TEKNOTEL TRAFİK KONTROL MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOTEL TRAFİK KONTROL MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TEKNOTEL TRAFİK KONTROL MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL Mevcut trafik sorunlarının çözümü için trafik kontrol merkezi kurulacaktır. Sistem ile ana arterlerdeki trafik akışının sürekliliğini sağlamak, trafiği izleyebilmek, kontrol edebilmek ve yönetebilmek hedeflenmiştir. Sistemin görevleri ve sağlaması istenen fonksiyonları ileride detayları ile açıklanmıştır. Sistem, Sunucu Bilgisayarı, İstemci Web Sayfası, Haberleşme Birimleri (internet bağlantısı araçları), Çevre Birimleri (yazıcı, kesintisiz güç kaynağı (KGK), monitör, vs.), Veritabanı ana birimlerinden oluşacaktır. Aşağıdaki blok şemada trafik kontrol merkezinin genel çalışma topolojisi gösterilmektedir.

2 2 İŞİN TANIMI Trafik kontrol merkezi, şehrin seçilen bölgesinde teknik şartnamedeki hususlara uygun olarak anahtar teslimi kurulacak ve idareye teslim edilecektir. Bilgisayarlar, modemler, bağlantı elemanları, anahtarlama elemanları ve diğer tüm malzemeler sistemin bir parçası olup, sistemin tesisi iş olarak bir bütündür. Gerilim kesilmeleri durumunda sistemde hiçbir şekilde bilgi kaybı olmayacaktır. Sistem, devamlı olarak birilerinin kontrolüne veya kumandasına gerek duymadan, kendi başına 24 saat tam otomatik olarak çalışacaktır. Tüm bilgisayarların donanımları idarece kabul edilebilecek tanınmış markalardan olacaktır. İhale tarihindeki güncel bilgisayar donanımları verilecektir. İdare, işin kapsamında bulunan tüm imalat kalemlerinin kesin yerleşim yerlerini sözleşmenin yapılışını müteakip istekliye bildirecektir. Trafik kontrol merkezi, en az 128 kavşağı yönetecek kapasiteye sahip olmalı ve tanımlı olan tüm kullanıcıların, istemci web sunucusuna aynı anda bağlanmasına imkân vermelidir. Tüm sistem, tanımlanacak olan özel haberleşme ağı içerisinde çalışacaktır. Ağ mimarisi TCP/IP tabanlı olacak, izinsiz kullanıcıların sisteme girişi engellenecektir. 3 SİSTEMİN ANA GÖREVLERİ 3.1 Sinyalize Kavşakların Koordinasyonu Koordinasyon, bir arter üzerinde birbirini takip eden kavşaklarda trafik akımının yol ve zamana bağımlı olarak uyumlu çalışmasının teminidir. Kavşakların koordineli olarak çalışması sistemin ana fonksiyonudur. Trafik mühendisinin hazırladığı sinyal planları doğrultusunda, istenen kavşaklar yeşil dalga koordinasyonu ile çalışacaktır. (Yeşil dalga uygulaması genellikle ana güzergahlar üzerinde yapılır.) 3.2 Bilgilerin Otomatik ve Eş Zamanlı Olarak Alınması ve Depolanması Trafik kontrol merkezi bağlı olduğu kavşaklar ile eş zamanlı olarak haberleşecektir. Yani kavşakta oluşan bir hata ve/veya olay mesajı hemen merkez tarafından alınacaktır. Kavşakların hata mesajları merkez tarafından en az 2 yıllık bir süre için depolanacaktır. İstenildiğinde geçmişe yönelik, araştırma ve rapor amaçlı Open Office tabloları oluşturulabilecektir. 3.3 Sistemdeki Saatlerin Senkronizasyonu Trafik kontrol merkezi kendisine bağlı olan tüm kavşak kontrol cihazlarının saat bilgisini ayarlayabilecektir. Bu işlem istenirse kullanıcı tarafından manuel olarak da yapılabilecektir.

3 3.4 Tüm Sistemin Kontrol ve Denetimi Sistemdeki sunucu bilgisayarı, bağlı kavşak cihazlarının ve istemci web sunucusuna bağlı kullanıcıların bağlantı durumları ile ilgili mesaj kaydedecektir. 3.5 Kavşağın Geometrik Planıyla Birlikte Kavşakta Bulunan Her Bir Sinyal Grubunun Aktüel Durumunun Görüntülenmesi Kavşakların görsel olarak izlenmesini amaçlayan bir fonksiyondur. Kavşakta yanan o anki renkler eş zamanlı olarak (Haberleşme cihazlarından kaynaklanan gecikmeler göz ardı edilecektir.) istemci web sayfası üzerinden izlenebilecektir. Bu izleme sırasında ilgili kavşaklar ile kontrol merkezi sürekli haberleşecektir. Aynı anda en az 3 kavşağın izlenmesi mümkün olacaktır. (Yeşil dalganın merkezden izlenmesi ve kontrolü.) 3.6 Kavşakların Devreye Alınması, Devreden Çıkartılması, Sinyal Programlarının Değiştirilebilmesi, Kavşakların Yeniden Başlatılabilmesi vs Kullanıcı, istediği kavşaklara manuel komut gönderebilmelidir. Bu komutlar ile istediği kavşağın sinyal planını değiştirebilmeli, kavşağı flaşa alabilmelidir. Bu işlemler istenirse sürekli olarak tanımlanabilmeli (bloke edilebilmeli), istenirse bir sonraki hafta otomatiği konumuna kadar geçerli olacak şekilde de seçilebilmelidir. 3.7 Dijital Şehir Haritası Üzerinde Kavşakların Görüntülenmesi Sisteme tanıtılan kavşaklar, dijital şehir haritası üzerine yerleştirilebilmelidir. Kavşaklar harita üzerinde bir simge ile gösterilebilmelidir. Kavşakların çalışma durumlarına göre simgeleri farklı renkler ile gösterilecektir. Ayrıca kavşağın ismi, numarası, kavşağın çalışma durumu, aktif sinyal planı gibi bilgiler de bu ekran üzerinden izlenebilecektir. (Dijital harita idare tarafından temin edilecektir.) 3.8 Enerji Kesilmesi Durumu Halinde Sunucuya Bilgi Aktarımı Sistem enerji kesintilerine karşı KGK üzerinden beslenecektir. Enerji kesintisinin uzun sürmesi ve KGK akülerinin bitmesi durumunda herhangi bir bilgi kaybı olmamalı, sisteme herhangi bir zarar gelmemeli, enerjinin tekrar verilmesi durumunda çalışmasına sorunsuz başlamalıdır. 4 YAZILIM ÖZELLİKLERİ İhaleye giren istekliler, yazılımın doğruluğundan, verimliliğinden ve bakım kolaylığından sorumludur. Yazılım sistemi, kendisini oluşturan parçaları birbirleri ile uyumlu ve emniyetli bir şekilde çalışmasını temin etmiş olacaktır. Trafik kontrol merkezi yazılımı Windows ortamında çalışmalıdır. Yazılım kullanıcıya kolaylık sağlayan, look and feel yapısında olmalıdır. Tüm sistemdeki yazılım tamamen Türkçe olacaktır.

4 Yazılımdan istenen şartlar ve gerçekleştirmesi gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir. 4.1 Çekirdek Yazılım Çekirdek yazılım sistemin önemli parçalarından biridir. Trafik kontrol merkezi çekirdek yazılımı, saha cihazları, veri tabanı ve istemci web sunucusu ile haberleşecek, tüm bunların kontrol ve koordinasyonunu üstlenecek yazılımdır. Çekirdek yazılımı herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek duymadan kesintisiz 24 saat çalışabilmelidir. Çekirdek yazılımı saha cihazları ve çevre birimleri ile haberleşebilmeli, saha cihazlarının ve istemci web sunucusuna bağlı kullanıcıların bağlantı durumlarını her an izleyebilmelidir. Saha cihazlarının çalışma durumlarında herhangi bir değişiklik olduğunda bağlı kullanıcılar bilgilendirilmelidir. Çekirdek yazılımı en az 128 kavşağı kontrol edebilmeli ve tanımlı olan tüm kullanıcılar, istemci web sunucusuna aynı anda bağlanabilmelidir. Çekirdek yazılımı, kavşaklar ile TCP/IP üzerinden haberleşecektir. 4.2 Veri Tabanı Yazılımı Çekirdek yazılımının, kavşak bilgilerini, trafik sayımlarını, arıza mesajlarını, kullanıcı bilgilerini vs. saklama amaçlı kullanacağı veri tabanı MYSQL olacaktır. Trafik bilgilerinin depolandığı veri tabanı istenildiği zaman yedeklenebilecektir. Bu işlem, istemci web sayfası vasıtası ile yapılabilmelidir. Veri tabanı, en az 128 kavşak kontrol cihazının parametrelerini saklayabilmeli, kavşaklardan gelecek ve/veya sistemde oluşacak arıza/olay kayıtlarını en az 1 yıl boyunca saklayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. 4.3 İstemci Web Sayfası Yazılımı Kullanıcıların veya trafik mühendislerinin kullanacağı yazılım, istemci web sayfası yazılımı olacaktır. Kullanıcılar, sistem ile ilgili tüm ayar, veri girişi, kavşak parametreleri girişi, kavşakların izlemesi ve kontrolünü bu web sayfası üzerinden yapacaklardır. Ayrıca sahadan ve sistemin diğer elemanlarından gelen mesajlar da bu yazılım üzerinden incelenebilecek, izlenebilecek, yazıcıya bir rapor halinde gönderilerek çıktı alınabilecektir. 4.4 İstemci Web Sunucusu Yazılımı İstemci web sunucusu yazılımı, kullanıcıların veya trafik mühendislerinin kullanacağı web sayfasının sunucusu olacaktır. İstemci web sunucusunun yazılımı PHP tabanlı olmalı ve Apache Server üzerinden yayınlanmalıdır. İstemci web sunucusu yazılımı, çekirdek yazılımı ile sürekli bağlantılı olmalı, istemci web sayfası vasıtası ile sahadan gelen mesajlar anında kullanıcıya gösterilebilmelidir.

5 4.5 Sistem Fonksiyonlarının Tanımları Kullanıcı Yönetimi İstemci web sayfası yazılımının ancak yetkili kişiler tarafından kullanılması amacıyla kullanıcı adı ve şifresi tanımlanacaktır. Yetkisiz kişilerin yazılımı kullanması engellenecektir. Ayrıca kullanıcıların hakları da tanımlanmış olmalıdır. En az operatör ve yönetici olarak iki farklı kullanıcı tanımlanabilmelidir Parametrelendirme ve Tanımlamalar Sisteme bağlı olan kavşak cihazlarının çalışmalarını tarif edecek olan tanım, parametre ve istekler bu menüde tanımlanacaktır Kavşak Cihazları ve Elemanları Kavşak cihazları ve kavşakta bulunan elemanlar sistem tarafından tanımlanabilmeli, parametre edilebilmelidir. Kullanıcı bu sayede bir kavşakta ve tüm sistemde bağlı olan elemanları toplu olarak görebilecektir Arter Tanımlamaları Aynı güzergâh üzerinde bulunan kavşakların müşterek kumandası için grup oluşturulacaktır. Bu işlem aynı arter üzerinde bulunan ve birbirleriyle koordineli çalışacak kavşaklar için lüzumludur. Çok sayıda grup teşkili ve bir kavşağın birden fazla gruplamada yer alması mümkün olmalıdır. Gruplama yardımıyla aynı grup içinde bulunan kavşakların manuel devreye alınması, toplu plan seçimi gibi komut göndermeleri mümkün olacaktır Çalışma Listeleri ve Çalışma Düzeninin Tanımlanması (Sabit Zamanlı Çalışma) Kontrol altında tutulması gereken bölge içinde yer alan kavşakların değişik trafik değerlerinde en uygun durumda çalışabilmeleri için cihazlara birden fazla sinyal planları yerleştirilmelidir. Bu planların haftanın günü ve saatine uygun şekilde devreye alınmaları merkezi sistem tarafından sağlanmalıdır. Şehir içi trafiğinde trafik akımları belirli dönemler için aşağı - yukarı aynı karakteri taşıdıklarından (örneğin: hafta içi işe gidip gelme, alış veriş, tatil günleri gezinti trafiği gibi) bunların bilgisayarca haftanın günü ve saatini dikkate alarak devreye sokulması suretiyle de trafik akımına uyum sağlanmış olunur. Bu zamana tâbi sinyal plan seçimi sistemin hafta otomatiği tarafından gerçekleştirilir. Trafik bilgisayarının çalışmasının durdurmasından sonra, tekrar devreye girmesiyle hafta otomatiği programı mevcut olan sinyal plan seçim listesine uygun olarak kavşaklar için sinyal plan seçimini sorunsuz olarak yapacaktır.

6 Sisteme bağlı olan kavşakların çalışma düzenleri günlük, haftalık ve yıllık olarak tanımlanabilmelidir. Bu sayede yaz, kış, ramazan ayı, semester tatili gibi durumlar için farklı çalışma programları tanımlanabilecektir Trafik Uyumlu Sinyal Programı Seçimi (Trafiğe Adaptif Çalışma) Sistem, arterler üzerinde önemli kavşaklara yerleştirilecek olan trafik sayım sensörleri ile trafik yoğunluğunu ölçebilecektir. Trafiğe bağlı sinyal programı seçimi en az aşağıdaki görevleri yerine getirecektir: Güncel trafik hacmine uygun sinyal programlarının seçimi, Bazı kavşaklarda trafiğin yavaşlatılması, akış hızının düzenlenmesi, Bir kontrol bölgesinin her kavşağında her durum için bu durumun özelliklerine uygun (periyot süresi, yeşil dalganın yönü vb.) temel bir sinyal programı mevcut olmalıdır. Eylem aşamasında kontrol bölgesinin her grubu için bölgenin anlık durumuna bağlı olarak bir sinyal programı seçilecektir. Bölgelerde oluşan trafiğin değişimlerine hızlı tepki gösterilecektir. Bu amaçla kavşaklar alternatif sinyal programlarına geçirilecektir. Trafik akışının sıkça yapılan sinyal programı değişimlerinden olumsuz etkilenmesi önlenecektir. Önerilen sistem, trafiğe bağlı kontrolün ayarlanması, kurallarının girilmesi için kullanımı kolay bir görsel arayüz sunmalıdır. Planlanmış uygulamaların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için offline ve online test fonksiyonları mevcut olacaktır Raporlama İşlemleri Sistemde toplanan trafik sayım bilgileri ve mesajların raporlanması mümkün olacaktır. Muhtelif seçim filtrelerine (mesaj tipine göre, alınma tarihine göre, kavşağa göre vs.) göre istenilen mesaj tipleri seçilebilecek, yazıcıya gönderilip yazıcı çıktısı alınabilecektir. Benzer şekilde trafik sayım noktalarından toplanan trafik sayım bilgileri de yazıcıdan rapor alınabilmelidir Gerçek Zamanlı İzleme İstemci yazılımının bazı fonksiyonları gerçek zamanlı olarak çalışmalıdır. Gerçek zamanlı çalışması istenen fonksiyonlar aşağıda belirtilmiştir Kavşak Cihazları ve Kavşak Elemanlarının İzlenmesi Kavşak cihazları ve kavşakta bulunan elemanlar çalışma durumlarına göre eş zamanlı olarak izlenebilecektir. Örnek olarak kavşak cihazlarının çalışma ve arıza durumları, trafik sayım dedektörlerinin çalışma ve arıza durumları verilebilir.

7 Olay ve Arıza Mesajlarının İzlenmesi Kavşaklardan veya sistemden gelen arıza ve olay mesajları eş zamanlı olarak izlenebilmelidir. Bu mesajlar, mesaj tipi, mesajın adı, oluştuğu ve sistemde kayıt altına alındığı tarih ve saat gibi özelliklere sahip olacaktır. Sistemin kaydedeceği, kavşaklardan gelecek olan mesajlar en az aşağıdakileri kapsayacaktır; Kullanıcıların sisteme giriş/çıkışları Cihazların haberleşme ve bağlantı bilgileri Cihazlara merkezden program yüklemesi ile ilgili bilgiler Enerji durum bilgisi Sinyal grup ve renk bilgisi ile beraber ampul arıza bilgileri (Hermetik tip LED li sinyal vericilerdeki arızalar da tespit edilecektir, 8-10W) Cihaz kapağı açık/kapalı bilgisi Kırmızı lamba hata bilgileri Yeşil ve sarı sinyaller ile oluşan çakışma bilgileri Sinyal plan değişiklik zamanları Flaşa geçme ve devreye girme zamanları Kullanıcı müdahaleleri Hatalı sinyal serisi gösterimi Şebeke gerilimindeki düşüş ve yükselmeler Loop detektör arıza / sağlam bilgileri Trafik sayımları ve yoğunluk yüzdeleri Şehir Haritasının İzlenmesi Dijital şehir haritası üzerine yerleştirilen kavşak kontrol cihazları ve belirlenen güzergâhlar eş zamanlı olarak izlenebilecektir. Kavşak kontrol cihazları çalışma durumlarına göre, güzergâhlar da trafik yoğunluk bilgilerine göre renklendirilecektir Yeşil Dalga Koordinasyonunun İzlenmesi Bu fonksiyonun amacı, kavşaklar arasındaki trafik akımlarının yeşil fazı sırasında görselleştirilmesidir. Yeşil dalga görünümü trafik planlayıcısına sinyal planlarının koordine edilmesinde yardımcı olacaktır. Koordinasyon gerçek sinyal durumlarıyla karşılaştırılabilmelidir. Aynı güzergâh üzerindeki kavşak kontrol cihazlarının yeşil dalga koordinasyonunda çalışması grafik olarak izlenebilecektir. Bu fonksiyon trafik mühendisinin yeşil dalga planlamasına ve kavşakların sinyal planlarının hazırlamasına, gerekli düzenlemeleri yapmasına yardımcı olacaktır Kavşakların Çalışmasının İzlenmesi Kavşak topolojileri, ekranda mümkün olduğu kadar gerçekçi şekilde gösterilecektir. Kavşak topolojisinde kavşak ile ilgili bilgilerin (sinyal gruplarının sinyal durumları ve ölçüm noktalarının anlık durumları) görünümü belli aralıklarla yenilenerek görselleştirilecektir.

8 Sisteme bağlı olan kavşak cihazlarının sahadaki gerçek çalışma durumları, sinyal planları, sinyal vericilerdeki sinyaller eş zamanlı olarak izlenecektir. İstemci web sayfası ile kavşak geometrileri hazırlanabilecek, sinyal grupları kavşaktaki gibi gerekli yerlere yerleştirilecektir. Kullanıcı en az 3 kavşağın renk izlemesini aynı anda yapabilecektir. Bu fonksiyon ile kavşakta bulunan detektörler de izlenebilecektir. Trafik tekniğinde kullanılan sinyal verici ve akım yönlerini belirten ok, yürüyen/duran adam, dedektör v.s. gibi semboller istemci web sayfasında tanımlı olacaktır. Web sayfası yardımıyla bu semboller kavşağın konum planı fare yardımıyla çağrılıp yerleştirilecektir. Kavşakların konum planları hazırlanırken kullanılacak semboller, küçültülebilmeli, büyültülebilmeli, döndürülebilmelidir. Bu sembollere grup numaraları verilecek, izleme sırasında kavşakta sinyal grubunun rengine göre semboller de renklendirilecektir Kavşaklara Merkezden Müdahale Edilmesi Kullanıcı istemci web sayfası yardımıyla kavşak kontrol cihazlarına veya kavşak kontrol cihazları ile oluşturulmuş olan kavşak gruplarına muhtelif komutlar gönderebilecektir. Bu komutlar en az; Kavşak cihazlarının flaş konumuna alınması Kavşak cihazlarında program değişikliği Kavşak cihazlarının saat ayarı sayılabilir Kavşaklara Uzaktan Veri Yüklemesi Trafik Kontrol Merkezi ile kavşak kontrol cihazlarına uzaktan sinyal planı gönderilmesi ve tam veri yüklemesi yapılabilecektir. Uzaktan yükleme ile gerçekleştirilecek hususlar: Kavşak kontrol cihazının çalışması sırasında gerekli olan tüm parametreleri uzaktan yüklenebilecektir. Gönderme işlemi sırasında bir hata oluşursa yazılım, operatörü bir mesaj ile uyaracaktır. Gönderme işlemi sırasında iletişim hattının kopması veya kavşak kontrol cihazında enerji kesilmesi gibi durumların oluşmasında kavşak kontrol cihazının içindeki sinyal planı zarar görmeyecektir. Bilgilerin bozulmadan gittiği kavşak cihazı ile trafik bilgisayarı arasındaki mesaj yapısında güvence altına alınacaktır. 5 DONANIM ÖZELLİKLERİ Trafik kontrol merkezinde kullanılacak donanımlar için asgari özellikler aşağıda belirtilmiştir.

9 5.1 Sunucu ve Veritabanı Bilgisayarı Trafik kontrol merkezi ünitesi olan sunucu bilgisayarına diğer sistem bileşenleri bağlanacaktır. Trafik bilgisayar sunucusu en az aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır. Sunucu bilgisayarı, TCP/IP haberleşme protokolünü kullanacaktır ve sabit IP adresine sahip olacaktır. Sunucu olarak üretilmiş ve tahsis edilmiş, bilgisayarlar kullanılmalıdır. İhale tarihindeki güncel teknolojideki en iyi bilgisayar yapılandırması yüklenici tarafından önerilecek, idare tarafından onaylanacaktır. Sunucunun sabit disk sistemi bir hardware (donanım) - RAID kontrol ünitesi ile veri kaybına karşı korumalı olmalıdır. 5.2 Haberleşme ve Ağ donanımları Trafik Kontrol Merkezi Sisteminin saha cihazları ile haberleşmesi kablolu veya kablosuz haberleşme hatları üzerinden sağlanabilmelidir. Trafik kontrol merkezine evrak ve raporlama çalışmaları için ağa bağlanabilme özelliğine sahip 1 ad. renkli (all in one) laser yazıcı kurulacaktır Kablolu Haberleşme Kablolu haberleşme için, trafik kontrol merkezinin kavşak kontrol cihazları ile haberleşmesi noktadan noktaya DSL hatları veya FO kablolar üzerinden sağlanacaktır. Haberleşme hatlarının temini veya Telekom dan kiralanması idarenin sorumluluğundadır. Kavşak kontrol cihazlarının sabit IP adresleri olacaktır. Kavşak kontrol cihazlarında kullanılacak olan haberleşme modemleri, dış ortam şartlarında çalışmaya uygun, harici tip modemler olacaktır. En az aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır; -25C /+55 C sıcaklık aralığında çalışmaya müsait Besleme, DSL şebekesi ve Ethernet veri transferi için LED göstergeler 10/100Mbit Ethernet bağlantı Kablosuz Haberleşme (GPRS Haberleşmesi) Kablosuz haberleşme için, trafik kontrol merkezinin kavşak kontrol cihazları ile haberleşmesi GSM şebekeleri üzerinden GPRS modemler ile sağlanacaktır. Her kavşak kontrol cihazı için GSM hizmeti veren firmalardan GPRS hattı kiralanacaktır. Haberleşme hatlarının kiralanması ve işletmesi idarenin sorumluluğundadır. Trafik merkezinde de yine GSM servis sağlayıcılardan kiralanacak hat ile kavşak kontrol cihazlarından gelen veriler alınacaktır. Kavşak kontrol cihazlarının sabit IP adreslerinin olmasına gerek yoktur. Kavşak kontrol cihazlarında

10 kullanılacak olan GPRS modemleri, dış ortam şartlarında çalışmaya uygun, harici tip modemler olacaktır. En az aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır; En az -20C /+55 C sıcaklık aralığında çalışmaya müsait Quad Band 850/900/1800/1900 MHz çalışma frekansı Uluslar arası sertifikalara sahip FTP, SMTP, HTTP, POP3 internet uygulamalarını destekleyen TCP/IP gömülü koda sahip En az GPRS Class 10 desteği Dahili anten ile çalışacak olmalıdır. 6 Kesintisiz Güç Kaynağı Trafik kontrol merkezinde kurulu olan bilgisayar ve çevre birimlerini ani elektrik kesintilerinden ve şebekede oluşabilecek parazitlerden korumak için kesintisiz güç kaynağı tesis edilmelidir. KGK aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. KGK, kontrol merkezindeki bilgisayar ve çevre birimlerini ani elektrik kesintileri karşısında en az 2 saat besleyecek kapasitede olmalıdır. (Teslim edilecek olan KGK 3kVA dan düşük olmamalıdır.) KGK nın akü grubu, kuru, bakımsız tip akülerden olacaktır. KGK, çalışma sırasındaki giriş ve çıkış gerilimlerinin durumunu, şebekedeki elektrik kesintilerini tarih ve saat ile kaydedeceği bir veri tabanı yazılımına sahip olmalıdır. Bu yazılım ile KGK nin çalışma durumu rapor alınabilecektir. KGK gerçek sinüs çıkış verebilme özelliğine sahip, online tip olmalıdır. KGK, akülerin besleme gücü sona ermeden, kendisine bağlı bilgisayarlara durumu haber vermeli, bağlı bilgisayarların sorunsuz kapanabilmesi için yeterli süre tanımalıdır. 7 Trafik Mühendisliği ve Planlama Sisteme bağlı olan kavşak kontrol cihazları için aşağıdaki trafik mühendisliği çalışmaları yapılacaktır; Yüklenici idare tarafından gösterilen bir güzergâh için trafik yoğunluğuna göre sinyal plan seçimi modülünü çalıştıracaktır. Bu kapsamda sahada trafik sayım amaçlı yapılacak olan loop veya video detektörlerin yerleri belirlenecek, en az 15 ad. trafik sayım noktası imalatı yapılacaktır. Yüklenici sisteme bağlı olan her kavşak kontrol cihazı için en az 3 sinyal planı yapacaktır. Yüklenici sisteme bağlı olan ve trafik yoğunluğuna göre sinyal plan değişikliği yapacak kavşak kontrol cihazları için en az 5 sinyal planı yapacaktır. Yüklenici trafik yoğunluğuna göre sinyal plan seçimi algoritmalarını hazırlayacaktır. Yüklenici yukarıdaki maddelerde belirtilen tüm parametreleri ve sinyal programlarını gerek kavşaklara, gerekse trafik kontrol merkezine girecektir. Yüklenici trafik kontrol merkezi tüm bilgi ve parametreleri girilmiş, çalışır vaziyette teslim edecektir.

11 8 Dokümantasyon ve Eğitim Teklif edilen trafik kontrol merkezini oluşturan donanımlar, cihazlar ve malzemelere ilişkin ayrıntılı ve sistemi tanımaya yeterli teknik bilgiye sahip Türkçe dokümanları istekli teklifi ile birlikte idareye sunacaktır. İdare teklifle birlikte verilen dokümanların teknik şartnameye uygun olduğu varsayımından hareket eder. İstekli, teklifinin teknik şartnameye kısmen veya tamamen uygun olmayan hususları için gerekli açıklamaları yapmak zorundadır. Ayrıca sistemin işletimi, bakımı ve onarımı için gerekli teknik el kitapları, şemalar ve diğer tüm dokümanlar yüklenici tarafından Türkçe olarak 3 kopya halinde en geç geçici kabule kadar idareye sunulacaktır. Eğitim idarenin belirleyeceği teknik elemanlara sunulacaktır. Yüklenici, kurulacak olan sisteme ait tüm yazılım ve diğer teknik konularda İdare personeline eğitim verilecektir. Bütün kurslar, Türkçe olarak düzenlenecektir. Eğitim dokümanlarının dili Türkçe olacaktır. Eğitim sistemin kurulduğu yerde, yerinde yapılacaktır. Eğitim 5 iş günü verilecektir.

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10916 29/06/2010 Konu : Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Alımı için kapalı zarfta teklif almak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

POZ ÖZEL 10 GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ (TURNİKE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

POZ ÖZEL 10 GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ (TURNİKE) TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİKLER: POZ ÖZEL 10 GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ (TURNİKE) TEKNİK ŞARTNAMESİ Sistem, giriş ve/veya çıkış yapılacak olan turnike ve kapıların giriş ve çıkış yönünde monte edilen yaklaşım tip kart

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- Yüklenici, İdarenin (TRT Kurumunun) hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (Araç sayısı %5 oranında

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi

Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi İçindekiler Tablosu 1. İŞİN KONUSU... 2 2. TANIMLAR... 2 3. TARAFLAR... 4 4. PROJENİN KAPSAMI... 4 5. GENEL HÜKÜMLER... 5 6. SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ... 6 7. SİSTEM MODÜLLERİ... 10 8. BELGE YÖNETİM MODÜLÜ...

Detaylı

MAESTRO. Kavşak Kontrol Cihazı. Ürün Tanıtımı ve Kullanma Kılavuzu. Tüm hakları saklıdır Copyright Teknotel Elektronik Ltd.Şti.

MAESTRO. Kavşak Kontrol Cihazı. Ürün Tanıtımı ve Kullanma Kılavuzu. Tüm hakları saklıdır Copyright Teknotel Elektronik Ltd.Şti. MAESTRO Kavşak Kontrol Cihazı Ürün Tanıtımı ve Kullanma Kılavuzu Tüm hakları saklıdır Copyright Teknotel Elektronik Ltd.Şti. Page 1 of 29 İÇİNDEKİLER Giriş... 4 1. Mekanik Yapı... 4 2. Elektronik dizayn...

Detaylı

SINAV HAZIRLIK REHBERİ

SINAV HAZIRLIK REHBERİ AĞ TEKNOLOJİLERİ ELEMANI SEVİYE 4 SINAV HAZIRLIK REHBERİ Tübider VOC Test Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi ÖZET Bu sınav kılavuzu, 4. Seviye Ağ Teknolojileri Elemanı sınavına katılacak adayın ölçmedeğerlendirme

Detaylı

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1.

1. GENEL HÜKÜMLER. 1.6. İSTEKLİnin Ankara da kendisine ait teknik destek vereceği ofisi bulunacaktır. ÜSTTEN ÜFLEMELİ HASSAS KONTROLLÜ KLİMA 1. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Teklif vermek isteyen firmalar bu şartnameyi karşılayan en yeni donanım en son sürümlerini teklif etmeli ve tekliflerin şartnamede belirtilen kurallara uygun hazırlanmasına özen

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı