İçindekiler. Birinci Kısım İŞ HUKUKU: KAVRAM - TARİHÇESİ - ÖZELLİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Birinci Kısım İŞ HUKUKU: KAVRAM - TARİHÇESİ - ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 İçindekiler Sunuş 7 Kısaltmalar 27 Birinci Kısım İŞ HUKUKU: KAVRAM - TARİHÇESİ - ÖZELLİKLERİ 1.İŞ HUKUKU KAVRAMI İŞ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 37 I. Genel Olarak 37 II. Türkiye'de Durum 39 A. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 39 B. Ara Dönem 40 C. Cumhuriyet Dönemi İŞ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE KAYNAKLARI 42 I. İş Hukukunun Özellikleri 4 2 A. İşçinin Korunması Ön Plândadır 42 B. Kuralları Genellikle Nisbî Emredicidir 42 C. İşçi Lehine Yorum Geçerlidir 43 D. İşçinin Kişiliği Önem Taşır 44 E. Yönetime Katılmak Mümkündür 44 F. Karma Nitelikli Bir Hukuk Dalıdır 44 II. İş Hukukunun Kaynakları 44 A. Özel Kaynaklar 45 B. Resmî Kaynaklar ÇALIŞMA YAŞAMININ ÖRGÜTLERİ 47 I. Türk Çalışma Örgütü 47 II. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ; ILO) 49

2 10 İş Hukuku 5. İŞ HUKUKUNUN UYGULANMA ALANI 49 I. Konu Bakımından Uygulanma Alanı 49 A. Bireysel İş Hukuku 49 B. Toplu İş Hukuku Sendikalar Hukuku Toplu Sözleşme Hukuku İş Mücadelesi Hukuku 50 C. İş Yargılaması Hukuku 50 II. Yer Bakımından Uygulanma Alanı 51 A. İşyeri Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer Nitelik ve Yönetim Bakımından Bağlı Yerler Eklentiler Araçlar 55 B. İşletme 58 C. Grup Oluşturan İşyerleri 58 III. Kişi Bakımından Uygulama Alanı 59 A. İşçi 59 B. İşveren 62 C. İşveren Vekili İşin, İşyerinin ve İşletmenin Yönetiminde Görev Alınmalıdır İşveren Adına Hareket Etmelidir İşveren Vekilinin İşlemlerinin Sonucu 69 D. Alt İşveren 70 E. Çırak ve Stajyer Çırak Stajyer 78 İkinci Kısım BİREYSEL İŞ HUKUKU 6. BİREYSEL İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KAPSAMI 81 I. Kavram 81

3 İçindekiler 11 II. Bireysel İş Hukukunun Kapsamı 81 A. İş Kanununa Tabi Olan/Olmayan İşler Deniz ve Hava Taşıma İşleri ve Daha Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerleri Bir Ailenin Üyeleri veya Hısımları Arasında Dışardan Başka Biri Katılmayarak Evlerde ve El Sanatlarının Yapıldığı İşler Ev Hizmetleri Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu'nun 2. Maddesi Tarifine Uygun Üç Kişinin Çalıştığı İşyerleri Çıraklar Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri Profesyonel Sporcular Rehabilite Edilenler (ve Yaptıkları İşler) Süreksiz İşler 90 B. Deniz İş Kanunu'na Tabi İşler 91 C. Basın İş Kanunu'na Tabi İşler (ve İşçiler) 93 D. Borçlar Kanunu'na Tabi İşler HİZMET SÖZLEŞMESİ 95 I. Hizmet Sözleşmesi Kavramı 95 II. Hizmet Sözleşmesinin Öğeleri 97 A. İş (Çalışma) Unsuru 97 B. Bağımlılık Unsuru C. Ücret (Karşılık) Unsuru III. Hizmet (İş) Sözleşmesinin Tarafları IV. Hizmet (İş) Sözleşmesinin Yapılması 105 A. Sözleşme Görüşmeleri 105 B. Tarafların Ehliyeti C. Sözleşmenin İçeriği 118 D. Şekli 119 E. Süresi 121

4 12 İş Hukuku F. Serbestçe/Zorla Kurulması 122 V. İş İlişkisinin Türleri 129 A. Tipik/Atipik İş İlişkileri Belirli/Belirsiz Sürelilik Kısmî Süreli Çalışma ve Türleri Ödünç İş İlişkisi (Geçici İş İlişkisi) Grupla (Takım ile) Kurulan İş İlişkisi Evde Çalışma İlişkisi 137 B. Deneme Süreli/Deneme Süresiz İş İlişkileri 138 VI. Hizmet Sözleşmesinin Geçersizliği ve Geçersizliğin Sonuçları 139 A. Kesin Geçersizlik Nedenleri Emredici Hukuk Kurallarına Aykırılık Ahlâka Aykırılık İmkânsızlık Muvazaa (Danışıklık) Bulunması 143 B. Hizmet Sözleşmesinin İptali ve İptal Nedenleri 145 C. Geçersizliğin Etkisi HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLAR/ BORÇLAR 149 I. İşçinin Borçları 149 A. İşgörme (Çalışma) Borcu 150 B. İtaat (Uyma) Borcu 153 C. Sadakat Borcu 154 II. İşverenin Borçları 157 A. Ücret Ödeme Borcu Ücret Sistemleri Ücretin Miktarı Ödenme Yeri Ödenme Zamanı Ödenme Biçimi Ödeneceği Kişi Ödemenin İspatı 164

5 İçindekiler Ücret Garanti Fonu (İşK.33) Diğer Hususlar 165 B. İşçiyi Gözetme Borcu 167 C. Eşit Davranma Borcu (Haksız Ayırım Yasağı) 169 D. Diğer Borçlar HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 172 I. Ölüm 173 II. Sözleşme Süresinin Bitimi 174 III. Tarafların Anlaşması İle Sona Erme 176 IV. Geçersizlik Beyanı İle Sona Erme 177 V. Fesih Yoluyla Sona Erme 178 A. Genel Olarak Fesih Kavramı 178 B. Önelli (Süreli) Fesih Önele Uyularak Fesih Bildiriminin Sonuçları Önellere Gereğince Uymamanın Sonucu 185 C. Peşin Parayla Fesih 187 D. Kötüniyetli Fesih 191 E. Haklı Nedenle (Olağanüstü) Fesih İşçi Açısından Haklı Fesih Nedenleri 195 a. Sağlık Nedenleri 1 96 b. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller 198 ba. İşverenin İşçiyi Yanıltması (İş K. 24/ll-a) 198 bb. İşçinin veya Ailesinin Şeref ve Namusuna Dokunucu Davranışlarda veya Cinsel Tacizde Bulunmak (İş K. 24/ll-b) 198 bc. İşverenin İşçiye veya Ailesine Sataşması, Suç İşlemesi, Suça Özendirmesi (İş K. 24/ll-c) 199 bd. İşyerinde 3. Kişilerin Cinsel Tacizine Uğramak (İşK.24/ll-d) 200 be. İşçi Ücretinin Gereğince Ödenmemesi (İş K. 24/ll-e) 201 bf. İşçiye Az Miktarda İş Verilmesi/İş Koşullannın Uygulanmaması (İş K. 24/ll-f) 202 c. Zorlayıcı Nedenler (İş K.24/111) İşveren Açısından Haklı Fesih Nedenleri 206 a. Sağlık Nedenleri 207

6 14 İş Hukuku b. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller ve Benzerleri 209 ba. İşçinin İşvereni Yanıltması (İş K. 25/ll-a) 209 bb. İşveren veya Ailesinin Şerefine Dokunucu Davranışlar (İş K. 25/ll-b) 210 bc. İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunmak (İşK. 25/ll-c) 211 bd. İşverene Sataşmak veya Alkol ve Uyuşturucu Almak (İş K. 25/ll-d) 211 be. Sadakat Borcuna Aykırılık (İş K. 25/ll-e) 213 bf. İşyerinde Suç İşlemek (İş K. 25/ll-f) 214 bg. Haksız ve İzinsiz Devamsızlık (İş K. 25/ll-g) 214 bh. Uyarıya Rağmen Israrla Görevini Yapmamak (İş K. 25/ll-h) 215 bi. İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek veya İşverene Zarar Vermek (İş K. 25/ll-ı). 216 c. Zorlayıcı Nedenler (İş K. 25/111) 216 d. Tutuklanma-Gözaltı Nedeniyle Devamsızlık (İşK. 25/IV) Fesih Süresi 217 F. Haksız Fesih 219 G. Toplu Fesih HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 225 I. İşverenin Belge Verme Yükümü Doğabilir 225 II. İş Güvencesi İşlerlik Kazanabilir 227 III. İşe Alma Zorunluluğu Doğabilir 234 IV. Rekabet Yasağı İşlerlik Kazanabilir 234 V. İşsizlik Sigortası Edimlerinden Yararlanılabilir 235 VI. İşçinin Parasal Haklarının Ödenmesi Gerekir 237 VII. Tazminat ve Cezai Şart Ödeme Yükümü Doğabilir 238 A. Cezai Şartın Ödenmesi 238 B. Tazminat Ödenmesi ÖZELLİKLİ BİR SONUÇ: KIDEM TAZMİNATI 241 I. Kıdem Tazminatı Kavramı - Tarihçesi - Hukuki Niteliği 241 II. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları 244 A. İş K'na Tabi Bir Hizmet Sözleşmesiyle Çalışma Bulunmalı 244 B. Hizmet Sözleşmesi Kıdem Tazminatına İmkan Verir Biçimde Son Bulmalı Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi: İşçinin Ölümü 247

7 İçindekiler Fesihle Son Bulma Halleri 248 a. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshi 248 aa. İş K. 24 Uyarınca Haklı Fesihler 249 ab. Diğer Derhal (Haklı) Fesihler 249 aba. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Fesih 249 abb. Yaşlılık Emeklilik/Malûllük Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla Fesih 251 abc. Emekli Olmadan Emeklilik Bağlantılı Fesih 252 abd. Evlenme Nedeniyle Fesih 254 b. Sözleşmenin İşverence Feshi 256 c. Tartışmalı Haller En Az Kıdem Koşulu Gerçekleşmelidir 258 III. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Hesaplanması 263 IV. Kıdem Tazminatının Ödenmesi 267 V. Gecikme Faizi 268 VI. Zamanaşımı ÇALIŞMA (İŞ) SÜRELERİ 270 I. Kavram 270 II. Normal İş Süresi A. Günlük ve Haftalık İş Sürelerine Bölünebilen ve Denkleştirmenin Uygulanmadığı İşlerde 272 B. Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde 275 C. Günlük ve Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süreleri 277 III. Normali Aşan Çalışma ve Türleri 279 A. Fazla Çalışma Fazla Çalışma Kavramı Fazla Çalışmanın Türleri 281 a. Olağan Fazla Çalışma 281 b. Zorunlu Fazla Çalışma 283 c. Olağanüstü Fazla Çalışma Fazla Çalışmanın Yasaklandığı Haller 286 B. Fazla Sürelerle Çalışma 286

8 16 İş Hukuku C. Normali Aşan Çalışmaların Karşılığı 287 IV. Kısa Çalışma 290 A. Kısa Çalışmanın Koşulları: Kısa Çalışmayı Gerektiren Bir Olgu Bulunmalıdır; İşveren Bu Yüzden İşyerini Tatil Etmeli veya Çalışma Süresini Azaltmalıdır Durum İlgili Yerlere Bildirilmeli ve ÇSGB'ce Uygun Bulunmalıdır 292 B. Kısa Çalışma Ödeneği Kısa Çalışma Belli Bir Süre Devam Etmelidir İşçi İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşullarını Sağlamalıdır İşkur'a Başvurulmalıdır 293 V. İş Sürelerinde Esneklik 294 A. Kısmi Süreli Çalışma 295 B. Kayan (Kaygan) İş Süresi Uygulaması 297 C. Vardiyalı Çalışma Sistemi 298 D. Telafi Çalışması (İşK.64) 299 E. Yoğunlaştırılmış (Sıkıştırılmış) İş Haftası DİNLENME SÜRELERİ VE TATİLLER 303 I. Dinlenme Süreleri 303 A. Günlük Dinlenme (Ara Dinlenmesi) 304 B. Haftalık Dinlenme (Hafta Tatili) 305 C Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Dinlenme 306 D. Yıllık Dinlenme (Yıllık Ücretli İzin) Yıllık İznin Engellenmediği Bir İş İlişkisi Bulunmalıdır Asgari Bekleme Süresi Gerçekleşmelidir İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 312 I. İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kavramı 312 II. İSİG Önlemleri ve Görünüm Biçimleri 315 A. İşverenin Yükümlülükleri Önlem Alma Yükümü 315

9 İçindekiler Bilgilendirme ve Eğitme Yükümü Organizasyona Gitme Yükümü 316 B. İşçinin Yükümlülükleri 318 C. Devletin Yükümlülükleri 318 II. İSİG Önlemlerine Uymamanın Sonuçlan 319 A. İşveren Açısından 319 B. İşçi Bakımından 319 Üçüncü Kısım SENDİKALAR HUKUKU 15. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 321 I. Kavram 321 II. Tarihsel Gelişim SENDİKALAR HUKUKU VE KAYNAKLARI 327 I. Sendikalar Hukuku 327 II. Sendikalar Hukukunun Kaynakları 327 A. Ulusal Kaynaklar B. Uluslararası Kaynaklar 3^9 17. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ 329 I. Olumlu/Olumsuz Sendika Özgürlüğü 329 II. Bireysel/Kollektif Sendika Özgürlüğü 331 III. Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar 334 A. İşçiler B. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri C. İşveren 3^ 3 D. Sendika ve Konfederasyonlar SENDİKA KAVRAMININ ANLAMI VE ÖĞELERİ 336 I. Ortak Amaç 337

10 18 İş Hukuku II. Serbestçe Kurulabilme 337 III. Bağımsızlık 338 IV. Demokratik Esaslara Uygunluk 340 V. Özel Hukuk Tüzel Kişiliği İŞÇİ-İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ KURULUŞU 341 I. Sendikaların Kuruluşu 342 A. Belli Bir İşkolu Esas Alınmalıdır 342 B. Türkiye Çapında Faaliyet Amaçlanmalıdır 345 C. Kuruculuk Koşullarını Taşıyan Belli Sayıda Kişi Biraraya Gelmelidir 345 D. Kuruluş Belgesinin Hazırlanarak Yetkili Makama Verilmesi 347 E. Kuruluşun Gerçekleştiği An 348 II. Konfederasyonların Kuruluşu 349 A. Farklı İşkollarında Faaliyet Gösteren En Az 5 Sendika Biraraya Gelmelidir 349 B. Bu Sendikalar Genel Kurul Kararlarına Sahip Olmalıdır 350 C Kurucular Gerekli Belgeleri Hazırlayıp Yetkili Makama Vermelidir SENDİKA/KONFEDERASYON ÜYELİĞİ 351 I. İşçi Sendikası Üyeliği 351 A. Sen. K. Anlamında Bir İşçi Bulunmalıdır 351 B. Bu İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği İşkolundaki Bir Sendikaya Üye Olabilir 352 C. Başka Bir Sendikaya Üyelik Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa Ulaşılmalıdır 352 D. Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer Koşullar Sağlanmalıdır 354 E. Üyeliğe Engel Bir Durum Bulunmamalıdır 354 F. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir Kuruluşta Üyelik Olağan Yol ile Üyelik Yargı Yoluyla Kazanım 356

11 içindekiler Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik 356 II. İşveren Sendikası Üyeliği 357 A. Sen. K. Anlamında İşveren Bulunmalıdır 357 B. Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır 357 C. İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir Sendikaya Üye Olunabilir 358 D. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir Kuruluşta Üyelik Yolu Olağan Yöntem ile Kazanım Yargısal Yol ile Kazanım Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Kazanım 360 III. Konfederasyon Üyeliği 360 A. Sen. K. Anlamında Bir Sendika Bulunmalıdır 361 B. Bu Sendikanın Usulünce Üyelik Kararı Alması Gerekir 361 C. Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir Kuruluşta Üyelik Konfederasyonların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik 362 IV. Üyelikte Teklik İlkesi 363 V. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik SENDİKANIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ 364 I. Organ Kavramı 364 II. Zorunlu Organlar 366 A. Genel Kurul B. Yönetim Kurulu C. Denetleme Kurulu D. Disiplin Kurulu III. Zorunlu Organ Üyeliğinin Koşulları 375 A. Genel Kurul Üyeliği B. Diğer Zorunlu Organ Üyeliği İçin Aranan Koşullar İlgili Sendikanın Üyesi Olmak 376

12 20 İş Hukuku 2. Kurucular İçin Aranan Koşulları Taşımak 376 IV. Seçimlik Organlara Üyelik ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR 379 I. Üyelik Hakları 379 A. Örgütün Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı 380 B. Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı 380 C. Üyenin Korunma Hakkı 381 II. Üyelik Borçları 381 A. Aidat Ödeme Borcu 381 B. Örgüt Düzenine Uyma Borcu SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ - ASKI - DEVAM HALLERİ I. Üyeliği Sona Erdiren Haller 386 A. Üyeliğin Kendiliğinden Son Bulması 386 B. Üyeliğin İradî Biçimde Sona Ermesi Üyelikten Çıkma (İstifa, Çekilme) Üyelikten Çıkarma (İhraç) 390 C. Üyeliğin Başka Sendikada Devamı Yoluyla Üyeliğin Son Bulması 392 II. Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller 392 A. Üyeliğin Askıda Kaldığı Hal 393 B. Üyeliği Sona Erdirmediği Gibi Askıya da Almayan Haller SENDİKALARIN FAALİYETLERİ 395 I. Sendika (ve Konfederasyonlara Serbest Faaliyetler 396 A. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler Toplu Pazarlıkla İlgili Faaliyetleri Sendikaların Yargısal Alandaki Faaliyetleri 397 B. Sendikaların (Konfederasyonların) Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri Üyelerine veya Mirasçılarına Adlî Yardımda Bulunmak Çalışma Hayatıyla İlgili Kurullara Temsilci Göndermek Bilgi Artırıcı Meslekî Eğitim, Kurs ve Seminer Düzenlemek 402

13 İçindekiler Bağış Oluşturmayacak Şekilde Yardım Sandığı Kurmak veya Kurulmuş Sandığa Kredi Vermek Üyeleri İçin Kooperatif Kurulmasına Yardımcı Olmak veya Kooperatiflere Kredi Vermek Sınaî ve İktisadî Teşebbüslere Yatırım Yapmak Afet Bölgelerinde Tesis Yapmak veya Bu Amaçla Kamu Kuruluşlarına Yardımda Bulunmak 406 a. Tabii (Doğal) Bir Afet Yaşanmalıdır 406 b. Sendika Tesis Yapmalı veya Yardımda Bulunmalıdır 406 c. Bu Şekildeki Harcama Sendikanın Nakit Variığının %10'unu Aşmamalıdır Sendika İşyeri Temsilcisi Atamak 407 a. Atanma Düzeyi 408 b. Atamaya Yetkili Kuruluş 408 c. Atamanın Zamanı ve Biçimi 409 d. Temsilcilerin Sayısı 410 C. Faaliyetlerden Yararlanmanın Kuralları 412 II. Sendika (ve Konfederasyonlara Yasak Faaliyetler 413 A. Temel Yasaklar 413 B. Özel Yasaklar Siyaset Yasağı Diğer Sosyal Tarafa Karışma Yasağı Ticaret Yasağı Bağış ve Borç Yasağı Amaç Dışı Mal Edinme Yasağı Diğer Yasaklar 418 C. Yasaklara Aykırılığın Sonucu SENDİKA (VE KONFEDERASYONLARIN DENETİMİ İLE FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ 419 I. Sendika ve Konfederasyonların Denetimi 419 II. Sendika (ve Konfederasyonların Faaliyetinin Durdurulması ve Sona Ermesi 420 A. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması Kapatma Davası İçinde Faaliyetin Durdurumu 421

14 22 İş Hukuku 2. Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık Dış Kaynaklardan İzinsiz Bağış ve Yardım Almak Organlarda Görev Alamayacak Kimseleri Uyarıya Rağmen Organlarda Görevli Tutmak 422 B. Faaliyeti Durdurmanın Sonuçları 423 C. Sendika ve Konfederasyonların Sona Ermesi Sona Erme Nedenleri 424 a. Kendiliğinden Sona Erme 424 aa. Yönetim Kurulunun Tüzüğe Uygun Biçimde Oluşturulamaması (MK. 87/4; Der. K.51) 425 ab. Kuruluşun Acze Düşmesi 425 ac. Üstüste İki Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılamaması 425 b. Sendikanın Kendi Kararıyla Sona Ermesi (Fesih) 426 c. Mahkeme Kararıyla Sona Erme (Kapatma) Sona Ermenin Sonuçları SENDİKAL GÜVENCELER 429 I. Genel Sendikal Faaliyet Güvencesi 430 A. Sendika Üyeliğinin Güvencesi İşe Almada Üyelik Güvencesi İş İlişkisinin Devamı Esnasında Üyelik Güvencesi İşe Son Vermede Üyelik Güvencesi 432 B. Üyelik Dışında Sendikal Faaliyet Güvencesi 432 C. Sendikal Tazminat 434 II. Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi 437 A. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi 437 B. Profesyonel Yöneticilik Güvencesi Sendika Üyeliği Güvencesi Sigortalılık Güvencesi İş Güvencesi 439 III. Sendika İşyeri Temsilcilerinin Güvencesi 443

15 İçindekiler Dördüncü Kısım TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU 27. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 447 I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı 447 II. TİS'in Tarihçesi 448 III. Tanım 449 IV. TİS'in Kısımları 450 A. Zorunlu Kısım (Normatif Kısım) Hizmet Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler Hizmet Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler 455 B. İsteğe Bağlı Kısım 456 V. TİS'in Özellikleri 458 VI. TİS'in Tarafları 462 A. TİS Ehliyeti 463 B. TİS Yetkisi İşkolu Barajı İşyeri/ Ünite Barajı Yetki Tespiti 468 VII. TİS'in Düzeyi 470 A. İşyeri Düzeyinde (İşyeri TİS) 471 B. İşletme Düzeyinde (İşletme TİS) 471 C. Grup Düzeyinde (Grup TİS) 473 VIII. TİS'in Şekli 474 IX. TİS'in Süresi 475 X. TİS'in Yapılması 477 A. Toplu Görüşmeye Çağrı Yapılmalı 477 B. Toplu Görüşme Başlamış ve Anlaşılmış Olabilir 478 C. Toplu Görüşmede Aksaklık Halinde Barışçı Yollar Denenmelidir 479

16 24 İş Hukuku 28. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI 480 I. Zaman Bakımından Uygulanması 480 II. Yer Bakımından Uygulanması 482 III. Kişi Bakımından Uygulanması 483 A. İşçilere Uygulanması Üyelik Yoluyla Yararlanma Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma Taraf İşçi Sendikasının Yazılı Oluru ile Yararlanma Teşmil Sonucu Yararlanma 487 B. İşverene Uygulanması TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI 489 I. TİS'de Değişiklik Yapılması 490 A. TİS Taraflarınca Değişiklik 490 B. Yargı Kararıyla Değişiklik 491 II. TİS'in Yorumu 492 A. Yorum Davası 493 B. Eda Davası TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 495 I. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdiren Haller 495 A. TİS'in Süresinin Bitimi 495 B. TİS'in Geçersiz Kılınması 496 II. Sona Ermenin Sonuçları 497 Beşinci Kısım İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 31. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 501 I. Bireysel/Toplu İş Uyuşmazlığı 501 II. Hak/Menfaat Uyuşmazlığı 502

17 İçindekiler İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YOLLARI 502 I. Barışçı Çözüm Yolları 503 A. Arabuluculuk Olağan Arabuluculuk Olağanüstü Arabuluculuk 506 B. Tahkim (Hakeme Götürme) 507 LÖzel Hakem Zorunlu Hakem 507 II. Kavgacı Çözüm Yolları (İş Mücadelesi) İŞ MÜCADELESİ KAVRAMI VE ARAÇLARI GREV 511 I. Genel Olarak Grev Kavramı 511 A. İşin Bırakılması B. İşçilerin Aralarında Anlaşması veya Bir Kuruluşun Kararına Uyma 512 II. Hukuka Uygun (Yasal) Grev 513 A. Ortada Bir Toplu İş Uyuşmazlığı Bulunmalı 513 B. Denenen Barışçı Yollar Uyuşmazlığı Giderememeli 514 C. Grev Yasağı/Engeli Bulunmamalı 514 D. Grev Kararı Alınmalı ve Yürürlüğe Konulmalı 516 E. Grev Kararı Meslekî Amaçlı Olmalı 518 F. Uygulama Gerekleri Yerine Getirilmeli 518 III. Grevin Uygulanması 522 IV. Grevin Mahkeme Kararıyla Durdurulması 525 A. Tespit Davasında 5^5 B. Grev Hakkının Kötüye Kullanımında 525 V. Yasal Grevin Sonuçları 526 A. Greve Katılmayanların Çalıştırılmaması 526 B. Hizmet Sözleşmesinin Askıda Kalması 526 C. İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu 528 D. Başka İşçi Alma ve İşi Başkasına Yaptırma Yasağı 529 E. Başka İşde Çalışma Yasağı 529

18 26 iş Hukuku F. Satışa ve Hammadde Girişine Engel Olamama 530 G. Grevin İşçi Konutlarına Etkisi 531 VI. Yasal Grevin Sona Ermesi 531 VII. Yasadışı Grev ve Sonuçları 532 A. Yasadışı Grev 532 B. Grevin Yasadışılığının Tespiti 534 C. Yasadışı Grevin Sonuçları Grevcilerin İşine Son Verilebilir Grevcilerden Tazminat İstenebilir Greve Katılmayanların Hizmet Akitleri Aynen Devam Eder LOKAVT 536 I. Genel Olarak Lokavt Kavramı 536 A. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı 537 B. Uzaklaştırma İşverence Yapılmalı 537 C. İşyerindeki Faaliyet Tamamen Durmalı 538 II. Hukuka Uygun (Yasal) Lokavt 538 A. Usulünce Grev Kararı Alınmalı ve İşveren Tarafına Bildirilmeli 538 B. Usulünce Lokavt Kararı Alınmalı 539 C. Lokavt Yasağı/Engeli Bulunmamalı 539 III. Lokavt Kararının Uygulanması 540 IV. Yasal Lokavtın Sonuçları 540 V. Yasal Lokavtın Sona Ermesi 541 VI. Yasadışı Lokavt ve Sonuçları 542 A. Yasadışı Lokavt 542 B. Yasadışı Lokavtın Sonuçları İşçilik Haklarının Kesintisiz Ödenmesi Sözleşmenin Derhal Feshi İmkanı Yasadışı Lokavtın Geçici Bir Önlem Olarak Durdurumu 544 Kaynakça 545 Dizin 5 5 3

İçindekiler. Birinci Kısım İŞ HUKUKU: KAVRAM - TARİHÇESİ - ÖZELLİKLERİ. Sunuş...7 Kısaltmalar İŞ HUKUKU KAVRAMI... 37

İçindekiler. Birinci Kısım İŞ HUKUKU: KAVRAM - TARİHÇESİ - ÖZELLİKLERİ. Sunuş...7 Kısaltmalar İŞ HUKUKU KAVRAMI... 37 İçindekiler Sunuş...7 Kısaltmalar...29 Birinci Kısım İŞ HUKUKU: KAVRAM - TARİHÇESİ - ÖZELLİKLERİ 1. İŞ HUKUKU KAVRAMI... 37 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHÇESİ... 38 I. Genel Olarak... 38 II. Türkiye'de Durum...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR 11 1.1.İş Hukuku Kavramı 12 1.2.İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 12 1.2.1.Avrupa daki Gelişimi 12 1.2.2.Türkiye deki Gelişimi 13 1.3.İş Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı Seda ARSLAN Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR iii iv xvii 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.1. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I. Dünyada İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1 1. Sanayi

Detaylı

DEĞERLENDİRME SORULARI

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE-1-İş Hukuku Kavramı DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdaki çalışanlardan hangisi iş hukukunun konusuna girmektedir? a) Memurlar b) İşçiler c) Bağımsız çalışanlar d) Stajyerler e) Sözleşmeli personeller

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

Toplu İş Hukuku. Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Toplu İş Hukuku. Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Toplu İş Hukuku Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ SENDİKALARIN FAALİYETLERİ Sendikaların Faaliyetleri I. Serbest Faaliyetleri A. Çalışma hayatına

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Sayfa. Önsöz 7. İçindekiler 9. Kısaltmalar 33. Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ. Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. Madde Sayfa. Önsöz 7. İçindekiler 9. Kısaltmalar 33. Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ. Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Madde Sayfa Önsöz 7 İçindekiler 9 Kısaltmalar 33 Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam 1 59 İlgili Kararlar 61 Tanımlar 2 64 İŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057 Dersi Veren Birim: Hukuk Dersin Türkçe Adı: İş Hukuku Dersin Orjinal Adı: İş Hukuku Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: HUK 4057 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 İÇİNDEKİLER Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ... 17 I. Dünyadaki

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/29976 Karar No. 2015/38 Tarihi: 12.01.2015 İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI i Yargıtay Kararları Işığında SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI PROF. DR. A. MURAT DEMİRCİOĞLU Genişletilmiş 3. Baskı İstanbul, 2014 ii Yayın No. : 3127 Hukuk Dizisi : 1532 3. Bası Ağustos 2014 İSTANBUL

Detaylı

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Doğuş Üniversitesi İTÜ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL Ş HUKUKU 7. BASKI İSTANBUL

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK İÇİNDEKİLER GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK I. GENEL OLARAK 19 II. SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 19 1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 19 2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 21 3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI 1. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE NİTELİĞİ

İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI 1. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE NİTELİĞİ İ Ç İ N D E K İ L E R B Ö L Ü M I İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI 1. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE NİTELİĞİ /. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI //. İŞ HUKUKUNUN NİTELİĞİ ///. TÜRK İŞ HUKUKUNUN GELİŞİMİ IV. İŞ

Detaylı

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri)

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) Öcal Kemal EVREN İş Müfettişi İŞ MEVZUATI AÇISINDAN İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) 6. Baskı Ankara, 2010 İş Mevzuatı

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

- İŞ HUKUKU- 7-Bir iş sözleşmesinin geçerli olarak meydana gelebilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin bulunması zorunludur?

- İŞ HUKUKU- 7-Bir iş sözleşmesinin geçerli olarak meydana gelebilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin bulunması zorunludur? - İŞ HUKUKU- 1-Bir işçinin işyerinde öğrendiği mesleki sırlarını başkalarına aktarması, işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından hangisine aykırılık oluşturur? (2004/3) A) Özen borcu B) Gözetim borcu

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Seçmeli Yüksek Lisans. Örgün Eğitim. Türkçe Yok. Yok. Yok

DERS ÖĞRETİM PLANI. Seçmeli Yüksek Lisans. Örgün Eğitim. Türkçe Yok. Yok. Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati Haftalık Laboratuar

Detaylı

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. BİREYSEL İŞ HUKUKU 1. BİREYSEL İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KAPSAMI Bireysel İş hukukuna ait kurallar değişik yasalar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda Borçlar Kanununun hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri,

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Doğuş Üniversitesi İTÜ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL Ş HUKUKU 6. BASKI Yayın No

Detaylı

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI 1 TANIMLAR MADDE 2. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden

Detaylı

TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI

TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI 18.10.2012 Tarihli 6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNDA GETİRİLEN

Detaylı

ASLI AÇIKGÖZ DAR ANLAMDA VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER VE VESAYET ALTINA ALMANIN İŞLEM EHLİYETİ BAKIMINDAN SONUÇLARI

ASLI AÇIKGÖZ DAR ANLAMDA VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER VE VESAYET ALTINA ALMANIN İŞLEM EHLİYETİ BAKIMINDAN SONUÇLARI ASLI AÇIKGÖZ DAR ANLAMDA VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER VE VESAYET ALTINA ALMANIN İŞLEM EHLİYETİ BAKIMINDAN SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ...XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Grup Başkan Vekili. Hacer ÖZDOĞAN

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Grup Başkan Vekili. Hacer ÖZDOĞAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 21-25 MAYIS 2012 TARİHLERİ ARASINDA İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİ KONULARINI ESAS ALAN SEMİNER SENDİKAMIZIN DA KATKILARIYLA ANTALYA

Detaylı

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri)

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri) İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri) Öcal Kemal EVREN İş Müfettişi İŞ MEVZUATI AÇISINDAN İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri) 5. Baskı Ankara,

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

İş bir hukuku sadece özel hukuka ait bir sözleşmeye dayanan bağımlı çalışmayı düzenleyen kurallardan oluşur.

İş bir hukuku sadece özel hukuka ait bir sözleşmeye dayanan bağımlı çalışmayı düzenleyen kurallardan oluşur. 1. İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KONUSU İş Hukuku, işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Toplum hayatında, konusu insan faaliyeti olan pek çok ilişkiden söz edilmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2011 VS 1301- iş VE SOSYL GÜVENLiK HUKUKU DIKKT! By dıırşin kapsamırıa gir&1i boaı k-th1u'lanla, de rs khııl;)ırıızl1ı b~ ıma ha2l rlanm,a~ ruja ın sonra tieğ i 'fiklikyilpı ı lmlş,olabi l ir. Bııııun,

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/3906 Karar No. 2009/12118 Tarihi: 28.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİ BİR YILLIK SÜRENİN AYNI İŞVERENİN İŞYERLERİNDE

Detaylı

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK

BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK BURCU İRGE ERDOĞAN MILLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA FRANCHISE SÖZLEŞMESINE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MADDÎ HUKUKTA FRANCHISE

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI İŞÇİLERİN GÖREVLERİ Doğru Çalışma Kendisinin ve Diğerlerinin Sağlığını Koruyacak Biçimde + Doğru Kullanma Tesisat / Makine / Tezgah / El Aleti / Malzeme/ Kişisel

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku (Resmi Gazete: 22.05.2003)

Detaylı

İŞ KANUNU GEREĞİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA HALLERİ

İŞ KANUNU GEREĞİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA HALLERİ İŞ KANUNU GEREĞİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA HALLERİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR * Öz İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1. İşsizlik Kanunun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Amacı Nedir? Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kanun, 25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı