Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi:"

Transkript

1 Son Tüzük Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü Derneğin Adı, Merkezi: Madde 1 Adı : Derneğin adı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği dir (T.O.F.D. ) Merkezi : Derneğin merkezi İstanbul dadır. Amaç ve Faaliyet Konusu: Madde 2 Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, nedeni ne olursa olsun öncelikle omurilik felçlilerinin her türlü sorunlarıyla ilgilenir. Dernek, imkânları ölçüsünde diğer ortopedik özür gruplarıyla da ilgilenir. Sosyal amaçlı katılımlarda da her engel grubu ile etkinlik gerçekleştirir. Omurilik felcinin nedenlerinin saptanması, önlenmesi, temel ve klinik araştırmaların yapılması, medikal ve cerrahi yaklaşımların, klinik uygulamalarının, felçlilerin yaşam standartlarının kalitesinin yükseltilmesine, genel olarak rehabilitasyonuna ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sosyal sorunlarını en üst seviyede çözümlemeye çalışır. Bu amaç için ilgili tüm kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle işbirliği yapar. Amacına uygun federasyonlar kurar, kurulmuş olanlara katılır veya ayrılır. Yine benzer şekilde ulusal ve uluslararası platformlar ve federasyonlar kurar, katılır ve ayrılır. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular. Bu amaçla, spor kulüpleri, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve sandıklar kurar. Kurulmuş olan iktisadi işletmelere ortak olabilir. Gerektiğinde iktisadi işletmeden ayrılabilir, iktisadi işletmenin faaliyetine son verebilir. Müze kurulabilmesi için gerekli araştırma ve altyapı çalışmalarını yaparak müze kurabilir, yönetebilir ve işletebilir. Sanat ve kültürel faaliyetler olarak tiyatro, halkoyunu, kısa film, sinema, resim, müzik, el sanatları vb. alanlarda toplum bilinci oluşturmaya yönelik etkinlikler yapabilir ve geliştirebilir. Dernek amacından başka bir konuyla uğraşamaz ve buna zorlanamaz. Dernek her türlü politik, siyasi ve dinsel etkinliğin dışında tamamen bağımsızdır. Dernek amacını gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki faaliyetleri ve çalışma konularını yürütür: 2.1. Söz konusu alanda gerekli izinlerin alınması koşuluyla ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel, yönetsel ve sosyal toplantılar düzenler. İlgili Türk ve/veya yabancı otoriteleri bu faaliyetlere davet eder. Yurtiçinde ve yurtdışında konusu ve amacı ile ilgili diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar. Gerekli müsaadelerin alınması koşuluyla uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve bu kurum ve kuruluşlara üye olur, gerektiğinde de bu kurum ve kuruluşların üyeliğinden ayrılabilir. Yurdumuzu ve konu ile ilgilenenleri kuruluşlarda temsil eder, yurtiçi ve yurtdışında gerekli gördüğü toplantılara katılır. Yurtdışındaki sivil toplum kuruluşları ile yapılacak temas ve işbirliğinde Yönetim Kurulu, Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak hareket eder Yazılı, sözlü, görsel basın ve internet aracılığıyla mevcut omurilik felçlilerine ve olanaklar dâhilinde ortopedik özürlülere ulaşabilmek ve iletişim kurabilmek için çalışır Şehirsel ve mimari çevrenin özürlülere ve yaşlılara uygun şartları taşıması için gereken araştırmaları yapar, yaptırır, bilimsel çalışmalardan yararlanır, bu çalışmalara katkıda bulunur Şehirsel çevreyi düzenlemedeki devletin ve yerel yönetimlerin doğru yöndeki gelişmesine katkıda bulunur. Üye sanayinin özürlüler ve yaşlılar için gereken araç ve gereçlerinin üretimi için kamuoyu oluşturur,

2 gerekirse üretime katkıda bulunur, endüstri ürünleri tasarımcılarının bu alandaki araştırmalarını teşvik eder, destekler ve ortak faaliyetlerde bulunur Dernek üyelerini sportif etkinliklere yönelterek Türk sporuna katkıda bulunmak ulusal ve uluslararası çapta yapılan organizasyonlara katılır, organizasyonlar düzenler, söz konusu branşlarda yarışmalara katılır, sportif etkinliklerle dayanışmayı sağlar, çağdaş yöntem ve yönetimle ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek milli sporcular yetiştirilmesine ortam hazırlar. Derneğin forma rengi, turuncu-parlement mavisidir. Spor faaliyetlerinde kullandığı amblem, dernek amblemidir. Dernek, tekerlekli sandalyede spor branşları şunlardır: 1-Yüzme 2-Su sporları 3-Dalgıçlık 4-TS Atletizm 5-TS Basketbol 6- Voleybol 7- Binicilik 8- Okçuluk 9- Dağcılık 10- Hentbol 11- Eskrim 12- Bilardo 13- Planör 14- Tenis 15- Halter 16- Jimnastik 17- Kayak 18- Satranç 19- Bowling 20- Vücut Geliştirme 21- Badminton Dernek, yukarıdaki amacını gerçekleştirmek için; üyelerin, konukların, aile ve çocuklarının; fizik, moral, güç ve yeteneklerini sağlayan spor etkinliklerini programlar ve düzenler. Bu etkinlikler için canlı yada cansız araç gereç ve benzeri ekipman ve gereksinimleri sağlar. Üyeler, sporcular ve spor yapmak isteyenler arasında sevgi, saygı ve dayanışma kurmak amacıyla gerekirse ilgili branşlarda kulüp kurabilir, federasyona katılabilir Sportif gösteriler, konferanslar, paneller, sergiler, turnuvalar, yarışlar veya bu tür organizasyonlar düzenler veya bu tür organizasyonlara katılır. Derneğin sportif etkinlikleri için veya mevzuatın tanıdığı yetkiler ve tüzüğün verdiği görevler içinde, lokal, açık ve kapalı spor salonları yapar, Sportif gösteriler, konferanslar, paneller, sergiler, turnuvalar, yarışlar veya bu tür satın alır, kiralar veya kiraya verir, taşınmazlar üzerinde her türlü hakları koruyarak her türlü amacına uygun inşaatı yaptırır, bunları yönetir ve çalıştırır, işletir, iyi ve devamlı bir hizmet üreterek üyelerin ve konukların devamlı hizmetine açık ve hazır halde tutar. Bu hizmet ve olanakları sunabilmek için, hizmet üreten kuruluşlarla anlaşmak suretiyle her yaşta üyenin amatör bir ruhla çağdaş, yöntem ve olanaklarla spor yapmalarını sağlar Derneğin gereksinimlerini karşılamak üzere ikametgah ile amaç ve bu amacı gerçekleştirecek etkinliklerini sürdürecek taşınmazlara sahip olur, açık ve kapalı spor alanları, saha, tesis ve sosyal tesisler, eğlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokal, konaklama tesisleri alır, yapar, kiralar, işletir, işleticiye verir, üyelerin ve konukların amaca uygun şekilde yararlanmalarına sunar Sporla ilgili mevzuata uygun olarak amatör tüzel kişiler, vakıflar, yardımlaşma, dayanışma kuruluşları,

3 federasyon ve konfederasyon kurar, kurulu ve kurulacak olanlara katılır, üye olur ve üyelikten ayrılır, sportif amaçlı spor kulüpleri, vakıflar vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar Spor ve spor eğitimi alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak eğitici, öğretici, uygulamaya ve teoriye dönük, üyeler ve toplumda omurilik felçlilerinin ve ortopedik özürlülerin amatör spor bilincini geliştirici, sportif anlayışı ve çalışmaları özendirici yayınlar araştırır ve incelemeler yapar; yaptırır; uzman ve danışman kişi ve kuruluşlara gerekli bilgileri hazırlatır; tüm üye ve konukların yararlanmalarına sunacak biçimde sportif eğitim çalışmaları yapar; bu amaçla kitap, dergi, bülten, broşürler, derneğin amacına uygun video CD ve kasetler çıkarır; web sitesi kurar Dernek, tiyatro, müzik, resim, el sanatları ve halk oyunları gibi faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla kurslar açar, eğitim verir. Ayrıca bilgisayar, muhasebe, okuma-yazma, diksiyon, drama vb. her türlü mesleki, sosyal ve kültürel rehabilitasyon kursları ile ilk yardım kursları açar. Türkçe ve yabancı dillerde, amacı ile ilgili dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin faydalanması için kütüphane oluşturur. Okuma ve araştırmaya teşvik eder Bu alandaki tıbbi, mesleki, ekonomik, sosyal bilgilerin eğitimde kullanılması, bu alanlarda çalışan veya ilgilenenlere tanıtım ve bilgilendirme amacını gerçekleştirmek için dergi, broşür bülten ve kitaplar yayınlar, web sitesi kurar, işitsel, görsel ve yazılı basından yararlanır. Amacıyla ilgili her türlü konuda yazılı, görsel ve işitsel medyada programlar hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Türk ve yabancı yazarların eserlerinden faydalı gördüklerinin yayın hakkını alır, gerekirse tercüme eder, yayınlar Gerekli izinlerin alınması koşuluyla, sağlık ve teknik personeli yetiştirecek okullarda, öğretim, eğitim ve yönetiminde görev alanlara maddi ve manevi destek olur Gerekli izinlerin alınması koşuluyla gerek tıp doktoru, gerekse sağlık, teknik ve sosyal alanlardaki diğer elemanların eğitim ve uygulama yapacağı, hastaların tedavi ve rehabilitasyon ile yeniden topluma kazandırılacağı rehabilitasyon merkezi, dispanser, klinik kurar, yönetir, mevcutlarına her yönden yardımcı olur. Eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardım eder. Dernek hediye, bağış veya satın alma yoluyla sahip olduğu eğitim, öğretim ve tedavi araçlarını desteklediği, sağlık tesislerine verebilir ve amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlar Alanlarında bilimsel araştırma ve diğer çalışmaları yapanları destekler. Araştırmacıları teşvik edici yarışmalar yapar, burslar ve ödüller verir Amacın gerçekleşmesi için Dernekler Kanununun ilgili hükümleri kapsamında gerekli gayrimenkullere sahip olur, kiralar, kiraya verir. Satın alır, gerekirse satar Üyelerinin sağlık kontrollerini düzenli kılmak için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle gerekli protokoller ve sözleşmeler yapar, seminerler, sempozyumlar, paneller düzenler, tetkik, takip, tedavi ünitesi oluşturur. Koruyucu ve-veya izleyici hekimlik alanını yaygınlaştırıcı önlemleri alır Dernek gelirinin en az %80 ini belirtilen amaçlar doğrultusunda harcamak zorundadır Gerek rehabilitasyon ve gerekse de derneğin amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere (yasal müracaatlar yapıldıktan sonra, izin almak suretiyle) ekonomik gelir elde etmek amacıyla; tekstil, konfeksiyon, elektronik, makine, gıda, tıbbi sarf malzemeleri, tarımsal ürün, ortopedik gereçler, koruyucu hekimlik ekipmanları, kozmetik ürünleri, temizlik ve hijyen maddeleri, montaj ve reklam ürünleri atölyeleri kurar. Sağlık, barınma, bilişim, turizm, seyahat, medya, sanat, müze, spor, eğitim, muhasebe, reklam ve pazarlama vb. hizmet üniteleri kurar Omurilik felçlileri başta olmak üzere, ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik, yasal, sosyal

4 hakları konusunda idari girişimlerde bulunur, gerektiğinde her türlü yasal başvurularda bulunur, davalar açar. Açılmış davalara katılır Konusu ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilir. Oluşturulan bu platformlarda, kanunların yasakladığı amaç ve konularda faaliyet gösterilemez Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, yasal koşulları yerine getirerek ve gerekli bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir Kanunlara aykırı olmamak şartıyla; amacını gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler Amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir. Bunun yanında 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, gerekli gördüğü yerlerde, gerekli bildirimleri yapmak şartıyla temsilcilik açabilir. Kurulacak olan bu temsilciliklerin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından mülki idare amirine bildirilir. Temsilcilikler sadece Genel Merkez tarafından açılabilir ve kapatabilir Amacı gerçekleştirmek üzere sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek, tıbbi malzeme, yakacak malzeme gibi her türlü zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Bu sandıkların çalışma esasları Dernekler Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin dışında olamaz. Tüzüğün Kapsamı: Madde 3 Bir yürütme ve yönetim aracı niteliğindeki bu tüzük, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği kuruluş amacı, faaliyet konusu ile ilke ve görevlerini belirleyerek, üyeliklerle ilgili esasları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve diğer organların oluşum biçimleri, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile şube ve temsilciliklere ilişkin esaslar ve diğer çeşitli hükümleri kapsar. Derneğin Kurucu Üyeleri: Madde 4 Şafak S. KARAMEHMETOGLU Nüfus kayıt: İstanbul, Beykoz, TC, Erkek, Tıp Doktoru, Yüksek Baba adı: Temel Anne adı: Hüsniye D. Tarihi: D. Yeri: Rize Adres: Ömer Seyfettin Sok. Mavi Konak Apt. N: 14 D.12 Fatih/ İstanbul Aylin REZVANİ Nüfus Kayıt: İstanbul, Fatih, TC, Kadın, Tıp Doktoru, Yüksek Baba Adı: Esfendiyar Anne Adı: Şemin D. Tarihi: D. Yeri: Tahran Adres: Gürcü Kızı Sok. THY Sitesi H -4 /BL D. 8 Ortaköy/ İstanbul İlhan KARACAN Nüfus Kayıt : Kocaeli, Gölcük, TC, Erkek, Tıp Doktoru, Yüksek Baba Adı: Zihni Anne Adı : Huriye D. Tarihi: D. Yeri:Gölcük/ Kocaeli Adres : Kargı Sok. No: 26 D. 2 Fatih/ İstanbul

5 Feride KARAHÖYÜKLÜ Nüfus Kayıt: Konya, Meram, TC, Kadın, Ekonomist, Yüksek Baba Adı: Edip Altay Anne Adı: Latife D. Tarihi: D. Yeri: Ankara Adres: N. Ali Berkol Sok. 18/7 Erenköy/ İstanbul Ramazan BAŞ Nüfus Kayıt: Sinop, Gerze, TC, Erkek, Gazeteci, Yüksek Baba Adı: Erol Anne Adı: Fatma D. Tarihi: D. Yeri: İstanbul Adres: Kartaltepe Mah. Bağlar Mevkii Sok. 5/1 Bakırköy/ İstanbul Hakan DÜLGER Nüfus Kayıt: İstanbul, Şişli, TC, Erkek, Bilgisayarcı, Yüksek Baba Adı: Rüşdü Anne Adı: Firuze D. Tarihi: D.Yeri: İstanbul Adres: Şehit Hakki Han Sok. Pelin Apt. No:2 D.4 Ulus/İstanbul Yurtsever PALA Nüfus Kayıt: İstanbul, Kadıköy, TC, Erkek, Serbest, Yüksek Baba Adı: Ali Anne Adı: Gülşen D. Tarihi: D. Yeri: İstanbul Adres: Nevzat Bulut Sok. No: 22/4 Kozyatağı/ İstanbul Feyyaz TOLAN Nüfus Kayıt: İstanbul, Fatih, TC, Erkek, Öğretmen, Yüksek Baba Adı: İsmail Anne Adı: Leman D. Tarihi: D. Yeri: Midyat Adres: Kocamustafa Paşa Cad. Parkiçi Mukadder Apt.1/15 K. M. Paşa/ İstanbul Ç.Doğan SUM Nüfus Kayıt: İstanbul, Fatih, TC, Erkek, Emekli, Yüksek Baba Adı: Ahmet Mithat Anne Adı: Cavide D. Tarihi: D. Yeri: İstanbul Adres: Emlakbank Konutları B6- A D:1 Yahyakaptan/ Kocaeli Oğuz Oktay YÜCESAN Nüfus Kayıt: İstanbul, Bakırköy, TC, Erkek, Gazeteci, Yüksek Baba Adı: Osman Anne Adı: Naciye D. Tarihi:1959 D. Yeri: Tirebolu Adres: Yücetarla Cad. Faziletli Sok. No: 5/1 Bakırköy/ İstanbul Üyelik Şartları: Madde 5 Derneğe, bu tüzükte belirtilen amaç ve konularda hizmet ve katkı sağlayacak fiil ehliyetine sahip tüzel kişiler ile 18 yaşını doldurmuş veya ergin kılınmış başta omurilik felçlisi olmak üzere tüm ortopedik özürlüler ve üye olmalarına yasal bir sakınca bulunmamak şartıyla herkes üye olabilir. Yabancı gerçek kişilerin derneğe üye olabilmeleri için ayrıca Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olmaları gerekir. Onursal üyeler için bu koşul aranmaz. Üyeliğe Başvuru Madde 6 Derneğe üye olmak isteyenler, gerekli bilgileri içeren üyelik bilgi formu nu tam ve eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan ve ilk üyelik aidatını ödedikten sonra dört resim ile birlikte Yönetim Kuruluna bizzat veya vekili ile verir. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için başvuranlardan kişinin bilgi ve aktivitelerini gösteren ek bilgi ve dokümanlar isteyebilir. Yönetim Kurulu, uygun olarak yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak ve sonucu herhangi bir iletişim aracı ile müracaat sahibine duyurmak zorundadır. Üyeliğin Sona Ermesi: Madde 7

6 7.1. Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi: Dernek üyeliği, üyenin ölümü, üyelik şartlarını kaybetmesi, hakkında gaiplik kararının kesinleşmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından karar alınmasına gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak, durumun tespiti için Yönetim Kurulunda karar alınabilir Üyelikten çıkma (istifa) ile sona ermesi: Üye, Yönetim Kuruluna hitaben verilen veya gönderilen yazılı istifa dilekçesi ile üyelikten çıkabilir. İstifa beyanı, derneğe ulaştığı anda sonuç doğurur ve üyelik sona erer. Ancak, durumun tespiti için Yönetim Kurulunda karar alınabilir Üyelikten çıkarılma (ihraç) ile sone ermesi: Aşağıdaki hallerde üyelik Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir: Söz veya yazı ile derneği, toplum önünde haksız olarak küçük düşürücü asılsız haber ve fikir yayılması, derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunulması ve derneğe ait bilgilerin (Üye kayıt bilgileri, projeler, derneğe ait resmi evraklar vb.) Yönetim Kurulu haberi olmadan dernek dışına çıkartılması ve dernek menfaatleri dışında kullanılması ve kullandırılması, Derneğin genel düzeninin bozulması, itibarına zarar verilmesi, olumsuz tutum ve davranışlarıyla diğer dernek üyelerinin, gönüllülerinin veya ziyaretçilerinin rahatsız edilmesine yönelik her türlü mütecaviz davranış ve konuşmalarda bulunulması, dernek mallarına bilerek zarar verilmesi, Üyeliğe müracaatta verilen dilekçe ve üyelik bilgi formunda gerçeğe uymayan beyanların tespit edilmesi, Yönetim Kurulunun, üyelik müracaat formunda belirtilen adrese yaptığı yazılı uyarılarına rağmen iki yıl üst üste yıllık üyelik aidatın ödememesi. Derneğin Organları: Genel Kurul: Madde 8 Genel Kurul dernek üyelerinden oluşur. Genel Kurul, olağan olarak üç yılda bir Ocak ayında toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulunca toplantıya çağırılır. Toplantı kararı, en az 15 gün önceden gün, saat, yer ve gündem belirtilerek, Genel Kurulun yapılacağı yerde yayınlanan bir gazetede yayımlanır. Yönetim Kurulunun toplu olarak istifası halinde müstafi Yönetim Kurulu olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar göreve devam etmekle yükümlüdür. Bunun mümkün olmadığı hallerde Denetleme Kurulu geçici Yönetim Kurulu görevini yüklenerek olağanüstü toplantıyı bir ay içerisinde gerçekleştirir. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Toplantı başka bir sebeple bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içine yapılması zorunludur. Bu toplantıya yapılacak

7 davet de yukarıda belirtilen genel esaslara göre yapılır ve mahalli en büyük mülki amirliğe duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir kereden fazla geri bırakılmaz. Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3 ünün katılımıyla toplanır. Temsilcilikler, Genel Kurullarda temsil edilemez. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Dernek Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Kanunun emrettiği ve bu tüzükte belirtilen çoğunluk sağlanarak, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantının açılmasından sonra Genel Kurul üyelerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve kâtip seçilerek Genel Kurul Divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10 unu tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Onursal üyeler, Genel Kurula katılabilir; ama oy kullanamazlar. Gerçek kişi üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişi üyeler, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirilmiş kişilerce oy kullanabilirler. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar kâtip tarafından toplantı tutanağına yazılır, başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte imzalar. Toplantının sonunda, bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen Yönetim Kurulu başkanına verilir. Yönetim Kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurul sonuç bildirimi Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak mülki idare amirine yapılır. Genel Kurulun görevleri şunlardır: A. Dernek organlarını seçmek, B. Dernek tüzüğünü değiştirmek, C. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşmek, Yönetim Kurulunun ibra etmek, D. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak, E. Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak, F. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirilerek kabul etmek, G. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, H. Şube açmak ve şube açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, İ. Derneğin bir üst kuruluşa katılmasına veya ayrılmasına karar vermek, J. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunmasına yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek ve bu konu hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi K. Derneğin feshedilmesine karar vermek, L. Derneğin vakıf kurmasına karar vermek, M. Derneğin diğer organlarını denetlemek ve haklı sebeplerin varlığı halinde görevden almak, N. Mevzuata ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. Yönetim Kurulu: Madde 9 Yönetim Kurulu, derneğin üyeleri arasından 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek olarak gizli oy, açık sayım yöntemiyle seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısı sırası ile göreve çağırılması

8 zorunludur. Yönetim Kurulu; başkan, başkan yardımcısı (ikinci başkan), genel sekreter, muhasip, veznedar ve 2 (iki) üyeden oluşur. Başkanlığın boşalması durumunda başkan yardımcısı görevi, Yönetim Kurulunun süresi bitinceye kadar sürdürür. Başkanın olmadığı durumlarda da başkan yardımcısı, başkanın tüm yetkilerine sahiptir. Hazırlanacak oy pusulalarında yukarıdaki unvanlar belirtilmez. Görev dağılımını, seçilen Yönetim Kurulu kendi arasında yapar. En çok oy alan adaylar asil olarak Yönetim kurulunu teşkil ederler, diğerleri yedek üye olurlar. a. Başkan, koordinasyonu sağlamak ve derneği diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte yönetmekten sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurul Kararı ile kurulmuş olan komisyonların da doğal başkanı ve üyesidir. b. Başkan yardımcısı, başkana her konuda yardımcıdır. Başkanın yokluğunda başkana vekâlet eder. Başkan vekâleti başka bir Yönetim Kurulu üyesine de verebilir, ancak bu durumda başkanın yazılı vekâlet vermesi gerekir. c. Genel Sekreter, örgütleme çalışmalarından sorumludur. Karar defterini yazar ve imzalatır, yazışmaları başkanın onayını alarak yürütür. Tüm defter ve evrakların takibinden başkana karşı sorumludur. d. Muhasip, her türlü mali işlerden ve gelir gider ile ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur. e. Veznedar, muhasebe yardımcıdır. Banka ve harcamalar ile ilgili işlerde para ile doğrudan temas gerektiğinde muhasebe yardımcı olur. f. Diğer iki Yönetim Kurulu Üyesi, Başkanın ve diğer görevli Yönetim Kurulu Üyelerinin doğal yardımcılarıdır; kendilerine verilen görevleri yerine getirirler. Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır: A. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, B. Dernekler Kanununda ve Dernek Tüzüğünde belirtilen kayıt ve defterleri tutmak, C. Derneğin amaç ve konusuna uygun çalışma ve faaliyetleri planlamak; uygulamak; kanun, tüzük ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak derneğin işlerini yürütmek, D. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak, E. Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde, onursal üyelik ihdas edebilir, Danışma Kurulu kurabilir, bilimsel ve teknik heyet oluşturabilir. Gerektiğinde münferiden veya tümünü feshedebilir. F. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, G. Bütçenin uygulanmasını sağlamak, H. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, İ. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulüne 30 gün içersinde karar vermek. J. Derneğin yapacağı her türlü yayının sorumlusunu ve editörünü görevlendirmek, K. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, L. Genel Kurulda verilen kararları uygulamak, M. Genel Kurulun vereceği yetkiye dayanarak taşınmaz mal alıp, satmak; merkez adına edinilecek taşınmaz malların alımı ya da satımı için gereken hallerde şube yönetimlerinde belirleyeceği kişi veya kişilere işlem yapmak konusunda yetki vermek; edinilen bu taşınmazları, tapuya tescil ettirildikten sonra ki en geç bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirmek, N. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek, O. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmak, P. Görevlendireceği üyeler veya bilirkişiler vasıtasıyla şubelerin çalışma ve faaliyetlerini incelemek ve inceletmek, yapılan bu incelemelerle ilgili olarak bilgi almak, yapılan veya yaptırılan incelemelerde usulsüzlük, tüzük ilkelerine aykırı harekette bulunduğu ya da Dernek tüzüğünde belirtilen hizmetleri yerine getirmediği, derneğin kamu yararına statüsü ve Türkiye unvanına yakışır biçimde hizmetlerin kalitesini sağlayamadığı ve yaygınlaştıramadığı, dernek kaynak ve imkânlarını etkin kullanmadığı, tespit edilen şube ve/veya şubelerle ilgili Genel Kuruldan kapatma kararı almak, ayrıca yasal

9 kovuşturma gerektiren hallerde gerekli kurumlara şubelerle ilgili yapılacak olan yasal işlemler konusunda müracaatta bulunmak, R. Genel Kuruldan yetki almak kaydıyla (üye sayısının uygunluğu halinde) kamu görevlisi olmayan Yönetim Kurulu üyelerine aylık bağlayabilmek, geçici görevlendirme yapacağı üyelerin yapmış oldukları harcamaları karşılamak, S. Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının yarısından bir fazlası ile alınır. Oyların sayısının eşit olduğu durumlarda toplantı başkanının oyu iki olarak kabul edilir. Yönetim Kurulu, faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekirse dernek üyeleri veya üye olmayanlar arasında geçici veya devamlı olarak faaliyet kolları, yardımcı kurullar kurar. Kurullar çalışma ve kararlarında Yönetim Kuruluna karşı sorumlu ve onun denetimi altındadır. Gerekli durumlarda geçici veya devamlı olarak maaşlı personel kullanılabilir. Yönetim Kurulu sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklere de görev verilmesine rağmen, Yönetim Kurulu tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. Denetleme Kurulu: Madde 10 Denetleme kurulunun 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyesi Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır: Denetleme Kurulu, derneğin bu tüzükte Amacı, Faaliyet Konusu başlıklı 2. Maddede belirtilen çalışma konuları ve faaliyetleri yürütüp yürütmediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun hesaplarının ve işlemlerinin kontrol edilmesi, Genel Kurul dışındaki dernek organlarına Kanun ve Tüzük tarafından verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği, bu organların eylem ve işlemlerinin Kanun ve Tüzük hükümlerine uygunluğunun, zamanında ve gerektiği gibi yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar. Denetim Kurulu üyeleri isterlerse Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. Denetleme Kurulu, Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan talep etmeye yetkilidir. Bu talebin yerine getirilmemesi halinde, sulh hukuk hâkimine başvurarak Genel Kurul toplantısının yapılmasını sağlamak; Yönetim Kurulu üye sayısının üye tamsayısından aşağı düşmesi halinde, boşalan üyelikler yedek üyeler ile doldurulamıyor ise, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak Denetleme Kurulunun görev ve yetkisi kapsamındadır. Görev Bölümünün Bildirimi: Madde 11 Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

10 Defterler: Madde Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihi, aidatları bu deftere yazılır Karar defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların her sayfası başkan ve üyelerce imzalanır İşletme hesabı defteri Envanter hesabı defteri Demirbaş defteri Alındı belgesi kayıt defteri Gelen-giden evrak defteri. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen defterlerini tutmakla görevlidir. Bu defterler, noter veya İl Dernekler Müdürlüğüne tasdik ettirdikten sonra kullanıma sunulur. Ayrıca ek yasa ve yönetmeliklerle tutulması zorunlu olan defterleri de tutar. Derneğin Gelirleri: Madde 13 Derneğin gelirleri aşağıdaki gösterilmiştir: Üye Aidatları: Dernek asil üyelerinden, üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödemek zorunda oldukları toplam tutardır Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri Dernek faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, kermes, yemek, konferans, müsamere, resim, heykel, bale, spor yarışmaları vb. sanatsal, kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler, sms, internet vb bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanarak elde edilmiş gelirler Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler Yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardımlar Benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan elde edilen gelirler Diğer Gelirler. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması Dernekler Kanunu çerçevesinde olur. İç Denetim: Madde 14 Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılabilir; ancak bu durum da Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin Sona Ermesi:

11 Madde 15 Dernek, aciz haline düşmesi halinde, Yönetim Kurulunun Dernek Tüzüğüne göre kurulmasına imkân kalmaması halinde ve gerekli yeter sayısının bulunmaması nedeniyle Genel Kurul toplantısının ikinci çağrıya rağmen yapılamaması halinde bir makamın veya organın karar almasına gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Derneğin feshi, genel olarak Dernekler Kanunu nun hükümlerine göre yapılır. Ancak derneğin kendi kendini feshe karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı olan üye sayısının 2/3 ünün bulunması şarttır. Bu çoğunluk ile toplanan Genel Kurulda fesih kararı alınabilmesi için karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin 2/3 üdür. Birinci toplantı için gerekli çoğunluk temin edilmediği takdirde üyeler ikinci defa davet edilir. Bu toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih durumu görüşülebilir. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tamsayısının iki katından az olamaz. Bu toplantıda fesih kararı, mevcut üyelerin 2/3 ünün olumlu oyu ile alınabilir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Sona Erme Halinde Tasfiye İşlemlerinin Yapılması: Madde 16 Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya derneğin kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında Tasfiye Halinde ibaresi kullanılır. Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Aidatlar: Madde 17 Dernek aidatı, yıllık 15 (onbeş) TL dir. Yönetim Kurulu her yıl, yıllık aidat miktarını değiştirebilir. Şube Yönetim Kurulları, şube aidatlarını Genel Merkez Yönetim Kurulu onayını almak şartıyla kendileri belirleyebilirler. Tüzük Değişikliğinin Onayı: Madde 18 Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikler Genel Kurul onayından sonra geçerlilik kazanır. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk

12 aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Uygulanacak Hükümler: Madde 19 Dernek, kendi tüzüğüne, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve dernek ile ilgili tüm mevzuatlara ve ilgili tüm yasa ve mevzuatlara titizlikle riayet eder. Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ile Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şubelerin Kurulması, Kapatılması: Madde 20 Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az 3 (üç) kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile müracaat edilir. Bu başvuruda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, meslek ve sanatı, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi gereklidir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 (altı) aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. Şube ve şubeler; a. Dernek tüzüğünün 9. maddesi (P) bendinde belirtilen şartların oluşması halinde, Genel Merkez Yönetim Kurulunun talebiyle, Genel Merkez Genel Kurulunca kapatılabilir. b. İlgili kanunlar kapsamında, yetkili mercilerce yapılacak yasal işlemler neticesinde kapatılabilir, c. Şube veya şubeler Genel Kurullarının aldığı fesih kararı ile kapatılabilir. Kapatılma işlemi sonrasında gerekli tasfiye ve bildirim işlemleri Tüzüğün ilgili maddeleri ve Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Kapatılan şubenin yeniden açılması, Genel Kurulun vermiş olduğu yetki doğrultusunda Yönetim Kurulunun tasarrufundadır. Şubelerin Faaliyetleri: Madde 21 Dernek şubelerinin kuruluşundan sonra şubenin çalışması ile ilgili faaliyetler Dernekler Kanununun ve Dernek Tüzüğünün hükümlerine tabidir. Şubeler kurulduktan ve üye kaydı yapmaya başladıktan sonra tüzük hükümlerine göre Genel Kurullarını toplantıya çağırır. Ancak şubelerin Genel Kurul toplantılarının merkezin Genel Kurul toplantısından en az 2 (iki) ay önce tamamlanması zorunludur. Şubeler, Genel Merkeze danışmak ve onay almak şartı ile iktisadi işletme kurabilir. Şubelerin Organları: Madde 22 Her şubede Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oluşturulması zorunludur. Şube Genel Kurulu: Madde 23 Şube Genel Kurulu, olağan olarak 3 (üç) yılda bir toplanır. Şubelerin son olağan Genel Kurulları Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki aydan önce yapılmış olmalıdır.

13 Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı, aidatlarını ödemiş asil üyelerden meydana gelir. Temsilcilikler, şube Genel Kurullarında temsil edilemez. Şube Genel Kurulu toplantısı, en az 15 (on beş) gün önceden gün, saat, yer ve gündem belirtilerek şubenin bulunduğu yerdeki bir gazetede yayınlanır ve üyelere duyurulur. Toplantı tutanağının bir örneği, Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerinin kimlik ve adresleri ile dernek merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin isimleri ilgili mahalli mülki amirlik ve dernek merkezine 30 (otuz) gün içinde gönderilir. Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: A-Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları ile bilânço ve gelir-gider hesaplarının incelenmesi sonuçlarını ibra etmek, sunmak veya sorumlulukları hakkında karar vermek. B-Şubenin bütçesini incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak. C-Yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek. D-Şubeyi temsil etmek üzere 7 (yedi) kişiyi Merkez Genel Kurul delegesi olarak seçmek (şube başkanı merkez Genel Kurulunun doğal delegesidir). E-Dernek Tüzüğünün ve yasaların Genel Kurula verdiği diğer görevleri yerine getirmek. F-Şubenin feshine karar vermek. Şube Yönetim Kurulu: Madde 24 Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 7 (yedi) asil, 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu 3 (üç) yıl için seçilir, süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki 7 (yedi) gün içinde toplanır. Başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve veznedarı seçer. a. Başkan, dernek merkezi ile koordinasyonu sağlamak, şubeyi diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yönetmekten sorumludur. Yönetim Kurulu kararı ile komisyonlar kurulmuş ise bu komisyonların da doğal üyesidir. b. Başkan yardımcısı, başkanın her konuda yardımcısıdır. Başkanın yokluğunda ona vekâlet eder. Başkan vekâleti başka bir Yönetim Kurulu üyesine verebilir. Böyle bir durum için başkanın yazılı onayı gerekir. c. Sekreter, örgütleme çalışmalarından sorumludur. Karar defteri ve yazışmaları başkanın onayını alarak yürütür. Başkana karşı tüm defter ve evrakların takibinden sorumludur. d. Muhasip, her türlü mali işlerden ve gelir-gider ile ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur. e. Veznedar, muhasibe yardımcıdır. Banka ve harcamalar ile ilgili işlerde para ile doğrudan temas gerektiğinde muhasibe yardımcı olur. Şube Yönetim Kurulunun toplantı ve kararlarında uygulanacak esaslar hakkında ana tüzüğün 20. Maddesi uygulanır. Yönetim Kurulu kararlarının bir örneği 15 (on beş) gün içinde merkeze gönderilir. Şube Yönetim Kurulu görev ve yetkileri şunlardır: A. Şubeyi temsil etmek ve bu konuda kurul üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, B. Şubeyi tüzük ve yasalar hükümlerine göre yönetmek, C. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, D. Yıllık çalışma raporu ile bilânço ve gelir-gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak; (Dernek Tüzüğü ile belirlenmiş olan üye aidatları ve bağışlar üye yazımı esnasında şube muhasibi tarafından toplanarak her ayın ilk on günü içinde üye formlarının bir

14 sureti ile birlikte dernek merkezine ulaştırır. Toplanan bu aidat ve bağışların 1/3 lük bölümü genel merkez Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde genel merkeze bırakılacaktır.) Bu oran şube yönetiminin teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir. E. Şubenin defter ve dosyalarını tutmak. Şube Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesinden şube Genel Kuruluna ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur. Şube yönetim Kurulu kararlarına karşı Merkez Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Merkez Yönetim Kurulunun vereceği karar kesindir. F. Şubenin bulunduğu bölgede Merkez adına edinilecek taşınmaz malların alımı ya da satımı için gerektiği hallerde genel merkez yönetimden yönetim kurulundaki kişi veya kişiler için yetki alır. Şube Denetleme Kurulu: Madde 25 Şube işlem ve hesaplarını denetlemek üzere Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından 3 (üç) yıl süre için 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden oluşan bir Denetleme Kurulu seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Merkez denetleme yöntemleri şubeler için geçerlidir. Şubelerin Tasfiyesi: Madde 26 Şube veya şubelerin tasfiyesi halinde edinilmiş taşınır taşınmaz mallar genel merkeze bırakılır. Borçlanma: Madde 27 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Yönetim Kurulu Genel Başkan: Ramazan Baş Genel Başkan Yardımcısı: Naci Gürbüz Muhasip Üye: Semra Çetinkaya Asıl Üye: Beyda Zeynep Şükür Asıl Üye: Fevziye Altıparmak Asıl Üye: Tuğba Develier Asıl Üye: Mevsim Yıldır Turgay Denetim Kurulu Asıl Üye: Şafak Sahir Karamehmetoğlu Asıl Üye: Murat Engin Asıl Üye: Yeter Kayıkçı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 21 KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI : Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL., aylık olarak ta 50,00 TL. Aidat alınır. Üye aidatları

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir.

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul dur. DERNEĞİN AMACI MADDE 3 :

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin Adı: İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği; Kısa adı ODTUMİST dir. Tüzük metninde;

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI

KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI MADDE 1 Derneğin Adı: Özerk, bilimsel, laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir üniversite anlayışı temelinde

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi Derneğin adı MADDE 1 (1) Derneğin adı; Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği dir. (2)

Detaylı

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Aile Hekimliği Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir..

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin adı "Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği"dir.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- a) Muş Üniversitesi öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak b) Öğrenciler

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Dernek, yurt

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Nöralterapi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM Demiryolu Mühendisleri Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı Derneğin Merkezi : Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. Kısa İsmi Demühder

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ DEĞİŞİK MADDE METNİ MADDE 3 - Dernek, amacını gerçekleştirmek için kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: Bizim Avrupa (Europa Nostra) Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Madde 2- Dernek, Türkiye de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 1. Çalışma Grupları, TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Hayvan Severler Derneği dir. Derneğin merkezi Çeşme/İZMİR dır. Şube açma hakkı saklıdır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

ALAŞEHİRLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ALAŞEHİRLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1- Derneğin Adı Alaşehirliler Derneği dir. Derneğin Merkezi Madde 2- Derneğin Merkezi İzmir dir. Derneğin şubesi yoktur. Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin amacı, üyelerin, Alaşehirlilerin

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1 : (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi önlisans, lisans ve

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Derneğin Adı Derneği dir. : İstanbul dadır. Şubesi yoktur.kulübün Rengi:Kavuniçi

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ ..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen üretimini

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (DEÇAD) TÜZÜĞÜ

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (DEÇAD) TÜZÜĞÜ DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (DEÇAD) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Ad, Merkez, Tanımlar, Amaç ve Çalışma Alanı Ad ve Merkez Madde 1- Derneğin Adı : Demiryolu Çalışanları Yardımlaşma ve

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır.

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 : Derneğin Adı Ve Merkezi Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2 : Derneğin Amacı Ve Bu

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK T : 20 MART 2016 DERNEK KÜTÜK NO : 34-166/098 ANKARA 1993 MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ DERNEĞİN ADI

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

YERLİ DÜŞÜNCE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

YERLİ DÜŞÜNCE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YERLİ DÜŞÜNCE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1 T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YERLİ DÜŞÜNCE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ EK-1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Yerli Düşünce

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: Madde 1. Derneğin Adı: Türk Veteriner Jinekoloji Derneği dir. Derneğin merkezi Kayseri dir. Şubesi bulunmamaktadır. DERNEĞİN AMACI VE BU

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

TÜZÜK. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

TÜZÜK. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı TÜZÜK 1. DERNEĞİN KURULUŞ VE AMACI Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Avrupa İşbirliği Ağı Derneği dir (AİAD). Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube veya şubeler

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: "Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği" dir. Derneğin merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği dir. Derneğin merkezi -. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği" dir. Derneğin merkezi İstanbul' dadır. Şubesi yoktur. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. İsim İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK KULÜBÜ - İTÜHAVK 2. Amaç Kulübün amacı İTÜ bünyesinde yamaç paraşütü sporu

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ Madde 1 I.BÖLÜM Derneğin Adı: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Aşağıdaki maddelerde ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER... 3 MADDE 1. Derneğin Adı... 3 MADDE 2. Derneğin Merkezi... 3 MADDE 3. Derneğin Amacı... 3 MADDE 4. Derneğin Faaliyetleri... 3 2.BÖLÜM ÜYELİK... 4

Detaylı

İHALECİ ECZA DEPOLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı: MADDE 1- Derneğin adı İhaleci Ecza Depoları Derneği dir. MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI

Detaylı

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ*

T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* T.C. ĠMÜ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ANA YÖNERGESĠ* BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge, öğrencilerin ruh ve beden terbiyesi, kültürel birikimlerinin arttırılması ve ders dışı zamanlarının

Detaylı