İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NOV1500 KULESİ ELEKTRİK MALZEMELERİ (8212BSN42010) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale kayıt numarası : 2012 / İdarenin a) Adresi : TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN b) Telefon ve faks numarası : (0 488) / c) Elektronik posta adresi : 2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 159 KALEM NOV1500 KULESİ ELEKTRİK MALZEMELERİ b) Teslim yeri : İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ TESELLÜM AMBARI c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip 30 takvim gündür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAPI BAŞMÜHENDİSLİĞİ TOPLANTI SALONU b) Tarihi ve saati : 21 / 06 / İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1- İhale dokümanı, idarenin İkmal Başmühendisliği adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı (TPAO nun T.C. Ziraat Bankası Batman TPAO Şubesi TR nolu hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.) aynı adresten satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Personel Müdürlüğü Muhaberat ve Eğitim Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir. 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2 SIRA PARÇA NO ADI ve NİTELİĞİ MİKTAR BİRİM NO 1 ML1-20G10F8 HVAC-16MM 24 VAC GREEN LIGHT MDL, ENCODER MODULE, S 32 BIT INCREMENTAL, 5V 4FOLD MDL, DIG OUTPUT, 2-CHAN, DC24V 2.0A MAX OUTPUT CUR PLC-MOD, PWR SPLY/FUSE, 24VDC PLC-2PT, ANALOG INPUT, 4-20MA, MODULE, FIELD BUS END PLC Güç Modülü, / , (WAGO) / GÜÇ MODÜLÜ, (WAGO) ETHERNET MODÜLÜ, (WAGO) Dijital Çıkış Modülü, 2-Ch DC Out, Sourcing (hi-side sw), 24 VDC, 0.5 A, (WAGO) 11 AR647 "Priz, 60 A, 4W,4P, " Incremental Encoder Interface, Sensor Input: differential, Digital Input: latch gate, Sensor Supply Voltage: 5 VDC, Report: 4-fold, Data Width: 32 bit,, (WAGO) / Analog Input Module, 2-Channel Analog Input Module for Resistance Sensors Ex i, (WAGO) 14 SSD-C01GI Compact Flash Card (CF), SiliconDrive II CF 1GB CompactFlash Industrial Grade RoHS 6/6 PowerArmor SiSMART SiSecure 3.3V or 5V ATA-5 compliant, (WESTERN DIGITAL) 15 CHM2DI FUSE-HOLDER, 2P, 30A, 600/690VAC, 16 ATQ6/10 FUSE, 6A,500V C, 10KIC 20 ADET PLC-MOD, RLY OUTPUT, 2CH, SPDT, 230VAC, 300VDC PC-ETHERNET ADAPTER, TCP/IP,UDP LEVEL: CX SBC-CONTROLLER ASSY, BECKHOFF 20 CX PWR SPLY-FOR CX 1000 CORE WITH 21 AzModel Dokunmatik Ekran,, (AZONIX) 22 AP-CF002GE3FR-ETNRJ "Compact Flash Card (CF), Üretici Part Number:81.2E020.2G02C 2 GB (1954 MB), (APACER)" 23 APJ3385 "Fiş, 30 A, 2W, 3P, " 24 SLB P V-200W "Isıtıcı Modül, , (KSD301), (CHROMALOX)" 25 E19 "Mikroswitch, 2 NO, 2 NC, 15A 125 OR 250 VAC, (CHERRY)" 26 AR338 "Priz, 30 A, 2W, 3P, " PLC-2PT, ANALOG OUTPUT, 0-10VDC, (WAGO) 28 A110UD73TTI1000 "Protistör Sigorta, 1000 A, 1100 V, DC Protistör, " MDL, ANALOG OUT, 2-CHAN, +-10 V DC, WAGO 30 CHM1D "Sigorta Yuvası, Sigorta Tutucu (Fuse Holder) 13/32' X 1-1/2" 10X38, (BUSSMANN)" PLC-MOD, FIELD SIDE AC/DC ACS "Sürücü, CODE: , 7+C126+E205+V kw, 690V, 486A, AIR, (ABB) (NOV P/N:P )" / PLC-2PT, ANALOG OUTPUT, 0-20MA 34 CAL5 "Yardımcı Kontak, 1 NC, 1 NO yardımcı kontak, (ABB)"

3 PLC-2PT ANALOG INPUT 36 DRL-DPM-BKF Applicom Profibus Scanner, PC104-DPIO; Bios Version:4.5.1, (BRAD COMMUNICATIONS) 37 CX Compact Flash Card (CF), Industrial Silicon Drive II CF 1GB, (BECKHOFF) 38 GHG R0018 Duvar Tipi Anahtar,, (CEAG) PLC-MOD, ANALOG INPUT, 2CH, AR347 Duvar Tipi Priz, 30A, 4W4P, 41 CES2214 Duvar Tipi Priz, 480V, 7A (3W 4P), 42 CX1020-N000 Ethernet Kartı,, (BECKHOFF),(NOV P/N:P ) 43 APJ3485 Fiş, 30 Amper, 3W, 4P, 44 CPH7714 Fiş, 480V, 7A (3W 4P), 45 AD202JN ISOLATION AMPLIFIER, Minyatür 4 Kanallı Yükseltici, (ANALOG DEVICES) 46 CC-U/STD CONV ANLG UNIV24-48 VDC3WAY /EE00 Isolator Terminal, DC 30 V, 7 Amper, Sigortalı Klemens, (BARTEC) 48 S202-K 25A İkili Şalter, (ABB) 49 S202-K5A İkili Şalter, (ABB) PC-DIGITAL INPUT, 4DI, 24VDC, S202U-K0,5A İkili Şalter, (ABB) PLC-4PT, 24 VDC OUTPUT MODULE 53 S202U-K1A İkili Şalter, (ABB) 7 ADET 54 S202-K 16A İkili Şalter, 16 A İki Kutuplu TMŞ, (ABB) 10 ADET 55 MCB-1 Lamba Modülü, (ABB) 56 MLB-1 Lamba Modülü, (ABB) 57 M6-5S3HX51-T005 MOTOR A INCREMENTAL ENCODER, -20 TO+80 IP66, 1024 PPR, REV.N, (Avtron), (NOV P/N: ) 58 SDN C PWR SUPPLY 24VDC 20.0A ADJUSTABLE 59 CM-SRS.11 Ölçüm Rölesi,, (ABB) H-UR34 Potansiyometre, 15 kohm POT, (ALLEN-BRADLEY) 61 A2XAM0242C43000#G Pressure Transmitter, Psi, Accuracy: %0,25, VDC, (ASHCROFT),(NOV P/N:P ) 62 APJ15487 Priz, 150A, 3W, 4P, 63 AR348 Priz, 30 Amper, 3W, 4P, 64 AR648 PRİZ, 60 AMP, 3W 4P, 65 BE3-25-1A1N5 Senkronizasyon Rölesi, 120VAC, P/N: , (BASLER),(NOV P/N: ) 66 US-21 Seviye Sensörü, (AMETEK) 67 DMM-11A Sigorta, 11 A, 10.3X38mm, 1000VAC/DC, (BUSSMANN) 68 DMM-4/100 Sigorta, 11 A, 10.3X38mm, 1000VAC/DC, (BUSSMANN) 10 ADET 69 FRS-R-80 Sigorta, 80 Amper, (BUSSMANN) (TESCOP/N:0904) 70 S202U-K0,2A Üçlü Şalter, (ABB) PLC-8PT,24VDC OUTPUT MODULE 0.5MA, POS SWITCHING 72 PC73UD10C1000TF FUSE-1000.A.1100V,M12 THREAD M8610 FUSE,1000A., 1000V, SEMICONDUCTOR 74 CA5-22M CONT-AUX CONTACT 2 NO 2 NC, TOP MOUNT 75 ATQ10 10 Amper zaman gecikmeli sigorta, 10X35, Class:Midget, 20 ADET " M6469 FUSE-1600A, 690VAC/700VAC, IEC 77 SDN C PWR SPLY-24V,5.A,INPUT

4 78 ST2301PG SPD-SURGE SUPPRESSOR, 240VAC,50/60HZ 1PH 79 CH143DI FUSE-HOLDER, 3P,10AAC,600VAC/ 80 RDCO-03C MODULE-FIBER 81 AIMA-01 PC BOARD I/O MODULE ADAPTER 82 ATQ2 FUSE 2A, 500V, C,10KIC 20 ADET 83 MSW710-1S SW-MICRO, SPDT, F/BUSS TYPE K 7 ADET 84 ATQR15 FUSE, 15A, 600V AC, 200KIC 85 PC44UD70V25CTQB FUSE A, 700V, 100KIC 86 ATM8 FUSE-8.A 600 VAC, 100 KIC 10 ADET 87 S202-K4A BREAKER, ABB, 4 AMP 7 ADET METER-KVAR,0-2000, HOYT, 0-1MADC 89 SF45F AC Filtre, 45A; 250V; L 4x1.2 mh; C-2x2.2microFARAD (X2)MKT, (FILTER CONCEPTS) MDL, FIELDBUS COUPLER, 12 MBAUD 91 SF30F AC Filtre, 30A; 250V; L-4x1.2mH; C-2x1.5microFARAD, (FILTER CONCEPTS) C ampermetre,, (ELECTROSWITCH) A452G23 Çoklu Anahtar,, (ELECTROSWITCH) 94 MCR3E Protistör Mikro Anahtarı, 1-9NB (F310022, 95 MS3V1-5 Protistör Mikro Anahtarı, 1 NO, 1 NC Kontaklı Anahar, X310014C, 96 MS7V1-9BS Protistör Mikro Anahtarı, P310007, (FERRAZ- SHAWMUT) 97 PM130P PLUS Enerji Analizörü, SN: , MODULE 4 ANALOG OUTPUT, SN: , (SATEC),(NOV P/N:P ) B GDM Bobin,, (HIRSCHMANN) 99 6ES7972-0BB41-0XA0 Profibus DP Connector, UP TO 12 MBIT/S WITH TILTED CABLE OUTLET, 15,8 X 54 X 39,5 MM (WXHXD), TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITH PG SOCKET, (SIEMENS), (NOV P/N: ) 100 MCB10 PB-CONT, 1A0B0C, 6AM, FUW MPX 101 AR1548 Fiş, 150A, 3W, 4P, 102 APJ3475 S4 Fiş, MODEL M4, 30 A, 4W,4P, APJ5477 DR Fiş, MODEL M4, 150 A, 4W,4P, 104 AP20467 Fiş, 200 Amper, 4 Pole,, 105 APJ3475 Fiş, 4W, 4P, 30A, 106 APJ6485 Fiş, 60 AMP, 3W 4P, 107 APJ6475 Fiş, 60 A, 4W,4P, 108 AX B Compact Flash Card (CF), Sandisk Part Number: ; 500 MB, (SANDISK) 109 SDCFCF-001G-388 Compact Flash Card (CF), Üretici Part Number: ; 977 MB boyutundadır., (SANDISK) 110 BB B Compact Flash Card (CF), S/N: GB (978 MB), (SANDISK) 111 SDN 30/40 RED Güç Kaynağı,, (SOLA) / Incremental Encoder Interfaces,, (WAGO), (NOV P/N: ) 113 P9XU DO Lamba Modülü,,

5 Lamba Modülü, 125 VAC/VDC MAX, (GENERAL ELECTRIC) Dijital Çıkış Modülü,, (WAGO) Switch Module, (WAGO), (NOV P/N: ) Analog Çıkış Modülü, 2-Ch Analog Out, 4-20 ma, 12-bit, (WAGO),(NOV P/N: ) 118 IC693MDL940 Digital Output Module, 16 PT, Output Module, 119 2MC.EX.A.0360.AL.D.6X V.C Potansiyemetre, (DEMCO) G-20-B-24 Pressure Switch, Maksimum 20 Psi, (DWYER) 121 ARL2041 Priz, 200 Amper, 4 Pole, 122 AR1547 DR Priz, MODEL M4, 150 A, 4W,4P 123 AR347 S4 Priz, 30 A, 4W, 4P, MCRC 40E Yardımcı Röle, 110 VAC, 6 Amper; 24 VDC, 5 A, 125 MCRA 40E Röle, 126 MCRA 04E Yardımcı Röle, 110 VAC, 6 Amper, (GENERAL ELECTRIC) 127 MCRC 22E Yardımcı Röle, 110 VDC, 1.2 Amper, (GENERAL ELECTRIC) 128 MCRA 22E Röle, 129 MPOC-AE3 Yardımcı Röle Kontağı, MCRC Röle serisiyle uyumlu, 130 ATQ3 1/2 Sigorta, 3.5 Amper zaman gecikmeli sigorta, 10X35, 20 ADET Class:Midget, X15-1 Sigorta, 15 A Sigorta, 132 ATQ1 Sigorta, 1 Amper zaman gecikmeli sigorta, 10X35, 20 ADET Class:Midget, 133 ATQ4 Sigorta, 4 Amper zaman gecikmeli sigorta, 10X35, 10 ADET Class:Midget, 134 USM1I Sigorta Yuvası, 135 P292 Sigorta Yuvası, 1-30 Amper arası sigorta yuvası, B-N5-40WH Döner Mavi Siren, 120 VAC, 0.35 A, (EDWARDS SIGNALING) 137 D928& Şalter, 1 POLE; ISSUE M-1068; E11592; SWD HIP HHCR; TYPE:T TEY, 138 DECS-100-B05 REGULATOR-VOLTAGE, DIGITAL EXCIATION CONTROL SYSTEM PLC-MOD, ANALOG INPUT, 2CH,4-20 MA ISOLATED PLC 2 CHANNEL ANALOG INPUT MOD 141 SDN C Güç Kaynağı, Giriş: VAC, Çıkış: 24VDC, 3.5 A, (SOLA), (NOV P/N:P ) Analog Giriş Modülü, (WAGO) 143 RTAC-01- Encoder Module, (ABB) 144 AP-CF001GC2CG-ETNR Compact Flash Card (CF), Üretici Part Number: 81.2E010.6C30B; 977 MB, (APACER) 145 SFHA36AT0250 Şalter, 250A MAX; 600VAC; RATING PLUG TYPE: SRPF250A; LUG DATA: 60/75DEG C WIRE; CAT NO: TCAL29, 146 R9BGL-01W-R W Sıcaklık Transmitter, (HEAT TECHNOLOGY) 147 EFSC Duvar Tipi Priz, 20 amper, 2 Hp (Type: 3IZX, Model: B), (APPLETON)

6 148 S202U-K2A İkili Şalter, (ABB) 10 ADET T-U29 Potansiyometre, 10 kohm POT, (ALLEN-BRADLEY) 150 ECF Fiş, 20 amper, 2 Hp (Model: D), (APPLETON) H-UR35 Potansiyometre, 20 kohm POT, (ALLEN-BRADLEY 152 ADR3034 PRİZ, 30A, 3W4P, (APPLETON) FM-LE5 PB-MOMENTARY, ILLUM, EXTENDED YELLOW, (ALLEN-BRADLEY), (NOV P/N: AN) 154 RPBA-01- Profibus Modülü, (ABB) H-MT15 Start Stop Butonu, Body Cat No: 800H-1HZX7, Assy Cat No: 800H-2PHA7, (ALLEN-BRADLEY) 156 ACP3034BC CONN PLUG, 3W,AP,30A, US142I FUSE-HOLDER, 2P, 50A, 750VAC,W/ 158 US143I FUSE-HOLDER, 3P,50A,750VAC,W/ X I.S 4 TO 20 MA, ANALOG INPUT

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR YURTKUR İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İZMİR

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Oto Elektrik Malzemeleri Satın Alınacaktır. ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 103 KALEM OTO ELEKTRĠK MALZEMELERĠ alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900

3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900 3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 1. İHALE İLANLARI... 5 1.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2007/100106 Ajanda Satın Alınacaktır.... 5 2. 2007/104116 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum Page 1 of 36 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır İhale Tarihi 24.02.2011

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmet işinin ihale kayıt numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1.

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 24 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır İhale Tarihi 09.02.2011 14:00

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Satın Alınacaktır

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi 21 Kalem Muhtelif Spor Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 17.02.2011 11:00 İhale

Detaylı

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa

MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Avrupa Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarına binaen, 111 (yüzonbir) Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı