UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ"

Transkript

1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ 2009

2 PARENTERAL ĠLAÇ UYGULAMALARI Hedefler İlaç dozunu doğru hesaplamak Kas içi enjeksiyon uygulama bölgelerini doğru belirleyebilmek Deri altı enjeksiyon uygulama bölgelerini doğru belirleyebilmek Deri içi enjeksiyon uygulama bölgelerini doğru belirleyebilmek Enjeksiyon yolu ile ilaç uygulamadaki genel ilkeleri sayabilmek Ġçindekiler 1. Giriş 2. Enjeksiyon Yolu İle İlaç Uygulama 3. Enjektöre İlaç Çekme 4. Doz Hesaplama 5. Kas İçi (=İntramüsküler =İM) Enjeksiyon a. Dorso-gluteal Bölge b. Ventro-gluteal Bölge c. Rektus Femoris d. Laterofemoral Bölge 6. Deltoid Kası Bölgesi 7. Deri Altı (=Subkutan =SC) Enjeksiyon 8. Deri İçi (=İntradermal =İD) Enjeksiyon 9. Özet 10. Değerlendirme 11. Kaynaklar 2

3 GĠRĠġ İlaç uygulamaları yeterli anatomi ve farmakoloji bilgisi ile teknik beceriler gerektiren temel hemşirelik işlevleri arasındadır. Tüm ilaç uygulamalarında hastanın güvenliğinin sağlanması gerekir. Parenteral uygulama, ilaçların sindirim sistemi dışında kalan enjeksiyon, solunum ve deri ya da mukoza yolu ile uygulanmasıdır. ENJEKSĠYON YOLU ĠLE ĠLAÇ UYGULAMA Bu yolla tedavi veya tanı için kullanılan birçok ilaç, sıvı ve elektrolitler, vitaminler, protein, kan ve kan elemanları, aşılar uygulanabilir. Hemşireler intramüsküler, subkutan, intradermal ve intravenöz yol ile enjeksiyon uygulamaya yetkilidirler. Enjeksiyon uygulamaları doku travmasına neden olduğundan ağrı vericidir. Hastada enfeksiyon, sinir zedelenmesi ve alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Tüm enjeksiyon uygulamaları cerrahi asepsi ilkelerine uygun olarak yapılmalıdır. Enjeksiyon uygulamalarında uygun bölgenin ve iğnenin seçilmesi oldukça önemlidir. İlacın hangi yoldan uygulanacağı hekim isteminde belirtilmiş olmalıdır. Uygulama hatasına ve gereken önlemleri almamaya bağlı gelişen komplikasyonlardan ilacı uygulayan hemşire sorumludur. ENJEKTÖRE ĠLAÇ ÇEKME Enjektörler plastik ve tek kullanımlık malzemelerdir. Steril paket içinde çoğunlukla iğne ile birlikte bulunmaktadır. Paket üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirlenmiştir. Paketi yırtılmış, delinmiş yada nemlenmiş enjektörler steril kabul edilmezler. Enjektör paketi kullanmadan hemen önce açılmalıdır. İğneler değişik uzunluk ve çapta olabilir. İğnelerin genişliği numaralarla gösterilir ve numaralar arasında değişir. İğnenin numarası büyüdükçe, kalınlığı küçülür. İntramüsküler enjeksiyonlarda çoğunlukla numaralı ve cm boyunda iğneler kullanılırlar. İğne seçimi yaparken hastanın yaşına, ağırlığına ve doku turgoruna dikkat edilmelidir. Ampulden ilaç çekme: Alkollü pamuk ile ampulün boyun kısmı silinir. Nokta ya da çizgi ile işaretlenen ampullerin kesilmesine gerek yoktur. Bunun dışındakilerin boyun kısmı silinen testere ile kesilmelidir. İğne ampulün içine sokulurken dışına dokundurulmamalıdır İlacın tamamı çekilmelidir. 3

4 Flakondaki ilacı hazırlama ve enjektöre çekme:ampul içindeki sulandırıcı enjektöre çekilir ve iğnenin kapağı dikkatlice kapatılır. Flakonun açma kapağı kaldırılır. Alttaki lastik kapağa dokunulmaz. Lastik kapak önceden açılmışsa yada kazara dokunulmuşsa alkolle silinir. Sert zemin üzerinde bulunan flakonun lastik kapağından iğne batırılır. İğnenin ucu toz ilaca ulaşmayacak kadar içeri sokulur ve sulandırıcı yavaşça flakon içine verilir. Flakon içindeki basınçlı havanın enjektöre dolması sağlanır. Böylece iğne geri çekilirken ilacın püskürmesi önlenir. İğne, ajutajından desteklenerek flakondan çıkarılır ve flakondan çekilen hava çıkarılmadan iğnenin kapağı takılır. Flakon çalkalanarak içindeki tozun tamamen erimesi sağlanır. İçinde hava bulunan enjektör tekrar flakona batırılır ve hava flakon içine verilir. Baş aşağı dik tutularak göz hizasına getirilen flakondaki ilaç, verilen havanın yardımıyla enjektöre çekilir. İlacı çekmek için iğne ucu sıvının içinde tutulur. Gereken miktar çekildikten sonra iğne flakondan çıkarılır. Enjektör içindeki hava kabarcıklarının çıkarılması için piston önce biraz geri çekilir daha sonra ilaç püskürtülmeden dikkatli bir şekilde hava çıkarılır. İğnenin kapağı kapatılır. İlacın püskürtülmesi hem doz kaybına hem de havaya karışan ilacın solunum yoluyla alınmasına neden olur. İlaç hazırlanırken cerrahi asepsi ilkelerine uyulmalıdır. İlacın, iğnenin ve enjektörün iç bölümlerinin sterilliği bozulmamalıdır Bunun için steril alanlar steril olmayan alanlara asla temas etmemelidir ve işlem sırasında konuşulmamalıdır. DOZ HESAPLAMA İlaç dozunun doğru hesaplanması tedavinin etkili ve güvenli olması için uyulması gereken önemli ilkelerdendir. Enjektöre çekilecek ilaç dozunun doğru hesaplanmasından hemşireler sorumludur. Doz hesaplamalarında doğru orantı kullanılması önerilir; Ġstenilen Miktar = Ġstenilen Doz X Eldeki Miktar Eldeki Doz 4

5 Doz Hesaplama- Örnek Hekim istemi: Ampisina flakon 2x100mg IV Eczaneden gelen ilaç: Ampisina flakon 250 mg-2 ml distile su Hastaya kaç ml ilaç uygulanır? Öncelikle Ampisina flakon, 2 ml distile su ile sulandırılır. 2 ml de x ml de 250 mg Ampisina var ise 100 mg X= 100x 2 ml 250 = 0,8 ml =8 dizyem ampisina uygulanır ĠNTRAMÜSKÜLER ENJEKSĠYON İntramüsküler enjeksiyonda ilaç derin kas dokusuna verilir. Kas dokusu subkutan dokuya oranla bol damarlı olup, sinirleri daha azdır. Bu nedenle fazla miktarda ve irritan olan ilaçlar bu yolla verilebilir. Tüm intramüsküler enjeksiyonlarda iğnenin dokuya giriş açısı 90º dir. Dik açı ile dokuya girme doku hasarını ve sinir zedelenmesi riskini azaltır IM Enjeksiyon Bölgeleri 1. Dorso-gluteal Bölge Gluteus maximus 2. Ventro-gluteal Bölge Gluteus minimus Gluteus medius 5

6 3. Rektus Femoris 4. Laterofemoral Bölge Vastus Lateralis 5. Deltoid Bölge Dorsogluteal Bölge: Bu bölgedeki gluteus maksimus büyük bir kas kütlesi olduğu için fazla miktarlardaki sıvıyı tolere edebilir. Kas içi enjeksiyon için dorsogluteal bölgenin kullanılması siyatik sinir zedelenme riskini artırmaktadır. Siyatik sinir gluteus maksimus kasının alt sınırından uyluğa geçer. Gluteus maksimus kası üç yaşına kadar gelişmediğinden bu yaşa gelmemiş çocuklarda kullanılmamalıdır. İnkontinanslı hastalarda ise dışkı ve idrar ile kirlenme riskinden dolayı tercih edilmemelidir. Enjeksiyon yüz üstü pozisyonda, ayaklar içe çevrilmiş başparmaklar birbirine bakar durumda iken yapılır. Böylece kasın gevşemesi sağlanır. Bölgenin Saptanması 1. Yol: Krista iliaka anterior süperior ile koksiks hayali bir çizgi ile birleştirilir. Bu çizgi üç eşit parçaya bölünür. Krista iliaka anterior süperiora yakın olan 1/3 lük bölüm enjeksiyon alanıdır. 2.Yol:Krista iliaka posterior superiordan femurun büyük torakanterine bir çizgi çizilir. Bu çizgi siyatik sinirin lateralinde ve ona paraleldir. Krista iliakadan 5-8 cm aşağıda bulunan alan enjeksiyon alanıdır 6

7 3. Yol:Gluteal bölge hayali bir hat ile dörde bölündüğünde oluşan ¼ üst ve dışta kalan alan tekrar dörde bölünür. En üst ve dışta kalan alan enjeksiyon alanıdır. Ventrogluteal Bölge: Ventrogluteal bölgede gluteus medius ve gluteus minimus kasları vardır. Bölgede subkutan tabaka incedir. Bu nedenle kas dokusuna ulaşmak daha kolaydır. Bu bölgede önemli kan damarları ve sinirler azdır. Yetişkinlerde, yedi aylıktan büyük bebeklerde, kaşektik bireylerde kullanılmalıdır. Komplikasyon oluşma riski en az olan bölge olmasına rağmen uygulamada sık kullanılan bir bölge değildir. Enjeksiyon yüz üstü, sırt üstü ve yan pozisyonlarda kolaylıkla uygulanır. Hasta yan yatıyor ise altta kalan bacak düz tutulmalı, üstteki bacak kalçadan ve dizden bükülerek alttaki bacağın önüne alınmalıdır. Bölgenin Saptanması: Ventrogluteal bölgeye kas içi enjeksiyon uygulamak için hastanın sağ kalçası kullanılıyorsa, sol elin işaret parmağı krista iliaka anterior superiora yerleştirilir. EI ayası femur başına getirilir. Sonra işaret parmağı hareket ettirilmeden orta parmak "V" yapıncaya dek açılır. Bu şekilde orta 7

8 ve işaret parmakları arasında bir açı oluşturulur. Gluteal kas içine rastlayan bu "V" içine enjeksiyon yapılabilir. Sol ventrogluteal bölge kullanılacaksa sağ elin işaret parmağı anterior superior iliak spinaya yerleştirilir. Orta parmak işaret parmağından uzaklaştırarak "V" içerisine enjeksiyon yapılabilir Rektus Femoris: Bacağın ön yüzü yatay ve dikey üç eşit parçaya bölünür. Ortada ve önde kalan kısım enjeksiyon alanıdır. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılır. Kendi kendine enjeksiyon uygulayan bireyler bu bölgeyi tercih ederler. Bu bölgeye yapılan enjeksiyonlar rahatsızlık verici olduğundan zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır. Hasta sırt üstü yatıyor ya da oturuyor olmalıdır. 8

9 Laterofemoral Bölge (Vastus Lateralis): Büyük torakanter ile diz arasında kalan ve bacağın dış yanında bulunan alan üç eşit parçaya bölünür. Ortadaki bölüm enjeksiyon alanıdır. Sırt üstü ya da oturur pozisyonda uygulama yapılır. Büyük bir kastır. Kan damarları ve sinirlerden uzaktır. Bu kas yenidoğan bebeklerde, çocuklarda ve sık enjeksiyon yapılan yetişkinlerde kullanılır. Deltoid Bölgesi: Omuzdaki akromiyon çıkıntı ile koltuk altı hizası arasında yer alan bölgeye tepesi aşağıda olan hayali bir üçgen çizilir. Çizilen bu üçgenin orta noktası enjeksiyon alanıdır. Deltoid kası büyük kemiklere, kan damarlarına ve radiyal sinire yakın olduğundan dolayı az kullanılmalıdır. Emilim gluteal bölgeden daha hızlıdır. Bu kas daha çok aşı uygulamalarında ve enjeksiyon için başka kasların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Hasta oturur ya da yatar pozisyonda olmalı, kol gevşek bir şekilde yana bırakılmış ya da dirsekten bükülerek göğüs üzerinde çaprazlanmalıdır. 9

10 Uygulama Gerekli Malzemeler: -İlaç kartı -İlaç çekilmiş enjektör -Eldiven -Antiseptik madde -Temiz pamuk tampon -Kirli kabı Uygulama Basamakları İlaç kartı üzerindeki isimle, hastanın ismini karşılaştır İlaç uygulamadan önce hastaya adını soyadını sor Hastaya işlemi anlat. Ellerini yıka. Eldivenini giy. Uygulanacak bölgeye uygun pozisyon ver. Bölgede hassasiyet, ödem ve nodül yada şişlik olmamalıdır Antiseptikli pamuk ile tespit edilen bölgeyi içten dışa doğru sil. Kurumasını bekle Antiseptikli pamuğu aktif olmayan elin yüzük ve küçük parmağı arasına sıkıştır İğne kapağını düz olarak çekip çıkar ve tepsi içine bırak, hastanın yatağına bırakma Aktif olmayan elin baş ve işaret parmağı ile deriyi gerdir. Bebeklerde, kaşektik bireylerde, rektus femoris ve deltoid bölge uygulamalarında kası topla. Enjektörü aktif elde kalem tutar gibi tutarak 90º lik bir açı ile dokuya batır. Aktif olmayan el ile piston geri çekerek kan gelip gelmediğini kontrol et. Kan gelirse iğneyi geri çek, ilacı ve enjektörü değiştirerek uygulamayı yeniden başlat. Mantıksal Gerekçe Doğru hastaya doğru ilacın uygulanmasını sağlar. Hastanın kimliğinden emin olunmasını sağlar. Hastanın endişeleri giderilmiş olur ve işbirliği yapması sağlanır. Mikroorganizmaların yayılmasını önler. Mikroorganizmaların yayılmasını önler. Kasın gevşemesini sağlar, ağrıyı azaltır Bölgedeki nodül yada şişlik ilacın emilimini engeller, doku travması artar. Cilt üzerindeki mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanır. Kurumadan iğne batırılması antiseptik maddenin doku içine sızmasına, kanamaya ve ağrıya neden olur İşlem sonunda kullanım kolaylığı sağlar. Enjeksiyon bölgesinde rahatsızlığı azaltır, deri altı dokunun incelmesini sağlayarak kasa ulaşmayı kolaylaştırır Kemik dokusuna ulaşmayı engeller İlacın kasa verilmesini sağlar. Dik açı doku hasarını ve sinir zedelenmesi riskini azaltır İğnenin bir kan damarına girip girmediğinin anlaşılmasını sağlar. İlacın damar içine verilmesini önler Kan içeren ilacın dokuya verilmesi emilimi etkiler, enfeksiyon riskini artırır. Demir gibi renkli ilaçların enjeksiyonunda kanama kontrolü güç olabilir. Bu durumda 10

11 aspirasyon sırasında enjektör içindeki sıvı miktarının artması kanamayı gösterir. Eğer kan gelmezse ilacı 10 saniyede 1 ml olacak biçimde enjekte et. İlaç verildikten sonra birkaç saniye bekle ve aktif el ile iğneyi geri çekerken, diğer elde bulunan pamuk ile bölgeye bastır. İğnenin kapağını takmaya çalışma, iğneyi ve enjektörü uygun şekilde tıbbi atık kutusuna at Yavaş enjeksiyon ilacın doku altında yayılmasına olanak tanır, ağrı hissini azaltır İlacın doku dışına çıkmasını ve kanamayı engeller. İğne batmaları en çok kapak kapatılırken ortaya çıkmaktadır İğne kapağını kapatmanın zorunlu olduğu durumlarda kapağı bir zemin üzerine koy ve tek elle iğneyi kapağa doğru yerleştir Kapağın elle tutulması iğne batmasına yol açabilir Kullanılmış malzemeyi güvenli biçimde at. İğneyi, kapağını yada enjektörü cebine, hastanın masasına ya da yatağa bırakma Bir süre hastanın yanından ayrılma Eldivenlerini çıkar ve ellerini yıka. İşlemi kayıt et. İğne yaralanmalarını engeller İlaç reaksiyonlarının gözlenmesi gerekir Mikroorganizmaların yayılmasını önler İlaç hatalarını önler. Yasal veri sağlar. Hava Kilidi Tekniği: Enjektöre ilaç çekildikten sonra yaklaşık 2 dizyem kadar daha hava çekilmesi ve ilaç dokuya verildikten sonra bu havanın da enjekte edilmesine hava kilidi tekniği denir. Bu uygulama ile ilacın tamamının dokuya ulaşması sağlanır. Ayrıca verilen bu hava doku içindeki ilaç üzerinde bir kilit oluşturarak iğne geri çekildikten sonra ilacın geri sızmasını önler. Böylece daha az irritasyon ve ağrı gerçekleşir. 11

12 -Z Tekniği (Zikzak Teknik) Derialtı dokusunu aşırı derecede tahriş eden ve renklendiren ilaçların (örneğin demir ilaçları) uygulanmasında ilacın deri altına sızmasını engellemek için Z tekniği kullanılır. Z tekniği dorsogluteal, ventro gluteal ya da vastus lateralis bölge enjeksiyonlarında uygulanır. İlaç ve 2 dizyem hava enjektöre çekildikten sonra iğne değiştirilir. Deri, kas ve yağ tabakası ile birlikte aktif olmayan elle lateral olarak 2-3 cm kaydırılır. Aktif olan elle iğne batırılır, Aktif olmayan el ile bir taraftan deri pozisyonu bozulmadan tutulurken baş ve işaret parmakla ajutaj tutulur (Enjektörü tutan el değiştirilir). Piston aktif elle geri çekilerek kanama kontrolü yapılır. Kan gelmezse ilaç yavaşça enjekte edilir. İlaç ve hava enjekte edildikten sonra iğne çekilir ve doku hemen serbest bırakılır. Doku serbest bırakıldığında iğnenin dokuda açtığı kanal boyunca kırık bir çizgi oluşur. Bu ilacın kasın derinliklerinde muhafaza edilmesini sağlar ve ilacın doku boyunca geri sızmasını, dolayısıyla irritasyonu önler. Enjeksiyon bölgesine masaj uygulanmaz. Çünkü masaj ilacın kas dokusundan geri sızmasına neden olur. Uygulama ikinci bir hemşirenin yardımı ile de yapılabilir. Bu durumda bir hemşire dokuyu kaydırıp tutarken diğeri enjeksiyonu uygular 12

13 Enjeksiyon bölgesi Verilebilecek maksimum ilaç miktarı Uygulama pozisyonu Çocuklarda Yetişkinlerde Dorsogluteal Bölge ml 4 ml Yüzüstü ve yan yatış Ventrogluteal Bölge ml 2.5 ml Yüzüstü, sırtüstü ve yan yatış Laterofemoral bölge ml 2.5 ml Sırtüstü yatış ve oturur Rektus femoris ml 2.5 ml Sırtüstü yatış ve oturur Deltoid Bölgesi 0.5 ml 1 ml Sırtüstü yatış ve oturur Yaş 3 yaş üstü 7 aylıktan büyük bebekler, çocuklar, yetişkinler Tüm yaş grupları Tüm yaş grupları 6 yaş ve üzeri SUBKUTAN (=DERĠ ALTI=SC) ENJEKSĠYON Subkutan doku dermis ile kas arasında yer alır. Tüm vücutta bulunan subkutan doku kalınlığı bireyin kilosuna ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Enjeksiyon kemiklerin ve kan damarlarının olmadığı az duyarlı bölgelere uygulanır. 13

14 SC Enjeksiyon Bölgeleri Abdominal bölge: Bu bölge, subkutan yağ dokusunun fazlalığı, enjeksiyon yerinin rotasyonuna izin verecek genişlikte olması ve kas aktivitesinin azlığı nedeni ile heparin uygulamalarında ve tekrarlayan subkutan enjeksiyonlarında tercih edilen bir bölgedir. Umblikusu yatay olarak bölen eksenin altında ve dikey bölen eksenin yanlarında kalan alanlar seçilir. Umblikusu dikey bölen eksen üzerinde umblikal venin bulunması nedeni ile dikey eksen üzerine enjeksiyon uygulanmamalıdır. Enjeksiyonlar umblikustan 2.5 cm uzağa yapılmalıdır. DıĢ üst kol: Kolun dirsekle omuz başı arasında kalan dış yüzünün 1/3 orta bölümü enjeksiyon alanıdır. Bu bölgeye intramüsküler uygulama yapılması sık rastlanan hatalar arasındadır. Skapulanın altı: Kendi kendine enjeksiyon uygulamaları için uygun olmadığından daha seyrek kullanılır 14

15 Uyluğun ön bölümü:femur başı ile diz arasında kalan alanın 1/3 orta bölümüdür İrritan olmayan ve nispeten yavaş emilimi gerektiren az miktarlardaki ilaçlar (0.5-1 ml) subkutan dokuya verilirler. Heparin, insülin ve bazı aşılar bu yolla uygulanırlar. Subkutan dokuda sinir uçları olduğundan işlem ağrı vericidir. Fazla miktarda ilaç verilmesi, tekrarlayan enjeksiyonlarda uygulama yerinin değiştirilmemesi, ilacın hızlı verilmesi ağrı düzeyini ve lokal deri reaksiyonlarının görülme sıklığını artırır. İnsülin uygulamalarında enjeksiyon bölgesinin değiştirilmemesi doku harabiyetinin artmasına, emilimin bozulmasına ve ilacın deri altında birikmesine neden olur. Biriken ilacın daha sonra aniden emilmesi ise kan şekerinin istenilenden daha fazla düşmesine yol açar. Bu nedenle kendi kendine insülin uygulaması yapan bireylere uygulamanın nasıl yapıldığı ve gerekçeleri iyice öğretilmelidir. Uygulama Gerekli Malzemeler: - İlaç kartı -Enjektöre çekilmiş yada kullanıma hazır enjektörde ilaç numaralı iğne -Eldiven -Antiseptik madde -Temiz pamuk tampon -Kirli kabı Uygulama Basamakları Mantıksal Gerekçe İlaç kartı üzerindeki isimle, hastanın ismini Doğru hastaya doğru ilacın karşılaştır. uygulanmasını sağlar. İlaç uygulanmadan önce hastaya adını soyadını Doğru hastaya doğru ilacın sor. uygulanmasını sağlar. Hastaya işlemi anlat. Hastanın endişeleri giderilmiş olur ve işbirliği yapması sağlanır. 15

16 Hastaya uygun pozisyon ver. Ellerini yıka. Eldivenini giy. Bölgede hassasiyet, ödem ve nodül yada şişlik olmamalıdır. Enjeksiyon için doğru bölgeyi seç. Antiseptikli pamuk ile tespit edilen bölgeyi içten dışa doğru bir defada sil ve kurumasını bekle. Antiseptikli pamuğu aktif olmayan elin yüzük ve küçük parmağı arasına sıkıştır. Aktif olmayan elin baş ve işaret parmağı ile hafifçe sıkıştırarak deriyi yükselt. Gevşemeyi sağlayarak ağrı oluşumunu azaltır, işlemin kolay uygulanmasını sağlar. Mikroorganizmaların yayılmasını önler. Mikroorganizmaların yayılmasını önler. Bölgedeki nodül yada şişlik ilacın emilimini engeller. Cilt üzerindeki mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanır. İşlem sonunda kullanım kolaylığı sağlanır. Böylece iğnenin yanlışlıkla kas dokusuna girmesi engellenmiş olur. Enjektörü aktif elde kalem gibi ya da parmaklar altta kalacak şekilde tutarak cilde 45º-90º lik bir açı ile dokuya gir. Enjeksiyon yapılacak bölgede kavranabilen doku 5 cm olduğunda 90 açı, cm olduğunda ise 45 açı önerilmektedir. Kullanıma hazır enjektörlerle uygulama yapıldığında iğnenin giriģ açısı 90 olmalıdır. İğnenin dokuya 90 açı ile girmesi İğnenin dokuya 45 açı ile girmesi 16

17 İğne deri altına girdikten sonra sıkıştırdığın dokuyu dikkatlice serbest bırak. Aktif olmayan el ile pistonu geri çekerek kanama kontrolü yap. Kan gelmese ilacı yavaşça enjekte et. Kan gelirse enjektörü dokudan çek. İşlemi yeniden başlat. Aktif el ile iğneyi dokudan geri çekerken, diğer elde bulunan pamuk ile bölgeye bastır. Masaj uygulama. Kullanılmış malzemeyi güvenli biçimde at. Ellerini yıka. İşlemi kayıt et. İlacın sıkıştırılmış doku içine enjekte edilmesi sinir liflerini irrite ederek daha fazla ağrıya neden İğnenin damarda olup olmadığının kontrol edilmesini sağlar. İlacın doku dışına çıkmasını ve kanamayı engeller. İğne ile yaralanmaları engeller. Mikroorganizmaların yayılmasını önler İlaç hatalarını önler. Yasal veri sağlar. Subkutan heparin uygulamalarında enjeksiyon bölgesinde ekimoz, hematom ve ağrı geliģimini azaltmak için aģağıdaki önlemler alınmalıdır: Uygulama için abdominal bölge tercih edilmelidir İğne girişinden önce antiseptik maddenin kuruması beklenmelidir Hava kilidi uygulanmalıdır. Kullanıma hazır enjektörlerde bulunan hava bu amaçla kullanılmalı, uygulama öncesi dışarı çıkarılmamalıdır. Enjektör uygulama pozisyonunda iken havanın ilacın üst bölümünde olmasına dikkat edilmelidir İlaç çekildikten sonra iğne değiştirilmelidir. Kullanıma hazır enjektörlerde iğne kapağı çıkarılırken iğne ucunda biriken ilaç damlası piston hafifçe geri çekilerek enjektör içine alınmalıdır yada hafifçe silkelenerek düşürülmelidir İlacı vermeden önce kanama kontrolü için aspirasyon yapmamalıdır. Ajutajda kan olmaması damara rastlamadığını gösterir İğne doku içinde hareket ettirilmemelidir. Bunun için aktif elin baş ve orta parmağı ile tutulan enjektörün pistonu aynı elin işaret parmağı ile itilmelidir 17

18 İlaç 10 saniyeden daha hızlı verilmemelidir İlaç verildikten sonra iğneyi geri çekmeden önce 10 saniye beklenmelidir İğne giriş açısı korunarak geri çekilmelidir Enjeksiyon bölgesine masaj uygulanmamalıdır Enjeksiyon bölgesi kuru pamukla hafif bastırarak desteklenmelidir ĠNTRADERMAL (DERĠ ĠÇĠ=ĠD) ENJEKSĠYON İlaç epidermis ile dermis tabakası arasına verilir. İD yol, diğer parenteral yollar içinde emilimin en yavaş olduğu yoldur. Bu nedenle İD yol, test ve teşhis amacıyla kullanılır. Örneğin; tüberkülin testi, alerji testleri vs. İD uygulamalarda verilecek ilaç miktarı en fazla 0.5 ml dir Uygulama Gerekli Malzemeler: -Eldiven -Antiseptik -İlaç kartı -Tüberkülin ya da hipodermik enjektöre çekilmiş ilaç cm ve numaralı iğne -Temiz pamuk tampon ID Enjeksiyon Bölgeleri Ön kolun iç yüzeyi Üst kolun arka yüzü Göğsün üst kısmı 18

19 Skapula Uygulama Basamakları İlaç kartı üzerindeki isimle, hastanın ismini karşılaştır. İlaç uygulanmadan önce hastaya adını soyadı sor. Hastaya işlemi anlat. Malzemeleri eksiksiz olarak hazırla ve uygu şekilde yerleştir Hastaya yatakta oturur veya yatar pozisyon ver. Ellerini yıka, eldiven giy. Enjeksiyon için eritemsiz ve kıl bulunmayan bölge seç. Mantıksal Gerekçe Doğru hastaya doğru ilacın uygulanmasını sağlar. Hastanın endişeleri giderilmiş olur ve işbirliği yapması sağlanır. İşlem sırasında kolaylık sağlar Hastanın rahat pozisyonda olması yaralanmaları engeller. Mikroorganizmaların yayılmasını önler. Enjeksiyon yerinde kıl ve eritem alandaki değişikliklerin tanımlanmasını zorlaştırır. Dokuya girilecek noktanın altından pasif el ile kolu kavrayıp deriyi ger. Enjeksiyon alanını içten dışa dairesel hareketlerle sil. Kuruması için bekle. Enjektörü keskin ucu yukarı bakacak şekilde aktif olan el ile tutarak 5-15 derecelik açı ile yaklaşık 2-3 mm ilerlet. Gergin cilt iğnenin kolayca intradermal dokuya girmesini sağlanır. Cilt üzerindeki mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanır. İğnenin bu açılarla ilerlemesi intradermal dokuya girişi sağlar. İlacı deride birkaç mm çapında kabarcık oluşuncaya kadar yavaşça ver. Kabarcık oluşması ilacın intradermal dokuya verildiğini gösterir. 19

20 Kabarcık oluştuktan sonra enjektörü geri çek. Dışarı ilaç sızmışsa kuru pamukla hafifçe sil. Asla masaj uygulama Uygulama test için yapılmışsa bölgenin etrafını kalemle çizerek belirle Kullanılmış malzemeyi güvenli biçimde at. Ellerini yıka. İşlemi kayıt et. Doku yaralanmasını ve hastanın ağrı hissini azaltır. Önerilen süre sonunda gözlem yapılacak alanın belirlenmesini sağlar İğne yaralanmalarını engeller. Mikroorganizmaların yayılmasını önler İlaç hatalarını önler. Yasal veri sağlar. Test amaçlı uygulamanın ne zaman değerlendirilmesi gerektiğini belirler Ġlaç uygulamalarında emilim hızı en hızlıdan en yavaģa doğru Ģöyle sıralanır; IV- IM -SC -IC - Oral Tüm Enjeksiyon Uygulamalarında Uyulması Gereken Kurallar Tüm enjeksiyonlarda ilaç dokuya yavaş verilmeli Cerrahi aseptik teknik kullanılmalı Cilt antiseptik bir madde ile temizlenmeli Enjeksiyon bölgesi doğru saptanmalı ve hastaya doğru pozisyon verilmeli Sağlam olmayan dokulara enjeksiyon uygulanmamalı İğne keskin, pürüzsüz ve numarası hastaya uygun olmalı Bölgeye verilebilecek ilaç miktarının üzerine çıkılmamalı İğne giriş açısı bozulmadan geri çekilmeli 20

21 Özet Enjeksiyon uygulamalarında komplikasyon gelişme riski vardır. Uygulama hatasına ve gereken önlemlerin alınmamasına bağlı oluşan komplikasyonlarda ilacı uygulayan hemşire sorumludur. Enjeksiyon uygulama ilkelerine göre hareket etme komplikasyonların önlemesinde önemlidir. Tüm uygulamalar kayıt altına alınmalıdır. 21

22 DEĞERLENDĠRME 1. İntramüsküler enjeksiyonlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Tüm intramüsküler enjeksiyonlarda iğnenin dokuya giriş açısı 90º dir. b) Gluteus maksimus kası bebeklerde 7 aydan sonra kullanılmalıdır c) Vastus lateralis bebekler için uygun bir kastır d) Deltoid kas altı yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır e) Rektus femoris kasına uygulanan enjeksiyonlar diğer bölgelere göre daha fazla rahatsızlık vericidir Doğru Yanıt:B 2. Aşağıdakilerden hangisinde ilaç emilim hızı en yavaştan hızlıya doğru verilmiştir? a) IV-IM-SC-IC-Oral b) Oral-SC-IC- IM -IV c) Oral-IC- SC- IM-IV d) Oral-IV-IM- IC-SC e) IC-Oral-IV-IM-SC Doğru Yanıt: C 3. Subkutan enjeksiyonlarda dokuya bir defada verilebilecek ilaç miktarı en fazla ne kadardır? a) 1cc b) 3 cc c) 5 cc d) 10cc e) 0.5 cc Doğru Yanıt: A 4. Aşağıdakilerden hangisini hemşire uygulamaz? a) İntravenöz b) İntraarterial c) Subkutan d) İntramüsküler e) İntrakutan Doğru Yanıt: B 5.Aşağıdakilerden hangisi subkutan heparine bağlı gelişen ekimozun azaltılmasında etkili uygulamadır? a) Uygulama için abdominal bölgenin tercih edilmesi b) İğne girişinden önce antiseptik maddenin kurumasının beklenmesi c) İlacı vermeden önce kanama kontrolü için aspirasyon yapılmaması. d) İlacın yavaş verilmesi e) Hepsi Doğru Yanıt: E 22

23 KAYNAKLAR Akça Ay F. İlaç Uygulamaları. İçinde: Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar İstanbul: Medikal Yayıncılık, 2008 Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Vehbi Koç Vakfı SANERC Yayın No:2, I. Baskı, İstanbul Balcı Akpınar R, Çelebioğlu A. Effect of injection duration on bruising associated with subcutaneous heparin: A quasi-experimental within-subject design. International Journal of Nursing Studies 45: Clexane 6000 anti-xa / 0.6 ml kullanıma Hazır Enjektör Kullanma Talimatı (erişim:05 Şubat 2010) Elkin MK. Perry AG. Potter PA. Nursing interventions and clinical skills St. Louis: Missouri, 2004 Harkreader H. Fundamentals of Nursing. W.B. Saunders Company. United States of America Karabacak G. Parenteral ilaç uygulamaları. Klinik Beceriler : Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi, ed. Sabuncu N. Akça Ay F. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 2010 Kockhrow OE. Selected nursing skill. In: Foundations of Nursing.ed. Kockhrow OE. St Louis: Mosby Kuzu N (1999). Subkutan heparin enjeksiyonu: ekimoz, hematom ve ağrı gelişimi nasıl önlenir? Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 3 (2): Losek J,D, Gyura J:Pediatric intramuscular injections:do you know the procedure and complications?. Pediatr Emerg Care. Apr 8(2): Özdilli K. Özhan F. İlaçların veriliş yolları. İçinde: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, ed. Sabuncu N.İstanbul. Alter Yayıncılık, 2008 Potter PA, Perry AG. (1995). Basic Nursing. Mosby Year Book, Third Edition, St. Louis. Rosdahl BC. Textbook of Basıc Nursing. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1995 Sabuncu N. Ecevit Alpar Ş. Karabacak Ü. et al. Subkütan enjeksiyon uygulamaları. İçinde: Hemşirelik Esasları Temel Beceri Rehberi, ed. Sabuncu N. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık Timby BK. Fundamental Skills and Concepts in Patient Care. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1996 Ulusoy MF, Görgülü RS. (2001). Hemşirelik Esasları. 72 TDFO Ltd.Şti., 5. Baskı, Ankara 23

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ?

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 10 Eylül 2013 Sunum Akışı İntramüsküler Enjeksiyon

Detaylı

Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama

Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama AMAÇ İlacın hastaya doğru ve uygun teknikle subkutan yoldan uygulanmasıdır. TEMEL İLKELER Subkutan enjeksiyon irrite olmayan ve sadece küçük hacimdeki (0,5-1 ml) suda

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

İNTRA MÜSKÜLER ENJEKSİYON ( IM)

İNTRA MÜSKÜLER ENJEKSİYON ( IM) 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 14.Hafta ( 15-19 / 12 / 2014 ) İNTRAMÜSKÜLER ( Kas İçi IM ) ENJEKSİYON TEKNİĞİ Slayt No : 24 4 İNTRA MÜSKÜLER ENJEKSİYON ( IM) IM. Enjeksiyon Uygulanan Başlıca Kas Grupları

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI Dok No:KLN.TL.08 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı ilaç uygulamalarını standardize etmektir. 2.0 KAPSAM: Bu talimat oral, intravenöz, subcutan,intramüsküler

Detaylı

İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama

İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama AMAÇ İlacın doğru ve uygun teknikle intramüsküler yoldan hastaya uygulanmasıdır. TEMEL BİLGİLER IM ilaç uygulama işleminde, 8 doğru kuralına (doğru hasta, doğru ilaç,

Detaylı

İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASI TALİMATI

İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASI TALİMATI 1.AMAÇ: İlaçların güvenli uygulamalarına ilişkin tüm süreçlerin tanımlanması, bu süreçlerdeki tüm safhalarda görev alan sağlık çalışanlarının rollerinin belirlenmesi ve uygulanması. 2.SORUMLULAR: Tüm Sağlık

Detaylı

Aşı Programları Şubesi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

Aşı Programları Şubesi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı Programları Şubesi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü www.istanbulhalksagligi.gov.tr Aşı Uygulama Teknikleri 2 Aşı Uygulamasında Enfeksiyon Kontrolü ve Steril Teknik Aşı uygulaması yapan hemşire ve ebeler

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI HEMŞİRELERİN İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONDA VENTROGLUTEAL BÖLGENİN KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/9

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK PARENTERAL İLAÇ UYGULAMALARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK PARENTERAL İLAÇ UYGULAMALARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK PARENTERAL İLAÇ UYGULAMALARI Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

İNTRAVENÖZ (IV) ENJEKSİYON

İNTRAVENÖZ (IV) ENJEKSİYON 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) İNTRAVENÖZ ENJEKSİYON(IV-damar içi) ve İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ Slayt No : 25 Damar Yolu Endikasyonları : 1.) Ven içine ilaç uygulama 2.)

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet BR.HLİ.046 www.hisarhospital.com İNSÜLİN UYGULAMA Diyabette temel amaç kan şekeri düzeyini hedef aralıklarda tutmaktır. Bu amaçla beslenme tedavisi, egzersiz ve ilaç tedavisi

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16. Hafta ( 29.12 02 / 01 / 2015 ) 1.) ARTERİYEL KAN ALMA TEKNİĞİ 2.)KAPİLLER KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 27 4 Arteriel Kataterden Kan gazı analizinde kullanılmak amacıyla

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/5 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı kan gazı alımında standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu talimatın amacı kan gazı almaya yönelik tüm faaliyetleri

Detaylı

ÜNİTE 11 Parenteral Yol İle İlaçların Verilmesi

ÜNİTE 11 Parenteral Yol İle İlaçların Verilmesi ÜNİTE 11 Parenteral Yol İle İlaçların Verilmesi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Parenteral tedavinin amaçlarını, Parenteral yolla yapılan uygulamaların temel hemşirelik ilkelerini açıklayabileceksiniz.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONDA VENTROGLUTEAL BÖLGENİN KULLANIMI

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONDA VENTROGLUTEAL BÖLGENİN KULLANIMI İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONDA VENTROGLUTEAL BÖLGENİN KULLANIMI DERLEME MAKALESİ USE OF THE VENTROGLUTEAL AREA IN THE INTRAMUSCULAR INJECTION Kacaroğlu Vicdan, A.*, Sü, S.** Ecevit Alpar, Ş.*** ÖZET İlaç uygulamaları

Detaylı

İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN ROLÜ

İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN ROLÜ İLAÇ UYGULAMALARINDA HEMŞİRENİN ROLÜ İLAÇ Vücudun işleyişini etkileyen ve hastalıkları iyileştirmek için kullanılan kimyasal maddelere ilaç denir Hatalı kullanıldıklarında, hasta üzerinde geri dönüşsüz

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

ayfer.aktas@acibadem.com.tr

ayfer.aktas@acibadem.com.tr ayfer.aktas@acibadem.com.tr İnsülin Nedir? İnsülin Çeşitleri Uygulamada Dikkat Edilecekler Moleküler ağırlığı 5.8 kilodalton (kda) olan, polipeptit yapılı ve vücuttaki karbonhidrat özüştürmesinin düzenlenmesinde

Detaylı

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI Göze İlaç Uygulama Buruna İlaç Uygulama Kulak Bakımı ve Kulağa İlaç Uygulama Oral Yolla İlaç Hazırlama ve Uygulama Nebulizatör İle İlaç Uygulama İnhalasyon Yolu İle İlaç

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ TM KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ KULLANMA TALİMATI Türkiye Yetkili Satış ve Dağıtıcısı Eko-Zon Halk Sağlığı ve Çevre Danışmanlığı www.eko-zon.com.tr TM AÇIKLAMA: itclamp TM cerrahi müdahale yapılıncaya

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) 1.) KAN ALMA 2.)VENÖZ KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 26 KAN ALMA ;.Tanı için gerekli mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeleri yapmak,,.tedavi

Detaylı

GÖZE İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Göze İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

GÖZE İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Göze İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) GÖZE, BURUNA ve KULAĞA İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ Slayt No : 17 GÖZE İLAÇ UYGULAMA 2 GÖZE İLAÇ UYGULAMA Göze, göz hastalıklarının tanısı (göz

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM)

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) Pasif elevasyon egzersizi (1) Hasta sırtüstü yatar durumda, fizyoterapist hastanın kolunu dirseğinden ve bileğinde destekler. Pasif elevasyon egzersizi (2)

Detaylı

Sağlık Programlarında Okuyan Öğrenciler İçin Çözümlü İlaç Hesaplamaları Soruları

Sağlık Programlarında Okuyan Öğrenciler İçin Çözümlü İlaç Hesaplamaları Soruları Sağlık Programlarında Okuyan Öğrenciler İçin Çözümlü İlaç Hesaplamaları Soruları 1.Bir defada 1.200.000 IU Penisilin procain İ.M. olarak istem edilmiştir. Elimizde 800.000 IU penisilin procain flakonları

Detaylı

İntravenöz (IV) Kateter Takılması

İntravenöz (IV) Kateter Takılması İntravenöz (IV) Kateter Takılması AMAÇ İlaç ya da sıvı tedavisi için IV yola kateter takılması ve açıklığın sağlanmasıdır. TEMEL BİLGİLER Uzun süreli sıvı ya da ilaç tedavisi olan hastalarda IV yolun açıklığını

Detaylı

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri)

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) 1. Doğru postür Ayaklar omuz genişliğinde açık, dizler hafif bükük, pelvis arkada, omurga düz, omuzlar dışarıda baş yukarıda dik olarak ayakta dur 2. Abdominal

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Vücut ısısını düşürmek, bölgenin ısısını düşürerek gelen kan akımını azaltmak, doku metabolizmasını yavaşlatmak, vazokontrüksiyon ve anestezik etki yaratarak ağrı duygusunu azaltmaktır.

Detaylı

Santral Venöz Kateter (SVK) Bakımı

Santral Venöz Kateter (SVK) Bakımı Santral Venöz Kateter (SVK) Bakımı AMAÇ Santral kateterin tıkanması ve enfeksiyon oluşmasının önlenmesidir. TEMEL İLKELER Sık veya sürekli damar erişimine gereksinim gösteren hastalarda tercih edilir.

Detaylı

VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA

VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA Vaginal İlaç Uygulama 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) VAGİNAYA ve REKTUMA İLAÇ UYGULAMA Slayt No : 19 VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA 2 Vaginaya ilaç uygulama işlemine vaginal

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Hastanın mevcut anatomik pozisyonunu koruyarak günlük yaşam aktivitelerini sağlamak ve olası komplikasyonları önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu protokol,

Detaylı

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yara Nedir? Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar

Detaylı

Yaralanmaları Önleyici Egzersizler

Yaralanmaları Önleyici Egzersizler Yaralanmaları Önleyici Egzersizler 11 EGZERSİZ HAZIRLAYAN: Dr. Ali KIZILET 1- KÖPRÜ 2 - YAN KÖPRÜ Başlama pozisyonu: Baş, omuzlar, sırt ve kalça düz bir çizgi halinde yere paralel bir konumdadır. Kolların

Detaylı

TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ (TDT)

TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ (TDT) TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ (TDT) Tüberkülin deri testi tüberküloz infeksiyonunu gösteren deri testlerinin genel ismidir. Bu testler basilin belirli antijenik bileşenlerinin, tüberküloz basili ile infekte olan

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

Bebek Masajı Uygulama

Bebek Masajı Uygulama AMAÇ Bebek masajının doğru, uygun teknikle yapılarak bebeğin rahatlatılması ve düzenli yapılarak bebeğin büyüme, mental ve motor gelişimine olumlu katkı sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Bebek masajı yüz, göğüs,

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 1 m l si kalibrasyon tarih ve saatinde 250 MBq/ml sodyum florür

Detaylı

Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları

Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları Leman ŞENTURAN*, Ükke KARABACAK**, Şule ECEVİT ALPAR***, Necmiye SABUNCU**** ÖZET Amaç: Subkutan enjeksiyonlarda yapılacak

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır.

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır. PERİNE BAKIMI Perine bakımına hoş geldiniz Perine önde simfibis pubis, yanlarda iskial tübositler, arkada koksiks kemik yapıları tarafından sınırlandırılan ve dış genital organları kaplayan alandır. Ter,

Detaylı

EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ZORUNLU LİSANS 12 AKTS 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE YOK YOK YOK

EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ZORUNLU LİSANS 12 AKTS 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE YOK YOK YOK Dersin Adı EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MESLEKSEL BECERİ LABORATUARI UYGULAMA REHBERİ DÖNEM I 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MESLEKSEL BECERİ LABORATUARI UYGULAMA REHBERİ DÖNEM I 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MESLEKSEL BECERİ LABORATUARI UYGULAMA REHBERİ DÖNEM I 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ADI-SOYADI: FAKÜLTE NUMARASI: 1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I MESLEKSEL BECERİ

Detaylı

Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin

Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin Plazmadan yenilikler Bağışıklık eksikliğinde uzman kuruluş SADECE DOKTOR TALİMATINA GÖRE VE DOKTOR VEYA BAŞKA UZMANCA UYGULAMA

Detaylı

Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü

Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü AMAÇ Çocuğun vücut ağırlığının doğru olarak ölçülmesi, sonucun çocuğun yaşına göre değerlendirilmesi ve değişikliklerin izlenmesidir. TEMEL BİLGİLER Sağlıklı çocuklarda

Detaylı

ELONVA Hazır enjektör

ELONVA Hazır enjektör Kısa kullanım kılavuzu kullanıcı kadın hastalara vermeniz için ELONVA Hazır enjektör ELONVA Hazır enjektör BİLEŞENLERİ İğne kılıfı İğne Delikli etiket İğne kapağı Enjektör başlığı Çözelti Enjektör Piston

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CANOLEN, vajinanın mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. CANOLEN, vajinanın mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır. CANOLEN %1 VAJİNAL KREM Vajinaya sürülerek kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Siklopiroksolamin 10 mg/g Yardımcı maddeler: Palmito-stearik etilen glikol ve polioksietilen glikon, PEG-6 gliseril

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS.

BORNOVA VET. KONT.VE ARS.ENS. Dr.Ahmet ARSLAN Bornova VKAE Veteriner Biyolojik Ürünler Kontrol Bölümü Bakteriyel Aşılar Kontrol Lab. Genellikle kuyruklarından yakalanır ve kaldırılır. Baş ve işaret parmakları arasında kuyruğun 2/3

Detaylı

KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI. Dr. Duran Karabel

KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI. Dr. Duran Karabel KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI Dr. Duran Karabel 1 Kan numuneleri (örnekleri) Tam kan (total kan): Serum veya plazması ayrılmamış kandır. Kan sayımı (hemogram) ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) tayini,

Detaylı

STEP HAREKETLERİ TABLO : (1x8) 8 defa adımlama yapılır (sağ adımla başlanır).

STEP HAREKETLERİ TABLO : (1x8) 8 defa adımlama yapılır (sağ adımla başlanır). STEP HAREKETLERİ TABLO : 1 Müziği : Dabduka (Harem) Süresi : 3 dk. 56 sn. 1. (1x8) 8 defa adımlama yapılır (sağ adımla başlanır). 2. (2x4) Sağ adım yana açılarak sağ ayağın topuğu yere vurulur. Sol dizden

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA SÜRECİ (ASG ÖRNEĞİ)

İLAÇ UYGULAMA SÜRECİ (ASG ÖRNEĞİ) İLAÇ UYGULAMA SÜRECİ (ASG ÖRNEĞİ) Hazırlayan: Uzm. Ayten ÇELİK Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Gelişim Koordinatörlüğü Atakent Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 09/06/2016 http://araklidevlethastanesi.gov.tr/wp-content/uploads/2015/04/akilci-ilac-1.jpg

Detaylı

NEFROSTOMİ BAKIMI. - Mikroorganizmaların çevreye temasını önler.

NEFROSTOMİ BAKIMI. - Mikroorganizmaların çevreye temasını önler. NEFROSTOMİ BAKIMI Nefrostomi, karın arka yan duvarından böbrek pelvisine idrar drenajı için kateter yerleştirilmesidir. Perkütan yada açık cerrahi ile yapılır. Nefrostomi tüpü için Maloket kateterler veya

Detaylı

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK % 3 sodyum klorür sudaki çözeltisi 50 ml, 100 ml, 150 ml ve 250 ml Damar içine (intravenöz) uygulanır. Etkin madde : Her 100 ml çözelti 3.0 gr sodyum klorür Yardımcı

Detaylı

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

İNSÜLİN UYGULAMALARI

İNSÜLİN UYGULAMALARI İNSÜLİN UYGULAMALARI İnsülinin Fizyolojik Özellikleri İnsülin; pankreasın langerhans adacıklarındaki beta hücrelerinden salgılanan ve kan glikozunu düşüren bir hormondur. Sağlıklı bireylerde (gebe ve obez

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Teknesyum sodyum perteknetat (Na 99m TcO4 ) ( 99 Mo/ 99m Tc Radyonüklid Jeneratör sisteminden elde edilir.)

KULLANMA TALİMATI. Teknesyum sodyum perteknetat (Na 99m TcO4 ) ( 99 Mo/ 99m Tc Radyonüklid Jeneratör sisteminden elde edilir.) KULLANMA TALİMATI TECHNEKAM BHR 99 Mo / 99m Tc RADYONÜKLİD JENERATÖR, 5-55 GBq Mo-99, radyonüklid jeneratör Damar içine, eklem içine enjeksiyon yolu ile veya göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde :

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI 1.AMAÇ: Hastaların hijyenik bakımını eksiksiz ve hastayı rahatlatacak şekilde yapmak üzere yöntemleri belirlemektir. 2.KAPSAM:Tüm Klinikler,Yoğun Bakımları kapsar. 3.KISALTMALAR: - 4.TANIMLAR: Dekibüt:Bası

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İHTİYOL POMAT 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin m addeler: Her bir 20 g lık İHTİYOL POMAT, 2 g ihtiyol içerir. Y ardım cı m addeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: Hakkari Devlet Hastanesi nde ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesi, ilaç kullanım sürecinin tüm safhalarında görev alan sağlık bakımı sunanların rollerinin

Detaylı

KISITLAMA KULLANIMI VE KISITLAMA ALTINDAKI HASTANIN BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KISITLAMA KULLANIMI VE KISITLAMA ALTINDAKI HASTANIN BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.07.2014 Madde 5.7.4 te Kısıtlama uygulamaları için Düşme 01 Olaylarını Önleme ve İzleme Protokolü ne atıfta bulunuldu. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan:

Detaylı

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi TEMPUR-MED Ürününün Sağladıkları Optimum basınç azaltımı Yüksek konfor Yüksek hijyen Kullanım kolaylığı Geniş uygulama alanı Minimum

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

KISITLAMA ALTINDAKİ HASTA BAKIM VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

KISITLAMA ALTINDAKİ HASTA BAKIM VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 15 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bu prosedürün amacı kısıtlama altındaki hastanın bakımında standart bir yöntem belirlemektir. 2.KAPSAM: Bu protokol kısıtlama

Detaylı

Hasta bilgileri. Lantus

Hasta bilgileri. Lantus Hasta bilgileri Lantus Bu kitapçığı diyabet hastaları ve doktor tarafından Lantus teşhisi koyulan kişiler için hazırladık. Tüm diyabet tedavilerinin ilk amacı kan glikoz seviyesini olabildiğince normal

Detaylı

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Yara nedir? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir.

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

Giriş. WHITE MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ

Giriş. WHITE MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ www.whitemedikal.com info@whitemedikal.com Giriş Hayalinizdeki güven ve konfor için üretilen Comfort-in iğnesiz enjeksiyon sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda cihazın kullanıma

Detaylı

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi 2- Dikdörtgen tepsi YUVARLAK TEPSİ: Az miktarda olan malzemeler için kullanılır. Bir görevli rahatca hem taşıyıp hem servis yapabilir.

Detaylı

VEZİKOSTOMİ BAKIMI. MALZEMELER - Gazlı bez - Antiseptik solüsyon - Sabitleyici - Eldiven - Koruyucu örtü - Atık torbası - İdrar torbası

VEZİKOSTOMİ BAKIMI. MALZEMELER - Gazlı bez - Antiseptik solüsyon - Sabitleyici - Eldiven - Koruyucu örtü - Atık torbası - İdrar torbası VEZİKOSTOMİ BAKIMI Vezikostomi, infravezikal basıncın yüksek olduğu ve üretranın boşaltmayı yapamadığı durumlarda dekompresyonu sağlamak için mesanenin geçici olarak cilde ağızlaştırılmasıdır. Mesanenin

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

Bebek Banyosu Uygulama

Bebek Banyosu Uygulama Bebek Banyosu Uygulama AMAÇ Bebeğin tüm vücudunun hijyeninin sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER 1. Miadında yenidoğan doğumdan hemen sonra su ile silinebilir. 2. Rutin banyo yenidoğanın göbeği düşmeden önce

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın.

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. BEL EGZERSİZLERİ 1) GERME HAREKETLERİ: a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. Aynı pozisyonda, kollan

Detaylı

Cerrahi Prosedür. Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür

Cerrahi Prosedür. Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür Cerrahi Prosedür Silhouette Lift Süturlar Mid-face (Orta Yüz) Cerrahi Prosedür Silhouette Lift Süturlar Silhouette Lift süturun mid-face de (orta yüz) kullanımı FDA tarafından onaylıdır. Silhouette Lift

Detaylı