TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ. FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARI ARAŞTIRMA KONULARI ve DONANIMLAR ENVANTERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ. FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARI ARAŞTIRMA KONULARI ve DONANIMLAR ENVANTERİ"

Transkript

1 TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARI ARAŞTIRMA KONULARI ve DONANIMLAR ENVANTERİ

2 ISBN Tasarım ve Baskı Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ali Suavi Sokak No.60 Maltepe ANKARA Tel: Faks: Bu kitap Türk Derneği tarafından.000 adet bastırılmıştır

3 Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Anabilim Dalları Araştırma Konuları ve Donanımları Envanteri kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Ülkemizde farmakolojinin kuruluş aşamalarını geçirdiği yıllarda hemen hemen tüm farmakologlar izole organ banyosunda çalıştıkları için mevcut anabilim dallarının araştırma konuları ve donanımlarıyla ilgili bir çalışmaya çok ihtiyaç yoktu. Dünyada farmakoloji alanında gelişmelere ve araştırma konularındaki çeşitlenmelere paralel olarak, ülkemizde de farmakoloji anabilim dallarında oldukça geniş bir perspektifte çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle gittikçe sayıları artan farmakoloji anabilim dallarında, en azından büyük başlıklar halinde, araştırma ve/veya hizmet sağlamaya yönelik alt yapının ortaya konulmasının, birbirimizden haberdar olma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu envanterde yer alan farmakoloji anabilim dallarından bulunan donanımların listesi, ülkemizde demirbaş alımında sıkıntılar yaşanması ve özellikle rutin kullanılmayan ve pahalı olan donanımların adresini göstermesi açısından faydalı olacaktır. Son olarak rehberde bulunan farmakoloji öğretim üyelerinin bilimsel ilgi alanları listesi, belirli alanlarda kimlere başvurabileceğimiz göstermesi açısından faydalı olacaktır. Bu envanterin yaşama geçmesinde, kendilerine ulaştırdığımız formları doldurarak bu bilgi kaynağının oluşmasına katkıda bulunan tüm farmakologlara çok teşekkür ederim. Ayrıca envanterin basılır hale getirilmesinde katkıları için değerli çalışma arkadaşım sayın Doç.Dr. Zafer Güney ile Alp Ofset ten sayın Hüseyin Çağlıkasap a çok teşekkür ederim. Bu envanterin hazırlanmasında göz önüne alınan hususlar konusundaki açıklamaları, sayın Doç. Dr. Zafer Güney in sunuş yazısında bulabilirsiniz. Üniversitelerin çok hızlı açıldığı, anabilim dallarının kurumsallaşmasının görece yavaş olduğu ülkemizde envanter içindeki bilgilerin, basılma işleminin biraz geçikmiş olması nedeniyle de, kısmen değişmiş olması kaçınılmazdır. Bu nedenle elinizdeki envanter içindeki bilgileri tamamıyla doğru olarak kabul etmek yerine, bu konuda atılmış ciddi bir kilometre taşı olarak değerlendirmek, kanımca, doğru olacaktır. Bu envanterin yayınlanması ne kadar önemliyse, içeriğinin güncelleştirilmesi de o denli önemlidir. Envanterin sık aralarla düzeltilmiş baskılarının yapılması, çok akılcı olmayacaktır. Buna karşın elektronik ortamda belli aralarla düzeltmeler yapılması, değişen bilgileri eklenmesi çok önemli olacaktır. Bu vesileyle hepinize en içten iyi dileklerimi, saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Prof. Dr. Mehmet Melli Türk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı iii

4 Sunuş Sevgili Meslekdaşlarım, Türk Derneği Yönetim Kurulu nun elinizdeki envanteri hazırlamasındaki temel amaç, farklı şehir ve fakültelerdeki Anabilim Dalları ve Öğretim Üyeleri arasındaki işbirliğini artırmak ve nin ülkemizde gelişmesine katkıda bulunmaktır. Envanterde Türkiye deki toplam 66 Anabilim Dalının verileri yer almaktadır. Envanterin ilk bölümünde anabilim dallarının listesi, sonraki bölümlerinde ise sırayla anabilim dallarına ait bilgiler ve açılabilir şekilde tasarlanmış olan A bölümünde ise Mevcut Altyapı, B bölümünde Donanımlar ve C bölümünde ise Öğretim Üyelerinin bilimsel ilgi alanları yer almaktadır. Bu envanter sayesinde aynı veya benzer konularda çalışan veya ilgi duyan öğretim üyelerinin birbirleriyle kolaylıkla iletişim kurabileceğini düşünüyoruz. Bilgiler Anabilim Dalları tarafından bize iletildikten sonra uzunca bir zaman alan titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Sonuçta envanter bilgilerinin basılması ve elinize ulaşması zaman aldı. Bu süreçte bazı üyelerimizin ünvanlarında ve çalıştıkları yerlerde değişiklik olmuş olabilir. Bundan sonra envanter bilgilerini daha hızlı bir şekilde güncelleyerek bu sıkıntıyı da aşabileceğimizi düşünüyorum. Derneğimiz tarihinde ilk kez basılan bu envanterin oluşturulmasına bize yollamış oldukları bilgileriyle katkıda bulunan tüm Anabilim Dallarına teşekkür ediyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Doç. Dr. Zafer Güney TFD Yönetim Kurulu Üyesi Envanter Sorumlusu v

5 İçindekiler Önsöz Sunuş Türk Derneği nin Tarihçe ve Tanımı iii v xi 0 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 03 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 6 06 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı 9 06 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 064 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 5 09 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 57 vii

6 093 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Toksikoloji Anabilim Dalı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı 64 6 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı 67 0 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 7 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 76 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 8 5 Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 86 6 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 9 6 Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı 95 7 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı 0 34 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 6 34 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı 8 viii

7 343 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı 4 35 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 5 35 Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Toksikoloji Anabilim Dalı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı 7 4 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 75 4 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 8 44 İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Toksikoloji Anabilim Dalı 0 58 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 04 ix

8 60 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 08 6 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 63 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı 65 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 67 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 5 7 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 8 8 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 3 Form A: Anabilim Dalları Mevcut Altyapı (katlanır çizelge) Form B: Anabilim Dalları Donanımlar (katlanır çizelge) Form C: Anabilim Dalları Öğretim Üyeleri Bilimsel İlgi Alanları (katlanır çizelge) x

9 Türk Derneği nin Tarihçesi ve Tanımı Türk Derneği 966 yılında o tarihte Türkiye de bulunan üç Tıp Fakültesi, bir Veteriner Fakültesi, Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü (RSMHE) öğretim üyeleri/ uzmanları ile ilaç sanayiinden iki üye tarafından kurulmuş ve kuruluşu da Ankara Valiliğine bildirilmiştir. Kurucu üyeler ve o tarihte yaptıkları görevler aşağıda alfabetik sıra ile verilmiştir: Prof.Dr. Şahin Akman (Ankara Ü. Veteriner Fak.) Uzm.Dr. Orhan Altınkurt (RSMHE) Prof.Dr. Suphi Artunkal (İstanbul Ü. Tıp Fak.) Uzm.Dr. Firuz Baysal (RSMHE) Prof.Dr. Dündar Berkan (Ege Ü. Tıp Fak.) Dr. Nejat Eczacıbaşı (Eczacıbaşı İlaçları A.Ş.) Prof.Dr. Reşat Garan (İstanbul Ü. Tıp Fak.) Doç.Dr. S. Oğuz Kayaalp (Ankara Ü. Tıp Fak.) Prof.Dr. Şükrü Kaymakçalan (Ankara Ü. Tıp Fak.) Uzm.Dr. Burhan Kıran (Ankara Ü. Tıp Fak.) Ord.Prof. Dr. Sedat Tavat (İstanbul Ü. Tıp Fak.) Doç.Dr. Kazım Türker (Ankara Ü. Tıp Fak.) Ecz.Nezih Ulagay (İ.E. İlaçları A.Ş.) Doç.Dr. Orhan Yalçındağ (RSMHE) da yapılan ilk genel Kurul Toplantısında Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan başkanlığında ilk yönetim kurulu oluşturulmuştur. Dernek merkezi olarak ilk zamanlar Şükrü Kaymakçalan ın daha sonra ise S. Oğuz. Kayaalp in evi xi

10 kullanılmıştır. Yasal olarak mümkün olunca, Dernek merkezi Ankara veya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümüne taşınmıştır. Dernek kurulduğundan günümüze kadar yirmibeş seçimli genel kurul toplantısı yapmıştır. Dernek te Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü almış ve te Dernek adına Türk sözcüğünün eklenmesi kabul edilmiştir. 973 yılında S. Oğuz Kayaalp tarafından çizilen dernek amblemi, beyaz yıldız içinde deney masasına yatırılmı bir deney hayvanı ile enjektör ve onun iğnesine dolanmış yılandan oluşmaktadır. Eylül 980 sonrasında durdurulan dernek faaliyetleri, daha sonra yeniden başlamış ve derneğin gün ve 90/79 sayılı bakanlar kararnamesi ile Avrupa Dernekleri Federasyonu (EPHAR) a üye olmasına izin verilmiştir. İlk ulusal farmakoloji kongresini 973 te yapan dernek, 974 ten beri bu organizasyonu iki yılda bir düzenlemektedir. Türk Derneği son olarak 8. Ulusal Kongresini 8 Eylül Ekim 005 te İzmir de gerçekleştirmiştir. TFD Kongre dışında her yıl belirli araştırma tekniklerinin anlatıldığı Eğitim Sempozyumları ve Türkiye de farmakoloji biliminin gelişmesine katkıda bulunmuş olan ve hayatta olmayan öğretim üyelerinin adı ile anılan Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri düzenlenmektedir. Bu toplantıların amacı, kıdemli öğretim üyeleri ile genç araştırma görevlileri ile uzmanlar arasında yüz yüze bilimsel ve mesleki etkileşimi artırmaktadır. Dernek yılları arasında Türk ve Klinik Araştırma Dergisi ni yayımlamıştır; ancak üyelerin önemli yayınları için SCI kapsamındaki dergileri seçmesi bu derginin daha uzun süre yayımlanmasını engellemiştir. TFD in düzenli yayın organı Türk Derneği Bülteni dir; Mayıs 990 dan beri yayımlanmakta olan bu bülten halen üç ayda bir üyelerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. xii

11 Türk Derneğinin Mevcut Tüzüğünde Belirtilen Amaçları biliminin ilerlemesini, gelişmesini ve ülkemizde akılcı ilaç kullanımının yerleşmesini sağlamaktır. Dernek, amacına varmak için aşağıda maddeler halinde belirtilen çerçevede etkinliklerde bulunur: a) topluluğunu saygın bir bilimsel grup olarak insanlığa hizmet uğrunda bütünleştirmek ve Dernek üyeleri arasında yakınlaşma, dayanışma, bilimsel işbirliği ve her türlü yardımlaymayı sağlamak, b) Temel ve klinik farmakoloji, toksikoloji ve diğer ilgili dallarda araştırma ve diğer bilimsel etkinlikleri desteklemek; ülke çapında üretken bir bilimsel atmosfer yaratmak için çaba göstermek, c) ve ilgili alanlarda yurt içi ve yurt dışı diğer ilgili kurumlarla bilimsel işbirliği içinde bulunmak ve Türk farmakoloji topluluğunu dünya farmakoloji topluluğuyla bütünleştirici çalışmalar yapmak, d) bilimi ve topluluğunu ilgilendiren konular hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, e) Deney hayvanları ve insan üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların evrensel etik ilkelerine uygun olmasını sağlamak, bilimsel araştırmalarda etiğe uygun davranış ilkelerini belirlemek, f) ve ilgili alanlarda bilimsel ahlaka sahip, yüksek nitelikli ve deneyimli bilim adamı ve araştırmacı yetişmesi için her türlü çaba ve desteği göstermek; bu alanlarda ülkemizde varolan eğitim programlarının standardizasyonunu sağlamak, asgari koşulları belirlemek, geleceğe yönelik planlar yapmak, g) Klinik farmakoloji, klinik toksikoloji ve tıbbi farmakoloji gibi derneğin çalışma alanlarında uzmanlık eğitimi ile ilgili alanlar yapmak ve gerekli etkinliklerde bulunmak, h) İlaçla ilgili bilgi, kontrol, geliştirme ve araştırma ile ruhsatlandırma alanlarında danışmanlık ve benzeri etkinliklerde bulunmak, xiii

12 i) Halk sağlığını ilgilendiren farmakoloji ile ilgili sorunların ortaya konması ve çözümlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak, Dernek yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yayınlar yapar, görüş açıklar, idari ve bilimsel platformlarda farmokoloji topluluğunu temsil eder, üyeleri arasında ve/veya kamuya açık bilimsel toplantı ve konferanslar düzenler, kongreler toplar, akreditasyon ve sertifika programları yapar, taşınır ve taşınmaz mal edinir, bağış alır, bağışta bulunur, burs verir ve diğer gelir sağlayıcı girişimlerde bulunur. Türk Derneği nin İlaç Sektörüyle İlişkileri Türk Derneği, ilk kurulduğu yıllarda esas olarak, farmakolojinin bilimsel araştırma yönünü öne çıkararak çeşitli bilimsel etkinlikleri düzenlemeyi kendisine misyon seçmiştir. Bilindiği üzere ilaç olgusu, tüm toplumu ilgilendiren sosyal yönü olan bir olgudur. Türk Derneği de, bu misyonu üstlenmiş ve ilaç sektörüyle kurumsal işbirliği yanma gayterindedir. Bu kapsamda farmakologların yurtdışındaki verilen ve dernek tarafından belirli kriterlere göre üyelerine dağıtılan burslar sağlanmıştır. Ayrıca ilaç sektörüyle birlikte bilimsel etkinlikler düzenlenmekte, kongrelerde sektörden gelen talebe göre oturumlar planlanmaktadır. İlaç sektöründeki firmaların yanında, sektörün kurumsal temsilcileri olan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ve İlaç Sanayii Mensupları Derneği ile kurumsal ilişkiler kurulmaktadır. Ayrıca akademik görevlerinin yanında, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde ilaçla ilgili çok çeşitli komisyonlarda görev alan farmakologlar nedeniyle de, sektörle ilişkiler sürmektedir. Türk Derneği nin Yürüttüğü Çalışmalar Türk Derneğinin yürüttüğü çalışmalar, aşağıdaki büyük başlıklar halinde özetlenebilir. a) Bilimsel etkinlikler: Bu başlık altında daha önce bahsedilen çeşitli etkinlikler sayılabilir. Düzenli etkinliklerin yanınxiv

13 da, belirli zamanlarda değişik toplantılar düzenlenmektedir. Ayrıca klinik farmakoloji çalışma grubu tarafından değişik zamanlarda rasyonel farmakoterapi sempozyumları düzenlenmektedir. b) Eğitim etkinlikleri: Bu başlık altında klinik farmakoloji çalışma grubu tarafından şu ana kadar iki kere düzenlenen Rasyonel Farmakoterapi kurslarından bahsetmek mümkündür. Bu kurslarda eğitici olarak yetiştirilen farmakologlar, rasyonel farmakoterapinin tıp fakültelerinin eğitim müfredatına girmesini ve hekimlerin akılcı ilaç kullanımını sağlamaya yönelik eğitim almalarında önemli işlevler üstlenmektedir. Ayrıca derneğin yeterlilik kurullarında görev alan üyeler, mezuniyet sonrası farmakoloji eğitimiyle ilgili önemli işlevler üstlenmektedir. c) Hizmet etkinlikleri: Bu başlık altında dernek üyelerine, dernek üyesi olmasa dahi tüm farmakologlara verilen iletişim amaçlı ve her 3 ayda bir yayınlanan ve tüm üyelerimize ücretsiz gönderilen dernek bülteni, hizmet etkinliklerine örneklerdir. Ayrıca üyelerimizin çeşitli platformlarda karşılaştıkları problemleri çözmeye yönelik kurumsal yaklaşımlar, üyelerimize yönelik hizmetin bir parçasıdır. d) Temsil etkinlikleri: Türk Derneği, üyelerimizi kurumsal olarak sektörde, üniversitede, başta sağlık bakanlığı olmak üzere kamuda, başta Türk Tabibler Birliği olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerinde temsil etmektedir. Türk Derneği nin Üniversitelerle İletişimi Üniversitelerle, esas olarak tıp, eczacılık ve veteriner fakültelerindeki üyelerimizle 3 ayda bir yayınlanan bülten, etkin bir şekilde kullanılan dernek web sitesi (www.tfd.org.tr) ve yine etkin bir şekilde kullanılan elektronik ortam ile iletişim sağlanmaktadır. Bunun haricinde çeşitli etkinliklerimiz, dekanlıklar aracılığıyla, fakültelere duyurulmaktadır. Gerekli görülen durumlarda üniversitelerarası kurul ve yüksek öğretim kurulu gibi akademinin üst kurullarıyla da iletişim sağlamaktadır. xv

14 .

15 .

16 .

17 0: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı A. ANABİLİM DALININ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Tel : Faks : Web adresi : adresi : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Balcalı ADANA / B. ANABİLİM DALINDAKİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE TEKNİK PERSONEL SAYISI Profesör : Doçent : Yardımcı Doçent : Öğretim Görevlisi : Uzman : Araştırma görevlisi : Yüksek lisans öğrencisi : Doktora öğrencisi : Teknisyen : Diğer : C. ANABİLİM DALINDA MEVCUT OLAN ARAŞTIRMA VE/VEYA HİZMET SAĞLAMAYA YÖNELİK ALTYAPI I. İn vitro izole organ banyosu sistemleri Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) İzole doku çalışmaları (özofagus, mide, duodenum, akciğer, mesane, uterus, corpus cavernosum,mezenter arter, abdominal aort) b) İzole perfüze organ çalışmaları (böbrek ve mezenter arter)

18 . İn vivo deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler: a) Davranış analiz yöntemleri (motor aktivite, motor koordinasyon, ağrı değerlendirme,öğrenme ve bellek değerlendirme,stres modeli gibi) b) Kayıt sistemleri (kan basıncı, lokal kan akımı gibi) c) Deneysel hastalık modelleri (depresyon, epilepsi modeli ve deneysel nefrotoksisite) d) Standart deney hayvanı barınağı (Yönetmeliklere ve standartlara uygun) 3. Moleküler farmakoloji deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) Protein, DNA ve RNA elektroforez/blotting yöntemleri 4. Elektrofizyoloji deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler: a) Ekstraselüler kayıt b) İntraselüler kayıt (intraselüler kalsiyum ölçümü) c) in vivo kayıt d) in vitro kayıt 5. Klinik farmakoloji araştırma ve hizmet alanları: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler ve verilen hizmetler : a) Tıp fakültesi öğrencilerine Klinik eğitimi (5. Sınıf hafta) verilmektedir. 8. Anabilim Dalındaki araştırma ortamına ilişkin ifadeler, 0 (yetersiz) 5 (mükemmel) arası değerler ile belirtilmiştir :

19 0...5 Deney hayvanları temini ve üretimi mmmml Etik Kurulların çalışması ve kurumsal denetim mmmml Lisansüstü eğitim enstitülerinin uygulamaları mmmlm Bilimsel Araştırmalar Birimi nden sağlanan destek mmmlm Üst yönetimin deneysel araşt. verdiği destek mmmlm Malzeme temini ve satın alma hizmetleri mmlmm Tıbbi atık toplama ve kimyasalbiyolojik güvenlik önlemleri Bilimsel yayın ve kongre katılım desteği Diploma programlarına öğrenci talebi mmmml mmmlm mmlmm D. ANABİLİM DALINDA BULUNAN CİHAZLAR CİHAZ ADET TEKNİK ÖZELLİKLER Ventilatör Rodent ventilatör Tailflick Harvard, 30 V, 50 Hz, 5 A Hotplate Socrel modeld 37, 0 V, 50 Hz, A Elektroforez sistemi Elektroforez tankı (ATTO gel electrophores apparatus AE60 dual slamd chamber plate size 6x6 cm, buffer volume ml, dimersions,x9,6x0,5) Güç kaynağı (Electrophoresis power supply AE8450, 000 V, 500 ma) Derin dondurucu (80ºC) Indesit ve Siemens 4 C Sıvı azot depolama sistemi GT38 30 Lt Poligraf 4 Ugo Basile çift kanal Bilgisayarlı veri kayıt sistemi 4 MP30 ve MP35 4 kanallı 3

20 CİHAZ ADET TEKNİK ÖZELLİKLER Stimülatör 4 Grass Stereotaksi cihazı Rat ve mouse adaptörlü, stoelting Motor aktivite kafesi Ugo Basile740 RotaRod Treadmil for mice 7600 Ugo Basile 0, A,50 Hz, 0 V Su banyosu Elektrokonvülsif şok cihazı Ugo Basile 0 V, Hz, 0,5 A PulsMaze Atölye yapımı 50x50x50x50 Pasif soluma cihazı MAY, 0 V,5060 Hz, 35 V Soğuksıcak su banyosu MAY, 0 V,5060 Hz Anestezi cihazı Intermet Pennon Cerrahi mikroskobu Zeiss Meflen basbal tartım cihazı 00 g, hassasiyet 0, g Rotator 45 derece açılı Multiphoton microscope Photomultiplier tube; PMT E. ANABİLİM DALINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BİLİMSEL İLGİ ALANLARI Adı Soyadı Unvanı İlgi Alanları Ergin ŞİNGİRİK Prof.Dr.. Ürogenital Sistem. Kardiovasküler Sistem 3. Gastrointestinal Sistem 4. Düz kas farmakolojisi 5. Çizgili kas farmakolojisi Serpil ÖNDER Prof.Dr.. Nitrik oksid ve tiyoller. Erektil disfonksiyon 3. Purinerjik sistem 4. Antioksidan tedavi 5. Hücre içi iyon ölçümü (Kalsiyum) 4

21 Adı Soyadı Unvanı İlgi Alanları Fazilet AKSU Prof.Dr. Ağrı ve analjezi mekanizmaları Nuran OGULENER Prof.Dr.. Depresyon ve antidepresanlar 3. Öğrenme ve bellek mekanizmaları, belleği etkileyen ilaçlar 4. Deneysel epilepsi ve antiepileptikler. Nitrik oksid ve tiyoller. Gastrointestinal sistem 3. Düz kas farmakolojisi 4. Düz kasda foto gevşemenini rolü 5. Tıp eğitimi Cemil GÖÇMEN Prof.Dr.. Nitrik oksid ve tiyoller. Erektil disfonksiyon 3. Purinerjik sistem 4. Antioksidan tedavi 5. Hücre içi iyon ölçümü (Kalsiyum) Yusuf KARATAŞ Prof.Dr.. Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi. Farmakovijilans 3. Deneysel nefroloji Naciye (Yaktubay) DÖNDAŞ Doç.Dr. Gastrointestinal sistem farmakolojisi. Nitrik oksid ve tiyoller 3. Hücre içi kalsiyum 4. Farmakogenetik Ata SEÇİLMİŞ Yrd. Doç.Dr.. Vasküler sistem farmakolojisi. Deneysel nefrotoksisite 3. Ürogenital sistem farmakolojisi Envanter giriş tarihi :

22 03: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anabilim Dalı A. ANABİLİM DALININ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Tel : Faks : Web adresi : adresi : Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anabilim Dalı B. ANABİLİM DALINDAKİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE TEKNİK PERSONEL SAYISI Profesör : Doçent : Yardımcı Doçent : Öğretim Görevlisi : Uzman : Araştırma görevlisi : Yüksek lisans öğrencisi : Doktora öğrencisi : Teknisyen : Diğer : C. ANABİLİM DALINDA MEVCUT OLAN ARAŞTIRMA VE/VEYA HİZMET SAĞLAMAYA YÖNELİK ALTYAPI I. İn vitro izole organ banyosu sistemleri Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) İzole doku çalışmaları: barsak ve damar 6

23 . İn vivo deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler: a) Davranış analiz yöntemleri: ağrı, motor aktivite, epilepsi d) Deneysel hastalık modelleri: ülser, inflamasyon, toksisite çalışmaları f) Standart deney hayvanı barınağı: mevcut (Yönetmeliklere ve standartlara kısmen uygun) 6. Klinik toksikoloji araştırma ve hizmet alanları: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler ve verilen hizmetler : b) İlaçların teratojenik etkilerine ilişkin danışmanlık: gebelere danışmanlık e) İşyeri ve çevre toksikolojisi 8. Anabilim Dalındaki araştırma ortamına ilişkin ifadeler, 0 (yetersiz) 5 (mükemmel) arası değerler ile belirtilmiştir : Deney hayvanları temini ve üretimi mmmmm Etik Kurulların çalışması ve kurumsal denetim mmmml Lisansüstü eğitim enstitülerinin uygulamaları mmmml Bilimsel Araştırmalar Birimi nden sağlanan destek mmlmm Üst yönetimin deneysel araşt. verdiği destek mlmmm Malzeme temini ve satın alma hizmetleri mmmlm Tıbbi atık toplama ve kimyasalbiyolojik güvenlik önlemleri Bilimsel yayın ve kongre katılım desteği Diploma programlarına öğrenci talebi mlmmm mlmmm mmmlm 7

24 D. ANABİLİM DALINDA BULUNAN CİHAZLAR CİHAZ ADET TEKNİK ÖZELLİKLER Laminar flow Poligraf E. ANABİLİM DALINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BİLİMSEL İLGİ ALANLARI Adı Soyadı Unvanı İlgi Alanları M. Emin BÜYÜKOKUROĞLU Doç.Dr.. Ülser. Ağrı 3. İnflamasyon 4. Toksisite 5. Antioksidan aktivite Envanter giriş tarihi :

25 06: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı A. ANABİLİM DALININ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Tel : Faks : Web adresi : adresi : Morfoloji Binası, Sıhhiye, 0600, ANKARA / 60 B. ANABİLİM DALINDAKİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE TEKNİK PERSONEL SAYISI Profesör : Doçent : Yardımcı Doçent : Öğretim Görevlisi : Uzman : Araştırma görevlisi : Yüksek lisans öğrencisi : Doktora öğrencisi : Teknisyen : Diğer : 9 3 C. ANABİLİM DALINDA MEVCUT OLAN ARAŞTIRMA VE/VEYA HİZMET SAĞLAMAYA YÖNELİK ALTYAPI I. İn vitro izole organ banyosu sistemleri Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) İzole doku çalışmaları (damar, barsak, trakea gibi) b) İzole perfüze organ çalışmaları (kalp, akciğer, böbrek gibi) yapacak sistem mevcuttur. 9

26 . İn vivo deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler: a) Davranış analiz yöntemleri (motor aktivite, motor koordinasyon, ağrı değerlendirme gibi): b) Kayıt sistemleri (kan basıncı, lokal kan akımı gibi) c) Telemetrik kayıt sistemleri : Radyotelemetri kullanarak rodentlerde vücut sıcaklığı, EEG, kan basıncı gibi parametlerin kaydı. d) Deneysel hastalık modelleri: Akut ve kronik inflamasyon modelleri e) Standart deney hayvanı barınağı (Yönetmeliklere ve standartlara uygun) 3. Moleküler farmakoloji deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) Protein, DNA ve RNA elektroforez/blotting yöntemleri b) PCR temelli yöntemler ve DNA dizi analizi c) Hücre kültürü ve heterolog transfeksiyon yöntemleri d) Ultrasantrifugasyona dayalı yöntemler e) Biyokimyasal yöntemler (Enzim aktivitesi ölçümleri, ligand bağlanma çalışmaları, kromatografik ve spektroskopik yöntemler gibi) f) Hücre içi biyokimyasal değişikliklerin spektrofluorometrik yöntemle ölçülmesi ve görüntülenmesi g) İmmünessey yöntemleri: ELISA yöntemiyle eikosanoidlerin ve sitokinlerin kantitasyonu yapacak sistem mevcuttur. 4. Elektrofizyoloji deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler: a) Patchclamp kayıt yapacak sistem mevcuttur. 0

27 5. Klinik farmakoloji araştırma ve hizmet alanları: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler ve verilen hizmetler : a) Klinik ilaç araştırmaları b) Farmakoekonomik araştırmalar c) İlaçla ilgili danışmanlık d) Çeşitli kamu kuruluşlarına ve özel kesime ilaçla ilgili danışmanlık hizmetleri 8. Anabilim Dalındaki araştırma ortamına ilişkin ifadeler, 0 (yetersiz) 5 (mükemmel) arası değerler ile belirtilmiştir : Deney hayvanları temini ve üretimi mmmlm Etik Kurulların çalışması ve kurumsal denetim mmmlm Lisansüstü eğitim enstitülerinin uygulamaları mmmlm Bilimsel Araştırmalar Birimi nden sağlanan destek mmmlm Üst yönetimin deneysel araşt. verdiği destek mmlmm Malzeme temini ve satın alma hizmetleri mlmmm Tıbbi atık toplama ve kimyasalbiyolojik güvenlik önlemleri mlmmm Bilimsel yayın ve kongre katılım desteği mmmml Diploma programlarına öğrenci talebi mmlmm D. ANABİLİM DALINDA BULUNAN CİHAZLAR CİHAZ ADET TEKNİK ÖZELLİKLER Plate okuyuculu spektrofotometre SpectraLab Plate yıkayıcı UVVİS spektrofotometre SpectraLab HPLC Jasco Inc., UVVis, Floresan dedektörler ile

28 CİHAZ ADET TEKNİK ÖZELLİKLER Floresan mikroskop Leica Tailflick IITC Instrument Hotplate IITC Inst. PCR Applied Biosystems Yüksek devirli santrifüj Maksimum 57,000g Ultrasonik parçalayıcı (Sonikatör) Fisher Sci. Laminar flow Holten, Kojair Vakum konsantratör Heto Karbondioksitli etüv Heto Telemetrik sistem MiniMitter (vücut sıcaklığı) ve Data Sciences (sıcaklık ve EEG) Davranış analizi sistemi SanDiego Inst. (infrared) Elektroforez sistemi 3 DNARNA ve protein Beta sayıcısı Wallac Gama sayıcısı Wallac Derin dondurucu (80ºC) Heto, Forma Sci. Deiyonize su cihazı Nanopure Fraksiyon toplayıcı Eyela Sıvı azot depolama sistemi Thermolyne Poligraf Grass Bilgisayarlı veri kayıt sistemi Commat Stimülatör Harvard Mikroelektrod çekici Sutter Mikrotom Leica Mikro dalga irradiasyon cihazı Toshiba Sterotaksik cerrahi düzeneği Stoelting (rat için) Fluoresan mikroskopi ünitesi PTI Patchclamp ünitesi Axon, Narishge

29 E. ANABİLİM DALINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BİLİMSEL İLGİ ALANLARI Adı Soyadı Unvanı İlgi Alanları İ.Hakkı AYHAN Prof.Dr.. S.S.Sistem Nörotransmitterlerinin Depresyon, Anksiyete, Psikozlar ile ilişkileri. İlaçlar ile ilgili Klinik Araştırmaların Etik Yönleri F.Cankat TULUNAY Prof.Dr.. Akılcı ilaç kullanımı. İlaç politikaları 3. Farmakoekonomi 4. Ağrı ve NSAİD ler 5. Klinik farmakoloji ve ilaç araştırmaları Mehmet MELLİ Prof.Dr.. Eikosanoidlerin inflamasyondaki rolleri. Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar; gastroenteropatik etkileri 3. Aspirinle oluşan astımda lökotrienlerin ve lipoksinlerin rolü 4. Antibiyotikler 5. Akılcı ilaç kullanımı Özden PALAOĞLU Prof.Dr.. Anksiyete ve Affektif bozuklukların modelizasyonu. Akılcı İlaç Kullanım eğitimi 3. Tıp Eğitiminde müfredat planlama 4. Tıp eğitiminde ölçme değerlendirme 5. Probleme dayalı öğrenme ve klinik akıl yürütme Ongun ONARAN Prof.Dr.. Transmembran sinyal iletimi. G proteinleri aracılı sinyal iletimi 3

30 Adı Soyadı Unvanı İlgi Alanları Emine Demirel YILMAZ Prof.Dr.. Kardiyovasküler sistem farmakolojisi. Endoteldamar düz kası ve endotelkalp kası ilişkilerini düzenleyen aracı moleküller 3. Nitrik oksitin kardiyovasküler sistemdeki işlevlerini düzenleyen mekanizmalar Eyüp AKARSU Prof.Dr.. Termoregülasyon farmakolojisi. Prostaglandinler ve nöronal sistem 3. Davranış farmakolojisi Hakan GÜRDAL Prof.Dr.. G protein kenetli reseptörler. Adrenerjic sistem 3. Serotonerjik sistem 4. Kardiovasküler farmakoloji 5. Sinyal iletimi, desensitizasyon Özlem UĞUR Prof.Dr.. Transmembran sinyal iletimi. G proteinine kenetli reseptörler Hakan ERGÜN Doç.Dr.. Klinik İlaç AraştırmalarıGCP. Farmakoekonomi 3. Farmakovijilans 4. Dipironun vasküler etkileri 5. İlaç regülasyonu Envanter giriş tarihi :

31 06: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı A. ANABİLİM DALININ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Tel : Faks : Web adresi : adresi : Morfoloji Binası 6. Kat Sıhhiye / ANKARA / B. ANABİLİM DALINDAKİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE TEKNİK PERSONEL SAYISI Profesör : Doçent : Yardımcı Doçent : Öğretim Görevlisi : Uzman : Araştırma görevlisi : Yüksek lisans öğrencisi : Doktora öğrencisi : Teknisyen : Diğer : C. ANABİLİM DALINDA MEVCUT OLAN ARAŞTIRMA VE/VEYA HİZMET SAĞLAMAYA YÖNELİK ALTYAPI I. İn vitro izole organ banyosu sistemleri Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) İzole doku çalışmaları (damar, barsak, trakea, iskelet kası gibi) b) İzole perfüze organ çalışmaları (kalp, akciğer, böbrek, damar yatağı gibi) 5

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Teorik ve pratik eğitimleri verecek hocalarımız ve anlatacakları derslerin listesi ekte (bkz. ek- 2 ve ek-3) sizlere gönderilmektedir.

Teorik ve pratik eğitimleri verecek hocalarımız ve anlatacakları derslerin listesi ekte (bkz. ek- 2 ve ek-3) sizlere gönderilmektedir. 18 Mayıs 2009 Sayın Türk Derneği Üyesi, Türk Derneği yönetim kurulu tarafından alanında deneysel araştırmalarda kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve temel kavramların öğretimi ile farmakoloji eğitiminin

Detaylı

Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu Başkanı www.tfd.org.tr

Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu Başkanı www.tfd.org.tr Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. M. Oğuz Güç Toplantısı, 17-19 Mart 2010, Uludağ, Bursa Prof. Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

FARMAKOLOG TANIM A- GÖREVLER

FARMAKOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İlaçların ve diğer maddelerin insanlar ve hayvanların organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerini araştıran, yeni tıbbi ilaçlar geliştiren kişidir. A- GÖREVLER - Hangi hastalıklarda, hangi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sayfa 1 / 6 0 0 0 Sayfa / 0 0 0 0 0 Sayfa / 0 Sayfa / YURTDIŞINDA DOKU VE ORGAN NAKLİ AMACIYLA SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ RESMİ SAĞLIK KURUMLARI LİSTESİ AKCİĞER NAKLİ MERKEZLERİ İstanbul Üniversitesi İstanbul

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE GÜVENCESİ ANKETİ

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE GÜVENCESİ ANKETİ KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE GÜVENCESİ ANKETİ Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kalite Güvencesi Anketi Sayın Anabilim Dalı Başkanı meslektaşım, Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuarlarında kalite

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER

TÜRKİYE'DE YAYINLANAN DERGİLER ABANT İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ 1 2005 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE 4 2002 1 TIP FAKÜLTESİ ACTA ORTHOPAEDICA 36 2002 1 2 3 ACTA ORTHOPAEDICA 35 2001 1 4 ACTUAL MEDICINE 1 1993 5 12 ACTUAL MEDICINE

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

AKADEMİK YÜKSELTİLMELERDE ULUSAL YAYINLAR NE KADAR ÖNEMLİ?

AKADEMİK YÜKSELTİLMELERDE ULUSAL YAYINLAR NE KADAR ÖNEMLİ? AKADEMİK YÜKSELTİLMELERDE ULUSAL YAYINLAR NE KADAR ÖNEMLİ? Korhan TAVİLOĞLU Resmi verilere göre 1981-2005 yılları arasında Türkiye kaynaklı bilimsel yayın nda 25 kat artış gözlenmiş ve Türkiye kaynaklı

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları A 010 İstanbul, Adli Tıp Kurumu D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi (İngilizce) Puan Küçük Büyük TM-3 72 451,404 483,791 5980 Hacettepe TM-3 67 425,767 481,887 14400 İstanbul TM-3 57 425,623 509,868 14500 Bahçeşehir (İngilizce) (Tam TM-3 6 422,725 445,145 15800

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU - 2004. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp eğitimi Raporu 2004

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU - 2004. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp eğitimi Raporu 2004 1 Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp eğitimi Raporu 2004 2 3 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU 2004 Prof.Dr. İskender Sayek Prof.Dr. Nural Kiper Yard.Doç.Dr. Bülent Kılıç 4 Türk Tabipleri Birliği

Detaylı

Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil)

Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Satır Etiketleri En Küçük Büyük OYP/ASP En Büyük OYP/ASP2 34143 61,904 61,904 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 61,904 61,904

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Ek Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Eczacılık Eğitimi ve Eczacılık Fakültelerinde Karşılaşılan Sorunlar- Çözüm Önerileri

Eczacılık Eğitimi ve Eczacılık Fakültelerinde Karşılaşılan Sorunlar- Çözüm Önerileri Eczacılık Eğitimi ve Eczacılık Fakültelerinde Karşılaşılan Sorunlar- Çözüm Önerileri Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı 21 Aralık 215, ÜAK- Zonguldak 18 Eylül 212 Durum

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 100111061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 1 1 0 65,00000 65,00000 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Program Kodu Eğitim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI

ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ URAP (University Ranking by Academic Performance) Ekim 2010 URAP EKİM 2010 - ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği Eğitim Sempozyumları Dizisi XIV

Türk Farmakoloji Derneği Eğitim Sempozyumları Dizisi XIV XIV Mikro düzeyde fizyolojik ve moleküler yaıtları gözlemesi ve görütüleme " 18 Mayıs 2007, Diyarbakır I Farmakoloji ve Fizyolojik Araştırmalarda Radyoizotopla İşaretlemiş Maddeleri Kullaılması 24 Nisa

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Uzmanlık Adı ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerdeki Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve ları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111079 Çocuk si 3 1 - - Cerrahi 100111034 Gastroenteroloji Cerrahisi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI EĞİTİM TOPLAMI ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK Ü TABLOSU BÜTÇE TÜRÜ KURULUŞ TÜRÜ EĞİTİM (Yükseköğretim) MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T-2

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doç. Dr. Işın N. Geren Yrd. Doç. Dr. Turgay Çakmak Yrd. Doç. Dr. Filiz Kısaayak Çollak Uzman Zeynep N. Koytak Araş. Gör. Fatma Sağır Araş. Gör. Kuaybe Yücebilgili (ÖYP)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 2012K120360 Nükleer Radyasyon Detektör Arş. Merk. 500 YENİ Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 340 ABDULLAH GÜL

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ LENME, 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 26.875.500,61 56.956.381,24 83.831.881,85 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 115.355.442,18 4.066.718,01 68.153.357,81 3.398.770,13 338.689.520,62 529.663.808,75 3803 ORTADOĞU TEKNIK

Detaylı

Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlar olarak akreditasyona hazır mıyız?

Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlar olarak akreditasyona hazır mıyız? Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlar olarak akreditasyona hazır mıyız? Prof. Dr. İlknur KALELİ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. DENİZLİ Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Tablo 2 2013 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

2009-İLKBAHAR DÖNEMİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2009-İLKBAHAR DÖNEMİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1021205 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK ALERJİSİ 1 1 0 068.500 068.500 1021185 ADNAN

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü. Danismanlik (Ingilizce) Danismanlik.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü. Danismanlik (Ingilizce) Danismanlik. Danışmanlık Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü 1 Boğaziçi 2 Hacettepe 3 İstanbul 4 Fatih 5 Fatih 6 Ankara 7 Marmara 8 Gazi 9 Bahçeşehir (Ingilizce) (Ingilizce) (Ingilizce)

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ. TC Kimlik No 37372329118. Adı Soyadı. Erdal AĞAR. Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964. Medeni Durumu. Evli, İki çocuk babası

03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ. TC Kimlik No 37372329118. Adı Soyadı. Erdal AĞAR. Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964. Medeni Durumu. Evli, İki çocuk babası Prof. Dr. Erdal AĞAR 30 Ekim 2007 1/7 03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ TC Kimlik No 37372329118 Adı Soyadı Erdal AĞAR Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964 Medeni Durumu Öğrenim Durumu İlkokul Ortaokul Lise Fakülte

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi 47 47 MF-3 448,93377 17.600 453,99456 428,06847 429,71079 Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 466,97221 11.000 494,58463 454,42468 459,01860

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Tarih : 09 Eylül 2014 Toplantı Sayısı : 12 Karar:1/1 Üniversitemiz ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı