XXII. National Chemistry Congress - Analytical Chemistry

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXII. National Chemistry Congress - Analytical Chemistry"

Transkript

1 No Name and Surname Presentation Title Presentation Type Presenting Author 1 A. Ersin Karagözler Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemlerinin Kapari (Capparis spinosa L.) Örneğinde Karşılaştırılması 2 Abdulkerim Karabacak Isparta-Burdur Yöresi Şarap Üretimi Ve Atıklarının Değerlendirilmesi 3 Adnan Mohammad (Abdel A Developing Method for Analysis of Heavy Metals in Tap Water Using Inductively Kareem) Massadeh Coupled Plasma After Pre-concentration by Chelex Ahmet Ceyhan Gören NMR Spektroskopisi ile Curcumin Miktar Tayini 5 Ahmet Hakan Aktaş Potentiometric Determination of Ibuprofen, Indomethacin and Naproxen by Artificial Neural Network Calibration 6 Ahmet Hakan Aktaş Potantiometric Determination of pk a Values for Halogenated Phenolic Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures 7 Ahmet Yıldız Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerin Mineralojisi, Asitle Aktivasyonu ve Ağartma Performansının Belirlenmesi 8 Aktive Edilmiş Sarıcakaya (Eskişehir) Bentoniti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Ahmet Yıldız Fenol ve Klorofenollerin Uzaklaştırılması 9 Akın Karcı Tarım Arazilerinde ve Gübrede Ağır Metal ve Fluorokşnolon Grubu Antibiyotik Kirliliğinin İzlenmesi Synthesis, Characterization of Sulphonylpolystyrene-based Chelating Resins and 10 Ali El-Dissouky Their Complexes and Their Application To The Selective Removal of Some Heavy Metal Ions 11 Ali Yeşildağ Kinolin Diazonyum Tuzları İle Elektrot Yüzeylerinin Kovalent Modifikasyonu 12 Alptuğ Atilla HPLC ile Tavşan Plazmasında Prilocaine HCl'in Belirlenmesi için Yöntem Geliştirme ve Validasyon 13 Amir Bagheri Garmarudi Infrared Spectorscopy and Linear Discriminant Analysis of Normal and Colorectal Cancer Tissues: A New Diagnostic Technique 14 Amir Bagheri Garmarudi Qualitative Analysis of Polymorphism in Pharmaceutical Preparations by Near Infrared Reflectance Spectroscopy and Chemometric Data Processing 15 Arife Çalışkan Demir(II) İyonunun Susuz Asetonitril Ortamındaki Elektrokimyasal Davranışı 16 Modifiye Edilmiş Divriği (Sivas) Klinoptinoliti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Atilla Evcin Fenol ve Nitrofenol Türevlerinin Uzaklaştırılması

2 17 Aydin Pashajanov XXII. National Chemistry Congress - Analytical Chemistry Atomic-absorbing definition of d-elements by applying nitroderivates of paratretbuthylphenol 18 Ayla Türkekul Bıyık Arkeolojik Seramiklerdeki Lipid Kalıntılarının Karakterizasyonu; Yeni Bulgular 19 Ayşegül Efendioğlu Amberlit XAD-4-o-VEDH 2 Şelat Reçinesinin Sentezi Ve Metal Zenginleştirme Çalışmalarında Kullanımı 20 Ayşegül Gölcü Juglans Regia L.'den Juglon'un Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi İle Tayini 21 Ayşegül Gölcü Sefaklor'un Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II) ve Cd(II) İle Verdiği Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Analitik Yönlerinin İncelenmesi 22 Ayşen Cücü Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 23 Ayşen Demir Mülazimoğlu Doğal Numunelerde Eser Miktardaki Bakır(II)'in Ctaesporopollenin İle Önderiliştikten Sonra Kantitatif Tayini 24 Aysu Yarman İyodimetrik arsenik (III) titrasyonunda ZnO kullanımı 25 Barış Kemer Bakır işletmeleri atık çamurunda Pb(II) adsorpsiyonu 26 Barış Kemer Atık sulardan Cr(VI)'ın Kızılçam (Pinus pinaster) kabuklarıyla uzaklaştırılması 27 Başak Caner Ustaosman Trietanolamin Adsorplanmış Amberlit XAD-7 Reçinesi İle Metal Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS İle Tayini 28 Bayram Kızılkaya Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Kırmızı Tatlı Biberlerin (Capsicum Annuum L.) Kurutulmuşunda A ve E Vitamin Miktarlarının HPLC İle Belirlenmesi 29 Bekir Batı Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ni(II)'nin Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) ile Tayini Electrochemical Characterization of Pefloxacin and Rapid Determination of the Drug 30 Bengi Uslu in Pharmaceuticals and Serum at Boron-doped Diamond and Glassy Carbon Electrodes 31 Berkant Kayan Nitroaromatik bileşiklerin aşırı ısıtılmış suda degradasyonu 32 Berna Koçak Levofloksasin'in Tabletlerden Spektorofotometrik Miktar Tayini 33 Berna Koçak Lorakarbef'in o-vanilinle Oluşturduğu Schiff Bazının Sentezi, Karakterizasyonu Ve Analitik Yönlerinin İncelenmesi 34 Berrin Ziyadanoğulları N,N'-Bis (Salisialdehiden)-1,2-Bis(M-Aminofenoksi) Etan Sentezi ve Metal Ekstraksiyonundaki Uygulamaları

3 35 Bilal Yılmaz 36 Bilal Yılmaz 37 Bilsen Tural 38 Birsen Ş. Büyüktaş 39 Boudah Soulimane XXII. National Chemistry Congress - Analytical Chemistry Biyoteknoloji Ürünü Olan Büyüme Hormonunun Farmasötik Preparatlarda Spektroflorometri Yöntemi İle Miktar Tayini Estrojenik Hormon Olan Estradiolün Tavşan Plazmasında HPLC-FLD Yöntemi İle Miktar Tayini Preparation And Characterization Of Surface Modified Magnetic Nanocomposites Used For The Purification Of Benzaldehyde Lyase Enzyme Melissa Officinalis L. Bitkisinden Esansiyel Yağların Çözgensiz Mikrodalga (SFME) Yöntemi İle Ekstraksiyonu ve Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemleri İle Karşılaştırılması Application of Liquid Crystal as Stationary Phases For Separation of Isomers compounds 40 Bülent Zeybek Poli(o-fenilendiamine)in Asetonitril-Su Karışımında Elektrokimyasal Sentezi 41 Burcu Anılan 42 Burcu Dogan Topal 43 Bürge Aşçı A Natural Biosorbent for the Removal of Methylene Blue (BB9) Dye: Pyracantha coccinea Anodic Oxidation of Antibacterial Drug Cefotaxime Sodium and Its Square Wave and Differential Pulse Voltammetric Determination in Pharmaceutical and Human Serum Parasetamol, Kafein Ve Propifenazon İçeren Tabletlerin HPLC İle Analizinin Faktöriyel Tasarım İle Optimizasyonu 44 Can Serkan Keskin Nano Boyutlu Kristal Yapılı Polistrenkoloitlerin Optik Sensör Yapımında Kullanılması 45 Candan Hamamcı Doğu Akdenİzde Denizsuyu ve Dip Sedimentinde Fosfor Türlendirmesi 46 Candan Hamamcı Mısır Yağından Biyodizel Üretimine Reaksiyon Süresi ve Sıcaklığın Etkisi 47 Cennet Karadaş Ardışık Ekstraksiyon Yöntemi(BCR) İle Balya Ve Yakın Köylerindeki Toprak Örnekelrinde Ağır Metallerinin Tayini 48 Çiğdem Arpa Şahin Sulu Örneklerdeki Uranyum(VI) İyonlarının Arsenazo(III) Ve TX-114 İle Önderiştirilmesi Ve Spektrofotometrik Tayini 49 Daniela Alina Olteanu Seasonal influence on bovine milk composition 50 Demet Çelik LC/MS-MS Yöntemi İle İnsan Plazmasında Rosuvastatin Miktar Tayini Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(ofenilendiamine) Filminin Kullanımı 51 Derya Koyuncu 52 Devrim Yüzer SWCNT'lerin Surfektantlar Kullanarak Saflaştırılması ve Ayrılması

4 53 Didem Deletioğlu Polımerik Schiff Bazlarının Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi Camsı Karbon Elektrodun N,N'-bis[1,2-(2-hidroksi-1-naftaldimin)]siklohekzan Schiff 54 Didem Deletioğlu Bazı ile Modifikasyonu, Modifiye Yüzeyin Elektrokimyasal ve Spektroskopik Karakterizasyonu Aluminyum Hadde Yağlarına Karışan Makina Yağ Kirliliklerinin İnfrared 55 Didem Ergün Spektroskopisi ve Genetik Algoritma Temelli Çok Değişkenli Kalibrasyon Metodu Kullanılarak Kantitatif Tayini 56 Dilek Bilgiç Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 57 Dilek Bilgiç Kreatinin-BDHLL-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 58 Durmuş Özdemir Kemometri ve biyometride (biyoinformatik) genetik algoritmalarda dayalı çok değişkenli veri analiz yaklaşımları 59 Duygu Ekinci Kinolin Diazonyum Tuzları İle Elektrot Yüzeylerinin Kovalent Modifikasyonu Halk İlacı Olarak Kullanılan Bazı Origanum, Satureja ve Thymus Türlerinde Mineral ve 60 Ebru Kuyumcu Eser Element Tayini 61 Ece Kök Yetimoğlu Sulfonamid Bazlı Hidrojellerle Ağır Metallerin Adsorpsiyonu 62 Ece Kök Yetimoğlu Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Önzenginleştirilen Bakır (II) ın FAAS ile Tayini 63 Ecir Yılmaz 64 Eda Söğüt 65 Edip Bayram Toprakta Bulunan Zn, Cu, Pb, ve Cd'u 4- Morfolinoasetofenon 4-Fenil-3- Tiyosemikarbazon (MAPPT) İle Organik Bir Faza Ekstrakte Ettikten Sonra ICP-AES İle Tayini Çaldıran-Van diatomiti: Modifiye Karbon Pasta Elektrot Üzerinde Elektroanalitik Uygulaması Bazik Boyaların Sulu Çözeltilerinden Aktif Karbon Elektrodu Üzerine Adsorpsiyon ve Elektrosorpsiyonu Yolu ile Uzaklaştırılmasının İncelenmesi 66 Emir Tosun Cydonia Vulgaris (Yaprak, Meyve, Meyve Kabuğu ve Tohum)'de Eser Element Tayini 67 Emre Dölen 68 Ersin Kılınç 69 Erukhimovitch Vitaly Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi Kolon Sonrası Türevlendirme ve HPLC Kullanarak Pul Biberlerde Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 Türlerinin Tayini FTIR Microscopy as analytical method for the evaluation of anti-bacterial agents activity

5 70 Esma Kılıç Poli(o-fenilendiamine)in Asetonitril-Su Karışımında Elektrokimyasal Sentezi 71 Esma Kılıç Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(ofenilendiamine) Filminin Kullanımı 72 Esma Kılıç Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(ofenilendiamine) Filminin Kullanımı 73 Esma Kılıç Atış Artıklarından Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Kurşun ve Antimon Tayini için Yöntem Geliştirilmesi 74 F. Nazlı Dinçer Kaya Mersin Sahilinde Yakalanan Bazı Balık ve Midye Örneklerinde Ağır Metallerin Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Tayini 75 F. Zehra Küçükbay Achillea boissieri L. Bitkisinin Uçucu Yağ İçeriğinin GC/MS ile Tayini 76 Faruk Pak Kinolin Diazonyum Tuzları İle Elektrot Yüzeylerinin Kovalent Modifikasyonu 77 Fatih Alpay Vuran Aydın Yöresi Termal Su Örneklerinde Bor Düzeylerinin Tayini 78 Fatih Durmaz Akış Enjeksiyon-Katı Faz Ekstraksiyon Sistemleri İle Kobalt İyonlarının Tayininde Konsantrasyonun Etkisi 79 Fatma Aygün Samsun çevresinde yetişen kırçan, yaprak lahana ve marulda ağır metallerin tayini 80 Fatma Bayrakçeken Tiyol Modifiye Au(111) Yüzeylerde PbS Depozisyonu İnsan Plazmasında Bir Antikanser İlaç Olan K 3 Vitamininin (Menadionun) HPLC 81 Fatma Demirkaya Yöntemi İle Belirlenmesi: Tek Doz Verilen Mesane Kanserli ve Sağlıklı İnsanlarda Miktar Tayini 82 Fatma Demirkaya Antioksidan Vitamin olan β-karotenin İnsan Plazmasında UV-Görünür Bölge, Birinci- ve İkinci Türev Spektrofotometri Yöntemleri ile Tayini 83 Fatma Kılıç Sefotaksim ve o-vanilin'le Oluşturduğu Schiff Bazı'nın Elektrokimyasal Davranışının İncelenemsi 84 Fatma Nur Arslan Yağ Asit Kompozisyonlarının Kromotografik Tayinlerinin Optimizasyonu 85 Fazlı Sözmen Melissa Officinalis L. Bitkisinden Esansiyel Yağların Çözgensiz Mikrodalga (SFME) Yöntemi İle Ekstraksiyonu ve Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemleri İle Karşılaştırılması 86 Fevzi Kılıçel 87 Filiz İmer Kanserli Hastaların Kan Serumlarında Bazı Ağır Metal Derişim Düzeylerinin Belirlenmesi L-Askorbik Asidin Bakır-Katalizli Oksidasyonuna Flavonoidlerin Etkisinin Modifiye Edilmiş CUPRAC Yöntemi ile Araştırılması

6 88 Filiz Özdemir Epirubicin. HCl adlı antikanserojen ilacın eser elementlerden Cu(II), Co(II) ve Zn (II) ile etkileşimlerinin spektrofotometrik yöntemle incelenmesi 89 Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Firuze Sema Bektaş Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini 90 Sulu Örneklerdeki Uranyum(VI) İyonlarının Arsenazo(III) Ve TX-114 İle Firuze Sema Bektaş Önderiştirilmesi Ve Spektrofotometrik Tayini 91 Fritz Scholz* Ion transfer across liquid-liquid interfaces studied with three-phase electrodes. The aqueous- ionic liquid system 92 Fulya Canlı Sülfolanmış Politiyofen İletken Filminin Üzerine Cu Biriktirilmesine Destek Elektrolit Etkisi 93 Ghica Ioana Optimizing the Mobil Phase for Separating through Thin Layer Chromatography of Some Surfactant Compounds 94 Gökhan Bilsel NMR Spektroskopisi ile Curcumin Miktar Tayini 95 Güler Çelik Portakal Üretiminde Kullanılan Bazı Organofosforlu Pestisitlerin GC-NPD ile Belirlenmesi 96 Güler Ekmekci Bakır(II) İyonuna Karşı Duyarlı Katı Kristal İyon Seçiçi Elektrot Hazırlanması 97 Kanserli Hastaların Kan Serumlarında Bazı Ağır Metal Derişim Düzeylerinin Güler Yavuz Belirlenmesi 98 Gülten Çetin Deri atık çamur efluentinden kalsiyum ve krom metallerinin ayrılması ve geri kazanılması 99 Güzide Pekcan Ertokuş Ionization constant and partition coefficient of some anti-flammatory agents in non aquous media 100 Güzide Pekcan Ertokuş Simultaneous determination of consisting of three colorants in sugar by spectrophotometric methods Sulu Çözeltilerdeki Metal İyonlarının İmmobilize Hümik Asit Üzerinde Tutulma 101 Hamide Filiz Ayyıldız Özelliklerinin Sürekli Bir Kolon Sistemi Kullanılarak İncelenmesi II. Cu(II) ve Co(II) İyonlarının Tutulma Özelliklerinin Karşılaştırılması 102 Hasan Aydın Bor Bileşiklerinin Elektrokimyası 103 Hasan Erten* Çevre Kirliliği Çalışmalarında Spektroskopik ve Radyokronolojik Yöntemler 104 Hasibe Yılmaz NMR Spektroskopisi ile Curcumin Miktar Tayini 105 Hayati Çelik Oxidation Mechanism Of Dimethyl Amine Derivates For Deamination Process Of Monoamine Oxidases 106 Hayati Filik Development of an Optical Fibre Reflectance Sensor for p-aminophenol Detection Based on Immobilised bis-8-hydroxyquinoline

7 107 Hayrettin Dursun XXII. National Chemistry Congress - Analytical Chemistry Determination Of The Postexplosion Residues Of Nitro Group Containing Explosives In Soil With GC-MS And GC-TEA 108 Hossein Vaheed Kinetic Spectrophotometric Determination of Acetaldehyde in Medical Ethanol 109 Hülya Öztürk Doğan Tiyol Modifiye Au(111) Yüzeylerde PbS Depozisyonu Potantiometric Determination of pk a Values for Benzoic Acid and Substitue Benzoic 110 Hülya Pekcan Acid Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures 111 Hüseyin Çelikkan Bor Bileşiklerinin Elektrokimyası Akış Enjeksiyon-Katı Faz Ekstraksiyon Sistemleri İle Kobalt İyonlarının Tayininde 112 Hüseyin Kara Konsantrasyonun Etkisi 113 Hüseyin Kara Yağ Asit Kompozisyonlarının Kromotografik Tayinlerinin Optimizasyonu Hüseyin Kara Hüseyin Kara 116 Hüsnü Cankurtaran 117 İbrahim Dolak 118 İbrahim Ender Mülazımoğlu 119 İbrahim Ender Mülazımoğlu 120 İbrahim Teğin Yenilebilir Yağların Rafinasyonu Sırasında Ağartma Kademesinde Kullanılan Çeşitli Adsorban Maddelerin Ağartma Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi Sulu Çözeltilerdeki Metal İyonlarının İmmobilize Hümik Asit Üzerinde Tutulma Özelliklerinin Sürekli Bir Kolon Sistemi Kullanılarak İncelenmesi II. Cu(II) ve Co(II) İyonlarının Tutulma Özelliklerinin Karşılaştırılması Grafit Esaslı İletken Boyalarla Elektrot Üretimi ve Bazı Ağır Metallerin Kare Dalga Anodik Sıyırma Voltametrisi ile Eser Analizi Rubeanik Asit ile Modifiye Edilmiş Amberlite XAD-16 Reçinesiyle Cr(VI) ve V(V)'in Önderiştirilme Koşullarının İncelenmesi ve Cr(VI)-V(V) Türlendirilmesi CV ve EIS Teknikleri Kullanarak Kuersetin'in Farklı Yüzeylerde Elektrokimyasal ve Spektroskopik Davranışlarının İncelenmesi Fenol'ün Farklı Ortamlarda Karbon Pasta Elektrot Yüzeyine Modifikasyonu ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi Synthesis, Characterization, Spectroscopic and Analytical Properties on Preconcentration, Extraction and Separation of Salicylaldimine Ligand Derived from 1- (2-Aminoethyl)-Piperazine Towards Some Divalent Cations 121 İbrahim Yasin Erdoğan Sb 2 Te 3 Nano Filmlerinin Atomik Seviye Kontrollü Ütetimi ve Karakterizasyonu 122 İbrahim Yasin Erdoğan Termoelektrik Bi 2 Se 3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması 123 İclal Bulut Voltammetric Investigation of Cu(II), Ni(II) and Co (II) complexes of Sulfamethazine

8 124 İdil Karaca Prunus armeniaca L., Morus alba L. da HPLC ile suda ve yağd çözünen vitamin tayini 125 İkbal Koyuncu Çay Yaprağındaki Alüminyum ve Kurşunun Birlikte Tayini 126 İlknur Tokgöz Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini 127 İlknur Tosun Biosorption Potential of Olive Pomace for the Removal of Reactive Red 198 (RR 198) Textile Dye from Aqueous Solution: Isotherm and Kinetics Studies 128 Imad A. Abu-Yousef Herbo-Mineral Analysis of Rauwolfia Serpentina 129 Işıl Balcıoğlu Tarım Arazilerinde ve Gübrede Ağır Metal ve Fluorokşnolon Grubu Antibiyotik Kirliliğinin İzlenmesi 130 Kadir Serdar Çelik Kolon Sonrası Türevlendirme ve HPLC Kullanarak Pul Biberlerde Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 Türlerinin Tayini 131 Kübra Cınkıllı Sulu Ortamda Bitiyofenin Paslanmaz Çelik Üzerine Elektropolimerleştirilmesi ve Karakterizasyonu 132 Mahir Ergun Deri Atık Çamur Efluentinden Kalsiyum ve Krom Metallerinin Ayrılması ve Geri Kazanılması A Simple and High Resolution Ion-pair HPLC method for Separation and 133 Majid Soleimani Simultaneous Determination of Some Common Inorganic Anions in Different Water Samples 134 Manuel Sergi Monitoring of Abuse Drugs in Biological Fluids by HPLC-MS/MS 135 Mehmet Akyüz GC-MS Yöntemi İle Tekstil Boyalrının Bozunma Ürünlerinin Belirlenmesi 136 Mehmet Boğa Türkiye'de Yetişen Vinca Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Tayini 137 Mehmet Zahir Düz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Üretilen Bazı Balların Fizikokimyasal Karakterizasyonu ve İçerdikleri Metalik Maddelerin ICP-OES ile Tayini 138 Mehmet Zahir Düz 139 Mehrdad Gholami 140 Mehtap Yağan Aşcı Kolon Sonrası Türevlendirme ve HPLC Kullanarak Pul Biberlerde Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 Türlerinin Tayini Determination of Gold by Chemical Vapour Generation AAS Using a Novel Gas-Liquid Separator Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ni(II)'nin Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) ile Tayini 141 Melek Şirin Baymak Kloral'in Sulu Çözeltilerdeki Davranışının Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi

9 142 Melis Efeçınar 143 Meltem Çetin XXII. National Chemistry Congress - Analytical Chemistry Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini Doksorubisin HCl in Ticari Preparatlarda Miktar Analizi İçin HPLC-DAD Yönteminin Geliştirilmesi Ve Validasyonu 144 Metin Dağdevren PEM Yakıt Pillerinde İletken Polianilinin Anodik Katalizörler Üzerine Matriks Etkisi ATR-FTIR Spectrometric Investigation Of Biodegradable Drug Delivery Systems in 145 Mohammadreza Khanmohammadi Betamethasone Release 146 Mohammadreza Khanmohammadi Kinetic Determination of Residual Acetaldehyde in Ethanol by Spectrophotometry 147 Muammer Kavanoz Susuz Ortamda Sentezlenen Polianilin İle Modifiye Edilmiş Elektrot Üzerinden Hidrokinon Tayini 148 Muhammed Aydın Poli(sodyum fosfat) ve Alkali Tuzlarının Sulu Çözeltideki Reaksiyonlarının İncelenmesi Bolu Atmosferinde Çok Klorlu Bifenillerin (PCB), Çok Halkalı Aromatik 149 Muhammed Öz Hidrokarbonların (PAH) ve Organoklorlu Pestisitlerin (OCP) Miktarının Tayini ve Kaynaklarının Belirlenmesi 150 Murat Güney Ağır Metal Analizinde Biyo-İndikatör Olarak Biyo-Kollektörlerin Kullanımı 151 Murat Öztürk Amlodipin Besilat'ın Spektroflorometre Yöntemi ile İnsan Plazmasında Miktar Analizi 152 Mustafa Çeşme 153 Mustafa Çeşme 154 Mustafa Topkafa Fosfonil Grubu İçeren Bazı Azo Boyar Maddelerinin Cu(II) Komplekslerinin Mol Oranlarının Ve Kararlılık Sabitlerinin Tayini Punica Granatum L. Den Luteolin, Kampferol ve Quercetin' in Sıvı Kromatografisi İle Tayini Yenilebilir Yağların Rafinasyonu Sırasında Ağartma Kademesinde Kullanılan Çeşitli Adsorban Maddelerin Ağartma Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi 155 Nejla Çini Poli(sodyumfosfat) ile Lysozyme'in Sulu Çözelti Reaksiyonunun İncelenmesi 156 Nuket Kartal Temel Nilblau'nun fenton ve fenton-benzeri yöntemler ile giderimi 157 Nur Aksuner Düşük derişimdeki bakır(ii)'nin orijinal bir schiff bazı kullanılarak hazırlanmış fluorimetrik optik sensör ile tayini 158 Nuran Özçiçek Pekmez Sulu Ortamda Bitiyofenin Paslanmaz Çelik Üzerine Elektropolimerleştirilmesi ve Karakterizasyonu 159 Nuray Olcay Işık Deri Örneklerinde Cr(VI)' nın Raman Spektroskopisi ile Belirlenmesi

10 160 Sulu Örneklerdeki Uranyum(VI) İyonlarının Arsenazo(III) Ve TX-114 İle Nuray Şatıroğlu Önderiştirilmesi Ve Spektrofotometrik Tayini 161 Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Nuray Şatıroğlu Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini 162 Nurgül Karadaş Sulu Ortamda Bitiyofenin Paslanmaz Çelik Üzerine Elektropolimerleştirilmesi ve Karakterizasyonu 163 O. Yavuz Ataman* Selenyum Türlendirmesi: Analitik Kimyanın Evrensel Bir Beslenme Sorununun Çözümünde Kullanımı Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Aluminium in 164 Ömer Dalman Wastewaters After Peconcentration onto Amberlite XAD-4 Loaded with a Thermophilic Bacterium, Anoxybacillus Gonensis G2 165 Onur Şenol Antioksidan Vitamin olan β-karotenin UV-Gör., Birinci- ve İkinci Türev Spektrofotometri Yöntemleri ile Farmasötik Preparatlarda Analizi 166 Orhan Destanoğlu İyon Kromatografik Yöntemle Süt Örneklerinde Tiyosiyanat Ve İyodür Tayini 167 Orhan Hazer Uranyum Adsorpsiyonunda Amidoksim Grubu İçeren Akrilik Hidrojellerin Kullanımı 168 Ozan Yörük 169 Özlem Aksu Dönmez 170 Özlem İnanç Uçar Ergene Havzasında Yetiştirilen Ayçiçek Bitkisinde (Helianthus annuus L.) Kurşun ve Kadmiyum İçeriklerinin ICP-OES ile Tayini Portland Çimentosundaki Alüminyum Ve Demir Miktarının Çoklu Kalibrasyon Teknikleri Kullanılarak Spektrofotometrik Tayini Aluminyum Hadde Yağlarına Karışan Makina Yağ Kirliliklerinin İnfrared Spektroskopisi ve Genetik Algoritma Temelli Çok Değişkenli Kalibrasyon Metodu Kullanılarak Kantitatif Tayini 171 Pınar Esra Erden Ürik Asit Tayini için Amperometrik Karbon Pasta Enzim Elektrot Geliştirilmesi 172 Ramazan Duman Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Kurşun Tayininde Nitrik Asit Etkisinin İncelenmesi 173 Recep Ziyadanoğulları Nadir Toprak Elementlerinin Barit-Fluorit Yapısından Ayrılmasında Yeni Bir Yöntem 174 Remziye Güzel Çeşitli Flotasyon Atıklarının Değerlendirilmesi Determination of Postexplosion Residues of Nitro Group Containing Explosives in Soil 175 Rüveyde Sezer Aygün with GC-MS and GC-TEA 176 Rüveyde Sezer Aygün Striking Selectivity of DEBT for Preconcentration of Gold in Ore Samples from Lefke

11 177 Sabahattin Deniz XXII. National Chemistry Congress - Analytical Chemistry Tekstil Reaktif Boyar Madde İçeren Çözeltilerin Fotooksidatif ve Foto-Fenton Yöntemiyle Renksizleştirilmesi 178 Sabahattin Deniz Poli(NVP/AAc/HEMA/AMPSTU) Hidrojelleri İle Çözeltiden Altın Adsorpsiyonu 179 Saida Aliyeva Oil Hydracarbons Degradation by The Microscopic Fungi 180 Saliha Ebru Büyüktuncel HPLC/DAD Yöntemiyle İdrarda Kafein, Teofilin ve Teobromin Tayini 181 Sebih Saïd Investigation of Analytical Properties of a New Nematic Liquid Crystal by Capillary Gas Chromatography 182 Seda Soyulmaz Türkiye'deki Diyaliz Kliniklerinin Ters Ozmos Su Arıtma Sistemlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi 183 Selda Doğan Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Kurşun Tayininde Nitrik Asit Etkisinin İncelenmesi 184 Seniha Arsal Kansere karşı koruyucu özellik gösterdiği düşünülen bazı bitkilerde selenyum düzenlerinin GFAAS ile tayini 185 Serap Ayaz Epirubicin. HCl adlı antikanserojen ilacın eser elementlerden Cu(II), Co(II) ve Zn (II) ile etkileşimlerinin spektrofotometrik yöntemle incelenmesi 186 Serap Karaderi Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 187 Serap Karaderi Kreatinin-BDHLL-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 188 Serdar Abacı Au (III) Üzerine Epitaksiyel ZnO Elektrodepozisyonu 189 Sevcan Erden Atış Artıklarından Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Kurşun ve Antimon Tayini için Yöntem Geliştirilmesi 190 Sevgi Ulu Tianeptinin Metiloranj ile Farmasötik Preparatlarda Miktar Tayini 191 Sevinç Zehra Topal Emisyon Bazlı Fiber Optik ph Sensörü Olarak Okta-Tosilamido Ftalosiyaninler 192 Sibel A. Ozkan 193 Sibel Taşkesen 194 Sibel Tunalı Akar Electrochemical Behaviour of the Bactericidal Cefoperazone and Its Selective Voltammetric Determination in Pharmaceutical Dosage Forms and Human Serum Portakal Üretiminde Kullanılan Bazı Organofosforlu Pestisitlerin GC-NPD ile Belirlenmesi Biosorption performance of Botrytis cinerea fungal by-products for removal of Cd(II) ions from aqueous solutions

12 195 Şule Dinç Cu(II) ve Fe(II) nin Önzenginleştirmesinde Faktöriyel Tasarım ile Optimasyon 196 Sultan Uzun 197 Sultan Uzun Oxidizing Effect on the Cu(ClO4)2 on Chemical Polymerization of Aniline in Anhydrous Media Spectroscopic investigatiion of the chemical polymerization of aniline with FeCl3 in anhydrous media 198 Tuba Öznülüer Termoelektrik Bi 2 Se 3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması 199 Tufan Güray Bebek Mamalarındaki Bakır Miktarının Spektrofotometrik Tayini 200 Tülin Deniz Çiftçi Arsenik giderme yöntemi geliştirilmesi ve uygulamaları 201 Ufuk Sancar Vural Atık Madeni Yağların Geri Kazanımı 202 Ümit Demir Sb 2 Te 3 Nano Filmlerinin Atomik Seviye Kontrollü Ütetimi ve Karakterizasyonu 203 Ümit Demir Termoelektrik Bi 2 Se 3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması Kesikköprü Baraj Gölü nde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus 204 Umut Aşır mykiss Walbaum, 1792) Pelet ve Ekstrude Yemle Besiciliğinden Kaynaklanan Azot- Fosfor Yükünün Tahmini 205 Umut Aşır İçsularda Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkileri 206 Uyan Yüksel Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Üretilen Bazı Balların Fizikokimyasal Karakterizasyonu ve İçerdikleri Metalik Maddelerin ICP-OES ile Tayini 207 Yener Tekeli Bazı Centaurea Türlerinin Fenolik Yapısı ve Antioksidan Aktivitesi 208 Yener Tekeli Konya ve Civarında Yetişen Bazı Sideritis Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi 209 Yeşim Aktaş Preparation and Characterization of Prilocaine-Loaded Chitosan Nanoparticles 210 Yıldız Kalabaşı Aktaş Edirne toprak Örneklerinde Bazı Eser Elementlerin Tayini 211 Yücel Kadıoğlu İlaç Analizlerinde Analitik Yöbtem Geçerlilik Testleri (Validasyon) Analytical Control of Solid and Ground Water Quality on a Northern Romanian Solid 212 Zaharia Carmen Waste Landfill 213 Zaharia Carmen Water Quality Control and Treatment into Bahlui River- Iasi County Area

13 Atış Artıklarından Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Kurşun ve Antimon Tayini için 214 Zehra Durmuş Yöntem Geliştirilmesi Batch Biosorption Characteristics of Silica-gel Immobilized Waste Biomass for Nickel 215 Zerrin Kaynak (II) Ions 216 Zeynep Aydoğmuş Ribavirinin İyon Çifti Ekstraksiyonu ile Spektrofotometrik Miktar Tayini 217 Zeynep Yurtman Gündüz Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Önzenginleştirilen Bakır (II) ın FAAS ile Tayini 218 Zühre Şentürk 219 Zühre Şentürk 7,12-dimetilbenz[a]antrasen ve DNA Etkileşiminin Tek Kullanımlık Elektrokimyasal DNA Biyosensörü ile Adenine Sinyali Üzerinden İncelenmesi Mukolitik İlaçlardan Ambroksol'ün Ters-Faz İyon-Çifti Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Miktar Tayini

XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya

XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya Sıra No Ad ve Soyad Bildiri Başlığı Sunum Türü Sunucu 1 A. Ersin Karagözler Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemlerinin Kapari (Capparis spinosa L.) Örneğinde Karşılaştırılması 2 Abdulkerim Karabacak Isparta-Burdur

Detaylı

DOĞU KARADENİZ AKARSULARINDAKİ TOPLAM VE ÇÖZÜNMÜŞ ARSENİK DÜZEYLERİ Ali Alkan, Nigar Alkan, Muammer Aktaş

DOĞU KARADENİZ AKARSULARINDAKİ TOPLAM VE ÇÖZÜNMÜŞ ARSENİK DÜZEYLERİ Ali Alkan, Nigar Alkan, Muammer Aktaş POSTER SUNUM BAŞLIKLARI VE SUNANLAR P1 ALLURA RED İN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE UV-VIS SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ Abdullah Taner Bişgin, Mustafa Uçan, İbrahim Narin, Mustafa Soylak

Detaylı

Program Kitabı Program Book

Program Kitabı Program Book Program Kitabı Program Book 1 1 EKİM 2012 PAZARTESİ / 2 OCTOBER 2012 MONDAY 08:30-09:45 Kayıt 09:45-11:00 Açılış İstiklal Marşı Açılış Konuşmaları 10:00-11:15 Müzik Dinletisi 11:15-11:30 Ara 11:30-12:15

Detaylı

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 i FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ ELAZIĞ ii KURULLAR Onur Kurulu Prof. Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)

Detaylı

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ 12-15 Temmuz 2012 Burhaniye/BALIKESİR III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ KONGRE BİLDİRİ KİTABI BALIKESİR, 2012 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL

Detaylı

EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı

Detaylı

Özetlerin bilimsel ve içerik sorumluluğu yazarlarına aittir.

Özetlerin bilimsel ve içerik sorumluluğu yazarlarına aittir. Konya 2015 Özetlerin bilimsel ve içerik sorumluluğu yazarlarına aittir. ii iii ONURSAL EŞ BAŞKANLAR Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Bayram SADE (KTO Karatay

Detaylı

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ UKMK-10 3-6 Eylül 2012 Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Özet Kitabı I II DESTEKLEYEN KURULUŞLAR III IV Onuncu

Detaylı

Fizikokimya Özet Kitabı. Abstract Book for Physical Chemistry

Fizikokimya Özet Kitabı. Abstract Book for Physical Chemistry Fizikokimya Özet Kitabı Abstract Book for Physical Chemistry ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Değerli Kimya Araştırmacıları, Kimya biliminde çalışmalar evrensel nitelikte olduğundan araştırmacılar arasında

Detaylı

Anorganik Kimya Özet Kitabı. Abstract Book for Inorganic Chemistry

Anorganik Kimya Özet Kitabı. Abstract Book for Inorganic Chemistry Anorganik Kimya Özet Kitabı Abstract Book for Inorganic Chemistry İÇİDEKİLER Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu...2 Metin

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012)

TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012) GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012) DOKTORA Yıl Tez Başlığı Öğrencinin Adı ve Soyadı 2012 Yakıt hücresi sisteminde elektrokimyasal

Detaylı

Doğum Yeri ve Yılı Bandırma, 05.06.1952 Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Çarşamba/Samsun

Doğum Yeri ve Yılı Bandırma, 05.06.1952 Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Çarşamba/Samsun Prof.Dr. Esma KILIÇ Ö z g e ç m i ş Adı Soyadı Esma KILIÇ Doğum Yeri ve Yılı Bandırma, 05.06.1952 Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Çarşamba/Samsun Medeni Durumu Evli ve bir çocuk annesi Mezun Olduğu Öğretim Kurumları

Detaylı

XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Biyokimya

XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Biyokimya Sıra No Ad ve Soyad Bildiri Başlığı Sunum Türü Sunucu 1 A. Alev Karagözler Soya Fasulyesi Üreaz Enziminin Ca-Alginat Üzerine İmmobilizasyonu Koşullarının İncelenmesi Cu(6-hidroksipikolinat)2 ve DNA Etkileşimleri

Detaylı

Organik Kimya Özet Kitabı Organic Chemistry Abstract Book

Organik Kimya Özet Kitabı Organic Chemistry Abstract Book rganik Kimya Özet Kitabı rganic Chemistry Abstract Book İÇİDEKİLER Yeni Heterosiklik Bilesiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu...1 Metin Balcı...1

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongre Programı 21 MART 2014 Cuma 08.00-10.00 KAYIT 9:40-11.00 AÇILIŞ KUŞMALARI VE PLAKET TÖREİ (SULTA SAL) 9:40-9:45 Ramazan ALTUDAŞ Kongre Başkanı

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 Sinop Üniversitesi 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI DAVETLİ KONUŞMACILAR 06 Mayıs 2015 10: 30-11: 10 Dr. Alexander BOLTACHEV

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 24 26 KASIM 2011 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ ANKARA Kitaplar Serisi: 26 Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.Baskı - 750 adet ISBN 978-605-01-0212-3

Detaylı

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A.

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A. İÇİNDEKİLER TIP FAKÜLTESİ... 3 FİZYOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D.... 3 NÜKLEER TIP A.D.... 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D.... 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.... 4 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ A.D....

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI ii Organizasyon Heyeti: Prof. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK Doç. Dr. Latif TAŞKAYA

Detaylı

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA 24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA Değerli Katılımcılar; Yeterli ve güvenli gıda arzı; son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde gündemde yer işgal eden konuların başında gelmektedir. Gıda

Detaylı

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 8. KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ / ANKARA Kitaplar Serisi: 30 I Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu yayın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Doğum Tarihi: Doğum Yeri : Uyruğu : Medeni Hali : Çocuk Sayısı : Ev Adresi İş Adresi E-mail Eğitim: Doçenlik: Yabancı Dil:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Doğum Tarihi: Doğum Yeri : Uyruğu : Medeni Hali : Çocuk Sayısı : Ev Adresi İş Adresi E-mail Eğitim:  Doçenlik: Yabancı Dil: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Serpil Yenisoy Karakaş Doğum Tarihi: 11 Haziran 1969 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T. C. Medeni Hali : Evli Çocuk Sayısı : 1, Tuğba Begüm (15 yaşında) Ev Adresi : AİBÜ Lojmanları Menekşe

Detaylı

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ TOKAT 2014 V. ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ 01-04 Eylül 2014 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi V. ULUSAL POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİ

Detaylı

II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, 23-25 Eylül 2014 II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ

II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, 23-25 Eylül 2014 II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ II. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU 23-25 EYLÜL 2014 YALOVA BİLDİRİ ÖZETLERİ Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA www.tabsempozyum2.com Bir iyilik yap kendine. güdenoğulları

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010 2011 YILLARI) İSTANBUL, 2013 2 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI T.C. ERCIYES UNIVERSITY TECHNOLOGY RESEARCH AND APPLICATION CENTER LABORATORIES Manevi mirasım bilim ve akıldır.

Detaylı