T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ağustos 1992 PAZARTESİ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ağustos 1992 PAZARTESİ."

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ağustos 1992 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Üst Kuruluşlarının Yapacakları Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 23 Mart 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Üst Kuruluşlarının Yapacakları Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yönetim Kurulu, toplantı salonunun, toplantıya katılacakların tümünün rahatlıkla katılmasını sağlayacak büyüklükte olmasını ve toplantının düzenli bir biçimde devamının gerektirdiği bütün güvenlik ve sağlık koşullarını taşımasını teminle görevli ve yetkilidir." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Genel Kurul toplantılarının devam etmesi sırasında gerek katılan üyelerin gerekse üyeler dışındaki davetlilerin müdahalesi suretiyle toplantının sağlıklı bir biçimde yürümesi engellenir ve bu husus sürekli bir şekilde genel kurul çalışmalarını aksatacak nitelik kazanırsa, Bakanlık temsilcisi Divan başkanlığının görüşünü de alarak toplantıya bir saate kadar ara verebilir. Ara karan süresinci üyelerin toplantı salonunu ve kontrol alanını terk etmemeleri esastır. Zorunlu hallerdeki çıkış ve girişler, Bakanlık temsilcisinin izni ve gözetimi ile mümkündür. Toplantının yeniden ve kaldığı yerden başlamak suretiyle açılmasından sonra, aynı şartlar toplantının devamına imkan vermeyecek boyutlara ulaştığı takdirde Divan başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla Bakanlık temsilcisince toplantı durdurularak tehir edilebilir. Tehir edilen toplantı onbeş gün içinde, aynı gündemle, aynı Divan başkanlığında kaldığı yerden, tehir edilen toplantının devamı olarak yapılır. Bu husus toplantıdan bir hafta evvel Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı şekilde ilan edilir. Tehir edilen toplantının devamı olarak yapılacak bu toplantıda da aynı ekseriyet aranır." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 RESMI Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1992 Sayı : MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Toplantıda kararlar çoğunlukla alınır." MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde sayılı Kanun'un 13, 16, 49, 72, 93 ve 98 inci maddeleri uyarınca oda, birlik, federasyon ve Konfederasyon genel kurul toplantıları ile Konfederasyon Başkanlar Kurulu toplantısında, toplantı süresince temsilci bulundurulması şarttır." MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Esnaf ve sanatkarlar odaları ile üst kuruluşlarının genel kurul ve Konfederasyon Başkanlar Kurulu toplantılarında, temsilci görevlendirme yetkisi Bakanlığa aittir." Yürürlükten Kaldırma MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 22 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. İstanbul Üniversitesinden : İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı ve 8 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 7 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 21/4/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekotoji ve Hidro-Klimatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 6 Genel Kurul aşağıda belirlenen üyelerden oluşur; a) İstanbul Üniversitesi Rektörü veya Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı, b) Merkez Müdürü, c) İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Anabilim Dalının içerdiği Balneoloji, Tıbbi Biometeoroloji, Sualtı Hekimliği, Hava Hekimliği Bilim Dallarını temsilen akademik kurullarınca seçilecek birer üye, d) İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri Fizyoloji, Fizyopatoloji, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Kardioloji, Nöroloji, Halk Sağlığı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Mikrobiyoloji Anabilim Dallarından akademik kurullarınca seçilecek birer üye, Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı akademik kurulu tarafından seçilecek bir üye, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsünden, Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dallarından akademik kurullarınca seçilecek birer üye, e) İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür veya Yardımcısı, f) Türk Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir üye." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 8 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 8 Merkezin Genel Kurulu her yıl Ocak ayı içerisinde, genel hükümler uyarınca Merkez Müdürünün Başkanlığında toplanır." MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 10 Ağustos 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Tebliğler Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Tebliğ No : Mecburi Standart- 1992/28 1 T.S "Çikolata" Standardı Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren engeç 6 ay içinde üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 2 Adı geçen Standart kapsamına giren malı üreten ve satanların standart hükümlerine uymaları gerekmektedir. 3 Bu Standarda ait hükümler 441 sayılı K.H.K. göre Bakanlığımızca (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce) uygulanacaktır. TÜRK STANDARTLARI UDK /OCAK 1990 ÇİKOLATA 0 - KONU, TARİF, KAPSAM KONU Bu standard, çikolatanın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleriyle piyasaya arz şekline dairdir TARİFLER Çikolata Çikolata; kakao yağı, şeker (TS 861)1) ve çikolata tipine göre kakao kütlesi ve/veya toz kakao, süt ve/veya süt tozu ve çeşni maddeleri, ayrıca katkı maddeleri yönetmeliğinde müsaade edilen katkı maddelerinin de ilavesi ile tekniğine uygun şekilde hazırlanıp kalıplanarak elde edilen bir mamüldür Kakao Yağı Kakao yağı; çekirdek kakao ve/veya kakao kitlesinden elde edilen çikolata imaline uygun yağdır/ Kakao Kitlesi Kakao kitlesi, kabuklarından ayıklanmış kakao çekirdeklerinin öğütülmesi ile elde edilen, çekirdekten ayrılmayan kabuk miktarı kuru madde üzerinden en fazla % 5 (m/m), yağ miktarı ise kuru madde üzerinden en az % 48 (m/m) olan bir maddedir Katkı Maddeleri Katkı maddeleri; Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği'nde çikolataya katılması edilen maddelerdir. kabul Bitter Çikolota Bitter çikolata; Madde 0.2.1'de tarif edilen süt ve/veya süttozu ihtiva etmeyen ve özellikleri Çizelge-2'de belirtilen çikolatadır Sütlü Çikolata Sütlü çikolata; Madde 0.2.1'de tarif edilen kakao kitlesi ve/veya toz kakao, süt ve/veya süttozu ihtiva eden ve özellikleri Çizelge-2'de belirtilen çikolatadır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1992 Sayı : Beyaz Çikolata Beyaz çikolata; Madde 0.2.1'de tarif edilen kakao kitlesi ve/veya toz kakao ihtiva etmeyen ve özellikleri Çizelge-2'de belirtilen çikolatadır Sade Çikolata Sade çikolata; Madde 0.2.5, Madde ve Madde 0.2.7'de tarif edilen çikolatalara herhangi bir çeşni veya dolgu maddesi katılmadan imal edilen ve özellikleri Çizelge-3'de belirtilen çikolatadır Çeşnili Çikolata Çeşnili çikolata; Madde 0.2.5, Madde ve Madde 0.2.7'de tarif edilen çikolatalara çeşni maddeleri katılarak imal edilen ve özellikleri Çizelge 3'de belirtilen çikolatadır Çeşni Maddeleri Çeşni maddeleri; çikolata, imalinde kullanılan antep fıstığı (TS 1280), yer fıstığı, fındık (TS 3075), kahve (TS 3117), Krokan, ceviz, badem, kuru üzüm (TS 3411), işlem görmüş hububat ürünleri (pirinç, mısır vb.), turunçgil meyvalarının kabuğu vb. maddelerdir Dolgulu Çikolata Dolgulu çikolata; Madde 0.2.5, Madde ve Madde 0.2.7'de tarif edilen çikolataların içine dolgu maddesi ilave edilerek imal edilen ve özellikleri Çizelge-3'de belirtilen çikolatadır. Dolgulu çikolatalarda, dolgu kısmı ile çikolata kısmı ayrı ayrı bulunur Dolgu Haddeleri Dolgu maddeleri; çeşitli kremalar, pralin, fondan, nuga, karamel, alkollü içkiler, kuruyemiş ezmeleri, krokan, meyve, bisküvi (TS 2383), gofret vb. maddelerdir KAPSAM Bu Standard, çikolatayı kapsar. 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELİKLER SINIFLANDIRMA Sınıflar Çikolatalar bir sınıftır Tipler Çikolata ihtiva ettiği maddelerin çeşit ve miktarına göre; - Sütlü, - Bitter, - Beyaz, olmak üzere üç tipe ayrılır. 1, Çeşitler Çikolata ihtiva ettiği çeşni ve dolgu maddesine göre; - Sade, - Çeşnili, - Dolgulu, olmak üzere üç çeşide ayrılır. Sade çikolata; çikolata tipinin adı ile isimlendirilir. Örnek; bitter çikolata, çeşnili çikolata, çeşni maddesinin ve çikolata tipinin adı ile isimlendirilir. Örnek; fındıklı sütlü çikolata, dolgulu çikolata, dolgu maddesinin ve çikolata tipinin adı ile adlandırılır. Örnek, fondanlı bitter çikolata ÖZELLİKLER Genel Özellikler Çikolatanın genel özellikleri Çizelge-1'de verilenlere uygun olmalıdır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 4

5 10 Ağustos 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 ÇİZELGE - 1 Çikolatanın Genel Özelikleri 1 - DUYUSAL Özelikler Değerlendirme ve Sınırlar 1 Görünüş çikolata üzerinde parmak i z i, böcek vb. parça ve kalıntısı, küf ve diğer yaban-1 cı maddeler bulunmamalıdır. 1 Yapı Çikolata uygun muhafaza şartlarında (Madde 3.3) 24 saat bekletildiğinde kırılabilir vasıfta bulunmalı, kırık yüzey, ince ve homojen bir yapıda ol- malıdır. 1 Tat ve Koku Çikolata tipine has tat ve kolcuda ol- 1 malı, yağdan kaynaklanan sabunumsu, acımsı, yabancı tat ve koku bulunmama- lıdır. [2 - KİMYEVİ Rutubet; kütlece % en çok İMetaiik maddeler Sütlü ve Bevaz 1 Bitter 1 (Kontaminasyon) liırsenik (As),mg/kg,en çok 0,5 t 1,0 İBakır (Cu), ıtıg/kg, en çok 15,0 30,0 İKurşun (Pb),mg/kg, en çok 1.0 2,0 3 - MİKROBİYOLOJİK Toplam bakteri sayısı adet/gram, en çok I Küf ve maya sayısı adet/gram, en çok 100 İKoliform mikroorganizma adet/gram, en çok 10 İPatogen mikroorganizma I adet/25 jtram Bulunmamalı 1 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1992 Sayı : Tip Özelikleri Çikolatanın tip özelikleri Çizelge-2'deki gibidir. ÇİZELGE - 2 Çikolatanın Tip özelikleri Özelikler Tipler Sütlü B itteri Beyaz 1 1 Kakao yağı, kütlece yüzde en az 20,0 24,0 20,0 Yağsız kakao kitlesi, kütlece yüzde en az 5, ,0 - Yağsız süt kuru maddesi, kütlece yüzde en az Toplam şeker (sakaroz olarak) kütlece yüzde en tok I 10,0 j 60,0 60,0 60,0 Nişasta (1), kütlece yüzde en çok Kam sellüloz (2), kütlece yüzde en çok ,0-6,0 - Kül, kütlece yüzde en çok 2,5 2,0 2,5 Alkali ile işlem görmüş öğütülmüş kakao kullanıldğında kül, 4,0 6,0 - kütlece yüzde en cok 1) Kakao çekirdeğinin bünyesinden kaynaklanan nişastadır. 2) Çikolata kısmında aranır Çeşit Özellikleri Çikolatanın çeşit özellikleri Çizelge-3'deki gibidir. ÇİZELGE - 3 Çikolatanın Çeşit özellikleri 1 ÖZELLİKLER 1 ÇEŞİTLER 1 1 Çikolata kısmı. 1 Sade ICesnili 1 DoİRUİu kütlece yüzde en az i '.kütlece yüzde en cokl 1 90(1) ) Çeşni maddelerinin özgül ağırlığı 0,5 g'den az olanlarında (patlamış pirinç ve mısır vb.) I çikolata kısmı kütlece en cok yüzde 95 olabilir.1 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 10 Ağustos 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : ÖZELLİKLER, MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI Çikolatanın özellikleri ile muayene ve deneylerine ait madde numaraları Çizelge-4'de verilmiştir. ÇİZELGE - 4 Özellik, Muayene ve Deney Madde Numaraları Sıra Özellikler Özellik Madde Muayene ve Deney No 1 No Madde No 1 Ambalaj Özellikleri Duyu Özellikler Kimyevi Özellikler i -Rutubet ı rkül i Kakao yağı I ı Yağsız kakao kütlesi 1 ı Yağsız süt kuru maddesi I ı Nişasta I Toplam şeker I Ham selüloz I ı a -Çikolata Kısmı I Metalik Haddeler i (Kontaminasyon) 1 ı Mikrobiyolojik Özellikler j -Toplam bakteri I ı Küf ve maya Koliform mikroorganizma i E.coli 1 ı Salmonella, shikella NUMUNE ALMA, MUAYENE VE DENEYLER NUMUNE ALMA Tipi, çeşidi, ambalaj büyüklüğü, ambalaj cinsi, İmalat tarihi ve seri kod numarası aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan çikolatalar bir parti sayılır Numune Alınacak Büyük Ambalajların Ayrılması Muayeneye sunulan ve tüketici ambalajlarını ihtiva eden, büyük ambalajların sayısı parti büyüklüğü N kabul edilerek Çizelge-5'de karşısında gösterilen miktarda (n) ambalaj yığından sistematik olarak ayrılır. Bu maksatla partiyi teşkil eden birimler birden başlayarak 1, 2, 3 N şeklinde numaralanır. N/n tam sayı değilse r tam sayıya tamamlanır ve r' inci ambalaj, numune alınmak üzere ayrılır ve ayırma işlemi çizelge-5'deki sayıya (n) ulaşıncaya kadar devam edilir. Alınacak ağırlık sade çikolatalar için 300 g, çeşnili çikolatalar için asgari 400 g, dolgulu çikolatalar için ise asgari 1250 g'dan az olmamalıdır Büyük Ambalajlardan Numune Birimlerinin Ayrılması Numune alınmak üzere ayrılan büyük ambalajlardaki küçük ambalajların toplam sayısı N kabul edilerek çizelge-5'de karşısında gösterilen sayıda (n) olmak üzere küçük ambalaj, ayrılan büyük ambalajlardan ve herbirinden eşit miktarda olmak üzere ayrılır. ÇİZELGE - 5 Numune Alma Çizelgesi Parti Büyüklüğü Numune Miktarı Kabul Edilebilir Kusur Sayısı (N) 1 (n)! 1) 15'e kadar "den büyük I ) Kabul edilebilir kusurlu numune sayısı, ambalaj ve işaretleme içindir. Yürütme veidarebölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1992 Sayı : MUAYENELER Ambalaj Muayenesi Ambalajlar, bakılarak ve tartılarak muayene edilir ve Madde 3.1'deki özelliklerle, Madde 3.2'deki işaretleri taşıyıp taşımadığına bakılır Duyu İle Muayene Duyusal özellikler (görünüş, yapı, tad ve koku) bakılarak, koklanarak, tadılarak ve kırılarak muayene edilir ve neticenin Madde 1.2.1'e uyup uymadığına bakılır DENEYLER Deneylerde damıtık su veya buna eşdeğer saflıkta su kullanılmalıdır. Kullanılan reaktifler analitik saflıkta olmalı, ayarlı çözeltiler TS 545'e göre, indikatör çözeltiler ise TS 2104'e göre hazırlanmalıdır Analiz Numunesinin Hazırlanması Numune, buzdolabına konularak iyice sertleşmesi sağlandıktan sonra rendelenir veya bir bıçak ile traşlanarak ufak parçalar haline getirilir, iyice karıştırılır ve ağzı sıkıca kapanabilen bir şişeye konularak serin yerde muhafaza edilir. Buzdolabında sertleşmeyen veya rendelenmesi mümkün olmayan çikolatalarda yeterli miktarda numune bir behere konularak yaklaşık 50 C'deki su banyosuna, behere su girmeyecek şekilde daldırılır. Beher içindeki numune 40*C-45*C*a gelinceye ve eriyinceye kadar sık sık karıştırılır. Numune eriyince su banyosundan alınır, karıştırmaya devam edilerek 4 mm-10 mm çapındaki bir cam tüpe analizler için gerekli numune alınır ve ağzı sıkıca kapatılır. Çeşnili ve dolgulu çikolatalarda; çeşni veya dolgu maddeleri bir bıçakla mümkün olduğu kadar ayrılarak ağzı sıkıca kapatılabilen bir şişeye konur, çikolata kısmı, yukarıda belirtildiği şekilde işleme tabi tutulur Rutubet Miktarı Tayini Analiz numunesinden, sabit tartıma getirilerek ağırlığı belli platin kapsül içine yaklaşık 5 g tartılır. 103 C + 2 C'deki hava ısıtmalı etüvde sabit tartıma gelinceye kadar kurutulur. Numunedeki ağırlık kaybından, yüzde rutubet kaybı hesaplanır. Neticenin Madde 1.2.1'e uyup uymadığına bakılır Kül Miktarı Tayini Analiz numunesinden 5 g - 10 g; 600C'a kadar ısıtılmış, üzeri saat camı ile kapatılarak desikatörde soğutulmuş ve sabit tartıma getirilmiş; sabit tartımı belli olan 25 ml - 50 ml'lik bir platin kapsüle tartılır ve kül fırınına konularak, fırın ısısı yavaş yavaş 600 C'a yükseltilir. Bu sırada fırının duman bacası açık tutulur veya fırın kapağı tam kapatılmaz. Veya numune infrared (IR) lambası altında dumanlar kesilinceye kadar ısıtılır, sonra 600 C'daki fırına konur. 600 C'daki fırında 4 saat bekletilir. Platin kapsül fırından alınarak oda sıcaklığına kadar soğutulup içindeki kül % 96'lık e t i l alkolle rutubetlendirilerek infrared (IR) lamba altında veya su banyosu üzerinde kurutulur. Birer saat aralıkla iki tartı arasındaki fark 1 mg'dan az oluncaya kadar 600 C'daki fırında yakma işlemine devam edilir. Tamamen kül haline gelmiş olan numune saat camı i l e kapatılır, desikatörde soğutulur ve hemen tartılarak numunedeki % kül miktarı aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanır. m2 - m1 Toplam Kül Miktarı % = x 100 m m2 = Boş kapsül kütlesi + kül, g m1 = Boş kapsül kütlesi, g m = Deney numunesi kütlesi,g Neticenin Madde 1.2.2'ye uyup uymadığına bakılır Kakao Yağı Tayini Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 10 Ağustos 1992 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Metodun Prensibi: Sütsüz çikolata numunesinde; toplam yağ, kakao yağına eşittir. Sütlü çikolata numunesinde; kakao yağı miktarını analitik olarak doğrudan tayin etmek mümkün olmadığı için; toplam yağ bulunup bundan süt yağı miktarının çıkarılması esasına dayanmaktadır. Hesaplama: 1 - Sütsüz Çikolatalar İçin: Kakao yağı (KY) = Toplam yağ (TY) 2 - Sütlü çikolatalar İçin: Kakao yağı (KY) = Toplam yağ (TY) - Sütyağı (SY) Sonucun Madde 1.2.2'ye uyup uymadığına bakılır Toplam Yağ Tayini Metodun Prensibi: çikolatada, selülozlar tarafından sarılan kakao yağı ve süt içindeki proteinler tarafından sarılan süt yağı; ısı uygulanarak hidroklorik asit etkisiyle açığa çıkarılır, süzülür, yıkanır ve kurutulur. Petrol eteri ile ekstrakte edilir. Petrol eteri damıtıldıktan sonra kalan yağ kurutulur ve tartılır. Alet ve Malzeme - Genel laboratuvar alet ve malzemeleri, - Soxhelet cihazı, - Etüv, 103 C + 2 C, - Analitik terazi, 0,001 g hassasiyette. Reaktifler - Hidroklorik Asit (HC1) Çözeltisi; %25'lik (d=1,12 g/ml), 8 N'lik. - Gümüş Nitrat (AgNO 3) Çözeltisi; 0,1 N'lik. - Petrol Eteri, yeni damıtılmış, kaynama noktası 40 C - 60 C olan. İşlem 300 ml ml'lik bir beher içine hazırlanmış numuneden bitter çikolata için 4' g - 5 g, sütlü çikolata için 9 g - 10 g hassas olarak tartılır. Homojen bir süspansiyon elde etmek için 45 ml kaynar saf su; numune devamlı karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilir. 55 ml % 25'lik hidroklorik asit çözeltisi ve birkaç tane kaynama taşı konulur, karıştırılır. Erlenin ağzı saat camı ile kapatılır, kaynayıncaya kadar yavaş yavaş ısıtılır ve 15 dakika müddetle çok hafif kaynatılır. Bu müddet sonunda saat camı, 100 ml kaynar su ile beherin içine yıkanır. 15 cm'lik kırmalı (orta gözenekli) süzgeç kağıdından süzülür. Beher, su ile üç kere yıkanır. Yıkama suyu 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi ile klorür reaksiyonu vermeyinceye kadar süzgeç kağıdındaki çökeltinin yıkanmasına devam edilir. Islak süzgeç kağıdı ve, içindeki numune; yağsız bir ekstraksiyon kartuşu içine yerleştirilir. Kartuş; küçük bir beher içine konularak, 103 C + 2"C'deki etüvde 6 saat - 18 saat müddetle kurutulur. Kartuşun ağzı cam yünü ile kapatılır. 250 ml'lik soxhelet balonu içine birkaç tane cam boncuk atılır, 103 C + 2 C'de bir saat tutulur, desikatörde oda sıcaklığına kadar soğutulur, tartılır. Kartuş içindekilerle birlikte soxhelet cihazına yerleştirilir ve kartuşun altı cam boncuklarla desteklenir. Soxhelet cihazındaki eter, 30 defadan az sifone etmeyecek şekilde ısı ayarlanarak 4 saat müddetle ekstraksiyon işlemine devam edilir. Soxhelet balonu alınır ve damıtma cihazında eter ayrılır. 60 C'deki su banyosunda daha sonra 103'C + 2 C'deki etüvde, sabit ağırlığa kadar (yaklaşık 1,5-2 saat) tutulur. Desikatörde oda sıcaklığına kadar soğutulur ve tartılır. Arka arkaya yapılan iki tartım arasındaki fark % 0,5'i geçmeyinceye kadar işleme devam edilir. Toplam yağ miktarı aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1992 Sayı : m2 - m1 Toplam Yağ Miktarı (G), % = x 100 m0 Burada; m.2= Soxhelet balonunun ekstraksiyondan sonraki kütlesi, g, m1= Boş soxhlet balonunun (cam boncuk ile) kütlesi, g, m0= Deney numunesi kütlesi, g, dır. Paralel iki çalışma arasındaki toplam yağ miktarları arasındaki fark % 0,1'i geçmemelidir. NOT - Kuru maddede toplam yağ miktarı Toplam yağ miktarı, kurumaddede, % = Burada; S - Çikolatadaki rutubet % ' s i, dir. tayini aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır. G x S Süt Yağı Tayini Sütlü çikolata içindeki süt yağı miktarını bulmak için, numunede kakao ve süt yağından başka yağ yok ise çikolatadan elde edilen yağın Reichert Meissl sayısı ve çikolatadaki süt yağı oranı aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanır. Çikolatada Süt Yağı Miktarı (kütlece) = C - Y X - Y Burada; C = Numuneden ekstrakte edilen yağın Reichert Meissl sayısı, Y = Saf kakao yağının Reichert Meissel sayısı (yaklaşık 0,3), X = Saf süt yağının Reichert Meissel sayısı (yaklaşık 27), G = Numunenin toplam yağ yüzdesi, dir Çikolatada Kakao ve Sütyağından Başka Yağın Aranması Madde 2.3.1'e göre hazırlanan numuneden 0,1 mg hassasiyetle tartılan yaklaşık 30 g - 40 g numunede Madde 'e göre toplam yağ ekstrakte edilir, elde edilen yağda aşağıdaki deneyler yapılır Kırılma İndisi Tayini Kırılma indisi tayini TS 4960'a göre yapılır Erime Noktası Tayini Erime noktası tayini TS 2812'ye göre yapılır İyot Sayısı Tayini İyot sayısı tayini TS 4961'e göre yapılır Reichert Meissel Sayısı Tayini Reichert Meissel sayısı tayini TS 1331'e göre yapılır. Elde edilen neticeler literatürdeki değerlere uygun değilse aşağıdaki deneyler (Madde ), sütsüz ve sütlü çikolatalarda yapılır. x G Hindistancevizi ve Hurmaçekirdeği Yağı Aranması Reaktifler - Alkollü potasyum hidroksit çözeltisi, 200 ml % 96'lık e t i l alkolde, 25 g potasyum hidroksit çözülerek hazırlanır. - Sodyum klorür çözeltisi, doymuş - Hidroklorik asit, (1 asit + 3 su) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 10

11 10 Ağustos 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa": Sütsüz Çikolatalarda : Ekstraksiyondan elde edilen 5 g numune yağ. 15 ml alkollü potasyum hidroksit çözeltisi ile sabunlaştırılır ve alkol su banyosunda uçurulur. Aynı zamanda saf kakao yağı ile de bir şahit numune hazırlanır. Alkolün son kalıntısını gidermek için 5 ml damıtık su katılır ve yeniden uçurulur. Sabun 100 ml suda çözülür, oda sıcaklığına soğutulur ve karıştırılarak 100 ml doymuş sodyum klorür çözeltisi katılır. Ara sıra çalkalamak suretiyle 15 dakika bekletilir ve sonra sabun, Buchner hunisinden süzülerek ayrılır, 100 ml süzüntüye çalkalayarak 100 ml doymuş sodyum klorür çözeltisi katılır ve 15 dakika bırakılır (yalnız hafif çökelti görülünceye kadar) süzülür, süzüntüye bir damla fenolftaleyn çözeltisi katılır, seyreltik hidroklorik asit çözeltisi ile nötralleştirilir ve 0,5 ml fazlası katılır. Numune saf kakao yağından ibaret ise asitlendirilmiş çözelti berrak kalır. Hindistan cevizi ve hurma çekirdeği yağı varsa çözelti bulanır veya süt görünümünü alır. 2-3ütlü Çikolatalarda : Ekstre edilen numunedeki kakao yağı yanında süt yağı da varsa; süt yağı bulunmayan kakao yağındaki aynı yüzdedeki hindistan cevizi veya hurma çekirdeği yağı ihtiva edenden daha az şiddette bulanıklık olur. Mesela, % 10, % 15 veya % 20 sütyağı ihtiva eden kakao yağı sırası ile % 10 için hiç opelesans vermez, % 15 için soluk opelesans ve % 20 için daha b e l i r l i opelesans gösterir." Bu sebeple incelenecek yağ; laktoz veya kazein ihtiva eden çikolatadan ekstrakte edilmiş ise üründeki süt yağı %sini bulmak için laktoz %si 0,8 ile veya kazein yüzdesi 1,1 ile çarpılır ve bundan toplam yağdaki süt yağı %'si hesaplanır. Bulunan değer % 15'den küçük veya ona eşitse; % 15 sütyağı içeren kakao yağı şahit numune olarak; yoksa hesapla bulunan orantılarda kakao yağı ve süt yağı karışımı şahit numune olarak kullanılır. İncelenen numuneden ekstrakte edilen yağa Madde 1'deki deney uygulanır. Fakat şahit deney için saf kakao yağı yerine kakao yağı ve süt yağından hazırlanan karışım kullanılır. İncelenen yağda hindistan cevizi yağı veya hurma çekirdeği yağı varsa son süzüntü eşitlendirilince şahit deneyden daha fazla bulanıklık veya süt görünümü olur. 3 - Gümüş Sayısı Tayini İle Hindistan Cevizi ve Hurma Çekirdeği Yağı Aranması Alet ve Malzemeler - Beher, 250 ml'lik - ölçülü balon, 250 ml'lik - Erlen, 500 ml'lik - Su banyosu - Buchner hunisi - Katlı süzgeç kağıdı Reaktifler - Potasyum hidroksit çözeltisi, % 7,5'luk (m/v) 75 g KOH bir miktar suda çözülür ve suyla litreye tamamlanır. - Magnezyum sülfat çözeltisi, 150 g MgSO 4 7H 2 O bir miktar suda çözülüp litreye tamamlanır. - Sodyum nitrat; kristal halde, klorür ihtiva etmeyen (klorür miktarı < % 0,002) - Demir (III) amonyum sülfat indikatör çözeltisi, FeNH4 (SO4)2. 12H2O (sudaki doygun çözeltisi) - Alkol, % 96'lik - Sülfürik asit, 0,5 N - Gümüş nitrat, 0,2 N - Nitrik asit, (4HN0 3 3H2O) - Amonyum tiyosiyanat, 0,1 N Deneyin Y a p ı l ı ş ı E k s t r a k s i y o n l a e l d e e d i l e n 10 g y a ğ, 250 m l ' l i k b i r beher i ç i n e t a r t ı l ı r. 40 rol a l k o l ve 5 ml potasyum h i d r o k s i t ç ö z e l t i s i i l a v e e d i l i r. K a r ı ş ı m s a b u n l a ş t ı r ı l ı r ve kuruyuncaya k a d a r buhar banyosunda t u t u l u r. Sabun, 150 ml suda ç ö z ü l ü r, g e r e k i r s e ı l ı t ı l ı r ve 250 m l ' l i k ö l ç ü l ü b a l o n a a k t a r ı l ı r. Oda s ı c a k l ı ğ ı n a g e t i r i l i r ve s u y l a i ş a r e t ç i z g i s i n e k a d a r s e y r e l t i l i r, bu ç ö z e l t i d e n p i p e t l e 200 ml a l ı n a r a k Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1992 Sayı : m l ' l i k e r l e r i i ç i n e a k t a r ı l ı r. Termometre monte e d i l m i ş l a s t i k kapak i l e e r l e n a ğ z ı k a p a t ı l ı r. E r l e n, 8 0 C ' d a k i su banyosuna y e r l e ş t i r i l i r Numune 8 0 ' C ' a ı s ı n ı n c a ; e r l e n i n k a p a ğ ı g e v ş e t i l i r ve 50 ml magnezyum s ü l f a t ç ö z e l t i s i i l a v e e d i l i r. E r l e n d ö n d ü r ü l e r e k ç a l k a l a n ı r. Termometre b u l u n a n e r l e n k a p a ğ ı k a p a t ı l ı r, e r l e n 70 C - 80 C'da 8 10 d a k i k a daha su banyosu ü z e r i n d e t u t u l u r ve ara s ı r a ç a l k a l a n ı r. E r l e n a l ı n ı r, 20 C C musluk a l t ı n d a s o ğ u t u l u r. Termometre k a p a ğ ı ç ı k a r ı l ı r, e r l e n a ğ z ı k a p a k l a k a p a t ı l ı r, d ö r t d a k i k a k u v v e t l e ç a l k a l a n ı r. S u l u faz a l t t a t o p l a n ı n c a y a kadar musluk a l t ı n d a 20 C C ' d a t u t u l u r. Buchner h u n i s i n d e n b ü t ü n s ı v ı k ı s ı m s ü z ü l ü r. Kakao y a ğ ı i l e y a p ı l a n ş a h i t numuneye de a y n ı i ş l e m l e r u y g u l a n ı r. S ü z ü n t ü d e n 200 ml a l ı n a r a k 250 m l ' l i k ö l ç ü l ü b a l o n a a k t a r ı l ı r. 0, 5 N s ü l f ü r i k a s i t ç ö z e l t i s i y l e, f e n o l f t a l e y n ç ö z e l t i s i r e n g i g i d i n c e y e k a d a r n ö t r a l i z e e d i l i r. 20 g k r i s t a l sodyum n i t r a t i l a v e e d i l i r ve çözününce 22,5 ml 0,2 N gümüş n i t r a t ç ö z e l t i s i i l a v e e d i l i r, i ş a r e t ç i z g i s i n e kadar su i l a v e e d i l i r ve d ö r t d a k i k a ç a l k a l a n ı r. K ı s a b i r müddet b e k l e t t i k t e n sonra k a t l ı s ü z g e ç k a ğ ı d ı n d a n s ü z ü l ü r. 200 ml s ü z ü n t ü y e 6 Ml demir (III) amonyum s ü l f a t i n d i k a t ö r ü ve 4 ml n i t r i k a s i t ç ö z e l t i s i i l a v e e d i l i r, 0,1 N amonyum t i y o s i y a n a t ç ö z e l t i s i i l k k ı r m ı z ı m s ı kahve r e n g i t e ş e k k ü l e d i n c e y e kadar t i t r e e d i l i r. Hesaplama Gümüş S a y ı s ı ( K u l l a n ı l a n mg, Ag/gr Y a ğ ) = (a - b) x 2,107 B u r a d a ; a - 1,6 x i l a v e e d i l e n 0, 2 N gümüş n i t r a t ç ö z e l t i s i m i k t a r ı, ml, b = G e r i t i t r a s y o n d a k u l l a n ı l a n 0,1 N amonyum s i y a n a t ç ö z e l t i s i m i k t a r ı, m l, 2,107 F a k t ö r, d ü r. NOT - Gümüş s a y ı s ı d e ğ e r i, süt y a ğ ı i ç i n y a k l a ş ı k 11,6 ve kakao y a ğ ı i ç i n 0, 6 ' d ı r N i ş a s t a T a y i n i A l e t ve M a l z e m e l e r - Genel l a b o r a t u v a r a l e t ve m a l z e m e l e r i, - P o r s e l e n h a v a n, - Gooch k r o z e s i, - E t ü v, 100 C'de t u t u l a b i l e n R e a k t i f l e r - E t e r, - H i d r o k l o r i k a s i t (HCl), d = 1,19 g/ml - Sodyum h i d r o k s i t (NaOH) ç ö z e l t i s i, 1 N - B a k ı r s ü l f a t ç ö z e l t i s i ; 34,639 g CuSO 4.5H 20 Suda ç ö z ü l ü p s u y l a 500 m l ' y e t a m a m l a n ı r. Cam yününden s ü z ü l ü r. Ç ö z e l t i n i n 25 m l ' s i n d e 4 4 0, 9 mg b a k ı r v a r d ı r. - A l k a l i t a r t a r a t ç ö z e l t i s i ; 173 g C 4 H 4 O 6 N a K. 4 H 2 O ( R o c h e l l e tuzu) ve 50 g NaOH suda ç ö z ü l ü p su i l e 500 m l ' y e t a m a m l a n ı r. - i k i saat b e k l e t i l i r ve s ü z ü l ü r. - E t i l a l k o l, %96 ' l ı k (v/v). İ ş l e m Numuneden 10 g p o r s e l e n havana t a r t ı l ı r, ü z e r i n e 25 ml e t e r i l a v e e d i l e r e k e z i l i r. İ r i p a r ç a l a r d i b e ç ö k t ü k t e n sonra ü s t t e k i faz ham n i ş a s t a y ı t u t a c a k ö z e l l i k t e b i r k a ğ ı t ü z e r i n e a l ı n ı r. Bu i r i p a r ç a l a r e t e r i l a v e s i y l e e z i l i r. E t e r s ü z ü n t ü d e n tamamen u ç u r u l d u k t a n sonra y a ğ s ı z k a l ı n t ı t a z y i k l i s o ğ u k su i l e, p o r s e l e n havana a l ı n ı r. K a l ı n t ı d a k i ş e k e r tamamen u z a k l a ş t ı r ı l ı n c a y a k a d a r s u y l a y ı k a n ı r ( s ü z ü n t ü m i k t a r ı, 500 m l ' d e n f a z l a o l u n c a y a k a d a r ). Elde e d i l e n bu k a l ı n t ı d a n 5 g, 250 m l ' l i k behere konur, ü z e r i n e 50 ml soğuk su i l a v e e d i l i r ve b i r saat m ü d d e t l e k a r ı ş t ı r ı l ı r, daha s o n r a s ü z ü l ü r. 250 ml soğuk su k u l l a n ı l a r a k y ı k a n ı r, çözünmeyen k a l ı n t ı ise 200 m l su ve 20 ml h i d r o k l o r i k a s i t i l e g e r i s o ğ u t u c u a l t ı n d a 2,5 saat Yürütme ve İdare BÖLÜMÜ Sayfa:12

13 10 Ağustos 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 ısıtılır. İşlem sonunda soğutulur ve sodyum hidroksit çözeltisi ile nötralize edilir. Karışım 250 ml'lik balona alınır, işaret çizgisine tamamlanır ve süzülür. 400 ml'lik behere 50 ml süzüntü, 25 ml bakır sülfat çözeltisi ve 25 ml alkali tartarat çözeltisi konulur ve toplam hacim 100 ml'ye tamamlanır. Beher, üzerinde asbest levha olan bunsen bekinde dört dakikada kaynamayı başlatacak şekilde ayarlanmış alevde iki dakika müddet ile kaynatılır (işlem sırasında beherin üzeri saat camıyla kapatılır). Sıcak olan çözelti, vakum tatbik edilerek Gooch krozesinden süzülür. Çökelti halinde olan bakır oksit önce yaklaşık 60 c'ta olan su ile sonra 10 ml alkol ve daha sonra da 10 ml eter ile yıkanır. Önce su banyosunda daha sonra otuz dakika müddet ile 103 C + 2 C'deki etüvde kurutulup soğutulur ve tartılır. Bulunan bakır oksit ağırlığından Meissel tablosu (TS 522) yardımı ile invert şekere karşılık olan değer glukoz miktarını verir. Hesaplama: Numunedeki nişasta miktarı aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunur. % Nişasta Miktarı = Glukoz Miktarı x 0,925 Sonucun Madde 1.2.2'ye uyup uymadığına bakılır Toplam Şeker Miktarı Tayini Reaktifler - Bazik kurşun asetat, Pb(CH 3COO)2, 3H2O çözeltisi: Aktif litarj 650'C C'da 2,5-3 saat müddetle fırında ısıtılır (soğuyunca limon renginde olmalıdır). 430 g nötral bazik kurşun asetat, 130 g yeni aktive edilmiş litarj ve bir litre su karışımı otuz dakika kaynatılır. Karışım soğutulur ve çökmesi beklenir, üst kısım yoğunluğu 1,25 g/ml oluncaya kadar yeni kaynatılmış suyla seyreltilir. - Hidroklorik asit, d = 1,1029 g/ml Potasyum oksalat (K2C2O4), kuru toz halinde İşlem Hadde 2 3.1'de hazırlanan numuneden 26 g, 250 ml'lik santrifüj şişesine tartılır. Ü z e r i n e 100 ml petrol e t e r i ilave edilerek beş dakika çalkalanır ve santrifüj edilir. Eter fazı alınır ve geri kalan kısım tekrar 100 ml petrol eteri ilavesiyle s a n t r ı f ü j edilir. Eter fazı alınır ve şişe içinde yağı, alınmış katı kısımdaki e t e r, ç i ş e 60 C'daki su banyosuna konularak, eteri tamamen uçuncaya kadar bekletilir. 100 ml su ilave edilerek şişe kenarına yapışan çikolata homojen hale getirilir, şişe kapağı gevşetilir ve dikkatle 85 C - 90 C daki su banyosunda onbeş dakika bekletilir, arasıra karıştırılır. Su banyosundan alınır, oda sıcaklığına kadar soğutulur ve bazik kurşun asetat çözeltisi ilave edilir (5 ml çöktürme için yeterlidir). Su ile 110 ml'ye tamamlanır. Santrifüj edilir ve üst kısım süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntüdeki fazla kurşun, kuru toz potasyum oksalat ilavesiyle çöktürülür ve süzülür. 10 ml veya 20 ml süzüntü eşit hacimde su ile seyreltilir, karıştırılır ve 200 ml'lik tüple 20 c'da polarimetredeki çevirme okunur. İnvert Seker Okuması 50 ml'lik kurşunsuz süzüntü 100 ml'lik ölçü balonuna alınır ve üzerine 20 mı su ilave edilir. 10 ml hidroklorik asit, ölçülü balon döndürülürken yavaş yavaş ilave edilir. 60 C'daki su banyosunda, üç dakika ve devamlı karıştırılarak yedi dakika karıştırmadan tutulur. Sonra ölçülü balon 20 C'daki su içine konur. Otuzbeş dakika daha bekletilir ve işaret çizgisine kadar su ile seyreltilir. İyice karıştırılıp 20 c da 200 mm tüple polarimetrede çevirme okunur. Her i k i okuna 2 ile çarpılır Hesaplama % Sakkaroz (S) = (P - I) (110 + X) 143,0 - t/2 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1992 Sayı : X = 0,2244 (P - 21d) 1-0,00204 (P - 21d) P -I d = 143,0 - t/2 Burada; P = Direkt polarizasyon, 1 = İnvert polarizasyon, t = Okumanın yapıldığı sıcaklık, tır. Çikolatada şeker tayini TS 1466'ya göre titrimetrik olarak da yapılabilir. Neticenin Madde 1.2.2'ye uyup uymadığına bakılır Yağsız Süt Kuru Maddesi Tayini Yağsız süt kuru maddesinin tayini prensibi : Laktoz tayini esasına dayanır Laktoz Tayini TS 1466'ya göre yapılan titrimetrik şeker tayininde, inversiyondan önceki invert şeker miktarına (B), inversiyondan sonraki invert şeker miktarına (A) denilirse; miktarına tekabül eden kaba laktoz miktarı, Meissel (TS 522) tablosu yardımı ile bulunur. İnvert şeker cinsinden laktoz = % kaba laktoz miktarı x 0,625 Saf invert şeker cinsinden sakkaroz = % toplam indirgen şeker (A) - invert şeker cinsinden laktoz- % sakkaroz = Saf invert şeker cinsinden sakkaroz x 0,95 Inversiyondan önce laktoz tayininde sakkarozun indirgeme etkisi = Saf invert şeker cinsinden sakkaroz x 0,11 % laktoz = % kaba laktoz - inversiondan önce laktoz tayininde sakkarozun indirgeme etkisi. Düzeltilmiş laktoz = % laktoz - 0,21 NOT - Yağsız süt kuru maddesi yüzdesi, bulunan düzeltilmiş aşağıdaki formüle göre hesaplanır. laktoz yüzdesinden Yağsız süt kuru maddesi %si = 2,0 X laktoz anhidr %si Neticenin Madde 1.2.2'ye uyup uymadığına bakılır Ham Selüloz Tayini Ham selüloz tayini TS 3076'ya göre yapılır. Neticenin Madde 1.2.2'ye uyup uymadığına bakılır Çikolata Kısmı Tayini Metodun Prensibi- Belirli miktar çikolatanın, dolgu ve çeşni maddeleri ile birlikte ve ayrıldıktan sonra tartımı esasına dayanmaktadır. Çeşnili çikolatalarda çeşni maddesini çikolata kısmından ayırmak güç olduğu için bu deney üç defa hassasiyetle tekrarlanır, ortalama, değer netice olarak verilir. YürütmeveİdareBölümü Sayfa : 14

15 10 Ağustos 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15 Alet ve Malzemeler - Genel laboratuvar alet ve malzemeleri, - Analitik terazi, 0,001 g duyarlıkta. İşlem Buzdolabında bekletilerek sertleştirilmiş olan çikolatadan bir satış birimi tartılır, çikolata kısmı, dolgu ve çeşni maddelerinden f i z i k i yolla (kazıma vb.) ayrılır ve tartılarak ağırlığı bulunur. Hesaplama Çikolata kısmı aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanır. m ı Ç i k o l a t a K ı s m ı (X) = x 100 m o Burada; m 0 - ç i k o l a t ı n ı n toplam kütlesi, g, m1= ç e ş n i ve dolgu maddeleri ayrıldıktan sonraki kütlesi, g, dır. Neticenin Madde 1.2.2'ye uyup uymadığına bakılır. NOT - Çikolata kısmı kolaylıkla ayrılamadığı takdirde, toplam kütlede bulunan kakao yağı Madde 2.3.4'e göre tayin edilir. Bu yağ oranına tekabül eden çikolata miktarı Madde 1.2.2'ye göre hesaplanır. Ambalajda belirtilen çikolata kısmına uygun olup olmadığı kontrol edilir Yağsız Kakao Kütlesi Tayini Yağsız kakao kütlesi tayini, referans olarak Madde 'e göre rutin olarak Hadde 'ye göre tayin edilir Referans Metot Metodun Prensibi: Spektrofotometrik yolla numunede teobromin miktarı tayini i l e, teobromin miktarından yağsız kakao kitlesinin hesaplanması esasına dayanmaktadır. Alet ve Malzemeler : - UV spektrofotometre; 1 cm ışık yollu, 250 mm ve daha yüksek dalga boyunda okuma yapabilen, - Ölçülü balon; 100 ml'lik, - Katlı f i l t r e kağıdı (siyah bant), - Erlen; 300 ml'lik, - Pipet; 0,5 ml, 4,0 ml, 5,0 ml, 10,0 ml'lik. - Kaynama tası. Reaktifler: - Kurşun Asetat çözeltisi; Kaynamakta olan 350 ml su içinde 115 g kurşun asetat Pb(CH 3COO) 2.3H 2Oçözülür ve yavaş yavaş karıştırılarak üzerine 60 g kurşun oksit ilave edilir. Kurşun oksitin olabildiğince çözünmesi sağlanarak çözelti sıcak iken f i l t r e edilir. Filtre kaynar su ile yıkanır ve süzüntü, 20 C'a soğutulduktan sonra su ile 500 ml'ye tamamlanır. - Sodyum bikarbonat (NaHCO3), - Hidroklorik asit çözeltisi (%10'luk). İşlem: Ekstraksiyon ve Durultma- Numuneden 3 g tartılır ve 300 ml'lik bir erlene konur, içine birkaç kaynama taşı konularak erlenin ağırlığı bulunur. Üzerine 96 ml su ilave edildikten sonra, zaman zaman çalkalamak suretiyle kaynayıncaya kadar ısıtılır ve beş dakika hafif kaynar durumda tutulur. Erlen, bunzen beki üzerinden alınır, üzerine hemen ve devamlı çalkalayarak 4 ml kurşun asetat çözeltisi ilave Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 10 Ağustos 1992 Sayı : edilir. Erlen soğutulur, dış yüzeyi kurulandıktan sonra yeni den tartılır, sıvı ağırlığı 101 g oluncaya kadar su ilave edilir (4 ml kurşun asetat çözeltisi yaklaşık 5 g ağırlıktadır) ve iyice karıştırıldıktan sonra katlı filtre kağıdından süzülür. Süzüntünün ilk 10 ml'si atılır. Elde edilen ve berrak veya hafif bulanık olması gereken yaklaşık 50 ml süzüntü üzerine 0,5 g katı sodyum bikarbonat konulur, iyice karışması ve kurşun karbonatın çökmesi sağlanır. Yeniden katlı filtre kağıdından süzülür ve süzüntünün ilk 10 ml'si atılır. Elde edilen berrak süzüntüden 5 ml - 10 ml alınır ve 100 ml'lik ölçülü balona konulur. Üzerine 0,5 ml %10"luk hidroklorik asit çözeltisi ilave edildikten sonra karıştırılır ve balon çizgisine tamamlanır. Spektrofotometrik Okuma: Hazırlanan çözeltinin absorbansı, suya karşılık olmak üzere, 1 cm'lik kuvarz küvet içinde ve 306 mm'de UV spektrofotometre ile okunur (D1) Daha sonra 260 mm'den başlanarak, maksimum absorbans değeri (D2) ve bu değerin okunduğu dalga boyu (yaklaşık 272 mm) okunur. Hesaplama: Numunedeki teobromin miktarı aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunur. 17,7 (A2 - Al) Teobromin (%) = m x V Numunedeki yağsız kakao kitlesi oranı aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunur: T Yağsız Kakao Kitlesi (%) = 0,0317 Burada; Al = 306 mm'de okunan absorbans, A2 = Maksimum dalga boyundaki absorbans, m = Numune miktarı, g, V = Süzüntüden alınan miktar, ml, T = Teobromin miktarı, %, dir. NOT - Kahveli ve kolalı çikolatalarda bu metot kullanılmaz Rutin Metot Yağsız kakao kitlesi sütlü ve sütsüz çikolatalarda aşağıda verilen eşitlikler yardımıyla bulunur. Sütlü Çikolatalarda; YKK = 100 -(S + TY + YSK + R) Sütsüz çikolatalarda; YKK = 100 (S + TY + R) Burada; YKK= Yağsız kakao kitlesi, S = Sakaroz, % TY = Toplam yağ, % YSK= Yağsız süt kitlesi, % R = Rutubet, % dir. Neticenin Madde 1.2.2'ye uyup uymadığına bakılır Metalik Maddeler (Kontaminasyon) Tayini TS 3606'ya göre yapılır ve neticenin Madde 1.2.1'e uyup uymadığına bakılır Toplam Bakteri Sayımı TS 1019'a göre yapılır ve neticenin Madde 1.2.1'e uyup uymadığına bakılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 10 Ağustos 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : Küf ve Maya Sayımı TS 1330'a göre yapılır ve neticenin Madde 1.2.1'e uyup uymadığına bakılır Koliform Mikroorganizma Sayımı TS 1019'a göre yapılır ve neticenin Madde 1.2.1'e uyup uymadığına bakılır E.Coli Aranması TS 4265'e göre yapılır ve neticenin Madde 1.2.1'e uyup uymadığına bakılır Salmonella Aranması TS 3446'ya göre yapılır ve neticenin Madde 1.2.1'E uyup uymadığına bakılır DEĞERLENDİRME Muayene ve deney neticelerinin herbiri bu standarda uygun ise parti standarda uygun sayılır MUAYENE VE DENEY RAPORU Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: - Muayenenin ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın, muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görev ve meslekleri, - Muayene ve deney tarihi, - Numunenin tanıtılması, - Muayene ve deneyde uygulanan standardların numaraları, - Neticelerin gösterilmesi, - Muayene ve deney neticelerini değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarına mani olmak üzere alınan tedbirler, - Uygulanan muayene ve deney metotlarında belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, fakat muayene ve deneyde yer almış olan işlemler, - Standarda uygun olup olmadığı, - Rapor tarih ve numarası. İhracatta malın standarda uygun çıkması durumunda ihracatçıya verilecek olan kontrol belgesinin muteberlik süresi 90 gündür. 3 - PİYASAYA ARZ AMBALAJLAMA Ambalaj olarak; sağlığa zararlı olmayan ve çikolatanın hususiyetlerini koruyacak vasıfta kağıt, alüminyum, plastik esaslı malzemeler veya bunların kombinasyonları kullanılır. Küçük ambalajlar daha büyük dış ambalajlara konulabilir İŞARETLEME Ambalaj üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır ((TS 4331). - Firmanın ticaret ünvanı veya kısa adı, adresi ve tescilli markası, - Malın adı, tipi ve çeşidi, - Çeşnili ve dolgulu çikolatalarda; çikolata miktarı % g olarak, - Bu standardın işaret ve numarası (TS 7800 şeklinde) - Hazırlandığı başlıca maddelerin adı, - Kullanılan kakaonun tipi, - Kullanılan katkı maddelerinin adı, - İmalat tarihi (ay, ve yıl olarak), - Seri/kod numarası, - Net ağırlığı (tüketici ambalajına). - Firamaca tavsiye edilen raf ömrü veya son kullanma tarihi Bu bilgiler gerektiğinde yabancı d i l ile de yazılabilir SAKLAMA VE TAŞIMA çikolatanın depolanmasında ve taşınmasında; ambalajların doğrudan güneş ışığı almasından kaçınılmalı, serin ve kuru yerde muhafaza edilmesi ve koku veren maddelerden uzak tutulması temin edilmelidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1992 Sayı : Uygun muhafaza sıcaklığı 16"C - 20 C arasında olmalıdır. 4- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İmalatçı veya satıcı, bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği çikolatalar için, istendiğinde, standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede satış konusu çikolatının: - Madde 1 deki özelliklerde olduğunun, - Madde 2 deki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun netice alınmış bulunduğunun, belirtilmesi gerekir. NOT - Bu standardda yer almayan konularda Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne göre işlem yapılır. ŞEKİL - 2 Beckel Tüpleri Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 18

19 10 Ağustos 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Tanın ve Köyişleri Bakanlığından : Tebliğ No : Mecburi Standart- 1992/29 1 T.S 8444 "LOKUM 3" Standardı Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren engeç 6 ay içinde üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 2 Adı geçen standart kapsamına giren malı üreten ve satanların standart hükümlerine uymaları gerekmektedir. 3 Bu Standarda ait hükümler 441 sayılı K.H.K.ye göre Bakanlığımızca (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce) uygulanacaktır. UDK /149 TÜRK STANDARTLARI 8444/NİSAN 1990 LOKUM 0 - KONU, TARİF, KAPSAM KONU Bu Standard lokumun tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleriyle piyasaya arz şekline dairdir TARİFLER Lokum Lokum, şeker (TS 861)1), nişasta (TS 2970), su (TS 266), katkı maddeleri ile hazırlanan lokum kütlesine gerektiğinde çeşni maddeleri, kuru ve/veya kurutulmuş meyveler vb. maddelerin ilavesiyle tekniğine uygun olarak hazırlanan bir mamüldür Katkı Maddeleri Katkı maddeleri, lokum yapımında kullanılan sitrik asit, tartarik asit, krem tartar, ile gerektiğinde glikoz ve Gıda Katkı Maddeleri yönetmeliğinde izin verilen diğer maddelerdir Çeşni Maddeleri Çeşni maddeleri, lokum yapımında kullanılan gül, sakız, vanilin, nane, vişne, çilek, portakal,kakao ve çikolata, haşhaş tohumu vb. kendine has renk, tat ve koku veren maddelerdir Kuru Meyveler Kuru meyveler, lokum yapımında kullanılan fındık, antep fıstığı, badem, ceviz hindistan cevizi rendesi vb. meyvelerdir Kurutulmuş Meyveler Kurutulmuş meyveler, lokum yapımında kullanılan üzüm, incir, kayısı, erik vb. meyvelerdir Yaş Meyve Şekerlemeleri Yaş meyve şekerlemeleri, muhtelif meyvelerin şeker şurubu ile tekniğine uygun olarak şekerlendirilmesiyle elde edilen mamüllerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 10 Ağustos 1992 Sayı : Lokum Kaymağı Lokum kaymağı, rulo lokum yapımında kullanılan 100 gramında en az 60 gram süt yağı bulunan, pastörize edilmiş bir krema çeşididir (TS 1864) Sade Lokum Sade lokum, çeşni maddeleri, kuru ve kurutulmuş meyveler, yaş meyve şekerlemeleri, kaymak, renk ve koku verici maddeler ihtiva etmeyen, lokumdur Meyveli Küp veya Dikdörtgen Prizma Şeklinde Lokum Meyveli küp veya dikdörtgen prizma şeklinde lokum, pişmiş lokum kütlesine kuru ve/veya kurutulmuş meyveler ve/veya yaş meyve şekerlemelerinin katılmasıyla hazırlanan, küp veya dikdörtgen pirizma şeklinde dökülmesi veya kesilmesiyle elde edilen bir lokumdur Meyveli veya Kaymaklı Rulo Lokum Meyveli veya kaymaklı rulo lokum, lokum kitlesi düz bir satha ince tabak halinde dökülerek içme Madde 0 2.4, Madde C.2.5, Madde ve Madde 0.2.7'de tarif edilen maddelerden birinin konularak rulo haline getirilmesi ve rulonun enine kesilmesiyle elde edilen bir lokumdur Sucuk Tipi Lokum Sucuk tipi lokum Madde 0.2.4'de tarif edilen maddelerden birinin ipe dizilmesi ve sıcak lokum kitlesine batırılması suretiyle elde edilen çubuk (baton) şeklindeki lokumdur Çeşnili Lokum Çeşnili lokum, pişmiş lokum kütlesine Madde 0.2.3'de tarif edilen maddelerin katılması ile elde edilen lokumdur Kuru, Kurutulmuş ve Yaş Meyve Şekerlemeli Lokum Kuru, kurutulmuş ve yaş meyve şekerlemeli lokum, pişmiş lokum kitlesine Hadde 0.2.4, Madde ve Madde 0.2.6'da tarif edilen maddelerden bir veya bir kaçının katılması ile elde edilen lokumdur. C Yabancı Madde Yabancı madde, lokumun imalinde kullanılan ve katılmasına müsaade edilenlerin dışındaki her türlü maddedir KAPSAM Bu Standard, Madde 0.2.1'de tarif edilen lokumu kapsar. Üretim teknolojisinin farklılığı sebebiyle çifte kavrulmuş lokumu kapsamaz. 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER SINIFLANDIRMA Sınıflar Lokum, Madde 1.2'deki özelliklerine Birinci, - İkinci olmak üzere iki sınıftır. göre; Tipler Lokum, ihtiva ettiği maddelere ve işlemede verilen şekle göre; - Sade, - Küp ve dikdörtgen prizma şeklinde meyveli (kuru veya kurutulmuş meyveli veya yaş meyve şekerlemeli), Rulo meyveli, - Rulo kaymaklı, - Sucuk, - çeşnili, olmak üzere altı tipe ayrılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

Çizelge 3 - Numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı. Parti Büyüklüğü. (n) 25 e kadar. 8 35001 ve yukarısı

Çizelge 3 - Numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı. Parti Büyüklüğü. (n) 25 e kadar. 8 35001 ve yukarısı Ek-1/A TURK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bakliyat No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 1 0713.31.00.00.19 0713.32.00.00.19 0713.33.90.00.00

Detaylı

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ GIDALARDA YAĞ TAYİNİ 1. GERBER YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ 1.1. Genel Bilgi Yağ tayininin amacı; > Gıdanın kalitesini belirlemek, > Üretimi yapılacak gıdanın yağ oranını belirli bir düzeye ayarlamaktır. > Ayrıca

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir.

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Bouyoucos Hidrometre Yöntemi Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Süspansiyonun hazırlanmasından sonra topraktaki her bir fraksiyon için belirli bir süre beklendikten

Detaylı

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ TAHİN HELVASI TEBLİĞİ (Tebliğ No: Taslak ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, tahin helvasının

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü 2. GIDALARDA TOPLAM VE İNDİRGEN ŞEKER TAYİNİ (LANE-EYNON METODU) Meyvelerin katı maddesinin büyük bir kımını şeker oluşturur ve meyvelerdeki şekerin genel olarak tümü heksozlardan ( glikoz ve fruktoz )

Detaylı

İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Yöntemleri Tebliği

İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Yöntemleri Tebliği İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Yöntemleri Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER. 2 Sabunlaşma sayısı 198-206. 3 Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri Negatif

Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER. 2 Sabunlaşma sayısı 198-206. 3 Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri Negatif Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER No GTİP Madde İsmi Ürün Adı Ürün Özellikleri Defne Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Çizelgesi Sıra No Özellikler Değerler 1 İyot sayısı 73-83

Detaylı

ICS 67.140.20 TÜRK STANDARDI TS 5389/Aralık 1987 İÇİNDEKİLER

ICS 67.140.20 TÜRK STANDARDI TS 5389/Aralık 1987 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Çözünebilir Kahve... 1 0.2.2 - Çekirdek Kahve... 1 0.2.3 - Yabancı Madde... 1 0.3 - KAPSAM... 1 1 - SINIFLANDIRMA VE

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.)

TEBLĠĞ TASLAĞI TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ. (Tebliğ No:.) TEBLĠĞ TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (Tebliğ No:.) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları 1.Hafta Şeker Tayini Genel Bilgiler Karbonhidratlar, bitkiler tarafından sentezlenen temel besin ögelerinden biridir. Meyveler, sebzeler ve ürünleri az veya

Detaylı

Enginar. 0 Giriş Bu standard; enginarın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

Enginar. 0 Giriş Bu standard; enginarın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. Enginar 0 Giriş Bu standard; enginarın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. 1 Kapsam Bu standard, tüketiciye taze olarak arz edilen enginarları

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

OKYANUS Danışmanlık. Türk Gıda Kodeksi - EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 15.02.2002 24672 1. Değişiklik 15.10.2003 25260 Madde 5 3b

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 26.11.2011 01 10.04.2012 1 / 5 KYS.19 TA 01 1-AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, ham madde olarak kabulü yapılan çiğ sütün ve süttozunun antibiyotik içerip içermediğini kontrol etmek. 2-KAPSAM VE GEÇERLİLİK Bu

Detaylı

ICS 67.080.20 TÜRK STANDARDI TS 1130/Şubat 2008

ICS 67.080.20 TÜRK STANDARDI TS 1130/Şubat 2008 1 Ispanak 0 Giriş Bu standard; ıspanağın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. 1 Kapsam Bu standard taze olarak piyasaya arz edilen ıspanakları

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04. İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 1734 Olur Tarihi 14.02.1975 Olur No 24 YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Kanuni Dayanak : MADDE 1 - Bu Yönetmelik; 1734 sayılı Yem Kanununun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulu

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE YAĞ TAYINI AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında analiz metoduna uygun olarak ekstraksiyon yöntemiyle yağ tayini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi

GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi Terimler ve Tarifler. A sınıfı yumurta,. Ekstra taze yumurta ve.4 B sınıfı yumurta tarifleri uygulanmaz. 4.. Fiziksel Özellikler A ve B sınıfı yumurtaların fiziksel özellikleri Çizelge de verilen değerlere

Detaylı

SEDİMANTASYON TESTİ :

SEDİMANTASYON TESTİ : 1 SEDİMANTASYON TESTİ : AMAÇ ve PRENSİP: Sedimantasyon testi, buğday ve unun ekmeklik kalitesini belirlemede kullanılan çeşitli testlerin arasında en hızlı ve en kolay olanıdır. Bu test sonucunda elde

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00 ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01. 1 % Dolum Oranı 25,00 2 Acılık (Kreiss) 32,00 3 Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı) 55,00 5,50 4 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 LABORATUVAR KURALLARI VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA LABORATUVAR KURALLARI 1. Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlükle gelinmelidir.

Detaylı

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 )

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) (Resmi Gazete Tarih ve No: 17.07.2003 25171) Amaç Madde 1 - Bu tebliğin amacı; çikolata ve çikolata ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O 9. SULARDA SERTLİK TAYİNİ 9.1. Sularda Sertlik Çeşitleri Geçici Sertlik (Karbonat Sertliği): Geçici sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş olan bikarbonatlarından ileri gelir. Suyun belirli

Detaylı

EDIBLE SWEET CHESTNUTS STANDARD TS

EDIBLE SWEET CHESTNUTS STANDARD TS EDIBLE SWEET CHESTNUTS STANDARD TS - 1072 0 Konu, tarif, kapsam 0.1 Konu Bu standard, kestanelerin tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 18)

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 18) Resmi Gazete: 21. 03. 2002 Sayı: 24702 Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği (Tebliğ No: 2002/ 18) Amaç Madde

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 16)

Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 16) Resmi Gazete Tarih: 20. 03. 2002 Sayı: 24701 Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozunun Analiz MetodlarıTebliği (Tebliğ No: 2002/ 16) Amaç

Detaylı

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.)

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı kaynak tuzlarının

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz. 3 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29642 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2016/7) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TS 1810 ETĐL ALKOL SANAYDE KULLANILAN

TS 1810 ETĐL ALKOL SANAYDE KULLANILAN TS 1810 ETĐL ALKOL SANAYDE KULLANILAN Tebliğ No : 95/78-79 21/7/95 Tarih ve 22350 sayılıy. R.G. yayınlanmıştır 1-3/11/1975 Tarih ve 15401 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/10478 Sayılı Kararname ile

Detaylı

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ...

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ... 1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ... 3 2. MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... 19 2.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Temel Prensibi... 19 2.1.1. Besiyeri Seçimi... 19 2.1.2. Sonuçların

Detaylı

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 1. DENEYİN AMACI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir kimyasal bileşikte veya karışımda

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER KİMYASAL LER YÖNTEMİ 1 2 3 -Ürün TS leri -Ürün TS leri -TS 2590 Toplam katı madde - tüm gıdalar %10 LUK HCl de çözünmeyen kül- tüm gıdalar Acılık kreis testi- tahinhelva ve tüm yağlarda 100 gr/ml 2 gün

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 40942840-934-20-c- 07/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... - Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (7) kalem MUHTELİF GIDA

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 )

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) Değişiklik : Yayımlandığı R.Gazete: 15.06.2007-26553 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK. Gıda Analizleri. (TS Standartları Kaynaklı) Derleyenler: Çiğdem AYDIN & Fırat ÖZEL

PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK. Gıda Analizleri. (TS Standartları Kaynaklı) Derleyenler: Çiğdem AYDIN & Fırat ÖZEL PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK Gıda Analizleri (TS Standartları Kaynaklı) Derleyenler: Çiğdem AYDIN & Fırat ÖZEL firatozel@gmail.com http://firatozel.wordpress.com/ İÇERİK AKİDE ŞEKERİNDE GLİKOZ ŞURUBU ARANMASI...3

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11

TÜRK GIDA KODEKSi Yemeklik Tuz Tebliği Tebliğ No : 98/11 Türk Gida Kodeksi-Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete: 31.08.1999-23802 Türk Gida Kodeksi -Yemeklik Tuz Tebliğinde Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Tebliğ Resmi Gazete:

Detaylı

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak,

TEBLİĞ. b) 84/500/EEC sayılı Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkında Konsey Direktifine paralel olarak, 19 Nisan 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28269 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ GIDA ĠLE TEMAS EDEN SERAMĠK MALZEMELER TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/30) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

2002-18 YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2002/18 )

2002-18 YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2002/18 ) 2002-18 YENĐLEBĐLĐR KAZEĐN VE KAZEĐNATLARIN ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2002/18 ) Yayımlandığı R.Gazete: 21.03.2002-24702 Amaç Madde 1-Bu Tebliğin amacı, yenilebilir kazein ve kazeinatların analiz

Detaylı

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUAR BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUAR BİRİMİ ANALİZ LİSTESİ in Adı Matriks Metot Cihaz 1 1000 Dane Ağırlığı Tayini Tahıl ve Baklagiller TS EN ISO 520 Nisan 2011 1 gün 27.00 2 3 4 Ayranda Yoğunluk Tayini İncelik Derecesinin Tayini (Öğütülmüş Baharat) Baharatlarda

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

PH DEĞERİNİN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER YTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI I LABORATUVARI

PH DEĞERİNİN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER YTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI I LABORATUVARI 1. GENEL BİLGİLER PH DEĞERİNİN TAYİNİ ph bir çözeltinin asitlik özelliğinin göstergesi olup, hidrojen iyonunun aktivitesinin eksi logaritmasına ( log [H + ]) eşittir. Çevre Mühendisliği uygulamalarında

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. TGK- TURUNÇGĐL MEYVELERĐNDE YÜZEYDE KULLANILAN KORUYUCU MADDELER VE BU KORUYUCULARIN KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ no 2002/19) Yayımlandığı R.Gazete 05.03.2002-24686 Amaç Madde

Detaylı

TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32)

TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32) TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32) 15 Ağustos 2011 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 28026 Amaç

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grup katyonları 0.3M HCl li ortamda H 2 S ile sülfürleri şeklinde çökerler. Ortamın asit konsantrasyonunun 0.3M

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Meyve ve Sebze Analizleri İÇİNDEKİLER. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi

İÇİNDEKİLER. Meyve ve Sebze Analizleri İÇİNDEKİLER. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi İÇİNDEKİLER Meyve ve Sebze Analizleri Kül Tayini Formol Sayısı Analizi Asetilmetil Karbinol Testi Kakao Yağı-Süt Yağı Nem Tayini Çözünür Katı Madde Tayini Peroksit Sayısı Analizi Nişasta Analizi Tuz Analizi

Detaylı

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ

EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ EK 1 TABLO 1 ZEHİRLİLİK SEYRELME FAKTÖRÜ (ZSF) TAYİNİ Atıksu muhtevası, balığın yüzgeçlerine yapışarak solunum epitellerinin şişmesine ve parçalanmasına neden olur ve bu şekilde balıklara zarar verir.

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete :

Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete : Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Kakao Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete : 15.05.2002-24756 Resmi Gazete : 27 Mart 2000-24002 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

KARIŞIM: İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir.

KARIŞIM: İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir. KARIŞIM: İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir. KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında iki yada daha fazla

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

Sütlü tatlıların ana malzemesi olan sütün temizliği son derece önemlidir. Hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılmış olmalıdır. Sektörde kullanılan açık sütler süzülerek kaynatılır. Sütlü tatlılar

Detaylı

Gravimetrik Analiz-II

Gravimetrik Analiz-II Gravimetrik Analiz-II Prof Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 18-GRAVİMETRİK ANALİZ-II 1 GRAVİMETRİK ANALİZLERDE İŞLEM BASAMAKLARI 1. Çözme, 2. çöktürme, 3. özümleme, 4. süzme, 5. yıkama, 6. kurutma, 7. yakma 8.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ TEORİ : Organik deneyler sonucunda genellikle elde edilen ürün,

Detaylı

1. Genel Laboratuar Kuralları

1. Genel Laboratuar Kuralları 1. Genel Laboratuar Kuralları Laboratuarın ciddi çalışma yapılan bir yer olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Laboratuarda çalışıldığı sürece gerekli koruyucu ekipman (gözlük, maske, baret gibi)

Detaylı

Baş lahana. 0 Giriş Bu standard; baş lahananın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

Baş lahana. 0 Giriş Bu standard; baş lahananın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. Baş lahana 0 Giriş Bu standard; baş lahananın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. 1 Kapsam Bu standard, piyasaya taze olarak arz edilen

Detaylı

Fındık Parçacıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata. Kod: 7150Y. Kutu Barkodu Koli Barkodu Kutu Barkodu Koli Barkodu

Fındık Parçacıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata. Kod: 7150Y. Kutu Barkodu Koli Barkodu Kutu Barkodu Koli Barkodu Fındık Parçacıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata Kod: 7150Y Net : 292 g Antep Fıstıklı Parçacıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata Kod: 7151Y Net : 292 g Fındık Parçacıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata Kod :

Detaylı

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ Sayfa 1 / 5 1. Adı Ürün Sınıfı Yöntem Birim Amonyak (Nessler) 2. Asitlik Ölçüm Limiti Süresi İçin En Az Miktar Ücret (TL) TS 5874;1988 var/yok 0,0 1 250 ml 28 TURŞU (TOPLAM ASİTLİK) BAL (SERBEST ASİTLİK)

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138)

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) Taze Beton: Betonun karıştırma işlemi bittikten sonra sahip olduğu işlenebilirliğini koruyabildiği süre içindeki (sertleşmeye başlamadan önceki)

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Türk Lokumuna Uygulanan Farklı Ambalajlama Tekniklerinin Mikrobiyolojik

Detaylı

43. SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

43. SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ 1-Hıfzıssıhha Laboratuvarı ( Mikrobiyolojik Analiz) 1-Ambalajlı Kaynak Suları (Mikrobiyolojik) 90.00 2-Anaerop Sporlu Sülfit İndirgeyen Clostridia 20.00 3-B. Cereus 30.00 4-Campylobacter 45.00 5-Cl. Perfringens

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI Doküman No: T.LAB.5.4.08 Rev.No/Tarih : 00/- Yayım Tarihi: 01.07.2011 Sayfa: 1 / 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu belge, KASKİ Çevre Analizleri Laboratuarı nda kullanılmak üzere su ve atıksu numunelerinde Kjeldahl

Detaylı

GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI

GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ Numunenin alınması ve laboratuvarımıza ulaştırılması müşterinin sorumluluğundadır. Yapılacak analiz türüne ve analiz

Detaylı

Kremalar; pastacılıkta hemen hemen tüm çeşitlerde lezzet vermek, dolgu yapmak, süslemek ve pastanın kurumasına karşı koruyucu bir tabaka oluşturmak

Kremalar; pastacılıkta hemen hemen tüm çeşitlerde lezzet vermek, dolgu yapmak, süslemek ve pastanın kurumasına karşı koruyucu bir tabaka oluşturmak Kremalar; pastacılıkta hemen hemen tüm çeşitlerde lezzet vermek, dolgu yapmak, süslemek ve pastanın kurumasına karşı koruyucu bir tabaka oluşturmak için kullanılan temel ürünlerden birisidir. Pastacı kreması,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 07/11/13 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 139127 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 11/11/13 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I

Genel Anyonlar. Analitik Kimya Uygulama I Genel Anyonlar Karbonat (CO 3 Seyreltik asitlerle (CH 3 COOH, H 2 SO 4, HCl: CO 2 gazı çıkararak parçalanır. Deneyin yapılışı: Katı CO 3 numunesi deney tüpüne alınır, distile suda çözülür, üzerine seyreltik

Detaylı

KOROZYON. Teorik Bilgi

KOROZYON. Teorik Bilgi KOROZYON Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydan gelen olaydır. Metallerin büyük bir kısmı su

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER ENDÜSTRİYEL ANALİZLER BAL ANALİZLERİ Kodu Yapılan BAL-1 Fruktoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-2 Glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-3 Sakaroz IHC 2009 HPLC 70 BAL-4 Fruktoz+glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-5 Fruktoz/glukoz

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı ANKARA 17.10.2002 15702... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2002 / 111 Bakanlığımızın

Detaylı

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: TS 791 KAYISI STANDARDININ REVĠZYONU ĠLE TS 100 ELMA, TS 792 ERĠK,

TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: TS 791 KAYISI STANDARDININ REVĠZYONU ĠLE TS 100 ELMA, TS 792 ERĠK, 17 Eylül 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27702 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: TS 791 KAYISI STANDARDININ REVĠZYONU ĠLE TS 100 ELMA, TS 792 ERĠK, TS 797 TAZE FASULYE, TS 798 TAZE BEZELYE, TS 1073 KAVUN,

Detaylı

KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ

KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ ANKARA -2009 KAZANIMLAR KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE ÇEŞĐTLERĐ NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ KARBONHĐDRAT Pek çok karbonhidratın formülü (CH 2 O) n veya C n (H 2 O) m (karbonun hidratı

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi 1 Laboratuarı

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi 1 Laboratuarı UYGULAMA 1- MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MALZEME VE CİHAZLAR 1. İnkübatör (Bakteriyolojik Etüv) Mikroorganizmalar kültür ortamlarına ekildikten sonra çoğalmalarını temini için, muayyen bir ısı derecesinde

Detaylı

Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Yöntemleri Metodları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.

Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Yöntemleri Metodları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R. Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Yöntemleri Metodları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 17.01.2002 24643 Tebliğ No 2001/ 46 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

KARBOHİDRATLARIN KANTİTATİF TAYİNİ. Süt, meme bezleri tarafından salgılanan bir sıvıdır. Sütün bileşiminde büyük oranda su ve pek

KARBOHİDRATLARIN KANTİTATİF TAYİNİ. Süt, meme bezleri tarafından salgılanan bir sıvıdır. Sütün bileşiminde büyük oranda su ve pek KARBOHİDRATLARIN KANTİTATİF TAYİNİ 1. Süt ve özellikleri Süt, meme bezleri tarafından salgılanan bir sıvıdır. Sütün bileşiminde büyük oranda su ve pek çok katı madde bulunur. Emülsifiye lipidler ve kazeinin

Detaylı