TEKNOTEL TRAFİK KONTROL MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOTEL TRAFİK KONTROL MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TEKNOTEL TRAFİK KONTROL MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL Mevcut trafik sorunlarının çözümü için trafik kontrol merkezi kurulacaktır. Sistem ile ana arterlerdeki trafik akışının sürekliliğini sağlamak, trafiği izleyebilmek, kontrol edebilmek ve yönetebilmek hedeflenmiştir. Sistemin görevleri ve sağlaması istenen fonksiyonları ileride detayları ile açıklanmıştır. Sistem, Sunucu Bilgisayarı, İstemci Web Sayfası, Haberleşme Birimleri (internet bağlantısı araçları), Çevre Birimleri (yazıcı, kesintisiz güç kaynağı (KGK), monitör, vs.), Veritabanı ana birimlerinden oluşacaktır. Aşağıdaki blok şemada trafik kontrol merkezinin genel çalışma topolojisi gösterilmektedir.

2 2 İŞİN TANIMI Trafik kontrol merkezi, şehrin seçilen bölgesinde teknik şartnamedeki hususlara uygun olarak anahtar teslimi kurulacak ve idareye teslim edilecektir. Bilgisayarlar, modemler, bağlantı elemanları, anahtarlama elemanları ve diğer tüm malzemeler sistemin bir parçası olup, sistemin tesisi iş olarak bir bütündür. Gerilim kesilmeleri durumunda sistemde hiçbir şekilde bilgi kaybı olmayacaktır. Sistem, devamlı olarak birilerinin kontrolüne veya kumandasına gerek duymadan, kendi başına 24 saat tam otomatik olarak çalışacaktır. Tüm bilgisayarların donanımları idarece kabul edilebilecek tanınmış markalardan olacaktır. İhale tarihindeki güncel bilgisayar donanımları verilecektir. İdare, işin kapsamında bulunan tüm imalat kalemlerinin kesin yerleşim yerlerini sözleşmenin yapılışını müteakip istekliye bildirecektir. Trafik kontrol merkezi, en az 128 kavşağı yönetecek kapasiteye sahip olmalı ve tanımlı olan tüm kullanıcıların, istemci web sunucusuna aynı anda bağlanmasına imkân vermelidir. Tüm sistem, tanımlanacak olan özel haberleşme ağı içerisinde çalışacaktır. Ağ mimarisi TCP/IP tabanlı olacak, izinsiz kullanıcıların sisteme girişi engellenecektir. 3 SİSTEMİN ANA GÖREVLERİ 3.1 Sinyalize Kavşakların Koordinasyonu Koordinasyon, bir arter üzerinde birbirini takip eden kavşaklarda trafik akımının yol ve zamana bağımlı olarak uyumlu çalışmasının teminidir. Kavşakların koordineli olarak çalışması sistemin ana fonksiyonudur. Trafik mühendisinin hazırladığı sinyal planları doğrultusunda, istenen kavşaklar yeşil dalga koordinasyonu ile çalışacaktır. (Yeşil dalga uygulaması genellikle ana güzergahlar üzerinde yapılır.) 3.2 Bilgilerin Otomatik ve Eş Zamanlı Olarak Alınması ve Depolanması Trafik kontrol merkezi bağlı olduğu kavşaklar ile eş zamanlı olarak haberleşecektir. Yani kavşakta oluşan bir hata ve/veya olay mesajı hemen merkez tarafından alınacaktır. Kavşakların hata mesajları merkez tarafından en az 2 yıllık bir süre için depolanacaktır. İstenildiğinde geçmişe yönelik, araştırma ve rapor amaçlı Open Office tabloları oluşturulabilecektir. 3.3 Sistemdeki Saatlerin Senkronizasyonu Trafik kontrol merkezi kendisine bağlı olan tüm kavşak kontrol cihazlarının saat bilgisini ayarlayabilecektir. Bu işlem istenirse kullanıcı tarafından manuel olarak da yapılabilecektir.

3 3.4 Tüm Sistemin Kontrol ve Denetimi Sistemdeki sunucu bilgisayarı, bağlı kavşak cihazlarının ve istemci web sunucusuna bağlı kullanıcıların bağlantı durumları ile ilgili mesaj kaydedecektir. 3.5 Kavşağın Geometrik Planıyla Birlikte Kavşakta Bulunan Her Bir Sinyal Grubunun Aktüel Durumunun Görüntülenmesi Kavşakların görsel olarak izlenmesini amaçlayan bir fonksiyondur. Kavşakta yanan o anki renkler eş zamanlı olarak (Haberleşme cihazlarından kaynaklanan gecikmeler göz ardı edilecektir.) istemci web sayfası üzerinden izlenebilecektir. Bu izleme sırasında ilgili kavşaklar ile kontrol merkezi sürekli haberleşecektir. Aynı anda en az 3 kavşağın izlenmesi mümkün olacaktır. (Yeşil dalganın merkezden izlenmesi ve kontrolü.) 3.6 Kavşakların Devreye Alınması, Devreden Çıkartılması, Sinyal Programlarının Değiştirilebilmesi, Kavşakların Yeniden Başlatılabilmesi vs Kullanıcı, istediği kavşaklara manuel komut gönderebilmelidir. Bu komutlar ile istediği kavşağın sinyal planını değiştirebilmeli, kavşağı flaşa alabilmelidir. Bu işlemler istenirse sürekli olarak tanımlanabilmeli (bloke edilebilmeli), istenirse bir sonraki hafta otomatiği konumuna kadar geçerli olacak şekilde de seçilebilmelidir. 3.7 Dijital Şehir Haritası Üzerinde Kavşakların Görüntülenmesi Sisteme tanıtılan kavşaklar, dijital şehir haritası üzerine yerleştirilebilmelidir. Kavşaklar harita üzerinde bir simge ile gösterilebilmelidir. Kavşakların çalışma durumlarına göre simgeleri farklı renkler ile gösterilecektir. Ayrıca kavşağın ismi, numarası, kavşağın çalışma durumu, aktif sinyal planı gibi bilgiler de bu ekran üzerinden izlenebilecektir. (Dijital harita idare tarafından temin edilecektir.) 3.8 Enerji Kesilmesi Durumu Halinde Sunucuya Bilgi Aktarımı Sistem enerji kesintilerine karşı KGK üzerinden beslenecektir. Enerji kesintisinin uzun sürmesi ve KGK akülerinin bitmesi durumunda herhangi bir bilgi kaybı olmamalı, sisteme herhangi bir zarar gelmemeli, enerjinin tekrar verilmesi durumunda çalışmasına sorunsuz başlamalıdır. 4 YAZILIM ÖZELLİKLERİ İhaleye giren istekliler, yazılımın doğruluğundan, verimliliğinden ve bakım kolaylığından sorumludur. Yazılım sistemi, kendisini oluşturan parçaları birbirleri ile uyumlu ve emniyetli bir şekilde çalışmasını temin etmiş olacaktır. Trafik kontrol merkezi yazılımı Windows ortamında çalışmalıdır. Yazılım kullanıcıya kolaylık sağlayan, look and feel yapısında olmalıdır. Tüm sistemdeki yazılım tamamen Türkçe olacaktır.

4 Yazılımdan istenen şartlar ve gerçekleştirmesi gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir. 4.1 Çekirdek Yazılım Çekirdek yazılım sistemin önemli parçalarından biridir. Trafik kontrol merkezi çekirdek yazılımı, saha cihazları, veri tabanı ve istemci web sunucusu ile haberleşecek, tüm bunların kontrol ve koordinasyonunu üstlenecek yazılımdır. Çekirdek yazılımı herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek duymadan kesintisiz 24 saat çalışabilmelidir. Çekirdek yazılımı saha cihazları ve çevre birimleri ile haberleşebilmeli, saha cihazlarının ve istemci web sunucusuna bağlı kullanıcıların bağlantı durumlarını her an izleyebilmelidir. Saha cihazlarının çalışma durumlarında herhangi bir değişiklik olduğunda bağlı kullanıcılar bilgilendirilmelidir. Çekirdek yazılımı en az 128 kavşağı kontrol edebilmeli ve tanımlı olan tüm kullanıcılar, istemci web sunucusuna aynı anda bağlanabilmelidir. Çekirdek yazılımı, kavşaklar ile TCP/IP üzerinden haberleşecektir. 4.2 Veri Tabanı Yazılımı Çekirdek yazılımının, kavşak bilgilerini, trafik sayımlarını, arıza mesajlarını, kullanıcı bilgilerini vs. saklama amaçlı kullanacağı veri tabanı MYSQL olacaktır. Trafik bilgilerinin depolandığı veri tabanı istenildiği zaman yedeklenebilecektir. Bu işlem, istemci web sayfası vasıtası ile yapılabilmelidir. Veri tabanı, en az 128 kavşak kontrol cihazının parametrelerini saklayabilmeli, kavşaklardan gelecek ve/veya sistemde oluşacak arıza/olay kayıtlarını en az 1 yıl boyunca saklayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. 4.3 İstemci Web Sayfası Yazılımı Kullanıcıların veya trafik mühendislerinin kullanacağı yazılım, istemci web sayfası yazılımı olacaktır. Kullanıcılar, sistem ile ilgili tüm ayar, veri girişi, kavşak parametreleri girişi, kavşakların izlemesi ve kontrolünü bu web sayfası üzerinden yapacaklardır. Ayrıca sahadan ve sistemin diğer elemanlarından gelen mesajlar da bu yazılım üzerinden incelenebilecek, izlenebilecek, yazıcıya bir rapor halinde gönderilerek çıktı alınabilecektir. 4.4 İstemci Web Sunucusu Yazılımı İstemci web sunucusu yazılımı, kullanıcıların veya trafik mühendislerinin kullanacağı web sayfasının sunucusu olacaktır. İstemci web sunucusunun yazılımı PHP tabanlı olmalı ve Apache Server üzerinden yayınlanmalıdır. İstemci web sunucusu yazılımı, çekirdek yazılımı ile sürekli bağlantılı olmalı, istemci web sayfası vasıtası ile sahadan gelen mesajlar anında kullanıcıya gösterilebilmelidir.

5 4.5 Sistem Fonksiyonlarının Tanımları Kullanıcı Yönetimi İstemci web sayfası yazılımının ancak yetkili kişiler tarafından kullanılması amacıyla kullanıcı adı ve şifresi tanımlanacaktır. Yetkisiz kişilerin yazılımı kullanması engellenecektir. Ayrıca kullanıcıların hakları da tanımlanmış olmalıdır. En az operatör ve yönetici olarak iki farklı kullanıcı tanımlanabilmelidir Parametrelendirme ve Tanımlamalar Sisteme bağlı olan kavşak cihazlarının çalışmalarını tarif edecek olan tanım, parametre ve istekler bu menüde tanımlanacaktır Kavşak Cihazları ve Elemanları Kavşak cihazları ve kavşakta bulunan elemanlar sistem tarafından tanımlanabilmeli, parametre edilebilmelidir. Kullanıcı bu sayede bir kavşakta ve tüm sistemde bağlı olan elemanları toplu olarak görebilecektir Arter Tanımlamaları Aynı güzergâh üzerinde bulunan kavşakların müşterek kumandası için grup oluşturulacaktır. Bu işlem aynı arter üzerinde bulunan ve birbirleriyle koordineli çalışacak kavşaklar için lüzumludur. Çok sayıda grup teşkili ve bir kavşağın birden fazla gruplamada yer alması mümkün olmalıdır. Gruplama yardımıyla aynı grup içinde bulunan kavşakların manuel devreye alınması, toplu plan seçimi gibi komut göndermeleri mümkün olacaktır Çalışma Listeleri ve Çalışma Düzeninin Tanımlanması (Sabit Zamanlı Çalışma) Kontrol altında tutulması gereken bölge içinde yer alan kavşakların değişik trafik değerlerinde en uygun durumda çalışabilmeleri için cihazlara birden fazla sinyal planları yerleştirilmelidir. Bu planların haftanın günü ve saatine uygun şekilde devreye alınmaları merkezi sistem tarafından sağlanmalıdır. Şehir içi trafiğinde trafik akımları belirli dönemler için aşağı - yukarı aynı karakteri taşıdıklarından (örneğin: hafta içi işe gidip gelme, alış veriş, tatil günleri gezinti trafiği gibi) bunların bilgisayarca haftanın günü ve saatini dikkate alarak devreye sokulması suretiyle de trafik akımına uyum sağlanmış olunur. Bu zamana tâbi sinyal plan seçimi sistemin hafta otomatiği tarafından gerçekleştirilir. Trafik bilgisayarının çalışmasının durdurmasından sonra, tekrar devreye girmesiyle hafta otomatiği programı mevcut olan sinyal plan seçim listesine uygun olarak kavşaklar için sinyal plan seçimini sorunsuz olarak yapacaktır.

6 Sisteme bağlı olan kavşakların çalışma düzenleri günlük, haftalık ve yıllık olarak tanımlanabilmelidir. Bu sayede yaz, kış, ramazan ayı, semester tatili gibi durumlar için farklı çalışma programları tanımlanabilecektir Trafik Uyumlu Sinyal Programı Seçimi (Trafiğe Adaptif Çalışma) Sistem, arterler üzerinde önemli kavşaklara yerleştirilecek olan trafik sayım sensörleri ile trafik yoğunluğunu ölçebilecektir. Trafiğe bağlı sinyal programı seçimi en az aşağıdaki görevleri yerine getirecektir: Güncel trafik hacmine uygun sinyal programlarının seçimi, Bazı kavşaklarda trafiğin yavaşlatılması, akış hızının düzenlenmesi, Bir kontrol bölgesinin her kavşağında her durum için bu durumun özelliklerine uygun (periyot süresi, yeşil dalganın yönü vb.) temel bir sinyal programı mevcut olmalıdır. Eylem aşamasında kontrol bölgesinin her grubu için bölgenin anlık durumuna bağlı olarak bir sinyal programı seçilecektir. Bölgelerde oluşan trafiğin değişimlerine hızlı tepki gösterilecektir. Bu amaçla kavşaklar alternatif sinyal programlarına geçirilecektir. Trafik akışının sıkça yapılan sinyal programı değişimlerinden olumsuz etkilenmesi önlenecektir. Önerilen sistem, trafiğe bağlı kontrolün ayarlanması, kurallarının girilmesi için kullanımı kolay bir görsel arayüz sunmalıdır. Planlanmış uygulamaların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için offline ve online test fonksiyonları mevcut olacaktır Raporlama İşlemleri Sistemde toplanan trafik sayım bilgileri ve mesajların raporlanması mümkün olacaktır. Muhtelif seçim filtrelerine (mesaj tipine göre, alınma tarihine göre, kavşağa göre vs.) göre istenilen mesaj tipleri seçilebilecek, yazıcıya gönderilip yazıcı çıktısı alınabilecektir. Benzer şekilde trafik sayım noktalarından toplanan trafik sayım bilgileri de yazıcıdan rapor alınabilmelidir Gerçek Zamanlı İzleme İstemci yazılımının bazı fonksiyonları gerçek zamanlı olarak çalışmalıdır. Gerçek zamanlı çalışması istenen fonksiyonlar aşağıda belirtilmiştir Kavşak Cihazları ve Kavşak Elemanlarının İzlenmesi Kavşak cihazları ve kavşakta bulunan elemanlar çalışma durumlarına göre eş zamanlı olarak izlenebilecektir. Örnek olarak kavşak cihazlarının çalışma ve arıza durumları, trafik sayım dedektörlerinin çalışma ve arıza durumları verilebilir.

7 Olay ve Arıza Mesajlarının İzlenmesi Kavşaklardan veya sistemden gelen arıza ve olay mesajları eş zamanlı olarak izlenebilmelidir. Bu mesajlar, mesaj tipi, mesajın adı, oluştuğu ve sistemde kayıt altına alındığı tarih ve saat gibi özelliklere sahip olacaktır. Sistemin kaydedeceği, kavşaklardan gelecek olan mesajlar en az aşağıdakileri kapsayacaktır; Kullanıcıların sisteme giriş/çıkışları Cihazların haberleşme ve bağlantı bilgileri Cihazlara merkezden program yüklemesi ile ilgili bilgiler Enerji durum bilgisi Sinyal grup ve renk bilgisi ile beraber ampul arıza bilgileri (Hermetik tip LED li sinyal vericilerdeki arızalar da tespit edilecektir, 8-10W) Cihaz kapağı açık/kapalı bilgisi Kırmızı lamba hata bilgileri Yeşil ve sarı sinyaller ile oluşan çakışma bilgileri Sinyal plan değişiklik zamanları Flaşa geçme ve devreye girme zamanları Kullanıcı müdahaleleri Hatalı sinyal serisi gösterimi Şebeke gerilimindeki düşüş ve yükselmeler Loop detektör arıza / sağlam bilgileri Trafik sayımları ve yoğunluk yüzdeleri Şehir Haritasının İzlenmesi Dijital şehir haritası üzerine yerleştirilen kavşak kontrol cihazları ve belirlenen güzergâhlar eş zamanlı olarak izlenebilecektir. Kavşak kontrol cihazları çalışma durumlarına göre, güzergâhlar da trafik yoğunluk bilgilerine göre renklendirilecektir Yeşil Dalga Koordinasyonunun İzlenmesi Bu fonksiyonun amacı, kavşaklar arasındaki trafik akımlarının yeşil fazı sırasında görselleştirilmesidir. Yeşil dalga görünümü trafik planlayıcısına sinyal planlarının koordine edilmesinde yardımcı olacaktır. Koordinasyon gerçek sinyal durumlarıyla karşılaştırılabilmelidir. Aynı güzergâh üzerindeki kavşak kontrol cihazlarının yeşil dalga koordinasyonunda çalışması grafik olarak izlenebilecektir. Bu fonksiyon trafik mühendisinin yeşil dalga planlamasına ve kavşakların sinyal planlarının hazırlamasına, gerekli düzenlemeleri yapmasına yardımcı olacaktır Kavşakların Çalışmasının İzlenmesi Kavşak topolojileri, ekranda mümkün olduğu kadar gerçekçi şekilde gösterilecektir. Kavşak topolojisinde kavşak ile ilgili bilgilerin (sinyal gruplarının sinyal durumları ve ölçüm noktalarının anlık durumları) görünümü belli aralıklarla yenilenerek görselleştirilecektir.

8 Sisteme bağlı olan kavşak cihazlarının sahadaki gerçek çalışma durumları, sinyal planları, sinyal vericilerdeki sinyaller eş zamanlı olarak izlenecektir. İstemci web sayfası ile kavşak geometrileri hazırlanabilecek, sinyal grupları kavşaktaki gibi gerekli yerlere yerleştirilecektir. Kullanıcı en az 3 kavşağın renk izlemesini aynı anda yapabilecektir. Bu fonksiyon ile kavşakta bulunan detektörler de izlenebilecektir. Trafik tekniğinde kullanılan sinyal verici ve akım yönlerini belirten ok, yürüyen/duran adam, dedektör v.s. gibi semboller istemci web sayfasında tanımlı olacaktır. Web sayfası yardımıyla bu semboller kavşağın konum planı fare yardımıyla çağrılıp yerleştirilecektir. Kavşakların konum planları hazırlanırken kullanılacak semboller, küçültülebilmeli, büyültülebilmeli, döndürülebilmelidir. Bu sembollere grup numaraları verilecek, izleme sırasında kavşakta sinyal grubunun rengine göre semboller de renklendirilecektir Kavşaklara Merkezden Müdahale Edilmesi Kullanıcı istemci web sayfası yardımıyla kavşak kontrol cihazlarına veya kavşak kontrol cihazları ile oluşturulmuş olan kavşak gruplarına muhtelif komutlar gönderebilecektir. Bu komutlar en az; Kavşak cihazlarının flaş konumuna alınması Kavşak cihazlarında program değişikliği Kavşak cihazlarının saat ayarı sayılabilir Kavşaklara Uzaktan Veri Yüklemesi Trafik Kontrol Merkezi ile kavşak kontrol cihazlarına uzaktan sinyal planı gönderilmesi ve tam veri yüklemesi yapılabilecektir. Uzaktan yükleme ile gerçekleştirilecek hususlar: Kavşak kontrol cihazının çalışması sırasında gerekli olan tüm parametreleri uzaktan yüklenebilecektir. Gönderme işlemi sırasında bir hata oluşursa yazılım, operatörü bir mesaj ile uyaracaktır. Gönderme işlemi sırasında iletişim hattının kopması veya kavşak kontrol cihazında enerji kesilmesi gibi durumların oluşmasında kavşak kontrol cihazının içindeki sinyal planı zarar görmeyecektir. Bilgilerin bozulmadan gittiği kavşak cihazı ile trafik bilgisayarı arasındaki mesaj yapısında güvence altına alınacaktır. 5 DONANIM ÖZELLİKLERİ Trafik kontrol merkezinde kullanılacak donanımlar için asgari özellikler aşağıda belirtilmiştir.

9 5.1 Sunucu ve Veritabanı Bilgisayarı Trafik kontrol merkezi ünitesi olan sunucu bilgisayarına diğer sistem bileşenleri bağlanacaktır. Trafik bilgisayar sunucusu en az aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır. Sunucu bilgisayarı, TCP/IP haberleşme protokolünü kullanacaktır ve sabit IP adresine sahip olacaktır. Sunucu olarak üretilmiş ve tahsis edilmiş, bilgisayarlar kullanılmalıdır. İhale tarihindeki güncel teknolojideki en iyi bilgisayar yapılandırması yüklenici tarafından önerilecek, idare tarafından onaylanacaktır. Sunucunun sabit disk sistemi bir hardware (donanım) - RAID kontrol ünitesi ile veri kaybına karşı korumalı olmalıdır. 5.2 Haberleşme ve Ağ donanımları Trafik Kontrol Merkezi Sisteminin saha cihazları ile haberleşmesi kablolu veya kablosuz haberleşme hatları üzerinden sağlanabilmelidir. Trafik kontrol merkezine evrak ve raporlama çalışmaları için ağa bağlanabilme özelliğine sahip 1 ad. renkli (all in one) laser yazıcı kurulacaktır Kablolu Haberleşme Kablolu haberleşme için, trafik kontrol merkezinin kavşak kontrol cihazları ile haberleşmesi noktadan noktaya DSL hatları veya FO kablolar üzerinden sağlanacaktır. Haberleşme hatlarının temini veya Telekom dan kiralanması idarenin sorumluluğundadır. Kavşak kontrol cihazlarının sabit IP adresleri olacaktır. Kavşak kontrol cihazlarında kullanılacak olan haberleşme modemleri, dış ortam şartlarında çalışmaya uygun, harici tip modemler olacaktır. En az aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır; -25C /+55 C sıcaklık aralığında çalışmaya müsait Besleme, DSL şebekesi ve Ethernet veri transferi için LED göstergeler 10/100Mbit Ethernet bağlantı Kablosuz Haberleşme (GPRS Haberleşmesi) Kablosuz haberleşme için, trafik kontrol merkezinin kavşak kontrol cihazları ile haberleşmesi GSM şebekeleri üzerinden GPRS modemler ile sağlanacaktır. Her kavşak kontrol cihazı için GSM hizmeti veren firmalardan GPRS hattı kiralanacaktır. Haberleşme hatlarının kiralanması ve işletmesi idarenin sorumluluğundadır. Trafik merkezinde de yine GSM servis sağlayıcılardan kiralanacak hat ile kavşak kontrol cihazlarından gelen veriler alınacaktır. Kavşak kontrol cihazlarının sabit IP adreslerinin olmasına gerek yoktur. Kavşak kontrol cihazlarında

10 kullanılacak olan GPRS modemleri, dış ortam şartlarında çalışmaya uygun, harici tip modemler olacaktır. En az aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır; En az -20C /+55 C sıcaklık aralığında çalışmaya müsait Quad Band 850/900/1800/1900 MHz çalışma frekansı Uluslar arası sertifikalara sahip FTP, SMTP, HTTP, POP3 internet uygulamalarını destekleyen TCP/IP gömülü koda sahip En az GPRS Class 10 desteği Dahili anten ile çalışacak olmalıdır. 6 Kesintisiz Güç Kaynağı Trafik kontrol merkezinde kurulu olan bilgisayar ve çevre birimlerini ani elektrik kesintilerinden ve şebekede oluşabilecek parazitlerden korumak için kesintisiz güç kaynağı tesis edilmelidir. KGK aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. KGK, kontrol merkezindeki bilgisayar ve çevre birimlerini ani elektrik kesintileri karşısında en az 2 saat besleyecek kapasitede olmalıdır. (Teslim edilecek olan KGK 3kVA dan düşük olmamalıdır.) KGK nın akü grubu, kuru, bakımsız tip akülerden olacaktır. KGK, çalışma sırasındaki giriş ve çıkış gerilimlerinin durumunu, şebekedeki elektrik kesintilerini tarih ve saat ile kaydedeceği bir veri tabanı yazılımına sahip olmalıdır. Bu yazılım ile KGK nin çalışma durumu rapor alınabilecektir. KGK gerçek sinüs çıkış verebilme özelliğine sahip, online tip olmalıdır. KGK, akülerin besleme gücü sona ermeden, kendisine bağlı bilgisayarlara durumu haber vermeli, bağlı bilgisayarların sorunsuz kapanabilmesi için yeterli süre tanımalıdır. 7 Trafik Mühendisliği ve Planlama Sisteme bağlı olan kavşak kontrol cihazları için aşağıdaki trafik mühendisliği çalışmaları yapılacaktır; Yüklenici idare tarafından gösterilen bir güzergâh için trafik yoğunluğuna göre sinyal plan seçimi modülünü çalıştıracaktır. Bu kapsamda sahada trafik sayım amaçlı yapılacak olan loop veya video detektörlerin yerleri belirlenecek, en az 15 ad. trafik sayım noktası imalatı yapılacaktır. Yüklenici sisteme bağlı olan her kavşak kontrol cihazı için en az 3 sinyal planı yapacaktır. Yüklenici sisteme bağlı olan ve trafik yoğunluğuna göre sinyal plan değişikliği yapacak kavşak kontrol cihazları için en az 5 sinyal planı yapacaktır. Yüklenici trafik yoğunluğuna göre sinyal plan seçimi algoritmalarını hazırlayacaktır. Yüklenici yukarıdaki maddelerde belirtilen tüm parametreleri ve sinyal programlarını gerek kavşaklara, gerekse trafik kontrol merkezine girecektir. Yüklenici trafik kontrol merkezi tüm bilgi ve parametreleri girilmiş, çalışır vaziyette teslim edecektir.

11 8 Dokümantasyon ve Eğitim Teklif edilen trafik kontrol merkezini oluşturan donanımlar, cihazlar ve malzemelere ilişkin ayrıntılı ve sistemi tanımaya yeterli teknik bilgiye sahip Türkçe dokümanları istekli teklifi ile birlikte idareye sunacaktır. İdare teklifle birlikte verilen dokümanların teknik şartnameye uygun olduğu varsayımından hareket eder. İstekli, teklifinin teknik şartnameye kısmen veya tamamen uygun olmayan hususları için gerekli açıklamaları yapmak zorundadır. Ayrıca sistemin işletimi, bakımı ve onarımı için gerekli teknik el kitapları, şemalar ve diğer tüm dokümanlar yüklenici tarafından Türkçe olarak 3 kopya halinde en geç geçici kabule kadar idareye sunulacaktır. Eğitim idarenin belirleyeceği teknik elemanlara sunulacaktır. Yüklenici, kurulacak olan sisteme ait tüm yazılım ve diğer teknik konularda İdare personeline eğitim verilecektir. Bütün kurslar, Türkçe olarak düzenlenecektir. Eğitim dokümanlarının dili Türkçe olacaktır. Eğitim sistemin kurulduğu yerde, yerinde yapılacaktır. Eğitim 5 iş günü verilecektir.

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK) Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); bir yol ağındaki ortalama

Detaylı

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1)

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Akıllı Trafik Ağı ve Adaptif Trafik Yönetim Sistemi, hızlı ve güvenli trafik akışını sağlar. /o95 doğruluk oranı ile ölçümler gerçekleştirerek uygun kavşak

Detaylı

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNCE KURULACAK OSOS KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN, HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ ORTAK ASGARİ 1. OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Güç Parmaklarınızın Ucunda

Güç Parmaklarınızın Ucunda Güç Parmaklarınızın Ucunda BU YAKIT SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... BU ARIZA TESPİT ETMİŞ... BU BAKIM ZAMANI UYARISI VERMİŞ... BU AKÜ VOLTAJINI BAKMIŞ... BU RADYATÖR SU SEVİYESİNİ KONTROL ETMİŞ... WEB TABANLI

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter PERSONEL GEÇİŞ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Parmak izi onaylama hızı 0.3 saniye veya daha az olmalıdır. Hata kabul oranı 0,00001 den daha yüksek olmamalıdır. Hatalı reddetme %0,01 veya daha az olmalıdır. Cihaz

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. TOROSLAR EDAŞ OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

Neden CnlnlRTID. Elektronik Sinyalizasyon. Kontrol. Estetik. Tümüyle Endüstriyel. Kontrol ve Koruma Gerçek Verme. Karar

Neden CnlnlRTID. Elektronik Sinyalizasyon. Kontrol. Estetik. Tümüyle Endüstriyel. Kontrol ve Koruma Gerçek Verme. Karar Kavşak Neden CnlnlRTID Estetik Kontrol Cihaziarı? Tasarım Tümüyle Endüstriyel Donanım TAM Adaptif Kontrol ve Koruma Gerçek Verme Zamanlı Planları Karar Mekanizması Matematiksel Modeller ve Algoritmalar

Detaylı

Before the light. www.logiba.com. AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi

Before the light. www.logiba.com. AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi Before the light www.logiba.com AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi Sanayi Siteleri Depolar Otopark Alanları Alışveriş Merkezleri Hayat ışığın kontrolünde, ışık ise sizin... Sokak Aydınlatmaları Park ve Bahçeler

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi - Tekneler Takip Sistemi ile tanışıyor Perşembe, 22 Mayıs 2008 15:19 - Son Güncelleme Perşembe, 19 Haziran 2008 01:03

TurkSail - Yelkencilerin Evi - Tekneler Takip Sistemi ile tanışıyor Perşembe, 22 Mayıs 2008 15:19 - Son Güncelleme Perşembe, 19 Haziran 2008 01:03 Yarış filomuzdaki tekneler şu günlerde bir yenilikle karşı karşıya. Takip Sistemi için gerekli vericiler Sh op&miles Bosphorus Cup a katılacak yatlara takılmaya başlandı bile. TAYK da bu sistemi 7-8 Haziran

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

CHAOS TM. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM ile... CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Kavşaklarda ve kavşaklar arasındaki yol kesimlerinde trafik daha akıcı hale gelir, Araçların kavşaklarda

Detaylı

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi VIERO Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı olarak,

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri KONTROL MERKEZİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Kontrol Merkezi (TKM) Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Arızanın tanımlanması, yerinin tespiti ve rapor edilmesi BDS Üniversal kablo şebekesi ve donanımların denetimi Kablo şebekelerinin ve

Detaylı

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Ölçüm Sistemleri Akıllı Ulaşım Sistemleri nin temel bileşenlerinden biri olan trafik ölçüm dedektörleri;

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:4

Zeyilname Zeyilname No:4 Zeyilname Zeyilname No:4 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:4 1/6 GİRİŞ 4x4 MOBİL HABERLEŞME ARACI ALIMI (GA4.18) ZEYİLNAME NO: 4 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

İnnova Bilişim Çözümleri. www.innova.com.tr

İnnova Bilişim Çözümleri. www.innova.com.tr AMAÇ Kesintisiz ATM hizmetlerini en uygun maliyetlerle sunarak, müşteri memnuniyetini ve kârlılığı artırmak ATM YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA SORUNLAR Kesintilerden/arızalardan haberdar olamama Yerinde

Detaylı

Tet T aş Elektro r n o ik

Tet T aş Elektro r n o ik TETAŞ ELEKTRONİK Araç Takip Sistemi Tetaş Elektronik 1998 yılından bugüne taksimetre ve takograf üretimi ile geliştirmesi konularında öncü olan Tetaş Elektronik ın, hizmet verdiği sektöre ilişkin ürün

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Cisco PT Kullanımı. Arzu Kakışım BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Cisco PT Kullanımı. Arzu Kakışım BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Cisco PT Kullanımı Arzu Kakışım BİL 372 Bilgisayar Ağları Cisco Packet Tracer Cisco Packet Tracer programı, hiç bir fiziki makine veya araç kullanmadan cisco işlemlerinin

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. (DMS) Değişken Mesaj Sistemleri (DMS); trafik amaçlı LED ler kullanılarak grafik tabanlı yazı, şekil ve resim

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi TRscaler Technology Solutions

İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi TRscaler Technology Solutions İşletme ve Devreye Alma Planı Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi 05.12.2013 TRscaler Technology Solutions SİSTEM MİMARİSİ: Yerel Okul Sunucusu Uygulama Yazılımları Prototipi Teknik Şartnamesinde

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr

Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr SUNUM PLANI GİRİŞ AKILLI ŞEBEKE İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI BİLEŞENLERİ İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI FAYDALARI

Detaylı

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı resmi gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ GİRİŞ : Bir binanın işletilmesinde her adımda çalışan insanlar var. Günümüzde bilgisayarlar insanların yaptıkları işlerin çoğunu üstlenmekte ve bunları kusursuz olarak gerçekleştirmektedirler.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS, araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOS TM,

Detaylı

TAKİP VE GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIMININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

TAKİP VE GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIMININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR TAKİP VE GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIMININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR ACİL DURUM ALARMI ACİL DURUM ANINDA 7/24 ÇALIŞAN İZLEME MERKEZİMİZİN ARACIN BULUNDUĞU YERE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YÖNLENDİRMESİ İLE ARAÇ VE KULLANICI

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-1630 MAXLOGIC SUPERVISOR GRAFİKSEL İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI ML-1630 Supervisor yazılımı; akıllı adresli yangın algılama sistemlerindeki yangın ve hata olaylarının grafiksel olarak

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1 T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlığın bilgi ve iletişim

Detaylı

SENSPLORER SPX. Neden SENSPLORER SPX KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ

SENSPLORER SPX. Neden SENSPLORER SPX KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ SENSPLORER SPX Environment Control System KRİTİK NOKTALARIN GÜVENİLİR TAKİPÇİSİ Sensplorer, kritik mekanların iklim ve enerji verilerini sürekli ölçerek, tanımlanan aralığın dışına çıktığında ilgili kişileri

Detaylı

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti

Örnek bir kullanım ve bilgisayar ağlarını oluşturan bileşenlerin özeti Bu sayfaları okuduğunuza göre bir şekilde bilgisayarlar ve bilgisayar ağlarıyla ilişkiniz olduğunu biliyorum. Ancak yine de en başta niçin bilgisayar ağı kullanıyoruz sorusunun cevabını vermekle işe başlayabiliriz.

Detaylı

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA NEDIR? Proses (İşlem), Endüstriyel ve Bina Otomasyonunda kullanılan Programlanabilir Kontrolörler

Detaylı

Hareketli. Sistem. Sistemleri. Hareketli. Sistemi

Hareketli. Sistem. Sistemleri. Hareketli. Sistemi Sistemi tartım sistemleri birçok yapının birbirine entegre edilmesiyle oluşur. kalite kriteri sistemleri direkt olarak etkilemektedir. Bu parçaların çoğunun direkt üretimini gerçekleştirebiirnek kurulacak

Detaylı

1_ Dingil Sayım Sistemi l

1_ Dingil Sayım Sistemi l 1_ Dingil Sayım Sistemi l Manyetik algılama prensibine dayalı dingil sayımı ile hat üzerinde herhangi bir izolasyon ve kesme işlemi gerektirmeden algılama gerçekleştirilir. Böylelikle, raylar üzerinden

Detaylı

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4,3" DAİRE CİHAZLI)

GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4,3 DAİRE CİHAZLI) GÖRÜNTÜLÜ İNTERKOM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4,3" DAİRE CİHAZLI) 1. SİSTEM ÖZELLİKLERİ - Sistem Daire-kapı-kapıcı ve/varsa Güvenlik kombinasyonun da çalışacaktır. - Sistemin kablo yapısı CAT5/CAT6/ DT8

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik .5 X X testregistrierung Kontrol panelleri Tipi Kontrolör yapılandırmasına ait bağlantı soketi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik kontrolörleri ile birlikte kullanılacak kontrol panelleri, çalışma

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

OPNET PROJECT EDİTÖRDE. Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

OPNET PROJECT EDİTÖRDE. Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET PROJECT EDİTÖRDE UYGULAMA GELİŞTİRME - 2-1 OPNET MODELER PROJE EDİTÖRDE UYGULAMA GELİŞTİRME Applications Profiles Kullanımı 2 Aşağıdaki Ağı Project

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6133 07/04/2010 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı Ürün no.: 50134394 DDLS 508i 120.4 Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

(PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ

(PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ (PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ HDH Plaka Tanıma Sistemi HDH Plaka Tanıma Sistemi, kameralardan alınan araç görüntülerinin üzerindeki plaka bölgesinin ayrıştırılarak, plaka

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi Teknik Şartname Mayıs, 2016 1 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 TANIMLAR... 3 1.2 AMAÇ... 3 2 PROJE KAPSAMI... 3 2.1 ANA SAYFA... 3 2.2 ÖZLÜK YÖNETİMİ... 3 2.3

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 9451 03/05/2012 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 1/24

Kullanım Kılavuzu 1/24 Kullanım Kılavuzu 1/24 Genel setup Cihazın normal çalışma pozisyonunda normal ekranı aşağıdaki gibidir Bu ekrandaki üst satırda, mainmenu tuşuna tıklanarak aşağıdaki Ana Menu sayfası ekrana gelir. Bu menude

Detaylı

OLASI HATA DURUMLARINDA ARIZA ANALİZİ (TS HD 638 S1 Madde 5.2.4)

OLASI HATA DURUMLARINDA ARIZA ANALİZİ (TS HD 638 S1 Madde 5.2.4) OLASI HATA DURUMLARINDA ARIZA ANALİZİ (TS HD 638 S1 Madde 5.2.4) 1. Kırmızı ampul eksikliği a. Kırmızı ampul eksikliği trafik sinyalizasyon için tehlikeli bir durum yaratabilir. Maestro KKC (Kavşak kontrol

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI

ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI ACD TEZGAH İZLEME YAZILIMI ACD Tezgah İzleme yazılımı altı ana modülden oluşmaktadır. Bu modüller; Yedekleme, Yönetim Paneli, Verimlilik İzleme, Üretim Tanımlamaları, Üretim İzleme, Üretim Raporları 1.

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi. Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür

Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi. Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür TEYDEB Ar-Ge Projesi Projenin Adı : Coğrafi bilgi sistemi temelli, mobil

Detaylı

Safety and Certifications

Safety and Certifications 007-07-003.qxd 5.03.004 9:37 Uhr Seite (,) xxxx Başlamadan önce: Aşağıdaki parçaların da DSL kitinizle birlikte verildiğinden emin olun: SpeedStream SpeedStream Safety and Certifications Safety and Certifications

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

minova teknoloji elektronik

minova teknoloji elektronik 2015 Telemetri, Uzaktan İzleme ve Kontrol Ürünleri Sistem ve sunucu odası izleme Depo, tesis izleme Soğuk saklama, soğuk zincir takibi Sayaç, tüketim ve ön ödemeli sistemler www.teknoloji.com Telemetri

Detaylı

REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015

REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015 YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN ELİNİZDE TÜM HABERLEŞME PORTLARI ÜZERİNDE RS-232 ETHERNET USB USB HOST RS-485 GPRS MODEM ETHERNET 10/100 Mb DAHİLİ

Detaylı

Araç Takip Cihazı: GPS uydu sistemi aracılığıyla aldığı konum, hız, yön bilgilerini GPRS kullanılarak merkezi sisteme gönderilmesini sağlayan cihaz.

Araç Takip Cihazı: GPS uydu sistemi aracılığıyla aldığı konum, hız, yön bilgilerini GPRS kullanılarak merkezi sisteme gönderilmesini sağlayan cihaz. R A L L İ T A K İ P S İ S T E M İ T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ 1 AMAÇ VE KAPSAM Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) (bundan sonra TOSFED olarak geçecektir), rallilerde yarışan ve ralli organizasyonunda

Detaylı

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI BESLEME KARTI Araç üzerinde bulunan ve tüm kartları besleyen ünitedir.doğrudan Lipo batarya ile beslendikten sonra motor kartına 11.1 V diğer kartlara 5 V dağıtır. Özellikleri; Ters gerilim korumalı Isınmaya

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

BAHA ENERJİ TAKİP & KOMPANZASYON SİSTEMİ

BAHA ENERJİ TAKİP & KOMPANZASYON SİSTEMİ BAHA ENERJİ TAKİP & KOMPANZASYON SİSTEMİ KOMPANZASYON TAKİP ve KONTROL SİSTEMİ NEDİR? Elektrik şebekesine bağlanan cihazlar aktif iş yapan gücün yanında reaktif güç de çeker. İsminden anlaşıldığı gibi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik. 1.1 Sgk Kullanıcı Adı ve Şifresinin Programda Tanımlanması

İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik. 1.1 Sgk Kullanıcı Adı ve Şifresinin Programda Tanımlanması İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik Ürün Grubu [ ] RcEnterprise [ ] RCStandard [ ] Entegre.Net Kategori [ ] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 Onaylı Versiyon

Detaylı

Mobil Takip Sistemleri

Mobil Takip Sistemleri Mobil Takip Sistemleri Trio Filo Yöne,m Sistemi Yazılım Fonksiyonları Üstün teknolojik altyapısı ile rakiplerinden ayrılan bir araç takip yazılımıdır. Tüm internet tarayıcılarında ek kurulum gerektirmeden

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

ENERJİ OTOMASYONU SCADA / UZAKTAN İZLEME JENERATÖR

ENERJİ OTOMASYONU SCADA / UZAKTAN İZLEME JENERATÖR SCADA / UZAKTAN İZLEME Aydınlatma Kontrol Otomasyonu SCADA Uzaktan İzleme Sistemi / RTU Enerji Otomasyonu Kojenerasyon Otomasyonu Yük Atma Ve Yük Alma Otomasyonu JENERATÖR Dizel Yakıtlı Jeneratör Senkronizasyonu

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS 548i L Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS 548i L Optik veri aktarımı Ürün no.: 50134432 DDLS 548i 200.4 L Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

GNSS VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GNSS VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa:1#5 GNSS VE ÇEVRE BİRİMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1. Kadastro hizmetlerinin merkez ve taşra birimlerince daha ekonomik, verimli ve kaliteli bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla 50 adet

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Sistemin yerleştirildiği kavşaklarda CHAOS ile araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirgemektedir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Türleri

Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar ağı, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU: Bu Teknik Şartname, Mikro İşlemci Kontrollü Akü Şarj Cihazı teknik özelliklerini, kalite kontrole ilişkin muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

Detaylı