CİHAZLAR. NMR Spektrometresinin uygulama alanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CİHAZLAR. NMR Spektrometresinin uygulama alanları"

Transkript

1

2 TANITIM Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuar (HÜMEL), Harran Üniversitesi ile dış kurum ve kuruluşların araştırma-geliştirme ve analiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere modern donanımlı 8 farklı laboratuar ile 2006 yılında hizmete açılmıştır. Merkezi laboratuarımızın başlıca amaçları; başta üniversitemizin olmak üzere diğer üniversitelerin araştırmacılarına bilimsel çalışmalarında yardımcı olmak, uluslararası normlara uygun araştırma ve ölçümleri gerçekleştirmek, bölgemizdeki özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerinin karşılanmasıdır. MİSYONUMUZ Sağlık, Sanayi, mühendislik ve tarım uygulamalarıyla ilgili özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliği halinde araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında bir sinerji oluşturarak ulusal ve bölgesel boyutlarda ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak, geliştirmek ve sürdürmek, Fen, sağlık ve sosyal bilimlerinin öncelikli alanlarında çok disiplinli temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirerek Türkiye nin ve GAP bölgesinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak, Bilgi toplumu yaratmak ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli bilimsel araştırmalardan yararlanılarak üretilen çıktıları, bilime ve bölge halkının hizmetine sunmak.

3 VİZYONUMUZ Bölgemizde tek olan Harran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı, bölge üniversitelerinden gelen araştırmacılara bilimsel çalışmalarında yardımcı olarak, uluslararası düzeyde ülkemizin bilimsel etkinliğini artırmayı hedeflemektedir, AR-GE alanında nitelikli eğitim imkânlarının, yeni teknolojik buluşların gelişmesine destek verecek, bölgeye yeni yatırımları cazip kılacak, yerel ve uluslararası firmalar ile araştırma merkezleri arasında işbirliği fırsatlarını sağlamayı hedefleyen bu Merkez vasıtasıyla, bölgenin zengin potansiyelini bölge için önemli bir fırsata dönüştürmek, Ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik ürünlerin üretilmesine katkı sağlamak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek veya bu tür projelere katkıda bulunmak ve ayrıca, sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde çeşitli sanayi ve özel kuruluşlara hizmet vererek bölgemizin ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmak, Sanayi politikaları doğrultusunda ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, halk günleri ve benzeri eğitim programları düzenlemek ve yürütmek, Üniversitemiz bünyesinde çeşitli bilim dallarında çalışan araştırmacıların, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarına yön vermek, rahat ve huzurlu ortamda çalışma yapmalarını sağlamak. Üniversitemizin bilimsel literatürde saygınlığını artırmak ve daha üst seviyelere taşımaktır.

4 CİHAZLAR Cihaz: 400-MHz NMR Spektrometre Agilent 400 MHz NMR: Manyetik alan içinde tutulan ve spini olan bir çekirdeğin uygun frekans değerinde bir radyo dalgası fotonu ile rezonansa gelmesi ilkesine dayanan spektroskopik yöntemdir.. kimya, eczacılık, tıp, biyoloji ve çevre gibi birçok alanda yapılan çalışmalarda kullanılan bir cihazdır. Bir molekülün yapısında hangi atomların hangi atomlarla bağlı oldukları ve bunların uzayda birbirlerine göre göreceli olarak bulundukları noktaların tespit edilmesine yarar. NMR Spektrometresinin uygulama alanları * Tabii ürünlerin yapılarının aydınlatılması * Polimer araştırmaları * Sentetik kimya, Petrokimya, Biyokimya * Tekstil, Gıda, Boya, ilaç, Tarım Endüstrileri * Organik ve metalorganik maddelerin analizleri

5 Cihaz: Sıvı Azot Üretim Sistemi StirLIN-1 Economy: Yağsız hava kompresörü, azot saflaştırma ünitesi, Stirling Cryojeneratörü ve sıvı azot saklama tankından oluşur. Enerji bağlantısının yapılmasını müteakiben 10 dakika içerisinde sıvı azot alınmaya başlanır. Sistem en az 5 lt/saat kapasitede %99 saflıkta veya daha yüksek saflıkta sıvı azot üretmektedir. Eğer, işletme basıncı 0.3 bar'dan 3 bar'a çıkarılırsa üretim kapasitesi 7 lt/saat' e yükselirken saflık ise %98'e düşmektedir. Genel Özellikleri Saatte 5-7 litre sıvı azot üretimi (%99-98 nitrojen + inert gazlar) 200 litre sıvı azot deplama tankı

6 Cihaz: Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi Waters 2795, biyolojik örnekler içinde bulunan ve ölçülmesi istenen molekülleri, içi özel maddelerle doldurulmuş paslanmaz çelik kolonlardan geçirerek, yüksek basınç altında (10-400kgf/cm 2 ) birbirlerinden ayrılmalarını ve ardından da ayrılan maddenin özelliğine göre dedektör kullanılarak miktarlarının ölçülmesini sağlayan cihazdır. Gıda ve içecek endüstrisi, biyoloji, moleküler biyoloji, çevre mühendisliği konuları, tıp, petrokimya, ziraat, tüketim maddeleri, endüstriyel kimya, farmakoloji vb. çok çeşitli alanlarda kimyasal ayırım, saflaştırma, tespit etme ve miktar belirleme amacıyla kullanılır. Dedektörler: 2414 Refractive Index (RI) Dedektör 2475 Multi-Wavelength Fluorescence Dedektör 2996 Photodiode Array (PDA) Dedektör Uygulama Alanları* Adenozin/ Guanozin ATP/ADP/AMP GTP/GDP/GMP NAD/NADP C/E vitaminleri Kolonlar: Supelcosil LC-18-T (15cm 4.6 mm, 3 µm) Atlantis dc 18 (15cm 4.6 mm, 5 µm) Symmetry C 18 (15cm 3.9 mm, 5 µm) Symmetry C 8 (15cm 3.9 mm, 5 µm) Nova-Pak Silica (15cm 3.9 mm, 4 µm) Nova-Pak Phenyl (15cm 3.9 mm, 4 µm) Waters Spherisorb ODS2 (15cm 4.9 mm, 5 µm) *Standardın temin edilmesi durumunda listede bulunmayan maddeler için analiz imkanları incelenir.

7 Cihaz: Taramalı Elektron Mikroskobu ZEIS EVO 50: Çok küçük bir alana odaklanan yüksek enerjili elektronlarla yüzeyin taranması prensibiyle çalışır. En sık kullanıldığı biçimiyle, yüzeyden yayılan ikincil elektronlarla yapılan ölçüm, özellikle yüzeyin topografik yapısıyla ilişkili bir görüntü oluşturur. Genel Özellikleri SE ve BSE dedektör ile 7X X arası büyütme BSE dedektör ile faz farkına dayalı görüntü elde etme X ışınları kullanılarak yüzey renklendirme Numune Hazırlamada Kullanılan Ataçmanlar EMS 550X püskürtmeli kaplayıcı EMS 150 film kalınlık ölçümü EMS 850 kritik nokta kurutucu CA7625 karbon kaplama Yapılan Uygulamalar Kantitatif analiz X-Ray line scan X-Ray dot mapping Au-Pd ve C kaplama

8 Cihaz:İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES) Perkin Elmer Optima 5300DV: Geniş ölçüm aralığı ile (ppb-% arasında) numunelerdeki elementlerin miktar tayininin yapılmasında kullanılmaktadır. Çok sayıda örneğin hızlı bir şekilde ölçülebilmesine olanak tanıyan bu sistem ile; içme suları ve atık sular, bitki materyalleri ve tarım ürünleri, gübre, toprak ve gıda ürünlerinin analizi yapılabilmektedir. Genel Özellikleri Oto örnekleyici ve hidrür sistemi mevcuttur Yapılan Uygulamalar Çözeltilerde bulunan elementlerin analizi

9 Cihaz: X Işını Difraktometresi Rigaku RINT-2000: Standart numune tutucu ile bir yapının amorf ya da kristal özellikte olup olmadığını belirlemek için CuKα radyasyonunun kullanıldığı bir cihazdır. Genel Özellikler Kullanılan Radyasyon: CuKα Çalışma Voltaj Aralığı: kv Çalışma Akım Aralığı: 2 80 ma Çalışma Açı Aralığı: 2-80 Yapılan Uygulamalar* X- Işını difraksiyon desen çekimi (bulk ve toz numuneler için 1 ) X- Işını difraksiyon desen çekimi (ince film numuneler için) Kalitatif böbrek taşı analizi Pole figure Artık gerilme (residual stres) Kristal kalite analizi (rocking curve 2 ) İnce filmlerde çok katmanlı kalınlık, yoğunluk ve yüzey pürüzlüğü ölçümü 1 Toz numuneler 100 mikron altı öğütülmelidir. 2 Kalite analizi yapılacak kristal düzleminin (hkl) parametreleri belirtilmelidir. * Veri analizi için JADE 7.5 yazılımı kullanılmaktadır. Çok amaçlı ataçman İnce film ataçmanı

10 Cihaz:Mikroarray Sistemi Affymetrix Mikroarray Sistemi: Üretici firmanın sunmuş olduğu SNP analizleri ile hastalıkların tanısı-hastalığa yatkınlığı olan genlerin belirlenmesi, ökaryotik ve prokaryotik hücrelerdeki ifade profillerinin belirlenmesinde ve bu sayede tedavi amaçlı yapılan uygulamaların etkisinin ortaya konulması, yeniden dizileme çalışmalarının ve kullanıcıya özel dizayn edilen GeneChip sayesinde özel amaçlar için de kullanılabılen çok yönlü denemelerin gerçeklestirildiği bir platformdur. Genel Özellikleri Hibridizasyon fırını (Hybridization Oven 645) Yıkama istasyonu (Fluidics Station 450) GeneChip tarayıcı (GeneChip Scanner G) Yapılan Uygulamalar Genom düzeyinde ifade profillerinin belirlenmesi (Transkriptomik analiz) 1 Genom düzeyinde tekli nükleotid değişimi (SNP) analizleri 2 mtdna yı yeniden dizileme (mtdna resequencing) 2 1 :crna eldesi için gerekli olan kitler ve kullanılacak GeneChip talep eden tarafından temin edilir. 2 : DNA ve kullanılacak GeneChip talep eden tarafından temin edilir.

11 Cihaz: PCR Termal Cycler Applied Biosystems Veriti: 96 kuyucuklu termal cycler, PCR işlemi ile nükleik asitlerin çoğaltılması işleminin otomatik olarak gerçekleştirilmesinde kullanılan bir cihazdır. Genel Özellikleri 0.2 ml lik hacme kadar reaksiyon kapasitesi Kullanıcıya spesifik PCR koşullarını saklayabilen İnkübasyon amaçlı kullanıma müsait Cihaz: Mikroplaka Okuyucu SpectraMax M5: Sahip olduğu dual monokromatör ve üç modlu küvet girişi ile bir çok denemede kullanılabilecek çok yönlü bir cihazdır. Genel Özellikleri Çok yönlü okuyucu: absorbans, floresan yoğunluğu, floresan polarizasyon, time-resolved floresan, limünesan 3 modlu küvet girişi Dual monokromatör * : Denemeye spesifik kitler talep eden tarafından temin edilir.

12 DİĞER CİHAZLAR İnkübatör CO 2 inkübatörü Isıtmalı inkübatör (Etüv) Çalkalamalı inkübatör (Dijital Platform) Sterilizatör (Fırın) UV-Vis spektrofotometre Rotary evaporatör Çalkalamalı su banyosu Otoklav Ultra saf su sistemi Class II güvenlik kabini Çeker ocak ph metre Hassas terazi Masaüstü vortex karıştırıcı Mikrosantrifüj Buz makinası Buzdolabı (3 adet) Dik tip derin dondurucu (-86 0 C) Not: Merkezi kesintisiz güç kaynağı sayesinde analizler herhangi bir aksaklığa mahal vermeden devam ettirilebilmektedir.

13 İLETİŞİM Prof. Dr. Nihat DİLSİZ Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Md. Osmanbey kampüsü, Şanlıurfa Tel.: /1255 veya

14 İLETİŞİM Prof. Dr. Nihat DİLSİZ Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Md. Osmanbey kampüsü, Şanlıurfa Tel.: /1255 veya

15

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK )

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK ) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK ) İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetmeliği 17.05.2005 tarih 25818 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak

Detaylı

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 1 Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 2 İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji, Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM)

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Proje Adı Proje Kodu Proje Yürütücüleri Toplam Bütçe Bozok Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulumu 2009K120530 Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SAYFA NO 1 JEOKİMYA VE HİDROJEOKİMYA LABORATUVARI 4 İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (ICP-OES) 6

Detaylı

EK 14. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNİN KURULUM AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI

EK 14. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNİN KURULUM AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI EK 14. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNİN KURULUM AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi İYTE-BUAM, üniversiteye bağlı birimlerde gereksinim

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara, Nisan 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini,

Detaylı

TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ÇOBİLTUM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi NABİLTEM Namık

Detaylı

MTA Performans Programı 2011

MTA Performans Programı 2011 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI MTA Performans Programı 2011 i ii MTA Performans Programı 2011 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Programı 2011 MTA Performans

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Nisan / 2015 İÇİNDEKİLER 1. ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)... 1 2. İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü Tel: 0312 285 36 21 Faks:

Detaylı

Profesyonel ihtiyaçlarınıza, profesyonel çözümler

Profesyonel ihtiyaçlarınıza, profesyonel çözümler Profesyonel ihtiyaçlarınıza, profesyonel çözümler Analiz ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler... Spektrotek resmi kurum laboratuvarları ile özel laboratuvarların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman Koordinasyon: Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Ömür GENÇ Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor!

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor! Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara 24 Aralık 2013-Saat: 09.30 Congresium Ankara Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 2006 yılında kurulan kalkınma ajansları, ülkemizde yerel kalkınmanın yeni uygulayıcıları

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı kısa bir tanıtım ve iletişim bilgileri verilmiştir. Merkezlerimiz iyi bir araştırma alt-yapısına sahip olup akademisyenlerin ve sanayicilerin analiz taleplerini hızlıca ve etkin bir şekilde yapabilmektedirler.

Detaylı

Nisan 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2011 Yılı Mali Destek Programları- Başarılı Projelere İlişkin Özet Bilgi

Nisan 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2011 Yılı Mali Destek Programları- Başarılı Projelere İlişkin Özet Bilgi Nisan 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2011 Yılı Mali Destek Programları- Başarılı Projelere İlişkin Özet Bilgi SUNUM PLANI 1. 2011 Yılı Mali Destek Programı (MDP) Özet Bilgiler ve Başvuru Sayıları

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Tanıtım Broşürü Aralık 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kurulduğu 2007 yılından itibaren

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ

KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ TÜBITAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK MAM bünyesinde bulunan Kimya ve Çevre Enstitüsü, 2004 yılında MAM da çalışmalarını farklı enstitüler altında sürdürmekte olan grupların

Detaylı

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr BOREN FAALİYET RAPORU 2012 www.boren.gov.tr BAKANIN SUNUŞU BOREN FAALİYET RAPORU 2012 Kamu mali yönetim sistemimizi yeniden yapılandıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kaynaklarını

Detaylı

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin.

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin. Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer / İstanbul T +90 (212) 338 1000 F +90 (212) 338 1355 bizesorun@ku.edu.tr Koç Üniversitesi Batı Kampüsü Rumelifeneri Yolu Karşısı Emlak

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

Farklılaşma MERHABA. Yıl: 14 - Sayı: 31 Yaz 2011. Sayfa 5-6-7. Sayfa 15. Sayfa 4. Sayfa 8. Sayfa 16

Farklılaşma MERHABA. Yıl: 14 - Sayı: 31 Yaz 2011. Sayfa 5-6-7. Sayfa 15. Sayfa 4. Sayfa 8. Sayfa 16 MERHABA Bu eğitimi yurtiçi bayilerimizin servis kadroları için organize ettiğimiz ve iki etapta gerçekleştirdiğimiz teorik, pratik ve cihaz başı eğitim takip etti. Bunu takiben yine yurtiçi bayilerimizin

Detaylı

Program içeriğine yönelik sorularınız için. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü

Program içeriğine yönelik sorularınız için. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü MTA Performans Programı 2011 i ii MTA Performans Programı 2012 Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü Tel: 0312 285 36 21 Faks:

Detaylı

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 2013 TA N I T I M KİTAPÇIĞI Ü. Zİ E. TF AA AK TESİ ÜL R iraat SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Ziraat Fakültesi Millî Ekonominin Temeli Ziraattır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Ege Üniversitesi Sevgili Öğrencilerimiz;

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

www.yasamicingida.org www.foodforlife-turkey.org www.ugtp.org Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023)

www.yasamicingida.org www.foodforlife-turkey.org www.ugtp.org Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023) www.yasamicingida.org www.foodforlife-turkey.org www.ugtp.org Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023) Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi Vizyon 2023 (2013-2023) Bölüm 1: Ulusal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı