TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22)"

Transkript

1 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22) (2012 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2012 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2013 tarihli Haber Bülteni ile açıklanmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde söz konusu veriler kapsamında işgücü piyasasında son bir yıllık dönemde ön plana çıkan gelişmeler, ana başlıklar halinde özetlenecektir. İkinci bölümde, TÜİK tarafından 2012 yıllık sonuçları çerçevesindeki İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1 ve Düzey 2 ye göre yayınlanan veriler doğrultusunda bazı tespitlere yer verilecektir. Üçüncü bölümde eğitim ve işgücü piyasasına ilişkin veriler değerlendirilecektir. Dördüncü bölümde ise Genel Değerlendirme yapılmıştır. a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (2012 YILI İTİBARİYLE) 2012 de işgücü artışının yarıya inmesi, işsizlik oranını azaltan temel faktör oldu de 2011 e göre Türkiye de 15 yaş ve üzerindeki nüfus 1 milyon 131 bin kişi artmış; bunun 518 bini işgücü piyasasının dışında kalanlara eklenmiştir. Dolayısıyla işgücü artışı 614 bin kişi olmuştur (Grafik 1) yılında ise işgücü 1 milyon 84 bin kişi artmıştı. Dolayısıyla 2012 yılında işgücü piyasasının yapısında görülen en önemli değişikliklerden biri, işgücü artışının yarıya inmesidir. İşsizlik oranının azalmasının altında bu faktör yatmaktadır. İşgücü içinde istihdam edilenler 711 bin kişi artarken, işsiz sayısı 97 bin kişi azalmıştır yılında %2,9 oranındaki istihdam artışı, %2,1 lik 15+ yaş nüfus artışının üzerine çıkmıştır. Grafik.1 İşgücü Kompozisyonunda Değişim İşgücüne dahil olmayanlar. *

2 2 b. İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI: İşgücüne dahil olmayan nüfus 2011 de 34 bin kişi azalmış iken 2012 de 518 bin kişi arttı. Bu durum, işgücüne katılma oranının erkeklerde düşmesinden, kadınlarda ise tam tersine yükselmesinden kaynaklandı. İşgücüne katılma oranı, 2012 yılında bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak %50 ye yükselmiştir. Oran, kadınlarda 0,7 puan artarken, erkeklerde 0,7 puan, gençlerde ise 1,1 puan azalmıştır (Tablo 1a) de erkek nüfusun işgücüne dahil olmayanlar içindeki tüm kategorileri, işgücüne katılma eğilimiyle hareket ederken, 2012 de işgücü piyasasını terk etme eğilimi hakim olmuştur (özellikle öğrenci ve emekli). Toplamda 190 bin öğrenci, 178 bin emekli, 120 bin ev kadını, 53 bin çalışamaz halde olan kişi, 49 bin iş bulma ümidi olmayan veya iş aramayan ancak bulduğu takdirde çalışmaya hazır olan kişi işgücü piyasasının dışına çıkmıştır. Bir yıl önce işgücü piyasasında bulunmayan bin mevsimlik çalışan ise çalışma talebiyle iş aramaya başlamıştır. Tablo.1a İşgücü Piyasasında Gelişmeler (Nüfus Grupları İtibariyle) Türkiye Erkek Kadın Genç Nüfus (15-24) (2012 Yılı itibariyle) Bin Kişi Değişim (*) Bin Kişi Değişim (*) Bin Kişi Değişim (*) Bin Kişi Değişim (*) Kurumsal Olmayan Nüfus Yaş Nüfus Toplam İstihdam Zamana Bağlı Eksik İstihdam Yetersiz İstihdam Tam Zamanlı İstihdam İşsizler İşgücüne Dahil Olmayanlar İş Bulma Ümidi Olmayan İş Aramayan, Çalışmaya Hazır Mevsimlik Çalışan Ev Kadını Öğrenci Emekli Çalışamaz Halde Diğer İşgücüne Katılma Oranı, % 50,0 0,1 71,0-0,7 29,5 0,7 38,2-1,1 İşsizlik Oranı, % 9,2-0,6 8,5-0,7 10,8-0,5 17,5-0,9 Tarım Dışı İşsizlik Oranı, % 11,5-0,9 9,9-0,8 16,4-1,3 20,9-1,2 * 2012 yılı itibariyle bir önceki yıla göre değişimi ifade etmektedir.

3 3 c. İSTİHDAM: 2012 de işgücü artışı azalınca istihdam oranı da 0,4 puan yükseldi. Ancak yıllık istihdam artışı yarı yarıya yavaşladı. İstihdam artışının %95 ini hizmetler sektörü yarattı. Tarım istihdamı daralırken, sanayi istihdamındaki artış çok yavaşladı. Sanayinin toplam istihdamdaki payının azalması, istihdamın kalitesini düşürdü. İstihdam artışında kadınlar göreceli üstünlük kazandı. Genç istihdamı daraldı. Kayıtdışı istihdam geriledi. Yükseköğretim ve meslek lisesi mezunlarına yönelik işgücü piyasası talebi yükseldi yılında toplam istihdam, işgücü artışındaki olağanüstü yavaşlamanın etkisi ile bir önceki yıla göre %2,9 ve 711 bin kişi artmıştır. Ancak, yıllık istihdam artışının yarıdan fazla yavaşladığı anlaşılmaktadır (Tablo 2). Tablo 2: İşsizlik ve İstihdamda Bir Önceki Yıla Göre Değişimler İşsiz Sayısı (Yüzde) 2,1 9,9 32,9-12,2-14,1-3,7 İşsizlik Oranı (Puan) 0,1 0,7 3,0-2,1-2,1-0,6 Toplam İstihdam (Yüzde) 1,5 2,2 0,4 6,2 6,7 2,9 Tarım Dışı İstihdam (Yüzde) 2,3 1,9-0,9 5,4 6,2 4,2 İmalat Sanayi İstihdamı (Yüzde) 0,5 3,7-8,2 8,9 3,6 1,2 Ücretli İstihdamı (Yüzde) 4,2 3,2-1,3 7,8 8,1 5,0 İstihdam payları dikkate alındığında istihdam artışında kadınlar baskın olmuştur. İstihdam, kentsel kesimde 659 bin kişi, kırsal kesimde 50 bin kişi artmıştır (Tablo 1a ve Tablo 1b) yılında genç istihdamında 50 bin kişilik azalış gerçekleşmiş ve gençlerin istihdam oranı 2011 de %32,1 iken, 2012 de %31,5 e gerilemiştir. Aynı dönemde gençlerin işgücüne katılma oranı da 1,1 puan azalmıştır. Tarım-dışı istihdam artışı yavaşlamış, 2011 de 1 milyon 56 bin kişi olan artış, 2012 yılında 757 bin kişi düzeyine ve artış hızı da %6,2 den %4,2 ye inmiştir (Tablo 2 ve Grafik 3).

4 4 Tablo.1b İşgücü Piyasasında Gelişmeler (Kent-Kır İtibariyle) Türkiye Kent Kır (2012 yılı itibariyle) Bin Kişi Değişim (*) Bin Kişi Değişim (*) Bin Kişi Değişim (*) Kurumsal Olmayan Nüfus Yaş Nüfus Toplam İstihdam Zamana Bağlı Eksik İstihdam Yetersiz İstihdam Tam Zamanlı İstihdam İşsizler İşgücüne Dahil Olmayanlar İş Bulma Ümidi Olmayan İş Aramayan, Çalışmaya Hazır Mevsimlik Çalışan Ev Kadını Öğrenci Emekli Çalışamaz Halde Diğer İşgücüne Katılma Oranı, % 50,0 0,1 48,3 0,7 53,6-1,3 İşsizlik Oranı, % 9,2-0,6 11,1-0,8 5,5-0,3 Tarım Dışı İşsizlik Oranı, % 11,5-0,9 11,4-0,9 11,9-0,9 * 2012 yılı itibariyle bir önceki yıla göre değişimi ifade etmektedir. Kadın işgücüne katılma oranındaki 0,7 puanlık yükselme, kadın istihdamındaki 336 bin kişilik artıştan kaynaklanmaktadır. Kadın istihdamı hizmetler sektöründe 377 bin, sanayide 28 bin ve inşaatta 3 bin kişi artmış, tarımda azalmıştır (Tablo 3). Tablo.3 Sektörel İstihdam Gelişmeleri 2012 Değişim(*) (Bin kişi) Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler Toplam Tarım-dışı Kent Kır * 2012 yılı itibariyle bir önceki yıla göre değişimi ifade etmektedir. İstihdam edilen erkek sayısı 375 bin kişi artmıştır. Bu artışın yaklaşık %79,5 i hizmetler sektöründe, %8 i inşaatta, %6,9 u tarımda ve %4,8 i ise sanayide yaratılmıştır (Tablo 3).

5 5 Hizmetler sektörü kadınlar ve erkekler açısından istihdam yaratan en önemli sektör olmuştur. Hizmetler sektörünün 675 bin kişilik istihdam artışı ile ilk sırada gelerek toplam istihdam artışının %94,9 unu yarattığı görülmektedir. İstihdam artışında sanayi sektörü 46 bin kişi ve %6,5 ile ikinci sırada katkı yapmıştır. Sanayi sektöründeki istihdam artışı çok zayıflamıştır. Sanayi sektörünün istihdam artışına katkısı 47 bin kişi ve %1 ile çok sınırlı kalmıştır yılında bu rakamlar sırasıyla 417 bin kişi ve %31,7 olmuştu. Üstelik 2012 de sanayi istihdamının toplam istihdamdaki payı 0,4 puan azalarak %19,1 e gerilemiştir. Bu durum, istihdamın kalitesinin azaldığını göstermektedir. Toplam istihdam içindeki payını artıran tek sektör, hizmetler olmuştur. Sanayi sektöründeki istihdam artışının neredeyse tamamı imalat sanayiinden kaynaklanmıştır. Nitelik gerektiren imalat sanayiinde 53 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşmiştir (Tablo 2 ve Grafik 4) Hizmetler sektörünün alt sektörleri incelendiğinde, istihdamın nitelik gerektiren finans ve sigorta faaliyetleri alt sektöründe 16 bin kişi ve diğer hizmet faaliyetlerinde 92 bin kişi daraldığı görülmektedir. Alt sektörler itibariyle istihdam, 147 bin kişi ile idari ve destek hizmet faaliyetleri, 121 bin kişi ile kamu yönetimi ve savunma, 118 bin kişi ile eğitim ve 115 bin kişi ile insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde en fazla artmıştır. İstihdamın sektörel dağılımı geçmişe doğru uzun bir zaman diliminde incelendiğinde, çarpıcı değişimler geçirdiği anlaşılmaktadır. Tablo.4 İstihdamda Bir Önceki Yıla Göre Değişim, (Bin Kişi) Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler TOPLAM

6 6 Tarım sektörü bu değişimde başrolü oynamıştır. Küresel Kriz öncesi dönemde gerileyen tarım sektörü istihdamı Küresel Kriz sırasında artışa geçmiş ve bu artış 2012 yılına kadar sürekli biçimde yükselmiş, ancak 2012 yılında yönünü aşağıya çevirmiştir. Tarım sektörü istihdamı yıllık bazda 2005 te 559 bin kişi azalırken, Krize yaklaşıldığında bu azalış düşmeye başlamış, Kriz in patladığı 2008 de ise istihdam artışa geçmiş ve 150 bin kişi artmıştır yılında istihdam artışı 460 bin kişiye ulaşan tarım sektöründe, 2012 de 46 bin kişilik istihdam daralması ortaya çıkmıştır (Tablo 4 ve Grafik 4). Tarımın toplam istihdamdaki payı 2007 de %23,5 iken, 2011 yılında %25,5 e kadar yükselmiş, 2012 yılında ise %24,6 olmuştur. Buna karşılık, istihdamda en büyük sektör olan hizmetler sektörü 2005 te 600 bin kişilik ilave istihdam yaratırken, bu artış 2009 da 155 bine kadar düşmüş, 2010 dan itibaren yeniden 600 binlere yükselmiş ve 2012 de 680 bine varmıştır. Yaratılan istihdama işteki durum itibariyle bakıldığında, ücretli veya yevmiyeli olarak çalışanların sayısının bir önceki yıla göre %5 oranında ve 743 bin kişi arttığı, toplam istihdama oranının 1,2 puan yükseldiği görülmektedir yılında yıllık bazda ücretsiz aile işçilerinin sayısı 35 bin kişi azalırken, toplam istihdamdaki payı 0,5 puan gerilemiştir (Grafik 6 ve Tablo 5). Tablo.5 İşteki Durum İtibariyle İstihdam Gelişmeleri Bin Kişi Yüzde Dağılım (2012 yılı itibariyle) Değişim(*) Değişim(*) Ücretli ve Yevmiyeli ,7 62,9 1,2 İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan ,6 23,9-0,7 Ücretsiz Aile İşçisi ,7 13,2-0,5 Toplam ,0 100,0 * 2012 yılı itibariyle bir önceki yıla göre değişimi ifade etmektedir.

7 7 Hatırı sayılır bir oransal azalışın yanı sıra, kayıtdışı istihdamın mutlak düzeyinin son bir yılda 453 bin kişi azalmış olması ve söz konusu azalışa tarım-dışı sektörün kaynaklık etmesi önemlidir. Kayıtdışı istihdam tarımda 53 bin kişi, tarım dışı sektörlerde 269 bin kişi gerilemiştir yılında %42,1 olan kayıtdışı istihdam oranı 2012 de %39 a inmiştir. Ücretli ve yevmiyeliler açısından kayıtdışı istihdam oranı 3,1 puanlık azalışla 2012 yılında %22 seviyesine gerilemiştir (Grafik 7). Söz konusu dönemde, bu kapsamdaki kayıtdışı istihdamda 303 bin kişilik azalma ortaya çıkmıştır. Kadınlarda ise kayıtdışı istihdam 71 bin kişi azalmıştır. İstihdamdaki yıllık değişimin eğitim durumuna göre dağılımı incelendiğinde, istihdam artışının %68 ini yükseköğretim mezunlarının oluşturduğu, ikinci sırayı %17,3 ile meslek lisesi mezunlarının aldığı görülmektedir. Lise altı eğitimlilerin istihdam artışına katkısı ancak %7,5 seviyesinde kalmıştır. İşgücü piyasası talebinin lise altı eğitimlilerden uzaklaşarak, yükseköğretim ve meslek lisesi mezunlarına yönelmesi dikkat çekicidir (Grafik 8).

8 8 d. İŞSİZLİK: 2012 de işsizlik oranı 2011 e göre 0,6 puan azaldı. Ancak işsiz sayısındaki azalma eğilimi çok yavaşladı. Kentlerdeki genç işsizliği %20,3 ile halen çok yüksek. Yaklaşık 2 milyon kişinin iş bulma ümidi yok veya çalışmaya hazır durumda olduğu halde iş aramıyor. Ümitsiz ve iş aramayan kitle 2012 de sayısal açıdan büyüdü. İşsizlikteki azalışın neredeyse tamamı okur-yazar olmayan veya lise altı eğitimli kişilerin iş bulmasından kaynaklandı. Yükseköğrenim mezunlarında işsizlik arttı. Konjonktürel işsizlik arttı. En geniş işsizlik tanımına göre işsizlik oranı %17,2 ve 5 milyon 69 bin işsiz var de %9,8 olan işsizlik oranı 2012 de %9,2 ye gerilemiştir (Tablo 1a, 1b ve Grafik 9). Ancak işsiz sayısındaki azalış eğiliminin %14 ten %4 e indiği görülmektedir (Tablo 2). Öte yandan, işsizlik oranının Kriz öncesini ifade eden 2007 seviyesinin 1,1 puan altına inmesi olumlu bir gelişmedir (Grafik 9). Bununla birlikte işsiz sayısı aynı döneme göre 142 bin kişilik artış göstermiştir. İşsizlik oranı kadınlarda %10,8 ile erkeklere (%8,5) göre daha yüksektir. İşsizlik oranı erkeklerde 0,7 puan, kadınlarda 0,5 puan azalmıştır. Erkek işsizlerin sayısındaki düşüş 95 bin kişi olurken, kadın işsizlerin sayısı ancak 2 bin kişi gerilemiştir (Tablo 1a). Genel işsizlik oranlarına bakıldığında, genç nüfusun daha kırılgan olduğu görülmektedir. İşsizlik oranı genç nüfusta %17,5 e yükselmektedir yılında genç işsizlik oranı 2011 e göre 0,9 puan gerilemekle birlikte, kentlerde %20,3 ile hala kabul edilebilir bir düzeyin çok üzerindedir. Tarım-dışı sektörlerde gençlerin ve kadınların söz konusu kırılganlığı çok daha fazladır. Nitekim tarım sektörü dışarıda bırakıldığında işsizlik oranı, gençlerde %20,9 a, kadınlarda ise %16,4 e yükselmektedir. Erkeklerde ise bu oran %9,9 dur. Tarım dışı sektörlerde işsizlik oranı 2012 de bir önceki yıla göre 0,9 puan azalışla %11,5 olmuştur (Grafik 10). İş bulma ümidi olmayanlar ve iş bulduğu takdirde çalışmaya hazır olan diğer kişilerin sayısı, bir yıl önceye göre toplamda 49 bin kişi artmıştır.

9 9 İş bulma ümidi olmayanlar ve iş bulduğu takdirde çalışmaya hazır olan diğer kişilerin sayısı dönemi için incelendiğinde, Krizin en ciddi etkilerinin görüldüğü 2009 yılına göre 67 bin kişilik azalma görülmesine karşın, Kriz öncesini temsil eden 2007 yılına göre 252 bin kişilik artış kaydettiği anlaşılmaktadır (Grafik 11 ve Tablo 1a). İşsizlere eğitim durumuna göre bakıldığında, genel lise mezunlarının en yüksek işsizlik oranlarına sahip olduğu görülmektedir (Grafik 12). Bültenimizin İstihdam bölümündeki tespitlerle zıt biçimde, işsiz sayısında kaydedilen 97 bin kişilik azalışın neredeyse tamamı lise altı eğitimli ve okur-yazar olmayan kişilerden kaynaklanmıştır. Yükseköğrenim mezunları haricindeki gruplarda işsizlik azalışı 134 bin kişi olmuş, buna karşılık, işgücü piyasasının talebinin yükseldiği düşünülen, yükseköğretim mezunlarında 36 bin kişilik işsizlik artışı ortaya çıkmıştır. Meslek lisesi mezunlarının işsizlik azalışına katkısı 13 bin kişidir (Grafik 13).

10 10 İşsizlik süreleri itibariyle ise, 5 ay ve daha kısa süreden beri iş arayan işsizlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir (Grafik 14). 5 ay ve daha kısa süreden beri iş arayanların toplam işsizler içindeki payı, 2012 yılında %59,5 tir. Bu grubun işsizler içindeki payı 2,3 puan artarken, 6-11 ay süredir iş arayanların payı 0,8 puan, 1 yıl ve daha uzun süredir iş arayanların payı 1,6 puan azalmıştır. Bu durum, 2012 yılında konjonktürel işsizliğin büyüdüğüne işaret etmektedir. Alternatif İşsizlik Oranları İşgücü piyasasındaki gelişmeleri daha sağlıklı takip ve analiz edebilmek açısından, klasik işsizlik tanımı yanında alternatif işsizlik tanımları da kullanılabilmektedir 1. Alternatif tanımlarla klasik tanım birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki tespitler ön plana çıkmaktadır. U-1 tanımlı yeni işsizler açısından, işsizlik oranında klasik tanıma göre daha düşük bir azalış görülmektedir. U-3 tanımında yer alan iş bulma ümidi olmayanlar dahil edildiğinde işsizlik oranındaki değişim klasik tanımdan farklı sonuç vermemiştir. İşgücü piyasasının dışında kalan önemli miktarda bir potansiyel nüfus bulunmaktadır. Potansiyel nüfusun işsizlik tanımına dahil edilme derecesine bağlı olarak en geniş tanımlı işsizlik oranı (U-6) %17,2 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 6). U-6 işsizlik tanımına göre işsiz sayısı 5 milyon 69 bin kişidir. Tablo 6: Alternatif İşsizlik Oranları Fark (Yüzde) (Puan) U-1 Yeni İşsizler 5,6 5,5-0,1 U-2 Klasik Tanım 9,8 9,2-0,6 U-3 Ümitsizler 12,0 11,4-0,6 U-4 Çalışmaya Hazırlar 15,9 15,4-0,5 U-5 Mevsimlik ve Z.B.E.İ. 12,3 11,2-1,1 U-6 Hepsi Dahil 18,2 17,2-1,0 Alternatif tanımlar: U-1 Beş ay ve daha kısa süredir iş arayanları U-2 TÜİK tarafından açıklanan klasik tanımı U-3 Klasik tanım + iş bulma ümidi olmayanları U-4 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları U-5 Klasik tanım + mevsimlik çalışanları + zamana bağlı eksik istihdamı (Z.B.E.İ) U-6 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları + mevsimlik çalışanları + zamana bağlı eksik istihdamı içermektedir. 1 Alternatif işsizlik tanımlamaları hakkında detaylı bilgi için, Z. Yükseler ve E. Türkan, Türkiye de Hanehalkı: İşgücü, Gelir, Harcama ve Yoksulluk Açısından Analizi TÜSİAD, Koç Üniversitesi EAF ve TCMB Büyüme Dizisi No.2 (Mart 2008) adlı yayına bakılabilir.

11 11 e. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURANLAR: İşsizlik ödeneğine başvuru sayısı artıyor yılı genelinde başvuru sayısı 566 bine yükselerek Kriz yılı olan 2009 seviyesine yaklaştı. Aylık bazda da başvuru sayısında artış var. İŞKUR verilerine göre, işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 2007 yılında 246 bin iken, 2009 yılında Krizin etkisiyle 598 bine varmış, 2010 da 427 bine gerilemiştir yılı genelinde ise yeniden yükselmiş ve 441 bin olmuştur. Başvuru sayısının 2012 yılında 566 bine yükselerek neredeyse 2009 seviyesine yaklaşmış olması dikkat çekicidir. Başvuru sayısı aylık olarak incelendiğinde ise, Mayıs 2011 de 31 bine gerileyen rakamın, Ocak 2012 de 62 bine yaklaştığı, Nisan 2012 de 35 bine gerileyip, Ocak 2013 te ise 84 bin seviyesine yaklaştığı görülmektedir. Bu durum, işsizlik oranında 2012 nin ikinci yarısında yaşanan yükseliş ile tutarlıdır (Grafik 15 ve 16).

12 12 II. BÖLGESEL GELİŞMELER Sanayinin ağırlıklı olduğu bölgelerde işsizlik azalışı nispeten düşük kaldı. a. DÜZEY 1 (12 BÖLGE) 2011 yılında Türkiye genelinde %9,2 olarak ölçülen işsizlik oranı Düzey 1 bölgeleri itibariyle incelendiğinde, en düşük oranın %6,1 ile Batı Karadeniz de, en yüksek oranın ise %12,4 ile Güneydoğu Anadolu da olduğu görülmektedir. Öte yandan, işsizlik oranındaki azalışta Ortadoğu Anadolu bölgesi 2,5 puanla ilk sırada, Orta Anadolu bölgesi 2,1 puanla ikinci sırada gelmiş, Kuzeydoğu Anadolu bölgesi 1,4 puanla üçüncü sırada yer almıştır. İşsizlik oranı sanayinin merkezi sayılan Doğu Marmara bölgesinde 0,9 puan ve Batı Marmara bölgesinde 0,6 puanla daha düşük oranda azalmıştır. İşsizlik oranı Güneydoğu Anadolu (0,7 puan) ve Batı Karadeniz (0,1 puan) bölgelerinde artmıştır (Tablo 7). TABLO YILINDA 2011'E KIYASLA DÜZEY 1'E GÖRE İŞSİZLİK ORANINDAKİ DEĞİŞİM (PUAN) TÜRKİYE -0,6 Güneydoğu Anadolu (TRC) 0,7 Batı Karadeniz (TR8) 0,1 Doğu Karadeniz (TR9) -0,1 Batı Anadolu (TR5) -0,2 Ege (TR3) -0,4 İstanbul (TR1) -0,5 Batı Marmara (TR2) -0,6 Akdeniz (TR6) -0,8 Doğu Marmara (TR4) -0,9 Kuzeydoğu Anadolu (TRA) -1,4 Orta Anadolu (TR7) -2,1 Ortadoğu Anadolu (TRB) -2,5 b. DÜZEY 2 (26 BÖLGE) Düzey 2, istihdam ve işsizlik gelişmelerini daha ayrıntılı biçimde incelemeye fırsat vermektedir yılında işsizlik oranı azalışında Van, Muş, Bitlis, Hakkâri, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan ı içine alan bölgeler başı çekmiştir (Tablo 8). Buna karşılık, söz konusu azalışta Kocaeli ve Sakarya 1,4 puanlık azalışla 8. sırada, İstanbul 0,5 puanlık azalışla 14. sırada yer almıştır.

13 13 TABLO YILINDA İŞSİZLİK ORANINDAKİ AZALIŞTA 2012 YILINDA İŞSİZLİK ORANI ARTAN İLK 5 BÖLGE (DÜZEY 2) BÖLGELER (DÜZEY 2) TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 3,4 puan TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 8,6 puan TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 2,8 puan TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 0,4 puan TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 2,6 puan TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 0,1 puan TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 2,5 puan TR31 (İzmir) 0,1 puan TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 1,7 puan TR51 (Ankara) 0,1 puan 2012 yılında 26 bölgeden 5 inde işsizlik oranı artmıştır: TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum Amasya), TR22 (Balıkesir, Çanakkale), TR31 (İzmir) ve TR51 (Ankara). TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesinde ise işsizlik oranında bir değişiklik ortaya çıkmamıştır. Samsun, Balıkesir, İzmir ve Ankara da işsizlik oranı artarken, sanayinin bulunmadığı Muş, Bitlis ve Hakkari de işsizlik oranı azalmıştır. Öte yandan, sanayinin toplam istihdam içindeki payı İstanbul da 3,1 puan; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde ve Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde 0,9 puan; Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde 0,8 puan azalmıştır (Tablo 9) yılında sanayi istihdamının toplam istihdamdaki payı Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesinde 5,2 puanla en fazla artmış; bunu 2,3 puanla Kastamonu, Çankırı, Sinop izlemiştir. TABLO YILINDA SANAYİ İSTİHDAMININ ORANSAL OLARAK EN YÜKSEK OLDUĞU 5 BÖLGEDE (DÜZEY 2) SANAYİNİN TOPLAM İSTİHDAMDAKİ PAYINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİM (PUAN) TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) -0,8 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) -0,9 TR10 (İstanbul) -3,1 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) -0,4 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) -0,9 TÜRKİYE GENELİ -0,5 (*) TÜİK, bu hesaplamalarda inşaat sektörünü, sanayi sektörüne dahil etmiştir.

14 14 III. EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI Yükseöğrenim mezunları işsizlerin %20 sini oluşturdu. İstihdamda en büyük grup, ilkokul mezunları. Meslek lisesi mezunlarının 2012 de işsizlik azalışından en çok faydalanan grup olduğu, ancak bir bölümünün de ümitsiz işsizlere eklenerek işgücü dışına çıktığı anlaşılıyor. İstihdam artışının kalitesi düşük. TÜİK in FOET 1999 sınıflaması temelinde yayınladığı veriler, 2012 yılında işgücünün eğitim durumuna göre dağılımında en büyük payı %34,7 ile ilkokul mezunlarının aldığını ortaya koymaktadır de bir önceki yıla göre sadece yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı önemli ölçüde artarken, meslek lisesi mezunlarının payı zayıf biçimde artmış, genel lise mezunlarının payı ise değişmemiştir. Yüksekokul ve fakülte mezunları işgücünün %18,3 ünü oluşturmaktadır. İlkokul mezunları en büyük payla işsizlerin yaklaşık dörtte birini meydana getirmektedir. Yüksekokul ve fakülte mezunları ise işsizlerin %20 sini oluşturmaktadır. Bu grubun işsizler içindeki payı 2,1 puan artmıştır (Tablo 10). Yüksekokul ve fakülte mezunlarının mezun oldukları alan açısından işsizlik oranları incelendiğinde, %22,1 ile gazetecilik ve enformasyon mezunlarının ilk sırada geldiği görülmektedir. Bu grubu sanat (%21), imalat ve işleme (%17) ile ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma (%17) mezunlarının izlediği görülmektedir. Güvenlik hizmetleri (%1), sağlık (%2,1), hukuk (%3,4) ve veterinerlik (%4,3) mezunları en düşük işsizlik oranına sahip grupları oluşturmaktadır. İstihdamda meslek lisesi mezunlarının (%9,7) ve yüksek öğrenim mezunlarının (%18,1) toplam %27,8; buna karşılık diğer kategorilerin toplam %72,2 pay sahibi oluşu, ekonominin gelişimi bakımından önemli bir handikap olarak görülmektedir yılına göre 1,5 puan gerilemekle birlikte halen %35,5 ile en büyük payı ilkokul mezunları almaktadır de işsizlik oranı en fazla azalan grup, meslek lisesi mezunları olmuştur. Bu grubu az farkla genel lise mezunları, ilkokul mezunları ve okuma-yazma bilmeyenler izlemiştir de istihdam oranı en fazla artan gruplar ise ilkokul mezunları ve genel lise mezunlarıdır. Meslek lisesi mezunları grubunda istihdam oranının 0,2 puan azalması işsizlik oranı ve işgücüne katılma oranı sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir. İşgücüne katılma oranı tüm kategorilerde gerilemiş, en ciddi gerileme meslek lisesi mezunları açısından ortaya çıkmıştır; mezunların bir bölümü muhtemelen ümitsiz işsizlere eklenerek iş aramayı bırakmıştır. Veriler, ülkemizde istihdamın ve 2012 deki istihdam artışının düşük kalitede gerçekleştiğini yansıtmaktadır.

15 TABLO 10: Eğitim Durumu ve Mezun Olunan Alan, FOET 1999 İşgücü İşsiz İstihdam İşsizlik Oranı (%) İstihdam Oranı (%) İşgücüne Katılma Oranı (% Dağılım) (% Dağılım) (% Dağılım) Değ. Değ. Değ (Puan) (Puan) (Puan) Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul İlköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek Genel lise Meslek lisesi Yüksekokul veya fakülte TOPLAM 4,5 4,3 2,1 1,8 4,8 4,5 4,7 3,9-0,8 19,6 18,9-0,7 20,5 19,7-0,8 5,0 4,7 5,5 5,1 4,9 4,7 10,7 10,0-0,7 30,4 30,1-0,3 34,1 33,4-0,7 36,2 34,7 28,7 26,4 37,0 35,5 7,8 7,0-0,8 47,5 47,8 0,3 51,5 51,4-0,1 17,5 17,8 21,5 22,6 17,1 17,3 12,0 11,7-0,3 40,8 40,8 0,0 46,3 46,2-0,1 10,4 10,4 13,4 13,3 10,1 10,1 12,6 11,8-0,8 45,5 45,8 0,3 52,1 51,9-0,2 9,7 9,8 10,9 10,8 9,5 9,7 11,0 10,1-0,9 58,3 58,1-0,2 65,5 64,6-0,9 16,7 18,3 17,9 20,0 16,6 18,1 10,4 10,1-0,3 71,0 71,1 0,1 79,3 79,1-0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,8 9,2-0,6 45,0 45,4 0,4 49,9 50,0 0,1

16 a. GENEL DEĞERLENDİRME 2012 yılında TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırmasının sonuçları, İŞKUR un derlediği işsizlik ödeneğine başvuranların sayısındaki gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, son bir yıllık dönemde işgücü piyasasında ön plana çıkan temel sonuçlar ve ana değişim eksenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 2012 de işgücü artışının yarıya inmesi, işsizlik oranını azaltan temel faktör oldu. İşgücüne dahil olmayan nüfus 2011 de 34 bin kişi azalmış iken, 2012 de 518 bin kişi arttı. Bu durum, işgücüne katılma oranının erkeklerde düşmesinden, kadınlarda ise tam tersine yükselmesinden kaynaklandı de işgücü artışı azalınca istihdam oranı da 0,4 puan yükseldi. Ancak yıllık istihdam artışı yarı yarıya yavaşladı. İstihdam artışının %95 ini hizmetler sektörü yarattı. Sanayinin toplam istihdamdaki payı azaldı. İstihdam artışında kadınlar göreceli üstünlük kazandı. Genç istihdamı daraldı. Kayıtdışı istihdam geriledi. Yükseköğretim ve meslek lisesi mezunlarına yönelik işgücü piyasası talebi yükseldi de işsizlik oranı 2011 e göre 0,6 puan azaldı. Ancak işsiz sayısındaki azalma eğilimi çok yavaşladı. Kentlerdeki genç işsizliği %20,3 ile halen çok yüksek. Yaklaşık 2 milyon kişinin iş bulma ümidi yok veya çalışmaya hazır durumda olduğu halde iş aramıyor. Ümitsiz ve iş aramayan kitle 2012 de sayısal açıdan büyüdü. İşsizlikteki azalışın neredeyse tamamı okur-yazar olmayan veya lise altı eğitimli kişilerin iş bulmasından kaynaklandı.

17 17 Yükseköğrenim mezunlarında işsizlik arttı. Konjonktürel işsizlik arttı. En geniş işsizlik tanımına göre işsizlik oranı %17,2 ve 5 milyon 69 bin işsiz var. İşsizlik ödeneğine başvuru sayısı artıyor yılı genelinde başvuru sayısı 566 bine yükselerek Kriz yılı olan 2009 seviyesine yaklaştı. Aylık bazda da başvuru sayısında artış var. Sanayinin ağırlıklı olduğu bölgelerde işsizlik azalışı nispeten düşük kaldı. Yükseköğrenim mezunları işsizlerin %20 sini oluşturdu. İstihdamda en büyük grup, ilkokul mezunları. Meslek lisesi mezunlarının 2012 de işsizlik azalışından en çok faydalanan grup olduğu, ancak bir bölümünün de ümitsiz işsizlere eklenerek işgücü dışına çıktığı anlaşılıyor. İstihdam artışının kalitesi düşük. Yayın hakları TİSK e aittir, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

18

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) (2013 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2013 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2014 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) (2015 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 23 Mart 2016 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı. TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) (Ekim 2012 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 28) (Ocak 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan 2014 tarihli Haber

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) (Temmuz 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 11 Ekim 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) 17.04.2016 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) (Ocak 2016 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2016 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35) (EKİM 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim. a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 100% İDO (*) (198) 80% 60% 40% 20% İşsiz (242) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı

Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim. a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 100% İDO (*) (198) 80% 60% 40% 20% İşsiz (242) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2015 (SAYI: 33) (Nisan 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Nisan 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Temmuz 2015 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2015 (SAYI: 34)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2015 (SAYI: 34) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2015 (SAYI: 34) (Temmuz 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ekim 2015 tarihli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 30) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış,

Detaylı

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU Erhan DEMİRCAN Kasım, 12 Diyarbakır İçindekiler 1. TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASALARI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK... 6 1.1.Türkiye de İşgücüne Katılım... 7 1.1.1. Türkiye'de İşgücünün

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 09.09.2015 Sayı 42 Genel Değerlendirme Mayıs 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2015 verilerinin değerlendirildiği- 42. sayısında sigortalı

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39) 20.10.2016 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39) (Temmuz 2016 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2016 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 17 Ekim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TİSK - İŞVEREN DERGİSİ

TİSK - İŞVEREN DERGİSİ Sayfa 1 / 6 ARALIK 2008 Arama «Dergi İndeksi Son Sayı Tüm Sayılar TİSK Ana Sayfa İŞGÜCÜ PİYASASINDA SON DURUM: GELİŞME VE BEKLENTİLER Ercan TÜRKAN Merkez Bankası Danışman Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16.10.2015 Sayı 43 Genel Değerlendirme Haziran 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2015 verilerinin değerlendirildiği- 43. sayısında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ 12/07/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2014 tarihinde 2014 yılı Temmuz dönemi Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı Temmuz

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 28.04.2017 Sayı 61 Eğitim Sektöründeki Sürpriz Artışla İstihdam 312 Bin Arttı, KOBİ lerde İstihdam 88 Bin Azaldı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2017 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Araştırma Notu 14/172

Araştırma Notu 14/172 Araştırma Notu 14/172 5 Eylül 2014 KAYIT DIŞILIKTA BÖLGESEL UÇURUM Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ** Yönetici Özeti lık sorununu irdeleyen bu ikinci araştırma notumuz bölgesel eşitsizliklere odaklanmaktadır.

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2014 2014 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 288 bin kişi artarak 2 milyon 551 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 8,8, %, Genç

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı