2007 FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2007 FAALİYET RAPORU

2 yerli global

3 İçindekiler BÖLÜM 1 - SUNUŞ 1.1 Profil 1.2 Vizyonumuz 1.3 Misyonumuz 1.4 Değerlerimiz 1.5 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 1.6 Genel Müdür Mesajı 1.7 Sektörel Konum 1.8 Araştırma ve Geliştirme Yılı Faaliyetlerimiz, Gelişme Strateji ve Hedefleri 1.10 Finansal Göstergeler 1.11 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 1.12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1.13 Çalık Grubu BÖLÜM 2 - YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 2.1 Yönetim Kurulu 2.2 Üst Yönetim 2.3 Denetçiler 2.4 İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler 2.5 Komiteler 2.6 Özet Yönetim Kurulu Raporu 2.7 İnsan Kaynakları Uygulamaları 2.8 Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubuyla Yaptığı İşlemler 2.9 Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar BÖLÜM 3 - FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ 3.1 Denetçiler Raporu 3.2 Denetim Komitesi Raporu 3.3 Mali Durum Değerlendirmesi 3.4 Risk Yönetimi Politikaları 3.5 Derecelendirme Kuruluşları nca Verilen Notlar 3.6 Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler 3.7 Uygunluk Görüşü BÖLÜM 4 - BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI, FİNANSAL BİLGİLER VE DİPNOTLARI 4.1 Bağımsız Denetim Raporu 4.2 Finansal Tablolar ve Dipnotları

4 Sunufl

5 1.1 Profil Çal k Holding'in finans sektöründeki ilk ifltiraki olan Çal kbank, 1999 y l nda kurulmufl ve bugüne kadar s hhatli ve istikrarl bir performans sergilemifltir. Finans sektörünün Çal k Grubu için stratejik ifl kollar ndan biri olarak tan mlanmas n takiben Çal kbank 2007 y l nda bafllayan bir yeniden yap lanma sürecine girmifltir. Bu süreçte yönetimi, Türkiye de finans sektörünün önde gelen yöneticilerinden oluflturularak tamamen yenilenmifl ve en önemli sermayesi olan insan kayna say ve nitelik olarak gelifltirilmifltir. Çal kbank, stratejilerini üç ana gövdede tan mlam flt r. istikrar dinamizm performans Türkiye ye yakın coğrafyalarda yeni iştirakler edinmek Çalıkbank, Arnavutluk ta bulunan dolaylı iştiraki Banka Kombetare Tregtare (BKT) ile veya doğrudan yakın coğrafyada yeni finansal iştirakler edinme ve bu iştirakleri etkin yönetme konusuna odaklanmıştır. Bu amaçla Banka da İştirak Yönetimi Grubu oluşturulmuştur. Kasım 2007 yılında Kosova Şubesi hayata geçmiştir yılında yeni bir ülkede daha faaliyet göstermek üzere çalışmalar sürmektedir. Özellikle Balkanlar ve Kafkas coğrafyasında daha yaygın ve fiziki kanallar kullanarak ölçek yaratmak Bankamızın öncelikli stratejisidir. Bu sayede, faaliyet gösterilen ülkeler ile Türkiye ve kendi aralarında dış ticaret ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunulacaktır. Bireysel bankacılıkta Türkiye nin ilk Doğrudan Bankacılık hizmet modelini sunmak Çalık Grubu nun inşaat, enerji, tekstil, ticaret, telekomünikasyon ve medya alanlarında ülkemizi kucaklayan güçlü iştiraklerinin sunduğu sinerjiden en iyi şekilde faydalanılması kurumsal bankacılık alanında odağımızı oluşturmaktadır. Grup şirketlerinin iş yaptığı ekonomik çevre içinde yer alarak, köklü ticari ilişkilerin parçası olmak birinci plandadır. Finansal iştirakimizin bulunduğu Arnavutluk ve Kosova ile Türkiye arasındaki ticaretin ana bankası olma hedefimiz, yoğunlaşılan bir diğer alandır. Yeni ülkelerde iştirak edinme stratejimiz doğrultusunda dış ticaret konsantrasyonumuz derinleşecektir. Bireysel bankacılıktaki Doğrudan Bankacılık modelimiz kapsamında bayiler aracılığıyla ürün ve hizmet pazarlama Geçmişinde ulusal ve uluslararası sektör ödülleri almış, güçlü bireysel bankacılık ekibi ile Çalıkbank, bireysel bankacılık alanında alternatif dağıtım kanallarını ana hizmet kanalı olarak benimsemiştir. Bu model ile ürün ve hizmetlerini kendi dağıtım noktalarından değil, alışverişin yapıldığı noktalardan sunmayı hedeflemektedir. Böylece, kendi dağıtım noktalarına yatırım yapmamanın sağladığı maliyet avantajını teknoloji ile yapılandırılmış etkin ve uygun koşullu ürünlere dönüştürebilecektir yılının ikinci yarısında Doğrudan Bankacılık hizmetleri tüketici ile buluşacak olup rekabete yeni bir soluk getirecektir. Kurumsal bankacılıkta odaklandığı alanlarda en etkin banka olmak yaklaşımımız sonucunda, ilişki kurulan bayilerin kurumsal ihtiyaçlarının da karşılanması, kurumsal bankacılık faaliyetlerimizin üçüncü odağını oluşturacaktır. Kurumsal bankacılıkta Çalık Grubu Şirketleri nin yoğun ilişkide bulunduğu ekonomik çevreler olan İstanbul, Ankara, Kayseri ve Bursa da şubeler açarak bu illerin potansiyellerinden bu prensipler çerçevesinde en etkin şekilde faydalanmak ve ticaret hayatına katkı sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Yukarıda sayılan kurumsal stratejiler Çalıkbank ın yapılanmasının ilk yıllarında olası sinerjilerden maksimum faydalanma odağında planlanmış olup ilerleyen yıllarda Türkiye ekonomisinde daha geniş roller üstlenilmesi hedeflenilmektedir. 02 BÖLÜM 1

6 1.2 Vizyonumuz yerli global ak lc s rad fl Yerli Global Vizyonumuz; yalnızca Türkiye nin değil, yakın coğrafyanın da etkin finans grubu olmaktır. Bunu yaparken geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri, yönetim yapısını, tüm iş akışlarını global bir vizyonda ele almak, farklı coğrafyalardaki fırsat ve riskleri kucaklayacak bir organizasyon yapısı kurmaktır. 1.3 Misyonumuz Misyonumuz ilişkide bulunduğu çevreyi mutlu eden, öncü, akılcı ve sıradışı bir hizmet organizasyonu olmaktır. 1.4 De erlerimiz Çevreye ve topluma duyarlı, dinamik ve gelişime açık bir bankayız. Bankacılık ilkelerine, ulusal ve uluslararası tüm kural ve düzenlemelere uyarız. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizi geliştirmek ve derinleştirmek önceliğimizdir. Güvenilir, dürüst ve adil çalışırız. Maliyet değil, fayda ve sonuç odaklıyız. Katma değeri yüksek, yenilikçi çözümler sunarız. Hoşgörüden ve açık iletişimden yanayız. Pozitif hisseden pozitif hissettiren bir kurum olmayı önemseriz. Ekip çalışmasını ve katılımcı düşünceyi destekleriz. 03 BÖLÜM 1

7 1.5 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı Çal k Grubu nun finans sektöründeki ilk ifltiraki olan ve Grubumuz bünyesinde sekizinci y l n tamamlayan Çal kbank, güçlü ve kal c bir marka olma yolunda h zla ilerlemekte; istikrarl ve sa lam finansal yap s yla kârl ve katma de er üreten bir finans kurumu olarak baflar çizgisini her geçen gün daha da ileriye tafl maktad r. Çalıkbank, başarıları ve dinamizmiyle Çalık Grubu nun kurumsal itibarının yükselmesinde önemli katkılar sağlayan, parlayan bir değer haline gelmiştir. Hizmete başladığı günden bugüne geçen süre zarfında, yatırım bankacılığı ürün ve hizmetleriyle sürekli katma değer üretmek amacıyla çalışan ve bu düşüncenin ışığında inşa ettiği hizmet anlayışı ile farklılaşan Çalıkbank, Grubumuzun kurumsal değerlerine bağlı, pozitif, etkin ve yenilikçi şirketlerinden biri olarak bankacılık sektörüne ayrı bir vizyon katmak için çalışmaktadır. Sektördeki hedefleri doğrultusunda, büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren Çalıkbank için tüm Çalık Grubu şirketlerinde olduğu gibi müşteri memnuniyeti esastır. Güçlü kurumsal yetkinliklere ve doğru stratejilere sahip olan Çalıkbank, coğrafi büyüme öncelikleri doğrultusunda ilk adımı, Balkanlar'da güçlü bir konumu bulunan Banka Kombetare Tregtare (BKT)'yi iştirakleri arasına katarak atmıştır. Arnavutluk'un ikinci büyük bankası olan BKT, Çalıkbank ın bankacılıkta daha aktif ve etkili olma hedeflerine uygun bir açılımdır. BKT nin The Banker dergisi tarafından 2006 yılında Arnavutluk'un en başarılı bankası ödülüyle taçlanan performansının, Grubumuz bünyesinde daha da yükseklere taşınacağından şüphemiz yoktur. Çalıkbank ın kârlılık, verimlilik ve sürdürülebilir büyüme anlamındaki performansının en önemli teminatı güçlü bir entellektüel sermayeye sahip olmasıdır. Birlikte hareket etmek ve ekip olmak bilinciyle daha da güçlenen bu yapı, aynı zamanda Grubumuzun finans alanında geleceğe büyük umutlarla bakmasının da en büyük teminatıdır. Grubumuzun genç ve dinamik şirketi haline gelen Çalıkbank ile gurur duyuyoruz. Çalıkbank ın başarıları, bizi yeni projelere girme ve yeni yatırımlar yapma yönünde cesaretlendiriyor. Eminiz ki, önümüzdeki yıllarda Çalıkbank ın adını daha büyük başarılar ile duymaya devam edeceğiz. Ahmet Çalık BÖLÜM 1

8 1.6 Genel Müdür Mesajı Türkiye de 2007 y l nda siyasi ve ekonomik gündem büyük ölçüde iç içe geçerken, bu durum, zaman zaman ekonomide hareketli ve dalgal bir seyir izlenmesine neden oldu. Tüm bu geliflmelere ra men, 2007 y l Türkiye ekonomisi ve bankac l k sektörü aç s ndan baflar l bir y l olmufltur. Yüksek riskli konut kredilerinden kaynaklanan sorunlar ve kayg lar, yurtd fl piyasalarda sert düflüflleri beraberinde getirirken, gerginli in Türkiye ekonomisini k sa vadede görece daha az etkilemesi sevindiricidir. Uzun vadede olumsuz etkilerin s n rl bir düzeyde tutulabilmesi, sürdürülebilir büyümenin sa lanabilmesi için ekonomideki istikrar n ve yap sal gelifltirmelerin sürdürülmesi önemlidir. Hem yapılandık, hem büyüdük... İstikrarlı ve sıhhatli çizgisini bugüne kadar başarıyla sürdüren Çalıkbank, 2007 yılında başlattığı yeni yapılanması ile odaklandığı alanlarda iddialı bir banka haline gelmektedir yılında, gelecek 5 yılımızı planlamak ve bunun için gerekli adımları atmak için çok çalıştık. En değerli hazinemiz olan insan kaynağı yatırımlarımızı nitelik ve nicelik olarak önemli ölçüde geliştirdik. Kurumsal yapımızı daha da güçlendirmek amacıyla yaklaşık 1800 sayfa doküman oluşturarak kendimizi daha iyi tanımladık. Arkasına bir iş felsefesi koymadığımız hiçbir alanı faaliyet sahası olarak benimsemedik. Neticede etik ilkelere bağlı, pozitif, etkin ve çok çalışkan bir yapı tesis ettik. Tüm bunları yaparken, bilançomuz yapılanmanın başladığı sekiz ayda geçmiş sekiz yıllık performansını ikiye katladı. Geleceğimizi planlamakla meşgulken bugünü ihmal etmedik. Şimdilik görece küçük bilanço yapımıza ve tüm yapılanma yatırımlarımıza rağmen yıl sonunda 2,3 milyon USD dönem kârı elde etmeyi başardık. Güçlü entelektüel sermayemizi oluşturan insan kaynağımız, tüm bu gerçekleşmeleri sağlayarak etkin ekip ruhu ile neler yapabileceğinin de fikrini vermiş oldu yılı yapılanmaya devam ettiğimiz ve birçok ilki yaşadığımız bir yıl olacak yılı, hem yeniden yapılanmamızı sürdüreceğimiz hem de yapılanmanın meyvelerini daha çok toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır yılında yaklaşık metrekarelik yeni ofisimize taşınacağız. Bu sebeple çok heyecanlıyız. Zincirlikuyu da, finans sektörünün kalbinin attığı aks üzerindeki yeni ofis binamızla personel sayımız 2008 için 200 e ulaşacak. Yine bu yıl Kayseri, Bursa ve Ankara da yeni şubelerimize kavuşmuş olacağız. İlk bireysel bankacılık ürünlerimiz ve yeni kanallarımız müşterilerimizle buluşacak. Bankamıza ait ve en son mimariler kullanılarak oluşturulan temel bankacılık yazılımımız ve çevre birimleri üretime alınacak. Dopdolu bir 2008 bizi bekliyor. Tüm bu gelişmeleri ve olumlu enerjimizi iş ortaklarımızla ve müşterilerimizle daha çok paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Ülkemizin ilk Doğrudan Bankacılık modeli doğuyor BÖLÜM 1 Bireysel bankacılıkta ülkemizin ilk Doğrudan Bankacılık markasını yaratmaktayız. Müşterilerimizi kendi şubelerimize davet etmek yerine alışveriş nerede yapılıyorsa, müşterimiz neredeyse orada olmayı önceleyen mimarimiz, rekabete ayrı bir soluk getirecek. Kendi fiziki kanallarımıza yatırım yapmamanın bize sağladığı maliyet avantajlarını da müşterilerimizle paylaşmayı çok önemsiyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için güçlü ve esnek bir bilgi teknolojileri mimarisi üzerine Süper Operasyon Merkezi inşa ediyoruz ve nihayetinde ne yapacağını bilen iş grupları ile toplam mimarimizi harmanlıyoruz.

9 Bölgesel Güç olacağız... Çalıkbank ın yeni yapılanmasının önemli bir hedefi yakın coğrafyamızda bulunan ülkelerde yeni finansal iştirakler edinerek bir bölge ölçeği yaratmaktır. Arnavutluk ta bulunan dolaylı iştirakimiz Banka Kombetare Tregtare (BKT) 1 milyar USD yi aşan aktif büyüklüğü ile Balkanlar daki büyümemizin önemli bir unsurudur yılının Kasım ayında faaliyete geçtiğimiz Kosova nın dışında, bu yıl bir ülkede daha faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde etkin ve saygın bir bankacılık yaparak hem ilgili ülke ekonomilerine katkı yapmayı hem de ülkemizle ticaret ilişkilerinin kuvvetlendirilmesini oldukça önemsiyoruz. Bu hedefle yeni ticaret ürünleri geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Ülkemizdeki gelişmiş ürün ve hizmetlerin, bireysel bankacılık potansiyelinin yüksek olduğu bu ülkelere uyarlanması, yerel ihtiyaçlara göre yeni geliştirmelerin yapılması ve halkın yaşamına katkı sağlanması hedefiyle takımlarımız çalışmaktadır. Kurumsal bankacılıkta Gerçek Odaklanma sağlayacağız... Kurumsal bankacılık iş kolunda, Çalık Grubu nun ülkemiz ekonomisindeki yaygın ve iş bilgisi ile bezenmiş sektörel varlığının yarattığı ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi odağında derinleşiyor olacağız. Kurumsal gereksinimlerle açacağımız az sayıdaki şube ve merkezi pazarlama organizasyonumuzla, olmayı planladığımız iyi tanımlanmış ekonomik çevrede fark yaratan, hızlı ve netice odaklı iş kültürümüzün bizi müşterilerimiz nezdinde değerli kılacağına inanıyoruz yılında yapılanma ajandamızın yoğunluğuna rağmen müşteri sayımızdaki ve çapraz satışlarımızdaki artış ve Bankamızı iki kat büyütmek bu sayede mümkün olmuştur. İvmelenmiş, kadro olarak takviye edilmiş ve yapılanma ajandasının üzerindeki ağırlığı hafiflemiş kadromuz 2008 yılında daha iyisini gerçekleştirecektir. Önümüzü açan, Türkiye nin kusursuz konumu, gelişen ve büyüyen ekonomisidir yılında dünya ekonomisindeki tansiyonu arttıran gelişmelerin Türkiye ye ulaşan dalgaları daha dikkatli hareket etmemizi zaruri kılmaktadır yılına miras kalan dünyada artan volatilitenin bir süre daha devam edeceği anlaşılmaktadır. Çalıkbank açısından riskleri öne alan şekilde fırsatlara yaklaştığımız bir 2008 yılı yaşayacağız. Bankamızın odaklandığı iş stratejileri zaten önemli risklere bizleri bağışık kılmaktadır. Diğer yandan Türkiye istikrar için son yıllarda oldukça güçlü adımlar atmış ve yapısal istikrarı sağlama noktasında çok kararlı davranmıştır. Cari işlemler açığı gibi dikkatli yönetilmeye ihtiyaç duyulan alanların yanı sıra, T.C. Merkez Bankası nın tarihinin en güçlü rezervlerine ulaşması, bütçe disiplinindeki kararlılık, ihracattaki önemli ivmelenme, Türkiye ye olan önemli yabancı sermaye ilgisinin devamı ve dalgalı kur rejimi gibi faktörler 2008 yılındaki riskleri Türkiye için yönetilebilir kılmaktadır. Dünya daki ve Türkiye deki gelişmeleri dikkatle izleyerek; yönetilebilir risk anlayışı içinde, kararlı ve kârlı yürüyüşümüzde önümüzü açan, Türkiye nin kusursuz konumu, gelişen ve büyüyen ekonomisidir. Potansiyelini en iyi şekilde kullanmak suretiyle küresel oyuncular arasına katılarak, Türkiye nin her yönüyle daha aydınlık bir geleceğin parçası olacağına yürekten inanıyorum. Bu inanç ve ilhamla akılcı, yenilikçi ve sıra dışı bir hizmet organizasyonu olarak, ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için işimizi iyi yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda bize eşlik eden çalışanlarımıza, sıcak ve uzun süreli ilişkiler içinde destek olan, güvenlerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dr. Önder Halisdemir 06 BÖLÜM 1

10 1.7 Sektörel Konum yeniden yap lanma strateji yeterlilik 1999 yılından beri Türkiye'de kurumsal yatırım bankacılığı faaliyetlerini sürdüren Çalık Yatırım Bankası A.Ş yılında yeniden yapılanma sürecine girmiş; bunun neticesinde yönetimini ülkemizde finans sektörünün önde gelen yöneticilerinden oluşturmak suretiyle tamamen yenilenmiştir yılında 76 çalışanı ile bilanço performansını ikiye katlayan Çalıkbank, sektör ortalamasına göre yüksek bir sermaye yeterlilik oranına sahiptir. 1.8 Araflt rma ve Gelifltirme Y l Faaliyetlerimiz, Geliflme Strateji ve Hedefleri 2007 yılında kurulan İş Geliştirme Grubu, Banka nın perakende ve kurumsal bankacılık vizyon ve stratejilerinin belirlenmesi, yurtiçinde ve yurtdışında pazar araştırmaları, yeni teknolojilerin takibi, işbirliği ve yatırım fırsatlarının araştırılması, grup iştirakleri ile sinerji sağlayacak projelerin geliştirilmesi kapsamında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. Çalıkbank yeni vizyonu çerçevesinde müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine 2007 yılında hız kazandırmıştır. Bu kapsamda hizmet verilecek yeni müşteri segmentleri tanımlanarak, bu segmentlere yönelik ürünler belirlenmiştir. Bireysel ve kurumsal kredilerin kontrol edilebilir riskler çerçevesinde etkin büyümesine altyapı sağlayacak olan Kredi Kayıt Bürosu na (KKB) üye olunmuştur. Önümüzdeki yıl piyasaya sunulacak yeni ürünler için çalışmalar devam ettirilmektedir. Kurumsal ve Ticari Bankac l k Kurumsal ve Ticari Pazarlama Kurumsal ve Ticari Pazarlama Grubu altında örgütlenen iş kolu, Banka nın ilgili pazarlara yönelik satış faaliyetlerinden sorumlu olup kurumsal ve ticari segmentin uzun vadeli değerinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla kurumsal satış ağını yönetmektedir. Kurumsal ve Ticari Pazarlama Grubu nun ana organizasyon bölümleri; Kurumsal ve Ticari Pazarlama, Kurumsal ve Ticari Satış, Proje Finansmanı ve Sigorta Bölümü dür. Çalıkbank, kurumsal ve ticari bankacılık uygulamaları kapsamında; sektör ve müşteri özelliklerine göre yapılandırılmış kurumsal bankacılık, dış ticaretin finansmanı, leasing, faktoring, proje finansmanı ürünleri sunmaktadır. 07 BÖLÜM 1

11 Çalıkbank, 2007 yılında kurumsal ve ticari bankacılık alanında: Büyüme trendine girmiş ve 2006 yılında 41 milyon YTL olan nakit kredi hacmini %83 oranında artırarak 75 milyon YTL ye yükseltmiştir. Grup firmalarının tedarikçilerine alacak finansmanı hizmeti sunarak Grup içi sinerji çalışmaları gerçekleştirmiştir. Dış ticaret finansmanına ağırlık vermiş ve dış ticaret işlemleri hacmini artırmıştır. Müşterilerimizle ilişkilerimizin geliştirilmesi ve yurtdışı pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasına destek olmak amacıyla dış ticaret eğitimleri organize etmiştir. Çalıkbank; 2008 yılında, yaygınlaşmadan derinleşen, kendi niş ürün ve pazarlarını yaratarak bankacılık alanına çekilememiş müşteri kitleleri için özelleştirilmiş, yeni kredi ve nakit yönetimi ürünleri geliştiren bir kurumsal ve ticari pazarlama organizasyonu olma yolundaki çabalarını artırarak sürdürecektir. Ülkelerarası iş fırsatlarından en iyi şekilde faydalanmak amacıyla, 2007 yılında adımları atılan, iştiraklerimiz için model teşkil edecek yapılanma çalışmalarının 2008 yılında hızlandırılması hedeflenmektedir. Çalıkbank, 2008 yılında da hedef müşteri kitlesinin öncelikli tercihi olmak için azimli bir şekilde çalışacaktır. Kurumsal ve Ticari Krediler Kurumsal ve Ticari Krediler Grubu, Banka nın kurumsal ve ticari müşterileri için kredi tahsisi, izleme, tahsil ve tasfiye faaliyetlerinden oluşan genel kredi sürecinin etkin bir biçimde oluşturulması ve yönetilmesinden sorumludur. Kurumsal ve Ticari Krediler Grubu, 2007 yılında kurulmuştur. Yıl içinde Çalıkbank kurumsal kredi kültürünün oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmaları başlatılmıştır. Kurumsal kredilerin işleyişine ilişkin dokümantasyon tamamlanmış ve yeni içsel kredi derecelendirme sistemi uygulamaya alınmıştır. Kurumsal ve Ticari Krediler Grubu; uygulamaya alınan yeni içsel kredi derecelendirme sistemi paralelinde, yıl içinde risk bazlı provizyon sistemi ile ölçülebilen ve izlenebilen bir aktif kalitesine ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, kredi portföyünü fiyatlama mekanizmaları ile bir bütün halde değerlendirebilen ve yönetebilen bir yapı oluşturulacaktır. 108 BÖLÜM 1

12 esnek ilk do rudan bankac l k sinerji alanlar Bireysel Bankac l k Bireysel Pazarlama Bireysel Pazarlama Bölümü, bireysel bankacılık pazarlarına yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olup, perakende segmentinin uzun vadeli değerinin artırılması amacıyla, perakende satış ağını yönetmektedir yılında, Çalıkbank ın bireysel bankacılık alanında da hizmet verme stratejisine yönelik gerekli altyapı çalışmaları başlatılmış ve sahasında ödüllü projelerde yer alan güçlü bir takımla Bireysel Pazarlama Bölümü kurulmuştur. Çalıkbank, perakende bankacılıkta Doğrudan Bankacılık iş modelini benimsemiş ve Türkiye nin ilk Doğrudan Bankacılık modelini geliştirmeye başlamıştır. Alternatif Dağıtım Kanalları nı ana kanallar olarak benimseyen bu model ile klasik dağıtım kanalları olan banka şubelerinin dışında, alışveriş nerede yapılıyorsa, orada olma prensibi ile etkin, esnek ve müşteri gereksinimlerini merkeze alan bir yapı öngörülmektedir. Ödeme ve nakit yönetim sistemleri de yoğunlaşılacak alanlar arasındadır yılında, öncelikle Çalık Grubu şirketlerinin sunduğu sinerjisi yüksek alanların tarifi yapılmış ve Grup şirketlerinin perakendeye hizmet veren gaz dağıtım şirketlerine, inşaat projelerine ve medya alanına odaklanılmıştır. Çalıkbank, yurtiçi perakende zincirleri ve dağıtım ağlarında yer alarak, Türkiye nin en yaygın ağına sahip bankalarından biri olmayı hedeflemektedir. Türk bankacılık sektörünün odaklanamadığı uzmanlaşma gerektiren alanlarda, özelleştirilmiş ürünler sunmak için 2007 yılında temelleri atılan çalışmalar, 2008 yılında da ivme kazandırılarak sürdürülecektir. Bireysel Krediler Bireysel Krediler Bölümü, Banka nın perakende müşterileri için kredi tahsisi, izleme, tahsil faaliyetlerinden oluşan genel kredi sürecinin etkin bir biçimde oluşturulması ve yönetilmesinden sorumludur yılında kurulan Bireysel Krediler Bölümü; etkin, hızlı ve minimum manuel müdahale gerektiren bireysel krediler sisteminin oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarını başlatmıştır. Bu kapsamda, süreci hızlandıracak ve etkin kılacak ürünler incelenerek, Bireysel Krediler Modülü nü yeni teknolojileri barındıran alternatif sistemlerle kurma ve geliştirme stratejileri belirlenmiştir. Kuruluş ve geliştirme çalışmalarına yönelik analizler yapılmış, Banka nın bireysel pazarlama stratejileri ve projeleriyle uyumlu dokümantasyon çalışmalarına başlanmıştır. Başvuru profiline göre kredi limitini, teminatını ve dokümantasyonu farklılaştırabilen, başvuruyu olumsuz değerlendirme yerine karşı öneriler getiren ve tüm bunları sistemde gömülü parametrelerle milisaniye seviyesinde yöneten online başvuru değerlendirme ve karar sistemi (Kredi Makinesi) en önemli rekabetçi üstünlüğümüz olacaktır. Tüm harici sorgu veritabanları ile online konuşabilen; elde ettiği parametreleri yine online olarak karar süreçlerine dahil edebilen Kredi Makinemiz 2008 yılında hazır hale gelecektir. İş ekiplerimiz benzer yapıları daha önce kurmuş, konusunda ödüllü projelere imza atmış, son derece yetkin personellerden oluşmaktadır. 09 BÖLÜM 1

13 Hazine Hazine Grubu; tanımlanmış stratejiler ve politikalar çerçevesinde Banka içi ve dışı düzenlemelere uygun olarak, Banka nın menkul kıymet portföyünün yönetimi, para piyasaları işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fon yönetimi ürünlerinin pazarlanması ve piyasa politikalarının izlenmesinden sorumludur. Grubun ana organizasyonel bölümleri; Hazine İşlemleri, Hazine Satış ve Pozisyon Yönetimi dir. Çalıkbank 2007 yılında da yönetilebilir risk anlayışı içinde, müşteri memnuniyetini artıracak finansal çözümlerle para ve sermaye piyasaları işlemlerindeki başarılı çizgisini sürdürmüştür. İşlem hacimlerinde artış sağlanarak, risk yönetimi enstrümanlarının etkin kullanımı gerçekleştirilmiştir. Hazine Grubu nun ana hedefi, 2008 yılında da bütün Banka birimleri ile birlikte Banka kârlılığını artıran bir hazine anlayışı ile çalışmaktır. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların aktif bir katılımcısı olarak işlemler gerçekleştirilirken, müşterilerimize rekabetçi fiyatlandırma sunulacaktır. Finansal Kurumlar Finansal Kurumlar Grubu, Banka nın yurtdışı ve yurtiçi finansal kurumlar nezdinde pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi, yapılandırılmış finansman faaliyetlerinin yönetilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur yılında, Banka nın stratejisi ve gereksinimleri çerçevesinde muhabir banka ağını genişleterek muhabir bankalarla, Banka açısından en uygun şartlarda uzun vadeli ilişkiler kurulması, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hesap ilişkilerine girilmesi ve dünyanın her bölgesinde dış ticaret işlemlerine aracılık edebilmek için yeni dış ticaret limitlerinin oluşturulması konularında önemli atılımlarda bulunulmuştur yılı içerisinde Banka nın muhabir sayısı 37 den 107 ye çıkarılmış olup Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Uzakdoğu daki muhabir ağı zenginleştirilmiştir. Ayrıca, Banka nın aracılık ettiği dış ticaret işlemleri 68.8 milyon USD den milyon USD ye ulaştırılmıştır yılında da muhabir ağı ve güçlü iş ilişkileri ile müşterilerine rekabetçi bir fiyatlama ile hizmet sunmak Çalıkbank ın önceliği olacaktır. Finansal Kurumlar Grubu, kurumsal müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde söz sahibi olmak için uluslararası bankacılık ilişkilerini güçlendirmeyi sürdürecektir. Fonlama ihtiyacını yurtdışı ve yurtiçi piyasalardan en uygun koşullarda karşılayarak, Banka ya ve müşterilerine kaynak yaratmaya devam edecektir. Finansal Kurumlar Grubu; 2008 yılında Banka nın ve Çalık Grubu iştiraklerinin de dış ticaret ve fonlama aktivitelerini yönlendirmek suretiyle, dış ticaretin finansmanı alanındaki pazar payını artırmayı hedeflemektedir. 10 BÖLÜM 1

14 Operasyon Operasyon Grubu; şube, merkez ve bölge düzeyinde operasyonların yönetiminden sorumludur. Vizyonu; tüm dağıtım kanalı ve hizmet noktalarına uygun esneklikte, yüksek verimlilik ve hizmet kalitesi sağlayan, ilişkide bulunduğu tüm birimleri yüksek seviyede bilgi ile besleyen operasyon merkezi olmaktır. Sektörde, bankalararası sürdürülebilir bir rekabet için operasyon yapısının yeterliliği büyük önem taşımaktadır. Hedeflerine ulaşma yolunda Çalıkbank gücünü uzman operasyon ekibinden, verimli iş süreçlerinden ve güçlü altyapısından alacaktır. Bu yolda; 2007 yılında, operasyonun insan kaynağına ve teknolojik altyapısına büyük çaplı yatırımlarda bulunulmuştur yılında, müşterilerimize üstün kalitede hizmet verebilmek ve kurumumuza değer katmak amacıyla alternatif dağıtım kanallarının kurulumu için altyapı çalışmalarına başlanmıştır. İletişim Merkezi, Kartlı Ödeme Sistemleri nin oluşturulması ve yeni fonksiyonlarla internet bankacılığının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Banka kaynaklarının en verimli şekilde dağılımını sağlamak amacıyla, dış kaynak kullanımı ile alınabilecek hizmet alanları tespit edilmiş ve bu yönde çalışmalara başlanmıştır. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, yüksek kalitede hizmet sunmak, Çalıkbank Operasyon Grubu nun önceliğidir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere Çalıkbank ın operasyonel stratejisi; 2007 yılının ikinci yarısında başlatılan yeniden yapılanma sürecinin ilk aşaması, hizmet ve dağıtım kanalları ile operasyonel segmentasyonun tanımlanmasıdır. Herkesin her işi yaptığı sistemden, segmentasyon ve uzmanlaşmaya dayalı yapıya geçilmiştir. Burada en önemli yaklaşım, üretim ve hizmet ayrımıdır. Temel sorumluluk alanları; Alternatif Dağıtım Kanalları, Dış Ticaret, Yurtiçi Ödeme Sistemleri ve Hazine Operasyonları olmak üzere dört bölümde toplanmıştır. Operasyonda standart ürünlerde hız, kalite ve maksimum verimlilik için endüstriyel yaklaşıma gidilirken, hizmet katmanında iç ve dış müşteriler için müşteri odaklılık ön plana çıkarılmaktadır. Kurumsal ve ticari müşterilerimiz özelinde butik servisler sunulmaktadır. Uzmanlık gerektiren konularda müşterilerimize teknik danışmanlık hizmetleri, müşteri ziyaretleri, eğitimler, seminerler yoluyla değişen uygulama ve kurallarla ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır. Daima müşteri ve satış destek odaklı hizmet yaklaşımında olmak, Yaygın ve güçlü alternatif hizmet ve dağıtım kanalları kurarak, tamamen merkezileşmeye dayalı bir yapı oluşturmak, Uzmanlaşmaya dayalı basit, standart, yönetilebilir süreçler kurmak, Bilgi teknolojileri mimarisi ile güçlendirilmiş, yüksek otomasyona dayalı, maksimum verimlilikte endüstriyel üretim yapmak, İştiraklerle sinerji oluşturup katma değer yaratmak, Pazarda diğer finans kurumlarına operasyonel servis sağlayarak kâr merkezi olmaktır. 11 BÖLÜM 1

15 Organizasyon ve Süreç Yönetimi Organizasyon ve Süreç Yönetimi Bölümü; Banka içerisindeki tüm yapısal ve işlevsel değişikliklerin belirlenen standartlar çerçevesinde planlanması, koordine ve kontrol edilmesi, süreçlerin tasarlanarak genel hizmet modelinin belirlenmesi, çalışan sayısının yönetilmesi ve hizmet kalitesinin izlenmesinden sorumludur. İş süreçleri (görev tanımları, organizasyon yapısı, yönetim ve ölçüm sistemi, otomasyon sistemi vb.) tüm yönetim sisteminin merkezini ve altyapısını oluşturmaktadır. Kaynakların, projelerin, süreçlerin ve organizasyon yapısının rasyonel biçimde yönetilmesi amacıyla, 2007 yılında tüm iş süreçleri gözden geçirilmiştir. İş süreçleri uçtan uca, kolay anlaşılır, güncel ve yaşayan bir düzende yeniden tanımlanmıştır. Çalıkbank ın orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını güvence altına almak üzere organizasyon yapısı yenilenmiştir. Strateji ve hedefleri ile uyumlu bir biçimde, organizasyon yapısını ve becerilerini gelişen şartlar karşısında sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye olanak veren bir yönetim modeli oluşturulmuştur yılında da çalışanların aktif katılımıyla; Çalıkbank ın, tüm faaliyetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile diğer tüm değişim projeleri için uygun altyapıların oluşturulması ve bunlara ilişkin raporlama sisteminin kurularak izlenmesi çalışmaları devam edecektir. Bilgi Teknolojileri Bilgi Teknolojileri Grubu; Banka nın genel vizyonu ve iş planları ile uyumlu BT misyonu ve stratejisinin oluşturulmasından, müşteriler ile Banka nın diğer birimlerine verimli ve etkin hizmet sağlanması amacıyla teknolojik altyapısının geliştirilmesinden sorumludur yılında, güçlü bir bilgi teknolojisine erişme yolunda önemli atılımlarda bulunulmuştur. Bankacılık sisteminde gelişmenin ve büyümenin ilk adımının teknolojik olarak kısıtları kaldırmak olduğunun bilinciyle Bankamız kendi temel bankacılık paketine sahip olmaya karar vermiş; bu amaçla, çeşitli teknolojiler incelendikten sonra açık teknolojilerde, standartları destekleyecek bir altyapı üstünde çalışmaya başlanmıştır. N-tier mimari ve en son teknoloji kullanılarak yazılmakta olan paket, Banka nın operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacağı gibi her türlü pazarlama, satış, raporlama vb. ihtiyaçlarını da çözecektir. Banka nın iş hedeflerine paralel biçimde Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK) işlemlerinde de aynı altyapıyı kullanabilmek için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Böylece tek bir noktadan kontrol edilebilen ana fonksiyonlar üzerinde, değişik dağıtım kanallarının ön yüzlerinin yer aldığı bir yapıya ulaşılmıştır. Banka ya özel olarak geliştirilen bu yöntem sayesinde, yeni bir fonksiyonun Banka nın bütün kanallarına eklenmesi için gereken süre normalde harcanacak sürenin yarısına indirilmiştir. Önümüzdeki dönemde yapılandırılacak olan İletişim Merkezi, internet bankacılığı vb. gibi dağıtım kanallarının oluşturulmasında güçlü ve esnek altyapımız bize büyük avantaj sağlayacaktır. Banka nın teknolojik altyapısı, network altyapısı ve sunucu mimarileri ele alınmış ve tasarlanan sistemleri desteklemek üzere yenilenmeye başlanmıştır. Bilgi teknolojilerinin en önemli parçalarından olan insan kaynağı konusunda da, alanında uzman kişilerden bir ekip oluşturulmuştur. Yazılım ve analist ekiplerimiz, CMMI-2 düzeyinde üretim yapmaktadır. Destek ekibimiz ise Cobit standartlarında çalışmalarını yürütmektedir. Katma değer yaratacak işleri iç kaynak, diğerlerini dış kaynak kullanarak gerçekleştirme felsefesi sonucunda yüksek verimlilik elde edilmiştir. Böylece BT personelinin sadece bankacılık işlerine ve bankacılık sistemlerinde kullanılabilecek yeni teknolojilere konsantre olması sağlanmıştır. Geliştirilen bütün sistemlerde, bugün var olan veya ileride olabilecek iştirakler de göz önünde tutulmaktadır. Bütün sistemler multi-lingual, multi-currency parametrelerle kolaylıkla değiştirilebilir, farklı ülke ve regülasyonlara göre ayarlanabilir şekilde tasarlanmaktadır. Çalıkbank Bilgi Teknolojileri Grubu, 2008 yılında yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren finans iştirakleri olan bir bankanın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklere sahip, ölçeklenebilir, genişleyebilir, kesintisiz, yüksek performanslı bilgi sistem hizmetleri vermeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir. fltirak Yönetimi İştirak Yönetimi Grubu; tanımlanmış stratejiler ve politikalar çerçevesinde, Banka içi ve dışı düzenlemelere uygun olarak Banka nın iştirak ve şubeleri ile koordinasyonunun ve grup içi bilgi akışının etkin bir biçimde sürdürülmesini sağlamaktan sorumludur. İştirak Yönetimi Grubu 2007 yılında kurulmuş ve Banka Kombetare Tregtare (BKT) ile fonlama ve uluslararası sermaye piyasalarına erişim konularında maliyet avantajı sağlayacak sinerjinin oluşturulması için altyapı çalışmalarına başlamıştır. Ürün geliştirme, proje finansmanı vb. alanları merkezi olarak konumlandırılarak, en iyi uygulamaların iştiraklerle sürekli paylaşılabileceği bir ortamın hazırlanması için gerekli adımlar atılmıştır yılında, faaliyet gösterilen coğrafyalarda/pazarlarda Banka nın rakipleri arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla; yeni pazarlara girilmesi, daha yüksek bir yaygınlık değerinin oluşturulması yolunda faaliyetlerimiz güçlendirilerek devam edecektir. 12 BÖLÜM 1

16 1.10 Finansal Göstergeler 2007 (BinYTL) 2006 (BinYTL) De iflim (%) BANKALAR VE PARA PİYASALARINA PLASMANLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂRA/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (NET) KREDİLER VE FAKTORİNG ALACAKLARI (NET) KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (NET) ÖZKAYNAKLAR TOPLAM AKTİFLER GARANTİ ve KEFALETLER NET FAİZ GELİRİ NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ FAALİYET KÂRI VERGİ ÖNCESİ KÂR VERGİ KARŞILIĞI NET DÖNEM KÂRI 22, , , , ,291 11,097 2,274 3,691 3,691-1,021 2,670 9, ,751 1,539 60,250 66, ,718 10,229 2,129 6,120 6,120-1,421 4, USD Kur = Performans Rasyolar 2007 SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART RASYOSU ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI NET KÂR BAZINDA ORTALAMA AKTİF KÂRLILIĞI VERGİ ÖNCESİ KÂR BAZINDA ORTALAMA AKTİF KÂRLILIĞI NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/FAALİYET GİDERLERİ DURAN DEĞERLER (NET)/ÖZKAYNAKLAR GETİRiLİ AKTİFLER/TOPLAM AKTİFLER % % % % % % % Ana Sözleflme de Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 2007 yılı içinde Ana Sözleşme de değişiklik yapılmamıştır Sermaye ve Ortakl k Yap s 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle başlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: Pay Sahipleri Pay tutarları (Bin YTL) Pay oranları (%) Ödenmiş paylar (Bin YTL) Ödenmemiş paylar (Bin YTL) Çalık Holding A.Ş. GAP Güneydoğu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ahmet Çalık Mahmut Çalık Ali Akbulut 18, , Toplam 20, , BÖLÜM 1 Dönem içinde Banka nın ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

17 1.13 Çalık Grubu tekstil enerji ve inflaatta lider Genel merkezi stanbul da bulunan Çal k Holding; enerji, iletiflim ve bilgi sistemleri, finans, inflaat, tekstil ve ticaret alanlar nda faaliyet gösteren uluslararas rekabet gücü yüksek, insana, çevreye, toplumsal de erlere sayg l bir flirketler toplulu udur. Çal k Holding kuruluflundan bugüne, giriflimci, dinamik yap s ve istikrarl büyüme baflar s yla ülkemizde ve yurtd fl nda yaklafl k 15 bin kifliye istihdam olana sa lamaktad r. Çalık Grubu dünyanın önde gelen şirketlerinden olan General Electric, Mitsubishi, Krupp Uhde, Voith, Parker Drilling, Kawasaki, Siemens, Indian Oil, Eni, EBRD, IFC, EWE ve Türk Telekom gibi pek çok global şirket ile güçlü ve sağlam işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Çalık Grubu ayrıca tekstil alanında Lee, Tommy Hilfiger, Diesel, Lucky Brand, Miss Sixty, Levi s, Ikea, H&M, Ecko Red, Replay, Wrangler, G Star, Benetton, Banana Republic, Dolce Gabbana, Esprit, Hugo Boss ve Mavi Jeans gibi global markalara da ürün ve hizmet sağlamaktadır. Çalık Grubu nun enerji sektöründeki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 1998 yılında Çalık Enerji kurulmuştur. Çalık Enerji, güç sistemleri ve petrol-doğalgaz olmak üzere iki ana eksende etkindir. Kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede gerçekleştirdiği projeler sayesinde Çalık Enerji, uluslararası arenada dikkat çeken ve tercih edilen bir iş ortağı olmuştur. Elektrik üretim ve dağıtımı, nükleer enerji, petrol ve doğalgaz arama, doğalgaz dağıtımı, petrol nakli, rafineri ve petrokimya işletmeciliği gibi faaliyetler Çalık Enerji nin ilgi alanı içerisinde yer almaktadır. Firmanın önemli yatırımları arasında özelleştirme ile devraldığı Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Kayserigaz Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Karadeniz petrollerini Akdeniz e taşıyacak olan Trans Anadolu Petrol Boru Hattı Projesi (TAP) yer almaktadır. Çalık Enerji; Balkanlar, Doğu Avrupa, BDT ülkeleri ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine uzanan geniş bir coğrafyada projeler geliştirmektedir. Çalık Holding in bir diğer faaliyet alanı iletişim ve bilgi sistemleri sektörüdür. Sektördeki bütün projelerini CETEL kimliği altında toplayan Çalık Holding, Türkiye ve yakın coğrafyada kendi altyapısına sahip, güçlü bir oyuncu olma arzusundadır. CETEL in yatırımları arasında Arnavutluk'un en önemli telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Albtelekom yer almaktadır. Albtelekom, Eagle Mobile GSM operatörünü de bünyesinde barındırmaktadır. 14 BÖLÜM 1

18 Çalık Grubu, inşaat sektöründeki faaliyetlerini dünya ölçeğinde bir inşaat firması olan iştiraki Gap İnşaat ile sürdürmektedir yılında kurulan Gap İnşaat; altyapı, üstyapı ve konut projeleri ile özellikle sanayi tesislerinin yapımında uzmanlaşmıştır. Üretim tesisleri, iş merkezleri, sosyal alanlar, yol inşaatları ve kentsel yenileme projeleri başta olmak üzere uluslararası birçok projeye imza atan Gap İnşaat; Türkiye, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Libya, Kazakistan ve Sudan da faaliyet göstermektedir. Gap İnşaat, Engineering News- Record'un (ENR) 2006 yılı en iyi 225 Müteahhit Firma Raporu nda 121. seçilmiştir. Çalık Grubu nun finans sektöründeki ilk iştiraki Çalıkbank tır. Faaliyetlerine başladığı ilk günden beri sürdürülebilir büyüme, performans ve kârlılığa odaklanmış olan Çalıkbank; bankacılık faaliyetlerini her geçen gün daha da etkinleştirmektedir yılında Şekerbank ile Arnavutluk un öncü bankalarından olan Banka Kombetare Tregtare yi (BKT) devralmış ve finans sektöründe uluslararası alandaki ilk atılımını gerçekleştirmiştir. Çalık Grubu, BKT nin bulunduğu coğrafyada daha ileri noktalara taşınması hedefi doğrultusunda, 2007 nin Kasım ayında BKT Kosova Şubesi nin açılışını gerçekleştirmiştir. Çalık Grubu, tekstil alanında Gap Güneydoğu firması ile faaliyet göstermektedir. Malatya ve Türkmenistan'da bulunan entegre tesisleriyle üretim yapan Gap Güneydoğu Tekstil, pamuk ipliğinden konfeksiyona kadar birçok tekstil ürününde dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip küresel bir oyuncudur. Grubun tekstil alanında en büyük ticari pazarları Türkiye, ABD, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra, Rusya, Japonya ve Doğu Avrupa ülkeleridir. Hammadde, iş gücü, pazar gibi birçok coğrafi avantaj açısından önemli bir açılım olarak değerlendirilen ve 2006 yılında başlayan Mısır Konfeksiyon Fabrikası yatırımı devam etmekte olup, 2008 yılında faaliyete geçmesi öngörülmektedir. 15 BÖLÜM 1

19 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar

20 2.1 Yönetim Kurulu tecrübeli kararl güvenilir Ahmet Çalık Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bolay Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ertuğrul Gürler Yönetim Kurulu Üyesi 17 BÖLÜM 2 İlhan Nebioğlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Önder Halisdemir Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Haziran 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease)

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 1 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 2013 ALease 2 1997 yılında Alternatifbank ın iştiraki olarak kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir,

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz.

Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz. Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz. Ayşegül Özel Yapı Kredi Bankası Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni Erdoğan Yücel Yapı Kredi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

2011 Yılı Faaliyet Raporu

2011 Yılı Faaliyet Raporu 2011 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2011 e Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı b. Genel Müdür ün Mesajı c. Faktoring

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Eylül 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Hakkımızda Uluslararası konsorsiyumlarda inşaat şirketlerinin organizasyonları ile çalışma fırsatı bulan kurucular proje uygulama sahalarında

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mart 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. Ara Dönem Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016 30.06.2016 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası

Detaylı

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. İstanbul, Temmuz 2015 Yeni rekabet sadece firmaların fabrikalarda ürettikleri ürünler arasında değil; fabrika çıktılarına ambalaj,

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw TANITIM DOSYASI bagatur.com bagaturlaw Deneyimli İşinizi anlayan, gereksinimlerinize uygun çözüm üreten Deneyimiyle risklerinizi yönetmenizi, önlemenizi sağlayan Kurumsal ve Güvenilir Dürüst, güvenilir,

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Haziran 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 6 Şubat 2013 Güçlü Büyüme ve Karlılık 2012 de Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. İletişim bilgileri 4 II. Döneme ait faaliyet sonuçlarına

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri

Detaylı

2012 Yılı Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu 2012 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2012 ye Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı b. Genel Müdür ün Mesajı c. Faktoring

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm.

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. www.nuryap.com nur yapı biz kimiz? Başarılarını 1985 yılından bu yana sürdüren Nur Yapı, tek kişilik bir ofiste şahıs firması olarak Setdar ANAÇAL tarafından kurulup, o

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

3 1 M A R T 2 0 1 0 I. A R A D Ö N E M K O N S O L Đ D E F A A L Đ Y E T R A P O R U

3 1 M A R T 2 0 1 0 I. A R A D Ö N E M K O N S O L Đ D E F A A L Đ Y E T R A P O R U 3 1 M A R T 2 0 1 0 I. A R A D Ö N E M K O N S O L Đ D E F A A L Đ Y E T R A P O R U Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Haziran 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

Bankacılıkta İçerik Yönetimine Bütünsel Yaklaşım. Gürkan Budak Proje Yöneticisi Bilgi Birikim Sistemleri

Bankacılıkta İçerik Yönetimine Bütünsel Yaklaşım. Gürkan Budak Proje Yöneticisi Bilgi Birikim Sistemleri Bankacılıkta İçerik Yönetimine Bütünsel Yaklaşım Gürkan Budak Proje Yöneticisi Bilgi Birikim Sistemleri AJANDA Turkland Bank Bilgi Birikim Sistemleri Turkland Bank İçerik Yönetim Projesi IBM ECM Sorular,

Detaylı

... Ağustos 2009, İstanbul - MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK. Ekmeğini taştan çıkartan Mikron S, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti

... Ağustos 2009, İstanbul - MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK. Ekmeğini taştan çıkartan Mikron S, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK Mikron S, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) alanında etkin ve entegre bir iş organizasyonu sağlayan ve iş süreçlerindeki verimliliği artıran IFS Uygulamaları nı tercih etti.

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 12 Şubat 2010 2009 da Net Kâr %5 arttı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojisi şirketi Türk Telekom 2009

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Eylül 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2009 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 20 Ekim 2009 Konsolide Gelir 7,8 milyar TL yi aştı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojisi şirketi Türk Telekom

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Kısaca Bank Asya Asya Katılım Bankası A.Ş. nin kurulmasına 11 Nisan 1996 tarih ve 96/8041 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 25 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Mikro < 1mio 1 ve 9 2.860.438 95,20% Küçük

Detaylı