SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 EK : 3 SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU GENEL DEĞERLENDİRME 2013 yılında ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler FED in varlık alımlarını 2014 yılının ilk çeyreğinden itibaren azaltacağı beklentisini kuvvetlendirerek, dünya borsalarında sert bir satış dalgasına neden oldu. Bu satış dalgası sonucunda Türkiye gibi büyümesini dış kaynaklarla finanse eden ekonomilerde negatif yansımalari daha güçlü yaşandı. FED in para politikasını normalleştirmesi, sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin bir ipucu vermektedir. Ekonomideki canlanmaya rağmen istihdamın yeterince güçlü olmaması ve enflasyonun düşük seyretmesi, FED in para politikasında sert ve hızlı bir sıkılaşmaya gitmesini engelleyecektir. Mevcut veriler ışığında FED in faiz artırımına 2015 yılının ikinci yarısından önce başlamayacağı anlaşılmaktadır yılı gelişmekte olan ülkeler genelinde ve Türkiye özelinde zorlu bir yıl olacak. Gelişmekte olan ülkeler 2014 yılında başlıca iki sorunla baş etmeye çalışacaklardır. 1- FED in varlık alımlarını azaltması nedeniyle sermaye girişlerindeki değişkenlikler ve buna bağlı kurlarda yaşanacak oynaklıklar, 2- GSMH daki büyümenin yavaşladığı bir ortamda ekonomide yeniden dengelenmenin nasıl sağlanacağı. Türkiye de Kısa vadeli dış kaynak ihtiyacının yüksekliği ve yerel seçimler öncesinde artan siyasi gerilim nedeniyle ülkemiz FED gelişmelerinden en olumsuz etkilenen piyasalar arasında yer aldı. Türk Lirası hızla değer kaybederken faizlerde önemli bir yükseliş görüldü. Tüketim malı ithalatında görülen hızlı yükseliş ve bunun neticesinde artan cari açığı frenlemek için BDDK tarafından kredi kartı ve tüketici kredisinin kullanımına getirilen kısıtlamaların piyasalara önemli yansımaları olacağını düşünmekteyiz. TCMB nin sıkı para politikası uygulamalarının, zayıf seyreden sermaye akımlarının ve alınmakta olan makro-ihtiyati tedbirler 2014 yılı ilk çeyreğinden başlayarak finansal koşullarda önemli bir sıkılaşma sağlaması sonucu doğurabilir. Bu durum tüketici kredilerinin büyüme hızının sürdürülebilir seviyelere indirilmesinde önemli katkı sağlayacak, altın hariç cari açıktaki iyileşmeyi destekleyecek, fakat buna karşın istihdamda yeni iş yaratma imkanlarını ve dolayısıyla yeni işe yerleşecek kişi sayısında olumsuz etki yapacaktır. Ülkemizde yaşanan toplumsal olaylar, bölge ülkeleriyle yaşanan gerginlik ve FED şokuna rağmen şirketlerin faiz, vergi ve amortisman öncesi karları (FAVÖK) düşük baz dönemi etkisinin de desteğiyle yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerden daha iyi performans gösterdi. Ancak, açıklanan makro-ihtiyati tedbirler sonrasında bu durumun değişmesi bekleniyor. Alınan tedbirlerin 2014 yılının ilk çeyreğinden itibaren otomotiv, perakende, elektronik ve bankacılık gibi sektörlerde karlılığı aşağı yönde etkilemesini görebiliriz. TCMB nine Ocak ayında yaptığı yüksek faiz artırımı ve yerel seçimler öncesi değişik nedenlerle başlayan ve her geçen gün artan siyasi gerginlik, ekonomide sert iniş tehlikesini artırmaktadır. Bunun piyasalara ve Borsaya etkisinin olumsuz olacağını bekleyebiliriz. 1/7

2 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı :SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası : Merkez Adresi :Kayışdağı Caddesi, No:137 A K:3/10 Ataşehir-İSTANBUL Şube Adresi :Bağdat Caddesi, Orkide Apartmanı No:59 D:3 Kızıltoprak-Kadıköy- İSTANBUL İletişim Bilgileri : Telefon : Fax : E-posta adresi İnternet Sitesi Adresi :www.sayilganmenkul.com.tr A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a)- Sermayesi : b)- Ortaklık Yapısı : PAY SAHİBİNİN İKAMETGAH ADRESİ PAY ADEDİ SERMAYE TUTARI (TL) ADI,SOYADI/ÜNVANI 1- Leman SAYILGAN Anadolu Hisarı Mahallesi, İnönü Caddesi No:16 BEYKOZ-İSTANBUL Tarkan SAYILGAN Şair Ahmet Kemal Sokak Hoffman Apt. No:9/6 Göztepe-KADIKÖY- İSTANBUL Emire OKÇAL Hızırbey Caddesi Erdağı Apt. No: K:4/9 Göztepe-KADIKÖY-İSTANBUL Melike Pınar SAYILGAN H.Mehmet Efendi Sokak Çam Palas Apt. No:1/18 KADIKÖY - İSTANBUL Sinan EGEMEN Cumhuriyet Mahallesi Deniz Sitesi C Blok K:2/ 4 GEMLİK - BURSA Ismail EMEN Akat Maya Sitesi S Blok No:O-S D: BEŞİKTAŞ-İSTANBUL Kenan EGEMEN Anadolu Hisarı Mahallesi, İnönü Caddesi No:16 BEYKOZ-İSTANBUL c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) 1-LEMAN SAYILGAN TARKAN SAYILGAN EMİRE OKÇAL MELİKE PINAR SAYILGAN SİNAN EGEMEN İSMAİL EMEN KENAN EGEMEN B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOKTUR.. TL b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: YOKTUR.. 2/7

3 C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu dur tarihli genel kurul kararı seçilmişlerdir. Görev süreleri 3 yıl dır. Görev sürelerinin bitim tarihi 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tarihidir. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi :LEMAN SAYILGAN :TARKAN SAYILGAN :KENAN EGEMEN b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : Ünvanı Adı Soyadı. Genel Müdür. ÜNVER MERCAN Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 1. derece imza yetkisine sahiptir. Şirketin temsil ve ilzamında yalnızca yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, bu yetkilerini ancak iki üyenin birlikte imzası ile kullanabilmektedirler. Bazı önemli kararlarda ise 1. imza olarak Yönetim Kurulu Başkanının imzasının bulunması ve uygulamanın yönetim kurulu kararına bağlanması zorunludur. c)- Personel Sayısı : 11 Kişi ç)- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Yönetim kurulu üyeleri şirket faaliyeti kapsamında, kendi portföylerine ilişkin olarak müşteri-aracı kurum ilişkisi içinde Borsa da alım-satım işlemleri yapabilmektedir. 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: TL Şirket personeli herhangi bir sendika üyesi olmayıp, ücretleri toplu sözleşme ile belirlenmemektedir. Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izleyen, denetleyen, değerlendiren ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevli komite vardır. Bu komite bir yönetim kurulu üyesi ile genel müdürden oluşmaktadır. Ücret tespitleri Şirketin Ücret Politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur. 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Yoktur Elde Edilen sonuçlar; Yoktur. 4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirket dönem içinde TL tutarında Makine ve Techizat, TL Demirbaş Eşya, TL Diğer Maddi Duran Varlık yatırımı olmak üzere toplam TL tutarında yatırım yapmıştır. Şirket yatırım yaparken herhangi bir teşvikten yararlanmamıştır. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirketin iç kontrol sistemi; Şirket İş akış Prosedürleri ve Şirket İç Talimatnamesinin uygulanmasından ibaret olup, iç denetim faaliyeti Müfettiş marifeti ile gerçekleştirilmektedir. Şirketimizin merkez ve merkez dışı birimlerinin sayısı, işlem hacmi, personel sayısı gibi kriterler neticesinde, söz konusu denetimin Müfettiş marifeti ile yapılması, ve yönetim kurulunda iç denetimden sorumlu yönetim kurulu üyesi ile koordineli olarak bu faaliyetleri sürdürmesi uygun görülmüştür. Söz konusu faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir müşteri-şirket ihtilafı veya şirket içi suistimal olayı söz konusu olmamıştır. Şirket 3/7

4 faaliyetlerinin sürdürülmesinde İç Kontrol Prosedürleri titizlikle uygulanmıştır. Yönetim organının bu konuda olumsuz görüş bildirmemiştir. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Doğrudan İştirakler Pay Oranı Borsa İstanbul A.Ş 0, Dolaylı İştirakler Pay Oranı... Açıklama: Yoktur. d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: 0. Adet 0. TL Açıklama : Yoktur. e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Hesap dönemi içerisinde özel denetim kapsamında Bağımsız Dış Denetim gerçekleştirilmiş, denetim raporu Olumlu Görüş ile verilmiştir. Kamu denetimi ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmış olup, denetim sonucunda herhangi bir cezai yaptırım söz konusu olmamıştır. f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Dönem içerisinde şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava yoktur. Önceki dönemlerde açılmış olup da hali hazırda devam eden bir dava veya takip yoktur. g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur. h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2013 Yılı hedeflerine aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır. Yıl içinde piyasalar uluslar arası siyasi gelişmelerin etkisi ile genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlemiş, pay piyasası endeksi dar bir marj içinde kalmıştır. Genel olarak yatay piyasalarda müşterilerinin günlük alımsatım marjları da düşük olduğu için işlem hacmine etkisi zayıflamaktadır. Bunun dışında yıl içinde tatil günlerinin hafta içine denk gelmesi ve tatil öncesi ve sonrası hazırlık süreçleri dikkate alındığında yılın özellikle ikinci yarısı bu anlamda verimsiz geçmiştir. Şirket sermayesinin sermaye yeterliliği tabanı altına inmesi neticesinde sermaye artırımı söz konusu olmuş, rüçhan hakkı tahsilatında yaşanan sıkıntı nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu Şirket faaliyetlerinin 05 Kasım 2013 tarihi mesai bitimi itibariyle Geçici Olarak durdurmuştur. Bu nedenle 06 Kasım 2013 tarihinde başlayan mevcut durum yıl sonuna kadar devam etmiş ve bu nedenlerle 2013 yılı hedeflerine ulaşılamamıştır. i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır. 1. Açılış Yönetim Kurulu Başkanı tarafından saat 11:00 de yapıldı. Toplantı Heyeti seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Tarkan SAYILGAN, Yazmanlığa Kenan EGEMEN in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 2. Toplantı heyetine Tutanağı imza yetkisi verilmesi oylandı. Katılanların oybirliği ile onaylandı. 3. Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilen ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 8001 sayılı onay yazısı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve 6314 sayılı yazısı ile onaylı, Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü başlıklı 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı esas sözleşmenin tadil edilen 6. maddesinin eski ve yeni halini okudu. Sermaye artırımının gerekçesini izah etti. Görüşme açıldı. Bu noktada pay sahipleri tarafından ilave bir görüş belirtilmedi. Tadil edilen şirket esas sözleşmesinin 6. maddesi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama neticesinde toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu ile aşağıda yeni hali yer alan Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinde yapılan değişiklik kabul edildi. 4/7

5 YENİ METİN Sermaye ve Pay Senetleri Türü Madde 6 Şirketin sermayesi tamamı nakitten müteşekkil olup TL (Birmilyonbeşyüzseksendörtbin TürkLirası) dır. Bu sermaye her biri 1-Kuruş değerinde paya ayrılmıştır. Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bu sermayenin (Birmilyonüçyüzyirmibin) TL lik kısmı daha evvel sermayeye iştirak edenler tarafından tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan (İkiyüzaltmışdörtbin) TL lik sermayenin tamamı, nakit olarak ödenmek üzere ortaklar tarafından kesin olarak taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin %25 i tescil tarihinden önce, kalan kısmı ise T.T.K. ilgili hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına göre tüm ve nakit olarak ödenecektir. Sermaye artırımının Genel Kurul da kabul edilmesinden itibaren, tadil tasarısında gösterilen ve Genel Kurul toplantısında belirlenen güne kadar sermaye payını ödemeyen ortağın artan pay miktarı, Yönetim Kurulunun oy birliği ile vereceği karara göre 3.kişi veya kişilere devredilebilir. Genel Kurulca kabul edilen sermaye artırımına göre belirlenen günde sermaye artırım payını ödemeyen ortağın payı, artan oranda azalır. Bu devir işlemleri için herhangi bir tebligata gerek bulunmadığı gibi, Genel Kurulun yapıldığı tarih tüm ortaklara tebliğ tarihi kabul edilir. Bu hususta Yönetim Kurulu tam olarak yetkilidir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Pay senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile çeşitli kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetlerinin devri veya sermaye artırımı sureti ile şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hususunda, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Kurul a başvuru yapılır. 4. Toplantı gündeminde yer alan tüm hususların görüşülmesi neticesinde, toplantı başkan tarafından teşekkür konuşması ile kapatılmıştır. Saat:12:30 j)-şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Şirket yıl içinde bağış ve yardım yapmamıştır. Ayrıca sosyal sorumluluk projesi kapsamında her hangi bir harcama yapmamıştır. k)- Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Şirket her hangi bir şirketler topluluğuna bağlı şirket değildir. Dolayısı ile sözü edilen durumlar yoktur. 5- FİNANSAL DURUM a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu : Şirketimiz 2013 yılını TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı TL olup karşılığında TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için TL tutarında amortisman ayrılmıştır. b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 2013 yılı Değişim % HSP Şirket İşlem Hacmi ,90 TBP Şirket İşlem Hacmi (K.A-S P.) ,38 HSP Gülük Ortalama İşlem Hacmimiz ,14 Şirket HSP Komisyon Gelirleri (Net) ,15 İMKB 100 Kapanış , ,44-0,13 5/7

6 2013 Yılı 2012 Yılı Dönem Karı / (Zararı) TL TL Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. 0 0 Dönem Net Karı / (Zararı) TL TL Yılı Değişim % Cari Oran 2,37 1,35 74,97 Kısa Vd. Borç / Toplam Aktif 0,34 0,71-51,91 Kısa Vd. Borç / Toplam Borçlar 0,87 0,97-10,50 Kısa Vd.Borç. / Özsermaye 0,57 2,74-79,20 Özsermaye Karlılığı -0,49-0,15 222,02 Dönen Varlıklar ,03 Aktif Toplamı ,58 Kısa Vadeli Borç Toplamı ,45 Uzun Vadeli Borçlar ,26 Özsermaye , Değişim % Brüt Kar Zarar ,24 Faaliyet Giderleri ,07 Esas Faaliyet Karı /Zararı ,74 Net Kar Zarar ,63 c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirketin tarihli Bilançosu üzerinden yapılan hesaplamada ödenmiş sermaye ve yasal akçeleri toplamı TL olup yarısı TL dir. TTK 376. madde 1. fıkra kapsamında sermayesi karşılıksız kalmamıştır. ç-) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için 2013 yılı içinde yapılan sermaye artırımının sonuçlandırılması birinci öncelikli husustur. Daha sonra ise Şirket izleyeceği strateji çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaktır. d-) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirket faaliyetleri zarar ile sonuçlandığından dağıtılacak kâr söz konusu değildir. 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Şirketin maruz kalacağı riskler için Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak ayrı bir Risk Komitesi oluşturulmamıştır. Bunun yerine denetimden sorumlu yönetim kurulu üyesi kontrolünde bir çalışma grubu ile Risk Yönetimi gerçekleştirilmiştir. Burada esas husus maruz kalınabilecek riskler günlük olarak değerlendirilerek, aktif bir risk yönetimi gerçekleştirilmiştir. b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, Riskin erken saptanması ve yönetimi ile ilgili komite oluşturulmamıştır. Yukarıda da değindiğimiz gibi aynı fonksiyonu yerine getiren çalışma grubu günlük takip ile çalışma yürüttüğü için risk oluşmuş ise düzenlenecek raporlar da günlük oluşturulması esası benimsenmiştir. c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Şirket faaliyetleri tarihi mesai bitimi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Geçici olarak durdurulmuştur. Bu husus devam ettiği müddetçe Şirket esas faaliyetini sürdüremeyeceği için satış ve gelir yaratma kapasitesi yalnızca kendi öz kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesinden kazanç sağlayabilecektir. 6/7

7 7- DİĞER HUSUSLAR a-) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; Şirketin faaliyet yılının bitimine yakın bir zamanda faaliyetinin geçici olarak durdurulması neticesinde ortaklar dışındaki kişi ve kuruluşların hakkını etkileyebilecek önemli bir durum söz konusu olmamıştır. Dışsal faktörler içinde yer alan sektörümüze yönelik mevzuat değişiklikleri gündeme gelmiştir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiştir. b-) İlave bilgiler; Şirket Yönetim Kurulu daha önce faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu Balıkesir Şubesi ile ilgili olarak tarih ve 2013/12-26 sayılı kararı ile Eski Kuyumcular Mahallesi, Anafartalar Caddesi, Su Bölümü Sokak No:5 K: BALIKESİR adresinde yer alan Balıkesir Şubesinin tamamen kapatılmasına karar vermiş ve keyfiyet ticaret siciline işlenerek söz konusu Şube Ticaret Sicili kayıtlarından terkin edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarih ve 2013/12-27 sayılı toplantısında, Bağdat Caddesi, Orkide Apartmanı No:59 D:3 Kızıltoprak-Kadıköy- İSTANBUL adresinde yer alan Kadıköy Şubesinin faaliyetlerinin Geçici olarak durdurulmasına karar vermiş, söz konusu Şube personelini ise Şirket Merkezinde görevlendirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarihli 2014/2-6 sayılı toplantısında aldığı karara istinaden, tarih ve 2014/3-7 sayılı kararı ile Ticari Merkezinin Ankara Caddesi Monero İş Merkezi No:221 K: Sirkeci- Fatih-İSTANBUL adresinden, Kayışdağı Caddesi No:137/A Ataşehir-İSTANBUL adresine nakline karar vermiş ve keyfiyet tarihinde tescil edilmiştir. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Leman SAYILGAN Tarkan SAYILGAN Kenan EGEMEN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi 7/7

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır.

Programda giriş, faaliyet raporu, kullanıcılar, şirketler, yardım sekmeleri yer alır. FAALİYET RAPORU PROGRAMI Bu program 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2013 30.09.2013 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2014 31.12.2014 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetici Özeti 1 Genel Bilgiler 1.1 Hesap Dönemi 1.2 Şirket Ünvanı, Adresi, İletişim Bilgileri 1.3 Şirketin Faaliyet Konusu 1.4 Şirketin Organizasyon Yapısı 1.5 İmtiyazlı

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2013-31/03/2013 Ticaret unvanı : CEROS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ticaret sicili numarası : 228203 Merkez

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.;1975

Detaylı

Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız,

Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız, Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız, Türkiye deki elektrik dağıtım özelleştirmelerinin ilk örneği olan Şirketimiz, geçtiğimiz yılda da, ilk olmanın getirdiği örnek olma bilinciyle

Detaylı

AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU

AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU ENERJİ DOLU çalışıyoruz 2 AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1 Genel Bilgiler 1.1

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 31.12.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. I. GENEL BİLGİLER a) Raporun dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ticaret Ünvanı : Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000.-TL Çıkarılmış Sermayesi : 32.000.000.-TL Ticaret

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasındaki

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1.Genel Bilgiler a ) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.03.2015 b ) Şirketin; Ticaret Ünvanı : Pergamon Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı

01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 A. GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ünvanı : Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Ticaret

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU 1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013

EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 1- GENEL BİLGİLER : EVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem Ticaret unvanı 01.01.2013-31.12.2013 EVA GAYRİMENKUL

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi

b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet Sitesinin Adresi I. Genel Bilgiler a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2014 30.09.2014 b. Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve varsa Şubelerine ilişkin İletişim Bilgileri ile varsa İnternet

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Bu vesile ile elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı düzenlendiği

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2014-30/09/2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER 1.Raporun Dönemi : 01.01.2014 30.09.2014 2.Ortaklığı Tanıtıcı Bilgiler : Unvanı

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum. 27 Mart 2013 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı