KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ"

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2015, Kocaeli

2 Bilim, gerçeği bilmek6r. Mustafa Kemal ATATÜRK

3 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektör: Prof. Dr. SadeEn HÜLAGÜ TIP FAKÜLTESİ Dekan Dekan Yardımcısı: Dekan Yardımcısı: Prof. Dr. N. Zafer UTKAN Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ Prof. Dr. Dilek BAYRAMGÜRLER Dönem III Koordinatörü: Dönem III Koordinatör Yard: Dönem III Koordinatör Yard: Prof. Dr. Zeki YUMUK Yard. Doç. Dr. Bora GÜREL Yard. Doç. Dr. Göktuğ ŞİRİN İLETİŞİM Tıp Fakültesi (santral): 0 (262) Dönem Koordinatörü 0 (262)

4 DÖNEMİN AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ AMAÇ Hastalıkların; etyopatogenezi, farmakolojisi, mikrobiyolojisi, klinik ve radyolojik bulguları, tedavi yöntemleri ile ilgili güncel bilgileri kazanmak. Başlıca toplum sağlığı sorunları ve uygulamaları konusunda bilgi edinmek. Klinik stajlar öncesinde hekimliğe hazırlık amacıyla mesleğin gerek6rdiği temel beceri ve tutumları kazanmak. HEDEFLER: Bilgi: Hastalıkların nedenlerini (Gene6k, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, neoplas6k, dejenera6f, travma6k, v.b.) tanımlama. Toplumda sık görülen hastalıkların klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulgularını sıralama ve yorumlama. Hastalıkların hücre, doku ve organlarda oluşturdukları zedelenmenin mekanizmalarını, yapısal değişiklikleri ve hastalıkların zaman içindeki gelişimlerini kavrama. Tedavide kullanılan ilaçların etkisini, etki mekanizmasını (farmakodinami), yan etkilerini, farmakokine6k özelliklerini, ilaç-ilaç etkileşimlerini, kullanım endikasyonları ve kontrendikasyonlarını tanımlama. Enfeksiyon hastalıklarını oluşturan mikrobiyolojik etkenleri ve hastalık oluşum mekanizmalarını kavrama. Hekimlik sanagnın e6k kavram ve ilkelerini tanımlama ve ortaya çıkabilecek e6k sorunları yorumlama. Türkiye de sağlık hizmetleri ve sorunlarını tanımlama, epidemiyolojik araşgrmaların uygulama alanlarını ve kullanım yerlerini açıklama. Bir gbbi makaleyi oluşturan bölümleri ve amaçlarını öğrenme. Beceriler: Patoloji laboratuvar eği6mi sonunda, hastalıkların organ, doku ve hücre düzeyinde yol açgğı temel değişiklikleri tanımak ve gösterebilmek. Mikrobiyoloji laboratuvar eği6mi sonunda, mikrobiyolojik örnek alabilmek, işleyebilmek ve mikroorganizmaların mikroskobik görünümlerini tanıyabilmek. Klinik beceri laboratuvarları eği6mi sonunda: i) önceki yıllarda edindiği klinik becerileri tekrarlayarak pekiş6rmek; ii) dikiş atma, kadında ve erkekte idrar sondası takma, buruna tampon yerleş6rme, meme muayenesi, rektal muayene yapma, spekulum takma ve jinekolojik muayene yapma becerilerini kazanmak. Ayrınglı ve güvenilir öykü alma becerisi kazanmak. Bir gbbi makaleyi oluşturan bölümleri değerlendirebilme becerisi kazanma. Tutum: Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önlemek ve hastalıkları iyileş6rmeye çalışarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimsemek. Hasta ile sağlıklı bir ile6şim kurmanın tedavi başarısındaki öneminin farkında olmak. Hastalıkların nedenleri, oluşum mekanizmasını anlama, tanı ve tedavilerine karar vermede bilimsel yöntemlerin gücünü anlama ve benimsemek. Tıp mesleğini uygulamada bilimsel ve e6k değerleri benimsemek.

5 I. Ders Kurulu: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DÖNEM III AKADEMİK TAKVİMİ 14 Eylül Haziran 2016 GÜZ DÖNEMİ ( I. Yarıyıl ) 14 Eylül Ocak 2016 Başlama Tarihi: 14 Eylül 2015 Bi6ş Tarihi: 19 Ekim 2015 II. Ders Kurulu: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMI HASTALIKLARI Başlama Tarihi: 20 Ekim 2015 Bi6ş Tarihi: 27 Kasım 2015 III. Ders Kurulu: SİNDİRİM VE HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Başlama Tarihi: 30 Kasım 2015 Bi6ş Tarihi: 04 Ocak 2016 IV. Ders Kurulu: ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI Başlama Tarihi: 05 Ocak 2016 Bi6ş Tarihi: 22 Ocak 2016 YARIYIL TATİLİ: 25 Ocak 07 Şubat 2016

6 BAHAR DÖNEMİ ( II. Yarıyıl ) 08 Şubat Mayıs 2016 V. Ders Kurulu: ENDOKRİN VE ÜREME SİSTEMLERİ Başlama Tarihi: 08 Şubat 2016 Bi6ş Tarihi: 07 Mart 2016 VI. Ders Kurulu: SİNİR SİSTEMİ VE PSİKİYATRİ Başlama Tarihi: 08 Mart 2016 Bi6ş Tarihi: 01 Nisan 2016 VII. Ders Kurulu: KAS VE İSKELET SİSTEMLERİ Başlama Tarihi: 04 Nisan 2016 Bi6ş Tarihi: 22 Nisan 2016 VIII. Ders Kurulu: TOPLUM SAĞLIĞI VE ETİK Başlama Tarihi: 25 Nisan 2016 Bi6ş Tarihi: 30 Mayıs 2016 YIL SONU SINAVLARI Mazeret Sınavları: Haziran 2016 Final Sınavı 14 Haziran 2016 Bütünleme Sınavı 30 Temmuz 2016

7 DÖNEM 3 PROGRAMINDA YER ALAN BÖLÜMLERİN TEORİK, PRATİK VE TOPLAM DERS SAATLERİ BÖLÜMLER Teorik Pra]k Toplam Tıbbi Patoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Halk Sağlığı Tıbbi Farmakoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Tarihi ve E]k Kadın Hastalıkları ve Doğum Enfeksiyon Hastalıkları Nöroloji Göğüs Hastalıkları Ortopedi ve Travmatoloji Radyoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Göğüs Cerrahisi Üroloji Tıbbi Gene]k Genel Cerrahi Radyasyon Onkolojisi Aile Hekimliği Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 6 0 6

8 BÖLÜMLER Teorik Pra]k Toplam Adli Tıp Kalp ve Damar Cerrahisi Çocuk Cerrahisi Nükleer Tıp Kanıta Dayalı Tıp Oturumları PDÖ Sosyal Dersler TOPLAM

9 DÖNEM 3 PROGRAMINDA YER ALAN BÖLÜMLERİN KURULLARA GÖRE TEORİK DERS SAATLERİ KURULLAR BÖLÜMLER TOPLAM Tıbbi Patoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Halk Sağlığı Tıbbi Farmakoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Tarihi ve E]k Kadın Hastalıkları ve Doğum Enfeksiyon Hastalıkları Nöroloji Göğüs Hastalıkları Ortopedi ve Travmatoloji Radyoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Göğüs Cerrahisi Üroloji Tıbbi Gene]k Genel Cerrahi Radyasyon Onkolojisi Aile Hekimliği Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Adli Tıp

10 KURULLAR BÖLÜMLER TOPLAM Kalp ve Damar Cerrahisi Çocuk Cerrahisi Nükleer Tıp Kanıta Dayalı Tıp Oturumları Sosyal Dersler TOPLAM

11 DÖNEM 3 PROGRAMINDA YER ALAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TEORİK DERS SAATLERİ BÖLÜMLER ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS SAATİ Tıbbi Patoloji Prof. Dr. Nadir PAKSOY 2 Prof. Dr. Cengiz ERÇİN 18 Prof. Dr. Bahar MÜEZZİNOĞLU 20 Prof. Dr. Yeşim GÜRBÜZ 24 Prof. Dr. Kürşat YILDIZ 15 Prof. Dr. Sevgiye KAÇAR ÖZKARA 15 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem VURAL 17 Yard. Doç. Dr. Bora GÜREL 5 Toplam 116 Tıbbi Mikrobiyoloji Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ 14 Prof. Dr. Fe6ye KOLAYLI 7 Prof. Dr. Sema KEÇELİ 9 Prof. Dr. Fatma BUDAK 9 Prof. Dr. Zeki YUMUK 9 Doç. Dr. Devrim DÜNDAR 16 Doç. Dr. Gülden SÖNMEZ TAMER 13 Yrd. Doç. Dr. Erdener BALIKÇI 3 Toplam 80 Halk Sağlığı

12 BÖLÜMLER ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS SAATİ Prof. Dr. Onur HAMZAOĞLU 24 Prof. Dr. Nilay ETİLER 24 Doç. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN 25 Anabilim Dalı Öğre6m Üyeleri 3 Toplam 76 Tıbbi Farmakoloji Prof. Dr. Güner ULAK 27 Prof. Dr. Nejat GACAR 29 Prof. Dr. Tijen UTKAN 19 Prof. Dr. Faruk ERDEN 3 Doç. Dr. Füruzan YILDIZ AKAR 21 Doç. Dr. İpek K. ÇELİKYURT 3 Doç. Dr. Oğuz MUTLU 2 Toplam 104 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. Ayşe SEVİM GÖKALP 6 Prof. Dr. E. Sami ARISOY 2 Prof. Dr. Şükrü HATUN 12 Prof. Dr. Zelal EKİNCİ 5 Prof. Dr. Nazan SARPER 4 Prof. Dr. Funda ÇORAPÇIOĞLU 2 Prof. Dr. Gülcan TÜRKER 1 Prof. Dr. Kadir BABAOĞLU 6

13 BÖLÜMLER ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS SAATİ Prof. Dr. Me6n AYDOĞAN 5 Prof. Dr. Bülent KARA 3 Prof. Dr. Kenan BEK 3 Doç. Dr. Zeynep Seda UYAN 1 Doç. Dr. Ayşen UNCUOĞLU 4 Doç. Dr. Emine ZENGİN 3 Doç. Dr. Filiz ÇİZMECİOĞLU 3 Doç. Dr. Selim ÖNCEL 2 Yrd. Doç. Dr. Murat DEVECİ 2 Toplam 64 İç Hastalıkları Prof. Dr. SadeEn HÜLAGÜ 3 Prof. Dr. Igr YEĞENAĞA 3 Prof. Dr. Berrin ÇETİN ARSLAN 11 Prof. Dr. Abdullah HACIHANEFİOĞLU 4 Prof. Dr. Betül KALENDER GÖNÜLLÜ 3 Prof. Dr. Ayşe CEFLE 4 Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK 6 Prof. Dr. İlhan TARKUN 4 Doç. Dr. Altay ÇELEBİ 5 Doç. Dr. Pınar TARKUN 2 Doç. Dr. Ayten YAZICI 1 Doç. Dr. Erkan DERVİŞOĞLU 4 Yrd. Doç. Dr. Elif BİRTAŞ ATEŞOĞLU 2

14 BÖLÜMLER ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS SAATİ Yad. Doç. Dr. Göktuğ ŞİRİN 4 Yad. Doç. Dr. Hasan YILMAZ 2 Yrd. Doç. Dr. Necmi EREN 2 Toplam 60 Kardiyoloji Prof. Dr. Dilek URAL 5 Prof. Dr. Ertan URAL 2 Prof. Dr. Ahmet VURAL 3 Doç. Dr. Ayşen AĞAÇDİKEN AĞIR 2 Doç. Dr. Göksel KAHRAMAN 3 Doç. Dr. Tayfun ŞAHİN 3 Doç. Dr. Teoman KILIÇ 3 Doç. Dr. Ulaş BİLDİRİCİ 1 Doç. Dr. Umut ÇELİKYURT 1 Toplam 23 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. Bülent ÇOŞKUN 4 Prof. Dr. Ümit TURAL 4 Prof. Dr. Tamer AKER 3 Prof. Dr. Mustafa YILDIZ 3 Prof. Dr. İrem YALUĞ ULUBİL 3 Doç. Dr. Aslıhan POLAT 2 Yrd. Doç. Dr. Cem CERİT 4

15 BÖLÜMLER ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS SAATİ Toplam 23 Tıp Tarihi ve E]k Prof. Dr. Nermin ERSOY 9 Doç. Dr. Mine ŞEHİRALTI 8 Toplam 17 Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. İzzet YÜCESOY 4 Prof. Dr. Aydın ÇORAKÇI 3 Prof. Dr. Birol VURAL 4 Prof. Dr. Gülseren YÜCESOY 4 Prof. Dr. Sebiha ÖZDEMİR ÖZKAN 3 Yrd. Doç. Dr. Emek DOĞER 1 Yrd. Doç. Dr. Yiğit ÇAKIROĞLU 2 Toplam 21 Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Ayşe WİLLKE 5 Prof. Dr. Birsen MUTLU 4 Prof. Dr. Sıla AKHAN 3 Doç. Dr. Meliha MERİÇ 4 Yrd. Doç. Dr. Emel AZAK 2 Toplam 18

16 BÖLÜMLER Nöroloji ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS SAATİ Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ 5 Prof. Dr. Faik BUDAK 3 Prof. Dr. Pervin İŞERİ 2 Prof. Dr. Macit SELEKLER 2 Doç. Dr. Ayşe KUTLU 4 Toplam 16 Göğüs Hastalıkları Prof. Dr. Füsun YILDIZ 5 Prof. Dr. Ahmet ILGAZLI 4 Prof. Dr. İlknur BAŞYİĞİT 3 Prof. Dr. Haşim BOYACI 3 Toplam 15 Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr. Ahmet Y. ŞARLAK 1 Prof. Dr. Sefa MÜEZZİNOĞLU 1 Prof. Dr. Cumhur C. KESEMENLİ 2 Doç. Dr. Levent BULUÇ 2 Doç. Dr. Kaya MEMİŞOĞLU 3 Doç. Dr. Bilgehan TOSUN 4 Yrd. Doç. Dr. Özgür SELEK 2 Toplam 15

17 BÖLÜMLER Radyoloji ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS SAATİ Prof. Dr. Ali DEMİRCİ 1 Prof. Dr. Arzu ARSLAN 1 Prof. Dr. Gür AKANSEL 2 Prof. Dr. Yonca ANIK 1 Doç. Dr. Nagehan İNAN GÜRCAN 1 Yrd. Doç. Dr. H. Tahsin SARISOY 1 Yrd. Doç. Dr. Sevtap GÜMÜŞTAŞ 1 Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYA 2 Toplam 10 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof. Dr. Erbil DURSUN 2 Prof. Dr. Nigar DURSUN 2 Doç. Dr. Barın SELÇUK 2 Yrd. Doç. Dr. Murat İNANIR 4 Yrd. Doç. Dr. Ilgın SADE 2 Toplam 12 Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Salih TOPÇU 4 Prof. Dr. Ş. Tuba LİMAN 6 Yrd. Doç. Dr. Aslı GÜL TEMEL 3 Toplam 13

18 BÖLÜMLER Üroloji ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS SAATİ Prof. Dr. Nazım MUTLU 3 Prof. Dr. Özdal DİLLİOĞLUGİL 2 Prof. Dr. Cüneyt ÖZKÜRKÇÜGİL 3 Prof. Dr. Melih ÇULHA 1 Doç. Dr. Levend ÖZKAN 2 Toplam 11 Tıbbi Gene]k Doç. Dr. Hakan SAVLI 3 Yrd. Doç. Dr. Naci ÇİNE 1 Dr. Deniz SÜNNETÇİ AKKOYUNLU 3 Dr. Esen GÜMÜŞLÜ 2 Dr. Seda EREN KESKİN 2 Toplam 11 Genel Cerrahi Prof. Dr. N. Zafer CANTÜRK 1 Prof. Dr. Nuri GÖNÜLLÜ 1 Prof. Dr. Anıl ÇUBUKÇU 2 Doç. Dr. Oğuzhan BÜYÜKGEBİZ 1 Doç. Dr. Erdem OKAY 1 Yrd. Doç. Dr. Oktay YİRMİBEŞOĞLU 1 Toplam 7

19 BÖLÜMLER Radyasyon Onkolojisi ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS SAATİ Prof. Dr. M. Görkem AKSU 2 Doç. Dr. Binnaz SARPER 2 Yrd. Doç. Dr. Eda YİRMİBEŞOĞLU 2 Toplam 6 Aile Hekimliği Doç. Dr. Müge ALVUR 6 Toplam 6 Çoçuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. Ayşen COŞKUN 1 Prof. Dr. Işık KARAKAYA 1 Doç. Dr. Nursu ÇAKIN MEMİK 2 Doç. Dr. Özlem YILDIZ GÜNDOĞDU 1 Doç. Dr. Şahika ŞİŞMANLAR 1 Toplam 6 Adli Tıp Prof. Dr. Ümit BİÇER 2 Prof. Dr. Başar ÇOLAK 1 Yrd. Doç. Dr. Ömer KURTAŞ 1 Toplam 4

20 BÖLÜMLER Kalp ve Damar Cerrahisi ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS SAATİ Prof. Dr. Turan BERKİ 2 Prof. Dr. Muhip KANKO 1 Doç. Dr. Şadan YAVUZ 1 Toplam 4 Çocuk Cerrahisi Prof. Dr. Gülşen EKİNGEN 1 Toplam 1 Nükleer Tıp Doç. Dr. Gözde DAĞLIÖZ GÖRÜR 1 Toplam 1 Kanıta Dayalı Tıp Oturumu Prof. Dr. İlknur BAŞYİĞİT 2 Prof. Dr. Kenan BEK 2 Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ 2 Toplam 6 Sosyal Dersler Prof. Dr. N. Zafer UTKAN 1 Prof. Dr. Tamer AKER 1 Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ 1 Yard.Doç.Dr. Sertaç Ata GÜLER 1

21 BÖLÜMLER ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS SAATİ Toplam 4 TOPLAM 750

22 I. DERS KURULU: HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ Başlama Tarihi: 14 Eylül 2015 Bi6ş Tarihi: 20 Ekim 2015 DERS KURULUNUN AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu kurulda öğrencilerin yangı, enfeksiyon etkenleri ve onkogenez gibi temel patolojik kavramları, bakteri, virus ve mantar gibi etkenlere bağlı hastalık oluşma mekanizmalarını, enfeksiyon etkenlerine yönelik farmakolojiyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu ders kurulunun sonunda öğrenciler Enfeksiyon etkenlerinin ve gene6k hastalıkların doku ve organ sistemleri üzerinde yarauğı değişiklikleri tanımlayabilecek, bakteriler, virüs ve mantar ilgili bilgi sahibi olabilecek, patogenez mekanizmalarını kavrayacaklardır. Enfeksiyon etkenlerinin tanısında kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçebilecek, enfeksiyon etkenlerinin tanımlanmasında temel laboratuvar testlerini uygulayabilecek ve infeksiyonların tedavisinde kullanılan an6mikrobiyal ilaç gruplarını ve etki mekanizmalarını bilecek6r.

23 DÖNEM 3 BİRİNCİ KURUL DERS DAĞILIMI Bölümler Öğre]m Üyeleri Teorik Pra]k Tıbbi Mikrobiyoloji Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ (Kurulu Başkanı) 11 Prof. Dr. Sema KEÇELİ 2 Prof. Dr. Fatma BUDAK 5 Prof. Dr. Zeki YUMUK 3 Doç. Dr. Devrim DÜNDAR 3 Toplam Tıbbi Patoloji Prof. Dr. Nadir PAKSOY 2 Prof. Dr. Sevgiye KAÇAR ÖZKARA 6 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem VURAL 17 Toplam Tıbbi Farmakoloji Prof. Dr. Güner ULAK 15 Prof. Dr. Tijen UTKAN 2 Doç. Dr. Füruzan YILDIZ AKAR 1 Toplam 18 Tıbbi Gene]k Doç. Dr. Hakan SAVLI 1 Yrd. Doç. Dr. Naci ÇİNE 1

24 Bölümler Öğre]m Üyeleri Teorik Pra]k Dr. Deniz SÜNNETÇİ AKKOYUNLU 3 Dr. Esen GÜMÜŞLÜ 2 Dr. Seda Eren KESKİN 2 Toplam 9 Radyasyon Onkolojisi Prof. Dr. M. Görkem AKSU 2 Doç. Dr. Binnaz SARPER 2 Yrd. Doç. Dr. Eda YİRMİBEŞOĞLU 2 Toplam 6 Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Ayşe WİLLKE 2 Prof. Dr. Sıla AKHAN 2 Yrd. Doç. Dr. Emel AZAK 1 Toplam 5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. Funda ÇORAPÇIOĞLU 2 Prof. Dr. Gülcan TÜRKER 1 Toplam 3 Histoloji Embriyoloji Doç. Dr. Yusuvan YAZIR 2

25 Bölümler Öğre]m Üyeleri Teorik Pra]k Toplam 2 Nükleer Tıp Doç. Dr. Gözde DAĞLIÖZ GÖRÜR 1 Toplam 1 Sosyal Dersler Yard.Doç.Dr. Sertaç Ata GÜLER 1 Toplam 1 TOPLAM 94 40

26 DÖNEM 3 BİRİNCİ KURUL DERS PROGRAMI 14 Eylül 2015 Pazartesi 08:40-10:30 Koordinatörlük konuşması 10:40-11:30 Klinik mikrobiyolojinin temel prensipleri Dr. A. Karadenizli 11:40-12:30 Normal mikrobiyal flora Dr. F. Budak 13:30-15:20 Kemoterapö6klerin temel özellikleri: farmakokine6k ve farmakodinamik yaklaşım Dr. G. Ulak 15 Eylül 2015 Salı 08:40-10:30 Stafilokoklar Dr. A. Karadenizli 10:40-12:30 Akut yangı (vasküler ve hücresel değişiklikler) Dr. Ç. Vural 13:30-14:20 Bakterilere karşı immün yanıt Dr. A. Karadenizli 14:30-16:20 Sefalosporinler ve diğer beta-laktam an6biyo6kler Dr. G. Ulak 16 Eylül 2015 Çarşamba 08:40-10:30 Streptokoklar Dr. A. Karadenizli 10:40-11:30 Sülfonamidler ve ko-trimoksazol Dr. G. Ulak 11:40-12:30 Aminoglikozidler Dr. G. Ulak 13:30-17:20 Tıbbi Mikrobiyoloji pra6k 1: Normal flora bakterileri Tıbbi Mikrobiyoloji AD Öğre6m Üyeleri 17 Eylül 2015 Perşembe 08:40 09:30 Brusella Dr. Z. Yumuk 09:40 10:30 Anaerob bakteriler Dr. F. Budak 10:40 12:30 Glikopep6d an6biyo6kler, nitroimidazoller, polimiksinler Dr. G. Ulak 13:30 17:20 Tıbbi Mikrobiyoloji pra6k 2: Stafilokokların mikrobiyolojik incelenmesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Öğre6m Üyeleri

27 18 Eylül 2015 Cuma 08:40-10:30 Gram pozi6f aerob sporsuz basiller Dr. Z. Yumuk 10:40-11:30 Poststreptokokkal hastalıklar Dr. A. Karadenizli 11:40-12:30 Florokinolonlar Dr. G. Ulak 13:30-14:20 Gram pozi6f aerob sporlu basiller Dr. A. Karadenizli 14:30-16:20 Francisella Dr. A. Karadenizli 21 Eylül 2015 Pazartesi 08:40-10:30 Virülans faktörleri ve patogenez Dr. F. Budak 10:40-12:30 Beta laktam an6biyo6kler: Penisilinler Dr. G. Ulak 13:30-17:20 Tıbbi Patoloji pra6k 1 Dr. Ç. Vural 22 Eylül 2015 Salı 08:40-09:30 Tüberküloz ve diğer mikobakteri İnfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar Dr. G. Ulak 09:40-10:30 Makrolidler, linkozamidler ve streptograminler Dr. G. Ulak 10:40-11:30 Hastane enfeksiyonlarının genel özellikleri Dr. A. Willke 11:40-12:30 An6sep6kler ve dezenfektanlar Dr. F. Y. Akar 13:30-17:20 Tıbbi Mikrobiyoloji pra6k 3: Streptokokların mikrobiyolojik incelenmesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Öğre6m Üyeleri Eylül 2015 Kurban Bayramı 28 Eylül 2015 Pazartesi 08:40-09:30 An6biyo6klerin etki mekanizmaları Dr. D. Dündar 09:40-10:30 Kromozomal hastalıklar Dr. H. Savlı

28 10:40-12:30 Kronik yangı ve kimyasal mediatörler Dr. Ç. Vural 13:30-15:20 Tek gen hastalıklar Dr. E. Gümüşlü 15:30 16:20 Medikal fotoğraf ve video çekimi Dr. S. A. Güler 29 Eylül 2015 Salı 08:40 09:30 Otoimmün hastalıkların temel mekanizmaları Dr. Ç.Vural 09:40 10:30 Enfeksiyona yangısal yanıt Dr. Ç. Vural 10:40 11:30 Ateş ve nedeni bilinmeyen ateş Dr. E. Azak 11:40 12:30 Radyoterapide temel uygulamalar Dr. E. Yirmibeşoğlu 13:30 17:20 Tıbbi Patoloji pra6k 2 Dr. Ç. Vural 30 Eylül 2015 Çarşamba 08:40 09:30 Hemofilus ve Bordetella Dr. F. Budak 09:40 10:30 Enfeksiyon hastalıklarının tanısında ru6n ve spesifik tanı yöntemleri Dr. A. Willke 10:40 11:30 Riketsiyalar Dr. S. Keçeli 11:40 12:30 Ak6nomicez, nokardiya Dr. S. Keçeli 13:30-17:20 Tıbbi Mikrobiyoloji pra6k 4: Neisseria, hemofilus ve şarbon basilinin mikrobiyolojik incelenmesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Öğre6m Üyeleri 01 Ekim 2015 Perşembe 08:40 09:30 İntrauterin enfeksiyonlar Dr. G. Türker 09:40 10:30 Radyasyondan korunma ve Nükleer Tıp Dr. G. D. Görür 10:40 12:30 Doku onarımı Dr. Ç. Vural 13:30 17:20 Tıbbi Mikrobiyoloji pra6k 5: Aerob sporlu basillerin ve anaerobik bakterilerin mikrobiyolojik incelemesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Öğre6m Üyeleri 02 Ekim 2015 Cuma 08:40-10:30 Neoplazi I (tanımlar, benign-malign ayırımı) Dr. S. K. Özkara

29 10:40-12:30 Karsinojenler Dr. Ç. Vural 13:30-17:20 Mikrobiyoloji pra6k 6: An6biyogram yapımı ve değerlendirme Tıbbi Mikrobiyoloji AD Öğre6m Üyeleri 05 Ekim 2015 Pazartesi 08:40 11:30 Neoplazi II (derecelendirme, evreleme, epidemiyoloji) Dr. S. K. Özkara 11:40 12:30 Tümör immünolojisi Dr. Ç. Vural 13:30 15:20 Non-mendelyan kalıgm Dr. D. S. Akkoyunlu 06 Ekim 2015 Salı 08:40-10:30 Kanser tanısında patolojinin yeri Dr. N. Paksoy 10:40-12:30 Radyasyon onkolojisinde acil durumlar ve tedavi uygulamaları Dr. M. G. Aksu 13:30-15:20 Tetrasiklinler ve Kloramfenikol Dr. G. Ulak 15:30 16:20 Neisseria Dr. A. Karadenizli 07 Ekim 2015 Çarşamba 09:40-10:30 Prenatal tanı Dr. N. Çine 10:40-12:30 Kanser gene6ği ve immünogene6k Dr. S. E. Keskin 13:30 15:20 Döküntülü enfeksiyonlar Dr. S. Akhan 15:30 16:20 Radyoterapinin tanımı, temel prensipleri Dr. E. Yirmibeşoğlu 08 Ekim 2015 Perşembe 08:40-10:30 Tümör biyolojisi Dr. Ç. Vural 10:40-12:30 Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar Dr. T. Utkan 13:30-15:20 Radyoterapinin erken ve geç yan etkileri Dr. B. Sarper 15:30-16:20 An6biyo6klere karşı direnç mekanizmaları Dr. D. Dündar 09 Ekim 2015 Cuma

30 08:40-10:30 Kanserin moleküler temeli ve karsinogenez Dr. Ç. Vural 10:40-11:30 Çocukluk çağı kanserlerinin epidemiyolojik ve gene6k özellikleri ve biyolojisi Dr. F. Çorapçıoğlu 11:40-12:30 Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi prensipleri Dr. F. Çorapçıoğlu 13:30-17:20 Tıbbi Patoloji pra6k 3 Dr. S. K. Özkara 12 Ekim 2015 Pazartesi 08:40 10:30 Erişkin kök hücreler Dr. Y. Yazır 10:40 11:30 An6mikrobiyal duyarlılık testleri Dr. D. Dündar 11:40 12:30 Gene6k danışma Dr. D. S. Akkoyunlu 13:30 17:20 Tıbbi Patoloji pra6k 4 Dr. Ç. Vural Serbest çalışma Ekim Ekim 2015 Cuma 08:40 12:30 Tıbbi Mikrobiyoloji Pra6k Sınavı 13:30-17:20 Tıbbi Patoloji Pra6k Sınavı 19 Ekim 2015 Pazartesi 13:30 15:10 I. Ders Kurulu Teorik Sınavı Öğre6m Üyeleri

31 II. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Başlama tarihi: 20 Ekim 2015 Bi6ş tarihi: 28 Kasım 2015 DERS KURULUNUN AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ Dolaşım ve Solunum Sistemleri ders kurulunun amacı erişkinlerde ve çocuklarda sık görülen dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarının patolojisi, patofizyolojisi, klinik bulguları, temel tanı yöntemleri ve farmakolojik tedavileri ile ilgili bilgileri edindirmek ve klinik stajlar öncesi bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğretmek6r. Bu kurulun sonunda öğrenciler; Solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisini bilecek, Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarına ait yakınmalar ve fizik muayene bulgularını kavrayacak, Erişkinlerde ve çocuklarda normal ve patolojik kalp seslerinin patofizyolojisini ve özelliklerini anlatabilecek, Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarının invazif ve noninvazif, radyolojik, nükleer gp tanı yöntemlerini bilecek, Üst ve alt solunum yollarının yangısal hastalıklarının patolojisi ve klinik bulgularını bilecek, Solunum ve dolaşım sistemi hastalılarına yol açan temel risk faktörlerini ve tedavi yöntemlerini bilecek, Trakeotominin nasıl yapıldığını tarif edebilecek, Akut bronşit, pnömoni gibi alt solunum yolları enfeksiyonlarının epidemiyolojisi,fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini ve tedavisini anlatabilecek, Tüberküloz enfeksiyonunun fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek, Tütün ürünlerinin zararlarını ve bu ürünlerin kullanımını bırakgrma yöntemlerini sayabilecek, Çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarını sayabilecek, İnters6syel akciğer hastalıklarının fizyopatolojisini ve tanının nasıl koyulduğunu açıklayabilecek, Hava yollarında daralma ile giden hastalıkların fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek, Yükseklik ve dalma hastalıklarının fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek, Kalp yetmezliğinin fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek ve tedavi seçeneklerini sayabilecek, Elektrokardiyogram ve değerlendirmesi hakkında bilgiye sahip olacak ve sık görülen aritmilerin temel prensiplerini açıklayabilecek, Hipertansiyonun epidemiyolojisini, tanısını, komplikasyonlarını, tedavi seçeneklerini ve korunma yollarını sayabilecek, İskemik kalp hastalıklarının tanısını, klinik seyrini, morfolojik özelliklerini, tedavisini, epidemiyolojik özelliklerini, risk faktörlerini ve korunma yollarını sayabilecek, İnfek6f endokardi6n patolojisini, tanı, tedavi ve proflaksisinin nasıl yapıldığını tarif edebilecek, Akut roma6zmal ateşin patolojisi, tanı, tedavi ve proflaksisini açıklayabilecek, Konjenital kalp hastalıklarını sayabilecek, Kardiyopulmoner resusitasyon uygulamasının nasıl yapıldığını tarif edebilecek ve maket üzerinde gösterebilecek, Kalp sesleri için dinleme odaklarını sayabilecek, patolojik kalp seslerinin özelliklerini tarif edebilecek, Otonom Sinir Sistemini etkileyen ilaçların etki mekanizmasını, farmakokine6ğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini açıklayabilecek ve klinik kullanımını açıklayabilecek, Kardiyovasküler sistem ve solunum sitemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokine6ğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek.

32 DÖNEM 3 İKİNCİ KURUL DERS DAĞILIMI Bölümler Öğre]m Üyeleri Teorik Pra]k Tıbbi Mikrobiyoloji Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ 3 Prof. Dr. Fe6ye KOLAYLI 2 Prof. Dr. Fatma BUDAK 3 Prof. Dr. Sema KEÇELİ 2 Prof. Dr. Zeki YUMUK 3 Doç. Dr. Devrim DÜNDAR 8 Toplam 21 8 Tıbbi Farmakoloji Prof. Dr. Nejat GACAR 18 Prof. Dr. Tijen UTKAN 2 Doç. Dr. Füruzan YILDIZ AKAR 3 Doç. Dr. Oğuz MUTLU 2 Toplam 25 Tıbbi Patoloji Prof. Dr. Cengiz ERÇİN 9 Prof. Dr. Bahar MÜEZZİNOĞLU 8 Toplam 17 8 Kardiyoloji Prof. Dr. Dilek URAL 5

33 Bölümler Öğre]m Üyeleri Teorik Pra]k Prof. Dr. Ertan URAL 2 Prof. Dr. Ahmet VURAL 3 Doç. Dr. Ayşen AĞAÇDİKEN AĞIR 2 Doç. Dr. Göksel KAHRAMAN 2 Doç. Dr. Tayfun ŞAHİN 3 Doç. Dr. Teoman KILIÇ 3 Doç. Dr. Ulaş BİLDİRİCİ 1 Doç. Dr. Umut ÇELİKYURT 1 Toplam 22 Göğüs Hastalıkları Prof. Dr. Füsun YILDIZ 5 Prof. Dr. Ahmet ILGAZLI 4 Prof. Dr. İlknur BAŞYİĞİT 3 Prof. Dr. Haşim BOYACI 3 Toplam 15 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. Kadir BABAOĞLU 6 Prof. Dr. Me6n AYDOĞAN 2 Doç. Dr. Zeynep Seda UYAN 1 Yrd. Doç. Dr. Murat DEVECİ 2 Toplam 11

34 Bölümler Öğre]m Üyeleri Teorik Pra]k Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Salih TOPÇU 2 Prof. Dr. Ş. Tuba LİMAN 5 Yrd. Doç. Dr. Aslı GÜL TEMEL 2 Toplam 9 Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Turan BERKİ 2 Prof. Dr. Muhip KANKO 1 Doç. Dr. Şadan YAVUZ 1 Toplam 4 Radyoloji Prof. Dr. Ali DEMİRCİ 1 Yrd. Doç. Dr. Sevtap GÜMÜŞTAŞ 1 Toplam 2 Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Birsen MUTLU 1 Yrd. Doç. Dr. Emel AZAK 1 Toplam 2 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. Tamer AKER 1 Prof. Dr. İrem YALUĞ ULUBİL 1

35 Bölümler Öğre]m Üyeleri Teorik Pra]k Toplam 2 PDÖ 4 Kanıta Dayalı Tıp Oturumu Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ 2 Toplam 2 Sosyal Dersler Prof. Dr. N. Zafer UTKAN 1 Toplam 1 TOPLAM

36 DÖNEM 3 İKİNCİ KURUL DERS PROGRAMI 20 Ekim 2015 Salı 08:40 09:30 Ders kuruluna giriş Dr. D. Ural 09:40 10:30 Koordinatörlük Ders kurulu değerlendirmesi 10:40 11:30 Virüslere karşı immün yanıt Dr. F. Kolaylı 11:40 12:30 Kalp hastalıklarında öykü Dr. T. Şahin 13:30 14:20 Kalp hastalıklarında fizik bakı Dr. T. Kılıç 14:30 16:20 Ye6şkinlerde kalp sesleri ve üfürümler Dr. T. Kılıç 21 Ekim 2015 Çarşamba 08:40-10:30 Çocuklarda dolaşım sistemi muayenesi, kalp sesleri ve üfürümler Dr. K. Babaoğlu 10:40-12:30 Kanıta dayalı gp oturumu Dr. L. Algntaş 13:30-14:20 Solunum sistemi semptomlarına yaklaşım Dr. F. Yıldız 14:30-15:20 Tütün ve sağlık Dr. F. Yıldız 15:30-16:20 Adenovirüs, Pox grubu virüsler Dr. F. Budak 22 Ekim 2015 Perşembe 08:40-10:30 Herpes grubu virüsler Dr. Z. Yumuk 10:40-12:30 Kızamık, kabakulak, kızamıkcık virüsleri Dr. D. Dündar 13:30-14:20 RSV, parainfluenza, coronavirüs, metapnömovirüs Dr. D. Dündar 14:30-16:20 An6viral ilaçlar Dr. N. Gacar 23 Ekim 2015 Cuma 08:40 10:30 Konjenital kalp hastalıklarında hemodinamik değişiklikler Dr. M. Deveci 10:40 11:30 Solunum sistemi fizyolojisi Dr. İ. Başyiğit

37 11:40 12:30 Arbovirüsler Dr. Z. Yumuk 13:30 14:20 Solunum sistemi anatomisi Dr. H. Boyacı 14:30 15:20 Rabdovirüsler Dr. D. Dündar 15:30 16:20 Parvovirüs Dr. D. Dündar 26 Ekim 2015 Pazartesi 08:40 10:30 Otonom sinir sistemi farmakolojisine giriş Dr. N. Gacar 10:40 12:30 Normal EKG bulguları Dr. A. Ağır 13:30 15:20 Normal dışı EKG bulguları Dr. A. Vural 15:30 16:20 Kardiyolojide tanı yöntemleri Dr. U. Çelikyurt 27 Ekim 2015 Salı 08:40 09:30 Solunum sistemi fizik muayenesi Dr. H. Boyacı 09:40 10:30 Solunum sistemi hastalıklarında tanı yöntemleri Dr. H. Boyacı 10:40 11:30 Oral kavitenin yangısal lezyonları ve tümörleri Dr. C. Erçin 11:40 12:30 Üst solunum yolu hastalıkları patolojisi Dr. C. Erçin 13:30 14:20 Sanat müziği Dr. N. Z. Utkan 28 Ekim 2015 Çarşamba 08:40 10:30 Kan damarları, ateroskleroz ve hipertansif değişiklikler Dr. B. Müezzinoğlu 10:40 12:30 Sistemik hipertansiyon Dr. D. Ural Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Perşembe 30 Ekim 2015 Cuma

38 08:40 10:30 İskemik kalp hastalığı patolojisi Dr. B. Müezzinoğlu 10:40 11:30 Mantar zehirlenmeleri Dr. N. Gacar 11:40 12:30 İnfluenza virusu Dr. D. Dündar 13:30 14:20 Şok patofizyolojisi ve kardiyojenik şok Dr. U. Bildirici 02 Kasım 2015 Pazartesi 08:40 10:30 Koroner kalp hastalıkları patofizyolojisi Dr. E. Ural 10:40 12:30 An6anginal ilaçlar Dr. T. Utkan 13:30 14:20 Parasempatomime6k ilaçlar Dr. N. Gacar 14:30 15:20 Göğüs cerrahisi ve akciğer grafisi Dr. A. G. Temel 15:30 16:20 Valvuler, endomiyokardial hastalıklar, kardiyomiyopa6ler Dr. B. Müezzinoğlu 03 Kasım 2015 Salı 08:40 10:30 Açık kalp cerrahisinde acil girişimler Dr. T. Berki 10:40 11:30 Parasempatoli6k ilaçlar Dr. N. Gacar 11:40 12:30 Sempatomime6k ilaçlar Dr. N. Gacar 13:30 15:20 Asiyano6k ve siyano6k doğumsal kalp hastalıkları Dr. K. Babaoğlu 15:30 16:20 Solunum sistemi radyolojisine giriş Dr. S. Gümüştaş 04 Kasım 2015 Çarşamba 08:40 10:30 Mediasten ve hastalıkları Dr. T. Liman 10:40 11:30 Sempatoli6k ve ganglion bloke edici ilaçlar Dr. N. Gacar 11:40 12:30 Myokardit ve kardiyomyopa6ler Dr. T. Şahin 13:30 14:20 Aritmilerin patofizyolojisi Dr. A. Vural 14:30 16:20 Kalp yetersizliği patofizyolojisi ve klinik bulguları Dr. D. Ural 05 Kasım 2015 Perşembe

39 08:40 10:30 Picornavirüsler Dr. F. Budak 10:40 12:30 Mikobakteriler Dr. D. Dündar 13:30 14:20 Kronik obstrük6f akciğer hastalığı Dr. F. Yıldız 14:30 16:20 Akciğer tüberkülozu Dr. A. Ilgazlı 06 Kasım 2015 Cuma 08:40 10:30 Bronşial asgm Dr. F. Yıldız 10:40 12:30 An6hipertansif ilaçlar ve temel etki mekanizmaları I Dr. N. Gacar 13:30 14:20 An6hipertansif ilaçlar ve temel etki mekanizmaları II Dr. N. Gacar 14:30 16:20 Tüberküloz ve KOAH patolojisi Dr. C. Erçin 09 Kasım 2015 Pazartesi 08:40 10:30 Çocuklarda asgm bronşiale Dr. M. Aydoğan 10:40 12:30 Konjes6f kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar Dr. N. Gacar 13:30 14:20 Hışılglı çocuk Dr. Z. S. Uyan 14:30 15:20 An6tüssif ve ekspektoran ilaçlar Dr. F. Y. Akar 15:30 16:20 Göğüs cerrahisinde invazif tanı yöntemleri Dr. S. Topçu 10 Kasım 2015 Salı 08:40 09:30 Prionlar Dr. F. Kolaylı 09:40 10:30 Onkojenik virüsler ve onkogenez Dr. A. Karadenizli 10:40 11:30 Üst solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım Dr. B. Mutlu 11:40 12:30 Alt solunum yolu enfeksiyonları Dr. A. Ilgazlı 13:30 15:20 Bronkodilatör ilaçlar Dr. F. Y. Akar 11 Kasım 2015 Çarşamba 08:40 09:30 Alt solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım Dr. E. Azak 09:40 10:30 Olgu Sunumları Dr. İ. Başyiğit

40 10:40 12:30 Akciğerin konjenital hastalıkları ve enfeksiyonları Dr. C. Erçin 13:30 17:20 Tıbbi Mikrobiyoloji pra6k 1: Virüslerin mikrobiyolojik incelemesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Öğre6m Üyeleri 12 Kasım 2015 Perşembe 08:40 09:30 Pnömotoraks Dr. A. G. Temel 09:40 10:30 Akciğer tümörleri Dr. A. Ilgazlı 10:40 12:30 PDÖ 1. Oturum 13:30 17:20 Tıbbi Patoloji pra6k 1 Dr. C. Erçin 13 Kasım 2015 Cuma 08:40 10:30 Kapak hastalıkları ve enfek6f endokardit Dr. G. Kahraman 10:40 12:30 Akciğer tümörleri Dr. C. Erçin 13:30 14:20 Psikosoma6k hastalıklar Dr. İ. Y. Ulubil 14:30 16:20 Akut roma6zmal ateş Dr. K. Babaoğlu 16 Kasım 2015 Pazartesi 08:40 09:30 Arter cerrahisinde acil girişimler Dr. M. Kanko 09:40 10:30 Yabancı cisim aspirasyonları Dr. T. Liman 10:40 12:30 Soliter pulmoner nodül Dr. T. Liman 13:30 14:20 Kardiyak tümörler ve perikard hastalıkları Dr. B. Müezzinoğlu 14:30 15:20 Venöz hastalıkların patolojisi ve damar tümörleri Dr. B. Müezzinoğlu 15:30 16:20 Venöz cerrahide acil girişimler Dr. Ş. Yavuz 17 Kasım 2015 Salı 08:40 10:30 Mikoplazma ve klamidya Dr. S. Keçeli 10:40 11:30 An6trombosi6k ilaçlar Dr. N. Gacar 11:40 12:30 Perikard hastalıkları Dr. T. Şahin

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2 ... Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ ŞANLIURFA 2014 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz,

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz, ÖNSÖZ Sevgili Öğrencilerimiz, Öncelikle 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı nın hepimize başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Yaz tatilinde iyi bir şekilde dinlendiğinizi ve yeni çalışmalara enerji

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İSTANUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KONULARI Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI

2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF 1. ve 2. YARIYIL DERS PROGRAMI 10 EYLÜL 2012

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul:

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul: 2014 AKTS KATALOĞUNA KONULACAK BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM BİLGİLERİ EK A: DERS İZLENCE FORMATI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 2014-2015 Yılı Dersin adı: Dönem I Meslek İçi Dersi

Detaylı

I. Ders Kurulu. II. Ders Kurulu

I. Ders Kurulu. II. Ders Kurulu I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu Dönem III Öğrenim Çıktıları Radyasyonu, radyasyon çeşitlerini, radyasyonun biyolojik sistemler üzerine etkilerini, radyasyondan korunma yöntemlerini ve nükleer tıp da sıklıkla

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Onur BAYAZIT DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1 TUK Çocuk Sağlığı

Detaylı

(TIP 211) YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. 25 Eylül 2013 Çarşamba 2013-2014 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM TAKVİMİ 2. DÖNEM

(TIP 211) YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. 25 Eylül 2013 Çarşamba 2013-2014 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM TAKVİMİ 2. DÖNEM YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM TAKVİMİ 2. DÖNEM KURUL I 23 Eylül 2013 Başlangıç - 15 Kasım 2013 Son (TIP 211) 23 Eylül 2013 Pazartesi 2. DÖNEM DERS BAŞLANGIÇ 09.00-09.50

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DÖNEM V PROGRAMI DEKAN Prof. Dr.

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Önder

Detaylı

5 Poliüri ve polidipsi ile giden hast. Yaklaım-2 Adrenal ve Gonad-2 ç Hastalıkları 4 3. Staj 5

5 Poliüri ve polidipsi ile giden hast. Yaklaım-2 Adrenal ve Gonad-2 ç Hastalıkları 4 3. Staj 5 HASTALIK-DURUM-SEMPTOM :ADDSON HASTALII SSTEM :ENDOKRN SSTEM BLG DÜZEY :T Çocuk Salıı ve Hastalıkları-Endokrin Sürrenal(Adrenal) ve gonad- Dermatoloji Pigmentasyon bozuklukları- ç Hastalıkları-Endokrin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF 1. YARIYIL AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti

Detaylı

2014-2015 Eğitim ve Faaliyet Programı

2014-2015 Eğitim ve Faaliyet Programı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015 Eğitim ve Faaliyet

Detaylı

2014 2015 Eğitim Rehberi 1

2014 2015 Eğitim Rehberi 1 2014 2015 Eğitim Rehberi 1 Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Rektör TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR Dekan Prof. Dr. Mehmet Emin BÜYÜKOKUROĞLU Dekan Yardımcısı

Detaylı

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B 0.09.4 22.09.4 08.0.4 22.0.4 3..4 27..4.2.4 02.0.5 6.0.5 09.02.5 23.02.5 6.03.5 30.03.5 3.04.5 06.05.5 2.05.5 22.06.5 9.09.4 03.0.4 2.0.4 2..4 26..4 0.2.4 3.2.4 5.0.5 06.02.5 20.02.5 3.03.5 27.03.5 0.04.5

Detaylı