Lisans eğitimi başvurusunda Lise diplomasının fotokopileri; Lisansüstü eğitiminde ise lise ve lisans diploması fotokopileri.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lisans eğitimi başvurusunda Lise diplomasının fotokopileri; Lisansüstü eğitiminde ise lise ve lisans diploması fotokopileri."

Transkript

1 1. BAŞVURU KOŞULLARI, GEREKLİ BELGELER, KAYIT YAPTIRMA Broşür - bilgi: 1.1 Başvuru koşulları Bir yabancı öğrencinin Sofya Teknik Üniversitesine kaydını yaptırabilmesi için Lise diploması ve o ülkenin üniversitelerine başvuru hakkına sahip olması gerekmektedir. 1.2 Gerekli belgeler a) Biyografik bilgileri, adres, telefon numarası ve tercih edilen bölümün adını içeren bir Kayıt Formu doldurulmuş olması gereklidir; Kayıt formları MS-Word b) Fotokopiler Lisans eğitimi başvurusunda Lise diplomasının fotokopileri; Lisansüstü eğitiminde ise lise ve lisans diploması fotokopileri. c) Adayın liseyi tamamladığı ve aynı ülkede yüksek okula devam edebilme hakkını gösterir belge veya üniversite sınavına girdiğine dair belge (ÖSYM belgesi). ç) Transkript (Not Durum Çizelgesi) yatay geçiş yapan. d) Müracaat tarihinden en geç bir ay önce verilmiş ve Türk yetkili makamlarından onaylanmış Sağlık Belgesi. e) Kimlik belgelerinin kopyası ( pasaport, Türk kimliği) (ek olarak çifte vatandaşlar için liçna karta ) f) 4 adet vesikalık fotoğraf. B, c, ç ve d maddelerinde belirtilen belgeler tercüme edilmiş, noterliden onaylanmış ve o ülkenin Bulgaristan Konsolosluk Bölümü tarafından onaylanmış olması gerekir. Konsolosluk olmadığı takdirde belgeler noterden onaylatılmış ve Valilikten veya Kaymakamlıktan apostil mührü ile onaylatılmış olmalıdır. Onaydan sonra belgeler tercüme edilmelidir. Türkiye deki adaylar için diploma ve transkript Bulgaristan Milli Egitim Bakanlığından ve valilikten onaylatılması gerekmektedir. Türk vatandaşları bütün belgelerin kopyalarını eklemeleri gerekir. Başvuru ücreti 30 leva dır (belgelerin ibrazı üzerine ödenir). Belgeler aşağıdaki şekilde teslim edilir: Şahsen müracaatınız ile Sofya Teknik Üniversitesi, Yabancı Öğrenciler Bölümüne; İadeli taahütlü mektup ile şu adrese: Sofya Teknik Üniversitesi, Yabancı Öğrenciler Bölümüne (Отдел "Чуждестранни студенти"), Kliment Ohridski cad. 8, Sofya 1000, Bulgaristan; Veya noter onaylı vekalet vererek kaydınızı yaptırabilirsiniz; Kısıtlayıcı rejim ülkelerinden gelenler için Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı aracılığıyla; Makedonya, Ukrayna, Moldova v.s. gibi ülkelerdeki vatandaşların devlet kontenjanları için belgelerini Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak seçtikleri bölüme göre sınava tabi tutulucaklardır. 1.3 Kayıt yaptırma Adayların Lisans tam eğitim için sıralaması lise diplomalarındaki matematik (minimum 3 yıl) ve fizik notlarına bakarak yapılır ve bunlardan kabul edilen not sistemine göre en yüksek başarı notunun yüzde 62 nin altında olmamalıdır (Türk sistemine göre not ortalaması en az 3 ve üzeri olmalıdır). 1

2 2. KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYDI VE EĞİTİMİ 2.1 Hazırlık eğitimi bölüm dilini bilmeyen adaylar için. Kabul edilen öğrenciler normal eğitimden önce on aylık dil eğtim kursu görmektedirler, Bulgarca veya İngilizce olmak üzere matematik, fizik ve bilgisayar gibi temel dersler öğretilerek bu derslerden sınava tabi olurlar ve bu şekilde öğrencinin üniversiteye daha çabuk adapte olması sağlamaktadır. Hazırlık kursunu başarı ile bitirenlere diploma verilmektedir ve birinci veya üst sınıfa yazılabilirler. 2.2 Yabancı Dil Bilgisini Gösterir Belge- eğitim dilini bilen adaylar için Yabancı dil eğitimli bölümler için başarıyla alınmış uluslar arası dil sınavları kabul edilir. Bunların başarıyla tamamladığını gösteren orijinal belge ve fotokopileri gerekmektedir. İngilizce için: 1. CAE (Cambridge Certificate in Advanced English). 2. CPE (Certificate of Proficiency in English). 3. IELTS (bands 6, 7, 8, 9). 4. PITMAN Higher Intermediate Advanced. 5. TOEFEL (en az 550, 213 veya 100 puan). Almanca için başarıyla alınmış Deutsches Abitur ya da Deutshes Sprachdiplom der Stufe II (DSD II), Zentrale berstufenprufung (ZOP) sınavları veya TestDaF. Fransızca için- Fransızca devlet olgunluk sınavını başarıyla geçenler veya lise diplomasında maksimum puan alanlar veya B1 ya da B2 sertifikası olanların veya C1 Fransızca yeterlik sertifikası olanlar. Başvuran öğrencilerin Bulgarca, İngilizce, Almanca veya Fransızca bilip yukarıda sıralanan belgeleri olmayanlar seviye tespit dil sınavına gireceklerdir. Başarıyla geçenler hazırlık okumadan istedikleri bölüme yazılabilmekteler. 2.3 Eğitimine devam etmek isteyen adaylar için - başka üniversitede eğitim gören veya üniversite eğitimini tamamlayan adaylar için. Aday öğrencilerin lisans ya da lisansüstü eğitimleri belirli fakültelere kabul edilmeleri verecekleri transkribe veya lisans diplomasına göre değerlendirelecektir. Burada da 2.1 ve 2.2 maddeler geçerlidir. Lisans eğitimi dört yıldır. Lisan eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimi bir buçuk yıldır. Yüksek lisans eğitimine lisans programındakinden farklı alanlarda kaydolabilirsiniz. Bu durumda, eğitimi oluşturan temel disiplinlerini öğrenmek için bir yıllık hazırlık ile başlar. Sofya Teknik Üniversitesi nde eğitimini başarıyla tamamlanması halinde lisans veya yüksek lisans diploması ve okunan derslerin isimleri, sayısı ve notlarının bulunduğu diploma verilir ve aldıkları ders ve notların ( kredi ) durum belgeleri verilmektedir.. 3. VİZE, SAĞLIK SİGORTASI VE YURT: 3.1 Eğitim için gerekli vize (D türü) ülkedeki Bulgaristan elçiliklerinden elde edilir. Başvuru için Milli Eğitim Bakanlığı ndan sertifika ve geçerli bir ulusal pasaport sunulması gerekmektedir. 3.2 Yabancı öğrenciler sağlık sigortası hakkına sahip değildirler. Devlet sözleşme ve hükümetler arası anlaşmalar kapsamında kabul edilen çifte vatandaşlığı olan ( EGN numarası Bulgaristan kimliği olan ) 2

3 öğrenciler için, 26 yaşına kadar sağlık sigortaları üniversite tarafından ödenmektedir (çalışmadıkları taktirde). 3.3 Ögrencilerin üniversite yurtlarına yerleştirilmesi üniversitenin imkan ve olanakları ile sınırlıdır. Aylık kiraları ise Euro arasında degismektedir (odanın koşullarına göre). Bir öğrencinin aylık gideri ortalama 200 Euro civarındadır. 4. EĞİTİM HARÇLARI Ücretler Bakanlar Kurulu kararı ile yıllık belirlenir. 2014/2015 eğitim yılı için: - Hazırlık kursları için yıllık harç bedeli Euro ve sonraki her (normal dört yıllık öğrenim ) yıl için - 3,000 Euro. - Çifte vatandaşlar için yıllık eğitim ücretine % 50 indirim yapılır /1993 ve 228/1997 Kanun Hükmünde Kararnamelerde kararlara göre kabul edilen öğrenciler ve AB ve AEA üyesi ülke vatandaşları, Bulgar vatandaşları için belirlenen şartlara göre öğrenci katkı paylarının ödemelidirler. Aday Sofya Teknik üniversitesine kabul edildikten sonra (kabul, mektupla bildirilir) harç bedelini ödenmelidir. Yıllık ücretler, her dönem başında iki eşit taksitte ödenir. Ödemeler iki şekilde yapılabilir: - nakit olarak Bulgaristan Merkez Bankası nın resmi döviz kurlarına göre leva karşılığı 1 Euro = leva, Sofya Teknik Üniversitesi nin No lu odada bulunan kasasıa da yatırılabilir.; - Bulgaristan dışından ise Euro üzerinden banka havalesi ile Sofya Teknik Üniversitesi hesabına: BNB-Sofıa Tsentralno Upravlenie (Central Office) 1, Knyaz Alexander І Sq. SWIFT BNBGBGSF IBAN BG 14BNBG Önemli tarihler: Belgelerin kabul tarihi tarihinden itibaren Belgelerin son teslim tarihi /2015 eğitimin yılının başlama tarihi (lisansüstü eğitimi г.) Daha ayrıntılı bilgi almak için Sofya Teknik Üniversitesi, Yabancı Öğrenciler Bölümüne: Е-mail: Tel: ; Fax:

4 SOFYA TEKNİK UNİVERSİTESİ NİN BÖLÜMLERİ Otomasyon, enformasyon ve yönetim tekniği Elektroteknik Elektrik enerjisi üretimi ve elektrik teknolojisi Termal ve nükleer enerji mühendisliği Isı transferi mühendisliği Hidrolik ve pnömatik teknolojisi Tasarlamak ve Teknolojisi için Giysi ve Tekstil Endüstri teknolojisi Makine ve araç mühendisliği Elektronik mühendisliği Telekomünikasyon (Haberleşme teknikleri ve teknolojisi) Bilgisayar sistemleri ve teknolojisi Ulaşım araçları ve teknolojisi Havacılık araçları ve teknolojisi Ulaşım teknolojisi ve yönetimi Endüstri yönetimi Tasarım mühendisliği Uygulamalı matematik Genel makine teknolojisi (Almanca) Bilgisayar sistemleri ve teknolojisi (Almanca) Elektrik mühendisliği (Fransızca) Endüstri mühendisliği (İngilizce) Kamu yönetimi İşletme Bilgisayar Projeleme Mühendisliği ve Makine Yapımı Teknolojisi Mekatronik Mühendistik Lojistiği Mühendistik Fiziği 4

5 Sadece yabancı dilde eğitim veren bölümler: Genel makine teknolojisi (Almanca) Dört yıllık lisans eğitimi verilir. Öğrenciler Karlsruhe Üniversitesi'nden Almanca diploma alma imkanına sahiptir. Almanya'da staj yapma hakkı da kazanılır. Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri (Almanca) Dört yıllık lisans eğitimi verilir. Öğrenciler Karlsruhe Üniversitesi'nden Almanca diploma alma imkanına sahiptir. Elektrik Mühendisliği (Fransızca) Beş yıllık yüksek lisans eğitimi verilir. Fransız Mühendislik Bilgileri Komisyonunca akredite edilmiştir. 3'üncü kursun sonunda öğrenciler aşağıdaki uzmanlaşma alanlarından birinde öğrenimine devam edebilirler: Elektroteknik, Elektronik ve Otomasyon; Enformatik ve İletişim. Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Dört yıllık lisans eğitimi verilir. Bölüm, 1993 yılında iki önde gelen İngiliz Mühendislik kurumu olan Institution of Mechanical Engineering ve Institute of Measurement and Control tarafından akredite edilmiştir. Mekatronik sistemleri (İngilizce) Dört yıllık lisans eğitimi verilir. Mekatronik sistemleri bölümündeki Makine Mühendisi robotik teknik ve hassas ve mikromekanik teknik yönlerinde teknolojileri, araçları, mekanizmaları ve teçhizatı kullanarak tasarım, müteahhit ve üretim faaliyetleri yapabilir. Makina teknolojisi (İngilizce) Dört yıllık lisans eğitimi verilir. Bu bölümünden mezun olanlar yurtiçinde ve yurtdışında yönetim, pazarlama, mühendislik ve endüstri tasarımı gibi alanlar da dahil olmak üzere sanayin bütün dalarında çalışabilirler. Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) Bilgisayar Sistemleri ve Yönetimi Fakültesinde dört yıllık lisans eğitimi verilir. Bu bölümden mezun olanlar teknik, bilim, ekonomi, eğitim gibi birçok alanda çalışabilirler. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) Dört yıllık lisans eğitimi. Eğitim, Sofya Teknik Üniversitesi ve Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi nin öğretmenleri ile ortaklaşa verilir. Bu bölümdeki eğitimin temel amacı, yüksek profesyonel hazırlık sağlamak ve Matematik alanında zengin temel bilgilere ve Bilgisayar Bilimleri alanında uygulamamühendislik yetenekleri ve bilgilere sahip uzmanlar yetiştirmektir. Telekomünikasyon (İngilizce) İletişim Telekomünikasyon Fakültesi nde dört yıllık lisans eğitimi verilir. Radyo iletişimi, ses ve video tekniği ve telekomünikasyon alanlarında tercih imkanı sağlanır. Ulaşımda Bilişim Teknolojileri (İngilizce) 5

6 Lisans dereceli ve dört yıl öğrenim sürelidir. Bölümden mezun olan öğrenciler, hava, kara ve demiryolu ulaşımı alanlarında devlete ait veya özel ulaşım ve lojistik firmalarında menajer, danışman ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Elektronik mühendisliği (İngilizce) Dört yıllık lisans eğitimi. Bu bölümden mezun olanlar teknik, bilim, ekonomi, eğitim gibi birçok alanda çalışabilirler. Uzmanlık eğitiminin temel amacı ulaştırma, gıda, iletişim ve diğer alanlarda son derece profesyonel hazırlık ve elektronik uzmanları gelişimi sağlamaktır. Havacılık araçları (İngilizce) Dört yıllık lisans eğitimi. Mezunlar havayolları, havaalanları, hava trafik kontrol, havacılık şirketleri ve şirketlerde iş değil, aynı zamanda avioremontnite avioproizvodstvenite ve işletmeler olabilir. Bu bölümlerde elde edilen bilgiler ve diplomalar, mezun olanlara AB ülkelerinde ve bütün dünyada çalışma veya eğitimlerine devam etme imkanı vermektedir. 6

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı Eylül ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Muafiyet sınavı,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU DİKKAT: Tercih süresi, 7-17 Temmuz 2014 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı