyimli personel, üm sekörlere açık çözüm yeeneği... Teknolojik gelişimlerde öncü, dünya devleriyle uzun soluklu işbirliği, müşeri memnuniyei odaklı çözüm oraklığı. Temel felsefesini dayanışma, güven ve gelişime endeksleyen DLK Gümrük Müşavirliği rma odaklı buik hizme anlayışını, dinamik emeller üzerinde isikrarla sürdürüyor. From 1984 o oday... Exper, qualiy, experiences personnel and explici soluion skill for all secors Leader in echnological developmen, long-erm cooperaion wih world s gians, soluion parnership based on cusomer saisfacion. DLK Cusoms Consulancy, of which primary philosophy is based on solidariy, rus and developmen, mainains is company-direced bouique service undersanding on dynamic foundaions. 02

5 WHO ARE WE? Biz Kimiz? D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Dinamik, lider, kalieli hizme anlayışı 1984 yılından bu yana seköründe yaraıcı uygulamalarıyla fark yaraan rmamız yenilikçilik anlayışı çerçevesinde kimlik değişikliğine gii yılı sonunda alınan karar doğrulusunda hizmelerimiz DLK Gümrük Müşavirliği A.Ş unvanıyla devam ediyor. DLK Gümrük Müşavirliği, kalie anlayışı çerçevesinde gelişen müşeri porföyüne uygun olarak kadrosunu da zenginleşirmeye devam ediyor. Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı Yeki Belgesi sahibi personeli, konusunda uzman müşeri danışmanları ve Mevzua Servisiyle müşerilerine yasalar çerçevesinde geniş bir yelpazede hizme sunuyor. Firmamız; vizyoner bakış açısıyla mevcu porföyü ve ecrübeleriyle sadece sabi sekörlerde değil, büün sekörlere hizme verirken, yeniliklere açık bir yöneim anlayışı dikka çekiyor. DLK Gümrük Müşavirliği nin dünyanın sayılı, Türkiye nin ise ekonomideki devleri olan rmalarıyla kurduğu sraejik iş oraklıklarını uzun süreli birlikelikleri bulunuyor. Sürdürülebilirlik DLK için önemli bir unsur. DLK nın kuruluş felsefesini oluşuran Dayanışma, Güven ve Gelişim duygusu, uzun vadeli işbirliğinin ve müşeri memnuniyei odaklı çözüm oraklığının emelinde yaan en önemli eken. DLK nın prensibi rma odaklı çalışıp, buik hizme sunmak. Yani bizim için her müşeri özel. Kısacası: Bizimleyken İsediğiniz Her Neyse, Olması İçin Düşünmeniz Yeerlidir. Dynamic, leader, qualiy service undersanding Our company ha makes all he difference wih is creaive applicaions in he secor as from 1984 made an ideniy change in he conex of innovaiveness undersanding. In parallel wih he decision made a he end of 2011, our services coninue o be delivered under he ile of DLK Cusoms Consulancy Inc. DLK Cusoms Consulancy also coninues o increase is personnel number in accordance wih is cusomer porfolio developed wihin he scope of qualiy undersanding. Wih is personnel who have Cusoms Consulan and Assisan Cusoms Consulan Ceri cae of Auhorizaion, is exper cusomer advisors and is Legislaion Service, DLK Cusoms Consulancy offers wide range of service o is cusomers in accordance wih laws. Wih is visionary view, curren porfolio and experience, our company delivers service no only o cerain secors bu also o all secors; and is innovaive managemen undersanding aracs aenion. DLK Cusoms Consulancy has sraegic business parnerships and long-erm cooperaion wih world s known companies and wih economic gians in Turkey. Susainabiliy is an imporan elemen for DLK. The founding philosophy, Solidariy, Trus and Developmen, is he mos imporan facor underlying longerm cooperaion and soluion parnership based on cusomer saisfacion. The principle of DLK is o perform company-oriened works and o offer bouique service. I s o say ha each cusomer is imporan for us. In shor, You jus need o hink wha you wan! 03

6 Sonuç odaklı, çözüme dayalı anlayış... Resul-oriened, soluion-based undersanding 04

7 MISSION & VISION Misyon & Vizyon D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Hede er Targes Misyonumuz Müşeri Memnuniyeini En Üs Düzeyde Karşılamak İçin Teknoloji, Bilgi ve Deneyimi En Ekin Şekilde Kullanarak Firma Odaklı Buik ve Kalieli Hizme Sunmakır. Vizyonumuz Sekörde Lider Olmak, Müşerilerimizi Teknoloji ve Kalieyle Tanışırmak Sekörün Türkiye deki İmajını Gelişirip, Değişirmek Verdiğimiz Tüm Hizmelerde Türkiye de En İyisi Olmaya Devam Emek... Our Mission To provide cusomer saisfacion in he bes possible way Offering company-oriened bouique and qualiy service By using echnology, knowledge and experience suf cienly Our Vision Being he leader of he secor, reuniing our cusomers wih echnology an qualiy Developing and changing he image of our secor in Turkey Coninuing o be he bes wih our all services in Turkey 05

8 Bölgesinde lider, küresel bir oyuncu... Tecrübe, bilgi ve eknoloji Uzman ve deneyimli personel Sorunsuz, gelişirilebilir gümrük programı Güçlü IT alyapısı Kurumlar nezdinde emsilcilik Mevzua ve yasalara riaye Zaman ve maliye asarrufu Regional leader, global acor... Experience, knowledge and echnology Exper and experienced personnel Problem-free, improvable cusoms program Srong IT infrasrucure Represenaion in he presence of corporaions Observance of legislaion and laws Time and cos saving 06

9 SERVICES & CONSULTANCY Hizmeler & Müşavirlik D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Gümrük Müşavirliği Tecrübeli ve bilgili Üsad gümrük müşavirleri, hem o slerde hem de gümrüklerdeki gümrük müşavir yardımcıları, konusunda uzman ve deneyimli müşeri danışmanları, kurumlar arafından anınan ve sevilen, her biri bünyemizde bulunan operasyon personeli, Türkiye nin üm gümrükleriyle enegre gümrük programı, eknolojinin sunduğu her ürlü kolaylığı kullanıma açan IT alyapısı ile yıllık deneyim... DLK Gümrük Müşavirliği; eknolojinin avanajlarını kullanıp, çağın gereklerine ayak uydurarak, gümrüklerde ve diğer kurumlarda sizi en iyi şekilde emsil emeyi prensip edinmişir. Yasal çerçevede üm işlemleriniz, en kısa sürede iizlikle akip edilip, sonuca gidilmekedir. Cusoms Consulancy Wih experienced and knowledgeable Maser cusoms consulans, wih assisan cusoms consulans boh in of ces and cusoms, wih exper and experienced cusomer advisors, wih operaion personnel who is known and beloved by corporaions, wih cusoms program inegraed wih all cusoms in Turkey, wih an IT infrasrucure bringing ino use all eases of echnology An experience of 30 years... DLK Cusoms Consulancy akes as principle o represen you in he bes possible way in cusoms and in oher insiuions by using he advanages of echnology and by keeping up wih he imes. All your ransacions are rigorously followed in he conex of laws wihin he shores ime and concluded. 07

10 Her operasyonel süreç, iizlikle koordinasyon içerisinde yürüülür ve akip edilir... Gümrük müşavirleri akibinde danışmanlık Risk belirleme ve önlemlerini alma Uyuşmazlıkların çözüm orağı Günlük akip ve özel yorumlama Each operaional process is rigorously carried ou and followed in andem... Advisory in cusoms consulancy follow-up Risk deerminaion and aking precauions Dispue resoluion parner Daily follow-up and special inerpreaion 08

11 SERVICES & CONSULTANCY Hizmeler & Danışmanlık D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Riskleriniz DLK da konrol alında Mevzua, uygulama ve bürokrasiyi en iyi derecede bilen, konusuna hâkim, deneyimli ve uzman gümrük müşavirlerimizin sunduğu danışmanlık hizmeleriyle ihiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Projelendirme ve uygulama aşamasında ekin risk yöneimi sunuyoruz. Dış icarei ehdi eden risk unsurlarını belirleyip, müşerilerimizle kir alışverişinde bulunarak, oluşması muhemel olumsuzlukları daha doğmadan engelliyoruz. Adli ve idari uyuşmazlık konularını iizlikle akip edip kısa sürede çözümlüyoruz. Risklerinizin büyüklüğü, maliyelerinizin düşürülmesi, mevzuaın karmaşası ve daha birçok konuyu sizinle birlike omuzlayarak yükünüzü ha eiyoruz. Çünkü ZAMAN ın önemini çok iyi biliyoruz... Danışmanlık hizmelerimiz kapsamında, her müşerinin özel olduğu bilinciyle, üm mevzuaı günlük olarak akip edip, rmalara özel olarak yorumluyoruz. Your risks are under conrol in DLK Wih he consulancy service offered by our experienced and exper cusoms consulans who have full knowledge of heir eld and who know he legislaion, implemenaion and bureaucracy, we always sand by you whenever you need. We provide effecive risk managemen in projec designing and implemening phases. We preven poenial problems by de ning risk elemens hreaening foreign rade and by having exchange of ideas wih our cusomers. We follow-up judicial and adminisraive dispues and resolve hem wihin he shores ime. We lighen your burden by shouldering many facors ogeher wih you such as he size of your risks, decrease of your coss, he complexiy of legislaion and so on. Because we know how imporan he TIME is In he conex of our consulancy services, we follow-up all legislaion daily and inerpre i especially for companies by having he knowledge ha each cusomer is special. 09

12 Proje yöneiminde uzman ekip... Dahilde işleme izin belgesi, Dahilde işleme izni, Serbes bölge işlemleri, Mevzua konusu diğer projeler Uzun soluklu çalışmalar, Teknolojik enegrasyon projeleri Sınırsız çözüm oraklığı... Exper eam in projec managemen... Inward processing ceri cae, Inward processing permission, Free zone ransacions, Oher projecs included in he legislaion, Long-erm sudies, Technological inegraion projecs, Unlimied soluion parnership... 10

13 SERVICES & PROJECT MANAGEMENT Hizmeler & Proje Yöneimi D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Uzman kadromuzla projelerinizi yöneiyoruz Ekonomi Bakanlığı ndan alınan Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Gümrük Müdürlükleri nden alınan Dahilde İşleme İzni kapsamında gerçekleşirilecek projelerinizde; Kapasie çalışmaları, belge alımı, kullanımı, akibi ve kapaılması da dahil olmak üzere her aşamayı iizlikle yöneiyoruz. Serbes Bölge Mevzuaı ile SBBUP siseminde ya da manuel olarak bölge açılışı, işleyişi, soku, faaliyeleri ve kapanışı gibi üm süreçleri sizin adınıza iizlikle akip edip sonuçlandırıyoruz. Çözüm orağınız olarak her ürlü projenizde yanınızda yer alıp, eknolojik enegrasyonlar ile uzun soluklu çalışmalarda sizinle yol almakayız. Ve soruyoruz! Gelişirilmesini isediğiniz projeleriniz mi var? Ya da adınıza akip edilmesini isediğiniz çalışmalarınız! Ya da aynı yönde ilerleyebilecek çözüm orağı mı arıyorsunuz? Öyleyse doğru adresesiniz. We manage your projecs wih our exper eam For your projecs o be carried ou wihin he scope of Inward Processing Ceri cae received from he Minisry of Economics and of Inward Processing Permission received from Revenue Of ces, we rigorously manage all sages including capaciy sudies, documen receiving, usage, followup and ending. We rigorously follow-up and conclude all process such as zone opening, operaion, sock, aciviies and closing for you by using Free Zone Compuer Applicaion Program (SBBUP) sysem wih Free Zone Legislaion or by manually. We, as your soluion parner, sand by you in all your projecs and we are wih you in long-erm sudies by echnological inegraions. And we ask you! Do you have projecs o be improved? Or sudies o be followed-up for you? Are you looking for soluion parners who will keep sep wih you? Then you re in he righ address. 11

14 12

15 SERVICES & GTIP WORKS Hizmeler & GTİP Çalışması D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Gümrük Tarife İsaisik Pozisyonu Gümrük Müşavirlerimiz, müşeri danışmanları aracılığıyla ya da direk olarak sizler arafından kendilerine ileilen eşyaların Gümrük Tarife İsaisik Pozisyonunu, gerekli gördükleri üm soruları yönelerek, üreici/gönderici rmanın inerne sielerinde araşırma yaparak en ufak ayrınıları da dikkae alıp haa riskine fırsa vermeyecek şekilde espi ediyor. Günlük yapılan bu espilerin yanı sıra alep edilen periyoa, üm ürün gamları için deaylı GTİP çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar isenirse sisem üzerinden yapılabileceği gibi sahada birebir eşyaları görerek de yapılabiliyor. Bu sayede konumuzun başlangıcı olan eşya GTİP espiinde haa payını sıfıra indirgeyerek riskler oluşmadan yok ediliyor. Riskleri engellemenin yanında doğru GTİP espii performans ve maliye açısından da birçok kazanım elde edilmesini sağlıyor. Cusoms Tariff Saisics Posiion Our Cusoms Consulans deermine he Cusoms Tariff Saisics Posiion of he goods delivered by cusomer advisors or direcly by you upon asking quesions hey consider necessary and searching in websies of producing / sending company by aking ino consideraion every deails for no allowing any error risk. In addiion o he menioned daily deerminaions, deailed GTIP works are carried ou for all produc ranges in he requesed period. These sudies can be carried ou hrough he sysem or by observing he goods in he eld. Hence, we preven he risks before hey appear by cancelling ou he error margin in good GTIP deerminaion ha is he sar of our subjec. In addiion o risk prevenion, correc GTIP deerminaion provides many gains in erms of performance and cos. 13

16 Teknolojinin gümrükle buluşuğu adres DLK da eferruaa yer yok. Teknolojiyle örülü alyapısı ile ek uşla üm gümrükleme süreci karşınızda... In DLK where echnology is reunied wih cusoms, here is no place for deails. Wih is infrasrucure knied wih echnology, you have all cusoms process by one key 14

17 TECHNOLOGY Teknoloji D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Teknolojik Kolaylıklar DLK, anlaşmalı olduğu rmalara inerne üzerinden de hizme veriyor. DLK inerne siesinde Müşeri Girişi bölümünde, espi edilen kullanıcı adı ve parola ile siseme her an erişim sağlanabiliyor. İşlemlerin her adımı online olarak akip edilirken, anlık ve geçmiş dönemlere ai operasyon süreci, beyannameler, vergiler, müşeri adına oluşurulan raporlar görünülenebiliyor, isenilen her aşamada müdahil olunabilecek bir oram sunuluyor. Müşerilerimizden gelecek bir dosya (x, excel, pdf) ile bilgiler DLK nın sisemine akarılarak, arka planda parça numarası bazında depolanırken, beyannameye akarımı yapılarak kişilere bağımlı olmadan haasız beyanname yazımı sağlanıyor. Muhasebe konusunda da Gümrük Müşavirliği Hizme Faurası ve işlemlerinize ai yapılmış üm masra arın muhasebe siseminize işlenmesi iş ve zaman kaybına mı yol açıyor? Öyleyse bunu sizin adınıza biz yapabiliriz. Nasıl mı? Yalnızca bir uşa dokunarak. Bu sayede zaman ve iş gücü asarrufu ile maliyelerinizi birlike azalabiliriz. E-Arşiv sisemimizle yine inerne üzerindeki Müşeri Girişi bölümümüzden giriş yaparak dilediğiniz her an isemiş olduğunuz her evraka hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Unumayın, siseme her an ulaşabilme kolaylığının yanında yer ve zaman asarrufu da yapmış olacaksınız. Technological Eases DLK also offers inerne service for conraced companies. In DLK websie, inerne access is always available in Cusomer Login par wih de ned user name and passpor. While each sage of he ransacions can be followed online, operaion process, declaraions, axes, repors creaed on behalf of he cusomer regarding he curren and previous periods can be displayed; and an environmen is offered geing involved o in is possible in each sage. All documens coming from our cusomers (in forms of x, excel, pdf) are ransferred o he sysem of DLK. They are sored a he background in he basis of par number and i's provided ac of wriing of declaraion wihou any misakes and being dependen on people. "Do enrances of coss of ransacions relaed o your processing and Cusoms Brokerage Service Bills lead o loss of work and ime?" while accouning. Then, we can do his on your behalf. Do you know how? Only by clicking on a buon. In his way, we can reduce your coss wih ime and labor savings. In addiion, you can access o any le in a quick and easy way from he Clien login on he inerne by our e-archive sysem when you wan. Remember, you'll have ime and place savings nex o he easy access o he sysem whenever you wan. 15

18 Geçmişen aldığımız mirasla geleceği şekillendiriyoruz... We shape he fuure using our inheriance 16

19 17

20 Faaliyelerinizin her safhası DLK da kayı alında! Veri analizi ve raporlama Tüm birimlerin ölçümlemesi Aklınızdaki soruların cevapları Performanların değerlendirilmesi Faaliyelerin koordine edilmesi Maliyelerin konrol edilmesi Geleceğin planlanması Each phase of your aciviies are resriced in DLK! Daa analysis and reporing Compuaion of all unis Answers o quesions in your mind Evaluaion of performances Coordinaion of aciviies Conrol of coss Planning he fuure 18

21 REPORTING & ANALYSIS Raporlama & Analiz D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Ekili Raporlama Yön veren çözümler için en önemli kaynak veri analizi ve raporlamadır. Bir faaliyee başlanır, akip edilir ve sonlandırılır. Peki, süreç gerçeken efekif kullanıldı mı? Yapılması gereken her şey üm birimler arafından yapıldı mı? Eksiklik neydi? Nasıl daha iyi olabilirdi? Bu ve bunun gibi daha birçok soruya cevap bulacağınız raporlarımızı üç ana başlıka oplayabiliriz. Performans Raporu; Bir eşyanın yüklenişinden eslim edilmesine kadar geçen üm süreci ve birimleri (Nakliyeci, Anrepo, Firma, Finans, Gümrük Müşaviri vs) günlük değil dakika boyuunda akip ederek süreci her aşamasıyla sizlere sunuyoruz. Faaliye Raporu; Belirli periyolarda birlike gerçekleşirdiğimiz işlemler ile ilgili üm deayları birlike değerlendiririz. Geçmiş dönemleri karşılaşırıp ileriye dönük olarak karar almanızı sağlarız. Hangi eşyalardan ne kadar gelmişi? Dış Ticare hacminiz ne kadardı? Kaç ane beyanname oluşurulmuşu? Hangi eslim ve ödeme şekilleri kullanılmışı? Hangi edarikçilerle çalışılmışı? Ve daha birçok sorunun cevabını bu rapor ile bulacaksınız. Maliye Raporu; Yur dışı fauranızdaki eşya kalemlerine indirgeyerek, faaliyeinize konu maliyeleriniz sizlere sunulmakadır. Tüm maliyelerinizi birlike görebilir ve isediğiniz gibi yöneebilirsiniz. 19 Effecive Reporing The mos imporan resource for leading soluions are daa analysis and reporing. An aciviy is sared, followed up and concluded. So, was he process used effecively? Did everyhing required o be done performed by all unis? Wha was he de ci? How could i be beer? We can group all our repors ha you can nd he answers of many of your quesions such as his and hese in hree main headings. Performance Repor; We are presening he process and is unis (Shipping Agen, warehouse, company, nance, Cusoms Consulan ec.) wih is each phase by following up he whole process unil insallaion of goods o he delivery. Aciviy Repor; we assess all deails ogeher wih our ransacions wih speci c periods. We lead you o decide forward looking by comparing he condiions wih he pas periods. How much delivered from which goods? Wha was your volume of foreign rade? How many declaraions have been creaed? Which delivery and paymens forms have been used? Which suppliers have been worked wih? And you'll nd many answers of your quesions wih ha repor. Cos Repor; he coss of your aciviies are presened o you by reducing he iems of goods in your abroad bill. You can see and manage all your coss ogeher.

22 DLK kalieden aviz vermez... DLK; uzman müşeri emsilcileri ile iş orağı olduğu rmaların aleplerini ve önceliklerini en iyi şekilde espi edip karşılamaka ve üm işlemleri en kısa sürede gerçekleşirmekedir. DLK does no comprise he qualiy... DLK mee all demands and prioriies of is parner companies by idenifying in he bes way and as soon as possible ogeher wih is exper cusomer service represenaives. 20

23 OUR QUALITY POLICY Kalie Poliikamız D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Deneçiler yöneim anlayışımızı belgeledi 30 yıla ekabül eden deneyimlerimizi eknolojiyle birleşirerek daha kalieli hizme sunmayı sağladık. Sağladığımız servis ve hizmelerin zamanında ve kusursuz olarak verilmesi Kalie anlayışımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugüne kadar almış olduğumuz kalie yöneim sisemi belgeleri de bu poliikalarımızda ne kadar haklı olduğumuzu desekler nielike. Kalie Belgelerimiz: ISO 9001:2008 : Kalie Yöneim Sisemi, ISO 10002:2004 : Müşeri Memnuniyei Yöneim Sisemi OHSAS 18001:2007 : İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneim Sisemi Documened managemen approach We provided o offer more qualiy service by combining our experiences of 30 years. The provision of our services imely and impeccable is an indispensable par of our undersanding of "Qualiy". All qualiy managemen sysem ceri caes ha we had received unil now are also supporing ha how righ we are in our policies. Our Qualiy Cerificaes: ISO 9001:2008 : Qualiy Managemen Sysem, ISO 10002:2004 : Cusomer Saisfacion Managemen Sysem OHSAS 18001:2007 : Occupaional Healh and Safey Managemen Sysem 21

24 Yalnızca seköründe değil, sosyal hayaa da öncü... No pioneer only in is secor bu also in social life... 22

25 SOCIAL RESPONSIBILITY Sosyal Sorumluluk D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ DLK Sporu Desekliyor DLK Gümrük Müşavirliği, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz eiriyor. DLK, binicilik sporunun ünlü ismi Ülkan Delikan ı desekliyor. Yaklaşık 30 yıldır binicilik sporuyla uğraşan Ülkan Delikan, Türkiye yi uluslararası pek çok müsabakada başarıyla emsil emiş bir isim. Yur içinde ve yur dışındaki pek çok müsabakada ödülleri bulunan Milli Binici Ülkan Delikan, Balkan Şampiyonluğu, Aaürk Kupası Birinciliği, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Şampiyonası Birinciliği gibi önemli başarılar elde emişir. DLK Suppors Spors DLK Cusoms Consulancy made an indelible impression wih is social responsibiliy projecs. DLK suppors he famous name of equesrian, Ulkan Delikan. Ulkan Delikan who has been engaged in equesrianism for nearly 30 years is a person who has successfully represened Turkey in many inernaional compeiions. Naional Rider Ulkan Delikan has many awards of domesic and inernaional coness including Balkan Championship, Aaurk Cup Championship, Presiden's Cup, Turkey Championship. 23

26 Geleceğin inşaasında biz de varız... We'll build he fuure ogeher... 24

27 SOCIAL RESPONSIBILITY Sosyal Sorumluluk D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Çevreye ve eğiime kakımız sürecek DLK Gümrük Müşavirliği kurulduğu günden bu yana opluma olan sorumluluğunu eğiim, külür sana, spor gibi farklı alanlarda deseklediği projeler ile yerine geirmeye devam ediyor. Gümrük seköründe lider misyonuyla çevreye, eğiime kakı sunan gruplarından biri olmak, sorumluluk duygumuzu daha da arırıyor. Daha iyi ve yaşanılabilir bir dünyada oplumsal sorumluluklarının farkında olan bir kurum olarak, hayaa geçirilen her projenin uzun soluklu ve yaygın olmasına önem göseriyoruz. Our conribuion o he environmen and educaion will coninue DLK Cusoms Consulancy coninues o ful ll is social responsibiliy by supporing educaional, culural and ar, spors projecs. Being one of he groups conribuing o environmen and educaion wih is leader mission in cusoms secor increases our responsibiliy feeling much more. We who are aware of our social responsibiliies for a beer and more liveable world give imporance o every projec o be long-erm and widespread. 25

28 THEY HAVE CHOSEN DLK... DLK yı seçiler... D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Çünkü... DLK dan hizme almaya başladığımız günden bu yana sunduğu hizmeleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşirmeke, işlemlerimizi proakif yaklaşımla hızlı olarak amamlamakadır. Şirke personeli; konusunda uzman, her zaman ulaşılabilir ve çözüm odaklı çalışmalarla acil ihiyaçlarımıza kısa zamanda cevap verebilmeke ve doğru bilgiye ulaşmamıza yardımcı olmakadır. Profesyonellikle buik hizmei birlike sunmayı başaran DLK; varlığı ve deseğiyle daha emin adımlarla ilerlememizi sağlamakadır. Ural İnal, Temsa, Mali İşler Direkörü Volvo Pars Disrubiion Cener olarak DLK Gümrük Müşavirliği A.Ş. ile olan uzun süreli çalışmalarımızda, her zaman am memnuniye ve verim alınmışır. Disiplinli, akipçi iş yaklaşımları sayesinde operasyon sürdürülebilirliği konusunda sınırsız bir desek almakayız. DLK, her zaman müşeri memnuniyei ve çözüm odaklı çalışma prensipleri sayesinde, edarik zincirimizde eslim sürelerinin isenilen hede ere ulaşması konusunda en önemli oyunculardan olmuşur. Talep eiğimiz üm servisler için her an hazır olmaları ve sürekli ulaşılabilirlikleri DLK ile olan çözüm oraklığımız daha da güçlendirmekedir. Janse Akyur, Volvo, Müşeri Hizmeleri Müdürü Denso Oomoiv Parçaları Sanayi A.Ş. olarak kuruluşumuz olan 2002 den bu yana DLK ile hiç aralıksız çalışmaka ve Gümrük Müşavirliği başa olmak üzere dış icare anlamında üm hizmeleri almakayız. DLK nın işindeki ecrübesi, kalieli personel isihdamı, eknolojik donanımı, kurumlarla aralarındaki güvenilir ve sıcak olan ilişkileri, özellikle rmamızın bir uzanısı gibi gümrük uygulamalarındaki haklarımızı koruyan yapısı, oluşabilecek problemlere karşı işlemlerimizi iyi analiz edip bizi önceden uyarması, eksiklikler varsa amamlanması konusunda yardımcı olması ve genel anlamda kalieli bir hizme alıyor olmamız uzun yıllardır DLK ile çalışma sebebimiz olmuşur yılında geçirdiğimiz efişe oldukça yüksek bir puan ve eşekkür aldık. Bu başarıyı DLK ile bir akım olarak çalışmamıza borçluyuz. Nurgül Ünsal Yaşar, Denso, İhala&İhraca Müdürü DLK Gümrük Müşavirliği A.Ş. ile çalışmaka olduğumuz uzun yıllardır süreç, doğru beyan, iş akibi, IT al yapısı, ileişim kolaylığı, güçlü mevzua servisi ile almış olduğumuz servislerde am desek sağlamakadırlar. Faih Tunçbilek, Brisa, Tedarik Zinciri Direkörü 26

29 THEY HAVE CHOSEN DLK... DLK yı seçiler... D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Because... DLK carries our services wihou any problems and complees our ransacions wih a proacive approach as fas as hey can since he day we sared o ge service from DLK. The company saff is really exper, accessible and can respond o all of our urgen needs in a very shor ime and help us o reach he accurae informaion. DLK ha manages o provide bouique service ogeher wih professionalism provides us o move forward more con denly wih is presence and suppor. Ural İnal, Temsa, Financial Direcor We, as Volvo Pars Disribuion Cener have always had full saisfacion and ef ciency during our long erm sudies wih DLK Cusoms Consulancy Inc. We are geing unlimied suppor in he issue of operaion susainabiliy hanks o heir disciplined, follower business approaches.dlk has been one of he mos imporan players in reaching he desired goals hanks o is cusomer saisfacion and soluion-oriened work principles. Their accessibiliy and readiness for all our demands srenghens he soluion parnership wih DLK. Janse Akyur, Volvo, Cusomer Service Manager We, as Denso Auomoive Pars Indusry Co., Ld. coninue o work wih DLK wihou inerrupion since 2002 ha we had founded and go all cusoms brokerage services and foreign rade services. Our reasons o work wih DLK are heir business experience, qualiy of personnel, echnological equipmen, reliable and friendly relaions among insiuions, especially srucure of hem proecing our righs in cusoms pracices, warning sysem afer analyzing problems perfecly, help us in compleing our shorcomings and geing a high-qualiy service in general for long years. We had a very high score and hanked in he inspecion in We owe his success wih viiligo as a eam wih DLK. Nurgül Ünsal Yasar, Denso, Impor & Expor Manager They provide us full suppor in all services such as correc declaraion, job racking, IT infrasrucure, ease of communicaion, srong legislaive service for many years ha we are working wih DLK Cusoms Consulancy Inc. Faih Tunçbilek, Brisa, Supply Chain Direcor 27

30 28

31 OUR REFERENCES Referanslarımız D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ DLK ile çözüm oraklığı olan şirkeler The companies which have soluion parnership wih DLK Logolar, alfabeik düzende yer almakadır. Logos are aking place in alphabeical order. 29

32 Genel Müdürlük Bosancı İzmi Gemlik Ankara İzmir Bodrum Adana Mersin 30

33 LOCATION Yerleşim D L K G Ü M R Ü K M Ü Ş A V İ R L İ Ğ İ Gümrüklere yakın yerleşkeler Premises close o cusoms Merkez // Headquarers : Şube // Branch : Şube // Branch : Şube // Branch : Şube // Branch : Şube // Branch : Şube // Branch : İriba Bürosu // Branch : İriba Bürosu // Branch : İriba Bürosu // Branch : İriba Bürosu // Branch : Güneşli / İSTANBUL Bosancı / İSTANBUL İzmi / KOCAELİ Gemlik / BURSA Alsancak / İZMİR Seyhan / ADANA Merkez / MERSİN Tandoğan / ANKARA Gebze / KOCAELİ Sabiha Gökçen / İSTANBUL BODRUM 31

34 İleişim Bilgileri Conac Informaion Firma / Company DLK Gümrük Müşavirliği A.Ş. Firma Yekilisi / Company Execuive Mura DAĞLI Telefon Fax Web hp://www.dlkgumruk.com Genel Müdürlük - Headquarers Evren Mahallesi Bahar Caddesi Pola İş Merkezi A Blok Ka:2 Güneşli/İSTANBUL

35

36 Genel Müdürlük / Headquarers Evren Mahallesi Bahar Caddesi Pola İş Merkezi A Blok Ka:2 Güneşli/İSTANBUL Tel: (+90) Fax: (+90) İzmi Şubesi: Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi NO:24 İZMİT/KOCAELİ Tel : (0262) Fax : (0262) Gemlik Şubesi: Aa Mahallesi (GEMSAZ) 106 Nolu Sokak No: 40 D:4 Gemlik/BURSA Tel: (0224) Fax: (0224) İsanbul Bosancı Şubesi: Yalı Yolu Sokak İsmail Ergin İş Merkezi A Blok No: 52 K 5 D18 Bosancı/İSTANBUL Tel: (0216) Fax: (0216) Adana Şubesi: Emek Mahallesi Sokaka No:26 Seyhan/ADANA Tel: (0322) Fax: (0322) Mersin Şubesi: Cami Şerif Mahallesi 5236 Sokak Ulusoy iş Merkezi No:10 Ka:3 D:9 MERSİN Tel: (0324) Fax: (0324) Sabiha Gökçen İriba Bürosu: Sabiha Gökçen Havaalanı Kargo Terminali A Blok A-18 Pendik/İSTANBUL Tel: (0216) Fax: (0216) Bodrum İriba Bürosu Bodrum Gümrük Müdürlüğü İzmir Şubesi: 1479 Sokak Krisal 2 İş Merkezi No:15 Ka: 1 D: 1 Alsancak/İZMİR Tel: (0232) Fax: (0232) Gebze İriba Bürosu: Bağda Caddesi Arap Çeşme Mevkii No: 743 Ka: 1 Gebze/KOCAELİ Tel: (0543) Ankara İriba Bürosu Degol Caddesi Ören Sokak No:2/AB Tandoğan/ANKARA Telefon: Fax:

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya lideri Ingenico,

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

www.ozdemirgumruk.com.tr

www.ozdemirgumruk.com.tr Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17021 Kalite Yönetim Sistemi AB-0018-YS TS EN ISO/IEC 17021 AB-0018-YS İÇİNDEKİLER INDEX 3 HAKKIMIZDA / ABOUT US 4 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ / OUR VISION, MISION 5 KALİTE

Detaylı

SAYI 17 Ocak - Şubat - Mart 2011 ISSUE 17 January - February - March 2011

SAYI 17 Ocak - Şubat - Mart 2011 ISSUE 17 January - February - March 2011 SAYI 17 Ocak - Şubat - Mart 2011 ISSUE 17 January - February - March 2011 POS ARM 9, 450+50 MIPS (Çift İşlemci) 16+128 MB bellek ile ortak POS Manyetik ve smart kart okuyucu Temazsız kart okuyucu entegre

Detaylı

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy Publishment of the Facility Services Management Businessmen Association Bülent Doğru: TESHIAD represents one of the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy TESHİAD; ülke

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 POS ARM 9, 450+50 MIPS (Çift İşlemci) 16+128 MB bellek ile ortak POS Manyetik ve smart kart okuyucu Temazsız kart okuyucu entegre

Detaylı

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values

İçindekiler / Index. 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values İçindekiler / Index 1 Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz Vision, Mission and Core Values 3 Hakkımızda About Us 4-5 Kurumsal Etik ve Davranış İlkeleri Corporate Code of Ethics & Business Conduct 6-7 Teknoloji

Detaylı

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr 2011 04 MEKA BETON SANTRALLERİ HABER BÜLTENİ MEKA CONCRETE PLANTS BULLETIN Basım Tarihi / Issue Date Mart 2011 / March 2011 Ücretsizdir / Complimentary Genel Yayın Yönetmeni / Executive Editor Mustafa

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011

SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011 SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011 - Ingenico POS-tası, Ingenico yayınıdır. Ingenico Adına Sahibi Alpay Sidal Ingenico Ödeme Sistemleri A.Ș. ITU Teknokent ARI

Detaylı

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management 1 KÜNYE Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı

Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı Merhaba IngenicoPOS-tas,Ingenico yay n d r. Parailesat lamaz. Ingenico Ad na Sa hi bi AlpaySidal So rum lu Ya z ş le ri Mü dü rü Asl Uzer Ge nel Ya y n Yö net me ni RabiaAkbulut çerik Koordinatörü NeclaAteş

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE LİDERLİK OKULU-II

KİŞİSEL GELİŞİM VE LİDERLİK OKULU-II KİŞİSEL GELİŞİM VE LİDERLİK OKULU-II (YÜKSEK LİSANS DÜZEYİ) 2011-2012 Eğiim Öğreim Yılı T. Bilimsel, Külürel ve Sraejik Araşırmalar Merkezi OSTİM Danışmanlık ve Eğiim Merkezi T. Bilimsel, Külürel ve Sraejik

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

İçindekiler / index. Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President

İçindekiler / index. Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President Automechanika Istanbul 2015 2 grupototr.com İçindekiler / index Önsöz / Foreword Eyal Tarablus 3 Groupauto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Groupauto Turkey Vice President Hans Eisner 5 Groupauto

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı