Yabancılara isveççe (sfi) eğitimi için yeni kurs planı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancılara isveççe (sfi) eğitimi için yeni kurs planı"

Transkript

1 Yabancılara isveççe (sfi) eğitimi için yeni kurs planı Eğitimin amacı Dil, dünyaya karşı pencereyi açmakta. Dil, insanlar arasında farklılıkları ve benzerlikleri yansıtmakta, ve aynı zamanda onların kişilikleri, geçmişleri ve ilgi alanlarını yansıtmakta. Sfi, isveççe dışında diğer bir anadile sahip olanlara, öğrenmeği ve elverişli yeni bir dilde geliştirme imkanı sağlamakta. Kişi burada iyi bir telaffuz öğrenmekte, çünkü buradakiler samimi ve içten bir kominikasyon potensiyeli ile birleşmekteler. Telaffuzda ayrıca konuşmanın ritmi ve melodisi de dahildir. Becerileri yeni bir dilde geliştirmek, insana güven duygusu kazandırmakta, Aynı şekilde insana, değişik durumlarda güven kazanmakta ve kişiliğini ifade edebilmesi konusunda ona imkan yaratmaktadır. Kişinin geçmişi ve kültürel tecrübeleri, dilin nasıl kullanıldığı konusunda etkileyici bir rol oynamakta. Değişik durumlarda, dil bilincini yaratabilmek ve dilin nasıl kullanılabileceği anlayışını gösterebilmek çok önemlidir. Eğitim, böyle bir dil hakimiyeti için öğrenciye imkan tanımalı, böylelikle öğrenci de öğreniminden yararlanabilecek ve aynı zamanda toplumsal ve iş yaşamında aktif bir duruma gelebilecektir. Eğitim, dilin nasıl öğrenebileceği konusunda bilgiyi geliştirmektedir. Öncellikle Sfı nin nitelikli bir dil eğitimi olduğunu belirtmek isteriz ki, iletişim orada her yönüyle merkezi bir unsur taşımakta. Eğitim, öğrencinin kişisel ilgi, bulunduğu koşullara ve ihtiyaçlarına göre verilmeli. Herhangi bir ihtiyacın değerlendirmesi öğrencilere ile yapılan bir işbirliğinden sonra gerçekleştirilebilir ve bu değerlendirme yarar sağlamak amacıyla belgelenebilir. Metin çalışmaları için malzemenin seçimi, konuşma ve tartışmalar, gündemde olan kurs düzeyi tarafından belirlenmekte ve kurs planı tarafından belirlenmekte ve aynı zamanda da yakın çevreye karşı bir anlayış sağlaması gerekmektedir. Dil eğitimi ve bilgi arasında bir balans kurulması gerek ve aynı zamanda eğitimin sağlayabileceği toplum ile ilgili bir anlayışın bulunması gerek. Öğrencinin, iş yaşamında isveççe dilinde alıştırma yapabilme imkanları kendisine verilmesi çok önemlidir, böylelikle sfı yi iş yaşamı yolunda, alıştırmalarda ya da diğer eğitim ve etkinliklerle bileştirme imkanı bulabilecektir. Sfi nin geçim kaynağı bir iş ile bileştirilebilmesi demek, aynı zamanda kişinin diğer bir eğitime katılabilmesi için bir koşul demektir. Bunu göz önünde bulundurarak, eğitimim değişken olması ve kişiden kişiye göre ayarlanması büyük önem taşımakta. Eğitimin yapısı Eğitim, üç değişik araştırma yöntemiyle oluşmakta. Sfi 1, Sfi 2 ve Sfi 3. Bunlar, değişik geçmişe, koşullara ve hedefe sahip olan kişilere yöneliktir. Sfi 1 A ve B kurslarından oluşmakta, Sfi 2 B ve C kurslarından, Sfi 3 ise C ve D kurslarından oluşmakta. Her bir araştırma yöntemi ise iki adet kurstan oluşmakta ki; bunlar eğitimde geliştirmeği anlaşılır bir hale getirmekte. Daha sonra öğrenci, hedeflemiş olduğu çalışmalarına planlı bir şekilde uygun bir zaman içerisinde ulaşma imkanını elde etmiş oluyor. Kurslardan iki tanesi, birden fazla araştırma yönteminde mevcuttur. Bu da araştırmanın şekline göre, bu kurslarda her biri, B kursu ve C kursu, ya yeni başlayanlar kursu ya da bütünleyici kurs olmaktadır. Kursun, yeni başlayanlar kursu ya da bütünleyici kurs olmasına bakılmaksızın, hedefi aynıdır, fakat kurs tamamen değişik bir biçim almakta ve bu da kurs başlangıcında öğrencinin isveççedeki dil bilgileri ve seçmiş olduğu araştırma yöntemine bağlıdır. Bir öğrencinin, öğrenimine hangi düzeyden başlayabileceği kararı, bu öğrencinin sahip oldu bilgiler, bulunduğu koşullar ve hedefe ulaşabilmesi içi diğer faktörler üzerinde bir değerlendirme yapıldıktan sonra verilecektir. Kurs ve araştırma yollarını her biri ayrı ayrı durumda Sfi eğitimini bitirme imkanına rağmen, amaç öğrenciye bir imkan tanıyıp D kursuna kadar devam etmesini sağlamaktır.

2 Okuma ve yazma öğrenimi, daha önceden eğitim imkanını bulamayan kişilerin burada okuma ve yazmayı öğrenmeleri demektir. Okuma ve yazma öğrenimi aynı zamanda, kısa dönem eğitim görmüş ve fonksiyonel bir şekilde edebi olmayan kişilerin, bilgilerini genişletme ve otomatikleştirme imkanına kavuşabiliyorlar. Her yönden edebi olabilmek için genelde uzun bir zaman gerektirir. Okuma ve yazma öğrenimi aynı zamanda, edebi olup latince harfleri dışında bir başka yazı sistemini kullanabildikleri, dolayısiyle isveççeyi okuyup yazabilmeleri için latin alfebesini öğrenmeleri gerekmektedir. Bir sonraki durumda ise öğrenim süreci başka bir görüntü verecektir. Okuma ve yazma öğrenimi A-D kurslarına bağlantılı değildir, oysa kendi kısmını oluşturmakta ve de tek başına okunabilir ya da başka bir kursla bileştirilebilir. Becerilerin otomatik bir şekilde işleyebilmesi için, böyle bir eğitim tüm sfı sürecinde devam edebilir. Eğitim aynı zamanda, öğrencinin anadili ya da diğer bir başka dille olabiliyor, böyle durumlarda ise isveççe eğitimi ile parallel bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Hedef Sfi nin amacı öğrenciyi geliştirmektir, bunlar; isveççe okuma ve yazma yeteneği geliştirmek, iyi bir konuşma yeteneği, karşılıklı konuşma, okuma, dinleme ve isveççeyi değişik bağlamlarda anlayabilmek güzel bir telaffuza sahip olmak, ilgili yardım gereçleri kullanma yeteneğini geliştirmek, dil yeteneğini değişik alıcı ve durumlara ayarlabilme, dili nasıl kullanabilme anlayışı ve devam etmekte olan dil gelişimi için öğrenme ve iletişim stratejisini geliştirmekte Değerlendirme ve karne verme Değerlendirmenin temeli Okuma ve yazma eğitimi için geçerli olan bu bölümde herhangi bir karne verilmemektedir. A-D kursların sonunda karne verilmektedir. Değerlendirme, öğrencinin sonuçtaki bilgilerini kapsamakta. Değerlendirme, karnenin kriterlerinden yola çıkarak, kursun derecesine, içeriğine ve aynı zamanda her kursta ayrı bulunan diğer açıklamalardaki kararlara göre aktarılacakır. Sfi deki değerlendirme aşağıdakiler için geçerlidir: öğrenci, kanuşma ve yazıda, ayrıntılarda, anlaşılır olmada ve çeşitlemede kendini ne kadar ifade edebiliyor, öğrenci, dili alıcıya ve de duruma göre hangi güzeyde ayarlayabilmektedir, dildeki ayrıntıları kavradığı kadar, hem detayları hem de bütünü bir arada kavrayabilmesi ve öğrenci, temel eğitimi ile ilgili kanunlara ne derecede uyabiliyor, konuşma ve tartışmalara katıldığı anlarda, kendini ifade edebilmesi için ne kadar çaba göstermekte ve de tam anlayışlı bir öğrenci olarak, isveççe dili öğrenebilme konusunda görüşlerini yansıtabilmesi ve analiz üretebilmesi ve aynı zamanda elverişli bir isveççe dili ne kadar geliştirebilmesidir. Kursun yapısı Sfi, bazen tek bir kurstan ibarettir, bazen de okuma ve yazmadan oluşmakta, bazen de dört değişik kurslardan oluşmakta. Okuma ve yazma öğretimi Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D

3 Okuma ve yazma öğetimi Eğitimin bu bölümü, temel okuma ve yazmayı tamamlamayan ya da okuma yazma bilip de latince harflerini ustaca kullanmayan yabancı uyruklu yetişkinlere yöneliktir. Okuma ve yazma eğitimi isveççe dili ile olabiliyor fakat aynı zamanda öğrencinin anadili ile ya da diğer bir başka dille de olabiliyor. Okuma ve yazma için eğıtimin hedefi Öğrenci; yazının nasıl iletişim aracılığı yaptığı ve dilin ne kadar moralı yükselttiğini anlamalı, dili değişik bağlamda kullanabilmeli, normal yazı dil kurallarını uygulayabilmeli, öğretme, anlama ve kendini ifade edebilmesi için, okuma ve yazmayı kullanabilmeli, dil nasıl öğrenilir konusunda bilinçli olmalı ve değişik amaçlarla, okuma ve yazma için basit bazı stretejileri geliştirebilmeli. A kursu Kurs, öğrencinin tecrübesini geliştirmesine ve sözlü ile yazı aracılığıyla iletişim kurabilmesine ve aynı zamanda dili değişik bağlamlarda kullanabilmesine katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle yazılı soruları değişik şekillerde ele alınacaktır. Yazı metinleri ve konuşmalar öğrencinin ilgisine, imkanlarına ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Kendine ait öğrenimi anlatma ve yansıtma yeteneği geliştiği gibi, basit yardım gereçleri kullanma yeteneği de gelişmekte. Kurs, insan dili nasıl öğrendiği ve eğitim için ne gibi stratejileri kullanıldığı, aynı şekilde eğitim ve iletişim için ne gibi yardım gereçleri kullanılabileceğini sağlamaktadır. Kurs sonunda öğrencinin ulaşabileceği hedef Öğrenci; konuşma ve yazı dili arasındaki farkı ayırdedebilmeli, basıt durumlarda sözlü bir şekilde iletişim kurabilmeli, basit ve konuşma dilini anlayabilmeli, kendine ait bilgi ve becerilerini sade bir şekilde anlatabilmeli, yazılı birkaç mesajı yorumlayabilmeli ve kullanabilmeli ve dili nasıl öğrenebildiğini ve basit yardım gereçleri nasıl kullanabildiğini bilmesi gerek. A kursu için karne kriterleri İyi karnesinin kriterleri Öğrenci, belirli bir destekle basit va sözlü bir yönergeyi takip edebilir. Öğrenci, gündelik ve iyi bilinen bir konuya katılır ve net bir konuşmayla kendini ifade edebilir. Öğrenci, iyi bilinen bir şeyi sözlü ve net bir şekilde anlatır ve mantıksal bir düzeyde hakkında bilgi verir. Öğrenci, yazılı bir şekilde ortaya çıkabilecek günlük durumlarını ele almakta. Öğrenci, almış olduğu dil eğitimin nasıl devam ettiğini örneklerle anlatabilmekte. Öğrenci, birşeyi öğrenme ve iletişim kurabilmesi için basit yardım gereçlerini kullanmakta. Pekiyi karnesinin kriterleri Öğrenci, özgür bir şekilde basit, sözlü yönergeyi takip etmekte. Öğrenci, iyi bilinen günlük bir konuya katılır ve gereken anlayışı gösterir. Öğrenci, bilinen bir konuyu sözlü olarak anlaşılır ve mantıksal bir düzeyde anlatır.

4 Kurs B Kurs, öğrencinin tecrübesini geliştirmesine ve sözlü ile yazılı bir şekilde iletişim kurabilmesine katkı sağlayacaktır. Yazı metinleri ve konuşmalar öğrencinin ilgisine, imkanlarına ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Kendine ait öğrenimi anlatma ve yansıtma yeteneği geliştiği gibi, basit yardım gereçleri kullanma yeteneği de gelişmekte. Kurs sonunda öğrencinin ulaşabileceği hedef Öğrenci; günlük ilişkiler arasında sözlü ve yazılı bir şekilde iletişim kurabilmeli, kanuşma dili ve basit yazıları rahatlıkla anlayabilmeli, kendine ait bilgi ve becerilerini tanımlayabilmeli ve bunları İsveç teki yaşam tarzı ile kıyaslayabilmeli, isveççeyi öğrenebilmesi için, değişik yöntem ve yorumları kullanabilmeli ve öğrenebilmesi ve iletişim kurabilmesi için basit yardım araçlarını kullanabilmeli. B kursu için karne kriterleri İyi karnesinin kriterleri Öğrenci, bilinen bir konunun ana içeriğini tutarlı ve net bir konuşmayla anlatabilmekte. Öğrenci, iyi bilinen bir şeyi sözlü ve net bir şekilde anlatır ve hakkında bilgi verir. Öğrenci, günlük yazıları ile ilgili bilgileri anlaşılır bir şekilde aktarabilmekte. Öğrenci, kendine ait günlük ilişkilerde değişik konuşmalara katılmakta. Öğrenci, yazı ile iletişim kurabilmekte, örneğin basit mesajlar yazmakla bunu yapabilmekte. Öğrenci, kendi öğrenimini yorumlayabilmektedir. Pekiyi karnesinin kriterleri Öğrenci, bilinen bir konunun içeriğini anlamakta ve aynı zamanda konuşma ile anlatabilmekte. Öğrenci, bilinen bir konuyu net ve yetenekle anlatabilmekte. Öğrenci, aktif bir şekilde değişik konuşma konularına katılır. Öğrenci, yazı ile iletişim kurmakta, örneğin bir betimlemeği biçimlendirme ile. C kursu Kurs, öğrencinin isveççe dil bilgilerini sözlü ve yazılı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamalı. Yazı metinleri ve konuşmalar öğrencinin ilgisine, imkanlarına ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Aynı zamanda karşılaştırma becerisi de buna dahildir. İsveç in toplumsal ve iş hayatı, diğer ülkelerle kıyaslamakla çıkış noktasını oluşturmaktadır. Kendine ait olan araştırma planı ile ilgili düşünceleri de önemli bir bölüm oluşturmakta. Kurs sonunda öğrencinin ulaşabileceği hedef Öğrenci sözlü ve yazılı bir şekilde, değişik durumlarda iletişim kurabilmeli ki, bunlar öğrenci ile ilgilidir, çeşitli konuşma ve türlü türlü yazıları değişik durumlarda anlayabilmeli, kendine ait dil, iş hayatı ve kültürü ile ilgili bilgi ve becerilerini açıklayablmeli ve bunları İsveç teki koşullara göre karşılaştırabilmeli ve isveççeyi öğrenebilmesi için değişik stratejiler kullanabilmeli, devam etmekte olan eğitimi planlayabil- meli ve bununla ilgili değişik yardım gereçleri kullanabilmeli.

5 C kursu için karne kriterleri İyi karnesinin kriterleri Öğrenci, bilinen bir konuyu kavrayabilmekte ve onu net bir dille anlatabilmektedir. Öğrenci, günlük araştırma ya da iş durumları ile ilgili değişik tecrübe ve görüşleri tanımlayabilmek için kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmekte ve aynı zamanda kendini tutarlı, anlaşılır ve değişik şekillerde ifade edebilmektedir. Öğrenci, ortaya çıkabilecek normal enformasyon, yazılı yönerge, ve grafikli resimler ile diyagram ve çizelgeleri okuyabilmekte ve aynı zamanda yorumlayabilmektedir. Öğrenci, günlük yazı, hikaye, betimleme ve yazınsal yazıları okuyabilmekte ve aynı zamanda yorumlaya- bilmektedir. Öğrenci, kendi tarzıyla isveççeyi öğrenme şeklini yansıtabilmekte, ve devam etmekte olan dil öğrenimini kolaylaştırabilmek için bazı stratejilerini tanımlayabilmekte. Öğrenci, ilgili yardım gereçlerini kullanmakta. Pekiyi karnesinin kriterleri Öğrenci, sezme yeteneği, tutarlı ve net bir şekilde bilinen bir konunun içeriğini anlatabilmekte. Öğrenci, günlük araştırma ya da iş durumları ile ilgili değişik tecrübe ve görüşleri tanımlayabilmek için kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmekte ve aynı zamanda kendini tutarlı, anlaşılır ve değişik şekillerde ifade edebilmektedir. Öğrenci, günlük yazı, hikaye, betimleme ve yazınsal yazıları okuyabilmekte ve aynı zamanda yorumlayabilmektedir. Öğrenci, dil sorunların üstesinden gelebilmesi için değişik strateji ve yardım araçları kullanmakta. D kursu Kurs, öğrencinin isveççe dil bilgilerini çoğalmasına ve daha fazla gelişmesine katkı sağlamalı. Yazı metinleri ve konuşmalar öğrencinin ilgisine, imkanlarına ve ihtiyaçlarına bağlıdır. İsveç in toplumsal ve iş hayatı, diğer ülkelerle kıyaslamakla çıkış noktasını oluşturmaktadır. Sözkonusu kurs bu gibi dil bilgileri öğrenciye kazandırmakta. Bu da öğrencinin, dili alıcıya ve duruma göre oldukça güvenilir bir şekilde kullanmasını sağlamaktadır. Öğrenci daimi bir eğitim için bilinçli bir şekilde değişik stratejileri kullanmakta. Kurs sonunda öğrencinin ulaşabileceği hedef Öğrenci kendini nispeten güvenilir bir şekilde ifade edebilmeli, günlük yaşamın topumsal ve iş yaşamında sözlü ve yazılı bir şekilde iletişim kurabilmeli ki, bunlar öğrenci ile ilgilidir, kendine ait İsveç teki dil, kültür, toplumsal ve iş hayatı ile ilgili tecrübeleri başka ülkelerinki ile karşılaştırabilmeli, okuyabilmeli, yorumda bulunabilmeli ve değişik yazılar hakkında karşılıklı bir şekilde konuşabilmeli ve isveççeyi öğrenebilmesi için değişik stratejiler kullanabilmeli, devam etmekte olan eğitimi ile ilgili değişik yardım gereçleri kullanabilmeli.

6 D kursu için karne kriterleri İyi karnesinin kriterleri Öğrenci, değişit türdeki konuşma ve yazıların içeriğini anlıyor ve anlatabiliyor. Öğrenci, günlük çalışma ve toplumsal yaşamla ilgili konuşma ve tartışmalara atkif bir şekilde katılabiliyor. Öğrenci, kendini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmekte ve konuşma ile yazıda tutarlı bir şekilde dilde ayrımlar yapabiliyor, ve aynı zamanda kişisel görüş ve fikirleri başkalarına aktarabiliyor. Öğrence, değişik yazıları okuyor ve onlardan yararlanabiliyor, aynı şekilde içerik ve amaçları hakkında görüşlerini yansıtabiliyor. Öğrenci, kendisini ile başkaların dil, kültür, toplumsal ile iş hayatı ile ilgili karşılaştırmalar yapabiliyor. Öğrenci, kendisinin öğrenme stratejileri ve yardım gereçleri seçimini tartışabiliyor. Pekiyi karnesinin kriterleri Öğrenci, değişik konuların içeriğini anlıyor ve anlatabiliyor, bunların bazıları tanımadık konular olabiliyor. Öğrenci, günlük çalışma ve toplumsal yaşamla ilgili konuşma ve tartışmalara atkif bir şekilde katılabiliyor ve kendi görüşleriyle bunları kanıtlayabiliyor. Öğrence, değişik yazıları okuyor ve onlardan yararlanabiliyor, aynı şekilde içerik ve amaçları hakkında görüşlerini yansıtabiliyor ve bunları kendi gözlemleriyle formüle edebiliyor.

7 Yorum Yabanci uyruklular için isveççe eğitimin (sfi) kurs planı Yabancı uyruklular için isveççe eğitimin (sfi) yönetmeliği son alarak 2002/2003 te değişmişti. Yardım amacıyla, Okullar Genel Müdürlüğü (Skolverket), öğretmenlere destek malzemesi sunmuştu: Sfi. Tanımlama ve eğitim planı (Sfi. Kartläggning och studieplanering) ve de Değerlendirme Malzemesi Yabancılar için isveççe. Kurs A D (Bedömningsmaterial Svenska för invandrare. Kurs A D). Her iki malzeme, Okullar Genel Müdürlüğün web sayfası olan ve Vuxenutbildning/Sfi başlığı altında mevcuttur. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olacak olan kurs planı, parlamentoya sunulan yasa tasarısında belirtilen ve sfi okullarında yapılacak değişiklik önergesinden yola çıkarak hareket etmektedir. Yetişkinlerin eğitimi ile ilgili bazı sorular (Vissa frågor om vuxnas lärande) (prop.2005/06:148) : Hükümet uzun yıllar boyunca çalışmış ve yabancı uyrukluların isveç toplumundaki entegrasyon durumlarını iyileştirmek için bir fikir ortaya koyma konusunda işi çabuklaştırmaya gayret etmiştir. İsveç e gelen bir insan için, isveççe dil bilgileri hem topluma hızlı bir şekilde ayak uydurabilmesi konusunda hem de iş piyasasında önemli bir faktör oluşmaktadır. Değişiklikler, hem okul kanunun 13. bölümünde (1985:1100) hem de yabancı uyruklular için isveççe eğitimi ile ilgili yönergede (1994:895) mevcut ve Okullar Genel Müdürlüğün web sayfasında yasalar ve kanunlar (Lagar och regler) başlığı altında okuyabilirsiniz. Değişikliklerin amacı kaliteyi yükseltmek, iyi bir sonuç elde edebilmek ve aynı zamanda sfı ye başvuru talebi çoğaltmakta ve bu da: temel okuma ve yazmaya sahip olmayan yetişkin yabancı uyruklular, bu eğitim imkanı bundan sonra sfı okullarında elde edecekler, şu ana kadar bu imkanlar yetişkinler temel eğitimi okullarında sağlanıyordu. okuma ve yazma öğrencinin anadili ya da diğer bir başka dilde olacaktır. isveççe dil eğitimi ve toplumsal açıklamalara ağırlık veren bugunkü sfi kursları, bundan sonra daha nitelikli dil eğitimine dönüştürülecektir, not değerlendirmesi İyi ve Pekiyi duruma değiştirilecek ve aynı zamanda Okullar Genel Müdürlüğü not kriterlerini Pekiyi için hazırlayabilir. Yabancılar için temel okuma yazma öğrenimi (Alfabetiseringen) yetişkinler için temel eğitimi okulundan (grundläggande vuxenutbildningen) sfi okuluna taşınacaktır. Eskiden burada ikinci dil olarak Isveççe şeklinde öğretiliyordu. Burada ise temel okuma yazma öğrenimi, öğrencinin anadili ya da başka bir dille gerçekleştirilecektir. Zamanında kaliteli bir eğitimin ölçüsü gelecekte de 525 saat olacaktır ve en azından haftada ortalama 15 saat eğitim süresiyle dört hafta boyunca devam etmesi, devam etmekte olan eğitim süresi için bir şarttır. Öğrencinin başvurusu üzerine ve belediye de bunu eğitim amacıyla uygun gördüğü hallerde, eğitim süresini kısaltılabilir. Temel okuma yazma öğrenimi (alfabetisering) oluşturan kısım ise 525 saatin dışında kalmakta. Belediye ve il çalışma kurulu işbirliği yaparak, sfi de okuyan bir öğrenciye isveççe dili, iş hayatında kullanmasını sağlamalı ve aynı zamanda, iş hayatında yol saptama, sınav, alıştırma ya da diğer eğitimle bileştirmeler kurabilmesi için bu işbirliği gerçekleştirmeli. Belediye aynı za- ¹

8 manda, öğrencinin, genel sigortanın (1961:381) madesi olan hastalık sigortasından ödence alabilmesi için, çabada bulunması gerektiği ve aynı zamanda sfı, sağlık ve hastalık bakım kurumun sağladığı etkinliklerle bileştirilebilmesi gerekmekte. Sfı daha sonra, karşılığında gelir sağlanan iş ile bileştirilmesi gerek. Okul yasası ile ilgili değişiklikler 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girdi. Okulla ilgili 13. bölümdeki 1 yasa, temel okuma yazma öğrenimi (alfabetisering) için geçerli olup, ilk defa eğitimin başlayacağı 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Değerlendirme için Okullar Genel Müdürlüğü, daha önceden karne kriterlerini sadece İyi derecesi için hazırlamıştı. Karne derecelendirmesi İyi ve Pekiyi şekline değiştirildi ve Okullar Genel Müdürlüğün yetkisi değişmesiyle birlikte, Okullar Genel Müdürlüğün karne yektisi de her iki karne derecesi için değişmekte. Kurallar, yabancılar için isveççe eğitimi yönergesinin 15. ve 16. madelerinde mevcut ve 1 Aralık 2006 tarihinden itibaren geçerlidir. Kurs planının hazırlanışı ve çalışması ile ilgili bazı hususlar Okullar Genel Müdürlüğün görevi, sfı nin öncelikle, nitelikli bir dil eğitimi verebilmesini sağlamaktır. Sfı deki yeni kurs planı, eğitimdeki ağırlık noktasının yerini nitelikli bir dil eğitime değiştirmesini sağlamalı (Devlet Okulları Genel Müdürlüğün üstlemiş olduğu görev gereği, yabancı uyruklular için isveççe eğitimi (sfı) vb. için yeni bir kurs planı hazırlamaktır). Bu eğitim aynı zamanda, isveç toplumu ile ilgili anlayış bilgileri de vermeli. Hükümet, önerge metninde şunları yazmakta: Dil ve kültür birbiriyle çok ilintilidir. Dil öğretiminde, orada konuşulan dilin toplum ve kültürüyle ilgili metinler, hem sözkonusu ülkeyle ve hem o ülkenin diliyle ilgili bilgilere birer kaynaktır. Aynı yazıda, dil eğitimin günlük yaşamdan yola çıkarak olması, kişi için önemli bir unsur oluştuğu ve isveççe dilin mesleki dille bağdaşması da olumlu bir sonuç verebileciği denilmekte. Bir çok öğrenci, anayurtlarında kazandıkları bir nevi mesleki bilgi ve tecrübeleri bulunmakta ve bunları kendilerini açıklayabilmek ve aynı zamanda herkes kendi dalında deneyim kazanması ve tecrübelerini isveç toplumuna uygulayabilmesi önemlidir. Bu bilgi ve tecrübeler, kişinin mesleki durumuna göre daha çabuk bir şekilde iş hayatına sokulabilmektedir. Öğretmenler, malzeme ve metod seçme konusunda büyük bir özgürlüğe sahipler, böylelikle değişik taleplar arasında bir balans oluşabiliyor. Sfı nin dil eğitiminde, açık bir şekilde odak noktası olma ötesinde, toplumsal enformasyonu da ön plana çıkartma özelliğine sahip ve bunu da mümkün olduğu kadar çabuk ve kişinin anadili ile gerçekleştirebilmesini sağlamaktır. Bunun dışında, toplumsal enformasyonu, belediyeler için bir sorumluluk özelliği taşımakta. Ülkeye yeni gelenler hepsi ise, İsveç te bulundukları ilk dönemde bireysel tanıtmaya hakkı vardır. Kurs planı çalışması sırasında, Okullar Genel Müdürlüğü, eldeki bilgilerden yararlanmıştır. Bu arada, belediyelerin 2003 yılı kurs planı, yabancılara yönelik isveççe dil eğitimi için ve aynı zamanda güncel statistik konusunda, Okullar Genel Müdürlüğü, hükümetin görevini değerlendirmektedir. Sfı okullarını belediyelerde takip etme ve değerlendirme, Okullar Genel Müdürlüğü webe dayalı bir anketle ülke belediyelerinde bulunan tüm müdürleri ile temas kurulmuştur. Aynı zamanda, dört belediyede röportaj gerçekleştirilmiştir. Mülteci ve diğer yabancılar için geliştirme tanıtımı için sağlanan sözleşme dahilinde, İş Piyasası Kurumu (Arbetsmarknadsstyrelsen-ams), Entegrasyon Dairesi, Mülteci Dairesi, Okulu Geliştirme Kurumu ve İsveç Belediyeleri ile İl Genel Meclisleri, ortak bir çalışma için ön hazırlık oluşturdular. Bu arada, Okullar Genel Müdürlüğü ve ams, iş piyasasında dil bilgileri konusunda ortaya çıkan taleplerle ilgili, isveççe dilindeki bilgilerin konusu ele alındığı ve bu konularla ilgili yapılabilecek gelişmeler tartışılmıştır. 2 Effektstudie sfi-kursplaner. Dnr :835 3 Utbildningsresultat 2006 Riksnivå. Rapport nr 274

9 Kimler sfi de okuyabilir? Sfi de okuyabilmek için kişi 16 yaşı doldurması lazım. Bunun yanı sıra belediye de, kişinin liseyi tekrarlama yerine sfi ye katılabilme bararını verme yetkisine sahiptir, eğer ki kişi istiyor ve aynı zamanda hedef aynı ise. Bazıları için liseye gitmek çok doğaldır, bazıları da seve seve isveççeyi sfi de öğrenmek ister. Hangi okulun daha uygun olduğu değerlendirmesini yapmak, tamamen kişinin ihtiyaçlarına ve koşullara bağlıdır. Belediyenin görev ve sorumluluğu, sfı olanaklarını sağlamak ve aktif bir şekilde sfı hakkına sahip olanlara ulaşabilmek ve aynı zamanda bu eğitime katılabilmelerini sağlamaktır. Eğer ki, biri çalışıp da sfı eğitimine katılmak istiyorsa, o zaman belediye, işveren ile yerel iş ve işçi bulma kurumu ile dayanışma içerisinde olması ve sözkonusu eğitime katılımın gerçekleştirebilmelerini sağlamaları gerekmekte. Eğitim ücretsizdir, fakat öğrenciden ufak bazı harcamalar alınacaktır. Bu eğitime birkaç ay içerisinde başlanacaktır ve herhangi bir sfı kursuna başladıysa eğer, o zaman kursu tamamlama hakkı vardır. Buradaki istisna ise, eğer öğrenci öğitimden yararlanamiyor ya da herhangi bir ilerleme gösteremiyorsa o zaman böyle bir öğrenci de bu imkandan yararlanamayacaktır. Sfi de okumak Sfı deki eğitim, isveççe dilinde temel bilgilere sahip olmayan yetişkinlere, değişik koşullar yardımıyla, ihtiyaç ve kişisel hedeflere göre becerilerini geliştirebilme ve günlük toplumsal, iş hayatı ile araştırmalarda süzlü ve yazılı bir şekilde başkalarıyla iletişim kurabilmelerini sağlamaktır. Temel okuma yazma öğrenimi (Alfabetiseringen), hem okuma yazma bilmeyecek derecede çok kısa bir eğitim görmüş hem de diğer bir başka yazı diline sahip olanlar için geçerlidir. Eğitim geniş kapsamlı olmalı ki, kişi onu anlamlı bulabilmeli ve sonunda da yüksek düzeyli hedeflere götürebilmeli. Kendi başına yürütülen araştırmalar, alıştırma, iş ve kendi sağlığına kavuşabilme gibi, eğitim ile tamamlayıcı olabiliyor. Böyle durumlarda, eğitimi diğer etkinliklerle bileştirebilmesi için düzenli bir plan yapılması gerekli. Temel okuma yazma öğrenimi (Alfabetiseringen), sfi öğrenimi ile aynı anda yürütülmesi ve tüm sfi sürecinde devam etmesi lazım. Çünkü dil öğrenimi bir süreç olup, bu süreçte düşünce ve bilgileri pekiştirme için bir zaman olanağı bulunmalı. Göçmenlere isveççe dil öğretimi, farklı öğrenim amacı olan kişilere ve örneğin kendi aralarında hayat ve iş tecrübesi, eğitim geçmişi ve yaş gibi unsurları çok farklı olan kişilere yönelik verilir. Öğrencinin, değişik grup ve bireylerinin ihtiyacına karşı üstlemiş olduğu esneklik ve uyma talebi büyüktür. Bu da demek oluyor ki, örneğin; öğrenci ulaşmak istediği hedefe, sfı kurslarındaki değişik yollarla ulaşabiliyor. Eğitimci ve örneğin iş ve işçi bulma kurumu gibi diğer aktörler arasında ortaklaşa bir çalışma vardır. Bu ortaklık çalışması, gelecekte dil eğitimin ihtiyaca göre ayarlanabilmesi için yapılmaktadır. Onun için, eğitimin planlı bir şekilde öğrenci ile işbirliği içinde yürütülmesi ve belgelendirilmesi önemlidir. Örneğin burada, bireysel araştırma yardım aracı olarak kullnılabir ki; gerektiği zamanlarda da incelemeye tabi tutulacaktır. Bununla ilgili geniş bilgileri Okullar Genel Müdürlüğün, bireysel araştırma planı, bireysel kurs ve belediye yetişkinler eğitimi (Individuell studieplan, individuell kurs och intyg i kommunal vuxenutbildning) gibi Okullar Genel Müdürlüğün belge (Intyg) a mevcuttur. Her iki raporu Okullar Genel Müdürlüğün web sayfası yetişkinler eğitimi (Vuxenutbildning) başlığı altında mevcuttur. Sfi, öğrencinin bulunduğu ülkede konuşulan dilde, dil bilgileri geliştirebilmesini nitelendirmektedir. Eğitim, öğrencinin isveççe dili öğrenebilmesi için istek ve ilgi duymasını, cesarek edebilmesini, dili değişik durumlarda kullanabilmesini ve dil bakımından hem ondan zevk almasını ve de dil içeriğini inceleybilmesini amaçlamaktadır. Eğitim aracılığıyla insan çok yönlü ve değişik becerilere dayalı iletişim yeteneği bakımından gelişmekte. Tutarlı bir dil bütünlüğü inşa etme yeteneği gelişmekte ve daha sonra iletişime dayalı beceri duruma ve alıcıya göre daha iyi bir şekilde ayarlanmaktadır. Öğrencinin dil bilgileri buna yetmediği durumlarda, o zaman

10 kendisi burada yeni yöntemler kullanarak, eşanlamlı sözcükler, değişik sorular ve beden dili kullanarak konuyu tekrar dile getirebilmektedir. Yeteneğe ayrıca, dili ustaca kullnabilme becerisi dahildir. Bu beceriler, dildeki vurgu, cümle melodisi, deyim, kelime hazinesi, cümle kuruluşu dilbilgisi ve imla kurallarıdır. İyi bir telaffuzun önemi, kurs planında dile getirilmekte. Diğer bir koşul ise, dil öğrenimin nasıl devam ettiği bilincinde olmaktır. Öğrencinin, öğrenimde değişik yöntemleri kullanabilmesi ve sahip olduğu becerilerini geliştirebilmesi açısından, sözkonusu eğitim bu olanakları ona sağlamakta. Bu, hem bireysel durumlarda hem de başkalarıyla yapacağı işbirliği durumlarında kesintisiz bir şekilde oluyor. Çevre insanların konuşma ve yazma dili yardımıyla, planlar yapabilmesi ve isveççe dilini geliştirebilmek için geleceğe dönük yatırımlar yapabilmektedir. Eğitim ve öğretimin çıkış noktası, öğrencilerin değişik anna dilleri, diğer dil bilgileri, mesleki tecrübeler, edindikleri eğitimin geçmişi, onların ilgi ve ihtiyaçları çok önemlidir. Kendine ait dil ve kültür ile isveççe dil ve İsveç te eğitimi sırasında diğer kültürlerle buluşan öğrenci, bunlar arasında bir benzerlik ve ayrılıklar yapabilmesi, alacağı eğitime dahildir. Bu da sırasıyla, değişik kültür anlayışına katkı sağlayacak ve karma kültür yeteneğini geliştirecektir. Eğitimin amacı ayrıca, öğrenciye bilgi vermesi ve ona öncülük yapması amaçlamaktadır. Böylelikle, devam etmekte olan eğitim ve iş hayatı için öğrenciye bir plan yapabilme imkanı doğmakta. Değerlendirme Önceden olduğu gibi sfi de iki çeşit değerlendirme yapılmakta. Bunlar İyi ve Pekiyi olarak adlandırılmakta. Öncekinin aksine Okullar Genel Müdürlüğü, her iki basamak için ayrı kriterler hazırlamakta. Değerlendirme beş ayrı tamamlayıcı unsurlardan yola çıkarak yapılmakta. Bunlar; duyma yeteneği, okuma yeteneği, karşılıklı konuşma ve sözlü iletişimi, sözlü üretim ve yazı becerisidir. Stratejiler, dil kalitesi ve karma kültür (interkulturella) tecrübeler de dahildir. Değerlendirme ile ilgili daha fazla bilgiyi Bedömningsmaterial Svenska för invandrare. Kurs A D. bölümünde okuyabilirsiniz. Değerlendirmeğe destek amacıyla ayrıca, belirlenmiş merkezi sınavlar mevcuttur, bunlar öğretmenler tarafından kullanmalı ki; değerlendirme asasları ülke genelinde aynı düzeyde olsun. Fakat ulusal düzeyde yapılan sınavın amacı, mezuniyet sınav özelliği taşıması değil, oysa öğretmenlerin değerlendirme yapabilmeleri özelliği taşımaktadır. Sfı ile ilgili ulusal sınav işlevi ve özelliği (Det nationella provets funktion och status inom sfi) içeren bir rapor Aralık 2006 da yayımlandı. Bu rapor 2005 yılında sfı okullarında gerçekleşen ulusal sınav ile ilgili değerlendirme ve araştırmalar sonucunda alınan neticeler içermekte. Bu raporda, okul müdürleri, öğretmenler ve 10 adet değişik alanda eğitim etkinliğinde uğraş veren öğrenciler mevcuttur. Rapor, Okullar Genel Müdürlüğün (Skolverket) web sayfası olan Publikationer (yayınlar) başlığı altında mevcut, hem ordan sipariş edilebiliyor hem de internetten yükleyebiliyorsunuz. Sfi kurs planı ile ilgili bu yorumlar değiştirilebilir ve ihtiyaç durumunda düzeltip tamamlanabilir.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI Aralık 2012 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI 1. Bu ilkeler ve uygulama

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI Haziran 2014 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ/UYGULAMA ESASLARI 1. Bu ilkeler ve uygulama esasları;

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

Yüzde 100 oranında bilgi

Yüzde 100 oranında bilgi 11-12-2007 Son tarih 15-01-2008 Yüzde 100 oranında bilgi Okul planı 2008 2011 Okul planı belediyece hazırlanmış yönetim belgesi Belediye okul planı, milli eğitim ve müfredat programlarını tamamlamaktadır.

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 1 5 2 AKTS Kredisi: 2 1.yıl - 2.yarıyıl Lisans Zorunlu 1 h/ 30 s Teorik: 1h/30s

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı

Göçmenler için hangi Danca dil kurslarının 1 mevcut olduğunu inceleyin

Göçmenler için hangi Danca dil kurslarının 1 mevcut olduğunu inceleyin Göçmenler için hangi Danca dil kurslarının 1 mevcut olduğunu inceleyin Önsöz Günlük yaşamımızda karşılaştığımız insanlar ile iletişim kurabilmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Danimarka

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER 16. Temsil Yeteneği Kurumu temsil yeteneğinden yoksun, tutarsız ve güven oluşturmayan bir izlenim vermektedir. 1 Giyim, konuşma ve tavırlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Riksdag ve İsveç Hükümeti 01/01/08'de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU AYLIK BÜLTENLER SERİSİ EKİM, 2008 SAYI: 2 KONU: Çocuğunuzun Beceri ve Yeteneklerini Nasıl Geliştirebilirsiniz? Aileler çocuklarının mutlu bireyler olmalarını ve en yüksek

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

Almanca bölümü olarak hedeflerimiz:

Almanca bölümü olarak hedeflerimiz: Özel Antalya Envar İlköğretim Okulunda ikinci yabancı dil olarak almanca dersi verilmektedir. Hedefimiz öğrencilerimizin almanca konuşulan ülkelerin tarih, toplum ve kültürünü tanımak ve bunları anlayabilmek

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI?

ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI? ÇOCUĞUM BAŞARACAK MI? Öncelikle başarıp, başaramadıklarına karar vermek için hedefimiz belli olmalı. Yabancı dil öğreniminde çocuğunuz için nasıl bir hedef düşünüyorsunuz, o, kendisi için ne düşünüyor?

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU ECTS Ders Dersin Adı Kodu Yarıyılı Kredisi Kredisi (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) İş Hayatı İçin 2 Laboratuar 9053032 6 2 İngilizce (Saat/Hafta) Dersin Dili İngilizce Dersin

Detaylı

İş dünyası İngilizce konuşur.

İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyasına yönelik yepyeni bir ürün: Market Leader and Speakout by Wall Street English Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi ne olursa olsun iş yaşamına yönelik İngilizcelerini

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU w w w. y d y o. u l u d a g. e d u. t r Y A B A N C I D İ L K U R S L A R I AVRUPA DİL KRİTERLERİNE UYGUN AKADEMİK DİL EĞİTİMİ Kurumumuzda Avrupa Dil Kriterleri nin CEF (Common

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türkisch. Okula hazırlık. Amt für Integration und interkulturelle Angelegenheiten. Schulamt für die Stadt Bielefeld

Türkisch. Okula hazırlık. Amt für Integration und interkulturelle Angelegenheiten. Schulamt für die Stadt Bielefeld Türkisch Amt für Integration und interkulturelle Angelegenheiten Schulamt für die Stadt Bielefeld Hazırlayanlar: Bayan Renate Schmitka ve Bayan Heidrun Menzel Grundschule Milse (Milse Temel öğrenim okulu)

Detaylı

GİRİŞ 1. GENEL BILGI. Bu karne, Cenevre ilk öğretim C 1 10.21 sayılı yönetmeliğinin hükümlerini tatbik etmektedir.

GİRİŞ 1. GENEL BILGI. Bu karne, Cenevre ilk öğretim C 1 10.21 sayılı yönetmeliğinin hükümlerini tatbik etmektedir. 1. GENEL BILGI GİRİŞ İşbu okul karnesi, kantonlar arası anlaşma sonucu yapılan zorunlu eğitim denkleştirmesi (Konkordato HarmoS), Fransızca konuşan İsviçre bőlgelerinin Okul Sözleşmesi (CSR), ve İsviçre'nin

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES235 GÜZ 2 0 0 4

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES235 GÜZ 2 0 0 4 ADÖLESAN BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl ADÖLESAN BESLENMESİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Ders Tanıtım Formu Beden Dili Dersin Adı Öğretim Dili Türkçe Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans() Doktora() Dersin Verildiği Düzey Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SPİKERLİK, SUNUCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SPİKERLİK, SUNUCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, KURS PROGRAMI ANKARA 2010 , KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNGİLİZCE I DERS PROGRAMI 2011-2012 Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: ENG 151 AKTS Kredisi: 2 1.yıl - 1.yarıyıl Lisans Zorunlu 14h/ 30s Teorik: 14h/30s Dersin dili:

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (YTÜ SEM)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (YTÜ SEM) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (YTÜ SEM) YENİ DÖNEM KURSLARI Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YTÜ SEM) halen Yıldız Kampüste sürdürdüğü programlarına ek olarak Davutpaşa

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Bir çocuk - iki lisan. Bir fırsat olarak çokdillilik

Bir çocuk - iki lisan. Bir fırsat olarak çokdillilik Bir çocuk - iki lisan Bir fırsat olarak çokdillilik Bir çocuk - iki lisan Bir çocuğun yaşamının ilk yıllarından itibaren iki lisan öğrenmesi, okul ve iş yaşantısında başarı göstermesine katkı sağlayacak

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça dan Türkçe ye Çeviri II AE106 2+0 2 2 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça dan Türkçe ye Çeviri II AE106 2+0 2 2 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Nedir? Normal yada normal üstü zekaya sahip olma Yaşından ve yeteneklerinden beklenilen düzeyde başarı elde edememe Dinleme, konuşma, okuma-yazma,

Detaylı

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ YDİ 201 A2.1 Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

BRÜKSEL DEKİ ÖZEL DİL OKULUNUZ. İletişim için:

BRÜKSEL DEKİ ÖZEL DİL OKULUNUZ. İletişim için: 3 BRÜKSEL DEKİ ÖZEL DİL OKULUNUZ İletişim için: YAZ OKULUNDA BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDE - İŞ İNGİLİZCESİ Business English Beginners dil programımız temel seviyede bir İngilizceye sahip olan herkesi kapsayan

Detaylı

ÜSKÜSETS: Üsküdar Üniversitesi Seviye Tespit Sınavı - Öğrencilerin hangi seviyede hazırlık sınıfına başlayacaklarını belirlemek için yapılan sınavdır.

ÜSKÜSETS: Üsküdar Üniversitesi Seviye Tespit Sınavı - Öğrencilerin hangi seviyede hazırlık sınıfına başlayacaklarını belirlemek için yapılan sınavdır. İngilizce Hazırlık Programı 1- Temel Kavramlar ve Uygulamalar ÜSKÜSETS: Üsküdar Üniversitesi Seviye Tespit Sınavı - Öğrencilerin hangi seviyede hazırlık sınıfına başlayacaklarını belirlemek için yapılan

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2014-2015 Seviye: 2 CEFR Seviyesi: A2 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 4 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 20 saat=

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı