IKEDA CONSULTING. Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IKEDA CONSULTING. Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi"

Transkript

1 IKEDA CONSULTING Kurumsal Gelişim&Yönetici Gelişimi

2 Hakkımızda Biz Kimiz? IKEDA Cnsulting, Organizasynel Gelişim ve Yönetici Gelişimi alanlarında kurumlara özel çözümler geliştiren ve kurumsal prjelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için değişim yönetimi danışmanlık hizmetleri veren, Serdar Yurdakul tarafından 2005 yılında kurulan bir yönetim danışmanlık firmasıdır. IKEDA Cnsulting uluslararası bir değişim danışmanlığı örgütü lan CFAN Change Facilitatin Assciates Netwrk Türkiye rtağıdır. (www.change-facilitatin.rg) IKEDA Cnsulting, INSCAPE Internatinal DISC ürünlerinin lisansörü ve Türkiye temsilcisidir. (www.inscapepartners.cm) IKEDA Cnsulting, kurumsal kültür, ekip gelişimi ve liderlik kültürü çalışmalarında kullanılan Cultural Transfrmatin Tls ve Energy8 ürünlerinin uygulayıcısıdır. Serdar Yurdakul Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. (www.ydd.rg.tr) Çalışma ve Çözüm Alanlarımız Prje ve Değişim Yönetimi. Ekiplerin gelişimine ve yaşanan srunların çözümüne yönelik, iletişim, çatışma, prblem çözme, verimlilik ve mtivasyn temalı sınıf içi ve sınıf dışı takım geliştirme wrkshp ve prgramları. Yönetici Gelişimine yönelik prgramlar. Geniş Katılımlı şirket tplantılarının klaylaştırılması (Facilitatin). Stratejik Planlama ve farklı amaçlara yönelik wrkshp yönetimi. Perfrmans Değerlendirme sistemleri eğitimi ve sistem kurulması. DiSC Davranış Stilleri Eğitimleri. Kurumsal Kültür Ölçme, Değerlendirme ve Kültürel Değişim çözümleri.

3 Organizasynel Gelişim Organizasynel Gelişim, kurum içi yapıları ve sistemleri geliştirerek verimliği arttırmayı hedefler. Kurumun süreçlerine planlı müdahaleler yaparken, öncelikle davranış bilimini kullanır. Kurumsal Gelişim Alanlarımız: Değişim Yönetimi Kurumların değişim prjelerinde yönetici eğitimleri ve değişim prjesi danışmanlığı. Ekip Gelişimi ve Srunları Ekip luşturma, ekip gelişimi, ekip çalışması ve ekip liderleri için eğitim ve danışmanlık. Kurumsal Kültür ve Değerlerle Yönetim Kurumsal kültür ve değerlerin kalitatif veya kantitatif yöntemlerle belirlenmesi, luşturulması veya kültürel değişim knularında eğitim ve danışmanlık. Stratejik Planlama ve Arama Stratejik planlama wrkshp larının klaylaştırılması. Ortak Akıl Geliştirme Bilgi paylaşımı, fikir geliştirme ve değerlendirme yapmak amacıyla gerçekleştirilen tplantılardır. Kurumsal Tplantı Mderasynu Şirketin tüm paydaşlarının katılımı ile düzenlenen yapılandırılmış tplantıların yönetimi. Kurumsal Perfrmans Yönetimi Kurumsal perfrmans srunlarının belirlenmesi ve çözüm ylları geliştirilmesi için düzenlenen wrkshp lar. Yönetici Kçluğu Yönetim ve kurumsal gelişim alanlarında bire bir yönetici kçluğu

4 Değişim Yönetimi Ikeda Cnsulting, Değişim Yönetimi (Change Management) knusunda uluslararası danışmanlık grubu Change Facilitatin Türkiye temsilcisidir. (http://www.change-facilitatin.cm) Değişim süreci yaşayan şirketlerin yönetici ve çalışanları için verdiğimiz hizmetler aşağıdaki başlıklar altında yer almaktadır: Eğitimler: Bu prgramlar değişim yönetimi prjeleri (tplam kalite, CRM, ERP vs ) başlatan kurumlarda, değişim prjelerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve değişimin insan kaynakları üzerindeki lumsuz etkilerini hafifletebilmek amacıyla luşturulmuştur. Değişim Yönetimi Nedir? (Yönetici Brifingi) Kurumunuzda Değişim Gerekiyr mu? (Analiz) Değişimi Nasıl Başlatmalısınız? (Eğitim ve Analiz) Kurumsal Değişimi Nasıl Yönetirsiniz? (Change Management Wrkshp) Çalışanların Değişimle Tanışması (Dealing With Change) Değişim Liderliği (Managing Peple Thrugh Change) Bu başlıklarla ilgili larak adresinde daha fazla bilgi yer almaktadır. Wrkshplar: Değişimde Stresle Başa Çıkma ve Riskleri Fırsata Dönüştürme (wrkshp) Birleşme ve Satın almalarda Değişime Uyum (wrkshp) Kurumsal Kültür Değişimi (wrkshp) Open Space Technlgy - Açık Alan Teknljisi, Olumlu Srgulama AI Future Search Arama Knferansı ve Wrld Café Dünya Café metdljileri ile yönetilen wrkshplar Danışmanlık: Değişim süreçlerinin daha iyi yönetilmesini sağlayacak araştırma ve anketler. Kurumlarda değişim süreçlerinin planlanması ve klaylaştırılması (Change Facilitatin)

5 Ekip Gelişim Prgramları Takım Çalışması ve Takım Geliştirme Wrkshp ları Günümüzde şirketlerin başarısında takımların rlü ve prje ekiplerinin başarısı gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. Bu başlık altındaki eğitimlerimiz ekiplerin karşılaştıkları çeşitli srunları (iletişim, verimlilik, güven, işbirliği, prblem çözme, planlama) aktif ve katılımcı eğitim yöntemleri ile işlemektedir. Takım Oluşturma ve Geliştirme Prgramları; mevcut bir ekibin iç dinamiklerini iyileştirmek ve verimliliğini artırmak için düzenlenen süresi içeriğe ve ihtiyaca göre değişen interaktif prgramlardır. Bu prgramlarda aşağıdaki yer alan hususlarda takımın ve üyelerinin gelişme sağlaması amaçlanmaktadır. Takımlarda Tanışma ve Đletişim Prblem Çözme ve Đşbirliği Misyn ve hedefleri luşturma Planlama Güven Ekip Mtivasynu Liderlik ve Delegasyn Takımlarda Etkili Çalışma; Prje ve Đş takımlarının grup süreçlerinin etkinliğinin arttırılması ve bireylerin takım içinde çalışma becerilerinin arttırılmasına yönelik bir prgramdır. Đçeriğe göre 1, 2 veya 3 gün sürmektedir. Başlıca başlıklar; Grup dinamikleri Tplantılarda katılım ve karar alma teknikleri Takımlarda prblem çözme ve yaratıcılık teknikleri Takımlarda çatışma ve iletişim srunlarının çözümü Takımların Değerlendirilmesi; Đşyerlerinde, ekiplerin işyeri memnuniyeti, mtivasyn veya gelişme düzeylerinin belirlenmesi için yapılan ölçüm, anket ve grup çalışmalarını kapsamaktadır. Çalışmaların içeriği ve anketlerin kapsamı iş yeri temsilcileri ile birlikte belirlenir ve snuçlar raprlanır. Ekip Kültürünün Ölçümü ve Gelişimi Bu prgramda bir ekibin mevcut kültürü DiSC prfilleri kullanılarak raprlanmakta, ikinci aşamada ise hedeflenen ekip kültürünün luşumu için tüm ekip üyelerinin katılımı ile Olumlu Srgulama çalışması yapılarak yeni kültürü luşturacak değer ve davranışlar belirlenmektedir.

6 Kurumsal Kültür Ölçümü, Değerlendirilme ve Gelişimi Şirketinizde çalışan insanları ne kadar tanıyrsunuz? Onlar kimdir? Onlar için neler önemlidir? Ya şirkette durumlar nasıl? Bölümler arasında anlaşmazlık var mı? Çalışanlar suçu birbirlerine mi atıyrlar? Dedikdu şirketin ayrılmaz bir parçası haline mi geldi? Yönetim ekibi her şeyi çk sıkı mı denetliyr? Bürkrasi şirketin ikinci adı mı ldu? Çalışanlar şirketi çk sık mı terk ediyrlar? Ya siz, şirketinizde nasıl bir kültürün egemen lmasını isterdiniz? Kurumsal Değerlerle Yönetim Richard Barrett tarafından yaratılan Cultural Transfrmatin Tls niteliksel lan kurum kültürünü ölçümlenebilir bir değer larak sunar. Bu sistem özetle, çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıklarını incelemek suretiyle mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarmakta, çalışanların kurumda görmek istedikleri değerleri srgulayarak, kurumda arzulanan kültürü kişisel mtivasyn, kurumsal gelişim ve müşterilere yönelik lmak üzere üç ayrı byutta raprlamaktadır. Rekabette Fark Yaratan Unsur 21. yüzyılda ister büyük lsun ister küçük, bütün firmaların yönetim kurullarını meşgul eden dört kritik sru var: Yetenekli çalışan nasıl cezbedilir ve elde tutulur? Karlılık nasıl artırılır? Yaratıcılık, üretkenlik ve müşteri memnuniyeti nasıl artırılır? Etik değerler, kurumsal kültürle nasıl bütünleştirilir? Başarılı kurum kültürü luşturmak, günümüz iş dünyasında rekabetçi avantajın ve marka farklılaşmasının en temel kaynaklarından birisi. 600'den fazla firmanın değer haritalarındaki rtak özellik; değerlerle yönetilen şirketlerin en başarılı şirketler lduğudur. Çünkü? Ortak değerler kurumsal kültürü luşturur Pzitif kurumsal kültür çalışanları mutlu eder Mutlu çalışanlar müşteriyi memnun eder Memnun müşteriler karı getirir

7 Değerler neden önemlidir? Bireyler kendi değerlerini, davranışları yluyla gösterirlerken, rganizasynlar değerlerini çalışma kültürü yluyla rtaya kyarlar. Yapılan araştırmalar finansal snuçlar ile kurumsal kültür ve çalışanların kişisel değerlerinin uyumu arasında güçlü bir bağ lduğunu göstermektedir. Kurumsal değerleriniz, yani kurumunuzun 'kim' lduğu ve 'ne'yi temsil ettiği, sunduğunuz hizmetin/ürünün kalitesi kadar önemli. Jhn P. Ktter ve James L. Heskett yazdıkları 'Crprate Culture and Perfrmance' (The Free Press, 1992) kitabında, 11 yıldan fazla yaptıkları araştırmada rtak değerlere ve uyum sağlayabilme yeteneğine sahip şirketlerin diğerlerine göre daha iyi snuçlar aldıklarını anlatıyrlar. Jim Cllins ve Jerry Prras 'Built t Last' (Harper Cllins, 1994) kitabında güçlü kurumsal kültür kurmaya daklanan firmaların diğerlerine göre 6 kat daha başarılı snuçlar aldıklarını örnekleriyle gösteriyrlar. Ölçümleme Önemlidir, Ölçemezseniz Yönetemezsiniz Genel larak kültür ve değerler gibi syut kavramların ölçümlenmesi zr lduğu için, rganizasynların perfrmans değerlendirme kriterleri arasında yer almazlar. Yenilikçi bir sistem lan Cultural Transfrmatin Tls (CTT), bireylerin ve rganizasynların değerlerini rtaya çıkarır. CTT değerlendirme araçları, rganizasynel kültür ve sürekli gelişim için yl haritası sunan, yani bulunduğunuz yeri, gitmek istediğiniz yeri, yönü ve raya nasıl gideceğinizi gösteren detaylı bir sistemler bütünüdür. Çalışanlarının kişisel değerlerinin, rganizasynun şimdiki değerlerinin ve rganizasynda lması arzu edilen değerlerin belirlenmesi ve ölçülmesini sağlar. Değer Bilincinin 7 Düzeyi Kanıtlanmış Başarı 2000 yılında, Avustralya nın en büyük finansal kuruluşu lan ANZ Bank günkü kurumsal değerlerini anlamak ve kültürel değişim prgramı başlatmak için CTT değerlendirme araçlarını kullanmaya başladı yılları arasında çalışan memnuniyeti %49'dan %85'e yükseldi. Değerlerdeki değişim finansal snuçları da önemli ölçüde etkiledi: 1998'de 9.66 Avustralya Dları (AUD) lan hisse fiyatı, 2003'de AUD'ye, 2006'da AUD'ye yükseldi.

8 Değerler Analizi Hangi Bilgilere Ulaşmayı Sağlar? Kurum kültürünü ölçen Cultural Value Assessment (CVA), CTT değerlendirme araçlarından birisidir. Kurumunuzun tepe yöneticileriyle birlikte, hem kurumunuza, hem de içinde bulunduğunuz sektöre özel hazırlanmaktadır. Snucunda aşağıdaki tabllar ve raprların sunduğu bilgileri elde edersiniz. 1. Değerler Tablsu En üst derecedeki kişisel değerleri, kurumun şimdiki değerlerini ve kurumda arzu edilen değerleri ve uyumlarını görsel larak sergiler. Çalışanlarınızın önceliklerini, rganizasynun başarısını destekleyen ve engelleyen yönleriyle şimdiki kurumsal kültürü nasıl algıladıklarını, daha iyiye gitmeyi sağlayacak lan hangi değerlerin lması gerektiğini gösterir. Değerlerin nerelerde uyum lduğunu, nerelerde farklılıklar gösterdiğini tanımlar. 2. Değerler Dağılımı Değerler dağılım grafiği, tüm yların her üç değerler grubundaki (kişisel, kurumun şimdiki ve arzu edilen) yüzdelerini karşılaştırır. Kültürel entrpiyi, yani şirket içindeki anlaşmazlıkları, ilişkisel prblemleri, sistemden ve yapılanmadan kaynaklanan uyuşmazlıkları da gösterir. Bu uyuşmazlıklar misyn, vizyn ve stratejilere karşı çalışır ve ulaşılmak istenen perfrmansa engel lur. Kültürel entrpinin çalışan ve müşteri memnuniyeti üzerinde dlayısıyla karlılık üzerinde dğrudan etkisi vardır.

9 3. Pzitif Değerlerdeki Uyum Bu grafik sadece pzitif değerlere daklanır. Şimdiki kurum kültürü ile arzu edilen kurum kültürü arasındaki dikkate değer her bir yüzdesel sıçrama, çalışanların alana daklanılmasını istediğini anlatır. Kişisel değerler, kurumun şimdiki değerleri ve arzu edilen değerler arasındaki uyum derecesini gösterir. 4. Değişim Tablsu Bu tabl iç ve dış daklılık ile değişim sürecinde, çalışanların şimdiki kurum kültürünü nasıl ve nerede gördüklerini ve hangi alanlara dikkat edilmesini istediklerine dikkat çeker. Dış daklılık - insanların ve rganizasynun iç ve dış müşterilerle tplumun genelinde fark yaratması süreci Değişim - rganizasynun şartlara uyum sağlama, kendini yenileme ve esneklik yeteneğini kazanması süreci Đç daklılık - rganizasynun temel ihtiyaçlarının farkındalığı ve gerekli adımları atma süreci 5. İş Değerleri Karnesi (Business Needs Screcard) Değerlerin haritasını ticari bakış açısına göre çıkartır. Yüksek perfrmans için gerekli lduğu kabul edilen altı temel alanı irdeler: finans (karlılık), kurumsal zindelik (iş süreçleri), müşteri ilişkileri, gelişim (öğrenme ve büyüme), kurumsal kültür ve tpluma katkı. Diagnstik Raprları Bu görsel şemalar, kurum kültürüyle ilgili detaylı bir rapr beraberinde sunulmaktadır. Bu raprlarda kurumda neyin işlediği, neyin işlemediği görülebilir. Böylece kurumun liderleri ve çalışanları, bir kültürel değişim veya dönüşüm prjeleri için detaylı bir yl haritasına sahip lurlar. Yukarıdaki raprlar ve bilgiler; bireyler, liderler, şirketler, ekipler, satın alma ve birleşmeler, kullar, üniversiteler, STK ve insan tplulukları için hazırlanabilir. Organizasynel değişimler liderlerin değişimiyle başlar.

10 Organizasynlar değil, insanlar değişir! Bir şirketin kültürü, nu yöneten liderin kişisel farkındalığını yansıtır. Kurumların kültürel değişimi, tepe yönetimin davranış ve inancı değişmeden gerçekleşemez. Bu nedenle rganizasynlarda kültür değişimine, üst yöneticilerin değerlerinin haritası çıkarıldıktan snra başlanması önerilmektedir. Liderlik Değerleri Analizi (LVA) Lider n.sadece düşünm.çalışanl Için imka. Vizyn knusun. Bağım çalışmad. Çalışan teşekkü. Açık ile luşturu. Finans ödüllend LVA, kçlukla birlikte kullanıldığında çk etkili bir araç haline gelir. Üst yönetim iki açıdan önemlidir: Kültürün kapsamının ve derinliğinin öneminin farkında lmalı, firmanın tamamı kültürel değişim sürecine girmeden önce bireysel değişim için söz vermeli ve harekete geçmeyi istemeli. Liderlikle ilgili bazı gerçekler: Kültürel sermayeyi liderlik gelişimi sürükler Kültürel sermaye çalışan mutluluğunu sağlar Çalışan mutluluğu müşteri memnuniyetini yaratır Müşteri memnuniyeti her türlü finansal snuca yansır Kurumun kültürünün değişmesi için, CEO veya şirketin tepe yöneticisinin de kendi kişisel değişimini istemesi gerekir. Liderler yaratmak istedikleri değişimin, canlı örnekleri lmalıdırlar. CEO'lar CTT Hakkında Ne Diyrlar? "Bizi neyin sıra dışı yaptığını düşündüğümde, dönüp dlaşıp insanlarımızın bireysel ve tplu larak verimliliğine geliyrum. Đnsanlarımızın kapasite ve enerjilerini, dğru ve değer yaratan snuçları elde etmek üzere geliştirmek, yararlanmak ve yöneltmek liderler larak bizim srumluluğumuzda. Uzun vadeli başarılar için prensipleri ve değerleri merkeze alan sağlam bir temel gerekli. Đş dünyasında neyi hedefliyrsanız, tasarlıyrsanız, ölçüyrsanız, teşvik ediyrsanız ve neye tutkuyla bağlıysanız, nu elde ediyrsunuz. Bunun aynısı, prensipleriniz ve değerleriniz için de geçerli. Aktif ve deneyimli bir CTT kullanıcısı larak, uzun dönemli ve sürdürülebilir başarı için değerlerle yönetim yaklaşımını herkese öneriyrum." Jhn McFarlane, CEO, ANZ, Melburne, Avustralya "Organizasynunuzun sürekli üst düzey perfrmans göstermesini istiyrsanız, bireysel değerlerle kurumsal değerlerin uyumunun güçlü lduğu, bireysel ve grup larak misynla uyumlu, söylenenin yapıldığı bir yer lan değerlerle yönetilen bir şirket yaratmanız lazım. Ve bu liderle, yani sizinle başlar. Organizasynunuzun vereceği yanıta ve çalışanlarınız, müşterileriniz ve en snunda da firmanız için meydana çıkan çeşitli faydalara şaşıracaksınız." Grant Kvalheim, C-President, Barclays Capital, New Yrk

11 28 Ülkede 700 CTT Kullanıcısından Bazıları

12 Yönetici Gelişimi Prgramları Prje Yönetimine Giriş ve Kavramlar Katılımcıların aşağıdaki knularda uygulamaya yönelik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Prje Yönetiminin Esasları Prjelerde Değişim Yönetimi Prje Ekipleri Đçin Yönetim Becerileri, Stratejik Planlama Kişisel Verimlilik Yönetimi Bu başlık altında yer alan prgramlarımız aşağıda yer almaktadır; Zaman Yönetimi Kişisel Organizasyn ve Etkinlik Tplantı Yönetim Becerileri (Meeting Facilitatin) Bu prgramda yöneticilerin aşağıdaki başlıklarda yetkinlik kazanması amaçlanmaktadır. Prblem Çözme Teknikleri Karar Verme Teknikleri Beyin fırtınası ve zihin haritaları Katılımcıların Yönetimi Tartışmaların Yönetimi Đş Yaşamında Đletişim Becerileri Bu başlık altında yer alan prgramlar aşağıda yer almaktadır; Rapr Yazma Teknikleri Sunum Nasıl Hazırlanır? Temel Đletişim Becerileri Telefnda Đletişim ve Hizmet Kalitesi Çatışma Yönetimi Yönetim Becerileri Geliştirme

13 DiSC Eğitimleri 25 senedir 40 dan fazla ülkede gelişim prgramlarında kullanılan DiSC gelişim sistemlerinin en sn ve en gelişmiş sürümü lan Everything DiSC Facilitatin System i kullanarak gerçekleştirdiğimiz prgramların başlıkları aşağıda yer almaktadır: Đletişim Becerileri Geliştirme Prgramları Değişik iletişim stillerini tanıma ve uyum sağlama. Bireysel farkındalık geliştirme Đletişimde etkinlik kazanma. Çatışmaları yönetmek ve dirençle başa çıkma. Gruplarda bireysel çatışmaları hafifletme. Yöneticilerin Perfrmanslarını Geliştirme Yönetici larak güçlü yönlerimizi rtaya çıkarma. Perfrmans engellerini rtadan kaldırma. Đş ve Prje Takımlarında Etkinliğin Artırılması Takımlarda Mtivasynun Geliştirilmesi Satış Etkinliğinin Artırılması Etkin Satış ilişkisi kurabilme Müşteri Farklılıklarını Anlama ve Dğru Tepki Verme Bu eğitimlerde tüm katılımcılar DISC Classic 2.0 Kişisel Davranış Prfilleri dldurmak suretiyle, eğitimlere öncelikle kendi pzisynlarını değerlendirerek başlamakta, eğitim byunca işlenen knularla ilgili larak vide klipleri seyretmekte ve tartışmaktadırlar. Prgramların snunda katılımcılar kendi eylem planlarını hazırlamak suretiyle eğitimi tamamlamaktadırlar.

14 Kurumsal Tplantı Yönetimi (Wrkshp Facilitatin) Wrkshplar, özellikle değişim prjelerinde çk sayıda çalışanın katılımı sağlamak ve kurumsal aidiyeti güçlendirmek için, tüm taraflarının katılımıyla düzenlenmektedir. Böylece kurumunuzun geleceğini ilgilendiren knularda, aşağıdan yukarıya dğru katılımcı yöntemlerle tüm tarafların katkısı elde edilmiş ve knsansüs luşturulması sağlanmaktadır. Wrkshp düzenlenen başlıca durumlar aşağıda yer almaktadır:. Hedef ve Amaç Belirlemek. Knsensüs Sağlama. Stratejik Planlama. Kurumsal Gelişim Prjeleri Öncesi Eğitim ve Planlama Đçin (Süreç Đyileştirme, Değişim Yönetimi, Prje Yönetimi). Kurumsal Bir Prblem Çözümü Wrkshp Örnekleri; Vizyn, misyn ve kurumsal değerlerin luşturulma çalışması (Wrkshp) Bu prgramda kalite veya stratejik planlama çalışması başlatan kurum çalışanları katılımcı bir yöntemle, çalıştıkları kurumun vizyn, misyn ve değerlerini luşturmaktadırlar. Kurumsal Kültür Nasıl Oluşturulur? (Wrkshp) Kurumsal misyn ve değerler baz alınarak tüm paydaşların katılımı ile kurumun rtak çalışma kdları luşturulur. Kurumsal Perfrmans Gelişimi (Wrkshp) Đş hayatında en önemli zrluklardan biride şirketlerdeki perfrmans prblemlerini dğru teşhis edecek ve dğru yaklaşımlarla çözecek yöneticilerin yetiştirilmesidir. Prblem tanımı ve analizi, başarılı prblem çözümü sürecinin ilk adımıdır. Çünkü yanlış prblemi çözmek, hiçbir şey yapmamaktan daha kötüdür. Bu prgramdaki çalışmalarımızın ana başlıkları aşağıda yer almaktadır: Perfrmans Srunlarınızı Nasıl Belirlersiniz? Adım Adım Perfrmans Geliştirme Stratejik Vizyna Dayalı Strateji Geliştirme (Eğitim ve Wrkshp)

15 Tüm Sistem Katılımlı Tplantılar Şirketin tüm paydaşlarının katılımı ile düzenlenen bu tplantıların prensipleri aşağıda yer almaktadır: Tüm Sistem Katılımı Sistemin bütününü anlamaya çalışmak Sistem düşüncesi yaklaşımı Paylaşılmış liderlik Aktif katılımcılık Bu tplantıların düzenlenme amaçları: Paydaş Tplantıları. Kurumsal srunlara çözüm arama. Strateji Geliştirme ve Vizyn Paylaşımı Yaratıcılık, araştırma ve invasyn. Sivil tplum örgütlerinin çalışmalarında. Şirket birleşmelerinde. Teknik srunlara çözüm arama. Prje planlama çalışmalarında. Büyük şirketlerde değişim çalışmalarına başlama aşamasında Siyasi partilerin çalışmalarında Uyguladığımız tplantı yöntemleri: Açık Alan Teknljisi (Open Space Technlgy) Olumlu Srgulama (Appreciative Inquiry) Dünya Café (Wrld Café) Future Search (Arama Knferansı) Energy8

16 Açık Alan Teknljisi Açık Alan Teknljisi nedir? Bugün rganizasynlar hızla değişen taleplerin belirlediği bir pazarda fırsatları avantaja çevirebilmek için, çk kısa süre içinde karmaşık prblemlere çözüm bulmak zrundadırlar. Açık Alan Teknljisi (Open Space Technlgy) geniş sayıda katılım gerektiren değişim prjelerinde, tüm sistemi bir salnda tplayarak maksimum katılım ve yaratıcılığa rtam sağlayarak, kısa sürede rtak arayış ve akıl üretilmesini amaçlayan bir tplantı tekniğidir. için Açık Alan Teknljisi Geçmişte, kalabalık grupları bir araya getirerek katılımcı tplantılar yürütmek neredeyse imkansızdı.örneğin, eğitim tplantılarında katılımcı üst sınırı genellikle 20 kişi ile sınırlıdır. Bu srunu çözmek için birçk durumda katılım sadece ilgili kişiler, veya sadece srunla ilgili lduğu düşünülen departmanların üst düzey yöneticileri ile sınırlı tutulur. Bu tip tplantılarda gözlemlenen diğer bir hususta, birden fazla kişinin katılımcı bir yöntemle fikir alışverişinde bulunmasının zrluğudur. Katılımcılar, mevcudiyetini hem fiziğiyle hem de sözleriyle hissettiren bir yöneticinin/patrnun yanında genellikle çekimser davranırlar. Harrisn Owen in 20 sene önce keşfettiği bu yaratıcı wrkshp tekniğini, bu süre içerisinde aralarında AT&T, BBC, Mercedes Benz, Pepsi Cla ve Being gibi dünya çapında firmalar ve sivil tplum örgütlerinin de bulunduğu binlerce kurum tarafından başarı ile uygulandı. Sn larak Türkiye rtağı lduğumuz yıllık Change Facilitatrs (CFAN) Knferansında 40 kişi ile uyguladığımız Açık Alan Teknljisi tplantı görüntüleri aşağıda yer almaktadır:

17 Stratejik Arama Knferansı Gelecek Arama Knferansı Nedir? Gelecek Arama Knferansı, yeryüzünde yüzlerce tpluluk ve örgütlerce uygulanan yenilikçi bir planlama tplantısıdır. Geniş grupların nispeten kısa sayılabilecek sürelerde kendilerini ilgilendiren knulardaki düşüncelerini kperatif eyleme dönüştürmeye yardımcı lur. Gelecek Arama Knferansı özellikle günümüzün belirsizliklerle dlu, karmaşık ve hızlı değişen iş dünyasında değişimi klaylaştırması açısından, stratejik planlama süreçlerinin önemli araçlarından biridir. Farklı uzmanlıkları bir araya getirdiği için katılımcıların önceden bir eğitim almalarına gerek yktur. Gelecek Arama Knferansı Nasıl Çalışır? Tplantılar genellikle kişi arasında katılımcı ile gerçekleştirilir. Ama uygulamada bu sayının çk üzerine çıkılan durumlar da mevcuttur. Bir kurumda tplantı düzenleneceği zaman genellikle farklı paydaş gruplarından eşit sayıda katılımcının katılması amaçlanmaktadır. Knferansların standart süresi iki buçuk gündür. Ancak amaca ve katılıma bağlı larak bu süre uygulamada değişebilmektedir. Yine süreye bağlı larak bu süreçte beş farklı çalışma yapılmaktadır; geçmişi inceleme, şimdiki durumu değerlendirme, gelecek senaryları üzerinde çalışma, rtak çözüm prjeleri luşturma ve eylem planı çıkarma. Gelecek Arama Knferanslarının Yaygın Kullanım Amaçları: Katılımcıların ekipleri, bölümleri veya kurumları için paylaşılan rtak bir vizyn yaratmalarını klaylaştırmak. Paydaşların farkındalık seviyelerini yükseltmek suretiyle geleceklerini ilgilendiren knularda srumluluk almalarını sağlamak. Kurumlara ve paydaşlarına rtak ve paylaşılan bir gelecek luşturmada yardımcı lmak.

18 Olumlu Srgulama Olumlu Srgulama (AI) insanların ve rganizasynların gelişimde kullanılan David Cperrider tarafından 80 li yılların başlarında geliştirilen bir metdljidir. Ancak bu düşüncelerin iş yaşamına uygulaması, rganize biçimde sunulması 1987 yılından itibaren gerçekleşmiştir. O yıllarda Pzitif Yönetim ismiyle kitaplara knu lan yaklaşım, bugün Olumlu Srgulama (Đng. Appreciative Inquiry-AI) adı altında değişim yönetimi uzmanları tarafından dünya çapında yaygın larak kullanılmaktadır. AI inin temelinde klasik prblem çözme metdljisinden uzaklaşma isteği yatar. Çünkü eski metdlji mtive etmekten uzaktır. Srun arar, eleştirir. AI ise srun aramayı bırakarak, psitif geri bildirim yöntemiyle bireylerin ve kurumların hafızalarında yer alan en iyi, en başarılı hikayeleri rtaya çıkarmaya çalışır. Geçmiş başarılar daha snra müştereken arzulanan geleceğin şekillendirilmesinde, vizyn luşturulmasında temel luşturulmaktadır. Bu gelişmelerin temelinde sistemlerin gittikçe daha karmaşık bir yapıya kavuşması (cmplexity thery) ve çalışanların artan beklenti seviyeleri nedeniyle kurumsal gelişme ve lumlu değişimin gittikçe artan miktarda müşterek çalışma rtamı sağlayan, katılımcı metdljilere lan ihtiyaç yatmaktadır. AI bu yönüyle diğer vizyn luşturma ve planlama metdljilerinden farklılık gösterir çünkü incelenen birey veya kurumun geleceğinin şekillenmesi geçmişte yatmaktadır. Daha snraki aşamada, knsensüs yöntemiyle, smut kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenerek vizyn gerçeğe dönüştürülür. Tüm paydaşların katıldığı çk fazla sayıda mülakat bu sürecin temelini luşturur. Yaşanan tecrübelere göre dğru sruların srulması değişim sürecini zaten başlatmaktadır. Akıl ve duyguların, arzulanan müşterek geleceğin luşturulmasında kullanılması tüm sistemin değişmesi için gereken ivmeyi sağlar. Olumlu Srgulama çalışmalarında genellikle 4-D ismiyle bilinen mdel tatbik edilir: Olumlu Srgulama Mdeli Kullanılarak Çözüm Sağlanan Alanlar: 1. Ortak vizyn luşturmak. 2. Kuruma güç veren rtak değerlerin belirlenmesi. 3. Birbirine güvenmeyen insanlar ve gruplar arasında şeffaf bir rtam ve ilişki kurmak. 4. Organizasynel yapının üyeleri tarafından lumlu larak karşılanacak ve pzitif değişime yl açacak yeni ĐK yaklaşımları belirlemek. 5. Daha önce lumsuz bir iş rtamının başarısız lduğu yerde lumlusunu yaratmak. 6. Organizasyn içinde var lan pzitif güçleri (değerler ve inançlar) keşfetmek, anlamak ve geliştirmek. 7. Var lan takımlar için geleneksel takım kurma ve geliştirme süreçlerine alternatif luşturmak. 8. Farklı yllardan tpluluk hissi luşturmaya çalışmak (Cmmunity develpment).

19 Çalışmalarımızdan Görüntüler Eğitimlerimizde, eğitimin knusuna ve katılımcıların seviyesine göre farklı eğitim yöntemleri kullanıyruz. Bu yöntemler; anlatma, tartışma, fasilitasyn, rl ynama, grup yunları ve kçluktur.

20 Eğitim ve Danışmanlık Knuları Ikeda Cnsulting, kurumlara, yöneticilere, bireylere ve sivil tplum örgütlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin listesi aşağıda yer almaktadır. Bu prgramlar müşterilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmekte, bazı başlıklarda ise uzun süreli gelişim prgramları rganize edilmektedir. Bu prgramlar mdüler larak uygulanabildiği gibi ayrıca birleştirilerek kuruma özel çalışmalar yapılması da mümkündür. Organizasynel Gelişim Knuları Değişim Yönetimi Değişim Yönetimi Nedir? (Yönetici Brifingi) Kurumunuzda Değişim Gerekiyr mu? (Analiz) Değişimi Nasıl Başlatmalısınız? (Eğitim ve Analiz) Değişimi Nasıl Yönetirsiniz? (Change Management Wrkshp) Çalışanların Değişimle Tanışması (Dealing With Change) Değişim Liderliği (Managing Peple Thrugh Change) Değişimde Stresle Başa Çıkma ve Riskleri Fırsata Dönüştürme (çalıştay) Birleşme ve Satın almalarda Değişime Uyum (çalıştay) Kurumsal Değişim Süreçlerinin Klaylaştırılması (Danışmanlık) Geniş Katılımlı Tplantı Klaylaştırılması (Danışmanlık) Takım Kurma ve Geliştirme Prgramları Takım Oluşturma Biz Bir Takımız Takım Liderliği ve Durumsal Liderlik Takım Becerileri Geliştirme Srunlu Ekiplere Yönelik Prgramlar Takım Kültürü Oluşturulması Takım Liderleri Đçin Kçluk (Appreciative Caching) Kurumsal Kültür Değerlendirilmesi ve Değişimi Kurumsal Kültür Ölçümü ve Değerlendirilmes Kurumsal Kültür Değişimi (Danışmanlık) Stratejik Yönetim Stratejik Planlama (Eğitim) Vizyn, Misyn ve Kurum Değerlerinin Belirlenmesi (Wrkshp ve Danışmanlık) Kurumsal Strateji Geliştirilmesinin Klaylaştırılması (Danışmanlık) Şirketinizin Stratejisi Ne Kadar Anlamlı? (Analiz) Kurumsal Perfrmans Gelişimi Şirketinizdeki Perfrmans Srunlarını Nasıl Belirlersiniz? Organizasynel Perfrmans Değerlendirme Mdeli (OPA) Uygulaması Perfrmans Analizi Nasıl Yapılır? Adım Adım Kurumsal Perfrmans Geliştirme Uygulaması (Wrkshp)

21 Yönetici Geliştirme Prgramları Prje Yönetim Becerileri Prje Yönetiminin Esasları Prje Liderleri Đçin Yönetim Becerileri Kişisel Verimlilik Yönetimi Zaman Yönetimi (Time Mastery) Kişisel Etkinlik Đş Yaşamında Đletişim Becerileri Yazışma ve Raprlama Teknikleri 4 Byutlu Đletişim (DiSC uygulaması) Telefnda Đletişim ve Hizmet Kalitesi Ofiste Zr Durumlar ve Çatışma Yönetimi Tplantı Yönetimi Beceri ve Teknikleri (Meeting Facilitatin) Prblem Çözme ve Karar Verme Teknikleri Temel Yönetim Becerileri Bireylere Yönelik Hizmetler Kariyer Kçluğu Yönetici Geliştirme Kçluğu Kamu ve Sivil Tplum Örgütlerine Yönelik Prgramlar Geniş Katılımlı Planlama Tplantıları Düzenlenmesi ve Klaylaştırılması Dğal Afet Dönemlerinde Kriz Yönetimi (Crisis T Resilience-Lider Eğitimi)

22 Çalıştığımız Kurumlar Eğitimci ve danışmanlarımızın çalıştığı bazı kurumlar aşağıda yer almaktadır: Şirketler: ARKAS ALARKO TOYOTA AKSA AKRİLİK ANKARA SİGORTA İ YATIRIM Kamu Kurumları Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Hazine Müsteşarlığı ĐŞKUR Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Belediyesi Maltepe Belediyesi Mersin Belediyesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sermaye Piyasaları Kurumu T.C.Maliye Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı TÜBĐTAK Başkanlığı Eğitim Kurumları Yıldız Teknik Üniversitesi Darüşşafaka TUSSĐDE Sivil Tplum Örgütleri UND Eğitim Merkezi

23 Danışman Ekibimiz Serdar Yurdakul: Đkeda Kurucusu/Eğitimci/Değişim Yönetimi Danışmanı/Tplantı mderatörü/sertifikalı DiSC Eğitimcisi ODTÜ Đdari Bilimler lisans. Bankacılık sektöründe 20 sene rganizasyn, eğitim ve sistem geliştirme alanlarında çalışmıştır. Daha snra prje yönetimi alanında eğitimcilik ve danışmanlık yapmıştır senesinde kendi şirketi IKEDA Danışmanlığı kurmuştur. Yönetim Danışmanları Derneği üyesidir. Ersin Uygur: Partner/Eğitimci-Danışman/Strateji Geliştirme ve Planlama Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesi lisans, kantitatif karar verme teknikleri yüksek lisans. Türkiye Şişe Cam Fabrikaları A.Ş de 20 sene ağırlıklı larak stratejik planlama alanında çalıştıktan snra, TÜBĐTAK-TÜSSĐDE de danışman ve Enstitü Müdürü larak çalışmıştır. Đkeda Danışmanlıkta Stratejik Yönetim eğitimleri vermektedir. Kaya Arsy: Partner/Eğitimci/Perfrmans Yönetimi, Takım Geliştirme Endüstri Mühendisi, Eastern Michigan University USA. Özel sektörde, Yaşar Hlding ve Sabancı Hlding Đnsan Kaynakları Direktörlüğünde çalışmıştır senesinden beri Perfrmans ve Takım Gelişimi knularında eğitimler vermektedir. Dilek Altun: Partner/Eğitimci/Danışman Bilkent Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünü bitirdi. Cnrad Istanbul da Grup Crdinatr larak çalıştıktan snra Đstanbul dışındaki teller için satın alma yapan şirketini kurdu den 2007 ye kadar Management Centre Türkiye (MCT) de önce Erasmus University Rtterdam Management Schl (RSM) in Executive MBA Prgram Yöneticisi, ardından ĐK, Pazarlama, Stratejist Knferanslarında ve Avrupa Liderler Frumu nda içerik yöneticisi ldu de Internatinal Caching Federatin naylı C-Active Caching eğitimini tamamladı den beri Wrld Café yöntemi knusunda çalışmalar yapmaktadır Kamuran Dinçsy: Eğitimci/Kalite Yönetimi, Yönetim Becerileri Endüstri Mühendisi. Yıldız Teknik Üniversitesi ve University f Califrnia. Özel sektörde uzun yıllar şirketlerin kalite bölümlerinde yöneticilik yapmıştır senesinden beri Tplam kalite uygulama danışmanlığı ve temel yönetim becerileri knularında eğitimcilik yapmaktadır.

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN 212 Derece Koçluk Akademisine hoş geldiniz! Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! Binlerce kilometrelik seyahatler, küçük bir adımla başlar. -Lao Tzu 1 2.ADIM.ADIM

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010)

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010) Bilal Tahsin ALKAN Mehmet Akif Mh. Elalmış Cd. Reyhan Sk. Erbay Sitesi C Blk N: 26 D: 6 Ümraniye / İstanbul Telefn: 0554 537 61 80 E-psta: bilaltahsin@gmail.cm Web: www.bilaltahsin.cm KİŞİSEL BİLGİLER:

Detaylı

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşaklar Altı Sigma Sistemi içerisindeki metdlji uygulayıcıları, prblem çözme uzmanları ve mükemmel

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2012, İSO Odakule Tplantı Salnu, İstanbul MÜDEK Kimdir, Nedir? Türkiye ve KKTC deki mühendislik eğitim prgramlarının akreditasynu

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE MAYIS EĞİTİMLERİ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ve PAZARLAMA - ŞEFİK ŞENYÜREK 17 MAYIS 2011 SALI SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE Halaskargazi Cad. N : 150,

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ayrılmış Oturum Raporları 1.GÜN

65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ayrılmış Oturum Raporları 1.GÜN 65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Klu Ayrılmış Oturum Raprları 1.GÜN Tarih : 03.03.2016 Raprtörler : Cemre Çelebi Ömer Gürlek Açılış-Tanışma IFMSA/SCOME Tanıtımı Müfredat Dışı Eğitim (Nn-Frmal

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016 Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Dünyasında Hukuk, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online

Detaylı

Kurumsal Eğitimler Dosyası

Kurumsal Eğitimler Dosyası Kurumsal Eğitimler Dosyası Đstanbul Osmanağa mah. Halitağa cad. No:22 Kadıköy / Đstanbul 0216 330 52 04 Đzmir 1379. cad. Güven Đş Merkezi No:59 / 702 Kat 4-7 Alsancak / Đzmir 0232 482 01 01 Maksimum Akademi

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

Servis sektöründe çalışanlar için ÜZÜM eğitimleri; o SERVİSCİNİN PSİKOLOJİSİ 22 o ETKİLEŞİM ANI 22 o ETKİLEŞİM ANI KOÇLUĞU 23 B2C satış alanındaki

Servis sektöründe çalışanlar için ÜZÜM eğitimleri; o SERVİSCİNİN PSİKOLOJİSİ 22 o ETKİLEŞİM ANI 22 o ETKİLEŞİM ANI KOÇLUĞU 23 B2C satış alanındaki KATALOG 2015-2016 1 İÇİNDEKİLER Eğitimler gerçekten beklentileri karşılıyr mu? 4 Neden ÜZÜM var? 4 ÜZÜM sektörün makus talihini nasıl değiştiriyr? 4 ÜZÜM eğitimlerde ne yapıyr? 5 ÜZÜM ile yla çıktığınızda

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz. Örme Knfeksiyn Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Prjesi (16.Ur-Ge.029) Üretim Öncesi Süreçler ve Mdelhanede Verimlilik Optimizasynu Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşme Adı: Örme Knfeksiyn

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

Executive House Workshop

Executive House Workshop Yönetici Kulübü Çalıştayı Çalıştayı Tasarlayan: H. Handan Öztürk H. Handan Öztürk firma ismi KANKALİTE den esinlenerek bu çalıştayı siz değerli yöneticiler için tasarlamıştır. KAN = Takviye & Beslenme

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna Internatinal Inc. 1 ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna çalışanları, Magna nın en iyi çıkarına göre hareket etmekle görevlidir.

Detaylı

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SATIŞ EĞİTİMİ Bu eğitimin amacı satış ve satışa dair tüm aşamaların uluslararası kabul görmüş standartlar da, eğitimi alan şirket ve personele kazandırılması amaçlanmıştır.. SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

2014 Eğitim Kataloğumuz

2014 Eğitim Kataloğumuz 2014 Eğitim Katalğumuz Teknlji Temel Bilgisayar 10 Parmak Klavye A'dan Z'ye Netwrk Audacity ile Ses Düzenleme Bilgi Güvenliği (Matrix) Temel Bilgi Güvenliği Hackerlar ipad Tablet Kullanımı Windws 7 MS

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com IWE 2015 İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknljileri Fuarı ve Knferansı FUAR SONU RAPORU www.istanbulwaterexp.cm Akıllı Su Çözümleri IWE Istanbul Water Exp 2015, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması,

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Fark Yaratanlar Programı 5. Sezonu

Fark Yaratanlar Programı 5. Sezonu 5. SEZON Bu rapr Ekim 2013 Mayıs 2014 arası yürütülen Fark Yaratanlar prgramının değerlendirmesini içerecek şekilde Sabancı Vakfı Prgramlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Rana Ktan, Prgramlar Srumlusu

Detaylı

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2017 ÖNSÖZ 5-Element Eğitim ve Danışmanlık olarak, kişisel performans gelişim eğitimlerindeki temel amaç, kurumların taleplerine göre eğitim programlarını

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

İşletme yöneticilerine danışmanlik hizmetlerinden sağladıkları yararları sorduğumuzda, aldığımız yanıtların üç temel alana odaklandığını gördük.

İşletme yöneticilerine danışmanlik hizmetlerinden sağladıkları yararları sorduğumuzda, aldığımız yanıtların üç temel alana odaklandığını gördük. www.aktifegitim.cm Aktifeğitim Danışmanlık Hizmetleri size ne yarar sağlar? İşletme yöneticilerine danışmanlik hizmetlerinden sağladıkları yararları srduğumuzda, aldığımız yanıtların üç temel alana daklandığını

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi ERP NEDİR CMS, CM, PM, BI Yönetimleri Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@htmail.cm 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi Günümüzün hızlı ve dinamik iş rtamında şirketlerin en değerli varlıklarının başında çalışan

Detaylı

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Demkrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Değerli meslektaşlarım, Eylül ayı Demkratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Prjesi için ldukça yğun geçti. Gözden geçirilerek yeniden tasarlanan seçmeli ders öğretim

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi 14 Kasım 2015 Eğitmen: Tuğsel Akyol Eğitimin Amacı Bu eğitim programında katılımcılar; günlük olarak kullandıkları iletişim

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK BAŞARILI BİR STRATEJİNİN İLK ADIMI Rbert Simns- HBS İşletme Prfesörü Bütün şirketler stratejilerini müşteri daklı lduğunu iddia eder ama müşter kelimesi yönetim terisinin en esnek

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası Çerçevesi 1

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1 IIRC HAKKINDA Internatinal Integrated Reprting Cuncil (Uluslararası Entegre Raprlama Knseyi - IIRC), düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme triteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM DERNEĞİ Kuruluş tarihi : 4 Ekim 2012 Kurucu üye sayısı: 7 Resmi faaliyetlere başlama tarihi: 14 Kasım 2012 Dernek merkezi : Ayazağa (Ocak 2013

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

IESEC. Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yoluyla İstihdam ve Standartların Artırılması

IESEC. Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yoluyla İstihdam ve Standartların Artırılması IESEC Özel Eğitim ve Yenilikçi Güçlendirme Yluyla İstihdam ve Standartların Artırılması (Increasing Emplyability and Standards f Elderly Caregivers thrugh Specialized Training and Innvative Empwerment)

Detaylı