TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : Bankanın Ticaret Unvanı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 57 Fındıklı İSTANBUL Genel Müdürlük Telefonu : Genel Müdürlük Faks No. : Web : 1

2 TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 27 MART 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı nın teşkili, 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı na yetki verilmesi, 3- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2006 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi, 5- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazı, yılında ve 2006 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 7- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2006 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri, 8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 9- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı. 2

3 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN Türk Ekonomi Bankası A.Ş. yıllık faaliyet raporu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur. Yavuz CANEVİ Yönetim Kurulu Başkanı Alain Pierre Andre BAILLY Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı İsmail YANIK Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkan Vekili Varol CİVİL Genel Müdür E. Sevinç ÖZŞEN Genel Müdür Yardımcısı Ilgaz DOĞAN Mali Kontrol Direktörü 3

4 BÖLÜM I SUNUŞ Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler: 2006 yılının ilk ayları 2004 ve 2005 e benzer bir yıl olacağı izlenimini vermiş olmakla birlikte Mayıs ve Haziran aylarında piyasalarda görülen şiddetli dalgalanma senenin kalanında önceki dönemlerden farklı bir görünüm oluşmasına yol açmıştır yılı sonunda % 13.5 olan Merkez Bankası gecelik faizleri dalgalanma öncesinde yapılan 25 baz puanlık bir indirimle % seviyesine kadar düşmüş olmakla birlikte daha sonra yapılan toplam 4.25 baz puanlık artışla % ye yükselmiştir. Nisan ayından başlayarak enflasyon verilerinin yıllık hedefin gerektirdiği düzeylerin çok üzerinde çıkması ve dalgalanma sırasında görülen kur artışlarının enflasyon bekleyişlerini daha da yükseltmesi üzerine Merkez Bankası, yüksek dozda faiz artışları yapmak zorunda kalmıştır yılı sonunda % 7.7 ye inmiş olan TÜFE enflasyonunun dalgalanma sonrasında tekrar çift haneli düzeylere çıkması ve piyasadaki enflasyon beklentisinin 2006 ve 2007 enflasyon hedeflerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Merkez Bankası 2006 yılının ikinci yarısında faiz indirimine gitmemiş, böylece gecelik faizler seneyi % seviyesinde kapatmıştır. Diğer taraftan, Merkez Bankası nın dalgalanma sonrasında izlediği faiz politikasındaki kararlı tutumu ve kurların senenin kalan aylarında aşağı yönde hareket etmesi enflasyonun 2006 sonunda tekrar tek haneye inmesini ve seneyi % 9.7 düzeyinde kapatmasını mümkün kılmıştır. Ancak, 2006 yılı sonunda ulaşılan bu enflasyon düzeyi bir önceki yılın % 7.7 lik sonucuna göre yüksek olduğu gibi, daha önce % 5 olarak tespit edilmiş olan resmi hedefin de bir hayli üzerindedir. Bu olumsuz gelişmelere rağmen 2007 enflasyon hedefi değiştirilmemiş, daha önce belirlendiği gibi % 4 olarak muhafaza edilmiştir. Söz konusu iddialı hedefe ulaşma çabası içinde olan Merkez Bankası nın 2007 yılının önemli bir bölümünde de gecelik faizleri % seviyesinde tutması yüksek bir ihtimal olarak görünmektedir. Ancak, Merkez Bankası nın enflasyon hedefine ulaşabilmesi yalnızca izlediği faiz politikasına değil bazı dışsal etkenlere de bağlıdır. Enflasyon üzerinde etkisi olan dışsal etkenler arasında petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyri son derece önemlidir. Yurt içindeki dışsal risk faktörü ise büyük ölçüde hava koşullarına bağlı olarak gıda fiyatlarının hızlı artmasıdır. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ve risk alma iştahındaki değişime bağlı olarak döviz kurlarında dalgalanmalar olması ve dolaylı olarak enflasyonu etkilemesi mümkündür. Özetle, enflasyonun 2007 yılındaki seyrini tahmin etmek güçleşmiştir. Dalgalanma öncesinde yıllık bileşik bazda %13-%14 aralığına kadar inmiş olan gösterge tahvil faizi % 23 civarına kadar yükseldikten sonra senenin kalan aylarında genellikle % 21-% 22 aralığında kalmıştır. Merkez Bankası ndan yakın vadede bir faiz indirimi beklentisi olmaması, dalgalanma sonrasında kurlarda görülen gerilemenin bir benzerinin tahvil faizlerinde de görülmesini engelleyen etkenlerden bir tanesidir. Tahvil faizlerinin hem nominal hem de reel bazda yüksek kalmasına yol açan bir başka etken ise 2007 yılının çifte seçim yılı olmasıdır. Seçimler öncesinde siyasi belirsizliğin 4

5 artabileceği endişesinin piyasa faizlerine daha yüksek bir risk primi şeklinde yansıdığını söylemek mümkündür. Piyasalar üzerinde etkisini 2006 yılından başlayarak hissettiren seçim belirsizliğinin en azından genel seçimler yapılana kadar 2007 yılında da sürmesi beklenmektedir. Mayıs-Haziran dalgalanması sırasında kısa bir süre için de olsa 1.70 seviyesinin üzerine kadar yükselen USD/YTL kuru, takip eden aylarda gerçekleşen yabancı portföy girişleri sayesinde 2006 sonunda aralığına kadar inmiştir yılının ikinci yarısında kurların tekrar gerilemesi Merkez Bankası nın enflasyonla mücadelesine yardım etmiş olmakla birlikte, bu durumun cari işlemler açığına tam aksi yönde bir etkisinden söz edilebilir. Nitekim 2006 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranı 2005 yılındaki yükseliş eğilimini sürdürerek yaklaşık % 8.3 civarına ulaşmıştır. Cari işlemler açığının büyüme eğilimini sürdürmesi siyasi risklerle birlikte 2007 yılına ilişkin önemli endişe konularından birisi olmuştur yılının ilk onbir ayında yükselme eğilimini sürdüren dış ticaret açığının Aralık ayında beklenmedik bir düşüş göstermesi, bir eğilim değişikliği olup olmadığı sorusunu akla getirmiştir. Ancak, 2006 yılının Aralık ayında ortaya çıkan bu gelişmenin kalıcı olup olmadığı 2007 yılında görülebilecektir. Sektörel üretim gelişmelerine bakıldığında, otomotiv ve beyaz eşya gibi faiz düzeyine hassas olan sektörlerde yurt içi satışların yılın ikinci yarısında yavaşlamış olması tüketici kredilerindeki talep zayıflığına paraleldir. Söz konusu sektörlerde ve imalat sanayiinin genelinde üretim artış hızının dalgalanma sonrasında korkulduğu kadar düşmemesinin temel nedeni ise ihracat artışının yılın son aylarına doğru hızlanarak devam etmiş olmasıdır. Böylece ihracata ağırlık veren sektörlerde zayıflayan yurt içi talebin yerine daha fazla ihracat yapılarak üretimin canlı kalabilmesi mümkün olmuştur. Buna bağlı olarak şirketler kesiminin kredi talebinde çok önemli bir düşüş olmadığı görülmektedir. Milli gelir verileri henüz 2006 sonu itibariyle açıklanmamış olmakla birlikte senenin ikinci yarısında iç talepte görelen yavaşlamaya rağmen ortalama büyüme hızının % 5 in altına düşmediği tahmin edilmektedir. Daha önce değinildiği üzere, ihracat artışının 2006 yılının ikinci yarısında hızlanması büyümenin arkasındaki önemli dinamiklerden bir tanesi olmuştur. Ayrıca, kamu sektörünün tüketim harcamalarının artmaya başlaması da milli gelir büyüme hızının çok fazla düşmesini engelleyen etkenlerden birisi olduğu söylenebilir. Kamu sektörü yatırım ve tüketim harcamalarının seçim yılı olan 2007 de de hızlanarak devam etmesi beklenmektedir. Buna karşılık, özel sektör tüketim ve yatırım harcamalarının 2007 yılının ilk yarısında zayıf seyretmesi, daha sonraki aylarda toparlanması muhtemeldir. Kamu harcamalarındaki artışların dikkat çekici boyutlara ulaşmasına rağmen 2006 yılında Hükümet in Bütçe performansı başarılı görünmektedir. Bunun temel nedeni, özelleştirme başta olmak üzere bir defaya mahsus kamu gelirlerinin 2006 yılında hızla artmış olmasıdır. Henüz 2006 yılının tümünü kapsayan sonuçlar açıklanmamış olmakla birlikte, Bütçe açığının milli gelire oranla % 1 in altına düşmüş olduğu tahmin edilmektedir. Merkez Bankası nın gecelik faizleri yükselterek parasal sıkılaşmaya gitmesinin bir sonucu olarak YTL mevduat ve diğer parasal büyüklüklerin artış hızında düşüş olmuştur. Diğer taraftan, kurlardaki dalgalanmanın aksi yöndeki bir sonucu ise döviz mevduat hesaplarının tekrar artmaya başlaması olmuştur. 5

6 Bu gelişmelerin ışığında; - Mayıs-Haziran döneminde piyasalarda görülen dalgalanmanın ve daha sonrasında faizlerin yüksek seviyelerde kalmasının bir sonucu olarak yılın ikinci yarısında kredi talebinde yavaşlama olmuştur. Söz konusu yavaşlama özellikle konut ve araç kredilerinde çok daha belirgin hale gelmiştir. -Yabancı bankaların sektöre olan ilgisi 2006 yılında da devam etmiş ve bankacılık sisteminde birleşmeler ve satın almalar gerçekleşmeye devam etmiştir. -Bu sayede Türkiye de yerleşik firmalarla gerçek kişilere, yurtdışında yaptıkları işlere ve yatırımlara ait her türlü finansal enstrümana, daha kaliteli ve daha ucuza ulaşma imkanı sağlanmış, -Sektörün likidite yapısı BDDK tarafında çıkarılan tebliğ ve yönetmeliklerle daha da yakından izlenmeye başlanmıştır. Yukarıda sözü edilen gelişmeler ve bilgiler ışığında bankacılık sektörünü ay sonu verileri ile değerlendirdiğimizde, -Aktif büyüklüğünün -Krediler hacminin -Menkul değerler cüzdanının -Mevduat hacminin YTL461 milyar YTL204 milyar YTL157 milyar YTL295 milyar düzeyine ulaştığı görülmektedir. Bu rakamlara detaylı olarak baktığımızda sektörün dönemine göre aktiflerini % 16, kredilerini % 33, menkul değerler cüzdanını % 10 ve mevduat hacmini ise % 16 büyüttüğü görülmektedir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere sektör krediler tarafında büyümüş, kaynakların reel sektöre yöneltilmesi amacına hizmet etmeye devam edilmiş ancak Mayıs ve Haziran ayında piyasalarda görülen dalgalanmanın da etkisi ile sektörün aktif büyümesi 2005 yılında görülen büyümeye seviyelerine ulaşamamıştır. Enflasyonun, faizlerin ve kurların bir önceki yıla göre arttığı, bankacılık sektöründeki büyümenin yavaşladığı, kar marjlarının daraldığı ve 2006 yılında da rekabetin ciddi şekilde sürdüğü bu ortamda Bankamız 2006 yılını 57 adet şube açılışı ile tamamlamasından dolayı oluşan maliyetlerin olumsuz etkilerine rağmen; vergi öncesi YTL134.6 milyon, vergi sonrası YTL105.7 milyon karla kapatmıştır. Mali tablolarımızın ana bilanço kalemleri ve rasyolarının bir önceki yıl sonu rakamları ile karşılaştırılmasında; - Aktifimizin % 53 büyüdüğü, - Özkaynaklarımızın YTL552 milyon ulaştığı, - Mevduatın bilanço içindeki payının % 66 olduğu, - Kredi portföyümüzün özellikle küçük orta ölçekli ticari krediler ile işletme kredilerinde genişleyerek bir önceki yıla göre % 67 oranında genişlediği ve aktifin % 60 ını oluşturduğu, yılında % 1.1 olan Takipteki Krediler rasyomuzun 2006 yılında % 0.9 a gerilediği, - % 91 olan krediler/mevduat rasyomuzun, toplanan her YTL100.- lık mevduatın YTL91.- sinin kredi olarak kullandırıldığını ifade ettiği, 6

7 - Sermaye yeterliliği rasyomuzun % 14.27, - Özkaynak verimliliğimizin % olarak gerçekleştiği, yılı sonunda 113 olan şube sayımızın 2006 yılında 170 şube, olan personel sayımızın ise e ulaştığı görülmektedir. Bankanın Tarihsel Gelişimi Bankamız, 1927 yılında Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. adı altında küçük bir bölgesel banka olarak kurulmuş olup, 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınarak adı Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak değiştirilmiştir. Banka, TEB Grubu şirketlerinin büyük bölümünün kurucusu ve hissedarı konumundadır. 1980'lerde diğer bankalar genellikle ülke çapına yayılmış geniş şube ağları ile hizmet sunarken, Bankamız, o dönemlerde ağırlıklı olarak dış ticaret finansmanı ve yatırım danışmanlığı konularındaki faaliyetleri ile gelişmiş ve tanınmıştır. 1990'ların başından itibaren ülkemizdeki Özel Bankacılık faaliyetlerinin öncülüğünü yapan Bankamız, Türk bankacılık sektöründeki saygın ve ayrıcalıklı konumunu, genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmetlerinin çeşitliliğinin yanı sıra, yatırım, leasing, factoring ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki iştirakleri ile sürdürmektedir yılında İMKB ye kote olan TEB in hisse senetlerinin % ü Borsa da işlem görmektedir. Bankamız hisse senetleri aynı zamanda London Stock Exchange DR piyasasına kotedir. 10 Şubat 2005'te TEB in ana ortağı TEB Mali Yatırımlar A.Ş. nin hisselerinin % 50'si, Dünya nın ve Avrupa Birliğinin en önde gelen bankalarından BNP Paribas'ya devredilmiş, bu devir neticesinde BNP Paribas, TEB'in % 42,125 oranında dolaylı pay sahibi olmuştur. Temel faaliyet alanları; Kurumsal, Ticari, Bireysel ve Özel Bankacılık işlemleri ile Hazine ve Sermaye Piyasası işlemleri olan Bankamız, ürün ve hizmetlerini ülkemizin hemen her tarafına yayılmış 170 şubesi ve alternatif dağıtım kanalları ile müşterilerine sunmaktadır. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Bankamız Ana Sözleşmesi nin 5., 14. ve 26. maddelerinin değiştirilmesine 31 Mayıs 2006 günlü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar verilmiş ve keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 1 Haziran 2006 tarihinde tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 6 Haziran 2006 tarih ve 6571 sayılı nüshasında ilan olunmuştur. İşbu değişiklikler; Banka ana sözleşmesinin "5083 sayılı T.C. Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun" ile "6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapan 5274 sayılı kanun" hükümlerine uyum sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 7

8 ESKİ ŞEKLİ KAYITLI SERMAYE TAVANI Madde 5- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YÜZTRİLYON Türk Lirası olup, her biri 500 (beşyüz) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı İKİYÜZMİLYAR hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş YİRMİDÖRTTRİLYON- BEŞYÜZMİLYAR Türk Lirası olup, beheri 500 Türk Lirası itibari değerde nama yazılı KIRKDOKUZMİLYAR hisseye bölünmüştür. YİRMİDÖRTTRİLYONBEŞYÜZMİLYAR liradan ibaret işbu çıkarılmış sermayenin TL lık kısmı nakden ve tamamen ödenmiş olup, bakiye Türk Liralık kısmı ise olağanüstü yedek akçeler ile Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca oluşan fonlardan karşılanmış olup, bu sermaye kısmı için ortaklara artırımdan önceki sermayedeki payları ile orantılı olarak bedelsiz hisse senedi verilmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar müteselsil tertipler halinde nama yazılı pay senetleri ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde payların itibari kıymetinde değişiklik yapılmaksızın hisse senetlerini belli sayıda payı bir arada temsil eden kupürler ve tertipler halinde çıkarmaya, mevcut kupürleri birleştirip bölmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya tamamen kaldırılmasına ve bunları doğrudan halka arzetmeye yetkilidir. Şirketin kuruluşunda, kurucu olarak işbu ana sözleşmeyi YENİ ŞEKLİ KAYITLI SERMAYE TAVANI Madde 5- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YTL (Yüzmilyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı (Yüzmilyon) hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş YTL (Elliyedimilyonsekizyüzbin Yeni Türk Lirası) olup, beheri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı (Elliyedimilyonsekizyüzbin) hisseye bölünmüştür. Hisse senetlerinin her birinin itibari değeri 500 (Beşyüz) Türk Lirası iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri TL (Beşyüz Türk Lirası) lık (Yüzonbeşmilyaraltıyüzmilyon) adet pay karşılığında, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) lık (Elliyedimilyonsekizyüzbin) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya tamamen kaldırılmasına ve bunları doğrudan halka arzetmeye yetkilidir. Şirketin kuruluşunda, kurucu olarak işbu ana sözleşmeyi imza edenler ile ilk sermayeyi taahhüt ve tediye edenlere Türk Ticaret Kanunu nun 298. maddesinde 8

9 imza edenler ile ilk sermayeyi taahhüt ve tediye edenlere Türk Ticaret Kanunu nun 298.maddesinde bahsi geçen kuruculuk intifa payı % 7 olarak tahsis edilmiş ve bunun için bedelsiz ve nama yazılı 125 adet kurucu intifa senedi verilmiştir. Bu miktardan başka kurucu intifa senedi çıkartılamaz. Kurucu intifa senetleri, ana sözleşmedeki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde ise tasfiyeyi tasdik eden Genel Kurulca takdir olunacak bir tasfiye hissesine sahip olmak hakkı verir. Şirketin pay senetlerinin nakit karşılığında çıkarılması, nama yazılı olması ve Menkul Kıymetler Borsası na kote edilmesi mecburidir. KAYITLI SERMAYE TAVANININ YÜKSELTİLMESİ Madde 14- Genel Kurul; Şirketin kayıtlı sermaye tavanını yükseltmeye yetkilidir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu hususta önceden Sermaye Piyasası Kurulu ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan izin alınması şarttır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar müteselsil tertipler halinde çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. bahsi geçen kuruculuk intifa payı % 7 olarak tahsis edilmiş ve bunun için bedelsiz ve nama yazılı 125 adet kurucu intifa senedi verilmiştir. Bu miktardan başka kurucu intifa senedi çıkartılamaz. Kurucu intifa senetleri, ana sözleşmedeki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde ise tasfiyeyi tasdik eden Genel Kurulca takdir olunacak bir tasfiye hissesine sahip olmak hakkı verir. Şirketin paylarının nakit karşılığında çıkarılması, nama yazılı olması ve Menkul Kıymetler Borsası na kote edilmesi mecburidir. KAYITLI SERMAYE TAVANININ YÜKSELTİLMESİ Madde 14- Genel Kurul; Şirketin kayıtlı sermaye tavanını yükseltmeye yetkilidir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu hususta önceden Sermaye Piyasası Kurulu ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan izin alınması şarttır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ VE ŞİRKETİN TEMSİLİ Madde 26- Şirketin yönetimi ve şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu na aittir. a) Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu Ana Sözleşme, mevzuat hükümleri ve bu hususlarda Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Genel Kurul dan karar alınmasına bağlı olmayan ve Kredi Komitesi ile Genel Müdür veya Müdür ün yetkisi dışında kalan hususların hepsinde Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. b) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malların tasarruf YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ VE ŞİRKETİN TEMSİLİ Madde 26- Şirketin yönetimi ve şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu na aittir. a) Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu Ana Sözleşme, mevzuat hükümleri ve bu hususlarda Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Genel Kurul dan karar alınmasına bağlı olmayan ve Kredi Komitesi ile Genel Müdür veya Müdür ün yetkisi dışında kalan hususların hepsinde Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. b) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malların tasarruf 9

10 ve idaresinde ve Şirketin konusu ile ilgili her nev i sözleşme ve işlemlerin icrasında Yönetim Kurulu kesin yetkiye sahiptir. İcabında sulh olmak, bir alacaktan vazgeçmek, bir alacağın kaydını silmek ve hakem tayin eylemekte Yönetim Kurulu nun yetkileri içindedir. c) Yönetim Kurulu Kredi Komitesi nin faaliyetini denetlemekle yükümlüdür. Üyelerden herbiri Kredi Komitesi nden bu komitenin faaliyeti hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve lüzumlu göreceği her çeşit kontrolu yapmaya yetkilidir. d) Şirketin iç işlemlerinde düzeni temin, personelin görev ve çalışmalarını düzenleme, emeklilik ve sair haklarını tesbit için Yönetim Kurulu gerekli ödeneği ayırabilir, görev müddetleriyle sınırlı olmayan talimatnameler ve anlaşmalar yapabilir. e) Yönetim Kurulu itibar üzerine veya şirketin menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunabilir ve Bankalar Kanunu nun müsaadesi dahilinde ve faaliyet konusu ile ilgili amaçlarla gayrimenkul alabilir, yaptırabilir, satabilir veya şirketin gayrimenkul mallarını rehine koyabilir ve tahvil çıkarmak suretiyle istikraz yapabilir. f) Bazı hizmetler veya olağanüstü başarılar karşılığı müdür, memur ve hizmetlilere verilecek ve Şirket genel giderleri arasına alınacak olağanüstü ödül ve ikramiyelerin hak edilmesi şartlarını tesbit eder ve bunları verir. g) Yönetim Kurulu; amortisman, karşılıklar ve yedek akçeleri bu konudaki mevzuat hükümleri dairesinde tayin ederek ayırır ve kar paylarının bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılması şekillerini tesbit ederek Genel Kurul a teklif eder. h) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde bağımsız denetçilere şirket hesaplarını incelettirerek raporlar alır. i) İşbu Ana Sözleşme nin her türlü değişiklikleri ve yeniden madde ilavesi hakkında Genel Kurul a tekliflerde bulunur. j) Yönetim Kurulu işbu Ana Sözleşme de öngörülen hallerde ve şekilde Genel Kurul u toplantıya davet, bu toplantıların gündemini tanzim, gerekli merasimi icra eder ve Genel Kurul kararlarını yerine getirir. k) Yönetim Kurulu Şirket işlerinin yönetimi için şirketin müdür ve memurlarına da gereken temsil ve imza yetkilerini verir. Verilecek bu yetkiler ve bunların ve idaresinde ve Şirketin konusu ile ilgili her nev i sözleşme ve işlemlerin icrasında Yönetim Kurulu kesin yetkiye sahiptir. İcabında sulh olmak, bir alacaktan vazgeçmek, bir alacağın kaydını silmek ve hakem tayin eylemekte Yönetim Kurulu nun yetkileri içindedir. c) Yönetim Kurulu Kredi Komitesi nin faaliyetini denetlemekle yükümlüdür. Üyelerden herbiri Kredi Komitesi nden bu komitenin faaliyeti hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve lüzumlu göreceği her çeşit kontrolu yapmaya yetkilidir. d) Şirketin iç işlemlerinde düzeni temin, personelin görev ve çalışmalarını düzenleme, emeklilik ve sair haklarını tesbit için Yönetim Kurulu gerekli ödeneği ayırabilir, görev müddetleriyle sınırlı olmayan talimatnameler ve anlaşmalar yapabilir. e) Yönetim Kurulu itibar üzerine veya şirketin menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunabilir ve Bankalar Kanunu nun müsaadesi dahilinde ve faaliyet konusu ile ilgili amaçlarla gayrimenkul alabilir, yaptırabilir, satabilir veya şirketin gayrimenkul mallarını rehine koyabilir ve tahvil çıkarmak suretiyle istikraz yapabilir. f) Bazı hizmetler veya olağanüstü başarılar karşılığı müdür, memur ve hizmetlilere verilecek ve Şirket genel giderleri arasına alınacak olağanüstü ödül ve ikramiyelerin hak edilmesi şartlarını tesbit eder ve bunları verir. g) Yönetim Kurulu; amortisman, karşılıklar ve yedek akçeleri bu konudaki mevzuat hükümleri dairesinde tayin ederek ayırır ve kar paylarının bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılması şekillerini tesbit ederek Genel Kurul a teklif eder. h) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde bağımsız denetçilere şirket hesaplarını incelettirerek raporlar alır. i) İşbu Ana Sözleşme nin her türlü değişiklikleri ve yeniden madde ilavesi hakkında Genel Kurul a tekliflerde bulunur. j) Yönetim Kurulu işbu Ana Sözleşme de öngörülen hallerde ve şekilde Genel Kurul u toplantıya davet, bu toplantıların gündemini tanzim, gerekli merasimi icra eder ve Genel Kurul kararlarını yerine getirir. k) Yönetim Kurulu Şirket işlerinin yönetimi için şirketin müdür ve memurlarına da gereken temsil ve imza yetkilerini verir. Verilecek bu yetkiler ve bunların 10

11 kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili nde tescil ve ilan edilir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu nca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır. l) Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler Şirketi temsil eden ve Şirket işlerini yapmakla görevli olan kimselerden işlerin gidişi ve her türlü işlemler hakkında bilgi istemek hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu defter ve dosyaların kendisine verilmesine dahi karar verebilir. Her üye Yönetim Kurulu nun toplantıya davet edilmesini Başkan dan yazılı olarak isteyebilir, bu takdirde Başkan Yönetim Kurulu nu toplantıya davet eder. m) Yönetim Kurulu Üyesi kendi işleri için yapmakla yükümlü olduğu ve ticaret işlerinde mutad olan basiret ve faaliyeti Şirket işlerinde dahi göstermekle yükümlüdür. Genel Kurul un bütün kararlarını yerine getirmek konusunda Yönetim Kurulu Genel Kurul un vekaletini haizdir. Yönetim Kurulu Üyeleri nin Genel Kurul ca üyelikten uzaklaştırılmaları (azilleri) ve yaptıkları işlemlerin Genel Kurul ca kabul edilmemesi, üçüncü şahıslar tarafından kazanılmış olan haklara halel getirmez (ortadan kaldırmaz). n) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar müteselsil tertipler halinde çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve tahvil ve borçlanmaya ilişkin sermaye piyasası araçlarının çıkartılması konularında karar almaya yetkilidir. o) Yönetim Kurulu bu görevlerini bizzat yapabileceği gibi aşağıda yetki devri maddesinde gösterildiği şekilde yetkisini devredeceği kişilere veya ana sözleşme gereği kurulmuş ve kurulacak komitelere bırakabilir. kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili nde tescil ve ilan edilir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu nca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır. l) Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler Şirketi temsil eden ve Şirket işlerini yapmakla görevli olan kimselerden işlerin gidişi ve her türlü işlemler hakkında bilgi istemek hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu defter ve dosyaların kendisine verilmesine dahi karar verebilir. Her üye Yönetim Kurulu nun toplantıya davet edilmesini Başkan dan yazılı olarak isteyebilir, bu takdirde Başkan Yönetim Kurulu nu toplantıya davet eder. m) Yönetim Kurulu Üyesi kendi işleri için yapmakla yükümlü olduğu ve ticaret işlerinde mutad olan basiret ve faaliyeti Şirket işlerinde dahi göstermekle yükümlüdür. Genel Kurul un bütün kararlarını yerine getirmek konusunda Yönetim Kurulu Genel Kurul un vekaletini haizdir. Yönetim Kurulu Üyeleri nin Genel Kurul ca üyelikten uzaklaştırılmaları (azilleri) ve yaptıkları işlemlerin Genel Kurul ca kabul edilmemesi, üçüncü şahıslar tarafından kazanılmış olan haklara halel getirmez (ortadan kaldırmaz). n) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve tahvil ve borçlanmaya ilişkin sermaye piyasası araçlarının çıkartılması konularında karar almaya yetkilidir. o) Yönetim Kurulu bu görevlerini bizzat yapabileceği gibi aşağıda yetki devri maddesinde gösterildiği şekilde yetkisini devredeceği kişilere veya ana sözleşme gereği kurulmuş ve kurulacak komitelere bırakabilir. 11

12 Banka Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler: Bankamızın büyüme hedefleri doğrultusunda sermaye tabanının kuvvetlendirilmesi amacıyla Bankamızın YTL luk kayıtlı sermaye tavanı içinde yer alan YTL lık çıkarılmış sermayesi, YTL (Onsekizmilyonyediyüzbin Yeni Türk Lirası) artırılmak ve nakden karşılanmak suretiyle YTL (Yetmişaltımilyonbeşyüzbin Yeni Türk Lirası) na yükseltilmiştir. Çıkarılmış sermayemizin YTL na yükseltilmesi işlemlerinin, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak tamamlandığına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen tarih ve 1731 numaralı tescile mesnet belge tarih ve 6649 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Sermaye ve Ortaklık Yapısı: ORTAK ADI-UNVANI YTL ,- ORANI SERMAYEDE PAYI TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş ,30 % 84,25 Borsada İşlem Gören ,20 % 15,63 Diğer Ortakların Pay Toplamı ,50 % 0,12 GENEL TOPLAM ,00 % 100,00 Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Bankada Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar: Yavuz Canevi (Yönetim Kurulu Başkanı) Dr. Akın Akbaygil (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Refael Taranto (Yönetim Kurulu Üyesi) : YTL2,00 : YTL3,21 : YTL2,00 İsmail Yanık (Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi): YTL9.714,42 Varol Civil (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) Saniye Telci (Genel Müdür Yardımcısı) Sevinç Özşen (Genel Müdür Yardımcısı) Nuri Tuncalı (Genel Müdür Yardımcısı) : YTL2,00 : YTL330,97 : YTL618,08 : YTL618,23 12

13 Yönetim Kurulu Başkanının Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri: Mevcut hükümetin beş yıl önce demokratik seçimlerle ülke yönetimine gelmesinden buyana Türkiye bölgede bir istikrar adası ve ekonomik büyüme merkezi olarak yerini yeniden almış bulunmaktadır. Uzun yıllar özlemi duyulan politik ve ekonomik istikrarı parlamentodaki çoğunluğu sayesinde geri getiren yeni yönetim büyüme sürecini yeniden başlatmakla kalmayıp enflasyonla mücadele konusundaki yapısal reformları da IMF ve AB çifte çıpa ları sayesinde başarı ile uygulamaya koymuştur. Ekonominin temel dengelerinde sağlanan olumlu gelişmeler ülkenin önümüzdeki yıllardaki büyüme potansiyelini artırmış bulunmaktadır. TEB ile BNP Paribas nın evliliği tam bu olumlu konjonktüre rastlamıştır. Böylece, Banka için yeni ve iyi tasarlanmış bir büyüme politikası uygulamaya konulmuş ve halen bu uygulama başarı ile devam etmektedir. Bugün, 2006 yılı sonu itibariyle, 38 şehirde, 170 şubesi ile TEB ülke GSMH nın % 86 sının yaratıldığı bir alanda faaliyet gösterir konuma gelebilmiştir. Şube ağının genişlemesinden belki daha da önemli bir başarı, bu süreçte, bankacılık hizmetlerindeki kalite ve ürün çeşitliliğinde kaydedilen gelişmeler, KOBİ ve Ticaret Merkezleri gibi sektörlere yönelik, Bonus Taksitli Kart gibi bireysel bankacılığa yönelik hizmetler, sosyal sorumluluk ve daha bir çok sinerji yaratmaya yönelik projelerin devreye alınması olmuştur. Bu hizmet ve projelerin pek çoğu kamu oyunda büyük ilgi görmüş ve bağımsız organizasyonlarca özel ödüllere layık görülmüşlerdir yılı başlangıçta 2004 ve 2005 yıllarının bir devamı olacak gibi algılandı ise de, global piyasalardaki birikmiş risklerin yeniden değerleme süreci sonucu Mayıs ve Haziran aylarında tüm piyasalarda ve özellikle ülkemizde kalıcı bir iz bırakan dalgalanma yaşanmak durumunda kalınmıştır. Buna rağmen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın sıkı Para Politikasından taviz vermeyen tutumu 2006 ya damgasını vurmuştur. Sonuç olarak, her ne kadar faizler ve kurlar bir önceki yıla göre daha yüksek, bankacılık sektöründeki büyüme daha yavaş ve kar marjları daha düşük olmasına rağmen, TEB global ortağı BNP Paribas ile oluşturduğu sinerji ortamı sayesinde 2006 yıllında vergi öncesi YTL134.6 milyon ve vergi sonrası YTL105.7 milyon kar elde etmeyi başarmış bulunmaktadır. TEB, kuruluşundan bu yana üç temel değere öncelik vermiştir: saydamlık, saygınlık ve sağlamlık. Yeni ortağımız BNP Paribas ile de bu değerlerin her zaman önceliklerini koruyacağını ifade etmek isterim. 80. yıldönümüzü kutlamaya hazırlanırken, tüm Yönetim Kurulu Üyeleri adına, kurum çalışanlarına duyduğumuz takdir ve güveni bir kez daha tekrarlamak isterim. 13

14 Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri: 2005 yılı sonunda 29 şehirde 113 şube ile faaliyette bulunan TEB, 2006 yılı içinde 57 yeni şube açarak şube sayısını 170 e yükseltmiştir. Yeni şubeleriyle birlikte TEB, Türkiye gayri safi milli hasılasının % 86 sını temsil etmekte olan 38 şehirde faaliyetlerini sürdürmektedir. TEB, 2006 yılında kitle bankacılığının ve çok müşterili sistemin gerektirdiği altyapı ve süreç çalışmalarını tamamlamış, bir yandan büyümeye devam ederken diğer yandan değişen müşteri tabanına yüksek hizmet kalitesini genişleterek sunmuştur yılında TEB in teknoloji yatırımları sadece altyapı ile sınırlı kalmamış, pek çok yönden sektöre öncülük edecek girişimlere imza atılmıştır. TEB KOBİ Akademi çatısı altına İller İçin Gelecek Stratejisi Konferası eklenmiş; KOBİ ler için KOBİ Kalite Paketi geliştirilmiş; KOBİ lerin AR-GE konusundaki çalışmalarını desteklemek ve artırmak için Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile işbirliğine gidilmiş; KOBİ lere bilgi ve eğitim desteği verebileceğimiz bir internet televizyonu kurularak TEB KOBİ TV yayına başlamıştır. Sosyal Sorumluluk anlayışı, geliştirilen her ürün ve hizmette yansımasını bulmuş, eğitime yapılan katkılarından dolayı TEB KOBİ TV ile TEB, Active Academy 4. Uluslararası Finans Zirvesi nde Sosyal Sorumluluk Ödülü alan tek banka olmuştur. TEB Türkiye de bir ilke imza atarak TurkcellMobilÖdeme hizmeti ile cep telefonlarından kısa mesaj ve şifre ile güvenli ve kolay alışveriş yapma olanağını piyasaya sunmuştur. Express Kredi hizmeti TEB müşterisi olan veya olmayan kişilerin tüm dağıtım kanallarından kefilsiz, hızlı kredi başvurusu yapabilmelerini sağlamıştır. Kredi cevabını başvuran kişinin cep telefonuna SMS ile iletebilen TEB, sektördeki en hızlı kredi sürecini oluşturarak 1 dakikada kredi vermeye başlamıştır. TEB Kasım 2006 itibariyle Bonus Card programına katılarak, TEB Bonus Card ı lanse etmiş ve TEB müşterileri Bonus Card avantajlarından yararlanmaya başlamıştır. Kredi kartı POS cirosunu da % 169 büyüten TEB bu alanda da sektörün en fazla büyüyen 2. bankası olmuştur. Dış ticaret işlemlerinin daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, BNP Paribas nezdinde Türk Masaları açılmıştır yılında ilk örneği Cezayir de BNP Paribas El Djazair de faaliyete geçen Türk Masası konseptinin ikinci ve üçüncü birimleri, 2006 da Ukrayna da Ukrsibbank ve Mısır da BNP Paribas Egypt nezdinde faaliyetlerine başlamıştır. TEB, Avrupa Ödeme Sistemleri Danışmanlar Birliği (EPCA) tarafından düzenlenen Ödeme Sistemleri Avrupa Mükemmellik Ödülleri yarışmasında En Yenilikçi ve Maliyet Azaltıcı Ödeme İşlemleri Çözümü kategorisinde Yüksek Takdir ödülünü kazanmıştır yılındaki başarılarımızdan aldığımız güç ile müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunmaya devam edeceğiz. BNP Paribas sinerjilerini de hayata geçirerek, 2007 yılının TEB için yeni bir başarı ve büyüme yılı olacağına inanıyoruz. 14

15 Personel ve Şube Sayısına, Bankanın Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar ve Bunlar Esas Alınarak Bankanın Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi: Bankamız kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılık faaliyetlerinin yanısıra hazine işlemleri ve dış ticaretin finansmanı konusunda faaliyet göstermektedir. Kurumsal ve Ticari Pazarlama faaliyetlerimiz sektörde lider konumda olduğumuz nakit yönetimi hizmetleri ile de desteklenmektedir. TEB bankacılık faaliyetinin yanısıra TEB Sigorta A.Ş. adına şubeleri aracılığı ile sigorta acentalığı faaliyetlerini de sürdürmektedir. Bankamız her zamanki güçlü aktif yapısını, kanıtlanmış kredi kültürünü ve etkin bilanço yönetimi yaklaşımını, BNP Paribas ortaklığı ile pekiştirmiştir. Finansal Kurumlar Grubu Muhabir İlişkileri Departmanı: 120 ülkede 2500 bankayla muhabirlik ilişkisi olan TEB için dış ticaretin finansmanı 2006 da da önemli faaliyet kollarından biri olmaya devam etmiştir. TEB in dış ticarette uluslararası piyasalardaki saygın konumu BNP Paribas nın 88 ülkedeki şube ve iştirak ağı ile daha da genişlemiş ve 2006 yılında TEB in Türkiye dış ticaret hacmindeki payı ihracatta % 7, ithalatta ise % 5 olmuştur. Bankamız çeşitli ihracat kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalara bu sene Japan Bank for International Cooperation (JBIC) da katılarak müşterilerimizin değişik coğrafyalardaki dış ticaret işlemleri desteklenmektedir. Müşterilerimizin Japonya dan yapacağı ithalat işlemlerini İhracatın Sigortası kapsamanında desteklemek üzere imzalanan anlaşma ile JBIC TEB e EUR10 milyon, USD10 milyon ve JPY1 milyar tutarında 7 yıl vadeli limit tahsis edilmiştir. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) nin 2004 yılında üye olduğumuz Trade Facilitation Program ının yanısıra, International Finance Corporation (IFC) ile 2006 yılında imzaladığımız sözleşme ile IFC nin Global Ticaretin Finansmanı Programı na da Teyit Bankası olarak dahil olunmuştur. Bu program ile müşterilerimizin ihracat işlemlerine daha geniş bir coğrafyada aracılık edebilecek ve yüksek reskli ülke ve banka risklerini IFC ile paylaşabileceğiz. 70 ten fazla ülkeden oluşan programlarına Afrika, Latin Amerika, Asya, OrtaDoğu ve Doğu Avrupa ülkeleri de dahil bulunmaktadır. Bankanın yurtdışı piyasalardan fonlama ihtiyacını sektördeki en iyi koşullarda sağlamayı ilke edinen Finansal Kurumlar Grubu nun 2006 yılında gerçekleştirdiği yurt dışı borçlanma işlemleri aşağıdaki gibidir: Kasım 2005 tarihinde alınan 1 yıl vadeli ve 1 yıl uzatma opsiyonlu, 13 Kasım 2006 da katılımcıların onayıyla 1 yıl daha uzatılmış, EUR 205 milyon tutarındaki sendikasyon kredisi. 30 Ekim 2006 tarihinde temin edilen Economy Luxembourg SA den 5 yılı geri ödemesiz 10 yıl vadeli sermaye benzeri kredi: Economy Luxembourg SA in BNP Paribas, Londra aracılığıyla gerçekleştirdiği bono ihracı sonrasında sermaye benzeri kredi EUR110 milyon olarak 31 Ekim 2006 tarihinde hesaplarımıza geçmiştir. FitchRatings ihraç için Economy Luxembourg SA tahvillerini BB kredi notu ile derecelendirmiştir. 15

16 Bankamız, bu sağlanan kredilerin yanısıra müşterilerinin orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere uluslararası finans kurumlarıyla işbirliğine devam etmekte ve müşterilerine cazip koşullarda müşteriye özel kredi imkanları yaratmaktadır. Bu doğrultuda Overseas Private Investment Company (OPIC) sigortası tahtında daha önce National City Bank, Ohio dan aldığımız USD 10 milyon tutarında 5 yıl vadeli tüketici kredisi ve USD20 milyon tutarında 10 yıl vadeli konut portföyümüzün finansmanına yönelik kedilere ek olarak Wachovia Bank NA, Charlotte aracılığıyla (OPIC) sigortası tahtında 4 Nisan 2006 tarihinde USD20 milyon tutarında KOBİ ve konut finansmanında kullanılmak üzere 7 yıl vadeli kredi sağlanmıştır. Böylece OPIC sigortası kapsamındaki kredilerimizin toplamı USD50 milyon tutarına ulaşmıştır. Bankamız ayrıca ihracatçılara yönelik Dünya Bankası kaynaklı EFIL-II (İhracatın Finansmanı Aracılık Kredisi), Alman Kalkınma Bankası (KFW) kaynaklı KOBİ Kredisi ve Küçük İşletmeler Kredi Programı kapsamında ise SELP kredilerine 2006 yılında da aracılık etmeye devam etmiştir. TEB, Türkiye nin tütün, zeytinyağı, kuru üzüm gibi geleneksel tarım ürünlerine dayalı emtia finasmanındaki öncü rolünü 2006 yılında da pekiştirerek, fındık finansmanı ile ürün portföyünü genişletmiştir. Dış Ticaret Merkezleri : BNP Paribas ile ortaklığın kurulmasını takiben BNP Paribas nın Trade Center konsepti 2005 ortasında TEB-BNP Paribas sinerjisinin ilk ürünü olarak TEB bünyesinde de oluşturulmuştur. BNP Paribas nın Fransa da 2000 yılında ilk Trade Center ı kurmasından bugüne bu ağ dünyada 50 ükedeki 90 noktada hizmet verir hale gelmiştir. Trade Center ın ana amacı müşterilerin dış ticaretin finansmanına yönelik ihtiyaçlarını birinci elden tespit etmek ve bu ihtiyaçlara en uygun müşteriye özel çözümleri oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda uzmanlarımız müşteri temsilcilerimizle beraber müşterilerimizi sık sık ziyaret etmekte ve aynı zamanda da bütün dünyaya yayılmış Trade Center ağı ile de sürekli iletişim halinde olmaktadırlar yılında İstanbul, İzmir ve Adana da kurulan Trade Center lar için 2006 yılı faaliyetlerin daha geniş bir müşteri kitlesine yaygınlaştırıldığı bir yıl olmuştur. Trade Center larda görevli uzmanlarımız, TEB le çalışan firmaların dış ticaretin finansmanı alanındaki ihtiyaçlarını birinci elden tespit etmişler ve bu ihtiyaçlara en uygun çözümleri, BNP Paribas nın Trade Center ağını ve TEB in geniş muhabir ilişkilerini kullanarak müşterilerimizin hizmetine sunmuşlardır. Trade Center ların müşterilerimizim çeşitli ülkelerde daha rahat iş yapabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği tanıtım toplantılarından ikincisi de yine 2006 da düzenlenen Fas ta İş Nasıl Yapılır? konulu toplantı olmuştur. Fas taki BNP Paribas iştiraki olan Banque Marocaine pour le Commerce et l Industrie den (BMCI) üst düzey katılımcıların yanısıra Rabat Büyükelçiliğimiz Ticaret Müşavirliğimiz ve Fas Yabancı Yatırımlar Daire Başkanlığı da toplantıya katılarak Fas la iş yapan ya da yapmak arzusunda olan Türk firmalarına gerekli bilgilendirmeleri yapmışlardır. Yine 2005 yılında ilk örneği Cezayir de BNP Paribas El Djazair nezdinde faaliyete geçen Türk Masası konseptinin ikinci ve üçüncü birimleri, 2006 da Ukrayna da Ukrsibbank ve Mısır da BNP Paribas Egypt nezdinde faaliyetlerine başlamışlardır. Türk Masaları nda görev yapan TEB temsilcileri bu ülkelerde yerleşik Türk firmalarına birinci sınıf bankacılık hizmetlerinin verilebilmesini temin etmek için, içinde 16

17 bulundukları BNP Paribas iştiraklerinin bütün imkanlarını kullanmaktadırlar. BNP Paribas nezdinde açılan Türk Masaları bu ülkelerle yapılan dış ticaret işlemlerinin daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı: Yatırımcı İlişkileri Departmanı nın ismi, Bankanın Kurumsal Yönetim ilkelerine verdiği önemi ve departmanın fonksiyonlarını daha iyi ifade etmek amacıyla, 2006 yılı içinde Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Departmanı olarak değiştirilmiştir. Departman, yurtiçi toplantıların yanısıra, yurtdışında çeşitli organizasyonlara iştirak etmiş veya Road Show lar düzenleyerek mevcut ve potansiyel yatırımcılarıyla yakın ilişki içinde olmuştur. Bu bağlamda İstanbul da 30 a yakın yatırımcı ve analist ile toplantı yapılmış olup yıl içinde başta Londra, New York ve İstanbul da olmak üzere Avrupa ve Amerika kıtalarındaki çeşitli şehirlerde düzenlenmiş olan çeşitli organizasyonlarda 120 den fazla yatırımcı toplantısı yapılmıştır. Ayrıca sene boyunca her 3 aylık dönem sonunda faaliyet sonuçlarımız yapılan telekonferanslar ile ilgili yatırımcılarımıza detaylı olarak anlatılmış, organize edilen basın ve analist toplantıları ile Bankamız ile ilgili güncel bilgi sunma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür. Departman bir diğer misyonu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yakın takibi ve Bankada en iyi şekilde uygulanması çalışmaları nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın temastadır. Komite yıl içinde yaptığı toplantılarla Banka ve TBB deki Kurumsal Yönetim çalışmalarına katkı sağlamıştır. Bu amaçla çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen kurumsal yönetim bilgilendirme toplantılarına da iştirak edilmiş, Türkiye de Kurumsal Yönetim rating i veren kuruluşlarla yakın temas içinde olunarak çeşitli toplantılarda bir araya gelinmiştir. Kurumsal Bankacılık: Kurumsal Bankacılık Grubu, BNP Paribas ortaklığının getirdiği açılımlarla, olanaklarla yeteneklerini geliştirerek başarılı bir yıl geçirmiştir yılı içinde Kurumsal müşteri tanımı USD50 milyon ciro üzerindeki müşterilerimizi içine alacak şekilde yeniden tanımlanmıştır. Körfez Kurumsal ın açılması ile Kurumsal Merkez Şubelerimizin sayısı 8 e çıkmıştır. Sektörler bazında yapılan müşteri takibi, yaratılan uzmanlık özellikle inşaat-taahhüt, demir-çelik, denizcilik ve otomotiv alanında önemli bir derinleşme sağlamıştır. BNP Paribas ortaklığı ile Kurumsal Bankacılık, hedef aldığı müşterilerine yerel tecrübesine ilave olarak, BNP Paribas nın global bilgi birikimini, dağıtım ağını, sofistike ürünler alanında çözümlerini de sunmaya başlamıştır. Bu doğrultuda commodity finance (ürün finansmanı) alanında birçok üründe de müşterilerimize yapılandırılmış finansman imkanları yaratılmıştır. BNP Paribas Fixed Income bölümü ile beraber bono ihracı, seküritizasyon ve derivative ürünler konusunda müşterilerimize farklı çözümler sunmanın, işbirliğinin adımları atılmış, 2007 de geliştirilmesi hedeflenmiştir. 17

18 2006 yılı içinde Proje Finansmanı bölümü kurulmuştur. Gayrimenkul, turizm, sanayi ve lojistik sektörlerinde Türkiye nin önde gelen firmaları ile proje finansmanı ve refinansmanda önemli işlemlere aracılık edilmiştir. Ortağımız BNP Paribas nın Proje Finansmanı yapılanmasının yanısıra Türkiye içinde ve dışında çeşitli yatırım bankaları ve ticari bankalarla işbirliği içerisinde müşterilerimizin Türkiye dışındaki projelerinin finansmanında aktif rol alınmaktadır. Proje ve yatırım finansmanı talepleri ile ilgili olarak proje değerlendirme ve izleme raporları hazırlanmakta; nakit akış çalışmaları ile kurumsal ve ticari müşterilerimizin orta vadeli kredi taleplerinde müşterilerimize teknik destek sağlanmaktadır yılında proje finansmanı olarak mevcut ilgi alanlarımızın yanısıra enerji, çevre ve belediye projeleri finansmanında daha aktif rol alınması hedeflenmiştir. Özellikle gelişen pazarlar kapsamında Fas, Tunus, Cezayir ve Katar gibi ülkelerde yer alan projelerde BNP Paribas ortaklığı ile vade, fiyat ve hizmet olarak kazanılan avantajlarımız müşterilerimize sunulmaya başlanmış, önemli projelerde BNP Paribas ile ortak limitler oluşturarak müşterilerimizdeki derinliğimiz ve etkinliğimiz arttırılmıştır. Kurumsal Bankacılık 2006 yılından itibaren yeni bir ürün olarak Yapılandırılmış Finansman alanında müşterilerine ürünler sunmaktadır. BNP Paribas ile birleşme sonrasında gündeme gelen söz konusu ürünün sunulmasında BNP Paribas nın Bahreyn de bulunan İslami Bankacılık Bölümü ile işbirliği yapılmaktadır. Nakit Yönetimi: Kurumsal ve Ticari bankacılıkta hedef aldığımız firmaların tahsilat ve ödeme süreçlerinde ana banka olmak amacıyla Nakit Yönetimi alanını önemli bir etkinlik ve farklılık unsuru olarak kavramaya devam edilmektedir. Internet bankacılığında Hızlı İthalat Transferi hizmetimizin European Payments Consulting Association ın (EPCA) 2006 yılı Avrupa Ödeme Sistemleri Mükemmellik Ödülleri yarışmasında aldığı yüksek takdir ödülü ile ödeme sistemleri alanındaki başarımız uluslararası alanda da tescil edilmiştir. Elektronik ödeme sistemlerimizi kullanan firma sayısı % 25 artmıştır. Artan şube sayısına bağlı olarak daha fazla sayıda bayi ve distribütör firmayı müşteri edinerek kurumsal ve ticari müşterilerimizin yurtiçi tahsilat işlemlerindeki payımız önemli düzeyde artırılmıştır. Bankalararası takas odası çek takası işlemlerimiz % 21 artışla 9. sıradan 7. liğe yükselmiş ve toplam takas hacmindeki payımız % 4.1 den % 4.6 düzeyine ulaşmıştır. Ticari Bankacılık: 2006 yılında şube ağımız genişlemeye hızlanarak devam ederken müşteri edinimimiz de bu büyümeye paralel olarak artmıştır. Grubumuz özellikle KOBİ Bankacılığı alanında yeni ürün ve hizmetler geliştirmektedir. KOBİ Bankacılığı: KOBİ lere değer katmak anlayışından yola çıkarak KOBİ lerin finansal ihtiyaçları yanında finansal olmayan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştiren KOBİ Bankacılığı, 2005 yılında olduğu gibi 2006 yılında da KOBİ lerin ihtiyaçlarını ön planda tutarak her biri sektörde ilk olan yeni ürün ve hizmetlere imza atmaya devam etmiştir. 18

19 KOBİ lerin ulusal ve uluslararası pazardaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen TEB KOBİ Akademi çatısı altına İller İçin Gelecek Stratejisi Konferası eklenmiş; gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda kalite kavramını benimseyerek iş yapmak isteyen KOBİ ler için KOBİ Kalite Paketi geliştirilmiş; KOBİ lerin AR-GE konusundaki çalışmalarını desteklemek ve artırmak için TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) ile işbirliğine gidilmiş; KOBİ lere bilgi ve eğitim desteği verebileceğimiz bir internet televizyonu kurularak TEB KOBİ TV yayına başlamıştır. Sosyal Sorumluluk anlayışı, geliştirilen her ürün ve hizmette yansımasını bulmuş, eğitime yapılan katkılarından dolayı TEB KOBİ TV ile TEB, Active Academy 4. Uluslararası Finans Zirvesi nde Sosyal Sorumluluk Ödülü alan tek banka olmuştur. İller İçin Gelecek Stratejisi Konferansı: TEB KOBİ Akademi çerçevesinde KOBİ ler için Türkiye nin önde gelen illerinde gerçekleştirilen çalışmalar bir adım daha ileriye taşınarak, illerin potansiyelini ortaya çıkaracak İller için Gelecek Stratejisi Konferansları düzenlenmeye başlanmıştır. KOBİ Kalite Paketi: Sınırların ortadan kalkmaya başladığı dünyamızda yerel pazarlarda başarılı olmanın tek başına yeterli olmadığı bilinmektedir. Globalizasyonun kendini şiddetle hissettirdiği çağımızda sınırların ötesine geçerek uluslararası pazarlarda yer edinebilmek tüm firmalar için önemli bir hedef haline gelmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için de üretim ve hizmet süreçlerinde dış dünya ile aynı dili konuşabilmek gerekmektedir. Uluslararası pazarda kalitenin önemi de dikkate alınarak, KOBİ ler için KOBİ Kalite Paketi geliştirilmiştir. Bu paket kapsamında KOBİ ler kalite ile ilgili tüm sorularına ve ihtiyaçlarına çözüm bulabilmekte, kalite nedir, kalite sertifikasyonlarının faydası nedir, nasıl alınır,ve bunun gibi sorulara KOBİ Kalite Hattı nı ( ) arayarak ücretsiz cevap alabilmektedirler. TEB- TTGV İşbirliği: AR-GE projelerine destek veren Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile yapılan protokol kapsamında AR-GE niteliğinde projesi olan TEB müşterileri TTGV ye; TTGV ye başvuran ve banka arayışında olan firmalar ise TEB e yönlendirilmiştir. Bu yolla, KOBİ ler teknoloji alanında yapacakları çalışmalar için destek bulabilmektedirler. Bireysel Bankacılık: TEB, Bireysel Bankacılık ta yenilikçi, teknolojiyi verimli kullanan ve sektörel işbirlikleri ile güçlenen bir yapı oluşturarak sektöre öncülük edecek pek çok hizmeti 2006 yılında piyasaya sürmüştür yılında kitle bankacılığının ve çok müşterili sisteminin gerektirdiği altyapı ve süreç çalışmalarını da tamamlamış, bir yandan büyümeye devam ederken diğer yandan değişen müşteri tabanına alışılagelmiş yüksek hizmet kalitesini genişleterek sunmayı hedeflemiştir yılı sonunda 29 şehirde 113 şube ile faaliyette bulunan TEB 2006 yılı içinde 57 yeni şube açarak şube sayısını 170 e yükseltmiştir. Yeni şubeleriyle birlikte TEB, Türkiye gayri safi milli hasılasının % 86 sını temsil etmekte olan 38 şehirde faaliyetlerini sürdürmektedir. 19

20 2006 yılında yeni müşteri kazanımı temel hedef olarak belirlenmiş ve müşteri kazanımı hızlanmıştır. Çeşitli düzenlemeler, kampanyalar ve maaş anlaşmaları ile TEB ayda müşteri kazanım hızına ulaşmış ve Bonus Kart lansmanı ile bu sayı i geçmiştir başında olan bireysel müşteri sayısı yıl sonunda e yükselmiştir. Şube sayısını arttırırken müşteri tabanını da hızla genişleten TEB, şube başına müşteri sayısını ve bireysel müşteri karlılığını korumayı başarmıştır. Çok müşterili sistemde müşterilere beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet paketleri sunmak amacıyla segmentasyon ve analiz çalışmaları önem kazanmıştır. Yaşam tarzı segmentasyon modeliyle müşteri grupları belirginleştirilmiştir. Teknoloji yatırımları ve süreçler yeni pazarlama çalışmalarının sahaya en kısa zamanda yansıtılmasını sağlayarak TEB in müşteri ihtiyaçlarına tepki verme hızını ve satış verimini arttırmıştır yılında TEB in teknoloji yatırımları sadece altyapı ile sınırlı kalmamış, pek çok yönden sektöre öncülük edecek girişimlere imza atılmıştır. TEB, Türkiye de bir ilke imza atarak TurkcellMobilÖdeme hizmeti ile cep telefonlarından kısa mesaj ve şifre ile güvenli ve kolay alışveriş yapma olanağını piyasaya sunmuştur. Express Kredi: Express Kredi hizmeti TEB müşterisi olan veya olmayan kişilerin tüm dağıtım kanallarından kefilsiz, hızlı kredi başvurusu yapabilmelerini sağlamıştır. Kredi cevabını başvuran kişinin cep telefonuna SMS ile iletebilen TEB, sektördeki en hızlı kredi sürecini oluşturarak 1 dakikada kredi vermeye başlamıştır. Express Kredi nin devreye girdiği Ağustos ayından yıl sonuna kadar bu sistem ile başvuru alınmıştır. TEB Bireysel kampanya yönetiminde de yüksek teknolojiden yararlanmaya devam etmiş, müşterilerin cep telefonlarına MMS gönderimi yaparak sektörde MMS ile kampanya iletişimi yapan ilk banka olmuştur. Fon Puan Uygulaması: 2006 yılında Bireysel Bankacılık müşterileri için yeni ve özel bir puan sistemi içeren Fon Puan uygulaması devreye alınmıştır. Bu uygulama ile müşteriler TEB'de sahip oldukları ve kullandıkları ürünler ile puan kazanmaya ve bu puanları yatırım fonu şeklinde hesaplarında görmeye başlamışlardır. Parvest Fonları: TEB 2006 yılında BNP Paribas ile birlikte altı adet yabancı fondan oluşan Parvest Fonları nı Türk yatırımcısının tercihine sunmuştur. Yurtdışında işlem gören hisse senedi, değişken faizli tahvil, özel sektör borçlanma senedi gibi daha karmaşık ürünlere yatırım yapma fırsatı sağlayan, EUR ve USD cinsinden işlem yapılabilecek bu fonlar yeni ve rekabetçi tercihleri olan müşterilere sunulmuştur yılında TEB bünyesindeki iştiraklerle de işbirliği yapılarak halka arzlar, banka sigortacılığı gibi alanlarda aktif proje üretilmiş, yatırım fonlarının tabana yayılmasını sağlanmıştır. Sigorta ürünleri tüm dağıtım kanallarından müşterilere sunulmaya başlanmış, 2006 yılında prim üretiminde önemli büyüme gerçekleşmiştir. Çocuğumun Eğitimi, Benim Ailem, Tıp Mensupları Mesleki Sorumluluk, Çek Karnesi Sigortası, Kredi Kartı Sigortası ve Kredi Ferdi Kaza gibi yeni sigorta ürünleri bankacılık ürünleri ile birlikte pazarlanabilmiştir. Bireysel Emeklilik alanında da Anadolu Hayat A.Ş. ile ortaklığa gidilerek TEB müşterilerine özel Yeni Hayat Emeklilik ürünü piyasaya sunulmuştur. 20

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2011 Yılı I. Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu, 9.4.2008 tarih ve 26842

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2006 31.12.2006 Bankanın Ticaret Unvanı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.06.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. Ara Dönem Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016 30.06.2016 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi : HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. : SABANCI CENTER KULE II 34330 LEVENT/İSTANBUL Telefon ve Fax No. : (212) 280 53 35-280 66 15 25.04.2006

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 9 NĠSAN 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

Madde 1.1 in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Madde 1.1 in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 26 EKİM 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU ( Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ) I.GENEL BİLGİ Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin kurucu,

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Haziran 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 2017

Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 2017 Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 217 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 31 Mart 217 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Davetidir Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri nin, 26 Mart

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-31/12/2011 Şirketin Ünvanı: Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı