IKEDA CONSULTING. Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IKEDA CONSULTING. Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi"

Transkript

1 IKEDA CONSULTING Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi

2 Hakkımızda Biz Kimiz? IKEDA Cnsulting, Organizasynel Gelişim ve Yönetici Gelişimi alanlarında kurumlara özel çözümler geliştiren ve kurumsal prjelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için değişim yönetimi danışmanlık hizmetleri veren, Serdar Yurdakul tarafından 2005 yılında kurulan bir yönetim danışmanlık firmasıdır. IKEDA Cnsulting uluslararası bir değişim danışmanlığı örgütü lan CFAN Change Facilitatin Assciates Netwrk Türkiye rtağıdır. (www.change-facilitatin.rg) IKEDA Cnsulting, INSCAPE Internatinal DISC ürünlerinin lisansörü ve Türkiye temsilcisidir. (www.inscapepartners.cm) IKEDA Cnsulting, kurumsal kültür, ekip gelişimi ve liderlik kültürü çalışmalarında kullanılan Cultural Transfrmatin Tls ve Energy8 ürünlerinin uygulayıcısıdır. Serdar Yurdakul Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. (www.ydd.rg.tr) Çalışma ve Çözüm Alanlarımız Prje ve Değişim Yönetimi. Ekiplerin gelişimine ve yaşanan srunların çözümüne yönelik, iletişim, çatışma, prblem çözme, verimlilik ve mtivasyn temalı sınıf içi ve sınıf dışı takım geliştirme wrkshp ve prgramları. Yönetici Gelişimine yönelik prgramlar. Geniş Katılımlı şirket tplantılarının klaylaştırılması (Facilitatin). Stratejik Planlama ve farklı amaçlara yönelik wrkshp yönetimi. Perfrmans Değerlendirme sistemleri eğitimi ve sistem kurulması. DiSC Davranış Stilleri Eğitimleri. Kurumsal Kültür Ölçme, Değerlendirme ve Kültürel Değişim çözümleri.

3 Organizasynel Gelişim Organizasynel Gelişim, kurum içi yapıları ve sistemleri geliştirerek verimliği arttırmayı hedefler. Kurumun süreçlerine planlı müdahaleler yaparken, öncelikle davranış bilimini kullanır. Kurumsal Gelişim Alanlarımız: Değişim Yönetimi Kurumların değişim prjelerinde yönetici eğitimleri ve değişim prjesi danışmanlığı. Ekip Gelişimi ve Srunları Ekip luşturma, ekip gelişimi, ekip çalışması ve ekip liderleri için eğitim ve danışmanlık. Kurumsal Kültür ve Değerlerle Yönetim Kurumsal kültür ve değerlerin kalitatif veya kantitatif yöntemlerle belirlenmesi, luşturulması veya kültürel değişim knularında eğitim ve danışmanlık. Stratejik Planlama ve Arama Stratejik planlama wrkshp larının klaylaştırılması. Ortak Akıl Geliştirme Bilgi paylaşımı, fikir geliştirme ve değerlendirme yapmak amacıyla gerçekleştirilen tplantılardır. Kurumsal Tplantı Mderasynu Şirketin tüm paydaşlarının katılımı ile düzenlenen yapılandırılmış tplantıların yönetimi. Kurumsal Perfrmans Yönetimi Kurumsal perfrmans srunlarının belirlenmesi ve çözüm ylları geliştirilmesi için düzenlenen wrkshp lar. Yönetici Kçluğu Yönetim ve kurumsal gelişim alanlarında bire bir yönetici kçluğu

4 Değişim Yönetimi Ikeda Cnsulting, Değişim Yönetimi (Change Management) knusunda uluslararası danışmanlık grubu Change Facilitatin Türkiye temsilcisidir. (http://www.change-facilitatin.cm) Değişim süreci yaşayan şirketlerin yönetici ve çalışanları için verdiğimiz hizmetler aşağıdaki başlıklar altında yer almaktadır: Eğitimler: Bu prgramlar değişim yönetimi prjeleri (tplam kalite, CRM, ERP vs ) başlatan kurumlarda, değişim prjelerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve değişimin insan kaynakları üzerindeki lumsuz etkilerini hafifletebilmek amacıyla luşturulmuştur. Değişim Yönetimi Nedir? (Yönetici Brifingi) Kurumunuzda Değişim Gerekiyr mu? (Analiz) Değişimi Nasıl Başlatmalısınız? (Eğitim ve Analiz) Kurumsal Değişimi Nasıl Yönetirsiniz? (Change Management Wrkshp) Çalışanların Değişimle Tanışması (Dealing With Change) Değişim Liderliği (Managing Peple Thrugh Change) Bu başlıklarla ilgili larak adresinde daha fazla bilgi yer almaktadır. Wrkshplar: Değişimde Stresle Başa Çıkma ve Riskleri Fırsata Dönüştürme (wrkshp) Birleşme ve Satın almalarda Değişime Uyum (wrkshp) Kurumsal Kültür Değişimi (wrkshp) Open Space Technlgy - Açık Alan Teknljisi, Olumlu Srgulama AI Future Search Arama Knferansı ve Wrld Café Dünya Café metdljileri ile yönetilen wrkshplar Danışmanlık: Değişim süreçlerinin daha iyi yönetilmesini sağlayacak araştırma ve anketler. Kurumlarda değişim süreçlerinin planlanması ve klaylaştırılması (Change Facilitatin)

5 Ekip Gelişim Prgramları Takım Çalışması ve Takım Geliştirme Wrkshp ları Günümüzde şirketlerin başarısında takımların rlü ve prje ekiplerinin başarısı gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. Bu başlık altındaki eğitimlerimiz ekiplerin karşılaştıkları çeşitli srunları (iletişim, verimlilik, güven, işbirliği, prblem çözme, planlama) aktif ve katılımcı eğitim yöntemleri ile işlemektedir. Takım Oluşturma ve Geliştirme Prgramları; mevcut bir ekibin iç dinamiklerini iyileştirmek ve verimliliğini artırmak için düzenlenen süresi içeriğe ve ihtiyaca göre değişen interaktif prgramlardır. Bu prgramlarda aşağıdaki yer alan hususlarda takımın ve üyelerinin gelişme sağlaması amaçlanmaktadır. Takımlarda Tanışma ve Đletişim Prblem Çözme ve Đşbirliği Misyn ve hedefleri luşturma Planlama Güven Ekip Mtivasynu Liderlik ve Delegasyn Takımlarda Etkili Çalışma; Prje ve Đş takımlarının grup süreçlerinin etkinliğinin arttırılması ve bireylerin takım içinde çalışma becerilerinin arttırılmasına yönelik bir prgramdır. Đçeriğe göre 1, 2 veya 3 gün sürmektedir. Başlıca başlıklar; Grup dinamikleri Tplantılarda katılım ve karar alma teknikleri Takımlarda prblem çözme ve yaratıcılık teknikleri Takımlarda çatışma ve iletişim srunlarının çözümü Takımların Değerlendirilmesi; Đşyerlerinde, ekiplerin işyeri memnuniyeti, mtivasyn veya gelişme düzeylerinin belirlenmesi için yapılan ölçüm, anket ve grup çalışmalarını kapsamaktadır. Çalışmaların içeriği ve anketlerin kapsamı iş yeri temsilcileri ile birlikte belirlenir ve snuçlar raprlanır. Ekip Kültürünün Ölçümü ve Gelişimi Bu prgramda bir ekibin mevcut kültürü DiSC prfilleri kullanılarak raprlanmakta, ikinci aşamada ise hedeflenen ekip kültürünün luşumu için tüm ekip üyelerinin katılımı ile Olumlu Srgulama çalışması yapılarak yeni kültürü luşturacak değer ve davranışlar belirlenmektedir.

6 Kurumsal Kültür Ölçümü, Değerlendirilme ve Gelişimi Şirketinizde çalışan insanları ne kadar tanıyrsunuz? Onlar kimdir? Onlar için neler önemlidir? Ya şirkette durumlar nasıl? Bölümler arasında anlaşmazlık var mı? Çalışanlar suçu birbirlerine mi atıyrlar? Dedikdu şirketin ayrılmaz bir parçası haline mi geldi? Yönetim ekibi her şeyi çk sıkı mı denetliyr? Bürkrasi şirketin ikinci adı mı ldu? Çalışanlar şirketi çk sık mı terk ediyrlar? Ya siz, şirketinizde nasıl bir kültürün egemen lmasını isterdiniz? Kurumsal Değerlerle Yönetim Richard Barrett tarafından yaratılan Cultural Transfrmatin Tls niteliksel lan kurum kültürünü ölçümlenebilir bir değer larak sunar. Bu sistem özetle, çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıklarını incelemek suretiyle mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarmakta, çalışanların kurumda görmek istedikleri değerleri srgulayarak, kurumda arzulanan kültürü kişisel mtivasyn, kurumsal gelişim ve müşterilere yönelik lmak üzere üç ayrı byutta raprlamaktadır. Rekabette Fark Yaratan Unsur 21. yüzyılda ister büyük lsun ister küçük, bütün firmaların yönetim kurullarını meşgul eden dört kritik sru var: Yetenekli çalışan nasıl cezbedilir ve elde tutulur? Karlılık nasıl artırılır? Yaratıcılık, üretkenlik ve müşteri memnuniyeti nasıl artırılır? Etik değerler, kurumsal kültürle nasıl bütünleştirilir? Başarılı kurum kültürü luşturmak, günümüz iş dünyasında rekabetçi avantajın ve marka farklılaşmasının en temel kaynaklarından birisi. 600'den fazla firmanın değer haritalarındaki rtak özellik; değerlerle yönetilen şirketlerin en başarılı şirketler lduğudur. Çünkü? Ortak değerler kurumsal kültürü luşturur Pzitif kurumsal kültür çalışanları mutlu eder Mutlu çalışanlar müşteriyi memnun eder Memnun müşteriler karı getirir

7 Değerler neden önemlidir? Bireyler kendi değerlerini, davranışları yluyla gösterirlerken, rganizasynlar değerlerini çalışma kültürü yluyla rtaya kyarlar. Yapılan araştırmalar finansal snuçlar ile kurumsal kültür ve çalışanların kişisel değerlerinin uyumu arasında güçlü bir bağ lduğunu göstermektedir. Kurumsal değerleriniz, yani kurumunuzun 'kim' lduğu ve 'ne'yi temsil ettiği, sunduğunuz hizmetin/ürünün kalitesi kadar önemli. Jhn P. Ktter ve James L. Heskett yazdıkları 'Crprate Culture and Perfrmance' (The Free Press, 1992) kitabında, 11 yıldan fazla yaptıkları araştırmada rtak değerlere ve uyum sağlayabilme yeteneğine sahip şirketlerin diğerlerine göre daha iyi snuçlar aldıklarını anlatıyrlar. Jim Cllins ve Jerry Prras 'Built t Last' (Harper Cllins, 1994) kitabında güçlü kurumsal kültür kurmaya daklanan firmaların diğerlerine göre 6 kat daha başarılı snuçlar aldıklarını örnekleriyle gösteriyrlar. Ölçümleme Önemlidir, Ölçemezseniz Yönetemezsiniz Genel larak kültür ve değerler gibi syut kavramların ölçümlenmesi zr lduğu için, rganizasynların perfrmans değerlendirme kriterleri arasında yer almazlar. Yenilikçi bir sistem lan Cultural Transfrmatin Tls (CTT), bireylerin ve rganizasynların değerlerini rtaya çıkarır. CTT değerlendirme araçları, rganizasynel kültür ve sürekli gelişim için yl haritası sunan, yani bulunduğunuz yeri, gitmek istediğiniz yeri, yönü ve raya nasıl gideceğinizi gösteren detaylı bir sistemler bütünüdür. Çalışanlarının kişisel değerlerinin, rganizasynun şimdiki değerlerinin ve rganizasynda lması arzu edilen değerlerin belirlenmesi ve ölçülmesini sağlar. Değer Bilincinin 7 Düzeyi Kanıtlanmış Başarı 2000 yılında, Avustralya nın en büyük finansal kuruluşu lan ANZ Bank günkü kurumsal değerlerini anlamak ve kültürel değişim prgramı başlatmak için CTT değerlendirme araçlarını kullanmaya başladı yılları arasında çalışan memnuniyeti %49'dan %85'e yükseldi. Değerlerdeki değişim finansal snuçları da önemli ölçüde etkiledi: 1998'de 9.66 Avustralya Dları (AUD) lan hisse fiyatı, 2003'de AUD'ye, 2006'da AUD'ye yükseldi.

8 Değerler Analizi Hangi Bilgilere Ulaşmayı Sağlar? Kurum kültürünü ölçen Cultural Value Assessment (CVA), CTT değerlendirme araçlarından birisidir. Kurumunuzun tepe yöneticileriyle birlikte, hem kurumunuza, hem de içinde bulunduğunuz sektöre özel hazırlanmaktadır. Snucunda aşağıdaki tabllar ve raprların sunduğu bilgileri elde edersiniz. 1. Değerler Tablsu En üst derecedeki kişisel değerleri, kurumun şimdiki değerlerini ve kurumda arzu edilen değerleri ve uyumlarını görsel larak sergiler. Çalışanlarınızın önceliklerini, rganizasynun başarısını destekleyen ve engelleyen yönleriyle şimdiki kurumsal kültürü nasıl algıladıklarını, daha iyiye gitmeyi sağlayacak lan hangi değerlerin lması gerektiğini gösterir. Değerlerin nerelerde uyum lduğunu, nerelerde farklılıklar gösterdiğini tanımlar. 2. Değerler Dağılımı Değerler dağılım grafiği, tüm yların her üç değerler grubundaki (kişisel, kurumun şimdiki ve arzu edilen) yüzdelerini karşılaştırır. Kültürel entrpiyi, yani şirket içindeki anlaşmazlıkları, ilişkisel prblemleri, sistemden ve yapılanmadan kaynaklanan uyuşmazlıkları da gösterir. Bu uyuşmazlıklar misyn, vizyn ve stratejilere karşı çalışır ve ulaşılmak istenen perfrmansa engel lur. Kültürel entrpinin çalışan ve müşteri memnuniyeti üzerinde dlayısıyla karlılık üzerinde dğrudan etkisi vardır.

9 3. Pzitif Değerlerdeki Uyum Bu grafik sadece pzitif değerlere daklanır. Şimdiki kurum kültürü ile arzu edilen kurum kültürü arasındaki dikkate değer her bir yüzdesel sıçrama, çalışanların alana daklanılmasını istediğini anlatır. Kişisel değerler, kurumun şimdiki değerleri ve arzu edilen değerler arasındaki uyum derecesini gösterir. 4. Değişim Tablsu Bu tabl iç ve dış daklılık ile değişim sürecinde, çalışanların şimdiki kurum kültürünü nasıl ve nerede gördüklerini ve hangi alanlara dikkat edilmesini istediklerine dikkat çeker. Dış daklılık - insanların ve rganizasynun iç ve dış müşterilerle tplumun genelinde fark yaratması süreci Değişim - rganizasynun şartlara uyum sağlama, kendini yenileme ve esneklik yeteneğini kazanması süreci Đç daklılık - rganizasynun temel ihtiyaçlarının farkındalığı ve gerekli adımları atma süreci 5. İş Değerleri Karnesi (Business Needs Screcard) Değerlerin haritasını ticari bakış açısına göre çıkartır. Yüksek perfrmans için gerekli lduğu kabul edilen altı temel alanı irdeler: finans (karlılık), kurumsal zindelik (iş süreçleri), müşteri ilişkileri, gelişim (öğrenme ve büyüme), kurumsal kültür ve tpluma katkı. Diagnstik Raprları Bu görsel şemalar, kurum kültürüyle ilgili detaylı bir rapr beraberinde sunulmaktadır. Bu raprlarda kurumda neyin işlediği, neyin işlemediği görülebilir. Böylece kurumun liderleri ve çalışanları, bir kültürel değişim veya dönüşüm prjeleri için detaylı bir yl haritasına sahip lurlar. Yukarıdaki raprlar ve bilgiler; bireyler, liderler, şirketler, ekipler, satın alma ve birleşmeler, kullar, üniversiteler, STK ve insan tplulukları için hazırlanabilir. Organizasynel değişimler liderlerin değişimiyle başlar.

10 Organizasynlar değil, insanlar değişir! Bir şirketin kültürü, nu yöneten liderin kişisel farkındalığını yansıtır. Kurumların kültürel değişimi, tepe yönetimin davranış ve inancı değişmeden gerçekleşemez. Bu nedenle rganizasynlarda kültür değişimine, üst yöneticilerin değerlerinin haritası çıkarıldıktan snra başlanması önerilmektedir. Liderlik Değerleri Analizi (LVA) Lider n.sadece düşünm.çalışanl Için imka. Vizyn knusun. Bağım çalışmad. Çalışan teşekkü. Açık ile luşturu. Finans ödüllend LVA, kçlukla birlikte kullanıldığında çk etkili bir araç haline gelir. Üst yönetim iki açıdan önemlidir: Kültürün kapsamının ve derinliğinin öneminin farkında lmalı, firmanın tamamı kültürel değişim sürecine girmeden önce bireysel değişim için söz vermeli ve harekete geçmeyi istemeli. Liderlikle ilgili bazı gerçekler: Kültürel sermayeyi liderlik gelişimi sürükler Kültürel sermaye çalışan mutluluğunu sağlar Çalışan mutluluğu müşteri memnuniyetini yaratır Müşteri memnuniyeti her türlü finansal snuca yansır Kurumun kültürünün değişmesi için, CEO veya şirketin tepe yöneticisinin de kendi kişisel değişimini istemesi gerekir. Liderler yaratmak istedikleri değişimin, canlı örnekleri lmalıdırlar. CEO'lar CTT Hakkında Ne Diyrlar? "Bizi neyin sıra dışı yaptığını düşündüğümde, dönüp dlaşıp insanlarımızın bireysel ve tplu larak verimliliğine geliyrum. Đnsanlarımızın kapasite ve enerjilerini, dğru ve değer yaratan snuçları elde etmek üzere geliştirmek, yararlanmak ve yöneltmek liderler larak bizim srumluluğumuzda. Uzun vadeli başarılar için prensipleri ve değerleri merkeze alan sağlam bir temel gerekli. Đş dünyasında neyi hedefliyrsanız, tasarlıyrsanız, ölçüyrsanız, teşvik ediyrsanız ve neye tutkuyla bağlıysanız, nu elde ediyrsunuz. Bunun aynısı, prensipleriniz ve değerleriniz için de geçerli. Aktif ve deneyimli bir CTT kullanıcısı larak, uzun dönemli ve sürdürülebilir başarı için değerlerle yönetim yaklaşımını herkese öneriyrum." Jhn McFarlane, CEO, ANZ, Melburne, Avustralya "Organizasynunuzun sürekli üst düzey perfrmans göstermesini istiyrsanız, bireysel değerlerle kurumsal değerlerin uyumunun güçlü lduğu, bireysel ve grup larak misynla uyumlu, söylenenin yapıldığı bir yer lan değerlerle yönetilen bir şirket yaratmanız lazım. Ve bu liderle, yani sizinle başlar. Organizasynunuzun vereceği yanıta ve çalışanlarınız, müşterileriniz ve en snunda da firmanız için meydana çıkan çeşitli faydalara şaşıracaksınız." Grant Kvalheim, C-President, Barclays Capital, New Yrk

11 28 Ülkede 700 CTT Kullanıcısından Bazıları

12 Yönetici Gelişimi Prgramları Prje Yönetimine Giriş ve Kavramlar Katılımcıların aşağıdaki knularda uygulamaya yönelik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Prje Yönetiminin Esasları Prjelerde Değişim Yönetimi Prje Ekipleri Đçin Yönetim Becerileri, Stratejik Planlama Kişisel Verimlilik Yönetimi Bu başlık altında yer alan prgramlarımız aşağıda yer almaktadır; Zaman Yönetimi Kişisel Organizasyn ve Etkinlik Tplantı Yönetim Becerileri (Meeting Facilitatin) Bu prgramda yöneticilerin aşağıdaki başlıklarda yetkinlik kazanması amaçlanmaktadır. Prblem Çözme Teknikleri Karar Verme Teknikleri Beyin fırtınası ve zihin haritaları Katılımcıların Yönetimi Tartışmaların Yönetimi Đş Yaşamında Đletişim Becerileri Bu başlık altında yer alan prgramlar aşağıda yer almaktadır; Rapr Yazma Teknikleri Sunum Nasıl Hazırlanır? Temel Đletişim Becerileri Telefnda Đletişim ve Hizmet Kalitesi Çatışma Yönetimi Yönetim Becerileri Geliştirme

13 DiSC Eğitimleri 25 senedir 40 dan fazla ülkede gelişim prgramlarında kullanılan DiSC gelişim sistemlerinin en sn ve en gelişmiş sürümü lan Everything DiSC Facilitatin System i kullanarak gerçekleştirdiğimiz prgramların başlıkları aşağıda yer almaktadır: Đletişim Becerileri Geliştirme Prgramları Değişik iletişim stillerini tanıma ve uyum sağlama. Bireysel farkındalık geliştirme Đletişimde etkinlik kazanma. Çatışmaları yönetmek ve dirençle başa çıkma. Gruplarda bireysel çatışmaları hafifletme. Yöneticilerin Perfrmanslarını Geliştirme Yönetici larak güçlü yönlerimizi rtaya çıkarma. Perfrmans engellerini rtadan kaldırma. Đş ve Prje Takımlarında Etkinliğin Artırılması Takımlarda Mtivasynun Geliştirilmesi Satış Etkinliğinin Artırılması Etkin Satış ilişkisi kurabilme Müşteri Farklılıklarını Anlama ve Dğru Tepki Verme Bu eğitimlerde tüm katılımcılar DISC Classic 2.0 Kişisel Davranış Prfilleri dldurmak suretiyle, eğitimlere öncelikle kendi pzisynlarını değerlendirerek başlamakta, eğitim byunca işlenen knularla ilgili larak vide klipleri seyretmekte ve tartışmaktadırlar. Prgramların snunda katılımcılar kendi eylem planlarını hazırlamak suretiyle eğitimi tamamlamaktadırlar.

14 Kurumsal Tplantı Yönetimi (Wrkshp Facilitatin) Wrkshplar, özellikle değişim prjelerinde çk sayıda çalışanın katılımı sağlamak ve kurumsal aidiyeti güçlendirmek için, tüm taraflarının katılımıyla düzenlenmektedir. Böylece kurumunuzun geleceğini ilgilendiren knularda, aşağıdan yukarıya dğru katılımcı yöntemlerle tüm tarafların katkısı elde edilmiş ve knsansüs luşturulması sağlanmaktadır. Wrkshp düzenlenen başlıca durumlar aşağıda yer almaktadır:. Hedef ve Amaç Belirlemek. Knsensüs Sağlama. Stratejik Planlama. Kurumsal Gelişim Prjeleri Öncesi Eğitim ve Planlama Đçin (Süreç Đyileştirme, Değişim Yönetimi, Prje Yönetimi). Kurumsal Bir Prblem Çözümü Wrkshp Örnekleri; Vizyn, misyn ve kurumsal değerlerin luşturulma çalışması (Wrkshp) Bu prgramda kalite veya stratejik planlama çalışması başlatan kurum çalışanları katılımcı bir yöntemle, çalıştıkları kurumun vizyn, misyn ve değerlerini luşturmaktadırlar. Kurumsal Kültür Nasıl Oluşturulur? (Wrkshp) Kurumsal misyn ve değerler baz alınarak tüm paydaşların katılımı ile kurumun rtak çalışma kdları luşturulur. Kurumsal Perfrmans Gelişimi (Wrkshp) Đş hayatında en önemli zrluklardan biride şirketlerdeki perfrmans prblemlerini dğru teşhis edecek ve dğru yaklaşımlarla çözecek yöneticilerin yetiştirilmesidir. Prblem tanımı ve analizi, başarılı prblem çözümü sürecinin ilk adımıdır. Çünkü yanlış prblemi çözmek, hiçbir şey yapmamaktan daha kötüdür. Bu prgramdaki çalışmalarımızın ana başlıkları aşağıda yer almaktadır: Perfrmans Srunlarınızı Nasıl Belirlersiniz? Adım Adım Perfrmans Geliştirme Stratejik Vizyna Dayalı Strateji Geliştirme (Eğitim ve Wrkshp)

15 Tüm Sistem Katılımlı Tplantılar Şirketin tüm paydaşlarının katılımı ile düzenlenen bu tplantıların prensipleri aşağıda yer almaktadır: Tüm Sistem Katılımı Sistemin bütününü anlamaya çalışmak Sistem düşüncesi yaklaşımı Paylaşılmış liderlik Aktif katılımcılık Bu tplantıların düzenlenme amaçları: Paydaş Tplantıları. Kurumsal srunlara çözüm arama. Strateji Geliştirme ve Vizyn Paylaşımı Yaratıcılık, araştırma ve invasyn. Sivil tplum örgütlerinin çalışmalarında. Şirket birleşmelerinde. Teknik srunlara çözüm arama. Prje planlama çalışmalarında. Büyük şirketlerde değişim çalışmalarına başlama aşamasında Siyasi partilerin çalışmalarında Uyguladığımız tplantı yöntemleri: Açık Alan Teknljisi (Open Space Technlgy) Olumlu Srgulama (Appreciative Inquiry) Dünya Café (Wrld Café) Future Search (Arama Knferansı) Energy8

16 Açık Alan Teknljisi Açık Alan Teknljisi nedir? Bugün rganizasynlar hızla değişen taleplerin belirlediği bir pazarda fırsatları avantaja çevirebilmek için, çk kısa süre içinde karmaşık prblemlere çözüm bulmak zrundadırlar. Açık Alan Teknljisi (Open Space Technlgy) geniş sayıda katılım gerektiren değişim prjelerinde, tüm sistemi bir salnda tplayarak maksimum katılım ve yaratıcılığa rtam sağlayarak, kısa sürede rtak arayış ve akıl üretilmesini amaçlayan bir tplantı tekniğidir. için Açık Alan Teknljisi Geçmişte, kalabalık grupları bir araya getirerek katılımcı tplantılar yürütmek neredeyse imkansızdı.örneğin, eğitim tplantılarında katılımcı üst sınırı genellikle 20 kişi ile sınırlıdır. Bu srunu çözmek için birçk durumda katılım sadece ilgili kişiler, veya sadece srunla ilgili lduğu düşünülen departmanların üst düzey yöneticileri ile sınırlı tutulur. Bu tip tplantılarda gözlemlenen diğer bir hususta, birden fazla kişinin katılımcı bir yöntemle fikir alışverişinde bulunmasının zrluğudur. Katılımcılar, mevcudiyetini hem fiziğiyle hem de sözleriyle hissettiren bir yöneticinin/patrnun yanında genellikle çekimser davranırlar. Harrisn Owen in 20 sene önce keşfettiği bu yaratıcı wrkshp tekniğini, bu süre içerisinde aralarında AT&T, BBC, Mercedes Benz, Pepsi Cla ve Being gibi dünya çapında firmalar ve sivil tplum örgütlerinin de bulunduğu binlerce kurum tarafından başarı ile uygulandı. Sn larak Türkiye rtağı lduğumuz yıllık Change Facilitatrs (CFAN) Knferansında 40 kişi ile uyguladığımız Açık Alan Teknljisi tplantı görüntüleri aşağıda yer almaktadır:

17 Stratejik Arama Knferansı Gelecek Arama Knferansı Nedir? Gelecek Arama Knferansı, yeryüzünde yüzlerce tpluluk ve örgütlerce uygulanan yenilikçi bir planlama tplantısıdır. Geniş grupların nispeten kısa sayılabilecek sürelerde kendilerini ilgilendiren knulardaki düşüncelerini kperatif eyleme dönüştürmeye yardımcı lur. Gelecek Arama Knferansı özellikle günümüzün belirsizliklerle dlu, karmaşık ve hızlı değişen iş dünyasında değişimi klaylaştırması açısından, stratejik planlama süreçlerinin önemli araçlarından biridir. Farklı uzmanlıkları bir araya getirdiği için katılımcıların önceden bir eğitim almalarına gerek yktur. Gelecek Arama Knferansı Nasıl Çalışır? Tplantılar genellikle kişi arasında katılımcı ile gerçekleştirilir. Ama uygulamada bu sayının çk üzerine çıkılan durumlar da mevcuttur. Bir kurumda tplantı düzenleneceği zaman genellikle farklı paydaş gruplarından eşit sayıda katılımcının katılması amaçlanmaktadır. Knferansların standart süresi iki buçuk gündür. Ancak amaca ve katılıma bağlı larak bu süre uygulamada değişebilmektedir. Yine süreye bağlı larak bu süreçte beş farklı çalışma yapılmaktadır; geçmişi inceleme, şimdiki durumu değerlendirme, gelecek senaryları üzerinde çalışma, rtak çözüm prjeleri luşturma ve eylem planı çıkarma. Gelecek Arama Knferanslarının Yaygın Kullanım Amaçları: Katılımcıların ekipleri, bölümleri veya kurumları için paylaşılan rtak bir vizyn yaratmalarını klaylaştırmak. Paydaşların farkındalık seviyelerini yükseltmek suretiyle geleceklerini ilgilendiren knularda srumluluk almalarını sağlamak. Kurumlara ve paydaşlarına rtak ve paylaşılan bir gelecek luşturmada yardımcı lmak.

18 Olumlu Srgulama Olumlu Srgulama (AI) insanların ve rganizasynların gelişimde kullanılan David Cperrider tarafından 80 li yılların başlarında geliştirilen bir metdljidir. Ancak bu düşüncelerin iş yaşamına uygulaması, rganize biçimde sunulması 1987 yılından itibaren gerçekleşmiştir. O yıllarda Pzitif Yönetim ismiyle kitaplara knu lan yaklaşım, bugün Olumlu Srgulama (Đng. Appreciative Inquiry-AI) adı altında değişim yönetimi uzmanları tarafından dünya çapında yaygın larak kullanılmaktadır. AI inin temelinde klasik prblem çözme metdljisinden uzaklaşma isteği yatar. Çünkü eski metdlji mtive etmekten uzaktır. Srun arar, eleştirir. AI ise srun aramayı bırakarak, psitif geri bildirim yöntemiyle bireylerin ve kurumların hafızalarında yer alan en iyi, en başarılı hikayeleri rtaya çıkarmaya çalışır. Geçmiş başarılar daha snra müştereken arzulanan geleceğin şekillendirilmesinde, vizyn luşturulmasında temel luşturulmaktadır. Bu gelişmelerin temelinde sistemlerin gittikçe daha karmaşık bir yapıya kavuşması (cmplexity thery) ve çalışanların artan beklenti seviyeleri nedeniyle kurumsal gelişme ve lumlu değişimin gittikçe artan miktarda müşterek çalışma rtamı sağlayan, katılımcı metdljilere lan ihtiyaç yatmaktadır. AI bu yönüyle diğer vizyn luşturma ve planlama metdljilerinden farklılık gösterir çünkü incelenen birey veya kurumun geleceğinin şekillenmesi geçmişte yatmaktadır. Daha snraki aşamada, knsensüs yöntemiyle, smut kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenerek vizyn gerçeğe dönüştürülür. Tüm paydaşların katıldığı çk fazla sayıda mülakat bu sürecin temelini luşturur. Yaşanan tecrübelere göre dğru sruların srulması değişim sürecini zaten başlatmaktadır. Akıl ve duyguların, arzulanan müşterek geleceğin luşturulmasında kullanılması tüm sistemin değişmesi için gereken ivmeyi sağlar. Olumlu Srgulama çalışmalarında genellikle 4-D ismiyle bilinen mdel tatbik edilir: Olumlu Srgulama Mdeli Kullanılarak Çözüm Sağlanan Alanlar: 1. Ortak vizyn luşturmak. 2. Kuruma güç veren rtak değerlerin belirlenmesi. 3. Birbirine güvenmeyen insanlar ve gruplar arasında şeffaf bir rtam ve ilişki kurmak. 4. Organizasynel yapının üyeleri tarafından lumlu larak karşılanacak ve pzitif değişime yl açacak yeni ĐK yaklaşımları belirlemek. 5. Daha önce lumsuz bir iş rtamının başarısız lduğu yerde lumlusunu yaratmak. 6. Organizasyn içinde var lan pzitif güçleri (değerler ve inançlar) keşfetmek, anlamak ve geliştirmek. 7. Var lan takımlar için geleneksel takım kurma ve geliştirme süreçlerine alternatif luşturmak. 8. Farklı yllardan tpluluk hissi luşturmaya çalışmak (Cmmunity develpment).

19 Çalışmalarımızdan Görüntüler Eğitimlerimizde, eğitimin knusuna ve katılımcıların seviyesine göre farklı eğitim yöntemleri kullanıyruz. Bu yöntemler; anlatma, tartışma, fasilitasyn, rl ynama, grup yunları ve kçluktur.

20 Eğitim ve Danışmanlık Knuları Ikeda Cnsulting, kurumlara, yöneticilere, bireylere ve sivil tplum örgütlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin listesi aşağıda yer almaktadır. Bu prgramlar müşterilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmekte, bazı başlıklarda ise uzun süreli gelişim prgramları rganize edilmektedir. Bu prgramlar mdüler larak uygulanabildiği gibi ayrıca birleştirilerek kuruma özel çalışmalar yapılması da mümkündür. Organizasynel Gelişim Knuları Değişim Yönetimi Değişim Yönetimi Nedir? (Yönetici Brifingi) Kurumunuzda Değişim Gerekiyr mu? (Analiz) Değişimi Nasıl Başlatmalısınız? (Eğitim ve Analiz) Değişimi Nasıl Yönetirsiniz? (Change Management Wrkshp) Çalışanların Değişimle Tanışması (Dealing With Change) Değişim Liderliği (Managing Peple Thrugh Change) Değişimde Stresle Başa Çıkma ve Riskleri Fırsata Dönüştürme (çalıştay) Birleşme ve Satın almalarda Değişime Uyum (çalıştay) Kurumsal Değişim Süreçlerinin Klaylaştırılması (Danışmanlık) Geniş Katılımlı Tplantı Klaylaştırılması (Danışmanlık) Takım Kurma ve Geliştirme Prgramları Takım Oluşturma Biz Bir Takımız Takım Liderliği ve Durumsal Liderlik Takım Becerileri Geliştirme Srunlu Ekiplere Yönelik Prgramlar Takım Kültürü Oluşturulması Takım Liderleri Đçin Kçluk (Appreciative Caching) Kurumsal Kültür Değerlendirilmesi ve Değişimi Kurumsal Kültür Ölçümü ve Değerlendirilmes Kurumsal Kültür Değişimi (Danışmanlık) Stratejik Yönetim Stratejik Planlama (Eğitim) Vizyn, Misyn ve Kurum Değerlerinin Belirlenmesi (Wrkshp ve Danışmanlık) Kurumsal Strateji Geliştirilmesinin Klaylaştırılması (Danışmanlık) Şirketinizin Stratejisi Ne Kadar Anlamlı? (Analiz) Kurumsal Perfrmans Gelişimi Şirketinizdeki Perfrmans Srunlarını Nasıl Belirlersiniz? Organizasynel Perfrmans Değerlendirme Mdeli (OPA) Uygulaması Perfrmans Analizi Nasıl Yapılır? Adım Adım Kurumsal Perfrmans Geliştirme Uygulaması (Wrkshp)

21 Yönetici Geliştirme Prgramları Prje Yönetim Becerileri Prje Yönetiminin Esasları Prje Liderleri Đçin Yönetim Becerileri Kişisel Verimlilik Yönetimi Zaman Yönetimi (Time Mastery) Kişisel Etkinlik Đş Yaşamında Đletişim Becerileri Yazışma ve Raprlama Teknikleri 4 Byutlu Đletişim (DiSC uygulaması) Telefnda Đletişim ve Hizmet Kalitesi Ofiste Zr Durumlar ve Çatışma Yönetimi Tplantı Yönetimi Beceri ve Teknikleri (Meeting Facilitatin) Prblem Çözme ve Karar Verme Teknikleri Temel Yönetim Becerileri Bireylere Yönelik Hizmetler Kariyer Kçluğu Yönetici Geliştirme Kçluğu Kamu ve Sivil Tplum Örgütlerine Yönelik Prgramlar Geniş Katılımlı Planlama Tplantıları Düzenlenmesi ve Klaylaştırılması Dğal Afet Dönemlerinde Kriz Yönetimi (Crisis T Resilience-Lider Eğitimi)

22 Çalıştığımız Kurumlar Eğitimci ve danışmanlarımızın çalıştığı bazı kurumlar aşağıda yer almaktadır: Şirketler: ARKAS ALARKO TOYOTA AKSA AKRİLİK ANKARA SİGORTA İ YATIRIM Kamu Kurumları Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Hazine Müsteşarlığı ĐŞKUR Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Belediyesi Maltepe Belediyesi Mersin Belediyesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sermaye Piyasaları Kurumu T.C.Maliye Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı TÜBĐTAK Başkanlığı Eğitim Kurumları Yıldız Teknik Üniversitesi Darüşşafaka TUSSĐDE Sivil Tplum Örgütleri UND Eğitim Merkezi

23 Danışman Ekibimiz Serdar Yurdakul: Đkeda Kurucusu/Eğitimci/Değişim Yönetimi Danışmanı/Tplantı mderatörü/sertifikalı DiSC Eğitimcisi ODTÜ Đdari Bilimler lisans. Bankacılık sektöründe 20 sene rganizasyn, eğitim ve sistem geliştirme alanlarında çalışmıştır. Daha snra prje yönetimi alanında eğitimcilik ve danışmanlık yapmıştır senesinde kendi şirketi IKEDA Danışmanlığı kurmuştur. Yönetim Danışmanları Derneği üyesidir. Ersin Uygur: Partner/Eğitimci-Danışman/Strateji Geliştirme ve Planlama Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesi lisans, kantitatif karar verme teknikleri yüksek lisans. Türkiye Şişe Cam Fabrikaları A.Ş de 20 sene ağırlıklı larak stratejik planlama alanında çalıştıktan snra, TÜBĐTAK-TÜSSĐDE de danışman ve Enstitü Müdürü larak çalışmıştır. Đkeda Danışmanlıkta Stratejik Yönetim eğitimleri vermektedir. Kaya Arsy: Partner/Eğitimci/Perfrmans Yönetimi, Takım Geliştirme Endüstri Mühendisi, Eastern Michigan University USA. Özel sektörde, Yaşar Hlding ve Sabancı Hlding Đnsan Kaynakları Direktörlüğünde çalışmıştır senesinden beri Perfrmans ve Takım Gelişimi knularında eğitimler vermektedir. Dilek Altun: Partner/Eğitimci/Danışman Bilkent Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünü bitirdi. Cnrad Istanbul da Grup Crdinatr larak çalıştıktan snra Đstanbul dışındaki teller için satın alma yapan şirketini kurdu den 2007 ye kadar Management Centre Türkiye (MCT) de önce Erasmus University Rtterdam Management Schl (RSM) in Executive MBA Prgram Yöneticisi, ardından ĐK, Pazarlama, Stratejist Knferanslarında ve Avrupa Liderler Frumu nda içerik yöneticisi ldu de Internatinal Caching Federatin naylı C-Active Caching eğitimini tamamladı den beri Wrld Café yöntemi knusunda çalışmalar yapmaktadır Kamuran Dinçsy: Eğitimci/Kalite Yönetimi, Yönetim Becerileri Endüstri Mühendisi. Yıldız Teknik Üniversitesi ve University f Califrnia. Özel sektörde uzun yıllar şirketlerin kalite bölümlerinde yöneticilik yapmıştır senesinden beri Tplam kalite uygulama danışmanlığı ve temel yönetim becerileri knularında eğitimcilik yapmaktadır.

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma, Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi İleri Derece Satınalma Yönetimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Satınalma da ileri Yönetim

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar İsim, E mail, Telefn, Adres CV'nizi gönderdiğiniz kişilerin sizinle irtibata geçebilmek için, CV'nizde belirtmiş lduğunuz irtibat bilgilerinden başka bir lanaklarının

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

Değer Odaklı Yönetim

Değer Odaklı Yönetim dosya SOSYAL POLİTİKALAR Dr. Hüseyin ÇIRPAN Eflatun Eğitim ve Danışmanlık Değer Odaklı Yönetim Siemens rüşvet suçunda tazminat ödemeyi kabul etti. Total İtalya nın Genel Müdürü rüşvet suçundan tutuklandı.

Detaylı

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi ERP NEDİR CMS, CM, PM, BI Yönetimleri Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@htmail.cm 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi Günümüzün hızlı ve dinamik iş rtamında şirketlerin en değerli varlıklarının başında çalışan

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] Yeni Kararlar 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR AD NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknlji

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkan ve CEO Ortak Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz Çevre

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Merzifon Ankastre Kümelenmesi

Merzifon Ankastre Kümelenmesi Merzifon Ankastre Kümelenmesi www.innocentric.com.tr 03124343366 Bu rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR83/2010/DFD/01/59/02 referans numaralı Doğrudan Faaliyet Desteği programı

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU Dç. Dr. Muazzez BABACAN Dkuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekkulu Pazarlama Prgramı babacan@deu.edu.tr ÖZET Ülkemizde ljistik sektörü sn

Detaylı

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi Muammer Ay Sorumlu

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlar ve Ýyi Yönetiþim Dr. Yýlmaz Argüden Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Pýnar Ilgaz Gönüllü Kuruluşların Yönetimi Dr.Yılmaz ARGÜDEN Pınar ILGAZ ARGE Danışmanlık

Detaylı

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERS İÇERİĞİ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 YÖNETİME GİRİŞ DIŞ ÇEVRE PLANLAMA ORGANİZE ETME YÖNLENDİRME DENETLEME BÖLÜM 1 YÖNETİME

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı