TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : Bankanın Ticaret Unvanı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 57 Fındıklı İSTANBUL Genel Müdürlük Telefonu : Genel Müdürlük Faks No. : Web : 1

2 TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 27 MART 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı nın teşkili, 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı na yetki verilmesi, 3- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2006 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi, 5- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazı, yılında ve 2006 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 7- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2006 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri, 8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 9- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı. 2

3 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN Türk Ekonomi Bankası A.Ş. yıllık faaliyet raporu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur. Yavuz CANEVİ Yönetim Kurulu Başkanı Alain Pierre Andre BAILLY Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı İsmail YANIK Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkan Vekili Varol CİVİL Genel Müdür E. Sevinç ÖZŞEN Genel Müdür Yardımcısı Ilgaz DOĞAN Mali Kontrol Direktörü 3

4 BÖLÜM I SUNUŞ Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler: 2006 yılının ilk ayları 2004 ve 2005 e benzer bir yıl olacağı izlenimini vermiş olmakla birlikte Mayıs ve Haziran aylarında piyasalarda görülen şiddetli dalgalanma senenin kalanında önceki dönemlerden farklı bir görünüm oluşmasına yol açmıştır yılı sonunda % 13.5 olan Merkez Bankası gecelik faizleri dalgalanma öncesinde yapılan 25 baz puanlık bir indirimle % seviyesine kadar düşmüş olmakla birlikte daha sonra yapılan toplam 4.25 baz puanlık artışla % ye yükselmiştir. Nisan ayından başlayarak enflasyon verilerinin yıllık hedefin gerektirdiği düzeylerin çok üzerinde çıkması ve dalgalanma sırasında görülen kur artışlarının enflasyon bekleyişlerini daha da yükseltmesi üzerine Merkez Bankası, yüksek dozda faiz artışları yapmak zorunda kalmıştır yılı sonunda % 7.7 ye inmiş olan TÜFE enflasyonunun dalgalanma sonrasında tekrar çift haneli düzeylere çıkması ve piyasadaki enflasyon beklentisinin 2006 ve 2007 enflasyon hedeflerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Merkez Bankası 2006 yılının ikinci yarısında faiz indirimine gitmemiş, böylece gecelik faizler seneyi % seviyesinde kapatmıştır. Diğer taraftan, Merkez Bankası nın dalgalanma sonrasında izlediği faiz politikasındaki kararlı tutumu ve kurların senenin kalan aylarında aşağı yönde hareket etmesi enflasyonun 2006 sonunda tekrar tek haneye inmesini ve seneyi % 9.7 düzeyinde kapatmasını mümkün kılmıştır. Ancak, 2006 yılı sonunda ulaşılan bu enflasyon düzeyi bir önceki yılın % 7.7 lik sonucuna göre yüksek olduğu gibi, daha önce % 5 olarak tespit edilmiş olan resmi hedefin de bir hayli üzerindedir. Bu olumsuz gelişmelere rağmen 2007 enflasyon hedefi değiştirilmemiş, daha önce belirlendiği gibi % 4 olarak muhafaza edilmiştir. Söz konusu iddialı hedefe ulaşma çabası içinde olan Merkez Bankası nın 2007 yılının önemli bir bölümünde de gecelik faizleri % seviyesinde tutması yüksek bir ihtimal olarak görünmektedir. Ancak, Merkez Bankası nın enflasyon hedefine ulaşabilmesi yalnızca izlediği faiz politikasına değil bazı dışsal etkenlere de bağlıdır. Enflasyon üzerinde etkisi olan dışsal etkenler arasında petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyri son derece önemlidir. Yurt içindeki dışsal risk faktörü ise büyük ölçüde hava koşullarına bağlı olarak gıda fiyatlarının hızlı artmasıdır. Ayrıca, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ve risk alma iştahındaki değişime bağlı olarak döviz kurlarında dalgalanmalar olması ve dolaylı olarak enflasyonu etkilemesi mümkündür. Özetle, enflasyonun 2007 yılındaki seyrini tahmin etmek güçleşmiştir. Dalgalanma öncesinde yıllık bileşik bazda %13-%14 aralığına kadar inmiş olan gösterge tahvil faizi % 23 civarına kadar yükseldikten sonra senenin kalan aylarında genellikle % 21-% 22 aralığında kalmıştır. Merkez Bankası ndan yakın vadede bir faiz indirimi beklentisi olmaması, dalgalanma sonrasında kurlarda görülen gerilemenin bir benzerinin tahvil faizlerinde de görülmesini engelleyen etkenlerden bir tanesidir. Tahvil faizlerinin hem nominal hem de reel bazda yüksek kalmasına yol açan bir başka etken ise 2007 yılının çifte seçim yılı olmasıdır. Seçimler öncesinde siyasi belirsizliğin 4

5 artabileceği endişesinin piyasa faizlerine daha yüksek bir risk primi şeklinde yansıdığını söylemek mümkündür. Piyasalar üzerinde etkisini 2006 yılından başlayarak hissettiren seçim belirsizliğinin en azından genel seçimler yapılana kadar 2007 yılında da sürmesi beklenmektedir. Mayıs-Haziran dalgalanması sırasında kısa bir süre için de olsa 1.70 seviyesinin üzerine kadar yükselen USD/YTL kuru, takip eden aylarda gerçekleşen yabancı portföy girişleri sayesinde 2006 sonunda aralığına kadar inmiştir yılının ikinci yarısında kurların tekrar gerilemesi Merkez Bankası nın enflasyonla mücadelesine yardım etmiş olmakla birlikte, bu durumun cari işlemler açığına tam aksi yönde bir etkisinden söz edilebilir. Nitekim 2006 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranı 2005 yılındaki yükseliş eğilimini sürdürerek yaklaşık % 8.3 civarına ulaşmıştır. Cari işlemler açığının büyüme eğilimini sürdürmesi siyasi risklerle birlikte 2007 yılına ilişkin önemli endişe konularından birisi olmuştur yılının ilk onbir ayında yükselme eğilimini sürdüren dış ticaret açığının Aralık ayında beklenmedik bir düşüş göstermesi, bir eğilim değişikliği olup olmadığı sorusunu akla getirmiştir. Ancak, 2006 yılının Aralık ayında ortaya çıkan bu gelişmenin kalıcı olup olmadığı 2007 yılında görülebilecektir. Sektörel üretim gelişmelerine bakıldığında, otomotiv ve beyaz eşya gibi faiz düzeyine hassas olan sektörlerde yurt içi satışların yılın ikinci yarısında yavaşlamış olması tüketici kredilerindeki talep zayıflığına paraleldir. Söz konusu sektörlerde ve imalat sanayiinin genelinde üretim artış hızının dalgalanma sonrasında korkulduğu kadar düşmemesinin temel nedeni ise ihracat artışının yılın son aylarına doğru hızlanarak devam etmiş olmasıdır. Böylece ihracata ağırlık veren sektörlerde zayıflayan yurt içi talebin yerine daha fazla ihracat yapılarak üretimin canlı kalabilmesi mümkün olmuştur. Buna bağlı olarak şirketler kesiminin kredi talebinde çok önemli bir düşüş olmadığı görülmektedir. Milli gelir verileri henüz 2006 sonu itibariyle açıklanmamış olmakla birlikte senenin ikinci yarısında iç talepte görelen yavaşlamaya rağmen ortalama büyüme hızının % 5 in altına düşmediği tahmin edilmektedir. Daha önce değinildiği üzere, ihracat artışının 2006 yılının ikinci yarısında hızlanması büyümenin arkasındaki önemli dinamiklerden bir tanesi olmuştur. Ayrıca, kamu sektörünün tüketim harcamalarının artmaya başlaması da milli gelir büyüme hızının çok fazla düşmesini engelleyen etkenlerden birisi olduğu söylenebilir. Kamu sektörü yatırım ve tüketim harcamalarının seçim yılı olan 2007 de de hızlanarak devam etmesi beklenmektedir. Buna karşılık, özel sektör tüketim ve yatırım harcamalarının 2007 yılının ilk yarısında zayıf seyretmesi, daha sonraki aylarda toparlanması muhtemeldir. Kamu harcamalarındaki artışların dikkat çekici boyutlara ulaşmasına rağmen 2006 yılında Hükümet in Bütçe performansı başarılı görünmektedir. Bunun temel nedeni, özelleştirme başta olmak üzere bir defaya mahsus kamu gelirlerinin 2006 yılında hızla artmış olmasıdır. Henüz 2006 yılının tümünü kapsayan sonuçlar açıklanmamış olmakla birlikte, Bütçe açığının milli gelire oranla % 1 in altına düşmüş olduğu tahmin edilmektedir. Merkez Bankası nın gecelik faizleri yükselterek parasal sıkılaşmaya gitmesinin bir sonucu olarak YTL mevduat ve diğer parasal büyüklüklerin artış hızında düşüş olmuştur. Diğer taraftan, kurlardaki dalgalanmanın aksi yöndeki bir sonucu ise döviz mevduat hesaplarının tekrar artmaya başlaması olmuştur. 5

6 Bu gelişmelerin ışığında; - Mayıs-Haziran döneminde piyasalarda görülen dalgalanmanın ve daha sonrasında faizlerin yüksek seviyelerde kalmasının bir sonucu olarak yılın ikinci yarısında kredi talebinde yavaşlama olmuştur. Söz konusu yavaşlama özellikle konut ve araç kredilerinde çok daha belirgin hale gelmiştir. -Yabancı bankaların sektöre olan ilgisi 2006 yılında da devam etmiş ve bankacılık sisteminde birleşmeler ve satın almalar gerçekleşmeye devam etmiştir. -Bu sayede Türkiye de yerleşik firmalarla gerçek kişilere, yurtdışında yaptıkları işlere ve yatırımlara ait her türlü finansal enstrümana, daha kaliteli ve daha ucuza ulaşma imkanı sağlanmış, -Sektörün likidite yapısı BDDK tarafında çıkarılan tebliğ ve yönetmeliklerle daha da yakından izlenmeye başlanmıştır. Yukarıda sözü edilen gelişmeler ve bilgiler ışığında bankacılık sektörünü ay sonu verileri ile değerlendirdiğimizde, -Aktif büyüklüğünün -Krediler hacminin -Menkul değerler cüzdanının -Mevduat hacminin YTL461 milyar YTL204 milyar YTL157 milyar YTL295 milyar düzeyine ulaştığı görülmektedir. Bu rakamlara detaylı olarak baktığımızda sektörün dönemine göre aktiflerini % 16, kredilerini % 33, menkul değerler cüzdanını % 10 ve mevduat hacmini ise % 16 büyüttüğü görülmektedir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere sektör krediler tarafında büyümüş, kaynakların reel sektöre yöneltilmesi amacına hizmet etmeye devam edilmiş ancak Mayıs ve Haziran ayında piyasalarda görülen dalgalanmanın da etkisi ile sektörün aktif büyümesi 2005 yılında görülen büyümeye seviyelerine ulaşamamıştır. Enflasyonun, faizlerin ve kurların bir önceki yıla göre arttığı, bankacılık sektöründeki büyümenin yavaşladığı, kar marjlarının daraldığı ve 2006 yılında da rekabetin ciddi şekilde sürdüğü bu ortamda Bankamız 2006 yılını 57 adet şube açılışı ile tamamlamasından dolayı oluşan maliyetlerin olumsuz etkilerine rağmen; vergi öncesi YTL134.6 milyon, vergi sonrası YTL105.7 milyon karla kapatmıştır. Mali tablolarımızın ana bilanço kalemleri ve rasyolarının bir önceki yıl sonu rakamları ile karşılaştırılmasında; - Aktifimizin % 53 büyüdüğü, - Özkaynaklarımızın YTL552 milyon ulaştığı, - Mevduatın bilanço içindeki payının % 66 olduğu, - Kredi portföyümüzün özellikle küçük orta ölçekli ticari krediler ile işletme kredilerinde genişleyerek bir önceki yıla göre % 67 oranında genişlediği ve aktifin % 60 ını oluşturduğu, yılında % 1.1 olan Takipteki Krediler rasyomuzun 2006 yılında % 0.9 a gerilediği, - % 91 olan krediler/mevduat rasyomuzun, toplanan her YTL100.- lık mevduatın YTL91.- sinin kredi olarak kullandırıldığını ifade ettiği, 6

7 - Sermaye yeterliliği rasyomuzun % 14.27, - Özkaynak verimliliğimizin % olarak gerçekleştiği, yılı sonunda 113 olan şube sayımızın 2006 yılında 170 şube, olan personel sayımızın ise e ulaştığı görülmektedir. Bankanın Tarihsel Gelişimi Bankamız, 1927 yılında Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. adı altında küçük bir bölgesel banka olarak kurulmuş olup, 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınarak adı Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak değiştirilmiştir. Banka, TEB Grubu şirketlerinin büyük bölümünün kurucusu ve hissedarı konumundadır. 1980'lerde diğer bankalar genellikle ülke çapına yayılmış geniş şube ağları ile hizmet sunarken, Bankamız, o dönemlerde ağırlıklı olarak dış ticaret finansmanı ve yatırım danışmanlığı konularındaki faaliyetleri ile gelişmiş ve tanınmıştır. 1990'ların başından itibaren ülkemizdeki Özel Bankacılık faaliyetlerinin öncülüğünü yapan Bankamız, Türk bankacılık sektöründeki saygın ve ayrıcalıklı konumunu, genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmetlerinin çeşitliliğinin yanı sıra, yatırım, leasing, factoring ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki iştirakleri ile sürdürmektedir yılında İMKB ye kote olan TEB in hisse senetlerinin % ü Borsa da işlem görmektedir. Bankamız hisse senetleri aynı zamanda London Stock Exchange DR piyasasına kotedir. 10 Şubat 2005'te TEB in ana ortağı TEB Mali Yatırımlar A.Ş. nin hisselerinin % 50'si, Dünya nın ve Avrupa Birliğinin en önde gelen bankalarından BNP Paribas'ya devredilmiş, bu devir neticesinde BNP Paribas, TEB'in % 42,125 oranında dolaylı pay sahibi olmuştur. Temel faaliyet alanları; Kurumsal, Ticari, Bireysel ve Özel Bankacılık işlemleri ile Hazine ve Sermaye Piyasası işlemleri olan Bankamız, ürün ve hizmetlerini ülkemizin hemen her tarafına yayılmış 170 şubesi ve alternatif dağıtım kanalları ile müşterilerine sunmaktadır. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Bankamız Ana Sözleşmesi nin 5., 14. ve 26. maddelerinin değiştirilmesine 31 Mayıs 2006 günlü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar verilmiş ve keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 1 Haziran 2006 tarihinde tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 6 Haziran 2006 tarih ve 6571 sayılı nüshasında ilan olunmuştur. İşbu değişiklikler; Banka ana sözleşmesinin "5083 sayılı T.C. Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun" ile "6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapan 5274 sayılı kanun" hükümlerine uyum sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 7

8 ESKİ ŞEKLİ KAYITLI SERMAYE TAVANI Madde 5- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YÜZTRİLYON Türk Lirası olup, her biri 500 (beşyüz) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı İKİYÜZMİLYAR hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş YİRMİDÖRTTRİLYON- BEŞYÜZMİLYAR Türk Lirası olup, beheri 500 Türk Lirası itibari değerde nama yazılı KIRKDOKUZMİLYAR hisseye bölünmüştür. YİRMİDÖRTTRİLYONBEŞYÜZMİLYAR liradan ibaret işbu çıkarılmış sermayenin TL lık kısmı nakden ve tamamen ödenmiş olup, bakiye Türk Liralık kısmı ise olağanüstü yedek akçeler ile Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca oluşan fonlardan karşılanmış olup, bu sermaye kısmı için ortaklara artırımdan önceki sermayedeki payları ile orantılı olarak bedelsiz hisse senedi verilmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar müteselsil tertipler halinde nama yazılı pay senetleri ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde payların itibari kıymetinde değişiklik yapılmaksızın hisse senetlerini belli sayıda payı bir arada temsil eden kupürler ve tertipler halinde çıkarmaya, mevcut kupürleri birleştirip bölmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya tamamen kaldırılmasına ve bunları doğrudan halka arzetmeye yetkilidir. Şirketin kuruluşunda, kurucu olarak işbu ana sözleşmeyi YENİ ŞEKLİ KAYITLI SERMAYE TAVANI Madde 5- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YTL (Yüzmilyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı (Yüzmilyon) hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş YTL (Elliyedimilyonsekizyüzbin Yeni Türk Lirası) olup, beheri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı (Elliyedimilyonsekizyüzbin) hisseye bölünmüştür. Hisse senetlerinin her birinin itibari değeri 500 (Beşyüz) Türk Lirası iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri TL (Beşyüz Türk Lirası) lık (Yüzonbeşmilyaraltıyüzmilyon) adet pay karşılığında, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) lık (Elliyedimilyonsekizyüzbin) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya tamamen kaldırılmasına ve bunları doğrudan halka arzetmeye yetkilidir. Şirketin kuruluşunda, kurucu olarak işbu ana sözleşmeyi imza edenler ile ilk sermayeyi taahhüt ve tediye edenlere Türk Ticaret Kanunu nun 298. maddesinde 8

9 imza edenler ile ilk sermayeyi taahhüt ve tediye edenlere Türk Ticaret Kanunu nun 298.maddesinde bahsi geçen kuruculuk intifa payı % 7 olarak tahsis edilmiş ve bunun için bedelsiz ve nama yazılı 125 adet kurucu intifa senedi verilmiştir. Bu miktardan başka kurucu intifa senedi çıkartılamaz. Kurucu intifa senetleri, ana sözleşmedeki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde ise tasfiyeyi tasdik eden Genel Kurulca takdir olunacak bir tasfiye hissesine sahip olmak hakkı verir. Şirketin pay senetlerinin nakit karşılığında çıkarılması, nama yazılı olması ve Menkul Kıymetler Borsası na kote edilmesi mecburidir. KAYITLI SERMAYE TAVANININ YÜKSELTİLMESİ Madde 14- Genel Kurul; Şirketin kayıtlı sermaye tavanını yükseltmeye yetkilidir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu hususta önceden Sermaye Piyasası Kurulu ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan izin alınması şarttır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar müteselsil tertipler halinde çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. bahsi geçen kuruculuk intifa payı % 7 olarak tahsis edilmiş ve bunun için bedelsiz ve nama yazılı 125 adet kurucu intifa senedi verilmiştir. Bu miktardan başka kurucu intifa senedi çıkartılamaz. Kurucu intifa senetleri, ana sözleşmedeki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde ise tasfiyeyi tasdik eden Genel Kurulca takdir olunacak bir tasfiye hissesine sahip olmak hakkı verir. Şirketin paylarının nakit karşılığında çıkarılması, nama yazılı olması ve Menkul Kıymetler Borsası na kote edilmesi mecburidir. KAYITLI SERMAYE TAVANININ YÜKSELTİLMESİ Madde 14- Genel Kurul; Şirketin kayıtlı sermaye tavanını yükseltmeye yetkilidir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu hususta önceden Sermaye Piyasası Kurulu ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan izin alınması şarttır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ VE ŞİRKETİN TEMSİLİ Madde 26- Şirketin yönetimi ve şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu na aittir. a) Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu Ana Sözleşme, mevzuat hükümleri ve bu hususlarda Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Genel Kurul dan karar alınmasına bağlı olmayan ve Kredi Komitesi ile Genel Müdür veya Müdür ün yetkisi dışında kalan hususların hepsinde Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. b) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malların tasarruf YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ VE ŞİRKETİN TEMSİLİ Madde 26- Şirketin yönetimi ve şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu na aittir. a) Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu Ana Sözleşme, mevzuat hükümleri ve bu hususlarda Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Genel Kurul dan karar alınmasına bağlı olmayan ve Kredi Komitesi ile Genel Müdür veya Müdür ün yetkisi dışında kalan hususların hepsinde Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. b) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malların tasarruf 9

10 ve idaresinde ve Şirketin konusu ile ilgili her nev i sözleşme ve işlemlerin icrasında Yönetim Kurulu kesin yetkiye sahiptir. İcabında sulh olmak, bir alacaktan vazgeçmek, bir alacağın kaydını silmek ve hakem tayin eylemekte Yönetim Kurulu nun yetkileri içindedir. c) Yönetim Kurulu Kredi Komitesi nin faaliyetini denetlemekle yükümlüdür. Üyelerden herbiri Kredi Komitesi nden bu komitenin faaliyeti hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve lüzumlu göreceği her çeşit kontrolu yapmaya yetkilidir. d) Şirketin iç işlemlerinde düzeni temin, personelin görev ve çalışmalarını düzenleme, emeklilik ve sair haklarını tesbit için Yönetim Kurulu gerekli ödeneği ayırabilir, görev müddetleriyle sınırlı olmayan talimatnameler ve anlaşmalar yapabilir. e) Yönetim Kurulu itibar üzerine veya şirketin menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunabilir ve Bankalar Kanunu nun müsaadesi dahilinde ve faaliyet konusu ile ilgili amaçlarla gayrimenkul alabilir, yaptırabilir, satabilir veya şirketin gayrimenkul mallarını rehine koyabilir ve tahvil çıkarmak suretiyle istikraz yapabilir. f) Bazı hizmetler veya olağanüstü başarılar karşılığı müdür, memur ve hizmetlilere verilecek ve Şirket genel giderleri arasına alınacak olağanüstü ödül ve ikramiyelerin hak edilmesi şartlarını tesbit eder ve bunları verir. g) Yönetim Kurulu; amortisman, karşılıklar ve yedek akçeleri bu konudaki mevzuat hükümleri dairesinde tayin ederek ayırır ve kar paylarının bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılması şekillerini tesbit ederek Genel Kurul a teklif eder. h) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde bağımsız denetçilere şirket hesaplarını incelettirerek raporlar alır. i) İşbu Ana Sözleşme nin her türlü değişiklikleri ve yeniden madde ilavesi hakkında Genel Kurul a tekliflerde bulunur. j) Yönetim Kurulu işbu Ana Sözleşme de öngörülen hallerde ve şekilde Genel Kurul u toplantıya davet, bu toplantıların gündemini tanzim, gerekli merasimi icra eder ve Genel Kurul kararlarını yerine getirir. k) Yönetim Kurulu Şirket işlerinin yönetimi için şirketin müdür ve memurlarına da gereken temsil ve imza yetkilerini verir. Verilecek bu yetkiler ve bunların ve idaresinde ve Şirketin konusu ile ilgili her nev i sözleşme ve işlemlerin icrasında Yönetim Kurulu kesin yetkiye sahiptir. İcabında sulh olmak, bir alacaktan vazgeçmek, bir alacağın kaydını silmek ve hakem tayin eylemekte Yönetim Kurulu nun yetkileri içindedir. c) Yönetim Kurulu Kredi Komitesi nin faaliyetini denetlemekle yükümlüdür. Üyelerden herbiri Kredi Komitesi nden bu komitenin faaliyeti hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve lüzumlu göreceği her çeşit kontrolu yapmaya yetkilidir. d) Şirketin iç işlemlerinde düzeni temin, personelin görev ve çalışmalarını düzenleme, emeklilik ve sair haklarını tesbit için Yönetim Kurulu gerekli ödeneği ayırabilir, görev müddetleriyle sınırlı olmayan talimatnameler ve anlaşmalar yapabilir. e) Yönetim Kurulu itibar üzerine veya şirketin menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunabilir ve Bankalar Kanunu nun müsaadesi dahilinde ve faaliyet konusu ile ilgili amaçlarla gayrimenkul alabilir, yaptırabilir, satabilir veya şirketin gayrimenkul mallarını rehine koyabilir ve tahvil çıkarmak suretiyle istikraz yapabilir. f) Bazı hizmetler veya olağanüstü başarılar karşılığı müdür, memur ve hizmetlilere verilecek ve Şirket genel giderleri arasına alınacak olağanüstü ödül ve ikramiyelerin hak edilmesi şartlarını tesbit eder ve bunları verir. g) Yönetim Kurulu; amortisman, karşılıklar ve yedek akçeleri bu konudaki mevzuat hükümleri dairesinde tayin ederek ayırır ve kar paylarının bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılması şekillerini tesbit ederek Genel Kurul a teklif eder. h) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde bağımsız denetçilere şirket hesaplarını incelettirerek raporlar alır. i) İşbu Ana Sözleşme nin her türlü değişiklikleri ve yeniden madde ilavesi hakkında Genel Kurul a tekliflerde bulunur. j) Yönetim Kurulu işbu Ana Sözleşme de öngörülen hallerde ve şekilde Genel Kurul u toplantıya davet, bu toplantıların gündemini tanzim, gerekli merasimi icra eder ve Genel Kurul kararlarını yerine getirir. k) Yönetim Kurulu Şirket işlerinin yönetimi için şirketin müdür ve memurlarına da gereken temsil ve imza yetkilerini verir. Verilecek bu yetkiler ve bunların 10

11 kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili nde tescil ve ilan edilir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu nca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır. l) Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler Şirketi temsil eden ve Şirket işlerini yapmakla görevli olan kimselerden işlerin gidişi ve her türlü işlemler hakkında bilgi istemek hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu defter ve dosyaların kendisine verilmesine dahi karar verebilir. Her üye Yönetim Kurulu nun toplantıya davet edilmesini Başkan dan yazılı olarak isteyebilir, bu takdirde Başkan Yönetim Kurulu nu toplantıya davet eder. m) Yönetim Kurulu Üyesi kendi işleri için yapmakla yükümlü olduğu ve ticaret işlerinde mutad olan basiret ve faaliyeti Şirket işlerinde dahi göstermekle yükümlüdür. Genel Kurul un bütün kararlarını yerine getirmek konusunda Yönetim Kurulu Genel Kurul un vekaletini haizdir. Yönetim Kurulu Üyeleri nin Genel Kurul ca üyelikten uzaklaştırılmaları (azilleri) ve yaptıkları işlemlerin Genel Kurul ca kabul edilmemesi, üçüncü şahıslar tarafından kazanılmış olan haklara halel getirmez (ortadan kaldırmaz). n) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar müteselsil tertipler halinde çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve tahvil ve borçlanmaya ilişkin sermaye piyasası araçlarının çıkartılması konularında karar almaya yetkilidir. o) Yönetim Kurulu bu görevlerini bizzat yapabileceği gibi aşağıda yetki devri maddesinde gösterildiği şekilde yetkisini devredeceği kişilere veya ana sözleşme gereği kurulmuş ve kurulacak komitelere bırakabilir. kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili nde tescil ve ilan edilir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu nca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır. l) Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler Şirketi temsil eden ve Şirket işlerini yapmakla görevli olan kimselerden işlerin gidişi ve her türlü işlemler hakkında bilgi istemek hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu defter ve dosyaların kendisine verilmesine dahi karar verebilir. Her üye Yönetim Kurulu nun toplantıya davet edilmesini Başkan dan yazılı olarak isteyebilir, bu takdirde Başkan Yönetim Kurulu nu toplantıya davet eder. m) Yönetim Kurulu Üyesi kendi işleri için yapmakla yükümlü olduğu ve ticaret işlerinde mutad olan basiret ve faaliyeti Şirket işlerinde dahi göstermekle yükümlüdür. Genel Kurul un bütün kararlarını yerine getirmek konusunda Yönetim Kurulu Genel Kurul un vekaletini haizdir. Yönetim Kurulu Üyeleri nin Genel Kurul ca üyelikten uzaklaştırılmaları (azilleri) ve yaptıkları işlemlerin Genel Kurul ca kabul edilmemesi, üçüncü şahıslar tarafından kazanılmış olan haklara halel getirmez (ortadan kaldırmaz). n) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve tahvil ve borçlanmaya ilişkin sermaye piyasası araçlarının çıkartılması konularında karar almaya yetkilidir. o) Yönetim Kurulu bu görevlerini bizzat yapabileceği gibi aşağıda yetki devri maddesinde gösterildiği şekilde yetkisini devredeceği kişilere veya ana sözleşme gereği kurulmuş ve kurulacak komitelere bırakabilir. 11

12 Banka Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler: Bankamızın büyüme hedefleri doğrultusunda sermaye tabanının kuvvetlendirilmesi amacıyla Bankamızın YTL luk kayıtlı sermaye tavanı içinde yer alan YTL lık çıkarılmış sermayesi, YTL (Onsekizmilyonyediyüzbin Yeni Türk Lirası) artırılmak ve nakden karşılanmak suretiyle YTL (Yetmişaltımilyonbeşyüzbin Yeni Türk Lirası) na yükseltilmiştir. Çıkarılmış sermayemizin YTL na yükseltilmesi işlemlerinin, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak tamamlandığına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen tarih ve 1731 numaralı tescile mesnet belge tarih ve 6649 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Sermaye ve Ortaklık Yapısı: ORTAK ADI-UNVANI YTL ,- ORANI SERMAYEDE PAYI TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş ,30 % 84,25 Borsada İşlem Gören ,20 % 15,63 Diğer Ortakların Pay Toplamı ,50 % 0,12 GENEL TOPLAM ,00 % 100,00 Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Bankada Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar: Yavuz Canevi (Yönetim Kurulu Başkanı) Dr. Akın Akbaygil (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Refael Taranto (Yönetim Kurulu Üyesi) : YTL2,00 : YTL3,21 : YTL2,00 İsmail Yanık (Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi): YTL9.714,42 Varol Civil (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) Saniye Telci (Genel Müdür Yardımcısı) Sevinç Özşen (Genel Müdür Yardımcısı) Nuri Tuncalı (Genel Müdür Yardımcısı) : YTL2,00 : YTL330,97 : YTL618,08 : YTL618,23 12

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2005 31.12.2005 Bankanın Ticaret Unvanı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm I- SUNUŞ Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Dünden Bugüne TEB Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler TEB in Sermaye

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler Bölüm I- Sunuş Faaliyet raporuna ilişkin beyan Dünden bugüne TEB Kurumsal profil Başlıca finansal ve operasyonel göstergeler TEB in değerleri

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu TEB 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - SUNUŞ... 1 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN... 1 KURUMSAL PROFİL... 2 TEB İN SERMAYE

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU BANKA İLETİŞİM BİLGİLERİ Tekstil Bankası Anonim Şirketi (Tekstilbank ) Türkiye de özel sermayeli mevduat Bankası olarak faaliyet göstermektedir. Raporun Ait

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

Katılımın gücünü keşfedin. Faaliyet Raporu 2012

Katılımın gücünü keşfedin. Faaliyet Raporu 2012 Katılımın gücünü keşfedin Faaliyet Raporu 2012 Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Göstergeler 7 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı...

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Özet Yönetim Kurulu Raporu 6 Denetçiler Raporu 7 2010 Yılı

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007

Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu 2007 07 FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar 5 54. Olağan Genel Kurul Gündemi 7 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 8 Denetçiler Raporu

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2008 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2008 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2008 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2008 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Büyükdere Caddesi 122 / D 34394 Esentepe

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 26.07.2013 tarih ve 26/867 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 İLETİŞİM ve BEYAN Rapor dönemi : 1 Ocak 2012 31 Aralık 2012 Banka nın ticaret ünvanı : Burgan Bank A.Ş. (Eski ünvanıyla Eurobank Tekfen A.ġ.) Banka nın yönetim merkezinin adresi

Detaylı

Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009

Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009 Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Raporu 5 Denetçiler Raporu 6 2009 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013

Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 2013 BURGAN BANK, GÜÇLÜ KATMA DEĞER İÇEREN ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ, ÜLKEMİZİN SANAYİ VE TİCARET DÖNGÜSÜNÜN YOĞUN OLARAK YAŞANDIĞI 20 ŞEHİRDE BULUNAN 60 ŞUBESİYLE SUNMAKTADIR. Burgan Bank

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu TEKSTĐL BANKASI A.Ş. 2010 Yılı Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010-31.12.2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Büyükdere Caddesi No: 63 34398 Maslak-Đstanbul

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

sürdürülebilir rekabet gücü için

sürdürülebilir rekabet gücü için sürdürülebilir rekabet gücü için FAALİYET RAPORU 2013 Faaliyet Raporu 2013 Türk Eximbank etkinliği artıran uygun koşullar güçlü vizyon uzmanlıkla tasarlanmış ihracata ve ihracatçıların finansmanına desteği

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı

Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler Olağan Genel Kurul Gündemi Olağan Genel Kurul Gündemi Sunuş 1 Olağan Genel Kurul Gündemi 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı