BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

2 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.PROJENİN TANIMI a) Bu Proje ile 200 adet ölçüm noktasında GPRS haberleşme alt yapısı kullanılarak AG veya OG den ölçüm yapan üç fazlı sayaçların tüketim bilgilerinin izlenmesi ve kontrol merkezine aktarılması, sayaçtan elektrik kesme ve açma işlemlerinin yapılması işidir. 145 adet ölçüm noktasına sayaç ve modem temini (sayaç ile GPRS modem bütünleşik yapıda olabilir), montajı ve bunlarla ilgili saha çalışmaları ve bilişim alt yapısı (Sunucu, PC, Network v.s. gibi), Otomatik Sayaç Yönetim (OSY) yazılımının temini ve kurulması yüklenici tarafından yapılacaktır. b) Sayaç yönetim sistemi içinde 200 adet ölçüm noktaları ile Başkent OSB hizmet binasında bulunan Kontrol Merkezi arasında GPRS haberleşme altyapısına dayalı olarak veri alış verişi temin edecek haberleşme ortamı kurulacaktır. Başkent OSB Merkezinde akıllı sayaç yönetim sisteminde, ölçüm noktasının aktif, endüktif, kapasitif, vb faturalama bilgileri ile sayaçlarda meydana gelen olay bilgileri, sayaçlar tarafından kaydedilen yük profilleri ve kesme / açma, ara tahakkuk endeks bilgileri veri tabanında tutulacaktır. Ayrıca teklif edeceği faturalama yazılımı ile entegre çalışarak mevcut veriler paylaşılacaktır. Önerilen sayaç, modem, toplayıcı ünite ve bunlara ait yazılımların detaylı teknik özellikleri teklifle birlikte Türkçe olarak verilecektir. c) Sistemde her bir sayaçtan ölçülen endeks bilgileri, yük profili, aktif ve reaktif güç, akım ve gerilim değerleri, enerji kesintilerinin süre ve sayı bilgileri, olaylar ve kesme/açma v.b.bilgileri veri tabanında tutulacaktır. Elektronik elektrik sayaçlarının parametre değerlerine hem lokal hem de uzaktan erişim mümkün olacak, uzaktan sayaçlara zaman senkronizasyonu yapılabilecek ancak bu değişimler için şifre güvenliği olacaktır. d) İstekli firmalar proje için önerecekleri sayaç, toplayıcı ünite ve modemlerin haberleşme protokollerine ait dokümanları, teklif edilen sayaçların OBİS kod sıralamalarını ve tüm teknik özellikler listesini Başkent OSB ye vereceklerdir. e) Kullanım kılavuzlarının, yardımcı dokümanların, eğitim dokümanlarının ve katalogların dili Türkçe olmalıdır. f) Sistemde teklif edilen sayaç ve modem, yazılımları ve faturalama yazılımı birbirleri ile uyumlu çalışmalıdır. g) OSYS sunucu donanımının temini sonrasında, sunucuya OSY yazılımı ve Oracle veya SQL uygulamalarının kurulması, Sayaç ve modemlerin sunucuya tanıtılması ve sürücülerinin kurulması, faturalama programı ve OSY sisteminin tüm fonksiyonları ile sunucu üzerinde çalışır hale getirilmesi için gerekli tüm mühendislik hizmetleri yüklenicinin sorumluluğundadır. 2.İŞİN KAPSAMI: a) İş, şartları açıklanmış haberleşebilir kesme/açma özellikli elektronik elektrik sayacı, modem, faturalama yazılımı ve OSYS yazılımlarının ve donanımlarının teminini, testlerini, fabrika kabullerini, nakliyesini, teslimini, tesisini, montajını, haberleştirilerek işletmeye alınmasını, garantilerini ve Başkent OSB elemanlarının eğitimlerini içerir. 2

3 b) Sistemde kullanılacak bütün yazılımların (OSYS), sayaç ve modem kullanım menüleri, açıklamaları, raporları, sorguları, çıktıları ve yardım dosyaları Türkçe olacaktır. 3.AMAÇ: Otomatik Sayaç Yönetim Sisteminin (OSYS) kurularak Başkent OSB Dağıtım Şebekesinden beslenen 200 adet ölçüm noktasındaki sayaçlardaki veriler GPRS haberleşme yöntemiyle Başkent OSB merkez binasındaki Kontrol Merkezine aktarılarak karşılıklı veri iletişiminin sağlanması ve faturalama yazılımı kullanarak,sayaçtan elektrik kesme ve açma işlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır. 4.ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYAÇLARI OSYS içerisinde kullanılacak olan elektrik sayaçlar; 1- Kombi Sayaç 3x10(100) A, 3X220/380 V 2- Kombi Sayaç 3x X /5 A, 3X220/380 V 3- Kombi Sayaç 3x X /5 A, 3X58/100 V Olmak üzere 3 tipte olacaktır. OSYS içerisinde kullanılacak olan elektrik sayaçları aşağıda açıklanan özelliklere sahip olmalıdır: 1. Full dijital elektronik tipte elektrik sayacı olmalıdır. 2. Tek / Üç fazlı bağlantıya uygun özellikte olmalıdır. 3. Üç fazlı Sayaçlar Aktif, Endüktif ve Kapasitif ölçüm özellikli olmalıdır. 4. Sayaçlar üzerinde bir adet Optik Port olmalıdır. IEC protokolüyle çalışan en az bir adet elektriksel haberleşme arayüzü (RS485) olmalıdır. 5. Ölçüm hassasiyeti aktif enerji için sınıf 1, reaktif enerji için sınıf 2 olmalıdır. 6. Standart haberleşme protokol özellikli (IEC IEC EN ,IEC , IEC OBIS veya EDİS, DLMS-COSEM veya OSGP ve NTA-8150 ) olmalıdır. 7. EPDK sayaç tebliği asgari şartlarına sahip olmalıdır. 8. Uluslararası standartlara.( CE.TSE, IEC v.s. gibi) ve/veya MID sertifikasına sahip olmalıdır 9. Tüketicinin takvime bağlı tüketimini tespit etmek, çok zamanlı tarifeleri uygulamak ve diğer işlemleri zaman bazında değerlendirmek amacıyla, sayaç içerisinde gerçek zaman saati olmalıdır. 10. Sayaçlar, en az dört ayrı tarife diliminde bir günü en az sekiz zaman dilimine bölebilecek ölçme ve kayıt yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. 11. Sayaçlar, enerji kesintisi olmasında dahi kaydedilen bilgileri saklama özelliğine sahip silinemez hafızalı olmalıdır. 12. Sayaçlar, tespit edildiği ölçüm noktasının özelliğine göre her ayın sonundaki tüketim bilgilerini en az iki ay süre ile hafızada saklamalıdır. 13. Sayaçlar, tarih, saat ve dilimlerine göre ölçülen enerji miktarlarını göstergelerinde gösterebilmeli ve bu bilgilerin dışarıdan okunması ile programlama işlemlerini gerçekleştirebilecek bir haberleşme donanımına sahip olmalıdır. 3

4 14. Sayaçlar, enerji kesik olsa dahi ön kapak ve klemens kapağı açılma müdahalelerini algılayarak yapılan müdahaleleri kaydedebilmeli ve bu bilgilerin haberleşme donanımı üzerinden okunabilmesini sağlamalıdır. 15. Sayaçlar, haberleşme donanımı üzerinden erişimde gerçek zaman saatinde gerek duyulan düzeltmeleri yapabilmelidir. Sayaçların, zaman saati sapması en fazla günde 0,5 saniye olacaktır. 16. Sayaçlar, ileri ve geri saat (yaz saati uygulaması) uygulamasını otomatik olarak kendisi ayarlayabilecektir. Ancak gerektiğinde uzaktan erişimle de değiştirmek mümkün olmalıdır. 17. Sayaçların ölçüm sistemleri kendilerine özgü olmalı ve üretici firma ölçüm sistemi ekipmanlarını kendi bünyesinde barındırmalıdır. 18. Sayaçlar yük profili verme özelliğine haiz olmalıdır. Tüketim(enerji) bilgileri sayaçlarda 15 /30/60 ar dakikalık periyotlarla alınabilmelidir. İstenildiği zaman bu periyotlar ayarlanabilmelidir. 19. Teklif edilen sayaçların T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ulusal tip onay belgesi veya MID (Metering İnstrument Directiv) belgesi ( B class ) olmalıdır. 20. Sayaçların çalışma sıcaklığı -25 C ile + 55 C arasında, depolama sıcaklığı ise -25 C ile + 60 C arasında olacaktır. 21. Sayacın şebekedeki dalgalanmalara karşı darbe dayanımı en az 8 kv olmalıdır. 22. Sayaçta aşağıdaki güvenlik kayıtları tutulacaktır. Bu kayıtlara optik ve elektriksel haberleşme bağlantıları üzerinden ulaşılabilecektir. 3 faz veya tek faz kesilme sayıları 3 faz veya tek faz kesilme ve geri gelmesi tarih/saati Tarih ve saatin değiştirildiği tarih ve saat zaman etiketi Yük profili ve olay kayıtlarının sıfırlandığı tarih ve saat zaman etiketi Enerji tarifelerinin değiştirildiği tarih ve saat zaman etiketi Terminal kapağının ay içerisinde ilk açılma tarihi ve açılma sayısı Sayaç ana kapağının açıldığı tarihi Sayaçta en son parametre değişikliğinin yapıldığı tarih Faz sırası (Döner alan) hatası başlama ve bitiş tarih/saati Pil ömrü sayıcısı Sayaçta meydana gelebilecek dahili arızalar Hata mesajı ile birlikte gösterilen hata kodları mesajları (FF, FF1, FF2, FF3 gibi) Üç veya tek fazlı sayaçlara manyetik vb. tüm müdahalelerin tarih ve zaman etiketli kayıtları Enerji kalitesi ölçümleri, akım ve gerilim aşımlarının kayıtları x10(100) A, 3X220/380 V tipi sayaçlarda entegre açma/kapatma rölesi olmalı, kesici anahtarın anahtarlama sınıflandırması 100 Amp. 250V dan az olmamalıdır. Diğer tip sayaçlarda entegre açma/kapatma çıkışı 10 Amp. 250V dan az olmamalıdır. 24. Sayaç ve üzerindeki ölçüm teknolojisi, doğru akım manyetik alan müdahalesine karşı yüksek korumalı olmalıdır. 25. Sayaç aşağıdaki durumları algılayabilmelidir. Ters akım akışı Fazların yer değiştirmesi Gerilimin kesik olması durumunda akım çekilmesi Sayacın Pulse çıkışından sayaca müdahale edilmesi 6. GPRS MODEM 4

5 1. GPRS /İnternet haberleşme altyapısı üzerinden izlenebilecektir. 2. GPRS modemler verileri şeffaf olarak transfer etmeli, veriler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. 3. GPRS modemlerin tüm GSM operatörleri ve sim kartlarına uyumlu ve kullanıma hazır olmalıdır. Tek bir GSM operatörlerine bağlı kalınmayacak şekilde farklı operatörlere ait sim kartlar aynı sistemde kullanılabilmelidir. 4. GPRS modemlerin parametre değişiklikleri ve iç yazılımı (firmware) güncellemeleri uzaktan (GPRS data üzerinden) yapılabilmelidir. 5. GPRS modemlerin anteni harici tip, kazançlı ve gerektiğinde yeterli kablo uzunluğuna sahip olmalıdır. Ölçü noktasında GSM şebeke sinyalinin yeterli olmaması halinde, GPRS modemlerin anteninin GSM sinyal seviyesinin uygun olduğu gerekli mesafeye kadar uzatılması yüklenici sorumluluğundadır. 6. GPRS modemlerde sayaçlara yetkisiz ulaşmayı engellemek için GPRS modemlere erişim şifre ile korunacaktır. 7. GPRS modemler GSM sinyal kalitesini ve sinyal seviyesini sürekli denetlemelidir. GPRS modemler herhangi bir problem durumunda veya ayarlanabilen sürede bir kendini otomatik resetleme özelliğine sahip olmalıdır. Bu reset işlemi enerji kesip verilerek yapılmalıdır (Donanımsal reset). GPRS modemler içerisinde kendi gerçek zaman saati bulunmalıdır. Toplayıcı ünitenin ve modemlerin zaman saati sapması en fazla günde 0,5 saniye olacaktır. Bu gerçek zaman saati uzaktan (GPRS data üzerinden) değiştirilebilmeli veya sayaca bağlı/entegre olarak senkronize edilmelidir. 8. GPRS modemlerin şebekedeki dalgalanmalara karşı darbe dayanımı 8 kv olmalıdır. Şebekedeki gerilim artışlarına karşı uygun koruma elemanlarına sahip olmalıdır. GPRS modemlerin şebekedeki dalgalanmalara karşı darbe dayanımı 8 kv tan daha düşük olması durumunda firmalar bu şartı uygun büyüklükte harici bir koruma ünitesi ile de sağlayabilir. 9. Sistemde kullanılacak GPRS modemler reset süreleri haricinde kesintisiz çalışacaktır. 10. Modemler dinamik IP adresi kullanımını desteklemelidir. İnternet üzerinde statik bir IP ye kullanıcı adı ve şifre ile bağlanabilmelidir. 11. GPRS modemler ölçü hücrelerinde çalışmaya uygun, elektromanyetik yalıtkanlığa sahip olmalıdır ve sayaçların veya toplayıcı ünitelerin uzaktan okunabilmesi için özel olarak tasarlanmış olacaktır. 12. GPRS modeminin besleme aralığı en az 100 V 230 Vac olmalıdır. Enerjisini doğrudan şebekeden alabilmeli, besleme gerilimi için harici adaptör veya güç kaynağı gerektirmemelidir. 7. OSYS SİSTEMİ HABERLEŞME DİZAYNI Haberleşme cihazları mühürlenebilen yapıda olacaktır ve bu cihazların üzerinden sayaç bilgilerine istenmeyen erişimler engellenecektir. OSYS sisteminde, haberleşme altyapısının efektif bir şekilde kullanılabilmesi için çeşitli arama takvimleri oluşturulacaktır, arama süreleri ve takvim sayısı tümüyle değiştirilebilir yapıda olacaktır. Her bir abone grubuna ait farklı arama zamanları belirtilebilecektir, abonelerin mesai sürelerinin dışında da sayaçlarına erişim sağlanabilecektir. GPRS hattında oluşabilecek problemler karşısında alternatif olarak GHDSL hattı da kullanılabilecek şekilde programlanabilecektir. Haberleşmede kullanılacak GPRS modemler hem Rx (alabilen)hem Tx(verebilen) şeklinde çalışacaktır. 8. İLGİLİ STANDARTLAR 5

6 Otomatik Sayaç Yönetim Sisteminde; Türk Standartları Enstitüsü veya IEC standartlarına uygun ekipman kullanılacaktır. Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. 9. KONTROL MERKEZİ DONANIM ALTYAPISI Toplam 2 Adet Aşağıdaki özelliklerde server.(1xuygulama,1xdatabase,1xradius/ Web uygulama Server) Kontrol Merkezi Genel Özellikleri; A.SERVER 1.Sunucu(lar) rack tipi olacaktır. Sunucular ile birlikte kabinet içerisine montaj için gereken aparatlar sağlanacaktır. En fazla 2U yüksekliğinde olacaktır. 2.Uygulama ve DB Server'lar yedekli (redundant) yapıda yapılandırılacaktır. 3.Server da ihtiyaç duyulacak tüm uygulama ve veritabanı lisansları istekli firma tarafından temin edilecektir. 4.Tüm serverlara ait işletim sistemi lisanları teslim edilecektir. - İşlemci Sunucu üzerinde 1 (bir) adet dört çekirdekli en az Intel Xeon 5600 serisi işlemci bulunacaktır. Sunucu aynı kasa içerisinde 2(iki) adet işlemciye kadar genişleyebilmelidir. Sistem veri yolu (FSB) en az 1333 MHz hızında olacaktır. - Ana Bellek Sistemde en az 8 GB bellek bulunmalıdır. Bellek kapasitesi en az 64 GB a kadar arttırılabilmelidir. Bellek birimleri; üretici firmanın sağladığı en yüksek koruma özelliklerine (ECC)sahip olacaktır. - Dahili Depolama Birimleri Sistem üzerinde en az 4 adet 146 GB kapasiteli, 10K rpm(tercihen 15K rpm) hızında, SAS veya SATA ara yüzlü, hotplug veya hot-swap dahili disk bulunacaktır. Disk kapasitesi aynı kasa içerisinde en az 6(altı) adete kadar arttırılabilir olacaktır. Bu diskler RAID 1 yapılandırılacaktır. Sunucu üzerinde 256MB önbelleğe sahip bir RAID kontrol ünitesi bulunacaktır. RAID kontrol ünitesi RAID 0, 1, 1+0, teknolojilerini destekleyecektir. RAID kontrol ünitesi pil korumalı olacaktır. Sistem üzerinde 1 adet DVD-RW sürücü bulunmalıdır. -Girdi/Çıktı (I/O) Ünitesi Sistem üzerinde en az 2 (iki) adet PCI-E kart yuvası bulunacaktır. Sistemde en az 1 adet 10/100/1000 BaseT Gigabit Ethernet çıkışı bulunacaktır. 5. Serverlar ile 36U yüksekliğinde kabinet, KVM switch, en az 15 inch monitör, klavye ve Mouse yönetim konsolu bulunan donanım teklif edilecektir. KVM switch ve konsol teknik şartnamede tariflenen tüm sunucuların işletim sistemleri uyumlu olacaktır. 6.Güç Kaynakları; Sistemde bir adet kesintisiz güç kaynağı (UPS) bulunacaktır. Kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemi en az 12 saat süre ile besleyebilecek güçte olmalıdır. B.EKRAN Ekran, LCD veya LED olmalıdır. En az 22 Büyüklüğünde, 1920x1080 çözünürlüğünde, 1xHDMI çıkışlı olmalıdır. OSYS yazılımını LCD ekran üzerinde kullanmak üzere kablosuz klavye ve Mouse takımı olmalıdır. C. OPERATÖR PC VE NOTEBOOOK GENEL ÖZELLİKLERİ PC Toplam 1 adet 1. En az I Ghz İşlemci ve üstü 6

7 2. En az 4GB DDR3 Ram 3. En az 2 Gb Ekran Kartı 4. En az 500Gb Hdd 5. 21" LCD monitör. 6. PC ye ait işletim sistemi ve office lisansları Notebook Toplam 1 Adet 1. En az CORE I7 640M Serisi ve üstü İşlemci 2. En az 8GB DDR2 ram 3. En az 2GB Ekran Kartı 4. En az 500Gb Hdd 5. En az 15,4" Ekran. 6. Notebook'a ye ait işletim sistemi ve office lisansları D.YAZICILAR Lan portu mevcut A3 cıktı alınabilen renkli lazer. 10. OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) VE FATURALAMA YAZILIMI OSYS Yazılımı toplayıcı ünite üzerinden sayaçlarının manuel / otomatik olarak okunmasını, programlanmasını, kesme ve açma işlemlerinin yapılabilmesini, zaman senkronizasyonu yapılabilmesini ve eşik değerlerin tanımlanması vb. gibi sayaçlardaki önceden tanımlanmış değiştirilebilir özelliklerin programlanmasını yapmalıdır. OSYS yazılımı sayaçlardan toplanan verilerin kontrol merkezine GPRS ile aktarılmasını ve zaman senkronizasyonu yapılabilmesini sağlamalıdır. OSYS yazılımı her bir toplayıcı ünite üzerinden okunan tüm sayaçların eş zamanlı toplam tüketimlerini, yük profilini toplayarak trafo bazında ana sayaçların tüketim ve yük profillerini karşılaştırarak kayıp tüketim değerlerini verebilmelidir. Sayaç Yönetim Yazılımı ile IEC 1107 ( ) protokolünde haberleşme yapan kodlamaları ve şifreleri belirli tüm sayaçlara erişim sağlayacaktır. Bu yazılım yardımıyla sayaçların yerinden sökülmeden, dizüstü bilgisayar yardımıyla yerinde en üst seviyede şifreleme ile korunarak istenilen değişlikler yapılacaktır. OSYS Yazılımında bulunması gereken özellikler ; Sayaç Parametrelerin Okunması, Sayaç Endeks bilgilerinin Okunması, Yük profilinin alınması ve grafiklendirilmesi, Kayıt defterinin okunması, Kesme / Açma kayıtlarının okunması, Tarih ve Saat ayarı, Haberleşme parametrelerinin uzaktan ve lokal ayarlanması, Sistemde tanımlanan abonelere ait tüketim (15/30/60 dk.) bilgilerini Excel formatında(osf formu vb.) raporlaması, Haberleşme problemi olan toplayıcı ünite, sayaç ve modemlerin, en son başarılı haberleşme zamanı, kesik ve açık abone ye ait durum, tarih ve zaman etiketi bilgilerini Excel formatında raporlaması, İşlerini yapmalıdır. Sayacın tarihi, saati, faturalamaya esas ay sonu değerleri ve eğer sayaçtan alınabiliyorsa her fazın ayrı ayrı akım, gerilim, kesme / açma bilgileri ve güç değerleri ile varsa enerji 7

8 kalitesine yönelik tüm bilgiler, olaylar gerçek zamanlı olarak lokal ve uzaktan izlenecektir. Sayaçlar otomatik / manuel olarak uzaktan kesme ve açma işlemleri yapılacaktır. Sayacın aktif enerji değerleri gündüz, gece, puant olarak (ölçüm noktasının özelliğine göre sayacın tarife sayısı değişebilecektir) izlenebilmelidir. Güncel değerler kısmında yer alan faturalama sayaç değerleri, son resetlendiği haliyle kaydedilerek Son Reset değerleri kısmında tutulmalıdır. WEB tabanlı olarak internet-intranet ortamında çalışabilmeli ve kurum içi kurum dışı kullanıcıların interaktif kullanımlarına açık olmalıdır Her bir kullanıcı için kurulacak güvenlik yapısı içinde kullanıcı adı ve şifre verilebilmeli, kullanıcıların şifreleri değiştirilebilmeli, belli bir süre değiştirilmeyen şifreler için kullanıcı sistem tarafından otomatik olarak uyarılmalıdır. Kullanıcı bazında görev tanımlamaları yapılabilmelidir.(superusers, users, sub-users) Farklı kullanıcılara farklı görevler verilebilmeli, kaldırılabilmeli ve aynı iş grubundaki kullanıcılar için otomatik görev kopyalaması yapılabilmelidir. Kullanıcı tarafından belirlenebilecek bir süre kadar yazılım işlevsiz açık kaldığında sistemden otomatik olarak çıkış sağlanmalı ve kullanıcının tekrar sisteme giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ve parola sorgulaması sağlanmalıdır. Bir kullanıcı kimliği ile aynı anda birden fazla istemciden sisteme girilmesi engellenmelidir. Kullanıcılar tarafından yapılan her türlü güncelleme işleminde ; -İstemci MAC adresi, -İstemci IP kodu, -Kullanıcı kimliği, yapılan işlev, -İşlem nedeni, önceki değer yeni değer -İşlemin yapıldığı tarih ve zaman vb.. LOG kayıtları tutularak gerektiğinde bunlar sorgulanabilmelidir. Yazılım kullanımının rahat olması, ekran ayarlarının, rapor formlarının ve iş emirleri formatlarının kullanıcılar tarafından ayarlanabilir olması sağlanmalıdır. Ekran ara yüzleri ile bir kullanıcının başka bir kullanıcı ya da kullanıcılara iş göndermesi mümkün olmalıdır. Yeni kayıt ve güncelleme işlemleri için aynı kaydın birden çok kullanıcı tarafından kullanılmasına gereken uyarılar yapılarak izin verilmemesi diğer taraftan yapılan bir güncellemenin sorgulamaları engellememesi sağlanmalıdır. İstenilien ölçü sistemleri için müşteri ya da kullanıcılara ve sms ile mesaj gönderilebilmelidir. 8

9 Bu işlemler için LOG kayıtları tutulmalı ve sorgulanabilmelidir. OSOS ile üretilen tüm raporlar ekran, yazıcı, ortamlarında, Excel, XML, HTML, CSV, JPEG, PDF, Text formatlarında verilebilmelidir. Sisteme bağlı ölçü noktalarından birkaçı kullanılarak sanal ölçü noktaları oluşturulabilmelidir. Kurulacak sistem hiç transfer edilemeyen verilerin sisteme girilebilmesi için alternatif çözümlere (Notebook,el terminali,vb..)açık olacak ve gerektiğinde uygulanabilecektir. OSYS yazılımı isteyen müşterilere tüketim takibi, yük profili izleme gibi raporlar ve sorgulamalar birlikte SMS ve hizmetleri vb. için taleplerini bildireceği bir WEB erişim hizmeti sistem güvenliğini koruyarak verilebilmelidir. Web kullanıcılarının yeni kayıtlarında ve unutulan şifrelerinin temininde sürecin sadeleştirilmesi amacıyla, şifrelerin oluşturulması ve web kullanıcılarına otomatik olarak iletilmesi ile ilgili işlev mevcut olmalıdır. Talep üzerine yeni bir şifre oluşturulur, gerekirse erişim kısıdı ortadan kaldırılır ve ilgili web kullanıcısı e-posta ile bilgilendirilir. Şifrenin gönderilmesi istenilen e-posta bilgisi ve mevcut şifre bilgisi, web kullanıcısı sisteme giriş yaptıktan sonra değiştirilebilir. Faturalama yazılımında bulunması gereken özellikler ; Sistemden alınacak faturalar tümüyle TEDAŞ faturasına uygun yapıda olmalıdır. Tüm vergiler, cezalar ve diğer hesaplamalar standart olarak bu bazda hazırlanmış olmalıdır. Fatura genel yapısı html olmalı diğer sistemlere aktarılabilmesi için xml, txt ve xls formatlarını desteklemelidir. Kesilen tüm faturaların tekbir ekranda gözükeceği bir icmal tablosu sistem tarafından otomatik oluşturulmalıdır. Bu tablo gerektiği durumlarda faturalama veya yönetim gibi farklı birimlere otomatik olarak aktarılabilmelidir. Faturalama sisteminin fatura oluşturma mantığı esnek olmalıdır. Fatura oluşturulurken faturanın oluşturulacağı tarih aralığı faturanın başlangıç zamanı için, her sayaca ilişkin son fatura zamanı, önceki ayın ilk günü ve kullanıcı tarafından seçilebilen herhangi bir zaman, faturanın son zamanı olarak da, fatura oluşturulma zamanı, bulunulan ayın başlangıç tarihi ve kullanıcı tarafından seçilebilen bir zaman olarak seçilebilmelidir. Fatura tarihinin esnekliği yanında kullanıcı hangi sayaçlara fatura keseceğini hangilerine kesmeyeceğini de seçebilmelidir. Oluşturulan faturalar sistem tarafından saklanacaktır. Kullanıcı değişik tarifelere ilişkin enerji birim fiyatlarını istediği gibi ayarlayabilmelidir. Buna ek olarak faturanın son ödeme tarihinin fatura oluşturulma tarihinden kaç gün sonra olacağını da istediği gibi seçebilmelidir. Ortak olarak kullanılan alanlar, bağlantı ücreti vb. değerler istenildiği gibi her sayaç için ayrı ayrı tanımlanabilmeli ve gerektiğinde özel işlemler yapılabilmelidir. Fatura dizaynına ait şablon XML gibi yaygın formatlarda tasarlanabilmelidir. Belirlenen zaman aralıklarında fatura düzenlemek Müşterilere ait faturaları teker teker veya toplu olarak kesmek 9

10 Geçmişe yönelik fatura analizi yapmak ve fatura takibi yapmak İşletme tarafından istenilen fatura ve makbuz dizaynı yapmak Fatura çıktılarının alınması html, xml, xls, doc, txt dosya formatlarını destekleme Faturaların internet ortamında yayınlanabilmesi Tüketim analizinin yapılması KESME: Endeks okunduktan sonraki son ödeme gününden bir gün sonrasında ihbar aboneye bırakılır. İhbarda verilen sürenin bitiminden sonraki ilk iş gününde kesme iş emirleri oluşur. 08:00 itibariyle oluşan kesme iş emirleri OSYS ye aktarılarak sahadaki sayacın elektriğini kesme iş emri verilir. Kesme iş emri gerçekleşirken abonenin endeksi alınır ve sayacın elektriği kesilir. Abone sözleşmesini fesih ettiği veya dilekçe ile başvurarak kesme talebinde bulunduğunda sayacın son endeksi okunarak elektriğin kesilmesi işlemleridir. AÇMA: Abone borcunu ödediğinde otomatik olarak faturalama yazılımı tarafından oluşan açma iş emirleri OSYS yazılımına aktarılarak sahadaki elektriği kesik sayaçlar enerjilendirilecektir. Veya iptal edilmiş aboneliğin yeniden alınması ile elektriğin açılması için sözleşme yaptı ise veya dilekçe verdi ise sahada sayacın elektriğinin tekrar açılması işlemidir. ENDEKS OKUMA: Sayacın verilen okuma periyotlarına oluşturulacak olan endeks okuma plan ve dosyaları ile OSYS yazılımı otomatik olarak sistemine bağlı tüm sayaçların endekslerini okuyup olay kayıtlarını ve ihbar bilgilerini faturalama yazılımına otomatik olarak aktaracaktır. Operatörler ve yöneticiler aktif ve geriye dönük yapılan tüm operasyonların raporlamasını yapabilmelidir. Bu raporlar abone, işlem tipi, tarih aralığı ve Başkent OSB tarafından istenecek diğer formatlarda yapılabilmelidir. OSYS yazılıma ait tüm yazılım lisansları, yazılımlara ait veritabanı lisansları Başkent OSB adına lisanslanarak teslim edilecektir. OSYS yazılımı kullanıcı lisansı en az 3 kullanıcı olmalıdır. Sistem, OSYS idare merkezinden manuel olarak abone bazında ve/veya daha önceden belirlenmiş parametrelere göre abone gurubu olarak Kesme/ Açma/ Endeks okuma vb. işlemlerin otomatik olarak yapabilecektir. Sistem yazılımı standartlara uygun üç farklı marka/tip sayaçla haberleşebilecek özellikte olmalıdır. 11.ENTEGRASYON: OSYS yazılımı ile faturalama yazılımı ; 1- Otomatik, 2- Manuel olarak çalışacak şekilde entegre edilmelidir. Bu entegre işlemi View veya Web servis kullanılarak gerçekleştirilecektir. View dosyası sağlandıktan sonra oluşan iş emirleri sistemden otomatik veya manuel olarak çalıştırılacaktır. Otomatik entegrasyon: Endeks okunduktan sonraki son ödeme gününden bir gün sonrasında borcunu ödemeyen abonelere faturalama yazılımında oluşturulan kesme ihbarı bırakılır. İhbarda verilen sürenin bitiminden sonraki ilk iş gününde abonenin borcunu ödemediği takdirde faturalama yazılımınca kesme iş emirleri oluşur. Ertesi gün saat 08:00 itibarıyle oluşan kesme iş emirleri OSYS ye aktarılarak Sisteme kesme iş emri verilir. Kesme iş emri gerçekleşirken abonenin endeksi alınır ve elektriği kesilir. 10

11 Sistemde kesme iş emirleri saat 08:00 ile 12:00 arasında gerçekleştirilmiş olacaktır. Abone borcunu ödediğinde otomatik olarak faturalama yazılımı tarafından oluşan açma iş emirleri OSYS yazılımına aktarılarak sahadaki kesik olan abonelerin en geç 1(bir) saat içersinde açma işlemleri gerçekleştirilecektir. Manuel Entegrasyon: Abone sözleşmesini fesih ettiği veya dilekçe ile başvurarak kesme talebinde bulunduğunda yukarıda belirtilen usuller doğrultusunda sayacın son endeksi okunarak elektriği kesilir. Abonenin yeni Sözleşme yapması halinde elektrik açma işlemi gerçekleştirilir. Sayacın verilen okuma periyotlarında oluşturulacak olan endeks okuma plan ve dosyaları ile OSYS yazılımı otomatik olarak sistemine bağlı tüm sayaçların endekslerini okuyup olay kayıtlarını ve ihbar bilgilerini faturalama yazılımına otomatik olarak aktaracaktır. Sistem faturalama yazılımında oluşan Açma ve Kesme iş emirlerini kendi kullanıcı ara yüzünde göstermeli iş emrinin detay bilgisi (durum, tarih/saat) Operatör tarafından görülebilmelidir. Otomatik durumda faturalama yazılımından gelen tüm iş emirleri İş Emri türüne göre kullanıcı bağımsız OSYS tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı Kontrollü Statüsünde, faturalama yazılımında oluşan İş Emirleri Listesi OSYS Ara yüzünde listelenmeli Operatör komutları ile Açma veya Kesme İşlemi gerçekleştirilebilmelidir. Her iki durumda OSYS tarafında yapılan işler faturalama yazılımı tarafına entegrasyon ile iletilmelidir. Bu işlemler OSYS veritabanına da kayıt edilmelidir. Kayıtlarda Operasyon bilgisi(ilgili abone bilgisi,işlemi yapan,tarih/saat ) tutulmalıdır. Entegrasyon için View, Web Service veya her iki uygulamanın da konuşabileceği ortak kabul edilen bir metod kullanılabilir. 11. SAYAÇ VE MODEMLERİN SAHA MONTAJI 145 adet yeni ölçüm noktasındaki mevcut sayaçların demontajı, yeni sayaç, modem, anten, v.s. temin edilen tüm malzemelerin montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu montajlar için gerekli olan klemens, kablo ve kablo malzemeleri vs. yüklenici tarafından temin edilecektir. Bunun yanında montajı yapmak için kullanılacak olan tüm alet ve ekipmanlar İdarenin onayı alınarak Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Mevcut sayaçların demontajı, yeni sayaç, modem, anten ve temin edilen tüm malzemelerin montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu montajlar için gerekli olan klemens, kablo ve kablo malzemeleri vs. yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici firma elemanları montaj işlemine başlamadan önce Başkent OSB yetkilisi tarafından elektrik kesilecek, çalışmanın tamamlanmasına müteakip elektrik verilecektir. x/5 sayaçların montajlarda gerilim barası ( varsa gerilim trafosu ) ve akım trafosu çıkışlarından itibaren kablolar yenilenecek ve klemens montajı yapılacaktır. Kullanılan tüm kablo bağlantı noktalarında kablo yüzüğü kullanılacaktır. Sayaç akım ve gerilim trafo bağlantıları (L1,L2,L3 fazları ve nötr) ile modemlerin besleme bağlantıları klemens çıkışlarından yapılacaktır. Montaj yapıldıktan ve enerji verildikten sonra ölçü devresinin bağlantılarının doğruluğu, yük devreye alınarak ve her bir fazın akım, gerilimleri incelenerek kontrol edilecektir. Son kontrol ve mühürleme işlemleri Başkent OSB personeli tarafından yapılacaktır. Pano içi bağlantı tip şemaları teklifle birlikte verilecektir. Saha montaj işlemlerinde 2 (iki) saha ekibi olacak, her ekip bir yetkili (proje ekibi tarafından onaylanacak) bir de yardımcı eleman olmak üzere iki kişiden oluşacaktır. Ekipler her türlü iş güvenliğini almak zorundadır. Enerjili ölçü devresinde çalışma yapılmayacağına dair yazılı taahhüt verecektir. Yüklenici firma her türlü işci sağlığı ve iş güvenliği malzemesini temin etmek, 11

12 kullanımını sağlamak ve bu konuda saha ekiplerine gerekli uyarı ve ikazları yapmak zorundadır. Yüklenici firma taşeron aracılığı ile işleri yaptırması durumunda Başkent OSB ın onayını alacaktır. Taşeron firmanın işci sağlığı ve iş güvenliğinden yüklenici firma sorumludur. 145 adet ölçüm noktasının yüklenici tarafından yeni sayaç ve modem montajı yapıldıktan sonra sökülen sayaçlar tutanakla teslim edilecektir. Yüklenici firma sayaç ve modem montajlarını, haberleşme sorunlarını, yazılım ve donanım hatalarını, temel yazılım yenileme, yazılım ilavesi, parametre değiştirme gibi işleri yapmakla sorumlu olup bu işler yapılırken gerek duyulacak araç, ekipman ve iş gücünü sağlamakla yükümlüdür. Başkent OSB otomasyona alınması istenen ölçüm noktalarını gerekli gördüğü takdirde değiştirme hakkına sahiptir. 12.EĞİTİM Bu projede eğitim aşağıdaki konuları kapsayacaktır. sayaç, modem ve aksesuarları kurulum ve bakım eğitimi,uzaktan ve/veya yerinde sayaçların ve modemlerin programlarının değiştirilmesi eğitimi ve karşılaşılan problemlerin analizleri ve çözümleri eğitimini kapsayacaktır. Eğitim dokümantasyonları Türkçe olacaktır. Her eğitim konusunda bütün katılımcılara Türkçe doküman verilecektir. Tüm kurs programının zamanlaması, ilk kursun başlamasından önce Başkent OSB la birlikte koordine edilecektir. Tüm kurs dönemi için günlük bir zaman çizelgesi ve her bir kurs için, kurs dokümantasyon listesini içeren müfredat programı, eğitimin başlama tarihinin öncesinden sunulmuş olacaktır. Her bir kursu, gelecek referans metin olarak, tek başına açıklayıcı ve yeterli olacak ayrıntıda kapsayan bir dokümantasyon verilecektir. Bir kursun başlamasından önce, her bir kursiyer, o kursu kapsayan en az 1 (bir) takım dokümantasyon alacaktır. Her bir kursun başlamasından 10 (on) gün önceki tarihten daha geç olmamak kaydıyla Başkent OSB ye 2 (iki) takım kurs dokümantasyonu verilecektir. Eğitimlerde kullanılan dokümanlar CD vb. eğitim gereçlerinden 3 (üç) kopya Başkent OSB ye ücretsiz olarak verilecektir. Proje ekibi ve eğitim alacak diğer personelin eğitim,ön kabul,inceleme,testler vb. konularla ilgili şehir dışı ve yurtdışı seyahat ve konaklama giderleri Yüklenici Firma tarafından karşılanacaktır. 13. GENEL HUSUSLAR Sistemde kullanılması düşünülen malzemelerin teknik özelliklerinin bir kısmı bu şartnamede yer almasına rağmen bunlarla sınırlı değildir. İstekli firma Başkent OSB ın yapısına uyan en iyi teklifi vermekle yükümlüdür. İstekli firma mevcut donanım ve yazılımları ve servisleri görme işlemleri için Başkent OSB ile irtibata geçerek izin alacaktır. İstekli bu izin belgesi ile tüm sistemi gördüğünü ve Başkent OSB ın yapısına uygun en iyi teklifi vereceği kabul edilecektir. Bu konu ile ilgili doğacak anlaşmazlıklarda yeterli bilgiyi alamadığını iddia etmeyecektir. İstekli şartnamede tanımlanan standartlara uygun malzeme kullanacaktır. Sistem donanım ve yazılım olarak açık sistem mimarisinde ve buna uygun olarak genişleme durumlarında farklı üretici cihaz ve ekipmanlarının kolaylıkla montajına ve bilgi alışverişinde bulunmasına imkan verecektir. Projeye başlamadan önce İstekli firma iş programı ve işin detaylarını açıklayan bir rapor hazırlayarak Başkent OSB ın onayına sunacaktır. Başkent OSB bu raporu aynen veya tadilen onayladıktan sonra işe başlanacaktır İstekli (Yüklenici) Firmanın Sorumluluğu 12

13 İstekli firma iş programlarına uygun hareket ederek Başkent OSB Sayaç Yönetim Sistemini izleyecek, yönetecek, kontrol edecek, Yüklenici, Başkent OSB bünyesinde mevcut olan Abone Bilgi Sistemi ile OSYS yönetim yazılımı arasında entegrasyonu sağlayacak, bu şartnamedeki şartları sağlayan bir sistemi, projenin kapsamında kuracak testini yapacak, devreye alacak, gerekli eğitimleri uygulamalı olarak vererek ve bununla ilgili hizmetleri sağlayacaktır. Bu şartnamede belirtilen kapsam içersinde yer alan ve Başkent OSB ın sorumluluğu maddesinin dışındaki tüm hizmet ve malzemenin sağlanmasından sorumludur. Yüklenici firma önerdiği sayaçlar ve modemler için parametrelendirme ve izleme yazılımlarını ve lisanslarını temin etmek zorundadır. İstekli firma ayrıca; Şartnamede belirtilen Dokümantasyonun sağlanmasından, Başkent OSB ın gerek gördüğü ve şartname ile belirlediği eğitimlerin zamanında ve tanımlanan adam / gün saatlere uygun bir şekilde verilmesinden sorumludur Başkent OSB ın Sorumluluğu Otomatik Sayaç Yönetim Sisteminde kullanılacak haberleşme hatlarının temini (GPRS) ile ilgili resmi işlemler ve internet servis sağlayıcı ile ilgili hizmetler Başkent OSB tarafından yürütülecektir. Ancak bu cihazların kullanımı için gerekli olan GPRS ve modem ve diğer ihtiyaç duyulan pasif cihazların sağlanması ile kurulumu ve devreye alınması ile ilgili hizmetler Yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. 14.İŞLETMEYE ALMA TESTLERİ İşçiliğin kalitesini göstermek, kullanılan malzemenin uygunluğunu doğrulamak ve Sistemin uygun ve doğru çalıştığını Başkent OSB ye kanıtlamak üzere, işletmeye alma testleri yapılacaktır. Başkent OSB nin kararları dahilinde, uygun olarak yapılan testlerin tekrarı ile gerekli gördükleri ilave testleri yapabilirler veya Yükleniciye bunları yapması talimatını verebilirler. Başkent OSB, İşin Bitiminde yapılacak Garanti Testleri dahil, Sistemin işletmeye alınması testlerinde elamanlarını hazır bulunacaktır. İşletmeye alma testlerinin aşağıdaki kriterleri karşılamış olduğunu kabul etmesi halinde, Başkent OSB nin yetkilisi bir belge düzenleyecektir; Standartlar arasında bir çelişki olduğunda, Başkent OSB nin yetkilisi fikrine göre, en yüksek nitelikli işi ve malzemeleri gerektiren ve personele en yüksek düzeyde güvenlik sağlayan yorum, geçerli yorum olacaktır. İlgili standartlarda yapılan revizyonlar, onay için Başkent OSB nin yetkilisi dikkatine getirilecek, bunun Sözleşmenin yararına olacağının kararlaştırıldığı her durumda, söz konusu revizyon Başkent OSB nin yetkilisi tarafından yapıldığında, kabul edilecektir. Malzeme, donanım, yazılım, tasarım, yapım ve testin yapılmasına ilişkin Yüklenicinin standart ve kodları şartnamedeki mütekabil referanslardan farklı olduğunda, ancak teknik olarak eşdeğer oldukları iddia edilirse, Yüklenici, verilen standartlarla uygunluğunun kanıtını sağlayacak ve Başkent OSB nin yetkilisi tarafından talep edildiği taktirde, bütün sapmaları açık seçik olarak tespit edecektir. Şartnamede atıfta bulunulmayan, ancak Sistem için kullanılmak istenen tüm standartların kopyaları, Başkent OSB nin yetkilisi incelemesi için orijinal dillerinde ve Türkçe olarak teslim edilecektir. 15. YÜKLENİCİ TESİSLERİNDE MUYENE VE KABUL TESTLERİ Muayene ve testler, sözleşme koşullarına, onaylanmış iş programı ve şartnameye uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici tesislerinde yapılacak bütün testleri (Sayaç, modem, vs.) 13

14 kapsamak sureti ile uygun bir test şartnamesi verilecektir. Yüklenicinin tesisleri, muayene ve testlerin yapılması için uygun olmalıdır. Başkent OSB personeli nezaretinde fabrika kabul testleri yapılacaktır. Tüm konaklama ve seyahat masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Sayaç ve modemlerin fabrika kabul testlerinden en az 10 gün önce yüklenici firma Başkent OSB onayını alarak tarih belirlemesi yapacaktır. Gerekli seyahat düzenlemelerinin yapılması için yeterli zamanı temin etmek üzere, fabrika kabul testlerinde hazır bulunulması amacıyla yapılacak ziyaret dahil, testlerin tarih ve yeri Başkent OSB ın personeli tarafından yapılacak programlanmış ziyaretlerin 15 (onbeş) gün öncesinden Başkent OSB a bildirilecektir. Benzer şekilde, tüm testlerin başlamasından en az 15(onbeş) gün önce proje yöneticisi haberdar edilecektir. Yapılacak fabrika kabul testleri donanım ve yazılımı kapsamakta olup donanımın imalat ve üretiminin yapıldığı yüklenici tesisleridir. Proje ekibi personelin ön kabul, inceleme,testler vb. Gibi konularla ilgili şehir dışı ve yurtdışı seyahat ve konaklama giderleri Yüklenici Firma tarafından karşılanacaktır. 16. İLERLEME RAPORLARI Onaylanmış iş planında öngörülen ilerlemeye kıyasla, son günü de dahil olmak üzere, her ayın son gününe kadar Sistemde gerçekleştirilen ilerlemeyi bildiren bir İlerleme Raporu aylık sunulacaktır. Söz konusu rapor, gecikmiş faaliyetlerin bir analizini ve bir açıklaması ile birlikte geciken faaliyetler durumunda önerilen düzeltici önlemi içerecektir. İlerleme Raporu, işin ilerlemesi, ayarlanabilir zaman, planlanmış ve fiili bitirme tarihleri ve kritik yol dahil, Sistemlerin her bir aşama ve faaliyetine ilişkin ilerlemeyi verecektir. Aşağıdakilerle ilgili bilgiler de içerecektir: Düzenlenen ana donanım satın alma emirleri (fiyatsız) Satın alınan ana donanımın Yükleniciye teslimi Verinin temininin, Başkent OSB elamanlarının inceleme ve onaylarının durumu Muayene ve testlerin sonuçları ve izlenmesi İşyerlerine yapılan ziyaretlerin sonuçları ve izlenmesi İlerleme Raporunun ekine, öngörülen plandan herhangi bir fiili veya muhtemel sapmayı belirten, yukarıdaki ilerlemeye göre düzeltilmiş en son iş planı eklenecektir. 17.YETERLİLİKLER Yüklenici firma, Türkiye de yada Yurtdışında endüstriyel veya enerji dağıtım sektörlerinde, bu şartname kapsamında varsa benzer işlerine ait iş bitirme belgelerini veya referanslarını tekliflerinde sunacaktır. Yüklenici firma en az bir kişilik mühendislik kadrosuna ve en az iki kişilik servis bakım kadrosuna sahip olmalıdır. Firmanın bu iş için ayıracağı teknik personelin iş deneyimleri ve diploma unvanları teklifte verilecektir. Yüklenici firma, bir uluslararası şirketler gurubunun Yüklenici firma hisselerinin en az % 51 ine sahip olduğu ve bu uluslararası şirket gurubuna bağlı olarak Türkiye de faaliyet gösteren, satış, servis, bakım ve mühendislik hizmetlerini veren firma ise, uluslararası şirketler gurubunun yukarıdaki şartları sağlaması yeterlidir. Yüklenici firma, bu uluslararası şirketler gurubu ile olan bağlantısını teklif ile birlikte belgelendirecektir. Teklif verecek firmalar ihale konusu iş ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı referanslarını tekliflerinde belirteceklerdir. Firmalar varsa bu projede kullanacakları çözüm ortaklarının onaylı taahhütnameleri de teklif dosyalarında yer alacaktır. Firmalar, bu projede görev alacak olan teknik personelin CV lerini teklif dosyalarına ekleyeceklerdir. Başkent OSB yüklenici firmanın önermiş olduğu kişileri yetersiz görmesi durumunda değiştirme talebinde bulunacaktır. Proje ekibi Yüklenici firma elemanlarından ve varsa yurt içi veya yurt dışı çözüm ortağı firma elemanlarından olmak üzere aşağıdaki kişilerden oluşacaktır. Proje ekibinde yer alacak personelin en az 3 yıllık iş tecrübesi 14

15 olacaktır. Firmalar varsa Yurtdışı desteklerini belgelendirecektir. İstekli firmalar söz konusu projede görev alacak personel sayısı ve uzmanlık alanlarını teklifle birlikte verecektir. 18.GARANTİ ŞARTLARI Temin edilen diğer cihazlar ve ekipmanlar için geçici kabulden sonra en az iki yıl garanti verecektir. Yedek parça garanti süresi on yıl olacaktır. Sistemin kesin kabulüne kadar yıldırım, şimşek, doğal afet vs gibi durumlardan dolayı zarar gören sayaç, modem vs. cihazlar garanti kapsamında yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Başkent OSB kesin kabulde sistemi eksiksiz ve noksansız teslim alacaktır. 19.TEKLİFLE VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 1. Önerilen sayaç, modem ve bunlara ait yazılımların detaylı teknik özellikleri teklifle birlikte Türkçe olarak verilecektir. 2. Yüklenici firmalar test amacıyla iş kapsamında teklif ettikleri sayaç ve modem birer adet teklifle birlikte verecektir. Sayaç, toplayıcı ünite ve modeme ait yazılımlar yüklenici firma tarafından Başkent OSB ye çalışır vaziyette teslim edilecektir. 3. İstekli firmalar proje için önerecekleri sayaç ve modemlerin haberleşme protokollerine ait dokümanları, teklif edilen sayaçların OBİS kod sıralamalarını ve tüm teknik özellikler listesini Başkent OSB a vereceklerdir. 4.Yük altında açma / kapama kapasite sayısı teklif ile birlikte verilecektir. 5. Pano içi bağlantı tip şemaları teklifle birlikte verilecektir 6. Yüklenici firma en az bir kişilik mühendislik kadrosuna ve en az iki kişilik servis bakım kadrosuna sahip olmalıdır. Firmanın bu iş için ayıracağı teknik personelin iş deneyimleri ve diploma unvanları teklifte verilecektir. EKLER Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ 15

16 Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Tebliğ, elektrik piyasasında kullanılacak sayaçların asgari özelliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Madde 2- Elektrik piyasasında; Türk Standardları Enstitüsü veya IEC standardlarına uygun, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tip ve Sistem Onay belgesine sahip sayaçlar kullanılır. Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. Madde 3- Bu Tebliğ, 4/8/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesine, 25/9/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine ve 4/9/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Tüketici Sayaçları Madde 4- Tüketicilere tesis edilecek sayaçlar aşağıda belirtilen ortak özellikleri taşır; a) Elektronik ve hafta içi, Cumartesi ve Pazar günleri için ayrı ayrı da programlanabilen, b) Takvime bağlı tüketimlerin tespit edilmesi, çok zamanlı tarifelerin uygulanması ve diğer işlemlerin zaman bazında değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte gerçek zaman saatine sahip, c) En az dört ayrı tarife diliminde bir günü en az sekiz zaman dilimine bölerek ölçme ve kayıt yapabilme özelliğine sahip, d) Enerji kesintisi olmasında dahi kaydedilen bilgileri en az dört ay süre ile saklama kapasitesine sahip, e) Tarife ve zaman dilimlerine göre ölçülen enerji miktarlarını gösteren ve bu bilgilerin dışarıdan okunması ile programlama işlemlerini gerçekleştirebilecek haberleşme donanımına sahip, f) Elektrik enerjisinin kesik olması halinde (d) bendinde belirtilen bilgilerin göstergeden okunabilmesini sağlayan, g) Haberleşme donanımı üzerinden erişimde gerçek zaman saatinde gerek duyulan düzeltmeleri yapan, h) İleri saat uygulamasını kendisi yapan, i) Pil ömrü ve zaman saati problemlerini belirten, j) Göstergedeki endeks bilgileri ile sembollerin rahatlıkla okunabilmesine imkan tanıyan, k) Göstergedeki aktif enerji endeks bilgilerini; Toplam (T), Gündüz (T1), Puant (T2), Gece (T3) ve Yedek (T4) sembolleri ile gösteren, l) Enerji kesik olsa dahi, ön kapak ve klemens kapağı açılma müdahalelerini algılayan, yapılan müdahaleleri kaydedebilen ve bu bilgilerin haberleşme donanımı üzerinden okunmasına imkan tanıyan. Madde 5- Reaktif enerji tüketiminin ölçülmesine ihtiyaç duyulduğu koşullarda kullanılacak üç fazlı sayaçlarda, 4 üncü maddede yer alan özelliklerin yanı sıra, toplam endüktif reaktif tüketim bilgileri Ri ve toplam kapasitif reaktif tüketim bilgileri Rc sembolleri ile gösterilir. Ayrıca bu tür sayaçlarda, işletme esnasında meydana gelen faz kesilmeleri, akım yönü değişiklikleri, şebekede veya sayaçta oluşabilecek her türlü kesinti ve programlama değişiklikleri algılanarak tarih ve saat 16

17 bilgileri ile birlikte kaydedilir ve haberleşme donanımı üzerinden okunur. Bu madde kapsamındaki sayaçlar için ön kapak veya klemens kapağı müdahalesinin algılanması özelliği istenmez. Madde 6- Demand ölçümü gerektiren tüketicilere tesis edilecek sayaçlarda, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen özelliklerin yanı sıra geriye dönük olarak ölçülen en az dört aylık demand ölçüm değerleri tarih ve saat etiketli olarak hafızada saklanır. İstenilmesi halinde demand değerleri göstergede ve/veya haberleşme donanımı üzerinden okunur. Tahakkuka esas demand özelliği olan sayaçlarda, demand bilgisi oluşturma ve sıfırlama işlemi, hem mühür altındaki bir buton ile hem de istenildiğinde haberleşme donanımı üzerinden yapılır. Demand periyodu onbeş dakika olup, sayaçlar, demand ölçüm periyodunun beş, on, onbeş, yirmi, otuz ve altmış dakikaya ayarlanabilmesi özelliğini taşır. Bu tür sayaçlarda demand ölçüm değeri göstergede P sembolü ile gösterilir. Bu madde kapsamındaki sayaçlar için ön kapak veya klemens kapağı müdahalesinin algılanması özelliği istenmez. Madde 7- Ölçü trafoları ile tesis edilen sayaçlarda 4, 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen özelliklerin yanı sıra, hassasiyet sınıfına uygun olarak tesis edilecek akım ve/veya gerilim trafolarının sayaçlara bağlantılarında olabilecek hatalar, işletme esnasında meydana gelen faz kesilmeleri ve akım yönü algılanarak tarih ve saat bilgileri ile birlikte kaydedilir ve haberleşme donanımı üzerinden okunur. Bu tür sayaçların iç çarpanı 1 (bir) olarak programlanır. Sayaç veya sayacın tesis edildiği ölçüm sisteminde; belirli bir zaman diliminde yük eğrisinin kaydının tutulabilmesini sağlayacak veri toplama ünitesi ve ölçüm sisteminde kaydedilen verilere erişilebilmesine olanak sağlayan haberleşme donanımı bulunur. Bu madde kapsamındaki sayaçlar için ön kapak veya klemens kapağı müdahalesinin algılanması özelliği istenmez. Madde 8- Bu bölümdeki sayaçlar, aktif enerji için IEC-EN standardına uygun 1 sınıfı, reaktif enerji için ise IEC-EN standardına uygun 2 sınıfı olarak seçilir. Madde 9- Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinden düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın alan tüketicilerin mevcut sayaçlarını değiştirme zorunluluğu yoktur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dengeleme ve Uzlaştırma Sisteminin Gerektirdiği Haberleşmeyi Sağlayacak Sayaçlar Madde 10- Üretim tesislerinin şebekeye bağlantı noktalarına, dağıtım sistemlerinin iletim şebekesine bağlantı noktalarına, iletim sistemine doğrudan bağlı tüketici tesislerinin şebekeye bağlantı noktalarına ve ithal ve/veya ihraç edilen elektrik enerjisinin ülke sınırındaki teslim noktalarına asgari özellikleri aşağıda belirtilen sayaçlar kapalı ve mühürlenebilir tipte panolu olarak tesis edilir; a) Elektronik ve programlanabilen, b) Ölçülen enerji ve demand değerlerinin hafızada tutulabilmesini ve belirli bir zaman diliminde yük eğrisinin kaydedilebilmesini sağlayacak veri toplama ünitesine sahip, c) Aktif ve reaktif enerji değerlerini dört kadranda ölçebilen, d) Üç faz dört telli, primer sistemin tüm fazlarını ölçebilen, e) Nominal gerilim beslemesi 3 x 58 / 100 Volt ve nominal akım beslemesi 1 veya 5 Amper olan, f) Gerçek zaman senkronizasyonunu gerçekleştirebilen, 17

18 g) Dahili kimlik numarasına sahip. Madde 11- Sayaçların doğruluk sınıfları, sayaçların monte edileceği ana güç trafosu ve/veya devrenin nominal gücüne bağlı olmak kaydıyla, aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere uygun olarak seçilir: *Sayacın bağlı olduğu devrenin gücü 100 MVA dan büyük 100 MVA ile 10 MVA arasında (100 MVA ve 10 MVA dahil) 10 MVA dan küçük Aktif enerji sayaçları IEC-EN S sınıfı IEC-EN S sınıfı IEC-EN sınıfı Reaktif enerji sayaçları **IEC-EN sınıfı **IEC-EN sınıfı **IEC-EN sınıfı * Her bir ölçüm noktasındaki ana güç trafosu ve/veya devrenin nominal gücü ** Asgari doğruluk gereklilikleri Sayaçlar ölçüm noktalarına, ana sayaç ve yedek sayaç olacak şekilde tesis edilir. Madde 12- Bir uzlaştırma periyodu altmış dakika olup, aşağıda belirtilen enerji ve demand ölçümleri en az kırk gün boyunca, kapasitesi, uzlaştırma periyodunun otuz dakikaya ayarlanması halinde dahi bu ölçümleri kırk gün boyunca saklayabilecek yeterlilikte olan hafızada saklanır: a) Enerji ölçümleri; Bir uzlaştırma periyodunda hafızada saklanan aşağıdaki enerji ölçümleri tarih ve saat etiketli olarak sayaç üzerinden alınır; 1. Alınan kwh, 2. Sistemden çekilen kvarh (Endüktif), 3. Sisteme verilen kvarh (Kapasitif), 4. Verilen kwh, 5. Sisteme verilen kvarh (Endüktif), 6. Sistemden çekilen kvarh (Kapasitif), b) Demand ölçümleri; Uzlaştırmaya ilişkin bir faturalama döneminde aktif enerji için, maksimum demand aşım sayısı ve süresi, tarih ve saat etiketli olarak sayaç üzerinden alınır. Maksimum demand değerinin hesaplanacağı demand periyodu onbeş dakika olup, sayaçlar, demand periyodunun beş, on, onbeş, yirmi, otuz ve altmış dakikaya ayarlanabilmesi özelliğini taşır. Madde 13- Sayaç veya ölçüm sisteminde, kaydedilen verilere erişilebilmesine olanak sağlayan hata denetleme özelliğine sahip haberleşme donanımı bulunur. Madde 14- Ölçü trafoları ile tesis edilen sayaçlar akım trafosu ve gerilim trafosu oranlarına göre programlanır. Akım ve gerilim trafolarının sayaçlara bağlantılarında olabilecek hatalar, işletme esnasında meydana gelen faz kesilmeleri ve akım yönü algılanarak tarih ve saat bilgileri ile birlikte kaydedilir ve haberleşme donanımı üzerinden okunur. Madde 15- Bu bölümde yer alan sayaçların kullanılacağı ölçme ve iletişim sistemlerine dair usul ve esaslar, dengeleme ve uzlaştırmaya ilişkin mevzuat kapsamında belirlenir. 18

19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme Geçici Madde 1- Dengeleme ve uzlaştırmaya ilişkin mevzuat yürürlüğe girinceye kadar, mevcut sayaçları asgari olarak üç zaman diliminde ölçüm yapabilme özelliği taşıyan; a) Otoprodüktör grupları ile serbest piyasaya satış yapan otoprodüktörlerin, b) Mevcut otoprodüktör grup ortaklarının, c) Tedarikçisini değiştirmek isteyen serbest tüketicilerin, sayaçlarını bu Tebliğde belirtilen özelliklere sahip sayaçlarla değiştirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Geçici Madde 2- Mevcut sayaç özelliklerinin üç zaman diliminde ölçüm yapabilme özelliğine sahip olmaması halinde; a) Bu Tebliğin yayımı tarihini izleyen altmış gün içerisinde otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarına bu Tebliğin 3 üncü bölümünde; mevcut otoprodüktör grup ortaklarının tesislerine ise bu Tebliğin 2 nci bölümünde yer alan özelliklere sahip; bu özelliklere sahip sayaç temin edilemediği takdirde, dengeleme ve uzlaştırmaya ilişkin mevzuat yürürlüğe girinceye kadar asgari olarak üç zaman diliminde ölçüm yapabilme özelliğine sahip, b) Tedarikçisini değiştirmek isteyen serbest tüketicilerin tesislerine tedarikçi değiştirilmeden önce, tesis özelliğine göre bu Tebliğin 2 nci bölümünde yer alan özellikleri taşıyan, bu özelliklere sahip sayaç temin edilemediği takdirde, dengeleme ve uzlaştırmaya ilişkin mevzuat yürürlüğe girinceye kadar asgari olarak üç zaman diliminde ölçüm yapabilme özelliğine sahip, sayaç tesis edilmesi zorunludur. Geçici Madde 3- a) Mevcut sözleşmeler kapsamında işletme hakkı devri, yap-işlet ve yap-işlet-devret modelleri yoluyla elektrik üretim faaliyetinde bulunan tesislere, b) İletim sistemine doğrudan bağlı mevcut üretim tesislerine ve serbest tüketici tesislerine, c) Dağıtım sistemine bağlı mevcut üretim tesislerine, d) Elektrik Üretim A.Ş. ve bağlı ortaklıklarınca işletilmekte olan elektrik üretim tesisleri ile Elektrik Üretim A.Ş. tarafından hizmet alımı yoluyla işlettirilmekte olan mobil santrallere, e) İletim sistemi ile dağıtım sistemlerinin bağlantı noktalarına, 1 Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldığı tarihe kadar2 bu Tebliğin üçüncü bölümünde tanımlanan sayaçlar tesis edilir. Geçici Madde 4- Yeni kurulacak tesisler için; bu Tebliğde yer alan sayaçlara ait ölçüm sistemlerinin yerleri aşağıdaki şekilde seçilir; a) İletim sistemi ile dağıtım şirketleri arasındaki enerji ölçümleri için: 1) İletim sistemine ait indirici trafo merkezlerinin dağıtım barasından tek bir dağıtım bölgesinin beslenmesi durumunda ölçüm noktası, iletim şebekesine bağlı güç trafosunun/trafolarının çıkış tarafında yer alır. 2) İletim sistemine ait indirici trafo merkezlerinin dağıtım barasından iki dağıtım bölgesinin beslenmesi durumunda ölçüm noktası, iletim şebekesine bağlı güç 19

20 trafosunun/trafolarının çıkış tarafında ve baradan beslenen dağıtım bölgelerinden daha az sayıda fiderle beslenen bölgeye ait fider çıkışlarında yer alır. 3) İletim sistemine ait indirici trafo merkezlerinin dağıtım barasından ikiden fazla dağıtım bölgesinin beslenmesi durumunda ölçüm noktası, iletim şebekesine bağlı güç trafosunun/trafolarının çıkış tarafında ve her bir dağıtım bölgesini besleyen fider çıkışlarında yer alır. 4) İletim sistemine ait indirici trafo merkezlerinin dağıtım barasına şönt kapasitör bank(lar)ının bağlı olması durumunda, bu bendin 1, 2 ve 3 numaralı alt bentlerindeki ölçüm noktasına kapasitör fiderindeki ölçüm noktası da ilave edilir. 1 6 Ekim 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ ile değiştirilmiştir Aralık 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ ile değiştirilmiştir. 5) İletim sistemine ait indirici trafo merkezlerindeki iç ihtiyaç fiderlerine ait ölçüm noktaları dikkate alınmaz. b) İletim sistemi ile üretim şirketleri arasındaki enerji ölçümleri için; 1) İletim sistemine ait trafo merkezlerine yüksek gerilim (66 kv, 154 kv veya 380 kv) hatlarıyla bağlı olan üretim tesislerine ait ölçüm noktaları, üretim tesislerinin grup yükseltici trafoların çıkış taraflarında yer alır. Bunun yanı sıra yüksek gerilim barasına startup trafosunun bağlı olduğu durumlarda, ölçüm sistemine start-up trafosunun giriş tarafındaki ölçüm noktası da dahil edilir. 2) İletim sistemine ait trafo merkezlerine 36kV ve altı gerilim seviyesindeki hatlarıyla doğrudan bağlı olan üretim tesislerine ait ölçüm noktaları, üretim tesislerindeki indirici trafonun giriş tarafında yer alır. c) İletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerin enerji ölçümlerine ilişkin ölçüm noktaları, doğrudan bağlı tüketici tesislerindeki indirici trafonun giriş tarafında yer alır. d) İletim sistemi ile iletim sistemine ait trafo merkezlerinde yer alan müstakil 36 kv ve altı gerilim seviyesindeki hatlar vasıtasıyla doğrudan bağlı olan tüketicilerin ölçüm noktaları, tüketiciye ait tesislerdeki indirici trafonun giriş tarafında yer alır. e) Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinin ölçüm noktaları, üretim tesislerindeki grup yükseltici trafonun çıkış tarafında yer alır. f) İletim sistemi veya dağıtım sistemine bağlı serbest tüketicilerin ölçüm noktaları, tüketici tesislerindeki indirici trafonun giriş tarafında yer alır. g) Dağıtım sistemine yüksek gerilim seviyesinden bağlı tüketicinin ölçüm noktaları, tüketici tesislerindeki indirici trafonun giriş tarafında yer alır. h) Bir üretim tesisinin toplam kurulu gücünün 10 MVA nın altında olduğu durumlarda ölçüm noktası ve/veya ölçüm noktaları, üretim tesisinin şebekeye bağlı olduğu hattın ve/veya hatların karşı uç fiderinde ve/veya fiderlerinde (iletim veya dağıtım şirketi tesislerinde) yer alır. i) İletim sistemi ile dış ülke enterkonneksiyonlarına ilişkin ölçüm noktaları, iletim sistemine ait trafo merkezlerindeki ilgili hat fiderinde ve/veya fiderlerinde yer alır. j) Dağıtım sistemi ile dış ülke enterkonneksiyonlarına ilişkin ölçüm noktaları, dağıtım sistemine ait trafo merkezlerindeki ilgili hat fiderinde ve/veya fiderlerinde yer alır. Geçici Madde 5- Yeni kurulacak tesisler için; bu Tebliğde yer alan sayaçların 20

Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ

Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Tebliğ, elektrik piyasasında kullanılacak sayaçların asgari özelliklerinin belirlenmesi amacıyla

Detaylı

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNCE KURULACAK OSOS KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN, HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ ORTAK ASGARİ 1. OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ SEDAŞ TARAFINDAN OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETME SÜRECİNE DAİR ESASLAR 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı resmi gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. TOROSLAR EDAŞ OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) Kapsamına Dahil Edilecek Sayaç, Haberleşme Ünitesi ve Altyapı Asgari Teknik Özellikleri Haberleşme Üniteleri ile ilgili Genel Gereksinimler; Haberleşme Ünitesi daha

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin Kurulum ve İşletme Sürecine Dair Esaslar

Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin Kurulum ve İşletme Sürecine Dair Esaslar Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin Kurulum ve İşletme Sürecine Dair Esaslar 14.04.2009 ve 27200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dengeleme Uzlaştırma kapsamında Otomatik Sayaç Okuma Sistemi nin dağıtım lisansı

Detaylı

A1xxx ALPHA - Elektrik Sayaçları OBIS (IEC 62056-61) Kodları

A1xxx ALPHA - Elektrik Sayaçları OBIS (IEC 62056-61) Kodları A1xxx ALPHA - Elektrik Sayaçları OBIS (IEC 62056-61) Kodları Teknik Bilgi Version 31.03.2008 / 002-00 www.elster.com www.elster.com.tr Axxx ALPHA - OBIS Kodları 02 Gelişmiş teknolojiye sahip A1350 ve A1500

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. OTOMATĐK SAYAÇ OKUMA SĐSTEMLERĐNĐN KAPSAMINA VE SAYAÇ DEĞERLERĐNĐN BELĐRLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ. EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama,

TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ. EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama, P2000-T ve D TRİFAZE SAYAÇ SERİLERİ EPDK Sayaç Tebliğinin 2. ve 3. Bölümüne Uygun Sayaçlar. SMARTGRID Şebeke ihtiyaçlarını karşılama, DLMS/COSEM, IEC62056-21 ve MODBUS ile haberleşme imkânları. Enerji&Güç

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMLERİNİN KAPSAMINA VE SAYAÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

Başlarken. www.elektromed.com.tr

Başlarken. www.elektromed.com.tr Elektrik Sayaçları 1 Başlarken Elektromed Elektronik Elektrik Sayaçları 20 yıllık tecrübeyle Avrupa standardlarında Türkiye'de üretiliyor. Ülkemiz şartları dikkate alınarak hazırlanan sayaçlarımızın tasarımı

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

Dağıtım Sistemlerinde Sayaç Otomasyonu

Dağıtım Sistemlerinde Sayaç Otomasyonu Dağıtım Sistemlerinde Sayaç Otomasyonu Sunum İçeriği 1. Sayaç Otomasyonu Tanımı 2. Haberleşme Altyapısı 3. Sayaçlar 4. Haberleşme Ekipmanları 5. Sayaç Otomasyonu Yazılımı Sayaç Otomasyonu Tanımı Sayaç

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır.

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. ROBO Framework içinde uygulanan tüm belgeler aynı yapıdan miras yolu

Detaylı

Haberleşme Üniteleri ile ilgili Genel Gereksinimler;

Haberleşme Üniteleri ile ilgili Genel Gereksinimler; Haberleşme Üniteleri ile ilgili Genel Gereksinimler; Kullanılacak Haberleşme Ünitesi (H.Ü) Şirketimiz tarafından kullanılan OSOS Uygulama yazılımı Elektromed ile iletişim kurabilecek nitelikte, entegrasyonu

Detaylı

REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015

REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ REV-02 21.02.2015 YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN ELİNİZDE TÜM HABERLEŞME PORTLARI ÜZERİNDE RS-232 ETHERNET USB USB HOST RS-485 GPRS MODEM ETHERNET 10/100 Mb DAHİLİ

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:4

Zeyilname Zeyilname No:4 Zeyilname Zeyilname No:4 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:4 1/6 GİRİŞ 4x4 MOBİL HABERLEŞME ARACI ALIMI (GA4.18) ZEYİLNAME NO: 4 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı W Ağustos 2013 entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı entbus pro kompanzasyon ve enerji kalitesini analiz etmeyi sağlayan bir Enerji Yönetimi yazılımıdır. İşletmelerde yer alan enerji ölçüm cihazlarını

Detaylı

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES

ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES ELEKTRİK ŞEBEKE YAPISI ZM R KEMALPA A ORGAN ZE SANAY BÖLGES PROJENİN AMAÇLARI Kayıp-Kaçak Oranlarında Azalma Maliyetlerde Azalma Güvenli faturalama sistemi Katılımcı

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

MBS100 DONANIM KILAVUZU

MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 MODBUS GATEWAY Serisi 07 / 2017 MIKRODEV_HM_MBS100 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MBS100 GENEL BİLGİLER... 6 1.1 Fiziksel

Detaylı

Ares Enerji Takip Sistemi. Enerjinizi Boşa Harcamayın

Ares Enerji Takip Sistemi. Enerjinizi Boşa Harcamayın Ares Enerji Takip Sistemi Enerjinizi Boşa Harcamayın Enerji Tüketimi, Enerji Kalitesi ve Reaktif Enerji (3 faktör) Enerji Tüketimi: Bir çok işletemenin sabit giderlerinden bir tanesi elektrik enerjisidir.

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz, Lazer-Doppler Akımölçme (Flowmetre) yöntemi ile çalışmalıdır. 2. Cihaz, Mikro vasküler alanda kan akımı saptanması amacına uygun tasarlanmış olmalıdır. 3. Deney

Detaylı

AEL.MF.08 AEL.MF.14 MONOFAZE ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TS EN ISO 9001

AEL.MF.08 AEL.MF.14 MONOFAZE ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TS EN ISO 9001 AEL.MF.08 AEL.MF.14 MONOFAZE ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 0122 TS EN ISO 9001 İÇİNDEKİLER Bölüm Adı Sayfa No Giriş 1. Sayacın Teknik Özellikleri 1 2. Ana Fonksiyonlar 2 3. Sayacın

Detaylı

GÜÇ KALİTESİ CİHAZI VE VERİ DEPOLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GÜÇ KALİTESİ CİHAZI VE VERİ DEPOLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER... 2 1.1 STANDARTLAR... 2 1.2 YÖNETMELİKLER... 2 2. GÜÇ KALİTESİ ÖÇLÜM CİHAZI... 2 2.1 GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2.2. HARİCİ DEPOLAMA

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.3-Pendik ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal ihale

Detaylı

OTOMATĠK SAYAÇ OKUMA SĠSTEMLERĠNĠN KAPSAMINA VE SAYAÇ DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNE

OTOMATĠK SAYAÇ OKUMA SĠSTEMLERĠNĠN KAPSAMINA VE SAYAÇ DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNE OTOMATĠK SAYAÇ OKUMA SĠSTEMLERĠNĠN KAPSAMINA VE SAYAÇ DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNE ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu düzenlemenin

Detaylı

DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ

DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ 30/09/2009 1 Gündem Piyasanın Gelişimi Gün Öncesi Planlama Dengeleme Güç Piyasası Saatlik Uzlaştırma Denge

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

KAYIP KAÇAK İZLEME SİSTEMİ

KAYIP KAÇAK İZLEME SİSTEMİ KAYIP KAÇAK İZLEME SİSTEMİ KAYIP KAÇAK İZLEME NE SAĞLAR? FİDER SEVİYESİNE KADAR İNEREK KAYIP KAÇAK ANALİZİ SAĞLAR. AMAÇ YÜKSEK PERFORMANSLI KOLAY KURULUMLU DÜŞÜK YATIRIM MALİYETLİ DÜŞÜK İŞLETME MALİYETLİ

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 KONU: : Maliye Bakanlığınca Belirlenen Mükelleflerden Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbraz

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU Mobil Telefon Elektrik-Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler BİLGİ FORMU Mobil

Detaylı

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ

DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ DFC-0124 REAKTİF KONTROL VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ YARININ TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN ELİNİZDE 24 KADEMELİ 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI 6 KADEME ÇIKIŞI RÖLE VE STATİK KONTAKTÖR ÇIKIŞLARI HER

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği

Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği Resmi Gazete:26.10.2002 Tarih ve 24918 Sayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı

Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Entegre Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi V2.0 Ahmet DABANLI Genel Müdür Yardımcısı Edabis, İM/DM/Trafodan Sayaca Kadar tüm Elektrik Şebekesinin gerçek durum ve kurallara uygun akıllı şebeke (SmartGrid, SmartCity)

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

AEL.MF.07 MONOFAZE ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

AEL.MF.07 MONOFAZE ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU AEL.MF.07 MONOFAZE ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 0 122 TS EN ISO 9001 İÇİNDEKİLER Bölüm Adı Sayfa No 0. Giriş 1 1. Sayacın Teknik Özellikleri 2 2. Ana Fonksiyonlar 3 3. Sayacın

Detaylı

BAHA ENERJİ TAKİP & KOMPANZASYON SİSTEMİ

BAHA ENERJİ TAKİP & KOMPANZASYON SİSTEMİ BAHA ENERJİ TAKİP & KOMPANZASYON SİSTEMİ KOMPANZASYON TAKİP ve KONTROL SİSTEMİ NEDİR? Elektrik şebekesine bağlanan cihazlar aktif iş yapan gücün yanında reaktif güç de çeker. İsminden anlaşıldığı gibi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D-NFC (2 x 10A)

ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D-NFC (2 x 10A) ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D-NFC (2 x 10A) ATEL TEKNOLOJİ ve SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Hilal Mah. 677. Cad. No: 9 06550 Çankaya ANKARA / TÜRKİYE T : +90 312 441 42 20 F : +90 312 441 42 18 www.astronomikrole.com

Detaylı

Elektrik Dağıtım. Sayaç Çözümleri

Elektrik Dağıtım. Sayaç Çözümleri Elektrik Dağıtım Şirketleri için Elektrik Dağıtım Sayaç Çözümleri Şirketleri için KÖHLER ÖZELLEŞEN ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ARADIĞI TÜM SAYAÇ ÇÖZÜMLERİNİ SAĞLIYOR Elektrik Dağıtım Şirketleri nin

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ Temel Bilgiler KLEA 220P Enerji Analizörünün basit terimlerle tanımlanması Klea 220P, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ölçüm yapabilen ve röle çıkışı sayesinde kontrol imkanı sunabilen

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

DUYURU: 04.01.2015/1

DUYURU: 04.01.2015/1 DUYURU: 04.01.2015/1 Bilindiği üzere, 29.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile, bazı mükelleflere, Tebliğ ekinde yer alan konular itibariyle

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-73 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir.

Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir. 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ORACLE VERİTABANI VE UYGULAMA SUNUCUSU YÖNETİM, GÜNCELLEME, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları

Detaylı

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler 2009 5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun

Detaylı

TRSA-5-10-16-20 SAYAÇ AYAR MASASI TRSA-5-10-16-20 SAYAÇ AYAR MASASI

TRSA-5-10-16-20 SAYAÇ AYAR MASASI TRSA-5-10-16-20 SAYAÇ AYAR MASASI TRSA-5-10-16-20 SAYAÇ AYAR MASASI 1 TANITIM: (*) 20 yılı aşkın süredir sayaç ayar masası ve daha pek çok konuda test cihazı tasarım ve üretimini gerçekleştiren MATEŞ ELEKTRONİK, kendi üretimi olan TRSA

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-500

THE RAINBOW SCADA D-500 THE RAINBOW SCADA D-500 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF- KESİNTİSİZ GEÇİŞLİ OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE START- UZAK ÇALIŞTIRMA

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

Entbus Web Tabanlı Enerji İzleme

Entbus Web Tabanlı Enerji İzleme Entbus Web Tabanlı Enerji İzleme ENTBUS PRO WEB TABANLI ENERJİ İZLEME YAZILIMI Entbus Pro kompanzasyon ve enerji kalitesini analiz etmeyi sağlayan bir Enerji Yönetimi yazılımıdır. İşletmelerde yer alan

Detaylı

yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler

yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler yeni nesil teknoloji ile enerji ölçümünde akıllı çözümler SENSOSTAR 2 SSTAR Elektromekanik Isı Sayacı Qp: 0,6-2,5 m 3 /h Ölçüm kapsüllü tasarımı sayesinde kolay montaj imkanı sağlar. Çok hüzmeli debimetresi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü nde bulunan kamera sistemine ait (sabit IP MP kameralar ve hareketli IP MP kameralar sistem odasında bulunan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014

RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 RAINBOW SCADA UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMİ REV-03 25.12.2014 NASIL ÇALIŞIR? KONTROL CİHAZI İNTERNET RAINBOW SCADA SUNUCUSU JENERATÖR WEB TARAYICI AKILLI TELEFON İNTERNET ÜZERİNDEN HABERLEŞME LAN +

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

Serbest Tüketici Kimdir

Serbest Tüketici Kimdir Kısaca Eren Enerji Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak ın Çatalağzı termik santrali toplam 1,6 milyar dolarlık yatırım değerine sahip 3 üniteden oluşmaktadır. Temmuz 2010 dan bugüne faaliyette olan

Detaylı

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3 Elektronik Isı Pay Ölçer Çevrenin Korunması Avantaj ve Özellikleri İklim koruma için enerji tüketiminin ölçümü Kaynakların ve çevrenin korunması Günümüzde; çevremiz, korunmaya

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ Hazırlayan Yazılım Birimi Onaylayan YBS Dairesi Başkanı Sayfa No Sayfa 2 / 8 YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK HİZMETİ

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.08.2011 Karar No : 2011/DK-14/461 Gündem Konusu : Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü

Detaylı