Saygılarımızla, SEV-YAY Ekibi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saygılarımızla, SEV-YAY Ekibi"

Transkript

1

2 SEV Matbaacılık ve Yayıncılık E itim Ticaret A.fi. (SEV-YAY), sözlükçülük alanında bir yandan kalitesinin ve gelene inin simgesi olan, harf indeksli, bombe sırtlı, ihtiyaca göre ayarlanmıfl de iflken ebat ve kapsamlı kâ ıt sözlükleri di er yandan da özellikle ifl hayatında gittikçe yo unlaflan cep telefonu ve benzer mobil cihazlarda da Redhouse güvencesini arayanlar için hazırladı ı Redhouse Mobil markalı ürünleri ile yayıncılık hayatına devam ediyor. SEV-YAY, kendi ürünü olan Redhouse Sözlükleri nin yanı sıra Collins ve Merriam-Webster s gibi markalarla iflbirli i yaparak Türkiye de sözlük gereksinimi duyulan tüm alanlara dair sözlük ürünlerini temin ediyor yılında bafllamıfl oldu u Redhouse Kidz Çocuk Kitapları yayıncılı ına ek olarak flirketimiz, 2007 yılı itibariyle Redhouse E itim Kitapları dizisi ile e itim alanına da ufak da olsa adımını attı. De erli ö retmenlerimizin mesleki geliflimleri kapsamında faydalanabilecekleri bu eserler, Redhouse a özgü bir titizlikle ve ASCD, Cambridge University Press gibi prestijli kurumlarla iflbirli i içinde hazırlandı. Takvimimiz 2011 yılını müjdelerken çocuk kitapları alanında duydu umuz hazzı sözlükçülük alanındaki deneyimimize kattık ve çocuklara yönelik ngilizce ö renme/ ngilizce bilgisini pekifltirme amaçlı dil kartları ve sözlükler hazırladık. Bu arada yetiflkinleri de unutmayıp Redhouse Tematik Sözlükler dizisi için yo un bir flekilde çalıfltık. Azami özen ile yarattı ımız yayınlarımızı ve da ıtımına aracı oldu umuz farklı markalı ürünleri, size aradı ınız hizmeti hakkıyla vereceklerini umarak be eninize sunuyoruz. Saygılarımızla, SEV-YAY Ekibi

3

4 REDHOUSE SÖZLÜ Ü TÜRKÇE / OSMANLICA NG L ZCE 1. Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin ngilizce karfl l 2.Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin özgün hece uzunluklar n ve vurgulu heceleri belirten imleme dizgesi 3. Maddebafl sözcüklerin Arap harfleriyle ve r ka ad verilen el yaz s ile yaz l fl 4. Harf indeksi kolayl Siparifl Kodu: RS 002 ISBN 10: ISBN 13: Haz rlayanlar: U. Bahad r Alk m, Nazime Antel, Robert Avery, Janos Eckmann, Sofi Huri, Fahir z, Mecdud Mansuro lu, Andreas Tietze Kapsam: xxxii sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz 3

5 REDHOUSE SÖZLÜ Ü TÜRKÇE - NG L ZCE REDHOUSE SÖZLÜ Ü NG L ZCE - TÜRKÇE 1. Türkçede bugün ve yak n geçmiflte yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin ngilizce karfl l 2.Birçok sözcük ve deyimin karfl l k ve tan mlar n pekifltiren örnekler 3. Hayvan ve bitkilerin Latince adlar, önemli hayvan ve bitki gruplar n n s n f, tak m, familya adlar 4.Sözcüklerin hece uzunluklar n ve vurgulu heceleri belirten imleme dizgesi 5. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Serap Bezmez, C. H. Brown Kapsam: xiv sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz 1. ngilizcede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe karfl l 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolayl kla kavranabilen telaffuz anahtar 3. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Robert Avery, Serap Bezmez, Anna G. Edmonds, Mehlika Yaylal Kapsam: viii sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz Siparifl Kodu: RS 011 ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: RS 003 ISBN 10: ISBN 13:

6 Geniflletilmifl Bask REDHOUSE BÜYÜK ELSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE REDHOUSE RES ML SÖZLÜK NG L ZCE TÜRKÇE 1. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolayl kla kavranabilen sesletim k lavuzu 3. Birçok sözcük ve deyimin karfl l k ve tan mlar n pekifltiren örnekler 4. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Serap Bezmez, C. H. Brown Kapsam: xxxviii sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz 1. ngilizcede yaygın olarak kullanılan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan yaklaflık maddenin Türkçe karflılı ı 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolaylıkla kavranabilen sesletim kılavuzu 3. Çizimlerden oluflan 50 sayfalık ilave bölüm 4. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Serap Bezmez, C. H. Brown Kapsam: xxxii sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz Siparifl Kodu: RS 007 Siparifl Kodu: RS 013 ISBN 13: ISBN 13:

7 Gözden Geçirilmifl Bask REDHOUSE YEN ELSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE REDHOUSE ELSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE 1. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l klar 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolayl kla kavranabilen bir telaffuz anahtar 3. Birçok sözcük ve deyimin karfl l k ve tan mlar n pekifltiren örnekler 4. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Serap Bezmez, Richard Blakney, C. H. Brown Kapsam: xxiv sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz 1. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim ve argo sözleri kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l klar 2. ngilizce sözcüklerin Türk alfabesine göre okunuflu Haz rlayanlar: Robert Avery, Serap Bezmez, Anna G. Edmonds, Mehlika Yaylal Kapsam: viii sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak, iplik dikifl, kufle flömiz Siparifl Kodu: RS 008 ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: RS 005 ISBN 13:

8 REDHOUSE KÜÇÜK ELSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE 1. ngilizcede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe karfl l 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolayl kla kavranabilen telaffuz anahtar 3. Birçok sözcük ve deyimin karfl l k ve tan mlar n pekifltiren örnekler Siparifl Kodu: RS 012 ISBN 10: X ISBN 13: Haz rlayanlar: Serap Bezmez, Richard Blakney, C. H. Brown Kapsam: x sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak 7

9 Yeni Fontlarla REDHOUSE KÜÇÜK ELSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE REDHOUSE M N SÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE 1. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l klar 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolayl kla kavranabilen bir telaffuz anahtar 3. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Serap Bezmez, Richard Blakney, C. H. Brown Kapsam: xvi sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz 1. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim ve argo sözleri kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l klar 2. ngilizce sözcüklerin Türk alfabesine göre okunuflu Haz rlayanlar: Anna G. Edmonds, Mehlika Yaylal Kapsam: vi sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak, iplik dikifl, kufle flömiz Siparifl Kodu: RS 009 ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: RS 006 ISBN 10: ISBN 13:

10 Temel Bilgisayar Terimleriyle REDHOUSE CEPSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE 1. Seyahat ederken, ders çal fl rken, ödev haz rlarken ihtiyac n z olan tüm sözcükler ( anamadde) 2.Renkli tasar m, bafll k kelimeleri ve alfabetik dizin sayesinde kullan m kolayl 3. ngilizce sözcükler için telaffuz anahtar Haz rlayanlar: Robert Avery, Serap Bezmez, Anna G. Edmonds, Mehlika Yaylal Kapsam: 505 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak, iplik dikifl Siparifl Kodu: RS 004 ISBN 13:

11 REDHOUSE 3. JENERASYON CD SÖZLÜK NG L ZCE TÜRKÇE NG L ZCE Kurulumundan sonraki kullanımlarda CD gerekmez. 1. ngilizce maddelerin gerçek ses ile kay t edilmifl okunufllar 2. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l klar 3. K sayol özelli i ile di er programlardan seçti iniz sözcü ün anlam na kolayca eriflim 4. Özel arama seçenekleri ile ayr nt l arama 5. Geveze Sözlük ile internette sörf yaparken anlam n bilmedi iniz sözcüklerin karfl l na, fare imlecinizi sözcü ün üzerine getirerek h zl eriflim 6. Sözcük Sihirbaz ile sözcük da arc n art rma 7. Resimli Minisözlük ile botanik ve zooloji dallar ndaki sözcükleri resimleri ile görüntüleme 8.Ses Laboratuar ile sözcükleri seslendirip kay t etme ve kay d özgün seslendirme ile karfl laflt rma 9. Özgün veritaban n de ifltirmeden yeni sözcük ekleme 10.Tüm renk ve fontlar n de ifltirilebildi i arayüz 11. Bu ürün, Windows 98-2nd Edition ve üzerindeki iflletim sistemleri (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 32, Server 2003, Windows Vista 64, Windows 7-64) tarafından desteklenmektedir. Siparifl Kodu: CD-J01 10 ISBN:

12 mobil WINDOWS MOBILE POCKET PC & SMARTPHONE REDHOUSE MOB L SÖZLÜK mobil IPHONE mobil S60 Redhouse Sözlükleri, kâ ıt ve bilgisayar ortamlarının yanı sıra S60, Windows Mobile Smartphone/Pocket PC, Palm, UIQ3.0, Java, Blackberry ve i Phone ortamlarında da kullanımınıza sunulmaktadır. Cep telefonu ve benzeri el cihazlarının günlük hayatta gittikçe daha önemli bir rol üstleniyor olmaları dolayısıyla gereklili i tespit edilen Redhouse Mobil dizisi, günün teknolojik geliflmeleriyle el ele olacak flekilde geniflletilmeye devam edecektir. mobil JAVA mobil BLACKBERRY mobil PALM mobil UIQ

13 THEMATIC DICTIONARIES

14 REDHOUSE TEMAT K SÖZLÜKLER Redhouse Tematik Sözlükler dizisi için yola çıkarken amacımız sanattan e itime, müzikten bilgisayar ve nternet e, finanstan modaya, biyolojiden mitolojiye, astronomiden spora dek çok çeflitli alanlarda benzeri olmayan tematik sözlükleri Türk okur ve arafltırmacıların hizmetine sunabilmekti. Tematik sözlüklerimizi hazırlarken sayfaları zevkle karıfltırılacak birer kitap olmalarını hedefledik. Kendi dev sözlük veri bankamızın yanı sıra, çok sayıda ngilizce ve Türkçe kaynaktan yararlandık. Ardından her harfin kapsamının geniflli ine göre belirli sayıda ngilizce ve Türkçe bilgi kutusu ekledik. Bazı bilgi kutularında, sözlük içinde yer alan terimlerin ayrıntılı açıklamalarına yer verdik. Bazılarında ise sözlükte yer alan bir terimle ilgili bir kifli, bir düflünce veya bir akımı ele aldık. Dizi için, ana renk her tematik sözlükte farklı olacak flekilde dinamik bir tasarım hazırladık. Alfabetik bölümlerden hemen önce, sözlü ün teması göz önüne alınarak hazırlanmıfl özgün çizimler ekledik. Dizinin ilk sözlü ü olan Redhouse E itim Terimleri Sözlü ü raflardaki yerini aldı, Redhouse Sanat Terimleri ve Kavramları Sözlü ü ve Redhouse Müzik Terimleri Sözlü ü ise çok yakında hazır olacak. 13

15

16 E T MC LER Ç N D S PL N SORUNLARINI ÖNLEME VE ÇÖZME REHBER Mark Boynton, Christine Boynton SEV-YAY Türkçe, 158 sayfa ISBN: Siparifl Kodu: EY-001 Ö RENC GEREKS N MLER NE GÖRE FARKLILAfiTIRILMIfi E T M Carol Ann Tomlinson SEV-YAY Türkçe, 208 sayfa ISBN: Siparifl Kodu: EY-002 Uzmanlaflm fl kadrolar taraf ndan haz rlanan kapsaml içerikleri sayesinde e itim dizisindeki kitaplar m z n, hem temel bilgi sahibi olmak isteyen genç ö retmenlere, hem de de iflen ö renci profiliyle birlikte e itim anlay fl n yenilemek isteyen deneyimli ö retmenlere çok yararl olacaklar na inan yor, sizleri kitaplar m z incelemeye davet ediyoruz. Ö RENC BAfiARISINI ARTIRAN Ö RET M STRATEJ LER Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock SEV-YAY Türkçe, 220 sayfa ISBN: Siparifl Kodu: EY-003 ETK L SINIF YÖNET M STRATEJ LER Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jana S. Marzano SEV-YAY Türkçe, 195 sayfa ISBN: Siparifl Kodu: EY-004 DÜfiÜNME ST LLER Robert J. Sternberg SEV-YAY Türkçe, 172 sayfa ISBN: Siparifl Kodu: EY

17 KÜLTÜR YAYINLARI CULTURAL PUBLICATIONS

18 Strolling Through stanbul by Hilary Sumner Boyd & John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-001 Biblical Sites in Turkey by Everett C. Blake & Anna G. Edmonds SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-002 Biblische Stätten in der Türkei by Everett C. Blake & Anna G. Edmonds SEV-YAY Almanca ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-003 The Bosphorus By John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-004 Turkey Around the Marmara by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-005 The Aegean Coast of Turkey by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY

19 The Western Interior of Turkey by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-007 The Western Mediterranean Coast of Turkey by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-008 The Eastern Mediterranean Coast of Turkey by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-009 The Black Sea Coast of Turkey by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 13: Siparifl Kodu: KY

20 An American Cook in Turkey First edition by Anne Glass, following editions by Anna G. Edmonds SEV-YAY ngilizce / English ISBN: Siparifl Kodu: KY-011 Turistlerle ngilizce Konuflal m by Cerina Logico Blakney, Gwen Colegrove, James Sowerwine, Mehlika Yaylal Redhouse Yay nevi / SEV-YAY ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-012 Baharat n zleri Müheyya zer SEV-YAY ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-014 Sir J. W. Redhouse / Mükemmel Bir Do ubilimcinin Öyküsü by Carter V. Findley SEV-YAY ngilizce & Türkçe / English & Turkish ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-015 Ev Bitkileri by Hadi Mir Rafati Redhouse Yay nevi / SEV-YAY ISBN 13: Siparifl Kodu: KY

21 Merriam-Webster s SÖZLÜKLER

22 MERRIAM WEBSTER S COLLEGIATE DICTIONARY CD-ROM America s Best-Selling Dictionary NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM WEBSTER S COLLEGIATE THESAURUS Zero In On The Right Word NG L ZCE - NG L ZCE tan m den fazla örnek kullan m den fazla deyim den fazla tablo, illüstrasyon ve diyagram 5. Win/Mac iflletim sistemlerine uyumlu CD-ROM 6. a ücretsiz bir y ll k üyelik 7. Harf indeksi kolayl Kapsam: 1664 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz den fazla eflanlaml, karfl tanlaml, 2. Net tan mlar ve örnek kullan mlar 3. Harf indeksi kolayl Kapsam: 894 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu:

23 THE MERRIAM-WEBSTER DICTIONARY OF SYNONYMS AND ANTONYMS Choose Words With Precision NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM WEBSTER S DICTIONARY OF SYNONYMS Choose Words With Precision NG L ZCE - NG L ZCE 1. Eflanlaml sözcüklerin anlam farklar yla ilgili detayl aç klamalar 2. Örnek kullan mlar 3. Alfabetik s ralama sayesinde kullan m kolayl Kapsam: 894 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: Kavram dizini içeren thesaurus lardan çok daha genifl kapsaml 2.Eflanlaml lar n aras ndaki nüanslar ayd nlatan aç klamalar 3. Karfl tanlaml lar n ve iliflkili sözcüklerin listesi Kapsam: 944 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: 341-7

24 THE MERRIAM-WEBSTER S and GARFIELD DICTIONARY With Comics! The First Dictionary with Attitude! NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM-WEBSTER S DICTIONARY OF BASIC ENGLISH Easy To Understand Newly Revised! NG L ZCE - NG L ZCE 1. Her sayfada belirli bir sözcü ün kullan m n konu alan Garfield karikatürü den fazla tan m ve Garfield in özel aç klamalar! 3. Her yafla hitap eden içerik Kapsam: 816 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: den fazla anagirifl 2. Net ve kavranmas kolay tan mlar den fazla çizim den fazla örnek kullan m Kapsam: 608 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: X ISBN 13: Siparifl Kodu: 605-X 23

25 MERRIAM-WEBSTER S DICTIONARY NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM-WEBSTER S DICTIONARY NG L ZCE - NG L ZCE den fazla anamaddenin karflılı ı yeni anamadde 3. Özel bölümler eklenmifltir: karıfltırılan ve yanlıfl kullanılan sözcükler, sözcüklerin kökleri, ngilizce temel dilbilgisi Kapsam: 700 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: X ISBN 13: Siparifl Kodu: 636-X yeni sözcük 2. ngilizceyi ö renmekte olanlar için tasarlanmıfl kullanım özellikleri 3. anlaflılması kolay karflılık den fazla eflanlamlılar listesi 5. ngilizcede çok kullanılan deyim ve ifadeler Kapsam: 973 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: 931-3

26 MERRIAM-WEBSTER S MEDICAL DICTIONARY Use Today s Medical Vocabulary NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM-WEBSTER S DICTIONARY OF LAW The Legal Terms You Need Today NG L ZCE - NG L ZCE den fazla anagirifl 2. Tüm girifllerin okunuflu 3. T bbi markalar ve yayg n ilaçlar n muadilleri den fazla hukuki sözcük ve terim 2. Net tan mlar 3. Vakalar, kanunlar hakk nda yard mc bilgiler Kapsam: 771 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: Kapsam: 656 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu:

27 MERRIAM-WEBSTER S POCKET DICTIONARY Pocket Reference Library NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM-WEBSTER S POCKET GUIDE TO SYNONYMS Pocket Reference Library NG L ZCE - NG L ZCE 1. Net aç klamalar ile anagirifl 2. Anagirifllerin okunufllar 3. mla ile ilgili genel bilgi Kapsam: 405 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: den fazla eflanlaml sözcük 2.Do ru sözcük seçimi için eflanlaml lar aras ndaki mana fark na dair aç klamalar 3. Ebatlar sayesinde tafl ma kolayl Kapsam: 362 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu:

28 MERRIAM WEBSTER S THESAURUS The Perfect Dictionary Companion NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM-WEBSTER S THESAURUS Larger Size Edition NG L ZCE - NG L ZCE 1. Alfabetik s ra ile kullan m kolayl den fazla eflanlaml, karfl tanlaml, iliflkili, benzer sözcükler ve deyimler 1. Alfabetik s ra ile kullan m kolayl den fazla eflanlaml, karfl tanlaml, iliflkili, benzer sözcükler ve deyimler Kapsam: 771 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: Kapsam: 669 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu:

29 Collins SÖZLÜKLER

30 COLLINS GERMAN DICTIONARY Collins gem in colour ngilizce Almanca / Almanca - ngilizce COLLINS FRENCH DICTIONARY Collins gem in colour ngilizce Frans zca / Frans zca ngilizce 1. Seyahat ederken ve ders çal fl rken ihtiyac n z olan tüm sözcükleri bulun 2. Yeni, basit, kullan m kolay sayfa düzeni 3. Phrasefinder, deyimleri bulman n pratik yolu 4.Almanca ve ngilizcedeki en yeni sözcükler 1. htiyac n z olan tüm sözcükleri bulun 2. Basit sayfa düzeni flimdi renkli 3. Seyahat edenler için Phrasefinder pratik kullan m Kapsam: 555 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 10: Kapsam: 588 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Siparifl Kodu:

31 COLLINS SPANISH DICTIONARY Collins gem in colour ngilizce spanyolca / spanyolca - ngilizce COLLINS ITALIAN DICTIONARY Collins gem in colour ngilizce talyanca / talyanca ngilizce 1. htiyac n z olan tüm sözcükleri bulun 2. Basit sayfa düzeni flimdi renkli 3. Seyahat edenler için Phrasefinder pratik kullan m Kapsam: 581 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: htiyac n z olan tüm sözcükleri bulun 2. Basit sayfa düzeni flimdi renkli 3. Seyahat edenler için Phrasefinder pratik kullan m Kapsam: 582 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu:

32 COLLINS ENGLISH DICTIONARY Collins gem in color ngilizce - ngilizce COLLINS ENGLISH DICTIONARY Complete & unabridged New Edition ngilizce - ngilizce 1. stedi iniz sözcü ü bulun ihtiyac n z olan tüm sözcükler ve tan mlar bulun 2.Kendinizden emin konuflun ve yaz n yaz m ve telaffuzu zor sözcükler için ipuçlar 3. Arad n z sözcükleri çabuk bulun basit sayfa düzeni 4.Güncelli i yakalay n Kapsam: 700 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Kendinizden emin konuflun ngilizcede kullan lan en yeni sözcükleri keflfedin 2. stedi iniz sözcükleri bulun Collins e güvenebilirsiniz; tüm tan mlar, örnekler, deyimler ve kullan m notlar günümüz ngilizcesinin benzersiz ve sürekli güncellenen 2,5 milyar sözcüklük veritaban Collins Word Web den al nm flt r 3. Arad n z sözcükleri çabuk bulun gözü yormayan, arad n z çabuk bulduran yepyeni sayfa düzeni Kapsam: 1887 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 10: Siparifl Kodu:

33 COLLINS SCHOOL THESAURUS Collins gem ngilizce - ngilizce COLLINS THESAURUS A-Z Collins gem ngilizce - ngilizce 1. stedi iniz sözcü ü bulun alternatif sözcük çeflitlili i 2.Arad n z sözcükleri çabuk bulun basit, kullan m kolay sayfa düzeni 1. Genifl alternatif ve karfl tanlaml sözcük seçenekleri 2.Kullan m kolay sayfa düzeni 3. En kullan fll sözcüklerin ayr flt r ld madde karfl l klar Kapsam: 592 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Kapsam: 689 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu:

34 COLLINS SCHOOL THESAURUS Collins gem now in colour NG L ZCE - NG L ZCE Kapsam: 616 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: stedi iniz sözcü ü bulun alternatif sözcük çeflitlili i 2.Arad n z sözcükleri çabuk bulun basit, kullan m kolay sayfa düzeni 3. Kendinizden emin konuflun ve yaz n hangi sözcü ün nerede kullan laca n gösteren örnekler 4.Dilinizi gelifltirin s k tekrarlanan sözcüklere alternatifler 33

35 COLLINS POCKET SPANISH DICTIONARY in colour - free access spanyolca/ ngilizce - ngilizce/ spanyolca COLLINS POCKET FRENCH DICTIONARY in colour - free access Fransızca/ ngilizce ngilizce/fransızca 1. htiyacınız olan tüm sözcükleri içerir. 2.Karmaflık maddelerle ilgili olarak ilave destek verir. 3. spanyolca konuflulan ülkelerde günlük hayat için gerçek bir rehberlik hizmeti sunar. 4.Renkli tasarımı sayesinde aradı ınızı kolaylıkla bulmanızı sa lar. 1. htiyacınız olan tüm sözcükleri içerir. 2.Karmaflık maddelerle ilgili olarak ilave destek verir. 3. Fransızca konuflulan ülkelerde günlük hayat için gerçek bir rehberlik hizmeti sunar. 4.Renkli tasarımı sayesinde aradı ınızı kolaylıkla bulmanızı sa lar. Kapsam: 613 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Kapsam: 618 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu:

36 COLLINS POCKET GERMAN DICTIONARY in colour - free access Almanca/ ngilizce - ngilizce/almanca COLLINS POCKET RUSSIAN DICTIONARY in colour - free access Rusca/ ngilizce ngilizce/rusca 1. htiyacınız olan tüm sözcükleri içerir. 2.Karmaflık maddelerle ilgili olarak ilave destek verir. 3. Almanca konuflulan ülkelerde günlük hayat için gerçek bir rehberlik hizmeti sunar. 4.Renkli tasarımı sayesinde aradı ınızı kolaylıkla bulmanızı sa lar. Kapsam: 586 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: htiyacınız olan tüm sözcükleri içerir. 2.Karmaflık maddelerle ilgili olarak ilave destek verir. 3. Önemli gramer bilgilerini de içerir. 4.Net tasarımı sayesinde aradı ınızı kolaylıkla bulmanızı sa lar. Kapsam: 750 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 13: Siparifl Kodu:

37 COLLINS MINI DICTIONARY in colour - free access ngilizce - ngilizce COLLINS MINI THESAURUS in colour - free access ngilizce - ngilizce 1. Kifli ve yer isimlerini içerir. 2.Renkli tasarımı sayesinde aradı ımız maddeyi kolaylık bulursunuz. 3. Evde ve iflte ihtiyacınız olacak tüm sözcükleri bulabilece iniz genifl kapsamlı ve güvenilir bir kaynaktır. Kapsam: 674 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Efl anlamlı ve zıt anlamlı sözcükleri de içerir. 2.En sık kullanılan efl anlamlılar kolaylıkla bulunabilmeleri için renklendirilmifltir. 3. Amerika Birliflk Devlerlerinin eyaletlerinden ünlülerin isimlerine kadar genifl bir yelpazede ilgili sözcükler için oluflturulmufl referans listesi sayesinde bulmaca çözerken en büyük yardımcınız olacaktır. 4.Renkli tasarımı sayesinde aradı ınızı kolaylıkla bulmanızı sa lar. Kapsam: 689 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 13: Siparifl Kodu:

38 COLLINS CONCISE ENGLISH DICTIONARY in colour - free access ngilizce - ngilizce COLLINS POCKET WEBSTER S THESAURUS in colour - free access ngilizce - ngilizce 1. Kifli ve yer isimlerini içerir. 2. Renkli tasarımı sayesinde aradı ınız maddeyi kolaylık bulabilirsiniz. 3. Evde ve iflte ihtiyacınız olacak tüm sözcükleri bulabilece iniz genifl kapsamlı ve güvenilir bir kaynaktır. Kapsam: 1300 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Tamamen güncellenmifltir. 2.Renkli tasarımı sayesinde kullanımı çok kolaydır. 3. En sık kullanılan efl anlamlılar renklendirilmifltir. 2.Dil becerilerini gelifltirirken, bulmaca çözerken ve ev ödevlerinizi yaparken tam da ihtiyacınız olan deste i sunar. Kapsam: 628 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 10: Siparifl Kodu:

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test 1 FARKLI YAYINCILIK Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test Okuyorum Yaz yorum Seti 10 kitaptan d r. oluflmakta ine Göre

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Redhouse tan SEV-YAY a. Bir Yayıncılık Serüveni

Redhouse tan SEV-YAY a. Bir Yayıncılık Serüveni Redhouse tan SEV-YAY a Bir Yayıncılık Serüveni 2012 İçindekiler I. Tarihçe........................ 5 Bir Yayınevinin Evrimi II. Yayınevimiz Hakkında............. 9 Biz Kimiz III. Misyonumuz...................

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi İnternet Pazarlama Eğitimleri Hazırlayan: Aytaç Mestçi, İnternet Pazarlama - Sosyal Medya Strateji Danışmanı Hazırlanma Tarihi: 22 Nisan 2010 Sunum No: S.010-12 * Bu

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Oxford University Press: Kütüphaneniz için Temel Online Kaynaklar. ANKOSLINK 25 Nisan 2013, Antalya. Zeynep Niksarlı Ataman EaZy Solutions

Oxford University Press: Kütüphaneniz için Temel Online Kaynaklar. ANKOSLINK 25 Nisan 2013, Antalya. Zeynep Niksarlı Ataman EaZy Solutions Oxford University Press: 3 Kütüphaneniz için Temel Online Kaynaklar ANKOSLINK 25 Nisan 2013, Antalya Zeynep Niksarlı Ataman EaZy Solutions OUP a 3 Hoşgeldiniz! OUP a giriş OUP un Online Yayımcılık Programı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Access Emergency Medicine KÜTÜPHANES

Access Emergency Medicine KÜTÜPHANES Access Emergency Medicine 1 KAPSAM Access Emergency Medicine, kullan lara acil durumlar ile ile ilgili geni bir tan ve tedavi aramas yapma olana sunan bir veri taban r. Klinik çal malar olu turan hem yeti

Detaylı

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4 ÜN TELEND R L YILLI PLN 28 LNI... LÖ RET OULU TET...6... SINIF ÜN TELEND R L fi YILLI PLNI 1. ÜN TE LT Ö RENE LNI ZNILR R D S PL NLER, Ç VE D ER LERLE TTÜRÇÜLÜ ULLNILN E T RÇ VE GEREÇLER Do ru, Do ru Parças

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU T.C. S 7 ARALIK ÜN VERS TES MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU Deney raporu nedir ve neden haz rlan r? Laboratuvar dersleri, test ve ölçüm düzenekleri konusunda

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Geli tirilmesi Teknik Destek Projesi, Türkiye EuropeAid/126747/D/SV/TR

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Geli tirilmesi Teknik Destek Projesi, Türkiye EuropeAid/126747/D/SV/TR Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Geli tirilmesi Teknik Destek Projesi, Türkiye EuropeAid/126747/D/SV/TR Konsorsiyum Bernard Brunhes International, Paris; Gent University, Belçika; BBI Gent Hifab,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Fransızca Okuma ve Yazma II (ETI272) Ders Detayları

Fransızca Okuma ve Yazma II (ETI272) Ders Detayları Fransızca Okuma ve Yazma II (ETI272) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fransızca Okuma ve Yazma II ETI272 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

Yurt d fl nda dil e itimi almak isteyenlere birçok ülkede hizmet veren YDS Abroad, di er bir deyiflle YDS Yurt D fl E itim Dan flmanl yer almaktad r.

Yurt d fl nda dil e itimi almak isteyenlere birçok ülkede hizmet veren YDS Abroad, di er bir deyiflle YDS Yurt D fl E itim Dan flmanl yer almaktad r. R Grubumuzun bünyesindeki flirketler aras nda; Genel ngilizce'nin yan s ra, okul öncesinden bafllayarak ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye yönelik yabanc dil yay nlar üreten ve Türkiye'de 81 ilde

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı