YUSUFELİ BARAJI VE HES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUSUFELİ BARAJI VE HES"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 3 YENİDEN YERLEŞİMİN MİNİMİZE EDİLMESİ Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Temmuz 2006 (Rev B), Ankara

2 3. YENİDEN YERLEŞİMİN MİNİMİZE EDİLMESİ Yusufeli Projesi Türkiye için önemli bir enerji üretim projesidir. Proje kamu yararına olan bir proje olmakla birlikte proje alanında yaşayan nüfusun bir kısmının yeniden yerleşimini gerektirmektedir. Proje planlanırken yeniden yerleşecek insanların sayısının mümkün olduğunca en aza indirilmesi amaçlanmalıdır. Yeniden yerleşim eylem planının hazırlanmasında, iskan ihtiyacının en aza indirgenmesine önem verilmiştir ve bu konu uygulama aşamasında da öncelikli konular arasında olacaktır. Yusufeli Projesi nin geldiği bu noktada, yeniden yerleşimin kaçınılmazlığı tüm paydaşlar tarafından kabul edilmiştir. Bu nedenle, takip eden aşamalarda esas amaç etkilenen kişilere adil ve yeterli tazminin sağlanması olacaktır. Bu bölümde, projenin planlama aşamasında yeniden yerleşimin minimizasyonu için yapılan çalışmalar ve projenin uygulaması esnasında bu amaçla göz önünde bulundurulacak hususlar ele alınmaktadır Proje nin Planlanması ve Tasarımı Esnasında Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi Çoruh Havzası Hidroelektrik Gelişme Planı Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Türkiye deki enerji politikaları doğrultusunda hazırlanan Çoruh Havzası Hidroelektrik Gelişme Planı kapsamında planlanan ve hayata geçirilmesine karar verilen bir projedir. Çoruh Havzası Hidroelektrik Gelişme Planı 1982 yılında tamamlanmıştır. Plan çalışmaları ve bunu takip eden çalışmalarda Çoruh Nehri nin gelişimi için çeşitli alternatifler değerlendirilmiş ve sonuç olarak Çoruh Nehri üzerinde birbirini takip eden 10 hidroelektrik projesinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu projeler üç gruba ayrılabilir; aşağı Çoruh (Muratlı, Borçka ve Deriner), orta Çoruh (Yusufeli ve Artvin) ve yukarı Çoruh (Laleli, İspir, Güllübağ, Aksu ve Arkun) projeleri. Muratlı Projesi Haziran 2005 de işletmeye alınmış olup, Borçka ve Deriner projeleri hala inşaat halindedir ve fiziksel olarak sırasıyla %90 ve %75 i tamamlanmıştır. Muratlı ve Borçka projelerinin inşaatına 1999 yılında başlanmıştır. Bu projeler Türk ve Avusturyalı şirketler tarafından tamamı kredili (uluslararası kredi sağlanarak) finansmanla gerçekleştirilmektedir. Deriner Projesi inşaatı Nisan 1998 yılında başlamış olup, bu proje de Türk, İsviçre ve Rus firmalarından oluşan bir Konsorsiyum tarafından, tamamı kredili finansmanla yapılmaktadır. Çoruh Havzası Gelişimi Master Planı kapsamında (1982), Çoruh Nehrinin akışını düzenlemek üzere 3 büyük rezervuar oluşturulması öngörülmüştür. Bunlar yukarı, orta ve aşağı Çoruh bölümlerinde yer alacak olan, sırasıyla, Laleli, Yusufeli ve Deriner rezervuarlarıdır. Oltu Nehri, Çoruh Nehri nin ana koluna karıştıktan sonra Çoruh Nehri nin drenaj alanı 1.9 kat artmaktadır. Bu nedenle Çoruh Gelişme Planı nda, Deriner den sonra ikinci büyük baraj olan Yusufeli Barajı nın Oltu ve Çoruh nehirlerinin birleşme noktasından 800 m aşağı akış yönüne inşa edilmesi planlanmıştır. Yusufeli Baraj sahasının 19 km aşağı akış yönünde bulunan Artvin Barajı, Yusufeli ve Deriner projeleri arasında kalan düşüyü kullanmak amacıyla YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 1 / 14

3 planlanmıştır. Bu projelerin yapılabilirlik (fizibilite) çalışmalarında, her projenin kendi içinde yapılabilir olmasından öte, Çoruh Havzası için öngörülen tüm projelerle entegre bir şekilde yapılabilirlikleri değerlendirilmiştir. Bu projeler sadece enerji üretimi açısından birbirleri ile bağlantılı olmayıp, aynı zamanda ihtiyaç duydukları ve etkileyecekleri altyapı açısından da birbirleri ile bağlantılıdırlar. Japon Uluslararası İşbirliği Kurumu (JICA) tarafından 1986 yılında hazırlanan fizibilite raporuna dayanarak, önerilen Yusufeli Projesi yerinin ekonomik ve teknik olarak en yapılabilir tercih olduğu belirlenmiştir. Bunu takiben, Japon Elektrik Gücü Geliştirme (EPDC), Su-İş Proje Mühendislik ve Terzibaşoğlu Danışmanlık ve Mühendislik firmaları tasarım belgelerini Ekim 1990 yılında tamamlamış ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından onaylanmıştır. Yusufeli Projesi Türkiye Hükümeti tarafından ilk kez 1997 yılında yatırım programına konulmuştur. İki çeşit alternatife dayalı olan çalışmalar (proje alanı ve proje büyüklüğü) JICA tarafından hazırlanan Çoruh Nehri Hidroelektrik Gelişimi Projesi nde verilmektedir ve kamulaştırma ve yeniden yerleşimin kapsamları üzerinde etkileri olacaktır Alternatif Baraj Alanı Konumu Yusufeli Projesi için alternatif baraj alanının konumu, önerilen yer seçimi öncesi, JICA tarafından 1986 yılında yapılan fizibilite çalışmalarında göz önünde bulundurulmuştur. Yusufeli İlçe Merkezi nin su altında kalmaması için orta Çoruh üzerinde kurulacak alternatif bir plan da gözden geçirilmiştir. Bu düzen 3-baraj planı diye adlandırılır. Bu değerlendirmelerin sonucunda 2-baraj planının daha avantajlı olacağı kararına varılmıştır. Enerji üretimi, su altında kalan alan ve özellikleri, arazi kullanımı üzerine etkisi ve yeniden yerleşim gereksinimi, gerekli olan ikincil yapılar (iletim hatları ve relokasyon yolları) gibi sonuçlarına dayanarak değerlendirilen bu alternatifler, detaylı olarak ÇED Raporu nda sunulmaktadır (ENCON, 2005). Bu raporda değerlendirme sonuçlarının bir özeti ve verilen kararın gerekçeleri sunulmaktadır. Bu alternatifler için yapılan değerlendirme çalışmaları 3-baraj alternatifinin, Yusufeli İlçe merkezinin su altında kalmasını ve yeniden yerleşmesini önleyeceğini ve sonuçta 3-baraj alternatifi (yaklaşık 414 HH), 2-baraj alternatifi (yaklaşık 1,954 HH) ile karşılaştırıldığında daha az insanın yeniden yerleşeceğini gösterdi. Toplam su altında kalan tarım alanı arasındaki fark ise 1.11 km 2 dir, bu da 2-baraj alternatifi ile karşılaştırıldığında kaybın %12 az olduğunu gösterir. Her iki alternatifte su altında kalacak alanlar Şekil 3.1 ve Şekil 3.2 de verilmektedir. Yeni ilçe merkezinin kurulması dahil olmak üzere, 2-baraj alternatifinde verilen tazminat ve yeniden yerleşim bedeli 3-baraj alternatifi ile karşılaştırıldığında 151 milyon ABD Doları daha pahalıdır. Yeniden yerlelşim maliyetlerinin karşılaştırması, 2 baraj alternatifi nin yarattığı kayıplar ile yeniden yerleşim ihtiyaçlarının 3 baraj alternatifi nden %100 oranında daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ancak yatırım maliyeti tasarrufu ile uzun vadeli enerji kazancından faydalanabilmek için önlemler ve yeniden yerleşim sonuçlarının tazminatı için karşılaştırmadaki bugün planlandığı haliyle 2 baraj alternatifi toplam yatırım maliyetinin %110 u hesaplanmıştır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 2 / 14

4 Kaynak: Uydu Fotoğrafları ve Konsorsiyum dan Derlenmiştir, 2005 Şekil 3.1. İki Baraj Alternatifine göre Su Atında Kalacak Alan Doküman Adı: YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ Dok. Kodu: ENC - YSF - YYP - 02 Bölüm 3 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 3 / 14

5 Kaynak: Uydu Fotoğrafları ve Konsorsiyum dan Derlenmiştir, 2005 Şekil 3.2. Üç Baraj Alternatifine göre Su Altında Kalacak Alan Doküman Adı: YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ Dok. Kodu: ENC - YSF - YYP - 02 Bölüm 3 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 4 / 14

6 JICA nın 1986 tarihli fizibilite raporunda olduğu gibi bütün barajların beton olduğu (Senaryo 1) dikkate alındığında baraj ile ilgili yapıları, E&M ekipmanı, relokasyon yolları ve nakil hatları dahil ancak relokasyon maliyetleri hariç olmak üzere 2 baraj alternatifinin teknik yatırım maliyeti, 3 baraj alternatifine göre 427 milyon ABD dolarıdır.2-baraj alternatifi için toplam yatırım bedeli (yeniden yerleşim maliyeti dahil) 2,074 milyon ABD Doları olmasına karşın 3-baraj alternatifi için 2,387 milyon ABD Doları dır. 2-baraj alternatifinin toplam yatırım bedeli, 3-baraj alternatifinin toplam yatırım bedelinden 398 milyon ABD Doları daha azdır. Genel olarak baraj inşaat maliyeti, 2 baraj ve 3 baraj alternatifleri arasındaki başlıca farkı teşkil eder 1 : Senaryo 1 de (barajların hepsinin beton olduğu durumda) 2 baraj alternatifi toplam yatırım maliyeti (yeniden yerleşim maliyeti dahil) 2,230 milyon ABD dolarıdır; buna karşın 3 baraj alternatifi maliyeti 2,506 milyon ABD dolarıdır. Böylece 2 baraj alternatifi toplam yatırım maliyeti, 3 baraj alternatifine göre 276 milyon ABD doları azdır. Senaryo 2 de (kaya dolgu barajı) 2 baraj alternatifi toplam yatırım maliyeti 1,976 milyon ABD doları iken bu malilyet 3 baraj alternatifi için 2,223 milyon ABD dolarıdır. 2 baraj alternatifi toplam yatırım maliyeti 3 baraj alternatifinin maliyetinden yaklaşık 247 milyon ABD doları azdır. İki alternatifin (2 baraj alternatifi ile 3 baraj alternatifi) yıllık enerji üretimleri 2 baraj alternatifinin Yusufeli ve Artvin barajlarının optimizasyonundan önce 380 GWh/yıl, optimizasyondan sonra da 511 GWh/yıl kadar daha avantajlı olduğunu göstermiştir. Yıllık 0.06 USD/kWh 2 üretim oranı ile 2 baraj ve 3 baraj alternatiflerinin enerji üretimi sırasıyla milyon ABD doları ve milyon ABD doları olarak hesaplanmıştır. Diğer bir deyişle, 2 baraj alternatifinin yıllık geliri 3 baraj alternatifinden 22.8 milyon ABD doları daha avantajlı ve 50 yılda 1,140 milyon ABD doları daha avantajlıdır. Yıllık %4.5 indirgeme oranı ile optimize edilmemiş durumun 1,140 milyon ABD doları net bugünkü değeri (NBD) milyon ABD dolarıdır. 3 Tablo 3.1 de 2 baraj ve 3 baraj alternatiflerinin kıyaslamasında kullanılan bütün durumların fayda maliyet oranları özeti sunulmuştur. Bu tablo aynı zamanda 2 baraj 1 Maliyet rakamları optimize edilmemiş 2 baraj alternatifi ile 3 baraj alternatifinin karşılaştırmasıdır. 2 DSİ nin fizibilite çalışmalarında 6 cent/kwh tarife varsayılmıştır. Bu varsayım burada da kullanılmıştır. JICA Fizibilite Raporu nda yer alan tarifenin 27 TL/kWh olduğu, bunun da Nisan 1985 kuruyla (462.5 TL/$) ABD doları/kwh olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. DSİ bu tarifenin, ileri yıllarda ülkenin ekonomik durumu, özellikle yakın gelecekte Türkiye nin artan enerji eksiklikleriyle yüzleşileceği dikkate alınarak artırılabileceğini belirtmiştir. Uygulanabilir tarife; tüketici tarifesine yakın, yani 8 cent veya 9 cent hesaplanabilir. 3 Yusufeli ve Artvin projeleri (Yusufeli barajı su seviyesi 710 m) optimizasyonundan sonra 2 baraj alternatifi yıllık enerji üretimi, 3 baraj alternatifine göre 511 GWh/year yüksektir. Optimize edilen 2 baraj alternatifi enerji üretim faydası, 3 baraj alternatifininkine göre milyon ABD doları/yıl yüksek olup bu rakam 50 yıl için 1,533 milyon ABD dolarıdır. 1,533 milyon ABD doları olarak hesaplanan gelir farkı iç karlılık dönüş oranı (İKO) milyon ABD dolarıdır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 5 / 14

7 alternatifi için optimize edilmemiş ve optimize edilmiş durumlar için rakamları verir ancak optimizasyon verileri 3 baraj alternatifi için mevcut değildir. Tablo 3.1. Orta Çoruh Kalkınma Projesi için 2 Baraj ve 3 Baraj Alternatiflerinin Ekonomik Değerlendirmesi Fayda-maliyet oranı 2 baraj alternatifi 3 baraj alternatifi Yusufeli optimize Senaryo Yusufeli optimize edilmemiş, su seviyesi (optimizasyon su seviyesi 710m 700m yapılmamıştır) Bütün barajlar beton 1 : : : 1.42 Artvin barajı beton, diğerleri kaya 1 : : : 1.60 dolgu Yukarıdaki fayda maliyet analizine göre sadece inşaat maliyeti ve su tutma parametrelerine dayanan JICA 1986 fizibilite çalışması 2 baraj alternatifine karar kılınmış olması günümüzde de ekonomik açıdan geçerlidir. Tablo 3.1 den de görüleceği üzere bugün planlanan 2 baraj alternatifi (710 m su seviyeli Yusufeli kaya dolgu barajı) birim başına en yüksek fayda maliyet oranını sağlar (2.1). Aynı zamanda herhangi bir 2 baraj alternatifinin 3 baraj alternatifine üstün olacağını görmek de mümkündür. Bunun nedeni yatırım maliyeti farkı olup aynı zamanda uzun vadeli enerji faydalarının, uygulanan tarifeye bakılmaksızın 2 baraj alternatifinin uygulanması lehine olduğudur. Son olarak günümüz bakış açısından 3 baraj alternatifi planlanan ve uygulamaya hazırlık aşamasında kayda değer yol kat etmiş Çoruh Kaskadı ile uyumlu olmayacaktır Alternatif Proje Büyüklükleri Mevsimsel ve yıllık akım dalgalanmaların ayarlanması ve su kaynaklarının en etkili şekilde kullanılması için rezervuar içine akışın etkili bir şekilde kullanılabilmesi için uzun vadede üretimin kararlı kılınması için sadece kuru mevsimlerde değil kuru yıllarda su takviyesi için yeterli su tutum kapasitesinin sağlanması gerekmektedir. Rezervuar su seviyesi ve efektif su tutma kapasitesi, enerji üretiminin ekonomisinin sonuçlarına göre daha fazla optimize edilmelidir. Su seviyesinin 4 farklı durumu için karşılaştırma çalışmaları yürütülmüştür: 690 m, 700 m, 710 m ve 720 m. Tazminat maliyetleri, sedimantasyon, baraj yüksekliği ve etkili su tutum kapasitesi gibi etkenler dikkate alınmıştır. Yusufeli rezervuarı efektif su tutum kapasitesiyle ilgili olarak bu durumlar m 3 ila 1, m 3 lük bir aralık için seçilmiştir. Bunlar yukarıda bahsedilen su seviyelerine tekabül etmektedir. Değerlendirmelerin ayrıntıları ÇED raporunda mevcuttur. Kilowatt-saat başına enerji maliyeti, iç karlılık dönüş oranı (İKO) ve fayda-maliyet (F/M) oranları karşılaştırılmıştır. Bu alternatiflerin ekonomik değerlendirmesi, YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 6 / 14

8 rezervuar su seviyesi için 710 m ve etkin su tutma kapasitesi için 1, m 3 seçiminin en ekonomik ve dolayısıyla en optimal seviye olacağını göstermiştir. Buna göre karar, ekonomik sebepler (örneğin fayda-maliyet oranları karşılaştırması) ile teknik geçerliliğe dayandırılmıştır ve proje için 710 m su seviyesi önerilmiştir. Alternatif su tutma seviyelerinin bazıları karşılaştırıldığında 720 m su seviyesi için 36 km 2 lik bir alan, 710 m için 32.4 km 2 lik alan, ve 690 m için 25.7 km 2 lik alanın su altında kalacağı anlaşılmıştır (bkz. Tablo 3.2, Tablo 3.3 ve Şekil 3.3). Tablo 3.2. Alternatif Su Seviyelerine Göre Su Altında Kalan Alanların Arazi Kullanımı Arazi Kullanım Türü Tarım Sulu Kuru Su Seviyesi 720 m ASL 710 m ASL 700 m ASL 690 m ASL Sebze (ha) Mısır (ha) Pirinç (ha) Yonca (ha) Bahçe (ha) Buğday (ha) Nadas (ha) Otlak (kuru) (ha) Yerleşimler Özel mülk (ha) Kamu alanı (ha) Yollar (ha) Orman alanlar (ha) Nehir Habitatı (ha) Nehir (ha) Başka (Kurakçıl çalılar, step, kayalık alanlar, çıplak kaya, 2,174 1,917 1,680 1,452 vs.) (ha) TOPLAM 3,591 3,241 2,901 2,572 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 7 / 14

9 Kaynak: Topografik Haritadan Derlenmiştir, ENCON, 2005 Şekil m, 710 m, 700 m ve 690 m Kotları için Su Altında Kalan Alanlar Doküman Adı: YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ Dok. Kodu: ENC - YSF - YYP - 02 Bölüm 3 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 8 / 14

10 Tablo 3.3. Fizibilite Raporu nda İncelenen Su Seviyelerinin Bazı İlgili Konularla Birlikte Karşılaştırması Su altında kalacak toplam alan (ha) Su altında kalacak tarım arazisi (ha) Etkilenecek toplam bina sayısı Su altında kalacak tarihi yapılar Etkilenecek yerleşim sayısı 2005 YYEP anket çalışmaları sonuçlarına göre doğrudan etkilenecek nüfus Etkilenecek yerleşimler Su Seviyesi 720 m ASL 710 m ASL 700 m ASL 690 m ASL 3,591 3,241 2,901 2, ,704 2,499 2,342 2,108 Tekkale kalesi 19 köy ile ilçe merkezi Tekkale kalesi 19 köy ile ilçe merkezi Tekkale kalesi 18 köy ile ilçe merkezi Tekkale kalesi 15 köy ile ilçe merkezi 12,124 12,124 11,711 9,702 Alanbaşı, Arpacık, Bahçeli, Bostancı, Çeltikdüzü, Çevreli, Çıralı, Darıca, Dereiçi, Irmakyanı, İşhan, Kılıçkaya, Kınalıçam, Küplüce, Morkaya, Pamukçular, Sebzeciler, Tekkale, Yeniköy, Yusufeli ilçe merkezi Alanbaşı, Arpacık, Bahçeli, Bostancı, Çeltikdüzü, Çevreli, Çıralı, Darıca, Dereiçi, Irmakyanı, İşhan, Kılıçkaya, Kınalıçam, Küplüce, Morkaya, Pamukçular, Sebzeciler, Tekkale, Yeniköy, Yusufeli ilçe merkezi Arpacık, Bahçeli, Bostancı Çeltikdüzü, Çevreli, Çıralı, Darıca, Dereiçi, Irmakyanı, İşhan, Kılıçkaya, Kınalıçam, Küplüce, Morkaya, Pamukçular, Sebzeciler, Tekkale, Yeniköy, Yusufeli ilçe merkezi Arpacık, Bahçeli, Çeltikdüzü, Çevreli, Çıralı, Darıca, Dereiçi, Irmakyanı, İşhan, Kınalıçam, Morkaya, Pamukçular, Sebzeciler, Tekkale, Yeniköy, Yusufeli ilçe merkezi Tablo 3.3 ten görüleceği gibi alternatiflerin hepsinde Yusufeli ilçe merkezinin su altında kalması kaçınılmazdır. 720 m ve 710 m su seviyeleri için etkilenen köy sayısı 19 olarak kalırken 700 m de sadece bir köyün su altında kalması önlenmektedir. 690 m de 3 köyün su altında kalması önlenebilmektedir. Su altında kalacak özel mülkün söz konusu olduğunda alternatif su seviyelerinin önerilen 710 m su seviyesi ile karşılaştırmasında yerleşimler nedeniyle kaybedilecek (binalar tarafından kaplanacak) özel mülkiyetin 720 m seviyesinde bunun %10 daha fazla, 700 m için %5 daha az ve 700 m için %10 daha az olacağı görülmüştür. 700 m ve 690 m seviyelerinde su altında kalacak bina sayısı 710 m seviyesinde kaybedileceklerin sırasıla %94 ve %84 ü kadardır. Öte yandan bu kayıp 720 m de 710 m seviyesinin 1.08 i kadardır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 9 / 14

11 Tekkale kalesi, Hamzat 1 and Hamzat 2 şapelleri, bütün su seviyelerinde su altında kalacak tarihi yapılardır. Tekkale kalesi 670 m ile 697 m rakım arasındadır (bkz. Şekil 3.4 ve Şekil 3.5). DSİ, bu kale ile 2 şapelin relokasyonu için 2005 mali yılında Yusufeli Barajı ve HES Proje Ödeneği Bölümü nün beşinci sırasında bütçe 240,000 US$ ayırmıştır. Relokasyon su tutumundan önce gerçekleştirilecektir. Su altında kalacak toplam tarım alanları benzer farklılıklar göstermektedir. 720 m de kaybedilecek tarım arazisi %9 daha fazla (63 ha) iken bu değer, 700 m de %9 (64 ha) daha az ve 690 m de %17 (125 ha) daha azdır. Ormanlık alanlar rakımla artar. Böylece kaybedilecek orman alanları 720 m de, önerilen alternatife göre %40 (4 ha) daha fazladır. Öte yandan bu kayıp 700 m ve 690 m için sırasıyla %30 (3 ha) ve %60 (6 ha) daha fazladır. Rezervuarın dolumuyla oluşacak nehir habitatı kaybı da su seviyesi ile değişmektedir. 720 m su seviyesinde bu habitatlar önerilen 710 m su seviyesine göre %5 oranında (4 ha) daha fazla su altında kalacaktır. 700 m ve 690 m de bu kayıp %11 (8 ha) ve %22 (17 ha) olur. 720 m de su altında kalması beklenen alan önerilen 710 m seviyesininkine göre %11 (350 ha) daha fazladır. 700 m de su altında kalacak toplam alan %11 (340 ha) daha azdır. 710 m ile 690 m arasında benzer karşılaştırmalar bu farkları %21 (669 ha) olduğunu göstermiştir. Fizibilite çalışmaları sırasında 700 m ve 690 m seviyelerinin, efektif su tutma kapasitesinin sırasıyla %12 ile %22 oranında düşmesi nedeniyle ekonomik ve teknik açıdan geçerli olmadığı kadar daha az enerji üreteceğini anlaşılmıştır. 700 m su seviyesinin nispeten daha az arazi ve bina kaybına neden olacağı saptanmakla beraber bu kayıp farkının 700 m ile 710 m arasında çok önemli olmadığı tespit edilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 10 / 14

12 Kaynak: Uydu Fotoğraflarından ve Arazi Çalışmalarından Derlenmiştir, ENCON, 2005 Şekil 3.4. Su Tutmadan Sonra Tekkale Kalesi nin Durumu Doküman Adı: YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ Dok. Kodu: ENC - YSF - YYP - 02 Bölüm 3 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 11 / 14

13 Kaynak: Uydu Fotoğraflarından ve Arazi Çalışmalarından Derlenmiştir, ENCON, 2005 Şekil 3.5. Su Tutmadan Sonra Hamzat I ve Hamzat II Kiliselerinin Durumu Doküman Adı: YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ Dok. Kodu: ENC - YSF - YYP - 02 Bölüm 3 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 12 / 14

14 3.2. Projenin Uygulaması Esnasında Yeniden Yerleşimim Minimize Edilmesi Yusufeli Projesi Konsorsiyum tarafından inşa edilecek olup, bu esnada planlama aşamasında öngörülenden fazla yeniden yerleşim ihtiyacına yol açmamak için gerekli önlemler alınacaktır. Bu nedenle, işletme aşamasında ihtiyaç duyulmayacak proje üniteleri (inşaat şantiyesi, malzeme sahaları bir sahanın sınırlı bir kesimi hariç-, depolama sahaları vb.) için seçilen alanlar, ariyet sahaları hariç, oluşacak rezervuarın altında kalacak şekilde planlanmıştır. Esas olarak, bir geçirimsiz malzeme sahası su altında kalan alanın dışına kadar uzanmaktadır. Kayalık alan olan bu malzeme sahasının önemli bir kısmı tamamen taşınacak olan Kınalıçam Köyü nün sınırları içerisinde yer almaktadır. Bundan dolayı, bu malzeme sahası herhangi bir yeniden yerleşim ihtiyacının artmasına neden olmayacaktır. İnşaat aşamasında ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaç ve değişiklikler aynı yaklaşımla, kamulaştırma ve yeniden yerleşime yol açmayacak şekilde değerlendirilecektir. Projenin uygulanma aşamasında yeniden yerleşim ihtiyacının minimize edilmesinin bir diğer yolu, yeniden yerleşim alanlarının uygun şekilde seçilmesi ve hazırlanmasıdır. Yusufeli ilçe merkezi için yeniden yerleşim alanı seçilmesi süreci Bölüm 6 da detaylı olarak sunulmaktadır. Bu süreçte yeniden yerleşim alanı için öncelikle belli kriterler belirlenmiştir. Bahse konu kriterler arasında şunlar yer almaktadır: Kullanılabilir alan, Mevcut nüfus, Ana ulaşım yollarına ve merkezlere mesafe, Köylere mesafe, Verimli tarım topraklarının mevcudiyeti, Orman alanlarının mevcudiyeti, Turizm alanlarının mevcudiyeti, Oluşacak baraj gölüne uzaklık, Mülkiyet durumu (hazine arazileri), Yeraltı suyu durumu, Taşkın riski, Deprem riski, Jeolojik yapı, Deniz seviyesinden yükseklik, Kamu ve sosyal tesislerin mevcudiyeti, Mevcut altyapı durumu. Ev sahibi nüfusla ilgili herhangi bir kamulaştırma ve yeniden yerleşim riskini en aza indirmek amacıyla alternatif yeniden yerleşim alanları belirlenirken alandaki sahiplilik durumuna özel bir önem verilmiştir. Ancak, kentsel yeniden yerleşim alanı Türk Hükümeti tarafından Temmuz 2005 de, Yansıtıcılar ve Sakut Deresi mevkiinde (bundan sonra Yansıtıcılar diye bahsedilecektir) seçilmiştir. Bu alandaki çoğu arazinin sahibi devlettir ve bu alanlarda kimse yaşamamaktadır. Bu alanın sadece 1.2 hektarı (174.5 ha olan toplam alanın %0.7 i) tarım arazisidir (yonca) (Ek B.3). Bu alandaki çoğunlukta olan arazi kullanım çeşitleri Tablo 3.3 de verilmektedir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 13 / 14

15 Tablo 3.3. Yerleşim Alanındaki Arazi Kullanımı (Yansıtıcılar) Arazi Kullanımı Alan (ha) Yüzde Çıplak Alan %71.2 Orman 1.6 %0.9 Nehir Yatağı 1.4 %0.8 Tarım Alanı 1.2 %0.7 Çalılık 46.1 %26.4 Toplam %100.0 Uygulama sırasında yeniden yerleşim gereksinimini azaltmak için, Yusufeli İlçe Merkezi nin taşınacağı yer, proje tesisleri ve relokasyon yollarının güzergahı (öncelikle, sadece kavramsal planı olan Artvin-Bayburt Yolu) daha fazla yeniden yerleşim gerektirmeyecek şekilde dizayn edilecektir. Sonuç olarak, projenin sosyoekonomik etkilerini arttırmamak ve proje ekonomisi de göz önünde bulundurmak suretiyle uygulama sırasında daha fazla yeniden yerleşimi önlemek için her türlü çaba sarf edilecektir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 14 / 14

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 1 GİRİŞ Çevre

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan,

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, YUSUFELİ BARAJI ve HES PROJESİNDEN ETKİLENEN KÖYLER VE KÖY ALTI YERLEŞİMLER İLE

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ Çevre

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK F Halkın Katılımı

Detaylı

12. MALİYETLER VE BÜTÇE

12. MALİYETLER VE BÜTÇE 12. MALİYETLER VE BÜTÇE Yeniden yerleşim faaliyetleri ile ilgili bütün maliyetler detaylı şekilde hesaplanmış ve YYEP bütçesine dahil edilmiştir. Arazilerin ve fiziksel varlıkların tazminine ve yeniden

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara YUSUFELİ BARAJI KAMULAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMİNDE MOBİL LİDAR + 360 DERECE GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR Environmental

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 7 TAZMİN, HAK

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI A Eylül 2005 B Temmuz 2006 Rev No DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu İŞ, ÖÖ, GT, ŞA, GE,

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 5 SOSYOEKONOMİK

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 2 PROJENİN ETKİLERİNİN

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

EK 10 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI FORMATI

EK 10 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI FORMATI YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI FORMATI 1 İçindekiler: 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. MEVZUAT... 2 4. UYGULAMA PLANI... 2 4.1 Proje Alanını Tanıtıcı Bilgiler... 2 4.2 Envanteri yapılması zorunlu taşınmazların

Detaylı

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam İZMİR MANİSA UŞAK DİĞER TOPLAM NÜFUS 4 061 074 1 359 463 346 508-5 767 045 YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) 12 012 13 096 5 341 133 30 582 Ülkemizin Nüfus olarak % 7,5 unu, Yüzölçümünün % 4 ünü kapsamaktadır (3 il, 52

Detaylı

TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TMMOB 1. ENERJI SEMPOZYUMU1214 KASIM 1996 ANKARA TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İSMAİL KÜÇÜK* Ülkelerin ekonomilerindeki en önemli girdilerden birini enerji oluşturmaktadır.

Detaylı

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları, Prof.Dr. Ercan KAHYA, İTÜ Su Kaynakları Ders Notları, Prof. Dr. Recep YURTAL, Çukurova Üniversitesi Su Kaynakları Ders Notları, Yrd.Doç.Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk

Detaylı

SOMA DAN SONRA: TÜRKİYE DE ENERJİ KAYNAKLARI, ÜRETİM VE TÜKETİMİ, ALTERNATİF ENERJİLER, ENERJİ POLİTİKALARI 18 HAZİRAN 2014

SOMA DAN SONRA: TÜRKİYE DE ENERJİ KAYNAKLARI, ÜRETİM VE TÜKETİMİ, ALTERNATİF ENERJİLER, ENERJİ POLİTİKALARI 18 HAZİRAN 2014 SOMA DAN SONRA: TÜRKİYE DE ENERJİ KAYNAKLARI, ÜRETİM VE TÜKETİMİ, ALTERNATİF ENERJİLER, ENERJİ POLİTİKALARI 18 HAZİRAN 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 TÜRKİYE DE HİDROELEKTRİK ENERJİ Prof. Dr. Bihrat

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK A SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU K. HALKIN KATILIMI ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Yusufeli

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 8 KURUMSAL DÜZENLEMELER

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama Proje Yönetimi Ölçüm Verileri ve Micrositing ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama ÇED Yönetmeliği nde yapılan değişiklikle 75 MW ve üzeri kurulu güce sahip rüzgar santralleri için ÇED Olumlu kararı alınması

Detaylı

EK J HAVA KALİTESİ VE GÜRÜLTÜ MODELLEME RAPORU

EK J HAVA KALİTESİ VE GÜRÜLTÜ MODELLEME RAPORU EK J HAVA KALİTESİ VE GÜRÜLTÜ MODELLEME RAPORU YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ Sayfa i

Detaylı

Jeotermal Projelerinde Sosyal Risk ve Etkiler Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi

Jeotermal Projelerinde Sosyal Risk ve Etkiler Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi BURCU ERGIN SOSYAL KORUMA POLITIKALARI UZMANI DÜNYA BANKASI RSM TANITIM ÇALIŞTAYI IZMIR, 5 TEMMUZ 2018 Jeotermal Projelerinde Sosyal Risk ve Etkiler Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi Çevresel ve sosyal

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ TASLAK (Rev F) ÇEVRE DANIŞMANLIK

Detaylı

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI GİRESUN İLİ, ÇAMOLUK İLÇESİ ANKARA

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU II. Su Yapıları Konferansı, Diyarbakır, 16 18.9.211 Hazırlayanlar; Burcu Ersoy (FICHTNER, Türkiye) Ronald Haselsteiner (ENERJISA,

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU Burcu Ersoy 1, Ronald Haselsteiner 2 Özet Baraj tasarımlarında kriter olarak kullanılan 50 yıllık ekonomik ömür içerisinde rezervuar

Detaylı

Yusufeli İlçesinin İdari Coğrafya Analizi

Yusufeli İlçesinin İdari Coğrafya Analizi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14 (2): 1-11 Yusufeli İlçesinin İdari Coğrafya Analizi Zeki KODAY (*) Kübra ERHAN (**) Özet: Yusufeli ilçesi Karadeniz Bölgesi nin Doğu Karadeniz

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK C HAK SAHİPLİĞİ

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

ILISU PROJESİ. GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. FIRAT 17 % 458 m DİCLE 12 %

ILISU PROJESİ. GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. FIRAT 17 % 458 m DİCLE 12 % ILISU PROJESİ TANIMI ve TARİHÇESİ GAP ın can damarı Dicle - Fırat Nehirleri Türkiye su potansiyelinin yaklaşık % 28,5 ini oluşturmaktadır. GAP IN CAN DAMARI DİCLE-FIRAT NEHİRLERİ Türkiye su potansiyelinin

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR 4. Bölge Müdürlüğü - KONYA 1/ 33 BARAJ NEDİR NE İŞE YARAR? Barajlar, eski zamanlardan

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

DAVA: Çoruh Vadisi nde yapılması planlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi

DAVA: Çoruh Vadisi nde yapılması planlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi Istanbul Water Tribunal Tütün Deposu, Istanbul, March 14, 2009 DAVA: Çoruh Vadisi nde yapılması planlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi Davacılar: 1- Bedrettin KALIN- ARTVİN, Türkiye

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Aralık Mart 2015) Nisan 2015-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Aralık Mart 2015) Nisan 2015-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Aralık 2014-17 Mart 2015) Nisan 2015-Ankara agrin 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 3 2. Yönetici Özeti 4 3. Dönem İçerisinde

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT HİSAR HİDRO ELEKTRİK SANRALİ PROJE BİLGİ NOTU : Hisar Regülatörü ve HES projesi Marmara bölgesinde Sakarya Nehri üzerinde Bilecik

Detaylı

SEKTÖR: HES, BARAJ VE SULAMA

SEKTÖR: HES, BARAJ VE SULAMA SEKTÖR: HES, BARAJ VE SULAMA SIRA NO PROJE ADI İŞVEREN AÇIKLAMA 1 Kars Barajı, Sulaması ve Çatma HES Santrali ÇED Raporu DSİ Genel Müdürlüğü Proje Yüklenicisi Kars İli, Merkez ilçede Kars Çayı üzerinde

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 11 İZLEME VE

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHZADELER İLÇESİ MANİSA FARKLI SEVİYELİ OTOGAR KAVŞAĞINA İLİŞKİN ONAYLI KAVŞAK PROJESİNİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA

Detaylı

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi)

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme

Detaylı

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S.

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU ILK ENERJİ

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 11. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 11. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 11. HAFTA 11. HAFTA KÖY FİZİKİ PLANLAMASI Yerleşim Yerinin Seçimi Köy iskan gelişme veya yeni yerleşme alanlarının seçiminde yasal ve teknik zorunlulukların

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI 1 ANAYASA NIN 35 VE 46 NCI MADDELERİ İdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak, karşılık parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmazı zorla yani

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Egemen Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZI DEĞERLEME RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZI DEĞERLEME RAPORU AKFEN HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZI DEĞERLEME RAPORU Değerleme Yöntemleri Akfen Holding A.Ş ( Akfen Holding ve Holding ) ile ilgili değerleme çalışmasında aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır: Parçaların Toplamı

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ARTVİN İLİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI

ARTVİN İLİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI 1 ARTVİN İLİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI (İL İLÇESİ) 2014 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA ADÜAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIDEVLET SU İŞLERİ GN. MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GN. MÜDÜRLÜĞÜ b) 2015

Detaylı

SAĞLIK MAHALLESİ 804 ADA 9 PARSEL İLE 1485 VE 1938 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

SAĞLIK MAHALLESİ 804 ADA 9 PARSEL İLE 1485 VE 1938 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU SAĞLIK MAHALLESİ 804 ADA 9 PARSEL İLE 1485 VE 1938 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Sağlık Mahallesinde

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1).

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1). ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ KIZILLI KÖYÜ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama Alanı

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

EK E VEJETASYON-ARAZİ KULLANIMI-HABİTAT HARİTALANDIRMA RAPORU

EK E VEJETASYON-ARAZİ KULLANIMI-HABİTAT HARİTALANDIRMA RAPORU EK E VEJETASYON-ARAZİ KULLANIMI-HABİTAT HARİTALANDIRMA RAPORU YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. Mevcut Durum 1 1.2. Ek Vejetasyon-Arazi kullanımı-habitat

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

BORÇKA BARAJI REZERVUAR ALANINDA ASKIDAKİ KATI MADDE VE BULANIKLIK MİKTARININ TESPİTİ

BORÇKA BARAJI REZERVUAR ALANINDA ASKIDAKİ KATI MADDE VE BULANIKLIK MİKTARININ TESPİTİ BORÇKA BARAJI REZERVUAR ALANINDA ASKIDAKİ KATI MADDE VE BULANIKLIK MİKTARININ TESPİTİ Meltem Kenanoğlu 1, Murat İhsan Kömürcü 2, Adem Bayram 3, Yılmaz Yıldırım 4, Deniz Kenanoğlu 5 Özet Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ

RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ 2011 RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI PROJE FİZİBİLİTESİ mdn Finansal Danışmanlık RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMI- PROJE FİZİBİLİTESİ Yenilenebilir enerji kaynaklarından, rüzgar enerjisi dışa bağımlılıktan uzak, temiz

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Firma Tanıtım Notu Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., ortaklığında kurulmuş olan Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.,

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE)

Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE) Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE) Çalışma Prensipleri (30 Mart 2007 itibarıyla Mutabık Kalınan Taslak) 1. Amaç Finansmanı birden fazla tarafça gerçekleştirilen projelerde genellikle kabul gören uygulama

Detaylı