2007 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2007 FAALİYET RAPORU

2 yerli global

3 İçindekiler BÖLÜM 1 - SUNUŞ 1.1 Profil 1.2 Vizyonumuz 1.3 Misyonumuz 1.4 Değerlerimiz 1.5 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 1.6 Genel Müdür Mesajı 1.7 Sektörel Konum 1.8 Araştırma ve Geliştirme Yılı Faaliyetlerimiz, Gelişme Strateji ve Hedefleri 1.10 Finansal Göstergeler 1.11 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 1.12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1.13 Çalık Grubu BÖLÜM 2 - YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 2.1 Yönetim Kurulu 2.2 Üst Yönetim 2.3 Denetçiler 2.4 İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler 2.5 Komiteler 2.6 Özet Yönetim Kurulu Raporu 2.7 İnsan Kaynakları Uygulamaları 2.8 Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubuyla Yaptığı İşlemler 2.9 Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar BÖLÜM 3 - FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ 3.1 Denetçiler Raporu 3.2 Denetim Komitesi Raporu 3.3 Mali Durum Değerlendirmesi 3.4 Risk Yönetimi Politikaları 3.5 Derecelendirme Kuruluşları nca Verilen Notlar 3.6 Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler 3.7 Uygunluk Görüşü BÖLÜM 4 - BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI, FİNANSAL BİLGİLER VE DİPNOTLARI 4.1 Bağımsız Denetim Raporu 4.2 Finansal Tablolar ve Dipnotları

4 Sunufl

5 1.1 Profil Çal k Holding'in finans sektöründeki ilk ifltiraki olan Çal kbank, 1999 y l nda kurulmufl ve bugüne kadar s hhatli ve istikrarl bir performans sergilemifltir. Finans sektörünün Çal k Grubu için stratejik ifl kollar ndan biri olarak tan mlanmas n takiben Çal kbank 2007 y l nda bafllayan bir yeniden yap lanma sürecine girmifltir. Bu süreçte yönetimi, Türkiye de finans sektörünün önde gelen yöneticilerinden oluflturularak tamamen yenilenmifl ve en önemli sermayesi olan insan kayna say ve nitelik olarak gelifltirilmifltir. Çal kbank, stratejilerini üç ana gövdede tan mlam flt r. istikrar dinamizm performans Türkiye ye yakın coğrafyalarda yeni iştirakler edinmek Çalıkbank, Arnavutluk ta bulunan dolaylı iştiraki Banka Kombetare Tregtare (BKT) ile veya doğrudan yakın coğrafyada yeni finansal iştirakler edinme ve bu iştirakleri etkin yönetme konusuna odaklanmıştır. Bu amaçla Banka da İştirak Yönetimi Grubu oluşturulmuştur. Kasım 2007 yılında Kosova Şubesi hayata geçmiştir yılında yeni bir ülkede daha faaliyet göstermek üzere çalışmalar sürmektedir. Özellikle Balkanlar ve Kafkas coğrafyasında daha yaygın ve fiziki kanallar kullanarak ölçek yaratmak Bankamızın öncelikli stratejisidir. Bu sayede, faaliyet gösterilen ülkeler ile Türkiye ve kendi aralarında dış ticaret ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunulacaktır. Bireysel bankacılıkta Türkiye nin ilk Doğrudan Bankacılık hizmet modelini sunmak Çalık Grubu nun inşaat, enerji, tekstil, ticaret, telekomünikasyon ve medya alanlarında ülkemizi kucaklayan güçlü iştiraklerinin sunduğu sinerjiden en iyi şekilde faydalanılması kurumsal bankacılık alanında odağımızı oluşturmaktadır. Grup şirketlerinin iş yaptığı ekonomik çevre içinde yer alarak, köklü ticari ilişkilerin parçası olmak birinci plandadır. Finansal iştirakimizin bulunduğu Arnavutluk ve Kosova ile Türkiye arasındaki ticaretin ana bankası olma hedefimiz, yoğunlaşılan bir diğer alandır. Yeni ülkelerde iştirak edinme stratejimiz doğrultusunda dış ticaret konsantrasyonumuz derinleşecektir. Bireysel bankacılıktaki Doğrudan Bankacılık modelimiz kapsamında bayiler aracılığıyla ürün ve hizmet pazarlama Geçmişinde ulusal ve uluslararası sektör ödülleri almış, güçlü bireysel bankacılık ekibi ile Çalıkbank, bireysel bankacılık alanında alternatif dağıtım kanallarını ana hizmet kanalı olarak benimsemiştir. Bu model ile ürün ve hizmetlerini kendi dağıtım noktalarından değil, alışverişin yapıldığı noktalardan sunmayı hedeflemektedir. Böylece, kendi dağıtım noktalarına yatırım yapmamanın sağladığı maliyet avantajını teknoloji ile yapılandırılmış etkin ve uygun koşullu ürünlere dönüştürebilecektir yılının ikinci yarısında Doğrudan Bankacılık hizmetleri tüketici ile buluşacak olup rekabete yeni bir soluk getirecektir. Kurumsal bankacılıkta odaklandığı alanlarda en etkin banka olmak yaklaşımımız sonucunda, ilişki kurulan bayilerin kurumsal ihtiyaçlarının da karşılanması, kurumsal bankacılık faaliyetlerimizin üçüncü odağını oluşturacaktır. Kurumsal bankacılıkta Çalık Grubu Şirketleri nin yoğun ilişkide bulunduğu ekonomik çevreler olan İstanbul, Ankara, Kayseri ve Bursa da şubeler açarak bu illerin potansiyellerinden bu prensipler çerçevesinde en etkin şekilde faydalanmak ve ticaret hayatına katkı sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Yukarıda sayılan kurumsal stratejiler Çalıkbank ın yapılanmasının ilk yıllarında olası sinerjilerden maksimum faydalanma odağında planlanmış olup ilerleyen yıllarda Türkiye ekonomisinde daha geniş roller üstlenilmesi hedeflenilmektedir. 02 BÖLÜM 1

6 1.2 Vizyonumuz yerli global ak lc s rad fl Yerli Global Vizyonumuz; yalnızca Türkiye nin değil, yakın coğrafyanın da etkin finans grubu olmaktır. Bunu yaparken geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri, yönetim yapısını, tüm iş akışlarını global bir vizyonda ele almak, farklı coğrafyalardaki fırsat ve riskleri kucaklayacak bir organizasyon yapısı kurmaktır. 1.3 Misyonumuz Misyonumuz ilişkide bulunduğu çevreyi mutlu eden, öncü, akılcı ve sıradışı bir hizmet organizasyonu olmaktır. 1.4 De erlerimiz Çevreye ve topluma duyarlı, dinamik ve gelişime açık bir bankayız. Bankacılık ilkelerine, ulusal ve uluslararası tüm kural ve düzenlemelere uyarız. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizi geliştirmek ve derinleştirmek önceliğimizdir. Güvenilir, dürüst ve adil çalışırız. Maliyet değil, fayda ve sonuç odaklıyız. Katma değeri yüksek, yenilikçi çözümler sunarız. Hoşgörüden ve açık iletişimden yanayız. Pozitif hisseden pozitif hissettiren bir kurum olmayı önemseriz. Ekip çalışmasını ve katılımcı düşünceyi destekleriz. 03 BÖLÜM 1

7 1.5 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı Çal k Grubu nun finans sektöründeki ilk ifltiraki olan ve Grubumuz bünyesinde sekizinci y l n tamamlayan Çal kbank, güçlü ve kal c bir marka olma yolunda h zla ilerlemekte; istikrarl ve sa lam finansal yap s yla kârl ve katma de er üreten bir finans kurumu olarak baflar çizgisini her geçen gün daha da ileriye tafl maktad r. Çalıkbank, başarıları ve dinamizmiyle Çalık Grubu nun kurumsal itibarının yükselmesinde önemli katkılar sağlayan, parlayan bir değer haline gelmiştir. Hizmete başladığı günden bugüne geçen süre zarfında, yatırım bankacılığı ürün ve hizmetleriyle sürekli katma değer üretmek amacıyla çalışan ve bu düşüncenin ışığında inşa ettiği hizmet anlayışı ile farklılaşan Çalıkbank, Grubumuzun kurumsal değerlerine bağlı, pozitif, etkin ve yenilikçi şirketlerinden biri olarak bankacılık sektörüne ayrı bir vizyon katmak için çalışmaktadır. Sektördeki hedefleri doğrultusunda, büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren Çalıkbank için tüm Çalık Grubu şirketlerinde olduğu gibi müşteri memnuniyeti esastır. Güçlü kurumsal yetkinliklere ve doğru stratejilere sahip olan Çalıkbank, coğrafi büyüme öncelikleri doğrultusunda ilk adımı, Balkanlar'da güçlü bir konumu bulunan Banka Kombetare Tregtare (BKT)'yi iştirakleri arasına katarak atmıştır. Arnavutluk'un ikinci büyük bankası olan BKT, Çalıkbank ın bankacılıkta daha aktif ve etkili olma hedeflerine uygun bir açılımdır. BKT nin The Banker dergisi tarafından 2006 yılında Arnavutluk'un en başarılı bankası ödülüyle taçlanan performansının, Grubumuz bünyesinde daha da yükseklere taşınacağından şüphemiz yoktur. Çalıkbank ın kârlılık, verimlilik ve sürdürülebilir büyüme anlamındaki performansının en önemli teminatı güçlü bir entellektüel sermayeye sahip olmasıdır. Birlikte hareket etmek ve ekip olmak bilinciyle daha da güçlenen bu yapı, aynı zamanda Grubumuzun finans alanında geleceğe büyük umutlarla bakmasının da en büyük teminatıdır. Grubumuzun genç ve dinamik şirketi haline gelen Çalıkbank ile gurur duyuyoruz. Çalıkbank ın başarıları, bizi yeni projelere girme ve yeni yatırımlar yapma yönünde cesaretlendiriyor. Eminiz ki, önümüzdeki yıllarda Çalıkbank ın adını daha büyük başarılar ile duymaya devam edeceğiz. Ahmet Çalık BÖLÜM 1

8 1.6 Genel Müdür Mesajı Türkiye de 2007 y l nda siyasi ve ekonomik gündem büyük ölçüde iç içe geçerken, bu durum, zaman zaman ekonomide hareketli ve dalgal bir seyir izlenmesine neden oldu. Tüm bu geliflmelere ra men, 2007 y l Türkiye ekonomisi ve bankac l k sektörü aç s ndan baflar l bir y l olmufltur. Yüksek riskli konut kredilerinden kaynaklanan sorunlar ve kayg lar, yurtd fl piyasalarda sert düflüflleri beraberinde getirirken, gerginli in Türkiye ekonomisini k sa vadede görece daha az etkilemesi sevindiricidir. Uzun vadede olumsuz etkilerin s n rl bir düzeyde tutulabilmesi, sürdürülebilir büyümenin sa lanabilmesi için ekonomideki istikrar n ve yap sal gelifltirmelerin sürdürülmesi önemlidir. Hem yapılandık, hem büyüdük... İstikrarlı ve sıhhatli çizgisini bugüne kadar başarıyla sürdüren Çalıkbank, 2007 yılında başlattığı yeni yapılanması ile odaklandığı alanlarda iddialı bir banka haline gelmektedir yılında, gelecek 5 yılımızı planlamak ve bunun için gerekli adımları atmak için çok çalıştık. En değerli hazinemiz olan insan kaynağı yatırımlarımızı nitelik ve nicelik olarak önemli ölçüde geliştirdik. Kurumsal yapımızı daha da güçlendirmek amacıyla yaklaşık 1800 sayfa doküman oluşturarak kendimizi daha iyi tanımladık. Arkasına bir iş felsefesi koymadığımız hiçbir alanı faaliyet sahası olarak benimsemedik. Neticede etik ilkelere bağlı, pozitif, etkin ve çok çalışkan bir yapı tesis ettik. Tüm bunları yaparken, bilançomuz yapılanmanın başladığı sekiz ayda geçmiş sekiz yıllık performansını ikiye katladı. Geleceğimizi planlamakla meşgulken bugünü ihmal etmedik. Şimdilik görece küçük bilanço yapımıza ve tüm yapılanma yatırımlarımıza rağmen yıl sonunda 2,3 milyon USD dönem kârı elde etmeyi başardık. Güçlü entelektüel sermayemizi oluşturan insan kaynağımız, tüm bu gerçekleşmeleri sağlayarak etkin ekip ruhu ile neler yapabileceğinin de fikrini vermiş oldu yılı yapılanmaya devam ettiğimiz ve birçok ilki yaşadığımız bir yıl olacak yılı, hem yeniden yapılanmamızı sürdüreceğimiz hem de yapılanmanın meyvelerini daha çok toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır yılında yaklaşık metrekarelik yeni ofisimize taşınacağız. Bu sebeple çok heyecanlıyız. Zincirlikuyu da, finans sektörünün kalbinin attığı aks üzerindeki yeni ofis binamızla personel sayımız 2008 için 200 e ulaşacak. Yine bu yıl Kayseri, Bursa ve Ankara da yeni şubelerimize kavuşmuş olacağız. İlk bireysel bankacılık ürünlerimiz ve yeni kanallarımız müşterilerimizle buluşacak. Bankamıza ait ve en son mimariler kullanılarak oluşturulan temel bankacılık yazılımımız ve çevre birimleri üretime alınacak. Dopdolu bir 2008 bizi bekliyor. Tüm bu gelişmeleri ve olumlu enerjimizi iş ortaklarımızla ve müşterilerimizle daha çok paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Ülkemizin ilk Doğrudan Bankacılık modeli doğuyor BÖLÜM 1 Bireysel bankacılıkta ülkemizin ilk Doğrudan Bankacılık markasını yaratmaktayız. Müşterilerimizi kendi şubelerimize davet etmek yerine alışveriş nerede yapılıyorsa, müşterimiz neredeyse orada olmayı önceleyen mimarimiz, rekabete ayrı bir soluk getirecek. Kendi fiziki kanallarımıza yatırım yapmamanın bize sağladığı maliyet avantajlarını da müşterilerimizle paylaşmayı çok önemsiyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için güçlü ve esnek bir bilgi teknolojileri mimarisi üzerine Süper Operasyon Merkezi inşa ediyoruz ve nihayetinde ne yapacağını bilen iş grupları ile toplam mimarimizi harmanlıyoruz.

9 Bölgesel Güç olacağız... Çalıkbank ın yeni yapılanmasının önemli bir hedefi yakın coğrafyamızda bulunan ülkelerde yeni finansal iştirakler edinerek bir bölge ölçeği yaratmaktır. Arnavutluk ta bulunan dolaylı iştirakimiz Banka Kombetare Tregtare (BKT) 1 milyar USD yi aşan aktif büyüklüğü ile Balkanlar daki büyümemizin önemli bir unsurudur yılının Kasım ayında faaliyete geçtiğimiz Kosova nın dışında, bu yıl bir ülkede daha faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde etkin ve saygın bir bankacılık yaparak hem ilgili ülke ekonomilerine katkı yapmayı hem de ülkemizle ticaret ilişkilerinin kuvvetlendirilmesini oldukça önemsiyoruz. Bu hedefle yeni ticaret ürünleri geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Ülkemizdeki gelişmiş ürün ve hizmetlerin, bireysel bankacılık potansiyelinin yüksek olduğu bu ülkelere uyarlanması, yerel ihtiyaçlara göre yeni geliştirmelerin yapılması ve halkın yaşamına katkı sağlanması hedefiyle takımlarımız çalışmaktadır. Kurumsal bankacılıkta Gerçek Odaklanma sağlayacağız... Kurumsal bankacılık iş kolunda, Çalık Grubu nun ülkemiz ekonomisindeki yaygın ve iş bilgisi ile bezenmiş sektörel varlığının yarattığı ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi odağında derinleşiyor olacağız. Kurumsal gereksinimlerle açacağımız az sayıdaki şube ve merkezi pazarlama organizasyonumuzla, olmayı planladığımız iyi tanımlanmış ekonomik çevrede fark yaratan, hızlı ve netice odaklı iş kültürümüzün bizi müşterilerimiz nezdinde değerli kılacağına inanıyoruz yılında yapılanma ajandamızın yoğunluğuna rağmen müşteri sayımızdaki ve çapraz satışlarımızdaki artış ve Bankamızı iki kat büyütmek bu sayede mümkün olmuştur. İvmelenmiş, kadro olarak takviye edilmiş ve yapılanma ajandasının üzerindeki ağırlığı hafiflemiş kadromuz 2008 yılında daha iyisini gerçekleştirecektir. Önümüzü açan, Türkiye nin kusursuz konumu, gelişen ve büyüyen ekonomisidir yılında dünya ekonomisindeki tansiyonu arttıran gelişmelerin Türkiye ye ulaşan dalgaları daha dikkatli hareket etmemizi zaruri kılmaktadır yılına miras kalan dünyada artan volatilitenin bir süre daha devam edeceği anlaşılmaktadır. Çalıkbank açısından riskleri öne alan şekilde fırsatlara yaklaştığımız bir 2008 yılı yaşayacağız. Bankamızın odaklandığı iş stratejileri zaten önemli risklere bizleri bağışık kılmaktadır. Diğer yandan Türkiye istikrar için son yıllarda oldukça güçlü adımlar atmış ve yapısal istikrarı sağlama noktasında çok kararlı davranmıştır. Cari işlemler açığı gibi dikkatli yönetilmeye ihtiyaç duyulan alanların yanı sıra, T.C. Merkez Bankası nın tarihinin en güçlü rezervlerine ulaşması, bütçe disiplinindeki kararlılık, ihracattaki önemli ivmelenme, Türkiye ye olan önemli yabancı sermaye ilgisinin devamı ve dalgalı kur rejimi gibi faktörler 2008 yılındaki riskleri Türkiye için yönetilebilir kılmaktadır. Dünya daki ve Türkiye deki gelişmeleri dikkatle izleyerek; yönetilebilir risk anlayışı içinde, kararlı ve kârlı yürüyüşümüzde önümüzü açan, Türkiye nin kusursuz konumu, gelişen ve büyüyen ekonomisidir. Potansiyelini en iyi şekilde kullanmak suretiyle küresel oyuncular arasına katılarak, Türkiye nin her yönüyle daha aydınlık bir geleceğin parçası olacağına yürekten inanıyorum. Bu inanç ve ilhamla akılcı, yenilikçi ve sıra dışı bir hizmet organizasyonu olarak, ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için işimizi iyi yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda bize eşlik eden çalışanlarımıza, sıcak ve uzun süreli ilişkiler içinde destek olan, güvenlerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dr. Önder Halisdemir 06 BÖLÜM 1

10 1.7 Sektörel Konum yeniden yap lanma strateji yeterlilik 1999 yılından beri Türkiye'de kurumsal yatırım bankacılığı faaliyetlerini sürdüren Çalık Yatırım Bankası A.Ş yılında yeniden yapılanma sürecine girmiş; bunun neticesinde yönetimini ülkemizde finans sektörünün önde gelen yöneticilerinden oluşturmak suretiyle tamamen yenilenmiştir yılında 76 çalışanı ile bilanço performansını ikiye katlayan Çalıkbank, sektör ortalamasına göre yüksek bir sermaye yeterlilik oranına sahiptir. 1.8 Araflt rma ve Gelifltirme Y l Faaliyetlerimiz, Geliflme Strateji ve Hedefleri 2007 yılında kurulan İş Geliştirme Grubu, Banka nın perakende ve kurumsal bankacılık vizyon ve stratejilerinin belirlenmesi, yurtiçinde ve yurtdışında pazar araştırmaları, yeni teknolojilerin takibi, işbirliği ve yatırım fırsatlarının araştırılması, grup iştirakleri ile sinerji sağlayacak projelerin geliştirilmesi kapsamında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. Çalıkbank yeni vizyonu çerçevesinde müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine 2007 yılında hız kazandırmıştır. Bu kapsamda hizmet verilecek yeni müşteri segmentleri tanımlanarak, bu segmentlere yönelik ürünler belirlenmiştir. Bireysel ve kurumsal kredilerin kontrol edilebilir riskler çerçevesinde etkin büyümesine altyapı sağlayacak olan Kredi Kayıt Bürosu na (KKB) üye olunmuştur. Önümüzdeki yıl piyasaya sunulacak yeni ürünler için çalışmalar devam ettirilmektedir. Kurumsal ve Ticari Bankac l k Kurumsal ve Ticari Pazarlama Kurumsal ve Ticari Pazarlama Grubu altında örgütlenen iş kolu, Banka nın ilgili pazarlara yönelik satış faaliyetlerinden sorumlu olup kurumsal ve ticari segmentin uzun vadeli değerinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla kurumsal satış ağını yönetmektedir. Kurumsal ve Ticari Pazarlama Grubu nun ana organizasyon bölümleri; Kurumsal ve Ticari Pazarlama, Kurumsal ve Ticari Satış, Proje Finansmanı ve Sigorta Bölümü dür. Çalıkbank, kurumsal ve ticari bankacılık uygulamaları kapsamında; sektör ve müşteri özelliklerine göre yapılandırılmış kurumsal bankacılık, dış ticaretin finansmanı, leasing, faktoring, proje finansmanı ürünleri sunmaktadır. 07 BÖLÜM 1

11 Çalıkbank, 2007 yılında kurumsal ve ticari bankacılık alanında: Büyüme trendine girmiş ve 2006 yılında 41 milyon YTL olan nakit kredi hacmini %83 oranında artırarak 75 milyon YTL ye yükseltmiştir. Grup firmalarının tedarikçilerine alacak finansmanı hizmeti sunarak Grup içi sinerji çalışmaları gerçekleştirmiştir. Dış ticaret finansmanına ağırlık vermiş ve dış ticaret işlemleri hacmini artırmıştır. Müşterilerimizle ilişkilerimizin geliştirilmesi ve yurtdışı pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasına destek olmak amacıyla dış ticaret eğitimleri organize etmiştir. Çalıkbank; 2008 yılında, yaygınlaşmadan derinleşen, kendi niş ürün ve pazarlarını yaratarak bankacılık alanına çekilememiş müşteri kitleleri için özelleştirilmiş, yeni kredi ve nakit yönetimi ürünleri geliştiren bir kurumsal ve ticari pazarlama organizasyonu olma yolundaki çabalarını artırarak sürdürecektir. Ülkelerarası iş fırsatlarından en iyi şekilde faydalanmak amacıyla, 2007 yılında adımları atılan, iştiraklerimiz için model teşkil edecek yapılanma çalışmalarının 2008 yılında hızlandırılması hedeflenmektedir. Çalıkbank, 2008 yılında da hedef müşteri kitlesinin öncelikli tercihi olmak için azimli bir şekilde çalışacaktır. Kurumsal ve Ticari Krediler Kurumsal ve Ticari Krediler Grubu, Banka nın kurumsal ve ticari müşterileri için kredi tahsisi, izleme, tahsil ve tasfiye faaliyetlerinden oluşan genel kredi sürecinin etkin bir biçimde oluşturulması ve yönetilmesinden sorumludur. Kurumsal ve Ticari Krediler Grubu, 2007 yılında kurulmuştur. Yıl içinde Çalıkbank kurumsal kredi kültürünün oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmaları başlatılmıştır. Kurumsal kredilerin işleyişine ilişkin dokümantasyon tamamlanmış ve yeni içsel kredi derecelendirme sistemi uygulamaya alınmıştır. Kurumsal ve Ticari Krediler Grubu; uygulamaya alınan yeni içsel kredi derecelendirme sistemi paralelinde, yıl içinde risk bazlı provizyon sistemi ile ölçülebilen ve izlenebilen bir aktif kalitesine ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, kredi portföyünü fiyatlama mekanizmaları ile bir bütün halde değerlendirebilen ve yönetebilen bir yapı oluşturulacaktır. 108 BÖLÜM 1

12 esnek ilk do rudan bankac l k sinerji alanlar Bireysel Bankac l k Bireysel Pazarlama Bireysel Pazarlama Bölümü, bireysel bankacılık pazarlarına yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olup, perakende segmentinin uzun vadeli değerinin artırılması amacıyla, perakende satış ağını yönetmektedir yılında, Çalıkbank ın bireysel bankacılık alanında da hizmet verme stratejisine yönelik gerekli altyapı çalışmaları başlatılmış ve sahasında ödüllü projelerde yer alan güçlü bir takımla Bireysel Pazarlama Bölümü kurulmuştur. Çalıkbank, perakende bankacılıkta Doğrudan Bankacılık iş modelini benimsemiş ve Türkiye nin ilk Doğrudan Bankacılık modelini geliştirmeye başlamıştır. Alternatif Dağıtım Kanalları nı ana kanallar olarak benimseyen bu model ile klasik dağıtım kanalları olan banka şubelerinin dışında, alışveriş nerede yapılıyorsa, orada olma prensibi ile etkin, esnek ve müşteri gereksinimlerini merkeze alan bir yapı öngörülmektedir. Ödeme ve nakit yönetim sistemleri de yoğunlaşılacak alanlar arasındadır yılında, öncelikle Çalık Grubu şirketlerinin sunduğu sinerjisi yüksek alanların tarifi yapılmış ve Grup şirketlerinin perakendeye hizmet veren gaz dağıtım şirketlerine, inşaat projelerine ve medya alanına odaklanılmıştır. Çalıkbank, yurtiçi perakende zincirleri ve dağıtım ağlarında yer alarak, Türkiye nin en yaygın ağına sahip bankalarından biri olmayı hedeflemektedir. Türk bankacılık sektörünün odaklanamadığı uzmanlaşma gerektiren alanlarda, özelleştirilmiş ürünler sunmak için 2007 yılında temelleri atılan çalışmalar, 2008 yılında da ivme kazandırılarak sürdürülecektir. Bireysel Krediler Bireysel Krediler Bölümü, Banka nın perakende müşterileri için kredi tahsisi, izleme, tahsil faaliyetlerinden oluşan genel kredi sürecinin etkin bir biçimde oluşturulması ve yönetilmesinden sorumludur yılında kurulan Bireysel Krediler Bölümü; etkin, hızlı ve minimum manuel müdahale gerektiren bireysel krediler sisteminin oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarını başlatmıştır. Bu kapsamda, süreci hızlandıracak ve etkin kılacak ürünler incelenerek, Bireysel Krediler Modülü nü yeni teknolojileri barındıran alternatif sistemlerle kurma ve geliştirme stratejileri belirlenmiştir. Kuruluş ve geliştirme çalışmalarına yönelik analizler yapılmış, Banka nın bireysel pazarlama stratejileri ve projeleriyle uyumlu dokümantasyon çalışmalarına başlanmıştır. Başvuru profiline göre kredi limitini, teminatını ve dokümantasyonu farklılaştırabilen, başvuruyu olumsuz değerlendirme yerine karşı öneriler getiren ve tüm bunları sistemde gömülü parametrelerle milisaniye seviyesinde yöneten online başvuru değerlendirme ve karar sistemi (Kredi Makinesi) en önemli rekabetçi üstünlüğümüz olacaktır. Tüm harici sorgu veritabanları ile online konuşabilen; elde ettiği parametreleri yine online olarak karar süreçlerine dahil edebilen Kredi Makinemiz 2008 yılında hazır hale gelecektir. İş ekiplerimiz benzer yapıları daha önce kurmuş, konusunda ödüllü projelere imza atmış, son derece yetkin personellerden oluşmaktadır. 09 BÖLÜM 1

13 Hazine Hazine Grubu; tanımlanmış stratejiler ve politikalar çerçevesinde Banka içi ve dışı düzenlemelere uygun olarak, Banka nın menkul kıymet portföyünün yönetimi, para piyasaları işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fon yönetimi ürünlerinin pazarlanması ve piyasa politikalarının izlenmesinden sorumludur. Grubun ana organizasyonel bölümleri; Hazine İşlemleri, Hazine Satış ve Pozisyon Yönetimi dir. Çalıkbank 2007 yılında da yönetilebilir risk anlayışı içinde, müşteri memnuniyetini artıracak finansal çözümlerle para ve sermaye piyasaları işlemlerindeki başarılı çizgisini sürdürmüştür. İşlem hacimlerinde artış sağlanarak, risk yönetimi enstrümanlarının etkin kullanımı gerçekleştirilmiştir. Hazine Grubu nun ana hedefi, 2008 yılında da bütün Banka birimleri ile birlikte Banka kârlılığını artıran bir hazine anlayışı ile çalışmaktır. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların aktif bir katılımcısı olarak işlemler gerçekleştirilirken, müşterilerimize rekabetçi fiyatlandırma sunulacaktır. Finansal Kurumlar Finansal Kurumlar Grubu, Banka nın yurtdışı ve yurtiçi finansal kurumlar nezdinde pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi, yapılandırılmış finansman faaliyetlerinin yönetilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur yılında, Banka nın stratejisi ve gereksinimleri çerçevesinde muhabir banka ağını genişleterek muhabir bankalarla, Banka açısından en uygun şartlarda uzun vadeli ilişkiler kurulması, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hesap ilişkilerine girilmesi ve dünyanın her bölgesinde dış ticaret işlemlerine aracılık edebilmek için yeni dış ticaret limitlerinin oluşturulması konularında önemli atılımlarda bulunulmuştur yılı içerisinde Banka nın muhabir sayısı 37 den 107 ye çıkarılmış olup Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Uzakdoğu daki muhabir ağı zenginleştirilmiştir. Ayrıca, Banka nın aracılık ettiği dış ticaret işlemleri 68.8 milyon USD den milyon USD ye ulaştırılmıştır yılında da muhabir ağı ve güçlü iş ilişkileri ile müşterilerine rekabetçi bir fiyatlama ile hizmet sunmak Çalıkbank ın önceliği olacaktır. Finansal Kurumlar Grubu, kurumsal müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde söz sahibi olmak için uluslararası bankacılık ilişkilerini güçlendirmeyi sürdürecektir. Fonlama ihtiyacını yurtdışı ve yurtiçi piyasalardan en uygun koşullarda karşılayarak, Banka ya ve müşterilerine kaynak yaratmaya devam edecektir. Finansal Kurumlar Grubu; 2008 yılında Banka nın ve Çalık Grubu iştiraklerinin de dış ticaret ve fonlama aktivitelerini yönlendirmek suretiyle, dış ticaretin finansmanı alanındaki pazar payını artırmayı hedeflemektedir. 10 BÖLÜM 1

14 Operasyon Operasyon Grubu; şube, merkez ve bölge düzeyinde operasyonların yönetiminden sorumludur. Vizyonu; tüm dağıtım kanalı ve hizmet noktalarına uygun esneklikte, yüksek verimlilik ve hizmet kalitesi sağlayan, ilişkide bulunduğu tüm birimleri yüksek seviyede bilgi ile besleyen operasyon merkezi olmaktır. Sektörde, bankalararası sürdürülebilir bir rekabet için operasyon yapısının yeterliliği büyük önem taşımaktadır. Hedeflerine ulaşma yolunda Çalıkbank gücünü uzman operasyon ekibinden, verimli iş süreçlerinden ve güçlü altyapısından alacaktır. Bu yolda; 2007 yılında, operasyonun insan kaynağına ve teknolojik altyapısına büyük çaplı yatırımlarda bulunulmuştur yılında, müşterilerimize üstün kalitede hizmet verebilmek ve kurumumuza değer katmak amacıyla alternatif dağıtım kanallarının kurulumu için altyapı çalışmalarına başlanmıştır. İletişim Merkezi, Kartlı Ödeme Sistemleri nin oluşturulması ve yeni fonksiyonlarla internet bankacılığının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Banka kaynaklarının en verimli şekilde dağılımını sağlamak amacıyla, dış kaynak kullanımı ile alınabilecek hizmet alanları tespit edilmiş ve bu yönde çalışmalara başlanmıştır. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, yüksek kalitede hizmet sunmak, Çalıkbank Operasyon Grubu nun önceliğidir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere Çalıkbank ın operasyonel stratejisi; 2007 yılının ikinci yarısında başlatılan yeniden yapılanma sürecinin ilk aşaması, hizmet ve dağıtım kanalları ile operasyonel segmentasyonun tanımlanmasıdır. Herkesin her işi yaptığı sistemden, segmentasyon ve uzmanlaşmaya dayalı yapıya geçilmiştir. Burada en önemli yaklaşım, üretim ve hizmet ayrımıdır. Temel sorumluluk alanları; Alternatif Dağıtım Kanalları, Dış Ticaret, Yurtiçi Ödeme Sistemleri ve Hazine Operasyonları olmak üzere dört bölümde toplanmıştır. Operasyonda standart ürünlerde hız, kalite ve maksimum verimlilik için endüstriyel yaklaşıma gidilirken, hizmet katmanında iç ve dış müşteriler için müşteri odaklılık ön plana çıkarılmaktadır. Kurumsal ve ticari müşterilerimiz özelinde butik servisler sunulmaktadır. Uzmanlık gerektiren konularda müşterilerimize teknik danışmanlık hizmetleri, müşteri ziyaretleri, eğitimler, seminerler yoluyla değişen uygulama ve kurallarla ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır. Daima müşteri ve satış destek odaklı hizmet yaklaşımında olmak, Yaygın ve güçlü alternatif hizmet ve dağıtım kanalları kurarak, tamamen merkezileşmeye dayalı bir yapı oluşturmak, Uzmanlaşmaya dayalı basit, standart, yönetilebilir süreçler kurmak, Bilgi teknolojileri mimarisi ile güçlendirilmiş, yüksek otomasyona dayalı, maksimum verimlilikte endüstriyel üretim yapmak, İştiraklerle sinerji oluşturup katma değer yaratmak, Pazarda diğer finans kurumlarına operasyonel servis sağlayarak kâr merkezi olmaktır. 11 BÖLÜM 1

15 Organizasyon ve Süreç Yönetimi Organizasyon ve Süreç Yönetimi Bölümü; Banka içerisindeki tüm yapısal ve işlevsel değişikliklerin belirlenen standartlar çerçevesinde planlanması, koordine ve kontrol edilmesi, süreçlerin tasarlanarak genel hizmet modelinin belirlenmesi, çalışan sayısının yönetilmesi ve hizmet kalitesinin izlenmesinden sorumludur. İş süreçleri (görev tanımları, organizasyon yapısı, yönetim ve ölçüm sistemi, otomasyon sistemi vb.) tüm yönetim sisteminin merkezini ve altyapısını oluşturmaktadır. Kaynakların, projelerin, süreçlerin ve organizasyon yapısının rasyonel biçimde yönetilmesi amacıyla, 2007 yılında tüm iş süreçleri gözden geçirilmiştir. İş süreçleri uçtan uca, kolay anlaşılır, güncel ve yaşayan bir düzende yeniden tanımlanmıştır. Çalıkbank ın orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını güvence altına almak üzere organizasyon yapısı yenilenmiştir. Strateji ve hedefleri ile uyumlu bir biçimde, organizasyon yapısını ve becerilerini gelişen şartlar karşısında sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye olanak veren bir yönetim modeli oluşturulmuştur yılında da çalışanların aktif katılımıyla; Çalıkbank ın, tüm faaliyetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile diğer tüm değişim projeleri için uygun altyapıların oluşturulması ve bunlara ilişkin raporlama sisteminin kurularak izlenmesi çalışmaları devam edecektir. Bilgi Teknolojileri Bilgi Teknolojileri Grubu; Banka nın genel vizyonu ve iş planları ile uyumlu BT misyonu ve stratejisinin oluşturulmasından, müşteriler ile Banka nın diğer birimlerine verimli ve etkin hizmet sağlanması amacıyla teknolojik altyapısının geliştirilmesinden sorumludur yılında, güçlü bir bilgi teknolojisine erişme yolunda önemli atılımlarda bulunulmuştur. Bankacılık sisteminde gelişmenin ve büyümenin ilk adımının teknolojik olarak kısıtları kaldırmak olduğunun bilinciyle Bankamız kendi temel bankacılık paketine sahip olmaya karar vermiş; bu amaçla, çeşitli teknolojiler incelendikten sonra açık teknolojilerde, standartları destekleyecek bir altyapı üstünde çalışmaya başlanmıştır. N-tier mimari ve en son teknoloji kullanılarak yazılmakta olan paket, Banka nın operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacağı gibi her türlü pazarlama, satış, raporlama vb. ihtiyaçlarını da çözecektir. Banka nın iş hedeflerine paralel biçimde Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK) işlemlerinde de aynı altyapıyı kullanabilmek için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Böylece tek bir noktadan kontrol edilebilen ana fonksiyonlar üzerinde, değişik dağıtım kanallarının ön yüzlerinin yer aldığı bir yapıya ulaşılmıştır. Banka ya özel olarak geliştirilen bu yöntem sayesinde, yeni bir fonksiyonun Banka nın bütün kanallarına eklenmesi için gereken süre normalde harcanacak sürenin yarısına indirilmiştir. Önümüzdeki dönemde yapılandırılacak olan İletişim Merkezi, internet bankacılığı vb. gibi dağıtım kanallarının oluşturulmasında güçlü ve esnek altyapımız bize büyük avantaj sağlayacaktır. Banka nın teknolojik altyapısı, network altyapısı ve sunucu mimarileri ele alınmış ve tasarlanan sistemleri desteklemek üzere yenilenmeye başlanmıştır. Bilgi teknolojilerinin en önemli parçalarından olan insan kaynağı konusunda da, alanında uzman kişilerden bir ekip oluşturulmuştur. Yazılım ve analist ekiplerimiz, CMMI-2 düzeyinde üretim yapmaktadır. Destek ekibimiz ise Cobit standartlarında çalışmalarını yürütmektedir. Katma değer yaratacak işleri iç kaynak, diğerlerini dış kaynak kullanarak gerçekleştirme felsefesi sonucunda yüksek verimlilik elde edilmiştir. Böylece BT personelinin sadece bankacılık işlerine ve bankacılık sistemlerinde kullanılabilecek yeni teknolojilere konsantre olması sağlanmıştır. Geliştirilen bütün sistemlerde, bugün var olan veya ileride olabilecek iştirakler de göz önünde tutulmaktadır. Bütün sistemler multi-lingual, multi-currency parametrelerle kolaylıkla değiştirilebilir, farklı ülke ve regülasyonlara göre ayarlanabilir şekilde tasarlanmaktadır. Çalıkbank Bilgi Teknolojileri Grubu, 2008 yılında yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren finans iştirakleri olan bir bankanın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklere sahip, ölçeklenebilir, genişleyebilir, kesintisiz, yüksek performanslı bilgi sistem hizmetleri vermeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir. fltirak Yönetimi İştirak Yönetimi Grubu; tanımlanmış stratejiler ve politikalar çerçevesinde, Banka içi ve dışı düzenlemelere uygun olarak Banka nın iştirak ve şubeleri ile koordinasyonunun ve grup içi bilgi akışının etkin bir biçimde sürdürülmesini sağlamaktan sorumludur. İştirak Yönetimi Grubu 2007 yılında kurulmuş ve Banka Kombetare Tregtare (BKT) ile fonlama ve uluslararası sermaye piyasalarına erişim konularında maliyet avantajı sağlayacak sinerjinin oluşturulması için altyapı çalışmalarına başlamıştır. Ürün geliştirme, proje finansmanı vb. alanları merkezi olarak konumlandırılarak, en iyi uygulamaların iştiraklerle sürekli paylaşılabileceği bir ortamın hazırlanması için gerekli adımlar atılmıştır yılında, faaliyet gösterilen coğrafyalarda/pazarlarda Banka nın rakipleri arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla; yeni pazarlara girilmesi, daha yüksek bir yaygınlık değerinin oluşturulması yolunda faaliyetlerimiz güçlendirilerek devam edecektir. 12 BÖLÜM 1

YENİ JENERASYON BANKACILIK. Yaşanan bir hikayedir.

YENİ JENERASYON BANKACILIK. Yaşanan bir hikayedir. YENİ JENERASYON BANKACILIK Yaşanan bir hikayedir. İçindekiler SUNUŞ Önsöz... 02 Yeni Jenerasyon Bankacılık Nedir? 03 Hakkımızda 04 Vizyonumuz, Misyonumuz, Andımız ve İnancımız 05 Finansal Göstergeler 06

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ 1 2 4 4 5 5 6 7 8 10 11 12 14 18 18 21 SUNUŞ Vizyonumuz, Misyonumuz, Hakkımızda Finansal Göstergeler Performans Rasyoları Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Sunuş 2 Kısaca Anadolubank 3 HABAŞ Grubu 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 5 Genel Müdür ün Mesajı 7 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU T-BANK 2012 FAALİYET RAPORU 02 T-BANK / 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURUMSAL PROFİL Özet Finansal Bilgiler 04 Tarihçe 06 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 07 Ortaklık

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu BÖLÜM I-SUNUŞ 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Tarihçe 4 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 6 Ortaklık ve Sermaye Yapısına İlişkin Bilgiler 7 Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Genel

Detaylı

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık!

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık! 2013 Faaliyet Raporu Daha verimli bir geleceðe odaklandık! Anadolubank 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 05 Genel Müdür

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU T-BANK 2012 FAALİYET RAPORU 02 T-BANK / 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURUMSAL PROFİL Özet Finansal Bilgiler 06 Tarihçe 08 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 09 Ortaklık

Detaylı

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu KURUMSAL Profil Gücüne güç katan, büyümeye ve kârlılığa odaklı bir şirket 2011 yılı, Aksigorta nın tarihi için önemli bir kilometre taşına işaret etmektedir. Şirket in

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK ADRES: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza B Blok No: 257 Kat:15 34398 ŞİŞLİ / İSTANBUL Telefon : 0 (212) 286 81 00 Fax: 0 (212) 286 81 01 www.nurolbank.com.tr

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı

Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler Olağan Genel Kurul Gündemi Olağan Genel Kurul Gündemi Sunuş 1 Olağan Genel Kurul Gündemi 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sunuş 12 Kurumsal Profil 13 sermaye yapısı 14 Rakamlarla Halkbank 18 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz, Stratejilerimiz ve Kurumsal Değerlerimiz 20 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 1

FAALİYET RAPORU 2014 1 FAALİYET RAPORU 2014 1 İçindekiler GENEL BİLGİLER Önsöz Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Hakkımızda, Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

Detaylı

Büyükdere Caddesi No: 163 34394 Zincirlikuyu, Şişli - İstanbul T: (0212) 306 50 00 F: (0212) 306 56 00 www.calik.com

Büyükdere Caddesi No: 163 34394 Zincirlikuyu, Şişli - İstanbul T: (0212) 306 50 00 F: (0212) 306 56 00 www.calik.com Büyükdere Caddesi No: 163 34394 Zincirlikuyu, Şişli - İstanbul T: (0212) 306 50 00 F: (0212) 306 56 00 www.calik.com facebook.com/workentainment twitter.com/workentainment Tüm içerik hakları Çalık Holding

Detaylı

Bu topraklardan aldığımız güçle büyüyoruz.

Bu topraklardan aldığımız güçle büyüyoruz. İÇİNDEKİLER Bu topraklardan aldığımız güçle büyüyoruz. 02 Vizyon ve Misyon 03 Kurumsal Değerler ve Stratejik Hedefler 04 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 06 Kısaca Çalık Holding 08 Kilometre

Detaylı

Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü

Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler 1 Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü 2 Kurumsal Profil 3 ING Bank tan Satırbaşları... 4 ING Bank ın Değerleri 5 Dünden Bugüne

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi.

2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. 2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. İÇİNDEKİLER : 1. Vizyon ve Misyon.. 3 2. Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 6 3. Kurumsal Profil 10 4. Yönetim Değerlendirmesi ve Analizi.14 5. Holding

Detaylı

İçindekiler. ING Bank Faaliyet Raporu 2010

İçindekiler. ING Bank Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler 01 Bağımsız Denetim Firmasının Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Uygunluk Görüşü 02 Kurumsal Profil 03 ING Bank tan Satırbaşları... 04 ING Bank ın Değerleri 05 Dünden Bugüne

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

Sürdürülebilir bir dünya için...

Sürdürülebilir bir dünya için... Sürdürülebilir bir dünya için... Yıllık rapor 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - Sunuş 02 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 03 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Garanti Hakkında 06 Garanti nin Vizyonu, Misyonu,

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Bilgiler 9 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68

İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Bölüm II - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Politikaları 44 Bölüm III Finansal Bilgiler 68 İçindekiler Bölüm I - Odeabank a Genel Bakış 5 Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz 6 Stratejik Hedeflerimiz 7 Bank Audi Grubu Hakkında 8 Ana Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Yapısı 9 Banka Bilgileri 10

Detaylı

2012 Faaliyet RapoRu

2012 Faaliyet RapoRu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Özet Finansal Göstergeler 10 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 11 Kısaca Kuveyt Türk 12 Kilometre Taşları 14 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve Hizmet

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013

Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 2013 BURGAN BANK, GÜÇLÜ KATMA DEĞER İÇEREN ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ, ÜLKEMİZİN SANAYİ VE TİCARET DÖNGÜSÜNÜN YOĞUN OLARAK YAŞANDIĞI 20 ŞEHİRDE BULUNAN 60 ŞUBESİYLE SUNMAKTADIR. Burgan Bank

Detaylı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu Türkiye nin Sabancı sı... Değer Yaratan... 1 sabancı holding 2010 faaliyet raporu 3 sabancı holding 2010 faaliyet raporu Sorumlu... 5 sabancı holding

Detaylı