Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır"

Transkript

1 Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU ve BU KONUDA YAPILAN AYIRIMLAR 1 Genel Olarak Şirketler Hukuku Şirket in Unsurları... 2 I. GENEL OLARAK...2 II. UNSURLAR...3 A Kişi...3 B Sözleşme...3 C Sermaye...4 D Ortak Amaç...5 E Ortak Amaç İçin Faal Katılım (Affectio Societatis) Şirketler Hukuku Alanındaki Tasnifler... 6 I. DÜZENLENDİĞİ YERE GÖRE...6 II. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLUP OLMAMASINA GÖRE...6 III. ORTAKLARIN ŞİRKET İÇİNDEKİ KONUMLARINA GÖRE...7 A Genel Olarak...7 B Şahıs ve Sermaye Şirketleri (Karşılaştırmalı) Sorumluluk Bakımından Yönetim Bakımından Yeni Ortak Girmesi Bakımından İç İlişkiler Bakımından Kâr ve Zarara Katılım-Oy Hakkı Bakımından Getirilen Sermayenin Sorumluluğa Etkisi Bakımından Denetim Hakkı ve Rekabet Yasağı Bakımından Haklı Sebep Bakımından...11 IV. SERMAYE YAPILARINA GÖRE...12 XI

3 Themıs / KPSS Hukuk Şirketler Hukuku A Esas = Muayyen = Sabit Sermayeli Şirketler...12 B Değişir Sermayeli Şirketler...13 C Basit Sermayeli Şirketler...13 D Kayıtlı Sermayeli Şirketler...13 E Şarta Bağlı (Şartlı) Sermaye...16 V. ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORCU NEDENİYLE ORTAKLARA BAŞVURULUPBAŞVURULAMAYACAĞINA ve BAŞVURULABİLECEKSE SORUMLULUĞUN DERECESİNE GÖRE...17 A Sınırlı - Sınırsız Sorumluluk...17 B Doğrudan (I. Dereceden) Dolaylı (2. Dereceden) Sorumluluk...17 C Adi - Müteselsil Sorumluluk...18 D Sonuç...18 İKİNCİ BÖLÜM ADİ ŞİRKET 4 Genel Olarak Adi Şirket Adi Şirketin Özellikleri I. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLMAMASI ve SONUÇLARI...22 II. ORTAKLAR ve ORTAKLARIN TACİR SIFATI...23 III. İŞLEVLERİ...23 IV. KONUSU ve AMACI Adi Şirketin Kuruluşu Adi Şirketin İşleyişi I. İÇ İLİŞKİ...24 A Sermaye Koyma Borcu...24 B Kâra Katılma - Zararı Paylaşma...24 C Şirketin Yönetimi Genel Olarak Şirketin Yönetimi ile İdare Hak ve Yetkisinin Kazanılması İdare Hak ve Yetkisinin Kullanımı Yönetim Yetkisinin Kapsamı (Olağan ve Olağanüstü İşler) İdare Hak ve Yetkisinin Geri Alınması/ Sınırlandırılması...26 XII

4 İçindekiler D Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri...27 E Rekabet Yasağı...27 F Ortaklar Arasında Değişiklik (Girme, Çıkma, Çıkarılma) Yeni Ortak Girmesi ve Alt Katılım Çıkma ve Çıkarılma...28 a) Genel Olarak...28 b) Özel Durumlar...28 II. DIŞ İLİŞKİ...30 A Genel Olarak...30 B Temsil Dolaylı Temsil Doğrudan Temsil Yetkisiz Temsil...31 C Sorumluluk ve Malvarlığı Rejimi Sorumluluk Malvarlığı Rejimi...31 III. SONA ERME...31 A Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah)...31 B İradî Sona Erme (Fesih) Taraf İradesi İle Mahkeme Kararı İle...33 IV. SONA ERMENİN SONUÇLARI...34 A Genel Olarak (Tasfiye)...34 B Zamanaşımı...34 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TİCARET ŞİRKETLERİ TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLER 8 Ticaret Şirketleri Hakkındaki Genel Hükümler I. GENEL OLARAK...37 II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ...37 A Tüzel Kişilik ve Sonuçları...37 B Tacir Sıfatı...38 C Yeni TTK Ultra Vires İlkesini Kaldırmıştır...38 III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET İLE ORTAKLAR ARASINDAKİ MUHTELİF İLİŞKİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER.. 39 XIII

5 Themıs / KPSS Hukuk Şirketler Hukuku A Katılma Payı Genel Olarak Sermaye Taahhüdü ile İlgili Özellikler ve İstisnaî Hükümler...40 a) Genel Olarak...40 b) Taşınmazlarla İlgili Özel Düzenlemeler...41 c) Taşınırlar ve Diğer İktisadî Değerler (Marka- Patent vs.) [Para ve Taşınmaz Dışındaki Değerler] d) Nakit Sermaye ile İlgili Özellikler...44 e) Alacak Haklarının Sermaye Olarak Getirilmesi Şirketin Sermaye Taahhüdü ile İlgili Sahip Olduğu Haklar...45 a) Genel Olarak...45 b) Şirketin Tedbir Talebinde Bulunması...45 B Faiz ve Ücret İsteme...47 C Ortakların Kişisel Alacaklıları...47 D Zamanaşımı Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler Birleşme I. GENEL OLARAK...52 II. İLKELER, BİRLEŞME TÜRLERİ ve GEÇERLİ BİRLEŞMELER A Türleri ve İlkeler...53 B Geçerli Birleşmeler Temel Kural İstisnaî Durumlar...55 III. BİRLEŞMEDE ORTAKLIK PAYLARI ve HAKLARININ KORUNMASI...56 A Genel Olarak ve Paydaşlık Haklarının Devamlılığı İlkesi Genel Olarak Devrolunan Şirket Ortaklarının Talep Hakları (yttk m. 140/2-3-4)...56 B Paydaşlık Haklarının Devamlılığı İlkesinin İstisnaları Devamlılık İlkesinin Gerçek İstisnası: Ayrılma Akçesi İntifa Senedi Sahiplerinin Durumu...58 IV. BİRLEŞME İŞLEMLERİ ve SÜRECİ...59 A Genel Olarak, Birleşme Sözleşmesi ve Sözleşmenin İçeriği...59 B Devralma Yoluyla Birleşmede Sermaye Artırımı, Bilânço Hazırlanması, Birleşme Raporu...60 XIV

6 İçindekiler 1. Bilânço Sermaye Artırımı Birleşme Raporu...61 C Birleşme Raporu ve Sözleşmenin Denetlenmesi...62 D İnceleme Hakkı ve Malvarlığındaki Değişimler İnceleme Hakkı Malvarlığındaki Değişikliklerle İlgili Bilgiler...63 E Birleşme Kararı Sermaye Şirketlerinde Şahıs Şirketlerinde Ayrılma Akçesi ve Devrolunan Şirketin İşletme Konusunda Değişiklik Durumu...65 F Birleşmenin Kesinleşmesi Tescil-İlân Hukukî Sonuçlar...66 V. ALACAKLILARIN, ÇALIŞANLARIN KORUNMASI ve ORTAKLARIN SORUMLULUĞU...66 A Alacaklıların Korunması...66 B Ortakların Sorumluluğu, İş İlişkilerinin Geçmesi...67 VI. ÖZEL KOŞULLARA TÂBİ BİRLEŞMELER (SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞMELER )...69 A Genel Olarak...69 B Olasılıklar Bölünme I. GENEL OLARAK, KAVRAM ve AMAÇLAR...70 II. İLKELER, BÖLÜNME TÜRLERİ ve GEÇERLİ BÖLÜNMELER A Türleri Genel Olarak Tam Bölünme- Kısmî Bölünme Devralma Yoluyla Bölünme-Yeni Kuruluş Yoluyla Bölünme Simetrik Bölünme-Asimetrik Bölünme (Oranların Korunduğu-Oranların Korunmadığı Bölünme)...73 B İlkeler...75 C Geçerli Bölünmeler...75 III. BÖLÜNMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER...76 A Sermaye Azaltımı...76 B Sermaye Artırımı...76 C Yeni Kuruluş...77 XV

7 Themıs / KPSS Hukuk Şirketler Hukuku D Ara Bilânço...77 IV. BÖLÜNME İŞLEMLERİ ve SÜRECİ...77 A Genel Olarak, Bölünme Sözleşmesi- Bölünme Plânı ve İçerik Bölünme Sözleşmesi-Bölünme Plânı Ayırımı Bölünme Sözleşmesi ve Plânının İçeriği...78 B Bölünmenin Dışında Kalan Malvarlığı Değerleri (ve Borçlar)...78 C Bölünme Raporu ve Denetleme Bölünme Raporu Denetleme...79 D İnceleme Hakkı ve Malvarlığındaki Değişimler İnceleme Hakkı Malvarlığındaki Değişikliklerle İlgili Bilgiler...80 E Bölünme Kararı Genel Olarak ve Birleşmeden Farklılıklar Alacakların Güvence Altına Alınması Nisaplar (Oranlar) Asimetrik Bölünmelerde...83 V. BÖLÜNMEYE KATILAN ŞİRKETLERLE ORTAKLARIN KİŞİSEL SORUMLULUĞU ve İŞ İLİŞKİLERİNİN GEÇMESİ...83 A Bölünmeye Katılan Şirketlerin Sorumluluğu...83 B Ortakların Kişisel Sorumluluğu...84 C İş İlişkilerinin Geçmesi...84 VI. BÖLÜNMENİN KESİNLEŞMESİ Tür Değiştirme I. GENEL OLARAK, KAVRAM ve AMAÇLAR...85 II. İLKELER ve GEÇERLİ TÜR DEĞİŞTİRME ŞEKİLLERİ...85 A İlkeler...85 B Geçerli Tür Değiştirme Şekilleri Genel Olarak Kollektif ve Komandit Şirketle İlgili Özel Durum Ticarî İşletme ile Ticaret Şirketleri Arasındaki Tür Değiştirme...88 III. ŞİRKET PAYLARI ve HAKLARININ KORUNMASI...88 IV. TÜR DEĞİŞTİRMENİN UYGULANMASI ve SÜREÇ...89 A Kuruluş ve Ara Bilânço...89 B Süreç...90 XVI

8 İçindekiler 1. Tür Değiştirme Plânı ve İçerik Tür Değiştirme Raporu Tür Değiştirme Plânı ve Raporunun Denetlenmesi İnceleme Hakkı Tür Değiştirme Kararı ve Tescil...91 C Alacaklılar ve Çalışanların Korunması Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme ile İlgili Ortak Hükümler I. GENEL OLARAK...92 II. ORTAKLIK PAYLARI ve HAKLARININ İNCELENMESİ...93 III. BİRLEŞMENİN, BÖLÜNMENİN VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN İPTALİ VE EKSİKLİKLERİN SONUÇLARI...93 IV. SORUMLULUK...94 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketler Topluluğu (Konzernler) 14 Şirketler Topluluğu I. GENEL OLARAK...95 II. ŞİRKETLER TOPLULUĞU TÜRLERİ...97 A Genel Olarak Hâkim ve Bağlı Şirket İlişkisinin Kesin Olduğu Hâller...97 a) Fiilî Şirketler Topluluğu...97 b) Sözleşmesel Şirketler Topluluğu (Hâkimiyet Sözleşmeleri) Hâkim ve Bağlı Şirket İlişkisinin Karine Olarak Var Olduğu Hâller Dolaylı Hâkimiyet Karşılıklı İştirakler ve Karşılıklı İştirakten Doğan Hâkim-Bağlı Şirket İlişkileri a) Genel Olarak b) Hakların Donması B Oy ve Pay Oranlarının Hesaplanması III. BİLDİRİM-TESCİL ve İLÂN YÜKÜMLÜLÜKLERİ, RAPORLAR ve BİLGİ ALMA HAKKI A Bildirim-Tescil ve İlân B Bağlı ve Hâkim Şirketin Raporları XVII

9 Themıs / KPSS Hukuk Şirketler Hukuku C Bilgi Alma Hakkı IV. SORUMLULUK A Genel Olarak Bağlı Şirkete Yaptırılan Bazı İşlemler a) Genel Olarak ve Denkleştirme b) Bağlı Şirketin Pay Sahipleri ile Alacaklıların Dava Hakkı Bağlı Şirketin Yapısal Dönüşümlere Uğratılması, Ona Önemli Bazı Kararlar Aldırılması ve Dava Hakları.106 B Tam Hâkimiyet Hâlinde Talimatlara Uyma İstisna Sorumsuzluk Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı V. DİĞER HÜKÜMLER A Özel Denetim B Azınlık Pay Sahiplerinin Payını Satın Alma Hakkı C Güvenden Doğan Sorumluluk beşinci BÖLÜM KOLLEKTİF ŞİRKET 15 Kollektif Şirket I. GENEL OLARAK II. TANIM ve UNSURLAR A Tanım B Unsurlar III. KURULUŞU A Genel Olarak B Kuruluş Aşamaları Şirket Sözleşmenin Hazırlanması a) Şekil b) Kollektif Şirket Sözleşmesinin İçeriği Sözleşmenin Noter Onayından Geçirilmesi Tescil ve İlân C Eksiklikler IV. KURULUŞTAN ÖNCEKİ DÖNEME AİT SORUMLULUK XVIII

10 İçindekiler A Yazılı Sözleşmeden Önceki Safha B Yazılı Sözleşmenin Yapılmasından Sonraki Aşama C Tescil ve İlândan Sonraki Aşama Kollektif Şirketin İşleyişi I. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER A Genel Olarak B Sermaye Koyma Borcu C Kârı Paylaşım - Zarara Katılım Esasları D İdare Hak ve Yetkisi Kazanılması ve Kullanımı Tek Kişinin Şirket Sözleşmesi ile İdareci Seçilmesi Kısıtlanması ve/veya Geri Alınması İdare İşlerinin Sınırı ve Kapsamı Rekabet Yasağı a) Genel Olarak b) Yaptırım Denetim II. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER ve TEMSİL A Genel Olarak B Temsil Yetkisinin Kazanılması ve Kaybedilmesi C Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması Kapsamı Sınırlandırılması: Sınırlandırmanın Sınırı: Birlikte Temsil veya Şube İşleri III. ŞİRKET ve ORTAKLARIN SORUMLULUĞU A Kural: Şirketin Birinci Dereceden Sorumluluğu B İstisna: Ortakların Sorumluluğu ve Koşulları C Kollektif Şirket Ortaklarının İflâsı Genel Olarak ve Koşulları IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER A Yeni Ortak Girmesi B Ortağın Ayrılması C Ortağın Çıkarılması D Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları V. SONA ERME ve TASFİYE A Genel Olarak B Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah) XIX

11 Themıs / KPSS Hukuk Şirketler Hukuku C İradî Sona Erme Ortakların İradesi Mahkeme Kararı İle D Şirketin Tasfiyesi ALTINCI BÖLÜM KOMANDİT ŞİRKET 17 Genel Olarak Komandit Şirket I. TANIM-UNSURLAR-KURULUŞ II. İÇ İLİŞKİLER III. DIŞ İLİŞKİLER ve SORUMLULUK IV. SONA ERME YEDİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKET 18 Genel Olarak Anonim Şirket I. GENEL OLARAK II. KAVRAM ve TANIM III. UNSURLAR A Unvan B Sermayesi ve (Esas) Sermayenin Özellikleri: Muayyenlik ve Paylara Bölünme Belirli (Muayyen) Sermaye İlkesi Esas Sermayenin Paylara Bölünmesi a) Genel Olarak C Tüzel Kişilik D Şirket Tüzel Kişiliğinin Borçlarından Tüm Malvarlığı İle Sınırsız Sorumluluğu E Ortakların (Şirkete Karşı) Sınırlı Sorumluluğu F Şirketin Konusu G Kurucu Sayısı H Sermaye Miktarı (Esas ve Kayıtlı Sermaye) IV. ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER A Çoğunluk İlkesi XX

12 İçindekiler B Sınırlı Sorumluluk ve Malvarlığının Korunması İlkesi C Devletin İlgilenmesi ve Denetlemesi İlkesi D Kamuyu Aydınlatma İlkesi E Kurumsal Yönetim İlkesi F Eşit İşlem İlkesi G Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı H Serbest Pay Devri İlkesi I Emredici Hükümler İlkesi Kuruluş I. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU A Genel Olarak ve Türleri B Kurucular, Kurucuların Sayısı ve Nitelikleri C Kuruluş İşlemleri Esas Sözleşme ve İçeriği Noter Onayı- Şerh ve Ön-Anonim Şirket Aşaması Kurucular Beyanı Sermaye Taahhüdü ile İlgili Bazı Özellikler a) Aynî Sermaye b) Nakdî Sermaye İşlem Denetçisi Raporu Kuruluş Belgeleri Gerekiyorsa Bakanlık İzni Tescil ve İlân ile Tescilin Sonuçları II. HALKA ARZ TAAHHÜDÜ III. KURULUŞTAKİ SAKATLIKLAR ve FESİH DAVASI IV. KURULUŞTAN ÖNCEKİ PAY TAAHHÜDÜNÜN DEVRİ V. KURULUŞTAN ÖNCEKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN SORUMLULUK ve MASRAFLAR VI. KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUK VII. KURULUŞ FORMALİTELERİNİN ARKADAN DOLANILMASI ve KANUNA KARŞI HİLE A Genel Olarak B Koşulları C Yaptırım XXI

13 Themıs / KPSS Hukuk Şirketler Hukuku SEKİZİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKETTE İŞLEYİŞ ve ORGANLAR 20 Genel Olarak Yönetim Kurulu (YK) I. GENEL OLARAK II. SEÇİM, ATAMA ve GÖREVİN SONA ERMESİ A Genel Olarak, Süre, Seçilme Koşulları ve Ehliyet Genel Olarak Süre Ehliyet ve Seçilme Koşulları B Üyelik Sıfatının Kazanılma Yolları-Kural: Genel Kurul Seçimi (GK) Ana Kural İstisnalar C Üyelik Sıfatının Kaybedilmesi ve Yapılması Gereken İşlemler III. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ, TOPLANMASI ve KARAR ALMASI A Genel Olarak B Toplantı ve Karar Yetersayısı ile Çalışma Esasları C Yönetim Kurulu Kararlarının Sakatlığı IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ A İdare Hak ve Yetkisi Genel Olarak Yönetimin Devri a) Genel Olarak b) Devredilmez Yetkiler B Temsil Yetkisi Genel Olarak ve Temsil Yetkisinin Kullanılması Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması Temsil Yetkisinin Devredilmesi ve Murahhaslara Bırakılması Temsil Yetkisinin Kullanımının Sonuçları C Sermaye Piyasası Kanunu nda Yönetim Kurulu V. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ A Hakları (İdarî ve Malî Haklar) B Borçları XXII

14 İçindekiler 1. Özen ve Sadakat Borcu Müzakereye Katılmama Yükümlülüğü Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık Durumundaki Yükümlülükler Şirket Paylarını Edinmeme Yükümlülüğü Ortaklıkla İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı Rekabet Yasağı Müdürler Anonim Şirketlerde Denetim I. GENEL OLARAK II. HESAP DENETÇİSİ A Genel Olarak ve Denetimin Konusu B Denetçi Olma Koşulları ve Denetçi Olmaya Engel Durumlar C Denetçinin Seçimi, Görevden Alınması, Denetçinin Sözleşmeyi Feshi Seçimi a) Genel Kural: Genel Kurul b) Mahkeme Tarafından Atama c) Denetçinin Denetim Sözleşmesini Feshetmesi- Yönetim Kurulunun Geçici Olarak Denetçi Ataması Görevden Alınması D Denetçinin Görevleri, Hak ve Yükümlülükleri İbraz Yükümü-Bilgi Alma Denetim Raporu Verme ve Görüş Yazıları a) Genel Olarak b) Mahkemeye Başvuru Tarafsızlık ve Sır Saklama Yükümü Sorumluluk III. DİĞER DENETÇİLER A İşlem Denetçisi B Özel Denetçi Genel Kurul (GK) I. GENEL OLARAK II. GENEL KURULUN TOPLANMASI (Olağan ve Olağanüstü) A Toplantıya Davete Yetkili Olanlar B Davetin Şekli ve İçeriği XXIII

15 Themıs / KPSS Hukuk Şirketler Hukuku 1. Genel Olarak Şekil, İçerik ve Gündem a) Şekil ve İçerik b) Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olan Pay Sahipleri C Davetsiz Genel Kurul D Tek Ortaklık Anonim Şirketlerdeki Durum ile Elektronik Ortamdaki Genel Kurullar III. GENEL KURUL TOPLANTISININ YÜRÜTÜLMESİ A Toplantı Yeri B Toplantıya Katılım, Oy Hakkının Sahibi ve Hazır Bulunanlar Listesinin Oluşturulması Genel Olarak Hazır Bulunanlar Listesi ve Oy Hakkının Sahibi C Toplantı ve Karar Yetersayısı Basit Nisap (Oran) Ağırlaştırılmış Nisaplar (Oranlar) a) Halka Kapalı Anonim Şirketlerde b) Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Anonim Şirketler D Genel Kurulda Görüşmelerin Yapılması, Sonuçlanması ve Yapılması Gereken Usulî İşlemler E Kararların Etkisi IV. PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULDA KİŞİSEL HAKLARINI KULLANMASI A Genel Olarak ve Sıfatın Kanıtlanması B Oy Hakkı Kazanılması ve Doğumu Kullanılması a) Bizzat b) Temsilci Aracılığıyla Oy Hakkından Yoksunluk Hâlleri C Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı D Özel Denetim İsteme Hakkı E Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesini İsteme Hakkı V. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ A Genel Olarak B Genel Kurul Kararlarının Sakatlık Nedenleri Yokluk XXIV

16 İçindekiler 2. Butlan İptal Edilebilirlik C İptal Davasının Tarafları Davacı Olabilecekler a) Yönetim Kurulu b) Kararların Uygulanması Kişisel Sorumluluğunu Doğuracak Yönetim Kurulu Üyeleri c) Pay Sahipleri Davalı D İptal Davasının Dayanakları Kanuna Aykırılık Esas Sözleşmeye Aykırılık Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırılık E Dava İle İlgili Usul Yetkili ve Görevli Mahkeme, Süre, Teminat Davaların Birleştirilmesi ve Diğer Usul Sorunları F Davanın Sonuçları Anonim Ortaklıkta Pay Sahiplerine İlişkin Bazı Haklar I. ÇOĞUNLUK HAKLARI II. BİREYSEL HAKLAR III. AZINLIK HAKLARI A Genel Olarak B TTK daki Azınlık Hakları Olumsuz Azınlık Hakları Olumlu Azınlık Hakları C SPKn da Azınlık Hakları IV. MÜKTESEP (KAZANILMIŞ) HAKLAR DOKUZUNCU BÖLÜM ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE MENKUL KIYMETLER 26 Pay I. GENEL OLARAK PAY II. PAY KAVRAMININ İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR A Esas Sermayeyi Oluşturması Açısından XXV

17 Themıs / KPSS Hukuk Şirketler Hukuku B Paydaşlık Mevkii ve Paydaşların Hak ve Yükümlülükleri Açısından C Pay Senedi ile İlişkisi Bakımından III. KAZANMA ve KAYBETME IV. ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE/HİSSE SENETLERİNİ KAZANIM-REHİN ile KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT YASAĞI A Şirketin Kendi Paylarını Edinme veya Rehin Olarak Kabul Etme Yasağı ve İstisnaları B Şirketin Kendi Payını Taahhüt Yasağı V. PAY SAHİBİNİN HAK ve BORÇLARI A Haklar Kâr Payı Tasfiye Payı Oy Hakkı Rüçhan (Öncelik) Hakkı Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı a) Genel Olarak b) Bilgi Alma Hakkı c) İnceleme hakkı d) Her İki Hak ile İlgili Ortak Noktalar B Borçlar Sermaye Koyma ve Taahhüt Edilen Sermayeyi İfa Borcu a) Sermaye Koyma Borcunun Sınırı b) Sermaye Koyma Borcunun İfa Edilmemesi ve Iskat (Şirketten İhraç) Sadakat Borcu Anonim Şirkette Menkul Kıymetler I. GENEL OLARAK II. PAY SENETLERİ A Genel Olarak ve Türleri Hâmiline Yazılı Pay Senetleri Nama Yazılı Pay/Pay Senetleri B Anonim Şirkette Pay Devri Çıplak Payların Devri Senede Bağlanmış Payların Devri a) Hâmiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri b) Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri XXVI

18 İçindekiler C Pay/Pay Senetleri Üzerindeki Diğer Hukukî İşlemler (Rehin ve İntifa Hakkı) D Pay Defteri E Pay Senetleri İle İlgili Değişik Olasılıklar (Payların Dönüştürülmesi, Pay Senedinin Çıkarılma Zamanı ve Senetlerin Şekli) F İmtiyazlı Pay/Pay Senetleri ve İmtiyaz Sistemi Genel Olarak İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu III. İLMÜHABERLER IV. İNTİFA SENETLERİ V. BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER A Genel Kurul Kararıyla B Yönetim Kurulu Kararıyla C Sınır ONUNCU BÖLÜM ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ile SERMAYE ARTIRIMI-AZALTIMI 28 Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi ve Sermaye Artırımı- Azaltılmı I. GENEL OLARAK II. SERMAYENİN ARTIRILMASI/AZALTILMASI A Sermayenin Artırılması Genel Olarak, Türleri ve Ortak İlkeler Esas Sermaye Sisteminde Kayıtlı Sermaye Sisteminde TTK nın Getirdiği Yeni Bir Kurum: Şarta Bağlı Sermaye Artırımı İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı B Sermayenin Azaltılması Genel Olarak ve Koşullar Alacaklılara Çağrı Kararların Yerine Getirilmesi XXVII

19 Themıs / KPSS Hukuk Şirketler Hukuku ON BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKETİN FİNANSAL TABLOLARI ve YEDEK AKÇELER 29 Finansal Tablolar ve Yedek Akçeler I. FİNANSAL TABLOLAR II. YEDEK AKÇE A Genel Olarak B Türleri Kanunî Yedek Akçe a) Genel Kanunî Yedek Akçe b) Özel Kanunî Yedek Akçe İhtiyarî Yedek Akçeler a) Genel İhtiyarî Yedek Akçe b) Özel İhtiyarî Yedek Akçe (Yardım Sandıkları) c) Olağanüstü Yedek Akçe ve Kâr Payı ile Yedek Akçe Arasındaki İlişki ON İKİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKÎ SORUMLULUK 30 Anonim Şirketlerde Sorumluluk I. GENEL OLARAK II. SORUMLULUK NEDENLERİ A Genel Olarak B Belge ve Beyanlarda Kanuna Aykırılık C Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi D Ayınlara ve Devralınan İşletmelere Değer Biçmedeki Yolsuzluklar E Halktan Para Toplama III. SORUMLU OLANLAR A Kurucular, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu Genel Olarak Doğudan Zarar-Dolaylı Zarar Ayırımı a) Genel Olarak b) Doğrudan Zarar- Dolaylı Zarar XXVIII

20 İçindekiler B Denetçi ve İşlem Denetçisinin Sorumluluğu IV. TESELSÜL ve BAŞVURU V. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER ve DAVA İLE İLGİLİ USUL KURALLARI A Sorumluluğu Kaldıran Nedenler İbra Zamanaşımı B Usul ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ 31 Anonim Şirketin Son Bulması I. GENEL OLARAK II. SONA ERME NEDENLERİ A Genel Nedenler B Özel Nedenler Organların Eksikliği Haklı Nedenlerle Fesih III. TASFİYE ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM LİMİTED ŞİRKET 32 Genel Olarak Limited Şirket I. GENEL OLARAK II. TANIM ve UNSURLAR A Tanım B Unsurlar III. ŞİRKETİN KURULUŞU A Genel Olarak B Kuruluş Aşamaları Yazılı Şirket Sözleşmesi ve Sözleşmenin İçeriği a) Genel Olarak Zorunlu İçerik (yttk m. 576) b) Sözleşmede Öngörülmesi Durumunda Bağlayıcı Olacak Kayıtlar XXIX

21 Themıs / KPSS Hukuk Şirketler Hukuku 2. Noter Onayı Kurucular Beyanı ve İşlem Denetçisi Raporu Sermaye Taahhüdü ile İlgili Bazı Özellikler a) Genel Olarak b) Aynî Sermaye c) Nakdî Sermaye Bakanlık İzni Tescil ve İlân Kuruluştaki Sakatlıklar ve Fesih C Şirketin Kuruluşundan Önceki İşlemler ve Masraflar Limited Şirketin İşleyişi ve Organlar I. GENEL OLARAK II. GENEL KURUL A Genel Olarak ve Yetkileri B Çağrı ve Toplantı İle İlgili Özel Düzenlemeler Genel Olarak Genel Kurulda Yetersayılar a) Genel Kural (Basit Çoğunluk) b) Ağırlaştırılmış Yetersayı Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı III. MÜDÜR/MÜDÜRLER A Genel Olarak B Müdür Sıfatını Kazanma, Birden Fazla Müdürün Durumu Genel Olarak Birden Fazla Müdür Olması Durumu C Müdürlerin Görevleri, Yetkileri ve Yükümlülükleri Genel Olarak Özen ve Sadakat Borcu, Rekabet Yasağı ile Eşit İşlem Yükümü Temsil Yetkisi (Kapsam, Sınırlandırma, Görevden Alma) Diğer Görev ve Yetkiler D Sorumluluk IV. DENETÇİ Limited Şirkette Paydaşlık Sıfatı, Ortakların Hak, Borç ve Sorumlulukları I. PAYLAR, PAY SAHİPLİĞİ ve PAY DEFTERİ XXX

22 İçindekiler A Genel Olarak B Kazanma C Pay Defteri II. PAY SAHİPLİĞİ KONUSUNDA DEĞİŞİK OLASILIKLAR A Esas Sermaye Payının Geçiş Hâlleri Genel Olarak Esas Sermaye Payının Devri a) Hukukî İşlemle Devir ve Devir Sınırlamaları (Bağlam) b) Yasal Geçiş Hâlleri c) Tescil Birden Fazla Ortağa Ait Esas Sermaye Payı B Paylar Üzerinde Rehin ve İntifa Hakkı C Esas Sermaye Payının İadesi ve Ortağın İbrası Yasağı III. ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ A Pay Devri B Çıkma C Çıkarılma Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Nedenlerle Mahkeme Kararı İle IV. ORTAKLARIN HAK ve BORÇLARI A Haklar Kâr Payı (ve Yedek Akçe ile İlişkisi) Tasfiye Payı ve Yeni Payları Alma Hakkı Genel Kurula Katılma ve Oy Hakkı a) Genel Olarak b) Oy hakkından yoksunluk Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı İptal Davası Açma Hakkı Şirketin Feshini İsteme Pay Devri, Çıkma Hakkı B Borçlar Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirme Sır Saklama, Bağlılık Yükümü ve Rekabet Yasağı V. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU A Genel Olarak B İstisnalar XXXI

23 Themıs / KPSS Hukuk Şirketler Hukuku 1. TTK dan Kaynaklı Olanlar: Ek Ödeme Yükümlülüğü ve Yan Edim Yükümlülüğü a) Ek Ödeme Yükümlülüğü b) Yan Edim Yükümlülüğü c) Sonradan Öngörülme Vergi Mevzuatından Kaynaklı İstisna (Kamu Borçlarından Sorumluluk) VI. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ Limited Şirkette Sözleşme Değişiklikleri I. GENEL OLARAK II. SERMAYE ARTIRIMI veya AZALTMA A Sermaye Artırımı ve Rüçhan Hakkı B Sermaye Azaltımı Anonim Şirkete Yapılan Atıflar Limited Şirketin Sona Ermesi I. SONA ERME NEDENLERİ II. SONA ERMENİN SONUÇLARI ON BEŞİNCİ BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ve DEĞİŞİK OLASILIKLAR 38 Yürürlük I. GENEL OLARAK II. İSTİSNAÎ DURUMLAR sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu nun Şirketler Hukuku Alanında Yaptığı Belli Başlı Önemli Değişiklikler I. ADİ ŞİRKETTE II. TİCARET ŞİRKETLERİNDE A Genel Hükümler XXXII

24 İçindekiler B Birleşme-Bölünme-Tür Değiştirme C Şirketler Topluluğu D Kollektif-Adi Komandit Şirket Kollektif Şirket Komandit Şirket E Anonim Şirket Genel Hükümler- Kuruluş Yönetim Kurulu Denetim Genel Kurul Pay Sahipliği Hakları Menkul Kıymetler Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı- Azaltımı Finansal Tablolar-Yedek Akçeler Sorumluluk Sona Erme F Limited Şirket Genel Olarak Organlar Ortakların Hakları-Yükümlülükleri-Sorumlulukları XXXIII

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk Ticaret

Detaylı

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT II ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU TİCARÎ İŞLETME HUKUKU ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V BİRİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ...VII YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ KİTAP TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İsmail ERCAN THEMIS İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Cilt III: Yeni Konular İÇİNDEKİLER BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler İKİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG-

Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG- Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XIX KISALTMALAR...XXXI GİRİŞ...1 I. SUNUŞ...1

Detaylı

Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE

Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE Dr. M. HALİL ÇONKAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ANONİM ORTAKLIKTA AYNİ SERMAYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMA CETVELİ... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE

İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE VAKIF KAVRAMLARI-4 III. -ADİ ORTAKLIK TEMELİNE DAYALI ORTAKLIK

Detaylı

Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi Mehmet Sadık ÇAPA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı

Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT II ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış; 26.6.2012 tarih ve 6335,

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT II ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM. 4. Esas Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması...31

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM. 4. Esas Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması...31 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...15 GİRİŞ...19 BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ I. ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ...23 A. Şahıs Şirketlerinde...23 B. Limitet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. MUHARREM TÜTÜNCÜ. HAKİM ŞİRKETİN AZINLIĞIN PAYLARINI SATIN ALMA HAKKI (SQUEEZE-OUT) -TTK md. 208-

Yrd. Doç. Dr. MUHARREM TÜTÜNCÜ. HAKİM ŞİRKETİN AZINLIĞIN PAYLARINI SATIN ALMA HAKKI (SQUEEZE-OUT) -TTK md. 208- Yrd. Doç. Dr. MUHARREM TÜTÜNCÜ HAKİM ŞİRKETİN AZINLIĞIN PAYLARINI SATIN ALMA HAKKI (SQUEEZE-OUT) -TTK md. 208- İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 KONUNUN

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ Editörler Doç. Dr. İhsan Yıldıztekin & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan ŞİRKETLER MUHASEBESİ Yazarlar Anıl İlkem Özcan Atakan Büyükbostancı Doğan Demirci Ebru Aslantaş Hande Özolgun İsmail Kılıç Mehmet Ünal

Detaylı

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MADDÎ HUKUKTA FRANCHISE

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 0 E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Değerli Meslektaşlarım, 6102 Sayılı TTK 409.maddesinde anonim şirketlerin,

Detaylı

Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi MAKALELER

Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi MAKALELER Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi MAKALELER İstanbul 2010 İçindekiler Önsöz...VII İçindekiler... IX Genel Kısaltma Cetveli...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM NEDEN

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı