TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ. FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARI ARAŞTIRMA KONULARI ve DONANIMLAR ENVANTERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ. FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARI ARAŞTIRMA KONULARI ve DONANIMLAR ENVANTERİ"

Transkript

1 TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARI ARAŞTIRMA KONULARI ve DONANIMLAR ENVANTERİ

2 ISBN Tasarım ve Baskı Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ali Suavi Sokak No.60 Maltepe ANKARA Tel: Faks: Bu kitap Türk Derneği tarafından.000 adet bastırılmıştır

3 Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Anabilim Dalları Araştırma Konuları ve Donanımları Envanteri kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Ülkemizde farmakolojinin kuruluş aşamalarını geçirdiği yıllarda hemen hemen tüm farmakologlar izole organ banyosunda çalıştıkları için mevcut anabilim dallarının araştırma konuları ve donanımlarıyla ilgili bir çalışmaya çok ihtiyaç yoktu. Dünyada farmakoloji alanında gelişmelere ve araştırma konularındaki çeşitlenmelere paralel olarak, ülkemizde de farmakoloji anabilim dallarında oldukça geniş bir perspektifte çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle gittikçe sayıları artan farmakoloji anabilim dallarında, en azından büyük başlıklar halinde, araştırma ve/veya hizmet sağlamaya yönelik alt yapının ortaya konulmasının, birbirimizden haberdar olma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu envanterde yer alan farmakoloji anabilim dallarından bulunan donanımların listesi, ülkemizde demirbaş alımında sıkıntılar yaşanması ve özellikle rutin kullanılmayan ve pahalı olan donanımların adresini göstermesi açısından faydalı olacaktır. Son olarak rehberde bulunan farmakoloji öğretim üyelerinin bilimsel ilgi alanları listesi, belirli alanlarda kimlere başvurabileceğimiz göstermesi açısından faydalı olacaktır. Bu envanterin yaşama geçmesinde, kendilerine ulaştırdığımız formları doldurarak bu bilgi kaynağının oluşmasına katkıda bulunan tüm farmakologlara çok teşekkür ederim. Ayrıca envanterin basılır hale getirilmesinde katkıları için değerli çalışma arkadaşım sayın Doç.Dr. Zafer Güney ile Alp Ofset ten sayın Hüseyin Çağlıkasap a çok teşekkür ederim. Bu envanterin hazırlanmasında göz önüne alınan hususlar konusundaki açıklamaları, sayın Doç. Dr. Zafer Güney in sunuş yazısında bulabilirsiniz. Üniversitelerin çok hızlı açıldığı, anabilim dallarının kurumsallaşmasının görece yavaş olduğu ülkemizde envanter içindeki bilgilerin, basılma işleminin biraz geçikmiş olması nedeniyle de, kısmen değişmiş olması kaçınılmazdır. Bu nedenle elinizdeki envanter içindeki bilgileri tamamıyla doğru olarak kabul etmek yerine, bu konuda atılmış ciddi bir kilometre taşı olarak değerlendirmek, kanımca, doğru olacaktır. Bu envanterin yayınlanması ne kadar önemliyse, içeriğinin güncelleştirilmesi de o denli önemlidir. Envanterin sık aralarla düzeltilmiş baskılarının yapılması, çok akılcı olmayacaktır. Buna karşın elektronik ortamda belli aralarla düzeltmeler yapılması, değişen bilgileri eklenmesi çok önemli olacaktır. Bu vesileyle hepinize en içten iyi dileklerimi, saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Prof. Dr. Mehmet Melli Türk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı iii

4 Sunuş Sevgili Meslekdaşlarım, Türk Derneği Yönetim Kurulu nun elinizdeki envanteri hazırlamasındaki temel amaç, farklı şehir ve fakültelerdeki Anabilim Dalları ve Öğretim Üyeleri arasındaki işbirliğini artırmak ve nin ülkemizde gelişmesine katkıda bulunmaktır. Envanterde Türkiye deki toplam 66 Anabilim Dalının verileri yer almaktadır. Envanterin ilk bölümünde anabilim dallarının listesi, sonraki bölümlerinde ise sırayla anabilim dallarına ait bilgiler ve açılabilir şekilde tasarlanmış olan A bölümünde ise Mevcut Altyapı, B bölümünde Donanımlar ve C bölümünde ise Öğretim Üyelerinin bilimsel ilgi alanları yer almaktadır. Bu envanter sayesinde aynı veya benzer konularda çalışan veya ilgi duyan öğretim üyelerinin birbirleriyle kolaylıkla iletişim kurabileceğini düşünüyoruz. Bilgiler Anabilim Dalları tarafından bize iletildikten sonra uzunca bir zaman alan titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Sonuçta envanter bilgilerinin basılması ve elinize ulaşması zaman aldı. Bu süreçte bazı üyelerimizin ünvanlarında ve çalıştıkları yerlerde değişiklik olmuş olabilir. Bundan sonra envanter bilgilerini daha hızlı bir şekilde güncelleyerek bu sıkıntıyı da aşabileceğimizi düşünüyorum. Derneğimiz tarihinde ilk kez basılan bu envanterin oluşturulmasına bize yollamış oldukları bilgileriyle katkıda bulunan tüm Anabilim Dallarına teşekkür ediyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Doç. Dr. Zafer Güney TFD Yönetim Kurulu Üyesi Envanter Sorumlusu v

5 İçindekiler Önsöz Sunuş Türk Derneği nin Tarihçe ve Tanımı iii v xi 0 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 03 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 6 06 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı 9 06 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 064 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 5 09 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 57 vii

6 093 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Toksikoloji Anabilim Dalı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı 64 6 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı 67 0 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 7 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 76 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 8 5 Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 86 6 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 9 6 Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı 95 7 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı 0 34 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 6 34 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı 8 viii

7 343 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı 4 35 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 5 35 Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Toksikoloji Anabilim Dalı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı 7 4 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 75 4 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 8 44 İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Toksikoloji Anabilim Dalı 0 58 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 04 ix

8 60 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 08 6 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 63 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı 65 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 67 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 5 7 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 8 8 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 3 Form A: Anabilim Dalları Mevcut Altyapı (katlanır çizelge) Form B: Anabilim Dalları Donanımlar (katlanır çizelge) Form C: Anabilim Dalları Öğretim Üyeleri Bilimsel İlgi Alanları (katlanır çizelge) x

9 Türk Derneği nin Tarihçesi ve Tanımı Türk Derneği 966 yılında o tarihte Türkiye de bulunan üç Tıp Fakültesi, bir Veteriner Fakültesi, Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü (RSMHE) öğretim üyeleri/ uzmanları ile ilaç sanayiinden iki üye tarafından kurulmuş ve kuruluşu da Ankara Valiliğine bildirilmiştir. Kurucu üyeler ve o tarihte yaptıkları görevler aşağıda alfabetik sıra ile verilmiştir: Prof.Dr. Şahin Akman (Ankara Ü. Veteriner Fak.) Uzm.Dr. Orhan Altınkurt (RSMHE) Prof.Dr. Suphi Artunkal (İstanbul Ü. Tıp Fak.) Uzm.Dr. Firuz Baysal (RSMHE) Prof.Dr. Dündar Berkan (Ege Ü. Tıp Fak.) Dr. Nejat Eczacıbaşı (Eczacıbaşı İlaçları A.Ş.) Prof.Dr. Reşat Garan (İstanbul Ü. Tıp Fak.) Doç.Dr. S. Oğuz Kayaalp (Ankara Ü. Tıp Fak.) Prof.Dr. Şükrü Kaymakçalan (Ankara Ü. Tıp Fak.) Uzm.Dr. Burhan Kıran (Ankara Ü. Tıp Fak.) Ord.Prof. Dr. Sedat Tavat (İstanbul Ü. Tıp Fak.) Doç.Dr. Kazım Türker (Ankara Ü. Tıp Fak.) Ecz.Nezih Ulagay (İ.E. İlaçları A.Ş.) Doç.Dr. Orhan Yalçındağ (RSMHE) da yapılan ilk genel Kurul Toplantısında Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan başkanlığında ilk yönetim kurulu oluşturulmuştur. Dernek merkezi olarak ilk zamanlar Şükrü Kaymakçalan ın daha sonra ise S. Oğuz. Kayaalp in evi xi

10 kullanılmıştır. Yasal olarak mümkün olunca, Dernek merkezi Ankara veya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümüne taşınmıştır. Dernek kurulduğundan günümüze kadar yirmibeş seçimli genel kurul toplantısı yapmıştır. Dernek te Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü almış ve te Dernek adına Türk sözcüğünün eklenmesi kabul edilmiştir. 973 yılında S. Oğuz Kayaalp tarafından çizilen dernek amblemi, beyaz yıldız içinde deney masasına yatırılmı bir deney hayvanı ile enjektör ve onun iğnesine dolanmış yılandan oluşmaktadır. Eylül 980 sonrasında durdurulan dernek faaliyetleri, daha sonra yeniden başlamış ve derneğin gün ve 90/79 sayılı bakanlar kararnamesi ile Avrupa Dernekleri Federasyonu (EPHAR) a üye olmasına izin verilmiştir. İlk ulusal farmakoloji kongresini 973 te yapan dernek, 974 ten beri bu organizasyonu iki yılda bir düzenlemektedir. Türk Derneği son olarak 8. Ulusal Kongresini 8 Eylül Ekim 005 te İzmir de gerçekleştirmiştir. TFD Kongre dışında her yıl belirli araştırma tekniklerinin anlatıldığı Eğitim Sempozyumları ve Türkiye de farmakoloji biliminin gelişmesine katkıda bulunmuş olan ve hayatta olmayan öğretim üyelerinin adı ile anılan Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri düzenlenmektedir. Bu toplantıların amacı, kıdemli öğretim üyeleri ile genç araştırma görevlileri ile uzmanlar arasında yüz yüze bilimsel ve mesleki etkileşimi artırmaktadır. Dernek yılları arasında Türk ve Klinik Araştırma Dergisi ni yayımlamıştır; ancak üyelerin önemli yayınları için SCI kapsamındaki dergileri seçmesi bu derginin daha uzun süre yayımlanmasını engellemiştir. TFD in düzenli yayın organı Türk Derneği Bülteni dir; Mayıs 990 dan beri yayımlanmakta olan bu bülten halen üç ayda bir üyelerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. xii

11 Türk Derneğinin Mevcut Tüzüğünde Belirtilen Amaçları biliminin ilerlemesini, gelişmesini ve ülkemizde akılcı ilaç kullanımının yerleşmesini sağlamaktır. Dernek, amacına varmak için aşağıda maddeler halinde belirtilen çerçevede etkinliklerde bulunur: a) topluluğunu saygın bir bilimsel grup olarak insanlığa hizmet uğrunda bütünleştirmek ve Dernek üyeleri arasında yakınlaşma, dayanışma, bilimsel işbirliği ve her türlü yardımlaymayı sağlamak, b) Temel ve klinik farmakoloji, toksikoloji ve diğer ilgili dallarda araştırma ve diğer bilimsel etkinlikleri desteklemek; ülke çapında üretken bir bilimsel atmosfer yaratmak için çaba göstermek, c) ve ilgili alanlarda yurt içi ve yurt dışı diğer ilgili kurumlarla bilimsel işbirliği içinde bulunmak ve Türk farmakoloji topluluğunu dünya farmakoloji topluluğuyla bütünleştirici çalışmalar yapmak, d) bilimi ve topluluğunu ilgilendiren konular hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, e) Deney hayvanları ve insan üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların evrensel etik ilkelerine uygun olmasını sağlamak, bilimsel araştırmalarda etiğe uygun davranış ilkelerini belirlemek, f) ve ilgili alanlarda bilimsel ahlaka sahip, yüksek nitelikli ve deneyimli bilim adamı ve araştırmacı yetişmesi için her türlü çaba ve desteği göstermek; bu alanlarda ülkemizde varolan eğitim programlarının standardizasyonunu sağlamak, asgari koşulları belirlemek, geleceğe yönelik planlar yapmak, g) Klinik farmakoloji, klinik toksikoloji ve tıbbi farmakoloji gibi derneğin çalışma alanlarında uzmanlık eğitimi ile ilgili alanlar yapmak ve gerekli etkinliklerde bulunmak, h) İlaçla ilgili bilgi, kontrol, geliştirme ve araştırma ile ruhsatlandırma alanlarında danışmanlık ve benzeri etkinliklerde bulunmak, xiii

12 i) Halk sağlığını ilgilendiren farmakoloji ile ilgili sorunların ortaya konması ve çözümlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak, Dernek yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yayınlar yapar, görüş açıklar, idari ve bilimsel platformlarda farmokoloji topluluğunu temsil eder, üyeleri arasında ve/veya kamuya açık bilimsel toplantı ve konferanslar düzenler, kongreler toplar, akreditasyon ve sertifika programları yapar, taşınır ve taşınmaz mal edinir, bağış alır, bağışta bulunur, burs verir ve diğer gelir sağlayıcı girişimlerde bulunur. Türk Derneği nin İlaç Sektörüyle İlişkileri Türk Derneği, ilk kurulduğu yıllarda esas olarak, farmakolojinin bilimsel araştırma yönünü öne çıkararak çeşitli bilimsel etkinlikleri düzenlemeyi kendisine misyon seçmiştir. Bilindiği üzere ilaç olgusu, tüm toplumu ilgilendiren sosyal yönü olan bir olgudur. Türk Derneği de, bu misyonu üstlenmiş ve ilaç sektörüyle kurumsal işbirliği yanma gayterindedir. Bu kapsamda farmakologların yurtdışındaki verilen ve dernek tarafından belirli kriterlere göre üyelerine dağıtılan burslar sağlanmıştır. Ayrıca ilaç sektörüyle birlikte bilimsel etkinlikler düzenlenmekte, kongrelerde sektörden gelen talebe göre oturumlar planlanmaktadır. İlaç sektöründeki firmaların yanında, sektörün kurumsal temsilcileri olan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ve İlaç Sanayii Mensupları Derneği ile kurumsal ilişkiler kurulmaktadır. Ayrıca akademik görevlerinin yanında, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde ilaçla ilgili çok çeşitli komisyonlarda görev alan farmakologlar nedeniyle de, sektörle ilişkiler sürmektedir. Türk Derneği nin Yürüttüğü Çalışmalar Türk Derneğinin yürüttüğü çalışmalar, aşağıdaki büyük başlıklar halinde özetlenebilir. a) Bilimsel etkinlikler: Bu başlık altında daha önce bahsedilen çeşitli etkinlikler sayılabilir. Düzenli etkinliklerin yanınxiv

13 da, belirli zamanlarda değişik toplantılar düzenlenmektedir. Ayrıca klinik farmakoloji çalışma grubu tarafından değişik zamanlarda rasyonel farmakoterapi sempozyumları düzenlenmektedir. b) Eğitim etkinlikleri: Bu başlık altında klinik farmakoloji çalışma grubu tarafından şu ana kadar iki kere düzenlenen Rasyonel Farmakoterapi kurslarından bahsetmek mümkündür. Bu kurslarda eğitici olarak yetiştirilen farmakologlar, rasyonel farmakoterapinin tıp fakültelerinin eğitim müfredatına girmesini ve hekimlerin akılcı ilaç kullanımını sağlamaya yönelik eğitim almalarında önemli işlevler üstlenmektedir. Ayrıca derneğin yeterlilik kurullarında görev alan üyeler, mezuniyet sonrası farmakoloji eğitimiyle ilgili önemli işlevler üstlenmektedir. c) Hizmet etkinlikleri: Bu başlık altında dernek üyelerine, dernek üyesi olmasa dahi tüm farmakologlara verilen iletişim amaçlı ve her 3 ayda bir yayınlanan ve tüm üyelerimize ücretsiz gönderilen dernek bülteni, hizmet etkinliklerine örneklerdir. Ayrıca üyelerimizin çeşitli platformlarda karşılaştıkları problemleri çözmeye yönelik kurumsal yaklaşımlar, üyelerimize yönelik hizmetin bir parçasıdır. d) Temsil etkinlikleri: Türk Derneği, üyelerimizi kurumsal olarak sektörde, üniversitede, başta sağlık bakanlığı olmak üzere kamuda, başta Türk Tabibler Birliği olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerinde temsil etmektedir. Türk Derneği nin Üniversitelerle İletişimi Üniversitelerle, esas olarak tıp, eczacılık ve veteriner fakültelerindeki üyelerimizle 3 ayda bir yayınlanan bülten, etkin bir şekilde kullanılan dernek web sitesi (www.tfd.org.tr) ve yine etkin bir şekilde kullanılan elektronik ortam ile iletişim sağlanmaktadır. Bunun haricinde çeşitli etkinliklerimiz, dekanlıklar aracılığıyla, fakültelere duyurulmaktadır. Gerekli görülen durumlarda üniversitelerarası kurul ve yüksek öğretim kurulu gibi akademinin üst kurullarıyla da iletişim sağlamaktadır. xv

14 .

15 .

16 .

17 0: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı A. ANABİLİM DALININ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Tel : Faks : Web adresi : adresi : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Balcalı ADANA / B. ANABİLİM DALINDAKİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE TEKNİK PERSONEL SAYISI Profesör : Doçent : Yardımcı Doçent : Öğretim Görevlisi : Uzman : Araştırma görevlisi : Yüksek lisans öğrencisi : Doktora öğrencisi : Teknisyen : Diğer : C. ANABİLİM DALINDA MEVCUT OLAN ARAŞTIRMA VE/VEYA HİZMET SAĞLAMAYA YÖNELİK ALTYAPI I. İn vitro izole organ banyosu sistemleri Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) İzole doku çalışmaları (özofagus, mide, duodenum, akciğer, mesane, uterus, corpus cavernosum,mezenter arter, abdominal aort) b) İzole perfüze organ çalışmaları (böbrek ve mezenter arter)

18 . İn vivo deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler: a) Davranış analiz yöntemleri (motor aktivite, motor koordinasyon, ağrı değerlendirme,öğrenme ve bellek değerlendirme,stres modeli gibi) b) Kayıt sistemleri (kan basıncı, lokal kan akımı gibi) c) Deneysel hastalık modelleri (depresyon, epilepsi modeli ve deneysel nefrotoksisite) d) Standart deney hayvanı barınağı (Yönetmeliklere ve standartlara uygun) 3. Moleküler farmakoloji deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) Protein, DNA ve RNA elektroforez/blotting yöntemleri 4. Elektrofizyoloji deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler: a) Ekstraselüler kayıt b) İntraselüler kayıt (intraselüler kalsiyum ölçümü) c) in vivo kayıt d) in vitro kayıt 5. Klinik farmakoloji araştırma ve hizmet alanları: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler ve verilen hizmetler : a) Tıp fakültesi öğrencilerine Klinik eğitimi (5. Sınıf hafta) verilmektedir. 8. Anabilim Dalındaki araştırma ortamına ilişkin ifadeler, 0 (yetersiz) 5 (mükemmel) arası değerler ile belirtilmiştir :

19 0...5 Deney hayvanları temini ve üretimi mmmml Etik Kurulların çalışması ve kurumsal denetim mmmml Lisansüstü eğitim enstitülerinin uygulamaları mmmlm Bilimsel Araştırmalar Birimi nden sağlanan destek mmmlm Üst yönetimin deneysel araşt. verdiği destek mmmlm Malzeme temini ve satın alma hizmetleri mmlmm Tıbbi atık toplama ve kimyasalbiyolojik güvenlik önlemleri Bilimsel yayın ve kongre katılım desteği Diploma programlarına öğrenci talebi mmmml mmmlm mmlmm D. ANABİLİM DALINDA BULUNAN CİHAZLAR CİHAZ ADET TEKNİK ÖZELLİKLER Ventilatör Rodent ventilatör Tailflick Harvard, 30 V, 50 Hz, 5 A Hotplate Socrel modeld 37, 0 V, 50 Hz, A Elektroforez sistemi Elektroforez tankı (ATTO gel electrophores apparatus AE60 dual slamd chamber plate size 6x6 cm, buffer volume ml, dimersions,x9,6x0,5) Güç kaynağı (Electrophoresis power supply AE8450, 000 V, 500 ma) Derin dondurucu (80ºC) Indesit ve Siemens 4 C Sıvı azot depolama sistemi GT38 30 Lt Poligraf 4 Ugo Basile çift kanal Bilgisayarlı veri kayıt sistemi 4 MP30 ve MP35 4 kanallı 3

20 CİHAZ ADET TEKNİK ÖZELLİKLER Stimülatör 4 Grass Stereotaksi cihazı Rat ve mouse adaptörlü, stoelting Motor aktivite kafesi Ugo Basile740 RotaRod Treadmil for mice 7600 Ugo Basile 0, A,50 Hz, 0 V Su banyosu Elektrokonvülsif şok cihazı Ugo Basile 0 V, Hz, 0,5 A PulsMaze Atölye yapımı 50x50x50x50 Pasif soluma cihazı MAY, 0 V,5060 Hz, 35 V Soğuksıcak su banyosu MAY, 0 V,5060 Hz Anestezi cihazı Intermet Pennon Cerrahi mikroskobu Zeiss Meflen basbal tartım cihazı 00 g, hassasiyet 0, g Rotator 45 derece açılı Multiphoton microscope Photomultiplier tube; PMT E. ANABİLİM DALINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BİLİMSEL İLGİ ALANLARI Adı Soyadı Unvanı İlgi Alanları Ergin ŞİNGİRİK Prof.Dr.. Ürogenital Sistem. Kardiovasküler Sistem 3. Gastrointestinal Sistem 4. Düz kas farmakolojisi 5. Çizgili kas farmakolojisi Serpil ÖNDER Prof.Dr.. Nitrik oksid ve tiyoller. Erektil disfonksiyon 3. Purinerjik sistem 4. Antioksidan tedavi 5. Hücre içi iyon ölçümü (Kalsiyum) 4

21 Adı Soyadı Unvanı İlgi Alanları Fazilet AKSU Prof.Dr. Ağrı ve analjezi mekanizmaları Nuran OGULENER Prof.Dr.. Depresyon ve antidepresanlar 3. Öğrenme ve bellek mekanizmaları, belleği etkileyen ilaçlar 4. Deneysel epilepsi ve antiepileptikler. Nitrik oksid ve tiyoller. Gastrointestinal sistem 3. Düz kas farmakolojisi 4. Düz kasda foto gevşemenini rolü 5. Tıp eğitimi Cemil GÖÇMEN Prof.Dr.. Nitrik oksid ve tiyoller. Erektil disfonksiyon 3. Purinerjik sistem 4. Antioksidan tedavi 5. Hücre içi iyon ölçümü (Kalsiyum) Yusuf KARATAŞ Prof.Dr.. Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi. Farmakovijilans 3. Deneysel nefroloji Naciye (Yaktubay) DÖNDAŞ Doç.Dr. Gastrointestinal sistem farmakolojisi. Nitrik oksid ve tiyoller 3. Hücre içi kalsiyum 4. Farmakogenetik Ata SEÇİLMİŞ Yrd. Doç.Dr.. Vasküler sistem farmakolojisi. Deneysel nefrotoksisite 3. Ürogenital sistem farmakolojisi Envanter giriş tarihi :

22 03: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anabilim Dalı A. ANABİLİM DALININ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Tel : Faks : Web adresi : adresi : Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anabilim Dalı B. ANABİLİM DALINDAKİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE TEKNİK PERSONEL SAYISI Profesör : Doçent : Yardımcı Doçent : Öğretim Görevlisi : Uzman : Araştırma görevlisi : Yüksek lisans öğrencisi : Doktora öğrencisi : Teknisyen : Diğer : C. ANABİLİM DALINDA MEVCUT OLAN ARAŞTIRMA VE/VEYA HİZMET SAĞLAMAYA YÖNELİK ALTYAPI I. İn vitro izole organ banyosu sistemleri Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) İzole doku çalışmaları: barsak ve damar 6

23 . İn vivo deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler: a) Davranış analiz yöntemleri: ağrı, motor aktivite, epilepsi d) Deneysel hastalık modelleri: ülser, inflamasyon, toksisite çalışmaları f) Standart deney hayvanı barınağı: mevcut (Yönetmeliklere ve standartlara kısmen uygun) 6. Klinik toksikoloji araştırma ve hizmet alanları: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler ve verilen hizmetler : b) İlaçların teratojenik etkilerine ilişkin danışmanlık: gebelere danışmanlık e) İşyeri ve çevre toksikolojisi 8. Anabilim Dalındaki araştırma ortamına ilişkin ifadeler, 0 (yetersiz) 5 (mükemmel) arası değerler ile belirtilmiştir : Deney hayvanları temini ve üretimi mmmmm Etik Kurulların çalışması ve kurumsal denetim mmmml Lisansüstü eğitim enstitülerinin uygulamaları mmmml Bilimsel Araştırmalar Birimi nden sağlanan destek mmlmm Üst yönetimin deneysel araşt. verdiği destek mlmmm Malzeme temini ve satın alma hizmetleri mmmlm Tıbbi atık toplama ve kimyasalbiyolojik güvenlik önlemleri Bilimsel yayın ve kongre katılım desteği Diploma programlarına öğrenci talebi mlmmm mlmmm mmmlm 7

24 D. ANABİLİM DALINDA BULUNAN CİHAZLAR CİHAZ ADET TEKNİK ÖZELLİKLER Laminar flow Poligraf E. ANABİLİM DALINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BİLİMSEL İLGİ ALANLARI Adı Soyadı Unvanı İlgi Alanları M. Emin BÜYÜKOKUROĞLU Doç.Dr.. Ülser. Ağrı 3. İnflamasyon 4. Toksisite 5. Antioksidan aktivite Envanter giriş tarihi :

25 06: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klinik Anabilim Dalı A. ANABİLİM DALININ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Tel : Faks : Web adresi : adresi : Morfoloji Binası, Sıhhiye, 0600, ANKARA / 60 B. ANABİLİM DALINDAKİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE TEKNİK PERSONEL SAYISI Profesör : Doçent : Yardımcı Doçent : Öğretim Görevlisi : Uzman : Araştırma görevlisi : Yüksek lisans öğrencisi : Doktora öğrencisi : Teknisyen : Diğer : 9 3 C. ANABİLİM DALINDA MEVCUT OLAN ARAŞTIRMA VE/VEYA HİZMET SAĞLAMAYA YÖNELİK ALTYAPI I. İn vitro izole organ banyosu sistemleri Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) İzole doku çalışmaları (damar, barsak, trakea gibi) b) İzole perfüze organ çalışmaları (kalp, akciğer, böbrek gibi) yapacak sistem mevcuttur. 9

26 . İn vivo deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler: a) Davranış analiz yöntemleri (motor aktivite, motor koordinasyon, ağrı değerlendirme gibi): b) Kayıt sistemleri (kan basıncı, lokal kan akımı gibi) c) Telemetrik kayıt sistemleri : Radyotelemetri kullanarak rodentlerde vücut sıcaklığı, EEG, kan basıncı gibi parametlerin kaydı. d) Deneysel hastalık modelleri: Akut ve kronik inflamasyon modelleri e) Standart deney hayvanı barınağı (Yönetmeliklere ve standartlara uygun) 3. Moleküler farmakoloji deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) Protein, DNA ve RNA elektroforez/blotting yöntemleri b) PCR temelli yöntemler ve DNA dizi analizi c) Hücre kültürü ve heterolog transfeksiyon yöntemleri d) Ultrasantrifugasyona dayalı yöntemler e) Biyokimyasal yöntemler (Enzim aktivitesi ölçümleri, ligand bağlanma çalışmaları, kromatografik ve spektroskopik yöntemler gibi) f) Hücre içi biyokimyasal değişikliklerin spektrofluorometrik yöntemle ölçülmesi ve görüntülenmesi g) İmmünessey yöntemleri: ELISA yöntemiyle eikosanoidlerin ve sitokinlerin kantitasyonu yapacak sistem mevcuttur. 4. Elektrofizyoloji deney düzenekleri: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler: a) Patchclamp kayıt yapacak sistem mevcuttur. 0

27 5. Klinik farmakoloji araştırma ve hizmet alanları: Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler ve verilen hizmetler : a) Klinik ilaç araştırmaları b) Farmakoekonomik araştırmalar c) İlaçla ilgili danışmanlık d) Çeşitli kamu kuruluşlarına ve özel kesime ilaçla ilgili danışmanlık hizmetleri 8. Anabilim Dalındaki araştırma ortamına ilişkin ifadeler, 0 (yetersiz) 5 (mükemmel) arası değerler ile belirtilmiştir : Deney hayvanları temini ve üretimi mmmlm Etik Kurulların çalışması ve kurumsal denetim mmmlm Lisansüstü eğitim enstitülerinin uygulamaları mmmlm Bilimsel Araştırmalar Birimi nden sağlanan destek mmmlm Üst yönetimin deneysel araşt. verdiği destek mmlmm Malzeme temini ve satın alma hizmetleri mlmmm Tıbbi atık toplama ve kimyasalbiyolojik güvenlik önlemleri mlmmm Bilimsel yayın ve kongre katılım desteği mmmml Diploma programlarına öğrenci talebi mmlmm D. ANABİLİM DALINDA BULUNAN CİHAZLAR CİHAZ ADET TEKNİK ÖZELLİKLER Plate okuyuculu spektrofotometre SpectraLab Plate yıkayıcı UVVİS spektrofotometre SpectraLab HPLC Jasco Inc., UVVis, Floresan dedektörler ile

28 CİHAZ ADET TEKNİK ÖZELLİKLER Floresan mikroskop Leica Tailflick IITC Instrument Hotplate IITC Inst. PCR Applied Biosystems Yüksek devirli santrifüj Maksimum 57,000g Ultrasonik parçalayıcı (Sonikatör) Fisher Sci. Laminar flow Holten, Kojair Vakum konsantratör Heto Karbondioksitli etüv Heto Telemetrik sistem MiniMitter (vücut sıcaklığı) ve Data Sciences (sıcaklık ve EEG) Davranış analizi sistemi SanDiego Inst. (infrared) Elektroforez sistemi 3 DNARNA ve protein Beta sayıcısı Wallac Gama sayıcısı Wallac Derin dondurucu (80ºC) Heto, Forma Sci. Deiyonize su cihazı Nanopure Fraksiyon toplayıcı Eyela Sıvı azot depolama sistemi Thermolyne Poligraf Grass Bilgisayarlı veri kayıt sistemi Commat Stimülatör Harvard Mikroelektrod çekici Sutter Mikrotom Leica Mikro dalga irradiasyon cihazı Toshiba Sterotaksik cerrahi düzeneği Stoelting (rat için) Fluoresan mikroskopi ünitesi PTI Patchclamp ünitesi Axon, Narishge

29 E. ANABİLİM DALINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BİLİMSEL İLGİ ALANLARI Adı Soyadı Unvanı İlgi Alanları İ.Hakkı AYHAN Prof.Dr.. S.S.Sistem Nörotransmitterlerinin Depresyon, Anksiyete, Psikozlar ile ilişkileri. İlaçlar ile ilgili Klinik Araştırmaların Etik Yönleri F.Cankat TULUNAY Prof.Dr.. Akılcı ilaç kullanımı. İlaç politikaları 3. Farmakoekonomi 4. Ağrı ve NSAİD ler 5. Klinik farmakoloji ve ilaç araştırmaları Mehmet MELLİ Prof.Dr.. Eikosanoidlerin inflamasyondaki rolleri. Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar; gastroenteropatik etkileri 3. Aspirinle oluşan astımda lökotrienlerin ve lipoksinlerin rolü 4. Antibiyotikler 5. Akılcı ilaç kullanımı Özden PALAOĞLU Prof.Dr.. Anksiyete ve Affektif bozuklukların modelizasyonu. Akılcı İlaç Kullanım eğitimi 3. Tıp Eğitiminde müfredat planlama 4. Tıp eğitiminde ölçme değerlendirme 5. Probleme dayalı öğrenme ve klinik akıl yürütme Ongun ONARAN Prof.Dr.. Transmembran sinyal iletimi. G proteinleri aracılı sinyal iletimi 3

30 Adı Soyadı Unvanı İlgi Alanları Emine Demirel YILMAZ Prof.Dr.. Kardiyovasküler sistem farmakolojisi. Endoteldamar düz kası ve endotelkalp kası ilişkilerini düzenleyen aracı moleküller 3. Nitrik oksitin kardiyovasküler sistemdeki işlevlerini düzenleyen mekanizmalar Eyüp AKARSU Prof.Dr.. Termoregülasyon farmakolojisi. Prostaglandinler ve nöronal sistem 3. Davranış farmakolojisi Hakan GÜRDAL Prof.Dr.. G protein kenetli reseptörler. Adrenerjic sistem 3. Serotonerjik sistem 4. Kardiovasküler farmakoloji 5. Sinyal iletimi, desensitizasyon Özlem UĞUR Prof.Dr.. Transmembran sinyal iletimi. G proteinine kenetli reseptörler Hakan ERGÜN Doç.Dr.. Klinik İlaç AraştırmalarıGCP. Farmakoekonomi 3. Farmakovijilans 4. Dipironun vasküler etkileri 5. İlaç regülasyonu Envanter giriş tarihi :

31 06: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı A. ANABİLİM DALININ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Tel : Faks : Web adresi : adresi : Morfoloji Binası 6. Kat Sıhhiye / ANKARA / B. ANABİLİM DALINDAKİ ÖĞRETİM ÜYESİ VE TEKNİK PERSONEL SAYISI Profesör : Doçent : Yardımcı Doçent : Öğretim Görevlisi : Uzman : Araştırma görevlisi : Yüksek lisans öğrencisi : Doktora öğrencisi : Teknisyen : Diğer : C. ANABİLİM DALINDA MEVCUT OLAN ARAŞTIRMA VE/VEYA HİZMET SAĞLAMAYA YÖNELİK ALTYAPI I. İn vitro izole organ banyosu sistemleri Bu laboratuarda kullanılan belli başlı yöntemler : a) İzole doku çalışmaları (damar, barsak, trakea, iskelet kası gibi) b) İzole perfüze organ çalışmaları (kalp, akciğer, böbrek, damar yatağı gibi) 5

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi Türk Farmakoloji Derneği 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi i ii Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Türkiye Farmakolog Rehberi kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Türk Farmakoloji Derneği

Detaylı

SAYI:107 OCAK-MART 2011

SAYI:107 OCAK-MART 2011 SAYI:107 OCAK-MART 2011 ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR TFD Yönetim Kurulu 2010 Yılı Yarı Resmi Ara Faaliyet Raporu Türkiye de Klinik Farmakolojinin Yeri ve Geleceği Çalışma Toplantısı nın ardından Bir başka DAFT

Detaylı

SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R

SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R SAYI:95 OCAK-MART 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R Ulusal Kongrenin Genel Bir Değerlendirmesi: Lazopeptitlerin Keşfine Doğru.. Türk Farmakoloji Derneği XXVII. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1. Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu nun Ardından 2-6

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1. Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu nun Ardından 2-6 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 121, EYLÜL EKİM 2013 TFD Bülteni 2012 sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. Editör Prof. Dr. Öner Süzer Editör Yardımcıları

Detaylı

SAYI:108 NİSAN-HAZİRAN 2011 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R

SAYI:108 NİSAN-HAZİRAN 2011 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R SAYI:108 NİSAN-HAZİRAN 2011 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R Türk Farmakoloji Derneği nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapıldı 20. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerinin

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU 2010 Dr. İskender Sayek Dr. Orhan Odabaşı Dr. Nural Kiper 2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI MEZUNİYET SONRASI FARMAKOLOJİ EĞİTİMİNDE ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Yayına Hazırlayan Emine Demirel Yılmaz Haziran 2004 1 MEZUNİYET SONRASI FARMAKOLOJİ EĞİTİMİNDE ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Yayına Hazırlayan

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1

İÇİNDEKİLER TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ. www.tfd.org.tr/bulten bulten@tfd.org.tr. Önsöz 1 G TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ Sayı: 115, EYLÜL-EKİM 2012 TFD Bülteni 2012 sayılarından itibaren, elektronik bülten formatında iki ayda bir yayımlanmaktadır. Editör Prof. Dr. Öner Süzer Editör Yardımcıları

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni r e in r e t e V r Farmakoloji ve Toksikoloji D e r n e ð i Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yayın Organı Yıl: 2011 Sayı: 3 ISSN: 1309-4769

Detaylı

KAPAK ve AFİŞ TASARIMI: Dr. Turgut TOPAL Altan ÖZOĞUL Ali TAŞDELEN

KAPAK ve AFİŞ TASARIMI: Dr. Turgut TOPAL Altan ÖZOĞUL Ali TAŞDELEN KAPAK ve AFİŞ TASARIMI: Dr. Turgut TOPAL Altan ÖZOĞUL Ali TAŞDELEN ÖNSÖZ Değerli Kongre Katılımcıları; Cumhuriyet imizin kuruluşunun 80.yıl dönümüne denk gelen 29.Ulusal Fizyolojik Bilimler kongremize

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yayın Organı Yıl: 2013 Sayı: 8 ISSN: 1309-4769 www.vetfarmatoks.org.tr BAŞLARKEN Saygıdeğer meslektaşlarım;

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

SAYI:98 EKİM-ARALIK 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R

SAYI:98 EKİM-ARALIK 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R SAYI:98 EKİM-ARALIK 2008 Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R 2008-2009 Yılı Farmakoloji Jürileri Üzerine... Doçentlik alınmaz, verilir! Ülkemizde Yeni Bir Yaklaşım: İlaç ve Hukuk Birlikteliği İnflamasyon

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı 19 22 Ekim 2011 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler, TIP FAKÜLTESİ 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 I. Katılımcı Kurumlar 5 II. Editörler Kurulu 7 III. Çalıştay Metodolojisi 11 IV. Çalışma Grupları Raporları 15 Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 Diyabete Bağlı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi Rehberi Ocak 2014 1. Basım 2014 ISBN: 978-975-590-477-1 Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Sunuş Sunuş Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yansımasını bulmuş

Detaylı